ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης πραγματοποιείται σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Καλούμαστε ως Δήμος να αναπτύξουμε τη δράση και τη λειτουργία μας κάτω από το βάρος των οικονομικών και των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Κράτος. Η οικονομική ύφεση, οι συνεχείς περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων, οι μειώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, η υστέρηση ακόμα και των τακτικών εσόδων από ίδιους πόρους, π.χ. δημοτικά τέλη, λόγω της οικονομικής αδυναμίας των δημοτών, είναι μερικές από τις πολλαπλές δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007 οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Ο Δήμος Πύλου Νέστορος εφαρμόζοντας τις νομικές διατάξεις και πιστός στις αρχές της σύγχρονης διοίκησης καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό του

3 πρόγραμμα που αποτυπώνει τις λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που απαιτούνται και αποτελεί επίσημο έγγραφο του Δήμου, οδηγό στο έργο του για το έτος Οριοθέτηση και σκοπός των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης των Ο.Τ.Α. Μέχρι και το 2007 οι Δήμοι συνέτασσαν τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραμμα της τεχνικής τους υπηρεσίας. Έκτοτε όλες οι δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να προγραμματίζουν τις δράσεις τους τόσο σε ετήσιο όσο και σε πενταετή χρονικό ορίζοντα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου και σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των Ε.Π.Δ., χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με: α) το Διετές (για την τρέχουσα περίοδο) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου. Σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης του έτους 2014 Ο σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι να προγραμματίσουν λεπτομερέστερα όλες οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2014 με ορίζοντα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της διετίας, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του διετούς προγράμματος και να αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση του Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με το επιχειρησιακό πρόγραμμα

4 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ.18183, ΦΕΚ 534, Β, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις που δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εφόσον εντάσσονται στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Επομένως το ετήσιο πρόγραμμα προσαρμόζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα στις τρέχουσες εξελίξεις και τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, παίρνοντας υπόψη νέες ευκαιρίες ή περιορισμούς. Σκοπός των Ε.Π.Δ. είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, είναι πιθανό στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τα μικρότερα έργα να έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες ομοειδών έργων (π.χ. επισκευές και συντηρήσεις οδών). Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης θα πρέπει να εξειδικευτούν οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριμένα έργα (π.χ. επισκευή της οδού Χ στη Δημοτική / Τοπική Κοινότητα Ψ). Επομένως, στο περιεχόμενο του Ε.Π.Δ. περιλαμβάνονται οι δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του πενταετούς (διετούς για την τρέχουσα περίοδο) Επιχειρησιακού Προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από την σύνταξη του Ε.Π.Δ., οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων θα πρέπει να ανατρέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες που έχουν προγραμματίσει να υλοποιήσουν ή εμπλέκεται η υπηρεσία τους. Σύμφωνα με την παράγραφο 6, του άρθρου 8 της Υ.Α /2007, στο Ε.Π.Δ. μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Ε.Π.. Το Ε.Π.Δ. μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Ε.Π., εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το Ε.Π. και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης.

5 Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του Ε.Π. στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ όψη τις νέες ευκαιρίες και τους περιορισμούς. Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό Δεδομένου ότι δράσεις υλοποιούνται μόνο όταν καλύπτονται και αναφέρονται στον προϋπολογισμό λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο τους. Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Σήμερα, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης ενός Δήμου γίνεται άτυπα κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου ζητάει στοιχεία από τις άλλες υπηρεσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες της επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

6 Η δομή διάρθρωση και το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης Η δομή-διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου, διαφέρει από την διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα). Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα το υλοποιήσει. Η διάρθρωσή του εμφανίζεται ανά διεύθυνση και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Ανάλογη δομή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών του Ο.Τ.Α. ο οποίος διαρθρώνεται σε κωδικούς δαπανών -00,10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 70- στους οποίους κωδικοποιούνται (κατηγοριοποιούνται) αντιστοίχως οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής, Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Υπηρεσιών Πρασίνου, Υπηρεσιών Πολεοδομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Λοιπών Υπηρεσιών. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τα προγράμματα των διοικητικών ενοτήτων -όπως αυτές καθορίζονται από τον Εσωτερικό Οργανισμό Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλου - Νέστορος και συνοδεύεται από το ετήσιο πρόγραμμα των Νομικών Προσώπων σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου καταρτίζεται από την Οικονομική Επιτροπή και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και σε ετήσια προγράμματα των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών προσώπων του, καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

7 Διοικητική δομή Καθοριστικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πύλου Νέστορος είναι η ύπαρξη ενός σύγχρονου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ο οποίος καθορίζει με σαφήνεια το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου αλλά και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του. Με την Αριθ. Αποφ του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου πραγματοποιήθηκε η έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου Νέστορος και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2023/Β/ Το ΦΕΚ 3216/Β/2012 για την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Πύλου Νέστορος N. Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει. Το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέρη: I. Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης II. Πίνακες. 1ο Μέρος Γενική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Εισαγωγή Στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου επιδιώξαμε τη συμμετοχή των πολιτών για τον καθορισμό του αναπτυξιακού οράματος της περιοχής μας. Με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης γίνεται επίσημος προγραμματισμός του Δήμου μας και οριοθετείται το πλαίσιο της δραστηριότητας όλου του οργανισμού. Οι τρέχουσες Εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου

8 Με ταχύτητα ο Δήμος μας μετασχηματίζεται σε μηχανισμό παραγωγής τοπικών υποδομών για να υλοποιηθεί η νέα πολεοδομική του οργάνωση και σε φορέα παροχής υπηρεσιών για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δημοτών μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος στοχεύει να διευρύνει τα οικονομικά του μεγέθη και να αναβαθμίσει τα συστήματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης που εφαρμόζει με σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του δήμου και των δημοτών. Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2014 Οι γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής πηγάζουν από τις ανάγκες όλων των δημοτών μας για έναν δήμο σύγχρονο που σέβεται τον πολίτη και εξασφαλίζει τα σύγχρονα πρότυπα στις υποδομές του περιβάλλοντος. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ο Δήμος μας καθόρισε μετά από έναν πλούσιο κοινωνικό διάλογο την αναπτυξιακή πορεία του στην προοπτική της διετίας. Το έτος 2014 συνεχίζουμε να εξειδικεύουμε τις δράσεις και ορίζουμε ως γενικές κατευθύνσεις τα ακόλουθα: Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών και μεγάλων έργων. Στο ενδιαφέρον μας είναι η οικονομική ανάπτυξη και η επιχειρηματική δραστηριότητα των δημοτών μας. Στοχεύουμε σε παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου μέσω του Δήμου και των υπηρεσιών του αλλά και των Νομικών του Προσώπων. Επιδιώκουμε η ευρύτερη περιοχή να είναι καθαρή, όμορφη, λειτουργική, ανθρώπινη που προσφέρει ασφάλεια στους δημότες που κατοικούν σε αυτήν, εργάζονται εκπαιδεύονται και στους πολίτες που επισκέπτονται την πόλη. Πρόθεση μας είναι: να δημιουργήσουμε θεσμούς και δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας να πετύχουμε μια ανοιχτή συμμετοχική κοινωνία. να εξασφαλίσουμε μια αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Δήμο βασισμένο στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με σεβασμό στις επόμενες γενιές.

9 Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών δράσεων του ετήσιου προγράμματος 2014 σε αντιστοιχία με τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα σημαντικότερα έργα, δράσεις και μελέτες που επιλέγουμε να υλοποιήσουμε το 2014 και τα οποία είναι σε αντιστοιχία με τις ανάγκες των δημοτών και τον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου μας έχουν χαρακτήρα: αναπτυξιακό, έργα που απαντούν σε άμεσες ανάγκες των πολιτών και της περιοχής και δράσεις-παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με αιχμή τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό πηρέτηση πάγιων αναγκών του Δήμου και βελτίωσης της εσωτερικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δήμου. Οι παρεμβάσεις οι οποίες προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν τη βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι: Για τον 1ο Άξονα Προτεραιότητας (Υποδομές) σχεδιάζεται: η βελτίωση του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος με την επικαιροποίηση και επέκταση του χωροταξικού σχεδιασμού. Η επιλογή και προώθηση συστήματος βιολογικού καθαρισμού και εξασφάλιση υδρευτικής επάρκειας των δημοτών με όρους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η δημιουργία πολιτιστικών πολυχώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων για την προσέλκυση μαζικού αθλητισμού. Η αξιοποίηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, όπου θα δημιουργηθούν οιονεί τουριστικές, πολιτιστικές, περιηγητικές, θρησκευτικές διαδρομές καθώς ο επισκέπτης-περιηγητής θα συνδυάζει την παραλία και τη φυσική ομορφιά των ακτών της με τον πολιτισμό και ιστορία της παράκτιας περιοχής και της ενδοχώρας, τη θρησκεία, τη γνώση και τέχνη της ελαιουργίας και όλων των παραδοσιακών προϊόντων. Αναφερόμενοι στον 2ο Άξονα Προτεραιότητας (Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα), προβλέπεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων γεωργικών/ κτηνοτροφικών προϊόντων όπως η ελιά-ελαιόλαδο, σταφίδα, τυροκομικά κ.α., η υποστήριξη της αλιευτικής δραστηριότητας, και ταυτόχρονα η ενθάρρυνση-στήριξη της επιχειρηματικότητας των παραγωγών με στόχο την δημιουργία μονάδων μεταποίησης-τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.

10 Ο 3ος Άξονας Προτεραιότητας (Ανάπτυξη Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα) περιλαμβάνει δράσεις που μόλις αξιοποιηθούν θα συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ανάπτυξη του τουρισμού καθώς και στην ενίσχυση των μεταποιητικών τυποποιητικών μονάδων. Ο 4ος Άξονας Προτεραιότητας (Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός) περιλαμβάνει τις δράσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Δήμος και που στοχεύουν στα εξής: ία απειλείται λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης προσωπικοτήτων τον Δήμο σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού ε περιοχής θα αναπτυχθούν δράσεις όπου θα μετατρέψουν συμβάλλουν στην συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων Ο 5ος Άξονας Προτεραιότητας αφορά στην Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες περιλαμβάνει δράσεις βελτίωσης της καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του πολίτη. Επιδιώκεται η διαρκής συνεργασία με τον πολίτη και η επιλογή λύσεων / προτάσεων που θα λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της άμεσης εξυπηρέτησής του αλλά και την βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών διαβίωσης. Ο 6ος Άξονας Προτεραιότητας (Συνεργασίες) περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις οι οποίες ενισχύουν την θέση του Δήμου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και για τις οποίες ο Δήμος έχει άμεσο ενδιαφέρον για την ταχύτατη υλοποίησή τους αν και αυτή δύναται να ανήκει εξ ολοκλήρου σε άλλους φορείς. Ακολούθως παρατίθενται συνοπτικά οι άξονες και τα μέτρα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Πύλου-Νέστορος για την δυνατότητα αντιστοίχησης των ετήσιων δράσεων με τις δράσεις της διετίας.

11 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 1.1. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προώθηση αναπλάσεων και πολεοδομήσεων Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλεως Εφαρμογή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ολοκλήρωση προγράμματος Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) Οριοθέτηση οικισμών Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων Αύξηση Πρασίνου Εξασφάλιση κοινωφελών χώρων και εξασφάλιση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους για όλους τους πολίτες 1.2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ / ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Δημιουργία κατάλληλων υποδομών και συστημάτων για την εφαρμογή κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας Αντιμετώπιση των Προβλημάτων Στάθμευσης 1.3. ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ορθολογική διαχείριση των Υδάτινων πόρων Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης ύδρευσης και δημιουργία νέων υποδομών Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης και δημιουργία νέων υποδομών Διεκδίκηση πόρων για συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και επέκτασή του 1.4. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

12 1.4.1 Η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους Μείωση του κόστους αποκομιδής απορριμμάτων και βελτίωση διοικητικών δομών καθαριότητας Ορθολογική διαχείριση του συστήματος Ανακύκλωσης και δράσεις ενημέρωσης των δημοτών με στόχο την αύξηση της παραγωγής ανακυκλώσιμων υλικών Μείωση της Ρύπανσης του Φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων Συνεργασία με την Περιφέρεια για την προώθηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1.5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Βελτίωση της ικανότητας συντήρησης δημοτικών υποδομών Μείωση του κόστους Συντήρησης 2.1. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Συντήρηση βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Συντήρηση βελτίωση αρδευτικού αποστραγγιστικού δικτύου Συντήρηση βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων Υποστήριξη επενδύσεων στον μεταποιητικό τομέα (πληροφόρηση αδειοδοτήσεις) 3.1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δημιουργία πλαισίου ενίσχυσης της απασχόλησης μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υποστήριξη Καινοτομίας Υποστήριξη οικονομικών μονάδων Συνεργασία με αρμόδιους φορείς για ενημέρωση και ένταξη υποψηφίων επενδυτών σε επιδοτούμενα προγράμματα 3.3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουριστική Προβολή

13 3.3.2 Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών, πολιτιστικών, ανθρώπινων κ.α. πόρων Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού & δημιουργία θεματικών πάρκων 4.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Αναβάθμιση και κατασκευή νέων περιφερειακών υποδομών υγείας Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και προγραμμάτων υγείας Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας νηπίων και νεολαίας Προστασία ατόμων με ειδικές δεξιότητες 4.2. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Συμβουλευτική υποστήριξη και Ενημέρωση Προώθηση γυναικείων θεμάτων και θεμάτων ισότητας των φύλων 4.3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Διεκδίκηση συντήρησης αναβάθμισης και ανάδειξης όλων των πολιτιστικών μας μνημείων Τεκμηρίωση και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Καλλιέργεια καλλιτεχνικής παιδείας και Ευαισθησίας Οργάνωση νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων εκδηλώσεων πολιτιστικού μορφωτικού περιεχομένου Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ξενάγησης επισκεπτών των μνημείων 4.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Βελτίωση, συντήρηση και κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Διάδοση Μαζικού Αθλητισμού Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 4.5. ΠΑΙΔΕΙΑ/ΝΕΟΛΑΙΑ Συντήρηση - βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και λοιπών υποδομών

14 4.5.2 Ενεργοποίηση Συμμετοχής της Νεολαίας στα κοινά - Προγράμματα απασχόλησης Νέων Επαγγελματική Κατάρτιση και δια βίου μάθηση 5.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και μείωση λειτουργικού και διοικητικού κόστους Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προσλήψεων, προγραμματισμού, δημοπρασιών, προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης Βελτίωση της στελέχωσης σε επιμέρους τομείς 5.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 5.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και συστήματα εξυπηρέτησης πολιτών, εργαζομένων και παρακολούθησης εσωτερικών διαδικασιών Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και βελτιστοποίηση των υπαρχουσών υποδομών του ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού του Δήμου ΕΥΤΑΞΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Σχεδιασμός πρόληψης κινδύνων (πυροπροστασία, αντιπλημμυρική προστασία)

15 6.1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ Διεύρυνση της Εξωστρέφειας του Δήμου Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και φορείς σε ζητήματα καινοτομίας και αγροτικής έρευνας Ανάπτυξη συνεργασίας με όμορους Δήμους και Δήμους της Ευρώπης των Περιφερειών 6.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Βελτίωση της συνεργασίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των Αιρετών για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του Δημότη ΜΕΡΟΣ 2 Τεχνικό Πρόγραμμα έργων και μελετών (Πρόγραμμα Επενδύσεων ανά πηγή χρηματοδότησης, Έργα προς ένταξη και ενταγμένα σε χρηματοδοτούμενα Εθνικά & Κοινοτικά προγράμματα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 00. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Δήμου Πύλου - Νέστορος "Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου Πύλου - Νέστορος" ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00

16 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής ανάπτυξης για την λήψη άμεσων μέτρων προστασίας παράκτιων τμημάτων του Κάστρου Κορώνης 2.000,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ 2.000,00 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Προγραμματική Σύμβαση με το ΕΜΠ για τον «Έλεγχο στατικής επάρκειας και διερεύνηση ενδεχόμενων επεμβάσεων σε κτίρια του Δήμου Πύλου-Νέστορος» ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΠΟΤ για την Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας» ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας Διαρρυθμίσεις Δημαρχείου και κατασκευή αρχειοθηκών 1.596,17 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,17

17 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Συντήρηση Δημ. Καταστήματος Πύλου και Καταστημάτων Δημ. Ενοτήτων Κατασκευή στεγάστρου στέγασης δημοτικών οχημάτων Βλαχόπουλου Προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης κτιρίου Ταρσούλη Κορώνης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Διαμόρφωση χώρου πρώην Δημαρχείου Μεθώνης για στέγαση του ΚΕΠ 4.000,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων σχολικών κτιρίων στο Δήμο Πύλου - Νέστορος ,00 Ι.Π. ΣΥΝ Μελέτη Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας 3.000,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Κατασκευή Κλειστού Γυμναστήριου στο Εθνικό Στάδιο Πύλου. (Α.Μ. 425/2000) Βελτίωση - ολοκλήρωση ποδοσφαιρικού γηπέδου Καλλιθέας ,39 ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΣΥΝ 58/ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ

18 Συντήρηση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,39 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Μουσείου Χώρας 4.650,00 Ι.Π. ΣΥΝ Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Προσθήκη κατ' επέκταση ισογείων χώρων υγιεινής και αποθήκης στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχόπουλου 4.132,83 Ι.Π. ΣΥΝ 36/ ,83 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Συντήρηση και επισκευή σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Μεθώνης ,99 ΟΣΚ ΣΥΝ Συντήρηση αθλητικού κέντρου Μεθώνης 2.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,99 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Βελτίωση ποδοσφαιρικού γηπέδου Κορώνης 2.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ

19 2.000,00 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Αποπεράτωση εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ Σουληναρίου Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων στο γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου Δήμου Χιλιοχωρίων 6.359,82 ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΝ ,28 ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΣΥΝ Βελτίωση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 1.565,21 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ Σουληναρίου 172,79 ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΝ ,10 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ανω Αμπελοκήπων 3.453,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε Αναβάθμιση υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Μεμί στην Κορώνη και συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ 12 0,00 Ι.Π. Ν.Ε Βελτίωση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Νέστορος 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Συντήρηση δημοτικού γηπέδου Βλαχόπουλου 6.000,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κερκίδων ποδοσφαιρικού γηπέδου Πύλου ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

20 Διαμόρφωση προαυλείου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Κατασκευή μεταλλικής εξέδρας στο γήπεδο Στενωσιάς ,85 Ο.Σ.Κ. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Βελτίωση αγροτικού Ιατρείου Χρυσοκελλαριάς ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε. Συντήρηση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Ανέγερση κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Πύλου Αλλαγή κατεστραμμένης στέγης Δημ. Σχολείου Καλλιθέας Βελτίωση - συντήρηση ποδοσφαιρικού γηπέδου Στενωσιάς ,61 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,94 ΣΑΤΑ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ 4.000,06 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. 319/ Βελτίωση ισόγειων αιθουσών Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Καλλιθέας για στέγαση μαθητών 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Αντικατάσταση στέγης Δημ. κτιρίου Πλατανόβρυσης Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Κόμπων 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια τροχών κάδων απορριμμάτων 3.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Καταπολέμηση κωνωποειδών Δήμου Πύλου - Νέστορος 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού ,00 Ι.Π. ΣΥΝ

21 24.000,00 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κορώνης 637,39 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κορώνης έτους ,78 Ι.Π. ΣΥΝ 8.264,17 Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Παπαφλέσσα έτους 2013 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Παπαφλέσσα 8.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ 405,93 Ι.Π. ΣΥΝ Ηλεκτροφωτισμός Βλαχόπουλου και κόμβου Μανιακίου ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ ,93 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Μεθώνης 2.005,56 Ι.Π. ΣΥΝ 2.005,56 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ

22 Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Νέστορος 462,86 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Νέστορος έτους ,78 Ι.Π. ΣΥΝ 8.089,64 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Πύλου 690,90 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Πύλου έτους 2013 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Πϋλου ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 2.191,96 Ι.Π. ΣΥΝ ,86 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 567,63 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων έτους 2013 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 8.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ 2.007,73 Ι.Π. ΣΥΝ ,36 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

23 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πύλου έτους ,00 Ι.Π. Ν.Ε Φωτισμός Μώλου Κορώνης 18,00 ΣΑΤΑ 11 Ν.Ε Μελέτη καταγραφής και αποτίμησης υφιστάμενου δικτύου Δημ. Φωτισμού Δήμου Πύλου - Νέστορος 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Πύλου ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Κορώνης Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μεθώνης Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Νέστορος Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Υδρογεωλογική μελέτη καταγραφής υφιστάμενων υδροληψιών του Δήμου Πύλου - Νέστορος Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για έργα ύδρευσης - αποχέτευσης που συγχρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ 1.718,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 ΕΣΠΑ ΣΥΝ

24 Σύνταξη μελέτης κατασκευής επεξεργασίας αστικών λυμάτων στις Τ.Κ. Μεσοχωρίου της Δ.Ε. Πύλου και Τ.Κ. Βασιλιτσίου της Δ.Ε. Κορώνης ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 176/ ,00 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου Πύλου 7.590,86 ΣΑΤΑ ΣΥΝ 302/07 Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης στα Δ.Δ. 607,47 Ι.Π. ΣΥΝ 214/09 Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης 749,35 Ι.Π. ΣΥΝ 176/09 Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Δ ,76 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλλιθέας 700,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,44 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ΕΕΔΛ Δήμου Νέστορος ,71 ΕΣΠΑ ΣΥΝ Μελέτη ανόρυξης και λειτουργίας υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Λυκοβούνι" για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του Δ.Δ. Μυρσινοχωρίου 1.107,00 Ι.Π. ΣΥΝ

25 Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δήμου Χώρας (νυν Δήμου Νέστορος)(υδραυλική μελέτη) ,00 Ολοκλήρωση της Μελέτης Αποχέτευσης όμβριων υδάτων- ακαθάρτων Δήμου Χώρας, αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δ. Χώρας (νυν Δήμου Νέστορος) Ανόρυξη υδρογεώτρησης Μυρσινοχωρίου Προμήθεια σωλήνων για την υδρογεώτρηση Μυρσινοχωρίου Αποπεράτωση δικτύου ακαθάρτων Δ.Κ. Χώρας - Τ.Κ. Ρωμανού, Δ.Ε. Νέστορος , ,00 Ι.Π. ΘΗΣΕΑΣ Ι.Π. ΣΥΝ ΣΥΝ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 670,79 Ι.Π. ΣΥΝ ,59 ΕΣΠΑ ΜΕΔ έργου: "Αποπεράτωση δικτύου ακαθάρτων Δ.Κ. Χώρας - Τ.Κ. Ρωμανού, Δ.Ε. Νέστορος" ,23 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔ/ΤΑ ΣΥΝ ,32 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Υδροδότηση Τ.Δ. Κουκουνάρας ,87 ΣΑΕΠ 026 ΣΥΝ Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Στενωσιάς 4.673,05 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Σουληνάριου 1η Σ.Σ. Αρδευτικό δίκτυο Χανδρινού - Πλατανόβρυση - Στενωσιά Δ Φάση Επεκτάσεις αρδευτικού δικτύου Χανδρινού - Πλατανόβρυσης ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ,02 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ,67 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ,85 ΣΑΤΑ 11 ΣΥΝ

26 Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη για την άδεια χρήσης νερού υφιστάμενου αρδευτικού φρέατος στη θέση Κεραμιδάκι στην Τ.Κ. Χανδρινού της Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ 157/ ,46 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Έργα ύδρευσης (Δημοτική Ενότητα Μεθώνης) ,24 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Μελέτη έργων ενοποίησης αποχετευτικού δικτύου Μεθώνης ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Συντήρηση αντλιών και μηχανημάτων δικτύου αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Βεροιόπουλου νο2 μεθώνης Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικ. Καμαρίων Τ.Κ. Ευαγγελισμού Δ.Ε. Μεθώνης Συντήρηση ύποσταθμών μέσης τάσης και Η/Ζ Εγκαταστάσεων Ε.Λ. Μεθώνης Συντήρηση αντλιοστασίων και Σταθμού Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης 882,30 Ι.Π. ΣΥΝ 646,85 ΣΑΤΑ 11 ΣΥΝ 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ 250,03 Ι.Π. ΣΥΝ ,50 Ι.Π. ΣΥΝ ,47 ΕΣΠΑ ΜΕΔ έργου: "Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης" ,59 Ι.Π. ΣΥΝ ,98

27 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Τοπογραφικές εργασίων υποβάθρων μελέτης αποχέτευσης Ακριτοχωρίου Μελέτη ύδρευσης Βασιλιτσίου ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 6.000,00 ΣΑΤΑ 12 ΣΥΝ 202/ ,00 ΣΑΤΑ {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 1: Μελέτη των δικτύων Αποχέτευσης λυμάτων Κορώνης και της ΕΕΔΛ Κορώνης ,46 ΕΣΠΑ ΣΥΝ ,46 Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Αυτοματισμός πηγής Κατσιμπούρι - δεξαμενή Δημαρχείο, συντήρηση αντλιοστασίων, επέκταση αγωγών Τ.Κ. Βλαχόπουλου ,60 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝ 298/ ,60 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Προμήθεια υδρομέτρων ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Κατασκευή φρεατίων 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Κορυφασίου με κεντρικό υδρευτικό αγωγό ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

28 Ολοκλήρωση συνδέσεων οικιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κορώνης Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βασιλιτσίου Ολοκλήρωση συνδέσεων οικιών δικτύων αποχέτευσης Μεθώνης ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 Ι.Π ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε. 1 {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 2: Δίκτυα Αποχέτευσης λυμάτων Κορώνης ,65 ΕΣΠΑ Ν.Ε {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 3: Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων και Εργο Διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Κορώνης (ΕΕΔΛ) ,24 ΕΣΠΑ Ν.Ε {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 4: Αγορά γηπέδου χώρου Ε.Ε.Λ. Κορώνης ,58 ΕΣΠΑ Ν.Ε {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος έργου ,69 ΕΣΠΑ Ν.Ε.

29 Τοπογραφική αποτύπωση ευρύτερης περιοχής Χιλιοχωρίων για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ,00 Ι.Π. Ν.Ε Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς παραλία Ζάγκα Κορώνης Τοπογραφική αποτύπωση ευρύτερης περιοχής Παπαφλέσσα για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε Ανάπλαση παλιάς βρύσης Μεταξάδας 6.925,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε Συντήρηση δεξαμενής Λαχανάδας 2.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Αγορά οικοπέδου για κατασκευή COMPACT Β/Κ στην Τ.Κ. Βασιλιτσίου ,00 Ι.Π. Ν.Ε Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Βλαχόπουλου ,00 ΣΑΤΑ 11 Ν.Ε Βελτίωση αρδευτικού δικτύου κάμπου Χανδρινού και κάμπου Στενωσιάς ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Σύνδεση πηγής με δεξαμενή Γλυφάδας ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κυνηγού ,00 Ι.Π. Ν.Ε Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αμπελοφύτου ,00 Ι.Π. Ν.Ε Αποπεράτωση εξοπλισμού δεξαμενών ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Κορώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Μεθώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

30 Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Νέστορος ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Χιλιοχωρίων ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Υδρευση Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς ,68 ΕΣΠΑ Ν.Ε Μη επιλέξιμες δαπάνες έργου: "Υδρευση Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς" Υδρευση Βασιλιτσίου, της Δ.Ε. Κορώνης, του Δήμου Πύλου - Νέστορος ,32 Ι.Π. Ν.Ε ,96 ΕΣΠΑ Ν.Ε. ΜΕΔ εργου: "Υδρευση Βασιλιτσίου, της Δ.Ε. Κορώνης, του Δήμου Πύλου - Νέστορος" ,04 Ι.Π. Ν.Ε Αποφράξεις αποχέτευσης ,00 Ι.Π. Ν.Ε Συντήρηση δεξαμενών αντλιοστασίων αποχέτευσης και δεξαμενών Ε.Ε.Λ. Μεθώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε Συντήρηση υποσταθμού Μ/Τ και Η/Ζ Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Μελέτη επισκευής αγωγού διάθεσης και φρεατίου φόρτισης Ε.Ε.Λ. Μεθώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Λαχανάδας Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

31 Ασφαλτόστρωση οδού Πλατάνου - Μυρσινοχωρίου Σύνταξη τευχών δημοπράτησης μελετών αναπλάσεων 8.091,00 Ι.Π. ΣΥΝ 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Προμήθεια υλικών σήμανσης ,07 Ι.Π. ΣΥΝ Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος (οδοποιίας, αναπλάσεις κλπ) που συγχρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ΣΥΝ Οριοθέτηση οικισμών Δήμου Πύλου - Νέστορος ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,07 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αναπλάσεις σε βρύσες στο Δ.Δ. Αμπελοφύτου 1.937,03 Αμπελόφυτο Ανάγκες (Υπόλοιπο) ΣΥΝ 4.062,97 Ι.Π Πεζόδρόμηση τμήματος οδού Καρόλου Μπλέγκεν 1.458,90 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ Πεζοδρομήσεις Δημοτικών Οδών ,26 Ι.Π. ΣΥΝ ,03 ΘΗΣΕΑΣ Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Νέστορος 4.548,67 Ι.Π. ΣΥΝ 5.026,36 ΣΑΤΑ Μελέτη ολοκλήρωσης Πολεοδομικού Σχεδίου Επέκταση- Αναθεώρηση & Πράξη Εφαρμογής Χώρας Δ. Νέστορος ,20 ΘΗΣΕΑΣ ,55 Ι.Π. ΣΥΝ

32 Διαδημοτική οδοποιία Δ.Δ. Μεταμόρφωσης - Μυρσινοχώρι Γεωλογική (Υδρογεωλογική) μελέτη- Προστασία υπόγειων υδροφόρων Δήμου Νέστορος , ,62 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αποκατάσταση οδού Χώρα - Μεταξάδα 1.562,96 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση - επισκευή της Εθν. οδού Πύργου - Μεθώνης, τμήμα Χώρα - Κορυφάσιο ΣΥΝ ,00 Τ.Ε.Ο. ΣΥΝ ,77 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Συντηρήσεις οδοστρωμάτων Χαρακοπιού ,00 Ι.Π. ΣΥΝ Συμπλήρωση και υποβολή φακέλου για την αποκατάσταση του κτιρίου κληροδοτήματος Ταρσούλη - Αξελού Πληρωμή Σύμβασης με τον Βασίλειο Λαμπρόπουλο Δρ Χ.Μ. Ε.Μ.Π. Συντήρησης Αρχαιοτήτων 3.690,00 Ι.Π. ΣΥΝ 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Διαμόρφωση κήπου Πνευματικού Κέντρου Κωστής Τσικλητήρας Ασφαλτόστρωση οδού Πύλας - Γιάλοβας διαμέσου γέφυρας Πυλόκαμπου 5.608,42 Ι.Π. ΣΥΝ 287/ ,69 Ι.Π. ΣΥΝ

33 Διάνοιξη οδού στην Τ.Κ. Γλυφάδας 147,54 ΣΑΤΑ 12 ΣΥΝ Τεύχη δημοπράτησης (Αναπλάσεις Κ.Χ. Πύλου) 3.075,00 Ι.Π. ΣΥΝ Επένδυση τμήματος αγωγού ομβρίων και διαμόρφωση παρειών Εθν. Οδού εντός οικισμού Γιάλοβας Τροποποίηση ψηφιακών υποβάθρων Σχεδίου Πόλης Πύλου ,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ ,00 ΣΑΤΑ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,65 Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας στη θέση Αγνάντιο 1.295,56 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Αγροτική οδοποιία ,91 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Α.Μ. 9/ Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών εντός οικισμού Μεταμόρφωσης 25,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Αγροτική οδοποιία έδρας Τ.Κ. Βλαχόπουλου ,92 Αλεξ. Μπαλτατζής ΣΥΝ ,39 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Μελέτη κατασκευής ποδηλατοδρόμου εισόδου Φοινικούντας 5.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Διαμόρφωση εισόδων Τ.Κ. Φοινικούντας ,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ ,00

34 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Ασφαλτόστρωση δρόμου Κουκουνάρα - Κρεμμύδια Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Χανδρινού - Σουληναρίου ,24 Ι.Π ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,57 Ι.Π. ΣΥΝ ΣΥΝ ,81 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Σύνταξη φακέλλων και Τεχνική Υποστήριξη ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. διαδικασιών ωρίμανσης και ένταξης έργων στην Προγραμματική Περίοδο Δημοτική οδοποιια Βλαχόπουλου 6.980,00 ΥΠ.ΕΣ. Ν.Ε Κατασκευή έργων προστασίας παραλιακού δρόμου Μεθώνης ,00 ΥΠ.ΕΣ. Ν.Ε. Ανάπλαση πλατείας Μώλου Κορώνης 926,17 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. Ολοκλήρωση επέκτασης γέφυρας Αη Θόδωρου Χανδρινού Διαμόρφωση περ. χώρου και πηγής Ι.Ν. Αγ. Σωτήρας Μεταμόρφωσης Επικαιροποίηση υποβάθρων Σχεδίου Πόλης Κορώνης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε ,27 ΣΑΤΑ ,73 Ι.Π. Ανάπλαση Δήμου Χώρας ,21 ΕΤΕΡΠΣ Ν.Ε. Ν.Ε Επισκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου στην Δ.Κ. Χώρας για την δημιουργία κοινωνικοπολιτιστικού κέντρου ,00 ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ν.Ε Εργα προστασίας πρανών τμήματος Ε.Ο. εντός οικισμού Βλαχόπουλου ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε.

35 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Πύλου ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Ρωμανού ,00 ΣΑΤΑ ,00 Ι.Π. Ν.Ε Παράκαμψη Κόμπων ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε. Τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Αποκατάσταση και ανάδειξη Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πύλου Μελέτη ανάπλασης πλατείας Μώλου Κορώνης, περιμετρικών οδών και παραλιακής ζώνης ,22 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Βελτίωση οδοποιίας Δ.Ε. Παπαφλέσσα 9.138,05 ΥΠ.ΕΣ. Ν.Ε Αμοιβή πραγματογνώμονα στο Τ.Ε.Ε ,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε. Συντήρηση Δημοτικού ελαιοτριβείου Τ.Κ. Χαρακοπιού της Δ.Ε. Κορώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Βελτίωση οδοποιίας Δ.Ε. Χιλιοχωρίων Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Πύλου ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,00 Ι.Π ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ ,00 Ι.Π. Ανάπλαση Κ.Χ. Παπουλίων ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε. 5 Μελέτη ανάπλασης Κοινοχρήστων χώρων Χρυσοκελλαριάς 9.300,00 Ι.Π. Ν.Ε. Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μεθώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Αποκατάσταση χώρου πρωην μεταλείου ΛΑΡΚΟ Φαλάνθης ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

36 Μόνωση δημοτικών ακινήτων Τ.Κ. Βλαχόπουλου Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Γιάλοβας - Ανατολικό τμήμα Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδων Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Βελτίωση τοπικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Χανδρινού (οικισμού Πλατανόβρυσης) με Τ.Κ. Αμπελοκήπων ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Γιάλοβας - Ανατολικό τμήμα" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδων Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε. Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Βελτίωση τοπικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Χανδρινού (οικισμού Πλατανόβρυσης) με Τ.Κ. Αμπελοκήπων" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε.

37 Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Γιάλοβας - Ανατολικό τμήμα" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδων Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Βελτίωση τοπικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Χανδρινού (οικισμού Πλατανόβρυσης) με Τ.Κ. Αμπελοκήπων" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,00 Ταμείο Μολυβιάτη Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Παπαφλέσσα ,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε. 202/ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πλην έδρας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, Μαργελίου, Παπαφλέσσα ,00 Ταμείο Μολυβιάτη ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. 202/ ,00 ΣΑΤΑ Αναβάθμιση - ανακατασκευή τριών παιδικών χαρών του Δήμου Πύλου - Νέστορος με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών και λοιπού αστικού εξοπλισμού ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 7.993,02 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε.

38 Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Ικλαινα - Ελαιόφυτο Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα σε οδους στις παρυφές Λαχανάδας Αποκατάσταση - εξυγίανση υπόβασης οδοστρωμάτων σε τμήματα οδών Χώρας Αποκατάσταση οδού από έντονα καιρικά φαινόμενα Τ.Κ. Φοινικούντας ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,50 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,65 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,52 Ι.Π. Ν.Ε Εκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία Δ.Ε. Κορώνης Εκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία Δ.Ε. Χιλιοχωρίων Εκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία Δ.Ε. Νέστορος Ανάδειξη τμημάτων Ρωμαικού Υδραγωγείου εκτός πόλης της Πύλου ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Χώρας ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

39 Μελέτη κατασκευής Γυμνασίου - Λυκείου Κορώνης Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Κεφαλοβρύσου στο Δ.Δ. Χώρας Υδραυλική Μελέτη οδού Σπύρου Μαρινάτου - κατασκευή πεζοδρομίου στη δεξιά οριογραμμή ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,86 ΕΤΕΡΠΣ Ν.Ε ,00 ΕΤΕΡΠΣ Ν.Ε Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Κορώνης Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Πύλου Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μεθώνης Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Νέστορος Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Παπαφλέσσα ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Χιλιοχωρίων ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία υποβρύχιων μουσείων στον όρμο του Ναβαρίνου και στον κόλπο της Μεθώνης (Σαπιέντζα) ,00 Ι.Π. Ν.Ε Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κορώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ασφαλτομίγματος για άμεση αποκατάσταση λάκων οδοστρωσίας 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε.

40 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πύλου 7.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Κορώνης 8.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μεθώνης 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Νέστορος ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια πινακίδων σήμανσης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Κορώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Μεθώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Νέστορος 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Παπαφλέσσα 2.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Ασφαλτοστρώσεις εισόδου Κορώνης ,80 ΣΑΤΑ 11 Ν.Ε. Αποκατάσταση οδού προς οικισμό Γριζόκαμπου 8.600,00 Ι.Π. Ν.Ε. Πλακοστρώσεις Κ.Χ. Σουληναρίου 7.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Συντήρηση Δημοτικού κτιρίου Πανοράματος Κορώνης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε.

41 Κυκλοφοριακή μελέτη Φοινικούντας 7.000,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑ ΕΡΓΑ Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά κλπ) Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Πύλου Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Κορώνης Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Μεθώνης Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Νέστορος Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Κορώνης Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Μεθώνης Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Νέστορος Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Παπαφλέσσα 2.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

42 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 1.000,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Επέκταση αντιστήριξης και διαμόρφωση νεκροταφείου Τ.Δ. Μεταμόρφωσης 4.331,12 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ 4.331,12 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Συντήρηση μάντρας νεκροταφείου Χώρας ,00 Ι.Π. Ν.Ε Αποκατάσταση μανδρότοιχου νεκροταφείου Υάμειας Συντηρήσεις - επισκευές νεκροταφείου Αμπελόφυτου Εργασίες αποκατάστασης νεκροταφείου Βλαχόπουλου Συντηρήσεις - επισκευές νεκροταφείων Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 0111.001 Μίσθωματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Ο.Τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος Ν. Πόπορης ΤΗΛ:2723

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα:

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: 1. Έργα Π.Ε. Κοζάνης για το ΕΑΠ 2012 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΑΠ ΠΔΜ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 1 10

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 17158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το τρέχον διάστημα, οι υπηρεσίες του Δήμου εκπονούν το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών, τοπικών επενδύσεων και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 1 Αριθμός10/ 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μαρία Δανιήλ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελευθέριο Παΐσιο, Πρωτοδίκη, Χρυσούλα Ορφανού Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 06 ΕΤΟΥΣ 06 3 4 5 6 7 Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγίου Αλεξάνδρου 80.000,00 65.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου 0.000,00 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10 ο Πρακτικό της συνεδρίασης την 30/09/2012 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100. Α : ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΑΤΑ A1 Ανακατασκευή οδών Σπ. Ραθ και Σπ. Βασιλείου 180.000,00 A2 Ανάπλαση άλσους φυλακών 80.000,00 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 150.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο 2.1 2.1.1 Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη Διεύρυνση- Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31727 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα