Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε."

Transcript

1 Ο Γεώργιος Αναστασόπουλος είναι Αναπληρωτής Στρατηγικού και Διεθνούς Μάνατζµεντ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών. Πραγµατοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο University of Reading, Μ. Βρετανίας (Ph.D. 1997, µε ειδίκευση στην ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική πολυεθνικών επιχειρήσεων). Το επιστηµονικό και ερευνητικό του έργο εστιάζεται κυρίως σε θέµατα αλλαγών του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Έχει δηµοσιεύσει πρωτότυπα άρθρα του σε συλλογικά έργα όπως στο R. Rama Multinational Agribusiness (New York: Haworth Press), στο M.D. Hughes and J.H. Taggart, International Business: European Dimensions (New York: Macmillan Press) και σε διεθνή έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά όπως το International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, International Journal of Hospitality Management, Applied Economics και Agribusiness. Είναι ιδρυµατικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, του Εργαστηρίου Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας και µέλος του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασµών Τουρισµού (ΕΡ.Ε.ΔΟ.ΛΟ.Τ.) του Πανεπιστηµίου Πατρών. Είναι επιστηµονικός υπεύθυνος ερευνητικών έργων χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Sustainable Tourism Entrepreneurship Mechanism (ως Επικεφαλής Εταίρος), το 2InS Clusters, το KnowInTarget του Προγράµµατος MED, το Governmental Social Responsibility (GSR), του Προγράµµατος South East, το Knowschycles και το Interbiol, του Προγράµµατος Interreg. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ, ), Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Προεδρίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003), Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας. Το βιογραφικό του έχει συµπεριληφθεί στη βιβλιογραφική λίστα αναφορών Who s Who in the World 23 rd edition (2006). Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε.

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 1. Anastassopoulos, G. (1997). Multinational firms and the evolution of competition in the Greek food industry. Διδακτορική Διατριβή υποβληθείσα στο University of Reading, Reading, UK. 2. ΥΠΑΝ/ΕΣΑΑ (2003). Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα (επιμέλεια). 3. Αναστασόπουλος Γ. και Π. Πεχλιβανίδης (2006). Οδηγός Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚA ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. A. Papastathopoulos, G. Anastassopoulos, and Chr. Beneki (2010), An Empirical Study of Small and Medium- Sized Enterprise Information Communication Technologies (ICTS), Global Journal of Business Research, ISSN: , Vol. 4(1), Anastassopoulos, G., Filippaios, F. and P. Phillips (2009). An eclectic investigation of tourism multinationals: Evidence from Greece. International Journal of Hospitality Management, 28 (2) ISSN Anastassopoulos, G. and R. Rama (2008), Guest Editors. Competitiveness and Foreign Direct Investment in the New Member Countries of the EU. Special Issue. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management Vol. 8, No 3, pp Anastassopoulos, G., Georgiou, C. and L. Maroudas (2008). Location Attractiveness for Foreign Direct Investment of EU new Member- Countries in Comparison with Old ones. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 8, No 3, pp Anastassopoulos, G. (2007). Countries International Competitiveness and FDI: an empirical analysis of selected EU Member- Countries and Regions. East West Journal of Economics and Business, Vol. X, No. 1.

3 6. Patsouratis, V, Fragouli Z, and Anastassopoulos, G., (2005). Competition in Tourism among the Mediterranean Countries. Applied Economics Vol. 37(16), pp Anastassopoulos, G. and Patsouratis, V. (2004). Labour Productivity and Competitiveness: an initial examination of the Hotels and Restaurants Sector in selected Countries. East West Journal of Economics and Business Vol. VII, No. 2, pp Anastassopoulos, G., Maroudas, L, and Rizopoulos, G. (2004). An empirical assessment of sectoral determinants of FDI in the transition economies: evidence from Bulgaria. International Review of Economics and Business, vol. LI, No. 4, pp Anastassopoulos, G. (2004). Profitability Differences Between MNE Subsidiaries and Domestic Firms in the Greek Food Industry. Agribusiness: An International Journal, Vol. 20, No. 1, pp Anastassopoulos, G. (2003). MNE Subsidiaries Vs Domestic Enterprises: An Analysis of their Ownership and Location- specific Advantages. Applied Economics, Vol. 35, pp Anastassopoulos, G. and Traill, W.B. (1998). Determinants of Foreign Entry Strategies in the Greek Food industry. Agribusiness: An International Journal, Vol.14, No. 3,pp Papanastassiou, M. and Anastassopoulos, G. (1997). Aspects of the Greek Ιnward and Οutward Foreign Direct Investment: the Case of the Food and Drink Sector. International Relations and Development, Vol. 13, No. 25, pp ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ / ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 1. Giannoukou, I., Anastassopoulos, G. & Filippaios, F. Performance, Internationalisation and location's competitiveness: Evidence from the Tourism Industry in South Mediterranean European countries (Under Review, European Management Journal, submission date February 2010) 2. Georgiou, C., Anastassopoulos G. and Filippaios, F. Internationalisation and Corporate Competitiveness: Measuring the effect of external environment on the case of Greek Small and Medium Multinationals (Under review, Journal of Small Business Management, submission date January 2010)

4 ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Anastassopoulos, G. and Rama R. (2005). The Performance of Multinational Agribusiness: Effects of Product and Geographical Diversification. In Rama, R, (ed.) Multinational Agribusiness. New York: Haworth Press pp Αναστασόπουλος, Γ. (2003). Η Παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας: γεωγραφική ολοκλήρωση και ιδιοσυγκρασιακή συμπεριφορά, στο Κόλλιας Χ., Ναξάκης Χ. και Μ. Χλέτσος (επ.) Παγκοσμιοποίηση και η Νέα Πραγματικότητα: Οικονομικές Κοινωνικές και Πολιτικές Πτυχές. Αθήνα: Πατάκης. 3. Anastassopoulos, G, Maroudas, L., and Rizopoulos, Y., (2002). The Locational Determinants of Direct Investments in the Bulgarian Manufacturing. In, D. Chionis and G. Petrakos (eds.) International and Monetary Aspects of Transition in Southeastern Europe. Volos: University of Thessaly Press, p.p Papanastassiou, M., Pearce, R. and Anastassopoulos, G. (2001). Globalisation of Technology and the Movement of Scientific Personnel in MNEs in Europe. In M.D. Hughes and J.H. Taggart (eds.) International Business: European Dimensions. New York: Macmillan Press, p.p Anastassopoulos, G., Papanastassiou, M., Pearce, R. and Traill, W.B (1995). Firm and Location Specific Determinants in Investment and Trade Strategies of Major Multinationals in the Food Industry in Europe. In S. Henneberry (ed.) Foreign Direct Investment and Processed Food Trade, Organisation and Performance of World Food Systems (NCR- 182 project), Washington DC, USA, pp Αναστασόπουλος, Γ. και W.B. Traill, (1994). Παγκοσμιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τροφίμων και οι Στρατηγικές των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων. Στο Παπαγεωργίου, Κ., Μαραβέγιας, Ν. και Π. Σολδάτος, Κράτος και Αγροτικός Χώρος, Εισηγήσεις 3 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας. Παπαζήσης: Αθήνα, σελ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Giannoukou, I., Anastassopoulos, G. and Filippaios, F. (2009). DMEs vs MNEs in South Mediterranean European countries: performance, internationalisation and a location s competitiveness, 35th EIBA Annual

5 Conference Reshaping the boundaries of the firm in an are of global interdependence - Valencia, December Georgiou, C., Anastassopoulos G. and Filippaios, F. Internationalisation and Corporate Competitiveness: Measuring the effect of external environment on the case of Greek Small and Medium Multinationals, 35th EIBA Annual Conference Reshaping the boundaries of the firm in an are of global interdependence - Valencia, December Giannoukou, I., Anastassopoulos, G. and Filippaios, F. (2009). Investigate corporate performance, internationalisation and a location s competitiveness: Evidence from South Mediterranean European countries, 4th International Scientific Conference "Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality, Rhodes island, 3-5 April Α. Papastathopoulos, G. Anastassopoulos, and C. Beneki, An Assessment of the Effectiveness and Efficiency of Information and Communication Technologies in the development of the Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), Proceedings of Global Conference on Business and Finance (GCBF), San Jose, Costa Rica, Central America, May 27-30, Vol.4(2), 2009, ISSN: ONLINE & ISSN: CD. 5. Giannoukou, I., Anastassopoulos, G. and Filippaios, F. (2008). Investigating multinationality and location s competitiveness in the tourism industry: Evidence from South Mediterranean European countries, 34th EIBA Conference: IB and the Catching Up Economies: Challenges and Opportunities", Tallinn, Esthonia, December Anastassopoulos, G., Filippaios, F. and P. Phillips (2006). An eclectic investigation of tourism multinationals activities: Evidence from the case of Greece. Proceedings Volume, CD- ROM ed., 24 th EuroCHRIE Conference: In Search of Excellence for Tomorrow s Tourism, Travel and Hospitality, Thessaloniki, Greece, October Anastassopoulos G., and V. Patsouratis (2006). Productivity and Competitiveness in the Hotels and Restaurants sector, International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development, Heraklion, Crete, June Anastassopoulos, G., Filippaios, F. and R. Rama, (2005). The impact of Multidimensional Strategic Internationalization on Firms Performance: Evidence from the World s Largest Food & Drink Multinationals. 31st European International Business Academy Annual Conference, December 2005.

6 9. Anastassopoulos, G. and R. Rama, Track organizer and Chair, (2005).The competitiveness of new Member- States in the enlarged EU: strategies and policies. Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy Conference, Chios, Greece, October 13-15, Economakis, G., Anastassopoulos, G., Koteas A. and L. Maroudas (2005). Foreign Direct Investments: An Inquiry into the Bulgarian Case. Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy Conference, Chios, Greece, October 13-15, G. Anastassopoulos, L. Maroudas, Y. Rizopoulos (2001). The Locational Determinants of Direct Investments in the Bulgarian Manufacturing. Proceedings Volume, International Conference on Restructuring, Stability and Development in Southeastern Europe, Volos, June 01-03, p.p Anastassopoulos, G., Maroudas, L, and Y. Rizopoulos, (2000). Determinants of Inward FDI in the Bulgarian manufacturing. Proceedings Volume, 3rd EACES Conference, on Impact of FDI and Know How Transfer on Restructuring, Spin OFF and Networks in Eastern European and Asian Transition Economies. Paris, France 8-9 June, p.p Anastassopoulos, G., and M. Papanastassiou, (1999). Determinants of In- house R&D and Technology transfers of MNE Subsidiaries. Proceedings (cd- rom), European Academy of International Business (EIBA), 25th Annual Conference, International Business and the Global Services Economy University of Manchester, Manchester December. 14. Papanastassiou, M., Pearce, R. and G. Anastassopoulos, (1999). Creation and Transfer of Technology in MNEs in Europe. Academy of International Business (AIB), UK Chapter Conference, Stirling, UK, April. 15. Papanastassiou, M. and G. Anastassopoulos, (1997). Aspects of the Greek Ιnward and Οutward Foreign Direct Investment: the Case of the Food and Drink Sector. European International Business Academy (EIBA), European Conference, Stuttgart, December. ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Αναστασόπουλος, Γ. (2005). Η Επιλογή του «Βέλτιστου» Μοντέλου Διεθνοποίησης της Επιχείρησης. Ανοικτό ΜΒΑ, ΤΑ ΝΕΑ, 5/12/ Αναστασόπουλος Γ., Γιαννούκου Ι. «Δημιουργικές Βιομηχανίες, πόλεις και τάξεις.», Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (Ένθετο ΜΒΑ), 27/07/2009

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

τµηµάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, λ) την Επίδραση του Internet στις Στρατηγικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε Ευρωπαϊκές και Αµερικάνικες επιχειρήσεις, µ) τη ιαδικασία Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Διεύθυνση Εργασίας: Γραφείο Δ-210, Κτίριο Δ, Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω. Τηλέφωνο: 210-53.81.543 (γραφείο) E-mail: niksyk@teipir.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ GR 50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr Όνοµα πατρός Όνοµα µητρός : Αναστάσιος : Μαρία Ηµεροµηνία γέννησης : 6 εκεµβρίου 1964 Τόπος γέννησης Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey)

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Προσωπικές Πληροφορίες Επίκουρος Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ. ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας. therioungeorgios@gmail.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ. ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας. therioungeorgios@gmail. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας therioungeorgios@gmail.com 6938138771, 2510-462156 (εργασίας) Οικίας: Φαναρίου 45, 65404, Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΥΡΑΝΙΑ Σ. ΝΟΤΤΑ Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΤΕΙ.Θ, Δρ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΥΡΑΝΙΑ Σ. ΝΟΤΤΑ Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΤΕΙ.Θ, Δρ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Σ. ΝΟΤΤΑ Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΤΕΙ.Θ, Δρ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Τ.Θ 141, 57400 Σίνδος,

Διαβάστε περισσότερα