14SYMV

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14SYMV"

Transcript

1 Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α , ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο αφή ς α ούσας α ό ο ή α ο σ α ί ο βα ή φ ής α ο έ ο ά ι σ ο ίας «ο ή ος» αι αφ έ ο ο α ώ ιο α ά α ο ο α ο ή α οί ο ί αιας, ο ού ίας α 45 Α, ά ο ο ο Α.. Α / ,.Α. Α Α, Α ί αιας, φ ής α ο έ ο ί ο ό ο ά ο ί «ο ά ς». φ ής α ο α ο έ ύο ς ά σ βα ο έ ώ α ό οι ού «α έ». Αφού έ αβα ό ο ς: ο ο ι ό ιά α α 28/80 ( Α' 11): ί έσ ς έ αι ο θ ιώ α ισ ώ ο ι ής Α ο ιοι ήσ ς αι ο έ ο ό ι: α έ έ ο ιαβάσ ι, α α οήσ ι ι ή ο ς θύ αι α ο θ ί ό ο ς ο ς ό ο ς αι ις α αι ήσ ις ο ο ά α ος ό ς α ές ο ί ο αι : 1. α ιθ ό 2.475/οι.3.33 Α ο ο ού ι ο ο ι ώ, ο ο ού Α ά ς, Α α ισ ι ό ας αι α ι ίας αθώς αι ο ο ού ασίας αι οι ι ής Ασφά ισ ς, φ ής α ο έ «Α». 2. Α οι ή όσ σ ια οβο ή ο άσ σ ο ι ι σια ό ό α α «Α ά Α θ ί ο α ι ού» Α ιθ..: /οι.4.60 / ι ός όσ σ ς 4 ο ο ίο ασίας αι οι ι ής Ασφά ισ ς/. α α ία ια ί ισ ς οι ο ι ώ αι Ά ό αι Α Α:, φ ής α ο έ «όσ σ». 3. α ιθ / Α όφασ Έ α ς ς ά ς 4. ο ύ φ ο α ο ο ής ό ς οα αφ ό ς α όφασ ς έ α ς 5. α ιθ.. 13_001/ Α όφασ ο οί σ ς Ι ία έσα ς ά ς «ο έ ο ι ή άσ ια οι ι ή αι ασια ή έ α ά οι ι ά ο ά ή α ο ού ο αι α ι ής» α ό 1

2 ο ι αιού ο/α. «Α ι ή Α α ια ή ύ α», φ ής α ο έ ά ι σ ο ίας ια ις α ά ς ς α ούσας σύ βασ ς ς «Α Ι». 6. ο ό ια ι αιού ο ς ια α α ο ούθ σ αι ια ί ισ ά ο. «Α ά Α θ ώ ι ο α ι ού» ο α ό 31/5/2012 α ασ α ι ό ς Ασ ι ής οσ ο ι ής αι ίας ία «Α Ι Η Α Α ΙΑ Η Α Η», ό ς έ ι ο ο οι θ ί αι ισ ύ ι. φ ού αι ά ο α οιβαία α ο ά α ής: οοί ιο: Α. ή ος α ι ής σ έ ι σύ φ α α ιθ. 37/2012 α όφασ ο ι ού βο ίο σ Α ι ή Α α ια ή ύ α ια ο οί σ ς ά ς ό ο ί ο: Ο ο η ω έ η ο ι ή άση ια η οι ω ι ή αι ασια ή έ α η ά ω ω οι ω ι ά ο ά ω ω Δή ω α ο ού ο αι α ω ι ής ( ι ό ) φ ής α αφ ό ς ς «ά».. Η οα αφ ό ά, άσσ αι σ α ο ία α έ βασ ς 1: «ό αι α ι ώ ισ ο οι ι ού α ο ισ ού αθώ ο ά ο θ σ ού», ο α ι ού Ά ο α ο αιό ας 4: «ή ς σ ά σ ο σ ό ο ο α θ ώ ι ο α ι ού σ ια οι ία ίσ αι ιώ», ο ι ι σια ού ο ά α ος Α ά Α θ ώ ι ο α ι ού » αι σ α ο ο ί αι α ό ο αϊ ό οι ι ό α ίο ( ). ο ο ο ιά α α ο οί σ ς ο έ ο βάσ ι ς ισ ύο σας Α όφασ ς ο οί σ ς ία έσα ς ά ς ί αι α ό 15/7/2012 έ ς 31/12/2013, ώ έ α ο ή ο α ι ής, σ έ ο ς αί οι οι α ό ο θοι: Advanced Consultants... ( ο ισ ής), Logotech Α.., Α Η α ά ισ αί σ Α., ή ος α ο ού ο, Έ σ αι ιώ Α α ο ι ής Α ι ής αι ο έ ο έ ι ας ι ο έ ιας αι ιού ( ).. ι ός σ ό ος ς ά ς ί αι ασφά ισ ς ιο ίας έ ς 100 θέσ α ασ ό σ ς ια α έ ο ς ά οι ι ά ο ά, ς α ο έ σ α ιά σ ς ι ι έ ο ι ώ α α ώ αι α ά ι ς α α ια ώ α ο ή σ ις ιο ές ή α ο ού ο σο αίας αι α ι ής. Ά θ ο 1. Α ι ί ο ύ βασ ς 1.1 α ούσα σύ βασ, ο ή ος α αθέ ι σ ο σ ά αι ο αίος α α α βά ι έ σ α έ σιώ, ο αφο ού οα αφ θ ίσα ά ο θα α α ο οι θού σ ι έ ιο ή α έ βασ ς ς ά ς αι α ύ ά ι α βά ο α ο ή ό α α αί σ βο ι ώ σιώ ια σ ο ή φ ο έ σ θ ι ές αι ι θ ίς θέσ ις αθώς αι σ φό ο ι ι α ι ό ας, α ό α 2

3 ο οία οι φ ού οι θα ο έσο α α ο ήσο ο σία ια ις ι ι ήσ ις ο ς, σ ο αίσιο όσ σ ι ά ο έ ο α ό α αφέ ο αι σ άσ 20 άσ ις οσιό ας αι αισθ ο οί σ ς ια οσέ σ φ ο έ αι οώθ σ αι ι οι ία ο σ ίο 1.2 ά ς, ο ο οίος ί αι οι ο ο ο ό ος ( ά ο ος ίο α ισ ίο ), ά σ φ ί αι α ο έ αι α ούσα ς σύ βασ α ο ισ ι ής α ασ ό σ ς ια οβ ό άσ 20 αι θα έσ ι ο έ ο ο α α α βά ι ι ή ο θύ αι οβο ία, σύ φ α ις ώσ ις, ι ία ο αι α όσα ο ί ι ά αι ο ός ο οί σ ς ο έ ο α αβά ο ας άθ α ή οσ άθ ια ώσ α ο ο θ ί ι ώς ά. 1.3 Όσο αφο ά σ ο ι ό Α ι ί ο ο ά ς σ ύ αι α σ έ ι ά σα σ ι ή έ σ ς άσ ς 20 «άσ ις οσιό ας αι αισθ ο οί σ ς ια οσέ σ φ ο έ αι οώθ σ αι ι οι ία ο σ ίο», ό ς α ή ι άφ αι α α ι ά σ Α ί ο: «ο έ ο ι ή άσ ια οι ι ή αι ασια ή έ α ά οι ι ά ο ά ή α ο ού ο αι α ι ής». ό ι αι ια ια σ α ία αισθ ο οί σ ς ο θα α α θ ί αθ ό ιά ια ο οί σ ς ο ι ι σια ού ίο ( ια α ίβ ια: θα ι α ώ αι α ά α έ ι ή ο ) αι θα ι ο ί ος ισσό ς α ό ία α θύ σ ις. ι έ α ος: ο ς ά σα φ ού ο ς ( ά ς οι ι ές ο ά ς, ή οι α ο ό ια ά οι ά 45 ώ α ά ι ά οσό α, α οί ο ο ο ϊ ώ οι ο ιώ, ά ο α α α ία, ά ο α ισ ό α σ α άσ ασ φ ώ ιας/ α ι ού α α ό φ ώ ια, α άσ ς α ι οσ ού ς όσφ ς) ις ο ι ές ι ι ήσ ις αι ο ς φο ίς ς ο ι ής οι ο ο ίας αθώς αι ις α α ι ές ο α ώσ ις ο ι ούς φο ίς (.. α ι οσ ι ούς φο ίς ο ά σ ό ο, οι ι ούς αί ο ς, αι ι ά ι ύ α α,, φισ ά ς ο ές σ ή ι ς/ ίσ σ ς ς α ασ ό σ ς αι ι ι α ι ό ας,.). ύ ο ι ή οι ία ια έ σ ς ος ο ς σ ό ο ς αι α α α ό α α ο έσ α α α βάσ α ά αι ια ήσ αι ιώ ο ι ι σια ού ίο. ασι ό ού ο ια σ α ία αισθ ο οί σ ς ί αι ό ς ίσ σ α έ ι αφέ ά οι ι ώ ο ά αι ιασφά ισ ίας σ αθ ής αι α ιο ούς α ασ ό σ ς σ α ούς α ασ ί όθ σ ο ό ς ς ο ι ής οι ίας. ι ι ό α οι ο ώσ ις ο ί αι οι ά θι: 3

4 ιο ά σ ι ής ί ας ος ο ς ά σα φ ού ο ς ο ή ο α ι ής ιο ά σ ι ής ί ας ια ο ι ές ι ι ήσ ις αι φο ίς ο ή ο α ι ής α ο ή οφο ιώ σ ι ά ις ώσ ις ιασ ό α α ή αι α οσ ο ή οσ ήσ Follow up ια σ ο ή σ ις Η ί ς Έ α ια ο ώ ο σ ο ο οίο θα ο οι θού οι ή σ ις Η ο ι ή ι ύ σ αι α ιο οί σ Social Media σ ι ά ο οί σ ς άσ ς 20 α ά ισ ι οι ια ής σ α ι ής ο έ ο (media plan) ί οσιό ας αι α α ήσ σ ο ι ά έσα. ι α ή ο θ ι ώ ιώ ι οι ίας αι οσιό ας αθ ό ιά ια α ά ς αι ο οί σ ς ο ίο θα οσ ί ι ι ο ία αφ ίο ύ ο ο ή ο ο θα ια έ ι ία ύ ο σ έ α αι ο ι ά ( ο ι ά α ά αι α α ι ής βέ ιας), ι ιώ ο ας ύ α ή οσιό α αι οβο ή. ι ι ό α ό ι αι α ί ι οσ άθ ια ια ασφά ισ ς ύ ς α ής έ σ ς οσιό ας ( έσ φι ο ίας σ ύ, ί ύ ο αι ο ά ) ο οία θα αφο ά όσο σ ις ί ς έ σ ς όσο αι σ ο ι ι σια ό έ ιο αθ α ό. αφή αι ι έ ια ι έ ια α ι ά ι οι ίας σ ο αίσιο ς άσ ς 20 αφή αι ι έ ια ι έ ια 15 α α ήσ ις σ έ α αι 20 α α ήσ ις σ ο ι ά. ιο ι ές ασί ς σ ο αίσιο ιώ ο έ ι α α άβ ι ια άσ 20 ς ά ς ήσ ο ό όσο ς Α. όσο αι ο α ο ο ι ού ο ά α ος σ άθ έ ο ο ιο ί αι αι α α α ά αι ια ο ς σ ο ούς ο έ ο ο ή σ ις σ α ήσ ις ο έ ο, ς ος ο οί σ ς άσ ς 20 ύ α α ο ο ισ ι ής έ θ σ ς ή α αφο άς α ό ο σ έ ος ος ο ή ο ( οι ο οί σ σ ο ο ισ ή αί ο) σ ι ά ις άσ ις αι ις έ ι ς ο ο οί σ. 4

5 ι ή έ σ άθ ά ς ασίας / έ ιας ο ο έ ς α ιθ ί α α αί ια α ο σ α ι ή ο οί σ ο έ ο. ή σ ό α ό οσιό ας ο οβ έ ι όσ σ αι ο ός ο οί σ ς ια ο ς ι αιού ο ς 1.4 ι ά α α αι ού α α α ο έα ο ά ς α ούσα σ ύ αι α οι άσ ι αι α α α ώσ ι όσο σ ο ή ο αι σ ι έ α σ ο ύθ ο ά ο ο ο ο ή ος θα ο ίσ ι όσο αι σ ο ο ισ ή αί ο ς ά ς Advanced Consultants, α α ο ούθ ς α αφ ό α α α ο έα: ιο ά σ ι ής ί ας ος ο ς ά σα φ ού ο ς ο ή ο α ι ής ιο ά σ ι ής ί ας ια ο ι ές ι ι ήσ ις αι φο ίς ο ή ο α ι ής. ή σ ίσ ας αφές ο ώθ α & οσ ήθ α φ ι ά σ ις ί ς α ά ισ ίσ ας σ ό σ ις ί ς αφή ι έ ια αι οώθ σ σ ι ώ ις ί ς ί ύ ο αι α α οι ώσ σ αφή αι ι έ ια ι έ σ ι ά ις ί ς ια ισ οσ ί α ς ά ς αι ο ή ο αφή αι ι έ ια ο α ά Η ί αφή αι ι έ ια ι έ ο αφίσας ια ις Η ί ς αφισ ι ή ι έ ια αφίσας & όσ σ ς ια ις Η ί ς ο ία ια ο ής οσ ήσ ια ις ώσ ις ι θ σιο ό ιο ια ο ής αφισώ / οσ ήσ [ ίσ α α ο ώ ] ι οι ί ς ια ασφά ισ ισ ώ ιο ία ιαφα ιώ ί ας ο άφ σ ή σ αφή αι ι έ ια 15 α α ήσ σ έ α, αθ ό ιά ια ς άσ ς 20 αφή αι ι έ ια 20 α α ήσ σ ο ι ά, αθ ό ιά ια ς άσ ς 20 ύ α σ ο ι ής α ο ο ισ ι ής έ θ σ ς ή α αφο άς ος ο ή ο ά ο ο ή σ ς άσ ς 20 ( οι ο οί σ σ ο ο ισ ή αί ο) 5

6 1.5 ι ο ώσ ις αι α α αι ού α α α ο έα θα ο οι θού α ό οι ού ο ίσ ς σ β θέ α ο ή ο α ι ής οι ο ο ο ό ο αύ ο α ο α ι ή ια ις ί ι ς ασί ς. 1.6 ά ς έ ι α οβά ι άθ α α ο έο ή άθ ο ά α α α ο έ σ ο ή ο αι ο αίος σ σ ασία ο ο ισ ή αί ο θα έ ι ά ο α α ο έο ή ο ά α α α ο έ οί ις οϋ οθέσ ις ς Α. ά ο ά ς θ ί α ό ο ή ο ό ι ο α α ο έο ή ο ά α α α ο έ οί ις οϋ οθέσ ις α ές, ό ό ο ο ά ς θα ο ί α οβ ί σ έ οσ ο α ίσ οι ο α ασ α ι ού. 1.7 ι έο, ο ό ος α ασ ό σ ς ο ά α α άφ αι αι οσ ιο ί αι α ά έ α ήσ φύ ασίας (φύ α ο ο έ σ ς), ο ο οίο ισ ο οι ί αι σ ιαία βάσ α ό α ό ιο ά ο ο ο θα έ ι ο ίσ ι ο ή ος. 1.8 ά ς, έ ι άβ ι ή ώσ ς α έ ά ς, ο ά α ος αι άσ ς αι σ φ ί α ά αι σ ις α ασ άσ ις ο ή ο αι ό ο ία ο σύ φ α σ ι ή θ ι ή ο οθ σία. 1.9 Η α ούσα σύ βασ θα ύ αι αι θα σ ί βάσ ι α όσα ο ί ι ά : Ο ο η ω έ η ο ι ή άση ια η οι ω ι ή αι ασια ή έ α η ά ω ω οι ω ι ά ο ά ω ω Δή ω α ο ού ο αι α ω ι ής [. : ]]. Ά θ ο 2. ιά ια ο ο ιά α α α ό σιώ : 2.1.Η α ούσα σύ βασ σ φ ί αι ιά ια α ό ο αφή ς αι ια ό ο ο ιάσ α έ ι ή α ά οσ α α ο έ ς άσ ς 20, ο οία θα σ σ ί έ ι ο ο ή σ ς ά ς, ή οι έ ι 31/12/2013. ί σ ο ο οί σ ο έ ο α α αθ ί α όφασ α ό ι φο έ, α α ί αι α ο ι αί ς αι ισ ύς ς α ούσας σύ βασ ς έ ς έα α α ι ή ο ία ο ο ά α ος. Ά θ ο 3. Α οιβή: 3.1 Η α οιβή ο Α Η ο ί αι σ α 50,52 (σ ι α βα ο έ ο Α) α ά α α ο οι θ ίσα α θ ο έ α, σ ο ι ό α αθά ισ ο οσό ια ο σύ ο ο α ό σιώ ο θα βαί ι ις έ ι ι ιά ς ή α ύο ώ αι σα ά α ά ( 6.062,40,00 ) σ ι α βα ο έ ο Α. ο οα αφ θέ σ ο ι ό α αθά ισ ο οσό α αβά αι ς α οιβή ια α α α ά ο ι ό α α α ο έα, σ ι α βα ό σ α ή αι άθ ί ο ς α ά ς σ ις ο οί ς ο ί α οβ ί ο Α Η ια έ σ, φόσο α αία α α οθού σ ο σύ ο ό ο ς σ έ αι ο ι ή ο φή όσο σ ο ή ο όσο αι σ ο ο ισ ή αί ο ο έ ο, έ ι α α ό ι ή ο ο ή σ ς άσ ς 20. 6

7 3.2 ια ις α ά ς ο έ ο αι α αι ού ια ι ασιώ ς ά ς, α α ίσ οι α α ά ο ό ο οβ ό α α ασ α ι ά ια άθ α α ο έο ή ια άθ ο ά α α α ο έ θα ί ο αι α ό ο ά έσα σ ιάσ α ύο (2) β ο ά α ό έ σή ο ια ό α ο α α ο έο ή ς ο ά ας α α ο έ α ό ο ή ο α ό ι σ ι ής σ ασίας ο ο ισ ή αί ο. άθ α ασ α ι ό θα έ ι α ιώ αι α ό ο ο ή σ ός α α ο έο ή ίας ο ά ας α α ο έ. άθ ί σ ο αίο α ασ α ι ό θα έ ι α οθ ί αι α α οθ ί ο α ό ο έ ς ύο (2) β ο ά ς α ό ο ο ή σ ς άσ ς 20 αι σ α ία ί σ ά ο ο ή σ ς ά ς ο α α ο έο ή ο ά α α α ο έ θα έ ι α οβά ο αι α ό ο Α Η όσο σ ο ή ο όσο αι σ ο ο ισ ή αί ο όσο σ έ όσο αι σ ο ι ή ο φή σ ύ ο ο ό ο ώσ α ί αι έ ος ς ό άς ο α ό ο ή ο σ σ ασία ο ο ισ ή αί ο αι α ο ί α οθ ί ο α ίσ οι ο α ασ α ι ό. άθ ί σ ο σύ ο ο α α ο έ θα έ ι α έ ι α α οθ ί ο α ό ο έ ς 1 β ο ά α ά ο ο ή σ ς άσ ς 20 αι σ α ία ί σ ά ο ο ή σ ς ά ς. 3.4 ά ο έ ο ό ας έ ο ο ισ έ ο α α ο έο ή ο ά α α α ο έ α ό ο ή ο σ σ ασία ο ο ισ ή αί ο, ο ά ς ο ού αι α ώσ ι ίο α ο ής σιώ ια οσό ο θα α ισ οι ί σ ο σ ι έ ο α α ο έο ή ο ά α α α ο έ, σ ο οία θα α α άφο αι σ ι έ α σ οι ία ο θα ο οι ο οιήσ ι ο ο ισ ής αί ος ή ος έ ι ο έ σ α σφ α ίσ ι α ό α α ασ α ι ά α έ α ο ί ι ι ή σφ α ί α ο έ ο ο θα ο α α ήσ ι ο ο ισ ής αί ος αι α οι ο οιήσ ι έ α α ιβές α ί αφο α ασ α ι ώ σ ο ο ισ ή αί ο. ο ώ ο α ιβές α ί αφο ο θα οι ο οι θ ί σ ο ο ισ ή αί ο θα σ ο ύ αι α ό α ί αφο ς ύ βασ ς α ο ής σιώ σ ο ο ισ ή αί ο. Ά θ ο 4. ό ος α αβο ής α οιβής: 4.1.Η ή ο ά α βά ι ώ α ό οϋ όθ σ ς ι ούς ο ο ή σ ς ο ώσ ο α ο έο α ό έ σ ς άσ ς 20: «άσ ις οσιό ας αι αισθ ο οί σ ς ια οσέ σ φ ο έ αι οώθ σ αι ι οι ία ο σ ίο», ό ς α ή ι άφ αι α α ι ά σ Α ί ο: «ο έ ο ι ή άσ ια οι ι ή αι ασια ή έ α ά οι ι ά ο ά ή α ο ού ο αι α ι ής» αθώς αι ς ο ού ς οβο ής σ ο ή ο οα αφ ό α α ο έ, έσα σ ις οθ σ ί ς ο ο ί ι α ούσα σύ βασ αι ο ς ό ο ς ς α ούσας ια α ο ή α ασ α ι ώ ή ο α ασ α ι ού α αι ί αι α ί ι α ά οσ ο α α ο έο ή ο ά ας α α ο έ, έ ι α α θ ί ό ά 7

8 ο / ο ς α ά ο ς ό ο ς ς Α Ι α ό ο ή ο σ σ ασία ο ο ισ ή αί ο αι σ σ έ ια α α ο ο θήσ ι έ οσ ο ή α ασ α ι ώ ή ος θα ώσ ι ο ά α ι ά σύ φ α α οθέ α αι α α οθέ α α ασ α ι ά. άθ ί έ ο ς α ασ α ι ό ή ο σ ο ι ό α ασ α ι ό θα α ο ώ αι α ό ο ή ο ός ός (1) ός α ό α ά οσή ο αι α ό ι ο ού ς ισ ο οί σ ς ς ό ας ό α α ο έ α ό ο ή ο σ σ ασία ο ο ισ ή αί ο. ο οσό ο αίο α ασ α ι ού ά σ φ ί αι ό ι θα α ο ώ αι ά ο ο ή σ ς άσ ς 20 ό ς α ή ο ί αι σ ο ο ο ιά α α ς ά ς αι σ α ία ί σ ά ο ο ή σ ς ά ς. Ά θ ο 5 : ισ ι ό α αι ή σ α ο ή ο οφο ιώ : 5.1. άθ σ βα ό ο έ ος ο ώ αι όσο α ά ιά ια ς α ούσας σύ βασ ς όσο αι ά ύσ ή ή ς, α ι ί αι ό ς ις οφο ί ς οι ο οί ς ί αι όσια σ ές α ά θα ιέ θο σ ώσ ο αι ία ς α ούσας αι αφο ού, ι ι ά, ο α ισ βα ό ο έ ος αι ο α ι ί ο ασιώ αι σιώ σ ο αίσιο ς ά ς ύθ ια αι ισ ι ό α, α ις σ ο οι ί σ ί ο ς, α ι έ ι όσβασ ί σ α ές αι α α βά ι ό α α όσφο α έ α ασφά ιας ια ή σ ο α ο ή ο α ώ. ι ό α, ο ι ή ο αφο ά σ ο ι ό ο ς σ ασίας, έο ό ς ί αι ισ ι ώς α ό α φό α α σ βα ό α έ. Ά θ ο 6. οι οί ό οι: 6.1. ά σ φ ί αι ό ι σ ί σ ο ο οί σ ς ο ο ο ια ά α ος ή ς Α ς ά ς, ο ά ς σ ύ αι α ασ ί βάσ ι έ, ι έ α ό ο ο ίο ασίας ό ίς α α αι ί αι ο ο οί σ ς α ούσας σύ βασ ς άθ ι οι ία ο ι ή ή έ α ύ σ βα ο έ θα έ ι α οι ο οι ί αι σ ο ο ισ ή αί ο ς ά ς ι σ βα ό οι έ ο ι αί α α ο α ασ αθού α ό ά ο α ά ιά ια ς α ούσας σύ βασ ς ού α αβιβάσο ο ώσ ις ο ς ή α ήσο ι αιώ α ά ο ς ο α ο έο α ό α ούσα, ος ί ο ς ά ς α ούσα σ έ αι ο ώ ο σ βα ο έ σύ βασ α ο ής σιώ αι ό ο ια ις α ά ς ς ά ς, ώ σ έ αι ού ύ α αι α θ θ ί ό ι σ έ αι α ία σ έσ α έ ς ασίας ά ο E αί ο ς Α.. Α ό α, σ έ αι ο ώ ο σ βα ο έ σ έσ α έ ς ασίας ού ί αι ο άβος αι ια ο ό ο α ό α οιβή ο σ ο ο ί αι σ ις ά σ ς α ά ς ο αβίας 8

9 6.5.Ό οι οι ό οι ς α ούσας ί αι ο σιώ ις αι α άβασή ο ς σ ισ ά σ ο αίο ό ο α α ίας ς α ούσας ί σ ο ά οιο α ό α σ βα ό α έ α αβ ί αί ια ο οια ή ο α ό ις ς ά ο ώσ ις, ο έ ο σ βα ό ο έ ος ι αιού αι α σι ο οιήσ ι άθ ό ι ο έσο αι α ήσ ι α ο α άσ ασ άσας θ ι ής αι α οθ ι ής ς ίας ά ο οι σ ή ο α ό ις ια ά ις α ού ο σ φ ι ού θ θού ά ς ή σ ές ια ο οιο ή ο ό ο, οι ό οι ς ια ά ις α ού ο σ φ ι ού θα ά ο αι α ό α ή α ό α ή έ σ αι θα α α έ ο αθό α έ ς ι ί οι ά θ ί αι ι ι οί. ια ία ς α ούσας σύ βασ ς αι ις ο ώσ ις αι ι αιώ α α ώ ο ο ί ι α βά αι ό ο σ ο ι ό ι ό ο ς σύ βασ ς ίς οσή σ σ ο ς ί ο ς ά θ ια όσα θέ α α θ ί ο αι ι ι ά σ ο α ό, ισ ύ θα έ ο οι ι ές ια ά ις ο Ασ ι ού ώ ι α αι έ ι ς ι ής ο οθ σίας Η ί σ άθ ιαφο άς ο ό ο ύ ι α ό φα ο ή ή ία ς α ούσας σύ βασ ς θα ά αι σ α ο ισ ι ή α ο ιό α ι ασ ί ς Αθή ας. Η α ούσα σύ βασ σ ά θ σ ία α ί α, ο άφ α ό ο ς σ βα ό ο ς αι έ αβ αθέ ας α ό έ α ό ο ώ έ α α ί ο φ ά θ α ό ο ο ισ ή αί ο ια ις α ά ς ις ά ς αι α άθ σή ο σ ο ς α ό ιο ς φο ίς. ι σ βα ό οι ια ο ή ο ά ς 9

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

σί ς α ο ής ά α ό σ ια ό ιο α ίας ήσ ς φασ -φο, α ο ή αθίσ α ος, α ά ό ι σ βι ίσ α ος σί ς ο α έ ο αι α ό α α ή ιο

σί ς α ο ής ά α ό σ ια ό ιο α ίας ήσ ς φασ -φο, α ο ή αθίσ α ος, α ά ό ι σ βι ίσ α ος σί ς ο α έ ο αι α ό α α ή ιο Α Α Α Α (FRANCHISEE) ο ός ι α ό άθ ια ι ασία έ ι α οσ ο ισ ού α ό ο ι ιο ή ο α ασ ή α ος ισ ύο σα ά ια οι ο ο ής ή αι ό α αθ ώ σή ς, σ ο ό ο ά ισ ο α ό ι έ ά ο αι ο ή αι α ά ι, ο ο ο αφι ό. Α ί αι α ασ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Η Α ο Η Α ο Η Α ο οση ία σ Ι ι ι ή Κ ι ι ή ός ι ύο, η σ β β η έ η ο Α- ΟΙΚ ο α α ισ έ η ή ί ο σα οση ία Η Α ο

Η Α ο Η Α ο Η Α ο οση ία σ Ι ι ι ή Κ ι ι ή ός ι ύο, η σ β β η έ η ο Α- ΟΙΚ ο α α ισ έ η ή ί ο σα οση ία Η Α ο Ο Η Ι Χ Η Η Α ΟΧΩ ΙΑ Α- ΟΙΚ ί ση ο α α ισ έ ης ή έ α ης οση ίας ας σ σ ή ο α α α έ σ ο Ο ό έ ο ς α ο ισ ό Πα ο ώ ο α ίο έσ ο ο οίο θα άβ άθ α α αία οφο ία όσο ια ις α ο ές όσο αι α η ο ία οση ι ώ ι ά,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α, Α Ω & Α Α Α α. / σ : Α. σό α α. ώ ι ας : 115 21 οφο ί ς :. ήσ έφ ο : 210 64 79 233 α : 210 64 79 285 email : support@gcsl.gr Α Α Α : Α Α: ΒΧΙΧΗ-Φ08 Α Α K : Αθή α, 20-11 -2014 Α ιθ. ω.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Α Α Α Α Ω Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ω Α. α α έο α ούσι οφο ί ς : Α. Α ι ιώ ς έφω ο : 210 3443252 α : 210 3442365 e-mail: aalikiotis@minedu.gov.gr α ια θ ί έχ ι: αθ ός Ασφα ίας: α ούσι, 29-05-2014 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α α ι α θού ή ο ύσσ ια αι οι Η ο ό ο σ ο ί ς σύ φ α ο Α α ι ό ό α α ο ώ. Α. Η Α Η: Α. ο βιβ ίο η ι ά Έ η: ύσσ ια θα ι α θ ί ύο ώ ς β ο ά α σ σ ό ο ί ο, φόσο ο/ αι

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Α α) ια ι ασ α ία ς Α ι ής ώσσας ως άθη α ι ής αι ίας α ά ο σ ο ι ό έ ος ο ί ο αι α α α ά ι α ι ά ι ί ια: Η Η Α Α ά η: «Α Α Α Α Α Η ο» Α Α

1. Α Α α) ια ι ασ α ία ς Α ι ής ώσσας ως άθη α ι ής αι ίας α ά ο σ ο ι ό έ ος ο ί ο αι α α α ά ι α ι ά ι ί ια: Η Η Α Α ά η: «Α Α Α Α Α Η ο» Α Α 1. Α Α α) ια ι ασ α ία ς Α ι ής ώσσας ως άθη α ι ής αι ίας α ά ο σ ο ι ό έ ος 2017- ο ί ο αι α α α ά ι α ι ά ι ί ια: Η Η Α Α ά η: «Α Α Α Α Α Η ο» Α Α Α Η. Α Α Ο Α, Ο Η. Α Α. -0002), ά η: «Α Α Α Α Η ο»

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως :06/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος :

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠEΡΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΥΠEΡΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ Η Η Α Α Α Η Η ΧΗ Η Α Η Η Η Η Α Α Η Α Α Ω Η Α Ω ΑΪ Ω Α Ο Ο Ο - ΠΟ Ο Π Η Ο Α α α αφ θού σ α ία ς σ ο ής ς ο ι ής σ α όσ ια α ά οσ ο ι ισ ι ή ο ο ιά αι σ α ία ς «ιφ ια ής» ο ο ιάς σ ο ή ς α οσ ιο οί σ ς αι

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Η ERASMUS. gr.pdf

Η ERASMUS. gr.pdf Α Α Α Η Α (1) Α Η οι ι ώ ισ ώ Η Α οι ιο ο ίας Ω Π ο ια ό Ω Α Η Α 602 Α Η Ω 7 ο Α Η Α Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω5ΧΞ4653ΠΣ-ΣΙ4. Αθή α, INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: Ω5ΧΞ4653ΠΣ-ΣΙ4. Αθή α, INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.31 16:53:31 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω5ΧΞ4653ΠΣ-ΣΙ4 Η Η Η Α Α Α Α, Α Α Η Α Η Α Α Α Α Α Α Αθή α,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.08 08:32:19 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ι ή η σία,. α ο ού ο, Αθή α, / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α Α οί ς : 21-03-2014 Α Α ο 8555/2014 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ις οί ς σήα 21-03-2014 έ α α ασή, σ ο ο ι ό α άσα ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ-α φα ά ο 14SYMV001937412

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

7 ο. αι οι. Η ERASMUS Α Η Α URL 2-gr.pdf. αθησια ά Αποτε έσ ατα

7 ο. αι οι. Η ERASMUS Α Η Α URL 2-gr.pdf. αθησια ά Αποτε έσ ατα Α Α Α Η Α (1) Α Η οι ι ώ ισ ώ Η Α οι ιο ο ίας Ω ο ια ό Ω Α Η Α 349-2 Α Η Ω 7 ο Α Η Α Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

6 Α σ Ε Ε Ε ΓΑ Α Ε Α: Η σ σ ς σ ς & σ ώ : A χ ς: : Σ Π σ

6 Α σ Ε Ε Ε ΓΑ Α Ε Α: Η σ σ ς σ ς & σ ώ : A χ ς: : Σ Π σ 6 Α σ Ε Ε Ε ΓΑ Α Ε Α: Η σ σ ς σ ς & σ ώ : A χ ς: 2016-2017 : Σ Π σ ισα ω ή: Η ο σι ή ο ο ο ί αι ίσσ ι ισ ο ία ς ς α ά ' ί ς ώσσας, αι βασι ό α ς α ά α θ ώ ι έ ι. Καθώς ο έ α θ ος ό ος ς ι ό έσο ο ί α α

Διαβάστε περισσότερα

1. Ό οι Συμμετοχή ι ό α σ ό ς ις ι ι ι ές ι ι ήσ ις ο ιο οιού αι σ ά α ι ές σαί ς ά ς ι ι ήσ ις ο ά ς α ύ ο α ισ ώ

1. Ό οι Συμμετοχή ι ό α σ ό ς ις ι ι ι ές ι ι ήσ ις ο ιο οιού αι σ ά α ι ές σαί ς ά ς ι ι ήσ ις ο ά ς α ύ ο α ισ ώ Ω ΑΪΚΑ Α Α Α ΚΗ ΚΟ Ω ΚΗ Η Ο Ο ΟΧΗ 2012-2013 1. Ό οι Συμμετοχή ι ι ό α α αϊ ά αβ ία Κ ί αι α οι ά σ ό ς ις ι ι ι ές ι ι ήσ ις ο ασ ιο οιού αι σ ά α. ο ό ο ι ι ι ές οού ι ι ήσ ις ο σ ό ος ο ς ί αι α α οφέ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg pasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Α Α Α Η Η Η ghjklzxcvbn m q ς wωe rt y u io p a sdfghςjklzxcv bn m qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw Η Η Ω Α Α ertyuioσ p a s ω dfghj kl zxcvbn ωm qwert yui σ ε ώ ε - εγ α

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:  α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α ΑΗ Α Αθή α, 27-03-2014 14SYMV002047477 2014-05-14 Α...: 680/27-03-2014 Α.. Α : 476/27-03-2014 ΑΑΑ Α ΗΗ Η (53Η Α Η Η Η ΑΑ Η ΩΑ «ΑΑ Α ΑΗ Α Η Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω ΑΑ Α Η ΑΗ Η» ης 27 ης Α 4 έ α 1ο: Έ ιση

Διαβάστε περισσότερα

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/).

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/). ώ ιο άσης α χής αι α ός α ο ίο ι ασ η ίο Ω Ι Η Ω Η Η Η ς α ώ ς αι ίας ία «Η Ο Ο Α Ω Η Α Ο Η Ο Η & Ο Η Α Α Α Ο Η Η Ο Ο Ω & Η Ω Η», ια ι ι ό ί ο «Α Α», ο ό ο αι σή α «Α», έ α σ ο ι αιά Α ι ής αι ί ο ώ θ

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Η Η Α Ω Α Α Α Η Α TE Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Α Ω.. ο ια ό Ω Α Η Α 244102 Α Η Ω 1 ο Α Η Α Η Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

3 Vernant (2003) Meier (1997) Dodds (1978) Finley (1965) 142. [1]

3 Vernant (2003) Meier (1997) Dodds (1978) Finley (1965) 142. [1] Σοφο έο ς Αίας : Μια ο ι ι ή οσέ ιση ης α ω ίας Ο Π ι ής σ ο ι άφιο ό ο ο ια ο ς ούς ο ώ ο έ ο ς ο Π ο ο σια ού ο έ ο φ άσ «ό έ ῶ έ ὐ ἀ ά, ἀ ἀ ῖ ί» 1 α ι α ό ι ί σ ο ή ια ό σ ο ή σ α οι ά αι οσ άθ ια ς

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : 10229 Α ο 21 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα αι θ ίσ ις σ αφώ θ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α οί ς : 03-02-2014. ω.3100 ο 36593/ Α Α Ω Ω Ω Α: Α - / Α Α Α Α ις οί ς σή α 03 β ο α ίο 2014 έ α έ α, σ ο ο ι ό α άσ α ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ - φα ά ο ι ιό ά ς, ό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

αθώς αι σ ο

αθώς αι σ ο Ε ΗΝΕ Ο Η Ο ΑΝΑ 2017 Π,.. Π Π Ά, Θ, ( ), ( ).., 18, Θ Θ,, Π. Έ,,. Ε 1923,.,, Ε Π,. 1. Α Ο Ο Α (1790 1823). Ο ή ας ς ι ής α άσ ασ ς ο έ ι ι θ ί α ό ό ο α ισιού αθώς ο ό ο ά ο έ ι οθ ί σ έ α ό ο σ ο 9 ο

Διαβάστε περισσότερα

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς α ο ία (A1-C Α Α Α. α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ά 2. α α ι ή σ ό ασ. αθαί ο έα ή α α σ ια ό ο ς. αθαί ο α ι ά ι ή α α.. α α ι ή αθαί

Διαβάστε περισσότερα

ού α ς ώσ ας οι ής ού α ς ώσ ας αφέας ο έ ς ά ς οθέ ς- θο οιός ού ος άθ ς θο οιός αβ ί ς Ά ς αφέας- αφ ασ ής α α ά ς ώσ ας α ισ ια ός Α α α ά - ούβ α

ού α ς ώσ ας οι ής ού α ς ώσ ας αφέας ο έ ς ά ς οθέ ς- θο οιός ού ος άθ ς θο οιός αβ ί ς Ά ς αφέας- αφ ασ ής α α ά ς ώσ ας α ισ ια ός Α α α ά - ούβ α Α/Α ΠΩ Ο Ο Ο Α Ι ΙΟ Η Α Αβα ιά ο ί α θο οιός- οθέ ς Αβ ά Έφ σ ο ι ός, α ισ ή ιο ή ς Α ι ια ά ή θ ο ύ ια Α α ά ί α θο οιός Αθα ασιά ς ά ς α ισ ια ός- α / ιο Αθα ασίο ιά ος ό ι ος αθ ής, Α Αθα ί Ό α θο οιός-

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Digitally signed by Η INFORMATICS Η DEVELOPMEN T AGENCY Ω ΑΪ Α «CIP-pilot Location: Athensactions» DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.15 16:21:12 EET Reason: Α Η Α Α Η Α Η Ω Α Η Η Η Α Ω Ω Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Ω

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ERASMUS gr.pdf

Η ERASMUS gr.pdf Α Α Α Η Α (1) Α Η Κοι ι ώ ισ ώ Η Α Κοι ιο ο ίας Ω Π ο ια ό Ω Α Η Α 607 Α Η Ω 6 ο Α Η Α Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ο Α Η Ο Α Ο Α ι ό βα : 1 / 2014 Α Η #14.760,00# Ο Η Η Α Α Ο Ι Ι Ω Ω βα ό α η ο ι αιά α 1 β ίο α : 1) Αφ ό ο α α ο ο.... ία «Α ΙΟ Α Ω Η Ι Ι Ο Ω Α Ο» (.Α...), ο ό ι α ο ί αι α ό ο ό ο ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.15 09:10:07 EEST Reason: Location: Athens Α α ιθ.: 103/2014 14SYMV002295183 2014-09-18 Α Α Α Α Α «ARETEION

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ForestLife ...3 ABSTRACT

LIFE ForestLife ...3 ABSTRACT α ούσα έ θ σ ο ήθ σ ο αίσιο ο έ ο LIFE ιβα ο ι ή ια βέ σ αι οφό σ ΚIFE /GIE/GR/ «ι ο ό σ σ ασιώ, α ά ιο ή αι α α α ή ώσ ια α άσ ο ι ύο Πatura σ ά α» (ForestLife) ο ο οι ί αι α ό ο ι ό έ ο ιο ό - ο ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Α.Α. Η- Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Α Α Ο Ω Ο Ω Α α, 18-9- 2013 Ο Ο Ο Α Ο Α ι : 30/002/7169 / Ο Ω Ο & ι α ά : 30/078/144/11-3-2013 Α 13PROC001785061 2013-12-16 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.18 11:40:13 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΜ2469079-Π0Λ Α α ιθ.: 91/2014 14SYMV002295394 2014-09-18

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

14PROC Ω ΑΪ Ω

14PROC Ω ΑΪ Ω Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Α Η Η 14PROC001870396 Ω ΑΪ Ω 2014-02-14 TAMEIO Η Α Α Ω Ω Α Α Ω Ταχ. Δ/ν η : Α. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Α πε ό ηπο, ΑΘΗΝΑ Ι ο λί α : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

m.. T)pocpopies: PAPADAKH EYGENIA TT)Atcpwvo: Fax:

m.. T)pocpopies: PAPADAKH EYGENIA TT)Atcpwvo: Fax: EAAHNIKH AH MOKPATIA BIOTEXNIKO EniMEAHTHPIO neipaifi:e TM HMA: MHTP.QOY I YmlPt

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ω ι ο οιώ ας ο φαι ό ο ς ή α σ ς Charlie Chaplin

Α ο ω ι ο οιώ ας ο φαι ό ο ς ή α σ ς Charlie Chaplin Α ο ω ι ο οιώ ας ο φαι ό ο ς ή α σ ς ί ασ ό οι ασι έχ ς. ού α ά ια α ί ο ά ι ά ο Charlie Chaplin ά ιος αβ α ά ς Ι σ ι ού ο ο ια ής Βιο ο ίας αι Βιο χ ο ο ίας, Ί α χ ο ο ίας Έ ας Ια ι ή χο ή, Πα ισ ή ιο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

Π αμμα Π α ον Ε παί υ «χ, χ χ ο ν» 4 ο Γυμν ο Κο ν

Π αμμα Π α ον Ε παί υ «χ, χ χ ο ν» 4 ο Γυμν ο Κο ν Π αμμα Π α ον Ε παί υ «χ, χ χ ο ν» 4 ο Γυμν ο Κο ν Μα /Μα σ Θ σσ ώ Θ σ ς ς Θ ώ ς ς σ ς ς σ σ - σ ς σ ς ς ς σ σ ς σ σ ς ς σ ώ Χ Χ σ ώ ς ς Χ σ ς π υν α Ε υ ία Παπα Κυ α Κου ί ου Μα ία Μ ου Κα ίνα Μπα ο νν

Διαβάστε περισσότερα

3 7,5. Η ERASMUS αθησια ά Αποτε έσ ατα

3 7,5. Η ERASMUS  αθησια ά Αποτε έσ ατα Α Α Α Η Α (1) Α Η οι ι ώ ισ ώ Η Α οι ιο ο ίας Ω α ια ό Π ό α α ο ώ Ω Α Η Α 183-58-13 Α Η Ω 2 ο Α Η Α Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα