ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 2015-201"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: Α ΦΑΣΗ Εισαγωγή... 4 Ι. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Νικολάου Σκουφά..4 Ι1. Σκοπός και Στόχος... 4 Ι2. Χαρακτηριστικά... 5 ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο και Διάρθρωση του Προγράμματος...7 II.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 7 II.2 ιάρθρωση του Προγράµµατος... 8 Κεφάλαιο 1: Περιγραφή της Υφιστάµενης Κατάστασης Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Έκταση - Δημογραφικά στοιχεία- Μορφολογία-Μικροκλίμα Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Φυσικοί Πόροι Προβλήµατα Ρύπανσης Στοιχεία Πολεοδοµικής Οργάνωσης Υποδοµές και ίκτυα Θεµατική SWOT Ανάλυση: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Κοινωνική Πολιτική-Υγεία-Παιδεία και Αθλητισμός ράσεις και Υποδοµές Θεµατική SWOT Ανάλυση: Κοινωνική Πολιτική-Υγεία-Παιδεία- Αθλητισµός Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Ποσοτικά Στοιχεία Απασχόλησης- Οικονοµική & Παραγωγική δραστηριότητα Θεµατική SWOT Ανάλυση: Τοπική Οικονοµία Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 2

3 1.6. Εσωτερικό Περιβάλλον και Φυσιογνωμία Οργανόγραµµα οµές Υπηρεσίες και Φορείς Ανθρώπινο υναµικό Υλικοτεχνικός Εξοπλισµός-Κτιριακή Υποδοµή-Περιουσία Οικονοµικά Στοιχεία Θεµατική SWOT Ανάλυση: Εσωτερικό Περιβάλλον και Φυσιογνωµία Κεφάλαιο 2: Καθορισµός της Στρατηγικής του ήµου Νικολάου Σκουφά Το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι ανά Άξονα...91 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Νικολάου Σκουφά Ι1. Σκοπός και Στόχος Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Νικολάου Σκουφά συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης για την περίοδο , σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις µε ορίζοντα τριετίας, µε σκοπό τόσο την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης όσο και την αναβάθµιση της οργανωτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του ήµου. Εποµένως, σε µια πρώτη ανάλυση, οι στόχοι αυτοί µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης Το επιχειρησιακό πρόγραµµα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο ήµος στο πλαίσιο των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων του, µε απώτερους σκοπούς : α) την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, µέσω της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, της κατασκευής τεχνικών έργων υποδοµών, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδοµών και της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθµίσεων, και β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων της περιοχής του, γεγονός που συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τοµείς: Κοινωνικής πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Οικονοµικής ανάπτυξης και Απασχόλησης. Β) Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισµού Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει υποπρογράµµατα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ήµου ως δηµόσιου οργανισµού (ως φορέα παροχής Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 4

5 συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσµού), µε σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας του. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν: στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του ήµου, µέσω του µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού προσλήψεων, της ανάπτυξης του υφιστάµενου προσωπικού, της µηχανοργάνωσης, της προµήθειας εξοπλισµού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων, στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ήµου, µέσω του µεσοπρόθεσµου οικονοµικού προγραµµατισµού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονοµικής διαχείρισης. Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του ήµου και της επιρροής άλλων φορέων Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθµίσεις για τα οποία είναι αρµόδιος ο ήµος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλων δηµόσιων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισµού µε αυτούς. Στόχος είναι λοιπόν η αναβάθµιση του επιπέδου συνεργασίας του ήµου µε φορείς του ιδιωτικού, δηµόσιου και κοινωνικού τοµέα, για τη συντονισµένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή τοπικών υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συµφωνιών. Ι2. Χαρακτηριστικά Ουσιαστικά λοιπόν, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, καθώς ενσωµατώνει τα εξής χαρακτηριστικά: Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5

6 α. Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραµµα για τη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από το ήµο. Είναι πρόγραµµα, πολύ-τοµεακού χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου του φάσµατος των θεµάτων που απασχολούν την καθηµερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του ήµου και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. β. Αποτελεί το τριετές πρόγραµµα δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράµµατος αντανακλάται η βούληση και το όραµα της ηµοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραµα της δηµοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε τριετές πρόγραµµα δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραµµα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήµου και των Νοµικών Προσώπων του. γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ήµου και µέρος του προγραµµατικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ήµου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείµενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταµένων και της αρµόδιας Υπηρεσίας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του. δ. Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού επιχειρησιακού προγράµµατος σε ετήσιο πρόγραµµα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραµµατισµός στοχεύει στον επιµερισµό των δράσεων του προγράµµατος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τµήµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος ε. Εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συµµετέχουν µε σαφώς καθορισµένο τρόπο: Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 6

7 βαθµό συµβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ, Φορείς του διοικητικού συστήµατος της χώρας στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραµµα διατυπώνει µετρήσιµους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται µέσω της αξιοποίησης συστήµατος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιµής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσµάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδοµένων του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος του ήµου. Η λήψη των αποφάσεων προγραµµατισµού δεν στηρίζεται µόνο στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναµικού του ήµου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συµµετοχής. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισµού και συντονισµού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόµενους του ΟΤΑ, προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δοµών του ήµου και οδηγεί στην ανάληψη δεσµεύσεων µεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τµήµατος εκείνου στο οποίο αυτά εµπλέκονται. ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο και Διάρθρωση του Προγράμματος II.1 Θεσμικό Πλαίσιο Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης και µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία µόνιµων δοµών προγραµµατισµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσµάτων της δράσης των ήµων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, µε τα άρθρα του νέου Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Κ..Κ.) (Ν.3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. Με την Υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α., η οποία τροποποιήθηκε µε την 5694/ απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ. Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 7

8 Με το Προεδρικό ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού» καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Τέλος, στο άρθρο 266 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του Τεχνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης που το εξειδικεύουν. Με βάση το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο εισάγονται µόνιµες εσωτερικές διαδικασίες και συστήµατα προγραµµατισµού στους ΟΤΑ ώστε η διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων τους να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναµικό τους. Για την εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος ακολουθήθηκε η µεθοδολογία που περιγράφεται στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ο.Τ.Α της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. II.2 Διάρθρωση του Προγράμματος Το τελικό κείµενο του επιχειρησιακού προγράµµατος του ήµου Νικολάου Σκουφά περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το εισαγωγικό κεφάλαιο θα περιλαµβάνει κυρίως την παρουσίαση της διαδικασίας και των εµπλεκόµενων στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος (π.χ. υπηρεσίες του ήµου, όργανα που συστήθηκαν). Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει: - Παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο οργανώθηκε η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος - Παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο συµµετείχαν οι υπηρεσίες και τα Νοµικά πρόσωπα του ήµου και τα υπόλοιπα όργανα (ενδεικτικά: Εκτελεστική Επιτροπή, Συµβούλια ηµοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων, κλπ.) στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 8

9 Προγράµµατος - Παρουσίαση των διαδικασιών διαβούλευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1. Η γενική εικόνα της περιοχής του ήµου και του ήµου ως Οργανισµού Ανάλυση ανά ηµοτική Ενότητα Η περιοχή του ήµου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεµατικό τοµέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Η περιοχή του ήµου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεµατικό τοµέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός» Η περιοχή του ήµου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεµατικό τοµέα «Τοπική οικονοµία και απασχόληση» Το οργανόγραµµα, το εσωτερικό περιβάλλον του ήµου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. Κεφάλαιο 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 2.1. Το όραµα, οι αρχές και η στρατηγική του ήµου 2.2. Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφάλαιο 3.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ (ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ) Κεφάλαιο 3.2: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Πενταετής προγραµµατισµός και κωδικοποίηση των δράσεων Εκτίµηση των εσόδων και των πηγών χρηµατοδότησης για την Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9

10 υλοποίηση των δράσεων Κατανοµή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Κεφάλαιο 3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 3.4. ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το προηγούµενο προγραµµατικό κείµενο αποτελεί το προϊόν µιας διαδικασίας, η οποία οργανώνεται σε εννέα (9) βήµατα: Βήµα 1: Προετοιµασία και Οργάνωση Σκοπός του συγκεκριµένου βήµατος ήταν η προετοιµασία και η οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο ολοκληρώθηκε µε τις εξής ενέργειες : Συγκρότηση της οµάδας έργου ιατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της ηµοτικής Αρχής Προγραµµατισµό του έργου Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του ήµου για τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Με την αρ.πρ. 4887/12/05/2015 απόφαση του ηµάρχου Νικολάου Σκουφά, συγκροτήθηκε η ιεπιστηµονική Οµάδας Έργου για την σύνταξη σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής: 1. Βαβέτση Ροζίνα, Αντιδήµαρχο ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον ήµο ηµήτριο, Αντιδήµαρχο. 2. Τάλλαρο Γεώργιο, Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, µε αναπληρώτρια την Μαρία Βασιλάκη, Υπάλληλο της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του κλάδου ΠΕ Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 10

11 3. Πολύζος Κωνσταντίνος, Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του κλάδου ΠΕ1 Οικονοµικού- Λογιστικού, ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Τατσιοπούλου Παναγιώτα, Υπάλληλο της ιεύθυνσης ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του κλάδου ΠΕ1 ιοικητικού-οικονοµικού 4. Αναγνωστάκης Χρήστο, Αναπληρωτή προϊστάµενο του αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού & Πληροφορικής του κλάδου ΤΕ 17 Οικονοµικού - Λογιστικού, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Πορτοβάρα Θεόδωρο, Υπάλληλο της ιεύθυνσης ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, του κλάδου ΤΕ22 ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5. Μπεκρή Ευφροσύνη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και του Τµήµατος ΚΕΠ του κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, µε αναπληρωτή τον Παπαποστόλη ηµήτριο, Υπάλληλο των Οικονοµικών Υπηρεσιών του κλάδου ΠΕ1 ιοικητικού-οικονοµικού 6. Πολύζου Στέλλα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του κλάδου Ε1 ιοικητικού, µε αναπληρώτρια την Καφρίτσα Ελένη, Υπάλληλο Τµήµατος Ανθρώπινου υναµικού και ιοικητικής Μέριµνας του κλάδου Ε1 ιοικητικού 7. Φίλη Πανδώρα, Υπάλληλο της ιεύθυνσης Οικονοµικών και ιοικητικών υπηρεσιών, του κλάδου ΠΕ1 Οικονοµικού - Λογιστικού, µε αναπληρωτή την Παπαχρήστου Αλεξία, Υπάλληλο της ταµιακής υπηρεσίας του δήµου κλάδου ΠΕ. ιοικητικού. Την ευθύνη της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε την επεξεργασία-σχολιασµό κειµένων και επεξεργασία των ζητούµενων στοιχείων από τις υπηρεσίες του ήµου, την είχε το Τµήµα Προγραµµατισµού και Πληροφορικής του ήµου Νικολάου Σκουφά. Βήµα 2: Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάµενης Κατάστασης Σκοπός του βήµατος ήταν η αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του ήµου και του ήµου ως Οργανισµού και ο εντοπισµός των κυριοτέρων προβληµάτων, ελλείψεων και ζητηµάτων που θα αντιµετωπίσει ο ήµος την επόµενη τριετία, ώστε να διαφανούν οι ανάγκες στήριξης Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 11

12 µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος κυρίως στους θεµατικούς τοµείς «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός», «Τοπική οικονοµία και απασχόληση» και του εσωτερικού περιβάλλοντος του ήµου και των οριζόντιων υπηρεσιών. Η οµάδα έργου, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ήµου και τα Νοµικά του Πρόσωπα, συγκέντρωσε και παρουσίασε συνοπτικά: την οργανωτική δοµή και τα συστήµατα λειτουργίας, το ανθρώπινο δυναµικό τις συνεργασίες διαδικασίες, συστήµατα και πρότυπα που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση την κτιριακή υποδοµή και τον τεχνικό εξοπλισµό οικονοµικά στοιχεία και περιουσία. Στη συνέχεια προχώρησε στην αξιολόγηση της περιοχής του ήµου και της οργάνωσης και λειτουργίας του, η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων (σε µία S.W.O.T. ανάλυση) τα εξής: Τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία είναι σκόπιµο να αντιµετωπιστούν από το ήµο µεσοπρόθεσµα, ιεραρχηµένα κατά σειρά προτεραιότητας. Τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα της περιοχής του ήµου ως προς τα κρίσιµα ζητήµατα, τις ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης και την εκτιµώµενη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο ήµου. Τις δυνατότητες και τις υφιστάµενες αδυναµίες των υπηρεσιών του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, σε σχέση α) µε τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναµικό, την υλικοτεχνική τους υποδοµή, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, και β) µε την οικονοµική κατάσταση του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του. Τις ευκαιρίες και τους περιορισµούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσµικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηµατοδοτήσεις). Βήµα 3: Καθορισµός του Οράµατος και της Στρατηγικής του ήµου-κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 12

13 Σκοποί του συγκεκριµένου βήµατος ήταν η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ήµος µέσω του καθορισµού στόχων και δράσεων της ηµοτικής Αρχής, η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της ηµοτικής Αρχής για την επόµενη περίοδο, η διατύπωση του οράµατος και τέλος ο προσδιορισµός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύµφωνα µε τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τοµεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες. Η στρατηγική του ήµου οργανώθηκε σε τέσσερις άξονες: Άξονας 1 ος : «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Άξονας 2 ος : «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός», Άξονας 3 ος : «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση» Άξονας 4 ος : «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής Κατάστασης του ήµου» Οι Αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της ηµοτικής Αρχής που θα καθοδηγούν και θα προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των δράσεων. Βήµα 4: Συνεργασία µε Όµορους ήµους και την Περιφέρεια Σκοπός του βήµατος ήταν η διασφάλιση του συντονισµού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και η προώθηση τυχόν διαδηµοτικών και διαβαθµιδικών συνεργασιών (Περιφέρειας- ήµου). Το βήµα αυτό, εκτός των άλλων, στοχεύει επίσης στην αναβάθµιση του επιπέδου συνεργασίας του ήµου µε όµορους ήµους για τη συντονισµένη προώθηση της υπερτοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή την υλοποίηση δράσεων και συµφωνιών. Επιπρόσθετα, το βήµα στοχεύει στη συνεργασία του ήµου µε την Περιφέρεια, ώστε να συντονιστούν δράσεις που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Βήµα 5: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και ιαδικασίες ιαβούλευσης Το βήµα περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 13

14 Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης ηµοσιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου µέσω των διαθέσιµων συστηµάτων και διαδικασιών επικοινωνίας ιοργάνωση δηµόσιων εκδηλώσεων- ιαβούλευση Σύνοψη των συµπερασµάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών Βήµα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Με σκοπό την εφαρµογή της στρατηγικής του ήµου, στο βήµα αυτό, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε Στόχου του Στρατηγικού Σχεδίου. Η ανάλυση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος περιλαµβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν καταρτιστεί στη φάση εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου και δράσεις που εξειδικεύουν και επιµερίζουν τη στρατηγική του ήµου. Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες: 1. Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε ράσεις 2. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης για κάθε αρµόδια υπηρεσία Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης εξωτερικού περιβάλλοντος ( Άξονες 1 έως 3) και σε δράσεις εσωτερικής ανάπτυξης (άξονας 4). Βήµα 7: Πενταετής Προγραµµατισµός των ράσεων. Οικονοµικός Προγραµµατισµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Σκοποί του συγκεκριµένου βήµατος είναι α) η ιεράρχηση & προγραµµατισµός των δράσεων β) η εκτίµηση του προϋπολογισµού των δράσεων, εκτίµηση των εσόδων και των πηγών χρηµατοδότησης και η κατανοµή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων γ) η οµαδοποίηση των δράσεων. Συγκεκριµένα: α) η αρµόδια υπηρεσία συντάσσει πίνακες µε τη διάρκεια και το χρονοδιάγραµµα των δράσεων, β) η αρµόδια υπηρεσία συντάσσει τον προϋπολογισµό των δράσεων και τους χρηµατοδοτικούς πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 14

15 γ) Προκειµένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, αλλά και η εικόνα για επιµέρους κατανοµές, η οµάδα έργου δηµιουργεί συγκεντρωτικούς πίνακες και τους οµαδοποιεί : ανάλογα µε την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους ανάλογα µε το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο) (συνεχιζόµενη, νέα) ανάλογα µε την προτεραιότητα ανάλογα µε τη χωροθέτηση (στο σύνολο της επικράτειας του ήµου, ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, διαδηµοτική, διαβαθµιδική, π, κλ.) ανάλογα µε το έτος ανάλογα µε τη πηγή χρηµατοδότησης και το έτος Βήµα 8: Προσδιορισµός εικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Στο βήµα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες µε βάση τους οποίους θα πραγµατοποιείται η παρακολούθηση και η αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Οι δείκτες παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε: (α) είκτες εισροών, (β) είκτες εκροών και (γ) είκτες αποτελέσµατος. Βήµα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος & Τελικές Ενέργειες Το τελευταίο βήµα περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες: έγκριση από το Σ του κάθε Νοµικού Προσώπου του ήµου, εντός µιας (1) εβδοµάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν. ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος από την Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης. υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο ηµοτικό Συµβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νοµικών Προσώπων του ήµου για δράσεις/ σχέδια δράσης που τα αφορούν. έγκριση του σχεδίου από το ηµοτικό Συµβούλιο. Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 15

16 έλεγχο για τη νοµιµότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράµµατος από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), µε υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριµένης από το ηµοτικό Συµβούλιο. δηµοσιοποίηση του προγράµµατος από το ήµο. Σχήµα 1: Στάδια Κατάρτισης ΕΠ Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1. Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΥΦΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΔΡΑ ΠΕΤΑ ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, ξεκίνησε τη λειτουργία του από , με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης». Ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. Έχει ως έδρα το Πέτα και ιστορική έδρα το Κομμένο και προέκυψε από τη συνένωση Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 17

18 των Δήμων Πέτα, Αράχθου, Κομποτίου και της Κοινότητας Κομμένου. Είναι ένας Δήμος ιστορικός, καθώς φέρει το όνομα του Εθνεγέρτη και Ιδρυτή της Φιλικής Εταιρείας, Νικολάου Σκουφά, ο οποίος γεννήθηκε στο Κομπότι και αφιέρωσε τη ζωή του στην ιδέα της Επανάστασης του Γένους. Επίσης, στις σελίδες της νεώτερης ιστορίας της χώρας είναι με έντονα γράμματα χαραγμένες, η Μάχη του Πέτα της 4ης Ιουλίου του 1822 με την θυσία των Ελλήνων και Φιλελλήνων στον αγώνα κατά της Τουρκοκρατίας, καθώς και το Ολοκαύτωμα του Κομμένου της 16ης Αυγούστου 1943 με την σφαγή 317 αμάχων θυμάτων από τα ναζιστικά στρατεύματα. Ο Δήμος έχει να επιδείξει μοναδικές ομορφιές, καθώς το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο προσδίδει αξιοζήλευτες εναλλαγές στο φυσικό του τοπίο. Στο βόρειο τμήμα του, που είναι ημιορεινό, δεσπόζει το Πέτα, με την παραδοσιακή του πλατεία, τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, το Μνημείο των Φιλελλήνων, την Μονή του Θεοτοκιού, το Λαογραφικό Μουσείο, την πανέμορφη Λίμνη Πουρναρίου και την πανοραμική θέα προς την Άρτα και τον Αμβρακικό Κόλπο. Την ημιορεινή ζώνη συμπληρώνουν οι καταπράσινοι οικισμοί του Κλειστού, του Ζυγού, της Μαρκινιάδας, της Μέγκλας και των Μελατών οι οποίοι προσφέρουν μαγευτική θέα προς τη λίμνη. Κατηφορίζοντας νότια συναντά κανείς, τον ταχέως αναπτυσσόμενο οικισμό του Άγιου Δημήτριου με την όμορφη πλατεία του, το παραδοσιακό Νεοχωράκι με τα πέτρινα σπίτια του, την όμορφη Αμφιθέα και την γραφική Μεγάρχη. Στο κεντρικό σημείο του Δήμου βρίσκεται το Κομπότι, με αξιοθέατα τον Ανδριάντα του Νικολάου Σκουφά, τα Τούρκικα Φυλάκια (Κούλιες), το Λιμάνι της Κόπραινας, την Παραλία Ράμματος και την Παλιά Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, καθώς και οι Σελλάδες με την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου. Λίγο πιο ανατολικά, ψηλά στο λόφο, στέκεται σαν στολίδι το Φωτεινό με την μοναδική του θέα προς τον Αμβρακικό. Αμφιθεατρικά στον απέναντι λόφο είναι χτισμένη η Περάνθη που ατενίζει τον κάμπο της Άρτας και τον Αμβρακικό Κόλπο. Το νότιο-νοτιοδυτικό τμήμα του Δήμου, που είναι πεδινό και διασχίζεται από τον ποταμό Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 18

19 Άραχθο, συναντά κανείς, πολλούς διάσπαρτους αγροτικούς οικισμούς. Ανατολικά του ποταμού βρίσκονται οι Συκιές, ο Λουτρότοπος και το μαρτυρικό Κομμένο. Στην απέναντι όχθη, δίπλα στην πανέμορφη κοίτη του Αράχθου, είναι χτισμένο το Νεοχώρι, με το Παραποτάμιο Πάρκο του, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Κόπραινας, τη γραφική παραλία Πλατανάκι και τις μαγευτικές λιμνοθάλασσες με τα διβάρια τους. Το όμορφο σκηνικό συμπληρώνουν διαδοχικά, ο Παχυκάλαμος, η Ακροποταμιά, ο Ανθότοπος, η Αγία Παρασκευή και τα Κολομόδια. Από πληθυσμιακής άποψης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στο Νομό μετά τον Δήμο Αρταίων. Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο Δήμος είναι να αποτελέσει εναλλακτικό πόλο ανάπτυξης μέσω, της ανάδειξης της ιστορικής και πολιτισμικής του κληρονομιάς, της αξιοποίησης του Αμβρακικού Κόλπου και της Λίμνης Πουρναρίου με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, της τόνωσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Ευρώ ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ ΑΕΠ (% του μέσου όρου της χώρας) 0,39% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: % ΑΕΠ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (ως προς το σύνολο της χώρας) 4,1 ΑΕΠ % ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (ως προς το σύνολο της χώρας) 2,2 ΑΕΠ % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (ως προς το σύνολο της χώρας) 2,5 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ: % Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 19

20 ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις 40 Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις 45 Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μικρές επιχειρήσεις 50 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Πλήθος ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) 0 Η εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου γίνεται από τα αεροδρόμια Ακτίου και Ιωαννίνων που απέχουν 60Km και 80Km αντίστοιχα. ΛΙΜΑΝΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) 0 Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας είναι το πλησιέστερο στην περιοχή και απέχει 115 km. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) Α. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ: EO Αγρινίου-Άρτας (Ε951), Ιονία Οδός (υπό κατασκευή), ΕΟ Άρτας -Τρικάλων Β. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ: EO Αγρινίου-Άρτας (Ε951), Ιονία Οδός (υπό κατασκευή), 10 η Επαρχιακή Οδός Γέφυρα Ζούτου-Αλυκή (Κόπραινα), 11 η Επαρχιακή Οδός Κομποτί-Όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας Γ. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: 2 η Επαρχιακή Οδός Άρτας-Νεοχωρίου, 9 η Επαρχιακή Οδός Ανέζας- Παχυκαλάμου-Νεοχωρίου-Λουτροτόπου Δ. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ: 1 η Επαρχιακή Οδός Άρτας-Κομμένου ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) 0 Δεν υπάρχουν. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Περιγραφή ή Τίτλος) 0 Δεν υπάρχουν. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Περιγραφή ή Τίτλος): Στον Δήμο δεν υπάρχει Τεχνολογικό Ίδρυμα. Στο Δήμο Αρταίων και συγκεκριμένα στους Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 20

21 Κωστακιούς υπάρχει ΤΕΙ το οποίο αποτελείται από τα εξής Τμήματα: 1) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 2) Φυτικής Παραγωγής, 3) Ζωικής Παραγωγής, 4) Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου και 5) Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ (Περιγραφή ή Τίτλος): Δεν υπάρχουν. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Περιγραφή ή Τίτλος): Δεν υπάρχουν. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ: Πλήθος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) 0 Δεν υπάρχουν. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) 0 Δεν υπάρχουν. ΆΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (εκτός ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) 0 Δεν υπάρχουν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Πλήθος ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 0 Οι Δημότες εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας που απέχει 8 χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου. Στο Δήμο υπάρχουν 4 Περιφερειακά Ιατρεία και 15 οικισμοί που εξυπηρετούνται από αυτά. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Πλήθος ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 182 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Έκταση - Δημογραφικά στοιχεία- Μορφολογία-Μικροκλίμα ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 21

22 ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 2001 ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ Έκταση (τ.χμ.): 231,911 Πραγματικός Πληθυσμός: Πυκνότητα Πληθυσμού: , , ,48163 Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 80 Σύνολο ετών και άνω Δημογραφικοί δείκτες (2001): Δείκτης Γήρανσης 1,58 Δείκτης Εξάρτησης 0,72 Δείκτης Αντικατάστασης 1,06 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ α/α Ονομασία 1. Δ.Ε. ΠΕΤΑ 2. Δ.Ε. ΑΡΑΧΘΟΥ 3. Δ.Ε. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 4. Δ.Ε. ΚΟΜΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 22

23 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΠΕΤΑ Έκταση (τ.χμ.): 105,571 Πραγματικός Πληθυσμός: Πυκνότητα Πληθυσμού: , , ,82157 Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 80 Σύνολο ετών και άνω Δημογραφικοί δείκτες (2001): Δείκτης Γήρανσης 1,54 Δείκτης Εξάρτησης 0,77 Δείκτης Αντικατάστασης 1,03 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Ενότητα Πέτα εκτείνεται σε στρέμματα, με την συντριπτική πλειοψηφία των εδαφών να αποτελείται από ημιορεινές εκτάσεις. Εκτείνεται βόρεια του Δήμου και η έδρα της, το Πέτα απέχει μόλις 7 χλμ από αυτή. Κατά την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Πέτα ήταν κάτοικοι, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη 46,8 κάτοικοι ανά Km2. Η Δημοτική Ενότητα Πέτα αποτελείται από: α) τη Δημοτική Κοινότητα Πέτα (περιλαμβάνει Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 23

24 τους οικισμούς Πέτα, Άγιος Δημήτριος, Αμφιθέα, Άνω Άγιοι Ανάργυροι, Κλειστό, Νεοχωράκι και Πουρνάρι), β) την Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας (περιλαμβάνει τους οικισμούς Μαρκινάδας, Διασέλλα, Ζυγός, Μέγκλα και Μελάτες) και γ) την Τοπική Κοινότητα Μεγάρχης. Η Δημοτική Ενότητα Πέτα υπάγεται Διοικητικά στην Περιφέρεια Ηπείρου, Δικαστικά στα Δικαστήρια της Άρτας, Οικονομικά στη Δ.Ο.Υ. Άρτας και Αρχαιολογικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού Άρτας. Η έκταση της Δημοτικής Ενότητας Πέτα ανέρχεται σε 105,571 km2. Η έκταση αυτή αντιπροσωπεύει το 45,52 % του Δήμου, το 6,5% του Νομού Άρτας (1.612 km2) και το 1,15% της Περιφέρειας Ηπείρου (9.223 km2). Μορφολογικά η περιοχή χαρακτηρίζεται ημιορεινή αποτελούμενη κυρίως από ημιορεινές εκτάσεις. Το κλίμα της περιοχής έχει βασικά τα στοιχεία του μεσογειακού κλίματος, χαρακτηρίζεται ως εύκρατο, με ήπιους, βροχερούς χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια. Σύνηθες φαινόμενο αποτελούν οι παγετοί κατά τους χειμερινούς μήνες προκαλώντας ζημιές στην δενδροκομική παραγωγή της περιοχής. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται στους C, οι πιο θερμοί μήνες χαρακτηρίζονται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ενώ ο πιο ψυχρός μήνας είναι ο Ιανουάριος. Το μέσο ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων ανέρχεται στα 1200,00 mm, οι πιο βροχεροί μήνες είναι από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο, ενώ οι πιο ξεροί από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο. Η διακύμανση της υγρασίας θεωρείται κανονική, η μέση ετήσια υγρασία αγγίζει το 67,05%, το μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας παρατηρείται το Νοέμβριο ενώ το μικρότερο τον Ιούλιο. Ανεμολογικά στην περιοχή πνέουν Βορειοανατολικοί άνεμοι με μέση ετήσια ένταση 5,4 kt. Η τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής που πρέπει να αξιοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και της ανάδειξης του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1. H Δημοτική Ενότητα Πέτα στην πλειοψηφία της αποτελείται από ημιορεινές εκτάσεις με καλλιέργειες ελαιόδεντρων, ενώ οι υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες χαρακτηρίζονται από τις Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 24

25 μεγάλες πεδιάδες τους με καλλιέργειες εσπεριδοειδών και ακτινιδίων. 2. Η Δημοτική Ενότητα Πέτα είναι η πιο κοντινή στο κέντρο της Άρτας. 3. Έχει το μεγαλύτερο υψόμετρο σε σχέση με τις άλλες Δημοτικές Ενότητες. 4. Λόγω του μεγάλου υψομέτρου της η Δημοτική Ενότητα Πέτα έχει καταπληκτική πανοραμική θέα προς την Άρτα και ολόκληρο τον Αμβρακικό Κόλπο. 5. Σε σύγκριση με τις άλλες Δημοτικές Ενότητες έχει τη μικρότερη πληθυσμιακή κάλυψη, λόγω της μεγάλης έκτασης της που εκτείνεται στα 105,571 Km2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΡΑΧΘΟΥ Έκταση (τ.χμ.): 73,500 Πραγματικός Πληθυσμός: Πυκνότητα Πληθυσμού: , , ,10884 Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 80 Σύνολο ετών και άνω Δημογραφικοί δείκτες (2001): Δείκτης Γήρανσης 1,56 Δείκτης Εξάρτησης 0,73 Δείκτης Αντικατάστασης 1,07 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 25

26 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Ενότητα Αράχθου βρίσκεται στα νότια του Δήμου και αποτελείται από α) τη Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου, που είναι και η έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου, β) την Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (μαζί με τους οικισμούς Ανθότοπο και Κολομόδια), γ) την Τοπική Κοινότητα Ακροποταμιάς, δ) την Τοπική Κοινότητα Λουτροτόπου, ε) την Τοπική Κοινότητα Παχυκαλάμου, στ) την Τοπική Κοινότητα Περάνθης και ζ) την Τοπική Κοινότητα Συκεών. Η Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου απέχει από την πόλη της Άρτας 16 km. Όμοροι δήμοι είναι από δυτικά ο Δήμος Αρταίων, ανατολικά η Δημοτική Ενότητα Κομποτίου και νότια η Δημοτική Ενότητα Κομμένου, ενώ μεγάλο μέρος της νότιας πλευράς του Δήμου βρέχεται απ τον Αμβρακικό Κόλπο. Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως εύκρατο, με ήπιους, βροχερούς χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ τους C, ενώ οι άνεμοι που συνήθως πνέουν είναι ανατολικοί και νότιοι. Συνηθισμένο φαινόμενο αποτελούν και οι παγετοί με τις γνωστές ζημιές που προκαλούν στην δενδροκομική παραγωγή της περιοχής. Συνολικά η περιοχή καλύπτει έκταση 73,5 χιλιάδων στρεμμάτων (αναλυτικά ο καταμερισμός της έκτασης φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Χαρακτηρίζεται ως πεδινή περιοχή και παρουσιάζει ομοιομορφία μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων που την απαρτίζουν, μιας και όλες είναι πεδινές περιοχές. Το Νεοχώρι αποτελεί και τη μεγαλύτερη σε έκταση Δημοτική Κοινότητα. Χαρακτηριστικό επίσης είναι το ότι η μέση έκταση της περιοχής (49,1%) είναι καλλιεργήσιμη γη. Το γεγονός αυτό και μόνο, αποτελεί βασικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί ως αγροτική περιοχή. Σημαντικό ποσοστό (33%) καταλαμβάνουν οι βοσκότοποι, που μάλλον πρόκειται για αλίπεδες εκτάσεις, στις οποίες παρατηρείται μικρή κτηνοτροφική δραστηριότητα. Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο συνολικός πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου ανέρχεται στους κατοίκους και αντιπροσωπεύει το 39,37 % του Δήμου Νικολάου Σκουφά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 26

27 ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1. Στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου τα βοσκοτόπια καταλαμβάνουν το 33% της έκτασής της. 2. Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό Δημοτική Ενότητα και αποτελείται από μία Δημοτική Κοινότητα και έξι Τοπικές Κοινότητες. 3. Είναι η δεύτερη σε έκταση Δημοτική Ενότητα του Δήμου Νικολάου Σκουφά. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ Έκταση (τ.χμ.): 38,486 Πραγματικός Πληθυσμός: Πυκνότητα Πληθυσμού: , , ,40768 Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 80 Σύνολο ετών και άνω Δημογραφικοί δείκτες (2001): Δείκτης Γήρανσης 1,66 Δείκτης Εξάρτησης 0,66 Δείκτης Αντικατάστασης 1,02 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Ενότητα Κομποτίου έχει έδρα το ιστορικό Κομπότι, βρίσκεται στο Ν.Α. τμήμα του Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 27

28 Νομού Άρτας και της Ηπείρου, 10 χλμ. πριν από την πόλη της Άρτας. Αποτελείται από α) τη Δημοτική Κοινότητα Κομποτίου, β) την Τοπική Κοινότητα Σελλάδων και γ) την Τοπική Κοινότητα Φωτεινού, και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 2011 έχει πληθυσμό κατοίκους. Η περιοχή του Δήμου είναι πεδινή-ημιορεινή και η έκτασή της είναι 38,486 km2. Tο Κομπότι είναι η γενέτειρα του Νικολάου Σκουφά, ιδρυτή της Φιλικής Εταιρείας και του σοφού δασκάλου Ευσταθίου Γεροστάθη και του γιου του Κωνσταντίνου Γεροστάθη εξέχοντος φιλικού και στενού συνεργάτη του Ιωάννη Καποδίστρια. Η Τοπική Κοινότητα Σελλάδων έχει ενωθεί με αυτή του Κομποτίου και η Τοπική Κοινότητα Φωτεινού είναι χτισμένη σε ένα υπέροχο λόφο 500μ. με θέα μοναδική. Η κύρια ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής είναι η γεωργία. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο τμήμα αποτελούν τα εσπεριδοειδή και τα ελαιόδεντρα. Το φθινόπωρο και τον χειμώνα γίνεται η συγκομιδή των καρπών. Από αυτούς οι μεγαλύτεροι κρατούνται για κατανάλωση δική τους ή πωλούνται. Οι μικρότεροι πηγαίνουν σε ελαιοτριβεία και γίνονται λάδι. Οι κάτοικοι επενδύουν και στην κτηνοτροφία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1. Η Δημοτική Ενότητα Κομποτίου έχει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη, λόγω της μικρής έκτασής της (38,486 km2). 2. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο τμήμα αποτελούν τα εσπεριδοειδή και τα ελαιόδεντρα. Σε σύγκριση με τις άλλες Δημοτικές Ενότητες έχει τα περισσότερα εσπεριδοειδή δέντρα. 3. Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού είναι μεγαλύτερη, σε σύγκριση με τις άλλες Δημοτικές Ενότητες. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΜΜΕΝΟΥ Έκταση (τ.χμ.): 14,350 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 28

29 Πραγματικός Πληθυσμός: Πυκνότητα Πληθυσμού: , , ,25784 Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 80 Σύνολο ετών και άνω Δημογραφικοί δείκτες (2001): Δείκτης Γήρανσης 1,64 Δείκτης Εξάρτησης 0,63 Δείκτης Αντικατάστασης 1,54 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Ενότητα Κομμένου αποτελεί το Μαρτυρικό Κομμένο, η όποια μάλιστα είναι και ιστορική έδρα του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Το Κομμένο βρίσκεται στον κάμπο της Άρτας, στο τέρμα της διαδρομής της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου. Τα όρια του οικισμού απέχουν 2 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, ενώ τα στρέμματα κοινοτικών εκτάσεων που βρέχονται από αυτή, αγκαλιάζουν το δέλτα του Αράχθου, συνθέτοντας ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Εθνικού πάρκου του Αμβρακικού τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 29

30 Το Κομμένο είναι σχεδόν παραθαλάσσιο χωριό, παρά την αριστερή όχθη του ποταμού Αράχθου και βόρεια του όρμου της (Αλυκής) Κοπραίνης. Το 1928 αριθμούσε 669 κατοίκους, διέθετε δημοτικό σχολείο, τηλεγραφείο, αστυνομικό σταθμό και τελωνείο γ τάξης. Το 1952 είχε 778 κατοίκους και στην απογραφή του 2011 είχε 836 κατοίκους. Οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Κομμένου ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Κατά τη διάρκεια της Γερμανική κατοχής το 1943 και ειδικότερα το πρωί της επομένης της εορτής της Παναγίας, στις 16 Αυγούστου, το χωριό αυτό υπέστει μια ολοκληρωτική καταστροφή από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις κατά την οποία σφαγιάσθηκε σχεδόν ο μισός πληθυσμός, 317 κάτοικοι, εκ των οποίων οι 97 ήταν μικρά παιδιά και 2 ιερείς. Στη συνέχεια ακολούθησε πυρπόληση όλων των οικιών από την οποία σώθηκαν μόνο δύο. Στη προσπάθεια να διαφύγουν τον όλεθρο οι υπόλοιποι κάτοικοι, 17 ακόμη εξ εκείνων πνίγηκαν στον ποταμό Άραχθο από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου. Το γεγονός εκείνο που προστέθηκε στις θηριωδίες του πολέμου, φέρεται στην νεότερη ελληνική ιστορία ως Σφαγή του Κομμένου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1. Η Δημοτική Ενότητα Κομμένου είναι η μικρότερη σε έκταση (14,350 km2). 2. Είναι ιστορική έδρα του Δήμου Νικολάου Σκουφά 3. Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ασχολείται κυρίως με την αλιεία Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Φυσικοί Πόροι ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 30

31 Φυσικοί Πόροι Δάση Βιότοποι Πεδιάδες Λιμνοθάλασσ ες Λίμνες (περιλαμβάνο νται και λίμνες από φράγματα) Βοσκότοποι Μονάδες Μέτρησης Ονομασία Έκταση (στρ.) Αμβρακικός κόλπος, Δέλτα Λούρο και Αράχθου (Πέτρα, Μύτικας, Ευρύτερη περιοχή). 2.Αμβρακικός κόλπος, λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακωνήσια. Πηγή άντλησης στοιχείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1. Άγριλου ΔΗΜΟΥ 2. Κόφτρας ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ 3. Παλιομπούκας ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ 4. Καλόγηρου ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ 1. Τεχνητή λίμνη φράγματος "Πουρνάρι Ι" 2. Τεχνητή λίμνη φράγματος "Πουρνάρι ΙΙ" ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Δ.Ε. ΠΕΤΑ ,15 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ 2. ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Δ.Ε ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ Ημερομηνία Καταγραφής ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Δ.Ε ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ 2011 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 31

32 Προστατευόμ ενες περιοχές Ορεινοί Όγκοι Ακτές Ποτάμια Ορυκτοί Πόροι- Μεταλλεία 4. ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Δ.Ε. ΚΟΜΜΕΝΟΥ 1. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ-ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (RAMSAR)-ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ Ονομασία 7.862, Ποσοστό Κάλυψης % ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πηγή άντλησης στοιχείων Ονομασία χλμ Πηγή άντλησης στοιχείων 1. Ράμμα Κομποτίου 3 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ 2. Κόπραινα 2 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ 3. Πλατανάκι Νεοχωρίου 1,5 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ 1. Άραχθος 2. Άννινος 3. Ξηροπόταμος 4. Μπούση Ορυκτοί Πόροι (ονομασία) Μεταλλεία (ονομασία) 1. Γεωθερμικό 3. πεδίο στις Συκιές ΙΟΥΝΙΟΣ Ημερομηνία Καταγραφής Ημερομηνία Καταγραφής Περιοχές Natura Ονομασία κωδικός Έκταση (στρ.) 1. Αμβρακικός κόλπος, Δέλτα Λούρο και Αράχθου (Πέτρα, Μύτικας, Ευρύτερη περιοχή). GR ,56 2.Αμβρακικός κόλπος, λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακωνήσια. GR , Προβλήματα Ρύπανσης Προβλήματα Ρύπανσης Δημοτική Ενότητα ΟΛΕΣ ΟΙ Περιγραφή Η ποιότητα των νερών της Ηπείρου κινδυνεύει να Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 32

33 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ αλλοιωθεί εξαιτίας της ρύπανσης από ανθρωπογενείς πηγές. Επίσης οι μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, αλλά και οι βιομηχανίες παραγωγής κρέατος, πουλερικών και κρεατοσκευασμάτων αποτελούν τις κυριότερες πηγές ρύπανσης, όταν τα λύματά τους χωρίς να έχουν υποστεί την απαιτούμενη επεξεργασία απορρίπτονται στα επιφανειακά ύδατα. Ακόμα πολλές από τις μονάδες μεταποίησης που εντοπίζονται στον άξονα Άρτας Φιλιππιάδας (στα όρια με το Νομό Πρέβεζας) είναι υπεύθυνες για την επιβάρυνση της ποιότητας των υδάτων του Αμβρακικού κόλπου, ενώ τη μερίδα του λέοντος στη ρύπανση του κόλπου κατέχουν τα ελαιοτριβεία της περιοχής (ποιοτική υποβάθμιση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και επιφανειακών υδάτων). Στη ρύπανση του περιβάλλοντος συμβάλλει και η χρήση απορροφητικών βόθρων και η έλλειψη αποχετευτικού δικτύου. Επίσης, συμβάλλει και η μη ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων Στοιχεία Πολεοδομικής Οργάνωσης Πολεοδομική Πληροφορία Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] Οικοδομήσιμοι χώροι στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 33

34 Κοινόχρηστοι χώροι Κοινωφελείς χώροι Β. Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων Χώροι κυκλοφορίας Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι Χώροι αστικού πρασίνου Εκτάσεις σε κοινή χρήση για βοσκοτόπια, αγροτικά πάρκα, παραγωγικές δραστηριότητες κλπ Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, Μονοπατιών, Εγκαταστάσεων Αναψυχής και Αθλητισμού Ενεργειακά Πάρκα στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής Δημοτική Ενότητα Δ.Ε. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ Περιγραφή Λιμάνι της Κόπραινας Υποδομές και Δίκτυα Καθαριότητα Όγκος Απορριμμάτων Τόνοι/ημέρα Ημερομηνία καταγραφής Μήκος Δικτύου χλμ Ημερομηνία καταγραφής Απορριμματοφόρ α (συμβατικά) Διαχείριση Απορριμμάτων πλήθος πλήθος Ημερομηνία καταγραφής Ημερομηνία καταγραφής (ΧΥΤΑ) Κάδοι (συμβατικοί) πλήθος Ημερομηνία καταγραφής Απορριμματοφ Ημερομηνία πλήθος όρα καταγραφής (ανακύκλωσης) Οχήματα Ημερομηνία πλήθος (πλύσιμο καταγραφής κάδων) Κάδοι (ανακύκλωσης) πλήθος Ημερομηνία καταγραφής Οχήματα - Σκούπες πλήθος Ημερομηνία καταγραφής Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 34

35 Όγκος Ογκωδών Αντικειμένων Κυβικά μέτρα Ημερομηνία καταγραφής Οχήματα Συλλογής Ογκωδών Αντικειμένων πλήθος Ημερομηνία καταγραφής Πολιτική Προστασία Πλήθος Περιγραφή Υποδομές - 1 Όχημα 4x4 με πυροσβεστικό εξοπλισμό. Εξοπλισμός 1 Γκρέιντερ Δράσεις - Ενέργειες - Προγράμματα 1 Υπάρχει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, το οποίο συγκαλείται για την αντιμετώπιση κινδύνων και εκδήλωση καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, κατολισθήσεις, θύελλες, χιονοπτώσεις). Δημοτική Συγκοινωνία Οχήματα (πλήθος) 0 χλμ Αριθμός Γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων Υποδομές Μεταφορών Υποδομές Ονομασία Επιβατικών Σιδηρόδρομοι Ονομασία Εμπορευματικών Σταθμών Σταθμών Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Χλμ Ονομασία Δικτύου Εθνικές Οδοί 1. EO Αγρινίου-Άρτας (Ε951) ΕΟ Άρτας -Τρικάλων Ιονία Οδός (υπό κατασκευή) η Επαρχιακή Οδός Άρτας-Κομμένου 2. 2η Επαρχιακή Οδός Άρτας-Νεοχωρίου 3. 9η Επαρχιακή Οδός Ανέζας- Περιφερειακές/Τοπικ Παχυκαλάμου-Νεοχωρίου-Λουτροτόπου ές Οδοί 4. 10η Επαρχιακή Οδός Γέφυρα Ζούτου- Αλυκή (Κόπραινα) 5. 11η Επαρχιακή Οδός Κομποτί-Όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας Ποδηλατόδρομοι Δεν υπάρχουν Αερολιμένες Ονομασία Δεν υπάρχουν Αστικές Μεταφορές Πλήθος Πλήθος Συχνότητα Χλμ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 35

36 Γραμμών Γραμμώ ν Δρομολογίων Δικτύου ΙΣ ΠΕΤΑ - ΑΡΤΑ - ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ 1 ΠΕΤΑ - ΑΡΤΑ - ΑΝΕΖΑ 1 ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΡΤΑ 1 ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ - ΑΡΤΑ 1 ΚΟΜΜΕΝΟ - ΑΡΤΑ 1 ΚΟΜΠΟΤΙ - ΑΡΤΑ - ΦΙΛΟΘΕΗ 1 Καθημερινά κάθε 2 ώρες Καθημερινά κάθε 2 ώρες Καθημερινά κάθε 1,5 ώρα 6 Δρομολόγια την ημέρα 6 Δρομολόγια την ημέρα Καθημερινά κάθε 1 ώρα ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝ ΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ - ΕΑΡΙΝΗ) ΑΠΌ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝ ΟΝΤΑΙ Υποδομές εξυπηρέτησης δικτύων Ύδρευση Αφαλατώσεις (πλήθος) Υδρόμετρα Πλήθος Δίκτυο (χλμ) Μονάδες Μέτρησης Μέση ετήσια κατανάλωση (μ3) Γεωτρήσεις Ύδρευσης Ημερομηνία Καταγραφής Ημερομηνία Καταγραφής Φράγματα - Λιμνοδεξαμενές Ονομασία Φράγμα Πουρναρίου Ημερομηνία Καταγραφής Υδατοφόρα Οχήματα Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής (πλήθος) Δίκτυο (χλμ) Ημερομηνία Αποχέτευση Καταγραφής Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 36

37 Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Εκτελούνται τα έργα του Βιολογικού καθαρισμού στις ΔΕ Πέτα και Κομποτίου και θα δημοπρατηθούν στην Δ.Ε Αράχθου και Κομμένου για το Δήμο μας. Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής ΒΙΟΚΑ Φορτηγά Μηχανήματα έργου Αγροτικά 4x Μικρά Αγροτικά Επιβατικά οχήματα Οχήματα Μεταφοράς Λυμμάτων (πλήθος) Άρδευση Γεωτρήσεις Άρδευσης Ημερομηνία Καταγραφής Ενέργεια kwh Ημερομηνία Καταγραφής ΑΠΕ Εγκατεστημένα kwh Ημερομηνία Καταγραφής Διαχείριση Ομβρύων Δίκτυο (χλμ) Ημερομηνία Καταγραφής Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 37

38 ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός 1. εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πέτα" ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τα οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων (του τ. Δήμου Κομποτίου) και των οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας 2. Περιφέρειας Ηπείρου» ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αποκομιδής ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων και μεταφορά τους στην 3. Ελληνική Εταιρεία ανακύκλωσης στα Ιωάννινα Θεματική SWOT Ανάλυση: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 1. Ο νεοσύστατος Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ Δήμος Νικολάου ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 1. Άμεση ένταξη και υλοποίηση 38 Σκουφά διαθέτει σύνθετο και έργων προστασίας του πλούσιο φυσικό περιβάλλον περιβάλλοντος (δίκτυα

39 Τομέας 1: Περιβάλλον υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων (μη ύπαρξη βιολογικών καθαρισμών) 3. Η σύγχρονες γεωργικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες αποτελούν εν δυνάμει ρυπαντές του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του υδροφόρου ορίζοντα 4. Το ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου απαιτεί συνεχή προστασία τόσο από καταστροφικά φαινόμενα (π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες) όσο και από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων και αποβλήτων, λαθροθηρία, λαθραλιεία κλπ) Κίνδυνοι/Περιορισμοί πυροπροστασία, καθαρισμός ρεμάτων κλπ) 3. Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πολιτικών που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους (π.χ. εφαρμογή αρχών βιοκλιματικής στα δημοτικά κτίρια, προώθηση πράσινων τεχνολογικών κτλ) 4. Εκπόνηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών και ειδικά των παιδιών με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων 5. Η στήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόπραινας Ευκαιρίες Τομέας 1: Περιβάλλον 1. Η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και υποβάθμιση της ποιότητας αυτών 2. Η φυσική ισορροπία του οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου είναι λεπτή και ευάλωτη 1. Αξιοποίηση προγραμμάτων δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας 2. Ύπαρξη ώριμων μελετών για την υλοποίηση έργων άμεσης Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 39

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΕΠ_Ο1... 3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΌΣ... 3 1.2 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ... 3 1.3 ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30334 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα