ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα : Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΥΣ - Κωδικός είδους : - Περιγραφή είδους :Υδροφόρα Πυροσβεστικά Οχήµατα εκτός δρόµου (4Χ4) χωρητικότητας 2500 λίτρων νερού - Ποσότητα : Αξία : ,00 - Είδος διαγωνισµού : Ανοικτός ιαγωνισµός - Κριτήριο κατακύρωσης: Συµφερότερη προσφορά ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - Έχει διενεργηθεί στο παρελθόν προµήθεια του παραπάνω είδους από τον φορέα; Εάν ναι, υπήρξαν ενστάσεις κατά των τεχνικών προδιαγραφών; 4. ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ηµεροµηνία αποστολής : Υπογραφή : 0

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Μουρούζη 4, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Fax: Κ.Α.Φ Κ.Α.Ε Ανήκει στη /ξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υδροφόρων Πυροσβεστικών Οχηµάτων εκτός δρόµου (4Χ4) χωρητικότητας 2500 λίτρων νερού Α. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του Πυροσβεστικού Σώµατος για την προµήθεια Πυροσβεστικών Οχηµάτων εκτός δρόµου (4Χ4) εξοπλισµένα µε δεξαµενές νερού και αφρού χωρητικότητας 2500 L και 300 L, αντίστοιχα. Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υπό προµήθεια οχήµατα θα χρησιµοποιηθούν από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος µε κύριο έργο την δασοπυρόσβεση µε αποτέλεσµα να επιχειρούν σε εξαιρετικά ανώµαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές. Επίσης θα διαθέτουν πρόσθετο, κατάλληλο εξοπλισµό προκειµένου να επεµβαίνουν και σε άλλα συµβάντα αρµοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώµατος. Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισµοί των τεχνικών και γενικών όρων της παρούσας περιγράφονται στο ΕΝ :1998, στο EN : 2009 και στο EN :2002. Η ένδειξη "περίπου" αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή ± 5% της κατά περίπτωση αιτούµενης τιµής.. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Τα υπό προµήθεια πυροσβεστικά οχήµατα προσδιορίζονται και ταξινοµούνται σύµφωνα µε το ΕΝ και τις ελάχιστες απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής ως εξής: ΑΝΤΛΙΟΦΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ EN /M / / Τα οχήµατα να φέρουν την απαραίτητη σήµανση "CE". Ε. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Τα παρακάτω βοηθήµατα έχουν ληφθεί υπόψη για την εκπόνηση της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής: Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN :1998 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN :

3 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN :2002 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN : 2002 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN : 2002 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN13204:2004 Πληροφορίες από το εµπόριο ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα προσφερόµενα οχήµατα και ο εξοπλισµός τους να είναι απολύτως καινούργια και αµεταχείριστα, κατασκευής του ιδίου ή µεταγενέστερου έτους από το έτος διεξαγωγής του ιαγωνισµού. Τα υπό προµήθεια οχήµατα να µπορούν να λειτουργούν µε αξιοπιστία σε ικανό βάθος χρόνου για την κάλυψη του σκοπού για τον οποίο προορίζονται Πλαίσιο Τα πλαίσια (φορείς) των πυροσβεστικών οχηµάτων να είναι κατασκευής εργοστασίων που να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναµο, να αντιπροσωπεύονται στη χώρα µας και να διασφαλίζουν την Υπηρεσία µε τεχνική υποστήριξη και µε απόθεµα ανταλλακτικών. Ο προσφερόµενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που προορίζεται και να παρέχει την δυνατότητα κίνησης εντός και εκτός οδοστρώµατος Πυροσβεστικό Συγκρότηµα Τα πυροσβεστικά συγκροτήµατα (αντλία, αναµικτήρας αφρού, σύστηµα προπλήρωσης κλπ.) των πυροσβεστικών οχηµάτων να είναι κατασκευής εργοστασίων που να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναµο, να αντιπροσωπεύονται στη χώρα µας και να διασφαλίζουν την Υπηρεσία µε τεχνική υποστήριξη και µε απόθεµα ανταλλακτικών Υπερκατασκευή Η εν γένει κατασκευή των πυροσβεστικών οχηµάτων να είναι εργοστασίων που να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναµο, να αντιπροσωπεύονται στη χώρα µας και να διασφαλίζουν την Υπηρεσία µε τεχνική υποστήριξη και µε απόθεµα ανταλλακτικών. Ο κατασκευαστής της υπερκατασκευής απαιτείται να διαθέτει ειδική εµπειρία στην κατασκευή πυροσβεστικών οχηµάτων παρεµφερούς τύπου µε τον προσφερόµενο τύπο ή σε αντίθετη περίπτωση να έχει συνεργασία µε άλλον έµπειρο κατασκευαστή πυροσβεστικών οχηµάτων, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη κατασκευής των υπό προµήθεια οχηµάτων. 2. ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Οι επιδόσεις : Τελικής ταχύτητας Επιτάχυνσης από 0-65 km/h Επιτάχυνσης από m υνατότητας αναρρίχησης σε κλίση 2

4 του οχήµατος µε πλήρες φορτίο (σε κατάσταση ετοιµότητας) να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του EN που αφορούν οχήµατα του υπό προµήθεια τύπου πυροσβεστικού οχήµατος. 3. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήµατος να διατηρηθούν όσο είναι πρακτικά δυνατό περιορισµένες ώστε να καθιστούν το όχηµα ευέλικτο: 3.1. Ολικό µήκος µέχρι 6800 mm (συνυπολογιζοµένης της κλίµακας αναρρίχησης στην οροφή του οχήµατος και του βαρούλκου) Ολικό πλάτος όχι µεγαλύτερο από 2550 mm Ολικό ύψος όσο το δυνατόν µικρότερο. Οι παρακάτω διαστάσεις του οχήµατος να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του EN που αφορούν οχήµατα του υπό προµήθεια τύπου πυροσβεστικού οχήµατος, µεσαίας κλάσης (Μ), κατηγορίας δύο (2): 3.4. Γωνία προσέγγισης (approach angle) 3.5. Γωνία αποχώρησης (departure angle) 3.6. Γωνία κλίσης (angle of slope) 3.7. Εδαφική ανοχή (ground clearance) 3.8. Εδαφική ανοχή κάτω από τους άξονες (ground clearance under axle) 3.9. Αντιδιαµετρική αξονική δυνατότητα του οχήµατος (cross-axle capability) Κύκλος στροφής του οχήµατος από τοίχο σε τοίχο (turning circle between walls) Γωνία ανατροπής (static tilt angle) 4. ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4.1. Η µικτή έµφορτη µάζα (GLM gross laden mass) του οχήµατος να βρίσκεται στα οριζόµενα στο ΕΝ όρια προκειµένου η κλάση ταξινόµησης και προσδιορισµού να ανταποκρίνεται σε οχήµατα µεσαίας κλάσης (Μ). Το µέγιστο επιτρεπόµενο από τον κατασκευαστή µικτό βάρος του οχήµατος (PTLM permissible total laden mass ή GVWR gross vehicle weight rating) να είναι τουλάχιστον 300 κιλά µεγαλύτερο από τη µικτή έµφορτη µάζα (GLM) του οχήµατος Η κατανοµή των φορτίων στους άξονες του οχήµατος να καθιστά τον οπίσθιο άξονα βαρύτερο, ενώ ο εµπρόσθιος να δέχεται τουλάχιστον το απαιτούµενο φορτίο ώστε το όχηµα να διατηρεί την ασφαλή οδική συµπεριφορά του (δηλαδή να µη χάνει τιµόνι). Η κατανοµή των φορτίων στους άξονες του οχήµατος να δηλώνεται µε τις προσφορές Η διαφορά των φορτίων µεταξύ των τροχών κάθε άξονα να µην υπερβαίνει το 5% του µέσου όρου των φορτίων των τροχών του άξονα Η εν γένει φόρτιση των αξόνων του οχήµατος να ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις του EN ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Υδρόψυκτος, τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας ο οποίος στις ονοµαστικές στροφές λειτουργίας του να παρέχει τις ακόλουθες επιδόσεις σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς της Ε.Ε.: 5.1. Ισχύς µεγαλύτερη ή ίση από 170 kw Ροπή κατάλληλη για την απόδοση των επιδόσεων του οχήµατος. 3

5 5.3. Τα επίπεδα εκποµπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. δηλ. προδιαγραφής ΕURO-5 ή νεώτερης Να φέρει σύστηµα ενίσχυσης του συστήµατος ψύξης µέσω της πυροσβεστικής αντλίας µε εναλλάκτη θερµότητας προκειµένου να εξασφαλίζεται η κανονική θερµοκρασία λειτουργίας του κινητήρα όταν το όχηµα παρέχει πολύωρο πυροσβεστικό έργο σε στάση. Να περιγράφεται το εν λόγω σύστηµα ενίσχυσης του συστήµατος ψύξης και να δηλώνεται η απόδοσή του. 6. ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 6.1. Χωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου τουλάχιστον 150 L Η θέση της δεξαµενής καυσίµου στο όχηµα καθώς και οι σωληνώσεις καυσίµου, το στόµιο πλήρωσης που απαραιτήτως να φέρει κατάλληλο φίλτρο, το πώµα καθώς και η σήµανση να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο EN Το σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου να διαθέτει πρόφιλτρο µε διαχωριστή νερού (νεροπαγίδα). 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας της Ε.Ε. Η απόληξή της να βρίσκεται πίσω από το θάλαµο οδήγησης στο άνω µέρος του οχήµατος και η εµφανής διαδροµή της να προστατεύεται µε κατάλληλο προφυλακτήρα για αποφυγή επαφής και εγκαύµατος. 8. ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 8.1. Κιβώτιο ταχυτήτων µε τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εµπροσθοπορείας και τουλάχιστον µία (1) σχέση οπισθοπορείας Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης να περιλαµβάνει απαραίτητα κεντρικό διαφορικό, ο έλεγχος του οποίου να γίνεται µέσω κατάλληλου διακόπτου από την θέση του οδηγού. Το σύστηµα µετάδοσης να είναι εξοπλισµένο µε κιβώτιο υποβιβασµού δύο (2) σχέσεων (TRANSFER CASE) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υποπολλαπλασιασµού των σχέσεων µετάδοσης προκειµένου να επιτυγχάνονται οι απαιτούµενες επιδόσεις του οχήµατος κατά την αναρρίχηση, την κίνηση σε ανώµαλα εδάφη κ.λ.π. όπου απαιτείται αυξηµένη ελκτική δύναµη Η µετάδοση της κίνησης στους τροχούς του οχήµατος να γίνεται αποκλειστικά µέσω ενδιαµέσων τριβέων, ζυγοσταθµισµένων αξόνων και γραναζιών, αποκλειόµενης της µετάδοσης της κίνησης µε υδροστατικό σύστηµα (υδραυλική αντλία και υδραυλικός κινητήρας). 9. ΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ (ΡΤΟ) Να υπάρχει κατάλληλος δυναµολήπτης (ΡΤΟ) προσαρµοσµένος στο σύστηµα µετάδοσης κίνησης του οχήµατος για να δίνει κίνηση στην πυροσβεστική αντλία όταν το όχηµα βρίσκεται σε στάση, καθώς και σε κίνηση µε ανώτατη ταχύτητα τουλάχιστον 8 km/h. 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέση τιµονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάµου οδήγησης Μηχανισµός λειτουργίας υδραυλικός. 4

6 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ ΗΣΗΣ Το σύστηµα πέδησης να ανταποκρίνεται στην Οδηγία 71/320/ΕΟΚ καθώς και στις απαιτήσεις του EN Να λειτουργεί µε πεπιεσµένο αέρα (πλήρη αερόφρενα) Το κύριο σύστηµα πέδησης να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήµατος Η πέδη στάθµευσης να επενεργεί τουλάχιστον στους οπίσθιους τροχούς του οχήµατος Το βοηθητικό σύστηµα πέδησης να περιλαµβάνει µηχανόφρενο (κλαπέτο) ή άλλο κατάλληλο σύστηµα (ηλεκτρόφρενο) Το σύστηµα πέδησης να περιλαµβάνει απαραιτήτως σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ABS). 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Το σύστηµα ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συνεχούς φόρτισης του οχήµατος και κίνησής του. Να περιλαµβάνει αντιστρεπτικές δοκούς καθώς και υδραυλικά, τηλεσκοπικού τύπου αµορτισέρ. 13. ΑΞΟΝΕΣ Το όχηµα να φέρει δύο (2) κινητήριους άξονες µε διαφορικά (όχηµα 4Χ4), καθώς και κεντρικό διαφορικό Το κεντρικό διαφορικό καθώς και τα διαφορικά των αξόνων να είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα αναστολής του διαφορισµού των αξόνων και των τροχών, αντίστοιχα, (DIFFERENTIAL LOCK) που να ελέγχονται µέσω κατάλληλων διακοπτών από την θέση του οδηγού. 14. ΤΡΟΧΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Το όχηµα να φέρει µονούς τροχούς σε κάθε άξονα (εµπρός και πίσω) µε ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για την κίνηση του οχήµατος εντός και εκτός δρόµων. Όλοι οι τροχοί και τα ελαστικά να είναι των ιδίων διαστάσεων. Η µορφή του αµαξώµατος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου δεκαοχτάµηνου προ της παράδοσης των οχηµάτων, καινούργια, όχι από αναγόµωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάµους (TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ETRTO Να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, όµοιος µε τους υπόλοιπους του οχήµατος, σε κατάλληλη βάση στήριξης πάνω στο όχηµα. Να υπάρχει µηχανισµός που καθιστά δυνατή την αφαίρεσή του ή την επανατοποθέτησή του από ένα άτοµο. Η θέση του εφεδρικού τροχού να µην επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήµατος. Σε περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης του, να προστατεύεται µε κατάλληλο κάλυµµα Στους θόλους των τροχών και σε εµφανές σηµείο να αναγράφεται η πίεση λειτουργίας των ελαστικών Να δηλώνονται µε την προσφορά, οι διαστάσεις, ο τύπος, ο δείκτης ταχύτητας, ο δείκτης φορτίου, καθώς και το µέγιστο φορτίο που αντιστοιχεί στην εκτιµώµενη πίεση λειτουργίας των προσφερόµενων ελαστικών. 5

7 15. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ - ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ Οι διατάξεις έλξης και ρυµούλκησης να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/20/ΕΟΚ και στο EN Το όχηµα να φέρει στην εµπρόσθια πλευρά κατάλληλο πείρο για την ρυµούλκησή του από άλλα οχήµατα καθώς και δύο (2) δακτυλίους για την προσαρµογή τριγωνικής διάταξης ρυµούλκησης Το όχηµα να φέρει στην οπίσθια πλευρά κατάλληλο άγκιστρο µε φωλιά τύπου ROCKINGER ή αντίστοιχο και πείρο για την ρυµούλκηση άλλων οχηµάτων Όλες οι παραπάνω διατάξεις έλξης ρυµούλκησης να είναι επαρκούς αντοχής ώστε να επιτρέπουν τη ρυµούλκηση του οχήµατος σε δρόµο στην επιτρεπόµενη συνολική έµφορτη µάζα του Στην οπίσθια πλευρά του οχήµατος, πλησίον της διάταξης ρυµούλκησης να υπάρχουν αναµονές για σύνδεση ρυµουλκούµενου οχήµατος (ηλεκτρική και πνευµατική). 16. ΒΑΡΟΥΛΚΟ Σε κατάλληλη θέση επί του πλαισίου του οχήµατος και πίσω από τον θάλαµο οδήγησης να υπάρχει υδραυλικό βαρούλκο (εργάτης). Εναλλακτικά επιτρέπεται η τοποθέτηση του βαρούλκου στο εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος και όπισθεν κάτω του εµπρόσθιου προφυλακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προεξέχει του προφυλακτήρα περισσότερο από 10 cm. Η προεξοχή θα καλύπτεται µε οµαλό τρόπο µε κατάλληλο περίβληµα αλουµινίου Να παρέχει µέγιστη ελκτική δυνατότητα 50 KΝ περίπου καθώς και δυνατότητα έλξης υπό γωνία ± 25 ο (δεξιά ή αριστερά) Να λειτουργεί µέσω κατάλληλης υδραυλικής αντλίας Να είναι εξοπλισµένο µε 50 m τουλάχιστον συρµατόσχοινου κατάλληλης διαµέτρου και άγκιστρου ρυµούλκησης που να καταλήγει σε κατάλληλη θέση στην εµπρόσθια πλευρά του οχήµατος Να είναι εξοπλισµένο στο εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος µε κατάλληλη διάταξη για την οµοιόµορφη περιέλιξη του συρµατόσχοινου ακόµα και όταν το συρµατόσχοινο βρίσκεται σε γωνία ± 25 ο (δεξιά ή αριστερά). Επίσης, εάν το βαρούλκο τοποθετηθεί πίσω από το θάλαµο οδήγησης, σε ολόκληρη τη διαδροµή του συρµατόσχοινου από το βαρούλκο έως και τον εµπρόσθιο προφυλακτήρα του οχήµατος να υπάρχουν κατάλληλοι οδηγοί για την ορθή τύλιξη του συρµατόσχοινου στο τύµπανο Ο χειρισµός του να γίνεται µέσω κατάλληλου χειριστηρίου. 17. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώµατος και η αντιπαρασιτική προστασία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN Η παροχή του εναλλακτήρα (ALTΕRNATOR) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN Η χωρητικότητα φορτίου των συσσωρευτών και η βάση στήριξης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε γενικό διακόπτη αποµόνωσης του ηλεκτρικού κυκλώµατος (µε εξαίρεση πιθανών καταναλώσεων που απαιτούν 6

8 µόνιµη σύνδεση), καθώς και µε διάταξη για την φόρτιση των συσσωρευτών από εξωτερική πηγή 24 VDC Εγκατάσταση και σύνδεση ασυρµάτου και κεραίας ασυρµάτου. Επιπλέον, εγκατάσταση µεγαφώνου ακρόασης εισερχοµένων µηνυµάτων ασυρµάτου καθώς και δεύτερου µικρόφωνου χειρός µε Ρ.Τ.Τ. στο ερµάριο της αντλίας Ο φωτισµός του οχήµατος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ε.Ε ύο (2) προβολείς οµίχλης µε λυχνίες αλογόνου εγκατεστηµένοι στην εµπρόσθια πλευρά του οχήµατος Φωτεινό και ηχητικό σύστηµα οπισθοπορείας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΝ / Έναν (1) προβολέα εργασίας στο µέσο της άνω οπίσθιας πλευράς του οχήµατος, που δύναται να είναι είτε χωνευτός είτε τοποθετηµένος επί σταθερής βάσης, κατάλληλο για το φωτισµό της ευρύτερης περιοχής πίσω από το όχηµα. Να διαθέτει λυχνία τύπου HID (High Intensity Discharge) ή εκτόνωσης αερίου άνευ εσωτερικής αντίστασης (Gas Discharge), αερίου Xenon, High Pressure Sodium ή άλλο αντίστοιχο, ισχύος τουλάχιστον 70W και δυνατότητα τροφοδοσίας µε ρεύµα 12 ή 24V. Η ένταση φωτεινότητας της λυχνίας να είναι τουλάχιστον 6000 Lumens. Ο προβολέας να τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό σύστηµα του οχήµατος, ελεγχόµενος από κατάλληλο διακόπτη στον πίνακα οργάνων του θαλάµου οδήγησης. Να έχει δυνατότητα ρύθµισης της φωτεινής δέσµης πάνω-κάτω και να διαθέτει βαθµό προστασίας ΙΡ55 ή ανώτερο Περιγραφή ποµποδέκτη (Π/ ) Να είναι καινούριος, επαγγελµατικού τύπου αµεταχείριστος πρόσφατης κατασκευής και τεχνολογίας. Να είναι µε ενσωµατωµένη κεφαλή µικρών διαστάσεων κατάλληλος για την τοποθέτησή του σε χώρο διαστάσεων ραδιοκασετόφωνου. Τεχνικά χαρακτηριστικά ποµποδέκτη Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, να είναι κατά προτίµηση από MHz και οπωσδήποτε από MHz Ισχύς εξόδου ποµπού 25 Watt/50 Ω ρυθµιζόµενη (παραµένουσα σταθερή σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας Αριθµός προγραµµατιζόµενων διαύλων τουλάχιστον Τρόπος προγραµµατισµού συχνοτήτων εξωτερικά µε Η/Υ ιαυλοποίηση (channel spacing) ποµπού και δέκτη 25 ΚΗΖ Σταθερότητα συχνότητας +/- 5 ppm Τύπος διαµόρφωσης 16 F3 (+/- 5 ΚΗΖ ) Ευαισθησία δέκτη 0,35 µv για 12 db SINAD για όλη τη ζώνη συχνοτήτων Φίµωση εξόδου δέκτη ρυθµιζόµενη εσωτερικά, ή αυτόµατα, ή µέσω προγράµµατος σε κατώφλι 0,3 µv, ή και µικρότερη Ισχύς ακουστικής εξόδου τουλάχιστον 4 Watt Απόκριση ακουστικής συχνότητας σύµφωνα µε CEPT Ενδοδιαµόρφωση 60 db. Εξωτερικές συνδέσεις. Ο Π/ να διαθέτει εξωτερικά βύσµα σύνδεσης µε τις εξής λειτουργίες: Ανεξάρτητη έξοδο ήχου δέκτη Έξοδος για την ένδειξη λήψης σήµατος Έξοδος για την λήψη υπότονου (CTCSS) Είσοδος ακουστικού σήµατος ποµπού. 7

9 Είσοδος ΡΤΤ Τάση τροφοδοσίας ονοµαστική 12 V DC µε µεταβολή από 11 έως 15 VOLT Να παρέχεται προστασία του Π/ από τυχαία αναστροφή της πολικότητας του συσσωρευτή Η κατανάλωση στα 12 V να µην ξεπερνά στην αναµονή τα 0,5 Α, στη λήψη τα 15 Α και στην εκποµπή τα 10 Α Όρια συνθηκών περιβάλλοντος µέσα στα οποία πρέπει να λειτουργεί κανονικά ο Π/ : Θερµοκρασία από -20 έως +55 ο C Σχετική υγρασία από 15 έως 95% Στην πρόσοψη του Π/ να υπάρχει το βύσµα µικροφώνου, το µεγάφωνο, η ένδειξη του διαύλου καθώς και τα ανάλογα πλήκτρα και ενδεικτικά για την λειτουργία του Π/. Πρόσθετες δυνατότητες προγραµµατισµού: Προγραµµατισµός υπότονου (CTCSS) encode - decode ανά κανάλι Προγραµµατισµός χρόνου διακοπής εκποµπής (Τ.Ο.Τ.) Προγραµµατισµός σάρωσης (SCAN) δύο οµάδων καναλιών. Παρελκόµενα Ποµποδέκτη Μετατροπέας τάσης από 24 V σε 13,8 V σταθεροποιηµένο τουλάχιστον 10 Α συνεχούς παροχής µε προστασία έναντι υπέρτασης στην έξοδο ( ιακοπή της παροχής, για έξοδο άνω των 16 V) Μικρόφωνο χειρός µε Ρ.Τ.Τ. Τεµάχια δύο (2) ένα στο θάλαµο οδήγησης και ένα στο ερµάριο της αντλίας Η κεραία να είναι τύπου µαστιγίου λχ4 από ανοξείδωτο χάλυβα ισχυρής µηχανικής αντοχής, µε ελατηριωτή βάση µε το σύστηµα στήριξης αυτής Λογισµικό και εξαρτήµατα απαιτούµενα για την διασύνδεση και τον προγραµµατισµό από ηλεκτρονικό υπολογιστή. (ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα Π/ ) Τεχνικά εγχειρίδια, πρωτότυπο (SERVICE MANUAL) µε όλα τα κυκλωµατικά διαγράµµατα του Π/ (ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα Π/ ). Ειδικοί όροι Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ποµποδεκτών να είναι σύµφωνα και εντός των ορίων των προδιαγραφών CEPT ή ETSI. Επί των συσκευών να αναγράφονται ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το όνοµα του κατασκευαστή, ο τύπος της συσκευής, ο αριθµός παρτίδας και / ή ο αριθµός σειράς παραγωγής, η σήµανση CE σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που προβλέπει τη σήµανση αυτή, το κωδικό σήµα αναγνώρισης της κλάσης 2 (alert sign) και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην υπ αρίθµ Κ.Υ.Α. Οικονοµικών και Μεταφορών Επικοινωνιών από 3 / 1 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 47 / Β / ) Για τους προσφερόµενους ποµποδέκτες να κατατεθεί µε την τεχνική προσφορά επικυρωµένο αντίγραφο της ήλωσης Συµµόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου Declaration of Conformity - DoC σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 1999 / 5 / ΕΚ, Ν 2867 / 2000 και την υπ αρίθµ Κ.Υ.Α. Οικονοµικών και Μεταφορών Επικοινωνιών από 3 / 1 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 47 / Β / ). Σε περίπτωση που σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 1999 / 5 / ΕΚ απαιτείται και γνωστοποίηση 8

10 (Notification), αυτή να αναφέρεται επακριβώς στον προσφερόµενο τύπο ποµποδέκτη, σύµφωνα µε το Π.. 44 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 44 / Α / ) Τα ελάχιστα όρια των τεχνικών χαρακτηριστικών του προς προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν ορίζονται επακριβώς από την παρούσα προδιαγραφή, είναι αυτά που ορίζονται µε το υπ αρίθµ πρότυπο E.T.S. ή αντίστοιχο Οι ακριβείς συχνότητες λειτουργίας και το ακριβές σηµείο τοποθέτησής του, θα καθοριστούν µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης Οι Π/ θα παραδίδονται προγραµµατισµένοι, έτοιµοι για λειτουργία. 18. ΘΑΛΑΜΟΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ Ο θάλαµος οδήγησης να είναι µεταλλικής κατασκευής, προωθηµένης οδήγησης, µε κατά προτίµηση επαρκή χώρο για την τοποθέτηση µικροαποσκευών (σακβουαγιάζ κ.λ.π.) πίσω από την πλάτη των καθισµάτων, ανακλινόµενου τύπου, κατασκευασµένος εξ ολοκλήρου, από τον κατασκευαστή του πλαισίου σε σειρά παραγωγής. Τµήµατα του θαλάµου δύναται να είναι κατασκευασµένα από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες υάλου (G.R.P.), αποκλειόµενης όµως της εξ ολοκλήρου πλαστικής κατασκευής και επένδυσης του θαλάµου. Ο εµπρόσθιος προφυλακτήρας να είναι µεταλλικός Η ανάκλιση του θαλάµου να γίνεται µε εύχρηστο µηχανισµό Να φέρει δύο (2) θύρες (µία σε κάθε πλευρά) µε ανοιγόµενα παράθυρα Να είναι εξοπλισµένος µε άριστη θερµική και ακουστική µόνωση καθώς και µε την απαραίτητη εσωτερική επένδυση Να διαθέτει σύστηµα κλιµατισµού (AIR CONDITION) εγκατεστηµένο από τον κατασκευαστή του πλαισίου Όλα τα κρύσταλλα του θαλάµου (ανεµοθώρακας, θύρες) να ανταποκρίνονται στην Οδηγία 92/22/EOK Να φέρει ένα ανεξάρτητο, ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού και θέσεις για δύο (2) ακόµα µέλη πληρώµατος. Όλα τα καθίσµατα να είναι εξοπλισµένα µε προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας η κατασκευή και αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες 77/541/ΕΟΚ και 76/115/ΕΟΚ Να είναι εξοπλισµένος µε ισχυρό σύστηµα εξαερισµού και θέρµανσης, ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες, σύστηµα εκτόξευσης νερού στον ανεµοθώρακα. Να φέρει αλεξήλια, εξωτερικούς καθρέπτες καθώς και κυρτό καθρέπτη "ράµπας" στην άνω πλευρά της δεξιάς θύρας Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήµατος να είναι εργονοµικά διευθετηµένα και να περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω όργανα: Ενδείκτη ταχύτητας (km/h) µε ταχογράφο και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (km). Στροφόµετρο κινητήρα Καταγραφητή ωρών λειτουργίας κινητήρα Μανόµετρο πίεσης αέρα συστήµατος πέδησης Μανόµετρο πίεσης ελαίου κινητήρα Αµπερόµετρο είτε βολτόµετρο ή ενδεικτική λυχνία χαµηλής φόρτισης συσσωρευτών. Χειριστήρια συστήµατος κλιµατισµού, εξαερισµού και θέρµανσης Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήµατος πέδησης. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας πυροσβεστικής αντλίας. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας βαρούλκου 9

11 Πυξίδα µε ευανάγνωστες ενδείξεις Να υπάρχει αντίστοιχος πίνακας που να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για τον έλεγχο του πυροσβεστικού συγκροτήµατος. Ο πίνακας να περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: ιακόπτη ενεργοποίησης συστήµατος αυτοπροστασίας. Χειριστήρια ελέγχου οπτικής και ηχητικής σήµανσης. Ενδεικτική λυχνία και ηχητική προειδοποίηση ύπαρξης ανοικτού ρολού και βατήρα υπερκατασκευής. ιακόπτης προβολέα εργασίας. ιακόπτη προσθαφαιρούµενου προβολέα. ιακόπτη επιλογής ποσοστού πρόσµιξης αφρογόνου 1% και 6%. ιακόπτη επιλογής χρησιµοποιούµενου αφρογόνου από τις αντίστοιχες δεξαµενές (AFFF και class A foam) Στην δεξιά πλευρά του οχήµατος (είτε στο πίσω µέρος του θαλάµου οδήγησης είτε στο εξωτερικό εµπρόσθιο δεξιό µέρος της υπερκατασκευής) να υπάρχει κατάλληλος πτυσσόµενος ιστός από κράµα αλουµινίου για την στήριξη και σύνδεση του προσθαφαιρούµενου προβολέα της παρ Να έχει δυνατότητα ρύθµισης του ύψους του και το µέγιστο ύψος σε πλήρη ανάπτυξη (χωρίς τον προβολέα) να είναι τόσο ώστε να εξέχει της οροφής του οχήµατος κατά 500 mm τουλάχιστον Στην εµπρόσθια δεξιά πλευρά του οχήµατος να υπάρχει επίσης ρευµατοδότης 24VDC για την σύνδεση του προσθαφαιρούµενου προβολέα της παρ Σε κατάλληλο σηµείο του θαλάµου οδήγησης, ώστε να είναι ευανάγνωστη, να τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριακών στοιχείων του οχήµατος που να περιέχει κατ ελάχιστον: Τη µικτή έµφορτη µάζα του οχήµατος Το µέγιστο επιτρεπόµενο από τον κατασκευαστή µικτό βάρος του οχήµατος Τις µέγιστες δυνατότητες φόρτισης των αξόνων ιαστάσεις και πιέσεις ελαστικών Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου Σύστηµα παροχής αναπνεύσιµου αέρα στο θάλαµο οδήγησης. Για την προστασία του πληρώµατος θα τοποθετηθεί σύστηµα παροχής αναπνεύσιµου αέρα µε τα ακόλουθα τουλάχιστον υποσυστήµατα και χαρακτηριστικά: ύο (2) χαλύβδινες φιάλες πεπιεσµένου αέρα χωρητικότητας 6 λίτρων η κάθε µία σε πίεση λειτουργίας 300 bar, συνδεδεµένες µε κατάλληλο συλλέκτη ώστε να έχουν κοινή παροχή προς το µειωτήρα πιέσεως. Οι φιάλες να είναι εργονοµικά τοποθετηµένες ώστε να µπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για την πλήρωσή τους Όλα τα κατάλληλα και απαιτούµενα υποσυστήµατα, όπως µειωτήρα πιέσεως υψηλής σε µέση πίεση, διανοµέα παροχής αέρα µέσης πίεσης στους αεροπνεύµονες των τριών (3) προσωπίδων, σωληνώσεις, κλπ Χειριστήριο (στρόφιγγα) στο θάλαµο οδήγησης µε το οποίο θα γίνεται η ενεργοποίηση του συστήµατος για έναρξη της παροχής αέρα και η αντίστοιχη διακοπή λειτουργίας του, καθώς και ενδεικτικό όργανο (υψηλής) πιέσεως στις φιάλες. 10

12 Τρεις (3) προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών θετικής πίεσης, ηµίσεως προσώπου (half face mask) µε κεφαλοδέµατα και µε τους αντίστοιχους αεροπνεύµονες, κατάλληλα στηριγµένες εντός του θαλάµου οδήγησης και µε σωλήνα µέσης πίεσης επαρκούς µήκους για την ευχερή προσαρµογή τους από κάθε ένα από τα µέλη του πληρώµατος Να φέρει σύστηµα πλοήγησης GPS µε Οθόνη αφής LCD-TFT 5 τουλάχιστον, µε κατάλληλη βάση τοποθέτησης και τροφοδοσία από το ηλεκτρικό σύστηµα του οχήµατος, επαναφορτιζόµενη µπαταρία, εγκατεστηµένο πρόγραµµα πλοήγησης, ενσωµατωµένο χάρτη µε πλήρη κάλυψη όλης της Ελλάδας και δωρεάν αναβαθµίσεις αυτού, ελληνικό µενού µε ελληνικούς χαρακτήρες, πρόσθετη εξωτερική κεραία, φορτιστή ρεύµατος, καλώδιο σύνδεσης µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και εγχειρίδιο λειτουργίας. 19. ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ηχητική σήµανση Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρονική σειρήνα που να αποτελείται από ενισχυτή - µικρόφωνο - ηχείο και να παράγει τρεις διαφορετικούς ήχους (WAIL-YELP-HI/LO), ήχο ηλεκτρονικής κόρνας (air horn) και να διαθέτει σύστηµα δηµόσιας αναγγελίας (public address). Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ήχων από την κόρνα του οχήµατος Η ισχύς εξόδου της σειρήνας να είναι 100 W, και η ισχύς του µεγαφώνου ανάλογη Η σειρήνα να παράγει ήχο έντασης 120 db τουλάχιστον σε απόσταση 3 m. Η συχνότητα εκποµπής να κυµαίνεται από 500 έως 1800 Hz περίπου Το ηχείο της σειρήνας να είναι τετραγωνικής διατοµής, κατάλληλου τύπου χαµηλού βάθους, για τοποθέτηση στην εµπρόσθια όψη του οχήµατος σε κατάλληλη θέση κάτω από τον ανεµοθώρακα και πάνω από τον προφυλακτήρα. Οπτική σήµανση Η οπτική σήµανση των οχηµάτων θα αποτελείται από µπάρα φωτισµού και περιµετρικά φωτιστικά σώµατα. Η µπάρα φωτισµού και τα περιµετρικά φωτιστικά σώµατα θα προστατεύονται µε κατάλληλα µεταλλικά πλέγµατα Μπάρα φωτισµού Η µπάρα φωτισµού να είναι αεροδυναµικής µορφής, χαµηλής αντίστασης στον αέρα. Η βάση της να είναι από ελαφρό µέταλλο ανθεκτικό σε οξείδωση Εντός της µπάρας θα είναι εγκατεστηµένα δέκα (10) στροβοσκοπικά φωτιστικά σώµατα µετά κατόπτρου (κατευθυντικά, όχι τύπου Fresnel), καθώς και µία ή περισσότερες µονάδες για τη τροφοδοσία τους (power supply) Η διάταξη των δέκα στροβοσκοπικών φωτιστικών σωµάτων είναι η ακόλουθη: Έξι (6) στην εµπρόσθια όψη της µπάρας και ανά δύο (2) σε κάθε πλευρά υπό γωνία ως προς το διαµήκη άξονα της µπάρας 45 ο και 135 ο αντίστοιχα, ώστε να παρέχεται οπτικό πεδίο κάλυψης 270 ο Η ισχύς εξόδου των τροφοδοτικών µονάδων να είναι τουλάχιστον 15W ανά στροβοσκοπική λυχνία. Κάθε τροφοδοτική µονάδα θα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τουλάχιστον οκτώ (8) µοτίβα αναλαµπών (flash pattern), µε κατάλληλο χειρισµό εντός του θαλάµου οδήγησης. Να αναφέρεται η ονοµασία καθώς και η περιγραφή του κάθε µοτίβου. Να επισυναφθεί µαζί 11

13 µε την προσφορά διάγραµµα αναλαµπών του κάθε προσφερόµενου µοτίβου κατά την διάρκεια µιας περιόδου επανάληψης Επιπλέον των στροβοσκοπικών σωµάτων, να τοποθετηθούν εντός της µπάρας και στην εµπρόσθια όψη της, δύο (2) προβολείς µε λυχνία αλογόνου ισχύος τουλάχιστον 35W έκαστη, εναλλάξ λειτουργίας, παράγοντας τουλάχιστον 90 αναλαµπές ανά λεπτό (flasher). Αποκλείεται η επικόλληση των προβολέων αλογόνου επί του καλύµµατος της µπάρας (για λόγους αντοχής του καλύµµατος). Οι προβολείς πρέπει να αποτελούν ανεξάρτητα στοιχεία τοποθετηµένα σε ειδική θέση εντός της µπάρας όπως τα στροβοσκοπικά σώµατα καθώς και να φέρουν κάτοπτρο Η µπάρα φωτισµού θα φέρει µονοκόµµατο ή τµηµατικό κάλυµµα των φωτιστικών σωµάτων από πλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής Polycarbonate, χρώµατος ερυθρού που να µην ξεθωριάζει από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο προµηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως την ανθεκτικότητα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον. Το κάλυµµα θα πρέπει να καλύπτει όλη την περιφερειακή επιφάνεια της µπάρας. Τµήµα της άνω επιφάνειας της µπάρας δύναται να είναι από ελαφρύ µέταλλο. Ειδικότερα στην περιοχή των προβολέων αλογόνου το κάλυµµα να είναι διάφανο Το µήκος της µπάρας να είναι τουλάχιστον 1800 mm και σε κάθε περίπτωση να µην αφήνει κενό κατά πλάτος της οροφής του θαλάµου οδήγησης µεγαλύτερο από 100 mm σε κάθε πλευρά. Το ύψος (χωρίς τα στηρίγµατα) να είναι µικρότερο ή ίσο από 120 mm. Το µικρότερο ύψος θα αξιολογηθεί ως πλεονεκτικότερο στην βαθµολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου αξιολόγησης Περιµετρικά στροβοσκοπικά φωτιστικά σώµατα ως εξής: ύο (2) φώτα στην εµπρόσθια πλευρά του οχήµατος σε κατάλληλο ύψος ώστε η φωτεινή δέσµη τους να είναι ορατή από τον καθρέπτη οπισθοπορείας επιβατικού αυτοκινήτου, δύο (2) φώτα στο άνω τµήµα της οπίσθιας πλευράς σε κατάλληλο ύψος και από ένα (1) φως στις πλαϊνές πλευρές σε κατάλληλο ύψος πάνω από τη µέση Τα περιµετρικά φωτιστικά σώµατα να τροφοδοτούνται από µία ή περισσότερες ανεξάρτητες τροφοδοτικές µονάδες (power supply) και σε καµία περίπτωση από την/τις τροφοδοτικές µονάδες της µπάρας. Η ισχύς εξόδου των τροφοδοτικών µονάδων να είναι τουλάχιστον 15W ανά στροβοσκοπική λυχνία Κάθε τροφοδοτική µονάδα θα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τουλάχιστον οκτώ (8) µοτίβα αναλαµπών (flash pattern), µε κατάλληλο χειρισµό εντός του θαλάµου οδήγησης. Να αναφέρεται η ονοµασία καθώς και η περιγραφή του κάθε µοτίβου. Να επισυναφθεί µαζί µε την προσφορά διάγραµµα αναλαµπών του κάθε προσφερόµενου µοτίβου κατά την διάρκεια µιας περιόδου επανάληψης Κάθε φωτιστικό σώµα θα φέρει κάλυµµα από πλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής Polycarbonate, χρώµατος ερυθρού που να µην ξεθωριάζει από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο προµηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως την ανθεκτικότητα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον. Το κάλυµµα να αφαιρείται µε εύκολο τρόπο για την αλλαγή του λαµπτήρα. Το εξωτερικό περίβληµα (περιµετρική φλάντζα) των φωτιστικών σωµάτων να είναι κατά προτίµηση χρωµέ (chrome plated). 12

14 Τα φωτιστικά σώµατα να έχουν σχήµα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, µε επιφάνεια φωτισµού (χωρίς τη φλάντζα) ίση ή µεγαλύτερη από 100cm εν είναι αποδεκτά φωτιστικά σώµατα αυτόνοµης τροφοδοσίας, δηλαδή χωρίς ανεξάρτητη τροφοδοτική µονάδα (power supply) Εναλλακτικά, τα φωτιστικά σώµατα της µπάρας φωτισµού (µε εξαίρεση τους προβολείς αλογόνου) και τα περιµετρικά φωτιστικά σώµατα δύναται να είναι τύπου LED απαραίτητα Generation III ή αντίστοιχης τεχνολογίας τελευταίας γενιάς, που να παράγουν δέσµες φωτός ερυθρού χρώµατος, µε κατάλληλη τεχνολογία για αποτελεσµατική συγκέντρωση και διάχυση της οπτικής δέσµης Τα φωτιστικά σώµατα υποχρεωτικά να αποτελούνται από λυχνίες τύπου LED περιβαλλόµενες από περιφερειακά κάτοπτρα, τα οποία διαχέουν την οπτική δέσµη σε µεγάλες γωνίες. Ο λόγος του µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού LED ανά 10 cm 2 φωτιστικής επιφάνειας να είναι µέχρι 1, Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις των παραπάνω παραγράφων 19.6 και 19.7, µε εξαίρεση τα αναγραφόµενα για τις τροφοδοτικές µονάδες, οι οποίες µπορεί είτε να µην υπάρχουν είτε να αντικαθίστανται µε άλλες κατάλληλες µονάδες για τροφοδοσία LED (LED flasher, LED ballast, κ.λ.π.) καθώς και τα πλαστικά καλύµµατα, τα οποία δύναται να είναι χωρίς χρώµα Να υπάρχει πλήρης τεχνική περιγραφή της προσφερόµενης τεχνολογίας LED (τεχνολογία διάχυσης, αριθµός LED, κατανάλωση ρεύµατος, ισχύος κλπ.) Η τεχνολογία LED θα αξιολογηθεί ως πλεονεκτικότερη στην βαθµολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου αξιολόγησης. Πιστοποίηση Όλες οι συσκευές της ηχητικής και οπτικής σήµανσης να διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (EEC type-approval certificate) σύµφωνα µε την οδηγία 95/54/ΕΕ περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας για οχήµατα (EMC Directive 95/54/EC). Να κατατεθεί µε την προσφορά το εν λόγω πιστοποιητικό του κατασκευαστή των συστηµάτων της σήµανσης. 20. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε πυροσβεστική αντλία η οποία να είναι εγκατεστηµένη στην οπίσθια πλευρά του οχήµατος µέσα σε ερµάριο. Η αντλία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ΕΝ και EN Η αντλία να παίρνει κίνηση από τον δυναµολήπτη (ΡΤΟ) του οχήµατος µέσω ενδιαµέσων τριβέων, ζυγοσταθµισµένων αξόνων και σταυρών τύπου CARDAN. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα ελέγχου στροφών λειτουργίας του κινητήρα, το οποίο να µην επιτρέπει τη λειτουργία της αντλίας σε περισσότερες στροφές από τις µέγιστες επιτρεπόµενες από τον κατασκευαστή της Να είναι φυγοκεντρική, πολυβάθµια, κατάλληλη για µέση και υψηλή πίεση. Για το λόγο αυτό να αποτελείται από δύο τµήµατα, ένα για µέση πίεση και ένα για υψηλή Η αντλία να παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αλλά και ανεξάρτητης παροχής µέσης και υψηλής πίεσης κατά βούληση του χειριστή σε όλο το φάσµα στροφών λειτουργίας της, χωρίς την ανάγκη άλλου χειρισµού εκτός της επιλογής των βανών εκτόξευσης. 13

15 20.5. Το υλικό κατασκευής της (κέλυφος, στροφεία) να είναι κράµα ελαφρού µετάλλου ή ορείχαλκος και ο άξονάς της ανοξείδωτος χάλυβας Η πίεση που αναπτύσσεται στην αντλία όταν αυτή λειτουργεί στις ονοµαστικές της στροφές (όπου αυτή αποδίδει τις αιτούµενες επιδόσεις) και όλοι οι κρουνοί κατάθλιψης είναι κλειστοί, να µην υπερβαίνει τα µέγιστα οριζόµενα όρια από τον κατασκευαστή της. Τούτο να επιτυγχάνεται χωρίς να γίνεται χρήση πρόσθετων εξωτερικών µηχανισµών (π.χ. ανακουφιστικές βαλβίδες, βαλβίδες επιστροφής στην υδατοδεξαµενή κλπ.) Επιδόσεις Οι επιδόσεις της αντλίας για άντληση από βάθος 3m µε σωλήνα διαµ. 110 mm να είναι οι ακόλουθες: Μέση πίεση: Ελάχιστη παροχή 1500 l/min σε πίεση όχι µικρότερη από 10 bar. Ταξινόµηση σύµφωνα µε το ΕΝ : FPN Υψηλή πίεση: Ελάχιστη παροχή 250 l/min σε πίεση όχι µικρότερη από 40 bar. Ταξινόµηση σύµφωνα µε το ΕΝ : FPH Στόµια αναρρόφησης / κατάθλιψης ύο (2) στόµια παροχής µέσης πίεσης µε διακόπτες και ταχυσυνδέσµους STORZ-65 mm µε στεγανά πώµατα βαµµένα κόκκινα Ένα (1) στόµιο παροχής µέσης πίεσης µε διακόπτη, µόνιµα συνδεδεµένο στον τυλικτήρα σωλήνα Μ.Π Ένα (1) στόµιo παροχής υψηλής πίεσης µε διακόπτη, µόνιµα συνδεδεµένο στον τυλικτήρα σωλήνα Υ.Π Στόµια αποστράγγισης της αντλίας µε διακόπτες Ένα στόµιο αναρρόφησης από εξωτερική πηγή µε ταχυσύνδεσµο STORZ- 110, προσθαφαιρούµενο ανοξείδωτο φίλτρο και στεγανό πώµα βαµµένο µπλε Ένα στόµιο αναρρόφησης από την υδατοδεξαµενή όπου η αντλία είναι µόνιµα συνδεδεµένη µέσω διακόπτου και ανοξείδωτου φίλτρου Ένα στόµιο πλήρωσης της υδατοδεξαµενής µέσω της αντλίας µε διακόπτη Πίνακας αντλίας Η αντλία απαραίτητα να είναι εξοπλισµένη µε πίνακα χειρισµού που να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα παρακολούθησης της λειτουργίας της, χειριστήρια και διακόπτες, και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: θλιβοκενόµετρο (-1/0/25 bar) µανόµετρο µέσης πίεσης (0-25 bar) µανόµετρο υψηλής πίεσης (0-100 bar) καταγραφητή ωρών λειτουργίας αντλίας ρυθµιστή ποσοστού πρόσµιξης αφρού 1%, και 6% Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της αντλίας Ενδεικτική λυχνία χαµηλής πίεσης ελαίου κινητήρα Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας κυκλ. αφρού Χειριστήριο ελέγχου στροφών κινητήρα (χειρόγκαζο) Όργανο ένδειξης στάθµης περιεχοµένου υδατοδεξαµενής Όργανα ένδειξης στάθµης περιεχοµένου δεξαµενής αφρογόνου. ιακόπτη λειτουργίας ηλεκτρικής αντλίας πλήρωσης δεξαµενής αφρογόνου. 14

16 ιακόπτη επιλογής χρησιµοποιούµενου αφρογόνου από τις αντίστοιχες δεξαµενές (AFFF και class A foam) Σύστηµα προπλήρωσης Η φυγοκεντρική αντλία να είναι εξοπλισµένη µε µία ανεξάρτητη αντλία κενού (primer) η οποία να προπληρώνει την φυγοκεντρική αντλία σε χρόνο όχι µεγαλύτερο από 32 sec από βάθος άντλησης 7 m και σωλήνα διαµέτρου 110 mm. Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 m Η αντλία προπλήρωσης να λειτουργεί αυτόµατα σε περίπτωση απώλειας του κενού. Κατά την έναρξη της αναρρόφησης, να µην απαιτείται η πλήρωση µε νερό της αντλίας ή του σωλήνα αναρρόφησης χειροκίνητα Σύστηµα πρόσµιξης αφρογόνου Η αντλία να είναι εξοπλισµένη µε αναµικτήρα αφρογόνου, ρυθµιζόµενο χειροκίνητα για αφροδιάλυµα 1% και 6% (A.F.F.F.) Η πρόσµιξη του επιλεγµένου ποσοστού πρόσµιξης (1% και 6%) να διατηρείται σταθερή και αµετάβλητη (µε απόκλιση ±20% στην Υ.Π. και ±10% στην Χ.Π.) ανεξάρτητα από την εκάστοτε παροχή και πίεση της αντλίας, χωρίς να απαιτείται απολύτως κανένας πρόσθετος χειρισµός ρύθµισης. Η ρύθµιση να επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλου διακόπτη που να βρίσκεται στον πίνακα χειρισµού της αντλίας, καθώς και στο θάλαµο οδήγησης Να παρέχει την δυνατότητα άντλησης αφρογόνου και από δοχεία τοποθετηµένα στο έδαφος. Για τον σκοπό αυτό να υπάρχει κατάλληλη διάταξη που να καταλήγει σε ταχυσύνδεσµο STORZ Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες Το δίκτυο της αντλίας να περιλαµβάνει κατάλληλους τηλεχειριζόµενους διακόπτες (βάνες) που να λειτουργούν πνευµατικά ή ηλεκτροπνευµατικά και καθιστούν δυνατή την χρήση τους από το εσωτερικό του θαλάµου οδήγησης και τον πίνακα χειρισµού της αντλίας (ανάλογα µε την περίπτωση). Το σύστηµα να επιτρέπει την χειροκίνητη λειτουργία των βανών σε περίπτωση απώλειας πεπιεσµένου αέρα ή ηλεκτρικής τάσης Σύστηµα αυτοπροστασίας οχήµατος Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα αυτοπροστασίας µε ψεκασµό νερού ή αφρού για την κάλυψη και προστασία των δύο πλαϊνών και της εµπρόσθιας πλευράς του θαλάµου οδήγησης, καθώς και όλων των τροχών του οχήµατος, το οποίο να αποτελείται από κατάλληλο αριθµό ακροφυσίων Το σύστηµα αυτοπροστασίας να τροφοδοτείται από την πυροσβεστική αντλία του οχήµατος και η παροχή στα ακροφύσια να γίνεται µέσω κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων. Για το λόγο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης εφεδρείας νερού (ρεζέρβας) µέσω διακόπτη χωρητικότητας 200 λίτρων από τη συνολική χωρητικότητα των 2500 λίτρων Ο χειρισµός του συστήµατος καθώς και του ποσοστού πρόσµιξης αφρογόνου να ελέγχεται από την θέση του οδηγού µε ηλεκτροπνευµατικό σύστηµα. Να υπάρχει γενικός διακόπτης παροχής νερού και αέρα για την αντιµετώπιση διαρροών και την ευχερή επισκευή του συστήµατος Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί πλήρης περιγραφή και µελέτη κάλυψης του συστήµατος αυτοπροστασίας Πυροσβεστικό δίκτυο Το κύκλωµα της αντλίας να επιτρέπει τους παρακάτω χειρισµούς: 15

17 Αναρρόφηση από εξωτερική πηγή και πλήρωση της υδατοδεξαµενής Αναρρόφηση από εξωτερική πηγή και ταυτόχρονη εκτόξευση χωρίς να γίνεται χρήση της υδατοδεξαµενής Αναρρόφηση από την υδατοδεξαµενή και εκτόξευση Να µην υπάρχει απώλεια νερού σε περίπτωση που η κεντρική βάνα της υδατοδεξαµενής είναι ανοικτή και η αντλία δεν λειτουργεί. 21. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η υπερκατασκευή του οχήµατος να είναι εξ ολοκλήρου µεταλλικής κατασκευής, κλειστού τύπου και να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα ερµάρια εξοπλισµού, την δεξαµενή νερού, τη δεξαµενή αφρού καθώς και το ερµάριο της αντλίας. Να είναι εξοπλισµένη δεξιά και αριστερά, καθ όλο το µήκος των πλαϊνών θυρών των ερµαρίων, συµπεριλαµβανοµένης της περιοχής των τροχών, µε αναδιπλούµενους µεταλλικούς βατήρες ελάχιστου πλάτους 40 cm, ανοξείδωτους ή γαλβανισµένους εν θερµώ, µε αντιολισθητική σχάρα, ώστε να παρέχεται εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισµό που είναι αποθηκευµένος στα ψηλότερα σηµεία του αµαξώµατος. Στις τρεις πλευρές της παράπλευρης επιφάνειας των βατήρων να τοποθετηθούν αυτοκόλλητες αντανακλαστικές λωρίδες χρώµατος λευκού ελάχιστου µήκους 10cm ώστε να καθίσταται οι βατήρες ορατοί στην ανοικτή τους θέση τη νύχτα. Λόγω της µεγάλης απόστασης του αµαξώµατος από το έδαφος, το όχηµα να είναι εξοπλισµένο στις δύο πλαϊνές πλευρές και στην οπίσθια πλευρά µε κατάλληλους µεταλλικούς προφυλακτήρες σε όσα σηµεία απαιτείται Η στήριξη της υπερκατασκευής στο πλαίσιο να γίνει υποχρεωτικά µέσω υποπλαισίου αποτελούµενου από χαλύβδινους δοκούς κατάλληλης διατοµής και αντοχής και τοποθετηµένου επί του πλαισίου κατά τρόπο ώστε να την προστατεύει από την µεταφορά τάσεων και στρέψεων των δοκών του πλαισίου όταν το όχηµα κινείται σε ανώµαλο έδαφος. Να δηλώνεται µε την προσφορά η ποιότητα του χρησιµοποιούµενου χάλυβα, το είδος, διάσταση, πάχος της διατοµής (προφίλ), οι διαστάσεις του υποπλαισίου, η διαδικασία της αντισκωριακής επεξεργασίας, καθώς και ο τρόπος στήριξης του υποπλαισίου στο πλαίσιο. Το υλικό, η κατασκευή και η τοποθέτηση του υποπλαισίου στο πλαίσιο, καθώς και η στήριξη γενικά της υπερκατασκευής να καλύπτει τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του πλαισίου Επένδυση Η επένδυση του αµαξώµατος να γίνει µε επίπεδα φύλλα αλουµινίου ελάχιστου πάχους 2 mm ή από επίπεδα φύλλα ανοξείδωτης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 1 mm. Τα ράφια και τα δάπεδα των ερµαρίων να καλύπτονται µε επίπεδα φύλλα αλουµινίου ελάχιστου πάχους 2 mm και 3 mm, αντίστοιχα ή από επίπεδα φύλλα ανοξείδωτης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 2 mm. Η οροφή να καλύπτεται µε φύλλα ανοδειωµένου ή ηλεκτροστατικά χρωµατισµένου αλουµινίου µε αντιολισθητική επιφάνεια ελάχιστου πάχους 3 mm (χωρίς το αντιολισθητικό νεύρο). Τα δάπεδα των ερµαρίων να έχουν µια µικρή καθοδική κλίση προς τα έξω για καλύτερη απορροή των υδάτων κατά το πλύσιµο των ερµαρίων Οροφή 16

18 Η οροφή της υπερκατασκευής του οχήµατος να είναι βατή, πλευρικά να φέρει προστατευτικό πλαίσιο, ύψους τουλάχιστον 100 mm το οποίο να αποτελεί προέκταση της υπερκατασκευής και να διαθέτει κατάλληλη σχεδίαση για την απορροή των υδάτων Η πρόσβαση στην οροφή του οχήµατος να γίνεται από µία κλίµακα τοποθετηµένη σε κατάλληλη θέση στο αµάξωµα. Οι βαθµίδες της κλίµακας καθώς και η επιφάνεια του αµαξώµατος κάτω από την κλίµακα να είναι επενδεδυµένα µε φύλλα ανοδειωµένου αλουµινίου µε αντιολισθητική επιφάνεια για να µην φθείρονται κατά την ανάβαση / κατάβαση. Η κλίµακα να είναι µεταλλική µε µεταλλικούς µηχανισµούς αναδίπλωσης και στήριξης Να υπάρχουν οι απαραίτητες χειρολαβές για την εύκολη και ασφαλή αναρρίχηση στην οροφή Επί της οροφής του οχήµατος να υπάρχουν κατάλληλες βάσεις για την στήριξη των κλιµάκων της παραγράφου του Εξοπλισµού. Στα σηµεία επαφής των βάσεων µε την κλίµακα, στην περίπτωση που αυτά είναι µεταλλικά, να υπάρχει κατάλληλο πλαστικό ή ελαστικό παρέµβυσµα για τη µείωση φθοράς του υλικού της κλίµακας λόγω τριβών και κραδασµών κατά τη µεταφορά της επί του οχήµατος Ερµάριο Εξοπλισµού Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε ένα ή περισσότερα ερµάρια για την αποθήκευση του εξοπλισµού που µεταφέρει Οι θύρες των ερµαρίων να ασφαλίζουν µε ειδικά ρολά από προφίλ ανοδειωµένου αλουµινίου που παραµένουν ανοικτά σε οποιοδήποτε επιθυµητό ύψος, ενώ κλείνουν στεγανά αποκλείοντας την είσοδο νερού, σκόνης ή λάσπης στο εσωτερικό των ερµαρίων. Το ορατό ύψος της κάθε γρίλιας, εκτός εκείνης που φέρει την χειρολαβή, να µην υπερβαίνει τα 35mm και το πάχος του τοιχώµατος αλουµινίου του προφίλ να είναι τουλάχιστον 1mm, εκτός του τµήµατος της γρίλιας της χειρολαβής, το οποίο να είναι κατάλληλα ενισχυµένο Κάθε ρολό να είναι εξοπλισµένο χειρολαβή τύπου µπάρας και κλειδαριά που κλειδώνει. Το πλάτος κάθε ρολού να µην υπερβαίνει τα 1500 mm Ο εσωτερικός χώρος του (των) ερµαρίων να φέρει επαρκή φωτισµό που λειτουργεί αυτόµατα µε το άνοιγµα κάποιου ρολού και να υπάρχει κατάλληλη ενδεικτική λυχνία και ηχητική προειδοποίηση που να επισηµαίνει στον οδηγό ότι κάποιο από αυτά είναι ανοικτό Ερµάριο Αντλίας Στην οπίσθια πλευρά του οχήµατος να υπάρχει ερµάριο που περικλείει την αντλία, τους τυλικτήρες σωλήνων, καθώς και µέρος του εξοπλισµού του οχήµατος. Το ερµάριο να φέρει µία οπίσθια θύρα καθώς και µία σε κάθε πλευρά. Στην κάτω πλευρά του ερµαρίου να υπάρχει κατάλληλο προσθαφαιρούµενο δάπεδο που να προστατεύει την αντλία από την είσοδο σκόνης ή λάσπης Οι θύρες του ερµαρίου να ασφαλίζουν µε ειδικά ρολά από προφίλ ανοδειωµένου αλουµινίου που παραµένουν ανοικτά σε οποιοδήποτε επιθυµητό ύψος, ενώ κλείνουν στεγανά αποκλείοντας την είσοδο νερού, σκόνης ή λάσπης στο εσωτερικό των ερµαρίων. Το ορατό ύψος της κάθε γρίλιας, εκτός εκείνης που φέρει την χειρολαβή, να µην υπερβαίνει τα 35mm και το πάχος του τοιχώµατος αλουµινίου του προφίλ να είναι 17

19 τουλάχιστον 1mm, εκτός του τµήµατος της γρίλιας της χειρολαβής, το οποίο να είναι κατάλληλα ενισχυµένο Κάθε ρολό να είναι εξοπλισµένο µε χειρολαβή τύπου µπάρας και κλειδαριά που κλειδώνει Ο εσωτερικός χώρος του ερµαρίου να φέρει επαρκή φωτισµό που λειτουργεί αυτόµατα µε το άνοιγµα κάποιου ρολού και να υπάρχει κατάλληλη ενδεικτική λυχνία και ηχητική προειδοποίηση που να επισηµαίνει στον οδηγό ότι κάποιο από αυτά είναι ανοικτό Τυλικτήρας Σωλήνα Μέσης (Χαµηλής) Πίεσης Στην αριστερή πλαϊνή πλευρά του οπίσθιου ερµαρίου και µέσα σε αυτό να υπάρχει ένας τυλικτήρας σωλήνα Μ.Π. αξονικής τροφοδοσίας µε τον άξονά του προσανατολισµένο κάθετα ως προς το διαµήκη άξονα του οχήµατος Ο τυλικτήρας να φέρει ηλεκτρικό µηχανισµό περιέλιξης του σωλήνα αλλά να διαθέτει και σύστηµα χειροκίνητης λειτουργίας. Ο µηχανισµός (γρανάζια, αλυσίδες κλπ.) να φέρει προστατευτικό κάλυµµα Ο διακόπτης λειτουργίας του µηχανισµού περιέλιξης να είναι στεγανός και να βρίσκεται σε ευπρόσιτο σηµείο κοντά στον τυλικτήρα. Να υπάρχει γενικός διακόπτης αποµόνωσης της παροχής σε προσιτή θέση κοντά στον γενικό διακόπτη του οχήµατος Ο τυλικτήρας να είναι εφοδιασµένος µε σωλήνα Χ.Π. από υλικό τύπου TREVIRA, µε εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% ΕPDM, εµβαπτισµένου σε πολυουρεθάνη (σύµφωνα µε τo DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο), χρώµατος κόκκινου, διαµέτρου 25 mm, συνολικού µήκους 100 m, αποτελούµενος από τέσσερα (4) τµήµατα µήκους 25 m έκαστο, ενωµένα µε ταχυσυνδέσµους STORZ-25 σε κάθε άκρο. Ο σωλήνας να συνδέεται στον τυλικτήρα µε ταχυσύνδεσµο STORZ-25 και να καταλήγει σε ταχυσύνδεσµο STORZ-25 για την προσαρµογή αυλού Χ.Π Τυλικτήρας Σωλήνα Υψηλής Πίεσης Στη δεξιά πλαϊνή πλευρά του οπίσθιου ερµαρίου και µέσα σε αυτό να υπάρχει ένας τυλικτήρας σωλήνα Υ.Π. αξονικής τροφοδοσίας Ο τυλικτήρας να φέρει ηλεκτρικό µηχανισµό περιέλιξης του σωλήνα αλλά να διαθέτει και σύστηµα χειροκίνητης λειτουργίας. Ο µηχανισµός (γρανάζια, αλυσίδες κλπ.) να φέρει προστατευτικό κάλυµµα Ο διακόπτης λειτουργίας του µηχανισµού περιέλιξης να είναι στεγανός και να βρίσκεται σε ευπρόσιτο σηµείο κοντά στον τυλικτήρα. Να υπάρχει γενικός διακόπτης αποµόνωσης της παροχής σε προσιτή θέση κοντά στον γενικό διακόπτη του οχήµατος Ο τυλικτήρας να είναι εφοδιασµένος µε κυλίνδρους - οδηγούς για να διευκολύνουν την περιέλιξη και εκτύλιξη του σωλήνα χωρίς να φθείρουν το αµάξωµα και τους σωλήνες Ο τυλικτήρας να είναι εφοδιασµένος µε ελαστικό σωλήνα µήκους 60 m, διαµέτρου 25 mm κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 40 bar και µε όριο θραύσης σε πίεση όχι µικρότερη από 160 bar, κατασκευασµένο και πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το ΕΝ 1947:2002+Α1:2007 Κατηγορίας ΙΙ, Τύπου C, Κλάσης 1 (ΙΙ/C/1). Ο σωλήνας να καταλήγει σε ορειχάλκινο ταχυσύνδεσµο STORZ-38 για την προσαρµογή του αυλού Υ.Π Αυλός Υψηλής Πίεσης 18

20 Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε έναν (1) αυλό υψηλής πίεσης τύπου πιστολιού κατάλληλο για συµπαγή βολή νερού και διασπαρµένη βολή προπετάσµατος Ο αυλός να είναι κατάλληλος για ελάχιστη παροχή 200 l/min σε πίεση όχι µικρότερη από 40 bar Ο αυλός να καταλήγει σε ορειχάλκινο ταχυσύνδεσµο STORZ-38 για την προσαρµογή του στον τυλικτήρα σωλήνα Υ.Π Ο αυλός Υ.Π. να φέρει προσθαφαιρούµενο αυλό παραγωγής αεραφρού ο οποίος θα προσαρµόζεται εύκολα µε ειδική εγκοπή ή άλλο εύχρηστο τρόπο εξαµενή Νερού Να είναι ορθογωνικής µορφής, µε ελάχιστη χωρητικότητα 2500 L Το υλικό κατασκευής της να είναι: ανοξείδωτος χάλυβας AISI-316L ελάχιστου πάχους 3 mm ή πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου (GRP) ή πολυπροπυλένιο ελάχιστου πάχους 10 mm Στην οροφή της να φέρει κατάλληλους κρίκους πρόσδεσης για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση Οι κάθετες επιφάνειες της δεξαµενής (εφόσον αυτή είναι µεταλλική) να είναι ενισχυµένες µε κατάλληλες νευρώσεις του ιδίου ελάσµατος ανά 400 mm τουλάχιστον κάθε επιφάνειας. Τυχόν ραφές επέκτασης των ελασµάτων (σόκορο) να γίνουν µε κατάλληλη διαµόρφωση των άκρων ("ραφή µε χείλια" DIN-1912) Η δεξαµενή να φέρει στο εσωτερικό της ικανό αριθµό προσθαφαιρούµενων διαµηκών και εγκαρσίων διαχωριστικών διαφραγµάτων (που να καλύπτουν τα 3/4 τουλάχιστον του εσωτερικού ύψους της) έτσι ώστε καµία εσωτερική διάσταση της δεξαµενής (διαµήκη ή εγκάρσια) να µην υπερβαίνει τα 1000 mm Η σχεδίασή της να επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση του νερού στο εσωτερικό της Στην οροφή της να φέρει τουλάχιστον µία (1) ανθρωποθυρίδα ελάχιστης διαµέτρου 450 mm µε ταχύκλειστα στεγανά καλύµµατα για την είσοδο τεχνικών στο εσωτερικό της Να φέρει διάταξη αποστράγγισης στο κατώτερο σηµείο αυτής, και σε κάθε πλευρά (δεξιά και αριστερά) να υπάρχουν στόµια πληρώσεώς της από υδροστόµια µε διακόπτες, προσθαφαιρούµενα φίλτρα και ταχυσυνδέσµους STORZ-65 µε στεγανά πώµατα βαµµένα µπλε Να είναι εξοπλισµένη µε διάταξη ατµοσφαιρικής αποκατάστασης και υπερχείλισης που καταλήγει πίσω από τον οπίσθιο άξονα του οχήµατος Η σύνδεση της υδατοδεξαµενής µε την αντλία να είναι ελαστική Επιπλέον του ηλεκτρικού συστήµατος ένδειξης στάθµης περιεχοµένου νερού, να υπάρχει εξωτερικά σε εµφανές σηµείο του χώρου της αντλίας, διάφανος πλαστικός σωλήνας ένδειξης της στάθµης περιεχοµένου Στο πίσω και κάτω µέρος του ερµαρίου να υπάρχει παροχή νερού µε δικλείδα µισής ίντσας που θα τροφοδοτείται µε νερό απ ευθείας από την δεξαµενή νερού εξαµενή Αφρογόνου Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε µία δεξαµενή αφρού ορθογωνικής διατοµής, ελάχιστης συνολικής χωρητικότητας 300 L που να είναι εύκολα αφαιρετή για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση. Η δεξαµενή να βρίσκεται 19

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ Ρ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 14 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων

Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων Αρµόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Θέση Συνεργείων - Άρθρο 1 1. Κρίνεται κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Φάση Φράγκου Ευαγγελία Ρογκενµπούκε Μισέλ ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ 1. Φράγκου Ευαγγελία 2. Ρογκενµπούκε Μισέλ 3. Μπουλώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα