Βιολογικές μεμβράνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιολογικές μεμβράνες"

Transcript

1 Κυτταρική οργάνωση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (απλή αναφορά) 4.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (απλή αναφορά) 4.3 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΕΥΚΑΡΙΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (απλή αναφορά) 4.4 Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ, σελ (Η κυτταρική μεμβράνη ως επικοινωνιακό μέσο του κυττάρου. σελ απλή αναφορά) Βιολογικές μεμβράνες Η πλασματική (κυτταρική) μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο κάθε κυττάρου και με αυτήν το κύτταρο: 1. Επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον 2. Ελέγχει το είδος των ουσιών που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτό Όλες οι μεμβράνες (και των οργανιδίων) έχουν παρόμοια δομή 1

2 2

3 Fig. 7-2 Hydrophilic head WATER Hydrophobic tail WATER 3

4 Ιδιότητες σταθερότητα ρευστότητα ελαστικότητα Λειτουργίες η εκλεκτική διαπερατότητα, δηλαδή ο έλεγχος που ασκεί στη διακίνηση των ουσιών η αναγνώριση και υποδοχή μηνυμάτων, από το περιβάλλον του κυττάρου η πρόσληψη και αποβολή ουσιών από το κύτταρο, με τη δημιουργία προεκβολών (ψευδοποδίων) και εσοχών. Μοντέλο του ρευστού μωσαϊκού Η συμπεριφορά της κυτταρική μεμβράνης, με τη συνεχή κίνηση των συστατικών της, θυμίζει την κίνηση, που μπορούν να κάνουν οι ψηφίδες (πρωτείνες, γλυκολιπίδια κλπ) σ ένα μωσαϊκό, όσο η θεμέλια ουσία (φωσφορολιπίδια) βρίσκεται σε υγρή φάση. Γι αυτό, το μοντέλο της κυτταρικής μεμβράνης χαρακτηρίζεται ως ρευστό μωσαϊκό, παρουσιάζοντας ρευστότητα και ελαστικότητα. Χημική σύσταση των μεμβρανών σύμφωνα με το Μοντέλο του Ρευστού Μωσαϊκού: Φωσφορολιπίδια, Πρωτεΐνες, Χοληστερόλη, Γλυκολιπίδια, Γλυκοπρωτεΐνες 4

5 5

6 Fig. 7-8 N-άκρο Εξωκυτταρική πλευρά C-άκρο έλικα Κυτταροπλασματική πλευρά 6

7 Fig. 7-5 Πλάγιες μετακινήσεις ~10 7 φορές το δευτερόλεπτο Κάθετες κινήσεις ~ μία φορά το μήνα ΡΕΥΣΤΟ Υγρό -ΤΗΤΑ Ακόρεστα λιπαρά (b) Membrane fluidity Κορεσμένα λιπαρά χοληστερόλη Επίσης στη ρευστότητα της μεμβράνης συντελούν τα μόρια χοληστερόλης. Στην αύξηση της θερμοκρασίας εμποδίζουν το «λιώσιμο» της και στη μείωση της θερμοκρασίας εμποδίζουν τη «στερεοποίηση» της. Αυξημένη ρευστότητα επίσης προσδίδει η παρουσία ακόρεστων λιπών ενώ μειωμένη ρευστότητα η παρουσία κορεσμένων λιπών. 7

8 Πλασματικές μεμβράνες δύο κυττάρων Εικόνες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 8

9 Εκλεκτική διαπερατότητα (ή ημιπερατότητα) πρόσληψη πρώτων υλών για εξασφάλιση των τροφικών και ενεργειακών αποθεμάτων, απέκκριση τοξικών ουσιών και άλλων παραπροϊόντων του μεταβολισμού του κυττάρου δημιουργία διαφοράς δυναμικού, ένθεν και ένθεν της μεμβράνης (είναι απαραίτητη για τη νευρική ώση και τη μυϊκή δραστηριότητα). Τρόποι μεταφοράς ουσιών μέσω της μεμβράνης Παθητική μεταφορά: η διακίνηση ουσιών, χωρίς την κατανάλωση ενέργειας Ενεργητική μεταφορά: η διακίνηση ουσιών διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης με κατανάλωση ενέργειας 9

10 Μεταφορά Ουσιών Παθητική μεταφορά Ενεργητική μεταφορά Απλή διάχυση Υποβοηθούμενη διάχυση ώσμωση Αντλίες Να+/Κ+ και Η+ Ενδοκυττάρωση/ εξωκυττάρωση Παθητική μεταφορά Απλή διάχυση Υποβοηθούμενη διάχυση Ώσμωση 10

11 Διάχυση Η τάση των μορίων να διασπείρονται μέσα στο διαλυτικό μέσο, από περιοχές υψηλής συγκέντρωσης σε περιοχές χαμηλής συγκέντρωσης 11

12 Fig Molecules of dye Membrane (cross section) WATER Net diffusion Net diffusion Equilibrium (a) Diffusion of one solute Net diffusion Net diffusion (b) Diffusion of two solutes Net diffusion Net diffusion Equilibrium Equilibrium 12

13 α. Απλή διάχυση: Όταν μόρια ή ιόντα περνούν μέσω της κυτταρικής μεμβράνης από περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης σε περιοχές μικρής συγκέντρωσης με στόχο την εξισορρόπηση των συγκεντρώσεων. π.χ νερό, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και μικρά μόρια χωρίς ηλεκτρικό φορτίο. Επίσης η απλή διάχυση γίνεται μέσω πρωτεϊνικών καναλιών που είναι εξειδικευμένα στο να επιτρέπουν την απλή διάχυση ενός είδους πολικού μορίου ή ιόντος π.χ Cα++ (ασβεστίου), Cl- (χλωρίου) ή Κ+ (καλίου) 13

14 Υποβοηθούμενη διάχυση Εκτελείται με τη βοήθεια διαμεμβρανικών πρωτεϊνών που ονομάζονται πρωτεϊνικοί μεταφορείς. Τα μόρια των ουσιών προσδένονται προσωρινά στα μόρια των πρωτεϊνικών μεταφορέων (στην πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης, όπου η συγκέντρωσή τους είναι μεγαλύτερη) Έπειτα περνούν μέσω των πρωτεϊνικών μεταφορέων, (που αλλάζουν προσωρινά για τo σκοπό αυτό τη στερεοχημική δομή τους, χωρίς την κατανάλωση ενέργειας), στην άλλη πλευρά της μεμβράνης. 14

15 Ώσμωση Προσανατολισμένη κίνηση στα μόρια του νερού, με φορά προς την πλευρά της μεμβράνης, όπου η συγκέντρωση των μορίων νερού είναι συγκριτικά μικρότερη 15

16 Ωσμωτικές συγκεντρώσεις Υπερτονικό: το διάλυμα με τη μεγαλύτερη ωσμωτική συγκέντρωση. Υποτονικό: το διάλυμα με τη μικρότερη ωσμωτική συγκέντρωση. Ισοτονικά: όταν οι ωσμωτικές συγκεντρώσεις δύο διαλυμάτων είναι ίσες Η ωσμωτική συγκέντρωση του κάθε διαλύματος δημιουργεί, επίσης, και την ωσμωτική πίεση του διαλύματος ( Η Ωσμωτική πίεση είναι το αποτέλεσμα της τάσης των μορίων του νερού να εισέλθουν στο διάλυμα αυτό λόγω ώσμωσης) Υπότονο Νερό Υπέρτονο 16

17 Fig Lower concentration of solute (sugar) Higher concentration of sugar Same concentration of sugar H 2 O Selectively permeable membrane Osmosis 17

18 Εμφανίζεται στα πρωτόζωα του «γλυκού» νερού (λίμνες ποτάμια). Όσο πιο υπότονο είανι το νερό σε σχέση με το κυτταρόπλασμα τόσο πιο πολλά κενοτόπια δημιουργεί το πρωτόζωο. Τα κενοτόπια αποτελούν δείκτες ποιότητας του νερού. 18

19 Πλασμόλυση ερυθρών αιμοσφαιρίων 19

20 ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Διάχυση Ώσμωση (μια ειδική περίπτωση διάχυσης νερού) Fig Passive transport Active transport Απλή διάχυση Υποβοηθούμενη διάχυση ATP 20

21 Ενεργητική Μεταφορά («αντίθετη» της Διάχυσης) Ουσίες διακινούνται αντίθετα με την κλίση της συγκέντρωσης τους (δηλ. από περιοχές όπου η συγκέντρωσή τους είναι μικρή, σε περιοχές όπου η συγκέντρωσή τους είναι μεγάλη) Χρησιμοποιούνται διαμεμβρανικές πρωτεΐνες (Αντλίες) που παθαίνουν προσωρινές αλλαγές στην δομή τους Έχουμε κατανάλωση ενέργειας υπό μορφή ATP 21

22 Αντλία ΝΑ + -Κ + Για κάθε τρία ιόντα νατρίου που αντλούνται εκτός του κυττάρου, δύο ιόντα καλίου αντλούνται ταυτόχρονα στο εσωτερικό του. Συμβάλλει στη διατήρηση του δυναμικού ηρεμίας στους νευρώνες, ώστε να καθίσταται δυνατή η διέγερσή τους και η δημιουργία της νευρικής ώσης. 22

23 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αντλία Na+/K+ 23

24 Αντλία πρωτονίων Συναντάται στις εσωτερικές μεμβράνες των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών Εκτελεί ενεργητική μεταφορά ιόντων υδρογόνου Η+ (πρωτονίων), από τη μια πλευρά της μεμβράνης στην άλλη. Συμβάλλει στη Χημειωσμωτική σύνθεση της ATP 24

25 25

26 Πρόσληψη και αποβολή μεγαλομοριακών ουσιών ενδοκυττάρωση εξωκυττάρωση φαγοκυττάρωση πινοκυττάρωση α)έκκριση χρήσιμων β) Απέκκριση άχρηστων 26

27 Ενδοκυττάρωση Είναι η ενσωμάτωση μέρους του εξωτερικού περιβάλλοντος του κυττάρου, στο κυτταρόπλασμα, με χρήση προσωρινών κυτταροπλασματικών προεκβολών (ψευδοποδίων) ή εγκολπώσεων και ταυτόχρονη κατανάλωση ενέργειας Διακρίνεται σε: 1. Φαγοκυττάρωση (στερεά) 2. Πινοκυττάρωση (υγρά) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ενδοκύτωση (φαγοκύτωση) Ενδοκύτωση (πινοκύτωση) 27

28 ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ 28

29 Εξωκυττάρωση Απέκκριση από το κύτταρο αχρήστων και τοξικών ουσιώνμε με κατανάλωση ενέργειας. Εκκριση χρήσιμων μακρομορίων, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αλλού με κατανάλωση ενέργειας. π.χ. Στα φυτά εκκρίνονται ουσίες για το κυτταρικό τοίχωμα και στα ζώα εκκρίνονται ορμόνες, πεπτικά ένζυμα, νευροδιαβιβαστές. 29

30 Ενδοκύττωση (φαγοκύττωση) και Εξωκύττωση (σε 5 βήματα) 1. Ψευδοπόδια 2. Φαγόσωμα που κινείται προς λυσόσωμα 3. Συγχώνευση λυσοσώματος και φαγοσώματος 4. Πέψη 5. Αποβολή των προϊόντων της πέψης από το κύτταρο. 30

31 Fig. 7-UN3 Cell 0.03 M sucrose 0.02 M glucose Environment: 0.01 M sucrose 0.01 M glucose 0.01 M fructose Fig. 7-UN4 31

32 Μηχανισμοί επικοινωνίας κυττάρων Κυρίαρχο ρόλο έχουν οι Γλυκοπρωτεΐνες που δρουν ως υποδοχείς χημικών μηνυμάτων (π.χ ορμόνες και νευροδιαβιβαστές). Οι γλυκοπρωτεΐνες αναγνωρίζουν χημικά μόρια (μόρια σήμανσης), που βρίσκονται πάνω σε κυτταρικές μεμβράνες άλλων κυττάρων και δρουν ως υποδοχείς των μορίων αυτών. Η αναγνώριση αυτή οδηγεί στη δημιουργία ιστών, καθώς τα κύτταρα που αναγνωρίζονται τοποθετούνται δίπλα από τα ήδη υπάρχοντα. Η πλασματική μεμβράνη ως δέκτης μηνυμάτων Ένα τυπικό κύτταρο έχει ένα αριθμό από μόρια εκτεθειμένα στο περιβάλλον και σε επικοινωνία με αυτό. Τα μόρια αυτά λειτουργούν σαν τα μάτια, τα αυτιά και τη μύτη του κυττάρου. Τα μόρια αυτά έχουν ειδικά τμήματα που ονομάζονται υποδοχείς (RECEPTORS). Άλλα μόρια στο περιβάλλον έχουν ειδικά συστατικά που ονομάζονται επιτόπια LIGANDS. Τα επιτόπια έχουν περιοχές που συνδέονται επιλεκτικά με τους υποδοχείς του κυττάρου. Δια μέσου μιας τέτοιας σύνδεσης ένα μήνυμα μπορεί να περνάει προς ή από το κύτταρο. 32

33 Πληροφορία ρέει μέσω της πλασματικής μεμβράνης με τη βοήθεια ενός μεμβρανικού υποδοχέα (receptor) Κατηγορίες και Λειτουργίες Διαμεμβρανικών πρωτεϊνών Πρωτεΐνες μεταφορείς (διακίνηση χημικών ουσιών διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης). Πρωτεϊνικά ένζυμα (βιολογικοί καταλύτες χημικών αντιδράσεων κατά μήκος της κυτταρικής μεμβράνης). Πρωτεϊνικοί υποδοχείς (αναγνωρίζουν συγκεκριμένα μόριααγγελιαφόρους με τα οποία συνδέονται). Πρωτεΐνες σήμανσης (μέσο αναγνώρισης του είδους του κυττάρου που τις φέρει). Πρωτεΐνες τοποθέτησης (αναγνώριση και σύνδεση κυττάρων του ιδίου είδους). Πρωτεϊνικά άγκιστρα (τμήματα του κυτταρικού σκελετού που ενώνονται με τα μικροϊνίδια και βοηθούν στη μηχανική υποστήριξη του κυττάρου). 33

34 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Π Α Θ Η Τ Ι Κ Α ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΛΗ ΔΙΑΧΥΣΗ μέσω ΦΩΣΦΟΡΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΛΗ ΔΙΑΧΥΣΗ μέσω ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Προς μικρότερες συγκεντρώσεις της ουσίας Προς μικρότερες συγκεντρώσεις της ουσίας ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Διαβάθμιση στη συγκέντρωση της ουσίας Διαβάθμιση στη συγκέντρωση της ουσίας, πρωτεϊνικό κανάλι. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΥΣΙΩΝ Νερό, λιποδιαλυτές ουσίες, και αέρια Ιόντα π.χ. Ca ++, Cl - ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΧΥΣΗ Προς μικρότερες συγκεντρώσεις της ουσίας Διαβάθμιση στη συγκέντρωση της ουσίας, πρωτεϊνικός μεταφορέας. Σάκχαρα, αμινοξέα και μερικά ιόντα ΩΣΜΩΣΗ Προς μικρότερες συγκεντρώσεις του νερού Διαβάθμιση στην ωσμωτική συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας Νερό Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Α ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (μικρομορίων) ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (Ενδοκυττάρωση) ΠΙΝΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (Ενδοκυττάρωση) ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΩΣΗ Προς μεγαλύτερη συγκέντρωση της ουσίας Προς το εσωτερικό του κυττάρου Προς το εσωτερικό του κυττάρου Προς το εξωτερικό του κυττάρου Πρωτεϊνικές αντλίες, ενέργεια Ψευδοπόδια, ενέργεια Εγκόλπωση, ενέργεια Κυστίδια, ενέργεια Σάκχαρα, αμινοξέα, ιόντα Μικροοργανισμοί μακρομόρια Μακρομόρια Μακρομόρια 34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2010 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Η κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο του κυττάρου από το περιβάλλον και περικλείει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης.

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης. (α) Να ονομάσετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1. Ποια είναι τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και ποια τα χημικά χαρακτηριστικά της; Στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ανατομία και Φυσιολογία

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ανατομία και Φυσιολογία University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Ανατομία και Φυσιολογία Το Σύνθετο Κύτταρο Η βασική οργανωτική μονάδα του ανθρώπινου σώματος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2009 Διάρκεια: 3 ώρες.... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ. Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ...

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ. Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ... ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 21η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ...... 1. Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών 1. Ποια τα κοινά χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών; Οι οργανισμοί τρέφονται Αναπνέουν Απεκκρίνουν Αναπαράγονται Αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Διάρκεια: 3 ώρες Οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους.... 1. Το εξεταστικό δοκίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες των µεµβρανών

Λειτουργίες των µεµβρανών Λειτουργίες των µεµβρανών Οιµεµβράνεςδεναπoτελoύvµόνοπαθητικάπεριβλήµατα, τα οποία οριοθετούν προστατεύουν και µονώνουν τα κύτταρα και τα οργανίδιά τους συµµετέχουν στη διατήρηση του σχήµατος και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αναλυτική περιγραφή της ύλης

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αναλυτική περιγραφή της ύλης Αναλυτική περιγραφή της ύλης ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ Εισαγωγή (τι είναι Βιοφυσική, η σχέση της µε τις άλλες Φυσικές επιστήµες και τη Βιολογία, κλάδοι της Βιοφυσικής) υνάµεις - αλληλεπιδράσεις µεταξύ µορίων Το νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής. Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D.

Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής. Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D. Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής ΙΑΛΟΓΗ - ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D. ΓΕΝΙΚΑ Το επιτυχηµένο σύστηµα αποθήκευσης, κωδικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

APXEΣ ΦYΣIOΛOΓIAΣ UNIVERSITY OF VIRGINIA SCHOOL OF MEDICINE, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND, OHIO TΟΜΟΣ I

APXEΣ ΦYΣIOΛOΓIAΣ UNIVERSITY OF VIRGINIA SCHOOL OF MEDICINE, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND, OHIO TΟΜΟΣ I APXEΣ ΦYΣIOΛOΓIAΣ R OBERT M. BERNE UNIVERSITY OF VIRGINIA SCHOOL OF MEDICINE, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA M ATTHEW N. LEVY CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND, OHIO TΟΜΟΣ I Aπόδοση στα ελληνικά: Φεβρωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος Βιολογικές και Κλινικές Εφαρμογές της Ωσμωτικότητας Στόχοι Κατανόησης-Υποδείξεις: -Εξοικειωθείτε με διάφορα παραδείγματα βιολογικών εφαρμογών. (Σημειώση: Μην τα αποστηθίσετε! Απλώς διαβάζοντάς τα να τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 26 Μαΐου 2009 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να προσλαμβάνουν με την τροφή τους ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή λίγο περισσότερες θερμίδες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του σωματικού τους βάρους. Να προτιμούν τα φυτικά (ακόρεστα)

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ

2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ Οι αστρονόμοι και οι άλλοι επιστήμονες, που μελετούν τους πλανήτες των ηλιακών συστημάτων, ευελπιστούν να ανιχνεύσουν νερό στην επιφάνειά τους, διότι είναι απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Βακτηριοχλωροφύλλες: Φωτοχρωστικές, που βρίσκονται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια.

Βακτηριοχλωροφύλλες: Φωτοχρωστικές, που βρίσκονται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια. α Αγγελιαφόρο RNA (mrna): Είδος RNA, που μεταφέρει την πληροφορία για τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας από το DNA στα ριβοσώματα. Αδενίνη: Αζωτούχα βάση των νουκλεοτιδίων, που ανήκει στις πουρίνες.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες 9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιόσταση), ελέγχοντας και συντονίζοντας τις λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 3 η ΕΚ ΟΣΗ 1 Λέξεις κλειδιά Αντιβιοτικά-Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, µύκητες και φυτά. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας κάποια ειδική βιοχηµική

Διαβάστε περισσότερα

11 Η 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

11 Η 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 11 Η 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2014 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ....... 1. Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα