Οδηγίες λειτουργίας. για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης"

Transcript

1 T-1321 gr Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Οδηγίες λειτουργίας για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης imotion 2202 Sliding Door Drive imotion 2301 / 2301.IP65 Sliding Door Drive imotion 2401 / 2401.IP65 Sliding Door Drive

2 Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις 3 2 Ασφάλεια Αρμοδιότητα Προβλεπόμενη χρήση Προϋποθέσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης Κίνδυνοι Έλεγχοι Παύση λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης Διάθεση στα απορρίμματα 5 3 Περιγραφή προϊόντος Επισκόπηση συστήματος Λειτουργία της εγκατάστασης Είδη λειτουργίας 8 4 Χειρισμός Έναρξη λειτουργίας Χειρισμός με τη μονάδα χειρισμού TORMAX Χειρισμός με το διακόπτη 3 θέσεων Χειρισμός σε πτώση ρεύματος 11 5 Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης 12 6 Συντήρηση Φροντίδα Έλεγχος λειτουργίας Συντήρηση και έλεγχος 13 7 Παράρτημα Πίνακας σφαλμάτων Λίστα ελέγχου για έλεγχο λειτουργίας 17 Δήλωση συμμόρφωσης 18 Πρώτη έκδοση: 3.12 Με επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές! Εκτυπώνουμε σε χαρτί που είναι φιλικό προς το περιβάλλον με λεύκανση χωρίς χλώριο. Οι εταιρίες Landert Motoren AG και Landert GmbH είναι πιστοποιημένες κατά ISO Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

3 1 Γενικές υποδείξεις Ομάδα στόχος Ιδιοκτήτης της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Ο ιδιοκτήτης φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Τα τοποθετημένα από τον ιδιοκτήτη για ορισμένες λειτουργίες άτομα, όπως π. χ. για το χειρισμό ή τη φροντίδα της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Τομέας ισχύος Όνομα προϊόντος εγκατάσταση πόρτας: Αυτόματη συρόμενη πόρτα Όνομα προϊόντος μηχανισμός κίνησης πόρτας: Αριθμός σειράς: Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών (παράδειγμα) imotion 2202 Sliding Door Drive imotion 2301 / 2301.IP65 Sliding Door Drive imotion 2401 / 2401.IP65 Sliding Door Drive Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών με τον αριθμό σειράς βρίσκεται επάνω στο προφίλ στήριξης. Οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους μηχανισμούς κίνησης πόρτας (διαφορές βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά). Εξήγηση συμβόλων Υπόδειξη ασφαλείας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. Τα σημεία κειμένου σε γκρι φόντο πρέπει να τα προσέξετε οπωσδήποτε για μια άψογη λειτουργία της εγκατάστασης! Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές. < Λειτουργίες, οι οποίες φέρουν σήμανση με το διπλανό σύμβολο, αντιστοιχούν στη βασική ρύθμιση, μπορούν όμως από τον τεχνικό εγκατάστασης να προγραμματιστούν διαφορετικά. Προαιρετικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις εγκαταστάσεις. Τεχνικά χαρακτηριστικά Είδος μηχανισμού κίνησης: Έλεγχος λειτουργίας: Ηλεκτρική σύνδεση: Ονομαστική ισχύς: Τροφοδοσία αισθητήρα: Είδος προστασίας μηχανισμού κίνησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20 C μέχρι +50 C Στάθμη εκπομπής θορύβου: < 70 db (A) Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός κίνησης συρόμενης πόρτας με άμεσο μηχανισμό κίνησης (imotion 2301 / 2401) μέσω σύγχρονου κινητήρα μόνιμου μαγνήτη AC Μονάδα ελέγχου λειτουργίας MCU / V AC, Hz, 10 A imotion 2202, 2301: max. 190 W imotion 2301.IP65: max. 240 W imotion 2401: max. 310 W imotion 2401.IP65: max. 350 W σε λειτουργία imotion 2202, 2301: 24 V DC (+0,5 1,5 V) 0,75 A } μπαταρίας imotion 2401: 24 V DC (+0,5 1,5 V) 1,5 A τουλάχ. 16,5 V imotion 2301.IP65: 0,75 A imotion 2401.IP65: 1,5 A μέχρι +30 C, 1,0 A μέχρι +50 C IP 22 ( IP65 για imotion 2301.IP65 και 2401.IP65) Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 3

4 2 Ασφάλεια 2.1 Αρμοδιότητα Οδηγίες για ιδιοκτήτη: Χειρισμός της εγκατάστασης: Ειδικός τεχνικός μιας αντιπροσωπείας πωλήσεων TORMAX Ιδιοκτήτης ή ένα άτομο τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη Συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας: Ιδιοκτήτης ή ένα άτομο τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη Ετήσιος έλεγχος και επιθεώρηση: Ένας εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή ειδικός τεχνικός Ειδικοί τεχνικοί είναι άτομα, τα οποία με βάση την τεχνική εκπαίδευσή τους και εμπειρία διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στον τομέα των πορτών μηχανικού χειρισμού και είναι εξοικειωμένα με τις σχετικές διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων και τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής, έτσι ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν την ασφαλούς λειτουργίας κατάσταση των μηχανικά χειριζόμενων πορτών. Η συντήρηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων επιτρέπεται να εκτελείται από έναν ηλεκτρολόγο. 2.2 Προβλεπόμενη χρήση Η χρήσης της αυτόματης συρόμενης πόρτας προβλέπεται αποκλειστικά σε στεγνούς χώρους σε τομείς διέλευσης προσώπων. Για ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, μη τήρηση των διατάξεων συντήρησης (βλέπε κεφάλαιο 6) ή αυθαίρετες αλλαγές στην εγκατάσταση, παύει να ισχύει κάθε είδους ευθύνη του κατασκευαστή. 2.3 Προϋποθέσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης Η εγκατάσταση πόρτας έχει σχεδιαστεί και εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό και πριν την παράδοση της στον ιδιοκτήτη έχει ελεγχθεί ως προς τη λειτουργία και την ασφάλεια της. Ο ιδιοκτήτης έχει λάβει από την εταιρία εγκατάστασης οδηγίες για το χειρισμό, τη συντήρηση καθώς επίσης για τους κινδύνους, οι οποίοι απορρέουν από τη λειτουργία της εγκατάστασης και το έχει επιβεβαιώσει αυτό με την υπογραφή του στο βιβλίο ελέγχου T-879. Συμπληρωματικά στις οδηγίες λειτουργίας ισχύουν οι γενικά ισχύουσες νομικές διατάξεις για την ασφάλεια, την εργασιακή ιατρική, την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος της εκάστοτε χώρας, στην οποία χρησιμοποιείται η εγκατάσταση. Διαβάζετε με προσοχή τις οδηγίες λειτουργίας πριν την έναρξη λειτουργίας της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Χρησιμοποιείτε την εγκατάσταση μόνο όταν αυτή βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τον κατασκευαστή όροι λειτουργίας και τα χρονικά διαστήματα ελέγχου και συντήρησης (κεφ. 6). Δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν ή να ακυρωθούν διατάξεις ασφαλείας (π. χ. αισθητήρες, ξεκλείδωμα χειρός). Πιθανές βλάβες πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από έναν ειδικό τεχνικό. 2.4 Κίνδυνοι Ανάλογα με το κατασκευαστικό είδος και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης υφίσταται ένα υπόλοιπο κινδύνου για σύνθλιψη, πιάσιμο καθώς επίσης πρόσκρουση με περιορισμένη δύναμη στην περιοχή κίνησης του φύλλου πόρτας. 4 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

5 Κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν: Στην περιοχή των δευτερευουσών ακμών κλεισίματος Στους οδηγούς πόρτας στο δάπεδο Στο διάκενο για την ανάρτηση πόρτας στην επένδυση Εάν τοποθετούνται αντικείμενα πολύ κοντά στην περιοχή κίνησης του φύλλου της πόρτας π. χ. ράφια πωλήσεων. Μετά από κακόβουλη ζημιά από χαλασμένους ή μη σωστά πλέον ευθυγραμμισμένους αισθητήρες, αιχμηρές ακμές, μη σωστά αναρτημένη, ελαττωματική επένδυση ή από έλλειψη καλυμμάτων. 2.5 Έλεγχοι Οι τακτικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις σύμφωνα με το κεφ. 6 πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για μια κατά το δυνατό μεγάλη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, καθώς επίσης για μια μακρόχρονη αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης ο κατασκευαστής συνιστά τη σύναψη μιας σύμβασης συντήρησης. 2.6 Παύση λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης Σε περίπτωση βλάβης, η αυτόματη συρόμενη πόρτα επιτρέπεται να τεθεί εκτός λειτουργίας μόνο από έναν ειδικό τεχνικό, από τον ιδιοκτήτη ή από ένα τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη άτομο. Αυτό είναι υποχρεωτικά απαραίτητο, όταν εμφανίζονται βλάβες ή ελαττώματα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια προσώπων. Απενεργοποιείτε την τροφοδοσία ρεύματος προς την εγκατάσταση. Επιλέγετε είδος λειτουργίας «P», εάν η εγκατάσταση συνεχίζει παρόλα αυτά να λειτουργεί μέσω μιας τροφοδοσίας ρεύματος εκτάκτου ανάγκης (Είδη λειτουργίας βλέπε κεφάλαιο 3.3). Ανοίγετε την πόρτα χειροκίνητα και την αφήνετε ανοικτή, εάν είναι εγκατεστημένη σε ένα δρόμο διαφυγής. Στοιχεία για την αποκατάσταση βλάβης βλέπε κεφάλαιο Διάθεση στα απορρίμματα Η εγκατάσταση αυτή στο τέλος της διάρκειας ζωής της θα πρέπει να αφαιρεθεί κατάλληλα και να διατεθεί στα απορρίμματα σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις. Σας συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με μια εταιρία που είναι εξειδικευμένη στη διάθεση απορριμμάτων. Καυστικά οξέα. Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αποσύνδεση της μονάδας μπαταρίας. Διαθέστε κατάλληλα στα απορρίμματα τις μπαταρίες. Εκσφενδονισμένα εξαρτήματα. Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αποσύνδεση της ανάρτησης ελαστικού ιμάντα. Χαλαρώστε με προσοχή τον ελαστικό ιμάντα. Θραύση γυαλιών. Κίνδυνος τραυματισμού κατά το ξήλωμα του φύλλου πόρτας. Μεταφέρετε με προσοχή το φύλλο πόρτας. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 5

6 3 Περιγραφή προϊόντος 3.1 Επισκόπηση συστήματος 1 5a, 7a 2a 4d 8c 8a 4b 7b 6a 7d 7d 2a 3c 3a 3a 3d 3c 3d 4a 8b 4c 7c 2b 6b 3b NK HK NK 3b εσωτερικά εξωτερικά T1321_4gr 1 Μηχανισμός κίνησης 2 Βοηθητικά εξαρτήματα μηχανισμού κίνησης u Επένδυση Μονάδα μοτέρ Σύστημα ελέγχου λειτουργίας MCU32 με σύστημα παρακολούθησης, περιορισμό δύναμης και συνεχή διάγνωση Κινούμενα στοιχεία με ράγα κύλισης απορρόφησης θορύβου Κλείδωμα με a) Χειρισμό χειρός εσωτερικά στην επένδυση στον τοίχο b) Χειρισμό χειρός εξωτερικά Τροφοδοσία ρεύματος εκτάκτου ανάγκης μέσω μονάδας μπαταρίας Μηχανικό άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης 3 Φύλλο πόρτας a) Κινούμενο φύλλο με κύρια ακμή κλεισίματος (HK) και δευτερεύουσα ακμή κλεισίματος (NK) b) Οδήγηση δαπέδου κινούμενου φύλλου c) Πλευρικό τμήμα u d) Προστατευτικό φύλλο u για την προστασία της δευτερεύουσας ακμής κλεισίματος 4 Στοιχεία χειρισμού 5 Παλμοδότης εσωτερικά 6 Παλμοδότης εξωτερικά 7 Αισθητήρες ασφαλείας 8 Συστήματα εκτάκτου ανάγκης 9 Μήνυμα εξόδου u Ανάλογα με τον εξοπλισμό της εγκατάστασης a) Μονάδα χειρισμού imotion με 6 είδη λειτουργίας και ένδειξη βλάβης b) Διακόπτης ειδών λειτουργίας με 3 θέσεις c) Κλειδαριά για τη μονάδα χειρισμού d) Είδος λειτουργίας τηλεχειριζόμενο a) με αυτόματη ενεργοποίηση b) με χειροκίνητη ενεργοποίηση Ραντάρ με / χωρίς αναγν. κατεύθυνσης Πλήκτρο Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης Ανιχνευτής χωρίς επαφή a) με αυτόματη ενεργοποίηση b) με χειροκίνητη ενεργοποίηση Ραντάρ με / χωρίς αναγν. κατεύθυνσης Κλειδοδιακόπτης Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης Συσκευή ανάγνωσης κάρτας Τηλεχειρισμός a) Αισθητ. παρουσίας εσωτερικά: Προστασία κύριας ακμής κλεισίματος b) Αισθητ. παρουσίας εξωτερικά: Προστασία κύριας ακμής κλεισίματος c) Φωτοκύτταρα d) Αισθητ. παρουσίας: Προστασία της δευτερεύουσας ακμής κλεισίματος a) Διακόπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας / ασφάλεια b) Κλείσιμο /άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης c) Σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς Κουδούνι / γκογκ Φως / αερισμός Πόρτα κλειδωμένη Κατάσταση πόρτας 6 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

7 3.2 Λειτουργία της εγκατάστασης Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης φέρει την ευθύνη, ώστε η αυτόματη συρόμενη πόρτα να είναι προσπελάσιμη ανά πάσα στιγμή. Ιδιαίτερα πρέπει να διασφαλιστεί, ώστε η διαδρομή κίνησης του συρόμενου φύλλου να μην μπλοκάρεται από κάποια αντικείμενα. T1321_12 Αυτόματη λειτουργία πόρτας με αισθητήρες Στην αυτόματη λειτουργία (είδος λειτουργίας AUTOMAT) η πόρτα ανοίγει αυτόματα και από τις δύο πλευρές μέσω αισθητήρων κατά την προσέγγιση ενός ατόμου. Ένας κλειδοδιακόπτης u ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών u επιτρέπει συνήθως την πρόσβαση από έξω στο είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ ή OFF. Η πόρτα ξεκλειδώνει, ανοίγει και κλείνει πάλι εφόσον δεν ενεργοποιηθούν άλλοι αισθητήρες μετά από έναν ξεχωριστά ρυθμισμένο χρόνο διατήρησης ανοίγματος. Οι αισθητήρες για το άνοιγμα της πόρτας και τη διατήρηση ανοικτά της πόρτας είναι έτσι διατεταγμένοι και ρυθμισμένοι, ώστε η πόρτα να ανοίγει έγκαιρα και να παραμείνει για τόσο διάστημα ανοικτή, για όσο διάστημα ένα άτομο παραμένει στην περιοχή κίνησης του φύλλου της πόρτας. Μετά όμως από ένα χρόνο παρουσίας περ. > 1 λεπτό η πόρτα μπορεί παρόλα αυτά να κλείσει. Η ρυθμισμένη από τον τεχνικό εγκατάστασης μειωμένη ταχύτητα κλεισίματος, η οποία προσαρμόζεται στο βάρος της πόρτας, συνδυασμένη με μια δύναμη < 150 N, αποτρέπει ένα δυνατό κτύπημα του κινούμενου φύλλου επάνω σε ένα άτομο. Το εμπόδιο ανιχνεύεται πρόσθετα από τον έλεγχο λειτουργίας και αρχίζει μια αυτόματη αντίστροφη κίνηση της πόρτας. Έλεγχος κυκλοφορίας Η διέλευση μπορεί να αποκλειστεί κατ επιλογήν στη μία κατεύθυνση (είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ) ή τελείως (είδος λειτουργίας OFF). Για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες (αέρας/ κρύο / ζέστη) μπορεί η πόρτα να χρησιμοποιηθεί στο είδος λειτουργίας AUTOMAT 2 με ένα μικρότερο πλάτος ανοίγματος, το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον στο πλάτος του δρόμου διαφυγής. Αυτόματος έλεγχος του συστήματος Ο έλεγχος λειτουργίας παρακολουθεί τους αισθητήρες ασφαλείας με κυκλικούς ενεργούς ελέγχους. Πρόσθετα ο έλεγχος λειτουργίας διενεργεί συνεχώς εσωτερικές δοκιμές του συστήματος. Σε περίπτωση βλάβης ενός σημαντικού για την ασφάλεια εξαρτήματος η εγκατάσταση υπεισέρχεται αυτόματα σε μια ασφαλή κατάσταση. Ο αριθμός βλάβης απεικονίζεται εδώ μέσω της μονάδας χειρισμού. Πρόσθετες πληροφορίες περί αυτού υπάρχουν στο κεφάλαιο 5 «Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης». Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 7

8 Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα u Η εγκατάσταση μπορεί μέσω ενός ηλεκτρομηχανικού κλειδώματος u στο είδος λειτουργίας OFF και προαιρετικά επίσης σε άλλα είδη λειτουργίας (π. χ. ΈΞΟΔΟΣ) να κλειδώσει στην κλειστή θέση ή να κρατηθεί κλειστή μέσω ενός μαγνήτη συγκράτησης u. Το κλείδωμα παρακολουθείται. Μια πιθανή βλάβη στη λειτουργία κλειδώματος μπορεί έτσι να απεικονιστεί άμεσα στη μονάδα χειρισμού. Λεπτομέρειες βλέπε κεφάλαιο 5 «Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης». Το κλείδωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα μέσω του προαιρετικού χειρισμού χειρός σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Λειτουργία σε διακοπή ρεύματος Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι εφικτές ανάλογα με τον εξοπλισμό της εγκατάστασης. Άμεσο άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης μέσω ενός μηχανικού συσσωρευτή ενέργειας u ή κλείσιμο εκτάκτου ανάγκης. Άμεσο ξεκλείδωμα (μόνο εφόσον έχει προγραμματιστεί από τον τεχνικό εγκατάστασης). Συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω μιας μονάδας μπαταρίας u για έναν ορισμένο χρόνο με άνοιγμα πόρτας πριν την απενεργοποίηση της μπαταρίας. Στο είδος λειτουργίας OFF η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Ξεκλείδωμα και άνοιγμα της πόρτας από έξω μέσω της επαφής του κλειδοδιακόπτη και μέσω της μονάδας μπαταρίας u. 3.3 Είδη λειτουργίας Ο χειρισμός της αυτόματης εγκατάσταση πόρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μονάδας χειρισμού u TORMAX με 6 είδη λειτουργίας και ενδείξεις κατάστασης ή μέσω ενός απλού διακόπτη on / off u με 3 είδη λειτουργίας. Είδος λειτουργίας OFF Τα μέσα διέγερσης (αισθητήρες) εσωτερικά και εξωτερικά δεν λαμβάνονται υπόψη. Η πόρτα συγκρατείται κλειστή μέσω του μοτέρ ή μέσω του μαγνήτη συγκράτησης u και / ή είναι κλειδωμένη μέσω του ηλεκτρομηχανικού κλειδώματος u. Η είσοδος είναι εφικτή μόνο μέσω του κλειδοδιακόπτη u. < Μετά την επιλογή του είδους λειτουργίας OFF η πόρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Η πόρτα κλειδώνει μετά τη λήξη του χρόνου αυτού μόλις κλείσει. Η μετάβαση απεικονίζεται στη μονάδα χειρισμού με την ένδειξη του είδους λειτουργίας OFF να αναβοσβήνει. Είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 Το είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 χρησιμοποιείται συνήθως για την ημερήσια λειτουργία. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα και από τις δύο πλευρές μέσω αισθητήρων εσωτερικά και εξωτερικά και συνήθως με ολόκληρο το πλάτος ανοίγματος. 8 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

9 Είδος λειτουργίας AUTOMAT 2 Το είδος λειτουργίας AUTOMAT 2 χρησιμοποιείται συνήθως για την ημερήσια λειτουργία. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα και από τις δύο πλευρές μέσω αισθητήρων εσωτερικά και εξωτερικά και συνήθως με ένα μειωμένο πλάτος ανοίγματος. < Ο χρόνος διατήρησης ανοίγματος μπορεί εάν χρειαστεί να ρυθμιστεί από τον τεχνικό εγκατάστασης διαφορετικά από το είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ Το είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ χρησιμοποιείται συνήθως για τη λειτουργία πριν από τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα μόνο μέσω του εσωτερικού αισθητήρα. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος της πόρτας για λόγους ασφαλείας λαμβάνεται επίσης υπόψη ο εξωτερικός αισθητήρας. Το πλάτος ανοίγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 ή AUTOMAT 2. Η πόρτα μπορεί να μπλοκαριστεί αυτόματα μέσω του μαγνήτη συγκράτησης u. Είδος λειτουργίας ΑΝΟΙΚΤΗ Η πόρτα ανοίγει και παραμένει ανοικτή. Το πλάτος ανοίγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 ή AUTOMAT 2. P Είδος λειτουργίας Χειροκίνητη λειτουργία Τα φύλλα της πόρτας μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Αυτό το είδος λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των φύλλων πόρτας και της οδήγησης δαπέδου ή την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης. Μετά την εγκατάλειψη αυτού του είδους λειτουργίας εκτελείται νέα εκκίνηση της εγκατάστασης. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 9

10 4 Χειρισμός Ο χειρισμός της αυτόματης συρόμενης πόρτας επιτρέπεται να εκτελείται αποκλειστικά από έναν ειδικό τεχνικό, τον ιδιοκτήτη ή από ένα τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη άτομο. 4.1 Έναρξη λειτουργίας Πριν την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής τάσης: Απασφαλίστε τα προαιρετικά μηχανικά κλειδώματα πόρτας όπως π. χ. την κλειδαριά δαπέδου. Ελέγξτε εάν η περιοχή κίνησης των φύλλων πόρτας είναι ελεύθερη από άλλα αντικείμενα όπως π. χ. ομπρελοθήκη ή κινούμενα ράφια. Ελέγξτε, εάν η οδήγηση δαπέδου (ιδιαίτερα μια συνεχής οδήγηση) είναι καθαρή από αντικείμενα (π. χ. χαλίκια ή χιόνι). Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τάση και επιλέξτε π. χ. είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Η πρώτη κίνηση μετά την ενεργοποίηση του ρεύματος εκτελείται αργά με ένδειξη H61 / H62. Ο έλεγχος λειτουργίας ελέγχει εδώ τη διαδρομή κίνησης του φύλλου πόρτας και καθορίζει την τελική θέση. Η πόρτα είναι τώρα έτοιμη για λειτουργία. 4.2 Χειρισμός με τη μονάδα χειρισμού TORMAX Μονάδα χειρισμού TORMAX OFF Σύμβολα για είδος λειτουργίας Πλήκτρο επιλογής 1 προς τα πάνω Κλειδαριά u για μονάδα χειρισμού 1 AUTOMAT 1 AUTOMAT 2 ΈΞΟΔΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗ T1321_1gr Πόρτα ηλεκτρικά κλειδωμένη Χειροκίνητη λειτουργία Πλήκτρο επιλογής 2 προς τα κάτω 0 1 Επιλογή των ειδών λειτουργίας Απασφάλιση κλειδαριάς u για μονάδα χειρισμού. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο επιλογής 1 ή 2. Φωτίζει το αντίστοιχο σύμβολο του είδους λειτουργίας. Ένδειξη σε βλάβες Π. χ. H31 ή π. χ. E11 Σημασία της ένδειξης βλέπε κεφάλαιο 7. Επαναφορά με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου επιλογής 2. Νέα εκκίνηση της εγκατάστασης Πατήστε το πλήκτρο επιλογής 2 για τουλάχιστον 5 δευτερ. Το λογισμικό εκτελεί νέα εκκίνηση. Ο έλεγχος λειτουργίας εκτελεί στη συνέχεια μια διαδρομή βαθμονόμησης, ελέγχει τη διαδρομή κίνησης και αναζητεί εκ νέου την τελική θέση. Ένδειξη μέσω H61 και H Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

11 4.3 Χειρισμός με το διακόπτη 3 θέσεων Επιλογή των ειδών λειτουργίας Το είδος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας. (Νέα εκκίνηση της εγκατάστασης μέσω διακοπής για τουλάχιστον 5 δευτερ. της εγκατάστασης από το ηλεκτρικό δίκτυο.) Είδος λειτουργίας OFF Είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 Είδος λειτουργίας ΑΝΟΙΚΤΗ T1305_4 4.4 Χειρισμός σε πτώση ρεύματος Κλείδωμα χειρός u Στρέφετε το χειρισμό χειρός προς τα δεξιά (imotion 2301, 2401), αλλιώς πατήστε μέσα το κουμπί του χειρισμού χειρός (imotion 2202). T1321_9 T1321_8 T1321_11 T1321_10 imotion 2301, 2401 imotion 2202 Κλείνετε την πόρτα με το χέρι μέχρι να πιάσει το μάνδαλο. Θέτετε το διακόπτη 3 θέσεων στο είδος λειτουργίας OFF. Σε χρήση της μονάδας χειρισμού TORMAX κατά την επαναφορά του ρεύματος ρυθμίζεται αυτόματα το είδος λειτουργίας OFF λόγω της ασφαλισμένης θέσης του κλειδώματος. Ξεκλείδωμα χειρός u Στρέφετε το χειρισμό χειρός προς τα αριστερά (imotion 2301, 2401), αλλιώς τραβήξτε έξω το κουμπί του χειρισμού χειρός (imotion 2202). imotion 2301, 2401 imotion 2202 Ανοίξτε την πόρτα με το χέρι. Ρυθμίστε το διακόπτη 3 θέσεων στο είδος λειτουργίας, το οποίο οφείλει να είναι ενεργό μετά την επαναφορά του ρεύματος. Άνοιγμα μέσω κλειδοδιακόπτη u με μονάδα μπαταρίας u Ενεργοποιήστε τον κλειδοδιακόπτη τουλάχιστον 3 δευτερ. και στρέψτε πάλι πίσω. Η μπαταρία ενεργοποιείται μέσω της λειτουργίας Wake-Up. Ενεργοποιήστε τον κλειδοδιακόπτη ακόμα μια φορά σύντομα. Εάν χρειαστεί μπορεί να αλλάξει το είδος λειτουργίας στη μονάδα χειρισμού κατά τη διάρκεια του Wake-up. Ο κλειδοδιακόπτης δεν επιτρέπεται να είναι συνεχώς ενεργοποιημένος! Η πόρτα ξεκλειδώνει και ανοίγει. Η μπαταρία απενεργοποιείται πάλι. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 11

12 5 Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης Βλάβες παρουσιάζονται με ασυνήθιστες συμπεριφορές της πόρτας και / ή ως ένδειξη σφάλματος στη μονάδα χειρισμού. Στη μονάδα χειρισμού τα μηνύματα σφαλμάτων απεικονίζονται με ένα «E» ή «H» που αναβοσβήνει εναλλάξ ακολουθούμενο από δύο αριθμούς. Ένδειξη H = υπόδειξη > Η εγκατάσταση μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Ένδειξη E = σφάλμα > Η εγκατάσταση είναι ακινητοποιημένη. Μερικές βλάβες ή υποδείξεις μπορούν να αποκατασταθούν με τη νέα εκκίνηση του μηχανισμού κίνησης πόρτας μέσω Reset του λογισμικού και / ή με τη σύντομη αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ένδειξη και επαναφορά σε βλάβη με τη μονάδα χειρισμού TORMAX Επισκόπηση ενδείξεων σφάλματος βλέπε πίνακα στο κεφ Αναζήτηση της ένδειξης σφαλμάτων με το πλήκτρο επιλογής 1 προς τα επάνω (για την απεικόνιση περισσοτέρων σφαλμάτων). T1305_5 1. Επαναφορά της ένδειξης σφαλμάτων, πατήστε σύντομα το πλήκτρο επιλογής 2 προς τα κάτω. 2. Reset λογισμικού: Πατήστε το πλήκτρο 5 δευτερ. Επαναφορά σε βλάβη με το διακόπτη 3 θέσεων Reset λογισμικού σε περίπτωση βλάβης: Αλλάξτε είδος λειτουργίας. T1305_4 Επαναφορά σε βλάβη με διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας Σε εγκαταστάσεις χωρίς μονάδα μπαταρίας διακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία περ. 10 δευτερ. Εάν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί με τον τρόπο αυτό ή εμφανιστεί πάλι μετά από σύντομο διάστημα, τότε αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί από έναν ειδικό τεχνικό του εμπορικού αντιπροσώπου της TORMAX. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό σφάλματος και να μας το γνωστοποιήσετε. Για τη διεύθυνση βλέπε πίσω σελίδα ή επάνω στην πινακίδα σέρβις της εγκατάστασης. 12 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

13 6 Συντήρηση Η εγκατάσταση πριν την πρώτη έναρξη λειτουργίας πρέπει να ελεγχθεί και να επιθεωρηθεί από έναν ειδικό τεχνικό. Για μια κατά το δυνατό μεγάλη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, καθώς επίσης για μια μακρόχρονη αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης ο κατασκευαστής συνιστά τη σύναψη μιας σύμβασης συντήρησης. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση οδηγεί στον αποκλεισμός κάθε είδους ευθύνης του κατασκευαστή. Θα πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης: 6.1 Φροντίδα Πιθανοί κίνδυνοι σύνθλιψης από το κλείσιμο των πορτών! Τα πιάσιμο μελών του σώματος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. Καθαρίζετε την εγκατάσταση μόνο στο είδος λειτουργίας OFF, ANOIKTH ή στη χειροκίνητη λειτουργία. Καθαρίζετε τα εξαρτήματα επένδυσης, τη μονάδα χειρισμού και τα φύλλα πόρτας με ένα υγρό πανί με ένα γνωστό στο εμπόριο προϊόν καθαρισμού. Ελευθερώνετε την οδήγηση δαπέδου από τις βρομιές και καθαρίζετε με ένα υγρό πανί. 6.2 Έλεγχος λειτουργίας Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ελέγχει τη λειτουργία και τις διατάξεις ασφαλείας της αυτόματης συρόμενης πόρτας τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η έγκαιρη αναγνώριση λειτουργικών βλαβών ή αλλαγών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της εγκατάστασης. Σημεία ελέγχου βλέπε κεφ. 7.2 Λίστα ελέγχου για έλεγχο λειτουργίας. Εάν στους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθούν ελαττώματα, τότε αυτά θα πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της TORMAX (διεύθυνση βλέπε πίσω πλευρά αυτών των οδηγιών). Πιθανές λανθασμένες ενεργοποιήσεις της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Πιθανοί κίνδυνοι τραυματισμού από πρόσκρουση ή σύνθλιψη. Μη χρησιμοποιείτε μέλη του σώματος για τον έλεγχο της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο αντικείμενο (π. χ. φελιζόλ ή χαρτόνι). 6.3 Συντήρηση και έλεγχος Η συντήρηση και ο έλεγχος επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από έναν εκπαιδευμένο γι αυτό τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χρονικό διάστημα συντήρησης Τα χρονικά διαστήματα συντήρησης καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα χρήσης. Η συντήρηση πρέπει όμως να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 13

14 Έκταση των εργασιών συντήρησης Το περιεχόμενο των εργασιών συντήρησης προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή σε μια λίστα ελέγχου. Βιβλίο ελέγχου Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται στη συνέχεια στο βιβλίο ελέγχου. Το βιβλίο ελέγχου φυλάσσεται με ασφάλεια από τον ιδιοκτήτη. 14 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

15 7 Παράρτημα 7.1 Πίνακας σφαλμάτων Συμπεριφορά εγκατάστασης Αρ. Αιτία Αποκατάσταση / επαναφορά Πόρτα σταματά στο άνοιγμα. H91 Ηλεκτρ. αναγνώριση εμποδίου κατά το άνοιγμα από πρόσωπο, πίεση αέρα, αερισμό, βρομιά στην οδήγηση δαπέδου. Πόρτα αναστρέφει κατά το κλείσιμο. Πόρτα σταματά κατ επανάληψη στο άνοιγμα. Πόρτα σταματά κατ επανάληψη στο κλείσιμο. Υπόδειξη για λειτουργία αναζήτησης. Πόρτα λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα. H92 H93 H94 H61 H62 Ηλεκτρ. αναγνώριση εμποδίου κατά το άνοιγμα από πρόσωπο, πίεση αέρα, αερισμό, βρομιά στην οδήγηση δαπέδου. Ηλεκτρονική αναγνώριση εμποδίου κατά το άνοιγμα στο ίδιο σημείο από σταθερό εμπόδιο. Ηλεκτρονική αναγνώριση εμποδίου κατά το κλείσιμο στο ίδιο σημείο από σταθερό εμπόδιο. Λειτουργία αναζήτησης της πόρτας μετά από Reset ή την επιστροφή ρεύματος. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Αφήνετε να εκτελεστεί μέχρι το τέλος η λειτουργία αναζήτησης. H71 Λειτουργία μπαταρίας Αναμονή επιστροφής ρεύματος. Ενεργοποιήστε ηλεκτρική τροφοδοσία. Πόρτα μένει κλειστή. Είδος λειτουργίας όπως π. χ. OFF, ΈΞΟΔΟΣ ή P. Πόρτα μένει ανοικτή. Είδος λειτουργίας όπως π. χ. ΑΝΟΙΚΤΗ ή P. Πόρτα δεν κλειδώνει στο OFF. E11 Μάνδαλο μπλοκάρει ή έχει βλάβη. Πόρτα δεν ανοίγει μετά την αλλαγή από το OFF στο AUTOMAT. Το μάνδαλο παράγει περιοδικά ήχους ενεργοποίησης. Πόρτα δεν ανοίγει στο OFF μέσω του κλειδοδιακόπτη. Το μάνδαλο παράγει ήχους ενεργοποίησης. E11 E11 Μάνδαλο μπλοκάρει ή έχει βλάβη. Μάνδαλο μπλοκάρει ή έχει βλάβη. Πόρτα μένει κλειστή. E31 Η διάταξη ασφαλείας στην κατεύθυνση ανοίγματος είναι συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Επιλέξτε π. χ. είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Επιλέξτε π. χ. είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Στο είδος λειτουργία OFF με κλειστή την πόρτα: Πιέστε το φύλλο πόρτας μερικά δευτερόλεπτα προς την κλειστή θέση. Στο είδος λειτουργίας AUTO- MAT 1: Πιέστε το φύλλο πόρτας σύντομα προς την κλειστή θέση. Ενεργοποιήστε κλειδοδιακόπτη και πιέστε στη συνέχεια το φύλλο πόρτας προς την κλειστή θέση. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 15

16 Συμπεριφορά εγκατάστασης Αρ. Αιτία Αποκατάσταση / επαναφορά Πόρτα μένει ανοικτή. E32 Η διάταξη ασφαλείας στην κατεύθυνση κλεισίματος συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Πόρτα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει. Πόρτα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει. Πόρτα μένει ανοικτή. E33 E34 E41 E42 E43 Η διάταξη ασφαλείας στην κατεύθυνση ανοίγματος είναι συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Η διάταξη ασφαλείας στοπ είναι συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Παλμοδότης εσωτερικά > 1 λεπτό ενεργός. Παλμοδότης εξωτερικά > 1 λεπτό ενεργός. Κλειδοδιακόπτης > 1 λεπτό ενεργός. Πόρτα σταματά. E5.. Απόκλιση στη διαδρομή κίνησης. Σταθερό εμπόδιο στην περιοχή κίνησης. Πόρτα σταματά. Πόρτα σταματά. E61 E62 E64 E65 Υπερφόρτωση τροφοδοσίας ή τάση πολύ χαμηλή. Υπερθέρμανση μηχανισμού κίνησης / ελέγχου λειτουργίας. Πόρτα σταματά. E.. Απενεργοποίηση ασφαλείας E8.. ελέγχου λειτουργίας. Πόρτα προσκρούει σε άτομο. Διάταξη ασφαλείας ή ρύθμιση ανεπαρκής. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Ρύθμιση αισθητήρα από εξειδικευμένο τεχνικό. Επαναφορά κλειδοδιακόπτη. Απομακρύνετε σταθερό εμπόδιο στην περιοχή κίνησης του φύλλου πόρτας. Εκτελείτε Reset. Έλεγχος τροφοδοσίας ρεύματος και συνδέσεων από εξειδικευμένο τεχνικό. Αναμονή μέχρι την αυτόματη επαναφορά μετά από ψύξη. Αποφεύγετε την ηλιακή ακτινοβολία. Εκτελείτε Reset λογισμικού. Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας (βλέπε ενότητα 2.6). 16 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

17 7.2 Λίστα ελέγχου για έλεγχο λειτουργίας Σημείο ελέγχου Διαδικασία Αποτέλεσμα Αισθητήρες T1321_7 Διαπερνάτε την πόρτα σε κανονικό τέμπο από μπροστά καθώς επίσης από διάφορες κατευθύνσεις από μέσα και έξω. Η πόρτα ανοίγει έγκαιρα και αρκετά γρήγορα, χωρίς να εμποδίζει τη διέλευση. Αισθητήρες ασφαλείας T1321_7 Περνάτε την πόρτα με αργή ταχύτητα, αναλογικά με ένα άτομο με κινητικά προβλήματα, από μπροστά καθώς επίσης από διάφορες κατευθύνσεις από μέσα και έξω. Η πόρτα παραμένει ανοικτή μέχρι την ολοκλήρωση της διέλευσης. Κινούμενο φύλλο, πλευρικά εξαρτήματα, σταθερό φύλλο Ελέγξτε για ζημιές το γέμισμα της πόρτας (τζάμι) καθώς επίσης τις ακμές πόρτας και τα ελαστικά προφίλ. Κινούμενα στοιχεία και οδηγοί πόρτας Ελέγξτε τους θορύβους κατά την κίνηση της πόρτας. T1321_2 Τα φύλλα πόρτας δεν εμφανίζουν αιχμηρές ακμές και θραύσματα γαλιού. Τα πλευρικά εξαρτήματα και οι στεγανοποιήσεις πόρτας είναι στη θέση τους και χωρίς ζημιές. Δεν εμφανίζονται ασυνήθιστοι θόρυβοι στο μηχανισμό κίνησης, στα κινούμενα στοιχεία ή στους οδηγούς δαπέδου. Επένδυση Ελέγξτε εάν η επένδυση είναι τοποθετημένη και στερεωμένη σωστά. Η επένδυση είναι τοποθετημένη σταθερά και είναι ασφαλισμένη. imotion 2301 / 2401 imotion 2202 Στοιχεία χειρισμού 3 Περιβάλλον της εγκατάστασης T1321_12 Ελέγξτε τη λειτουργία και τις επιγραφές των στοιχείων χειρισμού. Ελέγξτε την πρόσβαση προς την πόρτα και την περιοχή κίνησης των φύλλων πόρτας. Τα στοιχεία χειρισμού λειτουργούν και οι επιγραφές υπάρχουν και είναι ευανάγνωστες. Η πρόσβαση προς την πόρτα είναι ελεύθερη από αντικείμενα και σημεία πρόσκρουσης. Σε απόσταση τουλάχ. 50 cm από το κινούμενο φύλλο δεν υπάρχουν αντικείμενα όπως π. χ. ράφια, γλάστρες φυτών, ομπρελοθήκες. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 17

18 Δήλωση συμμόρφωσης Κατά την έννοια της οδηγίας 2006/42/ΕΚ (οδηγία περί μηχανών), παράρτημα II A Προϊόν: Αυτόματη συρόμενη πόρτα Ονομασία τύπου: imotion 2202 imotion 2301 imotion 2401 imotion 2301.IP65 imotion 2401.IP65 Αριθμός σειράς:. Διεύθυνση κατασκευαστή:. Αρχές: Δήλωση ενσωμάτωσης της TORMAX Landert Motoren AG με τον αριθμό: T Πρόσθετα με τις αναφερόμενες στη δήλωση ενσωμάτωσης προδιαγραφές η εγκατάσταση πόρτας πληροί τις ακόλουθες διατάξεις: DIN Δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη, ότι το παραπάνω αναφερόμενο προϊόν, στο οποίο αναφέρεται η δήλωση αυτή, συμφωνεί με τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ (οδηγία περί μηχανών) (δήλωση ενσωμάτωσης T-1502). Πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη η οδηγία 2006/95/ΕΚ (χαμηλή τάση) και η οδηγία 2004/108/ΕΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και ισχύει η συμφωνία του προϊόντος αυτού με τις παραπάνω αρχές και προδιαγραφές (δήλωση συμμόρφωσης T-1310). Τόπος: Ημερομηνία: Εκπρόσωπος CE: 18 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

19

20 the passion to drive doors TORMAX Sliding Door Drives TORMAX Swing Door Drives TORMAX Folding Door Drives TORMAX Revolving Door Drives Κατασκευαστής: TORMAX CH-8180 Bülach-Zürich Phone +41 (0) Fax +41 (0) Homepage Παροχή συμβουλών, πωλήσεις, τοποθέτηση, επισκευές και σέρβις: Η TORMAX είναι τμήμα και καταχωρημένο εμπορικό σήμα της εταιρίας Landert Motoren AG

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Ποιότητα είναι η δύναμή μας Η TORMAX υλοποιεί από κοινού με αξιόπιστους συνεργάτεςσε όλο τον κόσμο λύσεις συρόμενων πορτών για πολύ διαφορετικές ανάγκες. Η καρδιά του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός

940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός * ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός 2.000.000 κινήσεις Eγγυημένη απόδοση καλής λειτουργίας Μονόφυλλη, Δίφυλλη & Τηλεσκοπική, Συνεχής λειτουργία. * Κανένας φόβος για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες!

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Ανακαλύψτε την αυτοματοποιημένη κίνηση! Η εταιρία Somfy, ένας μεγάλος κατασκευαστής πολλών εφαρμογών γύρω από την αυτοματοποιημένη κίνηση στο σπίτι και στα κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ. Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ. Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών Τα χειροκίνητα ρολά λειτουργούν με την βοήθεια των ελατηρίων που βρίσκονται στον άξονα του ρολού. Για να ανεβάσουμε το ρολό το πιάνουμε από το

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Cashtester CT 332/333 SD

Cashtester CT 332/333 SD Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους ΑΕ www.cashtester.gr www.odesus.gr Τηλ: +30 210 3227140 & +30 2310 943400 / info@cashtester.gr υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις περισσότερες πληροφορίες στο www.cashtester.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Φάρδος 15cm. Ύψος 10cm. Ο πραγματικά συμπαγής αυτόματος μηχανισμός συρόμενων πορτών. O Kόσμος του Γυαλιού Οκτώβριος 2007

Φάρδος 15cm. Ύψος 10cm. Ο πραγματικά συμπαγής αυτόματος μηχανισμός συρόμενων πορτών. O Kόσμος του Γυαλιού Οκτώβριος 2007 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. του Ομίλου εταιρειών Γαρυφάλλου, συνεχίζοντας την δυναμική της πορεία στο τομέα των αυτόματων πορτών, φέρνει αποκλειστικά για την Ελλάδα & την Κύπρο τον καινούργιο συμπαγή μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Χρήσης Συσκευή "E VISION"...2-14

Βιβλίο Χρήσης Συσκευή E VISION...2-14 Βιβλίο Χρήσης Συσκευή "E VISION"...2-14 Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές πληροφορίες Παράδοση................................................................ 3 Περιγραφή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru TR10A132 RE / 06.2014 EL TR Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru 2 TR10A132 RE / 06.2014 EΛΛΗΝΙΚΑ....

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420 Εγχειρίδιο Οδηγιών Soldi 420 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 420. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας έχετε κάνει την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60 Αυτός ο πίνακας ελέγχου για αυτοματισμό πορτών επιτρέπει τον έλεγχο για δυο μοτέρ με εναλλαγόμενο ρεύμα. Ο πίνακας διαθέτει μια σειρά από μικροδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 460. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru TR10A118-C RE / 11.2013 EL TR Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru 2 TR10A118-C RE / 11.2013 EΛΛΗΝΙΚΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας ALC 2 F Σήμανση στη συσκευή Προσοχή! Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κυττάζετε στην ακτίνα. Μέγιστη απόδοση εξόδου < 1 mw, Μήκος κύματος 630 650 nm, Προϊόν της κατηγορίας λέιζερ 2 (βάσει DIN EN 60825-1:2001-11)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα