«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ»"

Transcript

1 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ» Αθήνα, Σεπτέμβριος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 1. Εισαγωγή 3 2. Σε τι χρειάζεται η στρατηγική μάρκετινγκ; 4 3. Βασικές έννοιες του κόστους Μεταβλητά κόστη Πάγια (σταθερά) κόστη Ημι-μεταβλητά κόστη Διάρθρωση του κόστους: πρώτο επίπεδο εφαρμογής 12 στρατηγικής 5. Η σημασία του «νεκρού σημείου» (break-even point) Ανάλυση των συνδυασμών κόστους / περιθωρίου κέρδους Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) ενός Επιχειρηματικού 17 Σχεδίου για ένα νέο προϊόν 7.1 Εισαγωγικά Τι καλύπτει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για ένα νέο 17 προϊόν 7.3 Εντοπισμός μίας πραγματικά νέας ευκαιρίας για ανάληψη 18 επιχειρηματικής δραστηριότητας 7.4 Διεξαγωγή της προκαταρκτικής διερεύνησης Εστίαση του ενδιαφέροντος στην αγορά Το πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου Η περιληπτική έκθεση (executive summary) Το αεροσκάφος (το προϊόν) Η αγορά Παραγωγή και οικονομικά αποτελέσματα Χρηματοδότηση Εγκαταστάσεις παραγωγής Οργανωτική δομή της εταιρείας Διοίκηση Τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας Το λειτουργικό κόστος Το πρόγραμμα μάρκετινγκ Εκτιμήσεις για τα οικονομικά μεγέθη 28 Βιβλιογραφία 35 2

3 1. Εισαγωγή Σε σχέση με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, υπάρχουν δύο σημεία που πρέπει να γίνουν απόλυτα κατανοητά. Το πρώτο είναι ότι το γραπτό κείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος αποτελεί απλώς το είδωλο της διαδικασίας του σχεδιασμού που προς στιγμήν έχει «παγώσει» πάνω στο χαρτί. Αυτό καθεαυτό το κείμενο είναι πολύτιμο για πολλούς λόγους όπως π.χ. ως εργαλείο επικοινωνίας, ως πρότυπο σύγκρισης στις συσκέψεις που γίνονται με στόχο τον έλεγχο της προόδου και ως υποστηρικτικό κείμενο σε παρουσιάσεις της επιχείρησης προς ενδεχόμενους επενδυτές για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Παρ' όλο που το κείμενο αυτό είναι από μόνο του σημαντικό, η μεγαλύτερη αξία που προκύπτει από την κατάστρωση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), είναι η διαδικασία με την οποία καταστρώνονται αυτά τα σχέδια. Η συλλογή πληροφοριών, η ανάλυση, η πρόβλεψη, η αυτό-αξιολόγηση, η εξονυχιστική μελέτη του περιβάλλοντος, ο έλεγχος, η αναζήτηση ομοφωνίας, η λήψη αποφάσεων και οι λοιπές δραστηριότητες μάνατζμεντ (μεταξύ των οποίων είναι και η στρατηγική μάρκετινγκ), που αποτελούν πτυχές της διαδικασίας του σχεδιασμού, έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι προσφέρουν το ουσιαστικό όφελος που προκύπτει από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλα τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας αρχίζουν να βλέπουν την εταιρεία, τα προϊόντα της, τους ανταγωνιστές της και τη δική τους συνεισφορά μέσα από ένα καινούριο πρίσμα. Αρχίζουν να χρησιμοποιούν μία κοινή, συστηματική προσέγγιση για να εκτελούν τα διευθυντικά τους καθήκοντα. Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ότι δεν υπάρχει «ένας μόνο σωστός τρόπος για την κατάστρωση σχεδίων». Για κάθε επιχείρηση υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδικασία προγραμματισμού που της ταιριάζει. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Η διαδικασία του σχεδιασμού οφείλει να αντικατοπτρίζει τις ειδικές δεξιότητες, το ταλέντο και τα ενδιαφέροντα των στελεχών μιας εταιρείας. Πρέπει να αντικατοπτρίζει τους παράγοντες που θεωρούνται κρίσιμοι για την επιτυχία στον κλάδο της, καθώς και την ταχύτητα με την οποία συμβαίνουν τα γεγονότα σε αυτόν τον κλάδο. Πρέπει ακόμη να λαμβάνει υπόψη το βαθμό ωριμότητας των αγορών της, τους αναγνώστες στους οποίους απευθύνεται το τελικό κείμενο, καθώς επίσης και τις πραγματικές συνθήκες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η εταιρεία. Τα Σχήματα 1, 2 και 3 είναι παραδείγματα τριών διαφορετικών περιγραμμάτων-περιλήψεων επιχειρηματικών σχεδίων. Όπως θα γίνει εμφανές, υπάρχουν πολλοί τρόποι προσέγγισης της διαδικασίας του σχεδιασμού και διατύπωσης του σχεδίου. Πρέπει να καταστρώνεται ένα σχέδιο το οποίο να ταιριάζει στις ανάγκες της συγκεκριμένης εταιρείας. Τα Σχήματα αυτά πράγματι μοιάζουν μεταξύ τους σε πολλά σημεία. Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να έχει αυτά τα κοινά σημεία. Όταν καταστρώνεται ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο, πρέπει ο συντάκτης του να έχει κατά νου αυτά τα Σχήματα. Από την κάθε κατηγορία πρέπει να παίρνει εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρηση του. Το τελικό επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι μία σύνθεση όλων των καλύτερων στοιχείων, αρχής γενομένης από τη στρατηγική μάρκετινγκ. 3

4 2. Σε τι χρειάζεται η στρατηγική μάρκετινγκ; Το κεντρικό γεγονός που δίνει ζωή και ουσία σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο είναι η στρατηγική μάρκετινγκ. Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται να γίνει εμφανές γιατί αυτό αληθεύει και γιατί είναι τελείως αναπόφευκτο. Υπάρχουν τρεις πολύ σημαντικές μετρήσεις στον επιχειρηματικό σχεδιασμό : α) το μερίδιο αγοράς, β) το ύψος των πωλήσεων και γ) τα κόστη. Το μερίδιο μου στην αγορά μπορώ να το ελέγχω μερικές φορές, το δε ύψος των πωλήσεων μου συνήθως το ελέγχω. Εκείνο όμως που μπορώ πάντοτε να ελέγχω είναι τα κόστη μου. Πρέπει να ξεκινήσει κανείς με τα κόστη, επειδή κάθε επιχείρηση οφείλει να ελέγχει τα κόστη της και επειδή τα κόστη κατευθύνουν τη στρατηγική μάρκετινγκ κάθε επιχείρησης. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι ότι υπάρχουν τριών ειδών κόστη. Ένα είδος είναι τα πάγια κόστη (σταθερό κόστος). Τα πάγια κόστη είναι εκείνα που δεν μεταβάλλονται βραχυχρόνια, καθώς αλλάζει το ύψος της παραγωγής. Τα κεφάλαια που δαπανώνται για να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο είναι ένα πάγιο κόστος. Το κόστος είναι το ίδιο είτε το εργοστάσιο είναι κενό είτε λειτουργεί στο μέγιστο του παραγωγικού του δυναμικού. Αντίθετα, βραχυχρόνια, τα μεταβλητά κόστη είναι πάρα πολύ ευαίσθητα σε αλλαγές του ύψους της παραγωγής. Το κόστος των υλικών που ενσωματώνονται στα προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται είναι ένα μεταβλητό κόστος. Το τρίτο είδος κόστους είναι τα ημι-μεταβλητά κόστη. Τα κόστη αυτά έχουν στοιχεία τόσο από τα πάγια όσο και από τα μεταβλητά κόστη. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός των τηλεφωνικών τελών έχει μία συνιστώσα που δείχνει απλώς το κόστος της ύπαρξης του τηλεφώνου και το οποίο δεν αλλάζει ανεξάρτητα από το πόσο πολύ ή λίγο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο, δηλαδή είναι ένα πάγιο κόστος. Όμως, περιλαμβάνει και τα τέλη για κάθε τηλεφωνική κλήση που γίνεται. Αν γίνονται πολλά τηλεφωνήματα, θα πρέπει να πληρωθούν πολλά τέλη, ενώ αν γίνονται λίγα, τα τέλη θα είναι χαμηλά. Αυτό το στοιχείο αποτελεί μεταβλητό κόστος. Το κόστος στην ουσία καθορίζει τη στρατηγική όλων των επιχειρήσεων καθώς επίσης και ο λόγος που το κόστος υπαγορεύει τη συγκεκριμένη στρατηγική. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη στρατηγική που ενδείκνυται είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών. Αυτό, βέβαια, σημαίνει αύξηση των πωλήσεων και σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί το μάρκετινγκ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να αναπτύσσονται αν δεν θέλουν να εξαφανιστούν. Δεν είναι εφικτή απραξία και ακινησία για καμία επιχείρηση. Αν μια επιχείρηση δεν αναπτύσσεται, τότε απλούστατα θα εξαφανιστεί. Αυτός, εξάλλου, είναι και ο λόγος για τον οποίο η στρατηγική μάρκετινγκ παίζει τόσο κρίσιμο ρόλο για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Η στρατηγική μάρκετινγκ είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί μια επιχείρηση. Κι ο επιχειρησιακός προγραμματισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνδυαστεί με ολοκληρωμένο τρόπο η στρατηγική μάρκετινγκ που ακολουθεί, με το πρόγραμμα παραγωγής και το χρηματοοικονομικό πρόγραμμα της επιχείρησης. 4

5 Σχήμα 1: Περίγραμμα Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) 1 ο Παράδειγμα Επικαλυπτική σελίδα: Περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, τα ονόματα των αξιωματούχων της, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου (ων) Πρώτη σελίδα: Λίγα λόγια για το αντικείμενο της επιχείρησης Δεύτερη σελίδα: Πίνακας περιεχομένων Στη συνέχεια εμφανίζεται το εξής περιεχόμενο: Ι. Η επιχείρηση Α. Περιγραφή της επιχείρησης Β. Η αγορά (ες) Γ. Ο ανταγωνισμός Δ. θέση (έδρα) όλων επιμέρους μονάδων της επιχείρησης, δηλ. εργοστασίων, γραφείων κ.λ,π. Ε. Η διοίκηση ΣΤ. Το προσωπικό Ζ. (Αν ζητείται χρηματοδότηση) Αξιοποίηση των αιτούμενων κεφαλαίων και αναμενόμενα αποτελέσματα Η. Περίληψη II. Χρηματο-οικονομικά στοιχεία Α. Τρέχουσες πηγές και χρήσεις κεφαλαίων Β. Κατάλογος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Γ. Ισολογισμός Δ. Ανάλυση «νεκρού σημείου» Ε. Προϋπολογιστικός Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως για καθένα από τα επόμενα τρία χρόνια ΣΤ. Λεπτομερείς μηνιαίοι προϋπολογισμοί για το 1ο Έτος, που συνοδεύουν τους Προϋπολογιστικούς Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσεως των τριών επόμενων ετών Ζ. Λεπτομερείς τριμηνιαίοι προϋπολογισμοί για το 2ο και το 3ο Έτος, που συνοδεύουν τους Προϋπολογιστικούς Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσεως των τριών επόμενων ετών Η. Επεξηγηματικές σημειώσεις θ. Προϋπολογιστική ανάλυση χρηματικών ροών για καθένα από τα τρία επόμενα χρόνια 5

6 Ι. Λεπτομερείς μηνιαίες αναλύσεις των χρηματικών ροών για το 1ο Έτος ΙΑ. Αντίστοιχες λεπτομερείς τριμηνιαίες αναλύσεις για το 2ο και το 3ο Έτος ΙΒ. Ανάλυση της απόκλισης ΙΓ. Ισολογισμοί για τα τρία τελευταία χρόνια (αν υπάρχουν) ΙΔ. Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τα τρία τελευταία χρόνια (αν υπάρχουν) ΙΕ. Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος ΙII. Υποστηρικτικά έγγραφα Βιογραφικά σημειώματα, αντίγραφα μισθωτηρίων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβόλαια, συστατικές επιστολές, μελέτες έρευνας της αγοράς Κ.Α.Π., καθώς και οτιδήποτε άλλο που είναι σχετικό με το επιχειρησιακό πρόγραμμα. 6

7 Σχήμα 2 : Περίγραμμα και Επισκόπηση των Ενοτήτων ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) -2 ο Παράδειγμα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Μία σύντομη (δισέλιδη ή τρισέλιδη) επισκόπηση της επιχείρησης, των στόχων της και του εν γένει σκοπού της. Ενότητα 2η: Ιστορικό της εταιρείας (αν υπάρχει) Μία σύντομη, ακριβής περίληψη της οικονομικής κατάστασης, υποστηριζόμενη από ισολογισμούς, λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσεως και εκθέσεις χρηματικών ροών για τα τρία τελευταία χρόνια. Αναφέρεται και στη νομική φύση της επιχείρησης. Ενότητα 3η: Διοίκηση Δείχνει ένα οργανόγραμμα της επιχείρησης με περιγραφή των εργασιακών καθηκόντων των διαφόρων θέσεων. Περιλαμβάνει βιογραφικά σημειώματα των διευθυντικών στελεχών που εργάζονται στην εταιρεία. Αναφέρει τυχόν συμφωνίες με εξωτερικούς συμβούλους και εξηγεί το γιατί χρησιμοποιούνται και ποια είναι τα προσόντα τους. Ενότητα 4η: Πρόγραμμα χρηματο-οικονομικών μεγεθών Δείχνει προϋπολονισπκούς ετήσιους Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων, τους ισολογισμούς και τις πηγές και τις χρήσεις κεφαλαίων για τα επόμενα τρία χρόνια. Στη συνέχεια, εμφανίζει μηνιαίους προϋπολογισμούς για καθεμία από αυτές τις προβλέψεις (εκτιμήσεις) για το 1ο Έτος. Επίσης, περιλαμβάνει μίαν αναλυτική παρουσίαση των εκτιμήσεων για τις πωλήσεις και των παραδοχών που έγιναν σχετικά με τις δαπάνες και τα περιθώρια κέρδους. Περιλαμβάνει, τέλος, στοιχεία του κλάδου ή άλλα ιστορικά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν να αξιολογηθεί το πόσο εύλογες είναι οι εκτιμήσεις. Ενότητα 5η: Απαιτούμενοι πόροι Προσδιορίζει τα κεφάλαια, το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό κ.λ,π. που απαιτούνται για την έναρξη και τη συνέχιση της λειτουργίας ή τους πόρους που θα απαιτηθούν στο εγγύς μέλλον. Εξηγεί επακριβώς το γιατί απαιτούνται αυτοί οι πόροι και ποιο ακριβώς είναι το όφελος που αναμένεται να υπάρξει. Ενότητα 6η: Πρόγραμμα μάρκετινγκ Περιγράφει το μέγεθος της αγοράς, τις τάσεις, τα διάφορα τμήματα της, καθώς και τους κυριότερους ανταγωνιστές. Περιγράφει τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες των ανταγωνιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς επίσης και των σχετικών πολιτικών 7

8 που ακολουθούν. Δείχνει τα προγράμματα πωλήσεων, διαφήμισης και προώθησης τα οποία θα απαιτηθούν για να υλοποιηθούν οι προβλέψεις πωλήσεων. Δείχνει τα λεπτομερή κόστη που συνδέονται με αυτά τα προγράμματα. Ενότητα 7η: Ανάλυση της τοποθεσίας (αν πρόκειται για επιχείρηση λιανικής) Περιγράφει την κυκλοφοριακή κίνηση που παρατηρείται στη συγκεκριμένη τοποθεσία, τα δημογραφικά στοιχεία της περιοχής και το μέγεθος της εμπορικής ζώνης. Περιγράφει τους ανταγωνιστές, αν υπάρχουν. Δείχνει το σχέδιο της τοποθεσίας και την (προτεινόμενη) χωροταξική διευθέτηση. Περιγράφει το χώρο στάθμευσης, αν υπάρχει. Αναφέρεται στο θέμα του ενοικίου ανά τετραγωνικό μέτρο και τις τάσεις που επικρατούν στην περιοχή. Ενότητα 8η: Πρόγραμμα κατασκευής, παραγωγής ή προμήθειας των προς πώληση προϊόντων Περιγράφει την πηγή προμήθειας των προς πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Αν πρόκειται να κατασκευαστούν, περιγράφει το ελάχιστο μέγεθος του εργοστασίου, τα απαιτούμενα μηχανήματα, την παραγωγική δυναμικότητα, το ελάχιστο επίπεδο αποθεμάτων, τις μεθόδους ελέγχου των αποθεμάτων, τα σχέδια ελέγχου της ποιότητας, τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και τη σχετική διαθεσιμότητα του. Αναφέρεται λεπτομερώς στις διάφορες πηγές προμήθειας και σχολιάζει την αξιοπιστία τους. Αν πρόκειται για τελικά προϊόντα που προμηθεύεται από τρίτους, περιγράφει τον προτεινόμενο προμηθευτή, το συμβόλαιο προμήθειας και τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Αν πρόκειται για λιανοπωλητή που προμηθεύεται αγαθά προς μεταπώληση, το πρόγραμμα περιγράφει επίσης και τη σχετική διαδικασία αγοράς τους. Παράρτημα: Περιλαμβάνει μελέτες της αγοράς, εκθέσεις για έρευνες αγοράς, διάφορα άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε κλαδικά έντυπα ή άλλα κείμενα, έγγραφα κ.λ.π. που τεκμηριώνουν κρίσεις σχετικά με το μέγεθος, τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της αγοράς (ων). 8

9 Σχήμα 3 : Πίνακας Περιεχομένων ενός Τυπικού Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) -3 ο Παράδειγμα Πίνακας περιεχομένων Ενότητα 1η: Περιληπτική παρουσίαση της επιχείρησης Α, Διατύπωση του σκοπού της επιχείρησης Β. Υποστηρικτικές στρατηγικές 1. Γκάμα προϊόντων ή υπηρεσιών 2. Πωλήσεις και μάρκετινγκ 3. Ανάπτυξη προϊόντων 4. Παραγωγικές δραστηριότητες 5. Οργάνωση 6. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενότητα 2η: Πρόγραμμα ανάπτυξης σειράς προϊόντων ή υπηρεσιών Α. Σειρά προϊόντων (ή υπηρεσιών) 1. Περιγραφές 2. Τιμολόγηση 3. Κόστη 4. Ιστορικό πωλήσεων 5. Ποιοτικό επίπεδο 6. Προσδοκίες για το μέλλον Β. Ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και η θέση τους στην αγορά 1. Τιμολόγηση 2. Ποιότητα 3. Διαφήμιση και προώθηση Ενότητα 3η: Πρόγραμμα πωλήσεων και μάρκετινγκ Α. Μηνιαίες προβλέψεις πωλήσεων για τα επόμενα τρία χρόνια 1. Κατά είδος 2. Υποθέσεις στις οποίες στηρίζονται οι προβλέψεις Β. Πρόγραμμα πωλήσεων για την επίτευξη του'προβλεπόμενου ύψους πωλήσεων 1. Οργάνωση του προσωπικού πωλήσεων 2. Κόστη Γ Πρόγραμμα προώθησης των πωλήσεων που απαιτείται για την εξασφάλιση των 9

10 προβλεπόμενων πωλήσεων 1. Ατομικά προγράμματα και στόχοι 2. Χρονοπρόγραμμα και κόστη Δ. Πρόγραμμα διαφήμισης που υποστηρίζει την πρόβλεψη των πωλήσεων 1. Δημιουργική στρατηγική για κάθε προϊόν 2. Σχέδια για τα ΜΜΕ 3. Κόστη Ε. Κανάλια διανομής 1. Ισχύον δίκτυο διανομής 2. Σημαντικότεροι πελάτες ΣΤ. Πωλήσεις, μάρκετινγκ και συστήματα διανομής των ανταγωνιστών Ενότητα 4η: Πρόγραμμα ανάπτυξης προϊόντων (ή υπηρεσιών) Α. Στόχοι για την ανάπτυξη των προϊόντων 1. Τροποποιήσεις των υφιστάμενων προϊόντων 2. Διευρύνσεις της γκάμας των προϊόντων 3. Βελτιώσεις της ποιότητας των προϊόντων 4. Νέα προϊόντα Β. Αποτύπωση της συλλογιστικής που βρίσκεται πίσω από κάθε πρόγραμμα ανάπτυξης προϊόντος Ενότητα 5η: Πρόγραμμα παραγωγικών δραστηριοτήτων Α. Περιγραφή της παραγωγής ή πηγών προμήθειας των προϊόντων 1. Χρονικός προγραμματισμός 2. Αποθέματα τελικών προϊόντων 3. Προμήθεια και αποθήκευση πρώτων υλών 4. Εναλλακτικές πηγές προμήθειας Β. Αναμενόμενες δαπάνες για κεφαλαιουχικά αγαθά Ενότητα 6η: Πρόγραμμα Οργάνωσης Α. Περιγραφή 1. Οργανόγραμμα 2. Περιγραφή θέσεων εργασίας και εργασιακών καθηκόντων 3. Βιογραφικά σημειώματα των σημαντικότερων στελεχών Ενότητα 7η: Χρηματο-οικονομικό πρόγραμμα 10

11 Α. Περίληψη των χρηματο-οικονομικων προγραμμάτων για καθένα από τα τρία επόμενα χρόνια 1. Πρόγραμμα: Προϋπολογιστικές εκτιμήσεις λαμβανόμενων παραγγελιών, αποστολών και παραγγελιών που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί 2. Πρόγραμμα: Προϋπολογιστικός Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως 3. Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός δαπανών 4. Πρόγραμμα: Προϋπολογιστικός Ισολογισμός 5. Πρόγραμμα: Προϋπολογιστικό πρόγραμμα ταμειακών ροών 6. Πρόγραμμα: Προϋπολογιστική ανάλυση χρηματο-οικονομικων δεικτών Παράρτημα: Οποιοδήποτε σχετικό υποστηρικτικό υλικό 3. Βασικές έννοιες του κόστους Όλες οι επιχειρήσεις έχουν κόστη. Ωστόσο, η φύση τους εξαρτάται από το είδος της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ορισμένα κόστη προέρχονται από την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλεί η επιχείρηση. Σχετικά παραδείγματα είναι οι πρώτες ύλες, τα ημιτελή αγαθά, τα προσυναρμολογημένα τμήματα προϊόντων και τα εργατικά. Ορισμένα κόστη συνδέονται με το μάρκετινγκ των αγαθών και των υπηρεσιών της επιχείρησης. Παραδείγματα από κόστη μάρκετινγκ είναι οι προμήθειες επί των πωλήσεων, τα μεταφορικά, οι δαπάνες αποθήκευσης και η διαφήμιση. Άλλα κόστη αφορούν τις διαδικασίες που δίνουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να παράγει τα αγαθά και τις υπηρεσίες της. Τέτοια παραδείγματα είναι οι δαπάνες θέρμανσης, το ενοίκιο, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, τα ασφάλιστρα και οι φόροι. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας επηρεάζει ανάλογα και το κόστος, τόσο σε επίπεδο επιμέρους στοιχείων του, όσο και συνολικά. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, που αφορά τα κόστη τα οποία έχουν σχέση με τη στρατηγική μάρκετινγκ, μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: στα μεταβλητά και στα πάγια (σταθερά). 3.1 Μεταβλητά κόστη Μερικά κόστη κυμαίνονται ανάλογα με το επίπεδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, όταν η παραγωγή διπλασιάζεται, διπλασιάζεται και το κόστος των πρώτων υλών. Όταν διπλασιάζονται οι πωλήσεις, διπλασιάζονται και οι προμήθειες επί των πωλήσεων. Όταν η παραγωγή μειώνεται κατά το ένα τρίτο, τότε μειώνεται και το κόστος των πρώτων υλών κατά το ένα τρίτο. Όταν οι πωλήσεις 11

12 πέφτουν κατά 10%, μειώνονται και οι προμήθειες επί των πωλήσεων κατά 10%. Τα μεταβλητά κόστη δείχνουν αυτό το είδος της αναλογικής αυξητικής και μειωτικής συμπεριφοράς, καθώς αυξομειώνεται και η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, στην πράξη υπάρχουν ελάχιστα κόστη που να είναι πράγματι τελείως μεταβλητά. Για παράδειγμα, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται μπορεί να έχουν ένα ελάχιστο ύψος παραγγελίας το οποίο είναι υψηλότερο από τις ελάχιστες ανάγκες της παραγωγής. Συνεπώς, το κόστος των πρώτων υλών σε χαμηλά επίπεδα παραγωγής δεν μεταβάλλεται αναλογικά με το παραγόμενο προϊόν. Ένα ακόμη παράδειγμα: Όταν οι υποχρεώσεις έναντι των πελατών απαιτούν την προσθήκη μιας δεύτερης βάρδιας, το εργατικό κόστος συχνά αυξάνεται με πιο γρήγορο ρυθμό απ' ό,τι το παραγόμενο προϊόν, επειδή οι καινούριοι εργάτες, όντας λιγότερο πεπειραμένοι και/ή έμπειροι από τους εργάτες της πρώτης βάρδιας, παράγουν μικρότερη ποσότητα προϊόντος ανά ώρα εργασίας. 3.2 Πάγια (σταθερά) κόστη Τα πάγια (σταθερά) κόστη παραμένουν αμετάβλητα ανεξάρτητα από το ύψος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έστω ότι μισθώνεται το εργοστάσιο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός με ετήσιο μίσθωμα δολαρίων. Κάθε χρόνο, καταβάλλονται στον ιδιοκτήτη δολάρια ανεξάρτητα από το αν παράγονται ή μονάδες ή ακόμη και καμία μονάδα προϊόντος. Συνεπώς, το κόστος του μισθώματος δεν αυξομειώνεται ανάλογα με το ύψος της παραγωγής. 3.3 Ημι-μεταβλητά κόστη Μερικά είδη κόστους συνδυάζουν στοιχεία τόσο πάγιου (σταθερού) κόστους όσο και μεταβλητού κόστους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του τηλεφωνικού δικτύου. Η τηλεφωνική εταιρεία συνήθως χρεώνει κάποιο μηνιαίο τέλος για να παρέχει το δικαίωμα χρησιμοποίησης του τηλεφώνου. Αυτό είναι πάγιο (σταθερό) κόστος, αφού δεν αλλάζει ανάλογα με τις μεταβολές στο ύψος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης η τηλεφωνική εταιρεία χρεώνει για κάθε τηλεφώνημα που γίνεται μέσω της συσκευής. Το συνολικό ποσό της χρέωσης αυτής κυμαίνεται σύμφωνα με το ύψος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς αποτελεί μεταβλητό κόστος. Η αντιμετώπιση του ημι-μεταβλητού κόστους είναι απλή. Το τμήμα που αφορά πάγια κόστη αντιμετωπίζεται ως πάγιο κόστος ενώ το τμήμα που αφορά μεταβλητά κόστη αντιμετωπίζεται ως μεταβλητό κόστος. 4. Διάρθρωση του κόστους: πρώτο επίπεδο εφαρμογής στρατηγικής Οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλό πάγιο κόστος εξαρτώνται από το μέγεθος του κύκλου εργασιών. Αυτό σημαίνει ότι αν μια επιχείρηση έχει υψηλό πάγιο κόστος, το προσφορότερο μέσο για να επιτύχει κέρδη είναι να αυξήσει το ύψος των πωλήσεων. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλό μεταβλητό κόστος, είναι ευαίσθητες στο ύψος του κόστους. Το προσφορότερο μέσο για να επιτύχουν κέρδη αυτές οι επιχειρήσεις είναι 12

13 να μειώσουν το κόστος. Το παράδειγμα που ακολουθεί αποσαφηνίζει το σημαντικό αυτό σημείο. Επιχείρηση με υψηλό πάγιο κόστος Επιχείρηση με υψηλό μεταβλητό κόστος Τώρα Στο μέλλον Τώρα Στο μέλλον Έσοδα 100 δολ. 200 δολ. 100 δολ. 200 δολ. Μεταβλ. κόστος 20 δολ. 20 δολ. 60 δολ. 120 δολ. Πάγιο κόστος 60 δολ. 60 δολ. 20 δολ. 20 δολ. Κέρδος 20 δολ. 100 δολ. 20 δολ. 60 δολ. Στο παράδειγμα αυτό είναι σαφές ότι η επιχείρηση με το υψηλό πάγιο κόστος ωφελείται πολύ περισσότερο από το μεγαλύτερο ύψος παραγωγής από ό,τι η επιχείρηση με το υψηλό μεταβλητό κόστος. Αν, όμως, η επιχείρηση με το υψηλό μεταβλητό κόστος μπορούσε να εστιάσει τις προσπάθειες της στη μείωση του κόστους της, θα εμφανίζονταν τα ακόλουθα αποτελέσματα. Επιχείρηση με υψηλό πάγιο κόστος Επιχείρηση με υψηλό μεταβλητό κόστος Τώρα Στο μέλλον Τώρα Στο μέλλον Έσοδα 100 δολ. 200 δολ. 100 δολ. 200 δολ. Μεταβλ. κόστος 20 δολ. 20 δολ. 60 -δολ. 90 δολ. Πάγιο κόστος 60 δολ. 60 δολ. 20 δολ. 10 δολ. Κέρδος 20 δολ. 100 δολ. 20 δολ. 100 δολ. 5. Η σημασία του «νεκρού σημείου» (break-even point) Οι στρατηγικές μάρκετινγκ οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στα κόστη είναι συνήθως υπερβολικά απλουστευτικές. Για να γίνει κατανοητός ο λόγος για τον οποίο ισχύει αυτό, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί η ιδέα του «νεκρού σημείου». Το «νεκρό σημείο» είναι το ύψος 13

14 πωλήσεων στο οποίο δεν υπάρχουν ούτε κέρδη, ούτε ζημίες. Είναι το σημείο το οποίο από άποψη εσόδων είναι ουδέτερο. Το «νεκρό σημείο» υπολογίζεται με τη βοήθεια του εξής μαθηματικού τύπου: Νεκρό σημείο = Πάγιο κόστος/ (Τιμή μονάδος - Μοναδιαίο μεταβλητό κόστος) Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχει μισθωθεί ένα εργοστάσιο με μηνιαίο μίσθωμα δολάρια, ότι η τιμή μονάδας του προϊόντος είναι 10 δολάρια και ότι το ανά μονάδα μεταβλητό κόστος είναι 4 δολάρια. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το «νεκρό σημείο» είναι το εξής: Νεκρό σημείο = δολ / (10 δολ - 4 δολ) = ,67 μονάδες (προϊόντα) Η παραπάνω διαδικασία θα μπορούσε να αντιστραφεί ως εξής : Έσοδα ,67 μονάδες με 10 δολ./μονάδα = δολ Μεταβλ. κόστος ,67 μονάδες με 4 δολ./μονάδα = δολ Πάγιο κόστος Συνολικό κόστος δολ δολ Το σημαντικό στοιχείο όσον αφορά το «νεκρό σημείο» είναι το τι συμβαίνει όταν φθάσει ή ξεπεραστεί το «νεκρό σημείο». Αυτό ονομάζεται «περιθώριο συμμετοχής» (contribution margin). Ιδού τι συμβαίνει με το πιο πάνω παράδειγμα στο «νεκρό σημείο» και πέραν αυτού : Στο «νεκρό σημείο»: Τιμή πώλησης μονάδος 10 δολ. Μεταβλητό κόστος 4 δολ. Πάγιο κόστος 6 δολ. Περιθώριο κέρδους Ο δολ. Πέραν του «νεκρού σημείου»: Τιμή πώλησης μονάδος 10 δολ. Μεταβλητό κόστος 4 δολ. Πάγιο κόστος Ο δολ. Περιθώριο κέρδους 6 δολ. 14

15 6. Ανάλυση των συνδυασμών κόστους / περιθωρίου κέρδους Η επόμενη βελτίωση στην κατάστρωση της στρατηγικής μάρκετινγκ προέρχεται από την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στο πάγιο κόστος και το περιθώριο συμμετοχής. Όλες οι επιχειρήσεις προσδιορίζονται από την αλληλεπίδραση των δυο αυτών μεγεθών. Προφανώς, υπάρχουν τέσσερις βασικοί, πιθανοί συνδυασμοί πάγιου κόστους και περιθωρίου συμμετοχής. Ο κλάδος παραγωγής αεροσκαφών αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα του συνδυασμού υψηλού παγίου κόστους και υψηλού περιθωρίου συμμετοχής. Το κόστος ανάπτυξης που απαιτείται για να παραχθεί το Boeing 757 είναι αστρονομικό. Όταν, όμως, η Boeing θα φτάσει στο «νεκρό σημείο», τα κατά μονάδα κέρδη από το περιθώριο συμμετοχής θα είναι επίσης αστρονομικά. Ο συνδυασμός, όμως, αυτός δεν ισχύει μόνο για μια τεράστια εταιρεία. Την ίδια ακριβώς κατάσταση αντιμετωπίζει και κάθε εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, από τον γίγαντα που λέγεται Microsoft. μέχρι και κάποια μικρότερου μεγέθους εταιρεία. Η ποσότητα του χρόνου και των χρημάτων που απαιτούνται για τη συγγραφή και την τελειοποίηση των νέων προγραμμάτων Η/Υ είναι πολύ μεγάλη. Από τη στιγμή, όμως, που θα επιτευχθεί, οι εταιρείες λογισμικού πωλούν μία πλαστική δισκέτα ή ένα CD-ROM αξίας μερικών δολαρίων και ένα εκτυπωμένο εγχειρίδιο για 100, 200, 300 ή και ακόμη περισσότερα δολάρια. Η ενδεδειγμένη στρατηγική για τη συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει δύο σκέλη. Πρώτον, η στρατηγική πρέπει να συμβάλλει στην αύξηση του ύψους των πωλήσεων, αφού τα ανά μονάδα κέρδη είναι πολύ ελκυστικά εφ' όσον επιτευχθεί το «νεκρό σημείο». Η δεύτερη στρατηγική είναι να μειωθούν τα κόστη, αφού αυτό θα βοηθήσει μια εταιρεία να φτάσει πιο γρήγορα στο «νεκρό σημείο». Η χημική βιομηχανία, ένα ακόμη ενδεικτικό παράδειγμα, χαρακτηρίζεται από συνδυασμό υψηλού παγίου κόστους και χαμηλού περιθωρίου συμμετοχής. Οι οικονομίες κλίμακας είναι πολύ μεγάλες στον συγκεκριμένο κλάδο και αυτό ενθαρρύνει τις μεγάλες επενδύσεις σε μεγάλα εργοστάσια. Η εταιρεία «Monsanto Inc.», μία από τις πιο επικερδείς χημικές εταιρείες, έχει επιτύχει ποσοστό απόδοσης επί των πωλήσεων της τάξεως του 2 μόλις τοις εκατό. Τα σούπερ μάρκετ είναι ένα ακόμη παράδειγμα κλάδου με υψηλό πάγιο κόστος και χαμηλό περιθώριο συμμετοχής. Όταν ένα σούπερ μάρκετ αρχίζει τη λειτουργία του, το 90% του κόστους του είναι ήδη δεδομένο. Γι αυτό και ο κλάδος έχει μέση απόδοση (επί των πωλήσεων) της τάξεως του 1,5% τις καλές εποχές και μόλις 0,5% ή και λιγότερο στις δύσκολες εποχές. Είναι σαφές ότι η ενδεδειγμένη στρατηγική στην προκειμένη περίπτωση είναι να επιχειρηθεί η αύξηση των πωλήσεων. Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνει αυτό. Ο ένας είναι ότι έχοντας υψηλό πάγιο κόστος, η επιχείρηση πρέπει πάση θυσία να εξασφαλίσει επαρκές ύψος πωλήσεων προκειμένου να καλύπτει το υψηλό της κόστος. Διαφορετικά κινδυνεύει με χρεοκοπία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η μείωση του κόστους δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο στα αποτελέσματα. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό θα ήταν αν βρισκόταν κάποιος ριζοσπαστικός τρόπος που θα μείωνε θεαματικά το κόστος. (Σημείωση: Αυτό ακριβώς συνέβη στον κλάδο των εφοδίων γραφείου μόλις εμφανίστηκαν τα εξειδικευμένα υπερκαταστήματα). 15

16 Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε ελεύθερους επαγγελματίες, όπως τα δικηγορικά γραφεία, τα λογιστικά γραφεία, τα αρχιτεκτονικά γραφεία, τα οδοντιατρεία και τα ιδιωτικά ιατρεία είναι καλό παράδειγμα επιχειρήσεων με χαμηλό πάγιο κόστος και υψηλό περιθώριο συμμετοχής. Η απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για την ίδρυση μιας τέτοιας επιχείρησης αντιπροσωπεύει ένα προσωπικό κόστος, όπως ακριβώς είναι και η απόκτηση ενός πανεπιστημιακού τίτλου προκειμένου να συγκεντρώσει κάποιος τα προσόντα για να εργαστεί π.χ. σε μια χημική εταιρεία. Επιπλέον, η έναρξη λειτουργίας μιας επαγγελματικής επιχείρησης απαιτεί την εφάπαξ καταβολή ενός χρηματικού ποσού για προκαταβολή ενοικίου και την αγορά κάποιων επίπλων ή ειδικού εξοπλισμού. Προφανώς, η ενδεδειγμένη στρατηγική στην προκειμένη περίπτωση είναι να αυξηθεί το ύψος των πωλήσεων. Η αύξηση των πωλήσεων αυξάνει πάρα πολύ την κερδοφορία μίας καλά διοικούμενης επιχείρησης αυτού του είδους. Από την άλλη πλευρά, το κόστος είναι ήδη τόσο χαμηλό ώστε η υπερβολική εστίαση της προσοχής αποκλειστικά σε αυτόν τον παράγοντα δεν μπορεί να δημιουργήσει και πολλά περιθώρια για συμπίεση του κόστους. Σημειωτέον δε ότι ο συγκεκριμένος λόγος που η μείωση του κόστους δεν έχει τόσο μεγάλο αποτέλεσμα είναι διαφορετικός από εκείνον που ισχύει για τις επιχειρήσεις με υψηλό πάγιο κόστος και χαμηλό περιθώριο συμμετοχής. Η περίπτωση του χαμηλού πάγιου κόστους και του χαμηλού περιθωρίου συμμετοχής δεν είναι καθόλου ελκυστική από επιχειρηματικής πλευράς, την κατάσταση όμως αυτήν αντιμετωπίζουν πολλές μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Για παράδειγμα, μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα με γυναικεία ενδύματα, με μία εφάπαξ πληρωμή για την προκαταβολή του ενοικίου του καταστήματος, με μερικά έπιπλα που αγοράζονται επί πιστώσει και με κάποιο απόθεμα εμπορευμάτων που εξασφαλίζεται επί παρακαταθήκη. Παρ όλο που μπορεί να διατηρηθεί το κόστος σε χαμηλά επίπεδα, τα μεγάλα καταστήματα του κλάδου επιβάλλουν να έχει ανταγωνιστικές τιμές και, συνεπώς, χαμηλά περιθώρια συμμετοχής. Η μόνη εναλλακτική στρατηγική στην προκειμένη περίπτωση είναι να αυξηθεί το ύψος των πωλήσεων με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτός είναι κι ο λόγος για τον οποίο πολλοί μικροί λιανοπωλητές κάνουν συνεχώς εκπτώσεις. 16

17 7. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου για ένα νέο προϊόν 7.1 Εισαγωγικά Οι υπεύθυνοι στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού αντιμετωπίζουν διάφορες σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθεια τους είτε όταν καταρτίζουν ένα καινούριο επενδυτικό πρόγραμμα είτε όταν προγραμματίζουν την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος. Ίσως απαιτηθεί να συγκεντρώσουν εντελώς καινούριες πληροφορίες για την αγορά ή για τις ανάγκες σε παραγωγικούς πόρους και κεφάλαια. Συχνά, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ελάχιστα ή ανύπαρκτα και τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης μπορεί να μη διαθέτουν καν την απαιτούμενη εμπειρία ως προς το συγκεκριμένο προϊόν. Έτσι, καθώς οι υπεύθυνοι στρατηγικού σχεδιασμού καταπιάνονται με θέματα στα οποία δεν είναι εξοικειωμένοι, πρέπει να ελέγχουν κατ' επανάληψη τις διάφορες παραδοχές και τα δεδομένα που διαθέτουν ώστε να αποφευχθούν ασυνέπειες ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να αποδειχθούν καταστροφικές. Για παράδειγμα, κάποιος υπεύθυνος σχεδιασμού που ασχολείται με ένα νέο προϊόν της εταιρείας του δήλωσε σε κάποιον πρόσφατα προσληφθέντα σύμβουλο ότι τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Του είπε ότι θα υπήρχαν ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 50 εκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του πέμπτου έτους. Ο σύμβουλος, ο οποίος ευτυχώς διέθετε πείρα στην παραγωγή ενός παρόμοιου προϊόντος, ανέλυσε διεξοδικά τις εκτιμήσεις αυτές. Σύντομα ανακάλυψε ότι ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού είχε παραβλέψει ένα σημαντικό ποσόν που αφορούσε τα αποθέματα ημι-κατεργασμένων προϊόντων, στοιχείο που ήταν χαρακτηριστικό για το συγκεκριμένο προϊόν. Στην πραγματικότητα, η εκτιμώμενη αύξηση των ρευστών διαθεσίμων όχι μόνο δεν ίσχυε αλλά υπολογίστηκε ότι θα υπήρχε έλλειμμα μετρητών της τάξης των 10 εκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του πέμπτου έτους. Παραβλέποντας τα αποθέματα αυτά, ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού είχε υπερεκτιμήσει κατά 60 εκατομμύρια δολάρια τις ταμιακές ροές που θα δημιουργούσε το προϊόν! 7.2 Τι καλύπτει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για ένα νέο προϊόν Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για ένα νέο προϊόν περιέχει ουσιαστικά τις ίδιες πληροφορίες όπως κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Πρέπει να καλύπτει το ΠΟΙΟΣ, ΤΙ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ και ΠΩΣ. Οι υπεύθυνοι, όμως, προγραμματισμού πρέπει να επικεντρώσουν ειδικά την προσοχή τους σε πέντε τομείς: 1. στην περιληπτική διατύπωση του προγράμματος 2. στην αγορά 3. στην ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης 17

18 4. στη διοίκηση 5. στα οικονομικά αποτελέσματα Παρ 1 όλο που όλα σχεδόν τα προγράμματα καλύπτουν αυτούς τους τομείς, αποκτούν, ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση του σχεδιασμού νέων προϊόντων (ή επενδυτικών έργων). Για παράδειγμα, η διοίκηση διαθέτει τις ειδικές δεξιότητες και την κατάλληλη εμπειρία για να αναπτύξει το προϊόν και να το διαθέσει με επιτυχία στην αγορά; Τι θα κάνουν οι ανταγωνιστές; Η αγορά είναι αρκετά μεγάλη και τα πιθανά οικονομικά αποτελέσματα, ικανοποιητικά σε σύγκριση με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους; Η περιληπτική διατύπωση του προγράμματος, η οποία συνήθως δεν υπερβαίνει τις τρεις ή τέσσερις σελίδες, συχνά εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Πρώτον, κάνει γνωστούς τους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση του σχεδίου. Δεύτερον, μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην υποστηρικτική έκθεση που συνοδεύει τα αιτήματα χρηματοδότησης για να πληροφορήσει τους υποψήφιους επενδυτές και να τους βοηθήσει να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν ή όχι. 7.3 Εντοπισμός μίας πραγματικά νέας ευκαιρίας για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη μιας εταιρείας αεροδιαστημικής έμαθαν στη διάρκεια κάποιου γεύματος με έναν από τους κυριότερους πελάτες τους ότι η εταιρεία τους διέθετε όλα τα μηχανολογικά σχέδια και σημαντικό μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού για την κατασκευή ενός μικρού, δικινητήριου αεριωθούμενου αεροσκάφους. Η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν προμηθευτής εξαρτημάτων στη βιομηχανία παραγωγής αεροσκαφών και όχι αεροναυπηγική εταιρεία. Όμως, τα διευθυντικά της στελέχη μελετούσαν το ενδεχόμενο της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της και η κατασκευή αεροσκαφών εξεταζόταν ως πιθανή επιλογή. Ο πελάτης είχε προμηθευτεί τα σχέδια και τον εξοπλισμό πριν από πέντε χρόνια και είχε προγραμματίσει την κατασκευή και πώληση του αεροσκάφους σε αεροπορικές εταιρείες που χρειάζονταν ένα αεροσκάφος κατάλληλο για αερομεταφορές κοντινών αποστάσεων ( μιλίων). Διάφορες, όμως, οικονομικές και επιχειρηματικές αντιξοότητες, που δεν σχετίζονταν με την κατασκευή του αεροσκάφους, είχαν υποχρεώσει την εταιρεία του πελάτη να εγκαταλείψει τα αρχικά της σχέδια. Μετά από μία σύντομη συζήτηση, έγινε φανερό ότι η διοίκηση της επιχείρησης εκείνης δεν ενδιαφερόταν πλέον για την υλοποίηση του προγράμματος και σκεφτόταν να διαθέσει σε άλλους τα σχετικά επενδυτικά αγαθά. Τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας αεροδιαστημικής πίστευαν ότι ένα νέο, ελαφρύ αεριωθούμενο θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα μικρό, εξειδικευμένο κομμάτι της αγοράς εμπορικών αεροσκαφών. Η άρση των περιοριστικών ρυθμίσεων στον κλάδο των αερομεταφορών στις ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα να αποσυρθούν οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες από πολλές μικρής απόστασης και χαμηλής 18

19 πυκνότητας επιβατών διαδρομές, εφ' όσον ο συνδυασμός μεγάλων αεροσκαφών, μικρών διαδρομών και λίγων επιβατών προκαλούσε τεράστιες ζημιές. Οι μικρές, περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες είχαν αρχίσει να εξυπηρετούν αυτές τις αγορές χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους ελικοφόρων αεροσκαφών. Πολλοί, όμως, πίστευαν ότι οι επιβάτες μικρών αποστάσεων, αν τους δινόταν η επιλογή, θα προτιμούσαν να πετάξουν με ένα πραγματικό αεριωθούμενο, παρά με ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε έλικες. 7.4 Διεξαγωγή της προκαταρκτικής διερεύνησης Η εταιρεία αεροδιαστημικής αποφάσισε να δημιουργήσει μία νέα θυγατρική για να αναλάβει το πρόγραμμα κατασκευής του αεροσκάφους. Μετέθεσε ένα ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στη νέα επιχείρηση, την Dash Corporation (πλασματικό όνομα) και του ανέθεσε όλες τις αρμοδιότητες για την ανάπτυξη και υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού. Σύντομα, η εταιρεία Dash Corporation έμαθε ότι μπορούσε να εξασφαλίσει τα σχέδια και τον εξοπλισμό από τον πελάτη της, την «Airstar Inc.» (και αυτό είναι πλασματικό όνομα), έναντι μιας σχετικά χαμηλής προκαταβολής. Το υπόλοιπο του κόστους, που ήταν διαπραγματεύσιμο, ήταν της τάξης των εκατομμυρίων δολαρίων. Τόσο το σχετικά χαμηλό κόστος όσο και η μέθοδος πληρωμής ήταν δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα για την Dash Corporation. Η δημιουργία αυτών των περιουσιακών στοιχείων εκ του μηδενός θα κόστιζε στην εταιρεία ένα ποσό της τάξης των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών θα χρειαζόταν να δοθεί προκαταβολικά. Αντίθετα, σύμφωνα με την υπό συζήτηση συμφωνία για την απόκτηση των σχετικών δικαιωμάτων, ένα μεγάλο τμήμα του κόστους μπορούσε να καταβληθεί αργότερα και να καλυφθεί από τα έσοδα της πώλησης των αεροσκαφών, κάτι που θα εξυπηρετούσε από άποψη χρηματικών ροών αλλά θα μείωνε και τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Υπήρχε κι ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα. Εξασφαλίζοντας την τεχνολογία στα πλαίσια της συμφωνίας-πακέτο, η Dash Corporation γλίτωνε τα σχεδόν τρία χρόνια που θα χρειαζόταν για να την αναπτύξει η ίδια. Έτσι, η Dash Corporation βρισκόταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Μπορούσε να μπει στον κλάδο της αεροναυπηγικής με ένα καινούριο αεροσκάφος τύπου τζετ μέσα σε 18 μήνες, να προηγηθεί των πιθανών ανταγωνιστών της κατά μήνες και ταυτόχρονα να εξοικονομήσει και σημαντικά ποσά από τις δαπάνες ανάπτυξης του προϊόντος. 7.5 Εστίαση του ενδιαφέροντος στην αγορά Ενώ η εξασφάλιση των σχεδίων και του πακέτου για την ανάπτυξη ενός νέου τζετ θα εξοικονομούσε στην εταιρεία Dash Corporation εκατομμύρια δολάρια και σημαντικό χρόνο, οι υπεύθυνοι προγραμματισμού έπρεπε να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην 19

20 αγορά. Ήταν η αγορά αρκετά μεγάλη για να στηρίξει την παραγωγή και την πώληση αρκετών αεροσκαφών ώστε να καλυφθεί όλο το κόστος ανάπτυξης και οι άλλες δαπάνες και παράλληλα να εξασφαλιστεί και μία καλή απόδοση επί της επένδυσης; Ακόμη και με όλες τις πιθανές οικονομίες, η συνολική επένδυση θα ήταν τεράστια. Το πλήθος των πωλούμενων μονάδων που χρειάζονται για την επίτευξη του «νεκρού σημείου» εξαρτάται από το μέγεθος και το κόστος του αεροσκάφους. Πάντως, η αγορά πρέπει γενικά να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μπορεί ο κατασκευαστής να πουλήσει αεροσκάφη. Έτσι, οι υπεύθυνοι προγραμματισμού έπρεπε να διερευνήσουν σε βάθος το θέμα. Η Οθδΐι, χρησιμοποιώντας υπαλλήλους αποσπασμένους προσωρινά από τη μητρική της εταιρεία, άρχισε να συζητεί με υπεύθυνους προγραμματισμού από αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ και άλλων χωρών. Τα αποτελέσματα ήταν μικτά. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απόκτηση ενός μικρότερου τζετ, διότι τα σχέδια που είχαν για τον στόλο τους αφορούσαν μεγαλύτερα και πιο ευρύχωρα τζετ κατάλληλα για δρομολόγια με υψηλή πυκνότητα επιβατών. Ωστόσο, οι μικρότερες περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες έδειξαν ενθουσιασμένες με την ιδέα. Μερικές, μάλιστα, γνωστοποίησαν εγγράφως στην Dash Corporation την πρόθεση τους να αγοράσουν το αεροσκάφος σε περίπτωση που τελικά θα κατασκευαζόταν. Η γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αποτελεί νομική δέσμευση αλλά δείχνει ότι υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για το προϊόν, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις με τους διάφορους εργολάβους, τους πιστωτές και τους άλλους που θα μετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Αυτές οι προκαταρκτικές συζητήσεις βοήθησαν τους υπεύθυνους προγραμματισμού της Dash Corporation να συγκεντρώσουν ένα σημαντικό πλήθος πληροφοριών σχετικά με τα επιθυμητά λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές του αεροσκάφους. Αυτό αποδείχτηκε ιδιαίτερα πολύτιμο για την επιλογή των κινητήρων, τον καθορισμό των ορίων βάρους κατά την απογείωση καθώς και την εμβέλεια, την ταχύτητα και τη χωρητικότητα του αεροσκάφους σε καύσιμα, το κόστος λειτουργίας, τον αριθμό των θέσεων επιβατών και ούτω καθ εξής. Επίσης, οι υπεύθυνοι προγραμματισμού συζήτησαν με τα αρμόδια στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπλοΐας των ΗΠΑ, του φορέα που θα χορηγούσε το απαραίτητο πιστοποιητικό, διάφορα θέματα που αφορούσαν την παραγωγή του αεροσκάφους, τον αριθμό των αεροσκαφών που θα πετούσαν, τον αριθμό των θέσεων επιβατών, τις αποστάσεις των διαδρομών, το κόστος λειτουργίας ανά μίλι/επιβάτη, το κόστος κατασκευής ανά λίβρα βάρους, τις εργατώρες, τα γενικά έξοδα, τον χώρο εγκατάστασης των εργοστασίων κ.λ.π.. Τις πληροφορίες αυτές τις εξασφάλισαν από κρατικά έγγραφα, διάφορα κλαδικά και επαγγελματικά περιοδικά και δημοσιεύσεις, από μηχανικούς αεροσκαφών και τεχνικούς συμβούλους, από τη σχετική βιβλιογραφία και από αρκετές εταιρείες κατασκευής μηχανών και αεροσκαφών. Στη συνέχεια, αυτό που απέμενε να κάνουν οι υπεύθυνοι προγραμματισμού ήταν να οργανώσουν όλες τις πληροφορίες σε ένα λειτουργικό και χρηματοοικονομικό πρόγραμμα. 20

21 7.6 Το πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου Όπως προαναφέρθηκε, ο προγραμματισμός ενός προγράμματος νέου προϊόντος καλύπτει το ΠΟΙΟΣ, ΤΙ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ και ΠΩΣ. ΠΟΙΟΣ: Ποιος θα κάνει την εργασία, ποια είναι η εμπειρία του και τα συγκεκριμένα καθήκοντα του; Με λίγα λόγια, το «ΠΟΙΟΣ» καλύπτει τα άτομα που ασχολούνται με το σχέδιο. ΤΙ: Συγκεκριμένα ποσοτικά μεγέθη. Αυτό καλύπτει τις παραγόμενες μονάδες, τις πωλήσεις, τις χρηματικές ροές, το κόστος και τα κέρδη. ΠΟΥ: Αφορά την αγορά και το περιβάλλον. Το μέγεθος της αγοράς, την ευκολία εισόδου, τον ανταγωνισμό, την πιθανή αντίδραση του καταναλωτή και των ανταγωνιστών. ΓΙΑΤΙ: Αναφέρεται στα πλεονεκτήματα και τις εκμεταλλεύσιμες ευκαιρίες. ΠΩΣ: Τα κεφάλαια, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για την επιτυχία του στόχου Η περιληπτική έκθεση (executive summary) Παρ' όλο που η περίληψη του έργου εμφανίζεται στην αρχή του προγράμματος, συνήθως συντάσσεται τελευταία. Η περιληπτική έκθεση της εταιρείας Dash Corporation αναφέρεται στην επιχείρηση, την αγορά, το προϊόν, τα εκτιμώμενα βραχυπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα, τις ανάγκες σε κεφάλαια και τη διοίκηση της εταιρείας. Περιληπτική έκθεση Η εταιρεία Dash Corporation έχει ιδρυθεί για να κατασκευάζει δικινητήρια αεριωθούμενα αεροσκάφη, τα DΖ-2, χωρητικότητας θέσεων. Το συγκεκριμένο, αεροσκάφος είναι ένα ελαφρύ αεροσκάφος που διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες πτέρυγες οι οποίες του εξασφαλίζουν πτήση με χαμηλή ταχύτητα και μεγάλη ανυψωτική ισχύ, στερεή άτρακτο και αξιόπιστο εξοπλισμό προσαπογείωσης. Η Dash Corporation ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την εταιρεία «Airstar Inc.» για την αγορά των τεχνικών σχεδίων, των τεχνικών χαρακτηριστικών και προτύπων, των στοιχείων που αφορούν την κατασκευή, τον έλεγχο, τις επιδόσεις και τον ποιοτικό έλεγχο, τον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρειάζεται για την κατασκευή καθώς και διάφορα άλλα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με την κατασκευή του αεροσκάφους. Η Dash Corporation έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να κατασκευάζει και να πωλεί το συγκεκριμένο αεροσκάφος σε όλον τον κόσμο. Η εξασφάλιση των στοιχείων που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του αεροσκάφους DΖ-2 θα εξοικονομήσει στην εταιρεία περισσότερο από 200 εκατομμύρια δολάρια σε έξοδα σχεδίασης και ανάπτυξης. Η εξασφάλιση από πλευράς της εταιρείας των στοιχείων που αφορούν τις προδιαγραφές, την αξιοπιστία, τη δοκιμή και τον ποιοτικό έλεγχο θα συντομεύσει το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την πιστοποίηση και την εμπορική παραγωγή του αεροσκάφους DΖ-2 κατά αρκετά χρόνια. Η εξασφάλιση δοκιμασμένης τεχνολογίας και η χρησιμοποίηση των ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής θα μειώσει τον χρόνο που 21

22 απαιτείται για την παραγωγή του πρωτότυπου. Η σχεδιαζόμενη προσέγγιση θα μειώσει το αρχικό κόστος επένδυσης του προγράμματος ανάπτυξης και κατασκευής του νέου αεροσκάφους και θα μειώσει την τιμή πώλησης του Το αεροσκάφος (το προϊόν) Το αεροσκάφος DΖ-2 συνδυάζει με επιτυχία μια δοκιμασμένη τεχνολογία κατασκευής της ατράκτου με νέας γενιάς, αθόρυβους και οικονομικούς κινητήρες ελίκων-υπερσυμπίεσης. Το αεροσκάφος θα διαθέτει δύο υψηλής τεχνολογίας κινητήρες αμερικανικής σχεδίασης και κατασκευής οι οποίοι ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές της Ο.Υ.Α. για τον θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Το πρόγραμμα του DΖ-2 θα προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους αερομεταφορείς κοντινών και μεσαίων αποστάσεων των ΗΠΑ και στη διεθνή βιομηχανία αερομεταφορών να προμηθευτούν ένα μικρό, με περιορισμένο κόστος εκμετάλλευσης αεριωθούμενο αεροσκάφος σε χαμηλή τιμή. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους έχουν ως εξής: Ταχύτητα πτήσης (σε ύψος ποδών) Μήκος διαδρόμου απογείωσης Μήκος διαδρόμου προσγείωσης Ταχύτητα κατά την προσγείωση Εμβέλεια Ωφέλιμο φορτίο Μέγιστο ύψος πτήσης Τιμή πώλησης 315 μίλια την ώρα πόδια πόδια 89 μίλια την ώρα μίλια λίβρες πόδια 4,5 εκατ. δολάρια Θέσεις επιβατών Τα χαρακτηριστικά αυτά θα επιτρέπουν στο αεροσκάφος να εξυπηρετήσει περίπου αεροδρόμια στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με τα μόλις 500 που εξυπηρετούνται σήμερα από οποιονδήποτε άλλο τύπο αεριωθούμενου αεροσκάφους. Με την εμφάνιση του προγράμματος DΖ-2, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούν επικερδώς και τις χαμηλής έως μέσης επιβατικής πυκνότητας αγορές με πραγματικά αεριωθούμενα, παρέχοντας ένα επίπεδο εξυπηρέτησης παρόμοιο με 22

23 εκείνο των δρομολογίων με μεγαλύτερη πυκνότητα. Το DΖ-2 διαθέτει ευρύχωρες καμπίνες, τουαλέτα κανονικού μεγέθους, κουζίνα, χώρους εξυπηρέτησης επιβατών και, το σημαντικότερο, εξασφαλίζει επικερδή εξυπηρέτηση του τμήματος αυτού της αγοράς αερομεταφορών με αεροσκάφη που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα ασφάλειας πτήσεων που απαιτείται να τηρούν οι αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν δρομολόγια μέσων και μεγάλων αποστάσεων Η αγορά Μέχρι το 2015, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν σε παγκόσμια κλίμακα αεροσκάφη τύπου DΖ περίπου αεροσκάφη DΖ-2 θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση των υπαρχόντων ελικοφόρων αεροσκαφών που σήμερα εκτελούν εμπορικές και κρατικές/στρατιωτικές πτήσεις. Επιπλέον DΖ-2 εκτιμάται ότι θα χρειαστούν μέχρι το 2015 για να ικανοποιήσουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αεροσκάφη (Όλα τα χρονικά διαστήματα στο παράδειγμα αυτό είναι υποθετικά και χρησιμοποιούνται αυστηρά για λόγους σύγκρισης). Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τις εκτιμήσεις αυτές. Πίνακας 1. Η αγορά για τα αεροσκάφη τύπου DΖ Τακτικές αερογραμμές/αερομεταφορές Η ΠΑ Εξωτερικό Σύνολο Αγορά αεροσκαφών για αντικατάσταση υπαρχόντων Αγορά αεροσκαφών για ανάπτυξη/επέκταση δραστηριοτήτων Κρατική/στρατιωτική χρήση Σύνολο αγοράς αεροσκαφών τύπου DΖ Αξία που αντιπροσωπεύει η αγορά αεροσκαφών τύπου DΖ-2 (σε δισεκατομμύρια) $ 6,0 $ 22,5 $28, Παραγωγή και οικονομικά αποτελέσματα Η εταιρεία έχει καταρτίσει σχέδια για την κατασκευή περίπου ΟΖ- 2 μέσα στην επόμενη 20ετία. Το 80% περίπου των μονάδων που θα παραχθούν στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα αγοραστούν από πελάτες άλλων χωρών. Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις εκτιμώμενες δραστηριότητες της εταιρείας Dash Corporation μέχρι το έτος 20ΧΧ. Μετά από μία τριετή περίοδο εγκατάστασης, η εταιρεία εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει κέρδη προ φόρων ύψους 10,6 εκατομμυρίων δολαρίων το έτος 19X8, 61 εκατομμυρίων δολαρίων το έτος 19X9 και 123,2 εκατομμυρίων δολαρίων το 20ΧΧ. 23

24 Πίνακας 2. Εκτιμώμενες δραστηριότητες κατά την πρώτη εξαετία λειτουργίας της εταιρείας Έτος Παραγγελίες Παραγωγή Κέρδη Ανάγκες σε αεροσκαγρών αεροσκαφών Έσοδα προ φόρων χρηματικές ροές (μονάδες) (μονάδες) (εκατομμύρια) (εκατομμύρια) (εκατομμύρια) 19X $ ( 22,4) 19X $ ( 37,9) 1,3 19X $ 108,0 ( 37,7) 2,9 19X ,0 10,6 56,8 19X ,0 61,0 66,7 20ΧΧ ,0 123,2 129,5 Η αρχική τιμή αγοράς του αεροσκάφους εκτιμάται σε 4,5 εκατομμύρια δολάρια Χρηματοδότηση Το προτεινόμενο πρόγραμμα για την αρχική χρηματοδότηση της εταιρείας περιλαμβάνει: α) δάνειο ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων για προμήθεια εξοπλισμού, εγγυημένο με πρώτη προσημείωση ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων επί των μηχανημάτων κατασκευής του αεροσκάφους, του τροχαίου υλικού, των σχεδίων των αεροσκαφών και των κινητήρων, β) γραμμάτια αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων και γ) προνομιούχες μετοχές αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων (Βλέπε Πίνακα 3). Πίνακας 3. Εκτιμώμενη αρχική χρηματοδότηση της εταιρείας Dash Corporation Προϋπολογιζόμενα μεγέθη (σε εκατομμύρια δολάρια) Προτεινόμενο δάνειο για προμήθεια εξοπλισμοί) $ 16,0 Προτεινόμενα γραμμάτια 10,0 Λοιπές οφειλές Σύνολο μακροπρόθεσμων οφειλών 1,5 $27,5 Προτεινόμενες προνομιούχες μετοχές 8,0 Κοινές μετοχές 5,0 Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων $13,0 Συνολική αρχική χρηματοδότηση $40,5 24

25 7.6.6 Εγκαταστάσεις παραγωγής Η εταιρεία Dash Corporation διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία «Airstar Inc.» προκειμένου να εξασφαλίσει με μακροχρόνια μίσθωση εγκαταστάσεις συνολικής επιφανείας τετραγωνικών ποδών στο εργοστάσιο παραγωγής της «Airstar Inc.» στη Φλώριδα. Οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται σήμερα για την κατασκευή αεροσκαφών και διαθέτουν ειδικούς γερανούς, που θεωρούνται απολύτως απαραίτητοι για την κατασκευή αεροσκαφών Οργανωτική δομή της εταιρείας Η εταιρεία Dash Corporation είναι μια καθετοποιημένη εταιρεία και το προσωπικό της κατατάσσεται σε τέσσερις βασικές λειτουργικές υπηρεσιακές μονάδες: Διεύθυνση Μηχανολογικών Εφαρμογών, Διεύθυνση Παραγωγής, Διεύθυνση Ασφάλειας Προϊόντων και Διεύθυνση Υποστήριξης Προϊόντων. Οι Διευθύνσεις αυτές υποστηρίζονται κατά την παραγωγή του αεροσκάφους DΖ-2 από τα διάφορα Τμήματα τους. Σε κάθε κύρια Διεύθυνση της εταιρείας προΐσταται ένας αντιπρόεδρος ο οποίος αναφέρεται άμεσα στον Πρόεδρο του Δ. Σ. της εταιρείας για την υλοποίηση της πολιτικής της εταιρείας και την επίτευξη των εταιρικών στόχων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του. Η εταιρεία είναι οργανωμένη έτσι ώστε με τα συστήματα ελέγχου που διαθέτει να είναι σε θέση να διατηρεί τη σταθερότητα της λειτουργίας της με αποτελεσματικό από άποψη κόστους τρόπο. Η αποτελεσματική διοίκηση των Διευθύνσεων και των Τμημάτων επιτυγχάνεται μέσω πληροφοριών και εύκολα διαθέσιμων στοιχείων που εξασφαλίζει η χρησιμοποίηση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης. Έτσι, η πολιτική της εταιρείας, οι αποφάσεις και οι διάφορες δραστηριότητες της υλοποιούνται γρήγορα, με μικρότερη χρονική υστέρηση, ικανοποιώντας έγκαιρα τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς τους πελάτες της μέσα στα προκαθορισμένα όρια κόστους Διοίκηση Η αρχική διευθυντική ομάδα της εταιρείας Dash Corporation έχει επιλεγεί προσεκτικά με βάση την πολυετή εμπειρία των μελών της σε όλους τους τομείς που αφορούν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά μεταφορικών αεροσκαφών. Όλοι τους σχεδόν έχουν συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στο πρόγραμμα των DΖ-2 για σημαντικό χρονικό διάστημα πριν από την τυπική πρόσληψη τους από την εταιρεία. Σημείωση: Στο κεφάλαιο της συνοπτικής έκθεσης (περίληψης) της εταιρείας Dash Corporation που αφορά τη διοίκηση, πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των προϊσταμένων των εφτά Τμημάτων και να δίνεται μια σύντομη περιγραφή της εμπειρίας και των προσόντων που διαθέτει καθένας τους για τη θέση που κατέχει (δεν φαίνεται εδώ). Αυτοί οι προϊστάμενοι είναι οι υπεύθυνοι για τις λειτουργίες που αναφέρονται στον Πίνακα 4. 25

26 7.6.9 Τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας Το λεπτομερές πρόγραμμα της Dash Corporation καταρτίστηκε με βάση τα αποτελέσματα της σε βάθος έρευνας που διεξήγαγαν οι υπεύθυνοι προγραμματισμού της εταιρείας για τον κλάδο αεροναυπηγικής και την αγορά αεροσκαφών. Για παράδειγμα, έγιναν μελέτες για την ετήσια κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι εκτιμήσεις για τον όγκο της μελλοντικής κίνησης. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε κυρίως στις μεταφορές επιβατών μικρών και μεσαίων αποστάσεων και στις μεταφορές φορτίων σε μικρές αποστάσεις, δεδομένου ότι το αεροσκάφος DΖ-2 θα εξυπηρετεί αυτές τις αγορές. Η επιβατική κίνηση μεταξύ κοντινών προορισμών στις ΗΠΑ κατά την υπό εξέταση δεκαετία αυξήθηκε με ετήσιο μέσο όρο της τάξης του 10%. Παρά το ευνοϊκό αυτό ποσοστό αύξησης και τις καλές προοπτικές για περαιτέρω αύξηση μέχρι το έτος 2015, η μελέτη του αριθμού και του τύπου των αεροσκαφών που βρίσκονται σε λειτουργία έδειξε ότι πρόκειται για έναν γερασμένο στόλο που δεν θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός σε σύγκριση με το αεροσκάφος DΖ-2. Έτσι, τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας Dash Corporation θεώρησαν ότι ο συνδυασμός της υψηλής τεχνολογίας των αεροσκαφών DΖ- 2, της αυξημένης ικανότητας τους για μεταφορά επιβατών/φορτίων, της απλότητας και της στερεότητας του σχεδιασμού τους, των μειωμένων απαιτήσεων τους ως προς το μήκος των απαιτούμενων διαδρόμων προσαπογείωσης, των ελάχιστων απαιτήσεων τους για τεχνική υποστήριξη, καθώς και του χαμηλού τους κόστους, θα επέτρεπε στα DΖ-2 να χρησιμοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα σχεδόν τα δίκτυα αερομεταφορών. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές μελέτες σχετικά με τη σκοπιμότητα παραγωγής ενός 20-60θέσιου επιβατικού αεριωθούμενου αεροσκάφους το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετεί με οικονομικό τρόπο το τμήμα της αγοράς αερομεταφορών που ονομάζεται «τρίτο επίπεδο» (μικρές αποστάσεις/χαμηλή έως μέτρια πυκνότητα). Σε ειδική έρευνα που έγινε για να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις του κλάδου για ένα καινούριο αεροσκάφος, ζητήθηκε η γνώμη των αεροπορικών εταιρειών που ειδικεύονται στη μεταφορά επιβατών σε μικρές αποστάσεις. Οι απαντήσεις των εταιρειών έδειξαν ότι επιθυμούσαν την αναβάθμιση του στόλου τους στο επίπεδο εκείνο που συμβάδιζε με το επίπεδο εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζει τις μεταφορές επιβατών μεγάλων αποστάσεων, διατηρώντας, όμως, ταυτόχρονα το μεταφορικό δυναμικό και την αποτελεσματικότητα τους μέσα στις παραμέτρους που διαμορφώνονται στις διάφορες επιμέρους αγορές. Στον Πίνακα 4 αρατίθενται τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας: 26

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Η ΠΟΕΠΠΠ έχοντας γνώσει για τις θέσεις της ΟΠΑΠ σχετικά για τον τρόπο εκμετάλλευσης των slots, αντιμετώπισε και μετέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ: ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ MARKETING ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Εδώ κάνουμε παρουσίαση περίπου μιας σελίδας συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Για έναν επιχειρηματία,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων Σαχαρίδης Γιώργος Πρόβλημα 1 Μία εταιρεία έχει μία παραγγελία για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. Με τις 2 υπάρχουσες βάρδιες (40 ώρες την εβδομάδα η καθεμία) μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4ο. Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση

ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4ο. Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 4ο Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση! Ως πραγματοποιούμενη (ή απλώς) επένδυση ορίζουμε την επένδυση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου! Η σχεδιαζόμενη,

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σχεδιάγραμμα της παρουσίασης Τι είναι το επιχειρησιακό σχέδιο, ποιός το γράφει, σε ποιόν απευθυνόμαστε και γιατί είναι απαραίτητη η σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου; Τρόποι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης; Κεφάλαιο Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;. Εισαγωγή στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απάντηση που πρέπει να δώσει κάθε επιχειρηματίας Η στην ερώτηση «Γιατί να επιλέξει εμένα ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing

Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing τέλος εποχής Η αγορά κάνει κύκλους Οι βασικοί κανόνες του μάρκετινγκ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.2.1 Η μέθοδος του τελικού μερισμού 3.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση

Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση 20 Φεβρουαρίου 2013 Χριστόφορος Αναγιωτός, KPMG Limited Σκοπός παρουσίασης Πως έχει οδηγηθεί η επιχείρησή μας εδώ; Τιμέτραθαπρέπειναλάβουμε; 1 Ησημερινήκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα