Η τεκμηρίωση της κοινωνικο-οικονομικής αξίας των φαρμακευτικών προιόντων και η επίδρασή της στο marketing και το επιχειρηματικό περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η τεκμηρίωση της κοινωνικο-οικονομικής αξίας των φαρμακευτικών προιόντων και η επίδρασή της στο marketing και το επιχειρηματικό περιβάλλον"

Transcript

1 Η τεκμηρίωση της κοινωνικο-οικονομικής αξίας των φαρμακευτικών προιόντων και η επίδρασή της στο marketing και το επιχειρηματικό περιβάλλον Click to edit Master subtitle style Αντώνης Καρόκης Government and Public Affairs Director Wyeth Hellas

2 Περίγραμμα της παρουσίασης Πως διαμορφώνεται το περιβάλλον; Συνέπειες για τη βιομηχανία Η τεκμηρίωση της αξίας Τι είναι Πως μετράται Πως επικοινωνείται Η στρατηγική της υλοποίησης

3 Παραδοσιακή προσέγγιση του περιβάλλοντος της φαρμακευτικής αγοράς Ασφάλιση Υγείας / ΕΣΥ Πληθυσμός / Ασθενείς Χρήση Αποζημίωση της παρεχόμενης φροντίδας Υπηρεσίες Υγείας Υγειονομική φροντίδα, συνταγογράφηση φάρμακο υπηρεσίες Εγκριτικές Έγκριση Αρχές ασφάλειας δραστικότητας Φαρμακευτική Βιομηχανία Ερευνα και Ανάπτυξη νέων προιόντων Τεκμηρίωση δραστικότητας

4 Αρχές Υγείας (Προυπολογισμός, πολιτικά κριτήρια) Ζήτηση (αυξημένες προσδοκίες ποιότητας) Δημογραφικά δεδομένα (Γήρανση) Ποιότητα ζωής (ενημερωμένοι καταναλωτές) Καινοτομία (Νέων τεχνολογιών 26 September υγείας) 2009 Ελλειψη κινήτρων αποδοτικότητας

5 Δαπάνες Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ (μεταβολή μεταξύ )

6

7 Ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων των δαπανών υγείας Japan Cuba Czech UK USA Luxembourgh China India Equatorial Guinea Namibia Lesotho

8 Το νέο περιβάλλον: Μέτρα ελέγχου του κόστους Έλεγχος τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο Περιορισμοί στην αποζημίωση / Ενίσχυση του ρόλου της ασφάλισης υγείας Έμφαση στην κλινική τεκμηρίωση Ο ρόλος των κατευθυντηρίων οδηγιών - Έλεγχος της κλινικής συμπεριφοράς Η έννοια της σχετικής αποτελεσματικότητας (Relative effectiveness) Διασπορά του οικονομικού κινδύνου μεταξύ ασφάλισης, επαγγελματιών υγείας, φαρμακευτικής βιομηχανίας Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας Ενδυνάμωση και πληροφόρηση του χρήστη / ασθενή Αυξημένη 26 September χρήση 2009 των γενοσήμων

9

10 Η ανεπάρκεια του ελέγχου των τιμών οδήγησε σε αναζήτηση μηχανισμών ελέγχου της αποδοτικής χρήσης των πόρων Ιατρική Βασισμένη σε Αποδείξεις Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας Ανάλυση κλινικής συμπεριφοράς Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε ατομικό επίπεδο Τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες και πολιτικές Μελέτη έκβασης (outcomes analysis) Ηθική και νομική ανάλυση Οικονομική ανάλυση (Economic analysis) Ανάλυση κόστυς αποδοτικότητας (cost effectiveness) Πηγή: Eddy, IJHTA, 2009

11 Κατευθυντήριες Οδηγίες Φαρμακο-οικονομικών μελετών PE Guidelines Submission Guidelines Eastern Europe Hungary Poland Russian FederationSlovak Republic New! Western Europe Austria, Belgium, France Germany, The Netherlands Switzerland Belgium Northern Europe Baltic (Latvia, Lithuania, Estonia) Denmark Update! England & Wales Update!Finland, Ireland Norway, Scotland, Sweden British Medical Journal England & Wales Southern Europe Italy Portugal Update!Spain Northern America Asia Canada United States Thailand New!China Mainland South Korea CanadaUnited States IsraelTaiwan Oceania New Zealand Update! Australia Latin America Brazil Cuba México New!

12 Περιορισμοί στην τιμολόγηση και αποζημίωση νέων φαρμάκων Country Reference Prices Sit. Ctry Reference Prices, Variable HTA Cost/QALY Differential Regional access HTA Cost/QALY Regional access Pol.Scientific Added Value All Country Reference Prices Sit. Ctry Reference Prices Loc.Inv. Reg. access Country Reference Prices

13 Το νέο περιβάλλον Πληθυσμός / Ασθενείς Αυξημένη πληροφόρηση και απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας Ασφάλιση Υγείας / ΕΣΥ Υπηρεσίες Υγείας Συνταγογράφησ η σύμφωνα με οδηγίες Αποζημίωση με βάση την αξία, Έλεγχος κλινικής συμπεριφοράς Εγκριτικές Έγκριση Αρχές ασφάλειας δραστικότητα ς Φαρμακευτικ ή Βιομηχανία Αρχές τιμολόγησης / αξιολόγησης Ερευνα και Ανάπτυξη νέων προιόντων Τεκμηρίωση δραστικότητας, τεχνολογιών υγείας Αξιολόγηση κλινικής αποτελεσματικότητας, οικονομικής αποδοτικότητας, μέτρηση σχετικής αξίας, τεκμηρίωση

14 Τάσεις στη φαρμακευτική βιομηχανία Αυξημένες δαπάνες και χαμηλή παραγωγικότητα στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων Αυξημένη χρήση των γενόσημων προϊόντων Εμφαση στη βιοτεχνολογία, συνδυασμός διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης, Αλλαγή προτεραιοτήτων, εγκατάλειψη της στρατηγικής επέκτασης των ενδείξεων Specialty vs primary care products και ο ρόλος της ιατρικής ενημέρωσης

15

16 Μειώνεται ο αριθμός των εγκρίσεων που αφορά στην επέκταση ενδείξεων ήδη εγκεκριμένων προϊόντων

17 Οι 50 μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες θα έχουν απώλειες εσόδων 115 δις δολλαρίων από την απώλεια της πατέντας πρωτότυπων φαρμάκων έως το 2012 (έτος προϋπολογισμού το 2007) Πηγή: Datamonitor 2008

18 Οι συνέπειες των αλλαγών στο περιβάλλον Τεκμηρίωση όχι μόνο της ασφάλειας, δραστικότητας αποτελεσματικότητας αλλά και της αξίας των φαρμακευτικών προιόντων Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι αναγκασμένη να υπερασπίζεται συνεχώς την δυνατότητα των ασθενών να έχουν πρόσβαση στα προιόντα της, δηλαδή να είναι διαθέσιμα, να αποζημιώνονται και να μην υπάρχουν εμπόδια ή καθυστερήσεις στη χορήγησή τους σε όσους ασθενείς τα έχουν ανάγκη, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής των προϊόντων

19 Η εξασφάλιση της πρόσβασης των νέων φαρμάκων είναι μια «συμφωνία» με την ιατρική κοινότητα, τις αρχές υγείας και την κοινωνία

20

21 Το όφελος της καινοτομίας της φαρμακευτικής περίθαλψης OHE Consulting, The Many Faces of Innovation, 2006

22 Δείκτες έκβασης της θεραπείας Παραγωγικότητα Συνολική αποτίμηση Ικανοποίηση Ποιότητα Ζωής Ελεγχος συμπτωμάτων Συμμόρφωση Κλινική αποτελεσματικότητα

23 Διαφορετικές θεωρήσεις της αξίας της φαρμακευτικής περίθαλψης Χρήση υπηρεσιών Υγείας Κόστος παρεχόμενη ς φροντίδας Ποιότητα Ζωής Ποιότητα φροντίδας Ικανοποίησ η από τη θεραπεία Αυξημένη παραγωγικό τητα Ασφάλιση χ Ασθενής χ χ χ Επαγγελματ ίας Υγείας χ χ Κοινωνία χ χ χ χ χ χ

24 Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥ ΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α ΘΕΡΑΠΕΥ ΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β Επιπτώσεις στην υγεία Οικονομικές επιπτώσεις Επιπτώσεις στην υγεία Οικονομικές επιπτώσεις Επιβίωση Νοσηρότητα Ποιότητα ζωής Νοσηλεία Συμπληρωματική αγωγή Εξετάσεις - παρεμβάσεις Επιβίωση Νοσηρότητα Ποιότητα ζωής Νοσηλεία Συμπληρωματική αγωγή Εξετάσεις - παρεμβάσεις ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

25 Σύγκριση στρατηγικής Α σε σχέση με τη στρατηγική Β Στρατηγική Α = Στρατηγική Β Ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους Στρατηγική Α # Στρατηγική Β (διαφορά στην αποτελεσματικότητα ή στους δείκτες μέτρησής της Cost minimization Οι στρατηγικές μπορούν να συγκριθούν μόνο με οικονομικούς όρους (Κα Κβ) (Αα Αβ) Cost Benefit Οι στρατηγικές μπορούν να συγκριθούν με κοινό δείκτη αποτελεσματικότητας (Κα Κβ) / (Αα Αβ) Cost - effectiveness Υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης ως προς την ποιότητα ζωής και την επιβίωση (Κα-Κβ) / (Χα-Χβ) Cost per QALY

26 Πως ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα μιας Οικονομικής Αξιολόγησης? Χαμηλότερη αποτελεσματι κότητα Η επιλογή Α είναι υποδεέστερ η Χρειάζεται αξιολόγηση Υψηλότερο κόστος Χρειάζεται αξιολόγηση Υψηλότερη αποτελεσματικότ ητα Η επιλογή Α υπερτερεί Χαμηλότερο κόστος

27 Α κατώτερο Κόστος Μη αποδεκτό 45,000 Αποδεκτή σχέση κόστους οφέλους Α ανώτερο Αποτελέσματα

28 Η Αξία Ενός Φαρμάκου Κόστος θεραπείας ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας Αποτελεσματικότητα Αξιολόγηση ασθενούς Οικονομικά οφέλη

29 Η ανάλυση της επίπτωσης (πόσο κοστίζει;) Πληθυσμός - στόχος Νέος Πληθυσμός Στόχος Επιδημιολογία Νέα προληπτική τεχνολογία Νέα Επιδημιολογικά δεδομένα % ασθενών Νέο Ποσοστό ασθενών Διαγνωστικά μέσα Νέα διαγνωστική τεχνική Νέες διαγνωστικές δυνατότητες % διαγνωσμένοι % Νέο ποσοστό διαγνωσμένοι Χρήση ιατρικών, νοσηλευτικών και άλλων ιατρικών πράξεων και φαρμάκων Νέα θεραπευτική τεχνολογία Νέα χρήση υπηρεσιών υγείας % που θεραπεύθηκαν Νέο ποσοστό αυτών που θεραπεύθηκαν Μονάδες κόστους Μονάδες κόστους Συνολικό κόστος Νέο Συνολικό κόστος

30 Χρήση των μελετών κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης Ανάδειξη της ανάγκης Αποζημίωση (και τιμολόγηση) Ανταγωνισμός Αναζήτηση καλής κλινικής πρακτικής

31 Η αξιοποίηση των μελετών αξίας ενός φαρμακευτικού προιόντος Ανάλυση Ασθένειας Θεραπείες Αντιμετώπιση Ασθενούς Λήπτες Αποφάσεων Παράγοντες που αυξάνουν το Κόστος Κλινική Στρατηγική Οικονομική Στρατηγική Στρατηγική Υλοποίησης Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ

32 Το νέο προϊόν είναι ουσιαστική συνιστώσα της άρισης κλινικής πρακτικής και ωφελεί τους ασθενείς χωρίς να επιβαρύνει το σύστημα υγείας Κατηγορίες ασθενών Τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική Σχέση κόστους αποτελέσματος Αποτελέσματα που αφορούν τους ασθενείς Ένδειξη Επιδημιολογικές μελέτες Μελέτες επιπτώσεων Φαρμακοοικονομικές μελέτες

33 Η τεκμηρίωση της αξίας απαιτεί συνεργασία Sales Marketin g Health Outcomes Medica l Public Affair s Συνολική πρόταση αξίας Physicians OLs Patients Press Payors

34 Συμπεράσματα Η τεκμηρίωση της κλινικής και οικονομικής αξίας του προιόντος μας είναι καθημερινή μας επιδίωση Μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της τεκμηρίωσης και να αντιδράσουμε στον ανταγωνισμό Η αναζήτηση της αξίας απαιτεί τη συνέργεια κλινικών, επιδημιολογικών και οικονομικών δεδομένων Πρέπει να αναζητούνται τα διαφοροποιητικά στοιχεία ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο απευθυνόμαστε Είναι ομαδική επιδίωξη Προσθέτει αξία στο προϊόν και στην εταιρεία Υπάρχει πλέον επαρκής τεχνογνωσία

35 Ευχαριστώ πολύ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μαίρη Γείτονα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Kοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας

Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας Δαπάνη Υγείας ως % του ΑΕΠ, 2007 18% 16% 16,0% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% (1)2006, (2)2005 11,0% 10,8% 10,4% 10,2%10,1%10,1% 9,9% 9,8% 9,8% Πηγή: ΟΟΣΑ 2009 9,6% 9,3%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην πολιτική φαρμάκου...

Εφαρμογή της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην πολιτική φαρμάκου... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών χαρακτηρίζει την εποχή μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και προκαλεί σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς στα συστήματα υγείας των περισσοτέρων χωρών. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βασικά µηνύµατα: Το σηµερινό «καλάθι» χωρών αντανακλά το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της Κύπρου Η οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων Τι δείχνουν οι αριθμοί για την Ελλάδα Η αναλογία συνταξιούχων εργαζομένων στην Ελλάδα το 1970 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015) _ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ_ Η «ποιότητα» αποτελεί μια ανθρώπινη αναζήτηση από τους αρχαίους χρόνους και είναι συνώνυμη με την αρετή, τη συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία του Φαρμάκου: από την Κανονιστική Ρητορική στην Θετικιστική Προσέγγιση

Οικονομία του Φαρμάκου: από την Κανονιστική Ρητορική στην Θετικιστική Προσέγγιση Οικονομία του Φαρμάκου: από την Κανονιστική Ρητορική στην Θετικιστική Προσέγγιση Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Κώστας Αθανασάκης, BSc Econ, Msc Econ, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του φαρμάκου

Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του φαρμάκου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ YΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ιπλωματική εργασία για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην κατεύθυνση του Φαρμακευτικού Marketing Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: MINDWORK ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ANΕΠΙΛΥΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ

Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ Νίκος Μανιαδάκης Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ξαιτίας του μεγέθους, των πολλαπλών ιδιαιτεροτήτων και των ραγδαίων

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

HealthDaily. SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Caring, Curing, Securing

HealthDaily. SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Caring, Curing, Securing BOUSSIAS COMMUNICATIONS HealthDaily EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS TΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 SPECIAL EDITION SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Caring, Curing, Securing Η

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας

Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας Μάτση Σταυρούλα, Νευρολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Β Πανεπιστημιακής Νευρολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Ν Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ... 5 1.1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.... 5 1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ... 9 1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων Ο Ρόλος των γενοσήμων (GENERICS) στην καθημερινή ιατρική πράξη ΜΑΓΔΑ ΤΣΟΛΑΚΗ MD PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες περιορισμένων πόρων: Αδιέξοδο ή Ευκαιρία;

Πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες περιορισμένων πόρων: Αδιέξοδο ή Ευκαιρία; ΔΙΑΛΕΞΗ Πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες περιορισμένων πόρων: Αδιέξοδο ή Ευκαιρία; Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και Προοπτικές Φαρμακευτικής Αγοράς Καινοτόμα Φάρμακα

Τάσεις και Προοπτικές Φαρμακευτικής Αγοράς Καινοτόμα Φάρμακα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ MSc in Pharmaceutical Marketing Τάσεις και Προοπτικές Φαρμακευτικής Αγοράς Καινοτόμα Φάρμακα Διπλωματική εργασία Εισηγητής : Γεώργιος Παϊρας, Επικ. Καθ. Μέλη Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 1.1 Τοποθέτηση του ερωτήµατος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 1.1 Τοποθέτηση του ερωτήµατος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.1 Τοποθέτηση του ερωτήµατος Εξαιτίας του µεταρρυθµιστικού κινήµατος βασικών αλλαγών στη δοµή και τις λειτουργίες του δηµόσιου τοµέα και εξαιτίας της νέας οριοθέτησης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο

Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο Toolkit 2012 EL Email Απλό, έτσι; TOBTAXY (Making Tobacco Tax Trendy) Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο Αυτή η έκδοση δημοσιεύεται στο πλαίσιο του προγράμματος TobTaxy - Making Tobacco Tax Trendy,

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας: Ρόλος της οικογένειας, κράτους, και ιδιωτικού τομέα σε διεθνή προοπτική. Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις»

«Ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας: Ρόλος της οικογένειας, κράτους, και ιδιωτικού τομέα σε διεθνή προοπτική. Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις» ΒΑΚΑΛΗ ΝΙΚΗ ΜΑΕ08009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας: Ρόλος της οικογένειας, κράτους, και ιδιωτικού τομέα σε διεθνή προοπτική. Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις» Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210-9211200-10 Fax 210-9233977 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας

Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας Á íá óêü ðç óç EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(3):227-245 Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας Ε. ΚΑΤΣΗ Α. ΚΑΡΟΚΗΣ Τμήμα Government

Διαβάστε περισσότερα