Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας"

Transcript

1 Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας

2 Δαπάνη Υγείας ως % του ΑΕΠ, % 16% 16,0% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% (1)2006, (2) ,0% 10,8% 10,4% 10,2%10,1%10,1% 9,9% 9,8% 9,8% Πηγή: ΟΟΣΑ ,6% 9,3% 9,2% 9,1% 8,9% 8,9% 8,7% 8,7% 8,5% 8,4% 8,2% 8,1% 7,7% 7,6% 7,4% 7,3% 6,8% 6,8% 6,4% 5,9% 5,7% ΗΠΑ Γαλλία Ελβετία Γερμανία Βέλγιο Καναδάς Αυστρία Πορτογαλία(1) Ολλανδία Δανία Ελλάδα Ισλανδία Νέα Ζηλανδία Σουηδία Μ.Ο. ΟΟΣΑ Νορβηγία Ιταλία Αυστραλία(1) Ισπανία Ηνωμένο Βασίλειο Φινλανδία Ιαπωνία(1) Σλοβακία Ιρλανδία Ουγγαρία Λουξεμβούργο(1) Κορέα Τσεχία Πολωνία Μεξικό Τουρκία(2) Η Συνολική Δαπάνη Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά του ΟΟΣΑ το 2007

3 Φαρμακευτική Δαπάνη ως % του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη & στην Ελλάδα 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Σταθμισμένος μ.ό. Ευρωζώνης Ελλάδα Πηγή: ΟΟΣΑ, 2009 Η Συνολική Φαρμακευτική Δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά της Ευρωζώνης

4 Φαρμακευτική Δαπάνη Ασφαλιστικών Ταμείων ,51 4,04 4,53 5,09 δισ. 3 2,43 2, * Φαρμακευτική Δαπάνη Ασφαλιστικών Ταμείων Πηγή: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών ασφαλίσεων και Διεύθυνση Φαρμακευτικής Οίκου του Ναύτου Κάθε χρόνο η φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων αυξάνεται κατά 0,5 δισ..

5 Γιατί αλλάζει το περιβάλλον; Μεγαλύτερες αγορές φαρμάκου USA 2. Japan 3. France 4. Germany 5. UK 6. Italy 7. Spain 8. Canada 9. Brazil 10. China 11. Mexico 12. Australia 13. S. Korea 14. India 15. Netherlands 16. Belgium 17. Poland 18. Greece 19. Turkey 20. Portugal 1. USA 2. Japan 3. Germany 4. France 5. China 6. Italy 7. Spain 8. UK 9. Canada 10. Brazil 11. Russia 12. India 13. Australia 14. Mexico 15. Turkey 16. S. Korea 17. Greece 18. Poland 19. Netherlands 20. Belgium USA Greece 2 France Japan Belgium Canada Switzerland Spain Germany Italy Australia UK Turkey Russia Brazil China Κατά κεφαλήν δαπάνη για φάρμακα Εξαιρώντας τις νοσοκομειακές πωλήσεις Based on IMS Midas 2009 data and WHO latest population estimates Greek market does not include pharmaceutical expenditure from hospitals, est. at ~ 1.6 bn 2. Before price cut

6 Αιτίες αύξησης δαπάνης υγείας Κοινωνικοοικονομικοί και δημογραφικοί παράγοντες Αλλαγή της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού -γήρανση του πληθυσμού- λόγω αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης Η αύξηση του αριθμού των μεταναστών Οι εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία και τη βιοτεχνολογία Τα ακριβότερα νέα φάρμακα που ενσωματώνουν υψηλότερες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης Αλλά και... Πηγή: ΙΟΒΕ 2010

7 Σπατάλες συστήματος υγείας Ανυπαρξία ελέγχου: δεν υπάρχει ακριβής μέτρηση, έλεγχος και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Η έλλειψη μηχανοργάνωσης στο σύνολο του συστήματος υγείας δυσχεραίνει τον έλεγχο των δαπανών, καθώς δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή του όγκου της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας Έλλειψη συστήματος αποζημίωσης με εφαρμογή κριτηρίων οικονομικής αποτελεσματικότητας Υπερτιμολόγηση ιατρικών εξετάσεων (οι πιο ακριβές ιατρικές εξετάσεις στην Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών) Υπερτιμολόγηση ιατρικών συσκευών (στην Ελλάδα στοιχίζουν 300% - 500% περισσότερο από ότι στις χώρες της Β. Ευρώπης) Υπερτιμολόγηση ειδικών υλικών (stents, βηματοδότες, κλπ) Πηγή: ΙΟΒΕ 2010

8 Σε τι διαφέρει η αγορά υπηρεσιών υγείας? ελεύθερη αγορά αγορά φαρμάκου τελικός χρήστης - καταναλωτής τελικός χρήστης - ασθενής λήψη απόφασης - καταναλωτής λήψη απόφασης - ιατρός κόστος - καταναλωτής κόστος ασφαλιστικός φορέας α. απουσία κυριαρχίας του καταναλωτή ασθενή β. ασύμμετρη πληροφόρηση γ. προκλητή ζήτηση δ. οικονομική ζημία του πάροχου ιατρικής φροντίδας Donaldson et Gerard, Economics of Health Care Financing 2005

9 Πρόσβαση των Φαρμάκων στην Αγορά (1) Παραδοσιακές Προϋποθέσεις Παραδοσιακοί «Καταναλωτές» Ασφάλεια (Safety and Pharmacovigilance) Δραστικότητα (Efficacy) Ποιότητα (Quality) - Ρυθμιστές: FDA, EMEA, EOΦ - Ιατροί - Σύλλογοι ασθενών

10 Πρόσβαση των Φαρμάκων στην Αγορά (2) Νέες Προϋποθέσεις Κλινική Αποτελεσματικότητα Αποτελέσματα για τους ασθενείς (QoL: Ποιότητα Ζωής) Αποτελεσματικότητα Κόστος- Αποτελεσματικότητα Επίδραση στον Προϋπολογισμό Νέοι καταναλωτές: Διαχειριστές του προϋπολογισμού Τιμολόγηση και Αποζημίωση Δημόσιες Αρχές Υγείας, Ταμεία, Νοσοκομεία Οργανισμοί Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTAs), π.χ. NICE, IQWIG, HAS Ιατροί με προϋπολογισμό συνταγογράφησης

11 Organisation of the Greek health system: financing flows and delivery of health services, Mossialos et al.(2005)

12 Χρηματοδότηση του ελληνικού συστήματος υγείας Άμεση & έμμεση φορολογία Κεντρική Κυβέρνηση Πληρωμές προς τους παροχους Εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων Εθελοντικές εισφορές Ασφαλιστικά Ταμεία Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Πληρωμές προς τους παροχους Αποζημίωση ασθενών Πληθυσμός Ασθενείς Ιδιωτικές πληρωμές Κέντρα Υγείας Πολυκλινικές Ασφ. Ταμείων Δημόσια νοσοκομεία Ιατροί Ιδ. Νοσοκομεία και κλινικές Ιδ. Διαγνωστικά Κέντρα Φαρμακεία

13 Γιατί να λάβουμε υπόψη τα οικονομικά? Οικονομικά = επιλογή Αν το ΕΣΥ ξοδεύει επιπλέον σε κάτι, ξοδεύει λιγότερο σε κάτι άλλο. Μπορούμε να προάγουμε την υγεία του πληθυσμού επενδύοντας σε άλλες θεραπείες? «κόστος ευκαιρίας» ( opportunity cost )

14 Οικονομικές πιέσεις και τάσεις στη αγορά φαρμάκου o Οι δαπάνες υγείας θα συνεχίσουν να αυξάνουν. o Το μερίδιο της αγοράς φαρμάκου παραμένει σταθερό(20%)? o Η δημόσια περίθαλψη θα συνεχίσει να καλύπτει το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών υγείας. o Οικονομικοί περιορισμοί νέες πολιτικές συγκράτησης δαπανών υγείας Νέες «σχέσεις» και ελεγκτικοί μηχανισμοί o Αυξημένος έλεγχος συνταγογράφησης περισσότεροι περιορισμοί για τους ιατρούς o Σημαντική αύξηση επιρροής Οργανισμών Αξιολόγησης Υγείας (HTAs) στη λήψη απoφάσεων.

15 Τι είναι τα Οικονομικά της Υγείας? Health Economics is about improving the health of the population through the efficient use of resources, so it necessarily applies at all levels, including individual clinical decisions. Clinicians already take resources and value for money into account in clinical decisions, and the incorporation of good quality health economic evidence into clinical guidelines can help make this less arbitrary and more consistent. The GDG should take decisions based on the best available evidence of both clinical and cost effectiveness. NICE technical manual Guideline Development Methods - Chapter 8 March

16 Οικονομικά της Υγείας Μελετούν τις οικονομικές παραμέτρους στο χώρο της υγείας και καθοδηγούν το σχεδιασμό διορθωτικών πολιτικών Απαντούν στα ερωτήματα: Ποίες είναι οι ιατρικές και μη-ιατρικές υπηρεσίες που θα πρέπει να παραχθούν στο πλαίσιο της οικονομίας της υγείας? Ποιος είναι ο κατάλληλος συνδυασμός των υπηρεσιών αυτών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού? Ποιοι είναι οι πόροι που θα χρειασθούν και πώς θα καταμερισθούν ανάμεσά τους? Ποιοι είναι αυτοί που θα πρέπει να δεχθούν τις υπηρεσίες αυτές? Πώς οι κοινωνία θα καταφέρει να χρησιμοποιήσει τους λιγοστούς πόρους με το πιο αποδοτικό αποτέλεσμα (value for money) Οικονομία δεν είναι η εξοικονόμηση χρημάτων Οικονομία είναι η αποδοτικότερη χρήση των λιγοστών πόρων

17 Δαπάνες υγείας νέα φάρμακα Τα νέα φάρμακα αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μειώνουν το συνολικό κόστος θεραπείας? Για κάθε $1 που ξοδεύεται σε νέα φάρμακα το κόστος θεραπείας μειώνεται κατά $ Κάθε $1 που ξοδεύεται στον τομέα της υγείας τα τελευταία 20 χρόνια προσφέρει όφελος αξίας $ $ Ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια που λαμβάνουν β-αναστολείς έχουν κατά $3,959 μικρότερο κόστος θεραπείας, συγκριτικά με όσους δεν λαμβάνουν β-αναστολείς F. Lichtenberg, Benefits and Costs of Newer Drugs, MEDTAP International, Inc., The Value of Investment in Health Care: Better Care, P. A. Cowper et al., 2004The American Journal of Medicine

18 Καινούργιο περιβάλλον: Συνδυασμός όλων των παραμέτρων Δραστικότητα (Efficacy) Ασφάλεια (Safety) Νέο Φάρμακο Αποτελεσματικότητα (Effectiveness) Αποδοτικότητα (Efficiency)

19 Η «αξία» του φαρμάκου Κλινική Οικονομική Αξία Ανθρωπιστική Κόστος

20 Προσδιορισμός της αξίας ενός φαρμάκου Αυξημένη παραγωγικότητα Μείωση νοσηρότητας & θνησιμότητας Θεραπεία συγκεκριμένων υποκατηγοριών ασθενών Αντιμετώπιση νέων ασθενειών/νέες ενδείξεις Μείωση του συνολικού κόστους θεραπείας Αξία Ασφάλεια / λιγότερες παρενέργειες Βελτίωση της ποιότητας ζωής Quality adjusted survival (QALYs) Ταχύτερη ή/και αποτελεσματικότερη θεραπεία Ικανοποίηση & διευκόλυνση ασθενών 20

21 Οικονομική αξιολόγηση: Συνδυασμός του κλινικού οφέλους με το συνολικό κόστος θεραπείας Από την τιμή του φαρμάκου στην «αξία» του φαρμάκου Δικαιολογεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά του το κόστος θεραπείας; Η χορήγησή του οδηγεί σε μείωση του κόστους σε άλλους θεραπευτικούς τομείς (π.χ. μείωση της διάρκειας ή/και της συχνότητας της νοσηλείας); Βασικός παράγοντας της αξιολόγησης είναι οι μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας

22 Οικονομική αξιολόγηση... the comparative analysis of alternative courses of action in terms of both their costs and consequences. Drummond, Stoddart & Torrance, 1987 Κόστος αξία των extra πόρων που απαιτούνται Υπάρχουσα θεραπεία Καινούρια Θεραπεία Αποτέλεσμα αξία θεραπευτικού αποτελέσματος για τον συγκεκριμένο πληθυσμό 22

23 Αξιολόγηση Οικονομικής Αποδοτικότητας Κόστος Όφελος Αποδοτικότητα

24 Τεχνικές Οικονομικής Αξιολόγησης (Economic Evaluation) Εμφανίστηκαν στον χώρο της υγείας το 1950 Αναφέρονται στη συγκριτική ανάλυση δύο ή περισσότερων παρεμβάσεων και θεραπειών ως προς το κόστος και το αποτέλεσμα Σκοπός τους να αναδεικνύουν τη θεραπεία η οποία προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (rational use of resources) Η εφαρμογή των τεχνικών στο υποσύστημα της φαρμακευτικής περίθαλψης ορίζει το επιστημονικό πεδίο της ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (pharmacoeconomics) 24

25 Οικονομική Αξιολόγηση Α Οικονομικές επιπτώσεις, e.g.: Επιλογή μεταξύ: Β Επιπτώσεις στην υγεία, πχ: Disease markers Disease events Disease progression Lifestyle impact Survival Quality of life QALYs/HYEs Drug utilization Medical procedures Clinic visits Hospitalizations Out-of-pocket expense Social services

26 Βασικά Στάδια της Οικονομικής Αξιολόγησης 1) Ορισμός ερευνητικού ερωτήματος 2) Ορισμός προοπτικής της μελέτης 3) Καταγραφή θεραπευτικής πορείας (treatment pathway) 4) Συλλογή δεδομένων χρήσης υπηρεσιών υγείας 5) Συλλογή σχετικών μονάδων κόστους (unit costs) 6) Επιλογή μεθόδου οικονομικής αξιολόγησης 7) Διεξαγωγή οικονομικής αξιολόγησης 8) Διεξαγωγή μελέτης ευαισθησίας 9) Περιγραφή των περιορισμών (limitations) που διέπουν τη μελέτη

27 1) Ποιο είναι το ερώτημα της μελέτης Πάντα αρχίζουμε με ένα ξεκάθαρο ερώτημα το οποίο μπορεί να απαντηθεί: o Σχετικό με την κλινική πρακτική (χρονικός ορίζοντας μελέτης, θεραπευτικές επιλογές, εκβάσεις υγείας, χρήση υπηρεσιών υγείας) o Από την προοπτική του λήπτη αποφάσεων

28 2) Προοπτική Μελέτης Φορέας από τη σκοπιά του οποίου εξετάζονται οι οικονομικές συνέπειες της θεραπείας o Ασφαλιστικά Ταμεία o Κοινωνία (Society perspective) o Άλλα παραδείγματα: Νοσοκομείο Ασθενής 28

29 Προοπτική από τη σκοπιά των ασφαλιστικών ταμείων Συμπεριλαμβάνει το κόστος στο σύστημα υγείας και τι καλύπτεται από τα ταμεία o Άμεσο κόστος για τη θεραπεία, διάγνωση, παρακολούθηση o Μπορεί να συμπεριλαμβάνει με άμεσο μη ιατρικό κόστος (όπως μεταφορικά έξοδα) εάν αυτό καλύπτεται από τα ταμεία o Ημέρες χαμένης εργασίας, εάν αυτές καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία 29

30 Προοπτική από τη σκοπιά της κοινωνίας Συνολικό κόστος θεραπείας ανεξάρτητα από το ποιος πραγματικά το πληρώνει Τιμές για το πραγματικό κόστος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: o Ημέρες νοσηλείας, συχνότητα και διάρκεια ιατρικών επισκέψεων Συμπεριλαμβάνει το κόστος από τη χαμένη παραγωγικότητα και το χαμένο προσωπικό χρόνο 30

31 Άλλα παραδείγματα Σκοπιά του νοσοκομείου o Κόστος για το νοσοκομείο, το οποίο δεν θα αποζημιωθεί από τα ταμεία ή τον ασθενή Σκοπιά του ασθενή o Συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα του ασθενή (out-of-pocket expenses) και μη ιατρικό κόστος (πχ ειδική διατροφή, μεταφορικά έξοδα) o Χαμένο χρόνος και εισόδημα 31

32 3) Καταγραφή θεραπευτικής πορείας Antibiotic Recovery Failure Routine sore throat Swab +ve bacterial -ve bacterial Antibiotic Do nothing Recovery Failure Recovery Failure Do nothing Recovery Failure Key: Chance node Decision node Terminal node

33 4) Συλλογή δεδομένων χρήσης υπηρεσιών υγείας Κλινικοί παράγοντες παράγοντες ρίσκου σοβαρότητα επιβίωση ανταπόκριση ιατρικά γεγονότα υποτροπή Χρήση υπηρεσιών υγείας Διάρκεια νοσηλείας # ιατρικών επισκέψεων #εργαστηριακών εξετάσεων # ιατρικών υπnρεσιών Φαρμακευτική αγωγή Χαμένες εργατοημέρες 33

34 4) Συλλογή δεδομένων χρήσης υπηρεσιών υγείας Πηγές συλλογής δεδομένων: o Πρόδρομη συλλογή από κλινικές μελέτες ή μελέτες παρατήρησης o Βιβλιογραφία και meta-analyses o Βάσεις δεδομένων με στοιχεία ασθενών o Αναδρομικά ερωτηματολόγια/ αρχεία ασθενών o Εμπειρικά δεδομένα από επιτροπές ειδικών (Expert opinion, Delphi panel, expert panel)

35 5) Συλλογή σχετικών μονάδων κόστους (unit costs) Άμεσο (Direct cost) Δαπάνες που σχετίζονται με τη θεραπευτική στρατηγική Αναλύεται σε: ιατρικό (πχ ιατρικές επισκέψεις) μη ιατρικό (πχ κόστος μετακίνησης) Έμμεσο (Indirect cost) Αντανακλά την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που θα μπορούσαν να παραχθούν από τον ασθενή αλλά δεν παράγονται εξαιτίας της πάθησής του (πχ μείωση παραγωγικότητας) Κρυφό ή Αόρατο κόστος (Intangible cost) Ανθρώπινο και ψυχολογικό κόστος που σχετίζεται με άγχος, πόνο κλπ 35

36 6. Τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης Τύπος ανάλυσης Ανάλυση Κόστους-Οφέλους Cost-benefit Εισροές Value of resources Εκροές Value of health gain Χρηματικές μονάδες: Willingness to pay ( ) Ανάλυση κόστους χρησιμότητας Cost-utility Ανάλυση κόστουςαποτελεσματικότητας Cost-effectiveness Ανάλυση ελαχιστοποίηση του κόστους Cost- minimisation Ποσοτικοί και ποιοτική όροι: Quality Adjusted Life Years Φυσικές μονάδες Single indicator: eg Weight loss (kg), deaths averted, life years saved ίση αποτελεσματικότητα

37 νέα θεραπεία λιγότερο ακριβή Cost-effectiveness νέα θεραπεία ακριβότερη υψηλό κόστος μικρό όφελος νέα θεραπεία λιγότερο αποτελεσματική νέα θεραπεία απορρίπτεται Maximum acceptable ICER Treatment cost-effective in shaded region μικρό κόστος μεγάλο όφελος νέα θεραπεία επικρατεί νέα θεραπεία περισσότερο αποτελεσματική

38 The QALY concept Quality Adjusted Life Years- ποιοτικώς προσαρμοσμένα έτη ζωής Health-related quality of life απολύτως υγιής =1 Χωρίς θεραπεία όφελος σε QALYs Με θεραπεία θάνατος=0 διάρκεια ζωής (χρόνια)

39 Χρησιμότητα της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας στη διαμόρφωση πολιτικής της υγείας Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις κυβερνήσεις: Έκδοση κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών (clinical guidelines) σε συνδυασμό με την τεκμηριωμένη ιατρική (evidence-based medicine) Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την τιμολόγηση και αποζημίωση τεχνολογίας υγείας Ίδρυση ανεξάρτητων οργανισμών (πχ NICE) που αξιολογούν τα αποτελέσματα της χρήσης των τεχνολογιών υγείας από ιατρική, κοινωνική, ηθική και οικονομική σκοπιά 39

40 Σας ευχαριστώ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μαίρη Γείτονα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Kοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία του Φαρμάκου: από την Κανονιστική Ρητορική στην Θετικιστική Προσέγγιση

Οικονομία του Φαρμάκου: από την Κανονιστική Ρητορική στην Θετικιστική Προσέγγιση Οικονομία του Φαρμάκου: από την Κανονιστική Ρητορική στην Θετικιστική Προσέγγιση Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Κώστας Αθανασάκης, BSc Econ, Msc Econ, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών

αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών Η συμβολή των οικονομικών της υγείας στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1 Εισαγωγή Τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες περιορισμένων πόρων: Αδιέξοδο ή Ευκαιρία;

Πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες περιορισμένων πόρων: Αδιέξοδο ή Ευκαιρία; ΔΙΑΛΕΞΗ Πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες περιορισμένων πόρων: Αδιέξοδο ή Ευκαιρία; Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος, ΤΕΙ Καλαμάτας

Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος, ΤΕΙ Καλαμάτας Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2008 3 (2),121-136 Social Cohesion and Development 2008 3 (2),121-136 Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Ν Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης νοσοκομείων, ανταγωνισμός και οικονομικά κίνητρα

Σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης νοσοκομείων, ανταγωνισμός και οικονομικά κίνητρα Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης νοσοκομείων, ανταγωνισμός και οικονομικά κίνητρα Οι μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας. Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας. Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Σε ένα νέο κόσμο που αλλάζει και προσαρμόζεται διαρκώς με μεγάλες ταχύτητες, όποιος καθυστερεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ

Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ Νίκος Μανιαδάκης Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ξαιτίας του μεγέθους, των πολλαπλών ιδιαιτεροτήτων και των ραγδαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Ρεκλείτη 1, Μαρία Τανανάκη 2, Παναγιώτης Κυλούδης 3 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση της Ιατρικής σε σχέση με τον περιορισμό της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων

Η άσκηση της Ιατρικής σε σχέση με τον περιορισμό της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(6):737-745 Η άσκηση της Ιατρικής σε σχέση με τον περιορισμό της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων Είναι γενικά παραδεκτό ότι τόσο ο ιατρός όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ... 5 1.1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.... 5 1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ... 9 1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Καλαφάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας

Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας Á íá óêü ðç óç EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(3):227-245 Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας Ε. ΚΑΤΣΗ Α. ΚΑΡΟΚΗΣ Τμήμα Government

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κοινός παρονομαστής των εξελίξεων στον υγειονομικό τομέα τα τελευταία χρόνια είναι ο υψηλός ρυθμός αύξησης των δαπανών του. Στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι δαπάνες υγείας κατέχουν τη δεύτερη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ.... σελ. 3 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.... σελ. 23 ΦΑΡΜΑΚΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.... σελ. 44 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 58 TPIMHNIAIA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Η ανάπτυξη της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ. ΤΗΣ ΥγειαΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ. ΠαραΤΗρΗΤΗριό όικόνόμικων

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ. ΤΗΣ ΥγειαΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ. ΠαραΤΗρΗΤΗριό όικόνόμικων ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013 ΠαραΤΗρΗΤΗριό όικόνόμικων ΤΗΣ ΥγειαΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα