Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ , URL: - Εmail:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ , URL: - Εmail:"

Transcript

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιµήσατε τον ποµποδέκτη TH-446. O ποµποδέκτης αυτός είναι σχεδιασµένος και βασισµένος σε τεχνολογίες αιχµής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήµατα λειτουργία. Έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο που να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών για εύκολο χειρισµό και αξιοπιστία. Με την πρέπουσα προσοχή ο ποµποδέκτης TH-446 θα σας χαρίσει ευχαρίστηση µε την απλότητα του χειρισµού του και τις έξυπνες λειτουργίες που διαθέτει. Το εγχειρίδιο αυτό καλύπτει την λειτουργία του µοντέλου TH-446. Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει τις προδιαγραφές PMR446. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εκποµπή λήψη PMR 446 έκτης Ραδιοφωνίας FM (70 ~ 108 MHz) Κωδικοποιητή/Αποκωδικοποιητή CTCSS/DCS Αντιστροφή Συχνότητας 128 κανάλια µνήµης Κρυπτοφωνία Επιλογή Στάθµης Ισχύος High/Low Λειτουργία VOX Εύκολη λειτουργία µενού µε τρία πλήκτρα Προγραµµατισµός µέσω Η/Υ Σάρωση τόνων CTCSS/DCS Επιλογή εύρους ζώνης (Wide/Narrow) Κλωνοποίηση µέσω καλωδίου

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 Συµβουλές Χρήσης 02 Έλεγχος συσκευασίας και εξοπλισµού 02 Μπαταρία 03 Εγκατάσταση στάνταρ αξεσουάρ 05 Εξοικείωση µε τον ποµποδέκτη 07 Βασικές λειτουργίες του ποµποδέκτη 09 Σάρωση 10 Μενού Ρυθµίσεις 16 Επεξεργασία Συχνότητας Καναλιών / Κλωνοποίηση µε καλώδιο 17 Έξτρα αξεσουάρ 17 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 18 Αντιµετώπιση Βλαβών Συµβουλές Χρήσης Παρακαλούµε να διαβάσετε τις παρακάτω σύντοµες οδηγίες. Η µη συµµόρφωση σας µε αυτούς τους κανόνες µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα ή παραβίαση του νόµου. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισµούς που ισχύουν για τη χρήση ποµποδεκτών τύπου PMR446. Η εσφαλµένη χρήση µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την παραβίαση του νόµου και την επιβολή ποινών. Η συσκευή προορίζεται για χρήση στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σβήνεται τον ποµποδέκτη κατά την είσοδο σας σε περιοχές µε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά. Μη φορτίζεται ή αλλάζεται τη µπαταρία σε περιοχές µε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά. Μη χρησιµοποιείτε τον ποµποδέκτη αν η κεραία είναι κατεστραµµένη. Η επαφή µε κατεστραµµένη κεραία µπορεί να προκαλέσει έγκαυµα. Μην αποσυναρµολογείτε τον ποµποδέκτη, τυχόν εργασία συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Για να αποφύγετε προβλήµατα που προκαλούνται από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ή την ηλεκτρονική συµβατότητα, σβήνετε πάντα τον ποµποδέκτη όταν συναντάτε επιγραφές που να αναφέρουν Μη χρησιµοποιείτε ασύρµατες συσκευές, σε χώρους όπως νοσοκοµεία και σε άλλα κέντρα υγείας. Σε ένα όχηµα µε αερόσακους, µη τοποθετείτε τον ποµποδέκτη στην εµβέλεια της περιοχής ανάπτυξης του αερόσακου. Μην αποθηκεύεται τη συσκευή σε ζεστά µέρη ή σε µέρη που υπάρχει άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Κατά την εκποµπή διατηρείτε απόσταση από την κεραία τουλάχιστον 5cm. Αν βγει καπνός ή έντονη µυρωδιά από τον ποµποδέκτη, σβήστε τον αµέσως και αποταθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο. Αποφύγετε την παρατεταµένη εκποµπή, κάτι τέτοιο θα µπορούσε να υπερθερµάνει τη συσκευή και να προκαλέσει έγκαυµα στο χρήστη. 01

4 Έλεγχος συσκευασίας και εξοπλισµού Αποσυσκευάστε προσεκτικά τον ποµποδέκτη σας. Πριν πετάξετε την συσκευασία σας συµβουλεύουµε να ελέγξετε το περιεχόµενο της συσκευασίας µε τα παρακάτω στάνταρ αξεσουάρ. Αν λείπει κάτι από την συσκευασία ή έχει καταστραφεί κατά την αποστολή, παρακαλούµε ειδοποιήστε άµεσα τον τοπικό αντιπρόσωπο της. Μπαταρία Κατά την αποστολή από το εργοστάσιο η µπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισµένη. Φορτίστε µια καινούργια µπαταρία µια µπαταρία που έχετε να χρησιµοποιήσετε για αρκετό διάστηµα. Κάνοντας δυο µε τρεις φορές ένα πλήρη κύκλο φόρτισης εκφόρτισης, η µπαταρία θα αποκτήσει τη µέγιστη χωρητικότητα της. Όταν αδειάσει µια µπαταρία αλλάχτε την ή φορτίστε την. 02

5 Εγκατάσταση Στάνταρ Αξεσουάρ Τοποθέτηση/Αφαίρεση Μπαταρίας Ευθυγραµµίστε τις αυλακώσεις στο κάτω µέρος της µπαταρίας µε τα αντίστοιχα ανοίγµατα στο κάτω µέρος του ποµποδέκτη. Τοποθετήστε τις αυλακώσεις στα ανοίγµατα και πιέστε το πάνω µέρος της µπαταρίας µέχρι να ακουστεί ένα κλικ και να κλειδώσει (εικόνα 1). Για να αφαιρέσετε τώρα τη µπαταρία, πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο ποµποδέκτης είναι σβηστός. Στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια στο επάνω µέρος της µπαταρίας και τραβήξτε τη µπαταρία προς τα πίσω έτσι ώστε να αποχωριστεί από τον ποµποδέκτη (εικόνα 2). Τοποθέτηση/Αφαίρεση Κλιπ Ζώνης 1. Ευθυγραµµίστε τις δυο οπές του κλιπ ζώνης µε τις αντίστοιχες οπές στο πίσω µέρος του ποµποδέκτη όπως φαίνονται στην εικόνα 5 και στερεώστε µε τις παρεχόµενες βίδες. 2. Για να αφαιρέσετε το κλιπ ζώνης ξεβιδώστε πρώτα τις βίδες και στη συνέχεια αφαιρέστε το κλιπ. 03

6 Τοποθέτηση εξωτερικού µικροµεγάφωνου Ανασηκώστε το κάλυµµα του µικροµεγάφωνου στη δεξιά µεριά του ποµποδέκτη και τοποθετήστε στην υποδοχή το µικροµεγάφωνο (εικόνα 7). Λουράκι Καρπού Περάστε το λουράκι καρπού µέσα από την οπή που βρίσκεται στο επάνω δεξιό άκρο του ποµποδέκτη (εικόνα 8). 04

7 Εξοικείωση µε τον ποµποδέκτη 05

8 Οθόνη LCD Θα δείτε διάφορα εικονίδια στην οθόνη του ποµποδέκτη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει στην αναγνώριση της λειτουργίας κάθε ενός από αυτά τα εικονίδια. 06

9 Καταστάσεις Λειτουργίας Βασικές Λειτουργίες του Ποµποδέκτη 1) Λειτουργία καναλοποίησης (CH) Στη λειτουργία καναλοποίησης εµφανίζεται στην οθόνη ΜΟΝΟ η ένδειξη του αριθµού του επιλεγµένου καναλιού. 2) Λειτουργία Συχνότητας /Καναλιού (FR) Κάθε φορά που ανοίγεται τον ποµποδέκτη µε πατηµένο το πλήκτρο, εναλλάσσονται µεταξύ τους οι λειτουργίες εµφάνισης της συχνότητας (FR) και της καναλοποίησης (CH). H τρέχουσα λειτουργία αποθηκεύεται αυτόµατα µετά την επιλογή της. Κατά τη λειτουργία καναλοποίησης για να επιλέξετε το κανάλι που επιθυµείτε περιστρέψτε δεξιά ή αριστερά τον επιλογέα. Βασικοί Χειρισµοί Όλοι οι βασικοί χειρισµοί του ποµποδέκτη πραγµατοποιούνται από τα 3 βασικά του πλήκτρα: : Πλήκτρο Exit/Back 1) Στιγµιαίο πάτηµα για µεταφορά στο προηγούµενο µενού. 2) Παρατεταµένο πάτηµα για µεταφορά σε κατάσταση αναµονής. : Πλήκτρο ΜENU Στιγµιαίο πάτηµα για να µπείτε στη κατάσταση ρυθµίσεων (SET MODE). Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθµίσεις στο κεφάλαιο Μενού/Ρυθµίσεις. : Πλήκτρο Scan/Keypad Lock 1) Στιγµιαίο πάτηµα για να ξεκινήσει µια σάρωση για να σταµατήσει η σάρωση πιέστε ξανά το πλήκτρο ή το [ΜΟΝΙ]. 2) Παρατεταµένο πάτηµα (για 2 περίπου) ενεργοποιεί το κλείδωµα των πλήκτρων. Πιέστε ξανά για 2 για να ξεκλειδωθούν τα πλήκτρα. Άνοιγµα/Σβήσιµο του ποµποδέκτη Για να ανοίξετε τον ποµποδέκτη περιστρέψτε προς τα δεξιά το κουπί PWR/VOL µέχρι που να ακουστεί ένα µπιπ. Για να τον σβήσετε περιστρέψτε το κουµπί PWR/VOL προς τα αριστερά µέχρι να ακουστεί ένα το χαρακτηριστικό κλικ του διακόπτη που κλείνει. Ρύθµιση της έντασης του ήχου Περιστροφή προς τα δεξιά του κουµπιού PWR/VOL αυξάνει την ένταση του ήχου ενώ η περιστροφή του προς τα αριστερά την µειώνει. Επιλέξτε τη στάθµη έντασης που επιθυµείτε. Προσοχή στην ρύθµιση της έντασης όταν χρησιµοποιείτε µικροακουστικό. 07

10 Βασικές Λειτουργίες Ποµποδέκτη (συνέχεια) Επιλογή καναλιού λειτουργίας Για να επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι λειτουργίας περιστρέψτε αριστερά/δεξιά τον επιλογέα για να επιλέξετε ένα από τα 128 κανάλια. Εκποµπή (PTT) Για να εκπέµψετε πατήστε το κουµπί [PTT] και µιλήστε στο µικρόφωνο µε την κανονική ένταση στη φωνή σας. Κρατήστε το στόµα σας σε απόσταση 5cm από το µικρόφωνο, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της ποιότητας εκποµπής. Σηµειώστε : 1) Πιέζοντας το [PTT] το ενδεικτικό led ανάβει κόκκινα. 2) Για επιστροφή τη λήψη αφήστε το [PTT] µετά την ολοκλήρωση της εκποµπής. Εκποµπή µε τη χρήση VOX H λειτουργία VOX (Voice Operated Transmitting) επιτρέπει την ενεργοποίηση της εκποµπής µε την οµιλία. Για να χρησιµοποιηθεί η λειτουργία VOX θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µικροακουστικό. 1) Πιέστε το πλήκτρο για να µπείτε στις λειτουργίες ρυθµίσεων. Επιλέξτε το µενού Νο 09 και επιλέξτε τη στάθµη (1 ~ 9) για τη λειτουργία vox. Επιλέγοντας µια µικρή στάθµη (πχ 1) θα πρέπει να µιλάµε πολύ δυνατά στο µικρόφωνο για να ενεργοποιηθεί η εκποµπή, ενώ αντίθετα αν επιλέξου- µε µια µεγάλη στάθµη (πχ 8) τότε η εκποµπή θα ενεργοποιηθεί µιλώντας µε κανονική ένταση. 2) Μιλώντας στο µικρόφωνο ενεργοποιείται αυτόµατα η εκποµπή. Χρήση του πλήκτρου [ΜΟΝΙ] Πιέζοντας το πλήκτρο [ΜΟΝΙ] µπορείτε να ελέγξετε τη τρέχουσα συχνότητα για χαµηλά σήµατα. Το πάτη- µα του πλήκτρου [ΜΟΝΙ] ανοίγει τη φίµωση (squelch) έτσι ώστε να µπορείτε να ακούσετε και τα χαµηλότερης έντασης σήµατα. Κλείδωµα πλήκτρων Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέζοντας παρατεταµένα (για 2 περίπου) το πλήκτρο κλειδώνουν τα πλήκτρα του ποµποδέκτη. Για να ξεκλειδώσουν πιέστε πάλι παρατεταµένα το παραπάνω πλήκτρο. 08

11 Σάρωση Ενόσω βρίσκεστε σε κατάσταση αναµονής, πιέζοντας στιγµιαία το πλήκτρο ξεκινάει η σάρωση. Μπορείτε να αλλάξετε τη κατεύθυνση της σάρωσης περιστρέφοντας τον επιλογέα αριστερά ή δεξιά. Για να βγείτε από τη σάρωση πιέστε ένα από τα πλήκτρα, [ΜΟΝΙ] ή [PTT]. Για να επιλέξετε µια από τις διαθέσιµες λειτουργίες σάρωσης, πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο µέχρι να φτάσετε στο µενού No 05 SCN και στη συνέχεια περιστρέφοντας τον επιλογέα διαλέξτε µια από τις διαθέσιµες λειτουργίες OFF, CH, CT ή DCS, για την επιβεβαίωση της επιλογής σας πιέστε το πλήκτρο [PTT]. Σάρωση καναλιού 1. Όταν είστε σε λειτουργία καναλοποίησης (CH), πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο µέχρι να φτάσετε στο µενού No 05 και στη συνέχεια περιστρέφοντας τον επιλογέα επιλέξτε SCN CH. Εν συνεχεία επιστρέψτε στη κατάσταση αναµονής (πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο ). 2. Για να ξεκινήσει η σάρωση πιέστε το πλήκτρο. Σηµείωση: Για να ξεκινήσει η σάρωση πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 κανάλια µε δεδοµένα. 3. Για να αλλάξει η φορά της σάρωσης περιστρέψτε τον επιλογέα κατά τη διάρκεια της σάρωσης. 4. Αν ληφθεί κάποιο σήµα κατά τη διάρκεια της σάρωσης, η σάρωση σταµατάει για 5 στο κανάλι µε το σήµα και στη συνέχεια συνεχίζει ασχέτως αν υπάρχει το σήµα ή έχει χαθεί. 5. Για να τερµατιστεί η σάρωση πιέστε το πλήκτρο. Σάρωση κατά προτεραιότητα Όταν είστε στη σάρωση καναλιών µπορείτε να ορίσετε ένα κανάλι το οποίο θα παρακολουθείται συνεχώς από τη σάρωση. Για να ορίσετε το κανάλι ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα: Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο µέχρι να φτάσετε στο µενού No 06, κατόπιν περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε το κανάλι της αρεσκείας σας και τέλος πιέστε το [PTT] για επιβεβαίωση. Αν επιλέξετε OFF δεν θα επιλέγετε η σάρωση κατά προτεραιότητα όταν ξεκινάει η σάρωση. Σάρωση CTCSS 1. Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο µέχρις ότου να φτάσετε στο µενού No 05 και στη συνέχεια περιστρέφοντας τον επιλογέα επιλέξτε SCN CT και τέλος επιστρέψτε σε κατάσταση αναµονής µε ένα παρατεταµένο πάτηµα στο πλήκτρο. 2. Ενώ βρίσκεστε σε αναµονή πιέστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει η σάρωση CTCCS 3. Για να αλλάξετε διεύθυνση σάρωσης περιστρέψτε τον επιλογέα αριστερά/δεξιά. 09

12 Σάρωση CTCSS (συνέχεια) 4. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης CTCSS, αν ληφθεί κάποιος υπότονος ο δέκτης θα εµφανίσει τη συχνότητα του στην οθόνη και θα παραµείνει έως ότου δώσετε µια καινούργια κατεύθυνση σάρωσης περιστρέφοντας τον επιλογέα. Τότε ο ποµποδέκτης θα τελειώσει µε τον τρέχοντα υπότονο και θα ξεκινήσει µια καινούργια σάρωση. 5. Για να τελειώσετε µε την σάρωση πιέστε. Σάρωση DCS 1. Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο µέχρις ότου να φτάσετε στο µενού No 05 και στη συνέχεια περιστρέφοντας τον επιλογέα επιλέξτε SCN DCS και τέλος επιστρέψτε σε κατάσταση αναµονής µε ένα παρατεταµένο πάτηµα στο πλήκτρο. 2. Ενώ βρίσκεστε σε αναµονή πιέστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει η σάρωση DCS 3. Για να αλλάξετε διεύθυνση σάρωσης περιστρέψτε τον επιλογέα αριστερά/δεξιά. 4. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης DCS, αν ληφθεί κάποιος ψηφιακός κωδικός ο δέκτης θα τον εµφανίσει στην οθόνη και θα παραµείνει έως ότου δώσετε µια καινούργια κατεύθυνση σάρωσης περιστρέφοντας τον επιλογέα. Τότε ο ποµποδέκτης θα τελειώσει µε τον τρέχοντα ψηφιακό κωδικό και θα ξεκινήσει µια καινούργια σάρωση. 5. Για να τελειώσετε µε την σάρωση πιέστε. ΜΕΝΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέζοντας το πλήκτρο, ενεργοποιείται το µενού ρυθµίσεων. Το µενού περιέχει 15 ρυθµίσεις. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο εµφανίζεται στην οθόνη το επό- µενο µενού, αν πιέσετε το πλήκτρο επιστρέφετε στο προηγούµενο µενού. Επιλέξτε το µενού που θέλετε και για να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθµιση του, περιστρέψτε τον επιλογέα. Για να αποθηκευτεί η νέα ρύθµιση πιέστε το πλήκτρο [PTT]. Για να βγείτε από τις ρυθµίσεις και να επιστρέψετε στη κατάσταση αναµονής πιέστε παρατεταµένα (για περίπου 2 ) το πλήκτρο. 10

13 Μενού Ρυθµίσεων (συνέχεια) Ρύθµιση Τονικής Φίµωσης (CTCSS) και Ψηφιακού Κωδικού(DCS) Λήψης Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 01 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη RX CT/RX DCS. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε τη µέθοδο σηµατοδοσίας για τη λήψη από τις διαθέσιµες RX CT (Τονικό Squelch) ή RX DCS (Ψηφιακός Κωδικός). Για επιβεβαίωση πιέστε το [PTT]. Στη συνέχεια η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει σε CT OFF ή DCS OFF ανάλογα µε το τι επιλογή σηµατοδοσίας έχετε κάνει. Για να επιλέξετε τώρα υπότονο CT (67.0~254.1Hz) ή κάποιο ψηφιακό κωδικό (023~754) περιστρέψτε τον επιλογέα και αφού τον επιλέξετε, αποθηκεύστε τον πατώντας το πλήκτρο [PTT] εν συνεχεία θα µεταβείτε στο επόµενο µενού. Στην οθόνη εµφανίζεται η τρέχουσα ρύθµιση σηµατοδοσίας, για να διαλέξετε έναν άλλο υπότονο (από τους 50 διαθέσιµους) ή κάποιον άλλο ψηφιακό κωδικό (από τους 107 διαθέσιµους) περιστρέψτε ξανά τον επιλογέα και πιέστε [PTT] για επιβεβαίωση. Για να διαλέξετε αρνητικό ή θετικό πρόσηµο για το DCS µετά τη ρύθµιση του πιέστε το πλήκτρο [ΜΟΝΙ]. Ρύθµιση Τονικής Φίµωσης (CTCSS) και Ψηφιακού Κωδικού(DCS) Εκποµπής Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 02 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ΤX CT/RX DCS. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε τη µέθοδο σηµατοδοσίας για την εκποµπή από τις διαθέσιµες TX CT (Τονικό Squelch) ή TX DCS (Ψηφιακός Κωδικός). Για επιβεβαίωση πιέστε το [PTT]. Στη συνέχεια η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει σε CT OFF ή DCS OFF ανάλογα µε το τι επιλογή σηµατοδοσίας έχετε κάνει. Η επιλογή τόνου ή ψηφιακού κωδικού είναι η ίδια µε αυτή που ισχύει για τους υπότονους και ψηφιακούς κωδικούς λήψης. Στη συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες µε τους υπότονους (CTCSS) και ψηφιακούς κωδικούς (DCS) για εκποµπή και λήψη. 11

14 Μενού Ρυθµίσεων (συνέχεια) Ρύθµιση Ισχύος Εξόδου Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 03 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη PWR H/M/L. Επιλέξτε τη στάθµη ισχύος εξόδου που θέλετε και αποθηκεύστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο [PTT]. Η =Μέγιστη ισχύς εξόδου, M= Μέση ισχύς εξόδου και L= Χαµηλή ισχύς εξόδου. 12

15 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κρυπτοφωνίας Μενού Ρυθµίσεων (συνέχεια) Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 04 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη SCR ON/OFF. Για να ενεργοποιήσετε την κρυπτοφωνία επιλέξτε ON περιστρέφοντας τον επιλογέα και αποθηκεύστε πιέζοντας το [PTT]. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της κρυπτοφωνίας επιλέξτε OFF και αποθηκεύστε πιέζοντας το [PTT]. Επιλογή είδους σάρωσης Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 05 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη SCΝ OFF/CH/CT/DCS. Επιλέξτε το είδος της σάρωσης που θέλετε και αποθηκεύστε την επιλογή σας πιέζοντας το πλήκτρο [PTT]. OFF : Απενεργοποίηση της σάρωσης CH : Σάρωση καναλιών CT : Σάρωση για υπότονο CTCSS DCS : Σάρωση για ψηφιακό κωδικό DCS Σάρωση κατά προτεραιότητα Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 06 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη PRI OFF/1~128. Επιλέξτε το κανάλι προτεραιότητας ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας (OFF) και αποθηκεύστε την επιλογή σας πιέζοντας το πλήκτρο [PTT]. OFF : Απενεργοποίηση της σάρωσης προτεραιότητας 1~128 : Το κανάλι που θα σαρώνεται κατά προτεραιότητα Ρύθµιση αντιστροφής συχνότητας Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 07 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη REV ON/OFF. Επιλέξτε τη ρύθµιση που θέλετε και αποθηκεύστε την επιλογή σας πιέζοντας το πλήκτρο [PTT]. Αν επιλέξετε ON τότε η συχνότητα λήψης του ποµποδέκτη θα γίνει η συχνότητα εκποµπής και η συχνότητα εκποµπής θα γίνει η συχνότητα λήψης. Aν επιλέξετε OFF τότε η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί. 13

16 Επιλογή στάθµης φίµωσης (SQUELCH) Μενού Ρυθµίσεων (συνέχεια) Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 08 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη SQL 0~9. Επιλέξτε µια ρύθµιση της στάθµης της φίµωσης (squelch) περιστρέφοντας τον επιλογέα και αποθηκεύστε την επιλογή σας πιέζοντας το [PTT]. Ρύθµιση εξοικονόµησης ενέργειας Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 09 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη SAV ON/OFF. Επιλέξτε µια ρύθµιση που επιθυµείτε περιστρέφοντας τον επιλογέα και αποθηκεύστε την επιλογή σας πιέζοντας το [PTT]. ON : Ενεργοποίηση της εξοικονόµησης ενέργειας OFF : Απενεργοποίηση της εξοικονόµησης ενέργειας Ρύθµιση χρόνου εκποµπής Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 10 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ΤΟΤ OFF/15/30 -/300. Επιλέξτε µια ρύθµιση για τον χρόνο εκποµπής που επιθυµείτε περιστρέφοντας τον επιλογέα και αποθηκεύστε την επιλογή σας πιέζοντας το [PTT]. Αν επιλέξετε OFF δεν θα υπάρξει κανένας περιορισµός στο χρόνο εκποµπής. Αν τώρα για παράδειγµα επιλέξετε τη ρύθµιση 30S, αν εκπέµψετε πάνω από 30 ο ποµποδέκτης σταµατάει αυτόµατα την εκποµπή του. Κλείδωµα απασχοληµένου καναλιού Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 11 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη BCL OFF/WAV/COD. Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε περιστρέφοντας τον επιλογέα και αποθηκεύστε την επιλογή σας πιέζοντας το [PTT]. Αν επιλέξετε OFF θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία. Αν επιλέξετε WAV ο ποµποδέκτης δεν µπορεί να εκπέµψει στο τρέχον κανάλι αν υπάρχει συνοµιλία σε εξέλιξη θα ακουστεί ένα συνεχές προειδοποιητικό µπιπ και παραµένει στο κανάλι µέχρι να χαθεί το σήµα. Αν τέλος επιλέξετε COD τότε ο ποµποδέκτης δεν µπορεί να εκπέµψει στο τρέχον κανάλι αν ληφθεί ένα φέρον και ο τόνος σηµατοδοσίας είναι ίδιοι µε τους δικούς µας. Ο ποµποδέκτης θα µπορέσει να εκπέµψει στο κανάλι όταν χαθεί το σήµα. Ρύθµιση τόνων προειδοποιήσεων Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 12 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη BP ON/OFF. Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε περιστρέφοντας τον επιλογέα και αποθηκεύστε την επιλογή σας πιέζοντας το [PTT]. Αν επιλέξετε OFF θα απενεργοποιηθούν οι τόνοι ενώ αν επιλέξετε OΝ θα ενεργοποιηθούν. 14

17 Ρύθµιση της φωτισµού της οθόνης Μενού Ρυθµίσεων (συνέχεια) Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 13 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη LMP ON/KEY/OFF. Επιλέξτε µια ρύθµιση για τον φωτισµό της οθόνης περιστρέφοντας τον επιλογέα και αποθηκεύστε την επιλογή σας πιέζοντας το [PTT]. ΟΝ : Ο φωτισµός είναι ΜΟΝΙΜΑ αναµµένος (µεγάλη κατανάλωση µπαταρίας) ΚΕΥ: Ο φωτισµός θα σβήνει αυτόµατα 10 µετά από τον τελευταίο χειρισµό OFF: O φωτισµός θα είναι ΜΟΝΙΜΑ σβηστός. Ρύθµιση της στάθµης VOX Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 14 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη VOX OFF/1~9. Επιλέξτε τη στάθµη ενεργοποίησης του VOX (1~9) περιστρέφοντας τον επιλογέα και αποθηκεύστε την επιλογή σας πιέζοντας το [PTT]. ΟFF : Η λειτουργία του VOX απενεργοποιείται 1~9 : Οι επιλογές για τη στάθµη ενεργοποίησης του VOX Παρακολούθηση σήµατος κατά τη διάρκεια ακρόασης ραδιοφωνίας FM Όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και περιστρέψτε τον επιλογέα έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού No 15 στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη DW ON/OFF. Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε περιστρέφοντας τον επιλογέα και αποθηκεύστε την επιλογή σας πιέζοντας το [PTT]. Όταν κάνετε λήψη ραδιοφωνίας FM και έχει ενεργοποιηθεί η παραπάνω λειτουργία(dw ON), αν υπάρξει κάποιο σήµα στη µπάντα των UHF, η ραδιοφωνική λήψη σταµατάει αυτόµατα και ταυτόχρονα ξεκινά και η λήψη του σήµατος H λήψη της ραδιοφωνίας επανέρχεται 5 δευτερόλεπτα µετά το τέλος της λήψης του σήµατος στη µπάντα των UHF. Αν απενεργοποιηθεί η λειτουργία (DW OFF), ο ποµποδέκτης παραµένει µόνιµα στη λήψη ραδιοφωνίας FM χωρίς να ελέγχει για τυχόν σήµατα την µπάντα των UHF. Λειτουργία Ραδιοφώνου FM (προαιρετική) Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του ραδιοφωνικού δέκτη Για να ενεργοποιήσετε τον ραδιοφωνικό δέκτη όταν είστε σε κατάσταση αναµονής πιέστε το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο [ΜΟΝΙ], η ίδια ακολουθία πλήκτρων τον απενεργοποιεί. Σάρωση της ραδιοφωνικής µπάντας των FM Όταν είναι ενεργοποιηµένος ο δέκτης ραδιοφωνίας πιέστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει η σάρωση για την ανεύρεση ραδιοφωνικών σταθµών. Για να αλλάξει η διεύθυνση σάρωσης περιστρέψτε τον επιλογέα αριστερά ή δεξιά. Αν βρεθεί κάποιο σήµα ο δέκτης παραµένει σε αυτό και η σάρωση σταµατάει αυτόµατα. 15

18 Μενού Ρυθµίσεων (συνέχεια) Χειροκίνητη επιλογή της συχνότητας στον ραδιοφωνικό δέκτη Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία του ραδιοφώνου FM για να εισάγετε χειροκίνητα κάποια συγκεκριµένη συχνότητα της ραδιοφωνικής µπάντας των FM µε τη βοήθεια του επιλογέα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για περίπου Έχετε ήδη µπει στη λειτουργία χειροκίνητης εισαγωγής της συχνότητας του ραδιοφωνικού σταθµού και το 1ο ψηφίο στη οθόνη αναβοσβήνει, περιµένοντας από εσάς την εισαγωγή του 1ου ψηφίου της συχνότητας. Επιλέξτε το µε περιστροφή του επιλογέα και αποθηκεύστε το µε το πάτηµα του πλήκτρου [PTT]. Στη συνέχεια αναβοσβήνει το 2ο ψηφίο, ακολουθείστε τη παραπάνω διαδικασία για όλα τα ψηφία της συχνότητας που θέλετε και όταν τελειώσετε πατήστε το πλήκτρο [PTT] για επιβεβαίωση της εισαγωγής, αποθήκευση και έξοδο από την λειτουργία χειροκίνητης εισαγωγής ραδιοφωνικής συχνότητας FM. Κλωνοποίηση µε καλώδιο Ετοιµάστε 2 τεµάχια ΤΗ-446 και 1 τεµάχιο το ειδικό καλώδιο κλωνοποίησης. Ο κύριος ποµποδέκτης ( εκείνος που θα στέλνει τα δεδοµένα κατά τη διάρκεια της κλωνοποίησης) και ο ποµποδέκτης προορισµού (εκείνος που θα λαµβάνει δεδοµένα κατά τη διάρκεια της κλωνοποίησης). Για να αντιγράψετε τα στοιχεία του πηγαίου δέκτη στον δέκτη προορισµού ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 1. Κρατήστε πατηµένα τα πλήκτρα και [ΜΟΝΙ] και στη συνέχει ανοίξτε τον κύριο ποµποδέκτη. Στην οθόνη του θα εµφανιστεί η ένδειξη CLONE και θα µπει σε κατάσταση αναµονής για κλωνοποίηση στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [ΜΟΝΙ] και. 2. Συνδέστε τους δυο ποµποδέκτες µε το καλώδιο αντιγραφής και ανοίξτε τον ποµποδέκτη προορισµού. 3. Για να ξεκινήσει η µεταφορά δεδοµένων πιέστε το πλήκτρο [ΜΟΝΙ] στον κύριο ποµποδέκτη. Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής στην οθόνη του κύριου ποµποδέκτη εµφανίζεται το µήνυµα CLOU, ενώ στην οθόνη του ποµποδέκτη προορισµού εµφανίζεται το µήνυµα CLIN. Επίσης το ενδεικτικό του κύριου ποµποδέκτη ανάβει κόκκινο, ενώ αυτό του ποµποδέκτη προορισµού πράσινο. Αν η αντιγραφή τελειώσει επιτυχώς, στην οθόνη του κύριου ποµποδέκτη εµφανίζεται το µήνυµα End, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας εµφανίζεται το µήνυµα Err και στις δυο περιπτώσεις επιστρέφει στην κατάσταση 16

19 Κλωνοποίηση µε καλώδιο (συνέχεια) προετοιµασίας της κλωνοποίησης (στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα Clone ). Αν θελήσετε να αντιγράψετε και άλλον ποµποδέκτη, συνδέστε τον µε το καλώδιο αντιγραφής και πιέστε το πλήκτρο [ΜΟΝΙ] στον κύριο ποµποδέκτη για να ξεκινήσει η νέα αντιγραφή. Έξτρα Αξεσουάρ 17

20 18

21 Αντιµετώπιση Βλαβών Πρόβληµα εν τροφοδοτείται ο ποµποδέκτης Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής µικραίνει, ακόµα και αν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως. εν µπορείτε να επικοινωνήσετε µε άλλους ποµποδέκτες της ίδιας οµάδας. εν µπορεί να υπάρξει επικοινωνία µε κάποια άλλη οµάδα. Λύση /Συµβουλή Η µπαταρία έχει αδειάσει. Επαναφορτίστε ή αλλάξτε µπαταρία. Η µπαταρία έχει τοποθετηθεί λάθος. Αφαιρέστε την και τοποθετήστε την ξανά µε τον σωστό τρόπο. Η µπαταρία έχει φτάσει στο τέλος της λειτουργίας της. Αντικαταστήστε την µε µια καινούργια Ελέγξτε αν οι υπότονοι CTCSS ή οι ψηφιακοί κωδικοί DCS έχουν εισαχθεί σωστά. Απενεργοποιήστε τους υπότονους CTCSS ή τους ψηφιακούς κωδικούς DCS και ξαναπροσπαθήστε. Ζητήστε από την άλλη οµάδα να σας κοινοποιήσει τους υπότονους CTCSS ή τους ψηφιακούς κωδικούς που χρησιµοποιεί. 19

22

23

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας Συσκευασία του πομποδέκτη. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πομποδέκτη. Σας συνιστούμε να εντοπίσει τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πριν την απόρριψη της συσκευασίας υλικό. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Πανίσχυρος Ασύρµατος µε Αναµεταδότη VHF/UHF Dual Band, Full Duplex, Cross-band repeater, Κρυπτοφωνία(SCR), VOX, Radio FM κ.α. 1.1. - Εγκαταστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Βάλτε την

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη LCD με

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιµήσατε τον ποµποδέκτη TYT-800. O ποµποδέκτης αυτός είναι σχεδιασµένος και βασισµένος σε τεχνολογίες αιχµής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήµατα λειτουργία. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιμήσατε τον πομποδέκτη TH-F5. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος σε τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433)

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω μέρη : 2 x Βασική Μονάδα (μηχάνημα με την κεραία)

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε τον πομποδέκτη μας TH-UVF1. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος στις τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR 1 WOUXUN KG-699E ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ποµποδέκτης BAOFENG UV3R είναι ένας ποµποδέκτης µινιατούρα διπλής µπάντας µε πάρα πολλά χαρίσµατα, ο οποίος θα σας χαρίσει απρόσκοπτη επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη του ραδιοδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 Ασύρµατος Μοντέλο MT 975 ΕΛΛ ΗΝΙΚΑ 1 11 10 2 3 1. Κεραία 2. Εξωτερικό Ηχείο / Βύσμα μικροφώνου 3. Κουμπί έντασης ON/OFF 4. Κουμπί λειτουργίας 5. Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τον ποµποδέκτη της TYT TH-UVF9. Η TYT παρέχει πάντοτε προϊόντα υψηλής ποιότητας, µοντέρνας σχεδίασης και σταθερής λειτουργίας. Καθώς µαθαίνετε τη χρήση του ποµποδέκτη θα

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΟΚΙ ΤΟΚΙ ΡΟΛOΓΙΑ (FREETALKER) 2 TEM. Εγχειρίδιο Συγχαρητήρια! Αυτός ο διπλός τρόπος επικοινωνίας αντιπροσωπεύει ό,τι πιο προηγµένο έχει να επιδείξει η νεότερη τεχνολογία. Είναι µια ελαφριά, συµπαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 10 9 2 3 4 1. Κεραία 2. Εξωτερικό Ηχείο/Μικρόφωνο/ Υποδοχή Φόρτισης 3. Πλήκτρο Mode/Power λειτουργίας/ Ενεργοποίηση) 4. Πλήκτρο LOCK (Kλείδωµα) 5. Πλήκτρα Επιλογής Καναλιού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

World receiver ALD1915H

World receiver ALD1915H World receiver ALD1915H User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 56 EL 70 DA 84 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέση και λειτουργίες των πλήκτρων ελέγχου Σελ. 10 Εγκατάσταση Σελ. 13 Τροφοδοσία Σελ. 13 Εγκατάσταση κεραίας Σελ. 13 Πως να θέσετε σε λειτουργία τον πομποδέκτη Σελ. 13 Επιλογή μπάντας συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

VX 150. Οκτώ πολυδιακόπτες μας προσφέρουν ευελιξία προγραμματισμού με 209 ελεύθερης πρόσβασης μνήμες και ένα αμέσου κλήσεως προσωπικό κανάλι μνήμης.

VX 150. Οκτώ πολυδιακόπτες μας προσφέρουν ευελιξία προγραμματισμού με 209 ελεύθερης πρόσβασης μνήμες και ένα αμέσου κλήσεως προσωπικό κανάλι μνήμης. VX 150 Το VX-150 είναι ένας εξαιρετικά μικρός πομποδέκτης που μας προσφέρει ισχύ εξόδου 5 watt και πάρα πολλές καινοτομίες για χρήση στην ερασιτεχνική περιοχή των 2 μέτρων. `Εχει ελαστική μόνωση γύρω από

Διαβάστε περισσότερα

Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 550 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Αυτή This η equipment συσκευή προορίζεται is intended για χρήση for use στις in: παρακάτω χώρες:

Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 550 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Αυτή This η equipment συσκευή προορίζεται is intended για χρήση for use στις in: παρακάτω χώρες: Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 550 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κεραία Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Αυτή This η equipment συσκευή προορίζεται is intended για χρήση for use στις in: παρακάτω χώρες: AT CY FI IE LU PT BA CZ

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε τον δικό µας ποµποδέκτη που είναι διπλής µπάντας και ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη του. Ο ποµποδέκτης µας είναι εύκολος στη χρήση και θα σας προσφέρει άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ:2310309042 www.karaoglou.com KARAOGLOU ELECTRONICS

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ:2310309042 www.karaoglou.com KARAOGLOU ELECTRONICS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε τον δικό µας ποµποδέκτη που είναι διπλής µπάντας και ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη του. Ο ποµποδέκτης µας είναι εύκολος στη χρήση και θα σας προσφέρει άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 525 Κεραία ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πλήκτρο CALL (Κλήση) Πλήκτρο POWER (Ενεργοποίηση) Πλήκτρο TALK (Οµιλία) Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 πομποδέκτης CT 790 1 κεραία υψηλής απολαβής 1 πακ μπαταριών λιθίου 1 επιτραπέζιο φορτιστή 1 κλιπ ζώνης λουράκι καρπού Συντήρηση Ο πομποδέκτης σας είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS.

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. 1 Εισαγωγή To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. Υπολογίζει τις ακριβείς συντεταγμένες που βρίσκεται μέσω του GPS, και τις αποστέλλει μέσω SMS ή GPRS. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DR ELECTRONICS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DR ELECTRONICS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (επάνω μέρος και πρόσοψη). 1. Υποδοχή κεραίας. Συνδέουμε την κεραία που συνοδεύει τον πομποδέκτη ή οποιαδήποτε άλλη κεραία με ονομαστική σύνθετη αντίσταση 50Ω. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα