Οδηγίες λειτουργίας. για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης"

Transcript

1 T-1321 gr Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Οδηγίες λειτουργίας για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης imotion 2202 Sliding Door Drive imotion 2301 / 2301.IP65 Sliding Door Drive imotion 2401 / 2401.IP65 Sliding Door Drive

2 Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις 3 2 Ασφάλεια Αρμοδιότητα Προβλεπόμενη χρήση Προϋποθέσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης Κίνδυνοι Έλεγχοι Παύση λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης Διάθεση στα απορρίμματα 5 3 Περιγραφή προϊόντος Επισκόπηση συστήματος Λειτουργία της εγκατάστασης Είδη λειτουργίας 8 4 Χειρισμός Έναρξη λειτουργίας Χειρισμός με τη μονάδα χειρισμού TORMAX Χειρισμός με το διακόπτη 3 θέσεων Χειρισμός σε πτώση ρεύματος 11 5 Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης 12 6 Συντήρηση Φροντίδα Έλεγχος λειτουργίας Συντήρηση και έλεγχος 13 7 Παράρτημα Πίνακας σφαλμάτων Λίστα ελέγχου για έλεγχο λειτουργίας 17 Δήλωση συμμόρφωσης 18 Πρώτη έκδοση: 3.12 Με επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές! Εκτυπώνουμε σε χαρτί που είναι φιλικό προς το περιβάλλον με λεύκανση χωρίς χλώριο. Οι εταιρίες Landert Motoren AG και Landert GmbH είναι πιστοποιημένες κατά ISO Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

3 1 Γενικές υποδείξεις Ομάδα στόχος Ιδιοκτήτης της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Ο ιδιοκτήτης φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Τα τοποθετημένα από τον ιδιοκτήτη για ορισμένες λειτουργίες άτομα, όπως π. χ. για το χειρισμό ή τη φροντίδα της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Τομέας ισχύος Όνομα προϊόντος εγκατάσταση πόρτας: Αυτόματη συρόμενη πόρτα Όνομα προϊόντος μηχανισμός κίνησης πόρτας: Αριθμός σειράς: Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών (παράδειγμα) imotion 2202 Sliding Door Drive imotion 2301 / 2301.IP65 Sliding Door Drive imotion 2401 / 2401.IP65 Sliding Door Drive Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών με τον αριθμό σειράς βρίσκεται επάνω στο προφίλ στήριξης. Οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους μηχανισμούς κίνησης πόρτας (διαφορές βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά). Εξήγηση συμβόλων Υπόδειξη ασφαλείας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. Τα σημεία κειμένου σε γκρι φόντο πρέπει να τα προσέξετε οπωσδήποτε για μια άψογη λειτουργία της εγκατάστασης! Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές. < Λειτουργίες, οι οποίες φέρουν σήμανση με το διπλανό σύμβολο, αντιστοιχούν στη βασική ρύθμιση, μπορούν όμως από τον τεχνικό εγκατάστασης να προγραμματιστούν διαφορετικά. Προαιρετικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις εγκαταστάσεις. Τεχνικά χαρακτηριστικά Είδος μηχανισμού κίνησης: Έλεγχος λειτουργίας: Ηλεκτρική σύνδεση: Ονομαστική ισχύς: Τροφοδοσία αισθητήρα: Είδος προστασίας μηχανισμού κίνησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20 C μέχρι +50 C Στάθμη εκπομπής θορύβου: < 70 db (A) Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός κίνησης συρόμενης πόρτας με άμεσο μηχανισμό κίνησης (imotion 2301 / 2401) μέσω σύγχρονου κινητήρα μόνιμου μαγνήτη AC Μονάδα ελέγχου λειτουργίας MCU / V AC, Hz, 10 A imotion 2202, 2301: max. 190 W imotion 2301.IP65: max. 240 W imotion 2401: max. 310 W imotion 2401.IP65: max. 350 W σε λειτουργία imotion 2202, 2301: 24 V DC (+0,5 1,5 V) 0,75 A } μπαταρίας imotion 2401: 24 V DC (+0,5 1,5 V) 1,5 A τουλάχ. 16,5 V imotion 2301.IP65: 0,75 A imotion 2401.IP65: 1,5 A μέχρι +30 C, 1,0 A μέχρι +50 C IP 22 ( IP65 για imotion 2301.IP65 και 2401.IP65) Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 3

4 2 Ασφάλεια 2.1 Αρμοδιότητα Οδηγίες για ιδιοκτήτη: Χειρισμός της εγκατάστασης: Ειδικός τεχνικός μιας αντιπροσωπείας πωλήσεων TORMAX Ιδιοκτήτης ή ένα άτομο τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη Συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας: Ιδιοκτήτης ή ένα άτομο τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη Ετήσιος έλεγχος και επιθεώρηση: Ένας εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή ειδικός τεχνικός Ειδικοί τεχνικοί είναι άτομα, τα οποία με βάση την τεχνική εκπαίδευσή τους και εμπειρία διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στον τομέα των πορτών μηχανικού χειρισμού και είναι εξοικειωμένα με τις σχετικές διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων και τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής, έτσι ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν την ασφαλούς λειτουργίας κατάσταση των μηχανικά χειριζόμενων πορτών. Η συντήρηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων επιτρέπεται να εκτελείται από έναν ηλεκτρολόγο. 2.2 Προβλεπόμενη χρήση Η χρήσης της αυτόματης συρόμενης πόρτας προβλέπεται αποκλειστικά σε στεγνούς χώρους σε τομείς διέλευσης προσώπων. Για ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, μη τήρηση των διατάξεων συντήρησης (βλέπε κεφάλαιο 6) ή αυθαίρετες αλλαγές στην εγκατάσταση, παύει να ισχύει κάθε είδους ευθύνη του κατασκευαστή. 2.3 Προϋποθέσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης Η εγκατάσταση πόρτας έχει σχεδιαστεί και εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό και πριν την παράδοση της στον ιδιοκτήτη έχει ελεγχθεί ως προς τη λειτουργία και την ασφάλεια της. Ο ιδιοκτήτης έχει λάβει από την εταιρία εγκατάστασης οδηγίες για το χειρισμό, τη συντήρηση καθώς επίσης για τους κινδύνους, οι οποίοι απορρέουν από τη λειτουργία της εγκατάστασης και το έχει επιβεβαιώσει αυτό με την υπογραφή του στο βιβλίο ελέγχου T-879. Συμπληρωματικά στις οδηγίες λειτουργίας ισχύουν οι γενικά ισχύουσες νομικές διατάξεις για την ασφάλεια, την εργασιακή ιατρική, την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος της εκάστοτε χώρας, στην οποία χρησιμοποιείται η εγκατάσταση. Διαβάζετε με προσοχή τις οδηγίες λειτουργίας πριν την έναρξη λειτουργίας της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Χρησιμοποιείτε την εγκατάσταση μόνο όταν αυτή βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τον κατασκευαστή όροι λειτουργίας και τα χρονικά διαστήματα ελέγχου και συντήρησης (κεφ. 6). Δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν ή να ακυρωθούν διατάξεις ασφαλείας (π. χ. αισθητήρες, ξεκλείδωμα χειρός). Πιθανές βλάβες πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από έναν ειδικό τεχνικό. 2.4 Κίνδυνοι Ανάλογα με το κατασκευαστικό είδος και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης υφίσταται ένα υπόλοιπο κινδύνου για σύνθλιψη, πιάσιμο καθώς επίσης πρόσκρουση με περιορισμένη δύναμη στην περιοχή κίνησης του φύλλου πόρτας. 4 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

5 Κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν: Στην περιοχή των δευτερευουσών ακμών κλεισίματος Στους οδηγούς πόρτας στο δάπεδο Στο διάκενο για την ανάρτηση πόρτας στην επένδυση Εάν τοποθετούνται αντικείμενα πολύ κοντά στην περιοχή κίνησης του φύλλου της πόρτας π. χ. ράφια πωλήσεων. Μετά από κακόβουλη ζημιά από χαλασμένους ή μη σωστά πλέον ευθυγραμμισμένους αισθητήρες, αιχμηρές ακμές, μη σωστά αναρτημένη, ελαττωματική επένδυση ή από έλλειψη καλυμμάτων. 2.5 Έλεγχοι Οι τακτικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις σύμφωνα με το κεφ. 6 πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για μια κατά το δυνατό μεγάλη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, καθώς επίσης για μια μακρόχρονη αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης ο κατασκευαστής συνιστά τη σύναψη μιας σύμβασης συντήρησης. 2.6 Παύση λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης Σε περίπτωση βλάβης, η αυτόματη συρόμενη πόρτα επιτρέπεται να τεθεί εκτός λειτουργίας μόνο από έναν ειδικό τεχνικό, από τον ιδιοκτήτη ή από ένα τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη άτομο. Αυτό είναι υποχρεωτικά απαραίτητο, όταν εμφανίζονται βλάβες ή ελαττώματα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια προσώπων. Απενεργοποιείτε την τροφοδοσία ρεύματος προς την εγκατάσταση. Επιλέγετε είδος λειτουργίας «P», εάν η εγκατάσταση συνεχίζει παρόλα αυτά να λειτουργεί μέσω μιας τροφοδοσίας ρεύματος εκτάκτου ανάγκης (Είδη λειτουργίας βλέπε κεφάλαιο 3.3). Ανοίγετε την πόρτα χειροκίνητα και την αφήνετε ανοικτή, εάν είναι εγκατεστημένη σε ένα δρόμο διαφυγής. Στοιχεία για την αποκατάσταση βλάβης βλέπε κεφάλαιο Διάθεση στα απορρίμματα Η εγκατάσταση αυτή στο τέλος της διάρκειας ζωής της θα πρέπει να αφαιρεθεί κατάλληλα και να διατεθεί στα απορρίμματα σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις. Σας συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με μια εταιρία που είναι εξειδικευμένη στη διάθεση απορριμμάτων. Καυστικά οξέα. Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αποσύνδεση της μονάδας μπαταρίας. Διαθέστε κατάλληλα στα απορρίμματα τις μπαταρίες. Εκσφενδονισμένα εξαρτήματα. Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αποσύνδεση της ανάρτησης ελαστικού ιμάντα. Χαλαρώστε με προσοχή τον ελαστικό ιμάντα. Θραύση γυαλιών. Κίνδυνος τραυματισμού κατά το ξήλωμα του φύλλου πόρτας. Μεταφέρετε με προσοχή το φύλλο πόρτας. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 5

6 3 Περιγραφή προϊόντος 3.1 Επισκόπηση συστήματος 1 5a, 7a 2a 4d 8c 8a 4b 7b 6a 7d 7d 2a 3c 3a 3a 3d 3c 3d 4a 8b 4c 7c 2b 6b 3b NK HK NK 3b εσωτερικά εξωτερικά T1321_4gr 1 Μηχανισμός κίνησης 2 Βοηθητικά εξαρτήματα μηχανισμού κίνησης u Επένδυση Μονάδα μοτέρ Σύστημα ελέγχου λειτουργίας MCU32 με σύστημα παρακολούθησης, περιορισμό δύναμης και συνεχή διάγνωση Κινούμενα στοιχεία με ράγα κύλισης απορρόφησης θορύβου Κλείδωμα με a) Χειρισμό χειρός εσωτερικά στην επένδυση στον τοίχο b) Χειρισμό χειρός εξωτερικά Τροφοδοσία ρεύματος εκτάκτου ανάγκης μέσω μονάδας μπαταρίας Μηχανικό άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης 3 Φύλλο πόρτας a) Κινούμενο φύλλο με κύρια ακμή κλεισίματος (HK) και δευτερεύουσα ακμή κλεισίματος (NK) b) Οδήγηση δαπέδου κινούμενου φύλλου c) Πλευρικό τμήμα u d) Προστατευτικό φύλλο u για την προστασία της δευτερεύουσας ακμής κλεισίματος 4 Στοιχεία χειρισμού 5 Παλμοδότης εσωτερικά 6 Παλμοδότης εξωτερικά 7 Αισθητήρες ασφαλείας 8 Συστήματα εκτάκτου ανάγκης 9 Μήνυμα εξόδου u Ανάλογα με τον εξοπλισμό της εγκατάστασης a) Μονάδα χειρισμού imotion με 6 είδη λειτουργίας και ένδειξη βλάβης b) Διακόπτης ειδών λειτουργίας με 3 θέσεις c) Κλειδαριά για τη μονάδα χειρισμού d) Είδος λειτουργίας τηλεχειριζόμενο a) με αυτόματη ενεργοποίηση b) με χειροκίνητη ενεργοποίηση Ραντάρ με / χωρίς αναγν. κατεύθυνσης Πλήκτρο Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης Ανιχνευτής χωρίς επαφή a) με αυτόματη ενεργοποίηση b) με χειροκίνητη ενεργοποίηση Ραντάρ με / χωρίς αναγν. κατεύθυνσης Κλειδοδιακόπτης Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης Συσκευή ανάγνωσης κάρτας Τηλεχειρισμός a) Αισθητ. παρουσίας εσωτερικά: Προστασία κύριας ακμής κλεισίματος b) Αισθητ. παρουσίας εξωτερικά: Προστασία κύριας ακμής κλεισίματος c) Φωτοκύτταρα d) Αισθητ. παρουσίας: Προστασία της δευτερεύουσας ακμής κλεισίματος a) Διακόπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας / ασφάλεια b) Κλείσιμο /άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης c) Σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς Κουδούνι / γκογκ Φως / αερισμός Πόρτα κλειδωμένη Κατάσταση πόρτας 6 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

7 3.2 Λειτουργία της εγκατάστασης Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης φέρει την ευθύνη, ώστε η αυτόματη συρόμενη πόρτα να είναι προσπελάσιμη ανά πάσα στιγμή. Ιδιαίτερα πρέπει να διασφαλιστεί, ώστε η διαδρομή κίνησης του συρόμενου φύλλου να μην μπλοκάρεται από κάποια αντικείμενα. T1321_12 Αυτόματη λειτουργία πόρτας με αισθητήρες Στην αυτόματη λειτουργία (είδος λειτουργίας AUTOMAT) η πόρτα ανοίγει αυτόματα και από τις δύο πλευρές μέσω αισθητήρων κατά την προσέγγιση ενός ατόμου. Ένας κλειδοδιακόπτης u ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών u επιτρέπει συνήθως την πρόσβαση από έξω στο είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ ή OFF. Η πόρτα ξεκλειδώνει, ανοίγει και κλείνει πάλι εφόσον δεν ενεργοποιηθούν άλλοι αισθητήρες μετά από έναν ξεχωριστά ρυθμισμένο χρόνο διατήρησης ανοίγματος. Οι αισθητήρες για το άνοιγμα της πόρτας και τη διατήρηση ανοικτά της πόρτας είναι έτσι διατεταγμένοι και ρυθμισμένοι, ώστε η πόρτα να ανοίγει έγκαιρα και να παραμείνει για τόσο διάστημα ανοικτή, για όσο διάστημα ένα άτομο παραμένει στην περιοχή κίνησης του φύλλου της πόρτας. Μετά όμως από ένα χρόνο παρουσίας περ. > 1 λεπτό η πόρτα μπορεί παρόλα αυτά να κλείσει. Η ρυθμισμένη από τον τεχνικό εγκατάστασης μειωμένη ταχύτητα κλεισίματος, η οποία προσαρμόζεται στο βάρος της πόρτας, συνδυασμένη με μια δύναμη < 150 N, αποτρέπει ένα δυνατό κτύπημα του κινούμενου φύλλου επάνω σε ένα άτομο. Το εμπόδιο ανιχνεύεται πρόσθετα από τον έλεγχο λειτουργίας και αρχίζει μια αυτόματη αντίστροφη κίνηση της πόρτας. Έλεγχος κυκλοφορίας Η διέλευση μπορεί να αποκλειστεί κατ επιλογήν στη μία κατεύθυνση (είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ) ή τελείως (είδος λειτουργίας OFF). Για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες (αέρας/ κρύο / ζέστη) μπορεί η πόρτα να χρησιμοποιηθεί στο είδος λειτουργίας AUTOMAT 2 με ένα μικρότερο πλάτος ανοίγματος, το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον στο πλάτος του δρόμου διαφυγής. Αυτόματος έλεγχος του συστήματος Ο έλεγχος λειτουργίας παρακολουθεί τους αισθητήρες ασφαλείας με κυκλικούς ενεργούς ελέγχους. Πρόσθετα ο έλεγχος λειτουργίας διενεργεί συνεχώς εσωτερικές δοκιμές του συστήματος. Σε περίπτωση βλάβης ενός σημαντικού για την ασφάλεια εξαρτήματος η εγκατάσταση υπεισέρχεται αυτόματα σε μια ασφαλή κατάσταση. Ο αριθμός βλάβης απεικονίζεται εδώ μέσω της μονάδας χειρισμού. Πρόσθετες πληροφορίες περί αυτού υπάρχουν στο κεφάλαιο 5 «Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης». Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 7

8 Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα u Η εγκατάσταση μπορεί μέσω ενός ηλεκτρομηχανικού κλειδώματος u στο είδος λειτουργίας OFF και προαιρετικά επίσης σε άλλα είδη λειτουργίας (π. χ. ΈΞΟΔΟΣ) να κλειδώσει στην κλειστή θέση ή να κρατηθεί κλειστή μέσω ενός μαγνήτη συγκράτησης u. Το κλείδωμα παρακολουθείται. Μια πιθανή βλάβη στη λειτουργία κλειδώματος μπορεί έτσι να απεικονιστεί άμεσα στη μονάδα χειρισμού. Λεπτομέρειες βλέπε κεφάλαιο 5 «Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης». Το κλείδωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα μέσω του προαιρετικού χειρισμού χειρός σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Λειτουργία σε διακοπή ρεύματος Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι εφικτές ανάλογα με τον εξοπλισμό της εγκατάστασης. Άμεσο άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης μέσω ενός μηχανικού συσσωρευτή ενέργειας u ή κλείσιμο εκτάκτου ανάγκης. Άμεσο ξεκλείδωμα (μόνο εφόσον έχει προγραμματιστεί από τον τεχνικό εγκατάστασης). Συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω μιας μονάδας μπαταρίας u για έναν ορισμένο χρόνο με άνοιγμα πόρτας πριν την απενεργοποίηση της μπαταρίας. Στο είδος λειτουργίας OFF η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Ξεκλείδωμα και άνοιγμα της πόρτας από έξω μέσω της επαφής του κλειδοδιακόπτη και μέσω της μονάδας μπαταρίας u. 3.3 Είδη λειτουργίας Ο χειρισμός της αυτόματης εγκατάσταση πόρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μονάδας χειρισμού u TORMAX με 6 είδη λειτουργίας και ενδείξεις κατάστασης ή μέσω ενός απλού διακόπτη on / off u με 3 είδη λειτουργίας. Είδος λειτουργίας OFF Τα μέσα διέγερσης (αισθητήρες) εσωτερικά και εξωτερικά δεν λαμβάνονται υπόψη. Η πόρτα συγκρατείται κλειστή μέσω του μοτέρ ή μέσω του μαγνήτη συγκράτησης u και / ή είναι κλειδωμένη μέσω του ηλεκτρομηχανικού κλειδώματος u. Η είσοδος είναι εφικτή μόνο μέσω του κλειδοδιακόπτη u. < Μετά την επιλογή του είδους λειτουργίας OFF η πόρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Η πόρτα κλειδώνει μετά τη λήξη του χρόνου αυτού μόλις κλείσει. Η μετάβαση απεικονίζεται στη μονάδα χειρισμού με την ένδειξη του είδους λειτουργίας OFF να αναβοσβήνει. Είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 Το είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 χρησιμοποιείται συνήθως για την ημερήσια λειτουργία. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα και από τις δύο πλευρές μέσω αισθητήρων εσωτερικά και εξωτερικά και συνήθως με ολόκληρο το πλάτος ανοίγματος. 8 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

9 Είδος λειτουργίας AUTOMAT 2 Το είδος λειτουργίας AUTOMAT 2 χρησιμοποιείται συνήθως για την ημερήσια λειτουργία. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα και από τις δύο πλευρές μέσω αισθητήρων εσωτερικά και εξωτερικά και συνήθως με ένα μειωμένο πλάτος ανοίγματος. < Ο χρόνος διατήρησης ανοίγματος μπορεί εάν χρειαστεί να ρυθμιστεί από τον τεχνικό εγκατάστασης διαφορετικά από το είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ Το είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ χρησιμοποιείται συνήθως για τη λειτουργία πριν από τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα μόνο μέσω του εσωτερικού αισθητήρα. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος της πόρτας για λόγους ασφαλείας λαμβάνεται επίσης υπόψη ο εξωτερικός αισθητήρας. Το πλάτος ανοίγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 ή AUTOMAT 2. Η πόρτα μπορεί να μπλοκαριστεί αυτόματα μέσω του μαγνήτη συγκράτησης u. Είδος λειτουργίας ΑΝΟΙΚΤΗ Η πόρτα ανοίγει και παραμένει ανοικτή. Το πλάτος ανοίγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 ή AUTOMAT 2. P Είδος λειτουργίας Χειροκίνητη λειτουργία Τα φύλλα της πόρτας μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Αυτό το είδος λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των φύλλων πόρτας και της οδήγησης δαπέδου ή την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης. Μετά την εγκατάλειψη αυτού του είδους λειτουργίας εκτελείται νέα εκκίνηση της εγκατάστασης. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 9

10 4 Χειρισμός Ο χειρισμός της αυτόματης συρόμενης πόρτας επιτρέπεται να εκτελείται αποκλειστικά από έναν ειδικό τεχνικό, τον ιδιοκτήτη ή από ένα τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη άτομο. 4.1 Έναρξη λειτουργίας Πριν την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής τάσης: Απασφαλίστε τα προαιρετικά μηχανικά κλειδώματα πόρτας όπως π. χ. την κλειδαριά δαπέδου. Ελέγξτε εάν η περιοχή κίνησης των φύλλων πόρτας είναι ελεύθερη από άλλα αντικείμενα όπως π. χ. ομπρελοθήκη ή κινούμενα ράφια. Ελέγξτε, εάν η οδήγηση δαπέδου (ιδιαίτερα μια συνεχής οδήγηση) είναι καθαρή από αντικείμενα (π. χ. χαλίκια ή χιόνι). Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τάση και επιλέξτε π. χ. είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Η πρώτη κίνηση μετά την ενεργοποίηση του ρεύματος εκτελείται αργά με ένδειξη H61 / H62. Ο έλεγχος λειτουργίας ελέγχει εδώ τη διαδρομή κίνησης του φύλλου πόρτας και καθορίζει την τελική θέση. Η πόρτα είναι τώρα έτοιμη για λειτουργία. 4.2 Χειρισμός με τη μονάδα χειρισμού TORMAX Μονάδα χειρισμού TORMAX OFF Σύμβολα για είδος λειτουργίας Πλήκτρο επιλογής 1 προς τα πάνω Κλειδαριά u για μονάδα χειρισμού 1 AUTOMAT 1 AUTOMAT 2 ΈΞΟΔΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗ T1321_1gr Πόρτα ηλεκτρικά κλειδωμένη Χειροκίνητη λειτουργία Πλήκτρο επιλογής 2 προς τα κάτω 0 1 Επιλογή των ειδών λειτουργίας Απασφάλιση κλειδαριάς u για μονάδα χειρισμού. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο επιλογής 1 ή 2. Φωτίζει το αντίστοιχο σύμβολο του είδους λειτουργίας. Ένδειξη σε βλάβες Π. χ. H31 ή π. χ. E11 Σημασία της ένδειξης βλέπε κεφάλαιο 7. Επαναφορά με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου επιλογής 2. Νέα εκκίνηση της εγκατάστασης Πατήστε το πλήκτρο επιλογής 2 για τουλάχιστον 5 δευτερ. Το λογισμικό εκτελεί νέα εκκίνηση. Ο έλεγχος λειτουργίας εκτελεί στη συνέχεια μια διαδρομή βαθμονόμησης, ελέγχει τη διαδρομή κίνησης και αναζητεί εκ νέου την τελική θέση. Ένδειξη μέσω H61 και H Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

11 4.3 Χειρισμός με το διακόπτη 3 θέσεων Επιλογή των ειδών λειτουργίας Το είδος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας. (Νέα εκκίνηση της εγκατάστασης μέσω διακοπής για τουλάχιστον 5 δευτερ. της εγκατάστασης από το ηλεκτρικό δίκτυο.) Είδος λειτουργίας OFF Είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 Είδος λειτουργίας ΑΝΟΙΚΤΗ T1305_4 4.4 Χειρισμός σε πτώση ρεύματος Κλείδωμα χειρός u Στρέφετε το χειρισμό χειρός προς τα δεξιά (imotion 2301, 2401), αλλιώς πατήστε μέσα το κουμπί του χειρισμού χειρός (imotion 2202). T1321_9 T1321_8 T1321_11 T1321_10 imotion 2301, 2401 imotion 2202 Κλείνετε την πόρτα με το χέρι μέχρι να πιάσει το μάνδαλο. Θέτετε το διακόπτη 3 θέσεων στο είδος λειτουργίας OFF. Σε χρήση της μονάδας χειρισμού TORMAX κατά την επαναφορά του ρεύματος ρυθμίζεται αυτόματα το είδος λειτουργίας OFF λόγω της ασφαλισμένης θέσης του κλειδώματος. Ξεκλείδωμα χειρός u Στρέφετε το χειρισμό χειρός προς τα αριστερά (imotion 2301, 2401), αλλιώς τραβήξτε έξω το κουμπί του χειρισμού χειρός (imotion 2202). imotion 2301, 2401 imotion 2202 Ανοίξτε την πόρτα με το χέρι. Ρυθμίστε το διακόπτη 3 θέσεων στο είδος λειτουργίας, το οποίο οφείλει να είναι ενεργό μετά την επαναφορά του ρεύματος. Άνοιγμα μέσω κλειδοδιακόπτη u με μονάδα μπαταρίας u Ενεργοποιήστε τον κλειδοδιακόπτη τουλάχιστον 3 δευτερ. και στρέψτε πάλι πίσω. Η μπαταρία ενεργοποιείται μέσω της λειτουργίας Wake-Up. Ενεργοποιήστε τον κλειδοδιακόπτη ακόμα μια φορά σύντομα. Εάν χρειαστεί μπορεί να αλλάξει το είδος λειτουργίας στη μονάδα χειρισμού κατά τη διάρκεια του Wake-up. Ο κλειδοδιακόπτης δεν επιτρέπεται να είναι συνεχώς ενεργοποιημένος! Η πόρτα ξεκλειδώνει και ανοίγει. Η μπαταρία απενεργοποιείται πάλι. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 11

12 5 Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης Βλάβες παρουσιάζονται με ασυνήθιστες συμπεριφορές της πόρτας και / ή ως ένδειξη σφάλματος στη μονάδα χειρισμού. Στη μονάδα χειρισμού τα μηνύματα σφαλμάτων απεικονίζονται με ένα «E» ή «H» που αναβοσβήνει εναλλάξ ακολουθούμενο από δύο αριθμούς. Ένδειξη H = υπόδειξη > Η εγκατάσταση μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Ένδειξη E = σφάλμα > Η εγκατάσταση είναι ακινητοποιημένη. Μερικές βλάβες ή υποδείξεις μπορούν να αποκατασταθούν με τη νέα εκκίνηση του μηχανισμού κίνησης πόρτας μέσω Reset του λογισμικού και / ή με τη σύντομη αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ένδειξη και επαναφορά σε βλάβη με τη μονάδα χειρισμού TORMAX Επισκόπηση ενδείξεων σφάλματος βλέπε πίνακα στο κεφ Αναζήτηση της ένδειξης σφαλμάτων με το πλήκτρο επιλογής 1 προς τα επάνω (για την απεικόνιση περισσοτέρων σφαλμάτων). T1305_5 1. Επαναφορά της ένδειξης σφαλμάτων, πατήστε σύντομα το πλήκτρο επιλογής 2 προς τα κάτω. 2. Reset λογισμικού: Πατήστε το πλήκτρο 5 δευτερ. Επαναφορά σε βλάβη με το διακόπτη 3 θέσεων Reset λογισμικού σε περίπτωση βλάβης: Αλλάξτε είδος λειτουργίας. T1305_4 Επαναφορά σε βλάβη με διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας Σε εγκαταστάσεις χωρίς μονάδα μπαταρίας διακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία περ. 10 δευτερ. Εάν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί με τον τρόπο αυτό ή εμφανιστεί πάλι μετά από σύντομο διάστημα, τότε αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί από έναν ειδικό τεχνικό του εμπορικού αντιπροσώπου της TORMAX. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό σφάλματος και να μας το γνωστοποιήσετε. Για τη διεύθυνση βλέπε πίσω σελίδα ή επάνω στην πινακίδα σέρβις της εγκατάστασης. 12 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

13 6 Συντήρηση Η εγκατάσταση πριν την πρώτη έναρξη λειτουργίας πρέπει να ελεγχθεί και να επιθεωρηθεί από έναν ειδικό τεχνικό. Για μια κατά το δυνατό μεγάλη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, καθώς επίσης για μια μακρόχρονη αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης ο κατασκευαστής συνιστά τη σύναψη μιας σύμβασης συντήρησης. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση οδηγεί στον αποκλεισμός κάθε είδους ευθύνης του κατασκευαστή. Θα πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης: 6.1 Φροντίδα Πιθανοί κίνδυνοι σύνθλιψης από το κλείσιμο των πορτών! Τα πιάσιμο μελών του σώματος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. Καθαρίζετε την εγκατάσταση μόνο στο είδος λειτουργίας OFF, ANOIKTH ή στη χειροκίνητη λειτουργία. Καθαρίζετε τα εξαρτήματα επένδυσης, τη μονάδα χειρισμού και τα φύλλα πόρτας με ένα υγρό πανί με ένα γνωστό στο εμπόριο προϊόν καθαρισμού. Ελευθερώνετε την οδήγηση δαπέδου από τις βρομιές και καθαρίζετε με ένα υγρό πανί. 6.2 Έλεγχος λειτουργίας Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ελέγχει τη λειτουργία και τις διατάξεις ασφαλείας της αυτόματης συρόμενης πόρτας τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η έγκαιρη αναγνώριση λειτουργικών βλαβών ή αλλαγών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της εγκατάστασης. Σημεία ελέγχου βλέπε κεφ. 7.2 Λίστα ελέγχου για έλεγχο λειτουργίας. Εάν στους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθούν ελαττώματα, τότε αυτά θα πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της TORMAX (διεύθυνση βλέπε πίσω πλευρά αυτών των οδηγιών). Πιθανές λανθασμένες ενεργοποιήσεις της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Πιθανοί κίνδυνοι τραυματισμού από πρόσκρουση ή σύνθλιψη. Μη χρησιμοποιείτε μέλη του σώματος για τον έλεγχο της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο αντικείμενο (π. χ. φελιζόλ ή χαρτόνι). 6.3 Συντήρηση και έλεγχος Η συντήρηση και ο έλεγχος επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από έναν εκπαιδευμένο γι αυτό τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χρονικό διάστημα συντήρησης Τα χρονικά διαστήματα συντήρησης καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα χρήσης. Η συντήρηση πρέπει όμως να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 13

14 Έκταση των εργασιών συντήρησης Το περιεχόμενο των εργασιών συντήρησης προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή σε μια λίστα ελέγχου. Βιβλίο ελέγχου Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται στη συνέχεια στο βιβλίο ελέγχου. Το βιβλίο ελέγχου φυλάσσεται με ασφάλεια από τον ιδιοκτήτη. 14 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

15 7 Παράρτημα 7.1 Πίνακας σφαλμάτων Συμπεριφορά εγκατάστασης Αρ. Αιτία Αποκατάσταση / επαναφορά Πόρτα σταματά στο άνοιγμα. H91 Ηλεκτρ. αναγνώριση εμποδίου κατά το άνοιγμα από πρόσωπο, πίεση αέρα, αερισμό, βρομιά στην οδήγηση δαπέδου. Πόρτα αναστρέφει κατά το κλείσιμο. Πόρτα σταματά κατ επανάληψη στο άνοιγμα. Πόρτα σταματά κατ επανάληψη στο κλείσιμο. Υπόδειξη για λειτουργία αναζήτησης. Πόρτα λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα. H92 H93 H94 H61 H62 Ηλεκτρ. αναγνώριση εμποδίου κατά το άνοιγμα από πρόσωπο, πίεση αέρα, αερισμό, βρομιά στην οδήγηση δαπέδου. Ηλεκτρονική αναγνώριση εμποδίου κατά το άνοιγμα στο ίδιο σημείο από σταθερό εμπόδιο. Ηλεκτρονική αναγνώριση εμποδίου κατά το κλείσιμο στο ίδιο σημείο από σταθερό εμπόδιο. Λειτουργία αναζήτησης της πόρτας μετά από Reset ή την επιστροφή ρεύματος. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Αφήνετε να εκτελεστεί μέχρι το τέλος η λειτουργία αναζήτησης. H71 Λειτουργία μπαταρίας Αναμονή επιστροφής ρεύματος. Ενεργοποιήστε ηλεκτρική τροφοδοσία. Πόρτα μένει κλειστή. Είδος λειτουργίας όπως π. χ. OFF, ΈΞΟΔΟΣ ή P. Πόρτα μένει ανοικτή. Είδος λειτουργίας όπως π. χ. ΑΝΟΙΚΤΗ ή P. Πόρτα δεν κλειδώνει στο OFF. E11 Μάνδαλο μπλοκάρει ή έχει βλάβη. Πόρτα δεν ανοίγει μετά την αλλαγή από το OFF στο AUTOMAT. Το μάνδαλο παράγει περιοδικά ήχους ενεργοποίησης. Πόρτα δεν ανοίγει στο OFF μέσω του κλειδοδιακόπτη. Το μάνδαλο παράγει ήχους ενεργοποίησης. E11 E11 Μάνδαλο μπλοκάρει ή έχει βλάβη. Μάνδαλο μπλοκάρει ή έχει βλάβη. Πόρτα μένει κλειστή. E31 Η διάταξη ασφαλείας στην κατεύθυνση ανοίγματος είναι συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Επιλέξτε π. χ. είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Επιλέξτε π. χ. είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Στο είδος λειτουργία OFF με κλειστή την πόρτα: Πιέστε το φύλλο πόρτας μερικά δευτερόλεπτα προς την κλειστή θέση. Στο είδος λειτουργίας AUTO- MAT 1: Πιέστε το φύλλο πόρτας σύντομα προς την κλειστή θέση. Ενεργοποιήστε κλειδοδιακόπτη και πιέστε στη συνέχεια το φύλλο πόρτας προς την κλειστή θέση. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 15

16 Συμπεριφορά εγκατάστασης Αρ. Αιτία Αποκατάσταση / επαναφορά Πόρτα μένει ανοικτή. E32 Η διάταξη ασφαλείας στην κατεύθυνση κλεισίματος συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Πόρτα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει. Πόρτα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει. Πόρτα μένει ανοικτή. E33 E34 E41 E42 E43 Η διάταξη ασφαλείας στην κατεύθυνση ανοίγματος είναι συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Η διάταξη ασφαλείας στοπ είναι συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Παλμοδότης εσωτερικά > 1 λεπτό ενεργός. Παλμοδότης εξωτερικά > 1 λεπτό ενεργός. Κλειδοδιακόπτης > 1 λεπτό ενεργός. Πόρτα σταματά. E5.. Απόκλιση στη διαδρομή κίνησης. Σταθερό εμπόδιο στην περιοχή κίνησης. Πόρτα σταματά. Πόρτα σταματά. E61 E62 E64 E65 Υπερφόρτωση τροφοδοσίας ή τάση πολύ χαμηλή. Υπερθέρμανση μηχανισμού κίνησης / ελέγχου λειτουργίας. Πόρτα σταματά. E.. Απενεργοποίηση ασφαλείας E8.. ελέγχου λειτουργίας. Πόρτα προσκρούει σε άτομο. Διάταξη ασφαλείας ή ρύθμιση ανεπαρκής. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Ρύθμιση αισθητήρα από εξειδικευμένο τεχνικό. Επαναφορά κλειδοδιακόπτη. Απομακρύνετε σταθερό εμπόδιο στην περιοχή κίνησης του φύλλου πόρτας. Εκτελείτε Reset. Έλεγχος τροφοδοσίας ρεύματος και συνδέσεων από εξειδικευμένο τεχνικό. Αναμονή μέχρι την αυτόματη επαναφορά μετά από ψύξη. Αποφεύγετε την ηλιακή ακτινοβολία. Εκτελείτε Reset λογισμικού. Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας (βλέπε ενότητα 2.6). 16 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

17 7.2 Λίστα ελέγχου για έλεγχο λειτουργίας Σημείο ελέγχου Διαδικασία Αποτέλεσμα Αισθητήρες T1321_7 Διαπερνάτε την πόρτα σε κανονικό τέμπο από μπροστά καθώς επίσης από διάφορες κατευθύνσεις από μέσα και έξω. Η πόρτα ανοίγει έγκαιρα και αρκετά γρήγορα, χωρίς να εμποδίζει τη διέλευση. Αισθητήρες ασφαλείας T1321_7 Περνάτε την πόρτα με αργή ταχύτητα, αναλογικά με ένα άτομο με κινητικά προβλήματα, από μπροστά καθώς επίσης από διάφορες κατευθύνσεις από μέσα και έξω. Η πόρτα παραμένει ανοικτή μέχρι την ολοκλήρωση της διέλευσης. Κινούμενο φύλλο, πλευρικά εξαρτήματα, σταθερό φύλλο Ελέγξτε για ζημιές το γέμισμα της πόρτας (τζάμι) καθώς επίσης τις ακμές πόρτας και τα ελαστικά προφίλ. Κινούμενα στοιχεία και οδηγοί πόρτας Ελέγξτε τους θορύβους κατά την κίνηση της πόρτας. T1321_2 Τα φύλλα πόρτας δεν εμφανίζουν αιχμηρές ακμές και θραύσματα γαλιού. Τα πλευρικά εξαρτήματα και οι στεγανοποιήσεις πόρτας είναι στη θέση τους και χωρίς ζημιές. Δεν εμφανίζονται ασυνήθιστοι θόρυβοι στο μηχανισμό κίνησης, στα κινούμενα στοιχεία ή στους οδηγούς δαπέδου. Επένδυση Ελέγξτε εάν η επένδυση είναι τοποθετημένη και στερεωμένη σωστά. Η επένδυση είναι τοποθετημένη σταθερά και είναι ασφαλισμένη. imotion 2301 / 2401 imotion 2202 Στοιχεία χειρισμού 3 Περιβάλλον της εγκατάστασης T1321_12 Ελέγξτε τη λειτουργία και τις επιγραφές των στοιχείων χειρισμού. Ελέγξτε την πρόσβαση προς την πόρτα και την περιοχή κίνησης των φύλλων πόρτας. Τα στοιχεία χειρισμού λειτουργούν και οι επιγραφές υπάρχουν και είναι ευανάγνωστες. Η πρόσβαση προς την πόρτα είναι ελεύθερη από αντικείμενα και σημεία πρόσκρουσης. Σε απόσταση τουλάχ. 50 cm από το κινούμενο φύλλο δεν υπάρχουν αντικείμενα όπως π. χ. ράφια, γλάστρες φυτών, ομπρελοθήκες. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 17

18 Δήλωση συμμόρφωσης Κατά την έννοια της οδηγίας 2006/42/ΕΚ (οδηγία περί μηχανών), παράρτημα II A Προϊόν: Αυτόματη συρόμενη πόρτα Ονομασία τύπου: imotion 2202 imotion 2301 imotion 2401 imotion 2301.IP65 imotion 2401.IP65 Αριθμός σειράς:. Διεύθυνση κατασκευαστή:. Αρχές: Δήλωση ενσωμάτωσης της TORMAX Landert Motoren AG με τον αριθμό: T Πρόσθετα με τις αναφερόμενες στη δήλωση ενσωμάτωσης προδιαγραφές η εγκατάσταση πόρτας πληροί τις ακόλουθες διατάξεις: DIN Δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη, ότι το παραπάνω αναφερόμενο προϊόν, στο οποίο αναφέρεται η δήλωση αυτή, συμφωνεί με τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ (οδηγία περί μηχανών) (δήλωση ενσωμάτωσης T-1502). Πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη η οδηγία 2006/95/ΕΚ (χαμηλή τάση) και η οδηγία 2004/108/ΕΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και ισχύει η συμφωνία του προϊόντος αυτού με τις παραπάνω αρχές και προδιαγραφές (δήλωση συμμόρφωσης T-1310). Τόπος: Ημερομηνία: Εκπρόσωπος CE: 18 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

19

20 the passion to drive doors TORMAX Sliding Door Drives TORMAX Swing Door Drives TORMAX Folding Door Drives TORMAX Revolving Door Drives Κατασκευαστής: TORMAX CH-8180 Bülach-Zürich Phone +41 (0) Fax +41 (0) Homepage Παροχή συμβουλών, πωλήσεις, τοποθέτηση, επισκευές και σέρβις: Η TORMAX είναι τμήμα και καταχωρημένο εμπορικό σήμα της εταιρίας Landert Motoren AG

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 335i 335xi 318d 320d 325d 330d 330xd 335d Εγχειρίδιο οδηγιών αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Όσο

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια με ιμάντα Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης) EL DSN: FTN-14-01 Από το σειριακό αριθμό: 86 77

Διαβάστε περισσότερα

www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Service only Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός

www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Service only Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός Στοιχεία Αγαπητέ χρήστη, Ο ψηφιακός ταχογράφος, DTCO 1381, με τα στοιχεία συστήματος είναι μια συσκευή ελέγχου της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure X3 2.0i X3 2.5si X3 3.0si X3 2.0d X3 3.0d X3 3.0sd Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Θα ανακαλύψετε ότι όσο καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Εισαγωγή

Εισαγωγή. Χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Εισαγωγή Περιεχόμενα Εισαγωγή...1 Εν συντομία...3 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα...19 Καθίσματα, προσκέφαλα...53 Αποθήκευση...89 Όργανα και χειριστήρια...101 Φωτισμός...143 Σύστημα Infotainment...155 Χειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χρήσης Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υπόδειξη Λεπτομερείς οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Saphir comfort IR Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Εικόνα 2 Εικόνα 1 Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Σύστημα κλιματισμού Saphir comfort IR 2α Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο, ώστε να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure X5 3.0si X5 4.8i X5 3.0d X5 3.0sd Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Θα ανακαλύψετε ότι όσο καλύτερα γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια ποτηριών PROFI GX GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας EL DSN: FX-12-01 Από τον σειριακό αριθμό: 86 66 10001 9. Ιουλ. 2015 EL PROFI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 9η έκδοση CE: Ιούλιος 2010 Αναθεώρηση 3: 17/9/10 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

OPEL INSIGNIA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL INSIGNIA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL INSIGNIA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 21 Καθίσματα, προσκέφαλα... 46 Αποθήκευση... 68 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

only Service Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Release 2.0 2.1 www.dtco.vdo.com Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός DTCO SmartLink (επιλογή )

only Service Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Release 2.0 2.1 www.dtco.vdo.com Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός DTCO SmartLink (επιλογή ) DTCO SmartLink (επιλογή ) Service Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Release 2.0 2.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός only www.dtco.vdo.com Στοιχεία Αγαπητέ χρήστη, Ο ψηφιακός ταχογράφος, DTCO 1381,

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ZAFIRA TOURER. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL ZAFIRA TOURER. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL ZAFIRA TOURER Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 21 Καθίσματα, προσκέφαλα... 39 Αποθήκευση... 68 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο,ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ZAFIRA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL ZAFIRA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL ZAFIRA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 29 Καθίσματα, προσκέφαλα... 48 Αποθήκευση... 73 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ZAFIRA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL ZAFIRA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL ZAFIRA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 29 Καθίσματα, προσκέφαλα... 48 Αποθήκευση... 73 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα