VIRTUAL TRIP INTERNET TECHNOLOGIES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VIRTUAL TRIP INTERNET TECHNOLOGIES"

Transcript

1 VIRTUAL TRIP INTERNET TECHNOLOGIES

2 VIRTUAL TRIP: Επιχειρώντας καινοτοµικά στην Πληροφορική ηµήτρης Τσίγκος ιευθύνων Σύµβουλος

3 Καινοτοµία 1: Ιδρύοντας µια επιχείρηση σαν φοιτητής

4 Φοιτητική επιχειρηµατικότητα H VIRTUAL TRIP είναι ο πρώτος ελληνικός επιτυχηµένος Τεχνοβλαστός φοιτητικής επιχειρηµατικότητας στην Πληροφορική Ξεκίνησε από οµάδα πέντε τελειοφοίτων του Τ.Ε.Υπολογιστών / Π.Κ., µε την ενεργό βοήθεια της criticalpublics.com

5 Φοιτητική επιχειρηµατικότητα Το Πανεπιστήµιο Κρήτης και το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας συνέβαλαν τα µέγιστα τόσο στην ίδρυση όσο και στην επιτυχία της VIRTUAL TRIP To Eπιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης για κάθε εταιρεία υψηλής τεχνολογίας

6 Καινοτοµία 2: Αναλαµβάνοντας µεγάλα έργα

7 Αναλαµβάνοντας µεγάλα έργα [1/2] Από την αρχή της λειτουργίας της, µεγάλες επιχειρήσεις και οργανισµοί εµπιστεύτηκαν του Πληροφορικούς της VIRTUAL TRIP για την πραγµατοποίηση κρίσιµων έργων πληροφορικής και επικοινωνιών Έργα µε υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις και στον πυρήνα των επιχειρηµατικών διαδικασιών

8 Αναλαµβάνοντας µεγάλα έργα [2/2] Emporiki Bank Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία FORTHnet Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Pfizer Hellas A.E. Sbokos Hotel Group Super Markets ΑΡΙΑ ΝΗ

9 Καινοτοµία 3: ίνοντας έµφαση στον Συνεργάτη

10 ίνοντας έµφαση στον Συνεργάτη Η VIRTUAL TRIP είναι η εταιρεία των πληροφορικών Ακολουθούµε το µοντέλο του «µάστορα» Άµεση σχέση, οικονοµική και ηθική, του παραγωγού µε το αποτέλεσµα της εργασίας του! Το αντικείµενο εργασιών προϋποθέτει την ικανοποίηση του εργαζοµένου από την εργασία του

11 Καινοτοµία 4: ίνοντας έµφαση στο επιστηµονικό επίπεδο

12 ίνοντας έµφαση στο επιστηµονικό επίπεδο Όλα τα µέλη της οµάδας της VIRTUAL TRIP είναι Πληροφορικοί, µε σπουδές σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήµια Πολλοί µε µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις Καλό θεωρητικό υπόβαθρο και σηµαντική πρακτική εµπειρία

13 Καινοτοµία 5: Συµµετέχοντας σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

14 Έρευνα και ανάπτυξη [1/2] H VIRTUAL TRIP συµµετέχει σε αριθµό έργων Έρευνας και Ανάπτυξης χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς ή / και κοινοτικούς φορείς Πετυχαίνει µεταφορά τεχνογνωσίας από την Έρευνα στην Παραγωγή Βελτιώνει τις γνώσεις και αναπτύσσει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού ηµιουργεί πανευρωπαϊκό δίκτυο συνεργατών

15 Έρευνα και ανάπτυξη [2/2] Ευρωπαϊκά έργα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (3): INNO-UTILITITES itrust NoAH Εθνικά έργα (9), Γ.Γ.Ε.Τ.: Mobile-Vision SecsPeer Saterm iguard e-training

16 Καινοτοµία 6: Επενδύοντας τα κέρδη

17 Επενδύοντας τα κέρδη 2001 (υπερ-δωδεκάµηνη χρήση) Kύκλος εργασιών 103,000 Κέρδη Επιδοτήσεις Ε&ΤΑ - Προσωπικό 5

18 Επενδύοντας τα κέρδη 2002 Kύκλος εργασιών 84,000 Κέρδη Επιδοτήσεις Ε&ΤΑ Προσωπικό 7

19 Επενδύοντας τα κέρδη 2003 Kύκλος εργασιών 225,000 Κέρδη 75,000 Επιδοτήσεις Ε&ΤΑ Προσωπικό 12

20 Επενδύοντας τα κέρδη 2004 (ασφαλής πρόβλεψη) Kύκλος εργασιών 420,000 Κέρδη Επιδοτήσεις Ε&ΤΑ Προσωπικό 15

21 Επενδύοντας τα κέρδη 2005 (εκτίµηση - στόχος) Kύκλος εργασιών 680,000 Κέρδη Επιδοτήσεις Ε&ΤΑ Προσωπικό 20

22 Μοντέλο ανάπτυξης Απόλυτη έµφαση στην ποιότητα και την καινοτοµία ιαρκής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Επανεπένδυση των κερδών Ανάπτυξη προϊόντων λογισµικού µε παγκόσµια εµβέλεια Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών πληροφορικής υψηλής προστιθέµενης αξίας

23 Καινοτοµία 7: ηµιουργώντας προϊόντα διεθνούς εµβέλειας

24 Προϊόντα διεθνούς εµβέλειας [1/2] Η ελληνική αγορά πληροφορικής είναι πολύ µικρή Αναπτύσσουµε προϊόντα τα οποία µπορούν να πωληθούν τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσµια αγορά Πιθανώς σε συνεργασία µε τρίτους φορείς

25 Προϊόντα διεθνούς εµβέλειας [2/2] VoteSecure MC²P² VTMS InsuranceManager i-law W-DocRep SyGramma, σε συνεργασία µε την Cytech Ltd, του Τεχνολογικού Πάρκου

26 Καινοτοµία 8: ιεθνείς συνεργασίες

27 ιεθνείς συνεργασίες [1/2] Η VIRTUAL TRIP έχει προχωρήσει στη σύναψη σειράς διεθνών συνεργασιών, που παρέχουν συµπληρωµατική τεχνογνωσία και προϊόντα, µε σκοπό την παροχή καινοτόµων και ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής

28 ιεθνείς συνεργασίες [2/2] Scali AS, Νορβηγία, High Performance Clustering Idylic SA, Γαλλία, Voice Web Technologies Naumen Inc., Ρωσία, Web Application Servers

29 Καινοτοµία 9: Η καινοτόµος λύση στην παραδοσιακή επιχείρηση

30 ηµιουργώντας ολοκληρωµένες λύσεις [1/6] Ηεταιρεία σας δουλεύει µε κάποιες διαδικασίες και παράγει / χρησιµοποιεί δεδοµένα Η VIRTUAL TRIP θα αναπτύξει το σχετικό πληροφοριακό σύστηµα βάσεων δεδοµένων Aυτή όµως είναι µόνο η αρχή...

31 ηµιουργώντας ολοκληρωµένες λύσεις [2/6] Οι συνεργάτες σας [υπάλληλοι, πελάτες, προµηθευτές, επενδυτές, κλπ] οφείλουν να έχουν πρόσβαση από πολλά σηµεία, χωρίς αυτό να επηρεάζει την απόδοσή τους Η VIRTUAL TRIP θα αναπτύξει το σύστηµα ώστε να είναι προσβάσιµο µέσω ιαδικτύου, από οπουδήποτε στον κόσµο και µε τις ίδιες συνθήκες

32 ηµιουργώντας ολοκληρωµένες λύσεις [3/6] Τα δεδοµένα σας όµως είναι εµπιστευτικά και η πιθανή διαρροή τους στον ανταγωνισµό θα δηµιουργούσε σηµαντικό πρόβληµα Η VIRTUAL TRIP θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει την αρχιτεκτονική του δικτύου σας ώστε το ρίσκο αυτό να ελαχιστοποιηθεί Στη συνέχεια θα κάνει περιοδικές επιθέσεις (penetration tests) ώστε να αποκαλύψει πιθανά κενα.

33 ηµιουργώντας ολοκληρωµένες λύσεις [4/6] Τα δεδοµένα σας είναι πολλά, και οι διαδικασίες απαιτητικές. Πολλοί χρήστες τα χρησιµοποιούν ταυτόχρονα. Καθυστερήσεις του συστήµατος µεταφράζονται σε οικονοµικές απώλειες. Οµοίως και πιθανά διαστήµατα µη-λειτουργίας Η VIRTUAL TRIP θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει την αρχιτεκτονική απόδοσης του συστήµατος ώστε να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο απόκρισης [response time] και να µεγιστοποιήσει τη διαθεσιµότητά του

34 ηµιουργώντας ολοκληρωµένες λύσεις [5/6] Τελικά, οι νέες υπηρεσίες πρέπει να χρησιµοποιούνται από κινούµενους χρήστες [mobile users], που είτε αγνοούν ή αδυνατούν να χρησιµοποιούν υπολογιστή Η VIRTUAL TRIP θα αναπτύξει µια διεπαφή Πολλαπλής Πρόσβασης ώστε οι υπηρεσίες να χρησιµοποιούνται µέσω SMS, Σταθερής / Κινητής Τηλεφωνίας, ΜΜS

35 ηµιουργώντας ολοκληρωµένες λύσεις [6/6] Καλά όλα αυτά, όµως... οι δεξιότητες του προσωπικού σας δεν ανταποκρίνονται στα νέα δεδοµένα Η VIRTUAL TRIP αναλαµβάνει την εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού σας, τόσο µέσω διαλέξεων και τεκµηρίωσης, όσο και µέσα από εξειδικευµένα ηλεκτρονικά συστήµατα

36 Καινοτοµία 10: Κρατώντας την ευελιξία ίνοντας έµφαση στο αποτέλεσµα

37 Κρατώντας την ευελιξία Έχουµε πλήρη επίγνωση πως ούτε µπορούµε ούτε πρέπει να κάνουµε τα πάντα στην Πληροφορική Περιορίζουµε τις δραστηριότητές µας τόσο όσο να επιτυγχάνουµε την αριστεία Για την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στους Πελάτες µας, έχουµε δηµιουργήσει ένα πλέγµα εξειδικευµένων, άριστων συνεργατών

38 ECI Ltd Εταιρεία Συµβούλων Οργάνωσης και Πληροφορικής ιανέµει, υλοποιεί και υποστηρίζει στην Ελλάδα το αµερικάνικο πακέτο MFG/Pro, κορυφαίο διεθνώς σε τοµείς ERP, WMS, SCM Ενιαία υλοποίηση έργων και κοινή εµπορική πολιτική Κοινή παρουσία µε τη VIRTUAL TRIP στη.ε.θ. 2004

39 IFIPCO Ltd Κορυφαία ελληνική εταιρεία στον τοµέα του εξειδικευµένου επιστηµονικού εξοπλισµού και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήµατα υψηλής τεχνολογίας Εξαιρετικά επιτυχηµένη συνεργασία στην ΕΜΥ, άριστη εκτέλεση και υποστήριξη Ολυµπιακού Έργου «Εκσυγχρονισµός ΕΜΥ»

40 I.T. Masters Ltd Εξειδικεύεται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής µε έµφαση στις ανάγκες των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων Πανελλήνιο και εξαιρετικά δραστήριο δίκτυο πωλήσεων ιάθεση και υποστήριξη λογισµικού που παράγει η VIRTUAL TRIP

41 NetScope Solutions S.A. Η κορυφαία ελληνική εταιρεία στον τοµέα των προϊόντων και υπηρεσιών ελέγχου και µετρήσεων υπολογιστικών και δικτυακών συστηµάτων [test-and-measurement] Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα τις διεθνώς κορυφαίες εταιρείες του τοµές ιαθέτει πολυµελή οµάδα πεπειραµένων Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών

42 Kernel Στρατηγικός συνεργάτης της VIRTUAL TRIP στον τοµέα της ολοκλήρωσης και την προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής στην αγορά της Κρήτης Αναπτύσσει εξειδικευµένες λύσεις λογισµικού για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις Υποστηρίζει την αδιάλειπτη λειτουργία υπολογιστικών συστηµάτων και δικτύων

43 Evermore Νέα, δυναµική εταιρεία επικοινωνίας και marketing µε βασικό εργαλείο το ιαδίκτυο και τις τεχνολογίες Πολυµέσων. Συνεργασία στην αποδοτική χρήση τεχνολογιών πληροφορικής σε ζητήµατα εταιρικής προώθησης

44 Αρκετή καινοτοµία λοιπόν......ποιό το αποτέλεσµα???

45 Ένα και µόνο: Εµπιστοσύνη Η VIRTUAL TRIP έπαιξε ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 Σε στενή συνεργασία µε την IFIPCO ανέπτυξε και υποστηρίζει 24/7 στη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων το δορυφορικό υποσύστηµα της ΕΜΥ, βασικό κοµµάτι του Ολυµπιακού Έργου «Εκσυγχρονισµός ΕΜΥ»

46

47 Καινοτοµία ++: ίνοντας συνέχεια

48 ίνοντας Συνέχεια [1/2] Στη Virtual Trip θέλουµε να παραµείνουµε ευέλικτοι Γνωρίζουµε ότι δεν µπορούµε να κάνουµε τα πάντα Αναδεικνύουµε επιχειρηµατικές ευκαιρίες µέσα από επιτυχηµένα έργα ηµιουργία νέων Τεχνοβλαστών Αναζήτηση επενδυτών

49 ίνοντας Συνέχεια [2/2] efront - EΠΙΓΝΩΣΙΣ ΕΠΕ, σε λειτουργία από τον Νοέµβριο 2003 Σύντοµα: VoteSecure - Ασφαλείς ψηφοφορίες στο ιαδίκτυο MC²P² - ιαχείριση περιεχοµένου πολλαπλής πρόσβασης SYGRAMMA [VT-Cytech Ltd.] Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Γραµµατειών...

50 Το Μήνυµα

51 Είµαστε έτοιµοι! Έτοιµοι να αποτελέσουµε τον επιχειρηµατικό σας συνεργάτη στην πληροφορική και τις επικοινωνίες Έτοιµοι να γίνουµε ο στρατηγικός τεχνολογικός σας συνεργάτης Έτοιµοι να αναπτύξουµε νέα, καινοτόµα, προϊόντα πληροφορικής Έτοιµοι να παρέχουµε εξειδικευµένες υπηρεσίες πληροφορικής Είµαστε έτοιµοι να αποκτήσουµε την εµπιστοσύνη σας!

52 Σας ευχαριστούµε πολύ!

Εταιρική Παρουσίαση. Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής & Digital Marketing με Καινοτόμες Τεχνολογίες

Εταιρική Παρουσίαση. Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής & Digital Marketing με Καινοτόμες Τεχνολογίες Εταιρική Παρουσίαση Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής & Digital Marketing με Καινοτόμες Τεχνολογίες Εξελισσόμενα Πληροφοριακά Συστήματα Διασφαλίζουν τη Διαρκή Απόδοση της Επένδυσής σας Eταιρεία Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Web: www.protianet.gr Email:info@protianet.gr Google: protianet Skype: protianet Tηλ: 2610 961200 Fax: 2610 961205. Εταιρική Παρουσίαση

Web: www.protianet.gr Email:info@protianet.gr Google: protianet Skype: protianet Tηλ: 2610 961200 Fax: 2610 961205. Εταιρική Παρουσίαση Web: www.protianet.gr Email:info@protianet.gr Google: protianet Skype: protianet Tηλ: 2610 961200 Fax: 2610 961205 Εταιρική Παρουσίαση Mε µια µατιά Η PROTIANET EΠΕ αποτελεί σήµερα µια σύγχρονη και δυναµική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικές της Cardisoft ΑΕ

Οι Στρατηγικές της Cardisoft ΑΕ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Στρατηγικές για την Πληροφορική και την Τηλεματική Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης Τίτλος Εργασίας Cardisoft ΑΕ Από το φοιτητή: Πιτσιούγκας Ευάγγελος ( ) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργασία: ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. 2004 Agiltech S.A. All Rights Reserved

Εταιρική Παρουσίαση. 2004 Agiltech S.A. All Rights Reserved Εταιρική Παρουσίαση 2004 Agiltech S.A. All Rights Reserved Prpsal Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 ιευθυντικά Στελέχη...3 1.2 Σκοπός...4 1.3 Στόχοι (µέχρι τέλος 2004)...4 2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr

www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr Αθήνα 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (E BANKING): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.» ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 40/04 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Product version: 2.0

Product version: 2.0 Product version: 2.0 SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2724433, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. SMARTPHONES...4

Διαβάστε περισσότερα

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 ΤΙΤΛΟΣ: «Η υποδοµή για την ηλεκτρονική επιχείρηση και τις ηλεκτρονικές αγορές» Συντονιστές: Σ.Σαρτζετάκης, Τ.Σκουρτσής Rapporteur: Τ.Σκουρτσής ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012 ims_cp_v08.doc COMPANY PROFILE 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ... 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ... 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008...

Διαβάστε περισσότερα

www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr

www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr Αθήνα 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικά οι δραστηριότητές της αναπτύσσονται σε τρεις Τοµείς: Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα, Αµυντικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα, Υπηρεσίες

Οργανωτικά οι δραστηριότητές της αναπτύσσονται σε τρεις Τοµείς: Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα, Αµυντικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα, Υπηρεσίες ΕΟ 23 ΜΚΤ 1, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - 4 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επιχείρηση που επιλέξαµε να κανουµε την ανάλυση του θέµατος µας είναι η Intracom. Ξεκινόντας θα παραθέσουµε µερικά εισαγωγικά στοιχεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Ελένη Παπανδρέου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING. Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING. Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση) Μέσα από την εργασία μας θα αναλύσουμε (1 από 2) Τ.Π.Ε Internet και Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Οµονοίας 80 α, 65403 Καβάλα, Τηλ. (2510) 836435, Fax (2510) 232351 http://www.metron-consulting.gr ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Γενικά Στοιχεία Νοµική Μορφή Οµόρρυθµος

Διαβάστε περισσότερα

ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1

ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1 Επιµέλεια: Ιωάννου Βασίλειος (Α.Μ.009/05) Καθηγητής: Ανθιµίδης

Διαβάστε περισσότερα

Innovative solutions dynamic results

Innovative solutions dynamic results www.diastasys.com Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting Innovative solutions dynamic results H DIASTASYS ιδρύθηκε το 2007 και είναι από τις δυναµικά ανερχόµενες και εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις 1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και κατά συνέπεια να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

ICAP People Solutions 7 κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες Ισχυρή παρουσία σε 5 χώρες

ICAP People Solutions 7 κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες Ισχυρή παρουσία σε 5 χώρες Special Reports Assessment Centers Incentives & Benefits Sales Training P R O F E S S I O N A L εκεµβριος 2011 Tεύχος 82 Τιµή 8 Ευρώ ICAP People Solutions 7 κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες Ισχυρή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.: 12175 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Μ.: 13058 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΡΙΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.: 12175 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Μ.: 13058 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΡΙΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ..Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ Ο ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα