0045/ /el Γενική Συνέλευση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0045/00012170/el Γενική Συνέλευση LOGICOM PUBLIC LTD LOG"

Transcript

1 0045/ /el Γενική Συνέλευση LOGICOM PUBLIC LTD Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε χθες 18/06/2015, παραβρέθηκαν 33 μέτοχοι αυτοπροσώπως και 7 μέτοχοι μέσω πληρεξουσίων που συνολικά εκπροσωπούσαν το 70% των εκδομένων μετοχών. Κατά τη διάρκεια των Συνήθων Εργασιών μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2014, η Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση και η καταβολή μερίσματος προς 0,04 σεντ ανά μετοχή (11,8% στην ονομαστική αξία της μετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του έτους αντιστοιχεί σε 45,8%. Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη 02/07/2015. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 30/06/2015. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 30/06/2015 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης 01/07/2015 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου. Το Μέρισμα θα αποσταλεί στους δικαιούχους μέχρι 17/07/2015 και η ακριβής ημερομηνία αποστολής θα ανακοινωθεί. Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ. Σπαρσής Μοδέστου και κ. Γιώργος Παπαϊωάννου, που αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγηκαν. Οι αμοιβές των Προέδρου και των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων, που είχαν καθορισθεί με απόφαση της ΕΓΣ του 2008 και που από το 2013 είχαν μειωθεί κατά 20%, επανήλθαν στα επίπεδα της απόφασης της ΕΓΣ του Ελεγκτές της Εταιρείας αναδιορίστηκαν οι KPMG Limited. Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του ά. 127Β του περί Εταιρειών Νόμου και της Διάταξης Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε Ειδική Εργασία η Συνέλευση ενέκρινε ειδικό ψήφισμα με το οποίο εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων της Εταιρείας μετοχών. Συνάπτονται τα κείμενα της εναρκτήριας αναφοράς του Προέδρου κ. Αδάμου Αδαμίδη, της ομιλίας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου και οι πίνακες της παρουσίασης της Οικονομικής Ανάλυσης από τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ανθούλη Παπαχριστοφόρου καθώς και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με τους επανεκλεγέντες και αναδιορισθέντες. Adaminco Secretarial Limited LOG

2 Γραμματέας της Logicom Public Limited Attachments: 1. Αναφορά Προέδρου 2. Ομιλία Αντιπροέδρου 3. Οικονομική Ανάλυση - ΟΔ (2) (2) (2) - 3 Non Regulated Publication Date: 19/06/2015

3 LOGICOM PUBLIC LIMITED Εναρκτήρια αναφορά του Προέδρου κ. Αδάμου Αδαμίδη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 2015 (18/06/ Ξενοδοχείο Χίλτον Πάρκ, Λευκωσία) Βρισκόμαστε σε μια περίοδο με αντιθέσεις στο κατακόρυφο. Η εικόνα της λειτουργίας του Κράτους διαχέει ιδιαίτερη ανησυχία αφού οι θεσμοί που θεμελιώνουν τη Δημοκρατία αντιμάχονται και αλληλο-αμφισβητούνται. Το πιο ανησυχητικό όμως φαίνεται να βρίσκεται στο ότι έχουμε χαλαρώσει τη σχέση του λόγου και των πράξεων με τους κανόνες της λογικής και της δεοντολογίας. Η κρίση στην οικονομία και οι μνημονιακές υποχρεώσεις για περικοπές και διαρθρωτικές αλλαγές που αναλήφθηκαν από το Κράτος, έχουν μειώσει τις ευχέρειες πολιτικής ευελιξίας και έχουν εκθρέψει την πόλωση. Θετικό απότοκο είναι η δημιουργία συνθηκών για την αποκάλυψη σκανδάλων και μιας δομημένης χρόνιας διαφθοράς που καλλιέργησε και συντήρησε η πολιτική ανοχή και η κομματική σκοπιμότητα. Έχουν όμως ταυτόχρονα μεγεθυνθεί οι ευθύνες για αποτελεσματικότητα στην πολιτική. Δεν χαρακτηρίζουν ιδεατή λειτουργία του Κράτους και δεν προοιωνίζουν εύκολες μέρες οι συχνές απορρίψεις νομοσχεδίων από το Κοινοβούλιο. Ούτε οι αναπομπές ή οι παραπομπές νόμων από τον Πρόεδρο. Ούτε οι δικαστικές διαδικασίες αμφισβήτησης του Γενικού ή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Ούτε οι αντιπαλότητες, αν αυτή είναι η σωστή περιγραφή, μεταξύ του Προέδρου και κομμάτων από τη μια και της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας από την άλλη με παράλληλες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Και είναι αυτά ορισμένα μόνο δείγματα των δυσχερειών που σήμερα αντιμετωπίζει η πολιτειακή λειτουργία. Αυτό το βεβαρημένο περιβάλλον, που συντίθεται και εξελίσσεται από λάθη και παραλείψεις των συντελεστών, δημιουργεί εύφορο έδαφος για τον τυχοδιωκτισμό και την κατ επίφαση νομιμότητα. Προκαλεί φόβο και αναστέλλει τις πρωτοβουλίες. Παρέχει έδαφος για ενσυνείδητη ή ανεπίγνωστη υπέρβαση εξουσίας και προσχήματα για υπεκφυγές και παραλείψεις καθήκοντος. Και αδρανοποιεί την αναπτυξιακή λειτουργία. Φαίνεται ότι αυτή η ασύμβατη για μια ευνομούμενη λειτουργούσα Δημοκρατία κατάσταση, έχει προκαλέσει εθισμό. Σε βαθμό μάλιστα που όσοι από τη θέση τους θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη βελτίωση των πραγμάτων, να μη συνειδητοποιούν τη διάβρωση που προκαλείται και να αδυνατούν να διακρίνουν πότε η επίκληση της νομιμότητας και της ηθικής δεν είναι παρά επίφαση επιβολής. Είναι γνωστές, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, οι συνέπειες από τα όσα δυσάρεστα συμβαίνουν. Δυστυχώς η Κύπρος σήμερα δεν παρουσιάζεται να προσφέρει τα εχέγγυα ενός ασφαλούς πλαισίου για την καλύτερη αξιοποίηση του γεωγραφικού της χώρου, της υποδομής της και των ικανοτήτων του έμψυχου δυναμικού της. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια εξελικτική πορεία αρχαίας τραγωδίας όπου η ύβρις νομοτελειακά θα υποστεί την καταδίκη για να επέλθει η κάθαρση. Μπορεί, όπως είπε ο Πιερ Τεγιάρ ντε Σαρντέν, τα ολισθήματα, το «κακό» και η «αμαρτία», να μη είναι παρά η αταξία που προκαλείται από την τάξη κατά τη διαδικασία της εξέλιξης. Σίγουρα 1

4 όμως θα αποδειχθεί αληθινό ότι η διαλεκτική της εξέλιξης θα παλινδρομήσει ή στην καλύτερη περίπτωση θα τελματωθεί όταν το «κακό» και η «αμαρτία» καταστούν θέσεις που θα έχουν παγιωθεί. Διότι πλέον τα στοιχεία του καλού και της ηθικής θα έχουν αποδημήσει ή θα έχουν εξουθενωθεί. Η ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία της Δημοκρατίας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική και επείγουσα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που διαγράφονται και τις προοπτικές που διαφαίνονται για λύση του Κυπριακού. Θεσμικά δεν αντιλαμβάνομαι άλλο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας περισσότερο αρμόδιο και υπεύθυνο να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να επικρατήσει ομοθυμία και συναίσθηση του χρέους στον τόπο. Η απαιτούμενη ικανότητα είναι ιδιαίτερη και η προσπάθεια δείται Δηλίου κολυμβητού. Και χρειάζεται από όλους τους συντελεστές ευρύτητα αντίληψης, καθυπόταξη ανθρώπινων αδυναμιών και παραμερισμός ατομικών, ομαδικών και κομματικών συμφερόντων. Και σε αυτό το χρέος καλούνται να ανταποκριθούν όλοι οι λειτουργοί της Δημοκρατίας. Τα όσα έχω αναφέρει δεν συνιστούν πολιτικό λόγο αλλά έκκληση για πολιτική ανάνηψη και σύνεση. Σας καλωσορίζω και φέτος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Logicom. Είναι η 16 η Ετήσια Γενική Συνέλευση αφότου η Logicom έγινε δημόσια εταιρεία και οι μετοχές της τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς διότι η πορεία αυτά τα χρόνια υπήρξε επιτυχής και διότι με την αδιάλειπτη διανομή μερισμάτων οι μέτοχοι της Logicom συνεχίζουν να έχουν άμεση συμμετοχή στην πρόοδο του Συγκροτήματος. Οι στρατηγικοί στόχοι που κατά καιρούς είχαν τεθεί έχουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό επιτευχθεί παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται και τις κάποιες αστοχίες που υπήρξαν. Θεωρούμε επιβεβλημένο να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στις δυσκολίες που σχετίζονται με τις διαδικαστικές αποτελματώσεις έργων του Δημοσίου που προκαλούνται από ατυχείς προϊδεάσεις και παρεμβάσεις θεσμικών λειτουργιών. Το νομικό πλαίσιο της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων καθορίζει και τις διαδικασίες της σύναψης και τις αρμοδιότητες των συνταγματικών αξιωματούχων. Και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών. Ούτε ο πραγματικός, και ασφαλώς ούτε ο επιτηδευμένος, ζήλος αποτελεί λόγο υπέρβασης αρμοδιοτήτων και ποδηγέτησης των διαδικασιών, φαινόμενο όχι σπάνιο σήμερα στους διαγωνισμούς για έργα του Δημοσίου στους οποίους μετέχει το Συγκρότημα της Logicom. Κάναμε ήδη αναφορά στις γενικότερες επιπτώσεις αυτής της στρέβλωσης. Η Logicom, με σημαντικό κόστος, λόγω της ανάγκης παράλληλων επαγγελματικών υπηρεσιών και ανθρωποωρών του προσωπικού της, έχει επανειλημμένα δικαιωθεί. Και θα συνεχίσει έτσι να ενεργεί. Θα πρέπει ωστόσο να γίνει αντιληπτό, ότι αυτές οι μεθοδεύσεις της εξουσίας δεν είναι περιβάλλον που η Logicom, όπως και κάθε άλλος οικονομικός φορέας, θα μπορούσε να ανεχθεί στο διηνεκές. Η σημαντική θέση της Logicom τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό κατακτήθηκε κυρίως λόγω των ικανοτήτων του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου Βαρνάβα 2

5 Ειρήναρχου και της διευθυντικής ομάδας του Συγκροτήματος. Επιθυμούμε ως Διοικητικό Συμβούλιο να προτάξουμε την εύφημη αυτή μνεία στη δική μου συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα της χρήσης που επισκοπείται. Κατά το 2014: Ο Κύκλος εργασιών ανήλθε στα 631,2 εκατομμύρια έναντι 490 εκατομμυρίων το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,8%. Το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης αφορά στις δραστηριότητες στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες του Κόλπου. Παρά τη μείωση του Περιθωρίου Κέρδους από 7,3% το 2013 στο 6,7% το 2014, το Κέρδος μετά τη Φορολογία, λόγω κυρίως της αύξησης των πωλήσεων και της βελτίωσης των οικονομιών κλίμακας, αυξήθηκε σε από το και σε ποσοστό κατά 52,0%. Στην ομιλία του ο Αντιπρόεδρος θα αναφερθεί τόσο στις σημερινές οικονομικές συνθήκες όσο και σε λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων, της λειτουργίας και των προοπτικών της Logicom. Ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων θα γίνει από τον Οικονομικό Διευθυντή. Όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνούμε με όσα σχετικά θα αναφερθούν. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεργασία τους και τη συνεισφορά τους. Εκτός από τον Αντιπρόεδρο, στον οποίο έχουμε ήδη κάμει ειδική αναφορά, επιθυμούμε επίσης να ευχαριστήσουμε και τον ακάματο Οικονομικό Διευθυντή του Συγκροτήματος και συνάδελφο στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, καθώς και τους διευθυντές της κεντρικής διεύθυνσης, των Τμημάτων και των κατά τόπους εργασιών, καθώς και όλο το προσωπικό, για την αφοσίωση, τη φιλοπονία και την απόδοσή τους. Ευχαριστούμε επίσης τους ελεγκτές, τους νομικούς συμβούλους, τους προμηθευτές, τους τραπεζίτες και τους πελάτες του Συγκροτήματος για τη συνεργασία τους καθώς και τις ρυθμιστικές αρχές για την προσήνεια και την προθυμία τους. Ευχαριστούμε τους επενδυτές στη Logicom για την εμπιστοσύνη τους και όλους εσάς, που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Αδάμος Αδαμίδης Πρόεδρος 3

6 1 LOGICOM PUBLIC LIMITED Ομιλία του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 2015 (18/06/ Ξενοδοχείο Χίλτον Πάρκ, Λευκωσία) Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε και φέτος στην Ετήσια Γενική μας Συνέλευση. Το υπό ανασκόπηση έτος 2014 ήταν κομβικής σημασίας για την Κύπρο. Ήταν η χρονιά κατά την οποία η Κυπριακή Οικονομία, κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς και τις παρενέργειες των συνεπειών των αδέξιων και κοντόφθαλμων χειρισμών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και των σκληρών αποφάσεων του Eurogroup του Μαρτίου του Η πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο το 2014 μειώθηκε κατά 2.3% σε σύγκριση με μείωση 5.4% το Η οικονομική επίδοση το 2014 ήταν σημαντικά καλύτερη από τις αρχικές προβλέψεις και οφειλόταν κυρίως στην ευελιξία της Κυπριακής Οικονομίας αλλά και στην ανθεκτικότητα συγκεκριμένων τομέων της. Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και του τραπεζικού της συστήματος, καθώς και η δημοσιονομική και τραπεζική εξυγίανση συνεχίζουν να αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ουσιαστική επανεκκίνηση μιας νέας διατηρήσιμης αναπτυξιακής πορείας. Σήμερα, δυο χρόνια και τρεις μήνες μετά την πρώτη απόφαση του Eurogroup και παρά τις αντίξοες διεθνείς οικονομικές συνθήκες είναι εμφανές ότι η Κυπριακή Οικονομία μπήκε στο δρόμο της σταθεροποίησης και της ανάκαμψης. Οι συνεχόμενες θετικές αξιολογήσεις της Τρόικα για την πρόοδο του Μνημονιακού Προγράμματος, η σειρά αναβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης, η επιτευχθείσα ανακεφαλαίωση του τραπεζικού μας συστήματος και η επιτυχία των Κυπριακών Τραπεζών στη Συνολική Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η άρση όλων των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στις τραπεζικές συναλλαγές και κυρίως η σχετικά πρόσφατα ανακοινωθείσα πλήρης άρση των περιορισμών για την εξαγωγή συναλλάγματος, και η επάνοδος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές από τον Ιούνιο του 2014 με τις επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων, καταδεικνύουν ότι βαδίζουμε αργά αλλά σταθερά, στο δρόμο της επαναφοράς της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας μας. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που πρόσφατα δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οποία το πρώτο τρίμηνο του 2015, η Κυπριακή Οικονομία μετά από τριάμισι χρόνια, επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

7 2 Δυστυχώς, αντίθετα με την Κύπρο, οι εξελίξεις στην Ελλάδα, έχουν αποσταθεροποιήσει την Ελληνική Οικονομία και έχουν αυξήσει σημαντικά τους επιχειρησιακούς κινδύνους αποθαρρύνοντας επενδυτικές πρωτοβουλίες. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα, έτσι ώστε να προστατεύσουμε στον βαθμό που είναι εφικτό το Συγκρότημα από τις αρνητικές επιπτώσεις. Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα κινούνται οι χώρες του Αραβικού Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία, οι οποίες το 2014 συνεισέφεραν το 58% του συνόλου του Κύκλου Εργασιών του Συγκροτήματος. Παρά την πτώση στην τιμή του πετρελαίου και το ασταθές πολιτικό περιβάλλον στην περιοχή του Κόλπου, οι οικονομίες των χωρών αυτών παραμένουν ισχυρές με επενδυτική και αναπτυξιακή διάθεση. Το 2014 αποτέλεσε χρονιά αξιοσημείωτης προόδου για το Συγκρότημα της Logicom. Άρχισαν να ωριμάζουν οι καρποί της στρατηγικής την οποία από καιρό χάραξε το Διοικητικό Συμβούλιο και την οποία με άοκνες προσπάθειες υλοποιεί η Διευθυντική Ομάδα και το προσωπικό του Συγκροτήματος. Η στρατηγική αυτή, το επίκεντρο της οποίας ήταν πρώτιστα η δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους συμμετόχους μας, βασίζεται μεταξύ άλλων στις ακόλουθες αρχές: Διαρκής ανάπτυξη μέσω της επέκτασης των εργασιών μας σε νέες γεωγραφικές περιοχές, νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες, Διαρκής εξέλιξη και βελτίωση των διαδικασιών και της διαχείρισης, με έμφαση στην αξιοπιστία και στην αποτελεσματικότητα. Ευελιξία και ικανότητα για γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, κάτι που άλλωστε έχει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της τεχνολογίας, και Ουσιαστική διασπορά των πολλαπλών επιχειρησιακών κινδύνων αλλά και προληπτική και αποτελεσματική διαχείρισή τους. Συνεπώς παρά το δυσμενές και αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, στηριζόμενοι στην ακολουθούμενη στρατηγική μας και τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε με επάρκεια και ταχύτητα τους πολλαπλούς επιχειρησιακούς κινδύνους, καταφέραμε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε δημιουργικά τις επιχειρηματικές προκλήσεις αλλά και να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες, αυξάνοντας σημαντικά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία μας. Στο πλαίσιο αυτό, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες στην Κυπριακή και την Ελληνική Οικονομία, οι πωλήσεις στις δύο αυτές χώρες αυξήθηκαν κατά 21% και 27% αντίστοιχα. Παράλληλα λόγω της έγκαιρης, ταχείας και αποτελεσματικής επέκτασης των εργασιών μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Αραβικού Κόλπου, οι πωλήσεις στις χώρες αυτές αυξήθηκαν κατά 38%. Έτσι ο Κύκλος Εργασιών του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά 29%, ανερχόμενος στα 631 εκ. από 490 εκ. τον προηγούμενο χρόνο. Η αύξηση αυτή ήταν σε απόλυτους αριθμούς η μεγαλύτερη που επιτεύχθηκε στην ιστορία του Συγκροτήματος. Λόγω της σημαντικής αύξησης του Κύκλου Εργασιών του Συγκροτήματος το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες το 2014 ανήλθε σε 13.8 εκ. από 9.8 εκ. το 2013, αυξημένο δηλαδή κατά 41%.

8 3 Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας ανήλθε στα 6.5 εκ. το 2014 από 4.1 εκ. το 2013, αυξημένο κατά 2.4 εκ. και σε ποσοστιαία βάση κατά 60%. Το κέρδος καθώς και το πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή το 2014 ανήλθε στα 8.74 σεντ, παρουσιάζοντας ανάλογη αύξηση. Λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργήσαμε, τα τελικά αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά. Θα ακολουθήσει παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων και των σχετικών με αυτά οικονομικών δεικτών από τον Οικονομικό Διευθυντή του Συγκροτήματος κ. Παπαχριστοφόρου. Βασικοί άξονες της λειτουργικής μας στρατηγικής στην επίτευξη των αποτελεσμάτων συνεχίζουν να είναι: η διαρκής βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας η ενίσχυση των συνεργειών και των οικονομιών κλίμακας η συγκράτηση των εξόδων η διαφύλαξη της ρευστότητας και η συνετή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας έτσι την οικονομική ευρωστία του Συγκροτήματος. Στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής μας για διαρκή ανάπτυξη και επέκταση, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την περαιτέρω αύξηση των συνεργασιών και της προϊοντικής γκάμας του Τομέα Διανομής και την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων μας και σε άλλες χώρες με θετικές προοπτικές, την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του Τομέα Υπηρεσιών, ττην επέκταση του εύρους των προσφερόμενων λύσεων αλλά και την επέκταση των εργασιών του σε άλλες χώρες πέραν της Κύπρου και της Ελλάδας και την περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας μας σε Έργα Υποδομών,. Κατά το υπό επισκόπηση έτος, στον κάθε ένας από τους τρεις αυτούς Τομείς, έγιναν συνδυασμένες και πολύπλευρες ενέργειες για την υλοποίηση των στόχων του Συγκροτήματος. Για ενημέρωση σας, θα αναφέρω πιο κάτω τις βασικότερες από αυτές τις ενέργειες καθώς και σημαντικά στοιχεία και γεγονότα, που αφορούν τους τρεις αυτούς τομείς: Στον Τομέα Διανομής Ενισχύσαμε σημαντικά την παρουσία μας στην Σαουδική Αραβία, η οποία αποτελεί σήμερα τη βασική αγορά για την ανάπτυξή μας. Επενδύσαμε σημαντικά τόσο στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μας όσο και σε νέα γραφεία και σύγχρονο κέντρο διανομής, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες. Στελεχώσαμε τις θυγατρικές εταιρείες στο Κουβέιτ και στο Κατάρ, για τη διανομή όλων των προϊόντων των βασικών προμηθευτών μας. Οι εταιρείες αυτές ενεργοποιήθηκαν τον Μάιο του 2014 και άρχισαν να συνεισφέρουν στην περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων του Συγκροτήματος. Στα πλαίσια ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών μας, μετακομίσαμε σε νέα γραφεία και κέντρο διανομής στην

9 4 Ιορδανία. Και ξεκινήσαμε νέα μελέτη για επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Επεκτείναμε τη συνεργασία μας με την HP σε πολύ σημαντικές αγορές, όπως αυτή του Αραβικού Κόλπου, της Σαουδικής Αραβίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας. Επίσης από το Νοέμβριο το 2014 άρχισε η συνεργασία μας με την Autodesk, την κορυφαία εταιρεία δημιουργικού λογισμικού που ειδικεύεται σε πρωτοπόρες εφαρμογές τρισδιάστατου σχεδιασμού, κατάλληλων για τους τομείς της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής, των κατασκευών, της βιομηχανίας, καθώς και αυτών της ψυχαγωγίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σημαντική διάκριση αποτέλεσε για μάς η απονομή του βραβείου 'Best HP PPS Distribution Partner for MEMA για το έτος 2014, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στον καλύτερο μεταξύ των διανομέων για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής, Μεσογείου και Αφρικής. Τέλος σημειώνω ότι ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα Διανομής παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 29% κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία. Στον Τομέα Υπηρεσιών Στην Κύπρο αναλάβαμε μεταξύ άλλων σημαντικά έργα όπως την αναβάθμιση της υποδομής single run της CΥΤΑ για υποστήριξη της 4 ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας, κάτι που θα δούμε πολύ σύντομα στην αγορά. Και την επέκταση του Κέντρου Δεδομένων της FX Pro. Στην Ελλάδα έχουμε υλοποιήσει το έργο της αποθήκευσης δεδομένων της Βουλής των Ελλήνων και στη Μάλτα αναλάβαμε την επέκταση του δικτύου της Μαλτέζικης εταιρείας Τηλεπικοινωνιών «Go». Σημαντικότατη επιτυχία για τον Τομέα Υπηρεσιών αποτέλεσε, η πρόσφατη πιστοποίησή μας στο ανώτατο επίπεδο συνεργάτη της Cisco. Η πιστοποίησή μας ως Cisco Gold Partner επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στους συνεργάτες μας και κυρίως τη δέσμευσή μας για παροχή άριστων υπηρεσιών. Επίσης πρόσφατα στα πλαίσια του φετινού προγράμματος Oracle Excellence που διεξήχθη στην Πράγα μάς απονεμήθηκε πανευρωπαϊκό βραβείο το οποίο αποτελεί αναγνώριση για το ψηλό επίπεδο εξειδίκευσης του προσωπικού μας και προσφοράς καινοτόμων λύσεων στους πελάτες μας. Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα Υπηρεσιών αντίθετα με το 2013 όπου υπήρξε μείωση λόγω των δυσμενών συνθηκών σε Κύπρο και Ελλάδα, το 2014 παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 30%, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων από τις δραστηριότητες στην Κύπρο αλλά και στη Μάλτα. Στον Τομέα των Μεγάλων Έργων Υποδομής Ο σταθμός αφαλάτωσης στην Επισκοπή τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2014 και παρήγαγε 5,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, εξυπηρετώντας τις δυτικές περιοχές της Λεμεσού. Ο σταθμός συνέχισε τη λειτουργία του χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα μέχρι το Μάιο του 2015 οπότε τέθηκε σε κατάσταση αναμονής για 3 μήνες. Λόγω της αυξημένης βροχόπτωσης. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες ενημερώσεις, η σύμβαση προβλέπει ότι κατά τη περίοδο που ο σταθμός θα βρίσκεται σε αναμονή, θα καλύπτονται από το κράτος το κόστος της επένδυσης, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης και το αναλογούν κέρδος που συμφωνήθηκε. Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η ανακαίνιση της Μονάδας Αφαλάτωσης στη Λάρνακα η οποία προγραμματίζεται να παραδοθεί μέσα σ αυτό το μήνα. Η Μονάδα αυτή αναμένεται να αποτελέσει την παραγωγικότερη και αποδοτικότερη Μονάδα Αφαλάτωσης στην Κύπρο.

10 5 Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που είναι μπροστά μας, όπως και το εύρος, η πολυπλοκότητα και ο δυναμισμός του γεωγραφικού χώρου στον οποίο έχουμε παρουσία, απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση, χωρίς περιθώρια εφησυχασμού. Είμαι όμως βέβαιος ότι η ομάδα που καταφέραμε να κτίσουμε όλα αυτά τα χρόνια και που αποτελείται από τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους διευθυντές και τα στελέχη μας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τους συμβούλους και τους τραπεζίτες μας, η οικονομική ευρωστία του Συγκροτήματός μας, οι υγιείς βάσεις ανάπτυξης που έχουμε θεμελιώσει, αποτελούν ισχυρά εχέγγυα που θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε με επιτυχία τις μελλοντικές προκλήσεις, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες, έτσι ώστε να συνεχίσει με επιτυχία η πορεία του Συγκροτήματός μας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά: Τον Πρόεδρο κ. Αδάμο Αδαμίδη, για την πολύχρονη και πολύτιμη συνεισφορά, βοήθεια και συνεχή στήριξη και καθοδήγηση, Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πολύτιμα μέλη της ομάδας μας: Σπαρσή Μόδεστου, Τάκη Κληρίδη, Νίκο Μιχαηλά Γιώργο Παπαϊωάννου και Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, για τη συνεχή και πάντα πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία τους. Τον οικονομικό μας διευθυντή Ανθούλη Παπαχριστοφόρου θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του. Ευχαριστούμε επίσης Τον Δήμο Αναστασίου, Διευθυντή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εργασιών Τον Αδάμο Χριστοδούλου Διευθύνοντα Σύμβουλο της Newcytech Τον Θέρη Θεράποντος Διευθύνοντα Σύμβουλο της Logicom Solutions Τον Μιχάλη Παπαηρακλέους Διευθυντή Διανομής και Τον Νίκο Κυριάκου Διευθυντή Εργασιών Διανομής καθώς και όλα τα Διευθυντικά Στελέχη των τμημάτων και το Προσωπικό της εταιρείας, για τη συμβολή τους στα εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα της περσινής χρονιάς αλλά και για τις άοκνες προσπάθειες τους στην επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης του Συγκροτήματός μας.

11 6 Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους συμμέτοχους της εταιρείας, τους τραπεζίτες, τους ελεγκτές, τους νομικούς μας συμβούλους και, οπωσδήποτε τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, για τη στήριξη και κυρίως για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν τη Logicom. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και την προσοχή σας. Βαρνάβας Ειρήναρχος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων διοικητικός σύμβουλος

12 Οικονομική Ανάλυση 2014 Financial Analysis 2014 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 18/06/2015

13 Προσωπικό/ Personnel Ευρώπη/ Europe, 389 Ιορδανία/ Jordan, 26 Σαουδική Αραβία/ Saudi Arabia, 75 Λίβανος/ Lebanon, 22 Μέση Ανατολή/ Middle East, 285 ΗΑΕ/ UAE, 144 Αφαλατώσεις/ Desalination, 35 Διανομή/ Distribution, 41 Κεντρική Ευρώπη/ Central Europe, 19 Κεντρικά/ HQ, 33 Κύπρος/ Cyprus, 276 Ρουμανία/ Romania, 20 Ελλάδα/ Greece, 74 Υπηρεσίες/ Services, 167 Τουρκία/ Turkey, 18 2

14 Πωλήσεις ανά Τομέα ( εκ.)/ Sales by Division ( m.) Υπηρεσίες/ (Services) Διανομή/ (Distribution) Σύνολο/ (Total)

15 Πωλήσεις ανά χώρα ( εκ.)/ Sales by country ( m.) Κύπρος/ Ελλάδα/ Λίβανος/ Ιορδανία/ ΗΑΕ/ UAE Ιταλία/ Italy Κάταρ/ Κουβέιτ/ Τουρκία/ Ρουμανία/ Σ. Αραβία/ Cyprus Greece Lebanon Jordan Qatar Kuwait Turkey Romania KSA

16 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Στις Στις Αλλαγή πωλήσεις 2014 πωλήσεις 2013 % % '000 % '000 Πωλήσεις , ,004 Μεικτό κέρδος , ,917 Άλλα εισοδήματα (15.0) , ,192 Έξοδα διοίκησης (29,360) 5.56 (27,263) Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες , ,846 Καθαρή συναλλαγματική (ζημιά) /κέρδος (353.6) (880) 347 Καθαροί Τόκοι πληρωτέοι και τραπεζικά έξοδα 12.7 (5,502) (4,880) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (6,382) 0.93 (4,533) Μερίδιο από ζημιά συνδεδεμένων εταιρειών μετά τη φορολογία (1,206) (297) Κέρδος πριν την φορολογία , ,017 Φορολογία (245) (1,058) Κέρδος για το έτος , ,959 Κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί: Στους μετόχους της Εταιρείας 6,474 4,055 Δικαίωμα μειοψηφίας (458) (96) 6,016 3,959 Αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή 8,74 σεντ 5,47 σεντ 5

17 Logicom Public Limited CONSOLIDATED STATEMENT OF RESULTS For the year ended 31 December 2014 Change On Sales 2014 On Sales 2013 % % '000 % '000 Sales , ,004 Gross Profit , ,917 Other Income (15.0) , ,192 Administrative expenses (29,360) 5.56 (27,263) Profit from operating activities , ,846 Net exchange (loss)/gain (353.6) (880) 347 Net Interest payable and bank charges 12.7 (5,502) (4,880) Net financing costs (6,382) 0.93 (4,533) Share of loss from associated companies after tax (1,206) (297) Profit before tax , ,017 Taxation (245) (1,058) Profit for the year , ,959 Profit/(loss) attributable to: Company's shareholders 6,474 4,055 Minority interest (458) (96) 6,016 3,959 Diluted earnings per share 8,74 σεντ 5,47 σεντ 6

18 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 Αλλαγή 31 Δεκεμβρίου % '000 '000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,648 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,924 ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ,702 22,932 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,080 ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ,917 79,689 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,813 58,022 ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 118% 98% 7

19 Logicom Public Limited CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION as at 31 December 2014 Change 31 December % '000 '000 TOTAL ASSETS , ,648 CURRENT ASSETS , ,924 CASH AND CASH EQUIVALENTS ,702 22,932 CURRENT LIABILITIES , ,080 DEBT ,917 79,689 EQUITY ,813 58,022 NET DEBT TO EQUITY 118% 98% 8

20 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σύνολο Σύνολο '000 '000 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 58,022 55,221 Συναλλαγματικές διαφορές σε σχέση με την αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (3,942) 820 Καθαρή συναλλαγματική διαφορά 4,389 (1,903) Επανεκτίμηση γης και κτιρίων (6) (186) Κέρδος για το έτος 6,474 4,055 Μέρισμα που πληρώθηκε (1,852) (1,111) Αλλαγή στη δίκαιη αξία επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 186 1,222 Μερίδιο μειοψηφίας (458) (96) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 62,813 58,022 9

21 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ For the year ended 31 December 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY Total Total '000 '000 Balance January 1 58,022 55,221 Exchange differences in relation to hedging of the net investments in foreign operations (3,942) 820 Net exchange difference 4,389 (1,903) Revaluation of land and buildings (6) (186) Profit for the year 6,474 4,055 Dividend paid (1,852) (1,111) Change in the fair value of available for sale investments 186 1,222 Non-controlling interest (458) (96) Balance December 31 62,813 58,022 10

22 Συναλλαγματικές διαφορές/ Exchange differences ( 000) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, (500) (1,000) (1,500) (2,000) (2,500) Closing rate ($/ ) FX reserve '000 (1,223) 1,165 (1,212) (1,488) 432 (1,816) (681) (375) (541) (1,083) 447 FX P&L ' (1,374) 1,728 2,426 (1,710) 1,005 (1,422) (508) (347) 347 (880) 11

23 εκ./ m Ημέρες/ Days Κεφάλαιο Κίνησης/ Working Capital ( 000) Κεφάλαιο κίνησης/ Working capital Κεφάλαιο κίνησης ημέρες/ Working capital days Ημέρες/ Ημέρες/ Ημέρες/ Ημέρες/ Ημέρες/ Days εκ./ m Days εκ./ m Days εκ./ m Days εκ./ m Days εκ./ m Αποθέματα/ Inventories Εμπορικοί χρεώστες/ Trade receivables Εμπορικοί πιστωτές/ Trade payables (43) (49.9) (43) (50.1) (49) (56.4) (51) (63.3) (57) (92.1) Κεφάλαιο κίνησης/ Working capital

24 Τραπεζικές Διευκολύνσεις ( εκ.)/ Bank Facilities ( m.) Διαθέσιμα προς χρήση 2014/ Available for use 2014 Διαθέσιμα προς χρήση 2013/ Available for use 2013 Τραπεζικές διευκολύνσεις 2014/ Bank facilities 2014 Τραπεζικές διευκολύνσεις 2013/ Bank facilities 2013 Κύπρος/ Cyprus Ελλάδα/ Greece Λοιπές χώρες/ Rest of countries Σύνολο/ Total

25 Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ Financial Management Strategy Διαφύλαξη της ρευστότητας Safeguarding of liquidity Αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους Increasing Gross Profit margin Περιορισμός των λειτουργικών εξόδων και δαπανών Containing operating and administrative expenses Συγκράτηση της αύξησης του τραπεζικού κόστους σε αποδεκτά επίπεδα Maintaining bank financing costs at acceptable levels Στενότερη παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες Close monitoring of credit risk at both local and central level in collaboration with the insurance companies 14

26 Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ Financial Management Strategy Συνεχής συντονισμός με τους προμηθευτές και από κοινού παρακολούθηση των αποθεμάτων Continuous coordination with suppliers for common monitoring of inventories Περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης του συναλλαγματικού κινδύνου Further improvement in managing foreign exchange risk Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ Financial Management Strategy 15

27 Μονάδα Αφαλάτωσης Λεμεσού/ Limassol Desalination Plant Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής Συμβόλαιο BOT για 20 έτη Το συμβόλαιο υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2009 Ημερομηνία παράδοσης Ιούνιος 2012 Τέθηκε σε λειτουργία Απρίλιος 2014 Συνολική επένδυση 50εκ. Παραγωγή 40,000 κυβ. μέτρα/ ημέρα Episkopi Desalination Plant BOT contract for 20 years Contract signed in August 2009 Delivery date June 2012 Production started in April 2014 Total investment 50m Plant nominal capacity m3/ day 16

28 Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας/ Larnaca Desalination Plant Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας Συμβόλαιο BOT για την ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση της μονάδας Αφαλάτωσης Λάρνακας Το συμβόλαιο υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2012 και έχει διάρκεια 27 χρόνια Ημερομηνία παράδοσης Ιούνιος 2015 Συνολική επένδυση 24εκ. Παραγωγή 60,000 κυβ. μέτρα/ ημέρα Larnaca Desalination Plant BOT contract for the renovation, operation and maintenance of the Desalination Plant in Larnaca Contract signed in June 2012 and has a duration of 27 years Delivery Date June 2015 Total investment 24m Nominal capacity m3/ day 17

29 Αποστολή Να δημιουργεί αξία στους μετόχους και υπόλοιπους συμμέτοχους Mission To create value for the shareholders and the rest of the stakeholders

30

31 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ANNUAL GENERAL MEETING JUNE 2015

32

33

34

Ετήσια Έκθεση 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα. Οικονομικά Μεγέθη 2. Αξιωματούχοι 3. Μήνυμα Προέδρου 4. Μήνυμα Διευθύνοντα Συμβούλου 5

Ετήσια Έκθεση 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα. Οικονομικά Μεγέθη 2. Αξιωματούχοι 3. Μήνυμα Προέδρου 4. Μήνυμα Διευθύνοντα Συμβούλου 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια Έκθεση 2008 Σελίδα Οικονομικά Μεγέθη 2 Αξιωματούχοι 3 Μήνυμα Προέδρου 4 Μήνυμα Διευθύνοντα Συμβούλου 5 Αποστολή, Φιλοσοφία και Εταιρικές Αξίες 7 Δομή Συγκροτήματος 8 Συνεργάτες 11 ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου2012 Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 3 Χαιρετισμός Προέδρου 4-5

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 0001/00006425/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Attachment: 1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE 1 1 - ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Α. Εισαγωγή Η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 21 η Απριλίου 2011 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση PrimeTel 1

ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2012 ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2 PrimeTel Ετήσια έκθεση Περιεχόμενα Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς 4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 6 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2012 7 Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Σελίδα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Σελίδα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ..... 3 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.........5 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου......8 Δ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις..........

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισµός 2009

Eτήσιος Απολογισµός 2009 Eτήσιος Απολογισµός 2009 Περιεχόμενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 5 Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου Γράμμα προς τους Μετόχους Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ ετήσια έκθεση 2011 / 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3 Οικονομικό Περιβάλλον Η Κυπριακή Οικονομία 4 Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο 7 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 9 Ο Τραπεζικός Τομέας Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2004

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» χρήσης από 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3. Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3. Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ..... 3 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.........5 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου......8 Δ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις..........

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ ετήσια έκθεση 2009 / 2010 Περιεχόμενα Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3 Οικονομικό Περιβάλλον Η Κυπριακή Οικονομία 4 Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο 7 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 9 Ο Τραπεζικός Τομέας Γενική

Διαβάστε περισσότερα