ΠΑΝΩΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΩΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΩΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΩΛΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΩΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΩΛΗΣ Αιφνίδια εισβολή πυρετού με βαριά γενική κατάσταση, συγχυτικά φαινόμενα και προοδευτική εικόνα σήψης με αιμορραγικό εξάνθημα Κλινική εκτίμηση Βουβωνική πανώλη Ιστορικό δήγματος εντόμου ή επαφής με άρρωστο τρωκτικό σε προερχόμενους από ενδημικές περιοχές Αναζητήστε μικρή εσχάρα στο σημείο δήγματος Κεφαλαλγία, οσφυαλγία, λήθαργος Εξαιρετικά επώδυνοι διογκωμένοι και φλεγμαίνοντες λεμφαδένες εγγύς του δήγματος, συνήθως βουβωνικοί Πνευμονική πανώλη Έντονη δύσπνοια με παραγωγικό βήχα και αιματηρά πτύελα βρίθοντα gram (-) βακτηριδίων Πτωχά αντικειμενικά ευρήματα (λίγοι λεπτοί υγροί ρόγχοι) Ταχέως εξελισσόμενη πολυλοβώδης αιμορραγική πνευμονία με σχηματισμό αποστημάτων και αιμορραγική πλευρίτιδα Εργαστηριακή επιβεβαίωση 1. Χρώση, καλλιέργεια, PCR και ανοσοφθορισμός σε δείγμα Αίματος, Πτύελων (ή βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος) Υλικού από παρακέντηση φλεγμαίνοντος λεμφαδένα ΕΝΥ επί σημειολογίας από το κεντρικό νευρικό σύστημα (πολυμορφοπυρηνική πλειοκύττωση, χαμηλή γλυκόζη, υψηλό λεύκωμα) 2. Ορολογικές δοκιμασίες στην οξεία φάση και την ανάρρωση (θετικοποιούνται μετά τη 2 η εβδομάδα) Μη ειδικά ευρήματα: Α/α θώρακος: οζώδη διηθήματα, ± πυλαία λεμφαδενοπάθεια, πλευριτικό υγρό. Λεμφοκυττάρωση Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη Διαφορική διάγνωση Σήψη από gram (-) ή κοκκους Τοξική καταπληξία από στρεπτόκοκκο ή σταφυλόκοκκο Μηνιγγιτιδοκοκκαιμία Τουλαραιμία Ρικετσιώσεις Σύφιλη Άνθρακας Σε σήψη από κοινά παθογόνα οι καλλιέργειες θετικοποιούνται συνήθως σε ώρες, ενώ η Y. Pestis καθυστερεί 72 ώρες, και αν προηγήθηκε λήψη βακτηριοστατικού αντιβιοτικού (π.χ. τετρακυκλίνη) ως 5 ημέρες. Ομοίως αργεί η F. Tularensis (αλλά θεραπεία τουλαραιμίας κοινή με πανώλη) 1. Απομόνωση ασθενούς 2. Έναρξη αγωγής εν αναμονή αποτελεσμάτων 3. Τηλεφωνική ενημέρωση ΚΕΕΛΠΝΟ-ΚΕΠΙΧ ( )

2 Τεχνικές Ελέγχου Πανώλης στο Νοσοκομείο Γενικές Συστάσεις 1) Σύμφωνα με το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης του κάθε νοσοκομείου και με ευθύνη της Διοίκησης και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) πρέπει να έχει οριστεί σαφώς η διαδικασία και οι κατά περίπτωση αρμοδιότητες του προσωπικού για το χειρισμό των κρουσμάτων πανώλης. 2) Η ενημέρωση και η εκπαίδευση όλου του προσωπικού και η εφαρμογή ασκήσεων προσομοίωσης είναι επιβεβλημένες για να είναι αποτελεσματική η αντιμετώπιση κρουσμάτων πνευμονικής πανώλης και άλλων βιολογικών απειλών. 3) Οι επαγγελματίες υγείας που θα ασχοληθούν με κρούσμα πανώλους πρέπει να είναι καθορισμένοι ανά βάρδια και αριθμητικά επαρκείς. 4) Θα πρέπει να υπάρχει: Ονομαστική κατάσταση με τους επαγγελματίες υγείας που χειρίστηκαν κρούσμα πνευμονικής πανώλους Ονομαστική κατάσταση των ατόμων που επισκέφτηκαν κρούσμα πανώλης ώστε να παρασχεθεί άμεσα χημειοπροφύλαξη, σύμφωνα με κλινικά πρωτόκολλα στους ανθρώπους που μένουν στο ίδιο σπίτι με τον ασθενή και στο προσωπικό που ήρθε σε επαφή σε απόσταση < 2 m και να τους δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες αυξημένης επαγρύπνησης για τυχόν συμπτώματα Προφυλάξεις Απομόνωσης Για ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη πνευμονική πανώλη, επιπρόσθετα από τις Βασικές Προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται Προφυλάξεις Επαφής αλλά και Σταγονιδίων, χρησιμοποιώντας τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Η πνευμονική πανώλης μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων τα οποία περιέχουν τον αιτιολογικό παράγοντα Y. Pestis. Οι ασθενείς είναι μεταδοτικοί μέχρι ώρες μετά την έναρξη αντιβιοτικής χημειοθεραπείας. Μετά την πάροδο ωρών υπό θεραπεία, οι ασθενείς δε θεωρούνται μεταδοτικοί και τα ΜΑΠ μπορούν να είναι μόνο οι βασικές προφυλάξεις. Αντιμετώπιση του Ασθενή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

3 1. Στο ΤΕΠ πρέπει να έχει οριστεί ειδικός χώρος αναμονής και εξέτασης κρούσματος πανώλης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μετάδοσης σε άλλα άτομα στους χώρους του ΤΕΠ ή των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων 2. Συγκεκριμένα ο χώρος αυτός θα πρέπει να διαθέτει: Διαφορετική είσοδο από την είσοδο του ΤΕΠ, αν είναι εφικτό, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι ασθενείς που είναι ύποπτοι για πνευμονική πανώλη και οι επαγγελματίες υγείας που θα χειριστούν το περιστατικό. Χώρο αναμονής, απομονωμένο από το χώρο αναμονής άλλων ασθενών μη ύποπτων για πανώλη Ιατρείο εξεταστήριο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει: o Προθάλαμο με νιπτήρα (με βρύση αυτόματης λειτουργίας ή ποδοκίνητη) και τροχήλατο νοσηλείας εφοδιασμένο με τα απαραίτητα υλικά o Τον κυρίως χώρο εξέτασης o Τουαλέτα και λουτρό με D/S στον κυρίως χώρο εξέτασης o Το λουτρό να έχει κατάλληλη χωρητικότητα για ένα φορείο Αερισμό Αρνητικής Ροής, εφόσον είναι εφικτό Σε περίπτωση χώρου χωρίς αερισμό αρνητικής ροής, πρέπει να διαθέτει: Ικανοποιητικό εξαερισμό (με εξαεριστήρα υψηλών δυνατοτήτων, απομονωμένο από το υπόλοιπο σύστημα αερισμού του ΤΕΠ) Αν το σύστημα αερισμού δεν είναι χωριστό από το σύστημα αερισμού του ΤΕΠ ή του Νοσοκομείου, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κλείνει. Θα πρέπει δε να κλείνεται άμεσα με τη μεταφορά ασθενούς ύποπτου για πανώλη 3. Στο στάδιο αυτό (που η διάγνωση για πνευμονική πανώλη είναι υπό αίρεση) ο ύποπτος ασθενής δεν επιτρέπεται να έλθει σε επαφή με (άλλο) ασθενή που έχει ή είναι ύποπτος για πανώλη. Απομίανση του ασθενή Η απομίανση του ασθενή μετά από έκθεση σε άλλο ασθενή με πανώλη δεν ενδείκνυται. Αν υπάρχει σοβαρή υποψία ηθελημένης απελευθέρωσης Y. Pestis με τη μορφή αερολύματος και αυτό γίνει αντιληπτό τις πρώτες ώρες, η διαδικασία της απομίανσης του ασθενή/ών που εκτέθηκε σε αερόλυμα, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

4 Καθοδήγηση των ασθενών για προσεκτική αφαίρεση της μολυσμένης ενδυμασίας τους με την τεχνική «του ξεφλουδίσματος» και τοποθέτησή της σε πλαστικές σακούλες που φέρουν ετικέτες. Τα ενδύματα είναι προτιμότερο να βραχούν πριν βγουν, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία δευτερογενούς αερολύματος. Η ενδυμασία θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο και θα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο ώστε να χρησιμοποιηθεί για έρευνα από τις Αρχές. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγγραφα. Ενημέρωση του προσωπικού για τις προφυλάξεις επαφής και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων (π.χ. γάντια, ρόμπες μιας χρήσης και αναπνευστική προστασία) όταν χειρίζεται μολυσμένο ιματισμό ή άλλα μολυσμένα εκκρίματα. Καθοδήγηση των ασθενών ώστε να πλυθούν σχολαστικά με νερό και σαπούνι και να λουστούν (προσφέροντάς τους βοήθεια αν είναι απαραίτητο). Η τυπική διαδικασία απομίανσης, γίνεται κατά προτίμηση με σαπούνι και νερό και περιλαμβάνει δύο στάδια σαπουνίσματος διάρκειας 3-5 λεπτών και ξέβγαλμα με άφθονο νερό διάρκειας 3-5 λεπτών, συνολικά δηλαδή 6-10 λεπτά, ανά περιπατητικό ασθενή. Η διαδικασία είναι η ίδια αλλά παρατείνεται στα 20 λεπτά για κάθε ασθενή στο φορείο, ο οποίος δε μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις δερματικές πτυχές, κάτω από τα νύχια και στους βλεννογόνους. Απολύμανση των επιφανειών του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας απολυμαντικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ. διάλυμα χλωρίνης 1:10 Νοσηλεία του Ασθενή Δωμάτιο Νοσηλείας του ασθενή Ο ασθενής πρέπει να νοσηλευτεί: Σε μονόκλινο δωμάτιο με δική του τουαλέτα (με ανεξάρτητο σύστημα τροφοδοσίας αέρα και σύστημα εξαερισμού, αν υπάρχει). Στο ίδιο δωμάτιο με άλλους ασθενείς που πάσχουν από το ίδιο νόσημα. Αν οι ασθενείς έχουν τα ίδια συμπτώματα αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί πλήρως η διάγνωση, η μεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι >1m. Εφόσον ο ασθενής έχει διαγνωσμένη πνευμονική πανώλη και αν υπάρχει διαθέσιμος Θάλαμος Αρνητικής Πίεσης είναι προτιμότερο ο ασθενής να νοσηλευτεί σε αυτόν, για τις πρώτες ώρες μετά την έναρξη της αντιβιοτικής χημειοθεραπείας. Μετά την πάροδο ωρών πλήρους αντιβιοτικής θεραπείας, ο ασθενής ΔΕΝ θεωρείται μεταδοτικός. Μετακίνηση Ασθενούς

5 Οι μετακινήσεις του ασθενούς έξω από το χώρο απομόνωσης πρέπει να αποφεύγονται. Εάν επιβάλλεται να μετακινηθεί (για σοβαρούς ιατρικούς σκοπούς) πρέπει να φορά μάσκα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς αναπνευστικών σταγονιδίων. Επίσης πρέπει να είναι σκεπασμένος έτσι ώστε να είναι καλυμμένο όλο το σώμα (από το λαιμό έως και τα πόδια). Λοιπές Ειδικές Προφυλάξεις Χειρισμοί που προκαλούν αυξημένη πρόκληση και διασπορά σταγονιδίων και αερολύματος πρέπει να αποφεύγονται ιδίως τις πρώτες 48 ώρες της θεραπείας, ή εάν είναι απαραίτητοι, να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και με χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού προστασίας. Στους χειρισμούς αυτούς περιλαμβάνεται η χρήση νεφελοποιητών, η φυσικοθεραπεία αναπνευστικού η βρογχοσκόπηση ή η πρόκληση απόχρεμψης για διαγνωστικούς λόγους, η αναρρόφηση των εκκρίσεων του αναπνευστικού και γαστρεντερικού, η ενδοτραχειακή διασωλήνωση και η διάνοιξη βουβώνα σε περίπτωση βουβωνικής πανώλους. Επισκέπτες Οι επισκέψεις σε ασθενείς με πνευμονική πανώλη πρέπει να αποφεύγονται. Εάν είναι κατ εξαίρεση απαραίτητες, οι επισκέπτες πρέπει να χρησιμοποιούν τα απαραίτητα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (γάντια, χειρουργική μάσκα, μπλούζα) και να μένουν το ελάχιστο δυνατό στο θάλαμο. Καθαρισμός, απολύμανση και αποστείρωση εξοπλισμού καθαριότητα και απολύμανση περιβάλλοντος 1. Τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη νοσηλεία ασθενούς με πανώλη πρέπει να είναι μιας χρήσεως. Τα υλικά αυτά απορρίπτονται αμέσως μετά τη χρήση τους σε κάδο απορριμμάτων που υπάρχει μέσα στο δωμάτιο του ασθενούς. 2. Στο δωμάτιο του ασθενούς μπαίνουν μόνον τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά νοσηλείας. Υλικά μιας χρήσεως που «μπήκαν» στο δωμάτιο του ασθενούς αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, δε μεταφέρονται πάλι στο Τμήμα αλλά παραμένουν στο δωμάτιο του ασθενούς και αν δε χρησιμοποιηθούν απορρίπτονται. 3. Ο διαθέσιμος ιατρικός εξοπλισμός (π.χ. στηθοσκόπια, περιχειρίδες, συσκευές αναρρόφησης κλπ) πρέπει να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά για τη φροντίδα ασθενούς με πανώλη και να μη χρησιμοποιείται σε άλλους ασθενείς.

6 4. Υλικά πολλαπλών χρήσεων (π.χ. πιεσόμετρα, θερμόμετρα) που χρησιμοποιούνται για τη νοσηλεία ασθενούς με πανώλη παραμένουν στο δωμάτιο του ασθενούς καθ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Τα υλικά αυτά μετά το πέρας της νοσηλείας του ασθενούς, αν το επιτρέπει το υλικό κατασκευής τους, απολυμαίνονται με υψηλού βαθμού απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ. Αν το υλικό κατασκευής τους το επιτρέπει, αποστειρώνονται (αφού έχει προηγηθεί η υψηλού βαθμού απολύμανση). 5. Υλικά πολλαπλών χρήσεων που πρέπει να απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, παρόλο που χρησιμοποιούνται στον ίδιο ασθενή π.χ. υγραντήρες χορήγησης οξυγόνου, φιάλες αναρρόφησης (όπου δεν υπάρχουν μιας χρήσεως), απολυμαίνονται με υψηλού βαθμού απολύμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ. Αν το υλικό κατασκευής τους το επιτρέπει αποστειρώνονται (αφού έχει προηγηθεί η υψηλού βαθμού απολύμανση). 6. Υλικά πολλαπλών χρήσεων (π.χ. βρογχοσκόπιο) που μετά τη χρήση τους σε ασθενείς με πανώλη πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε άλλους ασθενείς απολυμαίνονται με υψηλού βαθμού απολύμανση (σποροκτονία) σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ. Αν το υλικό κατασκευής τους το επιτρέπει αποστειρώνονται αφού έχει προηγηθεί η υψηλού βαθμού απολύμανση. Τα υλικά πολλαπλών χρήσεων αφού τοποθετηθούν σε δοχεία που σφραγίζουν ερμητικά και φέρουν ειδική σήμανση, αποστέλλονται στην κεντρική αποστείρωση του νοσοκομείου για την απαιτούμενη επεξεργασία. 7. Για τα μηχανήματα και τα αντικείμενα που δε μπορούν να απολυμανθούν με εμβάπτιση, ακολουθείται η διαδικασία της απολύμανσης επιφανειών. Η απολύμανση πρέπει να γίνεται με απολυμαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ. 8. Για την καθαριότητα απολύμανση του θαλάμου νοσηλείας πρέπει να ακολουθούνται οι βασικές αρχές που τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις μεταδιδόμενων νοσημάτων και να χρησιμοποιείται απολυμαντικό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ. 9. Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στη διαδικασία καθαρισμού απολύμανσης θαλάμων νοσηλείας ασθενών απομονωμένων ασθενών. 10. Επίσης θα πρέπει να φορά τον ειδικό ατομικό εξοπλισμό προστασίας. 11. Απαιτείται καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που αγγίζει συχνά ο ασθενής όπως κιγκλιδώματα κρεβατιού, πόμολα, επιφάνειες της τουαλέτας κ.λ.π.

7 12. Τα υλικά καθαριότητας (wettex, σφουγγαρίστρα κλπ) απαιτείται να είναι μιας χρήσεως. 13. Ο εξοπλισμός καθαριότητας (κάδος σφουγγαρίσματος, τροχήλατο καθαριότητας κλπ) θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την καθαριότητα θαλάμων ασθενών με πανώλη και να φυλάσσεται σε ειδικό χώρο ή στο μπάνιο του ασθενούς. 14. Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση χρειάζεται μετά την έξοδο του ασθενούς από το θάλαμο. Η αρνητική πίεση του δωματίου παραμένει σε λειτουργία έως 12 ώρες πριν την είσοδο άλλου ασθενούς στο θάλαμο. Διαχείριση ιματισμού 1. Συνιστάται η χρήση ιματισμού μιας χρήσεως. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό πρέπει να ακολουθούνται οι αρχές διαχείρισης ιματισμού, οι οποίες πρέπει να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις μεταδιδόμενων νοσημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ. 2. Το προσωπικό που χειρίζεται τον ιματισμό (συλλογή, τοποθέτηση, μεταφορά για πλύσιμο) θα πρέπει να φέρει τα ειδικά Μέτρα Ατομικής Προστασίας. 3. Ο ιματισμός πρέπει να απορρίπτεται σε σάκο ιματισμού με ειδική σήμανση, ο οποίος έχει την ιδιότητα με τις πρώτες περιστροφές του πλυντηρίου να ανοίγει αυτόματα και να απελευθερώνει τον ιματισμό. (Ο ιματισμός ασθενών με πανώλη πλένεται μαζί με το σάκο) 4. Ο κάδος με τον σάκο ιματισμού υπάρχει μόνιμα στο WC του θαλάμου νοσηλείας του ασθενούς. 5. Επειδή κατά τη διαχείριση του ιματισμού μπορεί να δημιουργηθούν αερολύματα ο ιματισμός δεν πρέπει να αναταράσσεται και ο σάκος πρέπει να κλείνει πολύ καλά. 6. Ο σάκος πριν απομακρυνθεί από το δωμάτιο του ασθενούς (έξω από την πόρτα) πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα δεύτερο σάκο με ειδική σήμανση και να κλειστεί πολύ καλά. 7. Ο σάκος μεταφέρεται με τροχήλατο καρότσι με καπάκι. Η χρήση χοάνης για τη μεταφορά του ιματισμού πρέπει να αποφεύγεται. 8. Ο ιματισμός πρέπει να αποστειρωθεί πριν μεταφερθεί στο πλυντήριο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό το προσωπικό του πλυντηρίου πρέπει να φορά τον Εξοπλισμό Προσωπικής Προστασίας.

8 9. Ο ιματισμός πλένεται στις υψηλότερες δυνατές θερμοκρασίες (>71 0 C για 25 λεπτά τουλάχιστον). Διαχείριση απορριμμάτων & αιχμηρών αντικειμένων 1. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων και των αιχμηρών αντικειμένων πρέπει να εφαρμόζονται οι καθιερωμένες προφυλάξεις για το χειρισμό των νοσοκομειακών απορριμμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ. 2. Το προσωπικό διαχείρισης απορριμμάτων όταν χειρίζεται απορρίμματα ασθενών με πανώλη πρέπει να φορά τον εξοπλισμό προσωπικής προστασίας. 3. Τα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλους σάκους βιολογικού κινδύνου με ειδική σήμανση, ανθεκτικούς σε διαρροές και να κλείνονται με ειδικό σφιγκτήρα, ή σε δοχεία με ειδική σήμανση και να εκφορτώνονται με ασφάλεια. 4. Επειδή κατά τη διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να δημιουργηθούν αερολύματα ο σάκος δεν πρέπει να αναταράσσεται και πρέπει να κλείνει πολύ καλά. 5. Οι σάκοι ή τα δοχεία με τα απορρίμματα πριν απομακρυνθούν από το δωμάτιο του ασθενούς (έξω από την πόρτα) πρέπει να τοποθετηθούν σε δεύτερο σάκο με ειδική σήμανση ο οποίος θα κλειστεί πολύ καλά. 6. Οι σάκοι με τα απορρίμματα μεταφέρονται με τροχήλατο καρότσι με καπάκι. 7. Τα απορρίμματα ασθενών με πανώλη ακολουθούν τη διαδικασία των μολυσματικών απορριμμάτων, αδρανοποίηση ή αποτέφρωση, έτσι όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Διαδικασία Εξιτηρίου Οι ασθενείς με πανώλη λαμβάνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο όταν η κλινική κατάστασή τους δεν απαιτεί πλέον ενδοφλέβια αγωγή και μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία από στόματος μέχρι τη συμπλήρωση 10 ημερών. Για όσους χρειαστεί να παράσχουν φροντίδα σε ασθενείς στο σπίτι συνιστώνται οι Βασικές προφυλάξεις όπως προβλέπεται για όλους τους ασθενείς. Όταν απαιτούνται αλλαγές επιθεμάτων σε τραύματα, να λαμβάνονται επιπλέον και Προφυλάξεις Επαφής. Φροντίδα σορού Νεκροψία Για τη φροντίδα της σορού ή τη νεκροψία πρέπει να τηρούνται τόσο οι Βασικές Προφυλάξεις, όσο και οι Προφυλάξεις επαφής. Οι εργαζόμενοι σε νεκροθαλάμους και νεκροτομεία θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό προσωπικής προστασίας και να

9 αποφεύγουν ενέργειες που προκαλούν τη δημιουργία αερολύματος κατά τη διάρκεια της νεκροτομής. Στην περίπτωση διάγνωσης πνευμονικής πανώλης κατά τη νεκροτομή, το προσωπικό που εργάστηκε στον συγκεκριμένο ασθενή πρέπει να λάβει αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη σύμφωνα με τα κλινικά πρωτόκολλα. Δεν επιτρέπεται η ταρίχευση των πτωμάτων ασθενών με πανώλη. Δεν συστήνονται οι ανοιχτές πομπές και γενικά το άνοιγμα του φέρετρου. Η ταφή πρέπει να γίνεται βαθιά (5 μέτρα) και σύμφωνα με τις οδηγίες του νομίατρου.

ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Υποψία πνευμονικού άνθρακα τίθεται σε προτέρως υγιή ασθενή που εμφανίζει: Αιφνίδια έναρξη βαρείας σήψης σε ασθενή χωρίς προδιαθεσικό υπόστρωμα, ή αναπνευστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗΣ Υποψία αλλαντίασης τίθεται σε προτέρως υγιή απύρετο ασθενή με συμμετρική κατιούσα χαλαρή παράλυση με χαρακτηριστική αρχική προσβολή των κρανιακών νεύρων (διπλωπία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Α/Η1Ν1 ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ A (H1N1 )

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ A (H1N1 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ A (H1N1 ) Τσινιάς Χρήστος Νοσηλευτής Msc Μονάδες Εντατικής & Επείγουσας Νοσηλευτικής Τμήμα: Εξωτερικά Ιατρεία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) 1) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Ξανθή Δεδούκου Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Μικροβιακής Αντοχής και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ Α., Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Biosafety & Biosecurity SOP, Dr. Β. Σιάρκου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων

Biosafety & Biosecurity SOP, Dr. Β. Σιάρκου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Faculty of Veterinary Medicine, AUTh. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Biosafety & Biosecurity Standard Operating Procedures Guidelines for students of the FVM Οκτώβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν από το προσωπικό επείγουσας απόκρισης καθοδόν προς τον τόπο ενός συμβάντος στον

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα της Διοικούσας Επιτροπής

Σημείωμα της Διοικούσας Επιτροπής Σημείωμα της Διοικούσας Επιτροπής Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) στη χώρα μας, ο Π.Ι.Σ. και οι κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι, αναλαμβάνοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων)

Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων) 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Πρωτόκολλα Συνεργασίας Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων) ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για τη διεκπεραίωση της πτυχιακής μου εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μου, καθηγητή κ. Στέφανο Μαντζούκα, για τις πολύτιμες συμβουλές και τη διακριτική επιτήρηση, ώστε να ολοκληρώσω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Α(Η1Ν1) 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις πρόληψης των λοιμώξεων σε δημόσιες εγκαταστάσεις 3. Εισαγωγή 4. Ζητήματα ελέγχου των λοιμώξεων σε δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Φωτεινή Καράμπαμπα Με τον όρο ιατρικά απόβλητα (ΙΑ) νοούνται όλα τα απόβλητα που παράγονται από κάθε είδους υγειονομικές μονάδες (ΥΜ, μονάδες παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΛΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ» ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» Οι χώροι που ανατίθενται στον ανάδοχο είναι: I. Όλοι οι χώροι του Νοσοκομείου, Εσωτερικοί Εξωτερικοί. Επίσης, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρµογή υγιεινής των χεριών των νοσηλευτών, συγκριτική αξιολόγηση σε παθολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος των λοιμώξεων

Έλεγχος των λοιμώξεων Έλεγχος των λοιμώξεων http://en.wikipedia.org/wiki/ Ιgnaz Semmelweis (1818-1865) ούγγρος μαιευτήρας Παρατήρησε τη διαφορά θνησιμότητος στη μονάδα που εκπαίδευε φοιτητές ιατρικής (συμμετείχαν σε νεκροψίες)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Αθήνα 2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Αθήνα 2002 ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Η1Ν1 ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Φωτεινή Καράμπαμπα Δρ. Βιολόγος Lead Auditor TÜV Hellas Τον Φεβρουάριο του 2012 ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή ο νόμος 4042 που αφορά στην ποινική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες αναφορικά με τις συνθήκες νοσηλείας που επιβάλλονται για τους ασθενείς με βαριά και παρατεταμένη ουδετεροπενία»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες αναφορικά με τις συνθήκες νοσηλείας που επιβάλλονται για τους ασθενείς με βαριά και παρατεταμένη ουδετεροπενία» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 20/3/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.142090/11 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ σχετ. 6316 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ: Η ασφαλής συλλογή και καταστροφή των μολυσμένων βελόνων και των άλλων αιχμηρών αντικειμένων χρησιμοποιώντας το ειδικό δοχείο αιχμηρών αντικειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας 1 2 3 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Νοσηλευτικής Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΘ-Ω06. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 3 / 6 /2013 Αρ. Πρωτ.:Υ1/Γ.Π.οικ.52929

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΘ-Ω06. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 3 / 6 /2013 Αρ. Πρωτ.:Υ1/Γ.Π.οικ.52929 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 50 & Μάρνη Ταχ. Κώδικας: 104 38 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας Φαρμακευτικής Υπηρεσίας στην Ογκολογία. (QuapoS 4) Μετάφραση από: Σταυρούλα Θεοφάνους-Κιτηρή

Πρότυπα Ποιότητας Φαρμακευτικής Υπηρεσίας στην Ογκολογία. (QuapoS 4) Μετάφραση από: Σταυρούλα Θεοφάνους-Κιτηρή 1 Πρότυπα Ποιότητας Φαρμακευτικής Υπηρεσίας στην Ογκολογία (QuapoS 4) Σεπτέμβριος 2009 Μετάφραση από: Σταυρούλα Θεοφάνους-Κιτηρή 2 1. Προσωπικό 1.1. Προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τα κυτταροστατικά

Διαβάστε περισσότερα