α :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr"

Transcript

1 Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC Η Α Α Α Η Αθή α, Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/ Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 52-Αθή α άθ ιαφ ό ο οφο ί ς :. ι ά έφ ο : α : όσ σ οβο ής οσφο ώ ια ο ήθ ια ί ω αφ ίο αι ού ί α α ια ις α ά ς ο..., ια ι ασία ς ια α ά σ ς Α αθέ ο σα Α ή: ι ό ίο ο ά ο ς, Α. σό α, Αθή α, Η , FAX: Α : CPV : ι ή ιο Α άθ σ ς: 7 «ο ήθ ια ί» «έ ι α αφ ί» «οί ί α ς» α ό ι ή οϋ ο ο ισθ ίσα α ά : 2.200,00 σ Α 506,00, σ ο ι ά 2.706,00 α α ι ή ο ία οβο ής οσφο ώ : ιά ια ισ ύς οσφο ώ : /9/205 αι ώ α. 8 έ ς α ό ο έ ς α α ι ής ο ίας ια οβο ή οσφο ώ.α ι ί ο αι οϋ ο ο ισ ός ο ι ό ίο ο ά ο ς ό ι αι α ο θ ί έ ι α αφ ίο αι ό ί α α ια ις α ά ς ο..., ι ή ιο α άθ σ ς χα ό ι ή. ι έ α, α ό ο ήθ ια ί αι οι ι ές ο ια αφές α ώ ι άφο αι σ ο α ό ο θο ί α α:

2 ί ος Α/Α ι αφή Α αι ήσ ις οσό α Α Έ Α Α Η Α Α X Α Α Α Η Α Α Η Α Α Η Α Α X. Α Α Α Η Η Η Α Η Η Α Α Α Α X. ί ο ός ί α ας α α ό ο α θ α ία θα ί αι ιθέσια. άθ θ α ίο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία άθισ α ό ια ίς ά σα ο α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία. α έ ι ασ ά ο ο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία ο άθισ α ασ ά ο α ο ί αι α ό:. ο α ι ό σ ό.. ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία. ιβ ιοθή α ί ς ιασ άσ x. ί ο ισ ή ύο α α ό φ ς ό ς ις α ίσ οι ς ι α ιές ο ς αι σ ι ά ι ά άφια. ο ώ α ισ ώ βιβ ιοθ ώ θα ί αι σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία. ός ί α ας α α ό ο ιασ άσ cm ο ά ισ ο, ιφά ια ο α σβή ι ύ ο α, ίσ ο ο οθέ σ ς α α ό αι σφο α ιώ α ά ια αθα ισ ό ς ιφά ιάς ο ς. ί α ας θα σ ο ύ αι α ό ο ά ισ ο, α ά ο ς ια α ή ήσ α α ό ο ς ώ α αύ ο ή αι ώ α ό ι ο αι α ό έ α σφο ά ι ίσ ς α ά ο ια α ή ήσ Η ο οθέ σ ο ί α α θα ί ι α ό ο ο θ ή οϋ ο ο ισ ός Α 2.460,00 246,00 α ί θα α α οθού σ ι ή Α οθή ι ού... ο οία σ ά αι σ ο ή ιο ς ι ής σίας ο... Α. σό α,, Α ό οι, Αθή α. 2

3 Η σ ο ι ή οϋ ο ο ισθ ίσα α ά α έ αι σ ο οσό 2.200,00 σ Α 506,00, σ ο ι ά 2.706,00 αι θα βα ύ ι ις ισ ώσ ις ο οϋ ο ο ισ ού ο.....α.α. οι ο ο ι ού έ ο ς 205 Α 7). 2. ι αίω α οβο ής οσφο ώ ι αί α οβο ής οσφο ώ έ ο φ σι ά ή ο ι ά όσ α ι ι ι ού ι αίο ή οι ο α ί ς /σ ά ις φ σι ώ ή / αι ο ι ώ οσώ ο έ ο σ σ αθ ί σύ φ α ο οθ σία ός ά ο ς έ ο ς ς.. Η σ ο ή άθ ο φίο ο θ ή σ ια ι ασία σ ά αι ή α ο ο ή ς α ούσας όσ σ ς έ ο ς ο. Α ο ί αι α ό σ ο ή άθ οσφέ, ις βά ος ο ο οίο ά ι ο ισ ι ή α α ι ασ ι ή α όφασ, σ ή σ α αθέ ο σα α ή, ια έ α ή ισσό ο ς α ό ο ς ό ο ς ο α αφέ ο αι σ ο 8/ οβο ή οσφο ώ ι ο ήφιοι ο θ ές α ού αι α οβά ο οι ο ο ι ή ο ς οσφο ά σ ιαίο σφ α ισ έ ο φά ο α Α Α, Η, Η, Α αι ο Η Η Η), α Α Α, Η Α Α Α Η, Η Η Η Α, Η Α, Η Η Α Η & Η Η Α - Η Α Α ) αθώς αι έ ι : Ο Ο Α ια η ο ήθ ια ί ω αφ ίο αι ού ί α α ια ις α ά ς ο..κ. ο α ό ο έ ι /9/205 αι ώ α. 0, σ ο ι ό ίο ο ά ο ς σ ι ύθ σ Α. σό α, Αθή α, σ ο ισό ιο, αφ ίο ι αί σ - ό ο ο. ι οσφο ές ο ού α α α θού σ ς ά ι ύθ σ οσ ι ά ή όσ ό ο ς, α ο ι ά ή σί ς α αφο ώ, ί α ο ί ι. Η ο ία α οσ ο ής οσφο ώ α ο ι ύ αι ό ο α ό ο ό ο ο ισ ο έ ο... άθ ί σ, οι οσφο ές θα έ ι α έ ο ο ο θ ί ι ή αι α ά α α ι ή ο ία αι ώ α :. ι χό ο φα έ ο οσφο άς φά ος ς οσφο άς θα ι α βά ι α ύο α ί αφα ο σ έ ο α ό ο σ έ ο α Α ο Α Α Η Α Α ς α ούσας, ό ς ις σ ί ς ο α ιθ έ ς αι ο α έ ς α ό ο ό ι ο όσ ο, αι σφ α ί α ο οσφέ ο ος σ αία σ ί α β χ ι ή οσφο ά σ έ σύ φ α ο α ά α ό ι α ι ής οσφο άς, ι ά φ ά ια, οσ έ ο ς. ύθ ή ωσ ς α. ο ά θ ο ο. /, ό ς άσ ο ισ ύ ι, σύ φ α ο σ έ ο ό ι α. 3

4 ι σ έ ο ς θα έ ι α α αθέσο οσφο ά ια ο ί ος Α ή ο ί ος / αι ια α ύο ί αι ια ό ς ις ού ς οσό ς άθ ί ο ς ια ο ο οίο α αθέ ο οσφο ά. ι οσφο ές θα σ άσσο αι βάσ ο Α. ί αι α ο ές α α ές σ α ο άφ σ ο ύ ο ή σ ο ι ό ο οσ έ σ ώ ή α ώ ο. α α ι ές οσφο ές - α ι οσφο ές θα ί ο αι ές αι θα α ο ί ο αι. ι ώσ ις οσφο ώ ο α ο σιά ο ιφ ά ις ή ο ο οιήσ ις σ ο οιο ή ο ό ο ή οσθή ό ς α ούσας όσ σ ς α ο ί ο αι. θα ί ο αι ές οσφο ές ο ού ο οϋ ο ο ισ ό. ι οσφο ές έ ι α φέ ο α α ί ς αι ιο θώσ ις σβ σί α α, ια αφές, οσθή ς,.. Α ά ι ιό θ σ, οσθή... θα έ ι α ί αι αθα ο α έ αι α έ ι ο ο αφ ί α ό ο οσφέ ο α. ι οσφέ ο ς ι αιού αι ο ία α ο ί σ ια α ά ς σ ι ές σ ο ή ο ς. ι οσφέ ο ς θ ί αι ό ι α ο έχο αι ή ως αι α ιφ ά ως ό ο ς ο ς ό ο ς ς όσ σ ς αι ύ α αι, οσφο ά ο ς ή ο οιο ή ο ά ο ό ο α α ο ούσο θέ ς ή έσ ς ο ς ό ο ς α ούς. ά α άθ σ ς οσφο άς ί αι α ο ή α ά α ο ί αι ς α α ά άθ οβο ή σ α ι ώ ή ι ι ισ ι ώ σ οι ί, ός ί ο ό θα θού α ό σία..ισχύς οσφο ώ ι οσφο ές ισ ύο αι σ ύο ο ς σ έ ο ς ια α ό ο ό α (80) έ ς α ό ό ς α α ι ής ο ίας α άθ σ ς οσφο ώ. οσφο ές ο α αφέ ο ι ό ο ό ο ισ ύος α ο ί ο αι ς α α ά ς. Η α α οί σ ι ο ής ο θ ή ο ί α ί ι αι ά ή ς ισ ύος ς οσφο άς, σ ύ ι ό ς ο ο ήφιο ο θ ή ό ο φόσο α ός ο α ο θ ί. ί σ ά σ ς ο ι θέ ος, α άθ σ ί αι σ ο ύ ο α ά σ ι ά ι ο ής. 5. ι ές ις ι ές ίς Α θα ι α βά ο αι: Η α ία οσφ ό ι ώ σ ώ. Ό ς οι έ ί α ήσ ις ς αι ασ οί, έ αθώς αι οι ές οσιο ο ι ές ιβα ύ σ ις ή ά ς α οιβές αι ιβα ύ σ ις.. όσ ος αφο άς Ό ς οι α ά ς ασφά ισ ς ι ώ, έ ι ο ισ ι ή οιο ι ή αι οσο ι ή α α αβή ο ς α ό α ό ια ι ο ή α α αβής ς Α αθέ ο σας Α ής. 6. ι ι οί ό οι ι ι ές οσφο ώ θα φ ά ο αι σ. οσφο ές ο ί ο ις ι ές σ ή ο αθο ί ο σ έσ ος έ ο ό ισ α θα α ο ί ο αι ς α α ά ς. 4

5 Η σία ια ί ο ι αί α α ήσ ι α ό ο ς ο ήφιο ς ο θ ές σ οι ία α α αί α ια ί σ οσφ ο έ ι ώ, οι ο θ ές ο ού αι α α α έ ο. ι ι ές οσφο ώ ό ι αι σ αβο ή α ά ιά ια ισ ύος ς οσφο άς. ί σ ο θ ί α ά ασ ς ιά ιας ισ ύος ς οσφο άς, οι ο ήφιοι ο θ ές ι αιού αι, α ά σ ο οί σ ς σ α άθ σής ο ς ια α ά ασ α ή, α οβά ο έο ς ί α ς ι ώ ή α ο ς ο ο οιήσο. οσφο ές ο θέ ο ό ο α α οσα ο ής ι ώ α ο ί ο αι ς α α ά ς. 7. Α ιο ό ηση οσφο ώ -Κα α ύ ωση ο ι ή ιο α α ύ σ ς ί αι χα ό σ ο ι ή ι ή α ά ού ο ί ος. ί σ ύ α ς ισσό ς ίας α ο ώ ισό ι οσφο ώ, α άθ σ ί αι ά α ό ια α ά σ α ύ ς α αθέ ο σας α ής αι ο ήφι ο θ ώ ο ιο ό σα. ο ι ό ίο ο ά ο ς ο ί α ο ί ι α άθ σ ς ο ήθ ιας ια α ύ οσό α ς %, ή ια ι ό οσό α ς %, φόσο α ί ά ο σα ίσ σ αι ού αι οι σια ές α ά ς. ο ί ι έο α ο ί ι α αί σ ς ια ι ασίας αι α ά ή ς ο ο οί σ ή ό αι ι ώ ο ια αφώ. ι σ έ ο ς έ ο α ία οι ο ο ι ή α αί σ σ έ οια ί σ. ι ο θ ές ο θα ι ού θα θού α ο ά ο σύ βασ ο ι ό ίο ο ά ο ς ό α σ ο ι ή α ία ς ο ήθ ιας ο ο ς α α ίθ αι ά ις., σ ι α βα ο έ ο Α. 8. α ά οση α α αβή Η αφο ά αι α ά οσ ό ι ώ θα ί ι θύ αι α ά ο ο θ ή σ ι ή Α οθή ι ού..., ο οία σ ά αι σ ο ή ιο ς ι ής σίας ο... Α. σό α,, Α ό οι, Αθή α. ο θ ής θα α α ώσ ι α ί ός ιά α ώ α ό α α οί ωσ ς Α όφασ ς α άθ σ ς αι/ή ο αφή ς ύ βασ ς ό ο α αι ί αι. α ί θα σ ο ύο αι α ό ο σ ι ό ίο α οσ ο ής, σ ο ο οίο ο ι ά θα α α άφ αι αι ο α ιθ ός ο ό ο ς Α όφασ ς α άθ σ ς ή ς ύ βασ ς, ο ι ός Α 7 αι ο α ιθ ός ο ό ο ς έ ισ ς α ά ς. α ί ια σ οι ία έ ι α α αφέ ο αι αι σ ο ι ο ό ιο ι ώ. Η α α αβή ι ώ θα ί ι α ό α ό ια ι ο ή α α αβής ς Α αθέ ο σας Α ής, βάσ ο ίο α οσ ο ής ο ς. α ά ια ι ασία α α αβής α ί αι α α ασ ί, φόσο ο ιθ ί, ο ο θ ής αι ι ί αι οσο ι ός αι οιο ι ός έ ος. ά οι ο οί σ ο ο ό ο α α αβής ς α ό ιας ι ο ής σ ο ο θ ή, ί αι ο ι ο ό ιο ι ώ, βάσ ο ο οίο θα θ ί ο ο θ ής. Η σία, σ ί σ ο ά α α αβή α έ ό ο ήθ ια ι ώ αι ι α ό σι ο οί σή ο ς β θού σ ο σύ ο ό ο ς ή έ ος α α ά α α ι ά αι ο ού α σι ο οι θού, θα ήσ ι α ό ο ο θ ή α ι α άσ ασ ς α α ά ς οσό ας ίσ οσό α, ο θα οί ο ς ό ο ς ς όσ σ ς α ά α ο ι ό α σ ο α. ο.. /. ο θ ής ο ού αι α ά ι α ι α άσ ασ ός ί οσι ώ, σ α ίθ ί σ ό ι αι σ ις οβ ό ς α ό ο οθ σία ώσ ις. σ βα ι ός ό ος α ά οσ ς ό ο ήθ ια ι ώ ο ί α όφασ ς Α αθέ ο σας Α ής α α α ί αι ή α α ίθ αι, ύσ α α ό σ ι ό αί α ο ο θ ή ο οβά αι ο ι ά ι α ό ή ο α ίσ οι ο σ βα ι ού ό ο ή αι ίς ο ού ο αί α ο ο θ ή σ 5

6 ί σ σοβα ό α ό ο σ ισ ού α ι ι ι ή α α ία όθ σ ς α ά οσ ς ο έ ο ή σ ι ώσ ις ο σ έ ο ό οι ο σ ισ ού α έ α βία ή σ οι ές ι ώσ ις ο αθ σ έ σ α ά οσ ς οφ ί αι σ αι ιό α ς Α αθέ ο σας Α ής. ά ή ο σ βα ι ού ό ο α ά οσ ς α ό ο ήθ ια ί α α α βά ο αι α ό ι ο ή α α αβής έ ι έ οσ ς α όφασ ς σ ι ά αι θ ίσα α ά ασ. ισ αί αι ό ι: α ό ο ήθ ια ί ο ού α σι ο οι θού ό ο ά ο ισ ι ή α α αβή ο ς α ό ι ο ή α α αβής. α ό ο α ο σ άσσο αι α ό ι ο ή α α αβής οι ο οιού αι ο ι ά αι σ ο ς ο θ ές. 9. ό ος η ω ής Η ή ς α ίας ό ο ήθ ια ι ώ θα ί αι σ ώ, βάσ ι ο ο ίο ο ο θ ή, ά οσο ι ή αι οιο ι ή α α αβή ι ώ α ό α ό ια ι ο ή α α αβής, έ οσ ι α ής σ ο ό ο α ο ι αιού ο, ο θα οφ θ ί σ ά α ά ος αι σ βά ος ο οϋ ο ο ισ ού ο.....α.α. οι ο ο ι ού έ ο ς 5, Α 7, οσ ό ισ ο ί α ασ α ι ώ αι ι αιο ο ι ώ ο οβ έ ο αι α ό ις ισ ύο σ ς ια ά ις α ά ο ό ο ής, αθώς αι άθ ά ο ι αιο ο ι ού ο ό ήθ θ ί α ό ις α ό ι ς σί ς ο ι ού ο έ ο αι ή, αι σ ό ο οσ ιο ι ό ο α ό α α αία ιοι ι ή ια ι ασία ια έ οσ σ ι ώ α ι ώ α ά ο ο οίος ά ι έ ς σύ φ α α ο ι ό α σ ο. 452/203, ό ς ισ ύ ι. ς ος α ι αιο ο ι ά ής αι οι ά σ οι ία ισ ύο α όσα α αφέ ο αι σ ο ά θ ο ο.. /, αθώς αι οι ία α όφασ ο. ι ο ο ι ώ / /..., ό ς ισ ύο. Α βα ύ ι ο ι ό όσιο. Α ό ή α α α ού αι οι ισ ύο σ ς άθ φο ά ό ι ς α ήσ ις. ίσ ς θα α α α θ ί φό ος ισο ή α ος %. α ά α οι ά ισ ύο οι ια ά ις ί α ι ώ ο θ ιώ. Η α ούσα όσ σ θα α α θ ί σ «Α Α» αι σ ισ οσ ί α ο, σ ι ύθ σ έχ ι α α ι ή ο ία α άθ σ ς οσφο ώ. ο ή ς ι ής α α έως οσίω σό ω / / -9-, α όφασ.... α. 30/002/749/ ) O Ϊ Α T... Α Α 6

7 έ α: α ά α Α : Έ ο οι ο ο ι ής οσφο άς α ά α : ό ι α ι ής οσφο άς ύθ ή σ οσ έ ιο σύ βασ ς οι ο οί σ : ι ύθ σ α ι ού ιασ ού & ι ο ο ι ού ο ισ ού (mail: σω. ια ο ή:. αφ ίο οϊσ α έ ο ι ής ι ύθ σ ς 2. ι ύθ σ ιασ ού, οσ ή ι ς ασ ί & ι ο ι ής ασ ο ο ίο, ή α α Α αι 7

8 Α Α Α Α Α ης α ιθ. 30/002/000/ όσ ησης οβο ής οσφο άς για ο ήθεια ε ί ω γ αφείο αι ε ού ί α α για ις α άγ ες ο.χ.κ. Α,.., Α Α / Α / Α OY Α... ο ί ο οσώ ο ύθ ος ι οι ω ίας Α/Α 2 3 ι αφή Έ Α Α Η Α Α X Α Α Α Η Α Α Η Α Α Η Α Α X. ού οσό α 4 Α Α Α Η 5 Η Η Α Η Η Α Α Α Α X. ί ο 2 24 οσφέ αι Α / Α Α α ιθ ι ώς Α Α α ιθ ι ώς Α α ιθ ι ώς Α % α ιθ ι ώς 6 ός ί α ας α α ό ο Η Α : Α Α Η : < Η>,../../205 ια ο οσφέ ο α: ο αφή ο ό ι ο οσώ ο αι σφ α ί α οσφέ ο ος

9 Α Α Α Α Α ης α ιθ. 0/00 /000/ όσ ησης οβο ής οσφο άς για ε ί ω γ αφείο αι ε ού ί α α για ις α άγ ες ο.χ.κ. Α,.., Α Α / Α / Α OY Α... ο ί ο οσώ ο ύθ ος ι οι ω ίας Α/Α ι αφή Α αι ήσ ις Έ Α Α Η Α Α X Α Α Α Η Α Α Η Α Α Η Α Α X. Α Α Α Η Η Η Α Η Η Α Α Α Α X. ί ο α θ α ία θα ί αι ιθέσια. άθ θ α ίο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία άθισ α ό ια ίς ά σα ο α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία. α έ ι ασ ά ο ο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία ο άθισ α ασ ά ο α ο ί αι α ό:. ο α ι ό σ ό.. ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία. ιβ ιοθή α ί ς ιασ άσ x. ί ο ισ ή ύο α α ό φ ς ό ς ις α ίσ οι ς ι α ιές ο ς αι σ ι ά ι ά άφια. ο ώ α ισ ώ βιβ ιοθ ώ θα ί αι σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία. ού οσό α 2 24 οσφέ αι Α / α α ο ή- α α ήσ ις σ ό φωσ ις α αι ήσ ις

10 6 ός ί α ας α α ό ο ός ί α ας α α ό ο ιασ άσ cm ο ά ισ ο, ιφά ια ο α σβή ι ύ ο α, ίσ ο ο οθέ σ ς α α ό αι σφο α ιώ α ά ια αθα ισ ό ς ιφά ιάς ο ς. ί α ας θα σ ο ύ αι α ό ο ά ισ ο, α ά ο ς ια α ή ήσ α α ό ο ς ώ α αύ ο ή αι ώ α ό ι ο αι α ό έ α σφο ά ι ίσ ς α ά ο ια α ή ήσ Η ο οθέ σ ο ί α α θα ί ι α ό ο ο θ ή. Η Α : Α Α Η : < Η>,../../ 5 ια ο οσφέ ο α: ο αφή ο ό ι ο οσώ ο αι σφ α ί α οσφέ ο ος 2

11 Η Η Η ά θ ο. / Η α ίβ ια σ οι ί ο οβά ο αι α ή ή σ ο ί α θ ί βάσ ο α ίο ά σιώ ά θ ο α.. 599/986) Α Α Α..: / /000/ /205 () : Α Η Ό ο α: ώ ο: Ό ο α αι ώ ο α έ α: Ό ο α αι ώ ο έ ας: Η ο ία έ σ ς (2) : ό ος έ σ ς: Α ιθ ός ίο α ό ας: : ό ος α οι ίας: ός: Α ιθ: : Α. ο οιο ύ ο Fax): / σ Η. α ο ίο mail): α ο ι ή ο θύ αι ί ο ας ις ώσ ις (3), ο οβ έ ο αι α ό ς ια ά ις ς α. ο ά θ ο ο. /, ώ ό ι: Α. α ο έ ο αι ο ς ό ο ς ς α ούσας αι ό ι α ί ο οσφέ ο αι έ ο ις ού ς ο ια αφές.. έ α α ι ασθ ί α ά α όφασ ια ά οιο α ό α α α ά α ι ή α α: σ ο ή σ α ι ή ο ά σ, ό ς α ή ο ί αι σ ο ά θ ο α. ς οι ής άσ ς ς / / ο βο ίο ο ο ία, ό ς α ή ο ί αι α ίσ οι α σ ο ά θ ο ς ά ς ο βο ίο ς ς αΐο αι σ ο ά θ ο α. ς οι ής άσ ς / / Α ο βο ίο α ά, α ά έ οια ο ά θ ο ς σύ βασ ς σ ι ά οσ ασία οι ο ο ι ώ σ φ ό αϊ ώ οι ο ή ο ι ο οί σ σό α ό α ά ο ς ασ ιό ς, ό ς ο ί αι σ ο ά θ ο ς ο ίας / / ο βο ίο, ς ς ο ίο, ια ό σι ο οί σ ς ο α ο ισ ι ού σ σ ή α ος ια ο ι ο οί σ σό α ό α ά ο ς ασ ιό ς, ό ς α ή ο ο οιήθ.. έ α α ι ασθ ί, σί ι α όφασ, ια ά οιο α ό α α ι ή α α ο Α ο α ο ι ού ώ ι α, σ ι ό άσ σ ς α α ι ής ο ς ασ ιό ας ή ια ά οιο α ό α α ι ή α α ς αί σ ς, ς α ά ς, ς βίασ ς, ς ασ ο αφίας, ς ο ίας, ς ο ο ίας αι ς ό ιας ο ο ίας.. ώ σ ώ σ, ού σ ια ι ασία ή ς ώ σ ς, αθά ισ ή α α ασ ι ή ια ί ισ..έ ώσ ι ις ο ώσ ις ο όσο αφο ά α αβο ή ισφο ώ οι ι ής ασφά ισ ς σύ φ α ο οθ σία ς ώ ας ο ί αι α ασ έ ος ή σύ φ α ο οθ σία ς α αθέ ο σας α ής..έ ώσ ι ις ο ώσ ις ο ις σ ι ές ιβο ή φό αι σύ φ α ο οθ σία ς ώ ας ς α αθέ ο σας α ής Η ο ία: 5 ώ - ο σιο ο ώ Α α άφ αι α ό ο ιαφ ό ο ο ί ή Α ή ή σία ο όσιο ο έα, ο α θύ αι αί σ. Α α άφ αι ο ο άφ ς. ο αφή «Ό οιος ώσ ι ο ώ ι ή ο ό α ή α ί αι ή α ο ύ ι α α θι ά έ αφ ύθ ή σ ο ά θ ο ι ί αι φ ά ισ ο ά ισ ο ιώ ώ. ά ο αί ιος α ώ ά σ ό α οσ ο ίσ ι σ ο α ό ο ή σ ά ο ιο σια ό όφ ος β ά ο ας ί ο ή σ ό α β ά ι ά ο, ι ί αι άθ ι έ ι ώ. ί σ α ά ιας ώ ο ή σ σ ί αι σ ίσ ό ς αι ο άφ αι α ό ο ού α ή ούσα

12 Υ Ο Ι ΜΑ ΟΣΧ ΙΟΥ ΣΥΜ ΑΣΗΣ Α α ύ ο Α αι.. Α Α :./20_ ο αφο ά: α ιθ. / /000/./.. όσ σ οβο ής οσφο ώ ο ι ού ίο ο ά ο ς ια ο ήθ ια ί ω αφ ίο αι ού ί α α ια ις α ά ς ο... ή α σ Αθή α., έ α..., σ ο ι ό ίο ο ά ο ς, ο ύ ι σ Αθή α, Α. σό α, α ύ ά θι σ βα ο έ : ο. ά ο, οϊσ α έ ο ς ι ής ι ύθ σ ς..., ο ι ιό ά ο α ή οσ ί ο ι ό όσιο, βάσ ι ς α ιθ. / / / -9- / / -9- α όφασ ς ς ι ής α α έ ς οσί σό ο ο ίο ι ο ο ι ώ, θέ α «ο σιο ό σ ο αφής «ο ή ι ού α α έα οσί σό» σ ο οϊσ ά ο ς ι ής ι ύθ σ ς ο ι ού ίο ο ά ο ς...», α ού ο φ ής Α αθέ ο σα Α χή αι ς αι ίας, ο ύ ι σ ο,, αι Α...:,...:..,.., fax.. ο οσ ί αι ο ί ς α ό.. Α...:, α ο έ ς φ ής Α ά οχος σ φώ σα αι σ α ο έχ α α α ό ο θα: βάσ α. Α Α.. όσ σ οβο ής οσφο ώ, οβ ήθ α οσφο ές, ι ή ιο α α ύ σ ς α ό ι ή, ια α άθ σ ο ήθ ιας ο ισ ού ί αφ ίο αι ού ί α α ια ις α ά ς ο... α α ο έσ α α ς οα αφ ό ς όσ σ ς α α έθ α α ιθ α όφασ, σ αι ία ία << >> σύ φ α α ό οσφο ά ς, α ί ο σ ο ι ού οσού...., σ ι α βα ο έ ο ί α ήσ αι οσοσ ού % Α, ς α α ι ά α αφέ αι σ α ό α ά θ α. Ύσ α α ό α ά, ο «Α ά ο ος» α α α βά ι ο ήθ ια ο ς α έ ό ο ς αι σ φ ί ς ις ο οί ς α ο έ αι α ιφύ α α. Α ο Α Α Α ά ο ος α α α βά ι ο έ σ ια ο ήθ ια α α ά ι ώ ς ής: Α/Α ι αφή χ ι ά χα α ισ ι ά οσό α Α Α Α Α Α Α %

13 Υ Ο Ι ΜΑ ΟΣΧ ΙΟΥ ΣΥΜ ΑΣΗΣ α ιθ ι ώς α ιθ ι ώς α ιθ ι ώς α ιθ ι ώς Έ Α Α Η Α Α X Α Α Α Η Α Α Η Α Α Η Α Α X. Α Α Α Η α θ α ία θα ί αι ιθέσια. άθ θ α ίο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί 8mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία άθισ α ό ια ίς ά σα ο α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία. α έ ι ασ ά ο ο θα α ο ί αι α ό: ο α ι ό σ ό έσσ α α ι ά ό ια έ α αβέ σ ς ιφά ια ασίας α ό α ί mm σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία ο άθισ α ασ ά ο α ο ί αι α ό:. ο α ι ό σ ό.. ασ ι ή έ α αι ά έ σ α σα ίας ύφασ α ή α ί σ α ό σ ο θα σ φ θ ί σία

14 Υ Ο Ι ΜΑ ΟΣΧ ΙΟΥ ΣΥΜ ΑΣΗΣ 5 6 Η Η Α Η Η Α Α Α Α X. ί ο ός ί α ας α α ό ο ιβ ιοθή α ί ς ιασ άσ x. ί ο ισ ή ύο α α ό φ ς ό ς ις α ίσ οι ς ι α ιές ο ς αι σ ι ά ι ά άφια. ο ώ α ισ ώ βιβ ιοθ ώ θα ί αι σ α ο ώσ ις ο ι ή σ α ο ί σ ύ ο αι θα σ φ θ ί σία. ός ί α ας α α ό ο ιασ άσ cm ο ά ισ ο, ιφά ια ο α σβή ι ύ ο α, ίσ ο ο οθέ σ ς α α ό αι σφο α ιώ α ά ια αθα ισ ό ς ιφά ιάς ο ς. ί α ας θα σ ο ύ αι α ό 2 ο ά ισ ο, α ά ο ς ια α ή ήσ α α ό ο ς ώ α αύ ο ή αι ώ α ό ι ο αι α ό έ α σφο ά ι ίσ ς α ά ο ια α ή ήσ Η ο οθέ σ ο ί α α θα ί ι α ό ο ο θ ή.. α α ο έσ α α ς α α ά όσ σ ς ή σ ς ιαφέ ο ος, α α ώθ α α ιθ.. α όφασ αι οι ο οιήθ α σ ο Α ά ο ο 2. α ς ά ί, θα ί αι αι ού ια α α ί ισ α αι θα α α ο ί ο αι σ ις α αι ήσ ις ι ώ ο ια αφώ ς όσ σ ς σ σ ασ ό οσφο ά ο α α ό ο. 3. α ά α ά α ισ ύο α α αφ ό α σ όσ σ αι σ οσφο ά ο «Α α ό ο». Α ο Α Α «Α ά ο ος» θα ο θ ύσ ι σία ας α οα αφ ό α ί, α ί ς ι ής έο..α. %,, σ ο ι ή α ά... ι ή ι α βά ο αι α έ ο α σ σ ασίας αι αφο άς. 3

15 Υ Ο Ι ΜΑ ΟΣΧ ΙΟΥ ΣΥΜ ΑΣΗΣ Η ή ς άσ ο α α ίας θα ί αι σ, βάσ ι ι ο ο ίο ο ο θ ή, ός ή α ώ α ό ο ισ ι ή οσο ι ή αι οιο ι ή α α αβή ι ώ α ό α ό ια ι ο ή α α αβής. Η ή ί αι έ οσ α ι ής ι α ής σ ο ό ο α ο ι αιού ο, ο θα οφ θ ί σ ά α ά ος αι σ βά ος ίσ σ ς ο οϋ ο ο ισ ού ό ο.....α.α. 205, Α 7. Α α αί ί αι οσ ό ισ ο ί α ασ α ι ώ αι ι αιο ο ι ώ ο οβ έ ο αι α ό ις ισ ύο σ ς ια ά ις α ά ο ό ο ής, αθώς αι άθ ά ο ι αιο ο ι ού ο έ ι ό θ ί α ό ο ς α ο ίο ς ο ι ού ο έ ο αι ή, αι σ ό ο οσ ιο ι ό ο α ό α α αία ιοι ι ή ια ι ασία ια έ οσ σ ι ώ α ι ώ ι α ώ. α α ά ι ή ι α βά αι α ία ς α α ά ο ήθ ιας, α έ ο α σ σ ασίας αι αφο άς ο ί ο ς, οι ό ι ς α ήσ ις αθώς αι άθ ά ά σ ο οβ έ αι α ό ισ ύο σα ο οθ σία...α. βα ύ ι ο όσιο.... Α ό ο αθα ό οσό ς α ίας ό ο ήθ ια ι ώ θα α α α θ ί ο ι ά φό ος ισο ή α ος σ οσοσ ό % ια ο ήθ ια α αθώ. ά ά ο ία ς όσ σ ς ιβ θού φό οι, έ αι α ήσ ις ή α α θού φισ ά οι, ο οσό ώ αι ή ί ι α ισ οί ς α ό ο ς ο α ιασ ούς ο ο θ ή. Η ή θα ί αι ό ο ά οσ ό ισ β βαί σ ς φο ο ο ι ής αι ασφα ισ ι ής ό ας Α 3 ο Α Α - Α Α Α- Α Α Α Η αφο ά αι α ά οσ ό ι ώ θα ί ι θύ αι α ά ο ο θ ή σ ι ή Α οθή ι ού..., ο οία σ ά αι σ ο ή ιο ς ι ής σίας ο... Α. σό α,, Α ό οι, Αθή α, άσι ς έ ς αι ώ ς : 4:30, ά α ό σ ό σ ο «ο θ ή» α ό ια ι ο ή α α αβής. α ί θα έ ι α α α ί ο αι σ ιβώ ια ισ ά, ό ο θα α α άφο αι ία ο <<Α α ό ο >>, ο α ιθ ός α ασ α ι ού, ο α ιθ ός ά, ο α ιθ ός ς όσ σ ς οβο ής οσφο ώ αι ο α ιθ ός ς ύ βασ ς. Η α ά οσ ό ο ήθ ια ι ώ θα ί ι ός ιά α ώ α ό ο ία ο αφής ς α ούσας σύ βασ ς. ό ος α ά οσ ς ο ί α α α ί αι ο α ώ ο έ ι ο / α ού ιφύ α ι αι ά ο οσίο ια ιβο ή οβ ο έ ώσ ά θ α & /. ά ή ς α ά ασ ς θα ι ί αι ια ι ασία ή ς ο α α ό ο έ ο. Α Α Α Η: Η α α αβή θα ί ι α ό ι ο ή α α ο ούθ σ ς αι α α αβής, φόσο α ό ο ήθ ια ί ί αι σύ φ α ις ο ια αφές ς οσφο άς αι ς όσ σ ς οβο ής οσφο ώ. Η ο ισ ι ή οιο ι ή αι οσο ι ή α α αβή ο ς θα ί ι ός ύο ώ, α ό ο ία α ά οσ ς σ ο ό ο α ά οσ ς ο ς. Η σία, σ ί σ ο ά α α αβή α έ ό ο ήθ ια ι ώ αι ι α ό σι ο οί σή ο ς β θού σ ο σύ ο ό ο ς ή έ ος α α ά α α ι ά αι ο ού α σι ο οι θού, θα ήσ ι α ό ο «Α ά ο ο» α ι α άσ ασ ς α α ά ς οσό ας ίσ οσό α, ο θα οί ο ς ό ο ς ς ια ή ς α ά α ο ι ό α σ ο α. ο /. Α 4 ο ά ή ι ο σ βα ι ός ό ος φό σ ς - α ά οσ ς σύ φ α ο ά θ. ο /, ίς α οβ θ ί αί ς αί α α ά ασ ς ή, ά ή ι ο α α αθ ίς, α ά α α έ, ό ος, ίς α α α οθού α ί, ο «Α ά ο ος» ύσσ αι έ ος. ά ο «Α ά ο ος» α ι α ασ ήσ ι α ι ά ο α ο ίφθ α σύ φ α ο ά θ. ο / έσα σ οθ σ ία ο ο ίσ αι φόσο έ ι ή ι ο σ βα ι ός ό ος, ύσσ αι έ ος αι ό ι αι σ ις οβ ό ς ώσ ις. 4

16 Υ Ο Ι ΜΑ ΟΣΧ ΙΟΥ ΣΥΜ ΑΣΗΣ ί σ ο θού οι ό οι ς α ούσας σύ βασ ς, ς α ιθ. 30/002/000/ / όσ σ ς αι ς α ιθ. / /000/.../204 α όφασ ς α άθ σ ς, ο «Α ά ο ος» θα ύσσ αι έ ος αι θα ο ιβά ο αι οι οβ ό ς ώσ ις. α α α ά ί ώσ ισ ύο αι ιβά ο αι ώσ ις, α ά α ίθ αι ο ό ος α ά οσ ς σ ις ι ώσ ις: α αι ιό ας ο οσίο β ό α σ έ ο οι ό οι ο σ ισ ού α έ α βία. Η α ό ι ς α α ά βίας βα ύ ι ο ο ή ο ο «Α ά ο ο», ο ο οίος α ί αι έσα σ ί οσι έ ς, α ό ό ο σ έβ σα α ισ α ι ά α α αφέ ι α ά άφ ς αι α οσ ο ίσ ι σ σία α α α αί α α ο ι ι ά σ οι ία αι σοβα ό α ό ο σ ισ ού α ι ι ι ή α α ία όθ σ ς α ά οσ ς ά α ό ίσ ς «Α αθέ ο σας Α ής». Α 5 ο Η α ούσα σύ βασ ο άφ αι ό ι α α ό ο ς σ βα ό ο ς σ ία ό οια ό α, α ό α ο οία α ύο θα α α θού σ ο ή α Α ς / σ ς ιασ ού, οσ ή ι ς ασ ί & ι ο ι ής ασ ο ο ίο ο..., αι ο ί ο θα άβ ι ο «Α ά ο ος». Η α ούσα σύ βασ ιέ αι α ό ι ή ο οθ σία αι άθ ιαφο ά ή ιαφ ία α ύ ο «Α α ό ο» αι ς «Α αθέ ο σας Α ής», ο αφο ά σ έ σ, ία ό ς α ούσας σύ βασ ς ή ι ά σ ις σ έσ ις ο ιο ού αι α ό α ή, ι ύ αι α ό α α ό ια ι ασ ή ια Αθ ώ. ός α ό ο ς ι ι ά α αφ ό ο ς ό ο ς ς α ούσας σύ βασ ς, ισ ύο σ άθ ί σ αι ό ς οι σ ι ές ια ά ις ί οσί βάσ. ύ ο «Α ά ο ος» ού «Α αθέ ο σα Α ή» ί, ί ι σα έ ο ή αβιβά ι σύ βασ ή ο οιο ή ο α ό α ι αιώ α α ή ις ο ώσ ις ο ιέ ο αι σ α ή, ίς ο ού α ή σ α άθ σ ο ά ο έ ο ς. Α 6 ο Α Α Α Α Α Α Α, Α : ι ια ά ις ί ο θ ιώ ο οσίο. Η. α ιθ. / /000/ / όσ σ οβο ής οσφο ώ. Η α ιθ.. / /000/../ α όφασ α άθ σ ς. Η οσφο ά ο Α α ό ο, ό ο α ή έ αι σ α ίθ σ ις οα αφ ό ς α οφάσ ις. Α Α Α ο ή ς ι ής α α έως οσίω σό ω / / -9-, α όφασ.... α. / / / ) Ϊ Α... Α Α 5

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο,

Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο, Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο, αιε ιση ά σεις α ό η Φ οσε ί α Μ αχα ίο - Οι ο ο ο όγος Πρόταση Policy Actions to be taken in consultation with EC/ECB/IMF staff: 1. 2015 supplementary

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

REPORT ON NETWORKING WITH OTHER SIMILAR LIFE PROJECTS

REPORT ON NETWORKING WITH OTHER SIMILAR LIFE PROJECTS ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action E.4 Deliverable E.4.1 LIFE07NAT/GR/000296 REPORT ON NETWORKING WITH OTHER SIMILAR LIFE PROJECTS

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012 Χ Ω Ω Ω Ω Γ Γ Χ Ω Ω Δ Ω Γ Ε Γ ΧΩ : Ω (1998-2010) ΓΓ : 48 : : Γ υ 2012 1 Πρό ογος Ε αρ σ ίες Θα α α υ α α α α α α α α α α α α α α π υ υ. υπ, α π α α α πα α α α αυ α π α α π. π α α α υ α π π α υ α φ α υ.

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα