Α ο ά... 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ο ά... 26"

Transcript

1 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο

2 ί α ας ι ο έ 1 Α Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ές ιβά ο θ ι ό ιβά ο Α Α Α Α θ ι ά έ ια σ ώ ς ς ώ ς σ ά α ό ος ς ο ι ίας ια ό ος ι ι ήσ ια Α ά σ WOT ια σ ά α άσ α α Α ό οι ία φα ο ής θ ι ές ο αιό ς Α θ ώ ι ο φά αιο οι ία Α ο ά ιβά ο ι α ι ή Α α ή Α ο ι ι ές αι ό α α ία αι έ α φα ο ής ο ι ι ώ έ α ο οθ ι ού α α ή α έ α ι ο ο ι ού α α ή α έ α έ σ ς, αισθ ο οί σ ς αι αί σ ς έ α ι ύ σ ς β ι ι ά / ασ ι ά έ α ία φα ο ής οσ ι ι ές ο ές θ ι ό βού ιο

3 8.4.2 Α ή φα ο ής αι Α ιο ό σ ς ά ια ο οί σ ς θ ι ής α ι ής ά ια ο ής ι ι ήσ σ έ θος ι ι ήσ ο ο ιά α α α α αφή ι ι ήσ ο οσιο οιού α α αφή σ ι ό ί ο α ι ή α α αφή α α αφή α ά αφι ή ιφέ ια όσιοι ο ίς ο οί σ ς ί ς έ σ ς Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

4 α ά ο ος ι ά ί α ας - : ο ο ιά α α ο οί σ ς ς θ ι ής α ι ής α ά ο ος ι ό ι ό α - : ο έ οσέ ισ ια ια ό φ σ όσι ο ι ι ώ / άσ... 7 ι ό α - : Α ά σ SWOT ια σ ά α α ά ο ος ήσ ύ σ Α Α θ Α Α Ο ισ ός Α αθά ισ ο ώ ιο οϊό Α αθά ισ ο θ ι ό οϊό αι ι ή οι ι ή θύ ι ή α ισ ι ή Α ή θ ι ό α ι ό αίσιο Α αφο άς ι ο σαία ι ί σ α ισ ός έ θ ώ ο α ό ί ο σ ά θ α ό α έ ά ας ασίας ο σ σ άθ ο ι ή Α όφασ ο έ β ιο ο σ ο ό «α ά ισ ίο άσ ς/ α ι ής ς ά ας ια αι ι ή οι ι ή θύ» αι ο οία α ο ί αι α ό ο ς: έφα ο ο ό, ι ό α α έα ο ίο ό ο, ώ ιο ιώ, Α ά α άσσο, άσι ο ό ο ο, α ί α ίο αι Έφ ά ο οσώ ο ς ς ι ής α α ίας ο ίο αι ή α ια ο ού ο αι α ιό ι ο ό ο οσώ ο ς ς ι ής α α ίας α α α ή ο ο ίο Α ά ς αι Α α ισ ι ό ας, ο ώ α αθο ού ο αι ή α ί ο οσώ ο ς ο ο ίο ασίας, οι ι ής Ασφά ισ ς αι ό οιας, Α έ α ο ο ί αι ι ή φα ή οσώ ο ς ο ο ίο ιβά ο ος, έ ιας αι ι α ι ής Α α ής, Α έα Α ύ α όσ ο ς «ι θ ούς ιαφά ιας - ά ος», α ία Α ίο αι ή α α ό ο ο οσώ ο ς ο ι ού ι ύο ια αι ι ή οι ι ή θύ, ά ο ο ο ια ά όσ ο ο βο ίο ια ιώσι Α ά, έ Α οσ ό, ήσ ο σα ό αι ύ ο ιού α α ό ο ι ο ο ι ό α ισ ή ιο Αθ ώ. 4

5 1 Α Ω Η ο ός ς θ ι ής α ι ής ια αι ι ή οι ι ή θύ ί αι ιο ία ός ο ο έ ο αισίο άσ ς ια έ σ, ιά οσ αι φα ο ή α ώ ς σ ά α ια ίο ο ι ι ές ι ι ήσ ις α ά αι οι φο ίς ο οσίο α ού αι α σ α ώσο σ ι ι σια ή σ α ι ή ο ς αι α α α ύ ο άσ ις αι α ι ές αι ι ής θ ό ας. ό ος α ώ άσ ί αι αύ σ ο θ ι ού α ί ο ς ι ο ίας ι ι ήσ ος οι ία, σ σ ά σ ο ύ ος αι φύσ ς οι ο ο ι ής ασ ιό άς ο ς. έ ο σα οι ο ο ι ή ίσ αφ ός α α ι ύ ι α ό ισσό ο α ά α α ό φ σ ς ο α α ια ού ο ί α ος ς ά ας αι αφ έ ο ά ι α ό ιο α α αί σ βο ή ι ι ήσ σ α ι ώ ισ ι ιαί α α έ οι ι ώ α α ώ. οσ άθ ια α ό ο ς ώ ας σ α α ια ή ο ία α αι ί α οιβαία ισ οσύ α ύ ς οι ίας, ι ι ήσ αι ο οσίο ο έα. θ ι ή α ι ή, ισ ύο ας οι ι ά ύθ ι ι α ι ό α, σ βά ι σ ο ίσι ο σ έσ ισ οσύ ς α ύ οι ίας, ι ι ήσ αι οσίο ο έα. θ ι ή α α ό ισ ι ι ήσ σ θ ι ή α ι ή αι οι ι ά ύθ άσ ο ς θα α ο έσ ι ο βασι ό ό α ό ο ς ώ ας α ό ίσ αι θα σ ισφέ ι σ ί α ο ό ι α α ια ώ α ο σ ά, ισ ο οιώ ας ο θ ι ό α ί ο ια α ασ ό σ, ο ιβά ο, οι ία αι ί ια ι ι α ι ό α. α ή βάσ, θ ι ή α ι ή ια α οσ ο ί σ ιο ία ός σ αθ ού αισίο σ ασίας α ύ ιαφ ο έ ώ ο θα σ βά ι σ α ά σ α ι ώ, ο ι ι ώ αι άσ σ ο αίσιο ιας ο ο έ ς οσέ ισ ς ια α ά οι ι ή σ ο ή. ιαί σ ασία οι ό έ ι έσ σ αι σ ο ή ό σ σ ώ ια ο σ ιασ ό, ιά οσ αι ο οί σ άσ αι α βάσ. ια ια ό φ σ ς θ ι ής α ι ής ια ήφθ α ό αϊ ή αι ι θ ής α ι ή αι ι ιαί α ο οι ο ο ι ό ιβά ο ς ά ας. ό ος α ής ς οσ άθ ιας ί αι οώθ σ ός έο α α ια ού ο έ ο βασισ έ ο σ σ ο ι ή ια ι ασία. ια ο σ ο ό α ό, ο έ θ ι ή α ι ή ι α βά ι ίς βασι ούς ά ο ς ιασ άσ ις ι ό α 1-1): α Ο αι Ο Α ια οώθ σ ς ο ο ού α φα οσ ού α ό ο ς όσιο ς φο ίς: - έ σ ια έ οια αι α α αιό α ς - ίσ σ α ο ή ι ι ήσ ια φα ο ή - οσ ή ι αι ίσ σ ια ι ασιώ ιαφά ιας σ ις ι ι α ι ές σ α α ές - οβοήθ σ ια α ά αι φα ο ή άσ σ φο ιασ ι ές α σί ς, ο ο α οσή α σ branding / labelling) - ι οι ία ια ιά σ αι ιβ άβ σ άσ 5

6 - οι ι ά ύθ ς όσι ς ο ήθ ι ς (β Α Α Α Α όσιας ο ι ι ής ο ι ο ύ ο φα ο ή ο ι ι ώ αι άσ α ό ις ι ι ήσ ις. α έ α α ά ο ί α ί αι: - ο οθ ι ού α α ή α ό οι, ο ί ς) - ι ο ο ι ού α α ή α φο ο ο ία, ι ο ήσ ις, - οφό σ ς σ α ί ς έ σ ς, ι ο φ ι ές ασ ιό ς, - ι ύ σ ς ιο ία ι ύ ιαφ ο έ ώ αι - β ι ι ά, α ή σ ασ ός α α ά α ί / έ,ο ο οίος ί αι αι ο σ θέσ ος. ( Α Α Ο Η σ σ ά σ θ ι ές ο αιό ς, ο ο ού α αφο ού : - ο α θ ώ ι ο α ι ό α ά ιο ή αι αί σ οσ ι ού, οσ ασία ασια ώ ι αι ά, ι ι ή αι ασφά ια, ισο ό σ ασια ής αι οσ ι ής ής, - σία ς ι ί σ ς ίσ σ ι ι σια ής ο ού ας, α ά σ έσ ισ οσύ ς αι ιαφά ιας ιαφ ό α έ, - α ο ά α ά οϊό αι σιώ ο σ α ώ ο α ές, φα ο ή α ώ σ φο ιασ ι ή α σί α, - ο φ σι ό ιβά ο β ί σ ια ού α ο ώ α ος, σ ά σ ιβα ο ι ώ ι ί, αι - ο οι ι ό ιβά ο α ά α ώ σ έσ ο ι ές οι ό ς, οσ ή ι οι ι ώ ο ά σ α ά. 6

7 Π ΙΑ ΦΑΡΜΟΓΗ ά Αθγλυπδθο υθαηδεσ ά Ηΰ έα ά ΑΰολΪ ά Φυ δεσ Π λδίϊζζοθ ά Κοδθωθέα ΟζοεζβλωηΫθ μ ποζδ δεϋμ ή λϊ δμ Κ ά θβηϋλω β ά Ιεαθσ β μ ά δαφϊθ δα ά φο δα δεά Αζυ έ α ά πδεοδθωθέα ά Κοδθέ Υπ τγυθ μ βησ δ μ Πλοηάγ δ μ ΠΟΛΙΣΙΚ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ Μ ΣΡΑ ΚΑΙ ΡΓΑΛ ΙΑ ά Νοηογ δεϊ ά ΟδεοθοηδεΪ ά θβηϋλω βμή υαδ γβ οποέβ βμ ά δε τω βμ ά Υίλδ δεϊ ι ό α 1-1: Ο ο έ οσέ ισ ια ια ό φ σ όσι ο ι ι ώ / άσ ο ο ο έ ο έ ιο ς θ ι ής α ι ής ια α α ύ θ α ό ά α ασίας ο σ σ άθ σ ι ή α α ία ο ίο ο ο ίο Α ά ς αι Α α ισ ι ό ας, σ ο οία σ ί α όσ οι α ό ι ο ί, ι ι α ι ώ φο έ, β ι ώ ο α ώσ αι ς α α αϊ ής οι ό ας. σ α ι ή οσέ ισ σ ια ό φ σ ο ίο ς θ ι ής α ι ής ια α ο ί βασι ό ώ α ς ί ιας ς σ α ι ής. οά ο ας σ ο ι ή ια ι ασία, ιο α ώθ α σ α ήσ ις σ ο ής α έ ς ια α ιο ό σ ο αιο ή ς θ ι ής α ι ής, ώ ο α ο έ σ α ς σ ασίας ώ ς ά ας ασίας έθ ό ύ ι σ ό αι ιαφ ο έ ος ιαβού σ αι αι έ α ά άσ. οι ή οσέ ισ ό φο έ ί αι ς θ ι ή σ α ι ή ια α αι ί σ ή σ ασία α ύ ιαφ ο έ ώ, α ά θ ώ αι οβο ιώ αι α ι ή α ιο ό σ α ο σ ά. 7

8 2 Ο Α Α Α Ο ό σ ο ο αιώ α ί αι β ί σ ς οιό ας ής ό α οί ο α ή σ ο α ό, ίς α ια β ύ αι οιό α ς ής α οί ο έ ο ος. αφέ ο ας α ή ό σ σ α ι ά ο έ α, ο α α ι ό ασ θ ι ή α ι ή α σ βά ι έ σι ώσ οι ι ι ήσ ις αι οι ο ί ς α ής ς ώ ας, ς ά ο α α ά αι ς έ σ ο ι ώ ο ο ή : - α οσ α ύο όσο ο α ό ισσό ο αι α ιβα ύ ο όσο ο α ό ι ό ο ο φ σι ό ιβά ο, - α οι ο ο ού αι α σ ί ο ια σ ι ή οι ία έσα α ό οώθ σ ς ισο ο ίας αι ς ι αιοσύ ς, αι - α οι ο ο ού ια ισ ή, σ αθ ή οι ο ο ία. Ό οι ί ασ ύθ οι ια ί α ώ σ ό : ο ι ία, ι ι ήσ ις αι ο ί ς. ο ι ία έσα α ό οώθ σ ς θ ι ής α ι ής ο α α ί αι: - α αι ύσ ι αι ίσ ι ήσι α α ο έσ α α ις ι ι ήσ ις ό ι ο ί α σ άσ ι ιο ία ού ο, αι ο ο ία, α α ι ό α αι οι ι ά αι ιβα ο ι ά ύθ α ά, βι σι ό α αι ο σ βασ ό α θ ί ι αι ά, - α ιοθ ήσο οι ι ι ήσ ις οι ι ά αι ιβα ο ι ά ύθ σ ιφο ά αι α ιο ήσο ού ο αι α ασ ό σ, ώσ - α ί ι έ α α ό α α α ισ ι ά ο ή α α ς ι ής ι ι α ι ής οι ό ας αι α α όσ ασ ο έ ος ς ασια ής αι α α ια ής ο ι ι ής ς ά ας. ο ι ία ο α α ί αι, ίσ ς, έσα α ό οώθ σ ς θ ι ής α ι ής α αι ύσ ι αι ίσ ι ο ς ο ί ς α ιβ αβ ύο ς ά ο α α ά αι ς έ σ ο ι ώ ο ο ή ις ύθ ς ι ι ήσ ις, α α αι ού οι ι ή θ ό α α ό ις ι ι ήσ ις σύ φ α α ι θ ή ό α σ ιφο άς, α ά αι οι ί ιοι α ί αι οι ι ά ύθ οι. 8

9 3 Ο Ο έ οια ς έ ι σ ασ ι ά ύο α α ισ ι ά: ί αι σ ι ά αι ού ια αι ίσσ αι σ ώς. ια α ο έσο α α α οήσο αι α α α ο ο θήσο α ι ή ς αι ια α ί αι ά α σ ο ο ία ί σ α ό ο ο έα, έ ι α ά ο ια α α ο ή σ έ οια αι έ ι ή ς έσα α ό ο ς ιάφο ο ς ο ισ ούς ο έ ο οθ ί α ά αι ούς. α α ισ ι ά, έ ι ο ισ ί ς: - ια ο φή αι ι ής α ο- έσ σ ς σ α έ ς σ έ α ι ι α ι ό ο έ ο Wood, 1991). - ια ής έσ σ ι ι ήσ ια σ βο ή σ οι ο ο ι ή α ά α ά β ί σ ς οιό ας ς ής α ο έ αι οι ο ιώ ο ς ό ς ίσ ς οι ο ή αι ς οι ίας ι ό α" World Business Council for Sustainable Development, 1998). - θ ο ι ή έσ σ ι ι ήσ ια ια ί ισ ασ ιο ή ο ς ύθ ο ό ο International Chamber of Commerce, 2002). - έ οια σύ φ α ο οία οι ι ι ήσ ις σ α ώ ο σ θ ο ι ή βάσ οι ι ούς αι ιβα ο ι ούς οβ α ισ ούς σ ις ι ι α ι ές ο ς ι ο ί ς αι σ ις σ α α ές ο ς α ιαφ ό α έ ο ς ( αϊ ή ι ο ή, ). - " θύ ι ι ήσ ια ί ασ ο έ ο σ οι ία αϊ ή ι ο ή, ). έσα α ό ο ς α α ά ο ισ ούς ο ί ο α βασι ά α α ισ ι ά ς έ οιας ς : - ί αι α ο σ ύσ, - ί αι ια ής, - Αφο ά οι ι ά, ιβα ο ι ά αι έ ι οι ο ο ι ά θέ α α, - Α θύ αι όσο σ ο σ ι ό όσο αι σ ο ι ό ιβά ο ς ι ί σ ς, - άσσ αι σ έ α σ α ι ό ι ι α ι ό ο έ ο, αι - Έ ι σα σ ό ο ύθ α ά έσα α ό ισο ό σ ο όσ ο ς ο ι ύ ι ι ο ία ς ι ί σ ς σ ο ιβά ο αι οι ία. ο ισ ός ς ο ιοθ ί αι σ ο αίσιο ς α ούσας θ ι ής α ι ής α βά ι ό ο ς ι θ ίς ο ισ ούς α ά αι α ι ιαί α α α ισ ι ά ς ι ής ι ι α ι ής ασ ιό ας. ι βασι ές ές ς έ οιας ς ια ά α ί αι οι ής: - α ο ί θ ο ι ή α ο- έσ σ ι ι ήσ αι ο α ισ ώ αι σ ο ύ ι σ ύθ ι ο ία αι ια ί ισ ασ ιο ή ο ς. - ς θ ο ι ή α ο- έσ σ, οϋ οθέ ι α ά οβο ιώ αι ασ ιο ή, ι έο ς ά ισ ς σ ό φ σ ς άσ ο ο οθ σία. 9

10 - βάσ α α ά α α ισ ι ώ, έ οια ς α ο ί έ α ο ο έ ο έ α ο ι ι ώ αι άσ ο ιοθ ί άθ ι ί σ, οσ ιο ί ο ας σ έσ ς οι ία αι ιο ί αι σ οι ι ή/ ιβα ο ι ή σή α σ social/environmental labelling) οϊό αι σιώ ού σ α ο ο ισ ι ή α ασ ό σ reporting άσ αι οβο ιώ. ο ί ο ας, έ οια ς ι ί ι θύ άθ ι ί σ ς ή ο α ισ ού α έ α ι σ ο ς α θ ώ ο ς, οι ία αι ο ιβά ο ια ο ό ο ο ο ς ά ι α ό άσ σ ς ι ι α ι ής ασ ιό ας. ί αι ια α ι ή έ οια ς ο οίας οι α ές αι α ί ς ίσσο αι σ ώς αι α ο ο θού ο ς οβ α ισ ούς αι ις ο ήσ ις ο α ι ί ι οι ία. ή α, οι ο ήσ ις α ές α αι ού ά σ ύσ, α ά ο ι ή οο ι ή. Α ή ο ι ή οο ι ή σ έ ι σ ά ις έ οι ς ς αι ς ιώσι ς Α ά ς σ έ α σύ ο ο ο σ α ώ ι ασφά ισ βι σι ό ας σ ο α ό α ά φ ο ί α ια ία ο ι ώ ώ αι ί αι βάσ ο ο ά α ός ας. αφο ά ό ο ς όσοι ά ο αι α ό ι ο ία ι ι ήσ αι ο α ισ ώ. Α οί ο ί α ί αι: - α ό οι - έ ο οι - ά ς / α α α ές - Α α ισ ές - ο θ ές - ιβά ο - ο ί ς / οι ία. 10

11 4 Α Ο Ο Α Ο ο αίσιο ι ο ίας ς ί αι αι ι ά ί ο ο, αθώς έ ι ια ο φ θ ί ιαίο θ σ ι ό αίσιο α ά ά ο ό ο ι έ ο ς θ ίσ ις. ι θ ώς, οι α θύ σ ις αι σ βάσ ις ο σ ί ο αι οέ ο αι α ό ι θ ίς α ισ ούς αι α α ί ο αι α ό φο ίς αι β ήσ ις. αϊ ή Έ σ ι ήθ α ά α α ές αι α έ σ α ι ές αι ί ς ο έ ο σ α θ ί α ό ις ι έ ο ς ώ ς. ά α α βά ο ας ς βάσ ο αϊ ό θ σ ι ό αίσιο αι ις ι θ ίς α θύ σ ις α ά ο οθ ή α α ο σ ί ο αι σ ι ό ο ή α ύ ο βαθ ό ιάφο ς ές ς. Α ώ ος σ ό ος ί αι έ α ό ι έ ο ς ο οθ ά σ` έ α ιαίο θ ι ό σ α ι ό αίσιο. α α ά έ ι ί ι οσ άθ ια α ο ύ σ ς ο ι ού, ο αϊ ού αι ο ι θ ούς αισίο ο ο ο ι ή σ ι ά: -. /1952 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί α α ασ ι ής ή ο ι ής ασίας» ια ά ι άθ ο φής α α α ασ ι ής ή ο ι ής ασίας. -. /1955 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί οσ ασίας ο ο ισθίο». -. /1955 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί ά ισ ο ί ς οι ι ής ασφά ισ ς». -. /1961 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί σ ι α ισ ι ής θ ίας αι οσ ασίας ο σ ι α ισ ι ού ι αιώ α ος». -. /1961 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί φα ο ής α ώ ο ι αιώ α ος ο α ώσ ς αι σ ο ι ής ια α α ύσ ς» : ώ ς ο ί ς ος ο θ ι ές ι ι ήσ ις ο α ισ ού ι ο ο ι ής ασίας αι Α ά ς (OECD Guidelines for Multinational Enterprises, σ ίς α αθ ήσ ις αι αία ο. -. /1981 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί ο α ώ α ο ο ίο ισό ο ις α ασ ό σι» ια α ά σ ς αι ι ής ασίας. -. /1984 ύ σ ο αϊ ού οι ι ού ά ο α ο ώ ι οι ο ο ι ά αι οι ι ά ι αιώ α α σ ο ίς ό ς ία, αί σ, ασία αι σ έ ασ : ιοθέ σ ά ι ώ ι αι ά α ό ο αϊ ό οι οβού ιο, ο βού ιο αι ι ο ή ο α α ί ι ία σ ι ά οσ ι ώ, ασ ι ώ, ο ι ι ώ, οι ο ο ι ώ αι οι ι ώ ι αι ά ο ι ώ αι ό ι α οί ς αϊ ής Έ σ ς : Οι ο ι ό ύ φ ο ο α ισ ού έ θ ώ (United Nations Global Compact ο α ο ί αίσιο ια ις ι ι ήσ ις ο σ ύο αι α θ α ίσο ις ι ο ί ς ο ς αι ις σ α ι ές ο ς α όσ ια α ο ές Α ές σ ο ς ο ίς α θ ί ι αι ά, σ θ ώ ασίας, ο ιβά ο ος αι ς α α ο έ σ ς ς ιαφθο άς. 11

12 -. /2001 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ια α α ό σ ι ό ο φώ ασίας αι ιώ αι ά σ άσ σ ο ό ά ι ή ο ς» σ ι ά α ά σ ς αι ι ής ασίας. -. /2005 σ ι ά φα ο ή ς α ής ς ίσ ς α ί ισ ς α α ή ς φ ι ής ή θ ο ι ής α α ής, θ σ ι ώ ή ά οιθήσ, α α ίας, ι ίας ή ήσιο οσα α ο ισ ού σ α ασ ό σ αι ασία : ι ής ια ή Α ώ ο αφο ού ο θ ι ές ι ι ήσ ις α αφο ι ά οι ι ή ο ς ο ι ι ή ο ILO (International Labour Organization Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises on Social Policy). - /2009 ί ιβα ο ι ής θύ ς ια ό αι α ο α άσ ασ ιώ σ ο ιβά ο α ό ισ ία / / αι α α ώ ισ ιβα ο ι ής θύ ς έσ ς αθιέ σ ς ς α ής «ο αί ώ ι». -. /2010 ο α ο ί ώ ι α ό ια οσ ασία ς ίας αι ασφά ια α ο έ. -. /2010 σ ι ά ις άσι ς όσι ς βάσ ις ό ο ι άφο αι οι α ι ές ιοι ι ές άσ ις ια α ά θ ι ής ο ι ι ής αι ο ι ού ά ια ις άσι ς όσι ς βάσ ις. -. /2010 σ ι ά ις ίσ ς αι ί ς αι ίσ α ί ισ α ώ αι αι ώ σ ασία αι σ α ασ ό σ σ ο ι ι ι ό αι όσιο ο έα : Έ οσ ISO ό ο Ο ιώ ια οι ι ή θύ (ISO Guidance Standard on Social Responsibility) : α θ ή ι ς ο ί ς ο Ο α ισ ού Η έ θ ώ (ΟΗ ) ος ι ι ήσ ις σ ι ά α Α θ ώ ι α ι αιώ α α (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights). - CSR COM/2011/681: α ι ή ς αϊ ής ι ο ής ια «Co u i atio fro the Co issio to the Europea Parlia e t, the Cou il, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, a renewed EU strategy for Corporate o ial Respo si ility». -. /2011 ί οι ι ής Οι ο ο ίας αι οι ι ής ι ι α ι ό ας ο αφο ά ιο ία ι ι ήσ ο ο θού οι ι ή αι οι ο ο ι ή έ α ιθ ιο οι έ οι ι ώ α ο ιώ, α α ο έ σ ς φ ώ ιας, ια ίσ αι ο οι ι ού α ο ισ ού. αθι ώ αι ίσ ς έ οια οι ι ά ύθ οσί βάσ ο σ α ώ ο οι ι ές ιασ άσ ις σ α ι ή ια α άθ σ ς ς σύ βασ ς. - ία 2012/ / σ ι ά ια ή α ό οσ ό ο ίθ αι έ α οι ό αίσιο έ ια οώθ σ ς ια ής α ό οσ ς ός ς οι ό ας σ ι έ ο ς σ ό ο ς έ ι ο /2012 ύ σ ς ύ βασ ς ια α ι αιώ α α Α ό Α α ί ς. -. /2012 έσ ο ο οίο αθο ί αι ο οθ ι ά ο α ώ α ος ισθός αι ίθ αι σ ι ο ι ή φα ο ή ό α α σ ι ά ασφά ισ ά ισ ο έ ο ισο ή α ος. 12

13 - ία 2013/34/ σ ι ά ις ήσι ς οι ο ο ι ές α ασ άσ ις, ις ο οι έ ς οι ο ο ι ές α ασ άσ ις αι σ αφ ίς θέσ ις ι ι ήσ ο ισ έ ο φώ. - ο ι ή Α όφασ /2014 ί ιβα ο ι ής α ιο ό σ ς έ αι ασ ιο ή έσ ς ο οίας ι ι ί αι α α α ισ ί θ ο ι ή α ά ιβα ο ι ώ οβο ιώ α ό ο ς φο ίς ι ι ι ώ αι όσι έ αι ασ ιο ή αι α φθού ό α α ο έσ α α οβο ιώ α ώ α ά ί σ ιβα ο ι ώ ι ώσ αι α ά έ ισ ό ια α ι ώ ισή ο ς. - Ο ία / / ια οσί σ - α οοι ο ο ι ώ οφο ιώ. ήφισ ς ό ασ ς ς ι ής ο ίας α ό ο αϊ ό οι οβού ιο (15/4/2014), α α έ αι οσί σ σ φ ί α αϊ ώ οι ο ή ο ώβ ιο. ι έο, ά ι έ ας α ιθ ός θ ι ώ ο ι ι ώ, σ ί άσ ς αι ο α ά ο θ ι ού α ι ού αισίο Α αφο άς Α) ο σ ί ο αι ά σα ή έ σα, αι αφο ού : - ο ι ι ές ο σ ί ο αι ια ί ισ α οβ ή, ό ς ο έ ος ο ύ ο ής end-of-life ια α ο ί α αι σ άφ, α ι ισ έ α ασ ι ά α ο ι ή, σι ο οι έ ς ι ές σ ή ς αι σ σσ ές, α ό ι ο ι ού αι ο ι ού ο ισ ού, ι ώ α ασ ώ, α άφισ ς αι σ αφώ αι βιο α ι ώ αί. - θ ι ό έ ιο άσ ς ια σ ά σ ο ά α ό ο θ ι ό έ ο οι ι ής Α ύ ς ο 2011, σ οσ άθ ια ά ι ς ια ίσ ό φύ ο, φ ι ής/ θ ο ι ής α α ής, θ σ ίας ή ά οιθήσ. - θ ι ό έ ιο άσ ς ια α Α θ ώ ι α ι αιώ α α ο α α ίσ α ό ο ο ίο ι αιοσύ ς ο 2014 ια οσ ασία α θ ί ι αι ά. - άσι ος ο ισ ός Α : ό α α α ο ής οι ο ο ι ώ ι ή ια ις αι ί ς ο ασ ιο οιού αι σ ο ο ισ ι ό ο έα, ο ι έ ο α α α ύ ο φι ι ές ος ο ιβά ο ια ι ασί ς αι ο ο ές. - έα αι ο ο ι ή ι ι α ι ό α Α : ό α α α ο ής οι ο ο ι ώ ι ή ος έ ς ο α α ύσσο αι α ύο αι ο ι ά ι ιαί α αι ο ό ς ι έ ς. - άσι ι ί σ Α : ό α α α ά ο ο οίο ιο ού αι οι οϋ οθέσ ις σ ά σ ς ς ιβα ο ι ής ιάσ ασ ς σ ι ο ία ι ι ήσ, ο ι έ ο α ά ο α βάσ ις σ ια ι ασία ς α α ι ής αι φο ιασ ι ής α σί ας. - α ά ισ ια έ ο ο α ό ίσ : άσι ι ι α ι ό α αι ι ή οι ι ή θύ οι ι ή Οι ο ο ία Α : ό α α α ο ής έ ώσ αι ιο ή σ α ό ο ς ια β ί σ ς α α ισ ι ό άς ο ς ώσ α α α έ θο σ ύσ ο οι ο ο ι ή σ ία. - Eco-Co er e Α : ό α α ίσ σ ς ώσ α άβο άσ ις α άσι ς ι ι α ι ό ας, σ βασ ό σ ο φ σι ό ιβά ο αι όσια ία, β αι ι ής οι ι ής θύ ς, ια α βο θ θ ί ο ι ή οι ία αι ι ί ς όσοι έ ο α ύ α ά. 13

14 ασ α ι ά, θ ι ή ο οθ σία θ ί ι θέ α α ο σ ί ο αι, ό ς ιβά ο, ι ι α ι ό α, α θ ώ ι ο α ι ό, σ έσ ις οι ία αι σ έσ ις όσιο -ι ι ι ού ο έα. σ όσο, ύθ ισ α ώ θ ά ί αι α οσ ασ α ι ή αι άσσ αι σ έ α θ ι ό σ α ι ό αίσιο. ώς, ί αι σ α ι ή έ α ό ο οθ ι ώ α βάσ σ έ α ο ο έ ο θ ι ό αίσιο άσ ς ια. 14

15 5 Α Ο Ο Ω Ο Α Ο Ο Ο Ο Α Ο 5.1 ι θ ές ιβά ο ια ή ς ι ι ίας ο (UNRIC, 2000), ο ιοθ ήθ α ά ύ ο ο ο φής ς ι ι ίας ο έ β ιο ο σ έα ό, ί αι έ α ί ο-ο όσ ο ια ο ο αιώ α. ια ή α ι α ο ί ι ις α σ ί ς α ώ α ώ αι β ήσ αι σ ο ι ά θ ώ ο σ ί α σ α ύ σ έ σ ώ ο όσ ο ο έ ι ο έ. ια ή α ο ώ ο αι οι α α ήσ ις σ ις ο ήσ ις ο α ι ί ι α θ ό α σ ο α ώφ ι ς ι ι ίας αι αθι ώ ο αι σ ι έ α έ α α ιο ό σ ς άσ έσ ός έ α ος α οσ ι ό σ ύσ, σ ό αι ι ιώ σ ι ά α ά, ια βέ σ, ι ή, ασφά ια αι α α θ ώ ι α ι αιώ α α. έσ ς ια ή ς, οι α οί α ώ ώ σ φ ού αι θέ ο σ ι έ ο ς σ ό ο ς ια α α ο έ σ ς φ ώ ιας, ς ί ας, ασθ ιώ, ο α α φαβ ισ ού, ς οβάθ ισ ς ο ιβά ο ος, ς α α ά σ ς α θ ί ι αι ά αι ια ίσ ις βά ος αι ώ. ια ή ς ι ι ίας α ο ώ ι έ α ύ φάσ α σ ύσ σ ο ς ιο ά ο ίς έ φασ σ σ ή ια βέ σ αι ο α ία αι ιοθ ήθ α ό ό α α έ ς ι ής έ σ ς ο. ι σ ο οί α οί, ο έθ α ς ο αιό α σ α όσ ια α έ α, ο ο άσ α Α α ια οί ό οι ς ι ι ίας αι ς ο ι ό αίσιο ί ής ο ς ο ίσ ο. ι έο, ια ή ς ι ι ίας α οσαφ ί ι ο ό ο αι θύ ώ, σ ο ι ά αι α ο ι ά: - β ήσ α ι ύ ο ή α ι ο ύ ο ί σ ό αι ι ιώ, - ο ι ύο ι θ ώ ο α ισ ώ α ιαθέσο ο ς ό ο ς ο ς αι α ι ι ού ο α ά ο α ό α ο σ α ι ό ο ό ο ο ι έ ο α οσ ί ο αι α ια ήσο ις οσ άθ ι ς αί ο ς σ α όσ ιο αι ι θ ές ί ο, - ο ι ώ, ο α ώσ ς οι ίας ο ι ώ αι ο ι ι ι ού ο έα α ασ ιο οι θού σ ο έ ισ ο βαθ ό σ α ή οσ άθ ια. σ όσο, α ιο ό σ ς οό ο α αφο ι ά ο ς ό ο ς ς ι ι ίας α ά ώ α ία α έ ι ις α α ι ές ι ώσ ις ς α όσ ιας οι ο ο ι ής ίσ ς, ο οία σ έ σ α α ι ά σ ι ί σ ς α άσ ασ ς. ια ο φού έα α άσ ασ α οσ ί ς ο ή σ σ ο α α οσ ιο ισ ό αι ι αι ο οί σ σ ό ια ίο ο -, σ ιάσ ο ο α α ο οιήθ ο ού ιο ο 2012 σ ο ίο α έι ο. έσ ς έας ια ή ς ί ο ο έ ο ο θέ ο - The future e a t α α ι ύ αι α ά ια θ ά ισ ο αιο ή ο ί α θ ί ια ις α α σσό ς ώ ς ο α ή α ές α έ ώ, οι ο οί ς βί σα ιο έ ο α ις σ έ ι ς ς οι ο ο ι ής ίσ ς. 15

16 Έ σι, σή α οι ο αιό ς σ ί ο, αι ά ι θ ώ ο α ισ ώ σ ί ο αι αφο ού α ά ύ ιο ό ο α ι ώ ισ ς α ίας ς έσο ια α ι ώ ισ ς φ ώ ιας, α ι ώ ισ οι ι ώ α ισο ή, ι α ι ή α α ή σ σ ασ ό σ ι ό οβάθ ισ ο ιβά ο ος, σ ό ο ια σ ι ή α ο όθ σ οσέ ισ ια α ιφό ο α ά αι οι ι ή σ ο ή αι α ύ. ι έο, σ ο ό ο ο όσ ο ο ύ ι ο οέ α αι ιο έ ο α α ά ια ύσ ις σ ια σ ι ά α ό ίσι ο ς ο ίς ό ς οι ο ο ές, οι σί ς ίας, αί σ, όσβασ σ όσι ο ό, α ο ι ή α α ή, αι ια ί ισ α ο ι ά,.ά. α ό ο α θα έ ι α ισ θ ί οσ ασία θ ι ώ ι αι ά ο α θ ώ ο αι α α ο έ σ έ ο φώ α αβίασής ο ς, σ ι α βα ο έ ς αι ς α θ ώ ι ς ά σ ς. α α α έ οι ο ο ι ή ίσ, ο οία ά ι σ ό ό ς ις ώ ς ο όσ ο, α ι α ο ί ι α ά αι α α οφο ο ί α ι ιαί α σ α ι ά οβ ή α α ς ο ά ο σας α α ι ής α ι ό ας σ σ ά σ ιο ισ έ ή σ αι α α ά σ, ή α ία, οσιο ο ι ή ι ό α αι σ ι ό αθο ι ά οι ο ο ι ή οσα ο ή ά α έ οι ο ο ιώ. οβ ό αύ σ ο θ σ ού ο ιο ί α ύ ς α ά ς α α ά σ ς σ σ ασ ό ο ιο ισ ό ιαθέσι φ σι ώ ό αι ά α ήσ ς ώ ώ α α έ αι α σ ά ι ι έο οσ άθ ια ί ς σ ό. ο α όσ ιο ι ο ο ι ό ό ο α α άσσ ι ια ύ σ ό ο ιά ο θέ α ο ού σ ώ ά α ι ύ ο α ι ού α όσ ια σ αθ ό α. ή α, ι ία ί αι ια α α ι ό α ς αθ ι ής ής ια ισσό ο ς α ό, ισ α ο ύ ια α θ ώ ο ς. ο ά έ ο όσ ο, ή σ ια ό ά οσφο ά, ά ι ο α α έ αι α α θ ί θ ι ά, α ά α αύ σ ο θ σ ού αι αύ σ ια ώ α α ώ. έσα σ α ό ο ια ώς αβα ό ο ιβά ο, β ήσ ις αι ι ι ήσ ις α ού αι α ό οι ού οι ία ο ι ώ α σ ασ ού, βάσ έ α οι ό ό α α ο θα ασφα ί ι β ί σ ο βιο ι ού ι έ ο σ ό ο ο α ή. ώς, ί αι α α αία σ ή ι ι ι ήσ α α ή ς έθο ς, έσ ς ίσ ς όσβασ ς σ α ία ώσ ς αι σ α ο ισ ι ές σί ς, α ά αι οώθ σ άσι ο ο ιώ ο ί αι α α αί ς ια α ι ώ ισ ς ι α ι ής α α ής, όσο σ ις α α έ ς, όσο αι σ ις α α σσό ς ώ ς, ο έ ο, ό ι έ ι σή α, ι θ ής οι ό α αι ο ι θ ές α ο ισ ι ό σύσ α έ ο α αφέ ι α ιαθέσο α ή έσα αι ό ο ς ος α ό ο σ ο ό. σ ι ό οι ο ο ι ή ίσ έ ι ς α ο έ σ α ί σ ς α όσ ιας οι ο ο ι ής α ά ς, ο οία ι ί αι ο ο ι ά θ ούς αύ σ ς ς ά ς ο 2,1% αι ια ο. σ όσο, α α έ ο αι σ ά ια ι ής β ί σ ς ια ο αι. α ό ο α, οι ισσό ς α έ ς οι ο ο ί ς σ ί ο ις οσ άθ ι ς ή ς α ά οσιο ο ι ώ έ, ο ι έ ο α έ θο, όσο ο α ό ι ό ο ασ έ ς α ό α α α έ α ο ισ ι ή ίσ. ύ φ α οβ έ ις ο, ο Α αθά ισ ο α όσ ιο οϊό οβ έ αι α α θ ί θ ό 3,0% αι, % ια ο αι ο, α ίσ οι α. ι έ α, α ό ις α ές ο, 16

17 φα ίσ α ι ά σ ά ια β ί σ ς, α ο οία σ ο ού ς ώ ο ώ α ί ι α ό β α ισ ό α β αί ι α ό ια α α α έ ύφ σ, ο α αθά ισ ο ώ ιο οϊό Α α α ί ι α α ά αι αι ά ι. α ά α, οι ο ο ία Α α ο σιά ι άσ ις α ά α ς, ι ό α ο φα ί αι αι σ ά ς ά ς α α ό ς οι ο ο ί ς, ό ς ί α αι ία, ισσό ο σαφή ί α α ι ά σ ς ς α ά ς. α όσ ια α άσ ασ ς α ασ ό σ ς α α έ ι αι α ή σ ής, αθώς οι α α α έ ς ι ώσ ις ς α ο ισ ι ής ίσ ς α ο ο θού α ά ο α ι ά α ο ά ασίας σ ο ές ώ ς αι ιο ές, α ύ α έ οι ο ο ιώ. ιο ύσ ο α άσ ασ α ο σιά αι σ ώ ο ώ, σ ο οία α οσοσ ά α ίας έ ο φθάσ ι σ ο ύ ά ί α, ι ιαί α ια ις ώ ς ο ό ο, σ ις ο οί ς ι οσθέ ς, α οσοσ ά α ίας ια ο αία φα ί ο αι σ ί α ό, ώ ας σ ο ισ έ ς ι ώσ ις ο %. ο α ί ο α, ο οσοσ ό α ίας σ ις Α ί ι άσ ις ί σ ς, σ όσο α α έ ι σ ά ί α. ις α α σσό ς ώ ς αι ις οι ο ο ί ς σ αβα ι ό σ ά ιο, α άσ ασ ς α ίας ί αι ι ή, αι ι ά ή ια θ ι ή α ία σ ό ια Αφ ι ή αι ι ή Ασία, ι ιαί α α ύ έ. α ά οσοσ ά ά ς αι α ασφά ισ ς α ασ ό σ ς, αθώς αι οι έ ο ς ιαφο ές α ύ φύ σ α ασ ό σ, α ο ο θού α α α ί ο α ο ά ασίας σ ο ές α α σσό ς α ά αι α έ ς ώ ς. α όσ ια οι ο ο ι ή ίσ α έ ι ο ς σ α ι ούς ι ύ ο ς ο ι θ ούς α ο ισ ι ού σ σ ή α ος, αθώς αι ις ά σ ς ι ώσ ις ο ο ού α έ θο σ α α ι ή οι ο ο ία, σ α όσ ια α ά αι σ ί ια οι ι ή σ ο ή. ί αι έο οι ά α ο ό α ό ο ί ς αι β ήσ ις, ς α ά ις οσ άθ ι ς ς ι θ ούς οι ό ας ια φα ο ή α θ ίσ, α α έ ο σ α ι οί ί οι ο ο ού α ι ο ήσο σα βό βα σ α θ έ ια ο α θ ώ ι ο οι ο ο ή α ος. ια ο ό ο α ό ιά ο αι ο ι ι ές, οβο ί ς αι σ ασί ς, οι ο οί ς θα α β ύ ο ις α όσ ι ς α ισό ς, θα ιώσο α φαι ό α ιαφθο άς, θα ιο ήσο θέσ ις ασίας, θα ώσο ώθ σ ια α όσ ια α ά αι έ ος θα θα ύ ο ιοθέ σ ός έο ο έ ο ύθ ς ι ο ίας α ό άς ι ι ήσ, α ά αι ύθ ς σ ιφο άς α ό άς ο ι ώ / α α α ώ. 5.2 θ ι ό ιβά ο οφα ής σ βάθος αι ιά ια ίσ σ ι ή οι ο ο ία ί ς α ο έ σ α ί σ ο Α αθά ισ ο θ ι ού οϊό ος Α θ ια έ ο σ ό ο έ ος α ά 3,9%, σύ φ α ις ο α α ι ές ι ήσ ις ς ι ής α ισ ι ής Α ής Α ) (Eurostat, 2014α α ο έ σ α σ ι ή ί σ ς α ίας α α έ θ ι σ ο 4%. α όσφα α ο έ α ο αφο ού ά σα φ ώ ια αι οι ι ή σ ο ή σ ο ί ο αι ς ής: - ί σ ς α ασ ό σ ς αι αύ σ ς α ίας έσο οσοσ ό α ίας α ό, % ο σ, % ο Eurostat, 2014β. 17

18 - ί σ ιαθέσι ο ισο ή α ος έσ α ί σ ς ισθώ αι β αύ σ ς ς ά σ ς/έ σ ς φο ο ο ι ής ιβά σ ς οσοσ ό θ σ ού σ ί ο φ ώ ιας ή οι ι ού α ο ισ ού α ό, % ο σ, % ο (Eurostat,. - ο ι ι ή οσιο ο ι ώ οσα ο ώ, σ σ ασ ό α ί α α σ ο θή σ ό σ οι ι ώ α ο ώ, ο ί σ σ ί σ ο οι ι ού ά ο ς, σ α ίθ ο ία α ό α α ού αύ σ ο θ σ ού ά ο ά ό ς οι άσ οι. - έ ασ α ο α ού έ ι ο φώ ασίας α ο ι ές σ βάσ ις ασίας. - Έ ι σ ό ας σ α ο ά, σ α ι ή ί σ ς α ο ό σ ς ι ι ήσ αι οι ο ιώ α ό ις ά ς, ί σ ο ί ο αι α οφ ή ο ι ώ σ α α ώ ίσ σ, όσο σ ο σ ι ό όσο αι σ ο ι ό, α ο έ σ α ιο ία ασφ ι ώ σ θ ώ σ ις ι ι ήσ ις. ο ή ς ι ής α ο άς, α ό ά ο ο έθο ς ς α ασ ό σ ς σ ις ι ι ήσ ις, ι άφ αι ς ια α ο ά α α α ισ έ σ ο ύ ι ές αι ι ές ι ι ήσ ις % ο σ ό ο ι ι ήσ, οι ο οί ς α ασ ο ού ο ισό α ι ό α ι ό ς ώ ας %. ι έ α: - ο ύ ι ές ι ι ήσ ις (α ασ ο ού οι 10): 88% ο α ιθ ού ι ι ήσ, α ασ ο ού ο 28% α ο έ ο % ο οί ή α ασ ό σ. - ι ές ι ι ήσ ις (α ασ ο ού οι -49): 9% ο α ιθ ού ι ι ήσ, α ασ ο ού ο 20% α ο έ ο 81% ο οί ή α ασ ό σ. - σαί ς ι ι ήσ ις α ασ ο ού οι -249): 2% ο α ιθ ού ι ι ήσ, α ασ ο ού ο % α ο έ ο % ο οί ή α ασ ό σ. - ά ς ι ι ήσ ις (α ασ ο ού οι 250): 1% ο α ιθ ού ι ι ήσ, α ασ ο ού ο % α ο έ ο % ο οί ή α ασ ό σ. ι ή α ο ά α α ί αι α ό ά σ σ έφ ια. ύ φ α ο έ α ς Eurostat, σ έ α σύ ο ο ώ ο α έ ο όσ ο, ά α α α άσσ αι ό ις σ ις σ α α ές α αθώ αι σ ις σ α α ές α αθώ αι σιώ. ό, ι αφο ά ο ς ο ίς α ύ οσ ιθέ α ία σ ο θ ι ό οϊό σ σ έσ ο, ο ο ής ο έας ς οι ο ο ίας σ ί σ σ α ι ή σ ί σ σ οσοσ ό % σ σ έσ ο, α α έ ο ας σ όσο α ό α ι άσιος σ σ έσ α αϊ ά ο έ α, ώ ο ο ής ο έας ια ί θέσ ο, ο οία ό ς σαφώς ο ί αι σ οσοσ ό % ο αϊ ού έσο ό ο. Α ιοσ ί ί αι α ά % ο ώ σ ο α ασ ασ ι ού ά ο, α α οσια ού ώ α αι ί α ά ς ς ι ής οι ο ο ίας. 18

19 6 Α Ο Η ( Ο Α Ο Α Α 6.1 θ ι ά έ ια σ ώ ς ς ώ ς α ούσα ο ι ή ίο ο ά ι έ ο ι ι ό α σ α όσ ιο ί ο ια α ά ισ ή αι β ί σ ί θ ι ώ α ι ώ αι ι ής οι ι ής θύ ς. ο αϊ ό ώ ο ι ι ό α α ή ί αι ο ό, αθώς ιοθ ί αι α ά α αι σ ι ή ο ία ί «οσιο οί σ ς α οοι ο ο ι ώ οφο ιώ» 1. θ ι ά σ έ ια ια, ό ς ς α ίας, ς α ίας, ς ι α ίας, ς α ίας αι ς α ίας, α ί ο ι ιαί οσο ή αθώς α α α ού α θ ι ό α σ ία οσέ ισ ς οι ιώ ώ α ώ σ θέ α α. οι ός σ ό ος οα αφ θέ θ ι ώ ί ια ί αι αί σ ς ο ο ίας ι ι ήσ ια ύθ βιώσι α ά ή α ά ι ς ο ι ίας. ι ύ ιοι οι οί ά ο ς ί ί αι ίσ σ ς ιαφά ιας, ιοθέ σ ς α ό όσιο ς ο α ισ ούς αι οβο ή ς έσ ασ ιο ή ο ς, αύ σ ς οι ι ής αισθ ο οί σ ς ι ι ήσ, ο ι ώ αι ο ι ώ οι ιώ, αι οσ ή ι ι ι ήσ σ α ά αι φα ο ή άσ. ι έο θέ α α ο ά ο αι α ό ο ισ έ α α ό α θ ι ά έ ια ί αι οσ ασία ο ιβά ο ος αι ι ιαί α οι ι ώσ ις ς ι α ι ής α α ής, ίσ σ α θ ώ ι ι αι ά σ ις ι ι ήσ ις, σύ σή ς α α ισ ι ό α, ία αι ι αιοσύ. 6.2 Η σ ά α ι ή οι ο ο ία σ ί αι σ ο ύ ι ές, ι ές αι σαί ς ι ι ήσ ις, οι ο οί ς α ο ού ά ιο φία ι ι ήσ ς ώ ας. ι ι ι ήσ ις α ές βιώ ο ιο έ ο α ις σ έ ι ς αβο ώ ς α όσ ιας οι ο ο ίας αι σ ο ύο αι α οσα οσ ού σ ις έ ς ι θ ίς άσ ις αι α α ές. ο ο ός α ό ιφέ ι ι ώσ ις σ α ά αι α α ισ ι ό ά ο ς. ιο φία ιαθέ ι ώσ αι ις α ό ς ια α α α ο ιθ ί σ ο σύ θ ο οι ο ο ι ό ιβά ο. α ά α, έ ι οφό σ ς σ ι ά α οφέ ς, όσο σ ις ί ι ς ις όσο αι σ ο ς σ ο ι ούς ι ι α ι ούς φο ίς οσώ σής ο ς.. ι ή ια, οσ ί ι ιοθέ σ ός ο έ ο σύ ο ς ύθ ς ι ι α ι ό ας. ι έο, φα ο ή ς α ό α αι σ φο ιασ ι ές α σί ς ά ι ι ήσ, σ ις ο οί ς ιο φία σ α ο έ ι ι ήσ ί αι, σ α ά σ ο ί ς αι ό ια. έ ος, α α ώ ισ ο ό ο ο όσιο ο έα αι ι ιαί α όσι ι ι ήσ σ οώθ σ ς α ο σιά ι ο ήσ ις. 1 α ο α ου Ευ πα ο Κο ο ου ου α ου υ ου ου α οποπο ο ικήθθίήε Κ α κγήγ4λήε Κ ου υ ου ου ο αφο ο οπο χ α οο ο ο π οφο α π οφο α πο υ ο φ α απ ο α α ο ου 19

20 ο αίσιο α ό, σ ά σ ς σ σ α ι ή αι ις α ι ές ι ο ίας ι ι ι ώ αι όσι ι ι ήσ, α α ή ς έθο ς, α ά αι σ ο ι ώ φο έ οσώ σής ο ς α ο ί αθο ισ ι ή α ά ο ια ίσ σ ς θ ι ής οι ο ο ίας αι ί σ ό ο έ ο θ ί σ αϊ ό ί ο. οσ άθ ια ια ια ό φ σ ύθ ο ι ι α ι ού ιβά ο ος σύ φ α ις σύ ο ς ι ι α ι ές άσ ις αι ο σ ι ό αϊ ό θ σ ι ό αίσιο ια σ έ ι σ α ι ός α ιθ ός φο έ, σ α ής ί α: α ιαβού σ ς αι σύ α ς ια ο σ ιασ ό αι ο οί σ ς θ ι ής σ α ι ής αι β α ά ς αι οώθ σ ς σ ι ώ σιώ ος ις ι ι ήσ ις. 6.3 Ο ό ος ς ο ι ίας ια ιαί α σ α ι ό σ ό ο ς θ ι ής α ι ής ια α ο ί ι ύ σ ς ο σίας σ ις ι ι ήσ ις αι ο ς όσιο ς ο α ισ ούς, έ φασ σ ο ο ός ό ι ι ο ί ος όφ ος ό ι ό ο ι ι ήσ α ά αι ς οι ίας. ια ά α α ό αφ ά αι σ α ο ό ια ίσ σ ς α α ισ ι ό ας ι ι ήσ αι α ά α α ύ σ ύσ σ οι ι ές ο ήσ ις ο θα ο ούσα α α ι ισ ού ό ο έσ ς ή ς ο ι ι ώ α οφάσ. ια ό φ σ ιας θ ι ής α ι ής ια, ο ι ία οσβ έ ι σ ιο ία σ ιώ α ύ ο όσιο ο έα, ο ι ι ι ού ο έα αι ς οι ίας ο ι ώ, ό ο ς ο ιο ού α ό ς ια α ι ώ ισ οι ο ο ι ώ, οι ι ώ αι ιβα ο ι ώ ο ήσ, ι ιαί α σ ίο ο οι ο ο ι ής ίσ ς. α ά α, ιο ία ς θ ι ής α ι ής θα α ώσ ι ι θ ή ι ό α ς ώ ας σ θέ α α ιβά ο ος, ιαφά ιας. οο ι ή ο α οί αι ια ο ι ία ί αι α ι ο ήσ ι ο α ασ ασ ι ά, ια ο φώ ο ας έ α α ο ό ιο ό α α ια β ί σ ιβα ο ι ώ αι οι ι ώ σ θ ώ σ ο ή ι ι ήσ. σ ά σ ο ο ά α ος α ού σ ο ή α ι ι α ι ώ αι α ι ώ ια ι ασιώ αι σ ιασ ώ θα ισ ύσ ι α ά α α ά ός αισίο ο θα ι έ ι θ ία σ ις άσ ις ά ς α ο άς, ή α ά θ ό ας α ό ό ο ς. ια ι έο αι ία ί αι αι οσα ο ή ς ά ας σ α ι ή Europe ς, ά ι ο ο οίο έ ο ά ι ή ο ά ά - έ. α ι ή Europe σ ια αφ ί ο ώς αϊ ή Έ σ ο ί α έ θ ι α ό α ό α ούσα ίσ αι α οι ο ο ήσ ι έ α ι ι ό αι βιώσι ο ιβά ο, ύ ια σ σ α ι ά α ά ί α α ασ ό σ ς αι α α ι ό ας, ιβα ο ι ά α ο ή αι ι α ι ά φι ι ή ο ήθ ια έ ιας αι έ ο οι ι ή σ ο ή. α α α ά ο ού α α α ο οι θού ήσ α ί αι ο ι ι ώ ο θα θα ύ ο θ ο ι ές ι ι α ι ές άσ ις αι οβο ί ς, οι ο οί ς θα σ ώ ο αι έσ α α οσια ώ θ ισ ι ώ ο ώ αι α α ιώ. ο ι ία έ ι σ ιάθ σή ς ια σ ι ά α ό α ία, ό ς: i. έ α ο οθ ι ού/ α ο ισ ι ού α α ή α ( ό οι, ο ί ς), ii. έ α οι ο ο ι ού α α ή α (α α α ές φό, ι ο ήσ ις), 20

21 iii. έ α έ σ ς, αισθ ο οί σ ς αι αί σ ς ( σ α ί ς έ σ ς, ι ο φ ι ές ασ ιό ς, σ ι ά ια, σ έ ια, iv. έ α ι ύ σ ς ί α ιαφ ό ώ, οώθ σ ια ό ο αι σ ασίας α ύ αι ο θ ι ώ, v. β ι ι ά α ία σ ασ ός α α ά. 6.4 Ο ό ος ι ι ήσ ια ύ ο ς έ ς βα ό ο / οι ι ό α ό ο α α ι ύο ό ι έ ας α α ό ος α ιθ ός α α α ώ, α ώ αι ώ α αι ί ο οέ α ο ό ο ό ο ιοθέ σ α ό ις ι ι ήσ ις οι ι ώ αι ιβα ο ι ά ύθ ια ι ασιώ α α ής οϊό αι σιώ ο ς. ια ις ι ι ήσ ις, α ό σ αί ι ό ι έ ι α α α ύ ο σ ι ούς α ισ ούς ο θα σ βά ο σ σ ά σ ς σ ις ι ο ι ές ια ι ασί ς ο ς. σ όσο, οι σ θή ς ο α ι ί ο οι ι ι ήσ ις θέ ο ό ο ο ήσ ις, α ά ι α βά ο αι αι ί ς. ι ι ι α ι ές α ές αι ί ς, ο ού α ο ύ ο όσο έσ ς αι ο ο ίας, όσο αι έσα α ό έο ς ό ο ς σ έ ς αι οσέ ισ ς ια φα ο ή α ώ αι α ιώ ς. Έ σι, οι ι ι ήσ ις ο ού α ι ο ήσο ο ι ά, ιώ ο ας α ό ο ό ο ο ς ι ι α ι ούς ο ς ι ύ ο ς, ο ός ο θα έ ι θ ι ή ί ασ σ α ο σ α ι ό α αι οι ο ο ι ή ο ς α ά. Ό ς οι ι ι ήσ ις αι οι ο α ισ οί ι ο ού α ο ο έ οι. σ έσ ο ς οι ία αι ο ιβά ο έσα σ ο ο οίο ι ο ού, ί αι ίσι ος α ά ο ας ια ασφά ισ ς οι ι ής α ιο ό σ ς, ο θα ο ς ι έ ι α όσ ο σ έ ισ ς ι ο ίας ο ς. ο ιοθ ί α ιβώς α ό ο αίσιο ς οι ι ής α ιο ό σ ς, ώσ α ι θού οι α ι ές ι ώσ ις σ ά ο α, οι ία αι ιβά ο α ό ύθ σ ιφο ά ι ι ήσ. ι έο, ιο ία ιας θ ι ής σ α ι ής ια θα σ ά ι σ ο α α οσ ιο ισ ό ς έ οιας ς ι ι α ι ό ας αι θα α α ι ί ς ο α ι ή αι ία ια σ έ σ ά όσιο αι ι ι ι ού ο έα ια οα ή αι ύ αθιέ σ ς έ οιας ο ύθ ο ι ι ί. ά α, α αι ά ι σ α ι ός α ιθ ός ι ι ήσ αι ο α ισ ώ σ α ι ή όο ο σ σ ά σ ς σ ι ι α ι ή ο ς α ι ή, ά ι α ό α α ά ια αύ σ ς έ σ ς ι ι ήσ, έ ασ ς ώσ ς ο ς σ ι ά αι ύ σ ο ή. 6.5 Α ά σ SWOT ια σ ά α α ούσα α ά σ έ ι ς σ ό ο α α ώ ισ α α ό SWOT ά α α ιώ, αι ιώ α ι ώ ο α α ί ο ο ιβά ο ς αι ι ής οι ι ής θύ ς σ ά α. ι α ά ο ς ο ι άφο αι α α ά ( ι ό α 6-1: ) αφο ού όσο ο όσιο ο έα όσο αι ο ι ι ι ό ι ι α ι ό ιβά ο αι ά ο α ά αι φα ο ή ς θ ι ής α ι ής ια. 21

22 ι ό α 6-1: Α ά σ SWOT ια σ ά α Α Α Η Α Ύ α ο οθ σίας ο σ ί αι ή α α. α ό α α ο ό σ ς ος ι ι ήσ ις ια α ά άσ έ φασ σ έσ ο θ ι ού α ι ού αισίο Α αφο άς Α. ισ έ α ό α α ό ο ς ή ς α οφάσ ιφ ιώ σ θέ α α σ α ι ής αι οι ο ο ι ής ο ι ι ής. σ οθέ σ φο έ ο ο θού σ ασία α ύ α ι ής ιοί σ ς αι ι ι ι ής οβο ίας σ ο αίσιο ς ίσ σ ς ς αι ο ο ίας αι ς βιώσι ς α ά ς. οσ ο ι οί ο α ισ οί.. αι α ώ α α αι ι ά ι ύ α α.. Α σ α ι ή ο σία αι ι ή / αι ι ή ι ία σ ή α α. Α Α Α Η Α Α ο σία θ ι ής σ α ι ής σ θ ι ό, ιφ ια ό ή ο ι ό ί ο αθισ ά α οσ ασ α ι ή ίσ σ άσ ι ι ήσ. ι ής έ σ ο ι ώ ια έ οια ς αι α ο ή α ά ς σ ι ι α ι ό ιβά ο αι οι ι ό ί ο. ιο ισ έ έ σ, ο σία αι ι ι έ ώσ σ όσια ιοί σ ο ι έ ο α α ασ ί φι ή α ά, φα ο ή, α α ο ούθ σ αι α ιο ό σ ι ώσ όσι ο ι ι ώ. Έ ι ι ή οι ο ο ι ώ, φο ο ο ι ώ ος ις ι ι ήσ ις ια α ά άσ σ βάσ ιας θ ι ής ο ι ι ής. Α ο σία α ο ούς ιοι ι ής ο ά ας ια α ά, φα ο ή, α α ο ούθ σ αι α ιο ό σ ς θ ι ής σ α ι ής. Α α ία α ί αι α ισ ώ οσ ή ι ς ι ι ήσ ια α ά άσ. 22

23 Α α α ό σ ασία ς σ αϊ ό ί ο έα ο ι ι ή ς ια, έ ιο άσ ς -14) ί ι α ά α ο ισ ού θ ι ής αι αϊ ής ο ι ι ής. ο ί α α ο έσ ι θ ι ή αι α ι ή βάσ ια αι ο ο ία αι έα ι ι α ι ό α σ ο ιβά ο ς έ βασ ς ς έ ο σας οι ο ο ι ής ίσ ς. ο ί α α ο έσ ι α ά ο α ιαφο ο οί σ ς ι ι ήσ α ι ό οσα α ο ισ ό ς σ α ι ής α ι ώ ισ ς ς ώ ιας οι ο ο ι ής ίσ ς. ο ί α οσ ί ι ίσο ο ι ι ήσ αι ι ι ά σ ι θ ίς φο ιασ ι ές α σί ς. ι ι ι ήσ ις ο ού α α α ο ιθού ιο α ο σ α ι ά σ ις έ ς ι θ ίς α α α ι ές άσ ις.. ιβα ο ι ή αι οι ι ή σ ί σ, σ ο ή α ώ σ α ο ό σ αι α ά οϊό, α αί σ ια ιαφά ια σ ις ι ι α ι ές α ι ές.ά. Α έ ο σα οι ο ο ι ή ίσ ο ί α ιφέ ι α ό α α ύ ς σ ο ί ς α ό α ές ο α ι ί ο οι ι ι ήσ ις ι ι ά οι σ α ά οβο ιώ αι άσ, θέ ο ας σ α ή ο αιό α. οσ άθ ια οσιο ο ι ής οσα ο ής ο ί α σ ά ι ώ σ α ώ α ι ώ ό ια φα ο ή όσι άσ σ ο αίσιο ς θ ι ής σ α ι ής. οώθ σ ς σ ο αίσιο ιας θ ι ής σ α ι ής ος ις ι ι ήσ ις ο ί α θ θ ί ς οσ άθ ια α ό ς α ι ώ ι ι α ι ώ α ι ώ.. φαι ό ο «gree ashi g». 23

24 ασ α ι ά, ι ιαί α ιο ισ έ θ σ οθέ σ α ό αι θ ίσ ια σ ά α α ό ά ο ά ο ς θ ι ή σ α ι ή, ιοι ι ή οσ ή ι, α ία αι α ισ οί, ο σία α ισ αθ ί αι α ό ύ α σ ι ής ο σίας σ ο ι ι ι ό ο έα, ις αι ο α α αϊ ό ο έα, ύ α έσ αι α οσ ασ α ι ά ο οθ σίας ο σ ί αι θέ α α αι α έ α ο ο ία οβάθ ι αι ι οβάθ ι ο α ισ ώ ο ι ής α ο ιοί σ ς σ ή σ α ι ώ α οφάσ. ο ί α α ο έσ ι θ ι ή αι α ι ή βάσ ια οι ι ά ύθ ι ι α ι ό α, ο α ά οφέ ια ο ς όσιο ς ο α ισ ούς αι ις όσι ς αι ι ι ι ές ι ι ήσ ις ίσ σ α ι ού α α ή α, ι θ ίς φο ιασ ι ές α σί ς, οσα ο ή σ έ ς α α α ι ές άσ ις. 6.6 άσ α α Α ό α α ά σ ή σ ο ού α α θού σ α ι ά σ άσ α α ια ο ό ο ς θ ι ής α ι ής ς ος σ βο ή όσι ο α ισ ώ, ι ι ήσ αι α ο ιοι ι ώ ο ώ σ α ά ι, οώθ σ αι φα ο ή ς. - ι όσιοι ο α ισ οί ο ού α α α ί ο σ βο ή αι σ ασία ς σ οσ άθ ια ό ο ς ά ας α ό οι ο ο ι ή ίσ αι ο ο ός ό ι ο ί α α ο έσ ι βάσ ός βιώσι ο ο ί α ος α ά ς. - ο έ ιο ισ έ ώσ αι ο ού α ια, ο ό ος οσί ο α ισ ώ ( ο ία, ι ή ια, α α αϊ ά ι ύ α α.α. οφ ί ι α ί αι ι ιαί α ός σ οώθ σή ς. ά α θ ι ής α ι ής, οι όσιοι ο α ισ οί ο ού α βο θήσο ις ής α ο ί ς α βάσ : o έ σ ι ι ήσ ιοί σ ς αι α ο έ αι ι ιαί α, ια α οφέ ς o ο σία αι α ά ιο ή ια ο οί σ ς o Αύ σ ό ια άσ ις o ιαφά ια σ ις άσ ις αι α οφ ή «άσι ο ύ α ος» o Α ο σ α ι ή ι οι ία άσ. - ο έ α έ α ο ο ία ιφ ιώ αι ή σ ή α οφάσ ια ά α ο ι ώ ο ι ι ώ, θ ι ή α ι ή ια οφ ί ι α α ο έσ ι ο ώ α σ βάσ ο ο οίο θα σ ι ί α ά ιφ ια ώ ή/ αι ο ι ώ οβο ιώ ια. ού οις, φα ο ή ς θ ι ής α ι ής σ ιφ ια ό αι ο ι ό ί ο α αι ί έ, α α ώ ισ αι σ ά σ σ θ ι ή α ι ή οβ ά αι α α ώ ο α α έ αι α α ύ ι σ α ά α ί α. - ι ι ι ήσ ις έ ι α α ύ ο σ ι ούς α ισ ούς σ ό ο σ ά σ ς σ ις ι ο ι ές ια ι ασί ς ο ς, αθώς ιοθέ σ οι ι ώ αι ιβα ο ι ά ύθ ια ι ασιώ α α ής οϊό αι σιώ ο ς ί αι α αι ή ο οέ α ο ό ο ό ο. θ ι ή α ι ή ια ο ιοθ ί ο αίσιο α ής ς οι ι ής α ιο ό σ ς, ώσ α ι θού οι α ι ές ι ώσ ις σ ά ο α, οι ία αι ιβά ο α ό ύθ σ ιφο ά ι ι ήσ. 24

25 7 Η Α Η Η 7.1 ό οι θ ι ή α ι ή ια έ ι ο ς ής σ ι έ ο ς σ ό ο ς: - α α α ί ι ο ό ο ς ο ι ίας σ έσ ς α ιά οσ ς ς σ ις ι ι ήσ ις αι ς ο οί σ ς ο α ά α ό α ές αι β ς α ά ς άσ α ό ί ια ο ι ία. - α οσ ιο ίσ ι ις βασι ές ιασ άσ ις ς ο ο έ ς θ ι ής α ι ής ια ο ι ι ές αι ό α, έ α αι α ία, ία φα ο ής β. ι ό α 1-1). - α ι ά ι ις α αι ού ς οσ ι ι ές ο ές ια ά α, φα ο ή αι α ιο ό σ ς θ ι ής α ι ής, αθώς αι ο ο ο ιά α α ο οί σής ς. 7.2 ία φα ο ής θ ι ές ο αιό ς 2020 αι ι ή οι ι ή θύ ς ο ού α αι α ι ή ιας ι ί σ ς, ο ί α σ βά ι σ α ι ά, σ α ι ώ ισ ίσι οι ι ώ αι ιβα ο ι ώ ο ήσ ς ο ής ας. ώ α ας, σ ο αίσιο ς α ι ής «ώ» αι ο θ ι ού α θ ισ ι ού αισίο, έθ σ έσσ ις βασι ούς σ ό ο ς έ ς ο : - ια ό φ σ ο οσοσ ού α ασ ό σ ς σ ι ια ή ο ά α - ώ σ 70%. - ί σ ο θ σ ού ο ι ώ ο α ι ού αι α ό φ ώ ια ή/ αι ο οι ι ό α ο ισ ό α ά. ά ο α. - ί σ ο α ιθ ού αι ιώ αι έ - ο α ι ού αι α ό φ ώ ια α ά. ά ο α. - ά ά σ α α ώ, α ά αι ια ό φ σ α ο σ α ι ώ αι βιώσι α ο ό ι σιώ οι ι ής οσ ασίας, ιο ώ ας έ α «ί οι ι ής ασφά ιας» Α θ ώ ι ο φά αιο ι ι ό α, σ ο ο έα ς ασίας, α ά ι ή ο α θ ώ ι ο α ι ού ς φα αίο ια ι ί σ αι οι ία, οϋ οθέ ι ασφά ισ ός σ σ ού ασια ού ιβά ο ος. ια ο σ ο ό α ό α α αία ί αι: - οάσ ισ α θ ί ι αι ά σ ο ώ ο ασίας. - ά ι άθ ο φής α α α ασ ι ής ή ο ι ής ασίας. - α ά σ ς αι ι ής ασίας. 25

26 - οσ ασία ς ι ι ής αι ασφά ιας α ο έ. - Έ α ί αιο σύσ α α οιβώ αι α ο ώ σύσ α σ έ σ ς, α έ α α οιβώ, α έ α α ο ώ ο ο ού σ β ί σ ς οιό ας ς ής α ο έ. - α ά ο α ά α ά ισ ς, α α α ά ισ ς αι ια βίο άθ σ ς. - ά ι ια ίσ ό φύ ο, φ ι ής ή θ ο ι ής α α ής, θ σ ίας ή ά οιθήσ, α α ίας, ι ίας ή σ ο α ι ού οσα α ο ισ ού σ ο ς ό ο ς όσ ς αι σ ασία. - ισο ο ία ς ασια ής αι ς οι ο ια ής ής. - σ βασ ός ο ι αιώ α ος ο σ ι α ί σθαι αι α α ώ ισ ο ι αιώ α ος ς σ ο ι ής ια α ά σ ς, έσ ς θά σ ς α ι ώ σ α ί αθώς αι α ά θ σ ώ ιαβού σ ς σ ό ο οώθ σ ς σ ο ής αι ς ο α ίας σ ο ασια ό ώ ο. ι ι ό α ια ο ς α ό ο ς ο α ι ί ο ο ί ο ς α ό σ ς α α αία ί αι : - α ο ή α ά ισ ς, α α α ά ισ ς αι ια βίο άθ σ ς. - α ά σ σ ά οι ι ής ασφά ισ ς σ α ό ο ς σίο ς σύ α ς. - σ ή ι σ α ι ώ σ ά σ ο ο έα ς οι ι ής ι ο ο ίας οι ία ια α ά ι ια οι ία βιώσι, ι ί σ ο ί α α α άβ ι ήθος άσ αι οβο ιώ ο ι έ ο α σ βά ι σ ά ι ς φ ώ ιας αι ι ι ό α ς αι ι ής φ ώ ιας. ια ο σ ο ό α ό α αι ού αι οβο ί ς ια : - Α άσ σ ς α ίας ιο ία ή ια ή σ θέσ ασίας. - α έ α α ο ισ έ οι ι ά ο ά ά ο α α α ία, α άσ ς, α α έ α ό ο σί ς,. αι α α ο έ σ ια ίσ. - ίσ σ ς ι ι α ι ό ας αι ι ι ό α ς οι ι ής οι ο ο ίας. - ή ι ή / αι ιο ία οιο ι ώ οι ι ώ σιώ. - α α ο έ σ ς αι ι ής φ ώ ιας α ο όφ σ σ θέσ ις ασίας α έ ώ οι ο ιώ αι ιά. - ά σ ς ο ι ής α ά ς Α ο ά ιαφά ια - έ ασ ς ιαφά ιας έσ ς σι ο οί σ ς βάσ ο έ οσί σιώ ος όφ ος ο α α α ή αι ο ί. - έσ ς αύ σ ς ι αι ά ό ο σ ί ο αι όσο ο ία / / σ ι ά οσιο οί σ α οοι ο ο ι ώ 26

27 οφο ιώ & οφο ιώ ια ο ο φία α ό ο ισ έ ς ά ς αι ί ς αι ο ί ο ς όσο αι ο ία / / έο ο οία βαθύ ι σ έ ασ ι αι ά ό αι ι ιαί α ό ιο φίας. ιαφά ια α ο ί σ α ι ή οϋ όθ σ ια ύ θ ι ο ία ς. έ ι ιαφά ιας σ ις ι ι ήσ ις αι ο ς ο α ισ ούς έφ ι ιαφθο ά, α α ι ές σ έ ι ς: ιβά σ ο όσ ο ς ι ι ήσ α ά % α οσ ί ς, αύ σ έ ι αι % ο όσ ο ς σ βάσ ο θ ιώ σ ις α α σσό ς ώ ς, ώ έ ι σ έσ α ς οι ι ές αι ο ο ι ές ο άσ ις αφού ή ι ί ς α α ό α οι ι ά σ ώ α α. ύ φ α ο World E o o i Foru, ιαφθο ά φαί αι α ί αι ο ύ ο ά ο όβ α σ ι ά ο ι ι ί σ ά α σή α, ά αφ ιο α ία. Α ό έ ς ς α όσ ιας ά ας σ σ ασία αϊ ή ά α Α ασ ό σ ς αι Α ά ς α α ι ύ αι ό ι οι ι ι α ί ς ί αι ια θ ι έ οι α α αφύ ο σ ο ο ία αι ά α αθέ ι α έσα ο ι έ ο α ι ύ ο ο ς αι ι ούς σ ό ο ς ο ς. ί αι οι ό α α αί ιοθέ σ ιας ι ι α ι ής ο ού ας ο α α ο ώ ι θι ή α αιό α ο ο α ισ ού. Α ή φ ά αι σ οιό α οϊό αι σιώ, σ ις ι ές αι σ ιαφα ή σ ασία α ό ο ς, ο θ ές ή ά ο ς σ ά ς. αι ία / ο α ισ ός οφ ί ι α φα ό ι ο αίσιο α αιό ας ο ο οίο έ ι ιοθ ήσ ι. ιώ ς σ οι ίο ί αι οι σ έ ο ς α έ ο όσβασ αι α ό α έ ο ό ι οι α ές φα ό ο αι. ι ι ές έ ι ς ί αι οι ής: - α ή έσ σ ια α α ο έ σ ς ιαφθο άς. - όσια έσ σ σ ό φ σ ς σ ό ο ς ο ς σ ι ούς ό ο ς, σ ι α βα ο έ ό α ά ς ιαφθο άς. - οσ ή ι ή ς σίας σ α α ο έ σ ς ιαφθο άς. - αι ι ός ώ ι ας ο ο ο ίας α α ο έ σ ς ς ιαφθο άς, ο αφο ά ά ό ο ς ο ς α ό ο ς, σ ά ς, ια σο αβ ές, ο άβο ς, ο άβο ς αι ο θ ές. - αι ι ό ό α α ια ο ς α ή ο ς ια α α ο έ σ ς ιαφθο άς. - ο ι ι ές αθο ισ ού οσφο άς ή α ο ο ής α ά / α α ά ώ, φι ο ίας αι ό α ι ί, α α ό σ ς φι ο ή α α ια ι ο ύ σ ις. - ο ι ι ή α α ό σ ς ο ι ι ώ σ ισφο ώ ή ή ο ς σ ο οί σής ο ς. - Α α ό σ α ι οί ια α α ία ιθα ής α άβασ ς ά οιας ο ι ι ής. - α ο ή α α ιώ / ο ώ έσ ο οί οι α ό οι ο ού α α α ί ο ισ ι ά ιθα ές α αβάσ ις ά οιας ο ι ι ής ή α ήσο σ βο ές.., histle lo i g. ιαφά ια αι α αιό α α ο ού ο ς ώ ς θά σ ς ς ι ι α ι ό ας αι ο ιούς α α ισ ού. οσιο οί σ οφο ιώ σ ι ώ έσ σ αι ις άσ ις ο έ ο α α φθ ί, αι ία / ο α ισ ός 27

28 ι ι ύ ι α οφασισ ι ό α ια φα ο ή θ σ ώ. αι ι ή οι ι ή θύ ο ί α σ βά ι σ α ά σ αι ια ή σ ς α ιο ισ ίας ο ι ι α ι ού όσ ο, αθώς α ο ά α α ί αι σ θέσ α ασφα ίσο αί σ ς ιαφά ιας αι ο ού α ά α σ ά ο ο θή φα ο ή α ό ς αι ι ής ια βέ σ ς ι ι α ι ή θι ή ο ό ο ι ι α ι ή θι ή οού ασ ό σ αι α ι ώ ισ ς ι ί σ ς α έ α ι σ ο αι ι ό ς ιβά ο αι σ οι ία ώσ α οά αι, α ά α ο ι ι α ι ό έ ος, ο οι ι ό σ φέ ο, όο ος, ιο ι ό α. οα ή ς ι ι α ι ής θι ής ο ί α α α ο οι θ ί αι ό ο ς ό ς: - ι ο ο ια ή ο ι ι ή ι ι ήσ - ίσ σ α ό ι ο ο ια ής ο ι ι ής έσ όσφα α βάσ ό / αι / α σ ή ή σ ο α ο ισ ι ού α ού αισίο α ό ις ι ι ήσ ις, - αθιέ σ α α ισ ι ής σ ιφο άς ι ι ήσ έσ ς αί σ ς α ώ σ σύ ο ς θό ο ς αι α ία, έσ ς α ιο οί σ ς α ί φο έ αι έσ ς ήσ ς α ί οσίο α α ή α.. α α ή ιο ι ώ ο αθι ώ ο ιαίο ς α ό ς σ ισι ό ας α αθώ αι σιώ βασ ός αι οσ ή ι ι αι ά α α α ή Α ό ο ο θ σ ίσ α α ώ α έ α ια οσ ασία α α α ώ, α αβά ι σ ίς οσ άθ ι ς, ο ι έ ο α ιασφα ίσ ι έ α ό ί ο οσ ασίας ς ίας αι ς ασφά ιας ό αί α α α ώ, α ό ο σ ά ιο α ασ ής οϊό, έ ς ι ή ο ς ήσ. ο αίσιο α ό α ίσ οι α ι ή ο ι ία έ ι θέσ ι ς σ ό ο: - οσ ασία ο α α α ή α ό σοβα ούς ι ύ ο ς αι α ι ές ο ο ί α α ι ίσ ι ό ος ο, - ιασφά ισ ς α ό ας ο α α α ή α ι έ ι βάσ σαφ ίς, α ιβ ίς αι σ ι ές οφο ί ς, αθώς α ές ά ο ις α οφάσ ις ο αι σ βά ο σ αί σ ς α α α ι ής ισ οσύ ς - α ο ύ σ ι αι ά ο α α α ή αι ς όσβασής ο σ α ισ ούς α ίας αι α ο σ α ι ής ί σ ς ό ιαφο ώ ο ς ό ο ς, - ιασφά ισ ό ι α ι αιώ α α ο α α α ή σ βα ί ο ις οι ο ο ι ές αι οι ι ές ί ις, ί ς σ ις α ο ές οφί, έ ιας, α ο ισ ι ώ οϊό, αφο ώ αι οϊό φια ής ο ο ίας. 28

29 ι ό α, ο ό ος ι ι ήσ σ φα ο ή ς α ο έσ σ ς, όσο αφο ά ο ή σ βασ ό οι ο ο ι ώ σ φ ό α α α ώ ί αι ο ύ σ α ι ός, ι ιαί α σ φια ή ο ή ο ού. ού ο ί αι σ ασία α ύ α α α ώ αι ι ι ήσ α ισ θ ί αι έ, έσ ς β ί σ ς ς α ο σ α ι ό ας θ ισ ι ώ ο ι ώ έσ. ίσ ς, οι ι ι ήσ ις οφ ί ο α ι ο ού θ ό α αι θι ές α ές, σ βό ς α ι αιώ α α α α α ώ αι οσφέ ο άς ο ς οιο ι ά οϊό α αι σί ς, ο ι ό όσ ος αι ό ί ο ο ια αφώ ίας αι ασφά ιας. α ά α, ι ιαί οσο ή ιά αι α οθ ί σ ις α ά ς ά ο ά α α α ώ, οι ο οί ς ο α ασιάσ α α ά ιά ια ς έ ο σας οι ι οοι ο ο ι ής ίσ ς. ο αίσιο α ά ς ιας έ οιας ο ι ι ής α ό άς ι ι ήσ β ίσ αι σή ο ή α ά σα σ οσ ασία α α α ώ αι σ ι ι α ι ή α α ισ ι ό α αι ι ή ια βέ σ αι σ ι ός έ ος ό ος «αι ι ή ια βέ σ» ι άφ ι ο ό ο ο ο οίο οι ι ι ήσ ις ιοι ού αι αι έ ο αι. ύ φ α ις Α ές αι ι ής ια βέ σ ς ο α ισ ού ι ο ο ι ής ασίας αι Α ά ς Α, οι ο οί ς α ο ού ι θ ώς σ ίο α αφο άς, ια θ ώ αι ς έ α σύσ α σ έσ α ά σα σ ιοί σ ς ι ί σ ς/ο α ισ ού, ο ιοι ι ό βού ιο, ο ς ό ο ς ς αι ά α ιαφ ό α έ, σ ισ ά ο ή έσ ς ο οίας οσ ί ο αι αι ίθ αι οι σ ό οι ς ι ί σ ς/ο α ισ ού, ο ί ο αι οι βασι οί ί οι ο α ή α ι ί ι α ά ι ο ία ς, οσ ιο ί ο αι α έσα ί ς ι ι α ι ώ σ ό, ο α ώ αι ο σύσ α ια ί ισ ς ι ύ αι αθίσ α αι α ή α α ο ούθ σ ς α ό οσ ς ς ιοί σ ς, α ά ια ι ασία φα ο ής α α ά. ι Α ές ο Α ο α ί ο ο ό ο ς α ής σ οώθ σ ς α α ισ ι ό ας ι ι ήσ, όσο αφο ά αφ ός σ α ο σ α ι ό α ς σ ι ής ο ά σ ς αφ έ ο σ ο α ό ο όσ ος φα αίο. έ ος, α έ ιαφά ια ο οά ι έ ι ς α ο έ σ α β ί σ ς ιαφά ιας σ ο σύ ο ο ς οι ο ο ι ής ασ ιό ας ι ι ι ώ ι ι ήσ, α ά αι όσι ο α ισ ώ αι θ σ ώ. ις αί ς ύο α ί ς, ώ ώ ισ ή ιά οσ ί. ι ώ ι ς α οί βασί ο αι σ οι ιοθ ούς α α ή α «σ ό φ σ ή ή σ» o pl or e plai αι ις ο σιασ ι ές ια ά ις ο ς σ ισ ού έο ο ία ο α ίο ια θέσ ισ ο ύ ια βέ σ ς σ αϊ ή Έ σ. οσέ ισ α ή έ ι ιοθ θ ί α ό αϊ ή ι ο ή αι ια όσφα ία ς ια οσιο οί σ οι ο ο ι ώ οφο ιώ. ά α, ο αίσιο έ ι α α θ ί έσ ς ιοθέ σ ς: i. ο ι ώ α ό : Ό ς ο. / ί Α ύ αι ιώ αι ο. /, ο θ σ ί ι ο σ ι ό έ ο, αθώς αι έ α ήθος ά 29

30 ο οθ ι ώ ά ο ιο ού έο ς α ό ς σ α ώ ο ας α ίσ οι ς αϊ ές ο ί ς αι ι ού ι αίο αι ii. Α ο ύθ ισ ς: ι ός ώ ι ας αι ι ής ια βέ σ ς ο ώ ι ας σ ά θ οβο ία ο ο αι α ό ι ο ο οιήθ, σ ο αίσιο ς ώ ς α αθ ώ σής ο ο, α ό ο ι ό βού ιο αι ι ής ια βέ σ ς, ο ο οίο ι ύθ ο α ό ο α ισ ή ιο Αθ ώ αι ο. O ώ ι ας ί αι οσα οσ έ ος σ ι ή ο οθ σία αι σ ι ι α ι ή α α ι ό α αι ό ς οα αφέ θ έ ι σ α θ ί βάσ α ή ς «σ ό φ σ ς ή ή σ ς» ι α βά ο ας έ σι αι θέ α α ο ού ο ς ά ο ς ό ο ς αι α ό ς. ώ ι ας ιβά ι ο ώσ ις, α ά ί ώς α ιοθ θού ο θές α ι ές αι ι ο ύ ι ια ό φ σ ο ι ι ώ αι α ι ώ αι ι ής ια βέ σ ς, ο θα α α ο ί ο αι σ ις σ ι έ ς σ θή ς άθ αι ίας. ο, ο ι ό ί ο ια αι ι ή οι ι ή θύ α έ αβ, βασι ό ο αι σ ο ώ ι α ο, ιο ία ο ού ύθ ς ι ι α ι ό ας: ιαφά ια αι ια βέ σ, σ ό ο α α ο έσ ι σ ι ό φό ιο ια ό ς ις ι ι ήσ ις, α α ή ς έθο ς, αι ι ιαί α ια ις σαί ς / ι ο σαί ς ι ι ήσ ις, οι ο οί ς ί ο ο ι ό ο ς αθ ι ό α ώ α ς έ ος ς φο ιασ ι ής α σί ας ά ι ι ήσ, ο ι έ ο α οσ ύσο ές, α ισ ύσο όσια ι ό α ο ς, α ί ο σ ίο α αφο άς σ ο ά ο ο ς αι α α ο ήσο α α ισ ι ά ο ή α α έσ ς ιοθέ σ ς ός έο ο έ ο ύθ ς ι ι α ι ό ας ιβά ο ι α ι ή Α α ή ο αίσιο ς α ι ής «ώ» οι σ ό οι ς ά ας ια ί ο αι σ ύο α έ α σύ ο α: Α. Αύ σ ς ια ής α ο ο ι ό ας αι ί σ ο ώ α ί ο θ ο ίο, ί ο οί ά α α οσ ο ί σ : - ί σ ς α α ά σ ς ο ούς έ ιας α ά, Mtoe έ ς ο - ί σ ο ώ α ί ο θ ο ίο ια ο ίς ός σ σ ή α ος ο ίας α ά % σ σ έσ ις ι ές ο - Αύ σ α α ώσι ώ έ ιας σ ο % ς ι ής ι ής α α ά σ ς έ ιας. οώθ σ σ ό ο «ά ο ίας ια ια α ο ο ι ή, α ό άς ό, ώ», οι ο οίοι ια ο οβ έ ο : - ς ος βιώσι α α ά σ αι α α ή, θέσ ισ ι ή ο θα θήσο ά ιο ό α αι ιώ σ α ύθ σ ς σ σ α ι ής έ σ ς, σ ι ι ής α ιο ό σ ς αι β ί σ ς ς α ο ο ι ό ας ό ο ς σ σ ή βάσ, αθώς αι σ ο ή ο ά ο ς σ σ ασί ς 30

31 αι ιώ ια βέ ισ ήσ α οβ ή αι α α οϊό ο α ά ο.. α ό ς βιο α ι ή σ βί σ. - ς ος α ο ή α οβ ή σ ό ο ς, ιασφά ισ ς ή ο ς φα ο ής ο σια ού έ ο ια α α όβ α. - ς ος σ ή ι ς έ ας αι ς αι ο ο ίας, σ ίασ ς όσιας α ο ό σ ς ς έ ας σ αί ιας σ ασίας σ ό ο ς ο αφο ού α ο ο ι ό α ό, σ σ ή βάσ. - ς ος ις ι ή ι ς ια ο ιβά ο ι ο ήσ ις αι ο ο θο ο ισ ό ι ώ, ο οσ ιο ισ ό έο σ α ι ώ, α ά ισ σ ί ια σ α ια ή α ά σή ο ς, σ οφή ς φο ο ό σ ς α ό ασία ος ις ιβα ο ι ές ι ώσ ις αι ι ό α αθ ώ σ ς φο ο ο ι ής ο ι ι ής ο ι έ ο α σ ι θ ί α ο σ α ι ό α α ο ο ι ό α ό. - ς ος ις οι οσ σ ι ές σί ς, α ο άφ σ ς α άσ ασ ς οι οσ σ ά αι σιώ ο ς, ί σ ς οι ο ο ι ής ο ς α ίας αι οα ή σ ά σ ς ό α ιώ σ α σ σ ή α α ο ισ ι ής, αθώς αι σ ασία ο ά ο ς α ιαφ ό α έ ώσ α θα θού οι ι ι ήσ ις α ι ήσο ά σή ο ς α ό ις οι οσ σ ι ές σί ς. - ς ος βιο οι ι ό α, φα ο ή ς σ α ι ής ια βιο οι ι ό α, αθώς αι σ ά σ ς α ίας οι οσ σ ι ώ σιώ σ ια ι ασία ά α ς ο ι ι ής σ σ ή βάσ. - ς ος α ύ α α, ο αθο ισ ό σ ό vn α ο ο ι ό ας ο ού ια ο σ ί ο ά ς α ο οής ο α ού, α ά α σ α ι ά έ α, α βά ο ας ό οι ι ία σ θ ώ σ ο ς ιάφο ο ς οι ο ο ι ούς ο ίς αι αφι ές ιο ές. - ς ος οιό α ο αέ α, ι ά σ φα ο ής ς σ ι ής σια ής ο οθ σίας. - ς ος ις ήσ ις ς αι ο έ αφος, σ ά σ ά σ αι έ σ ήσ ς αι ιβα ο ι ώ ι ώσ ώ ο ς σ ις οι ί ς ια ι ασί ς ή ς α οφάσ, σ ο ιο ισ ό ς ιάβ σ ς αι αύ σ ο α ι ώ ώ ο άφο ς, αθώς αι σ ο ο ισ ό αι α ο α άσ ασ ασ έ αφώ. - ς ος θα άσσια σ α ι ή, φα ο ή ς σ ι ής ο ίας- αίσιο. - ς ος σ α ά οφί, ί σή ς έσ, α ύ ά, αι ο θ ι ού ο ά α ος ό ς α οβ ή. - ς ος β ί σ ι ί, ιοθέ σ α ο ο ι ώ, α ό άς ό, α ασ ασ ι ώ α ι ώ έσ ύσ σ ιό ς, ο ά α α αθ ίας αι ασ ιό ς οβο ής/ ι οι ίας, αθώς αι οσ ο ό σ ς ια ο ό ο ο ύ ο ής αι α ά α ο ο ι ώ θ ίσ. αι ι ή οι ι ή θύ, ς αίσιο ο ά σ ς αι ο οί σ ς ς ύθ ς ς ος ο ιβά ο ι ι α ι ό ας, έ ι α ό α α σ ισφέ ι σ α ι ά σ ο α ύ ο έ ος α α ά θ ι ώ σ ό. 31

32 8 Ο Ο Η Η Η Α Η Η ο ο έ οσέ ισ σ ο οί σ ς θ ι ής α ι ής ια ι α βά ι ις βασι ούς ά ο ς ιασ άσ ις : α ο ι ι ές αι ό α ο ο ού α φα οσ ού α ό ο ς όσιο ς φο ίς, β α ία αι έ α φα ο ής ο ι ι ώ αι ία φα ο ής σ σ ά σ θ ι ές ο αιό ς. 8.1 ο ι ι ές αι ό α ι ο ι ι ές αι α ό α ο ο ού α φα οσ ού α ό ο ς όσιο ς φο ίς ια οώθ σ ς ο ού α α ο ιο οι θού ς ής: - έ σ αι αισθ ο οί σ ι ι ήσ αι ο α ισ ώ ια - ίσ σ ι α ο ή capacity building) ι ι ήσ αι ο α ισ ώ ια φα ο ή άσ - ιαφά ια άσ - Α ά αι φα ο ή άσ σ ο αίσιο σ ο ής ι ι ήσ σ ι θ ίς φο ιασ ι ές α σί ς - ο α οσή α σ branding/labelling) αι ι οι ία άσ α ό ο ς ο α ισ ούς αι ις ι ι ήσ ις ο ις φα ό ο. 8.2 α ία αι έ α φα ο ής ο ι ι ώ α α ία / έ α φα ο ής ο ι ι ώ ο ιαθέ ι ο ι ία ια οσ ή ι άσ α ό ι ι ήσ ις αι ο α ισ ούς σ ο ί ο αι, σ βάσ α ο ιώ ο ι άφ α ί α β. ό α. ς ής: έ α ο οθ ι ού α α ή α - ισα ή έ ι ί α ιο ό σ ς ια ις όσι ς ο ήθ ι ς ο θα σ α ώ ο έ α α ό ις ιβα ο ι ές α α έ ο ς άσι ς όσι ς βάσ ις,. / αι οι ι ές α α έ ο ς έ α ι ο ο ι ού α α ή α - ισα ή ιβα ο ι ώ αι οι ι ώ α α έ σ α ι ή ια ισ ι ής Α ιο ό σ ς ι ι ήσ α ό ις ι ές ά ς. - ιο ία α ισ ια ού ί ο θα α αφέ αι σ οι ι ά ύθ ς ι ι ήσ ις έ α έ σ ς, αισθ ο οί σ ς αι αί σ ς 32

33 - άσ ις αί σ ς σ ι ά θι ή ιφο ά αι θ ό α, όσο σ ασια ή, όσο αι σ οσ ι ή ή: ια έα, ισσό ο θι ή σ ιφο ά σ α α ι ή αι οσ ι ή ή, ο ύ ι ο οέ α αι ισσό ο, ς ια α α ό ο ισ ι ή α ά, ο οία έ ι α α ο ί ού ο ό ο ι ι ήσ αι ο α ισ ώ. Α ίθ α, θα έ ι α α ο ί σ σ α ι ό σ οι ίο ς αί σ ς ό βαθ ί ι έ σ ό ι ό ο σ ι οβάθ ια, α ά αι σ οβάθ ια αι οβάθ ια αί σ. ο σ ίο α ό ί αι ύ ο α α α ο ό ς αί σ ι ά ι α ά α ώ α ς σ ά ια, ός ο οι ο ια ού ιβά ο ος, ο ό αί σ ί α αφο ι ά θέ α α θ ό ας α ο ί α α αί ο σ σ α ι ό ς ίσ σ ς ς ύ ς αι ι ής ια ι ασίας. οσ ή ι αι ο έ α α ή ς ι ίας ή ι έ ο, σ α ο ι ές αι ο ι ές ασ ιό ς αί σ ς αι α ά ισ ς, θα έ ι α σ ο ύ ι σ α ό σ αι ήσ ώσ, ιο ή αι οσό ο ι ο ύ ο οσ ι ή έ ι, α ασ ο σι ό α, ό σ ο ή σ α ο ά ασίας. α έ ασ οσ ή ι αι ο έ θα έ ι α ι ο ί ς ί ο ια ο ς ί ιο ς ο ς ο ό ς ια ιο ία α α ισ ι ού ο ή α ος έσα α ό οσέ σ αι ια ή σ ού ι έ ο α θ ώ ι ο φα αίο α ά αι ι ό α ς θ έ ιο ός α ύ ο οι ο ο ι ού αι οι ι ού ιβά ο ος. ίσ ς, έσ ς έ α ς θ ά θι ής ιφο άς αι θ ό ας, ισ ύ αι ο σιασ ι ά σ ι ό α ς α α ι ής αί σ ς αι α ά ισ ς αι ι ο ύ αι ι ι ό α α ο έ, σ θ ι ό αϊ ό αι ι θ ές ί ο. ιο σ ι έ α, ίσ σ ς αί σ ς ό βαθ ί, α αφο ι ά α ιο ά α ι ί α έ ι ς σ ό ο α σ βά ι σ β ί σ ς οιό ας ς ασίας. Α ό ο ί α α ασ ί φι ό έσ ς σ ασίας α ύ ι ι ήσ, οι ι ώ αί, ι ά αι ο α ισ ώ ο α έ ο αι ί ς αι α ό ς αί σ ς αι ά σ ι ώ αί σ φο έ. ίσ ς, ι ό σ ς α ά ς αι ο ό α ι ώ σ ο ο έα ς α α ι ής αί σ ς αι α ά ισ ς αι αφο ά ο σίας ι έ οσ ίσ, ο ί ά σα α ο ίσ ι ο ς ο ι ούς α ο έ ο ς αι ι ι α ί ς ις α ά ς ιό ς ο θα ο ς ι έ ο α ού, α ο ο θώ ας ια ιο θι ή οσέ ισ σ ι ι σια ή αθ ι ό α αι ις οσ ι ές ο ς ασ ιό ς. Α ο έ σ α οώθ σ ς βι σι ό ας αι ς οι ι ής σ ο ής σ θ ι ό αι αϊ ό ί ο, α ά αι ασφά ισ ό ι ό οι ί ο αι ί αι ή οι σ ι ά ις ο οέ α αι ισσό ο α αι ού ς θι ές σ ιφο ές. - άσ ις έ σ ς αι αισθ ο οί σ ς σ ι ά οι ι ή θ ό α: άσ ις α ού ο ί ο ς σ ο ύο σ ί σ οβ α ισ ώ αι α ι ήσ ο έ ο οι ή ς ο ς αι ιοθέ σ ς οι ι ά ύθ ς σ ιφο άς α ό όσο ο α ό ισσό α ιαφ ό α έ έσα α ό άσ ις οι ί σής ο ς σ α ή, ήσ ο ιώ αι σ α ι ώ σ ιώ ια ιά οσή ς αι θά σ ς 33

34 ιοθέ σής ς. ή ς α α ά άσ ο ού α ί αι α ύ ά α α ό ο θα ιαφ ό α έ : o ι ι α ι ή οι ό α o ο ίς ιοί σ ς o έσα α ι ής έ σ ς o Α α αϊ ή οι ό α. - Α ά ι α ώ α ι ώ : α ά ι α ώ α ι ώ ο φα ό ο αι όσο σ ο ι ι ι ό όσο αι σ ο όσιο ο έα ο ί α σ βά ι σ αύ σ ς οβο ής αι α ιο ισ ίας ς. ια ο σ ο ό α ό ο ί αι ιο ία ός ο ι ού α οθ ίο repository α ώ α ι ώ ο φα ό ο όσιοι ο α ισ οί αι ι ι ήσ ις. α ά ι α ώ α ι ώ ο ί ίσ ς α οσ ι ί α ό αθιέ σ θ ι ού β αβ ίο ια α ύ σ ασία ι ι ι ού αι όσιο ο έα σ ο ίο ς αι α ό οσ ή ι ιφ ια ώ / α ι ώ / ι ι ώ ια ισ ώ α ισ ίας. - ο α ο ό σ branding : ιο ία, ιοθέ σ αι ιά οσ ι ι ώ σ ά (labels) ια α ι ά οϊό α/ σί ς ο α ά ο αι/ οσφέ ο αι οι ι ά ύθ ο ό ο. - α ο ή ι ι έ ς βοήθ ιας: ιο ία ι ι έ αφ ί οσ ή ι ς help-desks) σ ι ι α ι ούς φο ίς, σ ό ο αισθ ο οί σ αι α ο ή αθο ή σ ς αι οφό σ ς ος α έ ο ς α αφο ι ά ιοθέ σ άσ αι α ι ώ, ά α σ έ ι ι α ι ή ο ς σ α ι ή έ α ι ύ σ ς - ο ι ό Foru Α οι ού ια ό ο : α α ο ί αι α ό οσώ ο ς ό βασι ώ σ ό : ι ι ήσ, ι ι α ι ώ φο έ, σ ι α ισ ι ώ ο α ώσ,, α ισ ί αι οσώ ς ο ι ίας. ό ος ο θα ί αι ιαβού σ ια οσ ή ι ς ιαίας αι οι ής θ ι ής σ α ι ής ο ί ο α ο αι α ά ύο ό ια α ιο ό σ αι ι αι ο οί σή ς α ά α ό α ς β ι ι ά / ασ ι ά έ α α β ι ι ά/σ ασ ι ά έ α ο ύ ο α ό ο σ ασ ό ύο ή ισσό α ό ις α α ά α ο ί ς έ αι σ ώς α α α ο ί ο αι α ό ο α σ ισσό ο ς α ό έ α σ ό ο ς. 8.3 ία φα ο ής ι α α ά ο ι ι ές αι α σ ι ό α α ία / έ α φα ο ής ο ς α α ο ί ο αι σ α ής ία φα ο ής ς : 34

35 - ο α θ ώ ι ο α ι ό, έσ ς α ά ς ιο ή αι ς αί σ ς ο οσ ι ού ι ι ήσ αι ο α ισ ώ, ς οσ ασίας ασια ώ ι αι ά, ς ι ι ής αι ασφά ιας σ ο ώ ο ασίας. - σία ς ι ί σ ς, έσ ς ίσ σ ς ς ι ι σια ής ο ού ας ια, ς α ά ς σ έσ ισ οσύ ς αι ιαφά ιας α ό οι α ιαφ ό α έ. - α ο ά, έσ ς α ά ς οϊό αι σιώ ο σ α ώ ο α ές ς, φα ο ή α ώ σ φο ιασ ι ή α σί α. - ο φ σι ό ιβά ο, έσ ς σ ά σ ς ιβα ο ι ώ ι ί σ ις ια ι ασί ς ι ο ής ο θ ώ, β ί σ ο ια ού α ο ώ α ος ι ι ήσ. - ο οι ι ό ιβά ο, έσ ς α ά ς α ώ σ έσ ις ο ι ές οι ό ς, οσ ή ι οι ι ώ ο ά ο β ίσ ο αι σ α ά. 8.4 οσ ι ι ές ο ές θ ι ό βού ιο σ ο ός ο θ ι ού βο ίο ί αι α ά ς, σύ φ α ις ι θ ίς αι αϊ ές Α ές, αι όο ος ι ι ήσ σ ο ο έα α ό. ο θ ι ό βού ιο οβά ι ος ο ι ία ισ ήσ ις σ βο ι ού αι ο ο ι ού α α ή α ια θέ α α. έ ι σ ι ο ές, ό α α σ ιασ ού έ ο ο ής αι σ ί ό αι ι ά, άθ έσο, ια α ά ς. ιβ έ ι ο ιβά ο ς αι ι ο ί ς σύ σ ος α ά σα σ βέ σ αι ις ι ι ήσ ις α άσσο ας θ ι ή ο ι ι ή ια. ο θ ι ό βού ιο ί αι α ό ιο ια ίβ ί ο ο ο ίας, ο σ άσσ ι Α ή φα ο ής. ο θ ι ό βού ιο έ ι ώσ α ού αι οι ι θ ίς αι αϊ ές α ές, α ά αι α α ί οφο ί ς σ ι ά ι ο ία ι ι ήσ σ σ έσ αι ι ή οι ι ή θύ. ίσ ς, οσ ί ι ιο ία ο ύ, ι ή ια α ο οία σ ια ο φώ ι α ό ι σ ο ής ο όσιο αι ι ι ι ού ο έα αι ιο α ώ ι ιαβο ύσ ις σ ι ά θέ α α ο αφο ού. ο ί ι ις άσ ις ς Α ής φα ο ής αι Α ιο ό σ ς αι ιβ έ ι ο έ ο ς. ο θ ι ό βού ιο α α ί αι α ό σ α ό ια ο ία, οσώ ο ς οι ι ώ αί, αι α α αϊ ή οι ό α ώ οσ ί αι ιοι ι ά α ό / σ Α ύ αι ιώ ς ι ής α α ίας ο ίο Α ή φα ο ής αι Α ιο ό σ ς Α ή φα ο ής αι Α ιο ό σ ς έ ι σ ο ό α ά αι οα ή ς ο ο ο ίας σ αι ι ή οι ι ή θύ, ιασφά ισ ς ιαφά ιας, 35

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως :06/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος :

Διαβάστε περισσότερα

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg pasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Α Α Α Η Η Η ghjklzxcvbn m q ς wωe rt y u io p a sdfghςjklzxcv bn m qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw Η Η Ω Α Α ertyuioσ p a s ω dfghj kl zxcvbn ωm qwert yui σ ε ώ ε - εγ α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

3 Vernant (2003) Meier (1997) Dodds (1978) Finley (1965) 142. [1]

3 Vernant (2003) Meier (1997) Dodds (1978) Finley (1965) 142. [1] Σοφο έο ς Αίας : Μια ο ι ι ή οσέ ιση ης α ω ίας Ο Π ι ής σ ο ι άφιο ό ο ο ια ο ς ούς ο ώ ο έ ο ς ο Π ο ο σια ού ο έ ο φ άσ «ό έ ῶ έ ὐ ἀ ά, ἀ ἀ ῖ ί» 1 α ι α ό ι ί σ ο ή ια ό σ ο ή σ α οι ά αι οσ άθ ια ς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Η Η Α Ω Α Α Α Η Α TE Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Α Ω.. ο ια ό Ω Α Η Α 244102 Α Η Ω 1 ο Α Η Α Η Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α, Α Ω & Α Α Α α. / σ : Α. σό α α. ώ ι ας : 115 21 οφο ί ς :. ήσ έφ ο : 210 64 79 233 α : 210 64 79 285 email : support@gcsl.gr Α Α Α : Α Α: ΒΧΙΧΗ-Φ08 Α Α K : Αθή α, 20-11 -2014 Α ιθ. ω.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α Α οί ς : 21-03-2014 Α Α ο 8555/2014 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ις οί ς σήα 21-03-2014 έ α α ασή, σ ο ο ι ό α άσα ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ-α φα ά ο 14SYMV001937412

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Α Α Α Α Ω Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ω Α. α α έο α ούσι οφο ί ς : Α. Α ι ιώ ς έφω ο : 210 3443252 α : 210 3442365 e-mail: aalikiotis@minedu.gov.gr α ια θ ί έχ ι: αθ ός Ασφα ίας: α ούσι, 29-05-2014 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/).

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/). ώ ιο άσης α χής αι α ός α ο ίο ι ασ η ίο Ω Ι Η Ω Η Η Η ς α ώ ς αι ίας ία «Η Ο Ο Α Ω Η Α Ο Η Ο Η & Ο Η Α Α Α Ο Η Η Ο Ο Ω & Η Ω Η», ια ι ι ό ί ο «Α Α», ο ό ο αι σή α «Α», έ α σ ο ι αιά Α ι ής αι ί ο ώ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α ΑΗ Α Αθή α, 27-03-2014 14SYMV002047477 2014-05-14 Α...: 680/27-03-2014 Α.. Α : 476/27-03-2014 ΑΑΑ Α ΗΗ Η (53Η Α Η Η Η ΑΑ Η ΩΑ «ΑΑ Α ΑΗ Α Η Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω ΑΑ Α Η ΑΗ Η» ης 27 ης Α 4 έ α 1ο: Έ ιση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.08 08:32:19 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ι ή η σία,. α ο ού ο, Αθή α, / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : 10229 Α ο 21 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα αι θ ίσ ις σ αφώ θ ά.

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:  α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α οί ς : 03-02-2014. ω.3100 ο 36593/ Α Α Ω Ω Ω Α: Α - / Α Α Α Α ις οί ς σή α 03 β ο α ίο 2014 έ α έ α, σ ο ο ι ό α άσ α ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ - φα ά ο ι ιό ά ς, ό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς α ο ία (A1-C Α Α Α. α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ά 2. α α ι ή σ ό ασ. αθαί ο έα ή α α σ ια ό ο ς. αθαί ο α ι ά ι ή α α.. α α ι ή αθαί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Digitally signed by Η INFORMATICS Η DEVELOPMEN T AGENCY Ω ΑΪ Α «CIP-pilot Location: Athensactions» DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.15 16:21:12 EET Reason: Α Η Α Α Η Α Η Ω Α Η Η Η Α Ω Ω Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Ω

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

14PROC Ω ΑΪ Ω

14PROC Ω ΑΪ Ω Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Α Η Η 14PROC001870396 Ω ΑΪ Ω 2014-02-14 TAMEIO Η Α Α Ω Ω Α Α Ω Ταχ. Δ/ν η : Α. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Α πε ό ηπο, ΑΘΗΝΑ Ι ο λί α : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS.

ERASMUS. 1. Α Α Α Α Α : Α Α Ω Ω Ω Ο Ο Ω Α Ο Ω Α Ο Ω Α Ω.. Ω Α Α Ο Ω Α Α 6502003 Α Ω ο Α Α Α Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ο Α Η Ο Α Ο Α ι ό βα : 1 / 2014 Α Η #14.760,00# Ο Η Η Α Α Ο Ι Ι Ω Ω βα ό α η ο ι αιά α 1 β ίο α : 1) Αφ ό ο α α ο ο.... ία «Α ΙΟ Α Ω Η Ι Ι Ο Ω Α Ο» (.Α...), ο ό ι α ο ί αι α ό ο ό ο ο

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Α.Α. Η- Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Α Α Ο Ω Ο Ω Α α, 18-9- 2013 Ο Ο Ο Α Ο Α ι : 30/002/7169 / Ο Ω Ο & ι α ά : 30/078/144/11-3-2013 Α 13PROC001785061 2013-12-16 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.15 09:10:07 EEST Reason: Location: Athens Α α ιθ.: 103/2014 14SYMV002295183 2014-09-18 Α Α Α Α Α «ARETEION

Διαβάστε περισσότερα

(Membrane Bio Reactor).

(Membrane Bio Reactor). αι ία ι ι έ ο ο ώ ο αι ία ις βο ι ές ύθ ο ι ι ή ά ι ί ς ο ό α α ο ή αι ή ι ία, ι ί ιβά ο ος αι ί ς α ο ιά ι αθ ή α ο ι ή ο ία έ α ά αβα ό ο ι ι ια ό ιβά ο ια α ο ιώ αι ο ία α ι ώ βιο α ιάς. ςα α ιό ο α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE ο έ θ σης ί ο YouTube ού αι ι ό οφί Η αι ία Ω Α Ο Ο.& αι ς α ι ίας α ό ο 1993. Α Έ ι σ ά α ό 100 θέσ ις σ α ό 500 θέσ ις ί ςσ Ασία. άσ ι ς θέ ς σ ι ό αι έ ι ισ φ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής :

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής : Δ ατ η ατ ό Πρόγρα α Μ ταπτυχ α ώ Σπου ώ «α α έ άσι ι ή έ ια αι οι ο έ ς ι α ές ο ο ές ια ια ί ισ αι οι ο ο ία ς» α ια ή ι α ι ή ασία ς έσ οι ας- ι ίας ο ά ι α ού ο α ο ό ο α ι ού & Α ο α ού Α ιθ ός ώο

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά  (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.02 13:57:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι Ο Η Α Α Η Η Ο Η Η Ο Η Α Α Α Η Α Η Η Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160)

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160) ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160) ασία ς οι ή ιας ι ί ο Κω σ α ί α Θέ α «οσ α ι ή άσ α ά ω ω οϊό ω ω ο ιού ά α ό Α ι οβό σ UVB σ Α θ ώ ι ο έ α ο έχ ι Α ασ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.18 11:40:13 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΜ2469079-Π0Λ Α α ιθ.: 91/2014 14SYMV002295394 2014-09-18

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.17 14:24:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Γ3ΟΞΛΔ-Ε2Η Α Α Η Α O Α Ο Α Α Η Α Ο Η Ο Ο Ο Α Α Α Η Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 7: οσ ή ι ι ύο Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς

Διαβάστε περισσότερα

NECTAR. This work has been submitted to NECTAR, the Northampton Electronic Collection of Theses and Researchέ. Conference or Workshop Item

NECTAR. This work has been submitted to NECTAR, the Northampton Electronic Collection of Theses and Researchέ. Conference or Workshop Item This work has been submitted to NECTAR, the Northampton Electronic Collection of Theses and Researchέ Conference or Workshop Item Title: Η α φω η π ογ α ο παί υ η ο ογ η αυ μ Α γ α π ο α η ω γο ω η Κ π

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.13 11:43:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 72ΝΒ46ΨΖΣ4-ΟΔ9 Α Α Α Αθή α : 13/3/2015 Α ιθ. Π.: 7313 Η Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:59:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΨΡΖ469ΗΡΧ-9ΩΑ ο ή ια ισ ού ια 14PROC002320260 2014-10-02

Διαβάστε περισσότερα