ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης πραγματοποιείται σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Καλούμαστε ως Δήμος να αναπτύξουμε τη δράση και τη λειτουργία μας κάτω από το βάρος των οικονομικών και των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Κράτος. Η οικονομική ύφεση, οι συνεχείς περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων, οι μειώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, η υστέρηση ακόμα και των τακτικών εσόδων από ίδιους πόρους, π.χ. δημοτικά τέλη, λόγω της οικονομικής αδυναμίας των δημοτών, είναι μερικές από τις πολλαπλές δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007 οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Ο Δήμος Πύλου Νέστορος εφαρμόζοντας τις νομικές διατάξεις και πιστός στις αρχές της σύγχρονης διοίκησης καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό του

3 πρόγραμμα που αποτυπώνει τις λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που απαιτούνται και αποτελεί επίσημο έγγραφο του Δήμου, οδηγό στο έργο του για το έτος Οριοθέτηση και σκοπός των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης των Ο.Τ.Α. Μέχρι και το 2007 οι Δήμοι συνέτασσαν τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραμμα της τεχνικής τους υπηρεσίας. Έκτοτε όλες οι δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να προγραμματίζουν τις δράσεις τους τόσο σε ετήσιο όσο και σε πενταετή χρονικό ορίζοντα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου και σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των Ε.Π.Δ., χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με: α) το Διετές (για την τρέχουσα περίοδο) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου. Σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης του έτους 2014 Ο σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι να προγραμματίσουν λεπτομερέστερα όλες οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2014 με ορίζοντα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της διετίας, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του διετούς προγράμματος και να αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση του Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με το επιχειρησιακό πρόγραμμα

4 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ.18183, ΦΕΚ 534, Β, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις που δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εφόσον εντάσσονται στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Επομένως το ετήσιο πρόγραμμα προσαρμόζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα στις τρέχουσες εξελίξεις και τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, παίρνοντας υπόψη νέες ευκαιρίες ή περιορισμούς. Σκοπός των Ε.Π.Δ. είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, είναι πιθανό στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τα μικρότερα έργα να έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες ομοειδών έργων (π.χ. επισκευές και συντηρήσεις οδών). Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης θα πρέπει να εξειδικευτούν οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριμένα έργα (π.χ. επισκευή της οδού Χ στη Δημοτική / Τοπική Κοινότητα Ψ). Επομένως, στο περιεχόμενο του Ε.Π.Δ. περιλαμβάνονται οι δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του πενταετούς (διετούς για την τρέχουσα περίοδο) Επιχειρησιακού Προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από την σύνταξη του Ε.Π.Δ., οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων θα πρέπει να ανατρέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες που έχουν προγραμματίσει να υλοποιήσουν ή εμπλέκεται η υπηρεσία τους. Σύμφωνα με την παράγραφο 6, του άρθρου 8 της Υ.Α /2007, στο Ε.Π.Δ. μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Ε.Π.. Το Ε.Π.Δ. μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Ε.Π., εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το Ε.Π. και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης.

5 Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του Ε.Π. στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ όψη τις νέες ευκαιρίες και τους περιορισμούς. Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό Δεδομένου ότι δράσεις υλοποιούνται μόνο όταν καλύπτονται και αναφέρονται στον προϋπολογισμό λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο τους. Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Σήμερα, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης ενός Δήμου γίνεται άτυπα κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου ζητάει στοιχεία από τις άλλες υπηρεσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες της επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

6 Η δομή διάρθρωση και το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης Η δομή-διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου, διαφέρει από την διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα). Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα το υλοποιήσει. Η διάρθρωσή του εμφανίζεται ανά διεύθυνση και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Ανάλογη δομή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών του Ο.Τ.Α. ο οποίος διαρθρώνεται σε κωδικούς δαπανών -00,10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 70- στους οποίους κωδικοποιούνται (κατηγοριοποιούνται) αντιστοίχως οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής, Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Υπηρεσιών Πρασίνου, Υπηρεσιών Πολεοδομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Λοιπών Υπηρεσιών. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τα προγράμματα των διοικητικών ενοτήτων -όπως αυτές καθορίζονται από τον Εσωτερικό Οργανισμό Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλου - Νέστορος και συνοδεύεται από το ετήσιο πρόγραμμα των Νομικών Προσώπων σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου καταρτίζεται από την Οικονομική Επιτροπή και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και σε ετήσια προγράμματα των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών προσώπων του, καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

7 Διοικητική δομή Καθοριστικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πύλου Νέστορος είναι η ύπαρξη ενός σύγχρονου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ο οποίος καθορίζει με σαφήνεια το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου αλλά και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του. Με την Αριθ. Αποφ του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου πραγματοποιήθηκε η έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου Νέστορος και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2023/Β/ Το ΦΕΚ 3216/Β/2012 για την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Πύλου Νέστορος N. Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει. Το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέρη: I. Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης II. Πίνακες. 1ο Μέρος Γενική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Εισαγωγή Στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου επιδιώξαμε τη συμμετοχή των πολιτών για τον καθορισμό του αναπτυξιακού οράματος της περιοχής μας. Με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης γίνεται επίσημος προγραμματισμός του Δήμου μας και οριοθετείται το πλαίσιο της δραστηριότητας όλου του οργανισμού. Οι τρέχουσες Εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου

8 Με ταχύτητα ο Δήμος μας μετασχηματίζεται σε μηχανισμό παραγωγής τοπικών υποδομών για να υλοποιηθεί η νέα πολεοδομική του οργάνωση και σε φορέα παροχής υπηρεσιών για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δημοτών μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος στοχεύει να διευρύνει τα οικονομικά του μεγέθη και να αναβαθμίσει τα συστήματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης που εφαρμόζει με σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του δήμου και των δημοτών. Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2014 Οι γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής πηγάζουν από τις ανάγκες όλων των δημοτών μας για έναν δήμο σύγχρονο που σέβεται τον πολίτη και εξασφαλίζει τα σύγχρονα πρότυπα στις υποδομές του περιβάλλοντος. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ο Δήμος μας καθόρισε μετά από έναν πλούσιο κοινωνικό διάλογο την αναπτυξιακή πορεία του στην προοπτική της διετίας. Το έτος 2014 συνεχίζουμε να εξειδικεύουμε τις δράσεις και ορίζουμε ως γενικές κατευθύνσεις τα ακόλουθα: Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών και μεγάλων έργων. Στο ενδιαφέρον μας είναι η οικονομική ανάπτυξη και η επιχειρηματική δραστηριότητα των δημοτών μας. Στοχεύουμε σε παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου μέσω του Δήμου και των υπηρεσιών του αλλά και των Νομικών του Προσώπων. Επιδιώκουμε η ευρύτερη περιοχή να είναι καθαρή, όμορφη, λειτουργική, ανθρώπινη που προσφέρει ασφάλεια στους δημότες που κατοικούν σε αυτήν, εργάζονται εκπαιδεύονται και στους πολίτες που επισκέπτονται την πόλη. Πρόθεση μας είναι: να δημιουργήσουμε θεσμούς και δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας να πετύχουμε μια ανοιχτή συμμετοχική κοινωνία. να εξασφαλίσουμε μια αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Δήμο βασισμένο στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με σεβασμό στις επόμενες γενιές.

9 Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών δράσεων του ετήσιου προγράμματος 2014 σε αντιστοιχία με τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα σημαντικότερα έργα, δράσεις και μελέτες που επιλέγουμε να υλοποιήσουμε το 2014 και τα οποία είναι σε αντιστοιχία με τις ανάγκες των δημοτών και τον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου μας έχουν χαρακτήρα: αναπτυξιακό, έργα που απαντούν σε άμεσες ανάγκες των πολιτών και της περιοχής και δράσεις-παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με αιχμή τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό πηρέτηση πάγιων αναγκών του Δήμου και βελτίωσης της εσωτερικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δήμου. Οι παρεμβάσεις οι οποίες προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν τη βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι: Για τον 1ο Άξονα Προτεραιότητας (Υποδομές) σχεδιάζεται: η βελτίωση του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος με την επικαιροποίηση και επέκταση του χωροταξικού σχεδιασμού. Η επιλογή και προώθηση συστήματος βιολογικού καθαρισμού και εξασφάλιση υδρευτικής επάρκειας των δημοτών με όρους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η δημιουργία πολιτιστικών πολυχώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων για την προσέλκυση μαζικού αθλητισμού. Η αξιοποίηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, όπου θα δημιουργηθούν οιονεί τουριστικές, πολιτιστικές, περιηγητικές, θρησκευτικές διαδρομές καθώς ο επισκέπτης-περιηγητής θα συνδυάζει την παραλία και τη φυσική ομορφιά των ακτών της με τον πολιτισμό και ιστορία της παράκτιας περιοχής και της ενδοχώρας, τη θρησκεία, τη γνώση και τέχνη της ελαιουργίας και όλων των παραδοσιακών προϊόντων. Αναφερόμενοι στον 2ο Άξονα Προτεραιότητας (Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα), προβλέπεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων γεωργικών/ κτηνοτροφικών προϊόντων όπως η ελιά-ελαιόλαδο, σταφίδα, τυροκομικά κ.α., η υποστήριξη της αλιευτικής δραστηριότητας, και ταυτόχρονα η ενθάρρυνση-στήριξη της επιχειρηματικότητας των παραγωγών με στόχο την δημιουργία μονάδων μεταποίησης-τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.

10 Ο 3ος Άξονας Προτεραιότητας (Ανάπτυξη Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα) περιλαμβάνει δράσεις που μόλις αξιοποιηθούν θα συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ανάπτυξη του τουρισμού καθώς και στην ενίσχυση των μεταποιητικών τυποποιητικών μονάδων. Ο 4ος Άξονας Προτεραιότητας (Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός) περιλαμβάνει τις δράσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Δήμος και που στοχεύουν στα εξής: ία απειλείται λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης προσωπικοτήτων τον Δήμο σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού ε περιοχής θα αναπτυχθούν δράσεις όπου θα μετατρέψουν συμβάλλουν στην συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων Ο 5ος Άξονας Προτεραιότητας αφορά στην Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες περιλαμβάνει δράσεις βελτίωσης της καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του πολίτη. Επιδιώκεται η διαρκής συνεργασία με τον πολίτη και η επιλογή λύσεων / προτάσεων που θα λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της άμεσης εξυπηρέτησής του αλλά και την βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών διαβίωσης. Ο 6ος Άξονας Προτεραιότητας (Συνεργασίες) περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις οι οποίες ενισχύουν την θέση του Δήμου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και για τις οποίες ο Δήμος έχει άμεσο ενδιαφέρον για την ταχύτατη υλοποίησή τους αν και αυτή δύναται να ανήκει εξ ολοκλήρου σε άλλους φορείς. Ακολούθως παρατίθενται συνοπτικά οι άξονες και τα μέτρα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Πύλου-Νέστορος για την δυνατότητα αντιστοίχησης των ετήσιων δράσεων με τις δράσεις της διετίας.

11 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 1.1. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προώθηση αναπλάσεων και πολεοδομήσεων Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλεως Εφαρμογή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ολοκλήρωση προγράμματος Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) Οριοθέτηση οικισμών Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων Αύξηση Πρασίνου Εξασφάλιση κοινωφελών χώρων και εξασφάλιση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους για όλους τους πολίτες 1.2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ / ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Δημιουργία κατάλληλων υποδομών και συστημάτων για την εφαρμογή κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας Αντιμετώπιση των Προβλημάτων Στάθμευσης 1.3. ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ορθολογική διαχείριση των Υδάτινων πόρων Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης ύδρευσης και δημιουργία νέων υποδομών Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης και δημιουργία νέων υποδομών Διεκδίκηση πόρων για συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και επέκτασή του 1.4. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

12 1.4.1 Η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους Μείωση του κόστους αποκομιδής απορριμμάτων και βελτίωση διοικητικών δομών καθαριότητας Ορθολογική διαχείριση του συστήματος Ανακύκλωσης και δράσεις ενημέρωσης των δημοτών με στόχο την αύξηση της παραγωγής ανακυκλώσιμων υλικών Μείωση της Ρύπανσης του Φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων Συνεργασία με την Περιφέρεια για την προώθηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1.5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Βελτίωση της ικανότητας συντήρησης δημοτικών υποδομών Μείωση του κόστους Συντήρησης 2.1. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Συντήρηση βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Συντήρηση βελτίωση αρδευτικού αποστραγγιστικού δικτύου Συντήρηση βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων Υποστήριξη επενδύσεων στον μεταποιητικό τομέα (πληροφόρηση αδειοδοτήσεις) 3.1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δημιουργία πλαισίου ενίσχυσης της απασχόλησης μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υποστήριξη Καινοτομίας Υποστήριξη οικονομικών μονάδων Συνεργασία με αρμόδιους φορείς για ενημέρωση και ένταξη υποψηφίων επενδυτών σε επιδοτούμενα προγράμματα 3.3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουριστική Προβολή

13 3.3.2 Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών, πολιτιστικών, ανθρώπινων κ.α. πόρων Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού & δημιουργία θεματικών πάρκων 4.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Αναβάθμιση και κατασκευή νέων περιφερειακών υποδομών υγείας Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και προγραμμάτων υγείας Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας νηπίων και νεολαίας Προστασία ατόμων με ειδικές δεξιότητες 4.2. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Συμβουλευτική υποστήριξη και Ενημέρωση Προώθηση γυναικείων θεμάτων και θεμάτων ισότητας των φύλων 4.3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Διεκδίκηση συντήρησης αναβάθμισης και ανάδειξης όλων των πολιτιστικών μας μνημείων Τεκμηρίωση και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Καλλιέργεια καλλιτεχνικής παιδείας και Ευαισθησίας Οργάνωση νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων εκδηλώσεων πολιτιστικού μορφωτικού περιεχομένου Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ξενάγησης επισκεπτών των μνημείων 4.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Βελτίωση, συντήρηση και κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Διάδοση Μαζικού Αθλητισμού Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 4.5. ΠΑΙΔΕΙΑ/ΝΕΟΛΑΙΑ Συντήρηση - βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και λοιπών υποδομών

14 4.5.2 Ενεργοποίηση Συμμετοχής της Νεολαίας στα κοινά - Προγράμματα απασχόλησης Νέων Επαγγελματική Κατάρτιση και δια βίου μάθηση 5.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και μείωση λειτουργικού και διοικητικού κόστους Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προσλήψεων, προγραμματισμού, δημοπρασιών, προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης Βελτίωση της στελέχωσης σε επιμέρους τομείς 5.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 5.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και συστήματα εξυπηρέτησης πολιτών, εργαζομένων και παρακολούθησης εσωτερικών διαδικασιών Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και βελτιστοποίηση των υπαρχουσών υποδομών του ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού του Δήμου ΕΥΤΑΞΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Σχεδιασμός πρόληψης κινδύνων (πυροπροστασία, αντιπλημμυρική προστασία)

15 6.1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ Διεύρυνση της Εξωστρέφειας του Δήμου Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και φορείς σε ζητήματα καινοτομίας και αγροτικής έρευνας Ανάπτυξη συνεργασίας με όμορους Δήμους και Δήμους της Ευρώπης των Περιφερειών 6.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Βελτίωση της συνεργασίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των Αιρετών για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του Δημότη ΜΕΡΟΣ 2 Τεχνικό Πρόγραμμα έργων και μελετών (Πρόγραμμα Επενδύσεων ανά πηγή χρηματοδότησης, Έργα προς ένταξη και ενταγμένα σε χρηματοδοτούμενα Εθνικά & Κοινοτικά προγράμματα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 00. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Δήμου Πύλου - Νέστορος "Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου Πύλου - Νέστορος" ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00

16 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής ανάπτυξης για την λήψη άμεσων μέτρων προστασίας παράκτιων τμημάτων του Κάστρου Κορώνης 2.000,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ 2.000,00 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Προγραμματική Σύμβαση με το ΕΜΠ για τον «Έλεγχο στατικής επάρκειας και διερεύνηση ενδεχόμενων επεμβάσεων σε κτίρια του Δήμου Πύλου-Νέστορος» ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΠΟΤ για την Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας» ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας Διαρρυθμίσεις Δημαρχείου και κατασκευή αρχειοθηκών 1.596,17 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,17

17 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Συντήρηση Δημ. Καταστήματος Πύλου και Καταστημάτων Δημ. Ενοτήτων Κατασκευή στεγάστρου στέγασης δημοτικών οχημάτων Βλαχόπουλου Προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης κτιρίου Ταρσούλη Κορώνης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Διαμόρφωση χώρου πρώην Δημαρχείου Μεθώνης για στέγαση του ΚΕΠ 4.000,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων σχολικών κτιρίων στο Δήμο Πύλου - Νέστορος ,00 Ι.Π. ΣΥΝ Μελέτη Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας 3.000,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Κατασκευή Κλειστού Γυμναστήριου στο Εθνικό Στάδιο Πύλου. (Α.Μ. 425/2000) Βελτίωση - ολοκλήρωση ποδοσφαιρικού γηπέδου Καλλιθέας ,39 ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΣΥΝ 58/ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ

18 Συντήρηση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,39 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Μουσείου Χώρας 4.650,00 Ι.Π. ΣΥΝ Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Προσθήκη κατ' επέκταση ισογείων χώρων υγιεινής και αποθήκης στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχόπουλου 4.132,83 Ι.Π. ΣΥΝ 36/ ,83 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Συντήρηση και επισκευή σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Μεθώνης ,99 ΟΣΚ ΣΥΝ Συντήρηση αθλητικού κέντρου Μεθώνης 2.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,99 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Βελτίωση ποδοσφαιρικού γηπέδου Κορώνης 2.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ

19 2.000,00 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Αποπεράτωση εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ Σουληναρίου Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων στο γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου Δήμου Χιλιοχωρίων 6.359,82 ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΝ ,28 ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΣΥΝ Βελτίωση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 1.565,21 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ Σουληναρίου 172,79 ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΝ ,10 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ανω Αμπελοκήπων 3.453,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε Αναβάθμιση υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Μεμί στην Κορώνη και συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ 12 0,00 Ι.Π. Ν.Ε Βελτίωση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Νέστορος 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Συντήρηση δημοτικού γηπέδου Βλαχόπουλου 6.000,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κερκίδων ποδοσφαιρικού γηπέδου Πύλου ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

20 Διαμόρφωση προαυλείου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Κατασκευή μεταλλικής εξέδρας στο γήπεδο Στενωσιάς ,85 Ο.Σ.Κ. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Βελτίωση αγροτικού Ιατρείου Χρυσοκελλαριάς ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε. Συντήρηση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Ανέγερση κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Πύλου Αλλαγή κατεστραμμένης στέγης Δημ. Σχολείου Καλλιθέας Βελτίωση - συντήρηση ποδοσφαιρικού γηπέδου Στενωσιάς ,61 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,94 ΣΑΤΑ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ 4.000,06 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. 319/ Βελτίωση ισόγειων αιθουσών Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Καλλιθέας για στέγαση μαθητών 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Αντικατάσταση στέγης Δημ. κτιρίου Πλατανόβρυσης Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Κόμπων 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια τροχών κάδων απορριμμάτων 3.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Καταπολέμηση κωνωποειδών Δήμου Πύλου - Νέστορος 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού ,00 Ι.Π. ΣΥΝ

21 24.000,00 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κορώνης 637,39 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κορώνης έτους ,78 Ι.Π. ΣΥΝ 8.264,17 Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Παπαφλέσσα έτους 2013 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Παπαφλέσσα 8.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ 405,93 Ι.Π. ΣΥΝ Ηλεκτροφωτισμός Βλαχόπουλου και κόμβου Μανιακίου ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ ,93 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Μεθώνης 2.005,56 Ι.Π. ΣΥΝ 2.005,56 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ

22 Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Νέστορος 462,86 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Νέστορος έτους ,78 Ι.Π. ΣΥΝ 8.089,64 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Πύλου 690,90 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Πύλου έτους 2013 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Πϋλου ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 2.191,96 Ι.Π. ΣΥΝ ,86 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 567,63 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων έτους 2013 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 8.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ 2.007,73 Ι.Π. ΣΥΝ ,36 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

23 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πύλου έτους ,00 Ι.Π. Ν.Ε Φωτισμός Μώλου Κορώνης 18,00 ΣΑΤΑ 11 Ν.Ε Μελέτη καταγραφής και αποτίμησης υφιστάμενου δικτύου Δημ. Φωτισμού Δήμου Πύλου - Νέστορος 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Πύλου ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Κορώνης Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μεθώνης Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Νέστορος Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Υδρογεωλογική μελέτη καταγραφής υφιστάμενων υδροληψιών του Δήμου Πύλου - Νέστορος Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για έργα ύδρευσης - αποχέτευσης που συγχρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ 1.718,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 ΕΣΠΑ ΣΥΝ

24 Σύνταξη μελέτης κατασκευής επεξεργασίας αστικών λυμάτων στις Τ.Κ. Μεσοχωρίου της Δ.Ε. Πύλου και Τ.Κ. Βασιλιτσίου της Δ.Ε. Κορώνης ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 176/ ,00 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου Πύλου 7.590,86 ΣΑΤΑ ΣΥΝ 302/07 Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης στα Δ.Δ. 607,47 Ι.Π. ΣΥΝ 214/09 Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης 749,35 Ι.Π. ΣΥΝ 176/09 Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Δ ,76 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλλιθέας 700,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,44 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ΕΕΔΛ Δήμου Νέστορος ,71 ΕΣΠΑ ΣΥΝ Μελέτη ανόρυξης και λειτουργίας υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Λυκοβούνι" για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του Δ.Δ. Μυρσινοχωρίου 1.107,00 Ι.Π. ΣΥΝ

25 Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δήμου Χώρας (νυν Δήμου Νέστορος)(υδραυλική μελέτη) ,00 Ολοκλήρωση της Μελέτης Αποχέτευσης όμβριων υδάτων- ακαθάρτων Δήμου Χώρας, αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δ. Χώρας (νυν Δήμου Νέστορος) Ανόρυξη υδρογεώτρησης Μυρσινοχωρίου Προμήθεια σωλήνων για την υδρογεώτρηση Μυρσινοχωρίου Αποπεράτωση δικτύου ακαθάρτων Δ.Κ. Χώρας - Τ.Κ. Ρωμανού, Δ.Ε. Νέστορος , ,00 Ι.Π. ΘΗΣΕΑΣ Ι.Π. ΣΥΝ ΣΥΝ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 670,79 Ι.Π. ΣΥΝ ,59 ΕΣΠΑ ΜΕΔ έργου: "Αποπεράτωση δικτύου ακαθάρτων Δ.Κ. Χώρας - Τ.Κ. Ρωμανού, Δ.Ε. Νέστορος" ,23 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔ/ΤΑ ΣΥΝ ,32 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Υδροδότηση Τ.Δ. Κουκουνάρας ,87 ΣΑΕΠ 026 ΣΥΝ Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Στενωσιάς 4.673,05 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Σουληνάριου 1η Σ.Σ. Αρδευτικό δίκτυο Χανδρινού - Πλατανόβρυση - Στενωσιά Δ Φάση Επεκτάσεις αρδευτικού δικτύου Χανδρινού - Πλατανόβρυσης ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ,02 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ,67 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ,85 ΣΑΤΑ 11 ΣΥΝ

26 Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη για την άδεια χρήσης νερού υφιστάμενου αρδευτικού φρέατος στη θέση Κεραμιδάκι στην Τ.Κ. Χανδρινού της Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ 157/ ,46 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Έργα ύδρευσης (Δημοτική Ενότητα Μεθώνης) ,24 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Μελέτη έργων ενοποίησης αποχετευτικού δικτύου Μεθώνης ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Συντήρηση αντλιών και μηχανημάτων δικτύου αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Βεροιόπουλου νο2 μεθώνης Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικ. Καμαρίων Τ.Κ. Ευαγγελισμού Δ.Ε. Μεθώνης Συντήρηση ύποσταθμών μέσης τάσης και Η/Ζ Εγκαταστάσεων Ε.Λ. Μεθώνης Συντήρηση αντλιοστασίων και Σταθμού Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης 882,30 Ι.Π. ΣΥΝ 646,85 ΣΑΤΑ 11 ΣΥΝ 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ 250,03 Ι.Π. ΣΥΝ ,50 Ι.Π. ΣΥΝ ,47 ΕΣΠΑ ΜΕΔ έργου: "Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης" ,59 Ι.Π. ΣΥΝ ,98

27 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Τοπογραφικές εργασίων υποβάθρων μελέτης αποχέτευσης Ακριτοχωρίου Μελέτη ύδρευσης Βασιλιτσίου ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 6.000,00 ΣΑΤΑ 12 ΣΥΝ 202/ ,00 ΣΑΤΑ {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 1: Μελέτη των δικτύων Αποχέτευσης λυμάτων Κορώνης και της ΕΕΔΛ Κορώνης ,46 ΕΣΠΑ ΣΥΝ ,46 Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Αυτοματισμός πηγής Κατσιμπούρι - δεξαμενή Δημαρχείο, συντήρηση αντλιοστασίων, επέκταση αγωγών Τ.Κ. Βλαχόπουλου ,60 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝ 298/ ,60 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Προμήθεια υδρομέτρων ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Κατασκευή φρεατίων 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Κορυφασίου με κεντρικό υδρευτικό αγωγό ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

28 Ολοκλήρωση συνδέσεων οικιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κορώνης Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βασιλιτσίου Ολοκλήρωση συνδέσεων οικιών δικτύων αποχέτευσης Μεθώνης ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 Ι.Π ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε. 1 {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 2: Δίκτυα Αποχέτευσης λυμάτων Κορώνης ,65 ΕΣΠΑ Ν.Ε {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 3: Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων και Εργο Διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Κορώνης (ΕΕΔΛ) ,24 ΕΣΠΑ Ν.Ε {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 4: Αγορά γηπέδου χώρου Ε.Ε.Λ. Κορώνης ,58 ΕΣΠΑ Ν.Ε {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος έργου ,69 ΕΣΠΑ Ν.Ε.

29 Τοπογραφική αποτύπωση ευρύτερης περιοχής Χιλιοχωρίων για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ,00 Ι.Π. Ν.Ε Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς παραλία Ζάγκα Κορώνης Τοπογραφική αποτύπωση ευρύτερης περιοχής Παπαφλέσσα για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε Ανάπλαση παλιάς βρύσης Μεταξάδας 6.925,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε Συντήρηση δεξαμενής Λαχανάδας 2.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Αγορά οικοπέδου για κατασκευή COMPACT Β/Κ στην Τ.Κ. Βασιλιτσίου ,00 Ι.Π. Ν.Ε Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Βλαχόπουλου ,00 ΣΑΤΑ 11 Ν.Ε Βελτίωση αρδευτικού δικτύου κάμπου Χανδρινού και κάμπου Στενωσιάς ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Σύνδεση πηγής με δεξαμενή Γλυφάδας ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κυνηγού ,00 Ι.Π. Ν.Ε Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αμπελοφύτου ,00 Ι.Π. Ν.Ε Αποπεράτωση εξοπλισμού δεξαμενών ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Κορώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Μεθώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

30 Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Νέστορος ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Χιλιοχωρίων ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Υδρευση Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς ,68 ΕΣΠΑ Ν.Ε Μη επιλέξιμες δαπάνες έργου: "Υδρευση Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς" Υδρευση Βασιλιτσίου, της Δ.Ε. Κορώνης, του Δήμου Πύλου - Νέστορος ,32 Ι.Π. Ν.Ε ,96 ΕΣΠΑ Ν.Ε. ΜΕΔ εργου: "Υδρευση Βασιλιτσίου, της Δ.Ε. Κορώνης, του Δήμου Πύλου - Νέστορος" ,04 Ι.Π. Ν.Ε Αποφράξεις αποχέτευσης ,00 Ι.Π. Ν.Ε Συντήρηση δεξαμενών αντλιοστασίων αποχέτευσης και δεξαμενών Ε.Ε.Λ. Μεθώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε Συντήρηση υποσταθμού Μ/Τ και Η/Ζ Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Μελέτη επισκευής αγωγού διάθεσης και φρεατίου φόρτισης Ε.Ε.Λ. Μεθώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Λαχανάδας Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

31 Ασφαλτόστρωση οδού Πλατάνου - Μυρσινοχωρίου Σύνταξη τευχών δημοπράτησης μελετών αναπλάσεων 8.091,00 Ι.Π. ΣΥΝ 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Προμήθεια υλικών σήμανσης ,07 Ι.Π. ΣΥΝ Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος (οδοποιίας, αναπλάσεις κλπ) που συγχρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ΣΥΝ Οριοθέτηση οικισμών Δήμου Πύλου - Νέστορος ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,07 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αναπλάσεις σε βρύσες στο Δ.Δ. Αμπελοφύτου 1.937,03 Αμπελόφυτο Ανάγκες (Υπόλοιπο) ΣΥΝ 4.062,97 Ι.Π Πεζόδρόμηση τμήματος οδού Καρόλου Μπλέγκεν 1.458,90 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ Πεζοδρομήσεις Δημοτικών Οδών ,26 Ι.Π. ΣΥΝ ,03 ΘΗΣΕΑΣ Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Νέστορος 4.548,67 Ι.Π. ΣΥΝ 5.026,36 ΣΑΤΑ Μελέτη ολοκλήρωσης Πολεοδομικού Σχεδίου Επέκταση- Αναθεώρηση & Πράξη Εφαρμογής Χώρας Δ. Νέστορος ,20 ΘΗΣΕΑΣ ,55 Ι.Π. ΣΥΝ

32 Διαδημοτική οδοποιία Δ.Δ. Μεταμόρφωσης - Μυρσινοχώρι Γεωλογική (Υδρογεωλογική) μελέτη- Προστασία υπόγειων υδροφόρων Δήμου Νέστορος , ,62 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αποκατάσταση οδού Χώρα - Μεταξάδα 1.562,96 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση - επισκευή της Εθν. οδού Πύργου - Μεθώνης, τμήμα Χώρα - Κορυφάσιο ΣΥΝ ,00 Τ.Ε.Ο. ΣΥΝ ,77 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Συντηρήσεις οδοστρωμάτων Χαρακοπιού ,00 Ι.Π. ΣΥΝ Συμπλήρωση και υποβολή φακέλου για την αποκατάσταση του κτιρίου κληροδοτήματος Ταρσούλη - Αξελού Πληρωμή Σύμβασης με τον Βασίλειο Λαμπρόπουλο Δρ Χ.Μ. Ε.Μ.Π. Συντήρησης Αρχαιοτήτων 3.690,00 Ι.Π. ΣΥΝ 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Διαμόρφωση κήπου Πνευματικού Κέντρου Κωστής Τσικλητήρας Ασφαλτόστρωση οδού Πύλας - Γιάλοβας διαμέσου γέφυρας Πυλόκαμπου 5.608,42 Ι.Π. ΣΥΝ 287/ ,69 Ι.Π. ΣΥΝ

33 Διάνοιξη οδού στην Τ.Κ. Γλυφάδας 147,54 ΣΑΤΑ 12 ΣΥΝ Τεύχη δημοπράτησης (Αναπλάσεις Κ.Χ. Πύλου) 3.075,00 Ι.Π. ΣΥΝ Επένδυση τμήματος αγωγού ομβρίων και διαμόρφωση παρειών Εθν. Οδού εντός οικισμού Γιάλοβας Τροποποίηση ψηφιακών υποβάθρων Σχεδίου Πόλης Πύλου ,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ ,00 ΣΑΤΑ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,65 Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας στη θέση Αγνάντιο 1.295,56 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Αγροτική οδοποιία ,91 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Α.Μ. 9/ Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών εντός οικισμού Μεταμόρφωσης 25,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Αγροτική οδοποιία έδρας Τ.Κ. Βλαχόπουλου ,92 Αλεξ. Μπαλτατζής ΣΥΝ ,39 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Μελέτη κατασκευής ποδηλατοδρόμου εισόδου Φοινικούντας 5.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Διαμόρφωση εισόδων Τ.Κ. Φοινικούντας ,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ ,00

34 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Ασφαλτόστρωση δρόμου Κουκουνάρα - Κρεμμύδια Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Χανδρινού - Σουληναρίου ,24 Ι.Π ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,57 Ι.Π. ΣΥΝ ΣΥΝ ,81 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Σύνταξη φακέλλων και Τεχνική Υποστήριξη ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. διαδικασιών ωρίμανσης και ένταξης έργων στην Προγραμματική Περίοδο Δημοτική οδοποιια Βλαχόπουλου 6.980,00 ΥΠ.ΕΣ. Ν.Ε Κατασκευή έργων προστασίας παραλιακού δρόμου Μεθώνης ,00 ΥΠ.ΕΣ. Ν.Ε. Ανάπλαση πλατείας Μώλου Κορώνης 926,17 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. Ολοκλήρωση επέκτασης γέφυρας Αη Θόδωρου Χανδρινού Διαμόρφωση περ. χώρου και πηγής Ι.Ν. Αγ. Σωτήρας Μεταμόρφωσης Επικαιροποίηση υποβάθρων Σχεδίου Πόλης Κορώνης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε ,27 ΣΑΤΑ ,73 Ι.Π. Ανάπλαση Δήμου Χώρας ,21 ΕΤΕΡΠΣ Ν.Ε. Ν.Ε Επισκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου στην Δ.Κ. Χώρας για την δημιουργία κοινωνικοπολιτιστικού κέντρου ,00 ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ν.Ε Εργα προστασίας πρανών τμήματος Ε.Ο. εντός οικισμού Βλαχόπουλου ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε.

35 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Πύλου ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Ρωμανού ,00 ΣΑΤΑ ,00 Ι.Π. Ν.Ε Παράκαμψη Κόμπων ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε. Τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Αποκατάσταση και ανάδειξη Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πύλου Μελέτη ανάπλασης πλατείας Μώλου Κορώνης, περιμετρικών οδών και παραλιακής ζώνης ,22 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Βελτίωση οδοποιίας Δ.Ε. Παπαφλέσσα 9.138,05 ΥΠ.ΕΣ. Ν.Ε Αμοιβή πραγματογνώμονα στο Τ.Ε.Ε ,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε. Συντήρηση Δημοτικού ελαιοτριβείου Τ.Κ. Χαρακοπιού της Δ.Ε. Κορώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Βελτίωση οδοποιίας Δ.Ε. Χιλιοχωρίων Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Πύλου ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,00 Ι.Π ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ ,00 Ι.Π. Ανάπλαση Κ.Χ. Παπουλίων ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε. 5 Μελέτη ανάπλασης Κοινοχρήστων χώρων Χρυσοκελλαριάς 9.300,00 Ι.Π. Ν.Ε. Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μεθώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Αποκατάσταση χώρου πρωην μεταλείου ΛΑΡΚΟ Φαλάνθης ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

36 Μόνωση δημοτικών ακινήτων Τ.Κ. Βλαχόπουλου Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Γιάλοβας - Ανατολικό τμήμα Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδων Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Βελτίωση τοπικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Χανδρινού (οικισμού Πλατανόβρυσης) με Τ.Κ. Αμπελοκήπων ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Γιάλοβας - Ανατολικό τμήμα" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδων Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε. Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Βελτίωση τοπικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Χανδρινού (οικισμού Πλατανόβρυσης) με Τ.Κ. Αμπελοκήπων" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε.

37 Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Γιάλοβας - Ανατολικό τμήμα" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδων Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Βελτίωση τοπικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Χανδρινού (οικισμού Πλατανόβρυσης) με Τ.Κ. Αμπελοκήπων" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,00 Ταμείο Μολυβιάτη Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Παπαφλέσσα ,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε. 202/ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πλην έδρας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, Μαργελίου, Παπαφλέσσα ,00 Ταμείο Μολυβιάτη ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. 202/ ,00 ΣΑΤΑ Αναβάθμιση - ανακατασκευή τριών παιδικών χαρών του Δήμου Πύλου - Νέστορος με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών και λοιπού αστικού εξοπλισμού ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 7.993,02 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε.

38 Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Ικλαινα - Ελαιόφυτο Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα σε οδους στις παρυφές Λαχανάδας Αποκατάσταση - εξυγίανση υπόβασης οδοστρωμάτων σε τμήματα οδών Χώρας Αποκατάσταση οδού από έντονα καιρικά φαινόμενα Τ.Κ. Φοινικούντας ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,50 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,65 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,52 Ι.Π. Ν.Ε Εκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία Δ.Ε. Κορώνης Εκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία Δ.Ε. Χιλιοχωρίων Εκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία Δ.Ε. Νέστορος Ανάδειξη τμημάτων Ρωμαικού Υδραγωγείου εκτός πόλης της Πύλου ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Χώρας ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

39 Μελέτη κατασκευής Γυμνασίου - Λυκείου Κορώνης Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Κεφαλοβρύσου στο Δ.Δ. Χώρας Υδραυλική Μελέτη οδού Σπύρου Μαρινάτου - κατασκευή πεζοδρομίου στη δεξιά οριογραμμή ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,86 ΕΤΕΡΠΣ Ν.Ε ,00 ΕΤΕΡΠΣ Ν.Ε Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Κορώνης Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Πύλου Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μεθώνης Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Νέστορος Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Παπαφλέσσα ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Χιλιοχωρίων ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία υποβρύχιων μουσείων στον όρμο του Ναβαρίνου και στον κόλπο της Μεθώνης (Σαπιέντζα) ,00 Ι.Π. Ν.Ε Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κορώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ασφαλτομίγματος για άμεση αποκατάσταση λάκων οδοστρωσίας 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε.

40 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πύλου 7.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Κορώνης 8.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μεθώνης 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Νέστορος ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια πινακίδων σήμανσης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Κορώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Μεθώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Νέστορος 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Παπαφλέσσα 2.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Ασφαλτοστρώσεις εισόδου Κορώνης ,80 ΣΑΤΑ 11 Ν.Ε. Αποκατάσταση οδού προς οικισμό Γριζόκαμπου 8.600,00 Ι.Π. Ν.Ε. Πλακοστρώσεις Κ.Χ. Σουληναρίου 7.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Συντήρηση Δημοτικού κτιρίου Πανοράματος Κορώνης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε.

41 Κυκλοφοριακή μελέτη Φοινικούντας 7.000,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑ ΕΡΓΑ Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά κλπ) Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Πύλου Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Κορώνης Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Μεθώνης Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Νέστορος Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Κορώνης Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Μεθώνης Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Νέστορος Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Παπαφλέσσα 2.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

42 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 1.000,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Επέκταση αντιστήριξης και διαμόρφωση νεκροταφείου Τ.Δ. Μεταμόρφωσης 4.331,12 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ 4.331,12 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Συντήρηση μάντρας νεκροταφείου Χώρας ,00 Ι.Π. Ν.Ε Αποκατάσταση μανδρότοιχου νεκροταφείου Υάμειας Συντηρήσεις - επισκευές νεκροταφείου Αμπελόφυτου Εργασίες αποκατάστασης νεκροταφείου Βλαχόπουλου Συντηρήσεις - επισκευές νεκροταφείων Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΆ Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας, ενώ γίνεται αναφορά και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα