Θέμα: Φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο. Περίληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο. Περίληψη"

Transcript

1 φαινολικό και αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Μαρία Κυραλέου Yποψήφια Διδάκτωρ Οινολογίας Tμήμα Eπιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τηλ Αθήνα 5/4/211 Θέμα: Φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Περίληψη Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε το φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο. Έγιναν αναλύσεις ερυθρών και ροζέ οίνων από διαφορετικά αμπελοτεμάχια της περιοχής της Νάουσας και του Αμυνταίου, επίδραση του χρόνου στα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν και σύγκριση των ερυθρών οίνων με αυτούς που προέρχονται από τον κλώνο V6 για τις χρονιές 28&29. Για την περιγραφή του αρώματος εξετάστηκαν κυρίως εστέρες που συμμετέχουν στον αρωματικό χαρακτήρα των νέων οίνων καθώς και του διμεθυλοσουλφιδίου (im sulfie), που από προηγούμενη μελέτη φαίνεται να αποτελεί πρωτογενές άρωμα της ποικιλίας. Παρατηρήθηκαν θετικά χαρακτηριστικά χρώματος στους ερυθρούς οίνους που προέρχονται από τον κλώνο με χαμηλή απόχρωση, ικανοποιητική ένταση και αυξημένη συγκέντρωση ανθοκυανών. Στα χαρακτηριστικά της γεύσης οι συγκεκριμένοι οίνοι παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση φαινολικών συστατικών και ταννινών, αλλά και αυξημένη στυπτικότητα. Όλοι οι ερυθροί οίνοι που αναλύθηκαν παρουσιάζουν ικανοποιητική δυνατότητα παλαίωσης. Στους ροζέ οίνους τα χαρακτηριστικά του χρώματος επηρεάζονται αρνητικά από τον χρόνο παραμονής των οίνων στη φιάλη, ενώ δεν παρατηρούμε σημαντική επίδραση στις ταννίνες και στα ολικά φαινολικά. Οι ροζέ οίνοι παρουσιάζουν χαμηλή ικανότητα παλαίωσης (δείκτης HCl <15). 1

2 φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο 1. Φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Στη συνέχεια παρατίθενται σε διαγράμματα τα αποτελέσματα των αναλύσεων που αφορούν τα χαρακτηριστικά του χρώματος και της γεύσης των ερυθρών και ροζέ οίνων. Οι παράμετροι που εξετάστηκαν είναι η ένταση, η απόχρωση, η συγκέντρωση των ανθοκυανών, ο βαθμός ιονισμού, ο δείκτης αιθανόλης, ο δείκτη ΗCL, η συγκέντρωση ταννινών, η στυπτικότητα και το φαινολικό δυναμικό των οίνων. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων γίνεται σύγκριση των ερυθρών οίνων σε σχέση με τους κλώνους των ετών 28&29, διερευνάται η επίδραση του χρόνου στους ερυθρούς οίνους (Rmnist) και η επίδραση του χρόνου τους ροζέ οίνους (Ακακίες). Για κάθε ομάδα έγινε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Στα διαγράμματα αναγράφεται η στατιστική διαφορά των δειγμάτων με,,, (τιμές με ίδιο γράμμα δεν παρουσιάζουν στατιστική διαφορά και αφορά ξεχωριστά τις χρονιές 28 και 29) καθώς και η τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης που εμφανίζεται ως ± του μέσου όρου των επαναλήψεων. Η κωδικοποίηση των δειγμάτων φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. κωδικοποίηση δειγμάτων ετικέτα χρονιά κωδικός διάπορος 28 ΔΠ8 ταραλάς 28 ΤΡ8 σόφκος 28 ΣΦ8 rmnist 28 RΜΝ8 κλώνος 28 ΚΛ8 διάπορος 29 ΔΠ9 δεξαμενή 15(8) 29 ΔΞ19 δεξαμενή 12(3) 29 ΔΞ29 rmnist 29 RΜΝ9 κλώνος 29 ΚΛ9 ακακίες 26 ΑΚ6 ακακίες 27 ΑΚ7 ακακίες 28 ΑΚ8 ακακίες 29 ΑΚ9 2

3 φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο 1.Α. Φαινολικό δυναμικό των ερυθρών οίνων Α.1. χαρακτηριστικά του χρώματος των ερυθρών οίνων 28 & 29 ένταση ένταση οίνων 28 & 29 e ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 απόχρωση οίνων 28 & 29 1,,8 e, απόχρωση,6, ,2, ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 Στα παραπάνω διαγράμματα παρατηρείται ότι τα που παρουσιάζουν μεγάλη ένταση χρώματος παρουσιάζουν και χαμηλή απόχρωση. Οι οίνοι του 28 παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές από τους οίνους του 29 καθώς η απόχρωση αποτελεί χαρακτηριστικό έκφρασης του βαθμού οξείδωσης των οίνων και η τιμή της αυξάνεται κατά την παλαίωση. Ωστόσο,οι οίνοι που προέρχονται από τους κλώνους παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές δηλ. έχουν μικρότερο βαθμό οξείδωσης από τα υπόλοιπα ανα χρονιά. Επίσης, παρατηρούμε ότι το δείγμα ΔΠ8/9 παρουσιάζει παραπλήσιες τιμές σε ένταση και απόχρωση με το δείγμα ΚΛ8/9. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται το ph των οίνων, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στο χρώμα των οίνων. ph οίνων 28 & 29 ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 3,34 3,25 3,39 3,48 3,42 3,25 3,25 3,31 3,16 3,32 3

4 φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο ολικές ανθοκυάνες οίνων 28 & 29 συγκέντρωση ανθοκυανών σε mg/l ,,, ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ Τα ΚΛ8 & ΚΛ9 παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε ολικές ανθοκυάνες και αυτό εξηγεί και την αυξημένη τιμή της έντασης σε σχέση με τα υπόλοιπα. Στα ΔΠ8 & ΔΠ9 ενώ η ένταση έχει μεγάλη τιμή, η συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών παρουσιάζεται πολύ μικρότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχέση με το ph, ούτε με το βαθμό ιονισμού που αναφέρεται στη συνέχεια. Η παρατήρηση αυτή απαιτεί αναλυτική μελέτη τόσο των ανθοκυανών όσο και των ταννινών που προέρχονται από τους φλοιούς, καθώς συμμετέχουν στο χρώμα των οίνων. βαθμός ιονισμού ανθοκυανών των οίνων 28 & 29 δείκτης ιονισμού % ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 Ο βαθμός ιονισμού αποτελεί δείκτη του ποσοστού των ανθοκυανών που βρίσκονται στην έγχρωμη μορφή σε σχέση με τις ολικές ανθοκυάνες και αποτελεί χαρακτηριστικό για βαθύτερη μελέτη των χρωστικών. Οι Δείκτες Ιονισμού δεν παρουσιάζουν στατιστική διαφορά, οπότε οι οίνοι που παρουσιάζουν μεγάλες τιμές ολικών ανθοκυανών παρουσιάζουν αντίστοιχα μεγάλες τιμές έντασης(κλ8&κλ9) και το αντίστροφο (ΤΡ&ΣΦ8-ΔΞ1&29). Δεν ισχύει στην περίπτωση των οίνων ΔιαΠορος και για τις δύο χρονιές. Οι τιμές του δείκτη ιονισμού είναι αρκετά υψηλές για νέους οίνους (28-29), γεγονός που οφείλεται στα σύμπλοκα των ταννινών στα κατιόντα φλαβυλίου. 4

5 φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Συνολικά, παρατηρούμε ότι οι οίνοι ΚΛ8&ΚΛ9 παρουσιάζουν και στις τέσσερις παραμέτρους (ένταση, απόχρωση, ολικές ανθοκυάνες,δείκτης ιονισμού) τα θετικότερα χαρακτηριστικά από τα συγκρινόμενα. Δηλαδή μεγάλη ένταση χρώματος και χαμηλή απόχρωση, υψηλή συγκέντρωση ανθοκυανών και τον υψηλότερο αριθμητικά δείκτη ιονισμού, γεγονός που αποδεικνύει ότι διαθέτει βέλτιστα χαρακτηριστικά χρώματος. Ακόμα, από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι οι οίνοι RΜΝist παρουσιάζουν μία σύγκλιση προς τους οίνους του ΚΛώνου όσων αφορά τα χαρακτηριστικά του χρώματος. 1.Α.2. χαρακτηριστικά της γεύσης των ερυθρών οίνων 28 & 29 λιπαρότητα οίνων 28 & 29 δείκτης αιθανόλης % , ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ Ο οίνος ΚΛ28 διαθέτει τον πιο υψηλό δείκτη αιθανόλης το οποίο υποδηλώνει μεγάλη λιπαρότητα δείγματος, γεγονός θετικό. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να είναι χαρακτηριστικό του κλώνου και πιθανόν να οφείλεται στην παραμονή του στο βαρέλι καθώς τη χρονιά 29 ο δείκτης βρίσκεται στις χαμηλότερες τιμές. Ο οίνος RΜΝist παρουσιάζει υψηλό δείκτη αιθανόλης και για τις δύο χρονιές, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλη λιπαρότητα δείγματος και ίσως σχετίζεται με την προέλευση ή την επιλογή των σταφυλιών εκτός από την παραμονή στο βαρέλι. 7 ικανότητα παλαίωσης οίνων δείκτης HCl % ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 5

6 φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Ο δείκτης υδροχλωρικού οξέος αποτελεί δείκτη παλαίωσης. Ένας οίνος κατάλληλος για παλαίωση έχει τιμές 1 25 και με αυξημένη συγκέντρωση των υψηλά πολυμερισμένων ταννινών έχει >25. Στα του 28 δεν παρατηρούνται στατιστικές διαφορές. Στα του 29 αντικατοπτρίζεται η δυνατότητα παλαίωσης που σχετίζεται με την πρώτη ύλη. Εδώ παρατηρούμε ότι παρουσιάζονται αξιόλογες στατιστικές διαφορές και μάλιστα ο ΚΛ9 και ο ΔΠ9 παρουσιάζουν υψηλό βαθμό πολυμερισμού και αναδεικνύεται η δυναμικότητα της πρώτης ύλης ως προς την ικανότητα παλαίωσης. συγκέντρωση ολικών ταννινών των οίνων 28 & 29 συγκέντρωση ταννινών σε g/l ,,, ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ στυπτικότητα των οίνων 28 & 29 g/l κατεχίνης 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2,,, ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ Τα παραπάνω διαγράμματα αποτυπώνουν τη συγκέντρωση ταννινών, η μέτρηση της οποίας έγινε με δύο μεθόδους από τις οποίες στην πρώτη μετρώνται οι ολικές ταννίνες και στη δεύτερη υπολογίζονται αυτές που καταβυθίστηκαν από πρωτεΐνες. Οι ταννίνες που ενώνονται με τις πρωτεΐνες εκφράζονται σε g/l κατεχίνης και αποτελούν έκφραση της στυπτικότητας των οίνων. Τα ΚΛ8 & ΚΛ9 έχουν υψηλές τιμές σε σχέση με τα υπόλοιπα τόσο στη συγκέντρωση των ολικών ταννινών όσο και στη στυπτικότητα που τα χαρακτηρίζει. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται για τη χρονιά 28 στο δείγμα ΤαΡαλάς. Οι συγκεντρώσεις των ολικών ταννινών είναι αρκετά υψηλές σε σχέση με άλλες ποικιλίες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και απαιτείται περαιτέρω ανάλυση της προέλευσής και του είδους τους. 6

7 φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο ολικά φαινολικά των οίνων 28 & Δ.Φ.Ο ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 συγκέντρωση ολικών φαινολικών των οίνων 28 & 29 g/l γαλλικού οξέος , ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα σχετικά με τη συγκέντρωση των ολικών φαινολών που προέκυψαν και από τις δύο μεθόδους είναι αναλογικά με τις συγκεντρώσεις των ταννινών, καθώς τα δύο με τις περισσότερες ταννίνες παρουσιάζουν και περισσότερες ολικές φαινόλες. Λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων ολικών φαινολικών οι οίνοι αυτοί απαιτούν μακροχρόνια παλαίωση. 1.Β. Επίδραση του χρόνου στα φαινολικά χαρακτηριστικά των ερυθρών οίνων (Rmnist 27 28) Στα παρακάτω διαγράμματα παρατίθενται τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης των φαινολικών συστατικών καθώς και των χαρακτηριστικών του χρώματος ερυθρών οίνων υπό την επίδραση του χρόνου. Συγκεκριμένα εξετάζεται και συγκρίνεται η διακύμανση των χαρακτηριστικών του χρώματος και των φαινολικών συστατικών σε ερυθρούς οίνους της ετικέτας RΜΝist για τις χρονιές 27,28,29. 7

8 φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο 1.B.1. επίδραση του χρόνου στα ερυθρών οίνων χαρακτηριστικά του χρώματος των Στα διαγράμματα η ένταση του χρώματος και η απόχρωση αυξάνονται την πρώτη χρονιά και στη συνέχεια παρατηρούμε σταθεροποίηση τους. Η αύξηση της ένταση και της απόχρωσης οφείλεται κυρίως σε αύξηση της απορρόφησης στα 42nm. Αυτό αποδεικνύεται και από τον δείκτη λαμπρότητας ο οποίος εκφράζει τη συμμετοχή του κόκκινου χρώματος στους οίνους και κυμαίνεται από 4-6 για τους νέους οίνους. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του ερυθρού χρώματος. Για τα συγκεκριμένα οι τιμές είναι RMN9:54,56% /RMN8:46,2% /RMN7:46,63%. (δεν παρατίθενται σε διάγραμμα). απόχρωση ένταση,9,7,5,3 διακύμανση της έντασης σε ερυθρούς οίνους Rmnist vintge διακύμανση της απόχρωσης σε ερυθρούς οίνους Rmnist vintge Οι ολικές ανθοκυάνες φαίνεται να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου λόγω της επίδραση των διαφόρων παραγόντων που μεταβάλουν τη συγκέντρωση τους. Ωστόσο, δεν παρατηρούνται στατιστικές διαφορές μεταξύ των δειγμάτων. ολικές ανθοκυάνες σε m g/l διακύμανση των ολικών ανθοκυανών σε ερυθρούς οίνους Rmnist vintge Αν και γνωρίζουμε ότι κατά τη παλαίωση ο βαθμός ιονισμού αυξάνεται, στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ο νεότερος οίνος έχει μεγαλύτερο βαθμό ιονισμού από τους υπόλοιπους. Δεν παρατηρούνται δείκτης ιονισμού διακύμανση του βαθμού ιονισμού σε ερυθρούς οίνους Rmnist vintge 8

9 φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο όμως στατιστικές διαφορές μεταξύ των δειγμάτων. Γενικότερα, οι δείκτες ιονισμού για τους οίνους από ξινόμαυρο παρουσιάζουν πολύ υψηλές τιμές και όπως προαναφέρθηκε πιθανόν να οφείλεται στη δημιουργία συμπλόκων μεταξύ των ταννινών στα κατιόντα φλαβυλίου. 1.B.2. επίδραση του χρόνου στα χαρακτηριστικά της γεύσης των ερυθρών οίνων τανίνες g/l κατεχίνη g/l δείκτης αιθανόλης δείκ της HCl ,6 1,2,8,4, διακύμανση της λιπαρότητας σε ερυθρούς οίνους Rmnist διακύμανση της ικανότητας παλαίωσης των ερυθρών οίνων Rmnist vintge vintge διακύμανση της συγκέντρωσης των τανινών σε ερυθρούς οίνους Rmnist διακύμανση της στυπτικότητας των ερυθρών οίνων Rmnist vintge vintge Εδώ παρατηρούμε ότι οι νεότεροι οίνοι έχουν μεγαλύτερο δείκτη αιθανόλης σε σχέση με τον παλαιότερο οίνο και γίνεται αντιληπτό ότι ο χρόνος επιδρά αρνητικά στην λιπαρότητα για τους ερυθρούς οίνους. Οι τιμές του δείκτη HCl δεν παρουσιάζουν στατιστική διαφορά μεταξύ των δειγμάτων. Από το σχήμα βλέπουμε ότι δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση του παράγοντα χρόνου στο βαθμό πολυμερισμού. Οι τιμές είναι αρκετά υψηλές ακόμα και μετά από την παραμονή των οίνων σε βαρέλι και απαιτείται περισσότερος χρόνος παλαίωσης. Από τα αποτελέσματα και των δύο μεθόδων βλέπουμε ότι η συγκέντρωση των ταννινών έχει αυξημένες τιμές σε όλα τα. Υψηλότερη συγκέντρωση ταννινών αλλά και στυπτικότητας παρατηρείται στον οίνο του 27. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη χρονιά παραγωγής του οίνου ή στον τρόπο οινοποίησής του. O οίνος του 28 παρουσιάζει χαμηλότερη στυπτικότητα από τον οίνο του 9

10 φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο 29, παρότι οι συγκεντρώσεις των ταννινών έχουν παραπλήσια τιμή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές. g/l γαλλικού οξέος 5, 4,5 4, 3,5 διακύμανση της συγκέντρωσης των ολικών φαινολικών σε ερυθρούς οίνους Rmnist vintge Τέλος, η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών συστατικών στους ερυθρούς οίνους από ξινόμαυρο εμφανίζουν αύξηση με τη επίδραση του παράγοντα χρόνου και την παραμονή του οίνου στο βαρέλι. 1.Γ. Επίδραση του χρόνου στα φαινολικά χαρακτηριστικά των ροζέ οίνων (Ακακίες 26 29) Στα παρακάτω διαγράμματα παρατίθενται τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης των φαινολικών συστατικών, των δεικτών καθώς και των χαρακτηριστικών του χρώματος των ροζέ οίνων της ποικιλίας Ξινόμαυρο. Συγκεκριμένα εξετάζεται και συγκρίνεται η διακύμανση των παραμέτρων αυτών σε σχέση με το χρόνο για τους οίνους της ετικέτας ΑΚΑΚΙΕΣ για τις χρονιές 26,27,28,29. 1.Γ.1. χαρακτηριστικά του χρώματος των ροζέ οίνων και επίδραση του χρόνου Στο διάγραμμα της έντασης παρατηρούμε ότι η ένταση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το χρόνο παραμονής του οίνου στη φιάλη καθώς είναι μεγαλύτερη στον νεότερο οίνο αλλά και στον οίνο του 27. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τους ερυθρούς οίνους. Η απόχρωση διατηρεί συσχέτιση με το χρόνο και αυξάνεται με την παραμονή στη φιάλη. Η απόχρωση αφορά την εξέλιξη του χρώματος προς το πορτοκαλί και εκφράζει το βαθμό οξείδωσης. ένταση απόχρωση 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1,5 1,3 1,1,9,7,5,3 διακύμανση της έντασης σε ροζέ οίνους vintge διακύμανση της απόχρωσης σε ροζέ οίνους vintge 1

11 φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Υπό την επίδραση του παράγοντα χρόνου στους ροζέ οίνους ο βαθμός οξείδωσης αυξάνει αρκετά γρήγορα και η εξέλιξη του χρώματος τείνει προς το πορτοκαλί. Η συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών στους ροζέ οίνους μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό που παρατηρούμε επιβεβαιώνει το γεγονός ότι με το πέρασμα του χρόνου οι ολικές ανθοκυάνες μειώνονται. Δείγματα με διαφορετικές συγκεντρώσεις ανθοκυανών έχουν ίδια ένταση. Επίσης, ροζέ οίνων που έχουν ίδια συγκέντρωση ανθοκυανών με κάποιους ερυθρούς οίνους παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στην ένταση. ολικές ανθοκυάνες σε mg/l διακύμανση των ολικών ανθοκυανών σε ροζέ οίνους vintge Ο δείκτης ιονισμού αντικατοπτρίζει το ποσοστό των ανθοκυανών που βρίσκονται σε ιονισμένη μορφή. Το διάγραμμα επιβεβαιώνει τη συμπεριφορά του δείκτη ιονισμού ότι η τιμή του αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου και εμφανίζει καλή συσχέτιση με τον χρόνο. Παρατηρούμε όμως ότι δεν καταλήγουμε σε ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με την ένταση των οίνων και τις ολικές ανθοκυάνες. Για το λόγο αυτό απαιτείται περαιτέρω μελέτη των ανθοκυανών που εμπεριέχονται σε αυτούς ώστε να εξηγηθεί η συμπεριφορά τους στους ροζέ οίνους, καθώς και η συμμετοχή των ταννινών στην έκφραση του χρώματος. δείκτης ιονισμού διακύμανση του βαθμού ιονισμού σε ροζέ οίνους vintge 1.Γ.2.χαρακτηριστικά της γεύσης των ροζέ οίνων επίδραση του χρόνου δείκτης αιθανόλης διακύμανση της λιπαρότητας σε ροζέ οίνους vintge Ο δείκτης λιπαρότητας έχει μεγαλύτερες τιμές στους νέους ροζέ οίνους σε σχέση με τους παλαιούς. Δεν παρατηρούμε όμως κάποια γραμμική συσχέτιση του δείκτη με το χρόνο παραμονής του οίνου στη φιάλη. Ο δείκτης αιθανόλης στους ροζέ οίνους εμφανίζει παρόμοιες τιμές με τους ερυθρούς οίνους. 11

12 O δείκτης HCl εμφανίζει πολύ χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους ερυθρούς οίνους το οποίο οφείλεται κυρίως στις χαμηλές συγκεντρώσεις των ταννινών που χαρακτηρίζουν τους ροζέ οίνους. Δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση του δείκτη με την παραμονή του οίνου στη φιάλη. Η δυνατότητα δείκτης HCl φαινολικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο παλαίωσης ενός οίνου που απεικονίζεται με τον συγκεκριμένο δείκτη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Χρειάζεται περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των φαινολικών συστατικών του οίνου για να δικαιολογήσουμε τις τιμές αυτές και να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα διακύμανση της ικανότητας παλαίωσης των ροζέ οίνων vintge Οι συγκεντρώσεις των ταννινών στους ροζέ οίνους έχουν πολύ μικρότερες τιμές σε σχέση με τους ερυθρούς, καθώς η εκχύλιση των φαινολικών συστατικών διαρκεί μικρότερο χρονικό διάστημα. Το ίδιο ισχύει και για την στυπτικότητα των οίνων. Παρόλο που δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των τιμών, δεν υπάρχει αναλογία των ολικών ταννινών με τις ταννίνες που προσδίδουν τη στυφή γεύση στους ροζέ οίνους. Αυτό απαιτεί ποιοτική ανάλυση των ταννινών. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει στις παραμέτρους αυτές εμφανής επίδραση της παραμονής του οίνου στη φιάλη. τα ν ίν ε ς g/l κατεχ ίνη g/l 1,4 1,2 1,,8,6,4,2,,6,5,4,3,2,1, διακύμανση της συγκέντρωσης των τανινών σε ροζέ οίνους vintge διακύμανση της στυπτικότητας των ροζέ οίνων vintge διακύμανση της συγκέντρωσης των ολικών φαινολικών σε ροζέ οίνους Το ίδιο ισχύει και για την ερμηνεία της συγκέντρωσης των ολικών φαινολικών. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των ερυθρών οίνων και δεν υπάρχει εμφανής επίδραση του χρόνου. g/l γαλλικού οξέος 1,5 1,2,9,6,3, vintge 12

13 αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο 2. Αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Για την περιγραφή του αρωματικού δυναμικού των οίνων από την ποικιλία ξινόμαυρο προσδιορίστηκαν ποσοτικά εννέα ενώσεις σε δέκα ερυθρούς και τέσσερις ροζέ οίνους από την συγκεκριμένη ποικιλία. Η συνεισφορά τους στο άρωμα εκτιμήθηκε σύμφωνα με το κατώφλι αντίληψης της κάθε ένωσης στους οίνους που αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα, έγινε σύγκριση των συγκεντρώσεων της κάθε ουσίας των ερυθρών οίνων σε σχέση με τον οίνο που προέρχεται από τον κλώνο του ξινόμαυρου (V6) για την κάθε χρονιά και μεταξύ των ροζέ οίνων Η κωδικοποίηση των δειγμάτων φαίνεται στον πίνακα 2.1. πίνακας 2.1 : κωδικοποίηση δειγμάτων ετικέτα χρονιά κωδικός διάπορος 28 ΔΠ8 ταραλάς 28 ΤΡ8 σόφκος 28 ΣΦ8 rmnist 28 RΜΝ8 κλώνος 28 ΚΛ8 διάπορος 29 ΔΠ9 δεξαμενή 15(8) 29 ΔΞ19 δεξαμενή 12(3) 29 ΔΞ29 rmnist 29 RΜΝ9 κλώνος 29 ΚΛ9 ακακίες 26 ΑΚ6 ακακίες 27 ΑΚ7 ακακίες 28 ΑΚ8 ακακίες 29 ΑΚ9 Η ονομασία, το άρωμα και το κατώφλι αντίληψης που χαρακτηρίζει την κάθε ένωση καθώς και οι συγκεντρώσεις που υπολογίστηκαν αναγράφονται στους πίνακες 2.2 (ερυθροί οίνοι) και 2.6 (ροζέ οίνοι). Οι συγκεντρώσεις είναι εκφρασμένες σε μg/l οίνου. Η τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης εμφανίζεται ως ± του μέσου όρου των επαναλήψεων. Με,, αναγράφεται η στατιστική διαφορά μεταξύ των συγκεντρώσεων για τον κάθε οίνο και αφορά τις χρονιές 28 και 29. Τιμές με ίδιο γράμμα δεν παρουσιάζουν στατιστική διαφορά. 13

14 αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο 2.Α. αρωματικές ενώσεις σε ερυθρούς οίνους 28 & 29 πίνακας 2.2 : συγκεντρώσεις αρωματικών ενώσεων των ερυθρών οίνων σε μg/l οίνου δείγμα im sulfie(ms) isoutyrte utyrte 2 mutyrte isomyl ette prote prylte 2 phenyl ette ionone 1 ΔΠ9 46,85 ±1,8, 24,83 ± 5,11 167,36 ± 9,17 21,21 ± 3,33 43,27 ± 85,67 386,75 ± 46,44 67,71 ± 42,65 99,11 ± 6,93,495 ±,2 2 ΤΡ9 39,58 ± 1,97 16,52 ±,21 145,14 ± 4,89 3,24 ± 8,39 325,36 ± 3,12 275,84 ± 6,19 43,6 ± 23,46 82,26 ± 9,81,,27 ±,21 3 ΣΦ9 53,27 ± 2,71, 15,77 ± ,81 ± 25,3 15,8 ± 2,72 51,54 ± 63,99 412,57 ± 43,64 512,31 ± 7,9 56,76 ± 4,68,211 ±,14, 4 RΜΝ9 52,91 ± 4,99, 25,63 ±,57 177,7 ± 3,45 32,28 ±,51 475,18 ± 2,39 394,4 ± 7,84 457,57 ±,66 84,1 ±1,49,,231 ±,4, 5 ΚΛ9 63,1 ± 3,46 24,79 ±,26 154,719 ± 4,35 21,96 ±,44 473,37 ± 2,84 371,41 ± 8,93 53,53 ± 15,9 85,62 ± 1,11,,277 ±,7 6 ΔΠ8 31,64 ±,43 32,82 ± 1,24 25,37 ± 3,66 27,91 ± 1,34 54,37 ± 16,69 291,51 ± 14,37, 66,81 ± 11,74 125,7 ±,16,757±,26 7 ΤΡ8 46,66 ± 3,29 43,77 ± 3,93 139,79 ± 4,76 35,52 ± 2,29 277,56 ± 14,87 239,99 ± 3,16 425,47 ± 2,18 59,56 ± 2,5,239 ±,1 8 ΣΦ8 4,58 ± 2,7, 31,18 ± 6,41 233,9 ± 34,31 31,82 ± 5,11 529,5 ± 1,25 358,39 ± 41,88, 441,69 ± 37,46 77,39 ±,6,,24 ±,12 9 RΜΝ8 31,65 ± 3,24 27,74 ± 3,43 199,59 ± 11,31 31,4 ± 1,22 499,82 ± 18,25 344,16 ± 1,27, 41,34 ± 32,95 79,11 ± 3,58,254 ±,21 1 ΚΛ8 39,7 ±,25, 35,17 ± 1,45 211,19 ± 17,12 24,53 ± 1,36 433,74 ± 36,78 396,68 ± 22,12 636,92 ± 24,44 68,2 ±,64,,293 ±,8 άρωμα λιαστή ντομάτα, καλαμπόκι, λάχανο φράουλα, χορτώδες κεράσι, μήλο, ανανάς μήλο μπανάνα ανανάς, μήλο αχλάδι, μήλο, ανανάς τριαντάφυλλο, μέλι βιολέτα κατώφλι αντίληψης μg/l ,9 14

15 αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο πίνακας 2.3 : συνεισφορά της κάθε ένωσης στο άρωμα των ερυθρών οίνων (συγκέντρωση / κατώφλι αντίληψης) δείγμα ms isoutyrte utyrte 2 mutyrte isomyl ette prote prylte 2 phenyl ette β ionone 1 ΔΠ9 1,87 1,66 8,37 1,18 14,34 27,63 134,14-5,51 2 ΔΞ19 1,58 1,1 7,26 1,68 1,85 19,7 86,1-2,31 3 ΔΞ29 2,13 1,5 9,9,88 16,72 29,47 12,46-2,34 4 RΜΝ9 2,12 1,71 8,85 1,79 15,84 28,17 91,52-2,57 5 ΚΛ9 2,52 1,65 7,74 1,22 15,78 26,53 16,11-3,9 6 ΔΠ8 1,27 2,19 1,27 1,55 16,81 2,82 121,36-8,42 7 ΤΡ8 1,87 2,92 6,99 1,97 9,25 17,14 85,9-2,66 8 ΣΦ8 1,62 2,8 11,65 1,77 17,64 25,6 88,34-2,67 9 RΜΝ8 1,27 1,85 9,98 1,72 16,66 24,58 8,27-2,83 1 ΚΛ8 1,59 2,35 1,56 1,36 14,46 28,33 127,38-3,26 Στον πίνακα 2.2, αναγράφονται οι συγκεντρώσεις των αρωματικών ενώσεων που υπολογίστηκαν. Με εξαίρεση την ένωση 2 phenyl ette οι υπόλοιπες συμμετέχουν στο άρωμα των ερυθρών οίνων, καθώς βρίσκονται πάνω από το κατώφλι αντίληψης. Στον πίνακα 2.3 αναφέρεται ο δείκτης συνεισφοράς της κάθε ένωσης στον οίνο. Σημαντικότερο ρόλο στο αρωματικό προφίλ του οίνου σε σχέση με τους εστέρες που αναλύθηκαν έχουν οι prylte, prote, isomyl ette που χαρακτηρίζονται από αρώματα φρούτων κυρίως μήλου και μπανάνας, οι οποίοι αναπτύσσονται κατά την αλκοολική ζύμωση. Ο εστέρας prylte εμφανίζεται να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο άρωμα των οίνων καθώς παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση αλλά και πολύ χαμηλό κατώφλι αντίληψης. Ωστόσο, το κατώφλι αντίληψης υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η συνέργεια με τις υπόλοιπες ουσίες που υπάρχουν στους οίνους, όπως επίσης ο δείκτη συνεισφοράς να μην είναι ανάλογος με την πραγματική ένταση του αρώματος που τελικά προκύπτει. Επίσης, το im sulfie εμφανίζεται να έχει μικρότερες συγκεντρώσεις στους οίνους του 28 από τους οίνους του 29. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στις κλιματικές συνθήκες της κάθε χρονιάς είτε στο γεγονός ότι το im sulfie εμφανίζει μια πρώτη αύξηση κατά την αλκοολική ζύμωση, λόγω των συνθηκών διεξαγωγής της, καθώς οι οίνοι αυτοί εξετάστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα από το τέλος της οινοποίησης. Η αύξηση του im sulfie γίνεται κατά την παραμονή του οίνου στη φιάλη όπου παίζουν ρόλο τόσο οι συνθήκες συντήρησης όσο και η συγκέντρωση των πρόδρομων ενώσεων που προέρχονται από το σταφύλι. 15

16 αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο συγκέντρωση μg/l ΔΠ9 ms σε ερυθρούς οίνους 28 & 29,,,, ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8, συγκέντρωση μg/l ΔΠ8 isoutyrte σε ερυθρούς οίνους 28 & 29 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 συγκέντρωση μg/l utyrte σε ερυθρούς οίνους 28 & 29 συγκέντρωση μg/l mutyrte σε ερυθρούς οίνους 28 & 29 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 συγκέντρωση μg/l συγκέντρωση μg/l ΔΠ9 ΔΠ9 isomyl ette σε ερυθρούς οίνους 28 & 29 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 2 phenyl ette σε ερυθρούς οίνους 28 & 29 ΔΞ19, ΔΞ29 RΜΝ9, ΚΛ9, ΔΠ8 συγκέντρωση μg/l,8,7,6,5,4,3,2,1, ΤΡ8 ΣΦ8, RΜΝ8 ΚΛ8, συγκέντρωση μg/l συγκέντρωση μg/l ΔΠ9 ΔΠ9 prote σε ερυθρούς οίνους 28 & 29 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 ΔΠ8, ΤΡ8 ΣΦ8,, RΜΝ8 ΚΛ8 prylte σε ερυθρούς οίνους 28 & 29 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 β-ionone σε ερυθρούς οίνους 28 & 29,, ΚΛ9 ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 16

17 αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Όπως παρατηρούμε και από τα ραβδογράμματα στις συγκεντρώσεις των περισσότερων ενώσεων δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές ανάμεσα στους οίνους από τον κλώνο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γενικά, το φρουτώδες άρωμα στους νέους οίνους από ξινόμαυρο εξηγείται εν μέρη από τις μεγάλες συγκεντρώσεις των εστέρων αλλά και από την ύπαρξη του im sulfie το οποίο τονίζει τα αρώματα κόκκινων φρούτων στις συγκεντρώσεις που υπολογίστηκαν. Η παραγωγή των εστέρων γίνεται κυρίως κατά την αλκοολική ζύμωση και επηρεάζεται από τον τρόπο διεξαγωγής της. Το γεγονός αυτό δεν καθιστά ξεκάθαρο ποιοι από αυτούς οφείλονται στην πρώτη ύλη, δηλαδή στο σταφύλι, και απαιτείται περαιτέρω μελέτη κυρίως των πρόδρομων αυτών ενώσεων. Το im sulfie σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη είναι πιθανόν να αποτελεί πρωτογενές ποικιλιακό άρωμα καθώς υπολογίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις στους οίνους από ξινόμαυρο και για τον ακριβή τρόπο συμπεριφοράς του στον οίνο πρέπει να αναλυθεί σε όλα τα στάδια οινοποίηση, από την αλκοολική ζύμωση μέχρι την εμφιάλωση αλλά και κατά την παλαίωση του. Ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει η ύπαρξη μεγαλύτερης συγκέντρωσης της β-ionone στους οίνους Διάπορος 8&9 σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η παρατήρηση αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι οι οίνοι περιέχουν ποσοστό της ποικιλίας Syrh, για την οποία η β-ionone με οσμή βιολέτας αποτελεί χαρακτηριστικό της άρωμα. Παρόλο που δεν παρατηρούμε σημαντικές στατιστικές διαφορές στις συγκεντρώσεις των αρωματικών ενώσεων που αναλύθηκαν, τα ΔιάΠορος 8 &9 και ΚΛώνος 8 έχουν τις μεγαλύτερες ποσότητες στο σύνολο των εστέρων σε σχέση με τα υπόλοιπα (πίνακας 2.4). πίνακας 2.4 : σύνολο εστέρων των ερυθρών οίνων 28&29 σε μg/l ΔΠ8 ΤΡ8 ΣΦ8 RΜΝ8 ΚΛ8 ΔΠ9 ΔΞ19 ΔΞ29 RΜΝ9 ΚΛ9 1793, ,69 172, ,84 186,47 18,26 135, , , ,44 17

18 αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο 2.Β. αρωματικές ενώσεις και επίδραση του χρόνου σε ροζέ οίνους πίνακας 2.5 : συγκεντρώσεις αρωματικών ενώσεων των ροζέ οίνων σε μg/l οίνου δείγμα im sulfie (ms) isoutyrte utyrte 2 mutyrte isomyl ette prote prylte 2 phenyl ette ionone 1 ΑΚ9 49,92 ±,3 16,8 ± 1,21 517,89 ± 47,17 6,1 ±, ± 211,78 182,64 ± 8, ,92 ± 39,69 159,14 ± 19,74,184 ±,19 2 ΑΚ8 65,65 ± 2,69 22,99 ±,71, 348,12 ± 4,51, 12,61 ±,21 131,21 ± 2,48 993,19 ± 64,9 1396,76 ± 97,11 185,64 ± 7,86,27 ±,1 3 ΑΚ7 374,1 ± 3,68 3,35 ±,71 289,83 ± 5,26 23,61 ±,91 191,75 ± 8,3 987,15 ± 32,17 899,449 ± 37,17 46,44 ± 2,44,146 ±,11 4 ΑΚ6 149,7 ± 6,39 33,21 ± 5,71 32,73 ± 42,98 25,11 ± 3,38 169,17 ± 24,23 862,34 ± 7,59 757,84 ± 84,21 54,31 ± 6,54,156 ±,13 άρωμα κατώφλι αντίληψης μg/l λιαστή ντομάτα, καλαμπόκι, λάχανο φράουλα, χορτώδες κεράσι, μήλο, ανανάς μήλο μπανάνα ανανάς, μήλο αχλάδι, μήλο, ανανάς τριαντάφυλλο, μέλι ,9 βιολέτα πίνακας 2.6 : συνεισφορά της κάθε ένωσης στο άρωμα των ροζέ οίνων (συγκέντρωση / κατώφλι αντίληψης) smple ms isoutyrte utyrte 2 mutyrte isomyl ette prote prylte 2 phenyl ette ionone ΑΚ9 1,9972 1, , , ,528 94,28-2,53619 ΑΚ8 2,626 1, ,461-34, ,64 99,769-2,3923 ΑΚ7 14,9617 2, ,4917 1, , ,431 64,246-1,62921 ΑΚ6 5,988 2, ,1367 1, , ,47 54,131-1,

19 αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Στους ροζέ οίνους όλες οι ενώσεις, εκτός από την 2 phenyl ette και την 2 mutyrte (για τα πρώτα χρόνια παραμονής στη φιάλη), βρίσκονται σε τιμές πάνω από το κατώφλι αντίληψης και συνεπώς συμμετέχουν στο αρωματικό δυναμικό των ροζέ οίνων. Από τον πίνακα 2.6 παρατηρούμε ότι κύριο ρόλο στο αρωματικό προφίλ τους έχουν οι ενώσεις prylte, prote, isomyl ette, κυρίως για τα πρώτα χρόνια παραμονής τους στη φιάλη. Σε αντίθεση με τους ερυθρούς οίνους μεγαλύτερη συνεισφορά στο άρωμα των ροζέ οίνων έχει ο εστέρας prote, ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή στη συγκέντρωσή του με το πέρασμα του χρόνου. Η συμπεριφορά των τριών κυριότερων ενώσεων σε σχέση με το χρόνο απεικονίζεται στο διάγραμμα διάγραμμα 2.1 : μεταβολή των κυριότερων εστέρων στους ροζέ οίνους σε σχέση με τον χρόνο μg/l prylte prote isomyl ette ΑΚ9 ΑΚ8 ΑΚ7 ΑΚ6 δείγμα Ο prote δεν παρουσιάζει μεταβολή στη συγκέντρωση του σε σχέση με το χρόνο, αντίθετα ο prylte παρουσιάζει μικρή μείωση ενώ η μείωση της συγκέντρωσης του isomyl ette είναι μεγάλη και με την πάροδο δύο ετών φτάνει σε πάρα πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Σε σχέση με τους ερυθρούς οίνους οι συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων αρωματικών ενώσεων είναι κατά πολύ μεγαλύτερες. 6 5 διάγραμμα 2.2 : μεταβολή του utyrte στους ροζέ οίνους σε σχέση με το χρόνο μg/l utyrte ΑΚ9 ΑΚ8 ΑΚ7 ΑΚ6 δείγμα 19

20 αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο διάγραμμα 2.3 : μεταβολή των 2 mutyrte & isoutyrte στους ροζέ οίνους σε σχέση με το χρόνο μg/l ΑΚ9 ΑΚ8 ΑΚ7 ΑΚ6 δείγμα 2 mutyrte isoutyrte Οι εστέρες μειώνονται με το πέρασμα των ετών όπως ισχύει και για τον utyrte (διάγραμμα 2.2), ωστόσο παρατηρούμε αύξηση των εστέρων με διακλαδισμένη αλυσίδα δηλαδή των 2 mutyrte και isoutyrte (διάγραμμα 2.3). Σε σχέση με τους ερυθρούς οίνους οι τιμές των συγκεντρώσεων του utyrte είναι μέχρι και τέσσερις φορές μεγαλύτερη, ενώ για τους 2 mutyrte και isoutyrte ισχύει το αντίθετο. 2 διάγραμμα 2.4 : μεταβολή του 2 phenyl ette στους ροζέ οίνους σε σχέση με το χρόνο 15 μg/l 1 2 phenyl ette 5 ΑΚ9 ΑΚ8 ΑΚ7 ΑΚ6 δείγμα Ο εστέρας 2 phenyl ette (διάγραμμα 2.4) δεν συμμετέχει στο άρωμα των ροζέ οίνων και μειώνεται με την παραμονή του οίνου στη φιάλη. Η β-ionone (διάγραμμα 2.5) δεν παρουσιάζει μεταβολή στη συγκέντρωσή της με την πάροδο του χρόνου και σε σχέση με τους ερυθρούς οίνους έχει μικρότερες τιμές. Αυτό πιθανόν οφείλεται στον μικρό χρόνο συμπαραμονής του γλεύκους με τα στέμφυλα κατά την οινοποίηση, καθώς η β-ionone αποτελεί πρωτογενές άρωμα των οίνων. Η συγκέντρωση του im sulfie (διάγραμμα 2.6) αυξάνεται κατά την παραμονή του οίνου στη φιάλη και φτάνει σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός αρνητικό για το άρωμα του οίνου. Σε 2

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Εκχύλιση συστατικών Οινοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5. ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5. ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης Οκτώβριος 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Χρώμα Οίνου Το χρώμα του οίνου είναι σημαντικός παράγοντας ποιότητας των οίνων. Οφείλεται,

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Πνευματικό πιεστήριο γλευκοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Πνευματικό πιεστήριο γλευκοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ «Τα πάντα ρει» Το νέο βρίσκεται σε πάλη με το παλιό (Ηράκλειτος) Η παράδοση ως ηθική κατηγορία, αντίθετη με την παράδοση ως συσσωρευμένη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ Παραπροϊόντα αλκοολικής ζύµωσης Τα παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύµωσης είναι χηµικές ενώσεις που προέρχονται είτε από τον ίδιο το µηχανισµό της αλκοολικής ζύµωσης, είτε από το µεταβολισµό της ζύµης, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στη VAKAKIS WINES

Καλώς ήλθατε στη VAKAKIS WINES Καλώς ήλθατε στη VAKAKIS WINES Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2011. Όραμα και οδηγός των Vakakis Wines είναι η δημιουργία περιορισμένου αριθμού φιαλών κρασιών υψηλής ποιότητας. Στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Τα τοπικά κρασιά από τους αμπελώνες της Πάρου, της οικογένειας Μωραϊτη, παράγονται με παραδοσιακές μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 3. Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ Τα γλεύκη που προορίζονται για τη παραγωγή λευκών οίνων, πρέπει απαραίτητα να διαυγάσουν πριν την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης, προκειμένου να αποκτήσουν και διατηρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Dr ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ 1. 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον ορισμό terroir αναφέρονταν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Οργανοληπτική εξέταση οίνου

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Οργανοληπτική εξέταση οίνου Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 14. Οργανοληπτική εξέταση οίνου Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1603 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Κιθαιρώνα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Μηλογαλακτική Ζύµωση Ως µηλογαλακτική ζύµωση θεωρείται η µετατροπή του L-µηλικού οξέος προς L- γαλακτικό οξύ και διοξείδιο του άνθρακα µε την επίδραση µικροοργανισµών. Κατά συνέπεια, το αποτέλεσµα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 30ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 30ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Έρευνα γευσιγνωσίας κρασιού μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και φύλων» Της μαθήτριας: Ματζάκου Μαρίας Τμήματος: Α2 1. Τίτλος & Λέξεις κλειδιά «Έρευνα γευσιγνωσίας κρασιού μεταξύ ατόμων διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένοι Κλώνοι ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ Προκλήσεις & Δυναμική. Konstantinos BAKASIETAS vnb@bakasietas.gr

Πιστοποιημένοι Κλώνοι ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ Προκλήσεις & Δυναμική. Konstantinos BAKASIETAS vnb@bakasietas.gr Πιστοποιημένοι Κλώνοι ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ Προκλήσεις & Δυναμική Konstantinos BAKASIETAS vnb@bakasietas.gr Προκλήσεις στο Ξινόμαυρο Τι σημαίνει : Πιστοποιημένοι Κλώνοι για μια Ποικιλία Αναφερόμαστε στο φυτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 5: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικοχημικές κατεργασίες - Βελτίωση πρώτης ύλης- Ρυθμίσεις (4/5), 1ΔΩ

Οινολογία Ι. Ενότητα 5: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικοχημικές κατεργασίες - Βελτίωση πρώτης ύλης- Ρυθμίσεις (4/5), 1ΔΩ Οινολογία Ι Ενότητα 5: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικοχημικές κατεργασίες - Βελτίωση πρώτης ύλης- Ρυθμίσεις (4/5), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1 Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Τα φρούτα και λαχανικά υφίστανται µια φυσιολογική διεργασία, η οποία ονοµάζεται ωρίµανση. Η ωρίµανση συχνά είναι επιθυµητή για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ της Χαρίκλειας Βαϊκούση, Γεωπόνου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών.

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Φασματοφωτομετρία Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Το λευκό φως που φτάνει από τον ήλιο περιέχει φωτόνια που πάλλονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ωρίµανση του Σταφυλιού

Ωρίµανση του Σταφυλιού 1 Ωρίµανση του Σταφυλιού H ωρίµανση του σταφυλιού περνά από διάφορα στάδια-περιόδους: 1. Στο πρώτο στάδιο, η ρόγα είναι πράσινη από την παρουσία της χλωροφύλλης, ενώ η γεύση της έντονα ξινή, λόγω αυξηµένης

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /12 Αριθμός πρωτοκόλλου: PDO-GR-A1395 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Αμύνταιο (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Καινοτομία στην παραγωγή αφρωδών οίνων

Έρευνα και Καινοτομία στην παραγωγή αφρωδών οίνων Έρευνα και Καινοτομία στην παραγωγή αφρωδών οίνων Δρ Κοτσεριδης Γιωργος Christophe Gerland Eξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής σε αφρώδη Source OIV, 2013 Κατανομή ανά χώρα της παγκόσμιας παραγωγής σε αφρώδη 5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗΣ Επιστηµονικός υπεύθυνος : Δρ. Αντώνιος Τσαρµπόπουλος Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Προσδιορισµός και µελέτη πτητικών συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Ποιότητα Σταφυλιών Στάδια Ανάπτυξης της Ράγας Δυνατότητα Επίτευξης Βέλτιστης Τεχνολογικής Ωριμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ Ερευνητικό πρόγραμμα «ΚΟΥΜΑΝΤΥΠ» ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ Αρ. Πρωτοκόλλου Έργου: ΥΓΕΙΑ/6/ Επιστ. Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Ρεβέκκα Κοκκινόφτα Ανάδοχος Φορέας: Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ένζυμα στην οινοποίηση

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ένζυμα στην οινοποίηση Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 10. Ένζυμα στην οινοποίηση Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες φαινολικών ενώσεων

Ομάδες φαινολικών ενώσεων ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /16 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1569 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Αττική (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Ερυθρές ποικιλίες Cabernet Sauvignon Syrah Merlot Pinot Noir Grenache Λευκές ποικιλίες Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon Blanc Sylvaner

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ CHIPS ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΟΙΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ CHIPS ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΟΙΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ CHIPS

Διαβάστε περισσότερα

TΡΥΓΟΣ 2008 περίοδος από τον περκασμό μέχρι τον τρύγο του Ξινόμαυρου στη Νάουσα συρρικνώθηκε σε λιγότερο από 40 μέρες αυξημένη διαλογή στο αμπέλι

TΡΥΓΟΣ 2008 περίοδος από τον περκασμό μέχρι τον τρύγο του Ξινόμαυρου στη Νάουσα συρρικνώθηκε σε λιγότερο από 40 μέρες αυξημένη διαλογή στο αμπέλι TΡΥΓΟΣ 2008 Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, επισυνάπτουμε ένα αναλυτικό Δελτίο Τρύγου. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, αυτή είναι και η μαγεία του κρασιού με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕλΩνα. ΗΜίΟΡΕίνΟί αμπελωνεσ

ΧΕλΩνα. ΗΜίΟΡΕίνΟί αμπελωνεσ cabernet sauvignon grenache rouge mourvedre syrah ΚΟΤΣίφαλί ΜανΤΗλαΡί ΜΕΤΟίΚΟΣ ΧΕλΩνα ΕΡΥθΡΟ 35 o -25 o ΡΟζΕ ΗΜίΟΡΕίνΟί αμπελωνεσ ΕΡΥθΡΟ 35 o -25 o ΕΡΥθΡΟ ΚΤΗΜα ΜΗλίαΡαΚΗ ΧΕλΩνα λευκο ΜαλΒαζία ΗΜίΟΡΕίνΟί

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /14 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1565 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ηράκλειο (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ (2) ΞΕΥ Α. ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ (2) ΞΕΥ Α. ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ (2) ΞΕΥ Α ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ Ορισμός: Κρασί που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα. Μέθοδοι παραγωγής: 1. Μέθοδος σαμπάνιας (méthode

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /17 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1090 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Σέρρες (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Μητροπούλου Ευανθία Mitropoulou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ Ο λόγος περί οίνου è Η σηµερινή κατάσταση είναι αποτέλεσµα των εξελίξεων της δεκαετίας του 1950. Η παγκόσµια παραγωγή παρουσίασε σηµάδια ύφεσης από τα τέλη του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /16 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1195 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Θήβα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννης Ρούσσης Καθηγητής Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων και Οίνου Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2015 Παρατίθενται αναλύσεις οίνου. Φυσικά δεν αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία brand για συνεταιρισμό παραγωγής τοπικών προϊόντων της Κρήτης»

«Δημιουργία brand για συνεταιρισμό παραγωγής τοπικών προϊόντων της Κρήτης» των σπουδαστριών του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών - ΤΕΙ Αθήνας, Εργαστήριο Σχεδιασμού Συσκευασίας Αναστασάκη Ερωφίλης & Αχλαδιανάκη Δήμητρας Η δημιουργία του λογοτύπου του συνεταιρισμού, Ξαθέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Χρονιά πολύ καλή και κατά τόπους και οινοποιούς εξαιρετική! Ειδικότερα ανά περιοχή έχουµε τα ακόλουθα:

ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Χρονιά πολύ καλή και κατά τόπους και οινοποιούς εξαιρετική! Ειδικότερα ανά περιοχή έχουµε τα ακόλουθα: ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2010 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Ο έγκαιρος τρύγος, ίσως υπήρξε φέτος, ο πιο καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας εσοδείας 2010, ένας παράγοντας που διέτρεξε όλες τις αµπελουργικές ζώνες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΡΤΕΜΗ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΡΤΕΜΗ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΡΤΕΜΗ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Με ρίζες στον ηφαιστειακό αμπελώνα της Σαντορίνης και παράδοση στην οινοποίηση που ξεκινάει από το 1952, το οινοποιείο του Αρτέμη

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Παναγoπούλου, Α. Τσέλεπος, Α. Μπιμπίλας, Δ. Τσιμογιάννης, Β. Ωραιοπούλου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 15780 Αθήνα

Μ. Παναγoπούλου, Α. Τσέλεπος, Α. Μπιμπίλας, Δ. Τσιμογιάννης, Β. Ωραιοπούλου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 15780 Αθήνα ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Μ. Παναγoπούλου, Α. Τσέλεπος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ο θειώδης ανυδρίτης

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ο θειώδης ανυδρίτης Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 6. Ο θειώδης ανυδρίτης Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011. Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011. Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011 Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 Η εσοδεία 2011 έχει πολλά ενδιαφέροντα νέα να μας διηγηθεί. Κλιματολογικά υπήρξε μία υπέροχη χρονιά αφού αρκετές βροχοπτώσεις τον χειμώνα

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /16 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1057 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Δράμα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ Στην ΕΕ σήμερα Η υψηλή υπεραξία οινοπαραγωγής στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οφείλεται: στο υφιστάμενο θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό δώρο 2017

Επιχειρηματικό δώρο 2017 Επιχειρηματικό δώρο 2017 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - www.ampelaki.com.gr Η δημιουργική ομάδα του "Αμπελακι" μεσα απο μια μεγάλη γκάμα κρασιών που διαθέτει απο όλο τον ελληνικό αμπελώνα, επέλεξε για φέτος κάποιες ξεχωριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Ελληνική Αιτών Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου Κτήµα Γεροβασιλείου Α.Ε. Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /14 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1045 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Έβρος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ποσοτικός προσδιορισμός του διμεθυλοσουλφιδίου σε οίνους της ποικιλίας Ξινόμαυρο

ποσοτικός προσδιορισμός του διμεθυλοσουλφιδίου σε οίνους της ποικιλίας Ξινόμαυρο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ποσοτικός προσδιορισμός του διμεθυλοσουλφιδίου σε οίνους της ποικιλίας Ξινόμαυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣ ΜΕ Π.Γ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣ ΜΕ Π.Γ.Ε. K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 311/922 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1 Τρύγος Η εποχή του τρύγου, η ποιότητα του σταφυλιού και η καταλληλότητά του για ζύµωση επηρεάζονται από το κλίµα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των σταφυλιών. Κρύος και υγρός καιρός οδηγεί σε σταφύλι

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /15 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1571 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Φθιώτιδα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1327 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Πάρνηθας (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Χυµού Φρούτων Εισαγωγή Αναφερόµαστε κυρίως σε εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεµόνια, κίτρο), σε πυρηνόκαρπα (βερίκοκα, ροδάκινα, δαµάσκηνα, αχλάδια) και µήλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου ως επιστήμη στην υπηρεσία της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Σκοπός είναι η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της οργανοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν γιος του Διονύσου και τηςαριάδνης. Σε άλλο μύθο ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλεία της

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν γιος του Διονύσου και τηςαριάδνης. Σε άλλο μύθο ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλεία της Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν γιος του Διονύσου και τηςαριάδνης. Σε άλλο μύθο ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλεία της ΑιτωλίαςΟινέα. Καθώς έβοσκε τις κατσίκες του, παρατήρησε ότι μια

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /15 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0981 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Kως (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1088 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Πάικου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Δ.Π.Μ.Σ. «Αμπελουργία Οινολογία» Εργαστήριο Οινολογίας ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /14 Αριθμός πρωτοκόλλου: PDO-GR-A0116 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ραψάνη (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07 Τα χαρακτηριστικά από τα οποία διακρίνεται ένα κρασί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατά κύριο λόγο όμως οφείλονται στην (ή στις) ποικιλία σταφυλιών από την οποία προέρχεται, στην περιοχή και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Οινοφόρος (Βag in Box)

Οινοφόρος (Βag in Box) Οίνος Λευκός Ξηρός Λ Ε Υ Κ Ο Σ Ξ Η Ρ Ο Σ Κατηγορία: Οίνος Λευκός Ξηρός Ποικιλία: Ορεινός Ροδίτης Χαρακτηριστικά: Χρώμα λευκό, χρυσοκίτρινο. Άρωμα φρουτώδες, νεανικό. Γεύση, γεμάτο φρεσκάδα, με νότες εσπεριδοειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 4: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικο-χημικες κατεργασίες οινοποίησης- Θειώδης ανυδριτης (3/3), 1ΔΩ

Οινολογία Ι. Ενότητα 4: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικο-χημικες κατεργασίες οινοποίησης- Θειώδης ανυδριτης (3/3), 1ΔΩ Οινολογία Ι Ενότητα 4: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικο-χημικες κατεργασίες οινοποίησης- Θειώδης ανυδριτης (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Μικροβιακές αλλοιώσεις οίνου

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Μικροβιακές αλλοιώσεις οίνου Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 9. Μικροβιακές αλλοιώσεις οίνου Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης Οκτώβριος 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Σταθερότητα οίνων Η σταθερότητα των οίνων αφορά την κατάσταση των οίνων κατά τη διατήρησή του. Γενικά, οίνοι που

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /14 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0873 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Άγιο Όρος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

E-Class. https://mediasrv.aua.gr/eclass/modules/document/?course=aoa137

E-Class. https://mediasrv.aua.gr/eclass/modules/document/?course=aoa137 Προτεινόμενα Βιβλία E-Class https://mediasrv.aua.gr/eclass/modules/document/?course=aoa137 Γιατί χρειαζόμαστε την Στατιστική Εκλογικές Δημοσκοπήσεις Έρευνα Αγοράς Αθλητική Στατιστική Μεταβολή: +21.58 Χαμηλό

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /15 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1592 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Καρδίτσα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ ΕΑΣ Καρδίτσας EAS Karditsas

Διαβάστε περισσότερα

menucatalogue CAFE BISTREAU differenteverytime

menucatalogue CAFE BISTREAU differenteverytime menucatalogue CAFE BISTREAU differenteverytime Σαλάτες Ρόκα (Πράσινη σαλάτα με λιαστή ντομάτα, ρόκα και παρμεζάνα) Σαλάτα Ζυμαρικών Light Dishes Τοστ (με ζαμπόν ή γαλοπούλα και τυρί) Κρύο σάντουιτς (με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ Στην Ελλάδα άρχισε η

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /14 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1527 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ριτσώνα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι το λεμόνι, το ξίδι, τα πορτοκάλια έχουν χαρακτηριστική γεύση. Ποια πιστεύεις ότι είναι αυτή;

Α. Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι το λεμόνι, το ξίδι, τα πορτοκάλια έχουν χαρακτηριστική γεύση. Ποια πιστεύεις ότι είναι αυτή; ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ PH ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 1 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 1.1 ΣΤΟΧΟΙ 1. Να διαπιστώσουν οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /23 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1580 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Δωδεκάνησος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή τεχνητές χρωστικές. Οι πιο σημαντικές φυσικές χρωστικές είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1386 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Κοζάνη (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Η σημασία των φρούτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2013. Εσοδεία 2013 : Και του χρόνου, τα ίδια!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2013. Εσοδεία 2013 : Και του χρόνου, τα ίδια! ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2013 Εσοδεία 2013 : Και του χρόνου, τα ίδια! Εξαιρετική χρονιά από κάθε άποψη η φετινή. Όλοι οι παράγοντες ήταν στο ραντεβού και μάλιστα από νωρίς αφού η χρονιά υπήρξε η πιο πρώιμη των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

750 ml 650 . 10-12 C, . A 2004 ( : 11,5 % 100% 750 ml 6.500 . 12 C, .) : : 12 % 750 ml : 12 C, ... : 13,5%

750 ml 650 . 10-12 C,  . A 2004 (   : 11,5 % 100% 750 ml  6.500 . 12 C, .) : : 12 % 750 ml  : 12 C,  ...    : 13,5% Κατάλογος Κρασιών Λευκά Καστέλι (Ε. Καραµολέγκος) κρασί Σαντορίνης χρώµα: φωτεινό κίτρινο γεύση: φρουτώδης αλκοολικός βαθµός: 12,5 % ποικιλία: Αηδάνι, Αθήρι, Ασύρτικο Tο Καστέλι είναι γέννηµα των ποικιλιών

Διαβάστε περισσότερα

Ι' \Ι ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟIΝΩΝ. J ι

Ι' \Ι ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟIΝΩΝ. J ι 12 ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ" ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 32 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ1996 13 ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟIΝΩΝ Ι Ι' \Ι Ιι Ί Ι,ι i, )i, ΑΝΝΑ ι. ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ Κέντρο αμπελοοινικής έρευνας, ΕΡΥαστήριο: Χατζημαλούση 17, 59200, ΝΑΟΥΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή τεχνητές χρωστικές. Οι πιο σημαντικές φυσικές χρωστικές είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

1 ο ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 1 ο ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2012-2013 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 1 Οι μαθητές Βλασσοπούλου Κωνσταντίνα Βρεττός Κωνσταντίνος Γκούρλιας Βασίλειος Λομβάρδος Ιωακείμ Μανιά Ιωάννα Μπίσια Ρενάτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα