ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX. Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX. Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού

2

3 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Οι πηγές χρηµατοδότησης είναι: Ετήσια Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Κράτους. Κονδύλια από τον Προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων. Ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις και φορείς, από ιδιώτες, διεθνείς οργανισµούς και δωρεές κάθε είδους. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, από εµπορική εκµετάλλευση των προϊόντων που προκύπτουν από χρηµατοδοτούµενα έργα. Έσοδα από τις κρατήσεις που επιβάλλονται στα εκτελούµενα έργα. Οι τόκοι των κεφαλαίων των χρηµατοδοτούµενων έργων και των αποθεµατικών του Λογαριασµού. Το «πλεόνασµα» ή «καθαρά διαθέσιµα» του Ειδικού Λογαριασµού προκύπτει από τους ανωτέρω αναφερόµενους πόρους µετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων των προγραµµάτων και των εξόδων λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασµού. Ενίσχυση της έρευνας σε Το «πλεόνασµα» κατανέµεται από την Επιτροπή, ύστερα από έγκριση σχετικού προϋπολογισµού που υποβάλλει η Επιτροπή προς τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. 1. Τα «καθαρά διαθέσιµα» του Λογαριασµού διατίθενται ετησίως για τις εξής δραστηριότητες: τοµείς επιστηµών που ενδιαφέρουν άµεσα το Τ.Ε.Ι. 2. Εκπόνηση µελετών σχετικά µε την ανάπτυξη του Ιδρύµατος. 3. Προµήθεια και συντήρηση βασικού εξοπλισµού ιδιαίτερης σηµασίας για το Ίδρυµα. 4. Ενίσχυση της Φοιτητικής Μέριµνας και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος µετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. 5. Κάλυψη διαφόρων έκτακτων αναγκών, οι οποίες προσδιορίζονται από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Το Οργανόγραµµα του Ε δίνεται παρακάτω:

4 Σ τ η Εν συνεχεία περιγράφονται συνοπτικά τα έργα του Ειδικού Λογαριασµού στα οποία Επιστηµονικοί υπεύθυνοι είναι µέλη του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος και στα οποία συµµετέχει και αριθµός µελών ΕΠ του Τµήµατος. Έργο "Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας" Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Χατζής Βασίλειος, Προϋπολογισµός Έργου: ,00 Χρονική ιάρκεια Έργου: 1/5/ /08/2008 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου: To έργο αποσκοπεί στην αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων Βιοµηχανικής Πληροφορικής και ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µε παράλληλη βελτίωση της στελέχωσης και των εξοπλισµών για τη σωστή εφαρµογή των νέων προγραµµάτων. Το πρόγραµµα πήρε αρχική χρηµατοδότηση για την περίοδο και ήδη εγκρίθηκε επέκταση του έργου µέχρι το 2008 µε συνολική χρηµατοδότηση Η σηµαντικότατη αύξηση έχει σχέση µε τη µέχρι τώρα πορεία του έργου και την πολύ καλή απορρόφηση της χρηµατοδότησης που είναι ανάµεσα στις πρώτες απορροφήσεις εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας. Συγκεκριµένα στα πλαίσια του Έργου:

5 α) Τα προγράµµατα σπουδών αναµορφώνονται σύµφωνα µε τα διεθνώς κρατούντα και τα προβλήµατα που εντοπίσθηκαν. β) Καθιερώνονται όργανα και πάγιες διαδικασίες για την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και τη διαρκή βελτίωσή της. γ) οκιµάζονται νέες µορφές εκπαίδευσης µε στόχο να αντιµετωπισθεί η αύξηση του αριθµού των εισακτέων και να δοθούν περισσότερες δυνατότητες εκπαίδευσης σε σπουδαστές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα (π.χ. εργαζόµενοι). δ) Ενισχύεται ο εργαστηριακός και σεµιναριακός χαρακτήρας των σπουδών. ε) Οργανώνονται κύκλοι µαθηµάτων για να καλυφθούν τα διαφοροποιούµενα ενδιαφέροντα των φοιτητών. στ) Προσφέρονται κύκλοι σπουδών διδακτικής της Πληροφορικής για όσους φοιτητές σκοπεύουν να εργασθούν στην εκπαίδευση. ζ) Γίνεται προσπάθεια για ορθολογικότερη χρήση των πόρων των δύο Τµηµάτων που έχουν πολλούς κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους. 1 Αναµόρφωση Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Βιοµηχανικής Πληροφορικής 2 Αναµόρφωση Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών 3 ιδακτικό Έργο νέων µελών ΕΠ για Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ιδακτικό Έργο νέων µελών ΕΠ για Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5 Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας - ηµοσιότητα 6 Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας - Προµήθεια Βιβλίων 7 Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας - Προµήθεια Αναλωσίµων Υλικών Τέλος στα πλαίσια του έργου και για την διάχυση των αποτελεσµάτων του, πραγµατοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις, µια διηµερίδα µε θέµα «Επιχείρηση και Πληροφορική» στις Μαΐου 2005 από το Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής και µια ηµερίδα µε θέµα «Παρόν και Μέλλον της ιαχείρισης Πληροφοριών» στις 6 εκεµβρίου 2005 από το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ενώ προγραµµατίστηκε άλλη µια ηµερίδα στα τέλη Μαΐου 2008 από το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών µε θέµα «Παρόν και Μέλλον της ιαχείρισης Πληροφοριών».

6 Έργο "Λειτουργία και ανάπτυξη Γραφείου ιασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας-Β Φάση» Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Τερζίδης Κωνσταντίνος Προϋπολογισµός Έργου: ,00 Χρονική ιάρκεια Έργου: 1/09/ /6/2008 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου: Το Γραφείο ιασύνδεσης στην παρούσα φάση του: Προσεγγίζει την Αγορά εργασίας προκειµένου να καταγράψει τις τάσεις και τις ανάγκες της, ανιχνεύει το «προφίλ» των νέων επαγγελµάτων και εντοπίζει τις νέες θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους υπευθύνους σχετικά µε θέµατα που αφορούν στο γυναικείο πληθυσµό του ΤΕΙ Καβάλας αλλά και γενικότερα σε οµάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό στηρίζοντάς τες και ταυτόχρονα υποκινώντας τες σε δράση. Ενηµερώνει για τα προπτυχιακά και τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης για τις πηγές υποτροφιών, κληροδοτηµάτων καθώς και για προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης (επιµόρφωσης, επανακατάρτισης), προγράµµατα σπουδών επιλογής, συµπληρωµατικής εκπαίδευσης κ.ά. ιοργανώνει σεµινάρια εξειδίκευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, διαλέξεις, ηµερίδες, και «Ηµέρες Καριέρας» (όπου τελειόφοιτοι και απόφοιτοι µπορούν να γνωρίσουν από κοντά τους δυνητικούς εργοδότες τους), διεξάγει «Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού», προσφέρει υπηρεσίες Συµβουλευτικής καθώς και πλήθος άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης, όσο και µετά την αποφοίτηση. Eνηµερώνει επιχειρήσεις και φορείς για τις ειδικότητες του ΤΕΙ Καβάλας αλλά και τις γνώσεις και τις δεξιότητες των αποφοίτων του, συγκεντρώνει στοιχεία για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τα τεχνολογικά στελέχη και τις ειδικευµένες γνώσεις τους που οφείλουν αυτά να έχουν, όπως και για τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναρτεί θέσεις εργασίας, προκηρύξεις και σχετική αρθρογραφία από τον τοπικό και πανελλαδικό αλλά και ξενόγλωσσο Τύπο.

7 ιαθέτει σε κοινή χρήση εξειδικευµένα βιβλία, λεξικά, λογισµικά προσοµοιώσεων, τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού και ικανοτήτων, προγράµµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών. Ανταλλάσσει πληροφορίες µε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και την Αγορά Εργασίας ηµεδαπής και αλλοδαπής για τη συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού. Συνδέει τους φοιτητές µε επιµελητήρια, οργανισµούς, υπουργεία, φορείς, επιχειρήσεις κ. ά. Το Γραφείο ιασύνδεσης δηµιούργησε ήδη: δική του ιστοσελίδα, µε διαρκή τροφοδοσία και ανανεώσιµη πολυφασµατική πληροφόρηση «εργαλεία» Συµβουλευτικής: δίπτυχα συµβουλευτικής, ένα ελληνόγλωσσο κι ένα ξενόγλωσσο προσπέκτ όπως κι έναν ογδοντασέλιδο «Οδηγό Αποτελεσµατικής Αναζήτησης Εργασίας». ειδικευµένη βιβλιοθήκη αρχείο αποφοίτων πέντε θέσεις κοινής πρόσβασης στο ιαδίκτυο οι οποίες χαίρουν έντονου καθηµερινού ενδιαφέροντος (τόσο από τους φοιτητές όσο και από άτοµα πέρα από τα όρια του ΤΕΙ που όµως ενδιαφέρονται για θέµατα εκπαιδευτικά και ζητήµατα Αγοράς Εργασίας). Εκδίδει ένα ενηµερωτικό έντυπο µε τίτλο «Ενηµέρωση, επικοινωνία και δράση». Καταρτίζει τα στελέχη του, µεταξύ άλλων, στη θεωρητική κατανόηση αλλά και στη χρήση ψυχοµετρικών διαδικασιών, στη συµβουλευτική, στην ολοκλήρωση τεχνικών συνέντευξης τελειοφοίτων-αποφοίτων (συνεργαζόµενο στενά µε την εταιρία «SHL Hellas», Αθήνα), όπως αυτές χρησιµοποιούνται στη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Ενηµερώνει µαζικά, συµµετέχοντας σε ειδικά σεµινάρια και εκδηλώσεις ορκωµοσίας αποφοίτων στην Καβάλα και τη ράµα, όλους τους αποφοίτους σχετικά µε θέµατα αγοράς εργασίας, οργάνωσης της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, αναζήτησης-εξεύρεσης µεταπτυχιακών προγραµµάτων, σύνταξης και παρουσίασης εντύπων (βιογραφικού,

8 συνοδευτικής επιστολής και αίτησης), συνέντευξης πρόσληψης, προγραµµάτων εργασιακής εµπειρίας αλλά και επιχειρηµατικών και µεταπτυχιακών δυνατοτήτων. Επικοινωνεί τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά και ταχυδροµικά µε φοιτητές κι αποφοίτους για να τους ενηµερώσει για θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης, σεµινάρια εξειδίκευσης και εκδηλώσεις, αποδελτιώνει τον Τύπο (τοπικό και πανελλαδικό) για εντοπισµό κενών θέσεων εργασίας αλλά και τη γενικότερη ενηµέρωση των χρηστών σε θέµατα εργασίας και εκπαίδευσης. Συνεργάζεται µε φορείς και Ιδρύµατα (Τριτοβάθµια και ευτεροβάθµια) για τη συγκέντρωση υλικού σχετικού µε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, σεµινάρια εξειδίκευσης αλλά και πληροφόρησης που εξυπηρετούν µε οποιοδήποτε τρόπο τους χρήστες. Οδηγεί µέσα από Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Ικανοτήτων στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους σπουδαστές και τους αποφοίτους, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Αγοράς Εργασίας πλήρως οργανωµένοι και κατάλληλα εφοδιασµένοι. Έργο: «Πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ Καβάλας στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου ιασύνδεσης» Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Τερζίδης Κωνσταντίνος Προϋπολογισµός Έργου: Χρονική ιάρκεια Έργου: 1/1/ /6/2008 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου: Το «Κέντρο Επιχειρηµατικότητας» που σκοπεύει να οργανώσει και να λειτουργήσει το Γραφείο ιασύνδεσης στοχεύει, µεταξύ άλλων, στην Προσέγγιση του επιχειρηµατικού γίγνεσθαι καταγράφοντας τάσεις και ανάγκες, έτσι ώστε οι «υποψήφιοι επιχειρηµατίες» του Ιδρύµατος να µπορούν να ιδρύσουν και να υποστηρίξουν µε επιτυχία τη δική τους επιχειρηµατική ιδέα.

9 ιοργάνωση σεµιναρίων εξειδίκευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, διαλέξεις, ηµερίδες, και «Ηµέρες Καριέρας», προσφοράς «Τεστ εξιοτήτων κι Επαγγελµατικού Προσανατολισµού». Προσφορά υπηρεσιών «Επιχειρηµατικής Συµβουλευτικής και Υποστήριξης», τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης, όσο και µετά την αποφοίτηση. Συγκέντρωση και διάχυση στοιχείων ενηµέρωσης νέων επιχειρηµατιών στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και στην τροφοδότηση και διαρκή ανανέωση της ιστοσελίδας του µε χρήσιµες για την επιχειρηµατικότητα πληροφορίες Σύνδεση των «υποψηφίων επιχειρηµατιών» µε επιµελητήρια, οργανισµούς, υπουργεία, φορείς, επιχειρήσεις κ. ά. Καταγραφή νέων τοµέων επιχειρηµατικότητας και την διερεύνηση της επιτυχούς επιχειρηµατικής σταδιοδροµίας αποφοίτων του Ιδρύµατος ηµιουργία «εργαλείων» Επιχειρηµατικού Προσανατολισµού: οδηγού Business Plan, ενηµερωτικών εντύπων κλπ. Αρχιµήδης Ι Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Καβάλας Υποέργο 4: Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (εικόνες και εικονοσειρές) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Χατζής Βασίλειος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 31/08/2006 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Υποέργου 4 Στόχος του έργου ήταν η τεχνολογική έρευνα για την εφαρµογή, ανάπτυξη και αξιολόγηση σύγχρονων µεθόδων ανάκτησης και προστασίας δεδοµένων σε µορφή εικόνων και εικονοσειρών µέσα από πιλοτικές εφαρµογές σε πραγµατικά προβλήµατα. Αναλυτικότερα το έργο στόχευε: α) στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη πιλοτικής βάσης δεδοµένων ψηφιακών εικόνων, εγγράφων (δηλαδή εικόνων µε περιεχόµενο κείµενο) και εικονοσειρών (video) καθώς και συνδεδεµένης ιστοσελίδας η οποία θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εφαρµογή και αξιολόγηση µεθόδων ανάκτησης εικόνων, εγγράφων

10 και εικονοσειρών και προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων στα παραπάνω µέσα. β) στην αξιολόγηση και προαγωγή σύγχρονων µεθόδων για την «έξυπνη» αναζήτηση ψηφιακών εικόνων / εγγράφων (image retrieval) και εικονοσειρών (video retrieval) σε βάσεις δεδοµένων και γενικότερα στο διαδίκτυο. Οι µέθοδοι αναζήτησης που χρησιµοποιήθηκαν ηταν τεχνικές βασισµένες κύρια στο περιεχόµενο της εικόνας (content based) χωρίς να αποκλείονται άλλες τεχνικές µε στόχο την βελτίωση της απόδοσης των µεθόδων ανάκτησης ψηφιακών εικόνων. γ) στην αξιολόγηση και προαγωγή σύγχρονων µεθόδων για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών (ή κατόχων) πολυµεσικών δεδοµένων. Οι µέθοδοι αυτές περιελάµβαναν την εφαρµογή ψηφιακών υδατοσήµων (watermarks) ή αποτυπωµάτων (fingerprints) σε πολυµεσικά δεδοµένα για την κατοχύρωση της αυθεντικότητας. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5: Ανάλυση δεδοµένων Γονιδιακής Έκφρασης µε προηγµένες µεθόδους Υπολογιστικής Νοηµοσύνης. Ανάπτυξη Έµπειρου Συστήµατος ανακάλυψης Γονιδιακών µηχανισµών δηµιουργίας κακοήθων όγκων και ταξινόµησης καρκινικών ιστών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Παπαδηµητρίου Στέργιος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 31/08/2006 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Τα τελευταία έτη, η σχεδόν πλήρης αποκρυπτογράφηση της ακολουθιακής σύνθεσης του ανθρώπινου γονιδιώµατος και οι τεχνολογίες µαζικής καταγραφής της γονιδιακής έκφρασης παρέχουν τεράστιο ποσό ανεπεξέργαστων δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά απαιτούν ανάλυση µε προηγµένες υπολογιστικές προσεγγίσεις τόσο για την εξαγωγή νέας πολύτιµης Βιολογικής γνώσης όσο και για την εφαρµογή αποτελεσµατικότερων διαγνωστικών µεθόδων στην κλινική πράξη. Στο έργο, σε πρώτο επίπεδο, µελετήθηκαν τρόποι ανακατασκευής Ρυθµιστικών Γονιδιακών ικτύων, που εµπλέκονται στους µηχανισµούς διατάραξης της οµαλής κυτταρικής λειτουργίας. Επιχειρήθηκε δε η βελτίωση πρόσφατων αλγοριθµικών µεθόδων ανακατασκευής και η εφαρµογή για πιθανή ανακάλυψη νέας βιολογικής γνώσης, µε έµφαση στην ανακάλυψη αιτίων νεοπλασιών. Οι τεχνολογίες καταγραφής γονιδιακής έκφρασης άρχισαν να εφαρµόζονται ήδη και σε κλινικό επίπεδο κυρίως για την αναγνώριση του τύπου κακοήθειας ιστών βάση της γονιδιακής τους έκφρασης. Η γονιδιακή έκφραση έχει την δυνατότητα να προσφέρει σηµαντικά ακριβέστερη πληροφορία από τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Τέλος υλοποιήθηκαν προηγµένα

11 Συστήµατα Υπολογιστικής Νοηµοσύνης για την διαγνωστική εφαρµογή της γονιδιακής έκφρασης στην κλινική πράξη. Αρχιµήδης ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Καβάλας Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπτυξη της τεχνολογικής και εφαρµοσµένης έρευνας στον τοµέα της Τεχνολογίας, των Θετικών, Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών στο ΤΕΙ Καβάλας. Το παρόν έργο συµφωνεί µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του Μέτρου 2.2 στο οποίο προτείνεται προς ένταξη και συνάδει µε το σκοπό και την αποστολή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Τα προτεινόµενα υποέργα περιέχουν σηµαντικά στοιχεία πρωτοτυπίας ως προς το ερευνητικό αντικείµενο και τη µεθοδολογία και οδηγούν σε συγκεκριµένο πρακτικό αποτέλεσµα. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν συµβάλουν στη δηµιουργία νέων γνώσεων, στην κατάρτιση σε νέες διαδικασίες και σε νέες εφαρµογές και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών που έχει ανάγκη η σηµερινή και µελλοντική τεχνολογία. Το προτεινόµενο έργο θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη επιµόρφωση και κατάρτιση όλων των µελών της κοινότητας του ΤΕΙ Καβάλας, στην ανάπτυξη κατάλληλης υποδοµής για πιο γόνιµη συνεργασία µε άλλα κέντρα Ερευνών και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού και στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισµό της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Το ΤΕΙ Καβάλας θα υποστηρίξει το έργο µέσω της πολυετούς εµπειρίας του σε εφαρµοσµένες έρευνες, µελέτες και εφαρµογές και µέσω της υλικοτεχνικής υποδοµής του (επιστηµονικός εξοπλισµός, διασυνδέσεις µε βάσεις δεδοµένων σε διεθνές επίπεδο και πρόσβαση σε σύγχρονο λογισµικό). Παραδοτέα του έργου και δείκτης της αποτελεσµατικότητάς του θα είναι οι δηµοσιεύσεις και αναφορές, καθώς και η έκδοση ειδικού τεχνικού δελτίου µε τα επιστηµονικά αποτελέσµατα. Τίτλος Υποέργου: "Τεχνικές Εξόρυξης στη διαχείριση και Ανάλυση εδοµένων φοιτητών και αποφοίτων ΤΕΙ", Προϋπολογισµός Υποέργου: , Λήξη Υποέργου: 31/12/2007, Υπεύθυνος Υποέργου: Αν. Καθηγητής Γεροντίδης Ιωάννης

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σύντοµο Ιστορικό ίδρυσης του ΤΕΙ Λαµίας. 6 1.2 Στόχοι και επιδιώξεις του ΤΕΙ Λαµίας.... 6 1.3 ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού....

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2002-2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2002-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2002-2015 Καβάλα, Απρίλιος 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνηµµένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Σαµαράς Νικόλαος, Ph.D. Καθηγητής Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο «Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2004-2009

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2004-2009 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2004-2009 Ξάνθη 2010 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα