ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

2 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών συνεργατών , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ νυν ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ νυν ΤΠΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές μεταφραστών Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Έξοδα παράστασεως Δημάρχου (άρθρο 136 του ν.3463/06) Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Α Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Β Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Γ Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) , , , , , , , , Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Σύνολο Κ.Α , , , Έξοδα Κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ (αιρετών) , , ,96 Σελίδα 1 από 49

3 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης ΤΑΠ-ΔΕΗ (δημάρχου) Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ επί των αποδοχών θέσης δημάρχου Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης επί των αποδοχών θέσης του Δημάρχου 9.050, , , , ,80 329, , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών επιτροπών Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αμοιβές Ορκωτών εκτιμητών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Προμήθεια Τ.Π.Δ , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία Λοιπες Επικοινωνίες , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Φόροι - τέλη Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 2 από 49

4 Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , Σύνολο Κ.Α , Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (λειτουργική αναβάθμιση ιστοσελίδας) Σύνολο Κ.Α Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Σύνολο Κ.Α Συνδρομές Internet Συνδρομές Internet 40 56,85 40 Σύνολο Κ.Α , Λοιπές συνδρομές Λοιπές Συνδρομές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα νομικών, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α , , , , , , Λοιπές φωτοαντιγράφων, επικυρωσίμων κλπ Επιστροφές αντιτίμου παραβόλων αδειών διαμονής αλλοδαπών Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων Έξοδα κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου στην Αθήνα Απόδοση επιστρεφόμενης εκχωρημένης δόσης δανείου από το ΤΠκΔ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε , ,48 Σύνολο Κ.Α ,48 35, Σύνολο Κ.Α , , ,13 Σελίδα 3 από 49

5 Σύνολο Κ.Α , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ (πρώην Δήμος Αρχανών) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σμου (πρώην Δήμου Αρχανών) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ.λογ/σμου (πρώην δήμου Αρχανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού (δάνεια ΤΠκΔ) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σμού (πρώην Δήμου Αστερουσίων) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σμού (πρώην Δήμου Αστερουσίων) 758,90 144, , ,77 855, ,88 502,00 51, , , , , , ,82 22,00 Σύνολο Κ.Α , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Αμοιβές και έξοδα ΤΠκΔ για την δανειακή σύμβαση που καταρτίστηκε με την 19437/12 συμβολαιογραφική πράξη Σύνολο Κ.Α Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ Χρωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σμου Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθλογ/σμου Χρεωλύσια δανείου στο ΤΠΔ Χρεολυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασμού (πρώην Δήμος Αστερουσίων) Χρεολυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασμού (πρώην Δήμος Αστερουσίων) , , , , , , , , , , , , , , ,50 915,37 945,47 Σύνολο Κ.Α , , ,49 Σύνολο Κ.Α , , ,17 Σύνολο Κ.Α , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Ετήσια επιχορήγηση Οργανισμου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων Σελίδα 4 από 49

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ (ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ-Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ) Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Απόδοση 15% ειπραττόμενου ΤΑΠ Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Σύνολο Κ.Α , , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , Υλοποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς επιχείρησης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α , , , Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ,97 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,97 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πρακτικογράφου ΔΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πρόσθετη αμοιβή ληξιάρχου , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σελίδα 5 από 49

7 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , ,48 Σύνολο Κ.Α , , ,48 Σύνολο Κ.Α , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΕΙ 5.585,70 698, ,80 Σύνολο Κ.Α ,70 698, ,80 Σύνολο Κ.Α ,70 698, , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ τακτικών υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ τακτικών υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης Δημοσίου , , , , , , ,76 Σύνολο Κ.Α , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εισφορές εργοδότη υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , ,77 Σύνολο Κ.Α , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ,60 Σύνολο Κ.Α ,60 Σύνολο Κ.Α , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Διενέργεια επιμορφωτικων σεμιναρίων διοικητικών, οικονομικών υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές λογιστών Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών Αμοιβή εκκαθαριστή ΔΑΕΔΑ (πρ. Δήμου Αστερουσίων) Αμοιβή εκκαθαριστή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτισμού και κοινωνικής φροντίδας Δήμου Αστερουσίων , , , , Σύνολο Κ.Α , ,40 Σύνολο Κ.Α , , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σελίδα 6 από 49

8 Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Σύνολο Κ.Α , Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 8.04 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Leasing μηχανημάτων Leasing φωτοτυπικών Μηχανημάτων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.755, , ,14 Σύνολο Κ.Α , , ,14 Σύνολο Κ.Α , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντηρήσεις - επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσιών , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στοιχείων Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κεντρικής θέρμανσης Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 7 από 49

9 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και συσκευών Συντήρηση μικροφωνικής εγκατάστασης αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Σύνολο Κ.Α Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού προγράμματος οικονομικής υπηρεσίας, δημοτολογίου, μητρώου αρρένων, πρωτοκόλλου, στατιστικών αναφορών, μισθοδοσίας, ηλεκτρονικής μέτρησης τελών Δημ.Επιτρ.και Δημοτικού Σ Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών Συντήρηση ασύρματου και ενσύρματου δικτύου Η/Υ Διαχείριση - συντήρηση εφαρμογών "έξυπνος οικισμός" Υπηρεσίες εθνικού δημοτολογίου , , , ,91 Σύνολο Κ.Α , , ,99 Σύνολο Κ.Α , , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού Γραφείων Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , ,82 Σύνολο Κ.Α , , ,82 Σύνολο Κ.Α , , , Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) 2.016, , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα δημοσιεύσεων Σελίδα 8 από 49

10 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Σύνολο Κ.Α Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκηρύξεων Σύνολο Κ.Α Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολο Κ.Α Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών εκτυπώσεων και μηχανογράφησης Προμήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ Προμήθεια μητρώων αρρένων, δημοτολογίων κλπ , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ,74 90 Σύνολο Κ.Α , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Σύνολο Κ.Α , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες Σελίδα 9 από 49

11 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Αναβάθμιση διαδικτυακής πύλης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έργα Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση κτιρίου για στέγαση κέντρου πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πρ.δήμος Ν.Καζαντζάκης) 4.803,22 Σύνολο Κ.Α ,22 Σύνολο Κ.Α , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αντικατάσταση στέγης ΔΣ Ανω Αρχανών Δήμου Αρχανών Ν.Ηρακλείου ,28 Σύνολο Κ.Α ,28 Σύνολο Κ.Α , Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Ειδικές δαπάνες Λοιπές ειδικές δαπάνες Δαπάνες νομιμοποίησης δημοτικών κτιρίων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 10 από 49

12 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ,22 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , ,72 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,16 Σύνολο Κ.Α , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ αορίστου χρόνου , , ,41 Σύνολο Κ.Α , , ,41 Σύνολο Κ.Α , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , , , Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια εξοπλισμού μέσων ασφαλείας λουομένων στις δημοτικές παραλίες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου Λοιπός εξοπλισμός Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: (υποέργο 2 "Εξοπλισμός ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών") Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 4: "Προμήθεια εξοπλισμού" Σύνολο Κ.Α , , , ,94 Σύνολο Κ.Α , ,95 Σύνολο Κ.Α , , Έργα Σύνολο Κ.Α , ,95 Σελίδα 11 από 49

13 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση κέντρου πολιτισμού του δήμου Ν. Καζαντζάκη Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 3: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολλιτισμού" , ,07 Σύνολο Κ.Α ,97 Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κέντρο Σεμιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο "Τουρισμός και Υγεία" (τμήμα Γ) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 1: "Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισμού" Κέντρο σεμιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισμός και υγεία (ΤΜΗΜΑ Δ) , , , , , ,47 Σύνολο Κ.Α , , Πλατείες πάρκα παιδότοποι Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ν. Καζαντζάκη (αθλητικών κοινοχρήστων χώρων) Σύνολο Κ.Α Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο1: "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών" Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο2: "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (κλειστό γυμναστήριο)" Βελτίωση προσβασιμότητας -αντιπλημμυρική προστασία κτιρίου ΑΜΕΑ Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (βελτίωση χλοοτάπητα) "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων και στεγάστρου δημοτικού σταδίου Αρχανών)" , , , , , , , ,10 Σύνολο Κ.Α , ,13 Σύνολο Κ.Α , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην Δημαρχείου Αρχανών" 4.584, , ,38 Σύνολο Κ.Α , ,38 Σύνολο Κ.Α , , Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Σελίδα 12 από 49

14 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη Διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων Σήμανση ενιαίου δικτύου Φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδρομών Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Δημιουργία χώρου υποδοχής και ενημέρωσης επισκεπτών και φιλοξενία δραστηριοτήτων για τη φύση και τον πολιτισμό των Αστερουσίων Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του χώρου υποδοχής και ενημέρωσης επισκεπτών και φιλοξενίας δραστηριοτήτων για τη φύση και τον πολιτισμό των Αστερουσίων-Εθιά Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων , , , , , , , ,87 Σύνολο Κ.Α , ,44 Σύνολο Κ.Α , ,44 Σύνολο Κ.Α , , Μελέτη Β/Σ Πύργου του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Μελέτη αίθουσας πολαπλών χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Αστερουσίων Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Αστερουσίων Μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην δημαρχείου Αρχανών (ΠΔΕ) Επικαιροποίηση μελετών τμήματος Δ για ανανέωση οικοδομικής άδειας (Κέντρο σεμιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισμός και υγεία) 4.515, , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , ,18 Σύνολο Κ.Α , , ,18 Σύνολο Κ.Α , , ,18 Σύνολο Κ.Α , , ,59 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , , ,16 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σελίδα 13 από 49

15 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , ,12 Σύνολο Κ.Α , , ,12 Σύνολο Κ.Α , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων στην υπηρεσία καθαριότητας , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑΔ Ειδική πρόσθετη εισφορά 3.360, , , , ,24 850,36 544,24 925, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ προσωπικού ορισμένου χρόνου Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α , , , , , ,62 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,06 Σύνολο Κ.Α , , ,06 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , , , Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Υπηρεσίες μυοκτονίας -εντομοκτονίας και απολύμανσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 14 από 49

16 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , Σύνολο Κ.Α , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αντικατάσταση περιφράξεων, ασφάλιση πρόσβασης χώρων ρίψης απορριμμάτων , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας ,60 147,60 488,82 488,82 442,80 442, , , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση μηχανημάτων καθαρισμού και αποψίλωσης Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Επισκευή κάδων απορριμμάτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου ,58 35 Σύνολο Κ.Α ,58 35 Σύνολο Κ.Α , Διάφοροι φόροι και τέλη Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 15 από 49

17 Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαριότητας Σύνολο Κ.Α Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων Προμήθεια λιπαντικών , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια πινακίδων αποτροπής ρίψης μπαζών και λοιπών αποβλήτων ,99 Σύνολο Κ.Α ,99 Σύνολο Κ.Α , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια φωτιστικών και φωτιστικών επιστηλίων Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 16 από 49

18 20-73 Έργα Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης Συμπλήρωση - επέκταση δημοτικού φωτισμού Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ (ΠΔΕ στον οικισμό Μυρτιάς) , , , ,11 Σύνολο Κ.Α , , ,11 Σύνολο Κ.Α , , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Αποκατάσταση - φύτευση χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων ,26 Σύνολο Κ.Α ,26 Σύνολο Κ.Α , Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ. Λιγορτ θνου του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων" Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ (στον οικισμό Μυρτιάς) , , , ,11 Σύνολο Κ.Α , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , ,05 Σύνολο Κ.Α , , ,05 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , ,08 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 19 Σελίδα 17 από 49

19 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕΔΕ Εργοδοτικές εισφορές υπερ Ειδικής πρόσθετης εισφοράς Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης Δημοσίου 4.250, , , , , , ,96 86, ,38 728, ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ , ,06 Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ορισμένου χρόνου , , ,25 Σύνολο Κ.Α , , ,25 Σύνολο Κ.Α , , ,92 Σύνολο Κ.Α , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Έλεγχος χημικού λυμμάτων βιολογικού Έλεγχος χημικού λυμμάτων βιολογικού Σωστικές εργασίες-αρχαιολογική επίβλεψη του έργου "Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη για το έργο "εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισμών της δημοτικής ενότητας Αστερουσίων" "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμού Άνω Αρχανών και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ Δήμου Αρχανών (Δίκτυα Αποχέτευσης) (Σ , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Εκτύπωση -Εμαφακέλωση- Διανομή λογαριασμών ύδρευσης άρδευσης Εκτύπωση -Εμαφακέλωση- Διανομή λογαριασμών ύδρευσης άρδευσης Εκτύπωση -Εμαφακέλωση- Διανομή λογαριασμών ύδρευσης άρδευσης , , Σύνολο Κ.Α , ,38 Σύνολο Κ.Α , ,03 Σύνολο Κ.Α , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας ύδρευσης , Σελίδα 18 από 49

20 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας άδρευσης Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας αποχέτευσης (ηλεκτρικό ρεύμα βιολογικών καθαρισμών) , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μίσθωμα εδαφικής έκτασης για διανοιξη γεώτρησης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα Οχημάτων 5.422, , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσιάς υδρευσης-αποχέτευσης , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων ύδρευσης Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων άδρευσης Επισκευές μονάδων βιολογικού καθαρισμού Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων ύδρευσης Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων άδρευσης , , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή χλωριοτήρων ύδρευσης , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση συστήματος τηλεέλεγχου δικτύων ύδρευσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σελίδα 19 από 49

21 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ Προμήθεια νερού από τρίτους προς ενίσχυση της υδροδότησης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) ,46 88 Σύνολο Κ.Α ,46 88 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια χλωρίου και αναλωσίμων μέτρησης χλωρικής περιεκτικότητας Προμήθεια υλικών φασματοφωτομετρικών αναλύσεων νερού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων Προμήθεια λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση ηλεκτρογεννήτριων αντλιοστασίων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών και μικροεργαλείων συντήρησης Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων αποχέτευσης Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης Αναλώσιμα υλικά λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων άδρευσης Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης , Σελίδα 20 από 49

22 Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων άρδευσης Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων αποχέτευσης Προμήθεια υδραυλικών σωλήνων και εξαρτημάτων που καταστράφηκαν από θεομηνίες , ,40 Σύνολο Κ.Α , ,04 Σύνολο Κ.Α , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,04 Σύνολο Κ.Α , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης τ.δ.αστριτσίου Σύνολο Κ.Α Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής. Υποέργο 3: "Αγορά γης" Αγορά γης για την κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειμάρου δ.ε. Αρχανών , , ,34 Σύνολο Κ.Α , ,88 Σύνολο Κ.Α , , Προμήθειες παγίων Μεταφορικά μέσα Προμήθεια οχημάτων υπηρεσίας ύδρευσης , Σύνολο Κ.Α , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια χλωριωτών ύδρευσης Προμήθεια φασματοφωτόμετρου και υλικών χημείου Προμήθεια και εγκατάσταση γεωπληροφοριακών συστημάτων και για τον τηλεέλεγχο των διαρροών υδάτων (ΠΔΕ ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ ) ,86 224, Σύνολο Κ.Α ,86 224, Σύνολο Κ.Α ,37 224, Σύνολο Κ.Α ,91 224, , Έργα Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Σελίδα 21 από 49

23 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής. Υποέργο 2: "Σχεδιασμός αρδευτικής αξιοποίησης του νερού Αντικατάση υδρομέτρων άρδευσης Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Δαμανίων Δήμου Ν. Καζαντζάκη - συμπληρωματικές εργασίες , , , ,29 Σύνολο Κ.Α , , ,29 Σύνολο Κ.Α , , , Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης Ηλεκτροδότηση γεώτρησης στη θέση "Κακή Σκάλα" ή "Ανεμόσπηλια" στη δημοτική ενότητα Αρχανών Σύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της γεώτρησης στα Ανεμόσπηλια (ΠΔΕ ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ ) "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 6ο υποέργο: "Σύνδεση αντλιοστασίων με ΔΕΗ και εργασίες , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμμάρου : υποέργο 1 Αρδευτικό δίκτυο Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμμάρου : υποέργο 3 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμμάρου : υποέργο 4 Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Αρχανών (τ.δ Κάτω Αρχανών) Αντικατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Κάμπος" της δ.ε. Αρχανών Επέκταση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων δ.ε. Αρχανών Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης Επέκταση αρδευτικών δικτύων "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 4ο υποέργο: "Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 5ο υποέργο: "Κατασκευή δεξαμενής και δίκτυα , , , , , Σύνολο Κ.Α , ,46 Σύνολο Κ.Α , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σελίδα 22 από 49

24 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δδ Τεφελίου - Λιγορτύνου Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων και μεταφορά νερού στα τδ Τεφελίου, Χαρακίου, Λιγορτύνου, Πραιτωρίων Επίσκευή υδρευτικής γεώρτησης Μεσοχωριού 4.316, , , , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , ,12 Σύνολο Κ.Α , , , Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμού Άνω Αρχανών και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροής του ΕΕΛ Δήμου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης) Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισμών της Δ.Ε. Αστερουσίων Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων" Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια Σωστικές εργασίες-αρχαιολογική επίβλεψη του έργου "Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη για το έργο "εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισμών της δημοτικής ενότητας Αστερουσίων" "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμού Άνω Αρχανών και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ Δήμου Αρχανών (Δίκτυα Αποχέτευσης) (Σ Επεξεργασία λυμάτων οικισμών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων Μεταφορά και διάθεση λυμάτων οικισμού Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Δίκτυα ΟΚΩ (ΕΣΠΑ) , , , , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Σύνολο Κ.Α , , ,24 Σύνολο Κ.Α , , ,24 Σύνολο Κ.Α , , , Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτες μικρών μονάδων βιολογικών καθαρισμών Δ.Ε Ν.Καζαντζάκη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειών χρήσης νερού της γεώτρησης στην περιοχή Ανεμοσπήλια Αρχανών Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης φράγματος Μελέτη μοναδας επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Αστρακών Μελέτη μοναδας επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Αστριτσίου Μελέτη μοναδας επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Δαμανίων , Σελίδα 23 από 49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.048.993,37 470.817,65 457.631,97 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα