0045/ /el Γενική Συνέλευση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0045/00012170/el Γενική Συνέλευση LOGICOM PUBLIC LTD LOG"

Transcript

1 0045/ /el Γενική Συνέλευση LOGICOM PUBLIC LTD Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε χθες 18/06/2015, παραβρέθηκαν 33 μέτοχοι αυτοπροσώπως και 7 μέτοχοι μέσω πληρεξουσίων που συνολικά εκπροσωπούσαν το 70% των εκδομένων μετοχών. Κατά τη διάρκεια των Συνήθων Εργασιών μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2014, η Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση και η καταβολή μερίσματος προς 0,04 σεντ ανά μετοχή (11,8% στην ονομαστική αξία της μετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του έτους αντιστοιχεί σε 45,8%. Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη 02/07/2015. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 30/06/2015. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 30/06/2015 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης 01/07/2015 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου. Το Μέρισμα θα αποσταλεί στους δικαιούχους μέχρι 17/07/2015 και η ακριβής ημερομηνία αποστολής θα ανακοινωθεί. Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ. Σπαρσής Μοδέστου και κ. Γιώργος Παπαϊωάννου, που αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγηκαν. Οι αμοιβές των Προέδρου και των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων, που είχαν καθορισθεί με απόφαση της ΕΓΣ του 2008 και που από το 2013 είχαν μειωθεί κατά 20%, επανήλθαν στα επίπεδα της απόφασης της ΕΓΣ του Ελεγκτές της Εταιρείας αναδιορίστηκαν οι KPMG Limited. Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του ά. 127Β του περί Εταιρειών Νόμου και της Διάταξης Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε Ειδική Εργασία η Συνέλευση ενέκρινε ειδικό ψήφισμα με το οποίο εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων της Εταιρείας μετοχών. Συνάπτονται τα κείμενα της εναρκτήριας αναφοράς του Προέδρου κ. Αδάμου Αδαμίδη, της ομιλίας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου και οι πίνακες της παρουσίασης της Οικονομικής Ανάλυσης από τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ανθούλη Παπαχριστοφόρου καθώς και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με τους επανεκλεγέντες και αναδιορισθέντες. Adaminco Secretarial Limited LOG

2 Γραμματέας της Logicom Public Limited Attachments: 1. Αναφορά Προέδρου 2. Ομιλία Αντιπροέδρου 3. Οικονομική Ανάλυση - ΟΔ (2) (2) (2) - 3 Non Regulated Publication Date: 19/06/2015

3 LOGICOM PUBLIC LIMITED Εναρκτήρια αναφορά του Προέδρου κ. Αδάμου Αδαμίδη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 2015 (18/06/ Ξενοδοχείο Χίλτον Πάρκ, Λευκωσία) Βρισκόμαστε σε μια περίοδο με αντιθέσεις στο κατακόρυφο. Η εικόνα της λειτουργίας του Κράτους διαχέει ιδιαίτερη ανησυχία αφού οι θεσμοί που θεμελιώνουν τη Δημοκρατία αντιμάχονται και αλληλο-αμφισβητούνται. Το πιο ανησυχητικό όμως φαίνεται να βρίσκεται στο ότι έχουμε χαλαρώσει τη σχέση του λόγου και των πράξεων με τους κανόνες της λογικής και της δεοντολογίας. Η κρίση στην οικονομία και οι μνημονιακές υποχρεώσεις για περικοπές και διαρθρωτικές αλλαγές που αναλήφθηκαν από το Κράτος, έχουν μειώσει τις ευχέρειες πολιτικής ευελιξίας και έχουν εκθρέψει την πόλωση. Θετικό απότοκο είναι η δημιουργία συνθηκών για την αποκάλυψη σκανδάλων και μιας δομημένης χρόνιας διαφθοράς που καλλιέργησε και συντήρησε η πολιτική ανοχή και η κομματική σκοπιμότητα. Έχουν όμως ταυτόχρονα μεγεθυνθεί οι ευθύνες για αποτελεσματικότητα στην πολιτική. Δεν χαρακτηρίζουν ιδεατή λειτουργία του Κράτους και δεν προοιωνίζουν εύκολες μέρες οι συχνές απορρίψεις νομοσχεδίων από το Κοινοβούλιο. Ούτε οι αναπομπές ή οι παραπομπές νόμων από τον Πρόεδρο. Ούτε οι δικαστικές διαδικασίες αμφισβήτησης του Γενικού ή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Ούτε οι αντιπαλότητες, αν αυτή είναι η σωστή περιγραφή, μεταξύ του Προέδρου και κομμάτων από τη μια και της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας από την άλλη με παράλληλες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Και είναι αυτά ορισμένα μόνο δείγματα των δυσχερειών που σήμερα αντιμετωπίζει η πολιτειακή λειτουργία. Αυτό το βεβαρημένο περιβάλλον, που συντίθεται και εξελίσσεται από λάθη και παραλείψεις των συντελεστών, δημιουργεί εύφορο έδαφος για τον τυχοδιωκτισμό και την κατ επίφαση νομιμότητα. Προκαλεί φόβο και αναστέλλει τις πρωτοβουλίες. Παρέχει έδαφος για ενσυνείδητη ή ανεπίγνωστη υπέρβαση εξουσίας και προσχήματα για υπεκφυγές και παραλείψεις καθήκοντος. Και αδρανοποιεί την αναπτυξιακή λειτουργία. Φαίνεται ότι αυτή η ασύμβατη για μια ευνομούμενη λειτουργούσα Δημοκρατία κατάσταση, έχει προκαλέσει εθισμό. Σε βαθμό μάλιστα που όσοι από τη θέση τους θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη βελτίωση των πραγμάτων, να μη συνειδητοποιούν τη διάβρωση που προκαλείται και να αδυνατούν να διακρίνουν πότε η επίκληση της νομιμότητας και της ηθικής δεν είναι παρά επίφαση επιβολής. Είναι γνωστές, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, οι συνέπειες από τα όσα δυσάρεστα συμβαίνουν. Δυστυχώς η Κύπρος σήμερα δεν παρουσιάζεται να προσφέρει τα εχέγγυα ενός ασφαλούς πλαισίου για την καλύτερη αξιοποίηση του γεωγραφικού της χώρου, της υποδομής της και των ικανοτήτων του έμψυχου δυναμικού της. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια εξελικτική πορεία αρχαίας τραγωδίας όπου η ύβρις νομοτελειακά θα υποστεί την καταδίκη για να επέλθει η κάθαρση. Μπορεί, όπως είπε ο Πιερ Τεγιάρ ντε Σαρντέν, τα ολισθήματα, το «κακό» και η «αμαρτία», να μη είναι παρά η αταξία που προκαλείται από την τάξη κατά τη διαδικασία της εξέλιξης. Σίγουρα 1

4 όμως θα αποδειχθεί αληθινό ότι η διαλεκτική της εξέλιξης θα παλινδρομήσει ή στην καλύτερη περίπτωση θα τελματωθεί όταν το «κακό» και η «αμαρτία» καταστούν θέσεις που θα έχουν παγιωθεί. Διότι πλέον τα στοιχεία του καλού και της ηθικής θα έχουν αποδημήσει ή θα έχουν εξουθενωθεί. Η ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία της Δημοκρατίας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική και επείγουσα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που διαγράφονται και τις προοπτικές που διαφαίνονται για λύση του Κυπριακού. Θεσμικά δεν αντιλαμβάνομαι άλλο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας περισσότερο αρμόδιο και υπεύθυνο να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να επικρατήσει ομοθυμία και συναίσθηση του χρέους στον τόπο. Η απαιτούμενη ικανότητα είναι ιδιαίτερη και η προσπάθεια δείται Δηλίου κολυμβητού. Και χρειάζεται από όλους τους συντελεστές ευρύτητα αντίληψης, καθυπόταξη ανθρώπινων αδυναμιών και παραμερισμός ατομικών, ομαδικών και κομματικών συμφερόντων. Και σε αυτό το χρέος καλούνται να ανταποκριθούν όλοι οι λειτουργοί της Δημοκρατίας. Τα όσα έχω αναφέρει δεν συνιστούν πολιτικό λόγο αλλά έκκληση για πολιτική ανάνηψη και σύνεση. Σας καλωσορίζω και φέτος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Logicom. Είναι η 16 η Ετήσια Γενική Συνέλευση αφότου η Logicom έγινε δημόσια εταιρεία και οι μετοχές της τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς διότι η πορεία αυτά τα χρόνια υπήρξε επιτυχής και διότι με την αδιάλειπτη διανομή μερισμάτων οι μέτοχοι της Logicom συνεχίζουν να έχουν άμεση συμμετοχή στην πρόοδο του Συγκροτήματος. Οι στρατηγικοί στόχοι που κατά καιρούς είχαν τεθεί έχουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό επιτευχθεί παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται και τις κάποιες αστοχίες που υπήρξαν. Θεωρούμε επιβεβλημένο να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στις δυσκολίες που σχετίζονται με τις διαδικαστικές αποτελματώσεις έργων του Δημοσίου που προκαλούνται από ατυχείς προϊδεάσεις και παρεμβάσεις θεσμικών λειτουργιών. Το νομικό πλαίσιο της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων καθορίζει και τις διαδικασίες της σύναψης και τις αρμοδιότητες των συνταγματικών αξιωματούχων. Και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών. Ούτε ο πραγματικός, και ασφαλώς ούτε ο επιτηδευμένος, ζήλος αποτελεί λόγο υπέρβασης αρμοδιοτήτων και ποδηγέτησης των διαδικασιών, φαινόμενο όχι σπάνιο σήμερα στους διαγωνισμούς για έργα του Δημοσίου στους οποίους μετέχει το Συγκρότημα της Logicom. Κάναμε ήδη αναφορά στις γενικότερες επιπτώσεις αυτής της στρέβλωσης. Η Logicom, με σημαντικό κόστος, λόγω της ανάγκης παράλληλων επαγγελματικών υπηρεσιών και ανθρωποωρών του προσωπικού της, έχει επανειλημμένα δικαιωθεί. Και θα συνεχίσει έτσι να ενεργεί. Θα πρέπει ωστόσο να γίνει αντιληπτό, ότι αυτές οι μεθοδεύσεις της εξουσίας δεν είναι περιβάλλον που η Logicom, όπως και κάθε άλλος οικονομικός φορέας, θα μπορούσε να ανεχθεί στο διηνεκές. Η σημαντική θέση της Logicom τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό κατακτήθηκε κυρίως λόγω των ικανοτήτων του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου Βαρνάβα 2

5 Ειρήναρχου και της διευθυντικής ομάδας του Συγκροτήματος. Επιθυμούμε ως Διοικητικό Συμβούλιο να προτάξουμε την εύφημη αυτή μνεία στη δική μου συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα της χρήσης που επισκοπείται. Κατά το 2014: Ο Κύκλος εργασιών ανήλθε στα 631,2 εκατομμύρια έναντι 490 εκατομμυρίων το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,8%. Το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης αφορά στις δραστηριότητες στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες του Κόλπου. Παρά τη μείωση του Περιθωρίου Κέρδους από 7,3% το 2013 στο 6,7% το 2014, το Κέρδος μετά τη Φορολογία, λόγω κυρίως της αύξησης των πωλήσεων και της βελτίωσης των οικονομιών κλίμακας, αυξήθηκε σε από το και σε ποσοστό κατά 52,0%. Στην ομιλία του ο Αντιπρόεδρος θα αναφερθεί τόσο στις σημερινές οικονομικές συνθήκες όσο και σε λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων, της λειτουργίας και των προοπτικών της Logicom. Ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων θα γίνει από τον Οικονομικό Διευθυντή. Όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνούμε με όσα σχετικά θα αναφερθούν. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεργασία τους και τη συνεισφορά τους. Εκτός από τον Αντιπρόεδρο, στον οποίο έχουμε ήδη κάμει ειδική αναφορά, επιθυμούμε επίσης να ευχαριστήσουμε και τον ακάματο Οικονομικό Διευθυντή του Συγκροτήματος και συνάδελφο στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, καθώς και τους διευθυντές της κεντρικής διεύθυνσης, των Τμημάτων και των κατά τόπους εργασιών, καθώς και όλο το προσωπικό, για την αφοσίωση, τη φιλοπονία και την απόδοσή τους. Ευχαριστούμε επίσης τους ελεγκτές, τους νομικούς συμβούλους, τους προμηθευτές, τους τραπεζίτες και τους πελάτες του Συγκροτήματος για τη συνεργασία τους καθώς και τις ρυθμιστικές αρχές για την προσήνεια και την προθυμία τους. Ευχαριστούμε τους επενδυτές στη Logicom για την εμπιστοσύνη τους και όλους εσάς, που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Αδάμος Αδαμίδης Πρόεδρος 3

6 1 LOGICOM PUBLIC LIMITED Ομιλία του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 2015 (18/06/ Ξενοδοχείο Χίλτον Πάρκ, Λευκωσία) Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε και φέτος στην Ετήσια Γενική μας Συνέλευση. Το υπό ανασκόπηση έτος 2014 ήταν κομβικής σημασίας για την Κύπρο. Ήταν η χρονιά κατά την οποία η Κυπριακή Οικονομία, κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς και τις παρενέργειες των συνεπειών των αδέξιων και κοντόφθαλμων χειρισμών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και των σκληρών αποφάσεων του Eurogroup του Μαρτίου του Η πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο το 2014 μειώθηκε κατά 2.3% σε σύγκριση με μείωση 5.4% το Η οικονομική επίδοση το 2014 ήταν σημαντικά καλύτερη από τις αρχικές προβλέψεις και οφειλόταν κυρίως στην ευελιξία της Κυπριακής Οικονομίας αλλά και στην ανθεκτικότητα συγκεκριμένων τομέων της. Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και του τραπεζικού της συστήματος, καθώς και η δημοσιονομική και τραπεζική εξυγίανση συνεχίζουν να αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ουσιαστική επανεκκίνηση μιας νέας διατηρήσιμης αναπτυξιακής πορείας. Σήμερα, δυο χρόνια και τρεις μήνες μετά την πρώτη απόφαση του Eurogroup και παρά τις αντίξοες διεθνείς οικονομικές συνθήκες είναι εμφανές ότι η Κυπριακή Οικονομία μπήκε στο δρόμο της σταθεροποίησης και της ανάκαμψης. Οι συνεχόμενες θετικές αξιολογήσεις της Τρόικα για την πρόοδο του Μνημονιακού Προγράμματος, η σειρά αναβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης, η επιτευχθείσα ανακεφαλαίωση του τραπεζικού μας συστήματος και η επιτυχία των Κυπριακών Τραπεζών στη Συνολική Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η άρση όλων των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στις τραπεζικές συναλλαγές και κυρίως η σχετικά πρόσφατα ανακοινωθείσα πλήρης άρση των περιορισμών για την εξαγωγή συναλλάγματος, και η επάνοδος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές από τον Ιούνιο του 2014 με τις επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων, καταδεικνύουν ότι βαδίζουμε αργά αλλά σταθερά, στο δρόμο της επαναφοράς της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας μας. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που πρόσφατα δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οποία το πρώτο τρίμηνο του 2015, η Κυπριακή Οικονομία μετά από τριάμισι χρόνια, επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

7 2 Δυστυχώς, αντίθετα με την Κύπρο, οι εξελίξεις στην Ελλάδα, έχουν αποσταθεροποιήσει την Ελληνική Οικονομία και έχουν αυξήσει σημαντικά τους επιχειρησιακούς κινδύνους αποθαρρύνοντας επενδυτικές πρωτοβουλίες. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα, έτσι ώστε να προστατεύσουμε στον βαθμό που είναι εφικτό το Συγκρότημα από τις αρνητικές επιπτώσεις. Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα κινούνται οι χώρες του Αραβικού Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία, οι οποίες το 2014 συνεισέφεραν το 58% του συνόλου του Κύκλου Εργασιών του Συγκροτήματος. Παρά την πτώση στην τιμή του πετρελαίου και το ασταθές πολιτικό περιβάλλον στην περιοχή του Κόλπου, οι οικονομίες των χωρών αυτών παραμένουν ισχυρές με επενδυτική και αναπτυξιακή διάθεση. Το 2014 αποτέλεσε χρονιά αξιοσημείωτης προόδου για το Συγκρότημα της Logicom. Άρχισαν να ωριμάζουν οι καρποί της στρατηγικής την οποία από καιρό χάραξε το Διοικητικό Συμβούλιο και την οποία με άοκνες προσπάθειες υλοποιεί η Διευθυντική Ομάδα και το προσωπικό του Συγκροτήματος. Η στρατηγική αυτή, το επίκεντρο της οποίας ήταν πρώτιστα η δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους συμμετόχους μας, βασίζεται μεταξύ άλλων στις ακόλουθες αρχές: Διαρκής ανάπτυξη μέσω της επέκτασης των εργασιών μας σε νέες γεωγραφικές περιοχές, νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες, Διαρκής εξέλιξη και βελτίωση των διαδικασιών και της διαχείρισης, με έμφαση στην αξιοπιστία και στην αποτελεσματικότητα. Ευελιξία και ικανότητα για γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, κάτι που άλλωστε έχει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της τεχνολογίας, και Ουσιαστική διασπορά των πολλαπλών επιχειρησιακών κινδύνων αλλά και προληπτική και αποτελεσματική διαχείρισή τους. Συνεπώς παρά το δυσμενές και αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, στηριζόμενοι στην ακολουθούμενη στρατηγική μας και τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε με επάρκεια και ταχύτητα τους πολλαπλούς επιχειρησιακούς κινδύνους, καταφέραμε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε δημιουργικά τις επιχειρηματικές προκλήσεις αλλά και να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες, αυξάνοντας σημαντικά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία μας. Στο πλαίσιο αυτό, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες στην Κυπριακή και την Ελληνική Οικονομία, οι πωλήσεις στις δύο αυτές χώρες αυξήθηκαν κατά 21% και 27% αντίστοιχα. Παράλληλα λόγω της έγκαιρης, ταχείας και αποτελεσματικής επέκτασης των εργασιών μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Αραβικού Κόλπου, οι πωλήσεις στις χώρες αυτές αυξήθηκαν κατά 38%. Έτσι ο Κύκλος Εργασιών του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά 29%, ανερχόμενος στα 631 εκ. από 490 εκ. τον προηγούμενο χρόνο. Η αύξηση αυτή ήταν σε απόλυτους αριθμούς η μεγαλύτερη που επιτεύχθηκε στην ιστορία του Συγκροτήματος. Λόγω της σημαντικής αύξησης του Κύκλου Εργασιών του Συγκροτήματος το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες το 2014 ανήλθε σε 13.8 εκ. από 9.8 εκ. το 2013, αυξημένο δηλαδή κατά 41%.

8 3 Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας ανήλθε στα 6.5 εκ. το 2014 από 4.1 εκ. το 2013, αυξημένο κατά 2.4 εκ. και σε ποσοστιαία βάση κατά 60%. Το κέρδος καθώς και το πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή το 2014 ανήλθε στα 8.74 σεντ, παρουσιάζοντας ανάλογη αύξηση. Λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργήσαμε, τα τελικά αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά. Θα ακολουθήσει παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων και των σχετικών με αυτά οικονομικών δεικτών από τον Οικονομικό Διευθυντή του Συγκροτήματος κ. Παπαχριστοφόρου. Βασικοί άξονες της λειτουργικής μας στρατηγικής στην επίτευξη των αποτελεσμάτων συνεχίζουν να είναι: η διαρκής βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας η ενίσχυση των συνεργειών και των οικονομιών κλίμακας η συγκράτηση των εξόδων η διαφύλαξη της ρευστότητας και η συνετή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας έτσι την οικονομική ευρωστία του Συγκροτήματος. Στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής μας για διαρκή ανάπτυξη και επέκταση, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την περαιτέρω αύξηση των συνεργασιών και της προϊοντικής γκάμας του Τομέα Διανομής και την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων μας και σε άλλες χώρες με θετικές προοπτικές, την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του Τομέα Υπηρεσιών, ττην επέκταση του εύρους των προσφερόμενων λύσεων αλλά και την επέκταση των εργασιών του σε άλλες χώρες πέραν της Κύπρου και της Ελλάδας και την περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας μας σε Έργα Υποδομών,. Κατά το υπό επισκόπηση έτος, στον κάθε ένας από τους τρεις αυτούς Τομείς, έγιναν συνδυασμένες και πολύπλευρες ενέργειες για την υλοποίηση των στόχων του Συγκροτήματος. Για ενημέρωση σας, θα αναφέρω πιο κάτω τις βασικότερες από αυτές τις ενέργειες καθώς και σημαντικά στοιχεία και γεγονότα, που αφορούν τους τρεις αυτούς τομείς: Στον Τομέα Διανομής Ενισχύσαμε σημαντικά την παρουσία μας στην Σαουδική Αραβία, η οποία αποτελεί σήμερα τη βασική αγορά για την ανάπτυξή μας. Επενδύσαμε σημαντικά τόσο στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μας όσο και σε νέα γραφεία και σύγχρονο κέντρο διανομής, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες. Στελεχώσαμε τις θυγατρικές εταιρείες στο Κουβέιτ και στο Κατάρ, για τη διανομή όλων των προϊόντων των βασικών προμηθευτών μας. Οι εταιρείες αυτές ενεργοποιήθηκαν τον Μάιο του 2014 και άρχισαν να συνεισφέρουν στην περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων του Συγκροτήματος. Στα πλαίσια ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών μας, μετακομίσαμε σε νέα γραφεία και κέντρο διανομής στην

9 4 Ιορδανία. Και ξεκινήσαμε νέα μελέτη για επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Επεκτείναμε τη συνεργασία μας με την HP σε πολύ σημαντικές αγορές, όπως αυτή του Αραβικού Κόλπου, της Σαουδικής Αραβίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας. Επίσης από το Νοέμβριο το 2014 άρχισε η συνεργασία μας με την Autodesk, την κορυφαία εταιρεία δημιουργικού λογισμικού που ειδικεύεται σε πρωτοπόρες εφαρμογές τρισδιάστατου σχεδιασμού, κατάλληλων για τους τομείς της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής, των κατασκευών, της βιομηχανίας, καθώς και αυτών της ψυχαγωγίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σημαντική διάκριση αποτέλεσε για μάς η απονομή του βραβείου 'Best HP PPS Distribution Partner for MEMA για το έτος 2014, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στον καλύτερο μεταξύ των διανομέων για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής, Μεσογείου και Αφρικής. Τέλος σημειώνω ότι ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα Διανομής παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 29% κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία. Στον Τομέα Υπηρεσιών Στην Κύπρο αναλάβαμε μεταξύ άλλων σημαντικά έργα όπως την αναβάθμιση της υποδομής single run της CΥΤΑ για υποστήριξη της 4 ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας, κάτι που θα δούμε πολύ σύντομα στην αγορά. Και την επέκταση του Κέντρου Δεδομένων της FX Pro. Στην Ελλάδα έχουμε υλοποιήσει το έργο της αποθήκευσης δεδομένων της Βουλής των Ελλήνων και στη Μάλτα αναλάβαμε την επέκταση του δικτύου της Μαλτέζικης εταιρείας Τηλεπικοινωνιών «Go». Σημαντικότατη επιτυχία για τον Τομέα Υπηρεσιών αποτέλεσε, η πρόσφατη πιστοποίησή μας στο ανώτατο επίπεδο συνεργάτη της Cisco. Η πιστοποίησή μας ως Cisco Gold Partner επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στους συνεργάτες μας και κυρίως τη δέσμευσή μας για παροχή άριστων υπηρεσιών. Επίσης πρόσφατα στα πλαίσια του φετινού προγράμματος Oracle Excellence που διεξήχθη στην Πράγα μάς απονεμήθηκε πανευρωπαϊκό βραβείο το οποίο αποτελεί αναγνώριση για το ψηλό επίπεδο εξειδίκευσης του προσωπικού μας και προσφοράς καινοτόμων λύσεων στους πελάτες μας. Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα Υπηρεσιών αντίθετα με το 2013 όπου υπήρξε μείωση λόγω των δυσμενών συνθηκών σε Κύπρο και Ελλάδα, το 2014 παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 30%, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων από τις δραστηριότητες στην Κύπρο αλλά και στη Μάλτα. Στον Τομέα των Μεγάλων Έργων Υποδομής Ο σταθμός αφαλάτωσης στην Επισκοπή τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2014 και παρήγαγε 5,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, εξυπηρετώντας τις δυτικές περιοχές της Λεμεσού. Ο σταθμός συνέχισε τη λειτουργία του χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα μέχρι το Μάιο του 2015 οπότε τέθηκε σε κατάσταση αναμονής για 3 μήνες. Λόγω της αυξημένης βροχόπτωσης. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες ενημερώσεις, η σύμβαση προβλέπει ότι κατά τη περίοδο που ο σταθμός θα βρίσκεται σε αναμονή, θα καλύπτονται από το κράτος το κόστος της επένδυσης, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης και το αναλογούν κέρδος που συμφωνήθηκε. Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η ανακαίνιση της Μονάδας Αφαλάτωσης στη Λάρνακα η οποία προγραμματίζεται να παραδοθεί μέσα σ αυτό το μήνα. Η Μονάδα αυτή αναμένεται να αποτελέσει την παραγωγικότερη και αποδοτικότερη Μονάδα Αφαλάτωσης στην Κύπρο.

10 5 Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που είναι μπροστά μας, όπως και το εύρος, η πολυπλοκότητα και ο δυναμισμός του γεωγραφικού χώρου στον οποίο έχουμε παρουσία, απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση, χωρίς περιθώρια εφησυχασμού. Είμαι όμως βέβαιος ότι η ομάδα που καταφέραμε να κτίσουμε όλα αυτά τα χρόνια και που αποτελείται από τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους διευθυντές και τα στελέχη μας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τους συμβούλους και τους τραπεζίτες μας, η οικονομική ευρωστία του Συγκροτήματός μας, οι υγιείς βάσεις ανάπτυξης που έχουμε θεμελιώσει, αποτελούν ισχυρά εχέγγυα που θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε με επιτυχία τις μελλοντικές προκλήσεις, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες, έτσι ώστε να συνεχίσει με επιτυχία η πορεία του Συγκροτήματός μας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά: Τον Πρόεδρο κ. Αδάμο Αδαμίδη, για την πολύχρονη και πολύτιμη συνεισφορά, βοήθεια και συνεχή στήριξη και καθοδήγηση, Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πολύτιμα μέλη της ομάδας μας: Σπαρσή Μόδεστου, Τάκη Κληρίδη, Νίκο Μιχαηλά Γιώργο Παπαϊωάννου και Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, για τη συνεχή και πάντα πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία τους. Τον οικονομικό μας διευθυντή Ανθούλη Παπαχριστοφόρου θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του. Ευχαριστούμε επίσης Τον Δήμο Αναστασίου, Διευθυντή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εργασιών Τον Αδάμο Χριστοδούλου Διευθύνοντα Σύμβουλο της Newcytech Τον Θέρη Θεράποντος Διευθύνοντα Σύμβουλο της Logicom Solutions Τον Μιχάλη Παπαηρακλέους Διευθυντή Διανομής και Τον Νίκο Κυριάκου Διευθυντή Εργασιών Διανομής καθώς και όλα τα Διευθυντικά Στελέχη των τμημάτων και το Προσωπικό της εταιρείας, για τη συμβολή τους στα εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα της περσινής χρονιάς αλλά και για τις άοκνες προσπάθειες τους στην επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης του Συγκροτήματός μας.

11 6 Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους συμμέτοχους της εταιρείας, τους τραπεζίτες, τους ελεγκτές, τους νομικούς μας συμβούλους και, οπωσδήποτε τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, για τη στήριξη και κυρίως για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν τη Logicom. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και την προσοχή σας. Βαρνάβας Ειρήναρχος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων διοικητικός σύμβουλος

12 Οικονομική Ανάλυση 2014 Financial Analysis 2014 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 18/06/2015

13 Προσωπικό/ Personnel Ευρώπη/ Europe, 389 Ιορδανία/ Jordan, 26 Σαουδική Αραβία/ Saudi Arabia, 75 Λίβανος/ Lebanon, 22 Μέση Ανατολή/ Middle East, 285 ΗΑΕ/ UAE, 144 Αφαλατώσεις/ Desalination, 35 Διανομή/ Distribution, 41 Κεντρική Ευρώπη/ Central Europe, 19 Κεντρικά/ HQ, 33 Κύπρος/ Cyprus, 276 Ρουμανία/ Romania, 20 Ελλάδα/ Greece, 74 Υπηρεσίες/ Services, 167 Τουρκία/ Turkey, 18 2

14 Πωλήσεις ανά Τομέα ( εκ.)/ Sales by Division ( m.) Υπηρεσίες/ (Services) Διανομή/ (Distribution) Σύνολο/ (Total)

15 Πωλήσεις ανά χώρα ( εκ.)/ Sales by country ( m.) Κύπρος/ Ελλάδα/ Λίβανος/ Ιορδανία/ ΗΑΕ/ UAE Ιταλία/ Italy Κάταρ/ Κουβέιτ/ Τουρκία/ Ρουμανία/ Σ. Αραβία/ Cyprus Greece Lebanon Jordan Qatar Kuwait Turkey Romania KSA

16 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Στις Στις Αλλαγή πωλήσεις 2014 πωλήσεις 2013 % % '000 % '000 Πωλήσεις , ,004 Μεικτό κέρδος , ,917 Άλλα εισοδήματα (15.0) , ,192 Έξοδα διοίκησης (29,360) 5.56 (27,263) Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες , ,846 Καθαρή συναλλαγματική (ζημιά) /κέρδος (353.6) (880) 347 Καθαροί Τόκοι πληρωτέοι και τραπεζικά έξοδα 12.7 (5,502) (4,880) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (6,382) 0.93 (4,533) Μερίδιο από ζημιά συνδεδεμένων εταιρειών μετά τη φορολογία (1,206) (297) Κέρδος πριν την φορολογία , ,017 Φορολογία (245) (1,058) Κέρδος για το έτος , ,959 Κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί: Στους μετόχους της Εταιρείας 6,474 4,055 Δικαίωμα μειοψηφίας (458) (96) 6,016 3,959 Αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή 8,74 σεντ 5,47 σεντ 5

17 Logicom Public Limited CONSOLIDATED STATEMENT OF RESULTS For the year ended 31 December 2014 Change On Sales 2014 On Sales 2013 % % '000 % '000 Sales , ,004 Gross Profit , ,917 Other Income (15.0) , ,192 Administrative expenses (29,360) 5.56 (27,263) Profit from operating activities , ,846 Net exchange (loss)/gain (353.6) (880) 347 Net Interest payable and bank charges 12.7 (5,502) (4,880) Net financing costs (6,382) 0.93 (4,533) Share of loss from associated companies after tax (1,206) (297) Profit before tax , ,017 Taxation (245) (1,058) Profit for the year , ,959 Profit/(loss) attributable to: Company's shareholders 6,474 4,055 Minority interest (458) (96) 6,016 3,959 Diluted earnings per share 8,74 σεντ 5,47 σεντ 6

18 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 Αλλαγή 31 Δεκεμβρίου % '000 '000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,648 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,924 ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ,702 22,932 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,080 ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ,917 79,689 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,813 58,022 ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 118% 98% 7

19 Logicom Public Limited CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION as at 31 December 2014 Change 31 December % '000 '000 TOTAL ASSETS , ,648 CURRENT ASSETS , ,924 CASH AND CASH EQUIVALENTS ,702 22,932 CURRENT LIABILITIES , ,080 DEBT ,917 79,689 EQUITY ,813 58,022 NET DEBT TO EQUITY 118% 98% 8

20 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σύνολο Σύνολο '000 '000 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 58,022 55,221 Συναλλαγματικές διαφορές σε σχέση με την αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (3,942) 820 Καθαρή συναλλαγματική διαφορά 4,389 (1,903) Επανεκτίμηση γης και κτιρίων (6) (186) Κέρδος για το έτος 6,474 4,055 Μέρισμα που πληρώθηκε (1,852) (1,111) Αλλαγή στη δίκαιη αξία επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 186 1,222 Μερίδιο μειοψηφίας (458) (96) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 62,813 58,022 9

21 Logicom Public Limited ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ For the year ended 31 December 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY Total Total '000 '000 Balance January 1 58,022 55,221 Exchange differences in relation to hedging of the net investments in foreign operations (3,942) 820 Net exchange difference 4,389 (1,903) Revaluation of land and buildings (6) (186) Profit for the year 6,474 4,055 Dividend paid (1,852) (1,111) Change in the fair value of available for sale investments 186 1,222 Non-controlling interest (458) (96) Balance December 31 62,813 58,022 10

22 Συναλλαγματικές διαφορές/ Exchange differences ( 000) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, (500) (1,000) (1,500) (2,000) (2,500) Closing rate ($/ ) FX reserve '000 (1,223) 1,165 (1,212) (1,488) 432 (1,816) (681) (375) (541) (1,083) 447 FX P&L ' (1,374) 1,728 2,426 (1,710) 1,005 (1,422) (508) (347) 347 (880) 11

23 εκ./ m Ημέρες/ Days Κεφάλαιο Κίνησης/ Working Capital ( 000) Κεφάλαιο κίνησης/ Working capital Κεφάλαιο κίνησης ημέρες/ Working capital days Ημέρες/ Ημέρες/ Ημέρες/ Ημέρες/ Ημέρες/ Days εκ./ m Days εκ./ m Days εκ./ m Days εκ./ m Days εκ./ m Αποθέματα/ Inventories Εμπορικοί χρεώστες/ Trade receivables Εμπορικοί πιστωτές/ Trade payables (43) (49.9) (43) (50.1) (49) (56.4) (51) (63.3) (57) (92.1) Κεφάλαιο κίνησης/ Working capital

24 Τραπεζικές Διευκολύνσεις ( εκ.)/ Bank Facilities ( m.) Διαθέσιμα προς χρήση 2014/ Available for use 2014 Διαθέσιμα προς χρήση 2013/ Available for use 2013 Τραπεζικές διευκολύνσεις 2014/ Bank facilities 2014 Τραπεζικές διευκολύνσεις 2013/ Bank facilities 2013 Κύπρος/ Cyprus Ελλάδα/ Greece Λοιπές χώρες/ Rest of countries Σύνολο/ Total

25 Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ Financial Management Strategy Διαφύλαξη της ρευστότητας Safeguarding of liquidity Αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους Increasing Gross Profit margin Περιορισμός των λειτουργικών εξόδων και δαπανών Containing operating and administrative expenses Συγκράτηση της αύξησης του τραπεζικού κόστους σε αποδεκτά επίπεδα Maintaining bank financing costs at acceptable levels Στενότερη παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες Close monitoring of credit risk at both local and central level in collaboration with the insurance companies 14

26 Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ Financial Management Strategy Συνεχής συντονισμός με τους προμηθευτές και από κοινού παρακολούθηση των αποθεμάτων Continuous coordination with suppliers for common monitoring of inventories Περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης του συναλλαγματικού κινδύνου Further improvement in managing foreign exchange risk Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ Financial Management Strategy 15

27 Μονάδα Αφαλάτωσης Λεμεσού/ Limassol Desalination Plant Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής Συμβόλαιο BOT για 20 έτη Το συμβόλαιο υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2009 Ημερομηνία παράδοσης Ιούνιος 2012 Τέθηκε σε λειτουργία Απρίλιος 2014 Συνολική επένδυση 50εκ. Παραγωγή 40,000 κυβ. μέτρα/ ημέρα Episkopi Desalination Plant BOT contract for 20 years Contract signed in August 2009 Delivery date June 2012 Production started in April 2014 Total investment 50m Plant nominal capacity m3/ day 16

28 Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας/ Larnaca Desalination Plant Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας Συμβόλαιο BOT για την ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση της μονάδας Αφαλάτωσης Λάρνακας Το συμβόλαιο υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2012 και έχει διάρκεια 27 χρόνια Ημερομηνία παράδοσης Ιούνιος 2015 Συνολική επένδυση 24εκ. Παραγωγή 60,000 κυβ. μέτρα/ ημέρα Larnaca Desalination Plant BOT contract for the renovation, operation and maintenance of the Desalination Plant in Larnaca Contract signed in June 2012 and has a duration of 27 years Delivery Date June 2015 Total investment 24m Nominal capacity m3/ day 17

29 Αποστολή Να δημιουργεί αξία στους μετόχους και υπόλοιπους συμμέτοχους Mission To create value for the shareholders and the rest of the stakeholders

30

31 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ANNUAL GENERAL MEETING JUNE 2015

32

33

34

Logicom Public Ltd. εκέµβριος 2006

Logicom Public Ltd. εκέµβριος 2006 Logicom Public Ltd εκέµβριος 2006 1 Mission Statement Maximise Stakeholders Value 2 Σταθµοί στην Iστορία της Eταιρείας 1987 1992 1995 1996 1997 to 1999 2000 2003 2004 2005 Εκπαίδευση για ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Γραµµατεία 30/06/2011 Πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Μέρισµα 0,01% στην ονοµαστική αξία της µετοχής Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

( million) ( million)

( million) ( million) Πορτογαλία, Μάιος 2015 H Sonae Sierra καταγράφει Καθαρά Κέρδη 12,6 εκατ. κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015 Οι πωλήσεις των καταστηµάτων διατηρούν την τάση ανάπτυξης Τα άµεσα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 14,5

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

( million) ( million)

( million) ( million) Πορτογαλία, Αύγουστος 2015 Η Sonae Sierra κατέγραψε Συνολικά Καθαρά Κέρδη 79,3 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο του 2015 Τα Άµεσα Κέρδη ανέρχονται στα 26,8 εκατ. Τα EBIT ανήλθαν στα 50,1 εκατ. Η Καθαρή Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2005 Ποσα κλειομεν. Ποσα προηγ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρησεως 2014

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Η Οικονομική Έκθεση του Πρώτου Τριμήνου 2015 Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 14ης Μαΐου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Η Οικονομική Έκθεση του Εννεαμήνου Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε χθες την Οικονομική Έκθεση για το Εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd Αρ. Εγγραφής 5901 - ηµόσια Εταιρεία Περιωρισµένης Ευθύνης

Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd Αρ. Εγγραφής 5901 - ηµόσια Εταιρεία Περιωρισµένης Ευθύνης Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd Αρ. Εγγραφής 5901 - ηµόσια Εταιρεία Περιωρισµένης Ευθύνης Γραµµατεία ιεύθυνση: Καντάρας 10, Τ.Κ.: 42881/8, 7081 Πύλα, Λάρνακα, Κύπρος Τηλ: +357 24 646880, Τηλεοµοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 0022/00007938/el Γενική Συνέλευση LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 27/06/2014 παραβρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

29/07/2011. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited

29/07/2011. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited 29/07/2011 Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 Ανακοινούται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 28/07/2011, ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της 07/09/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της 07/09/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της 07/09/2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED

LOGICOM PUBLIC LIMITED Γραµµατεία 04/11/ Το Σ ενέκρινε την Οικονοµική Έκθεση για το Τρίτο Τρίµηνο Ανακοινούται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 03ης Νοεµβρίου,, ενέκρινε την Οικονοµική Έκθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006 30 Μαρτίου 2007 Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ερωτήσεις Γεύμα 30 Μαρτίου 2007 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited. Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00000437/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited. Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00000437/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00000437/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Το ΔΣ ενέκρινε την Οικονομική Έκθεση για το Τρίτο Τρίμηνο Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. 0022/00012187/el Γενική Συνέλευση LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH Attachment: 1. LHH Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED*

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Credit Assessment Report Ημερομηνία: Τελευταία Ανανέωση: 26/03/2012 26/03/2012 Βασικές Πληροφορίες Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Όνομα στα αγγλικά Εγγεγραμμένη Διεύθυνση Headquarters Αριθ.Tηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2013 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ «STEELMET S.A.» A.M. 115252741U ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ «STEELMET S.A.» A.M. 115252741U ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ «STEELMET S.A.» A.M. 115252741U ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της STEELMET S.A (Bulgaria) περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, το Λογαριασµό Αποτελεσµάτων της χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0020/00000990/el Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση AST Attachment: 1. AST ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 31/12/2012 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα. Οικονομικά Μεγέθη 2. Αξιωματούχοι 3. Μήνυμα Προέδρου 4. Μήνυμα Διευθύνοντα Συμβούλου 5

Ετήσια Έκθεση 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα. Οικονομικά Μεγέθη 2. Αξιωματούχοι 3. Μήνυμα Προέδρου 4. Μήνυμα Διευθύνοντα Συμβούλου 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια Έκθεση 2008 Σελίδα Οικονομικά Μεγέθη 2 Αξιωματούχοι 3 Μήνυμα Προέδρου 4 Μήνυμα Διευθύνοντα Συμβούλου 5 Αποστολή, Φιλοσοφία και Εταιρικές Αξίες 7 Δομή Συγκροτήματος 8 Συνεργάτες 11 ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2005 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00008888/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00008888/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00008888/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LOGICOM PUBLIC LTD Αναθεώρηση της Έκθεσης για τη Εταιρική Διακυβέρνηση Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία της 25/09/2014 αναθεώρησε την Έκθεση για την

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Answer 1 (a) Profit and Loss and Appropriation of Y. Yiannakou and G. Georgiou for the year ended 31 Dec 2008 Selling & Distribution exps

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

0015/00013047/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.T.O PUBLIC COMPANY LTD CTO

0015/00013047/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.T.O PUBLIC COMPANY LTD CTO 0015/00013047/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.T.O PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 01/01/2015-30/06/2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (η «Εταιρεία») για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα