Οδηγίες λειτουργίας. για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης"

Transcript

1 T-1321 gr Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Οδηγίες λειτουργίας για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης imotion 2202 Sliding Door Drive imotion 2301 / 2301.IP65 Sliding Door Drive imotion 2401 / 2401.IP65 Sliding Door Drive

2 Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις 3 2 Ασφάλεια Αρμοδιότητα Προβλεπόμενη χρήση Προϋποθέσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης Κίνδυνοι Έλεγχοι Παύση λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης Διάθεση στα απορρίμματα 5 3 Περιγραφή προϊόντος Επισκόπηση συστήματος Λειτουργία της εγκατάστασης Είδη λειτουργίας 8 4 Χειρισμός Έναρξη λειτουργίας Χειρισμός με τη μονάδα χειρισμού TORMAX Χειρισμός με το διακόπτη 3 θέσεων Χειρισμός σε πτώση ρεύματος 11 5 Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης 12 6 Συντήρηση Φροντίδα Έλεγχος λειτουργίας Συντήρηση και έλεγχος 13 7 Παράρτημα Πίνακας σφαλμάτων Λίστα ελέγχου για έλεγχο λειτουργίας 17 Δήλωση συμμόρφωσης 18 Πρώτη έκδοση: 3.12 Με επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές! Εκτυπώνουμε σε χαρτί που είναι φιλικό προς το περιβάλλον με λεύκανση χωρίς χλώριο. Οι εταιρίες Landert Motoren AG και Landert GmbH είναι πιστοποιημένες κατά ISO Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

3 1 Γενικές υποδείξεις Ομάδα στόχος Ιδιοκτήτης της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Ο ιδιοκτήτης φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Τα τοποθετημένα από τον ιδιοκτήτη για ορισμένες λειτουργίες άτομα, όπως π. χ. για το χειρισμό ή τη φροντίδα της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Τομέας ισχύος Όνομα προϊόντος εγκατάσταση πόρτας: Αυτόματη συρόμενη πόρτα Όνομα προϊόντος μηχανισμός κίνησης πόρτας: Αριθμός σειράς: Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών (παράδειγμα) imotion 2202 Sliding Door Drive imotion 2301 / 2301.IP65 Sliding Door Drive imotion 2401 / 2401.IP65 Sliding Door Drive Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών με τον αριθμό σειράς βρίσκεται επάνω στο προφίλ στήριξης. Οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους μηχανισμούς κίνησης πόρτας (διαφορές βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά). Εξήγηση συμβόλων Υπόδειξη ασφαλείας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. Τα σημεία κειμένου σε γκρι φόντο πρέπει να τα προσέξετε οπωσδήποτε για μια άψογη λειτουργία της εγκατάστασης! Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές. < Λειτουργίες, οι οποίες φέρουν σήμανση με το διπλανό σύμβολο, αντιστοιχούν στη βασική ρύθμιση, μπορούν όμως από τον τεχνικό εγκατάστασης να προγραμματιστούν διαφορετικά. Προαιρετικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις εγκαταστάσεις. Τεχνικά χαρακτηριστικά Είδος μηχανισμού κίνησης: Έλεγχος λειτουργίας: Ηλεκτρική σύνδεση: Ονομαστική ισχύς: Τροφοδοσία αισθητήρα: Είδος προστασίας μηχανισμού κίνησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20 C μέχρι +50 C Στάθμη εκπομπής θορύβου: < 70 db (A) Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός κίνησης συρόμενης πόρτας με άμεσο μηχανισμό κίνησης (imotion 2301 / 2401) μέσω σύγχρονου κινητήρα μόνιμου μαγνήτη AC Μονάδα ελέγχου λειτουργίας MCU / V AC, Hz, 10 A imotion 2202, 2301: max. 190 W imotion 2301.IP65: max. 240 W imotion 2401: max. 310 W imotion 2401.IP65: max. 350 W σε λειτουργία imotion 2202, 2301: 24 V DC (+0,5 1,5 V) 0,75 A } μπαταρίας imotion 2401: 24 V DC (+0,5 1,5 V) 1,5 A τουλάχ. 16,5 V imotion 2301.IP65: 0,75 A imotion 2401.IP65: 1,5 A μέχρι +30 C, 1,0 A μέχρι +50 C IP 22 ( IP65 για imotion 2301.IP65 και 2401.IP65) Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 3

4 2 Ασφάλεια 2.1 Αρμοδιότητα Οδηγίες για ιδιοκτήτη: Χειρισμός της εγκατάστασης: Ειδικός τεχνικός μιας αντιπροσωπείας πωλήσεων TORMAX Ιδιοκτήτης ή ένα άτομο τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη Συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας: Ιδιοκτήτης ή ένα άτομο τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη Ετήσιος έλεγχος και επιθεώρηση: Ένας εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή ειδικός τεχνικός Ειδικοί τεχνικοί είναι άτομα, τα οποία με βάση την τεχνική εκπαίδευσή τους και εμπειρία διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στον τομέα των πορτών μηχανικού χειρισμού και είναι εξοικειωμένα με τις σχετικές διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων και τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής, έτσι ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν την ασφαλούς λειτουργίας κατάσταση των μηχανικά χειριζόμενων πορτών. Η συντήρηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων επιτρέπεται να εκτελείται από έναν ηλεκτρολόγο. 2.2 Προβλεπόμενη χρήση Η χρήσης της αυτόματης συρόμενης πόρτας προβλέπεται αποκλειστικά σε στεγνούς χώρους σε τομείς διέλευσης προσώπων. Για ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, μη τήρηση των διατάξεων συντήρησης (βλέπε κεφάλαιο 6) ή αυθαίρετες αλλαγές στην εγκατάσταση, παύει να ισχύει κάθε είδους ευθύνη του κατασκευαστή. 2.3 Προϋποθέσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης Η εγκατάσταση πόρτας έχει σχεδιαστεί και εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό και πριν την παράδοση της στον ιδιοκτήτη έχει ελεγχθεί ως προς τη λειτουργία και την ασφάλεια της. Ο ιδιοκτήτης έχει λάβει από την εταιρία εγκατάστασης οδηγίες για το χειρισμό, τη συντήρηση καθώς επίσης για τους κινδύνους, οι οποίοι απορρέουν από τη λειτουργία της εγκατάστασης και το έχει επιβεβαιώσει αυτό με την υπογραφή του στο βιβλίο ελέγχου T-879. Συμπληρωματικά στις οδηγίες λειτουργίας ισχύουν οι γενικά ισχύουσες νομικές διατάξεις για την ασφάλεια, την εργασιακή ιατρική, την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος της εκάστοτε χώρας, στην οποία χρησιμοποιείται η εγκατάσταση. Διαβάζετε με προσοχή τις οδηγίες λειτουργίας πριν την έναρξη λειτουργίας της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Χρησιμοποιείτε την εγκατάσταση μόνο όταν αυτή βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τον κατασκευαστή όροι λειτουργίας και τα χρονικά διαστήματα ελέγχου και συντήρησης (κεφ. 6). Δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν ή να ακυρωθούν διατάξεις ασφαλείας (π. χ. αισθητήρες, ξεκλείδωμα χειρός). Πιθανές βλάβες πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από έναν ειδικό τεχνικό. 2.4 Κίνδυνοι Ανάλογα με το κατασκευαστικό είδος και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης υφίσταται ένα υπόλοιπο κινδύνου για σύνθλιψη, πιάσιμο καθώς επίσης πρόσκρουση με περιορισμένη δύναμη στην περιοχή κίνησης του φύλλου πόρτας. 4 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

5 Κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν: Στην περιοχή των δευτερευουσών ακμών κλεισίματος Στους οδηγούς πόρτας στο δάπεδο Στο διάκενο για την ανάρτηση πόρτας στην επένδυση Εάν τοποθετούνται αντικείμενα πολύ κοντά στην περιοχή κίνησης του φύλλου της πόρτας π. χ. ράφια πωλήσεων. Μετά από κακόβουλη ζημιά από χαλασμένους ή μη σωστά πλέον ευθυγραμμισμένους αισθητήρες, αιχμηρές ακμές, μη σωστά αναρτημένη, ελαττωματική επένδυση ή από έλλειψη καλυμμάτων. 2.5 Έλεγχοι Οι τακτικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις σύμφωνα με το κεφ. 6 πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για μια κατά το δυνατό μεγάλη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, καθώς επίσης για μια μακρόχρονη αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης ο κατασκευαστής συνιστά τη σύναψη μιας σύμβασης συντήρησης. 2.6 Παύση λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης Σε περίπτωση βλάβης, η αυτόματη συρόμενη πόρτα επιτρέπεται να τεθεί εκτός λειτουργίας μόνο από έναν ειδικό τεχνικό, από τον ιδιοκτήτη ή από ένα τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη άτομο. Αυτό είναι υποχρεωτικά απαραίτητο, όταν εμφανίζονται βλάβες ή ελαττώματα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια προσώπων. Απενεργοποιείτε την τροφοδοσία ρεύματος προς την εγκατάσταση. Επιλέγετε είδος λειτουργίας «P», εάν η εγκατάσταση συνεχίζει παρόλα αυτά να λειτουργεί μέσω μιας τροφοδοσίας ρεύματος εκτάκτου ανάγκης (Είδη λειτουργίας βλέπε κεφάλαιο 3.3). Ανοίγετε την πόρτα χειροκίνητα και την αφήνετε ανοικτή, εάν είναι εγκατεστημένη σε ένα δρόμο διαφυγής. Στοιχεία για την αποκατάσταση βλάβης βλέπε κεφάλαιο Διάθεση στα απορρίμματα Η εγκατάσταση αυτή στο τέλος της διάρκειας ζωής της θα πρέπει να αφαιρεθεί κατάλληλα και να διατεθεί στα απορρίμματα σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις. Σας συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με μια εταιρία που είναι εξειδικευμένη στη διάθεση απορριμμάτων. Καυστικά οξέα. Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αποσύνδεση της μονάδας μπαταρίας. Διαθέστε κατάλληλα στα απορρίμματα τις μπαταρίες. Εκσφενδονισμένα εξαρτήματα. Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αποσύνδεση της ανάρτησης ελαστικού ιμάντα. Χαλαρώστε με προσοχή τον ελαστικό ιμάντα. Θραύση γυαλιών. Κίνδυνος τραυματισμού κατά το ξήλωμα του φύλλου πόρτας. Μεταφέρετε με προσοχή το φύλλο πόρτας. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 5

6 3 Περιγραφή προϊόντος 3.1 Επισκόπηση συστήματος 1 5a, 7a 2a 4d 8c 8a 4b 7b 6a 7d 7d 2a 3c 3a 3a 3d 3c 3d 4a 8b 4c 7c 2b 6b 3b NK HK NK 3b εσωτερικά εξωτερικά T1321_4gr 1 Μηχανισμός κίνησης 2 Βοηθητικά εξαρτήματα μηχανισμού κίνησης u Επένδυση Μονάδα μοτέρ Σύστημα ελέγχου λειτουργίας MCU32 με σύστημα παρακολούθησης, περιορισμό δύναμης και συνεχή διάγνωση Κινούμενα στοιχεία με ράγα κύλισης απορρόφησης θορύβου Κλείδωμα με a) Χειρισμό χειρός εσωτερικά στην επένδυση στον τοίχο b) Χειρισμό χειρός εξωτερικά Τροφοδοσία ρεύματος εκτάκτου ανάγκης μέσω μονάδας μπαταρίας Μηχανικό άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης 3 Φύλλο πόρτας a) Κινούμενο φύλλο με κύρια ακμή κλεισίματος (HK) και δευτερεύουσα ακμή κλεισίματος (NK) b) Οδήγηση δαπέδου κινούμενου φύλλου c) Πλευρικό τμήμα u d) Προστατευτικό φύλλο u για την προστασία της δευτερεύουσας ακμής κλεισίματος 4 Στοιχεία χειρισμού 5 Παλμοδότης εσωτερικά 6 Παλμοδότης εξωτερικά 7 Αισθητήρες ασφαλείας 8 Συστήματα εκτάκτου ανάγκης 9 Μήνυμα εξόδου u Ανάλογα με τον εξοπλισμό της εγκατάστασης a) Μονάδα χειρισμού imotion με 6 είδη λειτουργίας και ένδειξη βλάβης b) Διακόπτης ειδών λειτουργίας με 3 θέσεις c) Κλειδαριά για τη μονάδα χειρισμού d) Είδος λειτουργίας τηλεχειριζόμενο a) με αυτόματη ενεργοποίηση b) με χειροκίνητη ενεργοποίηση Ραντάρ με / χωρίς αναγν. κατεύθυνσης Πλήκτρο Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης Ανιχνευτής χωρίς επαφή a) με αυτόματη ενεργοποίηση b) με χειροκίνητη ενεργοποίηση Ραντάρ με / χωρίς αναγν. κατεύθυνσης Κλειδοδιακόπτης Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης Συσκευή ανάγνωσης κάρτας Τηλεχειρισμός a) Αισθητ. παρουσίας εσωτερικά: Προστασία κύριας ακμής κλεισίματος b) Αισθητ. παρουσίας εξωτερικά: Προστασία κύριας ακμής κλεισίματος c) Φωτοκύτταρα d) Αισθητ. παρουσίας: Προστασία της δευτερεύουσας ακμής κλεισίματος a) Διακόπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας / ασφάλεια b) Κλείσιμο /άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης c) Σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς Κουδούνι / γκογκ Φως / αερισμός Πόρτα κλειδωμένη Κατάσταση πόρτας 6 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

7 3.2 Λειτουργία της εγκατάστασης Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης φέρει την ευθύνη, ώστε η αυτόματη συρόμενη πόρτα να είναι προσπελάσιμη ανά πάσα στιγμή. Ιδιαίτερα πρέπει να διασφαλιστεί, ώστε η διαδρομή κίνησης του συρόμενου φύλλου να μην μπλοκάρεται από κάποια αντικείμενα. T1321_12 Αυτόματη λειτουργία πόρτας με αισθητήρες Στην αυτόματη λειτουργία (είδος λειτουργίας AUTOMAT) η πόρτα ανοίγει αυτόματα και από τις δύο πλευρές μέσω αισθητήρων κατά την προσέγγιση ενός ατόμου. Ένας κλειδοδιακόπτης u ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών u επιτρέπει συνήθως την πρόσβαση από έξω στο είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ ή OFF. Η πόρτα ξεκλειδώνει, ανοίγει και κλείνει πάλι εφόσον δεν ενεργοποιηθούν άλλοι αισθητήρες μετά από έναν ξεχωριστά ρυθμισμένο χρόνο διατήρησης ανοίγματος. Οι αισθητήρες για το άνοιγμα της πόρτας και τη διατήρηση ανοικτά της πόρτας είναι έτσι διατεταγμένοι και ρυθμισμένοι, ώστε η πόρτα να ανοίγει έγκαιρα και να παραμείνει για τόσο διάστημα ανοικτή, για όσο διάστημα ένα άτομο παραμένει στην περιοχή κίνησης του φύλλου της πόρτας. Μετά όμως από ένα χρόνο παρουσίας περ. > 1 λεπτό η πόρτα μπορεί παρόλα αυτά να κλείσει. Η ρυθμισμένη από τον τεχνικό εγκατάστασης μειωμένη ταχύτητα κλεισίματος, η οποία προσαρμόζεται στο βάρος της πόρτας, συνδυασμένη με μια δύναμη < 150 N, αποτρέπει ένα δυνατό κτύπημα του κινούμενου φύλλου επάνω σε ένα άτομο. Το εμπόδιο ανιχνεύεται πρόσθετα από τον έλεγχο λειτουργίας και αρχίζει μια αυτόματη αντίστροφη κίνηση της πόρτας. Έλεγχος κυκλοφορίας Η διέλευση μπορεί να αποκλειστεί κατ επιλογήν στη μία κατεύθυνση (είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ) ή τελείως (είδος λειτουργίας OFF). Για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες (αέρας/ κρύο / ζέστη) μπορεί η πόρτα να χρησιμοποιηθεί στο είδος λειτουργίας AUTOMAT 2 με ένα μικρότερο πλάτος ανοίγματος, το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον στο πλάτος του δρόμου διαφυγής. Αυτόματος έλεγχος του συστήματος Ο έλεγχος λειτουργίας παρακολουθεί τους αισθητήρες ασφαλείας με κυκλικούς ενεργούς ελέγχους. Πρόσθετα ο έλεγχος λειτουργίας διενεργεί συνεχώς εσωτερικές δοκιμές του συστήματος. Σε περίπτωση βλάβης ενός σημαντικού για την ασφάλεια εξαρτήματος η εγκατάσταση υπεισέρχεται αυτόματα σε μια ασφαλή κατάσταση. Ο αριθμός βλάβης απεικονίζεται εδώ μέσω της μονάδας χειρισμού. Πρόσθετες πληροφορίες περί αυτού υπάρχουν στο κεφάλαιο 5 «Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης». Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 7

8 Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα u Η εγκατάσταση μπορεί μέσω ενός ηλεκτρομηχανικού κλειδώματος u στο είδος λειτουργίας OFF και προαιρετικά επίσης σε άλλα είδη λειτουργίας (π. χ. ΈΞΟΔΟΣ) να κλειδώσει στην κλειστή θέση ή να κρατηθεί κλειστή μέσω ενός μαγνήτη συγκράτησης u. Το κλείδωμα παρακολουθείται. Μια πιθανή βλάβη στη λειτουργία κλειδώματος μπορεί έτσι να απεικονιστεί άμεσα στη μονάδα χειρισμού. Λεπτομέρειες βλέπε κεφάλαιο 5 «Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης». Το κλείδωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα μέσω του προαιρετικού χειρισμού χειρός σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Λειτουργία σε διακοπή ρεύματος Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι εφικτές ανάλογα με τον εξοπλισμό της εγκατάστασης. Άμεσο άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης μέσω ενός μηχανικού συσσωρευτή ενέργειας u ή κλείσιμο εκτάκτου ανάγκης. Άμεσο ξεκλείδωμα (μόνο εφόσον έχει προγραμματιστεί από τον τεχνικό εγκατάστασης). Συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω μιας μονάδας μπαταρίας u για έναν ορισμένο χρόνο με άνοιγμα πόρτας πριν την απενεργοποίηση της μπαταρίας. Στο είδος λειτουργίας OFF η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Ξεκλείδωμα και άνοιγμα της πόρτας από έξω μέσω της επαφής του κλειδοδιακόπτη και μέσω της μονάδας μπαταρίας u. 3.3 Είδη λειτουργίας Ο χειρισμός της αυτόματης εγκατάσταση πόρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μονάδας χειρισμού u TORMAX με 6 είδη λειτουργίας και ενδείξεις κατάστασης ή μέσω ενός απλού διακόπτη on / off u με 3 είδη λειτουργίας. Είδος λειτουργίας OFF Τα μέσα διέγερσης (αισθητήρες) εσωτερικά και εξωτερικά δεν λαμβάνονται υπόψη. Η πόρτα συγκρατείται κλειστή μέσω του μοτέρ ή μέσω του μαγνήτη συγκράτησης u και / ή είναι κλειδωμένη μέσω του ηλεκτρομηχανικού κλειδώματος u. Η είσοδος είναι εφικτή μόνο μέσω του κλειδοδιακόπτη u. < Μετά την επιλογή του είδους λειτουργίας OFF η πόρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Η πόρτα κλειδώνει μετά τη λήξη του χρόνου αυτού μόλις κλείσει. Η μετάβαση απεικονίζεται στη μονάδα χειρισμού με την ένδειξη του είδους λειτουργίας OFF να αναβοσβήνει. Είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 Το είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 χρησιμοποιείται συνήθως για την ημερήσια λειτουργία. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα και από τις δύο πλευρές μέσω αισθητήρων εσωτερικά και εξωτερικά και συνήθως με ολόκληρο το πλάτος ανοίγματος. 8 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

9 Είδος λειτουργίας AUTOMAT 2 Το είδος λειτουργίας AUTOMAT 2 χρησιμοποιείται συνήθως για την ημερήσια λειτουργία. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα και από τις δύο πλευρές μέσω αισθητήρων εσωτερικά και εξωτερικά και συνήθως με ένα μειωμένο πλάτος ανοίγματος. < Ο χρόνος διατήρησης ανοίγματος μπορεί εάν χρειαστεί να ρυθμιστεί από τον τεχνικό εγκατάστασης διαφορετικά από το είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ Το είδος λειτουργίας ΈΞΟΔΟΣ χρησιμοποιείται συνήθως για τη λειτουργία πριν από τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα μόνο μέσω του εσωτερικού αισθητήρα. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος της πόρτας για λόγους ασφαλείας λαμβάνεται επίσης υπόψη ο εξωτερικός αισθητήρας. Το πλάτος ανοίγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 ή AUTOMAT 2. Η πόρτα μπορεί να μπλοκαριστεί αυτόματα μέσω του μαγνήτη συγκράτησης u. Είδος λειτουργίας ΑΝΟΙΚΤΗ Η πόρτα ανοίγει και παραμένει ανοικτή. Το πλάτος ανοίγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 ή AUTOMAT 2. P Είδος λειτουργίας Χειροκίνητη λειτουργία Τα φύλλα της πόρτας μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Αυτό το είδος λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των φύλλων πόρτας και της οδήγησης δαπέδου ή την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης. Μετά την εγκατάλειψη αυτού του είδους λειτουργίας εκτελείται νέα εκκίνηση της εγκατάστασης. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 9

10 4 Χειρισμός Ο χειρισμός της αυτόματης συρόμενης πόρτας επιτρέπεται να εκτελείται αποκλειστικά από έναν ειδικό τεχνικό, τον ιδιοκτήτη ή από ένα τοποθετημένο από τον ιδιοκτήτη άτομο. 4.1 Έναρξη λειτουργίας Πριν την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής τάσης: Απασφαλίστε τα προαιρετικά μηχανικά κλειδώματα πόρτας όπως π. χ. την κλειδαριά δαπέδου. Ελέγξτε εάν η περιοχή κίνησης των φύλλων πόρτας είναι ελεύθερη από άλλα αντικείμενα όπως π. χ. ομπρελοθήκη ή κινούμενα ράφια. Ελέγξτε, εάν η οδήγηση δαπέδου (ιδιαίτερα μια συνεχής οδήγηση) είναι καθαρή από αντικείμενα (π. χ. χαλίκια ή χιόνι). Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τάση και επιλέξτε π. χ. είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Η πρώτη κίνηση μετά την ενεργοποίηση του ρεύματος εκτελείται αργά με ένδειξη H61 / H62. Ο έλεγχος λειτουργίας ελέγχει εδώ τη διαδρομή κίνησης του φύλλου πόρτας και καθορίζει την τελική θέση. Η πόρτα είναι τώρα έτοιμη για λειτουργία. 4.2 Χειρισμός με τη μονάδα χειρισμού TORMAX Μονάδα χειρισμού TORMAX OFF Σύμβολα για είδος λειτουργίας Πλήκτρο επιλογής 1 προς τα πάνω Κλειδαριά u για μονάδα χειρισμού 1 AUTOMAT 1 AUTOMAT 2 ΈΞΟΔΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗ T1321_1gr Πόρτα ηλεκτρικά κλειδωμένη Χειροκίνητη λειτουργία Πλήκτρο επιλογής 2 προς τα κάτω 0 1 Επιλογή των ειδών λειτουργίας Απασφάλιση κλειδαριάς u για μονάδα χειρισμού. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο επιλογής 1 ή 2. Φωτίζει το αντίστοιχο σύμβολο του είδους λειτουργίας. Ένδειξη σε βλάβες Π. χ. H31 ή π. χ. E11 Σημασία της ένδειξης βλέπε κεφάλαιο 7. Επαναφορά με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου επιλογής 2. Νέα εκκίνηση της εγκατάστασης Πατήστε το πλήκτρο επιλογής 2 για τουλάχιστον 5 δευτερ. Το λογισμικό εκτελεί νέα εκκίνηση. Ο έλεγχος λειτουργίας εκτελεί στη συνέχεια μια διαδρομή βαθμονόμησης, ελέγχει τη διαδρομή κίνησης και αναζητεί εκ νέου την τελική θέση. Ένδειξη μέσω H61 και H Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

11 4.3 Χειρισμός με το διακόπτη 3 θέσεων Επιλογή των ειδών λειτουργίας Το είδος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας. (Νέα εκκίνηση της εγκατάστασης μέσω διακοπής για τουλάχιστον 5 δευτερ. της εγκατάστασης από το ηλεκτρικό δίκτυο.) Είδος λειτουργίας OFF Είδος λειτουργίας AUTOMAT 1 Είδος λειτουργίας ΑΝΟΙΚΤΗ T1305_4 4.4 Χειρισμός σε πτώση ρεύματος Κλείδωμα χειρός u Στρέφετε το χειρισμό χειρός προς τα δεξιά (imotion 2301, 2401), αλλιώς πατήστε μέσα το κουμπί του χειρισμού χειρός (imotion 2202). T1321_9 T1321_8 T1321_11 T1321_10 imotion 2301, 2401 imotion 2202 Κλείνετε την πόρτα με το χέρι μέχρι να πιάσει το μάνδαλο. Θέτετε το διακόπτη 3 θέσεων στο είδος λειτουργίας OFF. Σε χρήση της μονάδας χειρισμού TORMAX κατά την επαναφορά του ρεύματος ρυθμίζεται αυτόματα το είδος λειτουργίας OFF λόγω της ασφαλισμένης θέσης του κλειδώματος. Ξεκλείδωμα χειρός u Στρέφετε το χειρισμό χειρός προς τα αριστερά (imotion 2301, 2401), αλλιώς τραβήξτε έξω το κουμπί του χειρισμού χειρός (imotion 2202). imotion 2301, 2401 imotion 2202 Ανοίξτε την πόρτα με το χέρι. Ρυθμίστε το διακόπτη 3 θέσεων στο είδος λειτουργίας, το οποίο οφείλει να είναι ενεργό μετά την επαναφορά του ρεύματος. Άνοιγμα μέσω κλειδοδιακόπτη u με μονάδα μπαταρίας u Ενεργοποιήστε τον κλειδοδιακόπτη τουλάχιστον 3 δευτερ. και στρέψτε πάλι πίσω. Η μπαταρία ενεργοποιείται μέσω της λειτουργίας Wake-Up. Ενεργοποιήστε τον κλειδοδιακόπτη ακόμα μια φορά σύντομα. Εάν χρειαστεί μπορεί να αλλάξει το είδος λειτουργίας στη μονάδα χειρισμού κατά τη διάρκεια του Wake-up. Ο κλειδοδιακόπτης δεν επιτρέπεται να είναι συνεχώς ενεργοποιημένος! Η πόρτα ξεκλειδώνει και ανοίγει. Η μπαταρία απενεργοποιείται πάλι. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 11

12 5 Διαδικασία σε περίπτωση βλάβης Βλάβες παρουσιάζονται με ασυνήθιστες συμπεριφορές της πόρτας και / ή ως ένδειξη σφάλματος στη μονάδα χειρισμού. Στη μονάδα χειρισμού τα μηνύματα σφαλμάτων απεικονίζονται με ένα «E» ή «H» που αναβοσβήνει εναλλάξ ακολουθούμενο από δύο αριθμούς. Ένδειξη H = υπόδειξη > Η εγκατάσταση μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Ένδειξη E = σφάλμα > Η εγκατάσταση είναι ακινητοποιημένη. Μερικές βλάβες ή υποδείξεις μπορούν να αποκατασταθούν με τη νέα εκκίνηση του μηχανισμού κίνησης πόρτας μέσω Reset του λογισμικού και / ή με τη σύντομη αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ένδειξη και επαναφορά σε βλάβη με τη μονάδα χειρισμού TORMAX Επισκόπηση ενδείξεων σφάλματος βλέπε πίνακα στο κεφ Αναζήτηση της ένδειξης σφαλμάτων με το πλήκτρο επιλογής 1 προς τα επάνω (για την απεικόνιση περισσοτέρων σφαλμάτων). T1305_5 1. Επαναφορά της ένδειξης σφαλμάτων, πατήστε σύντομα το πλήκτρο επιλογής 2 προς τα κάτω. 2. Reset λογισμικού: Πατήστε το πλήκτρο 5 δευτερ. Επαναφορά σε βλάβη με το διακόπτη 3 θέσεων Reset λογισμικού σε περίπτωση βλάβης: Αλλάξτε είδος λειτουργίας. T1305_4 Επαναφορά σε βλάβη με διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας Σε εγκαταστάσεις χωρίς μονάδα μπαταρίας διακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία περ. 10 δευτερ. Εάν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί με τον τρόπο αυτό ή εμφανιστεί πάλι μετά από σύντομο διάστημα, τότε αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί από έναν ειδικό τεχνικό του εμπορικού αντιπροσώπου της TORMAX. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό σφάλματος και να μας το γνωστοποιήσετε. Για τη διεύθυνση βλέπε πίσω σελίδα ή επάνω στην πινακίδα σέρβις της εγκατάστασης. 12 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

13 6 Συντήρηση Η εγκατάσταση πριν την πρώτη έναρξη λειτουργίας πρέπει να ελεγχθεί και να επιθεωρηθεί από έναν ειδικό τεχνικό. Για μια κατά το δυνατό μεγάλη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, καθώς επίσης για μια μακρόχρονη αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης ο κατασκευαστής συνιστά τη σύναψη μιας σύμβασης συντήρησης. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση οδηγεί στον αποκλεισμός κάθε είδους ευθύνης του κατασκευαστή. Θα πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης: 6.1 Φροντίδα Πιθανοί κίνδυνοι σύνθλιψης από το κλείσιμο των πορτών! Τα πιάσιμο μελών του σώματος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. Καθαρίζετε την εγκατάσταση μόνο στο είδος λειτουργίας OFF, ANOIKTH ή στη χειροκίνητη λειτουργία. Καθαρίζετε τα εξαρτήματα επένδυσης, τη μονάδα χειρισμού και τα φύλλα πόρτας με ένα υγρό πανί με ένα γνωστό στο εμπόριο προϊόν καθαρισμού. Ελευθερώνετε την οδήγηση δαπέδου από τις βρομιές και καθαρίζετε με ένα υγρό πανί. 6.2 Έλεγχος λειτουργίας Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ελέγχει τη λειτουργία και τις διατάξεις ασφαλείας της αυτόματης συρόμενης πόρτας τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η έγκαιρη αναγνώριση λειτουργικών βλαβών ή αλλαγών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της εγκατάστασης. Σημεία ελέγχου βλέπε κεφ. 7.2 Λίστα ελέγχου για έλεγχο λειτουργίας. Εάν στους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθούν ελαττώματα, τότε αυτά θα πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της TORMAX (διεύθυνση βλέπε πίσω πλευρά αυτών των οδηγιών). Πιθανές λανθασμένες ενεργοποιήσεις της αυτόματης συρόμενης πόρτας. Πιθανοί κίνδυνοι τραυματισμού από πρόσκρουση ή σύνθλιψη. Μη χρησιμοποιείτε μέλη του σώματος για τον έλεγχο της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο αντικείμενο (π. χ. φελιζόλ ή χαρτόνι). 6.3 Συντήρηση και έλεγχος Η συντήρηση και ο έλεγχος επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από έναν εκπαιδευμένο γι αυτό τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χρονικό διάστημα συντήρησης Τα χρονικά διαστήματα συντήρησης καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα χρήσης. Η συντήρηση πρέπει όμως να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 13

14 Έκταση των εργασιών συντήρησης Το περιεχόμενο των εργασιών συντήρησης προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή σε μια λίστα ελέγχου. Βιβλίο ελέγχου Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται στη συνέχεια στο βιβλίο ελέγχου. Το βιβλίο ελέγχου φυλάσσεται με ασφάλεια από τον ιδιοκτήτη. 14 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

15 7 Παράρτημα 7.1 Πίνακας σφαλμάτων Συμπεριφορά εγκατάστασης Αρ. Αιτία Αποκατάσταση / επαναφορά Πόρτα σταματά στο άνοιγμα. H91 Ηλεκτρ. αναγνώριση εμποδίου κατά το άνοιγμα από πρόσωπο, πίεση αέρα, αερισμό, βρομιά στην οδήγηση δαπέδου. Πόρτα αναστρέφει κατά το κλείσιμο. Πόρτα σταματά κατ επανάληψη στο άνοιγμα. Πόρτα σταματά κατ επανάληψη στο κλείσιμο. Υπόδειξη για λειτουργία αναζήτησης. Πόρτα λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα. H92 H93 H94 H61 H62 Ηλεκτρ. αναγνώριση εμποδίου κατά το άνοιγμα από πρόσωπο, πίεση αέρα, αερισμό, βρομιά στην οδήγηση δαπέδου. Ηλεκτρονική αναγνώριση εμποδίου κατά το άνοιγμα στο ίδιο σημείο από σταθερό εμπόδιο. Ηλεκτρονική αναγνώριση εμποδίου κατά το κλείσιμο στο ίδιο σημείο από σταθερό εμπόδιο. Λειτουργία αναζήτησης της πόρτας μετά από Reset ή την επιστροφή ρεύματος. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Απομακρύνετε εμπόδιο. Καθαρισμός οδήγησης δαπέδου στο είδος λειτουργίας P. Αφήνετε να εκτελεστεί μέχρι το τέλος η λειτουργία αναζήτησης. H71 Λειτουργία μπαταρίας Αναμονή επιστροφής ρεύματος. Ενεργοποιήστε ηλεκτρική τροφοδοσία. Πόρτα μένει κλειστή. Είδος λειτουργίας όπως π. χ. OFF, ΈΞΟΔΟΣ ή P. Πόρτα μένει ανοικτή. Είδος λειτουργίας όπως π. χ. ΑΝΟΙΚΤΗ ή P. Πόρτα δεν κλειδώνει στο OFF. E11 Μάνδαλο μπλοκάρει ή έχει βλάβη. Πόρτα δεν ανοίγει μετά την αλλαγή από το OFF στο AUTOMAT. Το μάνδαλο παράγει περιοδικά ήχους ενεργοποίησης. Πόρτα δεν ανοίγει στο OFF μέσω του κλειδοδιακόπτη. Το μάνδαλο παράγει ήχους ενεργοποίησης. E11 E11 Μάνδαλο μπλοκάρει ή έχει βλάβη. Μάνδαλο μπλοκάρει ή έχει βλάβη. Πόρτα μένει κλειστή. E31 Η διάταξη ασφαλείας στην κατεύθυνση ανοίγματος είναι συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Επιλέξτε π. χ. είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Επιλέξτε π. χ. είδος λειτουργίας AUTOMAT 1. Στο είδος λειτουργία OFF με κλειστή την πόρτα: Πιέστε το φύλλο πόρτας μερικά δευτερόλεπτα προς την κλειστή θέση. Στο είδος λειτουργίας AUTO- MAT 1: Πιέστε το φύλλο πόρτας σύντομα προς την κλειστή θέση. Ενεργοποιήστε κλειδοδιακόπτη και πιέστε στη συνέχεια το φύλλο πόρτας προς την κλειστή θέση. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 15

16 Συμπεριφορά εγκατάστασης Αρ. Αιτία Αποκατάσταση / επαναφορά Πόρτα μένει ανοικτή. E32 Η διάταξη ασφαλείας στην κατεύθυνση κλεισίματος συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Πόρτα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει. Πόρτα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει. Πόρτα μένει ανοικτή. E33 E34 E41 E42 E43 Η διάταξη ασφαλείας στην κατεύθυνση ανοίγματος είναι συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Η διάταξη ασφαλείας στοπ είναι συνεχώς ενεργή (> 1 λεπτό) ή έχει βλάβη. Παλμοδότης εσωτερικά > 1 λεπτό ενεργός. Παλμοδότης εξωτερικά > 1 λεπτό ενεργός. Κλειδοδιακόπτης > 1 λεπτό ενεργός. Πόρτα σταματά. E5.. Απόκλιση στη διαδρομή κίνησης. Σταθερό εμπόδιο στην περιοχή κίνησης. Πόρτα σταματά. Πόρτα σταματά. E61 E62 E64 E65 Υπερφόρτωση τροφοδοσίας ή τάση πολύ χαμηλή. Υπερθέρμανση μηχανισμού κίνησης / ελέγχου λειτουργίας. Πόρτα σταματά. E.. Απενεργοποίηση ασφαλείας E8.. ελέγχου λειτουργίας. Πόρτα προσκρούει σε άτομο. Διάταξη ασφαλείας ή ρύθμιση ανεπαρκής. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Απομακρύνετε αντικείμενα από την περιοχή αισθητήρα. Ρύθμιση αισθητήρα από εξειδικευμένο τεχνικό. Επαναφορά κλειδοδιακόπτη. Απομακρύνετε σταθερό εμπόδιο στην περιοχή κίνησης του φύλλου πόρτας. Εκτελείτε Reset. Έλεγχος τροφοδοσίας ρεύματος και συνδέσεων από εξειδικευμένο τεχνικό. Αναμονή μέχρι την αυτόματη επαναφορά μετά από ψύξη. Αποφεύγετε την ηλιακή ακτινοβολία. Εκτελείτε Reset λογισμικού. Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας (βλέπε ενότητα 2.6). 16 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

17 7.2 Λίστα ελέγχου για έλεγχο λειτουργίας Σημείο ελέγχου Διαδικασία Αποτέλεσμα Αισθητήρες T1321_7 Διαπερνάτε την πόρτα σε κανονικό τέμπο από μπροστά καθώς επίσης από διάφορες κατευθύνσεις από μέσα και έξω. Η πόρτα ανοίγει έγκαιρα και αρκετά γρήγορα, χωρίς να εμποδίζει τη διέλευση. Αισθητήρες ασφαλείας T1321_7 Περνάτε την πόρτα με αργή ταχύτητα, αναλογικά με ένα άτομο με κινητικά προβλήματα, από μπροστά καθώς επίσης από διάφορες κατευθύνσεις από μέσα και έξω. Η πόρτα παραμένει ανοικτή μέχρι την ολοκλήρωση της διέλευσης. Κινούμενο φύλλο, πλευρικά εξαρτήματα, σταθερό φύλλο Ελέγξτε για ζημιές το γέμισμα της πόρτας (τζάμι) καθώς επίσης τις ακμές πόρτας και τα ελαστικά προφίλ. Κινούμενα στοιχεία και οδηγοί πόρτας Ελέγξτε τους θορύβους κατά την κίνηση της πόρτας. T1321_2 Τα φύλλα πόρτας δεν εμφανίζουν αιχμηρές ακμές και θραύσματα γαλιού. Τα πλευρικά εξαρτήματα και οι στεγανοποιήσεις πόρτας είναι στη θέση τους και χωρίς ζημιές. Δεν εμφανίζονται ασυνήθιστοι θόρυβοι στο μηχανισμό κίνησης, στα κινούμενα στοιχεία ή στους οδηγούς δαπέδου. Επένδυση Ελέγξτε εάν η επένδυση είναι τοποθετημένη και στερεωμένη σωστά. Η επένδυση είναι τοποθετημένη σταθερά και είναι ασφαλισμένη. imotion 2301 / 2401 imotion 2202 Στοιχεία χειρισμού 3 Περιβάλλον της εγκατάστασης T1321_12 Ελέγξτε τη λειτουργία και τις επιγραφές των στοιχείων χειρισμού. Ελέγξτε την πρόσβαση προς την πόρτα και την περιοχή κίνησης των φύλλων πόρτας. Τα στοιχεία χειρισμού λειτουργούν και οι επιγραφές υπάρχουν και είναι ευανάγνωστες. Η πρόσβαση προς την πόρτα είναι ελεύθερη από αντικείμενα και σημεία πρόσκρουσης. Σε απόσταση τουλάχ. 50 cm από το κινούμενο φύλλο δεν υπάρχουν αντικείμενα όπως π. χ. ράφια, γλάστρες φυτών, ομπρελοθήκες. Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr 17

18 Δήλωση συμμόρφωσης Κατά την έννοια της οδηγίας 2006/42/ΕΚ (οδηγία περί μηχανών), παράρτημα II A Προϊόν: Αυτόματη συρόμενη πόρτα Ονομασία τύπου: imotion 2202 imotion 2301 imotion 2401 imotion 2301.IP65 imotion 2401.IP65 Αριθμός σειράς:. Διεύθυνση κατασκευαστή:. Αρχές: Δήλωση ενσωμάτωσης της TORMAX Landert Motoren AG με τον αριθμό: T Πρόσθετα με τις αναφερόμενες στη δήλωση ενσωμάτωσης προδιαγραφές η εγκατάσταση πόρτας πληροί τις ακόλουθες διατάξεις: DIN Δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη, ότι το παραπάνω αναφερόμενο προϊόν, στο οποίο αναφέρεται η δήλωση αυτή, συμφωνεί με τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ (οδηγία περί μηχανών) (δήλωση ενσωμάτωσης T-1502). Πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη η οδηγία 2006/95/ΕΚ (χαμηλή τάση) και η οδηγία 2004/108/ΕΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και ισχύει η συμφωνία του προϊόντος αυτού με τις παραπάνω αρχές και προδιαγραφές (δήλωση συμμόρφωσης T-1310). Τόπος: Ημερομηνία: Εκπρόσωπος CE: 18 Οδηγίες λειτουργίας imotion 2202 / 2301/ 2401 T-1321 gr

19

20 the passion to drive doors TORMAX Sliding Door Drives TORMAX Swing Door Drives TORMAX Folding Door Drives TORMAX Revolving Door Drives Κατασκευαστής: TORMAX CH-8180 Bülach-Zürich Phone +41 (0) Fax +41 (0) Homepage Παροχή συμβουλών, πωλήσεις, τοποθέτηση, επισκευές και σέρβις: Η TORMAX είναι τμήμα και καταχωρημένο εμπορικό σήμα της εταιρίας Landert Motoren AG

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Ποιότητα είναι η δύναμή μας Η TORMAX υλοποιεί από κοινού με αξιόπιστους συνεργάτεςσε όλο τον κόσμο λύσεις συρόμενων πορτών για πολύ διαφορετικές ανάγκες. Η καρδιά του

Διαβάστε περισσότερα

940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός

940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός * ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός 2.000.000 κινήσεις Eγγυημένη απόδοση καλής λειτουργίας Μονόφυλλη, Δίφυλλη & Τηλεσκοπική, Συνεχής λειτουργία. * Κανένας φόβος για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες!

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Ανακαλύψτε την αυτοματοποιημένη κίνηση! Η εταιρία Somfy, ένας μεγάλος κατασκευαστής πολλών εφαρμογών γύρω από την αυτοματοποιημένη κίνηση στο σπίτι και στα κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Φάρδος 15cm. Ύψος 10cm. Ο πραγματικά συμπαγής αυτόματος μηχανισμός συρόμενων πορτών. O Kόσμος του Γυαλιού Οκτώβριος 2007

Φάρδος 15cm. Ύψος 10cm. Ο πραγματικά συμπαγής αυτόματος μηχανισμός συρόμενων πορτών. O Kόσμος του Γυαλιού Οκτώβριος 2007 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. του Ομίλου εταιρειών Γαρυφάλλου, συνεχίζοντας την δυναμική της πορεία στο τομέα των αυτόματων πορτών, φέρνει αποκλειστικά για την Ελλάδα & την Κύπρο τον καινούργιο συμπαγή μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool Leica LO L2 elf leveling alignment tool 3 6 7 5 8 4 9 2 1 1.5 m Οδηγίες χρήσης Έκδοση 757665 Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του LO της Leica. Στο τέλος των οδηγιών χρήσης θα βρείτε τις υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας ALC 2 F Σήμανση στη συσκευή Προσοχή! Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κυττάζετε στην ακτίνα. Μέγιστη απόδοση εξόδου < 1 mw, Μήκος κύματος 630 650 nm, Προϊόν της κατηγορίας λέιζερ 2 (βάσει DIN EN 60825-1:2001-11)

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

MOBY. Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας.

MOBY. Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας. MOBY 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας ελέγχου της για να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ) Συσκευή με μπαταρίες για τον ασύρματο έλεγχο διέλευσης νερού στα σώματα και αυτονομία θέρμανσης σε παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139 WAVE MODE MOBILE ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Cod. Art. A038 / A039 Habakis Co Υψηλάντου 4 456, Κηφισιά Τηλ.: 20807470 Fax: 208074662 Email: service@habakis.gr www.habakis.gr CISA SpA Via Oberdan, 42 4808 Faenza

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΕΑΠ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΕΑΠ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΕΑΠ) Ðñùôïðïñßá ôçí Ðïéüôçôá ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Φωτισμός & εξαερισμός ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (1) ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (2) ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (3) Χειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερη ασφάλεια στην πόρτα σας.

Περισσότερη ασφάλεια στην πόρτα σας. Περισσότερη ασφάλεια στην πόρτα σας. Με τους νέους αυτόματους πολλαπλούς μηχανισμούς ασφάλισης. για πόρτες autolock AV3 bluematic EAV3 02 Πείτε γεια στην καινοτομία! autolock AV3 και bluematic EAV3»Ο κατάλληλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα