ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ"

Transcript

1 ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές.... p.3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Ερευνητικό συγγραφικό έργο (τίτλοι)... σ.5 Διατριβές σ.13 Εditorials/Editorial Boards... σ.13 Ενδεικτικές ετεροαναφορές.... σ.14 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Διδακτικό συγγραφικό έργο σ.46 Πανεπιστηµιακή διδακτική εµπειρία... σ.47 Διάφορες άλλες παραδόσεις- διαλέξεις.... σ.49 Διαλέξεις µετά από πρόσκληση... σ.49 Επίβλεψη διατριβών & άλλων εργασιών.... σ.49 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα σ.52 Άλλο ερευνητικό έργο/µελέτες σ.53 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ( ) Ακαδηµαϊκές θέσεις και αξιώµατα.... σ.53 Άλλες ακαδηµαϊκές υπευθυνότητες... σ.54 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (2004-) Διοικητικό έργο.... σ.54 Διάφορα... σ.56 1

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΝΗ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ηµεροµηνία γέννησης: 10 Δεκεµβρίου 1958 Τόπος γέννησης: Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Ελλάδα: Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2014 Σεπτέµβριος: Πρόεδρος Τµήµατος Ναυτιλίας & Επιχ. Υπηρεσιών (εκλογή Ιούλιος 2014) 2014 Οκτώβριος: Καθηγήτρια (εκλογή Ιούνιος 2014) 2009 Οκτώβριος : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (εκλογή Ιούνιος 2009) 2008 Μάιος: Μονιµοποίηση στη βαθµίδα του Επικ. Καθηγητή (εκλογή Δεκέµβριος 2007) : Επίκουρος Καθηγήτρια Παν. Αιγαίου, Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρ. Υπηρεσιών (εκλογή Δεκέµβριος 2003) Μεγ. Βρετανία: Cardiff University Senior Lecturer Cardiff Business School, Cardiff University Lecturer B Department of Maritime Studies and International Transport (MASTS), Cardiff University 2

3 Ελλάδα: Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ειδικός Επιστήµονας ( Π.Δ. 407/80) Τµήµα Ναυτιλ.Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Διευθύντρια του Κέντρου Ναυτιλίας, Μεταφορών & Εµπορίου (ΚΕΝΑΜΕΠ) µε απόφαση του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών (Ιανουάριος 1995). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Cardiff University, MASTS, : Director of Postgraduate Studies Cardiff University, CARBS, : (έως προειδ/ση παραίτησης): Programme Coordinator & Admissions Tutor -MSc International Transport -MSc Marine Policy -Diploma D.P.S.A ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών Βαθµός Λίαν Καλώς. 2. Μεταπτυχιακό δίπλωµα, D.E.A ( Δίπλωµα Εµπεριστατωµένων Σπουδών) στην Κοινωνικοοικονοµική Ανάπτυξη, ειδίκευση Οικονοµία, (Socio- Economie du Developpement, option Economie) Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, U.E.R. 15, 3

4 Institut d Etudes du Développement Economique et Social, (Μεταπτυχιακός τίτλος αναγνωρισµένος από το ΔΙΚΑΤΣΑ). 3.Διδάκτωρ Ναυτιλιακών Σπουδών, Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Δεκέµβριος Βαθµός: Αριστα. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: /1987 συµµετοχή στο σεµινάριο Ναυτιλιακής Οικονοµικής του Σπουδαστηρίου Nαυτιλιακής της Α.Β.Σ.Π και σαν Εισηγήτρια (διάλεξη 4/1986). ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: - Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (E.M.Y) στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων,Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: - Αγγλικά: Michigan ProfIciency, Γαλλικά, Sorbonne 1, 197 4

5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. ΒΙΒΛΙΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ-ΒΙΒΛΙΑ 1.1. Διεθνής και Ελληνική Ναυτιλία Αθήνα: Παπαζήσης, 365 σελ. Βασισµένο στη διδακτορική διατριβή του 1992 µε µικρές αλλαγές και προσθήκες (infra, 11.2). Έχει διανεµηθεί/συγκαταλέγεται στα προτεινόµενα συγγράµµατα στο ΕΜΠ και Πανεπιστήµιο Πειραιώς Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Ναυτιλίας Γραφείο Οικονοµικών Μελετών, Μελέτες: Αριθµός 10. Αθήνα. Ακαδηµία Αθηνών (µε Ι.Θεοτοκά και Τζ.Χαρλαύτη). 2. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ 2.1. Αλλαγές στο διεθνή καταµερισµό εργασίας και ναυτιλιακές. (Μτφρ. Changes in the international division of labour and maritime crises). Στο: Χαρλαύτη, Τζ. ed. Ιστορία και Ναυτιλία Athens: Staxi. σ Μεταφρασµένη και αναθεωρηµένη έκδοση του άρθρου του 1995 στα Αγγλικά (infra, 3.1) Investing in ships: An essay on constraints, risk and attitudes. Κεφάλαιο 28 στο Grammenos, C. ed The Handbook of Maritime Economics and Business. London: Lloyd s of London Press. σ A fleet for the 21 st century: modern Greek shipping, Κεφάλαιο 2, στο Pallis, T. ed Maritime Transport: The Greek Paradigm. Oxford: Elsevier, pp Thanopoulou, H.A, and Theotokas, J Small firms in a Global Industry: the case of Greek Shipping ( ). Economic Policy Studies, vol.10. Athens: EMOP, σ Sic transit? Σκέψεις για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας». Στo Αγγελίδης, Μ. et al Κοινωνική θεωρία και πολιτική ευθύνη. Αθήνα: Tυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός,σ Investing in Twenty-First Century Shipping: An Essay on Perennial Constraints, Risks and Great Expectations. Κεφάλαιο 23 στο Grammenos, C. ed The Handbook of Maritime Economics and Business. 2 nd edition. London: Lloyd s of London Press. σ Αναθεωρηµένη και συµπληρωµένη έκδοση του 2.2 supra. 5

6 2.7. Gratsos, G., Thanopoulou H. and Veenstra A Dry Bulk Shipping, στο Talley, W. ed. Maritime Economics - A Blackwell Companion. Oxford: Wiley Blackwell, σ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) 3.1. Thanopoulou, H.A The growth of fleets registered in the Newly-Emerging maritime countries and maritime crises. Maritime Policy and Management 22, Gardner B.M, Pettit, S.J, and Thanopoulou, H.A Shifting challenges for British Maritime Policy. Marine Policy 20, Thanopoulou, H.A What price the flag? The terms of competitiveness in shipping. Marine Policy 22, Thanopoulou, H.A, Ryoo, D.K and Lee, T.W Korean liner shipping in the era of global alliances. Maritime Policy and Management 26, Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalisation Era: A strategic tool for Asian Container carriers. Maritime Policy and Management 24, Tamvakis, M.N and Thanopoulou, H.A Does quality pay? The case of the dry bulk market. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 36, σ Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A and Beresford, A.K.C Transhipment Port Selection and Decision-Making Behaviour: Analysing the Taiwanese Case. International Journal of Logistics 6, Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, Thanopoulou, H, Theotokas, J and Constantelou, A Leading by following: innovation and post war strategies of Greek shipowners, International Journal of Maritime History, 22, Kohn, S. and Thanopoulou, H.A A GAM assessment of quality premia in the dry bulk time-charter market. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 47,

7 3.11. Using the AHP to derive Key Performance Indicators for evaluating Greek Ferry Services: A focus on Central Aegean (with Lagoudis, I., Lekakou, M. and Pantelaros, H.). International Journal of Decision Sciences, Risk and Management 3, Thanopoulou, H H. Bulk reefer market economics in a product life cycle perspective. Maritime Policy and Management 39, Haralambides, H. E., & Thanopoulou, H. (2014). The Economic Crisis of 2008 and World Shipping: Unheeded Warnings. SPOUDAI-Journal of Economics and Business, 64(2) Thanopoulou, H., Ventikos, N., Georgoulis, G., & Moulatzikos, L. (2014). Proactive Involvement of Local Population in Oil Spill Incidents: Gauging The Potential Of Informal Information Networks. SPOUDAI-Journal of Economics and Business, 64(2) (fully revised version of the 2013 conference paper submitted in the previous report). 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Thanopoulou, H.A Anticyclical Investment Strategies in Shipping: the Greek case. In: Hensher, D. et al. eds. World Transport Research. Oxford: Elsevier. Proceedings of 7 th World Conference on Transport Research, vol. 4. σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Ι. Εντυπες εκδόσεις Πρακτικών 5.1. Port Selection and Decision-Making Behaviour: analysing the Taiwanese case (with Lirn T.C. and Beresford A.K.C). In: Griffiths J. et al. eds. LRN Corby: Institute of Logistics and Transport, pp (Πρώτη εκδοχή του άρθρου του 2003, 3.7, supra) Coastal Shipping Services in the Aegean Sea: Can passengers get satisfaction? (with I.N. Lagoudis, M.B. Lekakou and A.A. Pallis). Στο Nikitakos N. (ed.) Proceedings of the 2nd International Conference on EU- East and South Asia Trade, Investment Logistics and E-Business. Athens: I.Sideris. ΙΙ.Ηλεκτρονικά Πρακτικά 5.3. Evaluating a ferry network through KPIs: the case of Greece. CD- ROM. (with I.N. Lagoudis, M.B. Lekakou and G.Xiradakis). IAME Conference, Dalian April 2-4,

8 5.4. Bragoudakis, Z, Panagiotou, S. and Thanopoulou, H. Investment strategy and Greek shipping earnings: exploring the pre & post ordering-frenzy period. ΙΑΜΕ, (International Association of Maritime Economists) Conference Lisbon, July 7-9, Panagiotou, S. and Thanopoulou, H. Measuring success: Greek shipping vs. Greek shipping statistics. ECONSHIP, (European Conference on Shipping Intermodalism and Ports ) Chios, June 22-24, Lirn, T.C. And Thanopoulou, H.A. Shipyard selection in international container shipping. Assessing critical factors through AHP. IAME 2011 Conference, Santiago de Chile, October 25-28, Thanopoulou, H., Ventikos, N., Georgoulis,G., Moulatzikos, N. Proactive involvement of local populations in oil spill incidents: Gauging the potential of informal information networks. ΙΑΜΕ 2013 Conference, Marseille, France, July 3-5, Alizadeh, A., Strandenes, P., & Thanopoulou, H. 2014, July. Decision to lay-up vessels under the assumption of stochastic freight rate: Time-varying mean reversion and volatility. Paper presented at the Proceedings of the International Association of Maritime Economists Annual Conference, Norfolk, VA, USA. 6. ΚΡΙΤΙΚΕΣ Σε Διεθνή Ακαδηµαϊκά Περιοδικά 6.1. Book review για το Maritime Policy and Management , pp Review του Wild GP. International The Reefer Market. London: Lloyd s Business Intelligence Centre, LLP Book review, Asian Journal of Shipping and Logistics, 12/2014, pp LINCOLN PAINE The Sea Civilization: A Maritime History of the World Alfred A. Knopf, New York, 2013 (First edition), xxxvi+744p. Άλλες 6.3. Βιβλιοκριτική, για το Μιχαηλίδη. Σ Οι σχολές εµπορικού ναυτικού της Χίου (Σχολή Μηχανικών, Σχολή Ραδιοτηλεγραφητών, Σχολή Πλοιάρχων Οινουσσών). Χίος. Εκδόσεις άλφα πι, 331 σελ. Newsletter, Ενηµερωτικό Δελτίο Ε.Ν.Ο.Ε, Μάρτιος

9 7. ΑΡΘΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ & ΝΑΥΤ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 7.1. Two-tier dry market myths put to the test (with M.Tamvakis). The Baltic, (monthly journal of the Baltic Exchange). August 1998, pp Σύνοψη της παρουσίασης 9.8 και προσωρινά αποτελέσµατα σε απλοποιηµένη µορφή (t-tests µόνο) του άρθρου Essay. In: Roundtable, (Donovan, A. / Goss, R.. / Johnman, L. / Murphy, H. / Ketels, C. / Pedraja, R. A De La. / Thanopoulou, H. / Valdaliso, J. M. / Voogd, C. de), Reviews of Stig Tenold, Tankers in Trouble: Norwegian Shipping and the Crisis of the 1970s and 1980s. International Journal of Maritime History. 2008, pp Εξαιρετικές συγκυρίες εξαιρετικές ευκαιρίες εξαιρετικές προκλήσεις. Nαυτικά Χρονικά, Αύγουστος Thanopoulou, H. and Gardner, B Defining quality bulk tonnage: A task for researchers and policy makers. Spoudai 62, 3-4. Βασισµένο στην παρουσίαση 9.12 infra. 8. ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ* 8.1. Προσφορά ναυτικής εργασίας. Epistimoniki Skepsi, 5. Ιανουάριος- Φεβρουάριος 1982, σ Thanopoulou, H.A. and Theotokas, J Pools in a Greek bulk shipping perspective: asset play vs. synergy benefits. Occasional Paper no.46, Cardiff University. ISSN , 36 pages, mimeo Thanopoulou, H.A From Internationalism to globalisation: trends in modern shipping. Journal of Maritime Research (electronic journal). ISSN February st century piracy stories. Nαυτικά Χρονικά, Μάιος *Εξαιρείται ο ηµερήσιος/κυριακάτικος τύπος και τα δελτία επιστηµονικών ενώσεων 9

10 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ N.B. Πολλές από τις παρουσιάσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση ή την πρώτη εκδοχή δηµοσιεύσεων που περιλαµβάνονται αλλού στο C.V. (σε παρένθεση δίνεται η σχετική κατηγορία και ο αριθµός) Alizadeh, A., Strandenes, P., & Thanopoulou, H. (2014, July). Decision to lay-up vessels under the assumption of stochastic freight rate: Time-varying mean reversion and volatility. Paper presented at the Proceedings of the International Association of Maritime Economists Annual Conference, Norfolk, VA, USA (5.8, supra) Thanopoulou, H., Ventikos, N. Georgoulis, G., & Moulatzikos, L, (2013). Proactive involvement of local populations in oil spill prevention: Testing th potential of informal information networks. Paper presented at the Proceedings of the IAME 2013 Conference,July 3-5, Marseille, France, 2013 (5.7, supra) Lirn, T.C. And Thanopoulou, H.A. Shipyard selection in international container shipping. Assessing critical factors through AHP. Paper presented at the Proceedings of the IAME 2011 Conference, Santiago de Chile, October 25-28, (5.6, supra) Panagiotou, S. and Thanopoulou, H. Measuring success: Greek shipping vs. Greek shipping statistics. Paper presented at the Proceedings of the ECONSHIP, (European Conference on Shipping Intermodalism and Ports ) Chios, June 22-24, (5.5 supra) Bragoudakis, Z, Panagiotou, S. and Thanopoulou, H. Investment strategy and Greek shipping earnings: exploring the pre & post ordering-frenzy period. Paper presented at the Proceedings of the ΙΑΜΕ, (International Association of Maritime Economists) Conference Lisbon, July 7-9, (5.4 supra) Thanopoulou, H. Bulk reefer economics in a product life perspective. Paper presented at the Proceedings of the ΙΑΜΕ, (International Association of Maritime Economists) Conference Copenhagen, June 24-26, (Αναθεωρηµένο κείµενο δηµοσιεύτηκε σαν 3.12 surpa) Kohn, S. and Thanopoulou, H. A GAM evaluation of 21 st century quality rewards: Dry bulk freight rates Paper presented at the Proceedings of the ΙΑΜΕ, (International Association of Maritime Economists) Conference Copenhagen, June 24-26, 2009 (άρθρο 3.10 supra) Followers or Innovators? Delving into the Post-war Strategies of 10

11 Greek shipowners, (µε A.Constantelou και J.Theotokas) στο 5th International Congress of Maritime History, Greenwich, UK, 23 June June, (In CD-ROM, 5.3 supra). Evaluating a ferry network through KPIs: the case of the North Aegean (µε I.N. Lagoudis, M.B. Lekakou και G.Xiradakis). Paper presented at the Proceedings of the IAME Conference, Dalian April 2-4, (Η τελική εκδοχή δηµοσιεύτηκε σαν 5.2, supra). Coastal Shipping Services in the Aegean Sea: Can passengers get satisfaction? (µε I.N. Lagoudis, M.B. Lekakou και A.A. Pallis). Παρουσιάστηκε στη 2nd International Conference on EU- East and South Asia Trade, Investment Logistics and E-Business, Oκτώβριος 2006, Χίος (Τελική εκδοχή δηµοσιεύτηκε σαν 2.4 supra) Small firms in a Global Industry: the case of Greek Shipping ( ) (µε I.Theotokas). Paper presented at the IMOP-EAEPE Joint Colloquium: The variety of Economic Institutions under the many forms of capitalism, Athens, May (Interim εκδοχή στα πρακτικά σαν 5.1, supra. Αναθεωρηµένη η εργασία δηµοσιεύτηκε σαν 3.7, supra). Port Selection and Decision-Making Behaviour: analysing the Taiwanese case, (µε Lirn T.C. και Beresford A.K.C), Logistics Research Network 2002, Birmingham, September 4-5, Beyond age: defining quality tonnage in bulk shipping, (µε τον B.Gardner), SIG-2 (member of WCTR). Paper presented at the International Workshop, 8-10 June 2000, Genoa, Italy From deregulation to concentration? Prospects for the liner shipping industry, (µε B.Gardner και R.Nair). Paper presented at the Proceedings of the International Conference of the International Association of Maritime Economists, Halifax, Canada, September (Δηµοσιεύτηκε σαν 8.3, supra). From Internationalism to globalisation: trends in modern shipping. Paper delivered at the International Conference: Globalisation and its critics. Contemporary Issues in World Maritime Trade, National Maritime Museum, Greenwich, July 9-10, 1999 (προσκεκληµένη οµιλήτρια) (Δηµοσιεύτηκε σε τελική µορφή σαν 3.5, supra). Liner Alliances in the Globalisation Era: A strategic tool for Asian Container carriers. (µε τον D.K.Ryoo). Δεκτή (δεν παρουσιάστηκε λόγω κωλύµατος) στην International conference on World Shipping & Shipping market facing the 21st century, που οργανώθηκε από το Dalian 11

12 Maritime University και το IAME, October 1998, Shenzhen China (Αποτέλεσε τη βάση για το άρθρο του 2000 µε αλλαγή µεθοδολογίας και µορφής, 3.6, supra). Does Quality Pay? The Case of the Dry Bulk Market, (µε τον M.Tamvakis). Paper presented at the 8th World Conference on Transport Research (WCTR), Antwerp, Belgium, July (Τελική εκδοχή δηµοσιεύτηκε σαν 3.4, supra). Korea Liner Shipping in the era of global alliances, with D.K.Ryoo and T.W.Lee. Paper presented at the Proceedings of the IAME (International Association of Maritime Economists) Conference, City Univ., London, September (Δηµοσιεύτηκε σαν 4.1, supra). Anticyclical Investment Policy in Shipping: the Greek case. Paper presented at the 7th World Conference on Transport Research (WCTR), Sydney, Australia, July 1995 (λόγω αδυναµίας να παρευρεθώ παρουσιάστηκε εκ µέρους µου από προσφερθέντα συνάδελφο) (Δηµοσιεύτηκε σαν 3.1, supra). Changes in the International Division of Labour in Shipping and Maritime Crisis, pp Παρουσιάστηκε στη 3rd International Conference on the Evolution of Maritime Transport in Developing Countries. MARDCON (3), May 1993, Alexandria, Egypt. 10. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ κ.ά Maritime databases and research methodology: a case study of their availability, accessibility and cost on methodology choice, Annual Meeting of the International Maritime Statistics Forum, Cardiff, October 28-30, (Aναπτύχθηκε εν µέρει περαιτέρω στο conference paper 9.9 supra) Setting the scene: new challenges for globalized shipping, Παρουσιάση στη 3 rd Maritime Security Forum, Glyfada (Athens), November 3, Καλές ναυλαγορές: Για πάντα ή µε ηµεροµηνία λήξεως;». Δεύτερη ηµερίδα της EONE. Marine Club, Πειραιάς, Φεβρουάριος (Συντονίστρια) Georgoulis, G, Thanopoulou, H. And Vadelslander, T. Routing and Port choices in an uncertain environment, ECONSHIP. Conference, Chios June 22-24, Special session, 23 June

13 10.5. Thanopoulou, Η. Παρουσίαση στο συνέδριο TRA, (Transport Research Arena), Athens, Greece, April 23-26, (Special session on Gender Issues in Transportation, προσκεκληµένη οµιλήτρια) Kourounioti, I., Polydoropoulou, A., & Thanopoulou, H. (2014). Self- Perception of Career Prospects of Women in Shipping: Evidence from the Shore Personnel of a Leading World Fleet. Poster session, 5th International Conference on Women's Issues in Transportation - Bridging the Gap, Paris, France, April Θανοπούλου, Ε. (2014) Νέος Χάρτης Μεταφοράς Ενέργειαςεπιρροές. Παρουσίαση στη Διηµερίδα Χίος-Ναυτιλία-Προκλήσεις- Αινίγµατα. Ίδρυµα Μαρία Τσάκος-Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, στα πλαίσια της Δράσης Προβολή Ναυτικής Παράδοσης και των εµπορικών διαδροµών Β. Αιγαίου» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Χίος, Μάιος. 11. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ La Marine Marchande Grecque dans la Marine Marchande Mondiale: Les enjeux recents, (The Greek fleet in world shipping: crucial recent developments) 122 p., Annex & bibl. Memoire de D.E.A., Universite Paris 1, Pantheon-Sorbonne Αλλαγές στο διεθνή καταµερισµό εργασίας στη ναυτιλία. Η θέση του ελληνικού εµπορικού στόλου. Πανεπιστήµιο Πειραιά.1992, 372 σελ. 12. EDITORIALS, EDITORIAL BOARDS ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΩN/ ΚΡΙΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔ.ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ EDITORSHIPS/EDITORIALS & EDITORIAL BOARDS Editorships/editorials & Editorial Boards Επιστηµονικών Περιοδικών - Guest Editor (µε τον Μ.Καβουσανό), τεύχη 2 και 3 (1999 και 2000) του International Journal of Maritime Economics, The Netherlands ( νυν Maritime Economics and Logistics, Palgrave). -Editorials σαν Guest Editor (µε τον Μ.Καβουσανό), τεύχη 2 και 3 (1999 και 2000) ως ανωτέρω.) -Μέλος για σειρά ετών, ως το 2009, του Editorial Board του Maritime Economics and Logistics, Palgrave, MacMillan, (πρώην International Journal of Maritime Economics). 13

14 -Μέλος του Editorial Board του Journal of Shipping, Τrade and Transport (πρώην Aegean Working Papers) από το Guest Editor, Spoudai, για το τεύχος 64 του Editorships Ειδικών Περιοδικών Εκδόσεων - Newsletter, Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονοµολόγων Ελλάδας τεύχη ΚΡΙΤΗΣ (REVIEWER/ REFEREE) Σε διάφορες περιόδους/ηµεροµηνίες: i. Reviewer για το Transportation Research Board (TRB, division του National Research Council των ΗΠΑ) επί σειρά ετών. ii. Referee διαφόρων papers για διεθνή academic journals που εκδίδονται στο εξωτερικό: -Maritime Policy and Management (Taylor and Francis, Informa) -Maritime Economics and Logistics (Palgrave, Macmillan) -Transport Policy (Elsevier) -International Journal of Refrigeration (Elsevier) -Transportation Research Part E (Elsevier) - Research in Transportation Economics (Elsevier) iii. Reviewer υποβληθέντων papers διαφόρων διεθνών conferences όπως - IAME επί σειρά ετών - ΜΑSSEP κ.ά. 14

15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ) (N.B.εξαιρούνται ετεροαναφορές στην ελληνική γλώσσα) N.B. Οι τίτλοι των εργασιών/διεθνών περιοδικών/βιβλίων όπου περιλαµβάνονται οι ετεροαναφορές είναι µε έντονους χαρακτήρες όπως και το ακαδηµαϊκό ίδρυµα προέλευσης των συγγραφέων όπως περιλαµβάνεται στη δηµοσίευση. Οι τίτλοι των εργασιών στις οποίες γίνεται αναφορά αναγράφονται σε εισαγωγικά. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αντιστοιχεί σε περίπου το 40% των καταγεγραµµένων από το Google scholar). Ι. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΒΙΒΛΙΑ. 1. Acosta, M., Coronado, D. and Cerban, M.M. (Universidad de Cadiz), Port competitiveness in container traffic from an internal point of view: the experience of the Port of Algeciras Bay. Maritime Policy and Management 34, pp Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Acosta, M., Coronado, D. and Cerban, M.M. (Universidad de Cadiz), Bunkering competition and competitiveness at the ports of the Gibraltar Strait, Journal of Transport Geography. In press. Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp και 3. ibid. στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A and Beresford, A.K.C «Transhipment Port Selection and Decision-Making Behaviour: Analysing the Taiwanese Case». International Journal of Logistics 6, pp Ademuni-Odeke, Dr Bareboat Charter (Ship) Registration. The Hague/London: Kluwer Law International. Αναφορά στo Thanopoulou, H.A The growth of fleets registered in the Newly- Emerging maritime countries and maritime crises. Maritime Policy and Management 22, pp Agarwal, R., Ergun, Ö., Houghtalen, L., and Ozener, O. O Collaboration in cargo transportation. Optimization and Logistics Challenges in the Enterprise 30, pp Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Airries, C.A. (Ball State University), Regional production, information-communication technology and the developmental state: the rise of Singapore as a global container hub. Geoforum 32, Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner 15

16 Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Alizadeh, A. and Nomikos, N. (City University), Trading Strategies in the Markets for Tankers. Maritime Policy and Management 33, Αναφορά στο Thanopoulou, H.A, «Investing in ships: An essay on constraints, risk and attitudes». Chapter 28 στο Grammenos, C. ed. The Handbook of Maritime Economics and Business. London: Lloyd s of London Press. pp Alizadeh, A, (City University) and Talley, W.K. (Old Dominion University), Vessel and voyage determinants of tanker freight rates and contract times. Transport Policy.(In press) Αναφορά στο Tamvakis, M.N and Thanopoulou, H.A Does quality pay? The case of the dry bulk market. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 36, pp Alvarez, J.F, Tsilingiris, P. Engebrethsen, E.S., Kakalis, N.M.P Robust fleet sizing and deployment for industrial and independent bulk ocean shipping companies. INFOR 49, pp Αναφορά στο Tamvakis, M.N and Thanopoulou, H.A Does quality pay? The case of the dry bulk market. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 36, pp Asgari, N., (University of Rortsmouth), Farahani,R.Z. (Kingston University) and Goh, M. (University of South Australia/National University of Singapore), Network design approach for hub ports-shipping companies competition and cooperation. Transportation Research Part A: Policy and Practice 48,pp Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C «An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective.» Maritime Economics & Logistics 6, pp Baird, AJ. (Napier University), Optimising the container transhipment hub location in northern Europe. Journal of Transport Geography xxx xxx xxx. Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C «An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective.» Maritime Economics & Logistics 6, pp Bauchet, P Stratégie des entreprises multinationales de transport et nouvelle économie: Le projet de la Revue économique á l'aube du XXIe siècle. Revue économique, 51, pp Αναφορά στο Thanopoulou, H.A. et al Korean liner shipping in the era of global alliances. Maritime Policy and Management 26, pp

17 13. Benacchio, M., Ferrari, C. and Musso, E. (University of Genova), The liner shipping industry and EU competition rules. Transport Policy, 14, pp Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Bergantino, A. (Univ. of Bari) and Veenstra A. (Erasmus University Rotterdam), Interconnection and Co-ordination: An Application of Network Theory to Liner Shipping. International Journal of Maritime Economics 4, pp Αναφορά στο Thanopoulou, H.A. et al Korean liner shipping in the era of global alliances. Maritime Policy and Management 26, pp και Bergantino, A. (Univ. of Bari) and Veenstra A. (Erasmus University Rotterdam) op.cit.. Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Brautaset, C. (University of Bergen) and Tenold, S. ( Norwegian School of Business and Shipping Administration), 'Globalisation and Norwegian shipping policy, Business History 50, pp , αναφορά στο Thanopoulou, H.A From Internationalism to globalisation: trends in modern shipping. Journal of Maritime Research, February Briggs, C.A, (Southern University at New Orleans) Tolliver, D. and Zmerekovsky, J. (North Dakota State University), Managing and mitigating the upstream petroleum industry supply chain risks: Leveraging Analytic Hierarchic Process. International Journal of Business and Economics Perspectives 7, pp Αναφορά στo Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Brito, T.B. and Botter, R.C. (University of Sao Paulo), Feasibility analysis of a Global Logistics Hub in Panama. International Journal of Logistics Systems and Management 12, pp.247. Αναφορά στo Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Broeze, F. (University of Western Australia), Containerization and Globalisation of Liner Shipping, Research in Maritime History 14, pp αναφορά στην υποσηµείωση 16, p.391 στο Thanopoulou, 17

18 H.A. et al Korean liner shipping in the era of global alliances. Maritime Policy and Management 26, pp Broeze, F At Sea and Ashore: A critical review of the Historiography of Modern Shipping since 1970s. NEHA Bulletin voor de economische geschhiedenis 13, p.3-37, αναφορά στο κείµενο Broeze and Thanopoulou mapped the broadest outlines of this sea change in the shipping balance of power και αναφορά στην υποσηµείωση 50 στο Thanopoulou, H.A The growth of fleets registered in the Newly-Emerging maritime countries and maritime crises. Maritime Policy and Management 22, pp Brooks, M. and Trifts, V. (Dalhousie University), Short sea shipping in North America: understanding the requirements of Atlantic Canadian shippers. Maritime Policy & Management 35, pp Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Brooks, M. (Dalhousie University) and Pallis, A. (University of the Aegean), Assessing port governance models: process and performance. Maritime Policy & Management 35, pp Αναφορά στo Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A and Beresford, A.K.C «Transhipment Port Selection and Decision-Making Behaviour: Analysing the Taiwanese Case». International Journal of Logistics 6, pp και στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Brooks, M.R (Dalhousie University) Schellinck, T. and Pallis, A.A. (University of the Aegean), A systematic approach for evaluating port effectiveness. Maritime Policy and Management 38, pp Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A and Beresford, A.K.C «Transhipment Port Selection and Decision-Making Behaviour: Analysing the Taiwanese Case». International Journal of Logistics 6, pp Brooks, M.R (Dalhousie University) and Schellinck, T Measuring port effectiveness in user service delivery: What really determines users' evaluations of port service delivery? Research in Transportation Business & Management (in print) Αναφορά στo Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A and Beresford, A.K.C «Transhipment Port Selection and Decision-Making Behaviour: Analysing the Taiwanese Case». International Journal of Logistics 6, pp και στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and 18

19 Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Cameron A. and Palan, R. The Imagined Economy: Mapping transformations in the contemporary state. Chapter 9, in Brenner, N. et al. (eds.), State/Space. A Reader. Oxford: Blakwell Publishing. Αναφορά στo Thanopoulou, H.A What price the flag? The terms of competitiveness in shipping. Marine Policy 22, pp Chang, Y.T., Lee, S.Y. and Tongzon, J.L. (Inha University), Port selection factors by shipping lines: Different perspectives between trunk liners and feeder service providers. Marine Policy 32, Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Chou, C.C., Yih, J.M., Wong, C.P., Chang, H.T, Chen, M.H, Chang, H. W, Lai, H.W., Lin, C.Y. (National Kaohsiung Marine University), SWOT Analysis of operation strategies of the world s top 20 carriers. Applied Mechanics and Materials , pp Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Coronado, D., Acosta,M., del Mar Cerbán, M. And del Pilar López, M Economic Impact of the Container Traffic at the Port of Algeciras Bay, Springer, αναφορά στο Chapter 1, p.21 στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Cullinane, K. (University of Newcastle) et. al Container technical development in Mainland China and its impact on the competitiveness of the Port of Hong Kong. Transport Reviews 21, pp Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Das, S. (Qatar University), To partner or to acquire? A longitudinal study of alliances in the shipping industry. Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, και 19

20 31. Ibid. Αναφορά στο Thanopoulou, H.A, Ryoo, D.K and Lee, T.W Korean liner shipping in the era of global alliances. Maritime Policy and Management 26, σ De Langen, P.W. (Erasmus University), Port competition and selection in contestable hinterlands; the case of Austria. European Journal of Transport and Infrastructure Research, vol.7, no.1, pp Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A and Beresford, A.K.C «Transhipment Port Selection and Decision-Making Behaviour: Analysing the Taiwanese Case». International Journal of Logistics 6, pp Doi, M. (University of Tsukuba, Japan) et al A theoretical analysis of liner shipping conferences and strategic alliances. Review of Urban and Regional Development Studies 12, pp Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Ding, J.F and Liang, G.S. (National Taiwan Ocean University), Using fuzzy MCDM to select partners of strategic alliances for liner shipping. Information Sciences Informatics and Computer Science: An International Journal 173, pp Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Dourmas, G., Doumi, M., Stavrinoudis, T. (University of the Aegean), E-tourim development in Greek coastal passenger shipping.the case of NEL lines. Middle East Forum 9, pp Αναφορά στο Lagoudis, I. Lekakou, M., Pallis, A. and Thanopoulou, H Coastal Shipping Services in the Aegean Sea: Can Passengers Get Satisfaction? In: Proceedings of 2 nd International Conference on EU- East and South Asia Trade, Investment, Logistics and E-Business, (CD-ROM), Chios Greece. 36. Ducruet, C. (CNRS) and Nottebom, T., (University of Antwerp), Chapter 6: Developing Liner Service Networks in Container Shipping. In Song, D.W. and Panayides, P. (eds.), Maritime Logistics: A complete guide to effective shipping and port management. London: Kogan Page, p Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Feng, C.M. and Chang, C.H. (National Chiao Tung University), Optimal Slot Allocation in Intra-Asia Service for Liner Shipping Companies, Maritime Economics and Logistics, vol.10, pp Αναφορά στο Thanopoulou, H.A. et al Korean liner 20

21 shipping in the era of global alliances. Maritime Policy and Management 26, pp Ibid. και στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Feng, M Evaluation of Port Performance. In Proceedings of the International Association for Business and Society 22, pp Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A and Beresford, A.K.C «Transhipment Port Selection and Decision- Making Behaviour: Analysing the Taiwanese Case». International Journal of Logistics 6, pp Feng, X, Jiang, L., Zhang, Y., Wang, W. (Hohai University), Optimization of capacity of ports within a regional port system Transportation Research Record: Journal of the TRB 2222, pp Αναφορά στο Thanopoulou, H.A. et al Korean liner shipping in the era of global alliances. Maritime Policy and Management 26, pp Franc, P L ancrage territorial des armements de lignes régulières: le cas de la rangée Nord Europe. Revue d'economie Regionale et Urbaine. 42. Fremont, A. Maritime Networks: a source of competitiveness for shipping lines Chapter 9 στο Cullinane, K. ed. International Handbook of Maritime Economics. Cheltenham: Edward Elgar. Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, Giziakis, K. and Christodoulou, A. (University of Piraeus), Environmental awareness and practice concerning maritime air emissions: the case of the Greek shipping industry. Maritime Policy and Management 39, pp Grammenos, C.T. (City University) and Arkoulis A.G Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 39, pp Αναφορά στο Tamvakis, M.N and Thanopoulou, H.A Does quality pay? The case of the dry bulk market. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 36, pp Greeve, R.H (INSEAD), Baum, J.R, (University of Toronto), Mitsuhashi, H. (Keio University) and Rowley, T.J. (University of Toronto), Built to Last But Falling Apart: Cohesion, Friction, and Withdrawal from Interfirm Alliances. The Academy of Management 21

22 Journal 53, pp Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, Guy, E. (University of Montreal), Shipping Line Networks and the integration of South American trades. Maritime Policy and Management, vol.30, no.3, pp Αναφορά στο Thanopoulou, H.A. et al Korean liner shipping in the era of global alliances. Maritime Policy and Management 26, pp και Guy, E. (University of Montreal), 2003, op.cit. αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, Guy, E. and Urli, B. (Université du Québec à Rimouski), Port selection and multicriteria analysis: an application to the Montreal-New York alternative. Maritime Economics and Logistics, vol.8, no.2, pp αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp και Guy, E. and Urli, B. (Université du Québec à Rimouski), 2006, op.cit. αναφορά στο Thanopoulou, H.A. et al Korean liner shipping in the era of global alliances. Maritime Policy and Management 26, pp Hall, D Cruising: Market dynamics, product responses and onshore impacts. Chapter 6 in Pinder, D. and Slack. B. (eds) Shipping and Ports in the Twenty-first century. London: Routledge. Αναφορά στο Thanopoulou, H.A et al Korean liner shipping in the era of global alliances. Maritime Policy and Management 26, pp Haralambides, H. (Erasmus University), Carriou P. (Université de Nantes), Benacchio M. (Universitá di Genova), Costs, Benefits and Pricing of Dedicated Container Terminals, International Journal of Maritime Economics 4, pp Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Haralambides, H., Veldman, van Drunen, S. and Liu, M. (Erasmus University), Determinants of a regional port-centric logistics hub: The case of East Africa. Maritime Economics and Logistics 3, pp Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and 22

23 Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Harlaftis, G. (University of Piraeus), Greek Shipowners and Greece London: Routledge. Chapter 9, note 13, p.421. Αναφορά στο Thanopoulou, H.A Changes in the International Division of Labour in shipping. The case of the Greek fleet. PhD thesis, University of Piraeus. 54. Harlaftis, G A History of Greek-owned Shipping. London: Routledge, αναφορά Κεφ. 9 p.421, σηµ. 6, 7, 10, 11 και 12 επίσης υποσηµειώσεις 19 και 20 στο Κεφ. 10, p.422. Αναφορά στο Thanopoulou, H.A Changes in the International Division of Labour in shipping. The case of the Greek fleet. PhD thesis, University of Piraeus. 55. Ibid. p.422, στο draft του Thanopoulou, H.A. Anticyclical Investment Strategies in Shipping: the Greek case, (που δηµοσιεύτηκε αργότερα σαν 4.1 ανωτέρω στο Hensher D. et al. eds World Transport Research. Oxford: Elsevier). 56. Ibid, αναφορά στο Chapter 9, note 13, p.421, στο Thanopoulou H.A The growth of fleets registered in the Newly-Emerging maritime countries and maritime crises. Maritime Policy and Management 22, pp Harlaftis, G. (Ionian University) and Theotokas, J. (University of the Aegean), Maritime Business During the 20 th Century. Chapter 2 in Grammenos, C. ed. The Handbook of Maritime Economics and Business. London: Lloyd s of London Press. Αναφορά στο Thanopoulou, H.A The growth of fleets registered in the Newly- Emerging maritime countries and maritime crises. Maritime Policy and Management 22, pp Harlaftis, G. and Theotokas, J Leadership in World Shipping. London: Palgrave. Αναφορά (p.23 δύο αναφορές), p.24, p.26 (τρείς αναφορές) στο Thanopoulou, E Greek and International Shipping. Athens: Papazissis) και 59. Ιbid. Aναφορά στο Thanopoulou, H.A The growth of fleets registered in the Newly-Emerging maritime countries and maritime crises. Maritime Policy and Management 22, pp Hawkins, J and Gray, R Strategies for Asia-Pacific Shipping, Ashgate. Αναφορά στο Thanopoulou, H.A The growth of fleets registered in the Newly-Emerging maritime countries and maritime crises. Maritime Policy and Management 22, pp

24 61. Heaver, T The evolution and challenges of port economics. In Cullinane, K. and Talley, W. (eds). Port Economics. Oxford: Elsevier. Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Hwang, K.S, Gray, R. and Cullinane, K The logistics functions of shipping lines: Perceptions of international shippers in South Korea and the UK. Chapter 7 in in Cullinane, K. ed. International Handbook of Maritime Economics. Cheltenham: Edward Elgar. Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers, Maritime Policy and Management 26, pp Kavussanos, M. and Tsekrekos, A The option to change the flag of a vessel. Chapter 3 in Cullinane, K. ed. International Handbook of Maritime Economics. Cheltenham: Edward Elgar. Αναφορά στο Αναφορά στο Thanopoulou, H.A What price the flag? The terms of competitiveness in shipping. Marine Policy 22, pp Kroon, R. and Vis, I Container Port Choice and Container Port Performance Criteria. Chapter 6 in Ioannou, P. ed. Intelligent Freight Transportation. Control Engineering Systems. CRC. Taylor and Francis. Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Kim, G.S A study on the identification of key role players in enhancing port competitiveness. Journal of Navigation and Port Research International Edition 31. Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Kim, E.J., Pak, M. S, Han, N.H Multinational Management in Shipping: Flag of Convenience. The International Commerce and Law Review 24, pp Αναφορά στο Thanopoulou, H.A What price the flag? The terms of competitiveness in shipping. Marine Policy 22, pp Koi, Y.NG (Erasmus University), Assessing the Attractiveness of Ports in the North European Container Transhipment Market: An Agenda for Future Research in Port Competition. Maritime Economics and Logistics 8, pp Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An 24

25 Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Koufopoulos, D.N, Lagoudis, I.N. and Pastra, A Planning practices in the Greek ocean shipping industry. European Business Review 17, pp Αναφορά στο Thanopoulou, H.A What price the flag? The terms of competitiveness in shipping. Marine Policy 22, pp Koufopoulos, D.N, Lagoudis, I.N, Theotokas, I.N. and Syriopoulos, T.C Corporate governance and board practices by Greek shipping management companies. Corporate Governance 10, pp Lagoudis, I.N. (Aegean University), Lalwani, C.S. (University of Hull), Naim, M.M. (Cardiff University), Ranking of factors contributing to higher performance in the ocean transportation industry: a multi-attribute utility theory approach. Maritime Policy and Management 33, pp Αναφορά στο Thanopoulou, H.A «What price the flag? The terms of competitiveness in shipping». Marine Policy 22, pp Lam, J. S. L., and Dai, J A decision support system for port selection. Transportation Planning and Technology 35, pp Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Laxe, F.G. (Universitá da Corunia), Puertos y Transporte Maritimo: Ejes de una Nueva Articulacion Global. Revista de Economia Mundial 12, pp Αναφορά στo Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Lillie, N. (University of Groningen), Bringing the Offshore Ashore: Transnational Production. Industrial Relations and the Reconfiguration of Sovereignty. International Relations Quarterly 54, pp Αναφορά στο Thanopoulou, H.A From Internationalism to globalisation: trends in modern shipping. Journal of Maritime Research (electronic journal). ISSN February Loo H.L., Ek P.C., and Leng S.L. (National University of Singapore), Multicommodity network flow model for Asia's container ports. Maritime Policy and Management 33, pp Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C. 25

26 2004. An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Low, J. M. (Korea Aerospace University) and Tang, L.C. (National University of Singapore), Network effects in the East Asia container ports industry. Maritime Policy & Management 39, pp Αναφορά στο Lirn, T.C, Thanopoulou, H.A, Beynon, M.J and Beresford, A.K.C An Application of AHP on Transhipment Port Selection: A Global Perspective. Maritime Economics & Logistics 6, pp Lu, H.A, (National Taiwan Ocean University), Cheng, J., Lee, T.S. (National Taiwan Ocean University), An evaluation of strategic alliances in Liner Shipping-An empirical study of CKYH. Journal of Marine Science and Technology 14, pp Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers, Maritime Policy and Management 26, pp και Ibid, αναφορά στο Thanopoulou, H.A et al Korean liner shipping in the era of global alliances. Maritime Policy and Management 26, pp Lu, H.A, Chen, S-L and Lai, P. (National Taiwan Ocean University and Australian Maritime College), Slot exchange and purchase planning of short sea services for liner carriers. Journal of Marine Science and Technology 18, pp Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers, Maritime Policy and Management 26, pp Lu, H. A., Chu, C. W., & Che, P. Y Slot Allocation Planning for an Alliance Service with Ship Fleet Sharing. Asia Pacific Management Reviews 15, pp Αναφορά στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers, Maritime Policy and Management 26, pp Luberoff, D. and Walder, J., (Harvard University), U.S. Ports and the Funding of Intermodal Facilities: An Overview of Key Issues. Transportation Quarterly 54, pp Αναφορά, endnote 3, p.40, στο Ryoo, D.K and Thanopoulou, H.A Liner Alliances in the Globalization Era: A Strategic Tool for Asian Container Carriers. Maritime Policy and Management 26, pp Lun, V. (The Hong Kong Polytechnic University) and Browne, M. (University of Westminster), Fleet mix in container shiping operations. International Journal of Shipping and Transport 26

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές... p.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές... p. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές.... p.3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Κοραή 2 α, Χίος, 82100 Τηλ./Φαξ: 22710 35265 / 22710 35299 E-mail: gtheotokas@aegean.gr Καθηγητής Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρη-µατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104-34 Τηλ: 210 8203167, Φαξ: 210 8203196, Email: mkavus@aueb.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Γενικά Στοιχεία Έτος Γέννησης : 1963. Τόπος Γέννησης : Αθήνα. Υπηκοότητα/ Ιθαγένεια : Ελληνική

ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Γενικά Στοιχεία Έτος Γέννησης : 1963. Τόπος Γέννησης : Αθήνα. Υπηκοότητα/ Ιθαγένεια : Ελληνική ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά Στοιχεία Έτος Γέννησης : 1963 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα/ Ιθαγένεια : Ελληνική Ξένες Γλώσσες : Αγγλική (άριστα), Γαλλική (καλά), Γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Department of Accounting and Finance NEwsletter

Department of Accounting and Finance NEwsletter ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ DAFNE Department of Accounting and Finance NEwsletter Περιεχόμενα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χαιρετισμός από τον Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities.

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΗΝΑ,, 2009 1.. ΑΤΟΜΙΙΚΑ ΣΤΟΙΙΧΕΙΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ Ημερ. Γέννησης: 07.07.1948 Οικ.Κατάσταση : Έγγαμος, 2 παιδιά. Διεύθυνση: Δεξαμενής 10, Αφίδνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο: Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση (2003 σήµερα) Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Επισκέπτης Καθηγητής Σχολή Επιστηµών ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1987: Πτυχίο. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Βαθμός Λίαν Καλώς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1987: Πτυχίο. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Βαθμός Λίαν Καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σωκράτης Μοσχούρης Όνομα Πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γεννήσεως: 15 Φεβρουαρίου 1965 Διεύθυνση Εργασίας: Γραφείο 403, Δεληγιώργη 107, 185 34, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 1. Ατομικά Στοιχεία Μάρω Βλαχοπούλου, καθηγήτρια Διεύθυνση εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ever Excelling Semper Excellens

Ever Excelling Semper Excellens 1 UNIVERSITY OF THE AEGEAN Business School (BS) Ever Excelling Semper Excellens THE RESEARCH PROFILE OF THE ACADEMIC COMMUNITY OF BS 2004-2009 Editor: Prof. John Karkazis Dean December 2009 Chios, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Βιογραφικό Σημείωμα Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236 enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Φύλο Γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΦΕΚ 452/4-12-2006τ.Γ Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Προέδρου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ιστορία της οικονομικής ανάπτυξης και των θεσμών: 18ος-21ός αιώνας

3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ιστορία της οικονομικής ανάπτυξης και των θεσμών: 18ος-21ός αιώνας ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΠΦΩ ΠΕΠΕΛΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. E-mail : ipepelasis@aueb.gr Τηλέφωνο εργασίας: 210-8203-336.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος 1. Σπουδές 1994 Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat) στις Μεταφορές, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Βουλευτής Ν.Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα