Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.3."

Transcript

1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ KΤΙΡΙΟΥ Ο ΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΘΑΝΟΣ Φ. ΓΙΑΚΑΣ, Αρχιτέκτων, µέλος I.S.E.S. ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, ρ. Περιβαλλοντολόγος ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ, ρ. Φυσικός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΚΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙ Η, ρ. Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος ΕΛΕΝΑ ΑΣΚΑΛΑΚΗ, ρ. Φυσικός - Ενεργειολόγος ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΗΣ, ιπλωµατούχος Μηχανολόγος - Μηχανικός (Ενεργειακός) Εισαγωγικά Σύµφωνα µε την υπ αριθ /1351 Απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε, το σηµείο 3) του προγράµµατος «όµηση και Αειφορια» προβλέπει τη «σύνταξη ειδικών προδιαγραφών για επιδεικτική εφαρµογή ενσωµάτωσης τεχνολογιών προστασίας του περιβάλλοντος και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών σε υφιστάµενο δηµόσιο κτίριο ιδιοκτησίας Υπ. Πολιτισµού, επί της οδού Ασώµατων 9Γ στο Θησείο που έχει παραχωρηθεί στην Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και όπου στεγάζεται και λειτουργεί η Ευώνυµος Οικολογική Βιβλιοθήκη». Προς τούτο έχει συγκροτηθεί επιστηµονική οµάδα η οποία έχει εκπονήσει την παρούσα προκαταρκτική µελέτη, όπου αναπτύσσονται όλες οι επιθυµητές παρεµβάσεις, µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας, την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, την εγκατάσταση συστηµάτων βελτιώσεως του εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και την λειτουργική διάρθρωση των χωρών του ανωτέρω κτιρίου. Η προκαταρκτική αυτή µελέτη θα αποτελέσει το υπόβαθρο για την εν συνεχεία δηµοπράτηση των οριστικών µελετών και µελετών εφαρµογής καθώς και για την δηµοπράτηση του ίδιου του έργου. 1. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

2 Βασική χρήση του κτιρίου είναι η στέγαση η λειτουργία της βιβλιοθήκης, µε κύριο χώρο εγκατάστασης τον πρώτο όροφο, ενώ οι υπόλοιπες χρήσεις κατανέµονται στο ισόγειο, στον ηµιόροφο και στον β όροφο. Η συνολική λειτουργία του κτιρίου αναδεικνύει τα καινοτοµικά χαρακτηριστικά του και µε επί µέρους επεµβάσεις προβάλλονται ιδέες, πρακτικές και εφαρµογές, που αξιοποιούν σύγχρονες και παραδοσιακές τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος Ισόγειο Το ισόγειο λειτουργεί κυρίως ως εκθεσιακός χώρος - αίθουσα εκδηλώσεων και χώρος ειδικών προβολών για την οικολογική δόµηση: Στον χώρο, που θα λειτουργεί και ως αίθουσα εκδηλώσεων, θα µπορούν να οργανωθούν ανοικτές οµιλίες, σεµινάρια, ηµερίδες και άλλες εκδηλώσεις, για την παρουσίαση και προβολή της οικολογικής ιδέας. Περιµετρικά δηµιουργείται η υποδοµή για την φιλοξενία του εκτιθέµενου υλικού. Η υποδοµή για την λειτουργία του ως χώρου εκδηλώσεων είναι κινητή- µεταφεροµένη, αποθηκεύεται δε στην αποθήκη, που έχει προβλεφθεί για αυτόν τον σκοπό. Στο ισόγειο προβλέπονται επίσης: Mία ενιαία κεντρική είσοδος του κτιρίου, η οποίος οδηγεί µέσω του ανεµοφράκτη σε ένα προθάλαµο, όπου Ιανοί εγκατεστηµένο ένα γραφείο υποδοχής-ελέγχουπληροφοριών, µέσω του οποίου γίνεται και η κατακόρυφη κυκλοφορία των ορόφων µέσω της υφισταµένης σκάλας, η οποία υφίσταται µια µικρή τροποποίηση στην εκκίνηση της, ώστε να είναι προσπελάσιµο µόνον από τον χώρο εισόδου/υποδοχής. Internet cafe, όπου θα γίνεται αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που προσφέρει το διαδίκτυο. Θα υπάρξει προεργασία για αναζήτηση ειδικών πληροφοριών που αναφέρονται στην οικολογία, το βιβλίο, την οικολογική δόµηση, οικολογικές οργανώσεις απ όλο τον κόσµο, βιοκαλλιέργειες, κλπ.). O χώρος αυτός λειτουργεί και ως µικρό κυλικείο, έχει δε διαφανές µέτωπο και καλή οπτική επαφή από και προς την οδό Ασώµατων. Χώρος επιδείξεως συστηµάτων, και προσοµοιώσεων. Ο χώρος αυτός θα έχει οπτική επαφή µε την οδό Ασώµατων, και θα παρέχει την δυνατότητα στους επισκέπτες να βλέπουν εν πλήρη λειτουργία η σε προσοµοιώσει τα εγκατεστηµένα συστήµατα ανακύκλωσης και καθαρισµού του νερού, τα συστήµατα συλλογής και ανάκτησης απορριµµάτων, τα συστήµατα παραγωγής ενέργειας, κλπ. Στον ίδιο χώρο θα υπάρχουν επίσης οπτικοακουστικά µέσα µε πληροφορίες για τις επεµβάσεις, που έγιναν στο κτίριο, ορισµένα λειτουργικά του χαρακτηριστικά, καθώς και στοιχεία, που αφορούν στις ενεργειακές καταναλώσεις Ηµιόροφος (πατάρι) 2

3 Ο όροφος αυτός, εν µέρει ανοικτός προς το ισόγειο δηµιουργείται εξ αρχής µε ελαφρά µεταλλική κατασκευή, και περιλαµβάνει: Εργαστήριο ανακύκλωσης χαρτιού, στο οποίο θα παρασκευάζεται χαρτί από χρησιµοποιηµένα υπόλοιπα χαρτιού. Οποίος από τους επισκέπτες (µαθητές, σπουδαστές κτλ) επιθυµεί, θα µπορεί να έρχεται και να παρασκευάζει µόνος του καινούργιο χαρτί. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για τους επισκέπτες (βάση δεδοµένων µε την οικολογική βιβλιογραφία, αρχείο µε την νοµοθεσία περιβάλλοντος, αρχείο οικολογικής δόµησης, κλπ). Εργαστήριο φωτογραφίας για την δηµιουργία αρχείου διαφανειών (slides), φωτογραφιών, βιντεοταινιών, κλπ. οικολογικού ενδιαφέροντος. Εργαστήριο βιβλίου (παραδοσιακή βιβλιοδεσία, ηλεκτρονική σελιδοποίηση, αρχείο αρκτικογραµµάτων, γραµµατοσειρών, κοσµηµάτων, που κοσµούν τα βιβλία και τα περιοδικά, κλπ.). Τέλος, περιλαµβάνει ένα µικρό χώρο βιβλιοστασίων και αναγνωστηρίου, που θα φιλοξενεί ειδικά αρχεία, που συνδέονται µε την οικολογία, την αρχιτεκτονική, την πολεοδοµία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, κλπ. καθώς και µόνιµη έκθεση βιβλίων-περιοδικών και άλλων υλικών µε θέµα την οικολογική δόµηση. Στον ίδιο χώρο θα προβάλλονται διαφάνειες (slides) µε όλες τις φάσεις εξέλιξης των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου, θα περιγράφονται και θα παρουσιάζονται τα υλικά, που χρησιµοποιήθηκαν, οι τεχνικές, που υιοθετήθηκαν, καθώς και όλες οι άλλες σηµαντικές λειτουργίες του κτιρίου. Θα υπάρχει επίσης σειρά διαφανειών (slides) µε διάφορα παραδείγµατα ανάλογων εφαρµογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό ος όροφος Οι χώροι του 1ου ορόφου αναµορφώνονται για να προσαρµοσθούν στις ανάγκες λειτουργίας της βιβλιοθήκης. ηµιουργείται ένας µεγάλος σχεδόν ενιαίος χώρος, που θα στεγάσει περιµετρικά το υλικό της βιβλιοθήκης σε ράφια και προθήκες, καθώς και το αναγνωστήριο. Στον όροφο αυτόν υπάρχουν: ένα µικρό γραφείο, ένα W.C., µια µικρή κουζίνα και µια µικρή αποθήκη. Εκτός από τα συµβατικά ανοικτά ράφια και τις προθήκες θα υπάρχουν ακόµη ορισµένα κλειστά ερµάρια για το παλιό και σπάνιο υλικό, που χρήζει ειδικής προστασίας, συρτάρια για αφίσες και χάρτες, προθήκες για τις νέες εκδόσεις, για τα περιοδικά και για µίνι-εκθέσεις-αφιερώµατα σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα ος όροφος Ο όροφος αυτός χρησιµοποιείται ως γραφείο εξυπηρέτησης του προγράµµατος «αειφορική δόµηση» και ως γραφείο διοίκησης της βιβλιοθήκης. 3

4 1.5. υπόγειο Κάτω από τον χώρο του internet cafe δηµιουργείται ένα µικρό υπόγειο, το οποίο προβλέπεται αφ ενός µεν να στεγάσει τον αφανή ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του κτιρίου, και αφ έτερου να λειτουργήσει σαν προσθετός γενικός αποθηκευτικός χώρος. 2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί, ότι λόγω του ειδικού χαρακτήρα του κτιρίου (διατηρητέο), έγινε προσπάθεια να µην αλλοιωθεί ο τελευταίος από τις προτεινόµενες επεµβάσεις βιοκλιµατικού χαρακτήρα. Ετσι, όλα τα πρόσθετα συστήµατα είναι είτε ενσωµατωµένα στο κέλυφος του κτιρίου, είτε εσωτερικά, είτε σε αφανείς πλευρές των δωµάτων. Το βασικό πρόβληµα, που αντιµετωπίσθηκε στην µελέτη αυτή ήταν αυτό του δροσισµού κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, φυσικά χωρίς την χρήση κανενός είδους κλιµατιστικών µονάδων. Τα υπολογιστικά σενάρια θέρµανης και δροσισµού, που επελέγησαν τελικά, έδειξαν για την µεν θέρµανση µία εξοικονόµηση ενέργειας της τάξεως του 87% σε σχέση µε ένα συµβατικό αντίστοιχο κτίριο, για δε τον δροσισµό µία εξοικονόµηση της τάξεως του 60%, πάντα σε σχέση µε ενα αντίστοιχο συµβατικό κτίριο. 2.1.Επεµβάσεις στο µικροκλίµα Προβλέπεται φύτευση στις βεράντες του κτιρίου και στο επίπεδο δώµα του 2ου ορόφου Μoνώσεις τοίχων, ανοιγµάτων και δωµάτων Η στέγη αντικαθίσταται εξ ολόκληρου από νέα µε υψηλή θερµοµόνωση. Στην πρόσοψη και την οπίσθια όψη του κτιρίου αποξηλώνεται το υφιστάµενο εξωτερικό επίχρισµα, τοποθετείται εξωτερικά µονωτικό υλικό πάχους 10 εκ. περίπου, και εν συνεχεία αποκαθιστάται και πάλιν το επίχρισµα ως είχε προ της αποξηλώσεως. Οι µόνοι υαλοπίνακες των εξωτερικών κουφωµάτων αντικαθίστανται από νέους διπλούς. Επίσης τα εξωτερικά κουφώµατα εφοδιάζονται µε υψηλής αντοχής και ακρίβειας µηχανισµούς και λάστιχα σφραγίσεως αρµών. Τα υφιστάµενα εξωτερικά ρολά αντικαθίστανται από νέα από αλουµίνιο µε προσθήκη θερµοµονωτικού υλικού στο διάκενο της περσίδας. 2.3.Σκίαση του κτιρίου 4

5 Η Νοτιοδυτική όψη του κτιρίου σκιάζεται από µια ξύλινη πέργκολα, η οποία καλύπτει την αντίστοιχη βεράντα. Η οριζόντια σκίαση επιτυγχάνεται µε κινητά υφασµάτινα σκιάστρα, ενώ η κατακόρυφη µε δίφυλλα ξύλινα γαλλικά σκούρα (ανοιγόµενα) στο εξωτερικό περίγραµµα της βεράντας. Όλα τα κουφώµατα του κτιρίου σκιάζονται από ρολά. Ο επιτυγχανόµενος σκιασµός κατά την διάρκεια του θέρους είναι 100%. Τον χειµώνα, µε τα σκιάστρα ανοικτά, όλα τα παράθυρα του κτιρίου δέχονται άµεσο ηλιακό κέρδος. 2.4.Νυκτερινός αερισµός Προβλέπεται µηχανικός νυκτερινός αερισµός σε ολόκληρο το κτίριο µέσω δικτύου αεραγωγών. Με το σύστηµα αυτό το εσωτερικό του κτιρίου τροφοδοτείται µε κρύο εξωτερικό αέρα καθ όλην την διάρκεια της νύχτας. Ο τελευταίος ρίχνει την θερµοκρασία τόσο του εσωτερικού αέρα, όσον και των δοµικών στοιχείων (τοίχων, οροφών, κλπ.) Ανεµιστήρες οροφής Ολοι οι χώροι του κτιρίου εφοδιάζονται µε ανεµιστήρες οροφής, οι οποίοι αυξάνουν αισθητά το αίσθηµα άνεσης τών χρηστών µέσα στο κτίριο. 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις ανωτέρω παρεµβάσεις, προβλέπεται και µία σειρά από πρόσθετα, επιδεικτικά ή µη, συστήµατα εξοικονόµησης ενεργείας: 3.1. Φωτοβολταϊκά Πανέλλα Για τον φωτισµό ασφαλείας του κτιρίου και την πιθανή κάλυψη άλλων βοηθητικών ηλεκτρικών αναγκών θα τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό πανέλλο µε νότιο προσανατολισµό στον 1ο όροφο στην θέση όπου θα τοποθετηθεί η πέργκολα. Το φωτοβολταϊκό πανέλλο θα πρέπει να έχει απόδοση τουλάχιστο 15% Boiler Boiler τριπλής ενέργειας θα εγκατασταθεί στον ηµιόροφο του κτιρίου το οποίο θα παραλαµβάνει θερµότητα µέσω εναλλάκτη από τον λέβητα και τους ηλιακούς συλλέκτες. Επίσης θα έχει ηλεκτρική αντίσταση στην περίπτωση όπου τα δύο προηγούµενα συστήµατα δεν επαρκούν ή τεθούν εκτός λειτουργίας. Το boiler θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του κτιρίυ σε ζεστό νερό Ηλιακοί Συλλέκτες 5

6 Ηλιακοί συλλέκτες θα τοποθετηθούν στην δίρριχτη στέγη του κτιρίου και συγκεκριµένα στην νοτιοδυτική πλευρά της. Οι συλλέκτες θα προσάγουν ζεστό νερό µέσω εναλλάκτη στο boiler συνεχώς µε την βοήθεια κυκλοφορητή BMS (Building Management System) Ειναι µία κεντρική υπολογιστική µονάδα, που ελέγχει συνεχώς όλα τα επί µέρους συστήµατα του κτιρίου, εξασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και την άνεση των χρηστών του κτιρίου. Για τον σκοπό αυτό η µονάδα του BMS θα ρυθµίζει το σύστηµα της θέρµανσης, του αερισµού και νυχτερινού δροσισµού Συστήµατα ανακύκλωσης Με βάση τα σχέδια και τα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής που αφορούν στην ανακαίνιση του κτιρίου της Ευωνύµου Βιβλιοθήκης σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορικής δόµησης, και λαµβάνοντας υπ όψη τον πιλοτικό χαρακτήρα επίδειξης του έργου προτείνουµε τα ακόλουθα συστήµατα, εξοπλισµό και πρακτικές Στερεά Απόβλητα Κατά την κατασκευή του έργου, για την ελαχιστοποίηση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων. Σχεδιασµός κτιρίου και επιλογή υλικών (σε συνεργασία µε αρχιτέκτονα) έτσι ώστε: (α) να διατηρηθούν και να χρησιµοποιηθούν κατά το δυνατόν περισσότερα από τα υπάρχοντα υλικά και δοµικά στοιχεία, (β) να χρησιµοποιηθούν υλικά και δοµικά στοιχεία από παλαιά κτίρια και κατεδαφίσεις (π.χ. µάντρες παλαιών οικοδοµικών υλικών), (γ) να επιλεγούν νέα υλικά που είναι ή περιέχουν προϊόντα βιοµηχανικής ανακύκλωσης, Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης του εργοταξίου κατά την κατασκευή του έργου για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ελαχιστοποίησης των απωλειών-αποβλήτων (σε συνεργασία µε τον εργολάβο). Εξασφάλιση περιβαλλοντικά ορθής απόθεσης των αποβλήτων / µπαζών. Κατά τη λειτουργία του κτιρίου, για την διευκόλυνση της ανακύκλωσης από τους χρήστες και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η ανακύκλωση εξαρτάται περισσότερο από τη συµπεριφορά και τις πρακτικές των χρηστών, καθώς και από την υπάρχουσα υποδοµή και τα προγράµµατα του ήµου, παρά από τον εξοπλισµό του κτιρίου. Ωστόσο, ο κατάλληλος σχεδιασµός και εξοπλισµός του κτιρίου µπορεί να διευκολύνει την υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης από τους χρήστες τους. 6

7 Με βάση το υπάρχον σύστηµα ανακύκλωσης του ήµου Αθηναίων, το οποίο εφαρµόζει χωριστή διαλογή για το χαρτί και το αλουµίνιο, και µε δεδοµένο τον οικολογικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του κτιρίου, προτείνεται ο διαχωρισµός των στερεών αποβλήτων του κτιρίου σε τέσσερα ρεύµατα σε χαρτί, αλουµίνιο, οργανικά και λοιπά. (α) Ανακύκλωση χαρτιού. Υψηλή προτεραιότητα λόγω του χαρακτήρα της χρήσης του κτιρίου (γραφεία, βιβλιοθήκη) και της υπάρχουσας υποδοµής του ήµου Αθηναίων. Τοποθετείται διαφανής ή ηµιδιαφανής κάδος στο ισόγειο, στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο επίδειξης, χωρητικότητας L, µε οριζόντια σχισµή για υποδοχή του χαρτιού στο επάνω µέρος. Η µία πλευρά του κάδου θα πρέπει να ανοίγει για εύκολο άδειασµα. Στον κάδο αυτό τοποθετείται το άχρηστο χαρτί από τα γραφεία, τη βιβλιοθήκη καθώς και παλιές εφηµερίδες / περιοδικά από το Internet cafι. Η προµήθεια του κάδου θα πρέπει να γίνει µε παραγγελία από άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, καθώς δεν υπάρχουν τέτοιοι κάδοι απορριµµάτων (διαφανείς) εµπορικά διαθέσιµοι στην Ελλάδα. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µικρή µετατροπή κουτί σαν αυτά που χρησιµοποιούνται σε αεροδρόµια από φιλανθρωπικές οργανώσεις για συλλογή κερµάτων / δωρεών. (β) Ανακύκλωση αλουµινίου. Υψηλή προτεραιότητα, λόγω του καθαρού περιβαλλοντικού οφέλους από την ανακύκλωση του αλουµινίου, της υπάρχουσας υποδοµής του ήµου και του καφέ που θα λειτουργεί στο κτίριο. Προτείνεται ένας κάδος στον ίδιο χώρο επίδειξης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, στο ισόγειο. Ο κάδος θα πρέπει να διαθέτει µηχανισµό συµπίεσης (αυτόµατη ή χειροκίνητη πρέσα). Συνιστάται επίσης, για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, να διαθέτει µηχανισµό αρίθµησης των κουτιών που ανακυκλώθηκαν και σε συνδυασµό µε έναν υπολογιστή και κατάλληλο λογισµικό να δείχνει σε γραφική µορφή τα περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης. Μπορεί ακόµη να τυπώνεται µια απόδειξη ανακύκλωσης που να εξαργυρώνεται µέσα στο κτίριο, π.χ. ως µονάδες δωρεάν φωτοτυπιών στη βιβλιοθήκη, αγοράς βιβλίων κλπ. (γ) Ανακύκλωση οργανικών κοµποστοποίηση. Στην κουζίνα του καφέ, δίπλα ή κάτω από τον πάγκο εργασίας, τοποθετούνται δύο κάδοι, ένας για τα οργανικά (30-50 λίτρα) και ένας για τα λοιπά απορρίµµατα ( λίτρα). Στο κηπάκι στην οροφή του κτιρίου (φυτεµένο δώµα) τοποθετείται ένας κάδος κοµποστοποίησης (περίπου 500 λίτρα). Τα οργανικά που συγκεντρώνονται στο κτίριο προέρχονται από την κουζίνα του καφέ, το φυτεµένο δώµα (το οποίο κατασκευάζεται ώστε να είναι επισκέψιµος χώρος / κήπος) και από τους υπόλοιπους µικρούς χώρους πράσινου του κτιρίου. Ο υπεύθυνος για την φροντίδα του κήπου (κηπουρός ή χρήστης) φροντίζει και για την κοµποστοποίηση. Θα χρειαστεί ίσως µια σύντοµη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση (περίπου 3-5 ώρες) και 1-2 ώρες φροντίδας τον µήνα. (δ) Υπόλοιπα στερεά απόβλητα. Αυτά συλλέγονται σε δοχεία απορριµµάτων ανάλογα µε το χώρο που παράγονται, όπως σε κάθε κτίριο, και πετάγονται στους κάδους του ήµου. Στην κουζίνα του καφέ, κάτω ή δίπλα από τον πάγκο εργασίας, τοποθετείται κάδος για τα λοιπά απορρίµµατα ( λίτρα) δίπλα στον κάδο για τα οργανικά. 7

8 Προτείνεται επίσης µια µικρή υπολογιστική εφαρµογή που να τροφοδοτείται από τα στοιχεία της ανακύκλωσης και να δείχνει συγκριτικά στοιχεία του κτιρίου σε σχέση µε την παραγωγή απορριµµάτων στην Αθήνα. Αυτό µπορεί να ποικίλει από ένα απλό spreadsheet για την παραγωγή έγχρωµων διαγραµµάτων έως µια µικρή εφαρµογή πολυµέσων. Η εφαρµογή µπορεί να εγκατασταθεί σε Infokiosk, στο χώρο επίδειξης του ισογείου, δίπλα στον κάδο ανακύκλωσης χαρτιού Συλλογή και αξιοποίηση νερού βροχής για χρήση σε καζανάκια. Τα βασικά στοιχεία του συστήµατος συλλογής βρόχινου νερού είναι: η επιφάνεια συλλογής / σκεπή, οι συλλεκτήριες σωληνώσεις και η υδρορροή, η δεξαµενή αποθήκευσης, και το σύστηµα επεξεργασίας και µεταφοράς. Το νερό που συγκεντρώνεται θα χρησιµοποιείται για τη µερική κάλυψη των αναγκών στα δοχεία έκπλυσης (καζανάκια) του κτιρίου, τα οποία είναι χαµηλής πίεσης. 4. ΥΛΙΚΑ Τα οικοδοµικα υλικά, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να έχουν τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (χαµηλή τοξικότητα, µικρές η µηδενικές βλαβερές εκποµπές), καθώς και όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ανακυκλωσιµότητα. Αθήνα, 20 Μαίου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριηλίδης Σάββας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION

ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας σε οικιστικά σύνολα European Commission Directorate-General for Energy and Transport ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION Το παρόν υλικό έχει παραχθεί µε την συγχρηµατοδότηση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ Μάρτιος 2008 Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ευ. Ευαγγελινός

Διαβάστε περισσότερα

RELACS. και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα

RELACS. και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα RELACS και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα Πρόλογος Σε αντίθεση με τις αντιλήψεις των περισσότερων ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, οι παρεμβάσεις για βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα