ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης πραγματοποιείται σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Καλούμαστε ως Δήμος να αναπτύξουμε τη δράση και τη λειτουργία μας κάτω από το βάρος των οικονομικών και των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Κράτος. Η οικονομική ύφεση, οι συνεχείς περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων, οι μειώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, η υστέρηση ακόμα και των τακτικών εσόδων από ίδιους πόρους, π.χ. δημοτικά τέλη, λόγω της οικονομικής αδυναμίας των δημοτών, είναι μερικές από τις πολλαπλές δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007 οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Ο Δήμος Πύλου Νέστορος εφαρμόζοντας τις νομικές διατάξεις και πιστός στις αρχές της σύγχρονης διοίκησης καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό του

3 πρόγραμμα που αποτυπώνει τις λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που απαιτούνται και αποτελεί επίσημο έγγραφο του Δήμου, οδηγό στο έργο του για το έτος Οριοθέτηση και σκοπός των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης των Ο.Τ.Α. Μέχρι και το 2007 οι Δήμοι συνέτασσαν τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραμμα της τεχνικής τους υπηρεσίας. Έκτοτε όλες οι δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να προγραμματίζουν τις δράσεις τους τόσο σε ετήσιο όσο και σε πενταετή χρονικό ορίζοντα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου και σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των Ε.Π.Δ., χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με: α) το Διετές (για την τρέχουσα περίοδο) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου. Σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης του έτους 2014 Ο σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι να προγραμματίσουν λεπτομερέστερα όλες οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2014 με ορίζοντα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της διετίας, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του διετούς προγράμματος και να αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση του Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με το επιχειρησιακό πρόγραμμα

4 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ.18183, ΦΕΚ 534, Β, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις που δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εφόσον εντάσσονται στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Επομένως το ετήσιο πρόγραμμα προσαρμόζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα στις τρέχουσες εξελίξεις και τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, παίρνοντας υπόψη νέες ευκαιρίες ή περιορισμούς. Σκοπός των Ε.Π.Δ. είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, είναι πιθανό στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τα μικρότερα έργα να έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες ομοειδών έργων (π.χ. επισκευές και συντηρήσεις οδών). Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης θα πρέπει να εξειδικευτούν οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριμένα έργα (π.χ. επισκευή της οδού Χ στη Δημοτική / Τοπική Κοινότητα Ψ). Επομένως, στο περιεχόμενο του Ε.Π.Δ. περιλαμβάνονται οι δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του πενταετούς (διετούς για την τρέχουσα περίοδο) Επιχειρησιακού Προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από την σύνταξη του Ε.Π.Δ., οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων θα πρέπει να ανατρέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες που έχουν προγραμματίσει να υλοποιήσουν ή εμπλέκεται η υπηρεσία τους. Σύμφωνα με την παράγραφο 6, του άρθρου 8 της Υ.Α /2007, στο Ε.Π.Δ. μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Ε.Π.. Το Ε.Π.Δ. μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Ε.Π., εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το Ε.Π. και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης.

5 Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του Ε.Π. στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ όψη τις νέες ευκαιρίες και τους περιορισμούς. Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό Δεδομένου ότι δράσεις υλοποιούνται μόνο όταν καλύπτονται και αναφέρονται στον προϋπολογισμό λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο τους. Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Σήμερα, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης ενός Δήμου γίνεται άτυπα κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου ζητάει στοιχεία από τις άλλες υπηρεσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες της επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

6 Η δομή διάρθρωση και το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης Η δομή-διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου, διαφέρει από την διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα). Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα το υλοποιήσει. Η διάρθρωσή του εμφανίζεται ανά διεύθυνση και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Ανάλογη δομή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών του Ο.Τ.Α. ο οποίος διαρθρώνεται σε κωδικούς δαπανών -00,10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 70- στους οποίους κωδικοποιούνται (κατηγοριοποιούνται) αντιστοίχως οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής, Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Υπηρεσιών Πρασίνου, Υπηρεσιών Πολεοδομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Λοιπών Υπηρεσιών. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τα προγράμματα των διοικητικών ενοτήτων -όπως αυτές καθορίζονται από τον Εσωτερικό Οργανισμό Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλου - Νέστορος και συνοδεύεται από το ετήσιο πρόγραμμα των Νομικών Προσώπων σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου καταρτίζεται από την Οικονομική Επιτροπή και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και σε ετήσια προγράμματα των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών προσώπων του, καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

7 Διοικητική δομή Καθοριστικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πύλου Νέστορος είναι η ύπαρξη ενός σύγχρονου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ο οποίος καθορίζει με σαφήνεια το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου αλλά και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του. Με την Αριθ. Αποφ του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου πραγματοποιήθηκε η έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου Νέστορος και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2023/Β/ Το ΦΕΚ 3216/Β/2012 για την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Πύλου Νέστορος N. Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει. Το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέρη: I. Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης II. Πίνακες. 1ο Μέρος Γενική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Εισαγωγή Στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου επιδιώξαμε τη συμμετοχή των πολιτών για τον καθορισμό του αναπτυξιακού οράματος της περιοχής μας. Με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης γίνεται επίσημος προγραμματισμός του Δήμου μας και οριοθετείται το πλαίσιο της δραστηριότητας όλου του οργανισμού. Οι τρέχουσες Εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου

8 Με ταχύτητα ο Δήμος μας μετασχηματίζεται σε μηχανισμό παραγωγής τοπικών υποδομών για να υλοποιηθεί η νέα πολεοδομική του οργάνωση και σε φορέα παροχής υπηρεσιών για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δημοτών μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος στοχεύει να διευρύνει τα οικονομικά του μεγέθη και να αναβαθμίσει τα συστήματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης που εφαρμόζει με σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του δήμου και των δημοτών. Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2014 Οι γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής πηγάζουν από τις ανάγκες όλων των δημοτών μας για έναν δήμο σύγχρονο που σέβεται τον πολίτη και εξασφαλίζει τα σύγχρονα πρότυπα στις υποδομές του περιβάλλοντος. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ο Δήμος μας καθόρισε μετά από έναν πλούσιο κοινωνικό διάλογο την αναπτυξιακή πορεία του στην προοπτική της διετίας. Το έτος 2014 συνεχίζουμε να εξειδικεύουμε τις δράσεις και ορίζουμε ως γενικές κατευθύνσεις τα ακόλουθα: Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών και μεγάλων έργων. Στο ενδιαφέρον μας είναι η οικονομική ανάπτυξη και η επιχειρηματική δραστηριότητα των δημοτών μας. Στοχεύουμε σε παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου μέσω του Δήμου και των υπηρεσιών του αλλά και των Νομικών του Προσώπων. Επιδιώκουμε η ευρύτερη περιοχή να είναι καθαρή, όμορφη, λειτουργική, ανθρώπινη που προσφέρει ασφάλεια στους δημότες που κατοικούν σε αυτήν, εργάζονται εκπαιδεύονται και στους πολίτες που επισκέπτονται την πόλη. Πρόθεση μας είναι: να δημιουργήσουμε θεσμούς και δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας να πετύχουμε μια ανοιχτή συμμετοχική κοινωνία. να εξασφαλίσουμε μια αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Δήμο βασισμένο στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με σεβασμό στις επόμενες γενιές.

9 Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών δράσεων του ετήσιου προγράμματος 2014 σε αντιστοιχία με τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα σημαντικότερα έργα, δράσεις και μελέτες που επιλέγουμε να υλοποιήσουμε το 2014 και τα οποία είναι σε αντιστοιχία με τις ανάγκες των δημοτών και τον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου μας έχουν χαρακτήρα: αναπτυξιακό, έργα που απαντούν σε άμεσες ανάγκες των πολιτών και της περιοχής και δράσεις-παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με αιχμή τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό πηρέτηση πάγιων αναγκών του Δήμου και βελτίωσης της εσωτερικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δήμου. Οι παρεμβάσεις οι οποίες προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν τη βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι: Για τον 1ο Άξονα Προτεραιότητας (Υποδομές) σχεδιάζεται: η βελτίωση του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος με την επικαιροποίηση και επέκταση του χωροταξικού σχεδιασμού. Η επιλογή και προώθηση συστήματος βιολογικού καθαρισμού και εξασφάλιση υδρευτικής επάρκειας των δημοτών με όρους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η δημιουργία πολιτιστικών πολυχώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων για την προσέλκυση μαζικού αθλητισμού. Η αξιοποίηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, όπου θα δημιουργηθούν οιονεί τουριστικές, πολιτιστικές, περιηγητικές, θρησκευτικές διαδρομές καθώς ο επισκέπτης-περιηγητής θα συνδυάζει την παραλία και τη φυσική ομορφιά των ακτών της με τον πολιτισμό και ιστορία της παράκτιας περιοχής και της ενδοχώρας, τη θρησκεία, τη γνώση και τέχνη της ελαιουργίας και όλων των παραδοσιακών προϊόντων. Αναφερόμενοι στον 2ο Άξονα Προτεραιότητας (Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα), προβλέπεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων γεωργικών/ κτηνοτροφικών προϊόντων όπως η ελιά-ελαιόλαδο, σταφίδα, τυροκομικά κ.α., η υποστήριξη της αλιευτικής δραστηριότητας, και ταυτόχρονα η ενθάρρυνση-στήριξη της επιχειρηματικότητας των παραγωγών με στόχο την δημιουργία μονάδων μεταποίησης-τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.

10 Ο 3ος Άξονας Προτεραιότητας (Ανάπτυξη Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα) περιλαμβάνει δράσεις που μόλις αξιοποιηθούν θα συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ανάπτυξη του τουρισμού καθώς και στην ενίσχυση των μεταποιητικών τυποποιητικών μονάδων. Ο 4ος Άξονας Προτεραιότητας (Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός) περιλαμβάνει τις δράσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Δήμος και που στοχεύουν στα εξής: ία απειλείται λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης προσωπικοτήτων τον Δήμο σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού ε περιοχής θα αναπτυχθούν δράσεις όπου θα μετατρέψουν συμβάλλουν στην συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων Ο 5ος Άξονας Προτεραιότητας αφορά στην Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες περιλαμβάνει δράσεις βελτίωσης της καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του πολίτη. Επιδιώκεται η διαρκής συνεργασία με τον πολίτη και η επιλογή λύσεων / προτάσεων που θα λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της άμεσης εξυπηρέτησής του αλλά και την βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών διαβίωσης. Ο 6ος Άξονας Προτεραιότητας (Συνεργασίες) περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις οι οποίες ενισχύουν την θέση του Δήμου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και για τις οποίες ο Δήμος έχει άμεσο ενδιαφέρον για την ταχύτατη υλοποίησή τους αν και αυτή δύναται να ανήκει εξ ολοκλήρου σε άλλους φορείς. Ακολούθως παρατίθενται συνοπτικά οι άξονες και τα μέτρα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Πύλου-Νέστορος για την δυνατότητα αντιστοίχησης των ετήσιων δράσεων με τις δράσεις της διετίας.

11 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 1.1. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προώθηση αναπλάσεων και πολεοδομήσεων Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλεως Εφαρμογή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ολοκλήρωση προγράμματος Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) Οριοθέτηση οικισμών Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων Αύξηση Πρασίνου Εξασφάλιση κοινωφελών χώρων και εξασφάλιση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους για όλους τους πολίτες 1.2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ / ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Δημιουργία κατάλληλων υποδομών και συστημάτων για την εφαρμογή κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας Αντιμετώπιση των Προβλημάτων Στάθμευσης 1.3. ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ορθολογική διαχείριση των Υδάτινων πόρων Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης ύδρευσης και δημιουργία νέων υποδομών Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης και δημιουργία νέων υποδομών Διεκδίκηση πόρων για συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και επέκτασή του 1.4. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

12 1.4.1 Η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους Μείωση του κόστους αποκομιδής απορριμμάτων και βελτίωση διοικητικών δομών καθαριότητας Ορθολογική διαχείριση του συστήματος Ανακύκλωσης και δράσεις ενημέρωσης των δημοτών με στόχο την αύξηση της παραγωγής ανακυκλώσιμων υλικών Μείωση της Ρύπανσης του Φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων Συνεργασία με την Περιφέρεια για την προώθηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1.5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Βελτίωση της ικανότητας συντήρησης δημοτικών υποδομών Μείωση του κόστους Συντήρησης 2.1. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Συντήρηση βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Συντήρηση βελτίωση αρδευτικού αποστραγγιστικού δικτύου Συντήρηση βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων Υποστήριξη επενδύσεων στον μεταποιητικό τομέα (πληροφόρηση αδειοδοτήσεις) 3.1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δημιουργία πλαισίου ενίσχυσης της απασχόλησης μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υποστήριξη Καινοτομίας Υποστήριξη οικονομικών μονάδων Συνεργασία με αρμόδιους φορείς για ενημέρωση και ένταξη υποψηφίων επενδυτών σε επιδοτούμενα προγράμματα 3.3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουριστική Προβολή

13 3.3.2 Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών, πολιτιστικών, ανθρώπινων κ.α. πόρων Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού & δημιουργία θεματικών πάρκων 4.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Αναβάθμιση και κατασκευή νέων περιφερειακών υποδομών υγείας Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και προγραμμάτων υγείας Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας νηπίων και νεολαίας Προστασία ατόμων με ειδικές δεξιότητες 4.2. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Συμβουλευτική υποστήριξη και Ενημέρωση Προώθηση γυναικείων θεμάτων και θεμάτων ισότητας των φύλων 4.3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Διεκδίκηση συντήρησης αναβάθμισης και ανάδειξης όλων των πολιτιστικών μας μνημείων Τεκμηρίωση και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Καλλιέργεια καλλιτεχνικής παιδείας και Ευαισθησίας Οργάνωση νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων εκδηλώσεων πολιτιστικού μορφωτικού περιεχομένου Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ξενάγησης επισκεπτών των μνημείων 4.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Βελτίωση, συντήρηση και κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Διάδοση Μαζικού Αθλητισμού Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 4.5. ΠΑΙΔΕΙΑ/ΝΕΟΛΑΙΑ Συντήρηση - βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και λοιπών υποδομών

14 4.5.2 Ενεργοποίηση Συμμετοχής της Νεολαίας στα κοινά - Προγράμματα απασχόλησης Νέων Επαγγελματική Κατάρτιση και δια βίου μάθηση 5.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και μείωση λειτουργικού και διοικητικού κόστους Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προσλήψεων, προγραμματισμού, δημοπρασιών, προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης Βελτίωση της στελέχωσης σε επιμέρους τομείς 5.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 5.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και συστήματα εξυπηρέτησης πολιτών, εργαζομένων και παρακολούθησης εσωτερικών διαδικασιών Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και βελτιστοποίηση των υπαρχουσών υποδομών του ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού του Δήμου ΕΥΤΑΞΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Σχεδιασμός πρόληψης κινδύνων (πυροπροστασία, αντιπλημμυρική προστασία)

15 6.1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ Διεύρυνση της Εξωστρέφειας του Δήμου Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και φορείς σε ζητήματα καινοτομίας και αγροτικής έρευνας Ανάπτυξη συνεργασίας με όμορους Δήμους και Δήμους της Ευρώπης των Περιφερειών 6.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Βελτίωση της συνεργασίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των Αιρετών για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του Δημότη ΜΕΡΟΣ 2 Τεχνικό Πρόγραμμα έργων και μελετών (Πρόγραμμα Επενδύσεων ανά πηγή χρηματοδότησης, Έργα προς ένταξη και ενταγμένα σε χρηματοδοτούμενα Εθνικά & Κοινοτικά προγράμματα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 00. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Δήμου Πύλου - Νέστορος "Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου Πύλου - Νέστορος" ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00

16 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής ανάπτυξης για την λήψη άμεσων μέτρων προστασίας παράκτιων τμημάτων του Κάστρου Κορώνης 2.000,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ 2.000,00 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Προγραμματική Σύμβαση με το ΕΜΠ για τον «Έλεγχο στατικής επάρκειας και διερεύνηση ενδεχόμενων επεμβάσεων σε κτίρια του Δήμου Πύλου-Νέστορος» ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΠΟΤ για την Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας» ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας Διαρρυθμίσεις Δημαρχείου και κατασκευή αρχειοθηκών 1.596,17 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,17

17 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Συντήρηση Δημ. Καταστήματος Πύλου και Καταστημάτων Δημ. Ενοτήτων Κατασκευή στεγάστρου στέγασης δημοτικών οχημάτων Βλαχόπουλου Προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης κτιρίου Ταρσούλη Κορώνης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Διαμόρφωση χώρου πρώην Δημαρχείου Μεθώνης για στέγαση του ΚΕΠ 4.000,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων σχολικών κτιρίων στο Δήμο Πύλου - Νέστορος ,00 Ι.Π. ΣΥΝ Μελέτη Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας 3.000,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Κατασκευή Κλειστού Γυμναστήριου στο Εθνικό Στάδιο Πύλου. (Α.Μ. 425/2000) Βελτίωση - ολοκλήρωση ποδοσφαιρικού γηπέδου Καλλιθέας ,39 ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΣΥΝ 58/ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ

18 Συντήρηση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,39 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Μουσείου Χώρας 4.650,00 Ι.Π. ΣΥΝ Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Προσθήκη κατ' επέκταση ισογείων χώρων υγιεινής και αποθήκης στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχόπουλου 4.132,83 Ι.Π. ΣΥΝ 36/ ,83 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Συντήρηση και επισκευή σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Μεθώνης ,99 ΟΣΚ ΣΥΝ Συντήρηση αθλητικού κέντρου Μεθώνης 2.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,99 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Βελτίωση ποδοσφαιρικού γηπέδου Κορώνης 2.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ

19 2.000,00 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Αποπεράτωση εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ Σουληναρίου Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων στο γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου Δήμου Χιλιοχωρίων 6.359,82 ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΝ ,28 ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΣΥΝ Βελτίωση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 1.565,21 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ Σουληναρίου 172,79 ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΝ ,10 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ανω Αμπελοκήπων 3.453,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε Αναβάθμιση υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Μεμί στην Κορώνη και συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ 12 0,00 Ι.Π. Ν.Ε Βελτίωση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Νέστορος 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Συντήρηση δημοτικού γηπέδου Βλαχόπουλου 6.000,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κερκίδων ποδοσφαιρικού γηπέδου Πύλου ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

20 Διαμόρφωση προαυλείου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Κατασκευή μεταλλικής εξέδρας στο γήπεδο Στενωσιάς ,85 Ο.Σ.Κ. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Βελτίωση αγροτικού Ιατρείου Χρυσοκελλαριάς ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε. Συντήρηση αθλητικών χώρων Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Ανέγερση κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Πύλου Αλλαγή κατεστραμμένης στέγης Δημ. Σχολείου Καλλιθέας Βελτίωση - συντήρηση ποδοσφαιρικού γηπέδου Στενωσιάς ,61 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,94 ΣΑΤΑ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ 4.000,06 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. 319/ Βελτίωση ισόγειων αιθουσών Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Καλλιθέας για στέγαση μαθητών 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Αντικατάσταση στέγης Δημ. κτιρίου Πλατανόβρυσης Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Κόμπων 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια τροχών κάδων απορριμμάτων 3.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Καταπολέμηση κωνωποειδών Δήμου Πύλου - Νέστορος 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού ,00 Ι.Π. ΣΥΝ

21 24.000,00 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κορώνης 637,39 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κορώνης έτους ,78 Ι.Π. ΣΥΝ 8.264,17 Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Παπαφλέσσα έτους 2013 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Παπαφλέσσα 8.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ 405,93 Ι.Π. ΣΥΝ Ηλεκτροφωτισμός Βλαχόπουλου και κόμβου Μανιακίου ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ ,93 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Μεθώνης 2.005,56 Ι.Π. ΣΥΝ 2.005,56 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ

22 Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Νέστορος 462,86 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Νέστορος έτους ,78 Ι.Π. ΣΥΝ 8.089,64 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Πύλου 690,90 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Πύλου έτους 2013 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Πϋλου ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 2.191,96 Ι.Π. ΣΥΝ ,86 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 567,63 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων έτους 2013 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 8.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ 2.007,73 Ι.Π. ΣΥΝ ,36 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

23 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πύλου έτους ,00 Ι.Π. Ν.Ε Φωτισμός Μώλου Κορώνης 18,00 ΣΑΤΑ 11 Ν.Ε Μελέτη καταγραφής και αποτίμησης υφιστάμενου δικτύου Δημ. Φωτισμού Δήμου Πύλου - Νέστορος 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Πύλου ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Κορώνης Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μεθώνης Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Νέστορος Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Υδρογεωλογική μελέτη καταγραφής υφιστάμενων υδροληψιών του Δήμου Πύλου - Νέστορος Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για έργα ύδρευσης - αποχέτευσης που συγχρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ 1.718,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 ΕΣΠΑ ΣΥΝ

24 Σύνταξη μελέτης κατασκευής επεξεργασίας αστικών λυμάτων στις Τ.Κ. Μεσοχωρίου της Δ.Ε. Πύλου και Τ.Κ. Βασιλιτσίου της Δ.Ε. Κορώνης ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 176/ ,00 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου Πύλου 7.590,86 ΣΑΤΑ ΣΥΝ 302/07 Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης στα Δ.Δ. 607,47 Ι.Π. ΣΥΝ 214/09 Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης 749,35 Ι.Π. ΣΥΝ 176/09 Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Δ ,76 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλλιθέας 700,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,44 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ΕΕΔΛ Δήμου Νέστορος ,71 ΕΣΠΑ ΣΥΝ Μελέτη ανόρυξης και λειτουργίας υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Λυκοβούνι" για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του Δ.Δ. Μυρσινοχωρίου 1.107,00 Ι.Π. ΣΥΝ

25 Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δήμου Χώρας (νυν Δήμου Νέστορος)(υδραυλική μελέτη) ,00 Ολοκλήρωση της Μελέτης Αποχέτευσης όμβριων υδάτων- ακαθάρτων Δήμου Χώρας, αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δ. Χώρας (νυν Δήμου Νέστορος) Ανόρυξη υδρογεώτρησης Μυρσινοχωρίου Προμήθεια σωλήνων για την υδρογεώτρηση Μυρσινοχωρίου Αποπεράτωση δικτύου ακαθάρτων Δ.Κ. Χώρας - Τ.Κ. Ρωμανού, Δ.Ε. Νέστορος , ,00 Ι.Π. ΘΗΣΕΑΣ Ι.Π. ΣΥΝ ΣΥΝ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 670,79 Ι.Π. ΣΥΝ ,59 ΕΣΠΑ ΜΕΔ έργου: "Αποπεράτωση δικτύου ακαθάρτων Δ.Κ. Χώρας - Τ.Κ. Ρωμανού, Δ.Ε. Νέστορος" ,23 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔ/ΤΑ ΣΥΝ ,32 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Υδροδότηση Τ.Δ. Κουκουνάρας ,87 ΣΑΕΠ 026 ΣΥΝ Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Στενωσιάς 4.673,05 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Σουληνάριου 1η Σ.Σ. Αρδευτικό δίκτυο Χανδρινού - Πλατανόβρυση - Στενωσιά Δ Φάση Επεκτάσεις αρδευτικού δικτύου Χανδρινού - Πλατανόβρυσης ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ,02 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ,67 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ,85 ΣΑΤΑ 11 ΣΥΝ

26 Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη για την άδεια χρήσης νερού υφιστάμενου αρδευτικού φρέατος στη θέση Κεραμιδάκι στην Τ.Κ. Χανδρινού της Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ 157/ ,46 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Έργα ύδρευσης (Δημοτική Ενότητα Μεθώνης) ,24 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Μελέτη έργων ενοποίησης αποχετευτικού δικτύου Μεθώνης ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Συντήρηση αντλιών και μηχανημάτων δικτύου αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Βεροιόπουλου νο2 μεθώνης Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικ. Καμαρίων Τ.Κ. Ευαγγελισμού Δ.Ε. Μεθώνης Συντήρηση ύποσταθμών μέσης τάσης και Η/Ζ Εγκαταστάσεων Ε.Λ. Μεθώνης Συντήρηση αντλιοστασίων και Σταθμού Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης 882,30 Ι.Π. ΣΥΝ 646,85 ΣΑΤΑ 11 ΣΥΝ 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ 250,03 Ι.Π. ΣΥΝ ,50 Ι.Π. ΣΥΝ ,47 ΕΣΠΑ ΜΕΔ έργου: "Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης" ,59 Ι.Π. ΣΥΝ ,98

27 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Τοπογραφικές εργασίων υποβάθρων μελέτης αποχέτευσης Ακριτοχωρίου Μελέτη ύδρευσης Βασιλιτσίου ,00 Ι.Π. ΣΥΝ 6.000,00 ΣΑΤΑ 12 ΣΥΝ 202/ ,00 ΣΑΤΑ {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 1: Μελέτη των δικτύων Αποχέτευσης λυμάτων Κορώνης και της ΕΕΔΛ Κορώνης ,46 ΕΣΠΑ ΣΥΝ ,46 Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Αυτοματισμός πηγής Κατσιμπούρι - δεξαμενή Δημαρχείο, συντήρηση αντλιοστασίων, επέκταση αγωγών Τ.Κ. Βλαχόπουλου ,60 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝ 298/ ,60 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Προμήθεια υδρομέτρων ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Κατασκευή φρεατίων 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Κορυφασίου με κεντρικό υδρευτικό αγωγό ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

28 Ολοκλήρωση συνδέσεων οικιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κορώνης Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βασιλιτσίου Ολοκλήρωση συνδέσεων οικιών δικτύων αποχέτευσης Μεθώνης ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 Ι.Π ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε. 1 {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 2: Δίκτυα Αποχέτευσης λυμάτων Κορώνης ,65 ΕΣΠΑ Ν.Ε {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 3: Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων και Εργο Διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Κορώνης (ΕΕΔΛ) ,24 ΕΣΠΑ Ν.Ε {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 4: Αγορά γηπέδου χώρου Ε.Ε.Λ. Κορώνης ,58 ΕΣΠΑ Ν.Ε {Εργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού)} Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος έργου ,69 ΕΣΠΑ Ν.Ε.

29 Τοπογραφική αποτύπωση ευρύτερης περιοχής Χιλιοχωρίων για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ,00 Ι.Π. Ν.Ε Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς παραλία Ζάγκα Κορώνης Τοπογραφική αποτύπωση ευρύτερης περιοχής Παπαφλέσσα για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε Ανάπλαση παλιάς βρύσης Μεταξάδας 6.925,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε Συντήρηση δεξαμενής Λαχανάδας 2.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Αγορά οικοπέδου για κατασκευή COMPACT Β/Κ στην Τ.Κ. Βασιλιτσίου ,00 Ι.Π. Ν.Ε Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Βλαχόπουλου ,00 ΣΑΤΑ 11 Ν.Ε Βελτίωση αρδευτικού δικτύου κάμπου Χανδρινού και κάμπου Στενωσιάς ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Σύνδεση πηγής με δεξαμενή Γλυφάδας ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κυνηγού ,00 Ι.Π. Ν.Ε Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αμπελοφύτου ,00 Ι.Π. Ν.Ε Αποπεράτωση εξοπλισμού δεξαμενών ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Κορώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Μεθώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

30 Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Νέστορος ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Χιλιοχωρίων ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Υδρευση Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς ,68 ΕΣΠΑ Ν.Ε Μη επιλέξιμες δαπάνες έργου: "Υδρευση Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς" Υδρευση Βασιλιτσίου, της Δ.Ε. Κορώνης, του Δήμου Πύλου - Νέστορος ,32 Ι.Π. Ν.Ε ,96 ΕΣΠΑ Ν.Ε. ΜΕΔ εργου: "Υδρευση Βασιλιτσίου, της Δ.Ε. Κορώνης, του Δήμου Πύλου - Νέστορος" ,04 Ι.Π. Ν.Ε Αποφράξεις αποχέτευσης ,00 Ι.Π. Ν.Ε Συντήρηση δεξαμενών αντλιοστασίων αποχέτευσης και δεξαμενών Ε.Ε.Λ. Μεθώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε Συντήρηση υποσταθμού Μ/Τ και Η/Ζ Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Μελέτη επισκευής αγωγού διάθεσης και φρεατίου φόρτισης Ε.Ε.Λ. Μεθώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων Ε.Ε.Λ. Μεθώνης Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Λαχανάδας Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

31 Ασφαλτόστρωση οδού Πλατάνου - Μυρσινοχωρίου Σύνταξη τευχών δημοπράτησης μελετών αναπλάσεων 8.091,00 Ι.Π. ΣΥΝ 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Προμήθεια υλικών σήμανσης ,07 Ι.Π. ΣΥΝ Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος (οδοποιίας, αναπλάσεις κλπ) που συγχρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ΣΥΝ Οριοθέτηση οικισμών Δήμου Πύλου - Νέστορος ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,07 Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αναπλάσεις σε βρύσες στο Δ.Δ. Αμπελοφύτου 1.937,03 Αμπελόφυτο Ανάγκες (Υπόλοιπο) ΣΥΝ 4.062,97 Ι.Π Πεζόδρόμηση τμήματος οδού Καρόλου Μπλέγκεν 1.458,90 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ Πεζοδρομήσεις Δημοτικών Οδών ,26 Ι.Π. ΣΥΝ ,03 ΘΗΣΕΑΣ Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Νέστορος 4.548,67 Ι.Π. ΣΥΝ 5.026,36 ΣΑΤΑ Μελέτη ολοκλήρωσης Πολεοδομικού Σχεδίου Επέκταση- Αναθεώρηση & Πράξη Εφαρμογής Χώρας Δ. Νέστορος ,20 ΘΗΣΕΑΣ ,55 Ι.Π. ΣΥΝ

32 Διαδημοτική οδοποιία Δ.Δ. Μεταμόρφωσης - Μυρσινοχώρι Γεωλογική (Υδρογεωλογική) μελέτη- Προστασία υπόγειων υδροφόρων Δήμου Νέστορος , ,62 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αποκατάσταση οδού Χώρα - Μεταξάδα 1.562,96 Ι.Π. ΣΥΝ Συντήρηση - επισκευή της Εθν. οδού Πύργου - Μεθώνης, τμήμα Χώρα - Κορυφάσιο ΣΥΝ ,00 Τ.Ε.Ο. ΣΥΝ ,77 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Συντηρήσεις οδοστρωμάτων Χαρακοπιού ,00 Ι.Π. ΣΥΝ Συμπλήρωση και υποβολή φακέλου για την αποκατάσταση του κτιρίου κληροδοτήματος Ταρσούλη - Αξελού Πληρωμή Σύμβασης με τον Βασίλειο Λαμπρόπουλο Δρ Χ.Μ. Ε.Μ.Π. Συντήρησης Αρχαιοτήτων 3.690,00 Ι.Π. ΣΥΝ 6.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,00 Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ Διαμόρφωση κήπου Πνευματικού Κέντρου Κωστής Τσικλητήρας Ασφαλτόστρωση οδού Πύλας - Γιάλοβας διαμέσου γέφυρας Πυλόκαμπου 5.608,42 Ι.Π. ΣΥΝ 287/ ,69 Ι.Π. ΣΥΝ

33 Διάνοιξη οδού στην Τ.Κ. Γλυφάδας 147,54 ΣΑΤΑ 12 ΣΥΝ Τεύχη δημοπράτησης (Αναπλάσεις Κ.Χ. Πύλου) 3.075,00 Ι.Π. ΣΥΝ Επένδυση τμήματος αγωγού ομβρίων και διαμόρφωση παρειών Εθν. Οδού εντός οικισμού Γιάλοβας Τροποποίηση ψηφιακών υποβάθρων Σχεδίου Πόλης Πύλου ,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ ,00 ΣΑΤΑ ,00 Ι.Π. ΣΥΝ ,65 Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας στη θέση Αγνάντιο 1.295,56 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Αγροτική οδοποιία ,91 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Α.Μ. 9/ Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών εντός οικισμού Μεταμόρφωσης 25,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Αγροτική οδοποιία έδρας Τ.Κ. Βλαχόπουλου ,92 Αλεξ. Μπαλτατζής ΣΥΝ ,39 Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ Μελέτη κατασκευής ποδηλατοδρόμου εισόδου Φοινικούντας 5.000,00 Ι.Π. ΣΥΝ Διαμόρφωση εισόδων Τ.Κ. Φοινικούντας ,00 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ ,00

34 Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ Ασφαλτόστρωση δρόμου Κουκουνάρα - Κρεμμύδια Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Χανδρινού - Σουληναρίου ,24 Ι.Π ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,57 Ι.Π. ΣΥΝ ΣΥΝ ,81 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Σύνταξη φακέλλων και Τεχνική Υποστήριξη ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. διαδικασιών ωρίμανσης και ένταξης έργων στην Προγραμματική Περίοδο Δημοτική οδοποιια Βλαχόπουλου 6.980,00 ΥΠ.ΕΣ. Ν.Ε Κατασκευή έργων προστασίας παραλιακού δρόμου Μεθώνης ,00 ΥΠ.ΕΣ. Ν.Ε. Ανάπλαση πλατείας Μώλου Κορώνης 926,17 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. Ολοκλήρωση επέκτασης γέφυρας Αη Θόδωρου Χανδρινού Διαμόρφωση περ. χώρου και πηγής Ι.Ν. Αγ. Σωτήρας Μεταμόρφωσης Επικαιροποίηση υποβάθρων Σχεδίου Πόλης Κορώνης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε ,27 ΣΑΤΑ ,73 Ι.Π. Ανάπλαση Δήμου Χώρας ,21 ΕΤΕΡΠΣ Ν.Ε. Ν.Ε Επισκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου στην Δ.Κ. Χώρας για την δημιουργία κοινωνικοπολιτιστικού κέντρου ,00 ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ν.Ε Εργα προστασίας πρανών τμήματος Ε.Ο. εντός οικισμού Βλαχόπουλου ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε.

35 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Πύλου ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 12 Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Ρωμανού ,00 ΣΑΤΑ ,00 Ι.Π. Ν.Ε Παράκαμψη Κόμπων ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε. Τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Αποκατάσταση και ανάδειξη Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πύλου Μελέτη ανάπλασης πλατείας Μώλου Κορώνης, περιμετρικών οδών και παραλιακής ζώνης ,22 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Βελτίωση οδοποιίας Δ.Ε. Παπαφλέσσα 9.138,05 ΥΠ.ΕΣ. Ν.Ε Αμοιβή πραγματογνώμονα στο Τ.Ε.Ε ,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε. Συντήρηση Δημοτικού ελαιοτριβείου Τ.Κ. Χαρακοπιού της Δ.Ε. Κορώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Βελτίωση οδοποιίας Δ.Ε. Χιλιοχωρίων Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Πύλου ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,00 Ι.Π ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ ,00 Ι.Π. Ανάπλαση Κ.Χ. Παπουλίων ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε. 5 Μελέτη ανάπλασης Κοινοχρήστων χώρων Χρυσοκελλαριάς 9.300,00 Ι.Π. Ν.Ε. Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μεθώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Αποκατάσταση χώρου πρωην μεταλείου ΛΑΡΚΟ Φαλάνθης ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

36 Μόνωση δημοτικών ακινήτων Τ.Κ. Βλαχόπουλου Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Γιάλοβας - Ανατολικό τμήμα Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδων Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Βελτίωση τοπικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Χανδρινού (οικισμού Πλατανόβρυσης) με Τ.Κ. Αμπελοκήπων ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Γιάλοβας - Ανατολικό τμήμα" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδων Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε. Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Βελτίωση τοπικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Χανδρινού (οικισμού Πλατανόβρυσης) με Τ.Κ. Αμπελοκήπων" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε.

37 Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Γιάλοβας - Ανατολικό τμήμα" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Ανάπλαση πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδων Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Βελτίωση τοπικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Χανδρινού (οικισμού Πλατανόβρυσης) με Τ.Κ. Αμπελοκήπων" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε ,00 Ταμείο Μολυβιάτη Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Παπαφλέσσα ,00 ΣΑΤΑ Ν.Ε. 202/ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πλην έδρας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, Μαργελίου, Παπαφλέσσα ,00 Ταμείο Μολυβιάτη ,00 ΣΑΤΑ 12 Ν.Ε. 202/ ,00 ΣΑΤΑ Αναβάθμιση - ανακατασκευή τριών παιδικών χαρών του Δήμου Πύλου - Νέστορος με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών και λοιπού αστικού εξοπλισμού ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 7.993,02 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε.

38 Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου ΕΣΠΑ Ν.Ε Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου "Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας του έργου "Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου" ,00 ΕΣΠΑ Ν.Ε Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Ικλαινα - Ελαιόφυτο Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα σε οδους στις παρυφές Λαχανάδας Αποκατάσταση - εξυγίανση υπόβασης οδοστρωμάτων σε τμήματα οδών Χώρας Αποκατάσταση οδού από έντονα καιρικά φαινόμενα Τ.Κ. Φοινικούντας ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,50 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,65 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,52 Ι.Π. Ν.Ε Εκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία Δ.Ε. Κορώνης Εκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία Δ.Ε. Χιλιοχωρίων Εκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία Δ.Ε. Νέστορος Ανάδειξη τμημάτων Ρωμαικού Υδραγωγείου εκτός πόλης της Πύλου ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Χώρας ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

39 Μελέτη κατασκευής Γυμνασίου - Λυκείου Κορώνης Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Κεφαλοβρύσου στο Δ.Δ. Χώρας Υδραυλική Μελέτη οδού Σπύρου Μαρινάτου - κατασκευή πεζοδρομίου στη δεξιά οριογραμμή ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ 13 Ν.Ε ,86 ΕΤΕΡΠΣ Ν.Ε ,00 ΕΤΕΡΠΣ Ν.Ε Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Κορώνης Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Πύλου Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μεθώνης Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Νέστορος Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Παπαφλέσσα ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Αγροτική οδοποιία - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Χιλιοχωρίων ,00 ΣΑΤΑ 14 Ν.Ε Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία υποβρύχιων μουσείων στον όρμο του Ναβαρίνου και στον κόλπο της Μεθώνης (Σαπιέντζα) ,00 Ι.Π. Ν.Ε Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κορώνης ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ασφαλτομίγματος για άμεση αποκατάσταση λάκων οδοστρωσίας 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε.

40 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πύλου 7.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Κορώνης 8.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μεθώνης 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Νέστορος ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια πινακίδων σήμανσης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Κορώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Μεθώνης 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Νέστορος 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Παπαφλέσσα 2.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 3.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Ασφαλτοστρώσεις εισόδου Κορώνης ,80 ΣΑΤΑ 11 Ν.Ε. Αποκατάσταση οδού προς οικισμό Γριζόκαμπου 8.600,00 Ι.Π. Ν.Ε. Πλακοστρώσεις Κ.Χ. Σουληναρίου 7.000,00 Ι.Π. Ν.Ε. Συντήρηση Δημοτικού κτιρίου Πανοράματος Κορώνης 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε.

41 Κυκλοφοριακή μελέτη Φοινικούντας 7.000,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑ ΕΡΓΑ Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά κλπ) Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Πύλου Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Κορώνης Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Μεθώνης Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Νέστορος Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Παπαφλέσσα Προμήθεια σπόρων - φυτών - δενδρυλίων Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 5.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Κορώνης Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Μεθώνης Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Νέστορος Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Παπαφλέσσα 2.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε.

42 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων 1.000,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Επέκταση αντιστήριξης και διαμόρφωση νεκροταφείου Τ.Δ. Μεταμόρφωσης 4.331,12 ΣΑΤΑ 13 ΣΥΝ 4.331,12 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Συντήρηση μάντρας νεκροταφείου Χώρας ,00 Ι.Π. Ν.Ε Αποκατάσταση μανδρότοιχου νεκροταφείου Υάμειας Συντηρήσεις - επισκευές νεκροταφείου Αμπελόφυτου Εργασίες αποκατάστασης νεκροταφείου Βλαχόπουλου Συντηρήσεις - επισκευές νεκροταφείων Δ.Ε. Πύλου 6.000,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε ,00 Ι.Π. Ν.Ε , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 9 9 0 Αριθμός έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) /0/, 9η ΠΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 17 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17/11/2014 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2015 - Δ/ΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 4 η ΔΗΜΟΣ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22-7-2014 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ΣΑΤΑ: -80% ΚΑΠ: -70% Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Και αν είμαστε «μικρά ψαράκια που κολυμπούν αντίθετα στο ρεύμα» Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Μπορούμε με «λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «ΕΣΠΑ 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Κηφισιά 03/ 03/ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ «Η δική μας διοίκηση απέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα