α :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr"

Transcript

1 Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC Η Α Α Α Η Αθή α, Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/ Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 52-Αθή α άθ ιαφ ό ο οφο ί ς :. ι ά έφ ο : α : όσ σ οβο ής οσφο ώ ια ο ήθ ια ί ω αφ ίο αι ού ί α α ια ις α ά ς ο..., ια ι ασία ς ια α ά σ ς Α αθέ ο σα Α ή: ι ό ίο ο ά ο ς, Α. σό α, Αθή α, Η , FAX: Α : CPV : ι ή ιο Α άθ σ ς: 7 «ο ήθ ια ί» «έ ι α αφ ί» «οί ί α ς» α ό ι ή οϋ ο ο ισθ ίσα α ά : 2.200,00 σ Α 506,00, σ ο ι ά 2.706,00 α α ι ή ο ία οβο ής οσφο ώ : ιά ια ισ ύς οσφο ώ : /9/205 αι ώ α. 8 έ ς α ό ο έ ς α α ι ής ο ίας ια οβο ή οσφο ώ.α ι ί ο αι οϋ ο ο ισ ός ο ι ό ίο ο ά ο ς ό ι αι α ο θ ί έ ι α αφ ίο αι ό ί α α ια ις α ά ς ο..., ι ή ιο α άθ σ ς χα ό ι ή. ι έ α, α ό ο ήθ ια ί αι οι ι ές ο ια αφές α ώ ι άφο αι σ ο α ό ο θο ί α α:

2 ί ος Α/Α ι αφή Α αι ήσ ις οσό α Α Έ Α Α Η Α Α X Α Α Α Η Α Α Η Α Α Η Α Α X. Α Α Α Η Η Η Α Η Η Α Α Α Α X. ί ο ός ί α ας α α ό ο α θ α ία θα ί αι ιθέσια. άθ θ α ίο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία άθισ α ό ια ίς ά σα ο α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία. α έ ι ασ ά ο ο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία ο άθισ α ασ ά ο α ο ί αι α ό:. ο α ι ό σ ό.. ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία. ιβ ιοθή α ί ς ιασ άσ x. ί ο ισ ή ύο α α ό φ ς ό ς ις α ίσ οι ς ι α ιές ο ς αι σ ι ά ι ά άφια. ο ώ α ισ ώ βιβ ιοθ ώ θα ί αι σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία. ός ί α ας α α ό ο ιασ άσ cm ο ά ισ ο, ιφά ια ο α σβή ι ύ ο α, ίσ ο ο οθέ σ ς α α ό αι σφο α ιώ α ά ια αθα ισ ό ς ιφά ιάς ο ς. ί α ας θα σ ο ύ αι α ό ο ά ισ ο, α ά ο ς ια α ή ήσ α α ό ο ς ώ α αύ ο ή αι ώ α ό ι ο αι α ό έ α σφο ά ι ίσ ς α ά ο ια α ή ήσ Η ο οθέ σ ο ί α α θα ί ι α ό ο ο θ ή οϋ ο ο ισ ός Α 2.460,00 246,00 α ί θα α α οθού σ ι ή Α οθή ι ού... ο οία σ ά αι σ ο ή ιο ς ι ής σίας ο... Α. σό α,, Α ό οι, Αθή α. 2

3 Η σ ο ι ή οϋ ο ο ισθ ίσα α ά α έ αι σ ο οσό 2.200,00 σ Α 506,00, σ ο ι ά 2.706,00 αι θα βα ύ ι ις ισ ώσ ις ο οϋ ο ο ισ ού ο.....α.α. οι ο ο ι ού έ ο ς 205 Α 7). 2. ι αίω α οβο ής οσφο ώ ι αί α οβο ής οσφο ώ έ ο φ σι ά ή ο ι ά όσ α ι ι ι ού ι αίο ή οι ο α ί ς /σ ά ις φ σι ώ ή / αι ο ι ώ οσώ ο έ ο σ σ αθ ί σύ φ α ο οθ σία ός ά ο ς έ ο ς ς.. Η σ ο ή άθ ο φίο ο θ ή σ ια ι ασία σ ά αι ή α ο ο ή ς α ούσας όσ σ ς έ ο ς ο. Α ο ί αι α ό σ ο ή άθ οσφέ, ις βά ος ο ο οίο ά ι ο ισ ι ή α α ι ασ ι ή α όφασ, σ ή σ α αθέ ο σα α ή, ια έ α ή ισσό ο ς α ό ο ς ό ο ς ο α αφέ ο αι σ ο 8/ οβο ή οσφο ώ ι ο ήφιοι ο θ ές α ού αι α οβά ο οι ο ο ι ή ο ς οσφο ά σ ιαίο σφ α ισ έ ο φά ο α Α Α, Η, Η, Α αι ο Η Η Η), α Α Α, Η Α Α Α Η, Η Η Η Α, Η Α, Η Η Α Η & Η Η Α - Η Α Α ) αθώς αι έ ι : Ο Ο Α ια η ο ήθ ια ί ω αφ ίο αι ού ί α α ια ις α ά ς ο..κ. ο α ό ο έ ι /9/205 αι ώ α. 0, σ ο ι ό ίο ο ά ο ς σ ι ύθ σ Α. σό α, Αθή α, σ ο ισό ιο, αφ ίο ι αί σ - ό ο ο. ι οσφο ές ο ού α α α θού σ ς ά ι ύθ σ οσ ι ά ή όσ ό ο ς, α ο ι ά ή σί ς α αφο ώ, ί α ο ί ι. Η ο ία α οσ ο ής οσφο ώ α ο ι ύ αι ό ο α ό ο ό ο ο ισ ο έ ο... άθ ί σ, οι οσφο ές θα έ ι α έ ο ο ο θ ί ι ή αι α ά α α ι ή ο ία αι ώ α :. ι χό ο φα έ ο οσφο άς φά ος ς οσφο άς θα ι α βά ι α ύο α ί αφα ο σ έ ο α ό ο σ έ ο α Α ο Α Α Η Α Α ς α ούσας, ό ς ις σ ί ς ο α ιθ έ ς αι ο α έ ς α ό ο ό ι ο όσ ο, αι σφ α ί α ο οσφέ ο ος σ αία σ ί α β χ ι ή οσφο ά σ έ σύ φ α ο α ά α ό ι α ι ής οσφο άς, ι ά φ ά ια, οσ έ ο ς. ύθ ή ωσ ς α. ο ά θ ο ο. /, ό ς άσ ο ισ ύ ι, σύ φ α ο σ έ ο ό ι α. 3

4 ι σ έ ο ς θα έ ι α α αθέσο οσφο ά ια ο ί ος Α ή ο ί ος / αι ια α ύο ί αι ια ό ς ις ού ς οσό ς άθ ί ο ς ια ο ο οίο α αθέ ο οσφο ά. ι οσφο ές θα σ άσσο αι βάσ ο Α. ί αι α ο ές α α ές σ α ο άφ σ ο ύ ο ή σ ο ι ό ο οσ έ σ ώ ή α ώ ο. α α ι ές οσφο ές - α ι οσφο ές θα ί ο αι ές αι θα α ο ί ο αι. ι ώσ ις οσφο ώ ο α ο σιά ο ιφ ά ις ή ο ο οιήσ ις σ ο οιο ή ο ό ο ή οσθή ό ς α ούσας όσ σ ς α ο ί ο αι. θα ί ο αι ές οσφο ές ο ού ο οϋ ο ο ισ ό. ι οσφο ές έ ι α φέ ο α α ί ς αι ιο θώσ ις σβ σί α α, ια αφές, οσθή ς,.. Α ά ι ιό θ σ, οσθή... θα έ ι α ί αι αθα ο α έ αι α έ ι ο ο αφ ί α ό ο οσφέ ο α. ι οσφέ ο ς ι αιού αι ο ία α ο ί σ ια α ά ς σ ι ές σ ο ή ο ς. ι οσφέ ο ς θ ί αι ό ι α ο έχο αι ή ως αι α ιφ ά ως ό ο ς ο ς ό ο ς ς όσ σ ς αι ύ α αι, οσφο ά ο ς ή ο οιο ή ο ά ο ό ο α α ο ούσο θέ ς ή έσ ς ο ς ό ο ς α ούς. ά α άθ σ ς οσφο άς ί αι α ο ή α ά α ο ί αι ς α α ά άθ οβο ή σ α ι ώ ή ι ι ισ ι ώ σ οι ί, ός ί ο ό θα θού α ό σία..ισχύς οσφο ώ ι οσφο ές ισ ύο αι σ ύο ο ς σ έ ο ς ια α ό ο ό α (80) έ ς α ό ό ς α α ι ής ο ίας α άθ σ ς οσφο ώ. οσφο ές ο α αφέ ο ι ό ο ό ο ισ ύος α ο ί ο αι ς α α ά ς. Η α α οί σ ι ο ής ο θ ή ο ί α ί ι αι ά ή ς ισ ύος ς οσφο άς, σ ύ ι ό ς ο ο ήφιο ο θ ή ό ο φόσο α ός ο α ο θ ί. ί σ ά σ ς ο ι θέ ος, α άθ σ ί αι σ ο ύ ο α ά σ ι ά ι ο ής. 5. ι ές ις ι ές ίς Α θα ι α βά ο αι: Η α ία οσφ ό ι ώ σ ώ. Ό ς οι έ ί α ήσ ις ς αι ασ οί, έ αθώς αι οι ές οσιο ο ι ές ιβα ύ σ ις ή ά ς α οιβές αι ιβα ύ σ ις.. όσ ος αφο άς Ό ς οι α ά ς ασφά ισ ς ι ώ, έ ι ο ισ ι ή οιο ι ή αι οσο ι ή α α αβή ο ς α ό α ό ια ι ο ή α α αβής ς Α αθέ ο σας Α ής. 6. ι ι οί ό οι ι ι ές οσφο ώ θα φ ά ο αι σ. οσφο ές ο ί ο ις ι ές σ ή ο αθο ί ο σ έσ ος έ ο ό ισ α θα α ο ί ο αι ς α α ά ς. 4

5 Η σία ια ί ο ι αί α α ήσ ι α ό ο ς ο ήφιο ς ο θ ές σ οι ία α α αί α ια ί σ οσφ ο έ ι ώ, οι ο θ ές ο ού αι α α α έ ο. ι ι ές οσφο ώ ό ι αι σ αβο ή α ά ιά ια ισ ύος ς οσφο άς. ί σ ο θ ί α ά ασ ς ιά ιας ισ ύος ς οσφο άς, οι ο ήφιοι ο θ ές ι αιού αι, α ά σ ο οί σ ς σ α άθ σής ο ς ια α ά ασ α ή, α οβά ο έο ς ί α ς ι ώ ή α ο ς ο ο οιήσο. οσφο ές ο θέ ο ό ο α α οσα ο ής ι ώ α ο ί ο αι ς α α ά ς. 7. Α ιο ό ηση οσφο ώ -Κα α ύ ωση ο ι ή ιο α α ύ σ ς ί αι χα ό σ ο ι ή ι ή α ά ού ο ί ος. ί σ ύ α ς ισσό ς ίας α ο ώ ισό ι οσφο ώ, α άθ σ ί αι ά α ό ια α ά σ α ύ ς α αθέ ο σας α ής αι ο ήφι ο θ ώ ο ιο ό σα. ο ι ό ίο ο ά ο ς ο ί α ο ί ι α άθ σ ς ο ήθ ιας ια α ύ οσό α ς %, ή ια ι ό οσό α ς %, φόσο α ί ά ο σα ίσ σ αι ού αι οι σια ές α ά ς. ο ί ι έο α ο ί ι α αί σ ς ια ι ασίας αι α ά ή ς ο ο οί σ ή ό αι ι ώ ο ια αφώ. ι σ έ ο ς έ ο α ία οι ο ο ι ή α αί σ σ έ οια ί σ. ι ο θ ές ο θα ι ού θα θού α ο ά ο σύ βασ ο ι ό ίο ο ά ο ς ό α σ ο ι ή α ία ς ο ήθ ιας ο ο ς α α ίθ αι ά ις., σ ι α βα ο έ ο Α. 8. α ά οση α α αβή Η αφο ά αι α ά οσ ό ι ώ θα ί ι θύ αι α ά ο ο θ ή σ ι ή Α οθή ι ού..., ο οία σ ά αι σ ο ή ιο ς ι ής σίας ο... Α. σό α,, Α ό οι, Αθή α. ο θ ής θα α α ώσ ι α ί ός ιά α ώ α ό α α οί ωσ ς Α όφασ ς α άθ σ ς αι/ή ο αφή ς ύ βασ ς ό ο α αι ί αι. α ί θα σ ο ύο αι α ό ο σ ι ό ίο α οσ ο ής, σ ο ο οίο ο ι ά θα α α άφ αι αι ο α ιθ ός ο ό ο ς Α όφασ ς α άθ σ ς ή ς ύ βασ ς, ο ι ός Α 7 αι ο α ιθ ός ο ό ο ς έ ισ ς α ά ς. α ί ια σ οι ία έ ι α α αφέ ο αι αι σ ο ι ο ό ιο ι ώ. Η α α αβή ι ώ θα ί ι α ό α ό ια ι ο ή α α αβής ς Α αθέ ο σας Α ής, βάσ ο ίο α οσ ο ής ο ς. α ά ια ι ασία α α αβής α ί αι α α ασ ί, φόσο ο ιθ ί, ο ο θ ής αι ι ί αι οσο ι ός αι οιο ι ός έ ος. ά οι ο οί σ ο ο ό ο α α αβής ς α ό ιας ι ο ής σ ο ο θ ή, ί αι ο ι ο ό ιο ι ώ, βάσ ο ο οίο θα θ ί ο ο θ ής. Η σία, σ ί σ ο ά α α αβή α έ ό ο ήθ ια ι ώ αι ι α ό σι ο οί σή ο ς β θού σ ο σύ ο ό ο ς ή έ ος α α ά α α ι ά αι ο ού α σι ο οι θού, θα ήσ ι α ό ο ο θ ή α ι α άσ ασ ς α α ά ς οσό ας ίσ οσό α, ο θα οί ο ς ό ο ς ς όσ σ ς α ά α ο ι ό α σ ο α. ο.. /. ο θ ής ο ού αι α ά ι α ι α άσ ασ ός ί οσι ώ, σ α ίθ ί σ ό ι αι σ ις οβ ό ς α ό ο οθ σία ώσ ις. σ βα ι ός ό ος α ά οσ ς ό ο ήθ ια ι ώ ο ί α όφασ ς Α αθέ ο σας Α ής α α α ί αι ή α α ίθ αι, ύσ α α ό σ ι ό αί α ο ο θ ή ο οβά αι ο ι ά ι α ό ή ο α ίσ οι ο σ βα ι ού ό ο ή αι ίς ο ού ο αί α ο ο θ ή σ 5

6 ί σ σοβα ό α ό ο σ ισ ού α ι ι ι ή α α ία όθ σ ς α ά οσ ς ο έ ο ή σ ι ώσ ις ο σ έ ο ό οι ο σ ισ ού α έ α βία ή σ οι ές ι ώσ ις ο αθ σ έ σ α ά οσ ς οφ ί αι σ αι ιό α ς Α αθέ ο σας Α ής. ά ή ο σ βα ι ού ό ο α ά οσ ς α ό ο ήθ ια ί α α α βά ο αι α ό ι ο ή α α αβής έ ι έ οσ ς α όφασ ς σ ι ά αι θ ίσα α ά ασ. ισ αί αι ό ι: α ό ο ήθ ια ί ο ού α σι ο οι θού ό ο ά ο ισ ι ή α α αβή ο ς α ό ι ο ή α α αβής. α ό ο α ο σ άσσο αι α ό ι ο ή α α αβής οι ο οιού αι ο ι ά αι σ ο ς ο θ ές. 9. ό ος η ω ής Η ή ς α ίας ό ο ήθ ια ι ώ θα ί αι σ ώ, βάσ ι ο ο ίο ο ο θ ή, ά οσο ι ή αι οιο ι ή α α αβή ι ώ α ό α ό ια ι ο ή α α αβής, έ οσ ι α ής σ ο ό ο α ο ι αιού ο, ο θα οφ θ ί σ ά α ά ος αι σ βά ος ο οϋ ο ο ισ ού ο.....α.α. οι ο ο ι ού έ ο ς 5, Α 7, οσ ό ισ ο ί α ασ α ι ώ αι ι αιο ο ι ώ ο οβ έ ο αι α ό ις ισ ύο σ ς ια ά ις α ά ο ό ο ής, αθώς αι άθ ά ο ι αιο ο ι ού ο ό ήθ θ ί α ό ις α ό ι ς σί ς ο ι ού ο έ ο αι ή, αι σ ό ο οσ ιο ι ό ο α ό α α αία ιοι ι ή ια ι ασία ια έ οσ σ ι ώ α ι ώ α ά ο ο οίος ά ι έ ς σύ φ α α ο ι ό α σ ο. 452/203, ό ς ισ ύ ι. ς ος α ι αιο ο ι ά ής αι οι ά σ οι ία ισ ύο α όσα α αφέ ο αι σ ο ά θ ο ο.. /, αθώς αι οι ία α όφασ ο. ι ο ο ι ώ / /..., ό ς ισ ύο. Α βα ύ ι ο ι ό όσιο. Α ό ή α α α ού αι οι ισ ύο σ ς άθ φο ά ό ι ς α ήσ ις. ίσ ς θα α α α θ ί φό ος ισο ή α ος %. α ά α οι ά ισ ύο οι ια ά ις ί α ι ώ ο θ ιώ. Η α ούσα όσ σ θα α α θ ί σ «Α Α» αι σ ισ οσ ί α ο, σ ι ύθ σ έχ ι α α ι ή ο ία α άθ σ ς οσφο ώ. ο ή ς ι ής α α έως οσίω σό ω / / -9-, α όφασ.... α. 30/002/749/ ) O Ϊ Α T... Α Α 6

7 έ α: α ά α Α : Έ ο οι ο ο ι ής οσφο άς α ά α : ό ι α ι ής οσφο άς ύθ ή σ οσ έ ιο σύ βασ ς οι ο οί σ : ι ύθ σ α ι ού ιασ ού & ι ο ο ι ού ο ισ ού (mail: σω. ια ο ή:. αφ ίο οϊσ α έ ο ι ής ι ύθ σ ς 2. ι ύθ σ ιασ ού, οσ ή ι ς ασ ί & ι ο ι ής ασ ο ο ίο, ή α α Α αι 7

8 Α Α Α Α Α ης α ιθ. 30/002/000/ όσ ησης οβο ής οσφο άς για ο ήθεια ε ί ω γ αφείο αι ε ού ί α α για ις α άγ ες ο.χ.κ. Α,.., Α Α / Α / Α OY Α... ο ί ο οσώ ο ύθ ος ι οι ω ίας Α/Α 2 3 ι αφή Έ Α Α Η Α Α X Α Α Α Η Α Α Η Α Α Η Α Α X. ού οσό α 4 Α Α Α Η 5 Η Η Α Η Η Α Α Α Α X. ί ο 2 24 οσφέ αι Α / Α Α α ιθ ι ώς Α Α α ιθ ι ώς Α α ιθ ι ώς Α % α ιθ ι ώς 6 ός ί α ας α α ό ο Η Α : Α Α Η : < Η>,../../205 ια ο οσφέ ο α: ο αφή ο ό ι ο οσώ ο αι σφ α ί α οσφέ ο ος

9 Α Α Α Α Α ης α ιθ. 0/00 /000/ όσ ησης οβο ής οσφο άς για ε ί ω γ αφείο αι ε ού ί α α για ις α άγ ες ο.χ.κ. Α,.., Α Α / Α / Α OY Α... ο ί ο οσώ ο ύθ ος ι οι ω ίας Α/Α ι αφή Α αι ήσ ις Έ Α Α Η Α Α X Α Α Α Η Α Α Η Α Α Η Α Α X. Α Α Α Η Η Η Α Η Η Α Α Α Α X. ί ο α θ α ία θα ί αι ιθέσια. άθ θ α ίο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία άθισ α ό ια ίς ά σα ο α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία. α έ ι ασ ά ο ο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία ο άθισ α ασ ά ο α ο ί αι α ό:. ο α ι ό σ ό.. ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία. ιβ ιοθή α ί ς ιασ άσ x. ί ο ισ ή ύο α α ό φ ς ό ς ις α ίσ οι ς ι α ιές ο ς αι σ ι ά ι ά άφια. ο ώ α ισ ώ βιβ ιοθ ώ θα ί αι σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία. ού οσό α 2 24 οσφέ αι Α / α α ο ή- α α ήσ ις σ ό φωσ ις α αι ήσ ις

10 6 ός ί α ας α α ό ο ός ί α ας α α ό ο ιασ άσ cm ο ά ισ ο, ιφά ια ο α σβή ι ύ ο α, ίσ ο ο οθέ σ ς α α ό αι σφο α ιώ α ά ια αθα ισ ό ς ιφά ιάς ο ς. ί α ας θα σ ο ύ αι α ό ο ά ισ ο, α ά ο ς ια α ή ήσ α α ό ο ς ώ α αύ ο ή αι ώ α ό ι ο αι α ό έ α σφο ά ι ίσ ς α ά ο ια α ή ήσ Η ο οθέ σ ο ί α α θα ί ι α ό ο ο θ ή. Η Α : Α Α Η : < Η>,../../ 5 ια ο οσφέ ο α: ο αφή ο ό ι ο οσώ ο αι σφ α ί α οσφέ ο ος 2

11 Η Η Η ά θ ο. / Η α ίβ ια σ οι ί ο οβά ο αι α ή ή σ ο ί α θ ί βάσ ο α ίο ά σιώ ά θ ο α.. 599/986) Α Α Α..: / /000/ /205 () : Α Η Ό ο α: ώ ο: Ό ο α αι ώ ο α έ α: Ό ο α αι ώ ο έ ας: Η ο ία έ σ ς (2) : ό ος έ σ ς: Α ιθ ός ίο α ό ας: : ό ος α οι ίας: ός: Α ιθ: : Α. ο οιο ύ ο Fax): / σ Η. α ο ίο mail): α ο ι ή ο θύ αι ί ο ας ις ώσ ις (3), ο οβ έ ο αι α ό ς ια ά ις ς α. ο ά θ ο ο. /, ώ ό ι: Α. α ο έ ο αι ο ς ό ο ς ς α ούσας αι ό ι α ί ο οσφέ ο αι έ ο ις ού ς ο ια αφές.. έ α α ι ασθ ί α ά α όφασ ια ά οιο α ό α α α ά α ι ή α α: σ ο ή σ α ι ή ο ά σ, ό ς α ή ο ί αι σ ο ά θ ο α. ς οι ής άσ ς ς / / ο βο ίο ο ο ία, ό ς α ή ο ί αι α ίσ οι α σ ο ά θ ο ς ά ς ο βο ίο ς ς αΐο αι σ ο ά θ ο α. ς οι ής άσ ς / / Α ο βο ίο α ά, α ά έ οια ο ά θ ο ς σύ βασ ς σ ι ά οσ ασία οι ο ο ι ώ σ φ ό αϊ ώ οι ο ή ο ι ο οί σ σό α ό α ά ο ς ασ ιό ς, ό ς ο ί αι σ ο ά θ ο ς ο ίας / / ο βο ίο, ς ς ο ίο, ια ό σι ο οί σ ς ο α ο ισ ι ού σ σ ή α ος ια ο ι ο οί σ σό α ό α ά ο ς ασ ιό ς, ό ς α ή ο ο οιήθ.. έ α α ι ασθ ί, σί ι α όφασ, ια ά οιο α ό α α ι ή α α ο Α ο α ο ι ού ώ ι α, σ ι ό άσ σ ς α α ι ής ο ς ασ ιό ας ή ια ά οιο α ό α α ι ή α α ς αί σ ς, ς α ά ς, ς βίασ ς, ς ασ ο αφίας, ς ο ίας, ς ο ο ίας αι ς ό ιας ο ο ίας.. ώ σ ώ σ, ού σ ια ι ασία ή ς ώ σ ς, αθά ισ ή α α ασ ι ή ια ί ισ..έ ώσ ι ις ο ώσ ις ο όσο αφο ά α αβο ή ισφο ώ οι ι ής ασφά ισ ς σύ φ α ο οθ σία ς ώ ας ο ί αι α ασ έ ος ή σύ φ α ο οθ σία ς α αθέ ο σας α ής..έ ώσ ι ις ο ώσ ις ο ις σ ι ές ιβο ή φό αι σύ φ α ο οθ σία ς ώ ας ς α αθέ ο σας α ής Η ο ία: 5 ώ - ο σιο ο ώ Α α άφ αι α ό ο ιαφ ό ο ο ί ή Α ή ή σία ο όσιο ο έα, ο α θύ αι αί σ. Α α άφ αι ο ο άφ ς. ο αφή «Ό οιος ώσ ι ο ώ ι ή ο ό α ή α ί αι ή α ο ύ ι α α θι ά έ αφ ύθ ή σ ο ά θ ο ι ί αι φ ά ισ ο ά ισ ο ιώ ώ. ά ο αί ιος α ώ ά σ ό α οσ ο ίσ ι σ ο α ό ο ή σ ά ο ιο σια ό όφ ος β ά ο ας ί ο ή σ ό α β ά ι ά ο, ι ί αι άθ ι έ ι ώ. ί σ α ά ιας ώ ο ή σ σ ί αι σ ίσ ό ς αι ο άφ αι α ό ο ού α ή ούσα

12 Υ Ο Ι ΜΑ ΟΣΧ ΙΟΥ ΣΥΜ ΑΣΗΣ Α α ύ ο Α αι.. Α Α :./20_ ο αφο ά: α ιθ. / /000/./.. όσ σ οβο ής οσφο ώ ο ι ού ίο ο ά ο ς ια ο ήθ ια ί ω αφ ίο αι ού ί α α ια ις α ά ς ο... ή α σ Αθή α., έ α..., σ ο ι ό ίο ο ά ο ς, ο ύ ι σ Αθή α, Α. σό α, α ύ ά θι σ βα ο έ : ο. ά ο, οϊσ α έ ο ς ι ής ι ύθ σ ς..., ο ι ιό ά ο α ή οσ ί ο ι ό όσιο, βάσ ι ς α ιθ. / / / -9- / / -9- α όφασ ς ς ι ής α α έ ς οσί σό ο ο ίο ι ο ο ι ώ, θέ α «ο σιο ό σ ο αφής «ο ή ι ού α α έα οσί σό» σ ο οϊσ ά ο ς ι ής ι ύθ σ ς ο ι ού ίο ο ά ο ς...», α ού ο φ ής Α αθέ ο σα Α χή αι ς αι ίας, ο ύ ι σ ο,, αι Α...:,...:..,.., fax.. ο οσ ί αι ο ί ς α ό.. Α...:, α ο έ ς φ ής Α ά οχος σ φώ σα αι σ α ο έχ α α α ό ο θα: βάσ α. Α Α.. όσ σ οβο ής οσφο ώ, οβ ήθ α οσφο ές, ι ή ιο α α ύ σ ς α ό ι ή, ια α άθ σ ο ήθ ιας ο ισ ού ί αφ ίο αι ού ί α α ια ις α ά ς ο... α α ο έσ α α ς οα αφ ό ς όσ σ ς α α έθ α α ιθ α όφασ, σ αι ία ία << >> σύ φ α α ό οσφο ά ς, α ί ο σ ο ι ού οσού...., σ ι α βα ο έ ο ί α ήσ αι οσοσ ού % Α, ς α α ι ά α αφέ αι σ α ό α ά θ α. Ύσ α α ό α ά, ο «Α ά ο ος» α α α βά ι ο ήθ ια ο ς α έ ό ο ς αι σ φ ί ς ις ο οί ς α ο έ αι α ιφύ α α. Α ο Α Α Α ά ο ος α α α βά ι ο έ σ ια ο ήθ ια α α ά ι ώ ς ής: Α/Α ι αφή χ ι ά χα α ισ ι ά οσό α Α Α Α Α Α Α %

13 Υ Ο Ι ΜΑ ΟΣΧ ΙΟΥ ΣΥΜ ΑΣΗΣ α ιθ ι ώς α ιθ ι ώς α ιθ ι ώς α ιθ ι ώς Έ Α Α Η Α Α X Α Α Α Η Α Α Η Α Α Η Α Α X. Α Α Α Η α θ α ία θα ί αι ιθέσια. άθ θ α ίο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί 8mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία άθισ α ό ια ίς ά σα ο α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία. α έ ι ασ ά ο ο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία ο άθισ α ασ ά ο α ο ί αι α ό:. ο α ι ό σ ό.. ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία

14 Υ Ο Ι ΜΑ ΟΣΧ ΙΟΥ ΣΥΜ ΑΣΗΣ 5 6 Η Η Α Η Η Α Α Α Α X. ί ο ός ί α ας α α ό ο ιβ ιοθή α ί ς ιασ άσ x. ί ο ισ ή ύο α α ό φ ς ό ς ις α ίσ οι ς ι α ιές ο ς αι σ ι ά ι ά άφια. ο ώ α ισ ώ βιβ ιοθ ώ θα ί αι σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία. ός ί α ας α α ό ο ιασ άσ cm ο ά ισ ο, ιφά ια ο α σβή ι ύ ο α, ίσ ο ο οθέ σ ς α α ό αι σφο α ιώ α ά ια αθα ισ ό ς ιφά ιάς ο ς. ί α ας θα σ ο ύ αι α ό 2 ο ά ισ ο, α ά ο ς ια α ή ήσ α α ό ο ς ώ α αύ ο ή αι ώ α ό ι ο αι α ό έ α σφο ά ι ίσ ς α ά ο ια α ή ήσ Η ο οθέ σ ο ί α α θα ί ι α ό ο ο θ ή.. α α ο έσ α α ς α α ά όσ σ ς ή σ ς ιαφέ ο ος, α α ώθ α α ιθ.. α όφασ αι οι ο οιήθ α σ ο Α ά ο ο 2. α ς ά ί, θα ί αι αι ού ια α α ί ισ α αι θα α α ο ί ο αι σ ις α αι ήσ ις ι ώ ο ια αφώ ς όσ σ ς σ σ ασ ό οσφο ά ο α α ό ο. 3. α ά α ά α ισ ύο α α αφ ό α σ όσ σ αι σ οσφο ά ο «Α α ό ο». Α ο Α Α «Α ά ο ος» θα ο θ ύσ ι σία ας α οα αφ ό α ί, α ί ς ι ής έο..α. %,, σ ο ι ή α ά... ι ή ι α βά ο αι α έ ο α σ σ ασίας αι αφο άς. 3

15 Υ Ο Ι ΜΑ ΟΣΧ ΙΟΥ ΣΥΜ ΑΣΗΣ Η ή ς άσ ο α α ίας θα ί αι σ, βάσ ι ι ο ο ίο ο ο θ ή, ός ή α ώ α ό ο ισ ι ή οσο ι ή αι οιο ι ή α α αβή ι ώ α ό α ό ια ι ο ή α α αβής. Η ή ί αι έ οσ α ι ής ι α ής σ ο ό ο α ο ι αιού ο, ο θα οφ θ ί σ ά α ά ος αι σ βά ος ίσ σ ς ο οϋ ο ο ισ ού ό ο.....α.α. 205, Α 7. Α α αί ί αι οσ ό ισ ο ί α ασ α ι ώ αι ι αιο ο ι ώ ο οβ έ ο αι α ό ις ισ ύο σ ς ια ά ις α ά ο ό ο ής, αθώς αι άθ ά ο ι αιο ο ι ού ο έ ι ό θ ί α ό ο ς α ο ίο ς ο ι ού ο έ ο αι ή, αι σ ό ο οσ ιο ι ό ο α ό α α αία ιοι ι ή ια ι ασία ια έ οσ σ ι ώ α ι ώ ι α ώ. α α ά ι ή ι α βά αι α ία ς α α ά ο ήθ ιας, α έ ο α σ σ ασίας αι αφο άς ο ί ο ς, οι ό ι ς α ήσ ις αθώς αι άθ ά ά σ ο οβ έ αι α ό ισ ύο σα ο οθ σία...α. βα ύ ι ο όσιο.... Α ό ο αθα ό οσό ς α ίας ό ο ήθ ια ι ώ θα α α α θ ί ο ι ά φό ος ισο ή α ος σ οσοσ ό % ια ο ήθ ια α αθώ. ά ά ο ία ς όσ σ ς ιβ θού φό οι, έ αι α ήσ ις ή α α θού φισ ά οι, ο οσό ώ αι ή ί ι α ισ οί ς α ό ο ς ο α ιασ ούς ο ο θ ή. Η ή θα ί αι ό ο ά οσ ό ισ β βαί σ ς φο ο ο ι ής αι ασφα ισ ι ής ό ας Α 3 ο Α Α - Α Α Α- Α Α Α Η αφο ά αι α ά οσ ό ι ώ θα ί ι θύ αι α ά ο ο θ ή σ ι ή Α οθή ι ού..., ο οία σ ά αι σ ο ή ιο ς ι ής σίας ο... Α. σό α,, Α ό οι, Αθή α, άσι ς έ ς αι ώ ς : 4:30, ά α ό σ ό σ ο «ο θ ή» α ό ια ι ο ή α α αβής. α ί θα έ ι α α α ί ο αι σ ιβώ ια ισ ά, ό ο θα α α άφο αι ία ο <<Α α ό ο >>, ο α ιθ ός α ασ α ι ού, ο α ιθ ός ά, ο α ιθ ός ς όσ σ ς οβο ής οσφο ώ αι ο α ιθ ός ς ύ βασ ς. Η α ά οσ ό ο ήθ ια ι ώ θα ί ι ός ιά α ώ α ό ο ία ο αφής ς α ούσας σύ βασ ς. ό ος α ά οσ ς ο ί α α α ί αι ο α ώ ο έ ι ο / α ού ιφύ α ι αι ά ο οσίο ια ιβο ή οβ ο έ ώσ ά θ α & /. ά ή ς α ά ασ ς θα ι ί αι ια ι ασία ή ς ο α α ό ο έ ο. Α Α Α Η: Η α α αβή θα ί ι α ό ι ο ή α α ο ούθ σ ς αι α α αβής, φόσο α ό ο ήθ ια ί ί αι σύ φ α ις ο ια αφές ς οσφο άς αι ς όσ σ ς οβο ής οσφο ώ. Η ο ισ ι ή οιο ι ή αι οσο ι ή α α αβή ο ς θα ί ι ός ύο ώ, α ό ο ία α ά οσ ς σ ο ό ο α ά οσ ς ο ς. Η σία, σ ί σ ο ά α α αβή α έ ό ο ήθ ια ι ώ αι ι α ό σι ο οί σή ο ς β θού σ ο σύ ο ό ο ς ή έ ος α α ά α α ι ά αι ο ού α σι ο οι θού, θα ήσ ι α ό ο «Α ά ο ο» α ι α άσ ασ ς α α ά ς οσό ας ίσ οσό α, ο θα οί ο ς ό ο ς ς ια ή ς α ά α ο ι ό α σ ο α. ο /. Α 4 ο ά ή ι ο σ βα ι ός ό ος φό σ ς - α ά οσ ς σύ φ α ο ά θ. ο /, ίς α οβ θ ί αί ς αί α α ά ασ ς ή, ά ή ι ο α α αθ ίς, α ά α α έ, ό ος, ίς α α α οθού α ί, ο «Α ά ο ος» ύσσ αι έ ος. ά ο «Α ά ο ος» α ι α ασ ήσ ι α ι ά ο α ο ίφθ α σύ φ α ο ά θ. ο / έσα σ οθ σ ία ο ο ίσ αι φόσο έ ι ή ι ο σ βα ι ός ό ος, ύσσ αι έ ος αι ό ι αι σ ις οβ ό ς ώσ ις. 4

16 Υ Ο Ι ΜΑ ΟΣΧ ΙΟΥ ΣΥΜ ΑΣΗΣ ί σ ο θού οι ό οι ς α ούσας σύ βασ ς, ς α ιθ. 30/002/000/ / όσ σ ς αι ς α ιθ. / /000/.../204 α όφασ ς α άθ σ ς, ο «Α ά ο ος» θα ύσσ αι έ ος αι θα ο ιβά ο αι οι οβ ό ς ώσ ις. α α α ά ί ώσ ισ ύο αι ιβά ο αι ώσ ις, α ά α ίθ αι ο ό ος α ά οσ ς σ ις ι ώσ ις: α αι ιό ας ο οσίο β ό α σ έ ο οι ό οι ο σ ισ ού α έ α βία. Η α ό ι ς α α ά βίας βα ύ ι ο ο ή ο ο «Α ά ο ο», ο ο οίος α ί αι έσα σ ί οσι έ ς, α ό ό ο σ έβ σα α ισ α ι ά α α αφέ ι α ά άφ ς αι α οσ ο ίσ ι σ σία α α α αί α α ο ι ι ά σ οι ία αι σοβα ό α ό ο σ ισ ού α ι ι ι ή α α ία όθ σ ς α ά οσ ς ά α ό ίσ ς «Α αθέ ο σας Α ής». Α 5 ο Η α ούσα σύ βασ ο άφ αι ό ι α α ό ο ς σ βα ό ο ς σ ία ό οια ό α, α ό α ο οία α ύο θα α α θού σ ο ή α Α ς / σ ς ιασ ού, οσ ή ι ς ασ ί & ι ο ι ής ασ ο ο ίο ο..., αι ο ί ο θα άβ ι ο «Α ά ο ος». Η α ούσα σύ βασ ιέ αι α ό ι ή ο οθ σία αι άθ ιαφο ά ή ιαφ ία α ύ ο «Α α ό ο» αι ς «Α αθέ ο σας Α ής», ο αφο ά σ έ σ, ία ό ς α ούσας σύ βασ ς ή ι ά σ ις σ έσ ις ο ιο ού αι α ό α ή, ι ύ αι α ό α α ό ια ι ασ ή ια Αθ ώ. ός α ό ο ς ι ι ά α αφ ό ο ς ό ο ς ς α ούσας σύ βασ ς, ισ ύο σ άθ ί σ αι ό ς οι σ ι ές ια ά ις ί οσί βάσ. ύ ο «Α ά ο ος» ού «Α αθέ ο σα Α ή» ί, ί ι σα έ ο ή αβιβά ι σύ βασ ή ο οιο ή ο α ό α ι αιώ α α ή ις ο ώσ ις ο ιέ ο αι σ α ή, ίς ο ού α ή σ α άθ σ ο ά ο έ ο ς. Α 6 ο Α Α Α Α Α Α Α, Α : ι ια ά ις ί ο θ ιώ ο οσίο. Η. α ιθ. / /000/ / όσ σ οβο ής οσφο ώ. Η α ιθ.. / /000/../ α όφασ α άθ σ ς. Η οσφο ά ο Α α ό ο, ό ο α ή έ αι σ α ίθ σ ις οα αφ ό ς α οφάσ ις. Α Α Α ο ή ς ι ής α α έως οσίω σό ω / / -9-, α όφασ.... α. / / / ) Ϊ Α... Α Α 5

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : 10229 Α ο 21 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα αι θ ίσ ις σ αφώ θ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:  α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/).

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/). ώ ιο άσης α χής αι α ός α ο ίο ι ασ η ίο Ω Ι Η Ω Η Η Η ς α ώ ς αι ίας ία «Η Ο Ο Α Ω Η Α Ο Η Ο Η & Ο Η Α Α Α Ο Η Η Ο Ο Ω & Η Ω Η», ια ι ι ό ί ο «Α Α», ο ό ο αι σή α «Α», έ α σ ο ι αιά Α ι ής αι ί ο ώ θ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Η Η Α Ω Α Α Α Η Α TE Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Α Ω.. ο ια ό Ω Α Η Α 244102 Α Η Ω 1 ο Α Η Α Η Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Α.Α. Η- Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Α Α Ο Ω Ο Ω Α α, 18-9- 2013 Ο Ο Ο Α Ο Α ι : 30/002/7169 / Ο Ω Ο & ι α ά : 30/078/144/11-3-2013 Α 13PROC001785061 2013-12-16 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Α Ο Α Ο Α.Α. - Α Α Ω Α Α Α Ω Ω Α α, 5-12-201 Α Α ι : 0/002/9522 / Α Ω ι α ά : 0/078/19/18-11-201 Α Α 1PROC001771147 201-12-10 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο ί : ι ά φ ο : 79 Fax : 0 6479285

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά  (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.02 13:57:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι Ο Η Α Α Η Η Ο Η Η Ο Η Α Α Α Η Α Η Η Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.13 11:43:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 72ΝΒ46ΨΖΣ4-ΟΔ9 Α Α Α Αθή α : 13/3/2015 Α ιθ. Π.: 7313 Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.17 14:24:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Γ3ΟΞΛΔ-Ε2Η Α Α Η Α O Α Ο Α Α Η Α Ο Η Ο Ο Ο Α Α Α Η Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής :

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής : Δ ατ η ατ ό Πρόγρα α Μ ταπτυχ α ώ Σπου ώ «α α έ άσι ι ή έ ια αι οι ο έ ς ι α ές ο ο ές ια ια ί ισ αι οι ο ο ία ς» α ια ή ι α ι ή ασία ς έσ οι ας- ι ίας ο ά ι α ού ο α ο ό ο α ι ού & Α ο α ού Α ιθ ός ώο

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV γγ ού 83,11745 Αθήνα, 2109285117, F 2109233119, initialreceptionσasylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Η Α. Πλη οφο ίε : Π. Μπαλτή, E- mail: p.baltis@asylo.gov.gr 14SYMV002061752 2014-05-21 Α. ω.: 7 / 2515 Η.:

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 7: οσ ή ι ι ύο Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς

Διαβάστε περισσότερα

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE ο έ θ σης ί ο YouTube ού αι ι ό οφί Η αι ία Ω Α Ο Ο.& αι ς α ι ίας α ό ο 1993. Α Έ ι σ ά α ό 100 θέσ ις σ α ό 500 θέσ ις ί ςσ Ασία. άσ ι ς θέ ς σ ι ό αι έ ι ισ φ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Η Α Α Α.Α. Η- Η. : Α Α Ω Α Α Α Ω Ω Α α, 31-7-2014 Α Α ι : 30/002/7212 / Α Ω ι α ά : 30/078/70/5-2-2014 Α Α Α : 14PROC002265530 2014-09-01 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο ί : ι ά φ ο : 79 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 8: σ ή α α α οθή σ ς Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.30 13:23:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7181ΩΡΝ-5Α4 Α Α Α Ω Α, 30/10/2014 Α Α. Ω.: -16105- Α Α Α :

Διαβάστε περισσότερα

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV Χ Η Η Α Α Α. ω.:5422 Αθή α 14.02.2014 Α Η 14SYMV001890295 2014-02-25 ια η α άθ η α ά η α φό α η ιο ία & ο ή ι η «ώ οώθη η η ι ώ οϊό ω» Α α α 14.02.2014, α αφ ία ο ι ο ι ίο ά α ί ο ο ί, αφ ό ο ο ι ό ό ο

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS.

ERASMUS. 1. Α Α Α Α Α : Α Α Ω Ω Ω Ο Ο Ω Α Ο Ω Α Ο Ω Α Ω.. Ω Α Α Ο Ω Α Α 6502003 Α Ω ο Α Α Α Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Η Α O Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 10:29:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΗΖ469ΗΚΥ-1ΚΒ Ο Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Α Η α. ι ύθ σ :. ασ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡ Η Α Ο ΙΑ ΙΚ Ο Η Η Η Α Α ι αιά : 25-06-2014 Α Α αι Α Α Α ί. ια : 07/2014 Α Η Ω Α Α ί. α : 352.9-07/14 Η Η Α Α Η Α ί. ίο : -1056- Α Ω Α Ω Ω Η Η Ω Α Α Ω Η Α ο Ω ( ο οί ο ι α ι ια ι α. / :Α α ι ιά - α.

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.10 17:20:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,ΝΝ10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης A.Π. 44307/22-07-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Η Η Η Α Η Η Η Α Η Η Η Α Η Η Η. α ο ο ο.. Α ό ιο : Y/ Η ιο.: 210-6988434 - 1099434 Α ιθ. ω.: 8045/8/2069- Α Η Α Α α, 8 ο ίο 14 14PROC002158992 2014-07-10 Η Η Η Ω Η Α: «Π ο ήθ ια η ο ι η α η ά αι α ί / οφο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Α Α Α Α Α.Α...Α.. & Α Α Η Η Α Η ο α -.. Α : -84107 FAX: 25410-76310 Α ι..: 8000/20/17- Η Η ά 28 β ο α ίο 14PROC001897109 2014-02-28 1. ία α ο ί αι α οβ ί, ό ι ο ιο ο ι ο ια ι ο ο ια FAX, φ οα ι αφι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΗ-ΙΧ2 13PROC

ΑΔΑ: Β4ΒΠΗ-ΙΧ2 13PROC 13PROC001681699 2013-10-23 ια ια ι ο ια ο ο «...» Α α ο α Α : ο ίο ι ο ο ι ο ο ο ι ό : 1.752.142,28 ί..α.) ιά ια: 19 ια ι α ία Α ά : Α οι ό ι ι ή ιο η ο φ ο α α ό οι ο ο ι ή ά ο η ο φο ά ο ία ι ια ια ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Α Α Ο Α Η Ο Ο Ω Α Ο - Η Η Α Ο Α Η ι αιάς, 04 04 204 Α Ο Ο Ο Ο Ω & Α. α :. - 0 / 204 Ο Ω Ο Ο Ω Α ιθ. ιο : - 539 - / Η Ο Η Ω Η Α 3 ο α. / σ : A ή ασι ιά ύ -, ι ά ι ι αιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Κυκλοφορητές. Η εγγυημένηλύση στηνάντληση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Κυκλοφορητές. Η εγγυημένηλύση στηνάντληση ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Κυκλοφορητές Η εγγυημένηλύση στηνάντληση More than pumps H AG ι ύθ ο αι έ ι ή θέσ σ α ο ά α α ή α ιώ β ι ής οιό ας ια οι ια ές φα ο ές, ο όσιο αι βιο α ία. Α ό ις α ές ς α ίας ο ' αι ία

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η αφ ίο ο ι οφο ί :. ιο ιά 2313 323115 & 2313 323119 2310 685111 e-mail: pr.papageorgiou@gmail.com α. / : ιφ ια ό α ο ί -. α ία.. : 564 03 13PROC001714148 2013-11-13 Α Η Η 026/2013 Η Α Α ια ο ια α

Διαβάστε περισσότερα

Γ Φ Η Ω Ω : α α υ : α Γ Η Ω : 1957 Γ Η Ω : α Θ Η :. φ α 5, α E Ω :. 2106859500, 6944530030 e-mail : athanassiou@ivfathenscenter.gr πα υ π φ α Πα π υ,1986 υ α υ Γυ α α α α: 1. α «Ά α» 2. Πα π α α υ Γυ α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΤΠΟΙΤΘΤΝΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΝΠΡΟΜΗΘΙΩΝ ΠΛΗΡ.μΑ.ΝΠΑΡΜΑΞΙΗ ΣΗΛ.μΝ2132028514 FAX: 210 5551515 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗΝΠΡΟΧΙΡΟΤΝΙΑΓΩΝΙΜΟΤΝΓΙΑΝΣΗΝΝΠΡΟΜΗΘΙΑΝ ΠΙΜΩΝΝ ΑΣΟΜΙΚΑΝΤΚΤΑΜΝΩΝΝ(CPV: 33141116-6) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟμ13.601,14

Διαβάστε περισσότερα