ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »"

Transcript

1 Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : οφο ί ς: ά ς. : ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η έ α: Α όφασ έ ισ ς ο οί σ ς ο α ά ο ι ώ ασ ιο ή / ής /θ ιας /σ ς έ ο ας ό : 1. α πα. 2 & 3 υ υ 47 υ Ν. 1566/85 (Φ.Ε. 167/. ) «Β μ α υ ία / μ α & / μ α Ε π/» 2. α πα. 13 υ υ 111 υ Ν. 1892/90 (Φ.Ε. 101/. / ) 3. υπ α. Γ2/4867/ (Φ.Ε. 629/. / ).. μ μα: «χ Β α» 4. υπ α. Γ2/455/ (ΦΕ 161/. / ).. μ μα: «π π ί Γ2/4867/ απ φα υ π υ Ε α ία α Θ υμ» 5. Ν. 2817/2000 (ΦΕ 78/ ) «Ε παί υ α μ μ πα υ α α α» 6. T Ν. 2986/2002 (ΦΕ /. ) «φ α π μ α α Β υ μ α Ε παί υ α α» 7. υπ α. Φ 353.1/324/105657/Β1/ (ΦΕ 1340/ / ).. μ μα: «α μ α α α μ π αμ π φ α υπ π μ α α υ μ α παί υ, υ υ α υπ υ υ χ μ α Ε α υ α» 8. υπ α /Γ7/ μ μα: «Επ π χ α» 9. υπ α /Γ7/ αφ υ..θ... μ μα «Β υ ί χ Β α» 10. υπ α. Γ7/163790/ υ..θ. μ μα «χ α μ α π ί αμμ χ Β α α χ » 11. υπ α. Φ..Ε./10834/ αφ Β.Β.Ε. μ μα: «α α μ π υ Επ π χ Β α Β/ Β/ μ α Ε παί υ, χ υ » 12. υπ α. Φ.23/7360/ αφ φ α Β/ / μ α & Β/ μ α Ε π/ Ηπ ί υ μ μα: «μ υ Επ π χ Β α Β.Β.Ε. α χ υπ α. Φ. χ. Β α./11426/ Β.Β.Ε. μ μα: «π φα υ π π χ Β α χ. υ », Β : 089-2Χ8 14. Επ π χ Β α Β/ Β/ μ α Ε π/ μ α μ. 31/2014 π. Α οφασί ι: έ ισ ο οί σ ς ω α α ά ω χο ι ώ ασ ιο ή ω (Α....,.. Α.. & etwinning) σ ις σχο ι ές ο ά ς ς / σ ς /θ ιας /σ ς ωα ί ω α ά ο σχο ι ό έ ος /15

2 Ο Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Ο Α Ο Ο Α Α Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Α Α Ο Α Α Α Α Ω Η Α 11 ο άσιο Ό α οφο ώ οσέ ο α ό ο αι ο ς ά ο ς Έ α ος ή ιος 19 1 ο άσιο ια οφι ές σ ήθ ι ς σ φ βι ή ι ία ού α ί α 11 2 ο άσιο Α α ο ής φ β ία, σ ιφο ές αι α ι ή ις ού σ α ία 09 ά ιος οφώ 20 2 ο άσιο Α α ο ής έ ς έ ς σα ής σ α ί ος 19 άθ α ία 06 3 ο άσιο ο α ι ή ι ι ή ιάφα θ ία 05 7 ο άσιο ια οφή αι Αθ ισ ός ο οβός Α όσ ο ος 11 σέ ασι ι ή 19 8 ο άσιο οσ ο ι ή βία bullying ού ο ώ α 06 άσιο ισσα ίο α σιο ό ς ο σί ς έ αί 06 άσιο ισσα ίο ώ ς οήθ ι ς ασά ς ασί ιος 04 άσιο ισσα ίο ί ο αι σ α ό ια ο α ό α α ία 05 άσιο βι α ίο σο ια ή ια οφή αι α α οσια ές ο ι ές σ α ές ιώ ος ή ιος 19 α α ή ή α 05 άσιο βι α ίο φοβισ ός αι ο ι ή ία ά ιος ή ιος 11 ιώ ος ή ιος 19 άσιο ο ια ώ Άσ σ αι ια οφή ς έ ο ό ς ς αι ι ής α σα ίας ιό ιος ά ς 11 άσιο ο ια ώ ι α ι ή ια ί ισ ο ά ο ς ο ώ ο έ 05 ί ιο ή α 04 άσιο ο ια ώ θισ ός σ ο ια ί ο «φά αι α ι ί α ύ α α» ιαφά α α α ία 17 άσιο α σι ά α ά σ οσ ι ής ής σ ο ια ί ο ώ σια ι ή 19 άσιο σόβο ι οι ώ ο α ό ο, ι οι ού α ί! σί ο Α α ία 05 ια ο ού ο ασι ι ή 02 α α ι ί ο α ία 03 ού α ς α α ιώ ς 16 2/15

3 άσιο σόβο ι ή ία ια οσ ι ές σ έσ ις α αϊ ά ο θ ία 06 άσιο ο σι ί σας ια οφή σ ο ό ο ο ό ιο α έσσα 19 α α ώσ α Α α ία 06 άσιο ι α ίο ί ο α ό ο έσα α ό α ά ια ά ό α α ή ά θα 05 ο ού σού α α ασ ή 02 άσιο α α ά α ο άσιο α α ά α ο Ασθέ ι ς: AIDS, α ί ι α, σο ια ή α αι ία, α ια ια ά οσή α α, ασθέ ι ς σ ο ασια ό ιβά ο, σ ο α ι ώς α ι ό α οσή α α, α ί ος αι ό σ ή ια οφή αι άσ σ ς έ ο ό ς ια αι ι ή α σα ία σιού ο έ 06 ο ού α ι ί 11 άσιο α ά ο ι ός φοβισ ός αι α αβα ι ή σ ιφο ά ού ιος ήσ ος 17 άσιο ια ής φ β ία αι σ ιφο ές " ι ύ ο " ια ί ο α ία 02 άσιο ια ής Α οό αι α ή α α έ α ή α 04 άσιο σοβί σας σ ι ό άσιο 2 ο Α.. 2 ο Α.. α οφέ ς άσ σ ς αι οι ώ ς βοήθ ι ς σ ο σ ο ίο ιθ ι ή ο ή σ αι ο ι ή σ ιφο ά ύσ αι Άσ σ έοι α οό αι β αβ ές σ έ ι ς σι ά ο ο θα άσι ος φί ος ας α α αφή ισ α ι ώ οσ ο ι ής ίας αι φοβισ ού α α ό σ, αισθ ο οί σ αι ό ο αι ο έ ο ο φοβισ ού αι ς ίας σ ο ο ίο ισ ο ού ο ή α 11 σο ού ο α ία 01 α ιά ασι ι ή 11 ι ι ί ς ασί ιος 01 ά ία 19 έ ο ας ήσ ος 18 α ο ιώ ο ώ α 19 ί α ια α ού α 06 έ α ή α 04 ά ο ασι ι ή 02 ια ί ο α ία 02 ά ο ασι ι ή 02 ια ά ο Α ασ ασία 11 αύ ο α ιό 13 α α ίο α ία 03 ί ο α ία 02 α ιά ασι ι ή 11 ά ς ά ς 08 ο ί ας ώ ιος 17 Έ α ος Αθα άσιος 17 6 ο Α.. αισθ α ι ή ο οσύ αι ι ά ιοι θ οί άσσ Ό α 19 ά α φ ία 06 3/15

4 6 ο Α.. ι ία Facebook (ασφα ής ήσ ο ια ύο ) ά α φ ία 06 άσσ Ό α 19 Α.. ό ι σας α α ή θ ού ί ο αι σ ασία ο σ ία ο Α θ ώ ο έ ος ά ος 18 α αθ ής ασί ιος 14 Α.. ό ι σας σ βο ή ο ιού σ ία αι ια οφή ο α θ ώ ο ά ς σ α ί ος 09 έ ος ά ος 18 Α.. ι ι ή αι ασφά ια σ ο ώ ο ασίας α σί ας ασ ά ς 17 Α.. οφο ια ή Α ή Α ή α α ώ ς βοήθ ι ς άφ ο βασ ή 17 Α.. ο α ι ή ι ι ή ι ι οί ς ύσα θος 14 Α.. α άθ ι σή α: αι ί ς αι α ι ώ ισ α ά ισ ί α 05 ι ι ό άσιο " έ σις" Α θ ώ ι α ι αιώ α α α σισ ός φοβισ ός ού α ία ί σ ό ο ί α Αι α ί 25 ι ι ό α έ α ι ό άσιο & ύ ιο ι ι ό α έ α ι ό άσιο & ύ ιο ια οφή αι ια οφι ές σ ήθ ι ς ο ς ιής σώ α ι ι ί ο ιά α ία 14 ώ ο Α ι ή 02 ά σι α α ία 04 ιο ά α Α ά α 02 Α ίο σ α ί α 03 ο ί ισ ί 30 α α ιώ ο ι ή 23 α ίσ ά α 28 ά ος ι ό αος 09 ώ ιασ ή Α. 02 ού ας ι ό αος 14 ι ο άο ί 03 α α ίο ασι ι ή 09 4 ο ι ό ύ ιο α σιο ό ς ο σί ς: ι άσ ις σ ή ας α ά έ 02 Α ίο ώ ιος 03 ι ό ύ ιο ο ια ώ ήσ ις φήβ άσσιο α ι ή 05 ι ό ύ ιο σι αίας ο ής ι ό ύ ιο α σι ά α σώ α ί α 02 Αθα ασο ού ο α ία 02 α ός: οι ο ο ία ία άφ ς ί 10 Α έ ς ή ιος 04 φοβάσ. ο έ. Έφ βοι αι ά σ α ό ο ς ο ι ούς ο ο ισ ές όι α Ά α 02 ι ό ύ ιο σόβο φ β ία αι α ήσ ις σο ή Α ασ ασία 04 4/15

5 ι ό ύ ιο ούσας 5 ο άσιο 1ο ι ό ύ ιο φ β ία αι α ήσ ις ο άς ή ιος 19 άσ ο οφία 02 α άς ώ ιος 19 5 ο άσιο 1 ο ι ό ύ ιο 7 ο ι ό ύ ιο ι ό ύ ιο σι αίας ο ής : ασ ο ύ α α θ ι οί αι θ σ ι ί οβ α ι οί ιό ια θα ία 04 α άς ώ ιος 19 α ιώ ς ώ ιος 19 ί α Α ασ ασία 12 ι ό ύ ιο ούσας ι ό ύ ιο ι ής 5 ο άσιο : (IDEAS:"I"deas that "D"eveloped,"E"stablished &"A"dvanced"S"cience) : (IDEAS: I deas that D eveloped, E stablished & A dvanced S cience) : (IDEAS: I deas that D eveloped, E stablished & A dvanced S cience) αφ ι ο ού ο α ία 02 α ί ο α ία 03 αϊ ά ο α ού α 02 ο άς ή ιος 19 έ ο ο έ 02 ή ος ύ ος 02 ασιάς ήσ ος ο άσιο Ο Α Α Α Α Ο Η Α Ω Η ισ ός: βασι ή ή έ ιας σ α θ ώ ι ή ο ί ς ά ς 17 α ο ού ο ασι ι ή 03 α α ιά α α ιώ α ο άσιο ιβά ο αι ά ια ώα ο ο ού α α ι ο άο ή ιος 03 ά ος έφα ος 04 ο ί ς ά ς ο άσιο Α ιφό ο ο ίο α ή ο ο ίο ια ί ισ ο α ι ώ α ο ι ά ήσ ά ιος οφώ 20 α ιώ ο ο έ 03 ο οσ ο οι ή 1 ο άσιο Α α ο ής ο οσ ο οί σ ί ο α ί αι σ ο ί ι ό ς ασί ιος 11 α ιά α α α ιώ α 15 1 ο άσιο Α α ο ής Α ό ια ή σ ι ή έ ια σ α ιά σ α ία 19 1 ο άσιο Α α ο ής οι ο ο ώ έ ια, ο αι ί ι ο ί ο ό οι ή ος ά ος 04 ασί α Αι α ί 04 α α ι ό ο ος Α έας 17 ό ς ασί ιος 11 α άσ φ οσύ 17 1 ο άσιο Α α ο ής Α ιο οιώ ας ο ή ιο α άσ φ οσύ 17 α ά α ού α 03 1 ο άσιο ο αφι ό ο οι ο ι ό σ ό ά ας ά ος 01 α ασί ας Α έ α ος 04 1 ο άσιο ιώ ο ια ό ο α ο ύ α α ιώ Αι α ί 17 5/15

6 2 ο άσιο Α α ο ής ο οσ ο οί σ Α α ύ σ σ ώ α ο ι ά ύ ο ο έ 04 ό α ας ή ιος 04 2 ο άσιο Α α ο ής ισ έ ι α σ ή αια ς ά ας ό α ας ή ιος 04 ού ος ό ος 03 2 ο άσιο Α α ο ής σία αι ιβά ο σα ί α α ή 01 2 ο άσιο Α α ο ής ι ά σ σ ο άσ ο ς ό ς ας άθ α ία 06 σα ής σ α ί ος 19 3 ο άσιο άσ ις αι σ άσ ις ής σ ο ο ίο ια α ιφο ία ι ια έ Α αϊα 14 4 ο άσιο έ α αι άσι ο, έ α αι α ά ιο α α ίο α ή 03 α ά α ία 15 4 ο άσιο H οι ία ς έ ισσας ισσο ο ία α α ώ ο α ία 04 ο ο ιά ς ή ιος 11 4 ο άσιο ί : φύσ ο ί ι, ο ά θ ος α βαί ι α ά α ία 15 5 ο άσιο Α α ι ά φ ά ί ο ι ο ού α ά 05 α α ίο α ή 03 ά α έ 19 ού ος α α ίας 14 α ί α α ού α 15 α σά ο ι ή 06 ιό ια θα ία 04 6 ο άσιο ιά ήσι α α ι ί α α οιώ ας οι ια ά α όβ α Α α ιά ο ι ή 06 6 ο άσιο ιβα ο ι οί ί οι: " σι ές α ασ οφές αι Α θ ώ ι α έ βασ " α ιά ς ήσ ος 19 α ού ας ι ό αος 03 8 ο άσιο ι ά ο ο ά ια ά ι οι ό οι ς ί ο αϊ ά ς ώ ιος 11 ί σα ο ώ α 19 8 ο άσιο α βώ ι α ί ο θ ς αι ο σή α ί σα ο ώ α 19 αϊ ά ς ώ ιος 11 8 ο άσιο ιώ ο ια ό ο α ο ύ α έ ο ο ά α 04 σέφα ασσια ή 04 8 ο άσιο ο οσ ο οί σ : ο φύ ο ί αι ώ α α ί ας ι ιά ς 04 σέφα ασσια ή 04 8 ο άσιο ύσ : Α α ή σ Έ σ ιο ία έ ια αφ ιά 02 έ ο ο ά α 04 9 ο άσιο 9 ο άσιο σι ό & α θ ο ές ιβά ο οι ι ές ι άσ ις ο οσ ο οί σ Έ ας έ ος θ σα ός σ α α ο ί α ά ας α ιώ ς ά ς 12 ιώ α ι ο έ 19 ά ο ή α 07 αφ ί ς σ α ί ος 04 α ιώ ς ά ς 12 σέ α α ί ια 06 άσιο ούσας ό α α: ο ύ ι α ώ α ς φύσ ς σο ά αϊ σού α 02 σα α ί α Αι α ί 04 άσιο ί σας οσ ασία ο ιβά ο ος αύ ο ή α 06 άσιο α σι ά ο ιβά ο ού ος ας: Α α ύ σ ο οσ ο οί σ α ί ο ά α 11 άσιο έ 01 α α ού ας ί 04 6/15

7 άσιο ο σ ιού έ ι α φύ ια: ια σύ ο ι ά σ σ φύσ, σ ο ώ ο αι σ ο ό ο α σού ή α 02 ού α α ία 20 α αθά έ 06 α ά Α ά α 02 άσιο ο σ ιού ο έ ι: Έ α φ σι ό οϊό α α ής σ α ί ος 17 α αβέ ας σ α ί ος 07 άσιο ο σι ί σας ό ος ο : ο θ ς, ο σή α αι οι οο ι ές ια ο αύ ιο ι σά ς ασί ιος 03 Ό α α ία 02 άσιο ι α ίο Α : ασί ς σ ο ό ο αι σ ο ό ο ί ς ασί ιος 03 άσιο ι ής ί α βώ ι α α ι ίας ι αή 20 άσιο ά α ος ο ι ή έ ια σ α ιά ς Α ι έας 04 σά ς Αθα άσιος 04 άσιο α ά έ οια ς οβάθ ισ ς ο ιβά ο ος α έ ο έ 04 ιώ α ώ α 19 άσιο ια ής ύ α σ ιβά ο ος ύ ς Αθα άσιος 17 άσιο α α ίο Α α ύ σ α ο ι ά ο οσ ο οί σ ο οθέ α α ού α 02 άσιο α α ίο άσιο σοβί σας άσιο σοβί σας σ ι ό άσιο σ ι ό άσιο " ά ς αι ο έφ α" ο φύ α ς ύσ ς ο Ά θ ο α αθ α ι ά σ ύσ αι ή Α α α ύ σ ία ύ ο ό: ή ής αι ιο ίας ια ο α ή αι ο ά θ ο ό σ ο ιβά ο ος ύ α ό α σ ία ά σ ο ι ιώ έσα α ό φ ο αφι ό ι ό ο οι οσύσ α ς ί ς α βώ ι ος ά σι α α ι ή 04 ά ο α ία 03 α ά ασι ι ή 04 ού ς ασί ιος 19 ο ίο οφώ 04 α ιά ς ώ ιος 03 ια ά ο Α ασ ασία 11 ί α ια α ού α 06 σί α ία 02 ά σι α α ι ή 04 α βού Α ί 02 ιά α ία 06 α α σ α ί ο ά ς 19 ο σι ό ο ίο ά Α όβ α αι ια ί ισ Α ο ι ά α α ί ο έ 19 έ ο σ α ί α 05 φύσ σ α έ α αϊ ής έ ς ο 18ο αι 19ο αι. α α οσια ώ οι ισ ώ ια ό Α ο ύ α σ ο ο ίο αι σ ο ί ι ά ς ά ς 08 σο ά ς σ α ί ος 17 ά ία 19 7/15

8 ά Α ο ί α α: θ ός ο ιβά ο ος ή ο ύ ι ος φί ος; Α α ύ σ ο οσ ο οί σ α α ίο α ία 03 1 ο Α.. Α α ύ σ ό ος β ί σ ς ς οιό ας ής ο α θ ώ ο α ιά σας σ α ί ος 01 1 ο Α.. άβασ σ ια έα ια ή ο ού α ιώ ς ό ιος 17 3 ο Α.. ί αύ ο ασού α 03 Α.. ό ι σας Α.. ό ι σας ια ό φ σ αύ ιο ώ ο σ ο ίο αι α α ή ο α ασιασ ι ού ι ού φ ώ α α οσια ή ο σι ή αι αϊ ή α ά οσ ς ύ ς ιο ής ς α ίας ς ό ι σας α αθ ής ασί ιος 14 α ή Αθ ά 18 α ού α ισ ί α 04 α α ή ασι ι ή 34 ά α ασι ι ή 03 α ή Αθ ά 18 ά ς σ α ί ος 09 σι ώ έ 20 Α.. σόβο ά ια ά α: " α σ ι ά ς σ ής οι ά ας" Α έ α ία 18 ύ α ασι ι ή 02 Α.. ιβά ο αι ία Α ό φύσ σ ο φα α ίο α α έο ά ος 14 ι ι ό άσιο "Α σά ιο" ι ι ό άσιο " έ σις" ι ι ό άσιο «αία αι ή ια» Eco οσ σ ο σ ο ίο... ά ά α 15 ι ο ο ι ή α ί σ σ ό ας ά σι α α ία 04 α ιά ι ού α 05 έ ια αι φ σι οί ό οι. ο ια ό όβ α αι οι ι ώσ ις ο ο ΐ ή Αι α ί α άσ ασ οο ά α σ ό ο ο οβέ ος ί 18 Α ό ο ή 18 ι ι ό α έ α ι ό άσιο & ύ ιο ι ι ό α έ α ι ό άσιο & ύ ιο Α α ύ σ ο οσ ο οί σ ού ας ι ό αος 14 α ιά ος ώ ιος 04 ά ος ι ό αος 09 ο αφία α ιά σο ο ώ α 18 ώ ο σού α 06 3 ο ι ό ύ ιο Α ο έ ο ας σ ο ι ή βία έσ. ο α α ο οιού αι σ σ ο ι ή ο ά α ώ ο σού α 06 5 ο ι ό ύ ιο ια ί ισ σ ώ α οβ ή αι ο οσ ο οί σ α ύ ο ώ α 13 ιά ο α ία 02 7 ο ι ό ύ ιο ασι ί ο ας α ή ο σ ο ίο ί σ ς ήσ ος 19 7 ο ι ό ύ ιο α α α ι ά ά αι θ α ι ή ο ς άσ α ιώ ς ώ ιος 19 ού ος ά ς 04 8 ο ι ό ύ ιο α έ ι α φύ ια ασσα ιά α ι ού α 01 8/15

9 9 ο ι ό ύ ιο ο οσ ο οί σ : ια βιοα ο ο ι ή ια ι ασία ια ί ισ ς α ο ι ά σ σία ς α ής ο σ ο ίο ά ος ώ ιος 09 9 ο ι ό ύ ιο α βώ ις: ια ί ς ό οφθα ού ά ιο α ία 04 ι ό ύ ιο Α α ο ής Α α ι ά φ ά αι βό α α άσ ι α α άσιος ά ς 04 ι ό ύ ιο ούσας ι ό ύ ιο σι αίας ο ής ι ό ύ ιο σι αίας ο ής έ αι ο θώ άσ ις α α ύ σ ς σ ο ή ο ί σας α α οσια οί οι ισ οί ιο ι α ι ά σ ί ια Α ιφο ία ι ο ο ι ά ο ία. ό ασ ια ής α αβάθ ισ ς ο σ ο ίο ας αι β ί σ ο οι ο ο ι ού ο α ο ώ α ος ο βιά Αι α ί 03 ο ιά α ά 19 Α έ ασι ι ή 19 σα ή ισ ί α 11 α α ιά ασι ι ή 11Α έ ς σ α ί ος 09 σιά ι ή 19 σια ί έ 03 α α ιά ια ή 04 ι ό ύ ιο ό ι σας ί α αι α ί α ο θ ι ού ού ί ο Αώο ό ο ος θέ ιος 02 άι ο Ά α 04 ι ό ύ ιο ι ής ια ί ισ α ο ι ά α α ύ σ ο οσ ο οί σ αβέ ας ασί ιος 19 ασσια ού α ού α 04 ι ό ύ ιο ι ής ήσ ς έ ιας ο ού σ ά α ασσια ού α ού α 04 αβέ ας ασί ιος 19 σιασ ι ό ι ό ύ ιο άς Α θ ο ές ιβά ο αι αο αφία ο οσίο Α ία 02 ίο α ώ 02 σιασ ι ό ι ό ύ ιο άς ύ α σ ά ό ο ος ι ιά ς 20 Ο Α Α Α Ο Ω Α Ω 2 ο ι ό ύ ιο α ι ή α άσ ασ : ή ς έ ο σας α α ο ού ο ία 02 ι α ο ού ο ι ο έ α 02 5 ο ι ό ύ ιο Α ο οΐα σ α ά ι α ιβ α ί ο α ία 06 7 ο ι ό ύ ιο ο α ί ι αι ισ ο ία ο : Ή ι ος. α ο ία αϊ ά σ θα ία 02 α ό α ία 02 7 ο ι ό ύ ιο ιά α σσα ο ί : σ ο ι οί αι ο ι ισ ι οί σ οί ύο ό α ό α ία 02 αϊ ά σ θα ία 02 7 ο ι ό ύ ιο ο ο ία σ Α αία ά α ού ος ά ς 04 ί σ ς ήσ ος 19 ι ό ύ ιο Α α ο ής αϊ ό έ ος 2014 ια σ φι ί σ οι ο έ ιας αι ασίας έ ο ισ ί α 05 ιώ α ια ή 19 9/15

10 ι ό ύ ιο Α α ο ής αθ ές αι αϊ ές ο ές ήσ ο ι ής 19 ι ό ύ ιο ούσας ι ό ύ ιο σι αίας ο ής ό ος ο α α ιού α ό α ιά α έ ι ο ι ό ο οο ισ ό ο σι ή αι α ί ς α άς ι ό αος 01 ά α σή 13 α α ιά ασι ι ή 11 ιώ α ια ή 19 ι ό ύ ιο α σι ά Α ό ο 25 αιώ ς = ό ια α σα ί ο ία 06 ο ού α ία 05 ι ό ύ ιο α σι ά α ιά α ο ή α ή. έ ο ι ή α ος: " ιού ας ο α ά ος" α ά α ο ί 02 όι α Ά α 02 ι ό ύ ιο ό ι σας ι ό ύ ιο ό ι σας σί ς αι ο ασ ή ια σ ό ι σα α ι ώ αι ό ό ο ά αι ι ήσ ις ς ό ι σας έσα α ό ις αθ ι ές έ ς ώ α ά 02 ά ος σ α ί ος 04 α ίο Α ι ό 05 ασι ά σ α ί α 03 ώ α ά 02 ά ο ασι ι ή 02 ι ό ύ ιο ό ι σας ισ ο ία ς ό ι σας έσα α ό α ιασ θέ α ία ς ά ο ασι ι ή 02 α α ή ος ι ό αος 03 άι ο Ά α 04 ασι ά σ α ί α 03 ι ό ύ ιο σόβο Α ό ο Αθ ώ α ο ή ο Α ί 02 σ ι ό ι ό ύ ιο α ι ές ασ ήσ ις αφο ή Α ι ό έ ισ ί α ο άσιο ο αι ί ι σ ο έ ασ α ο ό ο σο ά έ ο άσιο α ι ή α άσ ασ " ι ά ος" ο ο ιέ ο ιού ία 06 ούβα ς αύ ος 02 1 ο άσιο Α α ο ής 1 ο άσιο ιο ία θ α ι ής ο ά ας αθ ώ 1ο ασίο Α α ο ής α ασ ή έ ια θέα ο σ ιώ σ έ α α ό ί ς ο Α ισ οφά ( ό ι ς) ο ά ί 02 άσ σ α ί α 15 α α έ ς ήσ ος 06 α ά ι ί 06 α άσ ία 08 όσ α ία 06 1 ο άσιο ι ασ ι ή ια ό φ σ ώ ο σ ο ίο α άσ ία 08 άσ σ α ί α 15 1 ο άσιο ο άσ ο ύ ς ώ ιος 02 ίσα ία 02 1 ο άσιο 1 ο άσιο α αιά σι αία ο ή. σ ο ία, ήσ, α βάσ ις έ ς σή α ( ο σι ή φα ο ή) α α ο οί σ ι έ ό ι ς ια θέα ο σ ιώ α ό ί ς ο Α ισ οφά α οσ ούφ ασι ι ή 19 όσ α ία 06 α ιώ Αι α ί 17 10/15

11 2 ο άσιο ια ο ι ισ ι ής /σ ς 2 ο άσιο ια ο ι ισ ι ής /σ ς 2 ο άσιο ια ο ι ισ ι ής /σ ς 2 ο άσιο ια ο ι ισ ι ής /σ ς ιά α σ α έα ιβά ο α... ι οι ο ο ι ές ίσ ις σ ά α α ό ο 1821 έ ς σή α ο ο σ ίο ς ώ ος α ίας αι αί σ ς αι ι ά βι ο αι ί ια αι ο σ ία. Έ α αι ι ό βι ο αι ί ι ια ο ο σ ίο ς α ο ί ς ού α έ 02 ά α Αι α ί 02 ού α α α ή 07 ού α α ία 19 3 ο άσιο α έ ς α ί ς... ι ές ας αι ά ά ο ή α 06 ού έ 06 3 ο άσιο ο α αίο θέα ο ς ώ ς α αϊ ά ο ασί ιος 02 ό α Αι α ί 02 4 ο άσιο 4ο άσιο σ ο uropean School Radio ο ώ ο αθ ι ό α ιόφ ο σέ ασι ι ή 19 5 ο άσιο ι ώ ας α ιαβά ο ο ο ία αι αϊ έ ισ ή ί α Α ασ ασία 12 5ο άσιο ιά ι α: έσα α ό ο ς α α ά ς αι α σο ά ια ασιάς ήσ ος 19 5 ο άσιο ώ σ ο ία έσα α ο ο ι α ο άφο αι ο ο ία ο ά α ι ή 02 5 ο άσιο Α ώ ς ι ι α ο ο ίας ιαφα ί ας ό ος 07 ά α έ 19 ού ος α α ίας 14 αϊ ά ο α ού α 02 ο ά α ι ή 02 ό ας ί 11 6 ο άσιο ία ο ός, έ α ό ο α, ία ισ ο ία α α ά ο ία 05 α ά ο α ία 03 6 ο άσιο 7 ο άσιο 7 ο άσιο 7 ο άσιο άσιο ί σας όσφ ς αι α άσ ς ι ά σ ο ία ς / ο ς οι ά ία Έ ας ια ο ι ός θ ύ ος σ ο ή ι ς α ά οσ ς ύο αώ, ο ι ού αι ο α ι ού οι ο αφί ς Αισθ ι ή α έ βασ ο ώ ο ο ο ίο ιβ ιοθή ο 7ο ασίο : έ ας ώ ος έ φ ασ ς, ι ι ής σ έ ς αι ιο ι ό ας ο ι ισ ι ή ια ο ή σ α σ α ι ό α Α αία έα α ς ώ ας ας Α έ ι ή 11 α ιά ο έσ οι α 07 ο σο ού ο ό 08 α ά α α ία 02 ά ο ο ώ α 05 α α ό α α ι ή 02 ίσ α Α ά α 04 οσ άς ή ιος 11 ο βέ α ία 19 11/15

12 άσιο α σι ά ιαβά ί ο ασι ι ή 02 ια ο ού ο ασι ι ή 02 ι ώ ασι ι 02 α ιά ά α 02 άσιο ό ι σας ι ά σ σ ο φια ό όσ ο α αβασι ίο ασί ιος 19 έ α Α ό 02 άσιο ό ι σας ό ι σα έσα α ό ο φ ο αφι ό φα ό αθ ώ έ α Α ό 02 α αβασι ίο ασί ιος 19 άσιο ο σ ιού σσα ο ί ιά α: ο ία ύο ό σ ο ό ο ού α α ία 20 α αθά έ 06 άσιο ο σ ιού α α οσια ά αι ί ια ο ό ο ας ού ιας ώ ιος 11 α ο σή α ι ή 03 άσιο α ό φ σ ς ά α ό ι; ο ισ ι ός ός ο ο ού ο α σι ά 06 οβί ας σ α ί ος 19 άσιο σόβο άσιο ο σι ί σας άσιο ι α ίο ο ύο ι ούς αι αθαί ο σ ο ία ο ς ο οι ασία θ α ι ής α άσ ασ ς βασισ έ ς σ ιασ ή ο έ ο " α ά ο ος" ο ά έ α ήθ αι α έθι α ς ιο ής ο ι α ίο έσα α ό ισ ο ι ές ές αι οφο ι ές α ί ς ά ιος ά ος 11 α α ώσ α Α α ία 06 ά ο α α ή 06 άσιο ι α ίο Έ οσ ο ι ής φ ί ας ο ίο αί 02 άσιο ι ής Α βά ο ας ια θ α ι ή α άσ ασ ά α ισάβ 05 άσιο ι ής Α ό ο έσ ο «ο ι ή» σ α ήθ ια ο σύ ο ο θ ά ο ο ώ ο α ία 07 άσιο ι ής ό ας αι οι ά θ οι σοβι σι ού ού α 06 άσιο ά α ος άσιο ά α ος α ι ή α άσ ασ " ο α α ύθι ίς ό ο α" ο. α α έ,α ό ο βιβ ίο ς ό ς έ α ι ά ο ύ ια αι ο ύ ια ο ή ο α ι ώ σιώ Αι α ί 02 ά ας ά ς 04 άσιο α α ίο ο αι ί έσα α ό α ά ια οι ώ σί α ία 02 άσιο σοβί σας ία σ ο ι ό ι α ο άφο α αού ς ά ς 03 άσιο σοβί σας ά ο ή οι ήσ ς ο ό ο σοβί σας " α α ία ο σοβί σα" α α ιά ς ή ιος 01 σ ι ό άσιο ο θα ό ιο ώ α σ ά ασι ίο έ ος 03 ού Α ά α 02 α ά σ α ι ιά 03 ό ιο α έσα 19 σα α ή α ασ ή 01 ί σ ισ ί α 02 Α α ώσ ο Α ασ άσιος 19 α βού Α ί 02 ο οθέ α α ού α 02 ά ο ο ία 16 12/15

13 ο σι ό ο ίο Α σ ία σ ιά ο ο Έ ς αθ ές. ο σι ή ς α ά ι α Quarg Vellas Joana Andrea 07 H ι ή οί σ ί αι α ού ι αι α ι ύ ι σι α ί ς ά βος 06 ιά α ιό 16 ι ώ ς σ ία (16ος 19ος αιώ ας) σ α ι ή έ α ά οι α σ ό ας ο ιός ασί ιος 02 σιώ α ασ ή 01 ο ο βά α Ά α 02 α αού ασι ι ή 02 Α α α ύ ο ας ο όσ ο ο ο σ ίο α αού ασι ι ή 02 σο ά ς σ α ί ος 17 ιάσ ς οσ ι ό ς α ό α όφ ς ώ ς ( α ία, Α σ ία, β ία) α α ό α ά ι 07 α ή έ 07 " σι ά ύ ος": αθ ι ή φ ί α ί ο α ία 02 α ά α α ιώ α 02 ά ος οΐ ος: αφιέ α σ' έ α σ ο αίο ιο ό Ήθ, έθι α αι α α όσ ις ς α ίας αθαί ο ας α ιαβά ο έ α ο σ ίο: ι οές ς α αίας ι ής έ ς σ έ ς Α α έ σ ς ιά α ιό 16 α α ή ασι ι ή 34 ο ο βά α Ά α 02 3 ο Α.. ά ος ς Α ο οΐας σ α ά ι α ισ ιό έ 02 α ού α ισ ί α 04 α α ό α ά ι 07 ο ιός ασί ιος 02 6 ο Α.. ία αι ο ς σθ ά βί ύο έ α ος σα ού α σού α 10 ά έ σι α ο ά α 02 6 ο Α.. El Greco: ο ίφ ο ι έ ο ο σύ α ος ά έ σι α ο ά α 02 σα ού α σού α 10 Α.. σόβο θ ς όσφ ς αι α άσ ς, σή α α σισ ές; ι ί ο α ί α 03 ύ α ασι ι ή 02 ι ι ό άσιο "Α σά ιο" α ά ια ο αϊ ού ο ι ισ ού α ό ια ς αύ ος 02 ο ί ς ι ιά ς 01 ά σ Αι α ί 04 ι ι ό άσιο " έ σις" ο αί α οσ ι ο ή ού ς σ α ί ος 19 ό ας ήσ ος 07 α α έ ία 02 ι ι ό άσιο " έ σις" ι α ο αφι ή έσ ό ας ήσ ος 07 ιο ά α Α ά α 02 Α ίο σ α ί α 03 13/15

14 ι ι ό.. " αι ή ια έ σις" ι ι ό άσιο ο α ά ς ι ι ό άσιο «αία αι ή ια» έσ φ ο αφίας: ι ία έ αι ι ή ς φ ο αφίας, α ι ή άσ σ αφο ή σ ι έ ο θέ α αι σ ό ο ο σ ασ ό θ ίας αι ά ς α α αφή, α ο ύ σ αι α ιο οί σ ο ά ο ος ι ού ια ιο ία ο σ ίο σ ο ώ ο ο ι ι ού ασίο ο α ά ς ό σ ήσιο αθ ι ού ιο ι ού έα ETWINNING ια ά σ α ί α 02 ι έ ς ή ιος 11 ά α ια ά 02 2 ο άσιο ια ο ι ισ ι ής /σ ς Bienvenue dans mon univers α α ού α ασι ι ή 05 άσιο οσί ας Et toi, tu vis comment? ο ώ ο Ό α 05 άσιο βι α ίο Bienvenue dans mon univers α α ή ή α 05 Deutch online Ulysse 2014: l' odyssee du twinspace α ή έ 07 α άβα ο έ 05 ι ό ύ ιο ούσας Be cool at school σιά ι ή 19 Α ής α ιο ο ίας ού ιας έ ος 02 αφ ί Αθ ά 06 ι ό ύ ιο ο ια ώ α έ α α α ιά ς ίας ί ιο ή α 04/02 άσσιο α ι ή 05 2 ο Α.. 2 ο άσιο Α α ο ής 7 ο άσιο 5 ο ι ό ύ ιο ο ές αι οο ι ές ια ο ς α οφοί ο ς ο ί 2 ς αι ίας σ α α ι ή αί σ ί ασ ο έ σ ι ο ή α έ α ος έ σ ό α αι ο α α ή ις σ ο ώ ο ασίας α αφο ι ά ο φύ ο οσ ι ό ς ο α θό ος ίσ ις ια ο α ό α α ι ές ι ι ό ς ο σ ί ο αι ιο ία αι σ ή σ ισ οσ ί ί α ία 19 ό ς Αθα άσιος 01 ί ιο ο ώ α 05 ή ας ίας 20 α ο ιώ ο ώ α 19 Έ α ος Αθα άσιος 17 αΐ ς ήσ ος 19 α ά α α ία 02 α ά ς α α ιώ ς 03 14/15

15 ια ασία θ ά θ ί ο ις βασι ές α ές ο φα ό ο αι σ α ο ά α α ο ι ώ ασ ιο ή : ι ισ ο ι ή θ ώ σ, βι α ι ή οσέ ισ, θά σ ς αθ ι ής οβο ίας, ο ά οι α ο σ ο ίο σ οι ία, α ά ο α ι ού ια ό ο, α ιέ ια ς ι ι ής σ έ ς αι ις α ές ς αί σ ς ια α ιφό ο α ά. Α ό ί ο οθ σία οβ έ αι ο οί σ ο ι ώ ασ ιο ή σ ις ο οί ς σ έ ο σ ο ι ές ο ά ς ς ί ιας ιφ ια ής ό ας ασύ ο α, ίς α ή φ σι ή α ο σία ς ο ά ας αθ ώ / ιώ αι αι ι ώ ο ο οιού ο ό α α. ια άθ ό α α ο ι ώ ασ ιο ή, θ ο ι ή αθ ι ή ο ά α θα α ο ί αι α ό ο ά ισ ο έ α έ (15) αθ ές/ ι ς έ ισ ο α ιθ ό, ο ς ιά α (30) ο ο ύ αθ ές/ ι ς. ι ι θ ές/ ι ς ο ι ώ ο ά, οφ ί ο α ι ο ύ ο αι α οσ ί ο ο ς αι ι ούς ο α έ αβα ο ά α α, ασφα ί ο ας α ά ο α ό ο α ά ο ώ ο αι α α α αί α α ία ια ι α ή ο α ά. Α α αί ί αι ή σ ο ο ίο ασ ιο ή άθ ο ά α ος. ια άθ ό α α ι αιο ο ού αι έ ι ο (2) ώ ς σ ή σ ς α ίο. σ ή σ αφο ά ο / αι ι ό ο α α α βά ι ό α α ή α α ι ά ύο (2) αι ι ούς ο ο ά α ος, φόσο ο ι έ ι ο ο ό ιο ό α α αι ο α ι ό ο σ ο ίο. ια άθ αι ι ό ο α ώ α ο ό ιο σ ή σ ς α ίο α ό ο οί σ ο ά α ος σ ο ι ώ ασ ιο ή ο ί αι σ ύο (2) ώ ς. άθ αι ι ός ς /θ ιας /σ ς ο ί α ο οι ί έ ς ύο (2) ο ά α α, ο οί ο έ α ς α α α βά. ι / ές/ ι ς σ ο ι ώ ο ά, α βά ο ας ό α α α ά θα έ ι α ώσο ο σ ή α α α αφής myschool ις ι έ ς σ ο ι ές ασ ιό ς αι α α ά ά ο, ίσ ς σ ο σύσ α α α αφής myschool θύ ο ς, σ ή σ ο α ίο αι ι ώ ια όσο ς αι ι ούς ι αιού αι βάσ 7/163790/ ι α ι ήσ ις αι ι ώ αι αθ ώ σ ο σ ι ό αι σ ο ι ό ο α α ο οιού αι σ ο αίσιο ο οί σ ς ι έ ο α ά ο ι ώ ασ ιο ή, θα ί ο αι σύ φ α ο ι ή Α όφασ α / 2/ (. 2769/2011). ια ο οια ή ο σ ασία φο ίς ή φ σι ά όσ α έσα σ ις σ ο ι ές ο ά ς θα έ ι α ά ι έ ισ ο φο έα α ό / σ ο. Α.. (οι ίσ ις ισ ύο ια έ α (1) σ ο ι ό έ ος) αι σύ φ ώ ο ι θ ή ς σ ο ι ής ο ά ας. ι / ές/ ι ς σ ο ι ώ ο ά έ ο ο οί σ ο ι έ ο ο ά α ος αι σ ί σ ο ά ι α ιό ο ασ ιό α, ο ό α α έ ι α ια ο ί αι α θ ί ά σα & α ά.... ο έ ος ς σ ο ι ής ο ιάς ο ο ή σ ο ο ά α ος ο σ ο ισ ής αι ι ός (σ σ ασία ο ς σ έ ο ς) θα σ ώσο ο ι ά φό α α ιο ό σ ς ο α ά ο ι ώ ασ ιο ή. ι αι ι οί ά ο ο ή σ ο ο ά α ος, θα έ ι α α οσ ί ο σ σία ας έσ ο σ ο ίο ο ς: α) β βαί σ / ή/ ιας ό ι ο ό α α ο ο ώθ αι α ο σιάσ σ σ ο ι ή ο ς ο ά α, β) φ ο ία ο β ο α ιαίο ο ο ίο ασ ιο ή, αθώς αι ) ο ι ό α α θέ ι ό ο ο ά α ος, ο ι έ ο σ όσο ς ιαφέ ο αι α ο ς ο θ ί α ίσ οιχ β βαί σ ο οί σ ς ο ά α ος ο ι ώ ασ ιο ή. ί α ας Α ο ώ : ο ι ές ο ά ς /θ ιας /σ ς... & αφ ίο ο ώ... ί ο / σ..... Α α ής / ής.. ισ όφο ος έ ος 15/15

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α     Α Α Α Α Α Α & Α  α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο  ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV Χ Η Η Α Α Α. ω.:5422 Αθή α 14.02.2014 Α Η 14SYMV001890295 2014-02-25 ια η α άθ η α ά η α φό α η ιο ία & ο ή ι η «ώ οώθη η η ι ώ οϊό ω» Α α α 14.02.2014, α αφ ία ο ι ο ι ίο ά α ί ο ο ί, αφ ό ο ο ι ό ό ο

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS.

ERASMUS. 1. Α Α Α Α Α : Α Α Ω Ω Ω Ο Ο Ω Α Ο Ω Α Ο Ω Α Ω.. Ω Α Α Ο Ω Α Α 6502003 Α Ω ο Α Α Α Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.30 13:23:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7181ΩΡΝ-5Α4 Α Α Α Ω Α, 30/10/2014 Α Α. Ω.: -16105- Α Α Α :

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 7: οσ ή ι ι ύο Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.10 17:20:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,ΝΝ10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡ Η Α Ο ΙΑ ΙΚ Ο Η Η Η Α Α ι αιά : 25-06-2014 Α Α αι Α Α Α ί. ια : 07/2014 Α Η Ω Α Α ί. α : 352.9-07/14 Η Η Α Α Η Α ί. ίο : -1056- Α Ω Α Ω Ω Η Η Ω Α Α Ω Η Α ο Ω ( ο οί ο ι α ι ια ι α. / :Α α ι ιά - α.

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Κυκλοφορητές. Η εγγυημένηλύση στηνάντληση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Κυκλοφορητές. Η εγγυημένηλύση στηνάντληση ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Κυκλοφορητές Η εγγυημένηλύση στηνάντληση More than pumps H AG ι ύθ ο αι έ ι ή θέσ σ α ο ά α α ή α ιώ β ι ής οιό ας ια οι ια ές φα ο ές, ο όσιο αι βιο α ία. Α ό ις α ές ς α ίας ο ' αι ία

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΗ-ΙΧ2 13PROC

ΑΔΑ: Β4ΒΠΗ-ΙΧ2 13PROC 13PROC001681699 2013-10-23 ια ια ι ο ια ο ο «...» Α α ο α Α : ο ίο ι ο ο ι ο ο ο ι ό : 1.752.142,28 ί..α.) ιά ια: 19 ια ι α ία Α ά : Α οι ό ι ι ή ιο η ο φ ο α α ό οι ο ο ι ή ά ο η ο φο ά ο ία ι ια ια ι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Η Α Α Α.Α. Η- Η. : Α Α Ω Α Α Α Ω Ω Α α, 31-7-2014 Α Α ι : 30/002/7212 / Α Ω ι α ά : 30/078/70/5-2-2014 Α Α Α : 14PROC002265530 2014-09-01 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο ί : ι ά φ ο : 79 Fax

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Η Α O Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 10:29:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΗΖ469ΗΚΥ-1ΚΒ Ο Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Α Η α. ι ύθ σ :. ασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η αφ ίο ο ι οφο ί :. ιο ιά 2313 323115 & 2313 323119 2310 685111 e-mail: pr.papageorgiou@gmail.com α. / : ιφ ια ό α ο ί -. α ία.. : 564 03 13PROC001714148 2013-11-13 Α Η Η 026/2013 Η Α Α ια ο ια α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Η Η Η Α Η Η Η Α Η Η Η Α Η Η Η. α ο ο ο.. Α ό ιο : Y/ Η ιο.: 210-6988434 - 1099434 Α ιθ. ω.: 8045/8/2069- Α Η Α Α α, 8 ο ίο 14 14PROC002158992 2014-07-10 Η Η Η Ω Η Α: «Π ο ήθ ια η ο ι η α η ά αι α ί / οφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Α Α Α Α Α.Α...Α.. & Α Α Η Η Α Η ο α -.. Α : -84107 FAX: 25410-76310 Α ι..: 8000/20/17- Η Η ά 28 β ο α ίο 14PROC001897109 2014-02-28 1. ία α ο ί αι α οβ ί, ό ι ο ιο ο ι ο ια ι ο ο ια FAX, φ οα ι αφι

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 5 Η Α & Α Η Α. / Η Α Η «Η Α Η Α» Η α ι. 91/2014 Η.. Α & Α Α Η MERCEDES-BENZ Α 14SYMV002064631 2014-05-22 βα ι ο ι α ο., ι α βα ο ο ο..α ια ο ια α Α οφό ά ο Van, ί ά ια & ί ά ια. Α Α Α Α Α Α Α, Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης A.Π. 44307/22-07-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps Η εταιρία Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. με εμπορικό σήμα Orca Pumps ιδρύθηκε το 1991 με αντικείμενο την επισκευή και εμπορία αντλιών. Η εξειδίκευση μας στην επισκευή υποβρυχίων αντλιών γεωτρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η ΑΦ Ω 25.09.2015 Α Ω ΑΗ Α Η ΩΗ ΑΗ Κίς αι Κύιοι οοί, έ α σας σαώ αι α σας θώ αή ιία αι αή ύα σο ύσοο έο ο έ οσά σας. Ο αθέας ισά αά αι όοι αί αούασ α ιήσο σήι αι ισοσύ ο ας έι ο ιός αός ια ύ φοά έσα σ οώ

Διαβάστε περισσότερα

A.3.12 Α αι ήσ ις οσβασι ό ας... 57

A.3.12 Α αι ήσ ις οσβασι ό ας... 57 ια ή ιαισ ού ια ο Έ ο «ια ια ή ύ ς ι ής ια ής ι ο ής έ α 13PROC001684372 ο ς ύο ο ς ια ούς 2013-10-25 Α ώ ς» Α αθέ ο σα Α ή: ι ή ια ή ι ο ή... οϋ ο ο ισ ός: 408.365,85 ίς Α οϋ ο ο ισ ός: 502.290,00 Α %

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps Η εταιρία Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. με εμπορικό σήμα Orca Pumps ιδρύθηκε το 1991 με αντικείμενο την επισκευή και εμπορία αντλιών. Η εξειδίκευση μας στην επισκευή υποβρυχίων αντλιών γεωτρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00 Y Ο Ο Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Ο Ο Α Η Ω Ο Α Α Α Α Ω Ο Ω Α. Ο Α Α Α Ο Ο Ω Ο Α Ω Α/Α Α Η ΟΫ Ο Ο Ο θ ι ό όσ α P.T.F.E ια η οϊ α ή α ά α η ίς αι ίσ ση α ί ο ι ά α οσ ι έ ο σ όφι ο ίβ η α, σ α έ ο α ι ό ά ο ια

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Α Α : Ψ 5 3Μ-Ρ5Μ ο οίηση έ Α Α Η Α Η «ό ηση σ ί η ι ώ & ο ο ι ώ Α α ια ώ έ αι ο ο ίας Α ο Α» (MIS 453350) ο «Α Α Η Α Ω Α» ο έ ο σ η α ο ο ί αι α ό ο αϊ ό οι ι ό α ίο αι α ό θ ι ούς ό ο ς Α Α Ω Α Η Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Q1DP Q1CP Q1DP Q1DS ORCA PUMPS. ORCA PUMPS 39 m3/h Q1DP-550K /4" Α H(m)

Q1DP Q1CP Q1DP Q1DS ORCA PUMPS. ORCA PUMPS 39  m3/h Q1DP-550K /4 Α H(m) Α Α ORCA PUMPS Q1DP Α Α : : Α : VORTEX - : : Α ία ό β ι σ α έ ο άθ ο φ ο έ, α ά ια α οσ ά ισ φ α ί, οφο ία ού, ά ιασ α α ώ. Α m3/h 2 4 6 8 10 watt V inches Lt/min 33 67 100 133 167 Q1DP-550K 59.05.010

Διαβάστε περισσότερα

#include <stdio.h> long parag(int); main () { int N; printf("\ndose to N:"); scanf("%d",&n); printf("\n\n\n"); printf("n!=%10d\n",parag(n)); }

#include <stdio.h> long parag(int); main () { int N; printf(\ndose to N:); scanf(%d,&n); printf(\n\n\n); printf(n!=%10d\n,parag(n)); } Α α ο ή ία σ ά σ ί αι α α ο ι ή ά α ί σι ο οι ί ο α ό ς ά σο ή έ σο ό ο. ι ά, α α ο ή σ αί ι ό ι ο ί αι ά ι αι σ ο ο ισ ό σι ο οι ί αι ο ο ι ό ο. α αθ α ι ά ά α ο ές σ α ήσ ις ο ί ο αι α α ο ι ά έο σ ή

Διαβάστε περισσότερα