14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :"

Transcript

1 Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS Α Α: ,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Αι ά ω, 03/07/2014 1

2 Περιεχό ε α ΡΘΡΟ 1. ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ ΣΟΤ ΡΓΟΤ... 4 ΡΘΡΟ 2. ΓΛΩ Σ ΤΜ... 4 ΡΘΡΟ 3. Ι Ρ ΡΧΙ ΤΜ ΣΙΚΩΝ Σ ΤΧΩΝ... 4 ΡΘΡΟ 4. ΓΓΡ Φ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙ... 5 ΡΘΡΟ 5. ΜΠΙΣ ΤΣΙΚΟΣ Σ... 5 ΡΘΡΟ 6. ΤΠ ΡΓΟΛ Ι... 6 ΡΘΡΟ 7. Ι Θ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ... 7 ΡΘΡΟ 8. Π ΡΟΧ ΓΓΡ ΦΩΝ - ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΩΝ... 7 ΡΘΡΟ 9. ΤΝ ΡΟΜ Θ Μ Σ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙ Μ ΣΡΙΣΟΤ... 7 ΡΘΡΟ 10. Γ ΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 7 ΡΘΡΟ 11. Ι ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 9 ΡΘΡΟ 12. Κ Σ Θ ΓΓΤ ΩΝ ΡΘΡΟ 13. ΠΟ ΜΙΩ ΡΘΡΟ 14. Π Ρ Ο & Π Ρ Λ ΣΩΝ Ι ΩΝ ΡΘΡΟ 15. ΠΝ ΤΜ ΣΙΚ ΙΚ ΙΩΜ Σ ΡΘΡΟ 16. Γ ΝΙΚ Ι Σ Ξ Ι ΡΘΡΟ 17. ΣΙΜ Μ ΡΘΡΟ 18. ΣΡΟΠΟ ΠΛ ΡΩΜ ΚΡ Σ Ι ΡΘΡΟ 19. Κ Σ ΓΓ ΛΙ Κ Μ ΡΟΤ Σ Ν Θ ΣΟΤ ΡΧ ΡΘΡΟ 20. Φ ΡΜΟΣ Ο ΙΚ ΙΟ ΠΙΛΤ Ι ΦΟΡΩΝ Π Ρ ΡΣ Μ I ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

3 ο Αι ά σή α 03/07/2014, έ α έ, σ α αφ ία ο ο ο ι ού αι ι ού Ι ύ α ος Ι Αθή ας ( ή α ι ώ ο α ά ), ο ός Α ίο ί ος Α Αι ά αϊ α ίο α ύ αφ ός: 1) ς «ι ο ής ια ί ισ ς ο ι ι ού ο α ιασ ού ο ί Έ ας Ι Αθή ας» ο σύ φ α ις ια ά ις ς.α..α. 679/96 ( 826 ) ό ς ώθ ο ά θ ο 36 ο.3794/2009 αι ο ο οιήθ ο.3848/2010 αι ο ού α ο ό σ ς ι ώ αι ι ο φ ι ώ έ ο Ι Αθή ας ή α ι ώ ο α ά, ό ι α οσ ί αι α ό: α) ο Α α ή οέ ο ο Ι Αθή ας αι ό ο ς ι ο ής ια ί ισ ς ι ι ού ο α ιασ ού ο Ι Αθή ας,. ή ο ιά αθ ή (α όφασ 10455/ ο οέ ο ο Ι Αθή ας), β) οϊσ α έ ο ή α ος ι ώ ο α ά ο Ι Αθή ας. Ιφι έ ια Α ασ ασά ο ( ια ισ ι ή ά.20/8620/ ), 2) ο. / ο ο ού, ί ο ο αθ ή ο ή α ος ο ι ής, ισ ο ι ά ύθ ο ο έ ο ί ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Ι Αθή ας» ο ο οίο σ α ο ο ί αι α ό αϊ ή Έ σ έσ ο ιφ ια ού ι ι σια ού ο ά α ος «Α Ι » ο Α ( ι ός ), α ο έ φ ής «α αθέ ο σα α χή» αι αφ έ ο 3) ο. ίο ά, Α Α , ο ί βάσ ι ο 7436/ ς ό ι ος όσ ος ς αι ίας ία NETSCOPE SOLUTIONS A.E. έ α σ έα ι α έ φια Α ι ής, α α ά 4, , Α ,... Α Αθ ώ ο σ ο ής θα α αφέ αι ως «ο Α ά οχος», ι ο οίοι α βά ο ας ό η: 1. η α ιθ ό ο ό ο 4504/ α όφαση έ α ης ς ά ς «ο ήθ ια ο ισ ού ο Ι Αθή ας» σ ο.. ς ιφέ ιας Α ι ής, Ά ο ας 2 «Α Ι Α Α ΑΙ ΙΩ Ι Α Ω» µ ι ό αι ι ό ά ς , 2. ο ι έ ο ι ό ίο Έ ο, 3. η α ιθ ό 15/ α όφασ ς ι ο ής ια ί ισ ς ο ι ι ού ο α ιασ ού ο Ι Αθή ας σύ φ α ο οία ίθ ο ή ο ια ισ ού οϋ ο ο ισ ού < ,00>, 4. η οβ ηθ ίσα οσφο ά ο α α ό ο 5. ις α οφάσ ις ης ι ο ής ια ί ισης ο ι ι ού ο α ιασ ού ο Αθή ας α ιθ ούς 04/ αι 06/ σύ φ α ις ο οί ς ίθ α α α ι ά ς ι ο ής ι έ ιας ια ισ ού αι Α ιο ό σ ς οσφο ώ ια α α ύ σ ι ώ. φ ήθ α αι έ ι α α ο ά α α ό ο θα : 3

4 Α 1. Α Α ά ο ος, σ ο αίσιο ς ύ βασ ς, α α α βά ι έ σ ο Έ ο ο αφο ά σ ο ήθ ια ο ο ισ ού ο ο οίος α α ι ά ι άφ αι σ ο α ά α Ι ο α ο ί α α όσ ασ ο έ ος ς α ούσας σύ βασ ς. ο Έ ο θα ο οι θ ί α ό ο Α ά ο ο σύ φ α ο ό ο, ο ς ό ο ς αι ις οϋ οθέσ ις ο ι άφο αι α α ι ά σ ια ή, οσφο ά ο Α α ό ο, αι ύ βασ. α ά α οι ά, φα ό ο αι σ α ι ά οι οι ί ς ια ά ις ο.. 118/2007 αι ο Ασ ι ού ώ ι α. Α 2. Ω Α Α άθ ι οι ία α ύ ο Α α ό ο αι ς Α αθέ ο σας Α ής ί αι σ ι ή ώσσα. ο ή ο αι ο ο ή ο, α ά ιά ια ισ ύος σ βα ι ώ ο ώσ ς ύ βασ ς, α αι θ ί ι ία ή άφ ασ α ό ή/ αι ος α ι ά ια ι οι ία ώ, α ές θα ασφα ί ο αι φ ο ί α, α ά αι θύ ο Α α ό ο. ί σ ιαφ ίας α ύ ς άφ ασ ς αι ο ό ο, ισ ύ ι ο ό ο. Α 3. Α Α Ω Ω ύ βασ α α ί αι σ ι ή ώσσα βάσ ο ς ό ο ς ο ι α βά ο αι σ ια ή αι οσφο ά ο Α α ό ο, ιέ αι α ό ο ι ό ί αιο αι ο ί α ιέ ι ό ο ς α ίθ ο ς ος ο ι ό ο ς α ιθ ό ο ό ο 4810/ ο ή ς ο ια ισ ού. ο ί ο ς ύ βασ ς θα α ισ ύ ι α α ά ς ός οφα ώ ή ασί α α ο ώ. ια θέ α α ο θα θ ί ο αι ώς α ό ύ βασ αι α α α ή α α α ής ή σ ί σ ο α α ύ ο α ι ο ό οι α ιφα ι οί ό οι αι ια ά ις α ής, θα α βά ο αι ό α ά σ ι ά ι ή οσφο ά ο Α α ό ο, ι ο ο ι ή ο οσφο ά αι ια ή, φα ο ο έ ίσ ς σ α ι ώς οι ί ια ά ο Ασ ι ού ώ ι α. 4

5 Α 4. Α Ω Α έ αφ ι οι ία α ύ ς Α αθέ ο σας Α ής αι ο Α α ό ο α α ο οι ί αι, ς α ο ούθ ς: ια Α αθέ ο σα Α ή: ι ο ή ιαχ ί ισης ο ι ι ού ο α ιασ ού ο Α Η Α Α ίο ί ω ος 28 Αι ά ω η.: fax: mail : ια ο Α ά ο ο:. ω άς Ο ός αχα ά 4, Χα ά ι η.: fax: mail : άθ ί σ, ο α οσ ο έας α βά ι άθ α α αίο έ ο ια α ασφα ίσ ι α α αβή ο άφο αι α ό ι α ής. Ό ο σ ύ βασ ί αι ό ος ια ι ο οί σ, οι ο οί σ, σ φ ία, έ ισ, β βαί σ, ισ ο οί σ ή α όφασ, αι φόσο οβ έ αι α ιώς, ό ι ο οί σ, οι ο οί σ, σ φ ία, έ ισ, ισ ο οί σ, β βαί σ ή α όφασ θα ί αι α ή. ια αθ ι ή α α α ή ά α ύ σ βα ο έ ί αι α ό α σι ο οι ί αι ο ι ό α ο ίο ό ο αι σ ο βαθ ό ο ά ι έ οιο θα ί αι α ο ό αι α ό α ύο έ. Α 5. Α αθ ό ιά ια ς ύ βασ ς α ά αι ά ή ή ύσ α ής αι ια ιά ια ο ά ισ ο έ (5) ώ, ο Α ά ο ος θα α α άβ ι ο έ σ α ήσ ι ισ ι ά αι α σ ο οιήσ ι σ ο οιο ή ο ί ο, ο οια ή ο έ αφα ή οφο ί ς ο θα ιέ θο σ ώσ ο α ά έ σ σιώ αι ή σ ο ώσ ο. ίσ ς θα α α άβ ι ο έ σ α σ ο οιήσ ι έ ος ή ο σύ ο ο ο Έ ο ο θα έσ ι ίς ο ού έ αφ έ ισ ς Α αθέ ο σας Α ής ( ο έα ι ο ίας). ι ι ό α: 5

6 Α ά ο ος ο ού αι α ί ύθ ια ς ος ις ισ ι ές οφο ί ς αι α σ οι ία ο σ ί ο αι ις ασ ιό ς ς Α αθέ ο σας Α ής. Ως ισ ι ές οφο ί ς αι σ οι ία οού αι όσα ί αι σ ά σ ο ς ί ο ς, α ό α αι α έ ο α α ισθ ί α ό Α αθέ ο σα Α ή ς ισ ι ά. ή σ ισ ι ώ οφο ιώ α ό ο Α ά ο ο ιέ αι α ό ις ί ς ια ά ις αι ο ο οθ ι ό αίσιο αι έ ι α ί αι φά ι ς ισ ι ό ας ο ί ο Α ά ο ος ια ο ι ό ο α ισ ό αι ια ις ι ές ο ς οφο ί ς ισ ι ού α α ή α. Α ά ο ος ο ού αι α α οφ ύ ι ο οια ή ο ο ή σ φ ό ο α σ φέ ο α ς Α αθέ ο σας Α ής, α α α ώσ ι ή ς ύ βασ ς ό α α σ οι ία, έ αφα. ο έ ι σ α ο ή ο αι αφο ού Α αθέ ο σα Α ή, α ί ια ή σ ι ά α ί αι άφ αι ο οι ού ι ού ο αφο ά σ ο οί σ αι ιοί σ ο Έ ο αθώς αι σ ις σί ς ο θα α έ ο αι σ ο αίσιο ο Έ ο α ό α ό. α α ία α ά έ ι α ί αι ύ ο α ια ίσι α α ό ά α α ία ο Α α ό ο ο αφο ού ο Έ ο. Α ά ο ος οφ ί ι α άβ ι ό α α α α αία έ α ο ι έ ο α ιασφα ίσ ι ό ι αι οι ά οι/ σ ά ς / ο άβοι ο ί ο αι σ ο φώ ο αι ις α α ά ο ώσ ις. α σ βα ό α έ σ φ ού ό ι σ ί σ αι ιό ας ο Α α ό ο σ ή σ α α ά ο ώσ ύθ ιας, ο Α ά ο ος θα α αβά ι σ Α αθέ ο σα Α ή οι ι ή ή α ίσ ο οσό ς α οιβής ο α ό ύ βασ. ίσ ς, Α αθέ ο σα Α ή ια ί ο ι αί α α α αι ήσ ι α ό ο Α ά ο ο α ο α άσ ασ άθ ό αι έ ίας. Α αθέ ο σα Α ή σ ύ αι α ί ισ ι ά ια ύο (2) έ α σ οι ία ο ίθ αι σ ιάθ σή ς α ό ο Α ά ο ο ά αφο ού σ ι ά σ οι ία ή οφο ί ς αι ο σία ή ι αιώ α α α ι ής ι ιο σίας φόσο α ά φέ ο έ ι «ισ ι ό έ αφο». α ία ί σ ισ ι ό α σ ύ ι Α αθέ ο σα Α ή ος ις α ές ο ι ού ά ο ς αι ς αϊ ής Έ σ ς. ισ ι ό α αί αι α ο ι αί ς σ ί σ ούς ί ς, έ σ ασ ς, ιαι σίας, σ ο α ο ύ ς α α αίο έ ο αι α ο ισ ι ά ια ήσ ς α ό α έ, ο ς ι ασ ι ούς α ασ ά ς αθώς αι ο ς ι ασ ές ς ιαι σίας. Α 6. Α Α ί σ α ο ι έ ς ια ο ής ς σ ασίας ο Α α ό ο ο άβο/ ο άβο ς ο έ ι σ ι άβ ι σ οσφο ά, ο Α ά ο ος ο ού αι σ ά σ σ ο οί σ ς ια ο ής α ής σ Α αθέ ο σα Α ή αι έ σ ο Έ ο θα σ ί αι α ό ο Α ά ο ο ή α ό έο σ ά / 6

7 ο άβο σ ι ο ού ο α ό ιθα ά έο ς σ ά ς / ο άβο ς σ ο ό ή ο οί σ ο Έ ο, ά α ό ο ού σύ φ ώ ς Α αθέ ο σα Α ής. ια α ι α άσ ασ ο ο άβο αι ο ι έ ο α οθ ί σύ φ ώ ς Α αθέ ο σας Α ής, θα έ ι α α ο ί ι ο ώ ος ό ι σ ο όσ ο ο έο ο άβο σ έ ο ό ς ί ς οι οϋ οθέσ ις ις ο οί ς ο α ι ός ο άβος ίθ α ά ος. α αθέ ο σα α ή ύ α αι α α αι ήσ ι αι ιο ο έ α α ό ο α ά ο ο α ι α άσ ασ ο άβο ια ο ς ό ο ς ο θα ή έ ο ο ί ιο ο α ά ο ο ή θα ο α έ ι α ό ια ισ ι ή ια ι ασία α ιέ θ ι σ ώσ σ ι έ οφο ιώ σ ι ά οσ ι ή ο α άσ ασ. άθ ί σ, ή θύ ια ο ο ή σ ο Έ ο, φέ ι α ο ισ ι ά ο Α ά ο ος. Α 7. Α Ω Α αθέ ο σα Α ή θα ιαθέσ ι ο οσ ι ό ο α αι ί αι ια ις α ά ς, α α ο ούθ σ αι ο έ ο ς ο ίας ο οί σ ς ο Έ ο αι αφο ά ο σίας σ Α αθέ ο σα Α ή. Α 8. Α Α Ω Ω Α αθέ ο σα Α ή οφ ί ι α α α ί ι σ ο Α ά ο ο, α ώς, άθ έ αφο, σ έ ιο, έ, ο ια αφή αι ι ό α άθ σ οι ίο ο έ ι σ α ο ή ς αι ι αιού αι α σ ο οιήσ ι, σ ι ό έ σ ο Έ ο, ίς α α αι ί αι ο ού ο αί α ο Α α ό ο. Α ά ο ος ο ού αι α ισ έ ι ό α α σ οι ία ς ς ά α α άφο ο ισ ι ή α α αβή ο Έ ο ή αθ οιο ή ο ό ο ύσ ς ύ βασ ς. Α 9. Α Α Ω Α Α ά ο ος ι αιού αι α ήσ ι σ ο ή ς Α αθέ ο σας Α ής ο ι έ ο α ι ο θ ί σ ι οι ία ο ό ό ς α ό ι ς α ές ή ά α όσ α, φ όσο θ ί ό ι ι οι ία α ή α αι ί αι ια α ο οβο θήσ ι σ ή σ σ βα ι ώ ο ώσ ώ ο. Α αθ ό ιά ια έ σ ς ο Έ ο, ο Α ά ο ος θα έ ι α σ ά αι σ ά Α αθέ ο σα Α ή, ο ού αι α α βά ι ό ο ο οι σ ή ο α α ήσ ις ς σ ι ά έ σ ο Έ ο. 7

8 2. Α ά ο ος οφ ί ι α ί ι έ ια αι φ ο ί α, ώσ α ο ί ι ά ις ή α α ί ις, ο θα ο ούσα α έ ο α ο έ σ α α ίθ ο ο σ φέ ο ς Α αθέ ο σα Α ή ή ο ο έα ι ο ίας. 3. Α ά ο ος ι αιού αι α ί σύ βασ σ ο οιο ή ο ί ο, ού α α αθέ ι ο αβι ά σ ί ο ς έ ος ή ο σύ ο ο ο α ι ι έ ο ς ύ βασ ς, ού α ο αθίσ α αι α ό ί ο, ίς ο ού έ αφ έ ισ ς Α αθέ ο σας Α ής, ο οία ί αι, α ά α ό ίσ ς, σ ό ς αι ι ές ι ώσ ις. ί σ ώ σ ς, ο αβίας., ο Α ά ο ος ί αι ο έ ος α οσ ο ί ι σ Α αθέ ο σα Α ή α σ ι ά σ φ ι ά. α ία α ά ο ί σ ο Α ά ο ος α α άσσ αι α ό ις σ βα ι ές ο ο ώσ ις αι θύ ς ό α άθ σ ς ασιώ σ ί ο ς ή ώ σ ς ή ο αβίας, ού Α αθέ ο σα Α ή σ έ αι σ βα ι ά α ί α α ά όσ α. ά ο σ βα ι ό ί α θ ί ό ή έ ι σ ά α, α ά α ς ά, σ ί σ ο, ια ό ο ς ο ά ο αι σ ις σ βα ι ές σ έσ ις α ύ σ βα ο έ ώ, ο ύ ι ό ή έ ι έ ς ά ας ο ού ο ί α ( ι ι ά α αφέ ο αι έ σ Α α ό ο, α ο ί σ σ βα ι ού ι ή α ος, α ασ ο ή έ σ ς ς σύ βασ ς, ια ο ή σύ βασ ς, α α ο ισ ός ώ, σ βιβασ ός.) Α αθέ ο σα Α ή έ ι α ία θύ έ α ι ς ο έ ς ά ας. 4. Α ά ο ος σ ί σ α άβασ ς ο οιο ή ο ό ο ς ύ βασ ς ή ς ια ή ς ή ς οσφο άς ο, έ ι ο έ σ α α ο ιώσ ι Α αθέ ο σα Α ή ή αι ο ύ ιο ο Έ ο ή αι ο ι ό όσιο, ια άθ θ ι ή αι α οθ ι ή ία ο ο ά σ α ή α άβασ οιασ ή ο αι ίας αι α οέ αι, α ά έ ι ο ύ ος ο οσού ς ύ βασ ς. 5. ί σ α έ ας βίας, α ό ι α ής βα ύ ι ο ο ή ο ο Α ά ο ο, ο ο οίος ο ού αι έσα σ έ α (10) άσι ς έ ς α ό ό ο σ έβ σα α ισ α ι ά ο σ ισ ού α έ α βία α α α αφέ ι άφ ς αι α οσ ο ίσ ι σ Α αθέ ο σα Α ή α α α αί α α ο ι ι ά σ οι ία. 6. Α αθέ ο σα Α ή α α άσσ αι α ό άθ θύ αι ο έ σ α ό ό α ύ α ή α ό άθ ά αι ία α ά έ σ ο Έ ο. Α αθέ ο σα Α ή έ ι ο έ σ α αβο ής α ο ί σ ς ια ια ή α ασ ό σ ή ο οια ή ο ά α οιβή σ ο οσ ι ό ο Α α ό ο ή ί. 7. ί σ ο ο Α ά ο ος ί αι Έ σ / οι ο α ία, α έ ο α ο ού Έ σ / οι ο α ία, θα ί αι α ό οι ού αι ις ο ό ο ύθ α έ α ι ς Α αθέ ο σα Α ή ια ή σ ό α ο ο σώ α ό ια ή ο ώσ ώ ο ς. ό φισ ά ς α ύ ο ς σ φ ί ς ί α α ο ής θ ώ ο ς έ ο ισ ύ ό ο σ ις σ ι ές ο ς σ έσ ις αι σ α ία ί σ ύ α αι α οβ θού έ α ι ς Α αθέ ο σας 8

9 Α ής ς ό ος α α α ής ο ός έ ο ς α ό ις θύ ς αι ις ο ώσ ις ο ά ο ή ά ώ ια ο ο ή σ ο Έ ο. 8. ί σ ύσ ς, ώ σ ς, ή θέσ ς σ αθ σ ώς α α ασ ι ής ια ί ισ ς ή ι ι ής αθά ισ ς ός ώ ο α α ί ο ο Α ά ο ο, ύ βασ α ο ο θ ί α φίσ α αι αι οι α ο έο σ ς α ό ύ βασ ο ώσ ις βα ύ ο α α ο ί α α έ ο Α α ό ο, ό ο φόσο α ά ί αι σ θέσ α ις ώσο. ίσ ια α ό α ή σ ς ή ό ς ύ βασ ς α ό ι αι σ ια ι ι ή έ ια ο α ο ίο ο ά ο ς Α αθέ ο σα Α ή. α ίθ ί σ, Α αθέ ο σα Α ή ύ α αι α α α ί ι ύ βασ. ίσ ς σ ί σ σ ώ σ ς, α ο άς, αβίβασ ς ς ι ί σ ς. ά οιο ώ ο α α ί ο ο Α ά ο ο, σ έ ισ ή ό ι ς ύ βασ ς α ό ι αι σ ια ι ι ή έ ια ς Α αθέ ο σας Α ής, ο οία ά ι α α ο ο θού α σ έ ο σ ο όσ ο ο ια ό ο έ ο ς οι οϋ οθέσ ις α άθ σ ς ς ύ βασ ς. ί σ ύσ ς ή ώ σ ς ο Α α ό ο, ό α α ός α ο ί αι α ό ία αι ία, ή θέσ ς ς ιο σίας α ού σ α α ασ ι ή ια ί ισ, ό σύ βασ ύ αι α ο ί αια α ό έ α έ σ ς α έ ο ό. έ οια ί σ α α ί ι έ ς Α αθέ ο σα Α ή αι ι ή ισ ο ή α ής έ σ ς. 9. Α ά ο ος θα έ ι α ί ι αι α ί ις ο ώσ ις ο οι ο οί ς ο ύ ο α ό ο ς α ο ισ ούς 1083/2006 (ά θ ο 69) αι 1828/2006 (ά θ α 2 10) ( ι ι ά: σή α σ ο ισ ι ού). 10. Α ά ο ος ο ού αι α ασφα ίσ ι ις ό α αι ού ς α ιο ο ήσ ις σ α αίσια ο οί σ ς ο Έ ο. Α ο θ ής ο ού αι α θ ί α ή ι ο ία ο ό ο ήθ ια ί ο ς σύ φ α ις ι ές ο ια αφές ς ια ή ς αι οσφο ά ο. α ά ιά ια ισ ύος ς ύ σ ς, α αθέ ο σα α ή θα θύ αι ια ο οια ή ο β άβ ο ό ο ήθ ια ί ο ς ο ό α ό σ ήθ αι ο θή ήσ ο αι θα ιβα ύ αι α έ α οσό ια α ι ά, α α α ι ά, ι ά αι οι ά έ ο α α ο α άσ ασ ς ς β άβ ς ός α α ώσι ι ώ. ί ο α αι ί αι, ι α βά αι σ ή ύ σ αι ο έ σ ο ο θ ή ια ο ι ό έ ο σ ή σ ς, σ α ι ά ο ι ά ιασ ή α α, ώσ ο ί ος ο ο ήθ σ α ί αι σ α άσ ασ α ής ι ο ίας αι οι ό ας. 2. α ά ο ος ο ού αι σ α ο ή α α α ι ώ ο ά ισ ο ια έ (5) έ, ός α ο ί αι α ύ ος ό ος σ ις ι ές ο ια αφές ι ώ αι σ οσφο ά ο α α ό ο. 9

10 3. α ά ο ος ο ού αι σ α άσ ασ ο ο ισ ού σ ο ώ ο ο θα ο ί ι σία αι σ θέσ σ ή ι ο ία α ού, ιαφο ι ά θα ί ι α α αβή. 4. α ά ο ος ο ού αι σ ί ι ς ι ο ίας ο ο ισ ού ο ο θ ύ ι αθώς αι σ αί σ ο α ό ιο οσ ι ού ο Ι ύ α ος. Α 12. Α Α Ω ια α ή έ σ ό ς ύ βασ ς ο Α ά ο ος α έθ σ α ιθ ό GRH115513/ ύ σ α ής έ σ ς ς ALPHA BANK ο α ύ ι ο 10% ς βα ι ής ι ής ίς..α. (ή οι οσό 3.950,00 ). ι ήσ ις α ής έ σ ς ς σύ βασ ς ισ έφο αι ά ο ισ ι ή οσο ι ή αι οιο ι ή α α αβή ο ι ού αι ύσ α α ό αθά ισ ό α αι ήσ α ό ο ς ύο σ βα ό ο ς. Α 13. Α Ω 1. Α ά ο ος α ο ιώ ι Α αθέ ο σα Α ή ια άθ α αί σ ί α ό έ σ ο Έ ο, ο οία α ο έ ι α ό ήσ ι ά σι ίας, α ιώ, σ ί, ο ι ά αι οσ ασια ώ ή ο ι ώ σ ά έ ο ς ο, ο οία α αφέ αι σ ύ βασ ή οσφο ά. 2. Α ά ο ος α ο ιώ ι ή ς Α αθέ ο σα Α ή, ια άθ ία ο ο έ ς έ ι ο θ ί σ α ή α ό αι ιό α ο Α α ό ο ή οσώ ο σ ά ο αι α ό ια ο οί σ ο Έ ο. 3. Α ά ο ος σ ά ι α ά ς ο Α αθέ ο σα Α ή, α α α βά ο ας ο όσ ος άθ α ι ι ίας, ώ ι ς ή ι ασ ι ής, ί ο ς, ο σ έ αι έ ο ς ο α α ία ή ή ή σ σ βα ι ώ ο ο ώσ. Α 14. Α Α & Α Α Α Ω Ω Α) Α Α Ω Ω 1. α ά οσ ι ώ θα ί ι έ ο α αι θύ ο ο θ ή σ ο ώ ο ο θα ο ο ι θ ί α ό ο α ό ιο ό α ο ιοί σ ς ο..ι. Αθή ας. 2. ο θ ής ο ού αι α α α ώσ ι α ό ο ήθ ια ί έσα σ α ο ι ά ό ια αι ο ό ο ο ο ί ι σ οσφο ά ο. 3. α όφασ ο α ό ιο ια ιοί σ ο φο έα ο ά ο ο έ ι α αι ιο ο ί αι, ο σ βα ι ός ό ος α ά οσ ς ι ώ ο ί α α α ί αι. 10

11 ά ή ι ο σ βα ι ός ό ος α ά οσ ς ίς α οβ θ ί αί ς αί α α ά ασ ς, ή α ή ι ο α α αθ ίς, α ά α α έ, ό ος, ίς α α α οθού α ί, ο ο θ ής ύσσ αι έ ος. 4. ο θ ής ο ού αι α ι ο οιήσ ι ο α ό ιο ό α ο ο..ι. Αθή ας ια ο ία ο ο ίθ αι α α α ώσ ι α ί ο ά ισ ο έ (5) άσι ς έ ς ί α. 5. αι ιο ο έ α όφασ ς α ό ιας ι ο ής, ύσ α α ό ο ό σ ο α ό ιο ο ά ο, ο σ βα ι ός ό ος φό σ ς α ά οσ ς ι ώ ο ί α α ίθ αι. άθ σ ι έ αι ό ο ό α σ έ ο ό οι α έ ας βίας ή ά οι ι ιαι έ ς σοβα οί ό οι ο αθισ ού α ι ι ι ώς α ύ α όθ σ α ά οσ σ βα ι ώ ι ώ. ις ι ώσ ις άθ σ ς ο σ βα ι ού ό ο φό σ ς α ά οσ ς, ιβά ο αι ώσ ις. ) Α Α Α Ω Ω 1. α ά ια ι ασία α α αβής ι ώ α ί αι α α ασ ί, φόσο ο ιθ ί, ο ο θ ής αι ι ί αι οσο ι ός αι οιο ι ός έ ος ι ώ. 2. οιο ι ή αι οσο ι ή α α αβή ι ώ θα ί ι α ό ι ο ή ο οία έ ι σ ο θ ί ια ο σ ο ό α ό α ό ι ο ή ια ί ισ ς ο ι ι ού ο α ιασ ού ο Ι Αθή ας. ι ο ή αφού ια ισ ώσ ι ό ι ο ο θ ής έ ι έσ ι ό ς ις σ βα ι ές ο ο ώσ ις σ άσσ ι ό ο ο οσο ι ής αι οιο ι ής α α αβής (ή α ό ι ς) σ ο ο οίο θα α αφέ ο αι οι οσό ς ι ώ, σ φ ία ο ς ις σ ι ές ο ια αφές αι ό ι α ί α ά ίσ ο αι σ ά ισ α άσ ασ. ί σ α ό ι ς ο ί ο ς α ό ι ο ή α α αβής, ισ ύο α α αφ ό α σ ο ά θ ο 27, α. 4 αι 5 ο.. 118/ ά α α αβή ι ώ αι σύ α ο σ ι ού ο ό ο α α ο οι θ ί α ό ι ο ή α α αβής έσα σ ο ο ι ό ο α ό σύ βασ ό ο, ό θ ί αι ό ι α α αβή σ έσ α ο ί αια, µ άθ ιφύ α ι αι ά ο οσίο. 4. σ βα ι ός ό ος α α αβής ι ώ ο ια ισ ού α ί ι α ό ο ία ς α α ι ής οσ ό ισ ς ι ώ. α ά α οι ά ισ ύο όσα α αφέ ο αι σ ια ή αι οσφο ά ο α α ό ο. Α 15. Α Α Α Ω Α Α Ό α α α ο έσ α α έ ς, σ οι ία αι άθ ά ο έ αφο ή α ίο σ ι ό ο Έ ο, o αίος ώ ι ας (source code) αι οι βάσ ις ο έ, ό ο ι έ αι αι α ο ί α ώς α α ώ σ ά ιας ήσ ς, αθώς αι ό α α ό οι α α α ο έα ο θα α ο θού ή θα α α θού α ό ο Α ά ο ο α ά ς ο Έ ο, θα α ο ού α ο ισ ι ή ι ιο σία ς Α αθέ ο σας 11

12 Α ής, ο ο ού α α ια ι ί ο αι ή ς αι α α α ύο αι, ός αι α ή οϋ ά ο σ ι ά α ι ά ι αιώ α α. α α ο έσ α α θα ί αι ά ο σ ιάθ σ ο ί οσώ ς Α αθέ ο σα Α ή α ά ιά ια ισ ύος ς ύ βασ ς, αι ά β ίσ ο αι σ α ο ή ο Α α ό ο, θα α α οθού σ Α αθέ ο σα Α ή α ά αθ ο οιο ή ο ό ο ή ή ύσ ς ύ βασ ς. ί σ α ί σ οι ία σ ο ι ή ο φή, ο Α ά ο ος ο ού αι α σ ο ύσ ι α ά οσή ο ς έ αφ ί σ αι ο ί ς ια α ά σ / ια ί ισή ο ς. ο ισ ι ή α α αβή ο Έ ο α ι αιώ α α α ι ής ι ιο σίας ο θα α α θού α ά έ σ ο Έ ο αι ί ο σ ις α α ά α α άφο ς αβιβά ο αι α ό ο Α ά ο ο α ο ί αια σ Α αθέ ο σα Α ή οι ο οίοι θα ί αι έο οι α ο ισ ι οί ι αιού οι ί ο Έ ο αι θα φέ ο ό ς ις ο σί ς ο α ο έο α ό α ό, ι ι ά αι ό ι ιο ισ ι ά α αφ ο έ ς ο σίας ο ισ ι ής ή οσ ι ής α α α α ής ο ο ισ ι ού άθ έσο αι ο φή, ό ή έ ι, ο σία φό σ ς, φά ισ ς σ οθό, έ σ ς αβίβασ ς, α ι αφής, α οθή σ ς α ά αι ο ο οί σ ς ίς ά ια ο Α α ό ο, ο οία σ άθ ί σ α έ αι α έ α ια ς ο αφής ς σύ βασ ς. Α 16. Α Α Α ά ο ος θ ί αι ό ι, ο ού οβά ι οσφο ά ο, ί άβ ι ό ό α α α α αία σ οι ία ια όθ σ αι οσή ο σα έ σ ς ύ βασ ς αι σ ώς, σ ο βα ι ό ί α ι α βά ο αι ό α α σ ι ά ο οί σ ο Έ ο έ ο α, ό ς: α) α έ ο α α α ής σ ί, θέσ, ώ, α αφο ώ αι άθ ί ο ς άφ ο οβ έ ο αι σ ύ βασ, β) α έ ο α ς ο ήθ ιας α ί ο α αι ού αι ια ο οί σ ο Έ ο, ) α έ ο α ς ο ήθ ιας ή α α ής ι ι ί αι ο ιώ, ) οι άσ ς φύσ ς α οιβές οσ ι ού, σ α ώ, ο άβ ο α α ό ο αι ασφα ισ ι ώ ισφο ώ ο ό ο ς αφο ού. α ά ο ος βα ύ αι άσ ς φύσ ς έ ο α σ ό α έ σ ο έ ο, ο όφ ι α άβ ι ό ο ια α ά ισ ς οσφο άς. α α ίθ σ α α ά α α ώ ί αι ι ι ή. Α 17. Α ο βα ι ό ί α ια έ σ ο Έ ο α ό ο Α ά ο ο, α έ αι σ ο οσό σα α αο ώ ι ιά α οσί ο ό α έ ώ <48.585,00> σ ι α βα ο έ ο..α. 12

13 ια ό ς ές θα ί ο αι α α α αί α ό ι α α ασ α ι ά ι αιο ο ι ά. Α ά ο ος ιβα ύ αι άθ ό ι ά σ σύ φ α ο ς ισ ύο ς ό ο ς. ιώ αι ό ι αθα ή α ία α ασ α ι ώ ό ι αι σ α α ά σ φό ο ισο ή α ος βάσ ι ο. 2238/94 ( 151/Α/94) ό ς ο ο οιήθ αι ισ ύ ι. ό οι αι οι ές οσιο ο ι ές ιβα ύ σ ις αθώς αι ά σ 0,10% έ ς ιαίας Α ά ς Α ής οσί βάσ βα ύ ο ο Α ά ο ο (ά θ ο /2011). ο σύ ο ο ς ής ο α α ό ο ο ί α βαί ι ο σ βα ι ό ί α. ο βα ι ό ί α α αθ ί αι αι θα α α ί ι σ αθ ό αι α άβ ο αθ ό ιά ια ς ύ βασ ς αι ί αι α ό α α θ ί ια ο οιο ή ο ό ο. Α 18. Ω Α ή ο α α ό ο θα ί ι ά ο ισ ι ή οσο ι ή αι οιο ι ή α α αβή ό ο ήθ ια ι ώ. Η η ω ή ο α α όχο θα α α ο οιηθ ί α ό ο ιφ ια ό α ίο Α ά ης. α ι ο ό ια ο α α όχο θα οθού σ α ής σ οιχ ία: TEI Α Η Α Η Α Η Ω Α Α Ω Α. Ω 28 & Η Α Α Ω Α Α Α Ω ΑΪ Α Έ ο «Η Α Α Η Α» MIS Α 19. Α Α Α Α Α Α Α ί σ όθ σ ς α ά οσ ς ι ώ ά ή ο σ βα ι ού ό ο, ό ς ια ο φώθ ό άθ σ αι έ ι ή ς ο ό ο ς α ά ασ ς ο ο ήθ, ή σ ί σ όθ σ ς α ι α άσ ασ ς ι ώ, ιβά ο αι α ά ί σ οι ώσ ις ά θ 32, 33 αι 34 ο.. 118/2007. ια αθ σ έ σ ο ιο ί αι σ ο ι ό ιάσ α ο βαί ι ο ¼ ο έ ισ ο οβ ό ο ό ο α ά ασ ς, οσοσ ό 1% ί ς σ βα ι ής α ίας ς οσό ας ο α α όθ όθ σ α. ια αθ σ έ σ ο ιο ί αι σ ο ι ό ιάσ α α ό 1/4 έ ι ο 1/2 ο έ ισ ο οβ ό ο ό ο α ά ασ ς, οσοσ ό 3% ί ς σ βα ι ής α ίας ς οσό ας ο α α όθ όθ σ α. ια αθ σ έ σ ο βαί ι ο α α ά. οσοσ ό 5% ί ς σ βα ι ής α ίας ς οσό ας ο α α όθ όθ σ α. α α α ά, 13

14 α ά ί σ, οσοσ ά οσ ί ο ο ί ο αι ί ς σ βα ι ής α ίας όθ σ α α α οθέ ι ώ, ίς ο Α. ια ια ι ασία αι ις σ έ ι ς ς έ σ ς φα ό ο αι οι ια ά ις ο ά θ ο 34 α ά αφοι 4, 5 αι 6 ο.. 118/2007 α ο ισ ός ο θ ιώ οσίο. ι οι ι ές ή ς ιβά ο αι αι έ σ έ αι α ο ο θ ής α ο ί ι ό ι αθ σ έ σ οφ ί αι σ α ώ βία (ά θ ο /2007) ή σ αι ιό α ο α αθέ ο ος. ίσ ς, ο ο θ ής ύσσ αι έ ος α ώ ι ή ώ ι ώς ις σ βα ι ές ο ο ώσ ις ή α αβιά ι ο σιώ ό ο ς σύ βασ ς. Α 20. Α Α Α Ω ί ιαφ ίας α ύ ο α α ό ο ο θ ή αι ς Α αθέ ο σας Α ής, άθ ιαφο ά θα ι ύ αι α ό α ι ά ι ασ ή ια, φα οσ έο ί αιο ί αι ά ο ο ι ό. α ο ί αι ό ς, ια ο ισ έ ς ι ώσ ις φόσο σ φ ού αι α ύο έ, α οβ φθ ί σ σύ βασ οσφ ή σ βα ο έ, α ί ι ασ ί, σ ιαι σία σύ φ α ά α ι ή ο οθ σία αι όσα α ύ ο ς σ φ ήσο. Α έ θ ι έ οια σ φ ία, α ο ιό α ια ί σ ς ιαφο άς α ή ι σ α ι ά ι ασ ή ια α ά α ο ι ό α σ α α ά α ά αφο. ια ο... Αθή ας Α α ής οέ ο & Ο Α Ο Ο ό ος ς ι ο ής ια ί ισ ς ο ι ι ού ο α ιασ ού ο ί Έ ας Ι Αθή ας ια ο α ά οχο ό ι ος όσ ος αθ ής ή ος ιά ς. άς οϊσ α έ ο ή α ος ι ώ ο α ά Ιφι έ ια Α ασ ασά ο ισ ο ι ά ύθ ος ο έ ο / ος ο ού ς 14

15 Α Α Α I Α Ω Α Ω. α/α ι αφή ί ο ς οσό η α ο ι ή Α ία (σ. Α) 1 Α ο α ο οι έ ο σύσ α ό ς ιφα ια ής α όθ σ ς ο ι ώ ί έθο ο ink jet ,00 Ο Ο ,00 15

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως :06/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος :

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Α Α Α Α Ω Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ω Α. α α έο α ούσι οφο ί ς : Α. Α ι ιώ ς έφω ο : 210 3443252 α : 210 3442365 e-mail: aalikiotis@minedu.gov.gr α ια θ ί έχ ι: αθ ός Ασφα ίας: α ούσι, 29-05-2014 Α.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α, Α Ω & Α Α Α α. / σ : Α. σό α α. ώ ι ας : 115 21 οφο ί ς :. ήσ έφ ο : 210 64 79 233 α : 210 64 79 285 email : support@gcsl.gr Α Α Α : Α Α: ΒΧΙΧΗ-Φ08 Α Α K : Αθή α, 20-11 -2014 Α ιθ. ω.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.08 08:32:19 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ι ή η σία,. α ο ού ο, Αθή α, / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α οί ς : 03-02-2014. ω.3100 ο 36593/ Α Α Ω Ω Ω Α: Α - / Α Α Α Α ις οί ς σή α 03 β ο α ίο 2014 έ α έ α, σ ο ο ι ό α άσ α ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ - φα ά ο ι ιό ά ς, ό

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α Α οί ς : 21-03-2014 Α Α ο 8555/2014 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ις οί ς σήα 21-03-2014 έ α α ασή, σ ο ο ι ό α άσα ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ-α φα ά ο 14SYMV001937412

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : 10229 Α ο 21 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα αι θ ίσ ις σ αφώ θ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/).

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/). ώ ιο άσης α χής αι α ός α ο ίο ι ασ η ίο Ω Ι Η Ω Η Η Η ς α ώ ς αι ίας ία «Η Ο Ο Α Ω Η Α Ο Η Ο Η & Ο Η Α Α Α Ο Η Η Ο Ο Ω & Η Ω Η», ια ι ι ό ί ο «Α Α», ο ό ο αι σή α «Α», έ α σ ο ι αιά Α ι ής αι ί ο ώ θ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg pasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Α Α Α Η Η Η ghjklzxcvbn m q ς wωe rt y u io p a sdfghςjklzxcv bn m qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw Η Η Ω Α Α ertyuioσ p a s ω dfghj kl zxcvbn ωm qwert yui σ ε ώ ε - εγ α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α ΑΗ Α Αθή α, 27-03-2014 14SYMV002047477 2014-05-14 Α...: 680/27-03-2014 Α.. Α : 476/27-03-2014 ΑΑΑ Α ΗΗ Η (53Η Α Η Η Η ΑΑ Η ΩΑ «ΑΑ Α ΑΗ Α Η Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω ΑΑ Α Η ΑΗ Η» ης 27 ης Α 4 έ α 1ο: Έ ιση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

3 Vernant (2003) Meier (1997) Dodds (1978) Finley (1965) 142. [1]

3 Vernant (2003) Meier (1997) Dodds (1978) Finley (1965) 142. [1] Σοφο έο ς Αίας : Μια ο ι ι ή οσέ ιση ης α ω ίας Ο Π ι ής σ ο ι άφιο ό ο ο ια ο ς ούς ο ώ ο έ ο ς ο Π ο ο σια ού ο έ ο φ άσ «ό έ ῶ έ ὐ ἀ ά, ἀ ἀ ῖ ί» 1 α ι α ό ι ί σ ο ή ια ό σ ο ή σ α οι ά αι οσ άθ ια ς

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:  α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Digitally signed by Η INFORMATICS Η DEVELOPMEN T AGENCY Ω ΑΪ Α «CIP-pilot Location: Athensactions» DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.15 16:21:12 EET Reason: Α Η Α Α Η Α Η Ω Α Η Η Η Α Ω Ω Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Ω

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.15 09:10:07 EEST Reason: Location: Athens Α α ιθ.: 103/2014 14SYMV002295183 2014-09-18 Α Α Α Α Α «ARETEION

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ο Α Η Ο Α Ο Α ι ό βα : 1 / 2014 Α Η #14.760,00# Ο Η Η Α Α Ο Ι Ι Ω Ω βα ό α η ο ι αιά α 1 β ίο α : 1) Αφ ό ο α α ο ο.... ία «Α ΙΟ Α Ω Η Ι Ι Ο Ω Α Ο» (.Α...), ο ό ι α ο ί αι α ό ο ό ο ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Η Η Α Ω Α Α Α Η Α TE Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Α Ω.. ο ια ό Ω Α Η Α 244102 Α Η Ω 1 ο Α Η Α Η Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.18 11:40:13 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΜ2469079-Π0Λ Α α ιθ.: 91/2014 14SYMV002295394 2014-09-18

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC Ω ΑΪ Ω

14PROC Ω ΑΪ Ω Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Α Η Η 14PROC001870396 Ω ΑΪ Ω 2014-02-14 TAMEIO Η Α Α Ω Ω Α Α Ω Ταχ. Δ/ν η : Α. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Α πε ό ηπο, ΑΘΗΝΑ Ι ο λί α : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Α.Α. Η- Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Α Α Ο Ω Ο Ω Α α, 18-9- 2013 Ο Ο Ο Α Ο Α ι : 30/002/7169 / Ο Ω Ο & ι α ά : 30/078/144/11-3-2013 Α 13PROC001785061 2013-12-16 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά  (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.02 13:57:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι Ο Η Α Α Η Η Ο Η Η Ο Η Α Α Α Η Α Η Η Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς α ο ία (A1-C Α Α Α. α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ά 2. α α ι ή σ ό ασ. αθαί ο έα ή α α σ ια ό ο ς. αθαί ο α ι ά ι ή α α.. α α ι ή αθαί

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.17 14:24:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Γ3ΟΞΛΔ-Ε2Η Α Α Η Α O Α Ο Α Α Η Α Ο Η Ο Ο Ο Α Α Α Η Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.13 11:43:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 72ΝΒ46ΨΖΣ4-ΟΔ9 Α Α Α Αθή α : 13/3/2015 Α ιθ. Π.: 7313 Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV γγ ού 83,11745 Αθήνα, 2109285117, F 2109233119, initialreceptionσasylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Η Α. Πλη οφο ίε : Π. Μπαλτή, E- mail: p.baltis@asylo.gov.gr 14SYMV002061752 2014-05-21 Α. ω.: 7 / 2515 Η.:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV :,., fax: , ο

14SYMV :,., fax: ,  ο Η ετα ύ τ υ Γ Ο Η Ο Ο Ρ Ο α KAPPA-LAB- Η Η Ρ Ο Ρ Η για την ο ήθ ια α ι α η ίω α η ίω Ρ Θ Ο Η : 65/2014 α Α α 5 ο β ίο, α ά, ο ι ό ίο ο ά ο, ο ι Α α, Α. όχα, α ω ά ω ι βα ο ω ο. άχο, οϊ α ο ι ι..., ο ι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Α Ο Α Ο Α.Α. - Α Α Ω Α Α Α Ω Ω Α α, 5-12-201 Α Α ι : 0/002/9522 / Α Ω ι α ά : 0/078/19/18-11-201 Α Α 1PROC001771147 201-12-10 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο ί : ι ά φ ο : 79 Fax : 0 6479285

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.13 14:55:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω7ΣΡΟΞ3Μ-Π0Δ ι ο ή ι ια ια ω ι ώ ο ηθ ιώ ο ία 13-10 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV Χ Η Η Α Α Α. ω.:5422 Αθή α 14.02.2014 Α Η 14SYMV001890295 2014-02-25 ια η α άθ η α ά η α φό α η ιο ία & ο ή ι η «ώ οώθη η η ι ώ οϊό ω» Α α α 14.02.2014, α αφ ία ο ι ο ι ίο ά α ί ο ο ί, αφ ό ο ο ι ό ό ο

Διαβάστε περισσότερα

(Membrane Bio Reactor).

(Membrane Bio Reactor). αι ία ι ι έ ο ο ώ ο αι ία ις βο ι ές ύθ ο ι ι ή ά ι ί ς ο ό α α ο ή αι ή ι ία, ι ί ιβά ο ος αι ί ς α ο ιά ι αθ ή α ο ι ή ο ία έ α ά αβα ό ο ι ι ια ό ιβά ο ια α ο ιώ αι ο ία α ι ώ βιο α ιάς. ςα α ιό ο α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.30 13:23:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7181ΩΡΝ-5Α4 Α Α Α Ω Α, 30/10/2014 Α Α. Ω.: -16105- Α Α Α :

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής :

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής : Δ ατ η ατ ό Πρόγρα α Μ ταπτυχ α ώ Σπου ώ «α α έ άσι ι ή έ ια αι οι ο έ ς ι α ές ο ο ές ια ια ί ισ αι οι ο ο ία ς» α ια ή ι α ι ή ασία ς έσ οι ας- ι ίας ο ά ι α ού ο α ο ό ο α ι ού & Α ο α ού Α ιθ ός ώο

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 7: οσ ή ι ι ύο Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE ο έ θ σης ί ο YouTube ού αι ι ό οφί Η αι ία Ω Α Ο Ο.& αι ς α ι ίας α ό ο 1993. Α Έ ι σ ά α ό 100 θέσ ις σ α ό 500 θέσ ις ί ςσ Ασία. άσ ι ς θέ ς σ ι ό αι έ ι ισ φ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160)

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160) ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160) ασία ς οι ή ιας ι ί ο Κω σ α ί α Θέ α «οσ α ι ή άσ α ά ω ω οϊό ω ω ο ιού ά α ό Α ι οβό σ UVB σ Α θ ώ ι ο έ α ο έχ ι Α ασ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:59:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΨΡΖ469ΗΡΧ-9ΩΑ ο ή ια ισ ού ια 14PROC002320260 2014-10-02

Διαβάστε περισσότερα