Α ο ά... 26

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ο ά... 26"

Transcript

1 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο

2 ί α ας ι ο έ 1 Α Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ές ιβά ο θ ι ό ιβά ο Α Α Α Α θ ι ά έ ια σ ώ ς ς ώ ς σ ά α ό ος ς ο ι ίας ια ό ος ι ι ήσ ια Α ά σ WOT ια σ ά α άσ α α Α ό οι ία φα ο ής θ ι ές ο αιό ς Α θ ώ ι ο φά αιο οι ία Α ο ά ιβά ο ι α ι ή Α α ή Α ο ι ι ές αι ό α α ία αι έ α φα ο ής ο ι ι ώ έ α ο οθ ι ού α α ή α έ α ι ο ο ι ού α α ή α έ α έ σ ς, αισθ ο οί σ ς αι αί σ ς έ α ι ύ σ ς β ι ι ά / ασ ι ά έ α ία φα ο ής οσ ι ι ές ο ές θ ι ό βού ιο

3 8.4.2 Α ή φα ο ής αι Α ιο ό σ ς ά ια ο οί σ ς θ ι ής α ι ής ά ια ο ής ι ι ήσ σ έ θος ι ι ήσ ο ο ιά α α α α αφή ι ι ήσ ο οσιο οιού α α αφή σ ι ό ί ο α ι ή α α αφή α α αφή α ά αφι ή ιφέ ια όσιοι ο ίς ο οί σ ς ί ς έ σ ς Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

4 α ά ο ος ι ά ί α ας - : ο ο ιά α α ο οί σ ς ς θ ι ής α ι ής α ά ο ος ι ό ι ό α - : ο έ οσέ ισ ια ια ό φ σ όσι ο ι ι ώ / άσ... 7 ι ό α - : Α ά σ SWOT ια σ ά α α ά ο ος ήσ ύ σ Α Α θ Α Α Ο ισ ός Α αθά ισ ο ώ ιο οϊό Α αθά ισ ο θ ι ό οϊό αι ι ή οι ι ή θύ ι ή α ισ ι ή Α ή θ ι ό α ι ό αίσιο Α αφο άς ι ο σαία ι ί σ α ισ ός έ θ ώ ο α ό ί ο σ ά θ α ό α έ ά ας ασίας ο σ σ άθ ο ι ή Α όφασ ο έ β ιο ο σ ο ό «α ά ισ ίο άσ ς/ α ι ής ς ά ας ια αι ι ή οι ι ή θύ» αι ο οία α ο ί αι α ό ο ς: έφα ο ο ό, ι ό α α έα ο ίο ό ο, ώ ιο ιώ, Α ά α άσσο, άσι ο ό ο ο, α ί α ίο αι Έφ ά ο οσώ ο ς ς ι ής α α ίας ο ίο αι ή α ια ο ού ο αι α ιό ι ο ό ο οσώ ο ς ς ι ής α α ίας α α α ή ο ο ίο Α ά ς αι Α α ισ ι ό ας, ο ώ α αθο ού ο αι ή α ί ο οσώ ο ς ο ο ίο ασίας, οι ι ής Ασφά ισ ς αι ό οιας, Α έ α ο ο ί αι ι ή φα ή οσώ ο ς ο ο ίο ιβά ο ος, έ ιας αι ι α ι ής Α α ής, Α έα Α ύ α όσ ο ς «ι θ ούς ιαφά ιας - ά ος», α ία Α ίο αι ή α α ό ο ο οσώ ο ς ο ι ού ι ύο ια αι ι ή οι ι ή θύ, ά ο ο ο ια ά όσ ο ο βο ίο ια ιώσι Α ά, έ Α οσ ό, ήσ ο σα ό αι ύ ο ιού α α ό ο ι ο ο ι ό α ισ ή ιο Αθ ώ. 4

5 1 Α Ω Η ο ός ς θ ι ής α ι ής ια αι ι ή οι ι ή θύ ί αι ιο ία ός ο ο έ ο αισίο άσ ς ια έ σ, ιά οσ αι φα ο ή α ώ ς σ ά α ια ίο ο ι ι ές ι ι ήσ ις α ά αι οι φο ίς ο οσίο α ού αι α σ α ώσο σ ι ι σια ή σ α ι ή ο ς αι α α α ύ ο άσ ις αι α ι ές αι ι ής θ ό ας. ό ος α ώ άσ ί αι αύ σ ο θ ι ού α ί ο ς ι ο ίας ι ι ήσ ος οι ία, σ σ ά σ ο ύ ος αι φύσ ς οι ο ο ι ής ασ ιό άς ο ς. έ ο σα οι ο ο ι ή ίσ αφ ός α α ι ύ ι α ό ισσό ο α ά α α ό φ σ ς ο α α ια ού ο ί α ος ς ά ας αι αφ έ ο ά ι α ό ιο α α αί σ βο ή ι ι ήσ σ α ι ώ ισ ι ιαί α α έ οι ι ώ α α ώ. οσ άθ ια α ό ο ς ώ ας σ α α ια ή ο ία α αι ί α οιβαία ισ οσύ α ύ ς οι ίας, ι ι ήσ αι ο οσίο ο έα. θ ι ή α ι ή, ισ ύο ας οι ι ά ύθ ι ι α ι ό α, σ βά ι σ ο ίσι ο σ έσ ισ οσύ ς α ύ οι ίας, ι ι ήσ αι οσίο ο έα. θ ι ή α α ό ισ ι ι ήσ σ θ ι ή α ι ή αι οι ι ά ύθ άσ ο ς θα α ο έσ ι ο βασι ό ό α ό ο ς ώ ας α ό ίσ αι θα σ ισφέ ι σ ί α ο ό ι α α ια ώ α ο σ ά, ισ ο οιώ ας ο θ ι ό α ί ο ια α ασ ό σ, ο ιβά ο, οι ία αι ί ια ι ι α ι ό α. α ή βάσ, θ ι ή α ι ή ια α οσ ο ί σ ιο ία ός σ αθ ού αισίο σ ασίας α ύ ιαφ ο έ ώ ο θα σ βά ι σ α ά σ α ι ώ, ο ι ι ώ αι άσ σ ο αίσιο ιας ο ο έ ς οσέ ισ ς ια α ά οι ι ή σ ο ή. ιαί σ ασία οι ό έ ι έσ σ αι σ ο ή ό σ σ ώ ια ο σ ιασ ό, ιά οσ αι ο οί σ άσ αι α βάσ. ια ια ό φ σ ς θ ι ής α ι ής ια ήφθ α ό αϊ ή αι ι θ ής α ι ή αι ι ιαί α ο οι ο ο ι ό ιβά ο ς ά ας. ό ος α ής ς οσ άθ ιας ί αι οώθ σ ός έο α α ια ού ο έ ο βασισ έ ο σ σ ο ι ή ια ι ασία. ια ο σ ο ό α ό, ο έ θ ι ή α ι ή ι α βά ι ίς βασι ούς ά ο ς ιασ άσ ις ι ό α 1-1): α Ο αι Ο Α ια οώθ σ ς ο ο ού α φα οσ ού α ό ο ς όσιο ς φο ίς: - έ σ ια έ οια αι α α αιό α ς - ίσ σ α ο ή ι ι ήσ ια φα ο ή - οσ ή ι αι ίσ σ ια ι ασιώ ιαφά ιας σ ις ι ι α ι ές σ α α ές - οβοήθ σ ια α ά αι φα ο ή άσ σ φο ιασ ι ές α σί ς, ο ο α οσή α σ branding / labelling) - ι οι ία ια ιά σ αι ιβ άβ σ άσ 5

6 - οι ι ά ύθ ς όσι ς ο ήθ ι ς (β Α Α Α Α όσιας ο ι ι ής ο ι ο ύ ο φα ο ή ο ι ι ώ αι άσ α ό ις ι ι ήσ ις. α έ α α ά ο ί α ί αι: - ο οθ ι ού α α ή α ό οι, ο ί ς) - ι ο ο ι ού α α ή α φο ο ο ία, ι ο ήσ ις, - οφό σ ς σ α ί ς έ σ ς, ι ο φ ι ές ασ ιό ς, - ι ύ σ ς ιο ία ι ύ ιαφ ο έ ώ αι - β ι ι ά, α ή σ ασ ός α α ά α ί / έ,ο ο οίος ί αι αι ο σ θέσ ος. ( Α Α Ο Η σ σ ά σ θ ι ές ο αιό ς, ο ο ού α αφο ού : - ο α θ ώ ι ο α ι ό α ά ιο ή αι αί σ οσ ι ού, οσ ασία ασια ώ ι αι ά, ι ι ή αι ασφά ια, ισο ό σ ασια ής αι οσ ι ής ής, - σία ς ι ί σ ς ίσ σ ι ι σια ής ο ού ας, α ά σ έσ ισ οσύ ς αι ιαφά ιας ιαφ ό α έ, - α ο ά α ά οϊό αι σιώ ο σ α ώ ο α ές, φα ο ή α ώ σ φο ιασ ι ή α σί α, - ο φ σι ό ιβά ο β ί σ ια ού α ο ώ α ος, σ ά σ ιβα ο ι ώ ι ί, αι - ο οι ι ό ιβά ο α ά α ώ σ έσ ο ι ές οι ό ς, οσ ή ι οι ι ώ ο ά σ α ά. 6

7 Π ΙΑ ΦΑΡΜΟΓΗ ά Αθγλυπδθο υθαηδεσ ά Ηΰ έα ά ΑΰολΪ ά Φυ δεσ Π λδίϊζζοθ ά Κοδθωθέα ΟζοεζβλωηΫθ μ ποζδ δεϋμ ή λϊ δμ Κ ά θβηϋλω β ά Ιεαθσ β μ ά δαφϊθ δα ά φο δα δεά Αζυ έ α ά πδεοδθωθέα ά Κοδθέ Υπ τγυθ μ βησ δ μ Πλοηάγ δ μ ΠΟΛΙΣΙΚ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ Μ ΣΡΑ ΚΑΙ ΡΓΑΛ ΙΑ ά Νοηογ δεϊ ά ΟδεοθοηδεΪ ά θβηϋλω βμή υαδ γβ οποέβ βμ ά δε τω βμ ά Υίλδ δεϊ ι ό α 1-1: Ο ο έ οσέ ισ ια ια ό φ σ όσι ο ι ι ώ / άσ ο ο ο έ ο έ ιο ς θ ι ής α ι ής ια α α ύ θ α ό ά α ασίας ο σ σ άθ σ ι ή α α ία ο ίο ο ο ίο Α ά ς αι Α α ισ ι ό ας, σ ο οία σ ί α όσ οι α ό ι ο ί, ι ι α ι ώ φο έ, β ι ώ ο α ώσ αι ς α α αϊ ής οι ό ας. σ α ι ή οσέ ισ σ ια ό φ σ ο ίο ς θ ι ής α ι ής ια α ο ί βασι ό ώ α ς ί ιας ς σ α ι ής. οά ο ας σ ο ι ή ια ι ασία, ιο α ώθ α σ α ήσ ις σ ο ής α έ ς ια α ιο ό σ ο αιο ή ς θ ι ής α ι ής, ώ ο α ο έ σ α ς σ ασίας ώ ς ά ας ασίας έθ ό ύ ι σ ό αι ιαφ ο έ ος ιαβού σ αι αι έ α ά άσ. οι ή οσέ ισ ό φο έ ί αι ς θ ι ή σ α ι ή ια α αι ί σ ή σ ασία α ύ ιαφ ο έ ώ, α ά θ ώ αι οβο ιώ αι α ι ή α ιο ό σ α ο σ ά. 7

8 2 Ο Α Α Α Ο ό σ ο ο αιώ α ί αι β ί σ ς οιό ας ής ό α οί ο α ή σ ο α ό, ίς α ια β ύ αι οιό α ς ής α οί ο έ ο ος. αφέ ο ας α ή ό σ σ α ι ά ο έ α, ο α α ι ό ασ θ ι ή α ι ή α σ βά ι έ σι ώσ οι ι ι ήσ ις αι οι ο ί ς α ής ς ώ ας, ς ά ο α α ά αι ς έ σ ο ι ώ ο ο ή : - α οσ α ύο όσο ο α ό ισσό ο αι α ιβα ύ ο όσο ο α ό ι ό ο ο φ σι ό ιβά ο, - α οι ο ο ού αι α σ ί ο ια σ ι ή οι ία έσα α ό οώθ σ ς ισο ο ίας αι ς ι αιοσύ ς, αι - α οι ο ο ού ια ισ ή, σ αθ ή οι ο ο ία. Ό οι ί ασ ύθ οι ια ί α ώ σ ό : ο ι ία, ι ι ήσ ις αι ο ί ς. ο ι ία έσα α ό οώθ σ ς θ ι ής α ι ής ο α α ί αι: - α αι ύσ ι αι ίσ ι ήσι α α ο έσ α α ις ι ι ήσ ις ό ι ο ί α σ άσ ι ιο ία ού ο, αι ο ο ία, α α ι ό α αι οι ι ά αι ιβα ο ι ά ύθ α ά, βι σι ό α αι ο σ βασ ό α θ ί ι αι ά, - α ιοθ ήσο οι ι ι ήσ ις οι ι ά αι ιβα ο ι ά ύθ σ ιφο ά αι α ιο ήσο ού ο αι α ασ ό σ, ώσ - α ί ι έ α α ό α α α ισ ι ά ο ή α α ς ι ής ι ι α ι ής οι ό ας αι α α όσ ασ ο έ ος ς ασια ής αι α α ια ής ο ι ι ής ς ά ας. ο ι ία ο α α ί αι, ίσ ς, έσα α ό οώθ σ ς θ ι ής α ι ής α αι ύσ ι αι ίσ ι ο ς ο ί ς α ιβ αβ ύο ς ά ο α α ά αι ς έ σ ο ι ώ ο ο ή ις ύθ ς ι ι ήσ ις, α α αι ού οι ι ή θ ό α α ό ις ι ι ήσ ις σύ φ α α ι θ ή ό α σ ιφο άς, α ά αι οι ί ιοι α ί αι οι ι ά ύθ οι. 8

9 3 Ο Ο έ οια ς έ ι σ ασ ι ά ύο α α ισ ι ά: ί αι σ ι ά αι ού ια αι ίσσ αι σ ώς. ια α ο έσο α α α οήσο αι α α α ο ο θήσο α ι ή ς αι ια α ί αι ά α σ ο ο ία ί σ α ό ο ο έα, έ ι α ά ο ια α α ο ή σ έ οια αι έ ι ή ς έσα α ό ο ς ιάφο ο ς ο ισ ούς ο έ ο οθ ί α ά αι ούς. α α ισ ι ά, έ ι ο ισ ί ς: - ια ο φή αι ι ής α ο- έσ σ ς σ α έ ς σ έ α ι ι α ι ό ο έ ο Wood, 1991). - ια ής έσ σ ι ι ήσ ια σ βο ή σ οι ο ο ι ή α ά α ά β ί σ ς οιό ας ς ής α ο έ αι οι ο ιώ ο ς ό ς ίσ ς οι ο ή αι ς οι ίας ι ό α" World Business Council for Sustainable Development, 1998). - θ ο ι ή έσ σ ι ι ήσ ια ια ί ισ ασ ιο ή ο ς ύθ ο ό ο International Chamber of Commerce, 2002). - έ οια σύ φ α ο οία οι ι ι ήσ ις σ α ώ ο σ θ ο ι ή βάσ οι ι ούς αι ιβα ο ι ούς οβ α ισ ούς σ ις ι ι α ι ές ο ς ι ο ί ς αι σ ις σ α α ές ο ς α ιαφ ό α έ ο ς ( αϊ ή ι ο ή, ). - " θύ ι ι ήσ ια ί ασ ο έ ο σ οι ία αϊ ή ι ο ή, ). έσα α ό ο ς α α ά ο ισ ούς ο ί ο α βασι ά α α ισ ι ά ς έ οιας ς : - ί αι α ο σ ύσ, - ί αι ια ής, - Αφο ά οι ι ά, ιβα ο ι ά αι έ ι οι ο ο ι ά θέ α α, - Α θύ αι όσο σ ο σ ι ό όσο αι σ ο ι ό ιβά ο ς ι ί σ ς, - άσσ αι σ έ α σ α ι ό ι ι α ι ό ο έ ο, αι - Έ ι σα σ ό ο ύθ α ά έσα α ό ισο ό σ ο όσ ο ς ο ι ύ ι ι ο ία ς ι ί σ ς σ ο ιβά ο αι οι ία. ο ισ ός ς ο ιοθ ί αι σ ο αίσιο ς α ούσας θ ι ής α ι ής α βά ι ό ο ς ι θ ίς ο ισ ούς α ά αι α ι ιαί α α α ισ ι ά ς ι ής ι ι α ι ής ασ ιό ας. ι βασι ές ές ς έ οιας ς ια ά α ί αι οι ής: - α ο ί θ ο ι ή α ο- έσ σ ι ι ήσ αι ο α ισ ώ αι σ ο ύ ι σ ύθ ι ο ία αι ια ί ισ ασ ιο ή ο ς. - ς θ ο ι ή α ο- έσ σ, οϋ οθέ ι α ά οβο ιώ αι ασ ιο ή, ι έο ς ά ισ ς σ ό φ σ ς άσ ο ο οθ σία. 9

10 - βάσ α α ά α α ισ ι ώ, έ οια ς α ο ί έ α ο ο έ ο έ α ο ι ι ώ αι άσ ο ιοθ ί άθ ι ί σ, οσ ιο ί ο ας σ έσ ς οι ία αι ιο ί αι σ οι ι ή/ ιβα ο ι ή σή α σ social/environmental labelling) οϊό αι σιώ ού σ α ο ο ισ ι ή α ασ ό σ reporting άσ αι οβο ιώ. ο ί ο ας, έ οια ς ι ί ι θύ άθ ι ί σ ς ή ο α ισ ού α έ α ι σ ο ς α θ ώ ο ς, οι ία αι ο ιβά ο ια ο ό ο ο ο ς ά ι α ό άσ σ ς ι ι α ι ής ασ ιό ας. ί αι ια α ι ή έ οια ς ο οίας οι α ές αι α ί ς ίσσο αι σ ώς αι α ο ο θού ο ς οβ α ισ ούς αι ις ο ήσ ις ο α ι ί ι οι ία. ή α, οι ο ήσ ις α ές α αι ού ά σ ύσ, α ά ο ι ή οο ι ή. Α ή ο ι ή οο ι ή σ έ ι σ ά ις έ οι ς ς αι ς ιώσι ς Α ά ς σ έ α σύ ο ο ο σ α ώ ι ασφά ισ βι σι ό ας σ ο α ό α ά φ ο ί α ια ία ο ι ώ ώ αι ί αι βάσ ο ο ά α ός ας. αφο ά ό ο ς όσοι ά ο αι α ό ι ο ία ι ι ήσ αι ο α ισ ώ. Α οί ο ί α ί αι: - α ό οι - έ ο οι - ά ς / α α α ές - Α α ισ ές - ο θ ές - ιβά ο - ο ί ς / οι ία. 10

11 4 Α Ο Ο Α Ο ο αίσιο ι ο ίας ς ί αι αι ι ά ί ο ο, αθώς έ ι ια ο φ θ ί ιαίο θ σ ι ό αίσιο α ά ά ο ό ο ι έ ο ς θ ίσ ις. ι θ ώς, οι α θύ σ ις αι σ βάσ ις ο σ ί ο αι οέ ο αι α ό ι θ ίς α ισ ούς αι α α ί ο αι α ό φο ίς αι β ήσ ις. αϊ ή Έ σ ι ήθ α ά α α ές αι α έ σ α ι ές αι ί ς ο έ ο σ α θ ί α ό ις ι έ ο ς ώ ς. ά α α βά ο ας ς βάσ ο αϊ ό θ σ ι ό αίσιο αι ις ι θ ίς α θύ σ ις α ά ο οθ ή α α ο σ ί ο αι σ ι ό ο ή α ύ ο βαθ ό ιάφο ς ές ς. Α ώ ος σ ό ος ί αι έ α ό ι έ ο ς ο οθ ά σ` έ α ιαίο θ ι ό σ α ι ό αίσιο. α α ά έ ι ί ι οσ άθ ια α ο ύ σ ς ο ι ού, ο αϊ ού αι ο ι θ ούς αισίο ο ο ο ι ή σ ι ά: -. /1952 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί α α ασ ι ής ή ο ι ής ασίας» ια ά ι άθ ο φής α α α ασ ι ής ή ο ι ής ασίας. -. /1955 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί οσ ασίας ο ο ισθίο». -. /1955 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί ά ισ ο ί ς οι ι ής ασφά ισ ς». -. /1961 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί σ ι α ισ ι ής θ ίας αι οσ ασίας ο σ ι α ισ ι ού ι αιώ α ος». -. /1961 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί φα ο ής α ώ ο ι αιώ α ος ο α ώσ ς αι σ ο ι ής ια α α ύσ ς» : ώ ς ο ί ς ος ο θ ι ές ι ι ήσ ις ο α ισ ού ι ο ο ι ής ασίας αι Α ά ς (OECD Guidelines for Multinational Enterprises, σ ίς α αθ ήσ ις αι αία ο. -. /1981 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ί ο α ώ α ο ο ίο ισό ο ις α ασ ό σι» ια α ά σ ς αι ι ής ασίας. -. /1984 ύ σ ο αϊ ού οι ι ού ά ο α ο ώ ι οι ο ο ι ά αι οι ι ά ι αιώ α α σ ο ίς ό ς ία, αί σ, ασία αι σ έ ασ : ιοθέ σ ά ι ώ ι αι ά α ό ο αϊ ό οι οβού ιο, ο βού ιο αι ι ο ή ο α α ί ι ία σ ι ά οσ ι ώ, ασ ι ώ, ο ι ι ώ, οι ο ο ι ώ αι οι ι ώ ι αι ά ο ι ώ αι ό ι α οί ς αϊ ής Έ σ ς : Οι ο ι ό ύ φ ο ο α ισ ού έ θ ώ (United Nations Global Compact ο α ο ί αίσιο ια ις ι ι ήσ ις ο σ ύο αι α θ α ίσο ις ι ο ί ς ο ς αι ις σ α ι ές ο ς α όσ ια α ο ές Α ές σ ο ς ο ίς α θ ί ι αι ά, σ θ ώ ασίας, ο ιβά ο ος αι ς α α ο έ σ ς ς ιαφθο άς. 11

12 -. /2001 ύ σ ς ι θ ούς ύ βασ ς ασίας «ια α α ό σ ι ό ο φώ ασίας αι ιώ αι ά σ άσ σ ο ό ά ι ή ο ς» σ ι ά α ά σ ς αι ι ής ασίας. -. /2005 σ ι ά φα ο ή ς α ής ς ίσ ς α ί ισ ς α α ή ς φ ι ής ή θ ο ι ής α α ής, θ σ ι ώ ή ά οιθήσ, α α ίας, ι ίας ή ήσιο οσα α ο ισ ού σ α ασ ό σ αι ασία : ι ής ια ή Α ώ ο αφο ού ο θ ι ές ι ι ήσ ις α αφο ι ά οι ι ή ο ς ο ι ι ή ο ILO (International Labour Organization Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises on Social Policy). - /2009 ί ιβα ο ι ής θύ ς ια ό αι α ο α άσ ασ ιώ σ ο ιβά ο α ό ισ ία / / αι α α ώ ισ ιβα ο ι ής θύ ς έσ ς αθιέ σ ς ς α ής «ο αί ώ ι». -. /2010 ο α ο ί ώ ι α ό ια οσ ασία ς ίας αι ασφά ια α ο έ. -. /2010 σ ι ά ις άσι ς όσι ς βάσ ις ό ο ι άφο αι οι α ι ές ιοι ι ές άσ ις ια α ά θ ι ής ο ι ι ής αι ο ι ού ά ια ις άσι ς όσι ς βάσ ις. -. /2010 σ ι ά ις ίσ ς αι ί ς αι ίσ α ί ισ α ώ αι αι ώ σ ασία αι σ α ασ ό σ σ ο ι ι ι ό αι όσιο ο έα : Έ οσ ISO ό ο Ο ιώ ια οι ι ή θύ (ISO Guidance Standard on Social Responsibility) : α θ ή ι ς ο ί ς ο Ο α ισ ού Η έ θ ώ (ΟΗ ) ος ι ι ήσ ις σ ι ά α Α θ ώ ι α ι αιώ α α (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights). - CSR COM/2011/681: α ι ή ς αϊ ής ι ο ής ια «Co u i atio fro the Co issio to the Europea Parlia e t, the Cou il, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, a renewed EU strategy for Corporate o ial Respo si ility». -. /2011 ί οι ι ής Οι ο ο ίας αι οι ι ής ι ι α ι ό ας ο αφο ά ιο ία ι ι ήσ ο ο θού οι ι ή αι οι ο ο ι ή έ α ιθ ιο οι έ οι ι ώ α ο ιώ, α α ο έ σ ς φ ώ ιας, ια ίσ αι ο οι ι ού α ο ισ ού. αθι ώ αι ίσ ς έ οια οι ι ά ύθ οσί βάσ ο σ α ώ ο οι ι ές ιασ άσ ις σ α ι ή ια α άθ σ ς ς σύ βασ ς. - ία 2012/ / σ ι ά ια ή α ό οσ ό ο ίθ αι έ α οι ό αίσιο έ ια οώθ σ ς ια ής α ό οσ ς ός ς οι ό ας σ ι έ ο ς σ ό ο ς έ ι ο /2012 ύ σ ς ύ βασ ς ια α ι αιώ α α Α ό Α α ί ς. -. /2012 έσ ο ο οίο αθο ί αι ο οθ ι ά ο α ώ α ος ισθός αι ίθ αι σ ι ο ι ή φα ο ή ό α α σ ι ά ασφά ισ ά ισ ο έ ο ισο ή α ος. 12

13 - ία 2013/34/ σ ι ά ις ήσι ς οι ο ο ι ές α ασ άσ ις, ις ο οι έ ς οι ο ο ι ές α ασ άσ ις αι σ αφ ίς θέσ ις ι ι ήσ ο ισ έ ο φώ. - ο ι ή Α όφασ /2014 ί ιβα ο ι ής α ιο ό σ ς έ αι ασ ιο ή έσ ς ο οίας ι ι ί αι α α α ισ ί θ ο ι ή α ά ιβα ο ι ώ οβο ιώ α ό ο ς φο ίς ι ι ι ώ αι όσι έ αι ασ ιο ή αι α φθού ό α α ο έσ α α οβο ιώ α ώ α ά ί σ ιβα ο ι ώ ι ώσ αι α ά έ ισ ό ια α ι ώ ισή ο ς. - Ο ία / / ια οσί σ - α οοι ο ο ι ώ οφο ιώ. ήφισ ς ό ασ ς ς ι ής ο ίας α ό ο αϊ ό οι οβού ιο (15/4/2014), α α έ αι οσί σ σ φ ί α αϊ ώ οι ο ή ο ώβ ιο. ι έο, ά ι έ ας α ιθ ός θ ι ώ ο ι ι ώ, σ ί άσ ς αι ο α ά ο θ ι ού α ι ού αισίο Α αφο άς Α) ο σ ί ο αι ά σα ή έ σα, αι αφο ού : - ο ι ι ές ο σ ί ο αι ια ί ισ α οβ ή, ό ς ο έ ος ο ύ ο ής end-of-life ια α ο ί α αι σ άφ, α ι ισ έ α ασ ι ά α ο ι ή, σι ο οι έ ς ι ές σ ή ς αι σ σσ ές, α ό ι ο ι ού αι ο ι ού ο ισ ού, ι ώ α ασ ώ, α άφισ ς αι σ αφώ αι βιο α ι ώ αί. - θ ι ό έ ιο άσ ς ια σ ά σ ο ά α ό ο θ ι ό έ ο οι ι ής Α ύ ς ο 2011, σ οσ άθ ια ά ι ς ια ίσ ό φύ ο, φ ι ής/ θ ο ι ής α α ής, θ σ ίας ή ά οιθήσ. - θ ι ό έ ιο άσ ς ια α Α θ ώ ι α ι αιώ α α ο α α ίσ α ό ο ο ίο ι αιοσύ ς ο 2014 ια οσ ασία α θ ί ι αι ά. - άσι ος ο ισ ός Α : ό α α α ο ής οι ο ο ι ώ ι ή ια ις αι ί ς ο ασ ιο οιού αι σ ο ο ισ ι ό ο έα, ο ι έ ο α α α ύ ο φι ι ές ος ο ιβά ο ια ι ασί ς αι ο ο ές. - έα αι ο ο ι ή ι ι α ι ό α Α : ό α α α ο ής οι ο ο ι ώ ι ή ος έ ς ο α α ύσσο αι α ύο αι ο ι ά ι ιαί α αι ο ό ς ι έ ς. - άσι ι ί σ Α : ό α α α ά ο ο οίο ιο ού αι οι οϋ οθέσ ις σ ά σ ς ς ιβα ο ι ής ιάσ ασ ς σ ι ο ία ι ι ήσ, ο ι έ ο α ά ο α βάσ ις σ ια ι ασία ς α α ι ής αι φο ιασ ι ής α σί ας. - α ά ισ ια έ ο ο α ό ίσ : άσι ι ι α ι ό α αι ι ή οι ι ή θύ οι ι ή Οι ο ο ία Α : ό α α α ο ής έ ώσ αι ιο ή σ α ό ο ς ια β ί σ ς α α ισ ι ό άς ο ς ώσ α α α έ θο σ ύσ ο οι ο ο ι ή σ ία. - Eco-Co er e Α : ό α α ίσ σ ς ώσ α άβο άσ ις α άσι ς ι ι α ι ό ας, σ βασ ό σ ο φ σι ό ιβά ο αι όσια ία, β αι ι ής οι ι ής θύ ς, ια α βο θ θ ί ο ι ή οι ία αι ι ί ς όσοι έ ο α ύ α ά. 13

14 ασ α ι ά, θ ι ή ο οθ σία θ ί ι θέ α α ο σ ί ο αι, ό ς ιβά ο, ι ι α ι ό α, α θ ώ ι ο α ι ό, σ έσ ις οι ία αι σ έσ ις όσιο -ι ι ι ού ο έα. σ όσο, ύθ ισ α ώ θ ά ί αι α οσ ασ α ι ή αι άσσ αι σ έ α θ ι ό σ α ι ό αίσιο. ώς, ί αι σ α ι ή έ α ό ο οθ ι ώ α βάσ σ έ α ο ο έ ο θ ι ό αίσιο άσ ς ια. 14

15 5 Α Ο Ο Ω Ο Α Ο Ο Ο Ο Α Ο 5.1 ι θ ές ιβά ο ια ή ς ι ι ίας ο (UNRIC, 2000), ο ιοθ ήθ α ά ύ ο ο ο φής ς ι ι ίας ο έ β ιο ο σ έα ό, ί αι έ α ί ο-ο όσ ο ια ο ο αιώ α. ια ή α ι α ο ί ι ις α σ ί ς α ώ α ώ αι β ήσ αι σ ο ι ά θ ώ ο σ ί α σ α ύ σ έ σ ώ ο όσ ο ο έ ι ο έ. ια ή α ο ώ ο αι οι α α ήσ ις σ ις ο ήσ ις ο α ι ί ι α θ ό α σ ο α ώφ ι ς ι ι ίας αι αθι ώ ο αι σ ι έ α έ α α ιο ό σ ς άσ έσ ός έ α ος α οσ ι ό σ ύσ, σ ό αι ι ιώ σ ι ά α ά, ια βέ σ, ι ή, ασφά ια αι α α θ ώ ι α ι αιώ α α. έσ ς ια ή ς, οι α οί α ώ ώ σ φ ού αι θέ ο σ ι έ ο ς σ ό ο ς ια α α ο έ σ ς φ ώ ιας, ς ί ας, ασθ ιώ, ο α α φαβ ισ ού, ς οβάθ ισ ς ο ιβά ο ος, ς α α ά σ ς α θ ί ι αι ά αι ια ίσ ις βά ος αι ώ. ια ή ς ι ι ίας α ο ώ ι έ α ύ φάσ α σ ύσ σ ο ς ιο ά ο ίς έ φασ σ σ ή ια βέ σ αι ο α ία αι ιοθ ήθ α ό ό α α έ ς ι ής έ σ ς ο. ι σ ο οί α οί, ο έθ α ς ο αιό α σ α όσ ια α έ α, ο ο άσ α Α α ια οί ό οι ς ι ι ίας αι ς ο ι ό αίσιο ί ής ο ς ο ίσ ο. ι έο, ια ή ς ι ι ίας α οσαφ ί ι ο ό ο αι θύ ώ, σ ο ι ά αι α ο ι ά: - β ήσ α ι ύ ο ή α ι ο ύ ο ί σ ό αι ι ιώ, - ο ι ύο ι θ ώ ο α ισ ώ α ιαθέσο ο ς ό ο ς ο ς αι α ι ι ού ο α ά ο α ό α ο σ α ι ό ο ό ο ο ι έ ο α οσ ί ο αι α ια ήσο ις οσ άθ ι ς αί ο ς σ α όσ ιο αι ι θ ές ί ο, - ο ι ώ, ο α ώσ ς οι ίας ο ι ώ αι ο ι ι ι ού ο έα α ασ ιο οι θού σ ο έ ισ ο βαθ ό σ α ή οσ άθ ια. σ όσο, α ιο ό σ ς οό ο α αφο ι ά ο ς ό ο ς ς ι ι ίας α ά ώ α ία α έ ι ις α α ι ές ι ώσ ις ς α όσ ιας οι ο ο ι ής ίσ ς, ο οία σ έ σ α α ι ά σ ι ί σ ς α άσ ασ ς. ια ο φού έα α άσ ασ α οσ ί ς ο ή σ σ ο α α οσ ιο ισ ό αι ι αι ο οί σ σ ό ια ίο ο -, σ ιάσ ο ο α α ο οιήθ ο ού ιο ο 2012 σ ο ίο α έι ο. έσ ς έας ια ή ς ί ο ο έ ο ο θέ ο - The future e a t α α ι ύ αι α ά ια θ ά ισ ο αιο ή ο ί α θ ί ια ις α α σσό ς ώ ς ο α ή α ές α έ ώ, οι ο οί ς βί σα ιο έ ο α ις σ έ ι ς ς οι ο ο ι ής ίσ ς. 15

16 Έ σι, σή α οι ο αιό ς σ ί ο, αι ά ι θ ώ ο α ισ ώ σ ί ο αι αφο ού α ά ύ ιο ό ο α ι ώ ισ ς α ίας ς έσο ια α ι ώ ισ ς φ ώ ιας, α ι ώ ισ οι ι ώ α ισο ή, ι α ι ή α α ή σ σ ασ ό σ ι ό οβάθ ισ ο ιβά ο ος, σ ό ο ια σ ι ή α ο όθ σ οσέ ισ ια α ιφό ο α ά αι οι ι ή σ ο ή αι α ύ. ι έο, σ ο ό ο ο όσ ο ο ύ ι ο οέ α αι ιο έ ο α α ά ια ύσ ις σ ια σ ι ά α ό ίσι ο ς ο ίς ό ς οι ο ο ές, οι σί ς ίας, αί σ, όσβασ σ όσι ο ό, α ο ι ή α α ή, αι ια ί ισ α ο ι ά,.ά. α ό ο α θα έ ι α ισ θ ί οσ ασία θ ι ώ ι αι ά ο α θ ώ ο αι α α ο έ σ έ ο φώ α αβίασής ο ς, σ ι α βα ο έ ς αι ς α θ ώ ι ς ά σ ς. α α α έ οι ο ο ι ή ίσ, ο οία ά ι σ ό ό ς ις ώ ς ο όσ ο, α ι α ο ί ι α ά αι α α οφο ο ί α ι ιαί α σ α ι ά οβ ή α α ς ο ά ο σας α α ι ής α ι ό ας σ σ ά σ ιο ισ έ ή σ αι α α ά σ, ή α ία, οσιο ο ι ή ι ό α αι σ ι ό αθο ι ά οι ο ο ι ή οσα ο ή ά α έ οι ο ο ιώ. οβ ό αύ σ ο θ σ ού ο ιο ί α ύ ς α ά ς α α ά σ ς σ σ ασ ό ο ιο ισ ό ιαθέσι φ σι ώ ό αι ά α ήσ ς ώ ώ α α έ αι α σ ά ι ι έο οσ άθ ια ί ς σ ό. ο α όσ ιο ι ο ο ι ό ό ο α α άσσ ι ια ύ σ ό ο ιά ο θέ α ο ού σ ώ ά α ι ύ ο α ι ού α όσ ια σ αθ ό α. ή α, ι ία ί αι ια α α ι ό α ς αθ ι ής ής ια ισσό ο ς α ό, ισ α ο ύ ια α θ ώ ο ς. ο ά έ ο όσ ο, ή σ ια ό ά οσφο ά, ά ι ο α α έ αι α α θ ί θ ι ά, α ά α αύ σ ο θ σ ού αι αύ σ ια ώ α α ώ. έσα σ α ό ο ια ώς αβα ό ο ιβά ο, β ήσ ις αι ι ι ήσ ις α ού αι α ό οι ού οι ία ο ι ώ α σ ασ ού, βάσ έ α οι ό ό α α ο θα ασφα ί ι β ί σ ο βιο ι ού ι έ ο σ ό ο ο α ή. ώς, ί αι α α αία σ ή ι ι ι ήσ α α ή ς έθο ς, έσ ς ίσ ς όσβασ ς σ α ία ώσ ς αι σ α ο ισ ι ές σί ς, α ά αι οώθ σ άσι ο ο ιώ ο ί αι α α αί ς ια α ι ώ ισ ς ι α ι ής α α ής, όσο σ ις α α έ ς, όσο αι σ ις α α σσό ς ώ ς, ο έ ο, ό ι έ ι σή α, ι θ ής οι ό α αι ο ι θ ές α ο ισ ι ό σύσ α έ ο α αφέ ι α ιαθέσο α ή έσα αι ό ο ς ος α ό ο σ ο ό. σ ι ό οι ο ο ι ή ίσ έ ι ς α ο έ σ α ί σ ς α όσ ιας οι ο ο ι ής α ά ς, ο οία ι ί αι ο ο ι ά θ ούς αύ σ ς ς ά ς ο 2,1% αι ια ο. σ όσο, α α έ ο αι σ ά ια ι ής β ί σ ς ια ο αι. α ό ο α, οι ισσό ς α έ ς οι ο ο ί ς σ ί ο ις οσ άθ ι ς ή ς α ά οσιο ο ι ώ έ, ο ι έ ο α έ θο, όσο ο α ό ι ό ο ασ έ ς α ό α α α έ α ο ισ ι ή ίσ. ύ φ α οβ έ ις ο, ο Α αθά ισ ο α όσ ιο οϊό οβ έ αι α α θ ί θ ό 3,0% αι, % ια ο αι ο, α ίσ οι α. ι έ α, α ό ις α ές ο, 16

17 φα ίσ α ι ά σ ά ια β ί σ ς, α ο οία σ ο ού ς ώ ο ώ α ί ι α ό β α ισ ό α β αί ι α ό ια α α α έ ύφ σ, ο α αθά ισ ο ώ ιο οϊό Α α α ί ι α α ά αι αι ά ι. α ά α, οι ο ο ία Α α ο σιά ι άσ ις α ά α ς, ι ό α ο φα ί αι αι σ ά ς ά ς α α ό ς οι ο ο ί ς, ό ς ί α αι ία, ισσό ο σαφή ί α α ι ά σ ς ς α ά ς. α όσ ια α άσ ασ ς α ασ ό σ ς α α έ ι αι α ή σ ής, αθώς οι α α α έ ς ι ώσ ις ς α ο ισ ι ής ίσ ς α ο ο θού α ά ο α ι ά α ο ά ασίας σ ο ές ώ ς αι ιο ές, α ύ α έ οι ο ο ιώ. ιο ύσ ο α άσ ασ α ο σιά αι σ ώ ο ώ, σ ο οία α οσοσ ά α ίας έ ο φθάσ ι σ ο ύ ά ί α, ι ιαί α ια ις ώ ς ο ό ο, σ ις ο οί ς ι οσθέ ς, α οσοσ ά α ίας ια ο αία φα ί ο αι σ ί α ό, ώ ας σ ο ισ έ ς ι ώσ ις ο %. ο α ί ο α, ο οσοσ ό α ίας σ ις Α ί ι άσ ις ί σ ς, σ όσο α α έ ι σ ά ί α. ις α α σσό ς ώ ς αι ις οι ο ο ί ς σ αβα ι ό σ ά ιο, α άσ ασ ς α ίας ί αι ι ή, αι ι ά ή ια θ ι ή α ία σ ό ια Αφ ι ή αι ι ή Ασία, ι ιαί α α ύ έ. α ά οσοσ ά ά ς αι α ασφά ισ ς α ασ ό σ ς, αθώς αι οι έ ο ς ιαφο ές α ύ φύ σ α ασ ό σ, α ο ο θού α α α ί ο α ο ά ασίας σ ο ές α α σσό ς α ά αι α έ ς ώ ς. α όσ ια οι ο ο ι ή ίσ α έ ι ο ς σ α ι ούς ι ύ ο ς ο ι θ ούς α ο ισ ι ού σ σ ή α ος, αθώς αι ις ά σ ς ι ώσ ις ο ο ού α έ θο σ α α ι ή οι ο ο ία, σ α όσ ια α ά αι σ ί ια οι ι ή σ ο ή. ί αι έο οι ά α ο ό α ό ο ί ς αι β ήσ ις, ς α ά ις οσ άθ ι ς ς ι θ ούς οι ό ας ια φα ο ή α θ ίσ, α α έ ο σ α ι οί ί οι ο ο ού α ι ο ήσο σα βό βα σ α θ έ ια ο α θ ώ ι ο οι ο ο ή α ος. ια ο ό ο α ό ιά ο αι ο ι ι ές, οβο ί ς αι σ ασί ς, οι ο οί ς θα α β ύ ο ις α όσ ι ς α ισό ς, θα ιώσο α φαι ό α ιαφθο άς, θα ιο ήσο θέσ ις ασίας, θα ώσο ώθ σ ια α όσ ια α ά αι έ ος θα θα ύ ο ιοθέ σ ός έο ο έ ο ύθ ς ι ο ίας α ό άς ι ι ήσ, α ά αι ύθ ς σ ιφο άς α ό άς ο ι ώ / α α α ώ. 5.2 θ ι ό ιβά ο οφα ής σ βάθος αι ιά ια ίσ σ ι ή οι ο ο ία ί ς α ο έ σ α ί σ ο Α αθά ισ ο θ ι ού οϊό ος Α θ ια έ ο σ ό ο έ ος α ά 3,9%, σύ φ α ις ο α α ι ές ι ήσ ις ς ι ής α ισ ι ής Α ής Α ) (Eurostat, 2014α α ο έ σ α σ ι ή ί σ ς α ίας α α έ θ ι σ ο 4%. α όσφα α ο έ α ο αφο ού ά σα φ ώ ια αι οι ι ή σ ο ή σ ο ί ο αι ς ής: - ί σ ς α ασ ό σ ς αι αύ σ ς α ίας έσο οσοσ ό α ίας α ό, % ο σ, % ο Eurostat, 2014β. 17

18 - ί σ ιαθέσι ο ισο ή α ος έσ α ί σ ς ισθώ αι β αύ σ ς ς ά σ ς/έ σ ς φο ο ο ι ής ιβά σ ς οσοσ ό θ σ ού σ ί ο φ ώ ιας ή οι ι ού α ο ισ ού α ό, % ο σ, % ο (Eurostat,. - ο ι ι ή οσιο ο ι ώ οσα ο ώ, σ σ ασ ό α ί α α σ ο θή σ ό σ οι ι ώ α ο ώ, ο ί σ σ ί σ ο οι ι ού ά ο ς, σ α ίθ ο ία α ό α α ού αύ σ ο θ σ ού ά ο ά ό ς οι άσ οι. - έ ασ α ο α ού έ ι ο φώ ασίας α ο ι ές σ βάσ ις ασίας. - Έ ι σ ό ας σ α ο ά, σ α ι ή ί σ ς α ο ό σ ς ι ι ήσ αι οι ο ιώ α ό ις ά ς, ί σ ο ί ο αι α οφ ή ο ι ώ σ α α ώ ίσ σ, όσο σ ο σ ι ό όσο αι σ ο ι ό, α ο έ σ α ιο ία ασφ ι ώ σ θ ώ σ ις ι ι ήσ ις. ο ή ς ι ής α ο άς, α ό ά ο ο έθο ς ς α ασ ό σ ς σ ις ι ι ήσ ις, ι άφ αι ς ια α ο ά α α α ισ έ σ ο ύ ι ές αι ι ές ι ι ήσ ις % ο σ ό ο ι ι ήσ, οι ο οί ς α ασ ο ού ο ισό α ι ό α ι ό ς ώ ας %. ι έ α: - ο ύ ι ές ι ι ήσ ις (α ασ ο ού οι 10): 88% ο α ιθ ού ι ι ήσ, α ασ ο ού ο 28% α ο έ ο % ο οί ή α ασ ό σ. - ι ές ι ι ήσ ις (α ασ ο ού οι -49): 9% ο α ιθ ού ι ι ήσ, α ασ ο ού ο 20% α ο έ ο 81% ο οί ή α ασ ό σ. - σαί ς ι ι ήσ ις α ασ ο ού οι -249): 2% ο α ιθ ού ι ι ήσ, α ασ ο ού ο % α ο έ ο % ο οί ή α ασ ό σ. - ά ς ι ι ήσ ις (α ασ ο ού οι 250): 1% ο α ιθ ού ι ι ήσ, α ασ ο ού ο % α ο έ ο % ο οί ή α ασ ό σ. ι ή α ο ά α α ί αι α ό ά σ σ έφ ια. ύ φ α ο έ α ς Eurostat, σ έ α σύ ο ο ώ ο α έ ο όσ ο, ά α α α άσσ αι ό ις σ ις σ α α ές α αθώ αι σ ις σ α α ές α αθώ αι σιώ. ό, ι αφο ά ο ς ο ίς α ύ οσ ιθέ α ία σ ο θ ι ό οϊό σ σ έσ ο, ο ο ής ο έας ς οι ο ο ίας σ ί σ σ α ι ή σ ί σ σ οσοσ ό % σ σ έσ ο, α α έ ο ας σ όσο α ό α ι άσιος σ σ έσ α αϊ ά ο έ α, ώ ο ο ής ο έας ια ί θέσ ο, ο οία ό ς σαφώς ο ί αι σ οσοσ ό % ο αϊ ού έσο ό ο. Α ιοσ ί ί αι α ά % ο ώ σ ο α ασ ασ ι ού ά ο, α α οσια ού ώ α αι ί α ά ς ς ι ής οι ο ο ίας. 18

19 6 Α Ο Η ( Ο Α Ο Α Α 6.1 θ ι ά έ ια σ ώ ς ς ώ ς α ούσα ο ι ή ίο ο ά ι έ ο ι ι ό α σ α όσ ιο ί ο ια α ά ισ ή αι β ί σ ί θ ι ώ α ι ώ αι ι ής οι ι ής θύ ς. ο αϊ ό ώ ο ι ι ό α α ή ί αι ο ό, αθώς ιοθ ί αι α ά α αι σ ι ή ο ία ί «οσιο οί σ ς α οοι ο ο ι ώ οφο ιώ» 1. θ ι ά σ έ ια ια, ό ς ς α ίας, ς α ίας, ς ι α ίας, ς α ίας αι ς α ίας, α ί ο ι ιαί οσο ή αθώς α α α ού α θ ι ό α σ ία οσέ ισ ς οι ιώ ώ α ώ σ θέ α α. οι ός σ ό ος οα αφ θέ θ ι ώ ί ια ί αι αί σ ς ο ο ίας ι ι ήσ ια ύθ βιώσι α ά ή α ά ι ς ο ι ίας. ι ύ ιοι οι οί ά ο ς ί ί αι ίσ σ ς ιαφά ιας, ιοθέ σ ς α ό όσιο ς ο α ισ ούς αι οβο ή ς έσ ασ ιο ή ο ς, αύ σ ς οι ι ής αισθ ο οί σ ς ι ι ήσ, ο ι ώ αι ο ι ώ οι ιώ, αι οσ ή ι ι ι ήσ σ α ά αι φα ο ή άσ. ι έο θέ α α ο ά ο αι α ό ο ισ έ α α ό α θ ι ά έ ια ί αι οσ ασία ο ιβά ο ος αι ι ιαί α οι ι ώσ ις ς ι α ι ής α α ής, ίσ σ α θ ώ ι ι αι ά σ ις ι ι ήσ ις, σύ σή ς α α ισ ι ό α, ία αι ι αιοσύ. 6.2 Η σ ά α ι ή οι ο ο ία σ ί αι σ ο ύ ι ές, ι ές αι σαί ς ι ι ήσ ις, οι ο οί ς α ο ού ά ιο φία ι ι ήσ ς ώ ας. ι ι ι ήσ ις α ές βιώ ο ιο έ ο α ις σ έ ι ς αβο ώ ς α όσ ιας οι ο ο ίας αι σ ο ύο αι α οσα οσ ού σ ις έ ς ι θ ίς άσ ις αι α α ές. ο ο ός α ό ιφέ ι ι ώσ ις σ α ά αι α α ισ ι ό ά ο ς. ιο φία ιαθέ ι ώσ αι ις α ό ς ια α α α ο ιθ ί σ ο σύ θ ο οι ο ο ι ό ιβά ο. α ά α, έ ι οφό σ ς σ ι ά α οφέ ς, όσο σ ις ί ι ς ις όσο αι σ ο ς σ ο ι ούς ι ι α ι ούς φο ίς οσώ σής ο ς.. ι ή ια, οσ ί ι ιοθέ σ ός ο έ ο σύ ο ς ύθ ς ι ι α ι ό ας. ι έο, φα ο ή ς α ό α αι σ φο ιασ ι ές α σί ς ά ι ι ήσ, σ ις ο οί ς ιο φία σ α ο έ ι ι ήσ ί αι, σ α ά σ ο ί ς αι ό ια. έ ος, α α ώ ισ ο ό ο ο όσιο ο έα αι ι ιαί α όσι ι ι ήσ σ οώθ σ ς α ο σιά ι ο ήσ ις. 1 α ο α ου Ευ πα ο Κο ο ου ου α ου υ ου ου α οποπο ο ικήθθίήε Κ α κγήγ4λήε Κ ου υ ου ου ο αφο ο οπο χ α οο ο ο π οφο α π οφο α πο υ ο φ α απ ο α α ο ου 19

20 ο αίσιο α ό, σ ά σ ς σ σ α ι ή αι ις α ι ές ι ο ίας ι ι ι ώ αι όσι ι ι ήσ, α α ή ς έθο ς, α ά αι σ ο ι ώ φο έ οσώ σής ο ς α ο ί αθο ισ ι ή α ά ο ια ίσ σ ς θ ι ής οι ο ο ίας αι ί σ ό ο έ ο θ ί σ αϊ ό ί ο. οσ άθ ια ια ια ό φ σ ύθ ο ι ι α ι ού ιβά ο ος σύ φ α ις σύ ο ς ι ι α ι ές άσ ις αι ο σ ι ό αϊ ό θ σ ι ό αίσιο ια σ έ ι σ α ι ός α ιθ ός φο έ, σ α ής ί α: α ιαβού σ ς αι σύ α ς ια ο σ ιασ ό αι ο οί σ ς θ ι ής σ α ι ής αι β α ά ς αι οώθ σ ς σ ι ώ σιώ ος ις ι ι ήσ ις. 6.3 Ο ό ος ς ο ι ίας ια ιαί α σ α ι ό σ ό ο ς θ ι ής α ι ής ια α ο ί ι ύ σ ς ο σίας σ ις ι ι ήσ ις αι ο ς όσιο ς ο α ισ ούς, έ φασ σ ο ο ός ό ι ι ο ί ος όφ ος ό ι ό ο ι ι ήσ α ά αι ς οι ίας. ια ά α α ό αφ ά αι σ α ο ό ια ίσ σ ς α α ισ ι ό ας ι ι ήσ αι α ά α α ύ σ ύσ σ οι ι ές ο ήσ ις ο θα ο ούσα α α ι ισ ού ό ο έσ ς ή ς ο ι ι ώ α οφάσ. ια ό φ σ ιας θ ι ής α ι ής ια, ο ι ία οσβ έ ι σ ιο ία σ ιώ α ύ ο όσιο ο έα, ο ι ι ι ού ο έα αι ς οι ίας ο ι ώ, ό ο ς ο ιο ού α ό ς ια α ι ώ ισ οι ο ο ι ώ, οι ι ώ αι ιβα ο ι ώ ο ήσ, ι ιαί α σ ίο ο οι ο ο ι ής ίσ ς. α ά α, ιο ία ς θ ι ής α ι ής θα α ώσ ι ι θ ή ι ό α ς ώ ας σ θέ α α ιβά ο ος, ιαφά ιας. οο ι ή ο α οί αι ια ο ι ία ί αι α ι ο ήσ ι ο α ασ ασ ι ά, ια ο φώ ο ας έ α α ο ό ιο ό α α ια β ί σ ιβα ο ι ώ αι οι ι ώ σ θ ώ σ ο ή ι ι ήσ. σ ά σ ο ο ά α ος α ού σ ο ή α ι ι α ι ώ αι α ι ώ ια ι ασιώ αι σ ιασ ώ θα ισ ύσ ι α ά α α ά ός αισίο ο θα ι έ ι θ ία σ ις άσ ις ά ς α ο άς, ή α ά θ ό ας α ό ό ο ς. ια ι έο αι ία ί αι αι οσα ο ή ς ά ας σ α ι ή Europe ς, ά ι ο ο οίο έ ο ά ι ή ο ά ά - έ. α ι ή Europe σ ια αφ ί ο ώς αϊ ή Έ σ ο ί α έ θ ι α ό α ό α ούσα ίσ αι α οι ο ο ήσ ι έ α ι ι ό αι βιώσι ο ιβά ο, ύ ια σ σ α ι ά α ά ί α α ασ ό σ ς αι α α ι ό ας, ιβα ο ι ά α ο ή αι ι α ι ά φι ι ή ο ήθ ια έ ιας αι έ ο οι ι ή σ ο ή. α α α ά ο ού α α α ο οι θού ήσ α ί αι ο ι ι ώ ο θα θα ύ ο θ ο ι ές ι ι α ι ές άσ ις αι οβο ί ς, οι ο οί ς θα σ ώ ο αι έσ α α οσια ώ θ ισ ι ώ ο ώ αι α α ιώ. ο ι ία έ ι σ ιάθ σή ς ια σ ι ά α ό α ία, ό ς: i. έ α ο οθ ι ού/ α ο ισ ι ού α α ή α ( ό οι, ο ί ς), ii. έ α οι ο ο ι ού α α ή α (α α α ές φό, ι ο ήσ ις), 20

21 iii. έ α έ σ ς, αισθ ο οί σ ς αι αί σ ς ( σ α ί ς έ σ ς, ι ο φ ι ές ασ ιό ς, σ ι ά ια, σ έ ια, iv. έ α ι ύ σ ς ί α ιαφ ό ώ, οώθ σ ια ό ο αι σ ασίας α ύ αι ο θ ι ώ, v. β ι ι ά α ία σ ασ ός α α ά. 6.4 Ο ό ος ι ι ήσ ια ύ ο ς έ ς βα ό ο / οι ι ό α ό ο α α ι ύο ό ι έ ας α α ό ος α ιθ ός α α α ώ, α ώ αι ώ α αι ί ο οέ α ο ό ο ό ο ιοθέ σ α ό ις ι ι ήσ ις οι ι ώ αι ιβα ο ι ά ύθ ια ι ασιώ α α ής οϊό αι σιώ ο ς. ια ις ι ι ήσ ις, α ό σ αί ι ό ι έ ι α α α ύ ο σ ι ούς α ισ ούς ο θα σ βά ο σ σ ά σ ς σ ις ι ο ι ές ια ι ασί ς ο ς. σ όσο, οι σ θή ς ο α ι ί ο οι ι ι ήσ ις θέ ο ό ο ο ήσ ις, α ά ι α βά ο αι αι ί ς. ι ι ι α ι ές α ές αι ί ς, ο ού α ο ύ ο όσο έσ ς αι ο ο ίας, όσο αι έσα α ό έο ς ό ο ς σ έ ς αι οσέ ισ ς ια φα ο ή α ώ αι α ιώ ς. Έ σι, οι ι ι ήσ ις ο ού α ι ο ήσο ο ι ά, ιώ ο ας α ό ο ό ο ο ς ι ι α ι ούς ο ς ι ύ ο ς, ο ός ο θα έ ι θ ι ή ί ασ σ α ο σ α ι ό α αι οι ο ο ι ή ο ς α ά. Ό ς οι ι ι ήσ ις αι οι ο α ισ οί ι ο ού α ο ο έ οι. σ έσ ο ς οι ία αι ο ιβά ο έσα σ ο ο οίο ι ο ού, ί αι ίσι ος α ά ο ας ια ασφά ισ ς οι ι ής α ιο ό σ ς, ο θα ο ς ι έ ι α όσ ο σ έ ισ ς ι ο ίας ο ς. ο ιοθ ί α ιβώς α ό ο αίσιο ς οι ι ής α ιο ό σ ς, ώσ α ι θού οι α ι ές ι ώσ ις σ ά ο α, οι ία αι ιβά ο α ό ύθ σ ιφο ά ι ι ήσ. ι έο, ιο ία ιας θ ι ής σ α ι ής ια θα σ ά ι σ ο α α οσ ιο ισ ό ς έ οιας ς ι ι α ι ό ας αι θα α α ι ί ς ο α ι ή αι ία ια σ έ σ ά όσιο αι ι ι ι ού ο έα ια οα ή αι ύ αθιέ σ ς έ οιας ο ύθ ο ι ι ί. ά α, α αι ά ι σ α ι ός α ιθ ός ι ι ήσ αι ο α ισ ώ σ α ι ή όο ο σ σ ά σ ς σ ι ι α ι ή ο ς α ι ή, ά ι α ό α α ά ια αύ σ ς έ σ ς ι ι ήσ, έ ασ ς ώσ ς ο ς σ ι ά αι ύ σ ο ή. 6.5 Α ά σ SWOT ια σ ά α α ούσα α ά σ έ ι ς σ ό ο α α ώ ισ α α ό SWOT ά α α ιώ, αι ιώ α ι ώ ο α α ί ο ο ιβά ο ς αι ι ής οι ι ής θύ ς σ ά α. ι α ά ο ς ο ι άφο αι α α ά ( ι ό α 6-1: ) αφο ού όσο ο όσιο ο έα όσο αι ο ι ι ι ό ι ι α ι ό ιβά ο αι ά ο α ά αι φα ο ή ς θ ι ής α ι ής ια. 21

22 ι ό α 6-1: Α ά σ SWOT ια σ ά α Α Α Η Α Ύ α ο οθ σίας ο σ ί αι ή α α. α ό α α ο ό σ ς ος ι ι ήσ ις ια α ά άσ έ φασ σ έσ ο θ ι ού α ι ού αισίο Α αφο άς Α. ισ έ α ό α α ό ο ς ή ς α οφάσ ιφ ιώ σ θέ α α σ α ι ής αι οι ο ο ι ής ο ι ι ής. σ οθέ σ φο έ ο ο θού σ ασία α ύ α ι ής ιοί σ ς αι ι ι ι ής οβο ίας σ ο αίσιο ς ίσ σ ς ς αι ο ο ίας αι ς βιώσι ς α ά ς. οσ ο ι οί ο α ισ οί.. αι α ώ α α αι ι ά ι ύ α α.. Α σ α ι ή ο σία αι ι ή / αι ι ή ι ία σ ή α α. Α Α Α Η Α Α ο σία θ ι ής σ α ι ής σ θ ι ό, ιφ ια ό ή ο ι ό ί ο αθισ ά α οσ ασ α ι ή ίσ σ άσ ι ι ήσ. ι ής έ σ ο ι ώ ια έ οια ς αι α ο ή α ά ς σ ι ι α ι ό ιβά ο αι οι ι ό ί ο. ιο ισ έ έ σ, ο σία αι ι ι έ ώσ σ όσια ιοί σ ο ι έ ο α α ασ ί φι ή α ά, φα ο ή, α α ο ούθ σ αι α ιο ό σ ι ώσ όσι ο ι ι ώ. Έ ι ι ή οι ο ο ι ώ, φο ο ο ι ώ ος ις ι ι ήσ ις ια α ά άσ σ βάσ ιας θ ι ής ο ι ι ής. Α ο σία α ο ούς ιοι ι ής ο ά ας ια α ά, φα ο ή, α α ο ούθ σ αι α ιο ό σ ς θ ι ής σ α ι ής. Α α ία α ί αι α ισ ώ οσ ή ι ς ι ι ήσ ια α ά άσ. 22

23 Α α α ό σ ασία ς σ αϊ ό ί ο έα ο ι ι ή ς ια, έ ιο άσ ς -14) ί ι α ά α ο ισ ού θ ι ής αι αϊ ής ο ι ι ής. ο ί α α ο έσ ι θ ι ή αι α ι ή βάσ ια αι ο ο ία αι έα ι ι α ι ό α σ ο ιβά ο ς έ βασ ς ς έ ο σας οι ο ο ι ής ίσ ς. ο ί α α ο έσ ι α ά ο α ιαφο ο οί σ ς ι ι ήσ α ι ό οσα α ο ισ ό ς σ α ι ής α ι ώ ισ ς ς ώ ιας οι ο ο ι ής ίσ ς. ο ί α οσ ί ι ίσο ο ι ι ήσ αι ι ι ά σ ι θ ίς φο ιασ ι ές α σί ς. ι ι ι ήσ ις ο ού α α α ο ιθού ιο α ο σ α ι ά σ ις έ ς ι θ ίς α α α ι ές άσ ις.. ιβα ο ι ή αι οι ι ή σ ί σ, σ ο ή α ώ σ α ο ό σ αι α ά οϊό, α αί σ ια ιαφά ια σ ις ι ι α ι ές α ι ές.ά. Α έ ο σα οι ο ο ι ή ίσ ο ί α ιφέ ι α ό α α ύ ς σ ο ί ς α ό α ές ο α ι ί ο οι ι ι ήσ ις ι ι ά οι σ α ά οβο ιώ αι άσ, θέ ο ας σ α ή ο αιό α. οσ άθ ια οσιο ο ι ής οσα ο ής ο ί α σ ά ι ώ σ α ώ α ι ώ ό ια φα ο ή όσι άσ σ ο αίσιο ς θ ι ής σ α ι ής. οώθ σ ς σ ο αίσιο ιας θ ι ής σ α ι ής ος ις ι ι ήσ ις ο ί α θ θ ί ς οσ άθ ια α ό ς α ι ώ ι ι α ι ώ α ι ώ.. φαι ό ο «gree ashi g». 23

24 ασ α ι ά, ι ιαί α ιο ισ έ θ σ οθέ σ α ό αι θ ίσ ια σ ά α α ό ά ο ά ο ς θ ι ή σ α ι ή, ιοι ι ή οσ ή ι, α ία αι α ισ οί, ο σία α ισ αθ ί αι α ό ύ α σ ι ής ο σίας σ ο ι ι ι ό ο έα, ις αι ο α α αϊ ό ο έα, ύ α έσ αι α οσ ασ α ι ά ο οθ σίας ο σ ί αι θέ α α αι α έ α ο ο ία οβάθ ι αι ι οβάθ ι ο α ισ ώ ο ι ής α ο ιοί σ ς σ ή σ α ι ώ α οφάσ. ο ί α α ο έσ ι θ ι ή αι α ι ή βάσ ια οι ι ά ύθ ι ι α ι ό α, ο α ά οφέ ια ο ς όσιο ς ο α ισ ούς αι ις όσι ς αι ι ι ι ές ι ι ήσ ις ίσ σ α ι ού α α ή α, ι θ ίς φο ιασ ι ές α σί ς, οσα ο ή σ έ ς α α α ι ές άσ ις. 6.6 άσ α α Α ό α α ά σ ή σ ο ού α α θού σ α ι ά σ άσ α α ια ο ό ο ς θ ι ής α ι ής ς ος σ βο ή όσι ο α ισ ώ, ι ι ήσ αι α ο ιοι ι ώ ο ώ σ α ά ι, οώθ σ αι φα ο ή ς. - ι όσιοι ο α ισ οί ο ού α α α ί ο σ βο ή αι σ ασία ς σ οσ άθ ια ό ο ς ά ας α ό οι ο ο ι ή ίσ αι ο ο ός ό ι ο ί α α ο έσ ι βάσ ός βιώσι ο ο ί α ος α ά ς. - ο έ ιο ισ έ ώσ αι ο ού α ια, ο ό ος οσί ο α ισ ώ ( ο ία, ι ή ια, α α αϊ ά ι ύ α α.α. οφ ί ι α ί αι ι ιαί α ός σ οώθ σή ς. ά α θ ι ής α ι ής, οι όσιοι ο α ισ οί ο ού α βο θήσο ις ής α ο ί ς α βάσ : o έ σ ι ι ήσ ιοί σ ς αι α ο έ αι ι ιαί α, ια α οφέ ς o ο σία αι α ά ιο ή ια ο οί σ ς o Αύ σ ό ια άσ ις o ιαφά ια σ ις άσ ις αι α οφ ή «άσι ο ύ α ος» o Α ο σ α ι ή ι οι ία άσ. - ο έ α έ α ο ο ία ιφ ιώ αι ή σ ή α οφάσ ια ά α ο ι ώ ο ι ι ώ, θ ι ή α ι ή ια οφ ί ι α α ο έσ ι ο ώ α σ βάσ ο ο οίο θα σ ι ί α ά ιφ ια ώ ή/ αι ο ι ώ οβο ιώ ια. ού οις, φα ο ή ς θ ι ής α ι ής σ ιφ ια ό αι ο ι ό ί ο α αι ί έ, α α ώ ισ αι σ ά σ σ θ ι ή α ι ή οβ ά αι α α ώ ο α α έ αι α α ύ ι σ α ά α ί α. - ι ι ι ήσ ις έ ι α α ύ ο σ ι ούς α ισ ούς σ ό ο σ ά σ ς σ ις ι ο ι ές ια ι ασί ς ο ς, αθώς ιοθέ σ οι ι ώ αι ιβα ο ι ά ύθ ια ι ασιώ α α ής οϊό αι σιώ ο ς ί αι α αι ή ο οέ α ο ό ο ό ο. θ ι ή α ι ή ια ο ιοθ ί ο αίσιο α ής ς οι ι ής α ιο ό σ ς, ώσ α ι θού οι α ι ές ι ώσ ις σ ά ο α, οι ία αι ιβά ο α ό ύθ σ ιφο ά ι ι ήσ. 24

25 7 Η Α Η Η 7.1 ό οι θ ι ή α ι ή ια έ ι ο ς ής σ ι έ ο ς σ ό ο ς: - α α α ί ι ο ό ο ς ο ι ίας σ έσ ς α ιά οσ ς ς σ ις ι ι ήσ ις αι ς ο οί σ ς ο α ά α ό α ές αι β ς α ά ς άσ α ό ί ια ο ι ία. - α οσ ιο ίσ ι ις βασι ές ιασ άσ ις ς ο ο έ ς θ ι ής α ι ής ια ο ι ι ές αι ό α, έ α αι α ία, ία φα ο ής β. ι ό α 1-1). - α ι ά ι ις α αι ού ς οσ ι ι ές ο ές ια ά α, φα ο ή αι α ιο ό σ ς θ ι ής α ι ής, αθώς αι ο ο ο ιά α α ο οί σής ς. 7.2 ία φα ο ής θ ι ές ο αιό ς 2020 αι ι ή οι ι ή θύ ς ο ού α αι α ι ή ιας ι ί σ ς, ο ί α σ βά ι σ α ι ά, σ α ι ώ ισ ίσι οι ι ώ αι ιβα ο ι ώ ο ήσ ς ο ής ας. ώ α ας, σ ο αίσιο ς α ι ής «ώ» αι ο θ ι ού α θ ισ ι ού αισίο, έθ σ έσσ ις βασι ούς σ ό ο ς έ ς ο : - ια ό φ σ ο οσοσ ού α ασ ό σ ς σ ι ια ή ο ά α - ώ σ 70%. - ί σ ο θ σ ού ο ι ώ ο α ι ού αι α ό φ ώ ια ή/ αι ο οι ι ό α ο ισ ό α ά. ά ο α. - ί σ ο α ιθ ού αι ιώ αι έ - ο α ι ού αι α ό φ ώ ια α ά. ά ο α. - ά ά σ α α ώ, α ά αι ια ό φ σ α ο σ α ι ώ αι βιώσι α ο ό ι σιώ οι ι ής οσ ασίας, ιο ώ ας έ α «ί οι ι ής ασφά ιας» Α θ ώ ι ο φά αιο ι ι ό α, σ ο ο έα ς ασίας, α ά ι ή ο α θ ώ ι ο α ι ού ς φα αίο ια ι ί σ αι οι ία, οϋ οθέ ι ασφά ισ ός σ σ ού ασια ού ιβά ο ος. ια ο σ ο ό α ό α α αία ί αι: - οάσ ισ α θ ί ι αι ά σ ο ώ ο ασίας. - ά ι άθ ο φής α α α ασ ι ής ή ο ι ής ασίας. - α ά σ ς αι ι ής ασίας. 25

26 - οσ ασία ς ι ι ής αι ασφά ιας α ο έ. - Έ α ί αιο σύσ α α οιβώ αι α ο ώ σύσ α σ έ σ ς, α έ α α οιβώ, α έ α α ο ώ ο ο ού σ β ί σ ς οιό ας ς ής α ο έ. - α ά ο α ά α ά ισ ς, α α α ά ισ ς αι ια βίο άθ σ ς. - ά ι ια ίσ ό φύ ο, φ ι ής ή θ ο ι ής α α ής, θ σ ίας ή ά οιθήσ, α α ίας, ι ίας ή σ ο α ι ού οσα α ο ισ ού σ ο ς ό ο ς όσ ς αι σ ασία. - ισο ο ία ς ασια ής αι ς οι ο ια ής ής. - σ βασ ός ο ι αιώ α ος ο σ ι α ί σθαι αι α α ώ ισ ο ι αιώ α ος ς σ ο ι ής ια α ά σ ς, έσ ς θά σ ς α ι ώ σ α ί αθώς αι α ά θ σ ώ ιαβού σ ς σ ό ο οώθ σ ς σ ο ής αι ς ο α ίας σ ο ασια ό ώ ο. ι ι ό α ια ο ς α ό ο ς ο α ι ί ο ο ί ο ς α ό σ ς α α αία ί αι : - α ο ή α ά ισ ς, α α α ά ισ ς αι ια βίο άθ σ ς. - α ά σ σ ά οι ι ής ασφά ισ ς σ α ό ο ς σίο ς σύ α ς. - σ ή ι σ α ι ώ σ ά σ ο ο έα ς οι ι ής ι ο ο ίας οι ία ια α ά ι ια οι ία βιώσι, ι ί σ ο ί α α α άβ ι ήθος άσ αι οβο ιώ ο ι έ ο α σ βά ι σ ά ι ς φ ώ ιας αι ι ι ό α ς αι ι ής φ ώ ιας. ια ο σ ο ό α ό α αι ού αι οβο ί ς ια : - Α άσ σ ς α ίας ιο ία ή ια ή σ θέσ ασίας. - α έ α α ο ισ έ οι ι ά ο ά ά ο α α α ία, α άσ ς, α α έ α ό ο σί ς,. αι α α ο έ σ ια ίσ. - ίσ σ ς ι ι α ι ό ας αι ι ι ό α ς οι ι ής οι ο ο ίας. - ή ι ή / αι ιο ία οιο ι ώ οι ι ώ σιώ. - α α ο έ σ ς αι ι ής φ ώ ιας α ο όφ σ σ θέσ ις ασίας α έ ώ οι ο ιώ αι ιά. - ά σ ς ο ι ής α ά ς Α ο ά ιαφά ια - έ ασ ς ιαφά ιας έσ ς σι ο οί σ ς βάσ ο έ οσί σιώ ος όφ ος ο α α α ή αι ο ί. - έσ ς αύ σ ς ι αι ά ό ο σ ί ο αι όσο ο ία / / σ ι ά οσιο οί σ α οοι ο ο ι ώ 26

27 οφο ιώ & οφο ιώ ια ο ο φία α ό ο ισ έ ς ά ς αι ί ς αι ο ί ο ς όσο αι ο ία / / έο ο οία βαθύ ι σ έ ασ ι αι ά ό αι ι ιαί α ό ιο φίας. ιαφά ια α ο ί σ α ι ή οϋ όθ σ ια ύ θ ι ο ία ς. έ ι ιαφά ιας σ ις ι ι ήσ ις αι ο ς ο α ισ ούς έφ ι ιαφθο ά, α α ι ές σ έ ι ς: ιβά σ ο όσ ο ς ι ι ήσ α ά % α οσ ί ς, αύ σ έ ι αι % ο όσ ο ς σ βάσ ο θ ιώ σ ις α α σσό ς ώ ς, ώ έ ι σ έσ α ς οι ι ές αι ο ο ι ές ο άσ ις αφού ή ι ί ς α α ό α οι ι ά σ ώ α α. ύ φ α ο World E o o i Foru, ιαφθο ά φαί αι α ί αι ο ύ ο ά ο όβ α σ ι ά ο ι ι ί σ ά α σή α, ά αφ ιο α ία. Α ό έ ς ς α όσ ιας ά ας σ σ ασία αϊ ή ά α Α ασ ό σ ς αι Α ά ς α α ι ύ αι ό ι οι ι ι α ί ς ί αι ια θ ι έ οι α α αφύ ο σ ο ο ία αι ά α αθέ ι α έσα ο ι έ ο α ι ύ ο ο ς αι ι ούς σ ό ο ς ο ς. ί αι οι ό α α αί ιοθέ σ ιας ι ι α ι ής ο ού ας ο α α ο ώ ι θι ή α αιό α ο ο α ισ ού. Α ή φ ά αι σ οιό α οϊό αι σιώ, σ ις ι ές αι σ ιαφα ή σ ασία α ό ο ς, ο θ ές ή ά ο ς σ ά ς. αι ία / ο α ισ ός οφ ί ι α φα ό ι ο αίσιο α αιό ας ο ο οίο έ ι ιοθ ήσ ι. ιώ ς σ οι ίο ί αι οι σ έ ο ς α έ ο όσβασ αι α ό α έ ο ό ι οι α ές φα ό ο αι. ι ι ές έ ι ς ί αι οι ής: - α ή έσ σ ια α α ο έ σ ς ιαφθο άς. - όσια έσ σ σ ό φ σ ς σ ό ο ς ο ς σ ι ούς ό ο ς, σ ι α βα ο έ ό α ά ς ιαφθο άς. - οσ ή ι ή ς σίας σ α α ο έ σ ς ιαφθο άς. - αι ι ός ώ ι ας ο ο ο ίας α α ο έ σ ς ς ιαφθο άς, ο αφο ά ά ό ο ς ο ς α ό ο ς, σ ά ς, ια σο αβ ές, ο άβο ς, ο άβο ς αι ο θ ές. - αι ι ό ό α α ια ο ς α ή ο ς ια α α ο έ σ ς ιαφθο άς. - ο ι ι ές αθο ισ ού οσφο άς ή α ο ο ής α ά / α α ά ώ, φι ο ίας αι ό α ι ί, α α ό σ ς φι ο ή α α ια ι ο ύ σ ις. - ο ι ι ή α α ό σ ς ο ι ι ώ σ ισφο ώ ή ή ο ς σ ο οί σής ο ς. - Α α ό σ α ι οί ια α α ία ιθα ής α άβασ ς ά οιας ο ι ι ής. - α ο ή α α ιώ / ο ώ έσ ο οί οι α ό οι ο ού α α α ί ο ισ ι ά ιθα ές α αβάσ ις ά οιας ο ι ι ής ή α ήσο σ βο ές.., histle lo i g. ιαφά ια αι α αιό α α ο ού ο ς ώ ς θά σ ς ς ι ι α ι ό ας αι ο ιούς α α ισ ού. οσιο οί σ οφο ιώ σ ι ώ έσ σ αι ις άσ ις ο έ ο α α φθ ί, αι ία / ο α ισ ός 27

28 ι ι ύ ι α οφασισ ι ό α ια φα ο ή θ σ ώ. αι ι ή οι ι ή θύ ο ί α σ βά ι σ α ά σ αι ια ή σ ς α ιο ισ ίας ο ι ι α ι ού όσ ο, αθώς α ο ά α α ί αι σ θέσ α ασφα ίσο αί σ ς ιαφά ιας αι ο ού α ά α σ ά ο ο θή φα ο ή α ό ς αι ι ής ια βέ σ ς ι ι α ι ή θι ή ο ό ο ι ι α ι ή θι ή οού ασ ό σ αι α ι ώ ισ ς ι ί σ ς α έ α ι σ ο αι ι ό ς ιβά ο αι σ οι ία ώσ α οά αι, α ά α ο ι ι α ι ό έ ος, ο οι ι ό σ φέ ο, όο ος, ιο ι ό α. οα ή ς ι ι α ι ής θι ής ο ί α α α ο οι θ ί αι ό ο ς ό ς: - ι ο ο ια ή ο ι ι ή ι ι ήσ - ίσ σ α ό ι ο ο ια ής ο ι ι ής έσ όσφα α βάσ ό / αι / α σ ή ή σ ο α ο ισ ι ού α ού αισίο α ό ις ι ι ήσ ις, - αθιέ σ α α ισ ι ής σ ιφο άς ι ι ήσ έσ ς αί σ ς α ώ σ σύ ο ς θό ο ς αι α ία, έσ ς α ιο οί σ ς α ί φο έ αι έσ ς ήσ ς α ί οσίο α α ή α.. α α ή ιο ι ώ ο αθι ώ ο ιαίο ς α ό ς σ ισι ό ας α αθώ αι σιώ βασ ός αι οσ ή ι ι αι ά α α α ή Α ό ο ο θ σ ίσ α α ώ α έ α ια οσ ασία α α α ώ, α αβά ι σ ίς οσ άθ ι ς, ο ι έ ο α ιασφα ίσ ι έ α ό ί ο οσ ασίας ς ίας αι ς ασφά ιας ό αί α α α ώ, α ό ο σ ά ιο α ασ ής οϊό, έ ς ι ή ο ς ήσ. ο αίσιο α ό α ίσ οι α ι ή ο ι ία έ ι θέσ ι ς σ ό ο: - οσ ασία ο α α α ή α ό σοβα ούς ι ύ ο ς αι α ι ές ο ο ί α α ι ίσ ι ό ος ο, - ιασφά ισ ς α ό ας ο α α α ή α ι έ ι βάσ σαφ ίς, α ιβ ίς αι σ ι ές οφο ί ς, αθώς α ές ά ο ις α οφάσ ις ο αι σ βά ο σ αί σ ς α α α ι ής ισ οσύ ς - α ο ύ σ ι αι ά ο α α α ή αι ς όσβασής ο σ α ισ ούς α ίας αι α ο σ α ι ής ί σ ς ό ιαφο ώ ο ς ό ο ς, - ιασφά ισ ό ι α ι αιώ α α ο α α α ή σ βα ί ο ις οι ο ο ι ές αι οι ι ές ί ις, ί ς σ ις α ο ές οφί, έ ιας, α ο ισ ι ώ οϊό, αφο ώ αι οϊό φια ής ο ο ίας. 28

29 ι ό α, ο ό ος ι ι ήσ σ φα ο ή ς α ο έσ σ ς, όσο αφο ά ο ή σ βασ ό οι ο ο ι ώ σ φ ό α α α ώ ί αι ο ύ σ α ι ός, ι ιαί α σ φια ή ο ή ο ού. ού ο ί αι σ ασία α ύ α α α ώ αι ι ι ήσ α ισ θ ί αι έ, έσ ς β ί σ ς ς α ο σ α ι ό ας θ ισ ι ώ ο ι ώ έσ. ίσ ς, οι ι ι ήσ ις οφ ί ο α ι ο ού θ ό α αι θι ές α ές, σ βό ς α ι αιώ α α α α α ώ αι οσφέ ο άς ο ς οιο ι ά οϊό α αι σί ς, ο ι ό όσ ος αι ό ί ο ο ια αφώ ίας αι ασφά ιας. α ά α, ι ιαί οσο ή ιά αι α οθ ί σ ις α ά ς ά ο ά α α α ώ, οι ο οί ς ο α ασιάσ α α ά ιά ια ς έ ο σας οι ι οοι ο ο ι ής ίσ ς. ο αίσιο α ά ς ιας έ οιας ο ι ι ής α ό άς ι ι ήσ β ίσ αι σή ο ή α ά σα σ οσ ασία α α α ώ αι σ ι ι α ι ή α α ισ ι ό α αι ι ή ια βέ σ αι σ ι ός έ ος ό ος «αι ι ή ια βέ σ» ι άφ ι ο ό ο ο ο οίο οι ι ι ήσ ις ιοι ού αι αι έ ο αι. ύ φ α ις Α ές αι ι ής ια βέ σ ς ο α ισ ού ι ο ο ι ής ασίας αι Α ά ς Α, οι ο οί ς α ο ού ι θ ώς σ ίο α αφο άς, ια θ ώ αι ς έ α σύσ α σ έσ α ά σα σ ιοί σ ς ι ί σ ς/ο α ισ ού, ο ιοι ι ό βού ιο, ο ς ό ο ς ς αι ά α ιαφ ό α έ, σ ισ ά ο ή έσ ς ο οίας οσ ί ο αι αι ίθ αι οι σ ό οι ς ι ί σ ς/ο α ισ ού, ο ί ο αι οι βασι οί ί οι ο α ή α ι ί ι α ά ι ο ία ς, οσ ιο ί ο αι α έσα ί ς ι ι α ι ώ σ ό, ο α ώ αι ο σύσ α ια ί ισ ς ι ύ αι αθίσ α αι α ή α α ο ούθ σ ς α ό οσ ς ς ιοί σ ς, α ά ια ι ασία φα ο ής α α ά. ι Α ές ο Α ο α ί ο ο ό ο ς α ής σ οώθ σ ς α α ισ ι ό ας ι ι ήσ, όσο αφο ά αφ ός σ α ο σ α ι ό α ς σ ι ής ο ά σ ς αφ έ ο σ ο α ό ο όσ ος φα αίο. έ ος, α έ ιαφά ια ο οά ι έ ι ς α ο έ σ α β ί σ ς ιαφά ιας σ ο σύ ο ο ς οι ο ο ι ής ασ ιό ας ι ι ι ώ ι ι ήσ, α ά αι όσι ο α ισ ώ αι θ σ ώ. ις αί ς ύο α ί ς, ώ ώ ισ ή ιά οσ ί. ι ώ ι ς α οί βασί ο αι σ οι ιοθ ούς α α ή α «σ ό φ σ ή ή σ» o pl or e plai αι ις ο σιασ ι ές ια ά ις ο ς σ ισ ού έο ο ία ο α ίο ια θέσ ισ ο ύ ια βέ σ ς σ αϊ ή Έ σ. οσέ ισ α ή έ ι ιοθ θ ί α ό αϊ ή ι ο ή αι ια όσφα ία ς ια οσιο οί σ οι ο ο ι ώ οφο ιώ. ά α, ο αίσιο έ ι α α θ ί έσ ς ιοθέ σ ς: i. ο ι ώ α ό : Ό ς ο. / ί Α ύ αι ιώ αι ο. /, ο θ σ ί ι ο σ ι ό έ ο, αθώς αι έ α ήθος ά 29

30 ο οθ ι ώ ά ο ιο ού έο ς α ό ς σ α ώ ο ας α ίσ οι ς αϊ ές ο ί ς αι ι ού ι αίο αι ii. Α ο ύθ ισ ς: ι ός ώ ι ας αι ι ής ια βέ σ ς ο ώ ι ας σ ά θ οβο ία ο ο αι α ό ι ο ο οιήθ, σ ο αίσιο ς ώ ς α αθ ώ σής ο ο, α ό ο ι ό βού ιο αι ι ής ια βέ σ ς, ο ο οίο ι ύθ ο α ό ο α ισ ή ιο Αθ ώ αι ο. O ώ ι ας ί αι οσα οσ έ ος σ ι ή ο οθ σία αι σ ι ι α ι ή α α ι ό α αι ό ς οα αφέ θ έ ι σ α θ ί βάσ α ή ς «σ ό φ σ ς ή ή σ ς» ι α βά ο ας έ σι αι θέ α α ο ού ο ς ά ο ς ό ο ς αι α ό ς. ώ ι ας ιβά ι ο ώσ ις, α ά ί ώς α ιοθ θού ο θές α ι ές αι ι ο ύ ι ια ό φ σ ο ι ι ώ αι α ι ώ αι ι ής ια βέ σ ς, ο θα α α ο ί ο αι σ ις σ ι έ ς σ θή ς άθ αι ίας. ο, ο ι ό ί ο ια αι ι ή οι ι ή θύ α έ αβ, βασι ό ο αι σ ο ώ ι α ο, ιο ία ο ού ύθ ς ι ι α ι ό ας: ιαφά ια αι ια βέ σ, σ ό ο α α ο έσ ι σ ι ό φό ιο ια ό ς ις ι ι ήσ ις, α α ή ς έθο ς, αι ι ιαί α ια ις σαί ς / ι ο σαί ς ι ι ήσ ις, οι ο οί ς ί ο ο ι ό ο ς αθ ι ό α ώ α ς έ ος ς φο ιασ ι ής α σί ας ά ι ι ήσ, ο ι έ ο α οσ ύσο ές, α ισ ύσο όσια ι ό α ο ς, α ί ο σ ίο α αφο άς σ ο ά ο ο ς αι α α ο ήσο α α ισ ι ά ο ή α α έσ ς ιοθέ σ ς ός έο ο έ ο ύθ ς ι ι α ι ό ας ιβά ο ι α ι ή Α α ή ο αίσιο ς α ι ής «ώ» οι σ ό οι ς ά ας ια ί ο αι σ ύο α έ α σύ ο α: Α. Αύ σ ς ια ής α ο ο ι ό ας αι ί σ ο ώ α ί ο θ ο ίο, ί ο οί ά α α οσ ο ί σ : - ί σ ς α α ά σ ς ο ούς έ ιας α ά, Mtoe έ ς ο - ί σ ο ώ α ί ο θ ο ίο ια ο ίς ός σ σ ή α ος ο ίας α ά % σ σ έσ ις ι ές ο - Αύ σ α α ώσι ώ έ ιας σ ο % ς ι ής ι ής α α ά σ ς έ ιας. οώθ σ σ ό ο «ά ο ίας ια ια α ο ο ι ή, α ό άς ό, ώ», οι ο οίοι ια ο οβ έ ο : - ς ος βιώσι α α ά σ αι α α ή, θέσ ισ ι ή ο θα θήσο ά ιο ό α αι ιώ σ α ύθ σ ς σ σ α ι ής έ σ ς, σ ι ι ής α ιο ό σ ς αι β ί σ ς ς α ο ο ι ό ας ό ο ς σ σ ή βάσ, αθώς αι σ ο ή ο ά ο ς σ σ ασί ς 30

31 αι ιώ ια βέ ισ ήσ α οβ ή αι α α οϊό ο α ά ο.. α ό ς βιο α ι ή σ βί σ. - ς ος α ο ή α οβ ή σ ό ο ς, ιασφά ισ ς ή ο ς φα ο ής ο σια ού έ ο ια α α όβ α. - ς ος σ ή ι ς έ ας αι ς αι ο ο ίας, σ ίασ ς όσιας α ο ό σ ς ς έ ας σ αί ιας σ ασίας σ ό ο ς ο αφο ού α ο ο ι ό α ό, σ σ ή βάσ. - ς ος ις ι ή ι ς ια ο ιβά ο ι ο ήσ ις αι ο ο θο ο ισ ό ι ώ, ο οσ ιο ισ ό έο σ α ι ώ, α ά ισ σ ί ια σ α ια ή α ά σή ο ς, σ οφή ς φο ο ό σ ς α ό ασία ος ις ιβα ο ι ές ι ώσ ις αι ι ό α αθ ώ σ ς φο ο ο ι ής ο ι ι ής ο ι έ ο α σ ι θ ί α ο σ α ι ό α α ο ο ι ό α ό. - ς ος ις οι οσ σ ι ές σί ς, α ο άφ σ ς α άσ ασ ς οι οσ σ ά αι σιώ ο ς, ί σ ς οι ο ο ι ής ο ς α ίας αι οα ή σ ά σ ς ό α ιώ σ α σ σ ή α α ο ισ ι ής, αθώς αι σ ασία ο ά ο ς α ιαφ ό α έ ώσ α θα θού οι ι ι ήσ ις α ι ήσο ά σή ο ς α ό ις οι οσ σ ι ές σί ς. - ς ος βιο οι ι ό α, φα ο ή ς σ α ι ής ια βιο οι ι ό α, αθώς αι σ ά σ ς α ίας οι οσ σ ι ώ σιώ σ ια ι ασία ά α ς ο ι ι ής σ σ ή βάσ. - ς ος α ύ α α, ο αθο ισ ό σ ό vn α ο ο ι ό ας ο ού ια ο σ ί ο ά ς α ο οής ο α ού, α ά α σ α ι ά έ α, α βά ο ας ό οι ι ία σ θ ώ σ ο ς ιάφο ο ς οι ο ο ι ούς ο ίς αι αφι ές ιο ές. - ς ος οιό α ο αέ α, ι ά σ φα ο ής ς σ ι ής σια ής ο οθ σίας. - ς ος ις ήσ ις ς αι ο έ αφος, σ ά σ ά σ αι έ σ ήσ ς αι ιβα ο ι ώ ι ώσ ώ ο ς σ ις οι ί ς ια ι ασί ς ή ς α οφάσ, σ ο ιο ισ ό ς ιάβ σ ς αι αύ σ ο α ι ώ ώ ο άφο ς, αθώς αι σ ο ο ισ ό αι α ο α άσ ασ ασ έ αφώ. - ς ος θα άσσια σ α ι ή, φα ο ή ς σ ι ής ο ίας- αίσιο. - ς ος σ α ά οφί, ί σή ς έσ, α ύ ά, αι ο θ ι ού ο ά α ος ό ς α οβ ή. - ς ος β ί σ ι ί, ιοθέ σ α ο ο ι ώ, α ό άς ό, α ασ ασ ι ώ α ι ώ έσ ύσ σ ιό ς, ο ά α α αθ ίας αι ασ ιό ς οβο ής/ ι οι ίας, αθώς αι οσ ο ό σ ς ια ο ό ο ο ύ ο ής αι α ά α ο ο ι ώ θ ίσ. αι ι ή οι ι ή θύ, ς αίσιο ο ά σ ς αι ο οί σ ς ς ύθ ς ς ος ο ιβά ο ι ι α ι ό ας, έ ι α ό α α σ ισφέ ι σ α ι ά σ ο α ύ ο έ ος α α ά θ ι ώ σ ό. 31

32 8 Ο Ο Η Η Η Α Η Η ο ο έ οσέ ισ σ ο οί σ ς θ ι ής α ι ής ια ι α βά ι ις βασι ούς ά ο ς ιασ άσ ις : α ο ι ι ές αι ό α ο ο ού α φα οσ ού α ό ο ς όσιο ς φο ίς, β α ία αι έ α φα ο ής ο ι ι ώ αι ία φα ο ής σ σ ά σ θ ι ές ο αιό ς. 8.1 ο ι ι ές αι ό α ι ο ι ι ές αι α ό α ο ο ού α φα οσ ού α ό ο ς όσιο ς φο ίς ια οώθ σ ς ο ού α α ο ιο οι θού ς ής: - έ σ αι αισθ ο οί σ ι ι ήσ αι ο α ισ ώ ια - ίσ σ ι α ο ή capacity building) ι ι ήσ αι ο α ισ ώ ια φα ο ή άσ - ιαφά ια άσ - Α ά αι φα ο ή άσ σ ο αίσιο σ ο ής ι ι ήσ σ ι θ ίς φο ιασ ι ές α σί ς - ο α οσή α σ branding/labelling) αι ι οι ία άσ α ό ο ς ο α ισ ούς αι ις ι ι ήσ ις ο ις φα ό ο. 8.2 α ία αι έ α φα ο ής ο ι ι ώ α α ία / έ α φα ο ής ο ι ι ώ ο ιαθέ ι ο ι ία ια οσ ή ι άσ α ό ι ι ήσ ις αι ο α ισ ούς σ ο ί ο αι, σ βάσ α ο ιώ ο ι άφ α ί α β. ό α. ς ής: έ α ο οθ ι ού α α ή α - ισα ή έ ι ί α ιο ό σ ς ια ις όσι ς ο ήθ ι ς ο θα σ α ώ ο έ α α ό ις ιβα ο ι ές α α έ ο ς άσι ς όσι ς βάσ ις,. / αι οι ι ές α α έ ο ς έ α ι ο ο ι ού α α ή α - ισα ή ιβα ο ι ώ αι οι ι ώ α α έ σ α ι ή ια ισ ι ής Α ιο ό σ ς ι ι ήσ α ό ις ι ές ά ς. - ιο ία α ισ ια ού ί ο θα α αφέ αι σ οι ι ά ύθ ς ι ι ήσ ις έ α έ σ ς, αισθ ο οί σ ς αι αί σ ς 32

33 - άσ ις αί σ ς σ ι ά θι ή ιφο ά αι θ ό α, όσο σ ασια ή, όσο αι σ οσ ι ή ή: ια έα, ισσό ο θι ή σ ιφο ά σ α α ι ή αι οσ ι ή ή, ο ύ ι ο οέ α αι ισσό ο, ς ια α α ό ο ισ ι ή α ά, ο οία έ ι α α ο ί ού ο ό ο ι ι ήσ αι ο α ισ ώ. Α ίθ α, θα έ ι α α ο ί σ σ α ι ό σ οι ίο ς αί σ ς ό βαθ ί ι έ σ ό ι ό ο σ ι οβάθ ια, α ά αι σ οβάθ ια αι οβάθ ια αί σ. ο σ ίο α ό ί αι ύ ο α α α ο ό ς αί σ ι ά ι α ά α ώ α ς σ ά ια, ός ο οι ο ια ού ιβά ο ος, ο ό αί σ ί α αφο ι ά θέ α α θ ό ας α ο ί α α αί ο σ σ α ι ό ς ίσ σ ς ς ύ ς αι ι ής ια ι ασίας. οσ ή ι αι ο έ α α ή ς ι ίας ή ι έ ο, σ α ο ι ές αι ο ι ές ασ ιό ς αί σ ς αι α ά ισ ς, θα έ ι α σ ο ύ ι σ α ό σ αι ήσ ώσ, ιο ή αι οσό ο ι ο ύ ο οσ ι ή έ ι, α ασ ο σι ό α, ό σ ο ή σ α ο ά ασίας. α έ ασ οσ ή ι αι ο έ θα έ ι α ι ο ί ς ί ο ια ο ς ί ιο ς ο ς ο ό ς ια ιο ία α α ισ ι ού ο ή α ος έσα α ό οσέ σ αι ια ή σ ού ι έ ο α θ ώ ι ο φα αίο α ά αι ι ό α ς θ έ ιο ός α ύ ο οι ο ο ι ού αι οι ι ού ιβά ο ος. ίσ ς, έσ ς έ α ς θ ά θι ής ιφο άς αι θ ό ας, ισ ύ αι ο σιασ ι ά σ ι ό α ς α α ι ής αί σ ς αι α ά ισ ς αι ι ο ύ αι ι ι ό α α ο έ, σ θ ι ό αϊ ό αι ι θ ές ί ο. ιο σ ι έ α, ίσ σ ς αί σ ς ό βαθ ί, α αφο ι ά α ιο ά α ι ί α έ ι ς σ ό ο α σ βά ι σ β ί σ ς οιό ας ς ασίας. Α ό ο ί α α ασ ί φι ό έσ ς σ ασίας α ύ ι ι ήσ, οι ι ώ αί, ι ά αι ο α ισ ώ ο α έ ο αι ί ς αι α ό ς αί σ ς αι ά σ ι ώ αί σ φο έ. ίσ ς, ι ό σ ς α ά ς αι ο ό α ι ώ σ ο ο έα ς α α ι ής αί σ ς αι α ά ισ ς αι αφο ά ο σίας ι έ οσ ίσ, ο ί ά σα α ο ίσ ι ο ς ο ι ούς α ο έ ο ς αι ι ι α ί ς ις α ά ς ιό ς ο θα ο ς ι έ ο α ού, α ο ο θώ ας ια ιο θι ή οσέ ισ σ ι ι σια ή αθ ι ό α αι ις οσ ι ές ο ς ασ ιό ς. Α ο έ σ α οώθ σ ς βι σι ό ας αι ς οι ι ής σ ο ής σ θ ι ό αι αϊ ό ί ο, α ά αι ασφά ισ ό ι ό οι ί ο αι ί αι ή οι σ ι ά ις ο οέ α αι ισσό ο α αι ού ς θι ές σ ιφο ές. - άσ ις έ σ ς αι αισθ ο οί σ ς σ ι ά οι ι ή θ ό α: άσ ις α ού ο ί ο ς σ ο ύο σ ί σ οβ α ισ ώ αι α ι ήσ ο έ ο οι ή ς ο ς αι ιοθέ σ ς οι ι ά ύθ ς σ ιφο άς α ό όσο ο α ό ισσό α ιαφ ό α έ έσα α ό άσ ις οι ί σής ο ς σ α ή, ήσ ο ιώ αι σ α ι ώ σ ιώ ια ιά οσή ς αι θά σ ς 33

34 ιοθέ σής ς. ή ς α α ά άσ ο ού α ί αι α ύ ά α α ό ο θα ιαφ ό α έ : o ι ι α ι ή οι ό α o ο ίς ιοί σ ς o έσα α ι ής έ σ ς o Α α αϊ ή οι ό α. - Α ά ι α ώ α ι ώ : α ά ι α ώ α ι ώ ο φα ό ο αι όσο σ ο ι ι ι ό όσο αι σ ο όσιο ο έα ο ί α σ βά ι σ αύ σ ς οβο ής αι α ιο ισ ίας ς. ια ο σ ο ό α ό ο ί αι ιο ία ός ο ι ού α οθ ίο repository α ώ α ι ώ ο φα ό ο όσιοι ο α ισ οί αι ι ι ήσ ις. α ά ι α ώ α ι ώ ο ί ίσ ς α οσ ι ί α ό αθιέ σ θ ι ού β αβ ίο ια α ύ σ ασία ι ι ι ού αι όσιο ο έα σ ο ίο ς αι α ό οσ ή ι ιφ ια ώ / α ι ώ / ι ι ώ ια ισ ώ α ισ ίας. - ο α ο ό σ branding : ιο ία, ιοθέ σ αι ιά οσ ι ι ώ σ ά (labels) ια α ι ά οϊό α/ σί ς ο α ά ο αι/ οσφέ ο αι οι ι ά ύθ ο ό ο. - α ο ή ι ι έ ς βοήθ ιας: ιο ία ι ι έ αφ ί οσ ή ι ς help-desks) σ ι ι α ι ούς φο ίς, σ ό ο αισθ ο οί σ αι α ο ή αθο ή σ ς αι οφό σ ς ος α έ ο ς α αφο ι ά ιοθέ σ άσ αι α ι ώ, ά α σ έ ι ι α ι ή ο ς σ α ι ή έ α ι ύ σ ς - ο ι ό Foru Α οι ού ια ό ο : α α ο ί αι α ό οσώ ο ς ό βασι ώ σ ό : ι ι ήσ, ι ι α ι ώ φο έ, σ ι α ισ ι ώ ο α ώσ,, α ισ ί αι οσώ ς ο ι ίας. ό ος ο θα ί αι ιαβού σ ια οσ ή ι ς ιαίας αι οι ής θ ι ής σ α ι ής ο ί ο α ο αι α ά ύο ό ια α ιο ό σ αι ι αι ο οί σή ς α ά α ό α ς β ι ι ά / ασ ι ά έ α α β ι ι ά/σ ασ ι ά έ α ο ύ ο α ό ο σ ασ ό ύο ή ισσό α ό ις α α ά α ο ί ς έ αι σ ώς α α α ο ί ο αι α ό ο α σ ισσό ο ς α ό έ α σ ό ο ς. 8.3 ία φα ο ής ι α α ά ο ι ι ές αι α σ ι ό α α ία / έ α φα ο ής ο ς α α ο ί ο αι σ α ής ία φα ο ής ς : 34

35 - ο α θ ώ ι ο α ι ό, έσ ς α ά ς ιο ή αι ς αί σ ς ο οσ ι ού ι ι ήσ αι ο α ισ ώ, ς οσ ασίας ασια ώ ι αι ά, ς ι ι ής αι ασφά ιας σ ο ώ ο ασίας. - σία ς ι ί σ ς, έσ ς ίσ σ ς ς ι ι σια ής ο ού ας ια, ς α ά ς σ έσ ισ οσύ ς αι ιαφά ιας α ό οι α ιαφ ό α έ. - α ο ά, έσ ς α ά ς οϊό αι σιώ ο σ α ώ ο α ές ς, φα ο ή α ώ σ φο ιασ ι ή α σί α. - ο φ σι ό ιβά ο, έσ ς σ ά σ ς ιβα ο ι ώ ι ί σ ις ια ι ασί ς ι ο ής ο θ ώ, β ί σ ο ια ού α ο ώ α ος ι ι ήσ. - ο οι ι ό ιβά ο, έσ ς α ά ς α ώ σ έσ ις ο ι ές οι ό ς, οσ ή ι οι ι ώ ο ά ο β ίσ ο αι σ α ά. 8.4 οσ ι ι ές ο ές θ ι ό βού ιο σ ο ός ο θ ι ού βο ίο ί αι α ά ς, σύ φ α ις ι θ ίς αι αϊ ές Α ές, αι όο ος ι ι ήσ σ ο ο έα α ό. ο θ ι ό βού ιο οβά ι ος ο ι ία ισ ήσ ις σ βο ι ού αι ο ο ι ού α α ή α ια θέ α α. έ ι σ ι ο ές, ό α α σ ιασ ού έ ο ο ής αι σ ί ό αι ι ά, άθ έσο, ια α ά ς. ιβ έ ι ο ιβά ο ς αι ι ο ί ς σύ σ ος α ά σα σ βέ σ αι ις ι ι ήσ ις α άσσο ας θ ι ή ο ι ι ή ια. ο θ ι ό βού ιο ί αι α ό ιο ια ίβ ί ο ο ο ίας, ο σ άσσ ι Α ή φα ο ής. ο θ ι ό βού ιο έ ι ώσ α ού αι οι ι θ ίς αι αϊ ές α ές, α ά αι α α ί οφο ί ς σ ι ά ι ο ία ι ι ήσ σ σ έσ αι ι ή οι ι ή θύ. ίσ ς, οσ ί ι ιο ία ο ύ, ι ή ια α ο οία σ ια ο φώ ι α ό ι σ ο ής ο όσιο αι ι ι ι ού ο έα αι ιο α ώ ι ιαβο ύσ ις σ ι ά θέ α α ο αφο ού. ο ί ι ις άσ ις ς Α ής φα ο ής αι Α ιο ό σ ς αι ιβ έ ι ο έ ο ς. ο θ ι ό βού ιο α α ί αι α ό σ α ό ια ο ία, οσώ ο ς οι ι ώ αί, αι α α αϊ ή οι ό α ώ οσ ί αι ιοι ι ά α ό / σ Α ύ αι ιώ ς ι ής α α ίας ο ίο Α ή φα ο ής αι Α ιο ό σ ς Α ή φα ο ής αι Α ιο ό σ ς έ ι σ ο ό α ά αι οα ή ς ο ο ο ίας σ αι ι ή οι ι ή θύ, ιασφά ισ ς ιαφά ιας, 35

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως :06/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος :

Διαβάστε περισσότερα

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg pasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Α Α Α Η Η Η ghjklzxcvbn m q ς wωe rt y u io p a sdfghςjklzxcv bn m qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw Η Η Ω Α Α ertyuioσ p a s ω dfghj kl zxcvbn ωm qwert yui σ ε ώ ε - εγ α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Η Η Α Ω Α Α Α Η Α TE Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Α Ω.. ο ια ό Ω Α Η Α 244102 Α Η Ω 1 ο Α Η Α Η Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α, Α Ω & Α Α Α α. / σ : Α. σό α α. ώ ι ας : 115 21 οφο ί ς :. ήσ έφ ο : 210 64 79 233 α : 210 64 79 285 email : support@gcsl.gr Α Α Α : Α Α: ΒΧΙΧΗ-Φ08 Α Α K : Αθή α, 20-11 -2014 Α ιθ. ω.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α Α οί ς : 21-03-2014 Α Α ο 8555/2014 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ις οί ς σήα 21-03-2014 έ α α ασή, σ ο ο ι ό α άσα ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ-α φα ά ο 14SYMV001937412

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/).

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/). ώ ιο άσης α χής αι α ός α ο ίο ι ασ η ίο Ω Ι Η Ω Η Η Η ς α ώ ς αι ίας ία «Η Ο Ο Α Ω Η Α Ο Η Ο Η & Ο Η Α Α Α Ο Η Η Ο Ο Ω & Η Ω Η», ια ι ι ό ί ο «Α Α», ο ό ο αι σή α «Α», έ α σ ο ι αιά Α ι ής αι ί ο ώ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α ΑΗ Α Αθή α, 27-03-2014 14SYMV002047477 2014-05-14 Α...: 680/27-03-2014 Α.. Α : 476/27-03-2014 ΑΑΑ Α ΗΗ Η (53Η Α Η Η Η ΑΑ Η ΩΑ «ΑΑ Α ΑΗ Α Η Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω ΑΑ Α Η ΑΗ Η» ης 27 ης Α 4 έ α 1ο: Έ ιση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.08 08:32:19 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ι ή η σία,. α ο ού ο, Αθή α, / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : 10229 Α ο 21 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα αι θ ίσ ις σ αφώ θ ά.

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:  α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α οί ς : 03-02-2014. ω.3100 ο 36593/ Α Α Ω Ω Ω Α: Α - / Α Α Α Α ις οί ς σή α 03 β ο α ίο 2014 έ α έ α, σ ο ο ι ό α άσ α ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ - φα ά ο ι ιό ά ς, ό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς α ο ία (A1-C Α Α Α. α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ά 2. α α ι ή σ ό ασ. αθαί ο έα ή α α σ ια ό ο ς. αθαί ο α ι ά ι ή α α.. α α ι ή αθαί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Digitally signed by Η INFORMATICS Η DEVELOPMEN T AGENCY Ω ΑΪ Α «CIP-pilot Location: Athensactions» DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.15 16:21:12 EET Reason: Α Η Α Α Η Α Η Ω Α Η Η Η Α Ω Ω Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Ω

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

14PROC Ω ΑΪ Ω

14PROC Ω ΑΪ Ω Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Α Η Η 14PROC001870396 Ω ΑΪ Ω 2014-02-14 TAMEIO Η Α Α Ω Ω Α Α Ω Ταχ. Δ/ν η : Α. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Α πε ό ηπο, ΑΘΗΝΑ Ι ο λί α : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS.

ERASMUS. 1. Α Α Α Α Α : Α Α Ω Ω Ω Ο Ο Ω Α Ο Ω Α Ο Ω Α Ω.. Ω Α Α Ο Ω Α Α 6502003 Α Ω ο Α Α Α Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ο Α Η Ο Α Ο Α ι ό βα : 1 / 2014 Α Η #14.760,00# Ο Η Η Α Α Ο Ι Ι Ω Ω βα ό α η ο ι αιά α 1 β ίο α : 1) Αφ ό ο α α ο ο.... ία «Α ΙΟ Α Ω Η Ι Ι Ο Ω Α Ο» (.Α...), ο ό ι α ο ί αι α ό ο ό ο ο

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Α.Α. Η- Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Α Α Ο Ω Ο Ω Α α, 18-9- 2013 Ο Ο Ο Α Ο Α ι : 30/002/7169 / Ο Ω Ο & ι α ά : 30/078/144/11-3-2013 Α 13PROC001785061 2013-12-16 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.15 09:10:07 EEST Reason: Location: Athens Α α ιθ.: 103/2014 14SYMV002295183 2014-09-18 Α Α Α Α Α «ARETEION

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE ο έ θ σης ί ο YouTube ού αι ι ό οφί Η αι ία Ω Α Ο Ο.& αι ς α ι ίας α ό ο 1993. Α Έ ι σ ά α ό 100 θέσ ις σ α ό 500 θέσ ις ί ςσ Ασία. άσ ι ς θέ ς σ ι ό αι έ ι ισ φ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής :

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής : Δ ατ η ατ ό Πρόγρα α Μ ταπτυχ α ώ Σπου ώ «α α έ άσι ι ή έ ια αι οι ο έ ς ι α ές ο ο ές ια ια ί ισ αι οι ο ο ία ς» α ια ή ι α ι ή ασία ς έσ οι ας- ι ίας ο ά ι α ού ο α ο ό ο α ι ού & Α ο α ού Α ιθ ός ώο

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά  (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.02 13:57:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι Ο Η Α Α Η Η Ο Η Η Ο Η Α Α Α Η Α Η Η Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160)

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160) ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160) ασία ς οι ή ιας ι ί ο Κω σ α ί α Θέ α «οσ α ι ή άσ α ά ω ω οϊό ω ω ο ιού ά α ό Α ι οβό σ UVB σ Α θ ώ ι ο έ α ο έχ ι Α ασ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.18 11:40:13 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΜ2469079-Π0Λ Α α ιθ.: 91/2014 14SYMV002295394 2014-09-18

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.17 14:24:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Γ3ΟΞΛΔ-Ε2Η Α Α Η Α O Α Ο Α Α Η Α Ο Η Ο Ο Ο Α Α Α Η Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 7: οσ ή ι ι ύο Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.13 11:43:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 72ΝΒ46ΨΖΣ4-ΟΔ9 Α Α Α Αθή α : 13/3/2015 Α ιθ. Π.: 7313 Η Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:59:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΨΡΖ469ΗΡΧ-9ΩΑ ο ή ια ισ ού ια 14PROC002320260 2014-10-02

Διαβάστε περισσότερα

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV Χ Η Η Α Α Α. ω.:5422 Αθή α 14.02.2014 Α Η 14SYMV001890295 2014-02-25 ια η α άθ η α ά η α φό α η ιο ία & ο ή ι η «ώ οώθη η η ι ώ οϊό ω» Α α α 14.02.2014, α αφ ία ο ι ο ι ίο ά α ί ο ο ί, αφ ό ο ο ι ό ό ο

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 8: σ ή α α α οθή σ ς Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Α Ο Α Ο Α.Α. - Α Α Ω Α Α Α Ω Ω Α α, 5-12-201 Α Α ι : 0/002/9522 / Α Ω ι α ά : 0/078/19/18-11-201 Α Α 1PROC001771147 201-12-10 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο ί : ι ά φ ο : 79 Fax : 0 6479285

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφ ό α 3: ο ο ή έφο ς Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσ ς ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς α

Διαβάστε περισσότερα