0045/ /el Γενική Συνέλευση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0045/00012170/el Γενική Συνέλευση LOGICOM PUBLIC LTD LOG"

Transcript

1 0045/ /el Γενική Συνέλευση LOGICOM PUBLIC LTD Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε χθες 18/06/2015, παραβρέθηκαν 33 μέτοχοι αυτοπροσώπως και 7 μέτοχοι μέσω πληρεξουσίων που συνολικά εκπροσωπούσαν το 70% των εκδομένων μετοχών. Κατά τη διάρκεια των Συνήθων Εργασιών μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2014, η Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση και η καταβολή μερίσματος προς 0,04 σεντ ανά μετοχή (11,8% στην ονομαστική αξία της μετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του έτους αντιστοιχεί σε 45,8%. Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη 02/07/2015. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 30/06/2015. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 30/06/2015 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης 01/07/2015 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου. Το Μέρισμα θα αποσταλεί στους δικαιούχους μέχρι 17/07/2015 και η ακριβής ημερομηνία αποστολής θα ανακοινωθεί. Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ. Σπαρσής Μοδέστου και κ. Γιώργος Παπαϊωάννου, που αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγηκαν. Οι αμοιβές των Προέδρου και των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων, που είχαν καθορισθεί με απόφαση της ΕΓΣ του 2008 και που από το 2013 είχαν μειωθεί κατά 20%, επανήλθαν στα επίπεδα της απόφασης της ΕΓΣ του Ελεγκτές της Εταιρείας αναδιορίστηκαν οι KPMG Limited. Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του ά. 127Β του περί Εταιρειών Νόμου και της Διάταξης Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε Ειδική Εργασία η Συνέλευση ενέκρινε ειδικό ψήφισμα με το οποίο εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων της Εταιρείας μετοχών. Συνάπτονται τα κείμενα της εναρκτήριας αναφοράς του Προέδρου κ. Αδάμου Αδαμίδη, της ομιλίας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου και οι πίνακες της παρουσίασης της Οικονομικής Ανάλυσης από τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ανθούλη Παπαχριστοφόρου καθώς και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με τους επανεκλεγέντες και αναδιορισθέντες. Adaminco Secretarial Limited LOG

2 Γραμματέας της Logicom Public Limited Attachments: 1. Αναφορά Προέδρου 2. Ομιλία Αντιπροέδρου 3. Οικονομική Ανάλυση - ΟΔ (2) (2) (2) - 3 Non Regulated Publication Date: 19/06/2015

3 LOGICOM PUBLIC LIMITED Εναρκτήρια αναφορά του Προέδρου κ. Αδάμου Αδαμίδη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 2015 (18/06/ Ξενοδοχείο Χίλτον Πάρκ, Λευκωσία) Βρισκόμαστε σε μια περίοδο με αντιθέσεις στο κατακόρυφο. Η εικόνα της λειτουργίας του Κράτους διαχέει ιδιαίτερη ανησυχία αφού οι θεσμοί που θεμελιώνουν τη Δημοκρατία αντιμάχονται και αλληλο-αμφισβητούνται. Το πιο ανησυχητικό όμως φαίνεται να βρίσκεται στο ότι έχουμε χαλαρώσει τη σχέση του λόγου και των πράξεων με τους κανόνες της λογικής και της δεοντολογίας. Η κρίση στην οικονομία και οι μνημονιακές υποχρεώσεις για περικοπές και διαρθρωτικές αλλαγές που αναλήφθηκαν από το Κράτος, έχουν μειώσει τις ευχέρειες πολιτικής ευελιξίας και έχουν εκθρέψει την πόλωση. Θετικό απότοκο είναι η δημιουργία συνθηκών για την αποκάλυψη σκανδάλων και μιας δομημένης χρόνιας διαφθοράς που καλλιέργησε και συντήρησε η πολιτική ανοχή και η κομματική σκοπιμότητα. Έχουν όμως ταυτόχρονα μεγεθυνθεί οι ευθύνες για αποτελεσματικότητα στην πολιτική. Δεν χαρακτηρίζουν ιδεατή λειτουργία του Κράτους και δεν προοιωνίζουν εύκολες μέρες οι συχνές απορρίψεις νομοσχεδίων από το Κοινοβούλιο. Ούτε οι αναπομπές ή οι παραπομπές νόμων από τον Πρόεδρο. Ούτε οι δικαστικές διαδικασίες αμφισβήτησης του Γενικού ή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Ούτε οι αντιπαλότητες, αν αυτή είναι η σωστή περιγραφή, μεταξύ του Προέδρου και κομμάτων από τη μια και της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας από την άλλη με παράλληλες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Και είναι αυτά ορισμένα μόνο δείγματα των δυσχερειών που σήμερα αντιμετωπίζει η πολιτειακή λειτουργία. Αυτό το βεβαρημένο περιβάλλον, που συντίθεται και εξελίσσεται από λάθη και παραλείψεις των συντελεστών, δημιουργεί εύφορο έδαφος για τον τυχοδιωκτισμό και την κατ επίφαση νομιμότητα. Προκαλεί φόβο και αναστέλλει τις πρωτοβουλίες. Παρέχει έδαφος για ενσυνείδητη ή ανεπίγνωστη υπέρβαση εξουσίας και προσχήματα για υπεκφυγές και παραλείψεις καθήκοντος. Και αδρανοποιεί την αναπτυξιακή λειτουργία. Φαίνεται ότι αυτή η ασύμβατη για μια ευνομούμενη λειτουργούσα Δημοκρατία κατάσταση, έχει προκαλέσει εθισμό. Σε βαθμό μάλιστα που όσοι από τη θέση τους θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη βελτίωση των πραγμάτων, να μη συνειδητοποιούν τη διάβρωση που προκαλείται και να αδυνατούν να διακρίνουν πότε η επίκληση της νομιμότητας και της ηθικής δεν είναι παρά επίφαση επιβολής. Είναι γνωστές, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, οι συνέπειες από τα όσα δυσάρεστα συμβαίνουν. Δυστυχώς η Κύπρος σήμερα δεν παρουσιάζεται να προσφέρει τα εχέγγυα ενός ασφαλούς πλαισίου για την καλύτερη αξιοποίηση του γεωγραφικού της χώρου, της υποδομής της και των ικανοτήτων του έμψυχου δυναμικού της. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια εξελικτική πορεία αρχαίας τραγωδίας όπου η ύβρις νομοτελειακά θα υποστεί την καταδίκη για να επέλθει η κάθαρση. Μπορεί, όπως είπε ο Πιερ Τεγιάρ ντε Σαρντέν, τα ολισθήματα, το «κακό» και η «αμαρτία», να μη είναι παρά η αταξία που προκαλείται από την τάξη κατά τη διαδικασία της εξέλιξης. Σίγουρα 1

4 όμως θα αποδειχθεί αληθινό ότι η διαλεκτική της εξέλιξης θα παλινδρομήσει ή στην καλύτερη περίπτωση θα τελματωθεί όταν το «κακό» και η «αμαρτία» καταστούν θέσεις που θα έχουν παγιωθεί. Διότι πλέον τα στοιχεία του καλού και της ηθικής θα έχουν αποδημήσει ή θα έχουν εξουθενωθεί. Η ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία της Δημοκρατίας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική και επείγουσα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που διαγράφονται και τις προοπτικές που διαφαίνονται για λύση του Κυπριακού. Θεσμικά δεν αντιλαμβάνομαι άλλο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας περισσότερο αρμόδιο και υπεύθυνο να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να επικρατήσει ομοθυμία και συναίσθηση του χρέους στον τόπο. Η απαιτούμενη ικανότητα είναι ιδιαίτερη και η προσπάθεια δείται Δηλίου κολυμβητού. Και χρειάζεται από όλους τους συντελεστές ευρύτητα αντίληψης, καθυπόταξη ανθρώπινων αδυναμιών και παραμερισμός ατομικών, ομαδικών και κομματικών συμφερόντων. Και σε αυτό το χρέος καλούνται να ανταποκριθούν όλοι οι λειτουργοί της Δημοκρατίας. Τα όσα έχω αναφέρει δεν συνιστούν πολιτικό λόγο αλλά έκκληση για πολιτική ανάνηψη και σύνεση. Σας καλωσορίζω και φέτος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Logicom. Είναι η 16 η Ετήσια Γενική Συνέλευση αφότου η Logicom έγινε δημόσια εταιρεία και οι μετοχές της τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς διότι η πορεία αυτά τα χρόνια υπήρξε επιτυχής και διότι με την αδιάλειπτη διανομή μερισμάτων οι μέτοχοι της Logicom συνεχίζουν να έχουν άμεση συμμετοχή στην πρόοδο του Συγκροτήματος. Οι στρατηγικοί στόχοι που κατά καιρούς είχαν τεθεί έχουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό επιτευχθεί παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται και τις κάποιες αστοχίες που υπήρξαν. Θεωρούμε επιβεβλημένο να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στις δυσκολίες που σχετίζονται με τις διαδικαστικές αποτελματώσεις έργων του Δημοσίου που προκαλούνται από ατυχείς προϊδεάσεις και παρεμβάσεις θεσμικών λειτουργιών. Το νομικό πλαίσιο της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων καθορίζει και τις διαδικασίες της σύναψης και τις αρμοδιότητες των συνταγματικών αξιωματούχων. Και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών. Ούτε ο πραγματικός, και ασφαλώς ούτε ο επιτηδευμένος, ζήλος αποτελεί λόγο υπέρβασης αρμοδιοτήτων και ποδηγέτησης των διαδικασιών, φαινόμενο όχι σπάνιο σήμερα στους διαγωνισμούς για έργα του Δημοσίου στους οποίους μετέχει το Συγκρότημα της Logicom. Κάναμε ήδη αναφορά στις γενικότερες επιπτώσεις αυτής της στρέβλωσης. Η Logicom, με σημαντικό κόστος, λόγω της ανάγκης παράλληλων επαγγελματικών υπηρεσιών και ανθρωποωρών του προσωπικού της, έχει επανειλημμένα δικαιωθεί. Και θα συνεχίσει έτσι να ενεργεί. Θα πρέπει ωστόσο να γίνει αντιληπτό, ότι αυτές οι μεθοδεύσεις της εξουσίας δεν είναι περιβάλλον που η Logicom, όπως και κάθε άλλος οικονομικός φορέας, θα μπορούσε να ανεχθεί στο διηνεκές. Η σημαντική θέση της Logicom τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό κατακτήθηκε κυρίως λόγω των ικανοτήτων του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου Βαρνάβα 2

5 Ειρήναρχου και της διευθυντικής ομάδας του Συγκροτήματος. Επιθυμούμε ως Διοικητικό Συμβούλιο να προτάξουμε την εύφημη αυτή μνεία στη δική μου συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα της χρήσης που επισκοπείται. Κατά το 2014: Ο Κύκλος εργασιών ανήλθε στα 631,2 εκατομμύρια έναντι 490 εκατομμυρίων το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,8%. Το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης αφορά στις δραστηριότητες στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες του Κόλπου. Παρά τη μείωση του Περιθωρίου Κέρδους από 7,3% το 2013 στο 6,7% το 2014, το Κέρδος μετά τη Φορολογία, λόγω κυρίως της αύξησης των πωλήσεων και της βελτίωσης των οικονομιών κλίμακας, αυξήθηκε σε από το και σε ποσοστό κατά 52,0%. Στην ομιλία του ο Αντιπρόεδρος θα αναφερθεί τόσο στις σημερινές οικονομικές συνθήκες όσο και σε λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων, της λειτουργίας και των προοπτικών της Logicom. Ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων θα γίνει από τον Οικονομικό Διευθυντή. Όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνούμε με όσα σχετικά θα αναφερθούν. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεργασία τους και τη συνεισφορά τους. Εκτός από τον Αντιπρόεδρο, στον οποίο έχουμε ήδη κάμει ειδική αναφορά, επιθυμούμε επίσης να ευχαριστήσουμε και τον ακάματο Οικονομικό Διευθυντή του Συγκροτήματος και συνάδελφο στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, καθώς και τους διευθυντές της κεντρικής διεύθυνσης, των Τμημάτων και των κατά τόπους εργασιών, καθώς και όλο το προσωπικό, για την αφοσίωση, τη φιλοπονία και την απόδοσή τους. Ευχαριστούμε επίσης τους ελεγκτές, τους νομικούς συμβούλους, τους προμηθευτές, τους τραπεζίτες και τους πελάτες του Συγκροτήματος για τη συνεργασία τους καθώς και τις ρυθμιστικές αρχές για την προσήνεια και την προθυμία τους. Ευχαριστούμε τους επενδυτές στη Logicom για την εμπιστοσύνη τους και όλους εσάς, που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Αδάμος Αδαμίδης Πρόεδρος 3

6 1 LOGICOM PUBLIC LIMITED Ομιλία του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 2015 (18/06/ Ξενοδοχείο Χίλτον Πάρκ, Λευκωσία) Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε και φέτος στην Ετήσια Γενική μας Συνέλευση. Το υπό ανασκόπηση έτος 2014 ήταν κομβικής σημασίας για την Κύπρο. Ήταν η χρονιά κατά την οποία η Κυπριακή Οικονομία, κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς και τις παρενέργειες των συνεπειών των αδέξιων και κοντόφθαλμων χειρισμών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και των σκληρών αποφάσεων του Eurogroup του Μαρτίου του Η πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο το 2014 μειώθηκε κατά 2.3% σε σύγκριση με μείωση 5.4% το Η οικονομική επίδοση το 2014 ήταν σημαντικά καλύτερη από τις αρχικές προβλέψεις και οφειλόταν κυρίως στην ευελιξία της Κυπριακής Οικονομίας αλλά και στην ανθεκτικότητα συγκεκριμένων τομέων της. Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και του τραπεζικού της συστήματος, καθώς και η δημοσιονομική και τραπεζική εξυγίανση συνεχίζουν να αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ουσιαστική επανεκκίνηση μιας νέας διατηρήσιμης αναπτυξιακής πορείας. Σήμερα, δυο χρόνια και τρεις μήνες μετά την πρώτη απόφαση του Eurogroup και παρά τις αντίξοες διεθνείς οικονομικές συνθήκες είναι εμφανές ότι η Κυπριακή Οικονομία μπήκε στο δρόμο της σταθεροποίησης και της ανάκαμψης. Οι συνεχόμενες θετικές αξιολογήσεις της Τρόικα για την πρόοδο του Μνημονιακού Προγράμματος, η σειρά αναβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης, η επιτευχθείσα ανακεφαλαίωση του τραπεζικού μας συστήματος και η επιτυχία των Κυπριακών Τραπεζών στη Συνολική Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η άρση όλων των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στις τραπεζικές συναλλαγές και κυρίως η σχετικά πρόσφατα ανακοινωθείσα πλήρης άρση των περιορισμών για την εξαγωγή συναλλάγματος, και η επάνοδος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές από τον Ιούνιο του 2014 με τις επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων, καταδεικνύουν ότι βαδίζουμε αργά αλλά σταθερά, στο δρόμο της επαναφοράς της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας μας. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που πρόσφατα δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οποία το πρώτο τρίμηνο του 2015, η Κυπριακή Οικονομία μετά από τριάμισι χρόνια, επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

7 2 Δυστυχώς, αντίθετα με την Κύπρο, οι εξελίξεις στην Ελλάδα, έχουν αποσταθεροποιήσει την Ελληνική Οικονομία και έχουν αυξήσει σημαντικά τους επιχειρησιακούς κινδύνους αποθαρρύνοντας επενδυτικές πρωτοβουλίες. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα, έτσι ώστε να προστατεύσουμε στον βαθμό που είναι εφικτό το Συγκρότημα από τις αρνητικές επιπτώσεις. Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα κινούνται οι χώρες του Αραβικού Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία, οι οποίες το 2014 συνεισέφεραν το 58% του συνόλου του Κύκλου Εργασιών του Συγκροτήματος. Παρά την πτώση στην τιμή του πετρελαίου και το ασταθές πολιτικό περιβάλλον στην περιοχή του Κόλπου, οι οικονομίες των χωρών αυτών παραμένουν ισχυρές με επενδυτική και αναπτυξιακή διάθεση. Το 2014 αποτέλεσε χρονιά αξιοσημείωτης προόδου για το Συγκρότημα της Logicom. Άρχισαν να ωριμάζουν οι καρποί της στρατηγικής την οποία από καιρό χάραξε το Διοικητικό Συμβούλιο και την οποία με άοκνες προσπάθειες υλοποιεί η Διευθυντική Ομάδα και το προσωπικό του Συγκροτήματος. Η στρατηγική αυτή, το επίκεντρο της οποίας ήταν πρώτιστα η δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους συμμετόχους μας, βασίζεται μεταξύ άλλων στις ακόλουθες αρχές: Διαρκής ανάπτυξη μέσω της επέκτασης των εργασιών μας σε νέες γεωγραφικές περιοχές, νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες, Διαρκής εξέλιξη και βελτίωση των διαδικασιών και της διαχείρισης, με έμφαση στην αξιοπιστία και στην αποτελεσματικότητα. Ευελιξία και ικανότητα για γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, κάτι που άλλωστε έχει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της τεχνολογίας, και Ουσιαστική διασπορά των πολλαπλών επιχειρησιακών κινδύνων αλλά και προληπτική και αποτελεσματική διαχείρισή τους. Συνεπώς παρά το δυσμενές και αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, στηριζόμενοι στην ακολουθούμενη στρατηγική μας και τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε με επάρκεια και ταχύτητα τους πολλαπλούς επιχειρησιακούς κινδύνους, καταφέραμε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε δημιουργικά τις επιχειρηματικές προκλήσεις αλλά και να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες, αυξάνοντας σημαντικά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία μας. Στο πλαίσιο αυτό, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες στην Κυπριακή και την Ελληνική Οικονομία, οι πωλήσεις στις δύο αυτές χώρες αυξήθηκαν κατά 21% και 27% αντίστοιχα. Παράλληλα λόγω της έγκαιρης, ταχείας και αποτελεσματικής επέκτασης των εργασιών μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Αραβικού Κόλπου, οι πωλήσεις στις χώρες αυτές αυξήθηκαν κατά 38%. Έτσι ο Κύκλος Εργασιών του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά 29%, ανερχόμενος στα 631 εκ. από 490 εκ. τον προηγούμενο χρόνο. Η αύξηση αυτή ήταν σε απόλυτους αριθμούς η μεγαλύτερη που επιτεύχθηκε στην ιστορία του Συγκροτήματος. Λόγω της σημαντικής αύξησης του Κύκλου Εργασιών του Συγκροτήματος το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες το 2014 ανήλθε σε 13.8 εκ. από 9.8 εκ. το 2013, αυξημένο δηλαδή κατά 41%.

8 3 Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας ανήλθε στα 6.5 εκ. το 2014 από 4.1 εκ. το 2013, αυξημένο κατά 2.4 εκ. και σε ποσοστιαία βάση κατά 60%. Το κέρδος καθώς και το πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή το 2014 ανήλθε στα 8.74 σεντ, παρουσιάζοντας ανάλογη αύξηση. Λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργήσαμε, τα τελικά αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά. Θα ακολουθήσει παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων και των σχετικών με αυτά οικονομικών δεικτών από τον Οικονομικό Διευθυντή του Συγκροτήματος κ. Παπαχριστοφόρου. Βασικοί άξονες της λειτουργικής μας στρατηγικής στην επίτευξη των αποτελεσμάτων συνεχίζουν να είναι: η διαρκής βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας η ενίσχυση των συνεργειών και των οικονομιών κλίμακας η συγκράτηση των εξόδων η διαφύλαξη της ρευστότητας και η συνετή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας έτσι την οικονομική ευρωστία του Συγκροτήματος. Στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής μας για διαρκή ανάπτυξη και επέκταση, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την περαιτέρω αύξηση των συνεργασιών και της προϊοντικής γκάμας του Τομέα Διανομής και την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων μας και σε άλλες χώρες με θετικές προοπτικές, την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του Τομέα Υπηρεσιών, ττην επέκταση του εύρους των προσφερόμενων λύσεων αλλά και την επέκταση των εργασιών του σε άλλες χώρες πέραν της Κύπρου και της Ελλάδας και την περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας μας σε Έργα Υποδομών,. Κατά το υπό επισκόπηση έτος, στον κάθε ένας από τους τρεις αυτούς Τομείς, έγιναν συνδυασμένες και πολύπλευρες ενέργειες για την υλοποίηση των στόχων του Συγκροτήματος. Για ενημέρωση σας, θα αναφέρω πιο κάτω τις βασικότερες από αυτές τις ενέργειες καθώς και σημαντικά στοιχεία και γεγονότα, που αφορούν τους τρεις αυτούς τομείς: Στον Τομέα Διανομής Ενισχύσαμε σημαντικά την παρουσία μας στην Σαουδική Αραβία, η οποία αποτελεί σήμερα τη βασική αγορά για την ανάπτυξή μας. Επενδύσαμε σημαντικά τόσο στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μας όσο και σε νέα γραφεία και σύγχρονο κέντρο διανομής, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες. Στελεχώσαμε τις θυγατρικές εταιρείες στο Κουβέιτ και στο Κατάρ, για τη διανομή όλων των προϊόντων των βασικών προμηθευτών μας. Οι εταιρείες αυτές ενεργοποιήθηκαν τον Μάιο του 2014 και άρχισαν να συνεισφέρουν στην περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων του Συγκροτήματος. Στα πλαίσια ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών μας, μετακομίσαμε σε νέα γραφεία και κέντρο διανομής στην

9 4 Ιορδανία. Και ξεκινήσαμε νέα μελέτη για επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Επεκτείναμε τη συνεργασία μας με την HP σε πολύ σημαντικές αγορές, όπως αυτή του Αραβικού Κόλπου, της Σαουδικής Αραβίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας. Επίσης από το Νοέμβριο το 2014 άρχισε η συνεργασία μας με την Autodesk, την κορυφαία εταιρεία δημιουργικού λογισμικού που ειδικεύεται σε πρωτοπόρες εφαρμογές τρισδιάστατου σχεδιασμού, κατάλληλων για τους τομείς της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής, των κατασκευών, της βιομηχανίας, καθώς και αυτών της ψυχαγωγίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σημαντική διάκριση αποτέλεσε για μάς η απονομή του βραβείου 'Best HP PPS Distribution Partner for MEMA για το έτος 2014, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στον καλύτερο μεταξύ των διανομέων για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής, Μεσογείου και Αφρικής. Τέλος σημειώνω ότι ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα Διανομής παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 29% κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία. Στον Τομέα Υπηρεσιών Στην Κύπρο αναλάβαμε μεταξύ άλλων σημαντικά έργα όπως την αναβάθμιση της υποδομής single run της CΥΤΑ για υποστήριξη της 4 ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας, κάτι που θα δούμε πολύ σύντομα στην αγορά. Και την επέκταση του Κέντρου Δεδομένων της FX Pro. Στην Ελλάδα έχουμε υλοποιήσει το έργο της αποθήκευσης δεδομένων της Βουλής των Ελλήνων και στη Μάλτα αναλάβαμε την επέκταση του δικτύου της Μαλτέζικης εταιρείας Τηλεπικοινωνιών «Go». Σημαντικότατη επιτυχία για τον Τομέα Υπηρεσιών αποτέλεσε, η πρόσφατη πιστοποίησή μας στο ανώτατο επίπεδο συνεργάτη της Cisco. Η πιστοποίησή μας ως Cisco Gold Partner επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στους συνεργάτες μας και κυρίως τη δέσμευσή μας για παροχή άριστων υπηρεσιών. Επίσης πρόσφατα στα πλαίσια του φετινού προγράμματος Oracle Excellence που διεξήχθη στην Πράγα μάς απονεμήθηκε πανευρωπαϊκό βραβείο το οποίο αποτελεί αναγνώριση για το ψηλό επίπεδο εξειδίκευσης του προσωπικού μας και προσφοράς καινοτόμων λύσεων στους πελάτες μας. Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα Υπηρεσιών αντίθετα με το 2013 όπου υπήρξε μείωση λόγω των δυσμενών συνθηκών σε Κύπρο και Ελλάδα, το 2014 παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 30%, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων από τις δραστηριότητες στην Κύπρο αλλά και στη Μάλτα. Στον Τομέα των Μεγάλων Έργων Υποδομής Ο σταθμός αφαλάτωσης στην Επισκοπή τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2014 και παρήγαγε 5,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, εξυπηρετώντας τις δυτικές περιοχές της Λεμεσού. Ο σταθμός συνέχισε τη λειτουργία του χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα μέχρι το Μάιο του 2015 οπότε τέθηκε σε κατάσταση αναμονής για 3 μήνες. Λόγω της αυξημένης βροχόπτωσης. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες ενημερώσεις, η σύμβαση προβλέπει ότι κατά τη περίοδο που ο σταθμός θα βρίσκεται σε αναμονή, θα καλύπτονται από το κράτος το κόστος της επένδυσης, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης και το αναλογούν κέρδος που συμφωνήθηκε. Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η ανακαίνιση της Μονάδας Αφαλάτωσης στη Λάρνακα η οποία προγραμματίζεται να παραδοθεί μέσα σ αυτό το μήνα. Η Μονάδα αυτή αναμένεται να αποτελέσει την παραγωγικότερη και αποδοτικότερη Μονάδα Αφαλάτωσης στην Κύπρο.

10 5 Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που είναι μπροστά μας, όπως και το εύρος, η πολυπλοκότητα και ο δυναμισμός του γεωγραφικού χώρου στον οποίο έχουμε παρουσία, απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση, χωρίς περιθώρια εφησυχασμού. Είμαι όμως βέβαιος ότι η ομάδα που καταφέραμε να κτίσουμε όλα αυτά τα χρόνια και που αποτελείται από τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους διευθυντές και τα στελέχη μας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τους συμβούλους και τους τραπεζίτες μας, η οικονομική ευρωστία του Συγκροτήματός μας, οι υγιείς βάσεις ανάπτυξης που έχουμε θεμελιώσει, αποτελούν ισχυρά εχέγγυα που θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε με επιτυχία τις μελλοντικές προκλήσεις, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες, έτσι ώστε να συνεχίσει με επιτυχία η πορεία του Συγκροτήματός μας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά: Τον Πρόεδρο κ. Αδάμο Αδαμίδη, για την πολύχρονη και πολύτιμη συνεισφορά, βοήθεια και συνεχή στήριξη και καθοδήγηση, Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πολύτιμα μέλη της ομάδας μας: Σπαρσή Μόδεστου, Τάκη Κληρίδη, Νίκο Μιχαηλά Γιώργο Παπαϊωάννου και Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, για τη συνεχή και πάντα πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία τους. Τον οικονομικό μας διευθυντή Ανθούλη Παπαχριστοφόρου θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του. Ευχαριστούμε επίσης Τον Δήμο Αναστασίου, Διευθυντή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εργασιών Τον Αδάμο Χριστοδούλου Διευθύνοντα Σύμβουλο της Newcytech Τον Θέρη Θεράποντος Διευθύνοντα Σύμβουλο της Logicom Solutions Τον Μιχάλη Παπαηρακλέους Διευθυντή Διανομής και Τον Νίκο Κυριάκου Διευθυντή Εργασιών Διανομής καθώς και όλα τα Διευθυντικά Στελέχη των τμημάτων και το Προσωπικό της εταιρείας, για τη συμβολή τους στα εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα της περσινής χρονιάς αλλά και για τις άοκνες προσπάθειες τους στην επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης του Συγκροτήματός μας.

11 6 Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους συμμέτοχους της εταιρείας, τους τραπεζίτες, τους ελεγκτές, τους νομικούς μας συμβούλους και, οπωσδήποτε τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, για τη στήριξη και κυρίως για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν τη Logicom. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και την προσοχή σας. Βαρνάβας Ειρήναρχος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων διοικητικός σύμβουλος

12 Οικονομική Ανάλυση 2014 Financial Analysis 2014 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 18/06/2015

13 Προσωπικό/ Personnel Ευρώπη/ Europe, 389 Ιορδανία/ Jordan, 26 Σαουδική Αραβία/ Saudi Arabia, 75 Λίβανος/ Lebanon, 22 Μέση Ανατολή/ Middle East, 285 ΗΑΕ/ UAE, 144 Αφαλατώσεις/ Desalination, 35 Διανομή/ Distribution, 41 Κεντρική Ευρώπη/ Central Europe, 19 Κεντρικά/ HQ, 33 Κύπρος/ Cyprus, 276 Ρουμανία/ Romania, 20 Ελλάδα/ Greece, 74 Υπηρεσίες/ Services, 167 Τουρκία/ Turkey, 18 2

14 Πωλήσεις ανά Τομέα ( εκ.)/ Sales by Division ( m.) Υπηρεσίες/ (Services) Διανομή/ (Distribution) Σύνολο/ (Total)

15 Πωλήσεις ανά χώρα ( εκ.)/ Sales by country ( m.) Κύπρος/ Ελλάδα/ Λίβανος/ Ιορδανία/ ΗΑΕ/ UAE Ιταλία/ Italy Κάταρ/ Κουβέιτ/ Τουρκία/ Ρουμανία/ Σ. Αραβία/ Cyprus Greece Lebanon Jordan Qatar Kuwait Turkey Romania KSA

16 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Στις Στις Αλλαγή πωλήσεις 2014 πωλήσεις 2013 % % '000 % '000 Πωλήσεις , ,004 Μεικτό κέρδος , ,917 Άλλα εισοδήματα (15.0) , ,192 Έξοδα διοίκησης (29,360) 5.56 (27,263) Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες , ,846 Καθαρή συναλλαγματική (ζημιά) /κέρδος (353.6) (880) 347 Καθαροί Τόκοι πληρωτέοι και τραπεζικά έξοδα 12.7 (5,502) (4,880) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (6,382) 0.93 (4,533) Μερίδιο από ζημιά συνδεδεμένων εταιρειών μετά τη φορολογία (1,206) (297) Κέρδος πριν την φορολογία , ,017 Φορολογία (245) (1,058) Κέρδος για το έτος , ,959 Κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί: Στους μετόχους της Εταιρείας 6,474 4,055 Δικαίωμα μειοψηφίας (458) (96) 6,016 3,959 Αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή 8,74 σεντ 5,47 σεντ 5

17 Logicom Public Limited CONSOLIDATED STATEMENT OF RESULTS For the year ended 31 December 2014 Change On Sales 2014 On Sales 2013 % % '000 % '000 Sales , ,004 Gross Profit , ,917 Other Income (15.0) , ,192 Administrative expenses (29,360) 5.56 (27,263) Profit from operating activities , ,846 Net exchange (loss)/gain (353.6) (880) 347 Net Interest payable and bank charges 12.7 (5,502) (4,880) Net financing costs (6,382) 0.93 (4,533) Share of loss from associated companies after tax (1,206) (297) Profit before tax , ,017 Taxation (245) (1,058) Profit for the year , ,959 Profit/(loss) attributable to: Company's shareholders 6,474 4,055 Minority interest (458) (96) 6,016 3,959 Diluted earnings per share 8,74 σεντ 5,47 σεντ 6

18 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 Αλλαγή 31 Δεκεμβρίου % '000 '000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,648 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,924 ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ,702 22,932 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,080 ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ,917 79,689 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,813 58,022 ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 118% 98% 7

19 Logicom Public Limited CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION as at 31 December 2014 Change 31 December % '000 '000 TOTAL ASSETS , ,648 CURRENT ASSETS , ,924 CASH AND CASH EQUIVALENTS ,702 22,932 CURRENT LIABILITIES , ,080 DEBT ,917 79,689 EQUITY ,813 58,022 NET DEBT TO EQUITY 118% 98% 8

20 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σύνολο Σύνολο '000 '000 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 58,022 55,221 Συναλλαγματικές διαφορές σε σχέση με την αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (3,942) 820 Καθαρή συναλλαγματική διαφορά 4,389 (1,903) Επανεκτίμηση γης και κτιρίων (6) (186) Κέρδος για το έτος 6,474 4,055 Μέρισμα που πληρώθηκε (1,852) (1,111) Αλλαγή στη δίκαιη αξία επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 186 1,222 Μερίδιο μειοψηφίας (458) (96) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 62,813 58,022 9

21 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ For the year ended 31 December 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY Total Total '000 '000 Balance January 1 58,022 55,221 Exchange differences in relation to hedging of the net investments in foreign operations (3,942) 820 Net exchange difference 4,389 (1,903) Revaluation of land and buildings (6) (186) Profit for the year 6,474 4,055 Dividend paid (1,852) (1,111) Change in the fair value of available for sale investments 186 1,222 Non-controlling interest (458) (96) Balance December 31 62,813 58,022 10

22 Συναλλαγματικές διαφορές/ Exchange differences ( 000) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, (500) (1,000) (1,500) (2,000) (2,500) Closing rate ($/ ) FX reserve '000 (1,223) 1,165 (1,212) (1,488) 432 (1,816) (681) (375) (541) (1,083) 447 FX P&L ' (1,374) 1,728 2,426 (1,710) 1,005 (1,422) (508) (347) 347 (880) 11

23 εκ./ m Ημέρες/ Days Κεφάλαιο Κίνησης/ Working Capital ( 000) Κεφάλαιο κίνησης/ Working capital Κεφάλαιο κίνησης ημέρες/ Working capital days Ημέρες/ Ημέρες/ Ημέρες/ Ημέρες/ Ημέρες/ Days εκ./ m Days εκ./ m Days εκ./ m Days εκ./ m Days εκ./ m Αποθέματα/ Inventories Εμπορικοί χρεώστες/ Trade receivables Εμπορικοί πιστωτές/ Trade payables (43) (49.9) (43) (50.1) (49) (56.4) (51) (63.3) (57) (92.1) Κεφάλαιο κίνησης/ Working capital

24 Τραπεζικές Διευκολύνσεις ( εκ.)/ Bank Facilities ( m.) Διαθέσιμα προς χρήση 2014/ Available for use 2014 Διαθέσιμα προς χρήση 2013/ Available for use 2013 Τραπεζικές διευκολύνσεις 2014/ Bank facilities 2014 Τραπεζικές διευκολύνσεις 2013/ Bank facilities 2013 Κύπρος/ Cyprus Ελλάδα/ Greece Λοιπές χώρες/ Rest of countries Σύνολο/ Total

25 Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ Financial Management Strategy Διαφύλαξη της ρευστότητας Safeguarding of liquidity Αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους Increasing Gross Profit margin Περιορισμός των λειτουργικών εξόδων και δαπανών Containing operating and administrative expenses Συγκράτηση της αύξησης του τραπεζικού κόστους σε αποδεκτά επίπεδα Maintaining bank financing costs at acceptable levels Στενότερη παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες Close monitoring of credit risk at both local and central level in collaboration with the insurance companies 14

26 Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ Financial Management Strategy Συνεχής συντονισμός με τους προμηθευτές και από κοινού παρακολούθηση των αποθεμάτων Continuous coordination with suppliers for common monitoring of inventories Περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης του συναλλαγματικού κινδύνου Further improvement in managing foreign exchange risk Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ Financial Management Strategy 15

27 Μονάδα Αφαλάτωσης Λεμεσού/ Limassol Desalination Plant Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής Συμβόλαιο BOT για 20 έτη Το συμβόλαιο υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2009 Ημερομηνία παράδοσης Ιούνιος 2012 Τέθηκε σε λειτουργία Απρίλιος 2014 Συνολική επένδυση 50εκ. Παραγωγή 40,000 κυβ. μέτρα/ ημέρα Episkopi Desalination Plant BOT contract for 20 years Contract signed in August 2009 Delivery date June 2012 Production started in April 2014 Total investment 50m Plant nominal capacity m3/ day 16

28 Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας/ Larnaca Desalination Plant Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας Συμβόλαιο BOT για την ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση της μονάδας Αφαλάτωσης Λάρνακας Το συμβόλαιο υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2012 και έχει διάρκεια 27 χρόνια Ημερομηνία παράδοσης Ιούνιος 2015 Συνολική επένδυση 24εκ. Παραγωγή 60,000 κυβ. μέτρα/ ημέρα Larnaca Desalination Plant BOT contract for the renovation, operation and maintenance of the Desalination Plant in Larnaca Contract signed in June 2012 and has a duration of 27 years Delivery Date June 2015 Total investment 24m Nominal capacity m3/ day 17

29 Αποστολή Να δημιουργεί αξία στους μετόχους και υπόλοιπους συμμέτοχους Mission To create value for the shareholders and the rest of the stakeholders

30

31 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ANNUAL GENERAL MEETING JUNE 2015

32

33

34

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Γραµµατεία 30/06/2011 Πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Μέρισµα 0,01% στην ονοµαστική αξία της µετοχής Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 0022/00007938/el Γενική Συνέλευση LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 27/06/2014 παραβρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. 0022/00012187/el Γενική Συνέλευση LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH Attachment: 1. LHH Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα. Οικονομικά Μεγέθη 2. Αξιωματούχοι 3. Μήνυμα Προέδρου 4. Μήνυμα Διευθύνοντα Συμβούλου 5

Ετήσια Έκθεση 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα. Οικονομικά Μεγέθη 2. Αξιωματούχοι 3. Μήνυμα Προέδρου 4. Μήνυμα Διευθύνοντα Συμβούλου 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια Έκθεση 2008 Σελίδα Οικονομικά Μεγέθη 2 Αξιωματούχοι 3 Μήνυμα Προέδρου 4 Μήνυμα Διευθύνοντα Συμβούλου 5 Αποστολή, Φιλοσοφία και Εταιρικές Αξίες 7 Δομή Συγκροτήματος 8 Συνεργάτες 11 ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/00010750/el Άλλες Ανακοινώσεις HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachments: 1. HB 2. HB 1 Non Regulated Publication Date: 27/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0020/00000990/el Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση AST Attachment: 1. AST ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 31/12/2012 Προς

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0024/00000989/el Ένδειξη Αποτελέσματος LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση LHG Attachment: 1. LHG ANNOUNCEMENT Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Για την εξαμηνια που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY.LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΊΊΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΤΤΟΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009 Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE GOLDEN BAY BEACH HOTEL Κύριοι μέτοχοι, Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών αποτελεί μέρος των Συμβάσεων των Πελατών, όπως ορίζονται στη Συμφωνία Χρήστη. 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED*

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Credit Assessment Report Ημερομηνία: Τελευταία Ανανέωση: 26/03/2012 26/03/2012 Βασικές Πληροφορίες Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Όνομα στα αγγλικά Εγγεγραμμένη Διεύθυνση Headquarters Αριθ.Tηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. Correction To:0002/00000612 0002/00000620/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CPB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI 0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD Εγκριση των συνοπτικών μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για την εξαμηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα