Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ , URL: - Εmail:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris."

Transcript

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιµήσατε τον ποµποδέκτη TYT-800. O ποµποδέκτης αυτός είναι σχεδιασµένος και βασισµένος σε τεχνολογίες αιχµής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήµατα λειτουργία. Έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο που να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών για εύκολο χειρισµό και αξιοπιστία. Με την πρέπουσα προσοχή ο ποµποδέκτης TYT-800 θα σας χαρίσει ευχαρίστηση µε την απλότητα του χειρισµού του και τις έξυπνες λειτουργίες που διαθέτει. Το εγχειρίδιο αυτό καλύπτει την λειτουργία του µοντέλου TYT-800. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εκποµπή λήψη 136 ~ 174 MHz 199 κανάλια µνήµης Βήµα Συντονισµού 5, 10,12.5, 20, 25,30,50 κhz Κωδικοποιητή/Αποκωδικοποιητή CTCSS/DCS Χρόνος Καθυστέρησης VOX υνατότητα επιλογής της στάθµης ενεργοποίησης του VOX Φωνητική Αναγγελία Λειτουργιών Συναγερµός Επείγοντος έκτης Ραδιοφωνίας FM Λειτουργία Κλήσης Οµάδας Ονοµασία Μνηµών Χρονοδιακόπτης Τέλους Εκποµπής (ΤΟΤ) Αυτόµατο Κλείδωµα Πληκτρολογίου Αντιγραφή Μέσω Καλωδίου Εµφάνιση Αριθµού Καναλιού Προγραµµατισµό µέσω Η/Υ Συµβουλευτείτε τους τοπικούς υπαλλήλους διαχείρισης των απορριµµάτων για οδηγίες σχετικά µε την ανακύκλωση ή την απόθεση τους στην περιοχή σας.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 Έλεγχος συσκευασίας και εξοπλισµού 01 Συντήρηση 02 Παρουσίαση του ποµποδέκτη 03 Οθόνη 04 Καταστάσεις Λειτουργίας 04 Βασική Λειτουργία 05 Γρήγορες Ρυθµίσεις 08 ιαγραφή καναλιού 09 Λειτουργία Ραδιοφωνικού έκτη FM 10 Ειδικές Λειτουργίες 12 Μενού Ρυθµίσεων 14 Αυτόµατη Λειτουργία προγραµµατισµού 16 Πίνακες Υποτόνων (CTCSS) και Ψηφιακών Κωδικών(DCS) 17 Έξτρα Αξεσουάρ 17 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 18 Αντιµετώπιση Βλαβών

4 Έλεγχος συσκευασίας και εξοπλισµού Αποσυσκευάστε προσεκτικά τον ποµποδέκτη σας. Πριν πετάξετε την συσκευασία σας συµβουλεύουµε να ελέγξετε το περιεχόµενο της συσκευασίας µε τα παρακάτω στάνταρ αξεσουάρ. Αν λείπει κάτι από την συσκευασία ή έχει καταστραφεί κατά την αποστολή, παρακαλούµε ειδοποιήστε άµεσα τον τοπικό αντιπρόσωπο της. Συντήρηση Ο ποµποδέκτης ΤΥΤ-800 είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν µε σαφή σχεδιασµό και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τη δέουσα προσοχή. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν αφενός στο να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στην εγγύηση της συσκευής και αφετέρου να χαρείτε τη λειτουργία του ποµποδέκτης για πολλά χρόνια. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Οι επεµβάσεις στα κυκλώµατα της συσκευής από µη ειδικευµένα άτοµα µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά. Αν χρησιµοποιείτε σταθεροποιηµένο τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας του είναι µεταξύ 6 και 8 VDC, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν καταστροφή της συσκευής. Μην αφήνετε εκτεθειµένο τον ποµποδέκτη σας σε άµεση επαφή µε το ηλιακό φως ή σε περιοχές µε υψηλή θερµοκρασία. Η υψηλή θερµοκρασία, θα µικρύνει τη ζωή της συσκευής και µπορεί να χαλάσει και το περίβληµα της. Μην αφήνετε τον ποµποδέκτη σε χώρους µε σκόνη και ρύπους. ιατηρήστε στεγνό τον ποµποδέκτη, το πιτσίλισµα ή το βρόχινο νερό µπορεί να διαβρώσουν το ηλεκτρονικό κύκλωµα του. Αν βγει καπνός ή έντονη µυρωδιά από τον ποµποδέκτη, σβήστε τον αµέσως αποσυνδέστε τον από τον φορτιστή, βγάλτε τη µπαταρία και αποταθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο. Μην εκπέµπετε χωρίς κεραία 01

5 Παρουσίαση Ποµποδέκτη 02

6 Οθόνη LCD Θα δείτε διάφορα εικονίδια στην οθόνη του ποµποδέκτη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει στην αναγνώριση της λειτουργίας κάθε ενός από αυτά τα εικονίδια. 03

7 Καταστάσεις Λειτουργίας Ποµποδέκτη Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές καταστάσεις λειτουργίας του ποµποδέκτη. Κατάσταση VFO και Μνήµης Πατήστε το πλήκτρο για να εναλλάσσετε µεταξύ VFO και µνήµης. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε κανάλι (α) µνήµης. Κατάσταση Λειτουργίας Ρυθµίσεων Πατήστε το πλήκτρο, αµέσως στην επάνω αριστερή µεριά της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο για να µπείτε στη λειτουργία των ρυθµίσεων. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση έκτη FM 1. Πρώτα πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια πατήστε το πλαϊνό πλήκτρο [ΜΟΝΙ] για να ε- νεργοποιηθεί ο ραδιοφωνικός δέκτης. 2. Για να απενεργοποιήσετε τον δέκτη είτε πατήστε το [PTT] είτε επαναλάβετε το 1 ο βήµα. ιακόπτης Power/VOL Βασική Λειτουργία Ποµποδέκτη Περιστρέψτε τον διακόπτη Power/VOL προς τα δεξιά, θα ακουστεί ένας µακρόσυρτος ήχος (σαν µορσική παύλα) και ο ποµποδέκτης ανοίγει. Η οθόνη µε την έναρξη εµφανίζει όλα τα σύµβολα. Χρησιµοποιήστε το ίδιο το κουµπί για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου. Γυρίζοντας αριστερά τον διακόπτη ακούγεται πάλι ο µακρόσυρτος ήχος και ο ποµποδέκτης θα σβήσει. Ρύθµιση έντασης ήχου Ανάψτε τον ποµποδέκτη, στη συνέχεια περιστρέψτε το κουµπί Power/VOL προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ένταση και προς τα αριστερά για να τη µειώσετε. Επιλογή Συχνότητας a. Πατήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε συχνότητα. Αν δεν µπορέσετε να διαλέξετε τη συχνότητα που θέλετε, τότε ίσως να πρέπει να αλλάξετε το βήµα συντονισµού. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθµιση Βήµατος Συντονισµού. b. Για να βγείτε από τη επιλογή συχνότητας πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Εκποµπή Για να εκπέµψετε πατήστε το πλαϊνό πλήκτρο [PTT], µιλήστε στο µικρόφωνο µε τον κανονικό τόνο και ένταση (κατά την διάρκεια της εκποµπής το ενδεικτικό Tx/Rx ανάβει κόκκινο), για να επιστρέψετε στη λήψη αφήστε το [PTT]. 04

8 Βασική Λειτουργία Ποµποδέκτη (συνέχεια) VOX a. Για να ενεργοποιήσετε το VOX πατήστε διαδοχικά πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Λειτουργία Παρακολούθησης (Monitoring) Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [MONI] και ρυθµίστε την ένταση ήχου στο επίπεδο που θέλετε µε το κουµπί PWR/VOL, o ποµποδέκτης συνεχίζει αυτόµατα την παρακολούθηση. Λειτουργία συναγερµού Κρατήστε πατηµένο για 1.5 δεύτερα το πορτοκαλί πλήκτρο που βρίσκεται στην κορυφή, ο ποµποδέκτης θα εκπέµψει ένα σήµα συναγερµού, το σήµα ακούγεται και από το µεγάφωνο και από στην επιλεγµένη συχνότητα. Για να βγείτε από τη λειτουργία πατήστε το πλήκτρο [PTT] Κλήση Οµάδας Πατήστε στιγµιαία το πορτοκαλί πλήκτρο στο επάνω µέρος του ποµποδέκτη, ο ποµποδέκτης µπαίνει σε κατάσταση κλήσης και εκπέµπει έναν τόνο 60Hz, η εκποµπή διαρκεί περίπου 4 δεύτερα. Για να βγείτε από τη λειτουργία πιέστε το πλήκτρο [PTT]. Κατά τη διάρκεια της εκποµπής εµφανίζονται στην οθόνη τα εικονίδια της κλήσης οµάδας και της εκποµπής. Κλείδωµα/Ξεκλείδωµα Πληκτρολογίου Εφόσον είστε σε κατάσταση αναµονής για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο κρατήστε πατηµένο για 2 δεύτερα. Για όσο χρόνο είναι κλειδωµένο το πληκτρολόγιο στην οθόνη εµφανίζεται το εικονίδιο. Γρήγορες Ρυθµίσεις Μπορείτε να ρυθµίσετε τις παραµέτρους των παρακάτω λειτουργιών πατώντας το πλήκτρο από τα πλήκτρα 0~9. Για αλλαγή των παραµέτρων χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα. και κάποιο Ρύθµιση της στάθµης του Squelch (F+1) Πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Επιλέξτε τη στάθµη από 0 ~9. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε την επιθυµητή στάθµη για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση πατήστε ξανά το πλήκτρο. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του VOX (F+2) Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του VOX πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Όταν το VOX είναι ενεργοποιηµένο στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Αντιστροφής Συχνότητας (F+3) Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντιστροφής συχνότητας, πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη. Όταν στο κανάλι δεν υπάρχει συχνότητα εκποµπής δεν θα µπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιστροφής συχνότητας. 05

9 Γρήγορες Ρυθµίσεις (συνέχεια) Ρύθµιση Βήµατος Συντονισµού (F+4) Για να επιλέξετε το βήµα συντονισµού πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Τα διαθέσιµα βήµατα συντονισµού είναι 5κ, 10κ, 12.5κ, 20κ, 25κ, 30κ και 40κ. Για να επιλέξετε το επιθυµητό βήµα συντονισµού χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα. Για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση πατήστε ξανά το. Φορά Μετατόπισης (F+5) Για µα επιλέξετε τη φορά της συχνότητας µετατόπισης (offset) πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Αν η φορά της συχνότητας µετατόπισης είναι θετική (προστίθεται σε αυτή της οθόνης) θα εµφανίζεται η ένδειξη +, αν τώρα είναι αρνητική (αφαιρείται από αυτή της οθόνης) θα εµφανίζεται η ένδειξη (-) Σάρωση (F+6) Για να ξεκινήσετε µια σάρωση πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Πατώντας το πλήκτρο, το κανάλι ή η συχνότητα που βρίσκονται υπό σάρωση θα αποθηκεύονται και στη συνέχεια η σάρωση θα τελειώνει. Πατώντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο θα τελειώσει η σάρωση χωρίς αποθήκευση. Για να αλλάξει η φορά της σάρωσης πατήστε τα πλήκτρα. Σάρωση VFO: Σαρώνεται όλη η µπάντα µε το τρέχον βήµα συντονισµού. Σάρωση Μνήµης: Αν δεν έχει γίνει οµαδοποίηση των καναλιών µνήµης, θα σαρώνονται όλα εκείνα τα κανάλια (από τα 199) στα οποία υπάρχουν δεδοµένα. Εάν έχει γίνει οµαδοποίηση, θα σαρωθούν εκείνα τα κανάλια των οµάδων που έχουν καταχωρηµένα δεδοµένα (κάθε οµάδα έχει µέγιστο 20 κανάλια). Αν τα προγραµµατισµένα κανάλια είναι λιγότερα από 2 δεν ξεκινάει η σάρωση. Υπότονοι CTCSS/Ψηφιακοί Κώδικες DCS Λήψης (F+7) a. Για να ορίσετε υπότονο CTCSS ή Ψηφιακό κωδικό DCS στη λήψη πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο γ για να µπείτε στη ρύθµιση. b. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τον τύπο σηµατοδοσίας που θέλετε µε την ακόλουθη σειρά: Χωρίς Τόνο Υπότονοι CTCSS Ψηφιακοί Κωδικοί DCS Χωρίς Τόνο c. Αν χρησιµοποιήσετε ψηφιακούς κωδικούς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο για νε επιλέξετε φορά (Ι= αντιστροφή, Ν= Κανονικό). d. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε τον ψηφιακό κωδικό που θέλετε. e. Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είστε σε κατάσταση µνήµης (CH XXX) δεν µπορείτε να ορίσετε ψηφιακό κωδικό DCS. H παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τους υπότονους CTCSS. 6

10 Γρήγορες Ρυθµίσεις (συνέχεια) Υπότονοι CTCSS/Ψηφιακοί Κώδικες DCS Εκοµπής (F+8) a. Για να ορίσετε υπότονο CTCSS ή Ψηφιακό κωδικό DCS στη εκποµπή πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο για να µπείτε στη ρύθµιση. b. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τον τύπο ση- µατοδοσίας που θέλετε µε την ακόλουθη σειρά: Χωρίς Τόνο Υπότονοι CTCSS Ψηφιακοί Κωδικοί DCS Χωρίς Τόνο c. Αν χρησιµοποιήσετε ψηφιακούς κωδικούς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο για νε επιλέξετε φορά (Ι= αντιστροφή, Ν= Κανονικό). d. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε τον ψηφιακό κωδικό που θέλετε. e. Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είστε σε κατάσταση µνήµης (CH XXX) δεν µπορείτε να ορίσετε ψηφιακό κωδικό DCS. H παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τους υπότονους CTCSS Πρόσβαση στο Μενού Ρυθµίσεων (F+9) Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπόλοιπες ρυθµίσεις του ποµποδέκτη πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Επιλογή Οµάδας Μνήµης (F+0) a. Όταν είστε σε κατάσταση µνήµης (CH-FR), για να διαλέξετε κάποια από τις 10 οµάδες µνήµης (A~J) πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. b. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε κάποια από τις 10 διαθέσιµες οµάδες µνή- µης (A~J). c. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να βγείτε από την επιλογή οµάδας µνήµης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσει η επιλογή οµάδας µνήµης θα πρέπει οπωσδήποτε να είστε σε κατάσταση µνήµης. Επιλογή Ισχύος Εξόδου (F+#) a. Για να διαλέξετε την ισχύ εξόδου του ποµποδέκτη σας (µεταξύ υψηλής και χαµηλής) πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το. b. Όταν επιλεγεί η χαµηλή ισχύς στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη L 7

11 Γρήγορες Ρυθµίσεις (συνέχεια) Αποθήκευση Νέου Καναλιού Μνήµης (F+*) a. O ποµποδέκτης θα πρέπει να είναι σε κατάσταση VFO για να προγραµµατίσουµε και να αποθηκεύσουµε ένα νέο κανάλι στη µνήµη. b. Για να µπείτε στη λειτουργία της αποθήκευσης νέας µνήµης πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το, ο αριθµός καναλιών και η ένδειξη αναβοσβήνουν τώρα στην οθόνη. c. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε τον αριθµό καναλιού που θέλετε να αποθηκευτεί η τρέχουσα επιλεγµένη συχνότητα. Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα της απευθείας εισαγωγής του αριθµού καναλιού από το πληκτρολόγιο. d. Για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση και να αποθηκευτεί το νέο κανάλι της µνήµης πατήστε το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χειρισµοί για την αποθήκευση µνήµης τόσο για τη µπάντα των VHF όσο και για την µπάντα των UHF (όπως αναφέρονται οι εικόνες) είναι οι ίδιοι. ιαγραφή Καναλιών Μνήµης a. Για να συνεχίσετε ο ποµποδέκτης πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση µνήµης b. Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο ανάψτε τον ποµποδέκτη γα να µπει σε κατάσταση διαγραφής καναλιού µνήµης, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη DEL την ίδια στιγµή που αναβοσβήνει ο αριθµός καναλιού. c. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα για να διαλέξετε το κανάλι µνήµης που θέλετε να διαγραφεί, ή να εισάγετε κατευθείαν τον αριθµό του από το πληκτρολόγιο. Στη συνέχεια ξαναπατήστε το πλήκτρο, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη YES. d. Για επιβεβαίωση της διαγραφής ξαναπατήστε το πλήκτρο. Ο ποµποδέκτης είναι τώρα έτοιµος για τη διαγραφή του επόµενου καναλιού. Όταν όλα τα κανάλια θα είναι κενά ο ποµποδέκτης θα επιστρέψει αυτόµατα σε κατάσταση λειτουργίας VFO. e. Αν θέλετε να αποκαταστήσετε τη συχνότητα του διαγραµµένου καναλιού µνήµης αναφερθείτε στη προηγούµενη παράγραφο Αποθήκευση Νέου Καναλιού Μνήµης. 8

12 Λειτουργία Ραδιοφωνικού έκτη FM Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του δέκτη. Όταν ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής πατήστε πρώτα το πλήκτρο διάφορες επιλογές και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [MONI] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ραδιοφωνικό δέκτη FM. Όταν ενεργοποιηθεί ο δέκτης στο επάνω αριστερό τµήµα της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη AO. Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία συχνότητας και όχι µνήµης, για την επιλογή κάποιου σταθµού µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είτε τα πλήκτρα, είτε µπορείτε α εισάγετε για να µπείτε τις απευθείας τα 4 ή τα 5 (το 1 ο πρέπει να είναι το 1) ψηφία της συχνότητας του σταθµού. Το βήµα συντονισµού για την ραδιοφωνική µπάντα των FM είναι 50κ. Αν τώρα βρίσκεστε σε κατάσταση µνήµης του ραδιοφωνικού δέκτη, χρησιµοποιήστε για την επιλογή της µνήµης είτε τα πλήκτρα, είτε εισάγετε απευθείας από το πληκτρολόγιο το διψήφιο (01 ~25) αριθµό της µνήµης που θέλετε. Εναλλαγή Μεταξύ Μνηµών/Συχνότητας του έκτη FM Όταν είναι ενεργοποιηµένος ο δέκτης για εναλλαγή µεταξύ Μνηµών/Συχνότητας του δέκτη πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο. Αν δεν έχετε προγραµµατίσει κάποια από τις 25 µνήµες του δέκτη η λειτουργία αυτή δεν θα είναι διαθέσιµη. Αναζήτηση Σταθµών FM Αν θέλετε να αναζητήσετε γρήγορα σταθµούς στα FM, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. Πατήστε πρώτα το πλήκτρο για να πείτε στις διάφορες επιλογές και στη συνέχεια για να ξεκινήσει η αναζήτηση πατήστε το. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη R SCN. Για να αλλάξετε τη φορά της σάρωσης χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα, για να βγείτε τώρα από την αυτόµατη αναζήτηση σταθµών πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα. Όταν η αναζήτηση βρει κάποιον σταθµό ο δέκτης παραµένει στη συχνότητα και βγαίνει από την αυτόµατη αναζήτηση. Λειτουργία ιπλής Επιτήρησης (Dual Watch) Περιγραφή : Αν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία DW, και κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου ληφθεί ένα σήµα στη µπάντα των VHF, ο ποµποδέκτης επιστρέφει για λήψη στη µπάντα των VHF για να επιστρέψει πάλι στη µπάντα της ραδιοφωνίας 5 αφότου χαθεί το σήµα από µπάντα των VHF. Ρύθµιση: Όταν ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε πρώτα το πλήκτρο για να µπείτε στις διάφορες επιλογές και στη συνέχεια το για να µπείτε στα µενού ρυθµίσεων. Με την χρήση των πλήκτρων διαλέξτε τη ρύθµιση DW (16 ο µενού) και στη συνέχεια χρησιµοποιώντας πάλι τα πλήκτρα επιλέξτε On για ενεργοποίηση ή Off για απενεργοποίηση. Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε για µια ακόµη φορά το πλήκτρο. Ρύθµιση της στάθµης Squelch του δέκτη Όταν κάνετε ακρόαση σταθµών και θέλετε να ρυθµίσετε τη στάθµη squelch του δέκτη, πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το για να µπούµε στη ρύθµιση της στάθµης squelch. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε την επιθυµητή στάθµη (0~9). Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε ξανά το πλήκτρο. 9

13 ιαγραφή Αποθηκευµένης Μνήµης Ραδιοφώνου Βάλτε τον ποµποδέκτη στη λειτουργία ραδιοφώνου και µετά σβήστε τον. Στη συνέχεια ανάψτε τον πάλι κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο. Αυτή τη φορά η οθόνη εµφανίζει το µήνυµα XX DEL (όπου ΧΧ είναι ο αριθµός καναλιών 1~25). Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε µε τα πλήκτρα, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο. Στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα xx YES. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατήστε για µια ακόµη φορά το πλήκτρο, το κανάλι διαγράφετε και εν συνεχεία ακολουθώντας την ίδια διαδικασία µπορείτε να διαγράψετε το επόµενο κανάλι µνήµης. Ειδικές Λειτουργίες Επαναφορά Ποµποδέκτη (Reset) Για να επαναφέρετε τον ποµποδέκτη στις αρχικές ρυθµίσεις (Reset), κρατήστε πατη- µένα τα πλήκτρα [MONI] +... Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη CLEAR, για να µπείτε στη ρύθµιση επαναφοράς πατήστε ξανά το πλήκτρο, τώρα στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη VFO. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε µεταξύ της επαναφοράς του VFO µόνο, επιλογή VFO, ή της ολικής επαναφοράς, επιλογή FULL. H επαναφορά VFO επαναφέρει MONO το VFO στις αρχικές ρυθµίσεις του, ενώ η ολική (FULL) επαναφορά, αφενός επαναφέρει το VFO στις αρχικές ρυθµίσεις του και αφετέρου διαγράφει ΌΛΑ τα προγραµµατισµένα κανάλια µνήµης του ποµποδέκτη. Μετά τη διαδικασία της επαναφοράς τα βασικά στοιχεία του ποµποδέκτη είναι τα παρακάτω: Συχνότητα VFO = MHz Μετατόπιση Συχνότητας = Off Σηµατοδοσία= Όχι Εξοικονόµηση Μπαταρίας = Οn Τύπος Σάρωσης = Βάσει Χρόνου VOX= Οn Φωτισµός= Αυτόµατος Κλείδωµα Πλήκτρων = Χειροκίνητο Ευαισθησία VOX =4 Συχνότητα Μετατόπισης = Μ Βήµα Συντονισµού = 5k Κατάσταση Λειτουργίας = VFO Φωνητική Αναγγελία = On Στάθµη Squelch = 3 Χρονοδιακόπτης Τέλους Εκποµπής = 60 δεύτερα Αντιστροφή Συχνότητας = Off Οµαδοποίηση Μνήµης = Off 10

14 Ειδικές Λειτουργίες (συνέχεια) Αντιγραφή µέσω Καλωδίου (Clone) Αφού συνδέσετε τους ποµποδέκτες µε το καλώδιο αντιγραφής ανοίξτε τον ποµποδέκτη κρατώντας πατηµένα τα πλήκτρα [MONI] και, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ClonE. Πατώντας το πλήκτρο [ΜΟΝΙ] του αρχικού ποµποδέκτη (από αυτόν που αντιγράφουµε τα δεδοµένα) αρχίζει η διαδικασία της αντιγραφής. Στην οθόνη του αρχικού ποµποδέκτη εµφανίζεται η ένδειξη CL OU, στην οθόνη του ποµποδέκτη προορισµού (σε αυτόν που αντιγράφουµε τα δεδοµένα) εµφανίζεται η ένδειξη CL IN. Αν τελειώσει µε επιτυχία η διαδικασία αντιγραφής η οθόνη του αρχικού ποµποδέκτη εµφανίζει το µήνυµα End και επιστρέφει ξανά σε κατάσταση αντιγραφής. Αν τώρα αποτύχει η αντιγραφή στην οθόνη του αρχικού ποµποδέκτη εµφανίζεται το µήνυµα Err και επιστρέφει αυτόµατα στη κατάσταση αντιγραφής. Μια πετυχηµένη αντιγραφή χρειάζεται περίπου 15 δεύτερα. Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο a. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση λειτουργίας µνήµης και ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής, µπορείτε να εισάγετε απευθείας από το πληκτρολόγιο τον αριθµό καναλιού που θέλετε να επικοινωνήσετε (1~3 ψηφία). Μετά την εισαγωγή ο ποµποδέκτης θα λειτουργεί στο επιλεγµένο κανάλι µνήµης. Αν το επιλεγµένο κανάλι δεν είναι προγραµµατισµένο ο ποµποδέκτης επιστρέφει στο αρχικό κανάλι της µνήµης. Παραδείγµατα: CH 1 : (Εισάγετε 001) CH 98 : (Εισάγετε 098 ή 98) CH 123 : (Εισάγετε 123) b. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση λειτουργίας VFO και ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε κατάσταση ανα- µονής, αλλάξτε τη τρέχουσα συχνότητα λειτουργίας µε απευθείας εισαγωγή από το πληκτρολόγιο της νέας συχνότητας που επιθυµείτε η συχνότητα πρέπει να έχει έξι ψηφία. Μετά το τέλος της εισαγωγής ο ποµποδέκτης θα λειτουργεί στη νέα συχνότητα που του δώσατε αν αυτή είναι στα όρια λειτουργίας του, ειδάλλως επιστρέφει αυτόµατη στην αρχική πριν την εισαγωγή συχνότητα. 11

15 Πρόσβαση στα µενού ρυθµίσεων Μενού Ρυθµίσεων Πατήστε πρώτα το πλήκτρο και όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο για να µπείτε στα µενού ρυθµίσεων. Για να επιλέξετε το µενού που θέλετε χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα πατήστε το πλήκτρο και για βγείτε το πλήκτρο για να µπείτε στη ρύθµιση ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Πλήκτρο [F] +[9] είγµα Οθόνης Λειτουργία Προειδοποιητικοί Ήχοι Off : Απενεργοποίηση ήχων 1 beep Οn : Ενεργοποίηση ήχων Φωτισµός Οθόνης 2 LIGHt On : Φωτισµός µόνιµα αναµµένος Off : Φωτισµός µόνιµα σβηστός Ο φωτισµός θα σβήνει αυτόµατα αν παρέλθουν 10 λεπτά και δεν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο ή κουµπί Αυτόµατος περιορισµός εκποµπής Off (χωρίς περιορισµό), 30S, 60S, 3 toe 90S, 120S, 150S, 180S, 210S, 240S, 270S (S=δευτερόλεπτα) Συχνότητα Μετατόπισης (Offset) 4 diffr Σε κατάσταση VFO εισάγετε από το πληκτρολόγιο 5 αριθµούς µέσα στη περιοχή (00.000Μ ~ Μ) Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Οµαδοποίησης Μνήµης 5 bank Είναι διαθέσιµη ΜΟΝΟ σε κατάσταση µνήµης, τα 199 κανάλια χωρίζονται σε 10 οµάδες. Οι πρώτες εννέα έχουν από 20 κανάλια η κάθε µια και η 10 η έχει 19 κανάλια Ένδειξη Τάσης 6 dcvlt Μετά την εµφάνιση της τρέχουσας τάσης της µπαταρίας, ο ποµποδέκτης επιστρέφει σε κατάσταση α- ναµονής αυτόµατα µέσα σε 10 δεύτερα. Ευαισθησία VOX 7 VOx G OFF ~ 9 Καθυστέρηση Ενεργοποίησης VOX 8 VOX d 0,3S, 0.5S, 1.0S, 1.5S, 2.0S, 3.0S (S= δευτερόλεπτα) Εξοικονόµηση Μπαταρίας 9 SAVE Off : Απενεργοποίηση Οn : Ενεργοποίηση 12

16 Μενού Ρυθµίσεων (συνέχεια) Συνθήκη Συνέχισης Σάρωσης 10 SCANm CO : Βάσει Σήµατος ΤΟ : Βάσει Χρόνου Προσθήκη ή Παράλειψη για Σάρωση 11 SCANS Προσθέστε/ ιαγράψτε κανάλια για τη σάρωση. Για να λειτουργήσει θα πρέπει να είστε σε κατάσταση µνή- µης Κλείδωµα Πληκτρολογίου 12 KEybO Manu : Μη-αυτόµατο ξεκλείδωµα ΑUTo : Αυτόµατο ξεκλείδωµα Οθόνη Καλωσορίσµατος 13 OPmSG Off : Χωρίς Καλωσόρισµα DC : Ένδειξη Τάση Μπαταρίας MSG: Μήνυµα Καλωσορίσµατος Μήνυµα Καλωσορίσµατος 14 msg To µήνυµα ή το όνοµα καναλιού αποτελείται από 5 χαρακτήρες. Για να επιλέξετε τον χαρακτήρα που θέλετε χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για µετάβαση στον επόµενο χαρακτήρα πατήστε το πλήκτρο γ και για να διαγράψετε τον προηγούµενο χαρακτήρα το. Εδώ τελειώνει ο προγραµµατισµός του ονό- µατος καναλιού. Ο ποµποδέκτης θα µεταβεί αυτόµατα στο επόµενο για ονοµασία κανάλι. Εµφάνιση Ονοµασίας Μνήµης 15 NAmE On : Εµφάνιση ονοµασίας µνήµης Off : Να µην εµφανίζεται η ονο- µασία της µνήµης. Ρύθµιση για διπλή επιτήρηση κατά τη λειτουργία του δέκτη FM 16 dw On : Κατά τη λήψη ραδιοφωνίας FM παρακολουθείται και η συχνότητα στη µπάντα των VHF. OFF: Μόνο λήψη ραδιοφωνίας FΜ χωρίς παρακολούθηση της µπάντας VHF. Ρύθµιση Φωνητικής Αναγγελίας Έξοδος 17 VOICE On : Ενεργοποίηση Φωνητικής Αναγγελίας Off : Απενεργοποίηση Φωνητικής Αναγγελίας 13

17 Αυτόµατη λειτουργία προγραµµατισµού Μπορείτε να ρυθµίσετε τον ποµποδέκτη έτσι ώστε να προγραµµατίζεται αυτόµατα. ιαδικασία αυτόµατου προγραµµατισµού Κρατώντας πατηµένα τα πλήκτρα [MONI] και ανάψτε τον ποµποδέκτη. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη SELF που υποδηλώνει ότι είστε στη διαδικασία αυτόµατου προγραµµατισµού. Για να διαλέξετε ρύθµιση χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα και για να µπείτε στη ρύθµιση πατήστε. Για να επιλέξετε τιµή για τη ρύθµιση χρησιµοποιήστε πάλι τα πλήκτρα και τέλος για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση πατήστε το. Για να βγείτε από τη διαδικασία πατήστε το πλήκτρο Στοιχεία Οθόνη (παράδειγµα) Περιεχόµενα Επιλογή καναλιού Πατήστε τα για να διαλέξετε Κανάλια από 1 έως 199 ένα κανάλι µνήµης. Επιλογή Συχνότητας Λήψης Πατήστε το πλήκτρο και εισάγετε τη συχνότητα λήψης, στη συνέχεια Κενό (πατήστε το πλήκτρο ) χρησιµοποιήστε το πλήκτρο για να ορίσετε τη συχνότητα λήψης. Αν θέλετε να διαγράψετε το κανάλι, πατήστε το µέχρι η οθόνη να εµφανιστεί κενή, Μέσω του διαλέξτε βήµα επιβεβαιώστε πατώντας ξανά το. συντονισµού 5k/ 10k/ 12.5k/ Ή χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα 20k/ 25k/ 30k/ 50k για να διαλέξετε συχνότητα. Επιλογή Σηµατοδοσίας Λήψης Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 3 OFF OFF Για να διαλέξετε τύπο σηµατοδοσίας πατήστε το για να διαλέξετε συχνότητα/ψηφιακό Υπότονοι CTCSS ( βλέπε πίνακα κωδικό χρησιµοποιήστε τα. Για αποδοχή υποτόνων) 67.0Hz ~ 250.3Hz και έξοδο πατήστε. {Σηµείωση: (1)} Ψηφιακοί Κωδικοί DCS (βλέπε πίνακα αντίστροφων/κανονικών DCS) 023~754Normal {Σηµείωση: (2)} Ο τρόπος που ορίζουµε τη συχνότητα εκποµπής είναι ίδιος µε αυτόν που ορίσαµε τη συχνότητα της Λήψης 14

18 Στοιχεία Οθόνη (παράδειγµα) Περιεχόµενα Ο τρόπος που ορίζουµε τη σηµατοδοσία εκποµπής είναι ίδιος µε αυτόν που ορίσαµε τη σηµατοδοσία της λήψης Στη συνέχεια ορίζουµε αν θέλουµε το κανάλι να υπάρχει στη λίστα των καναλιών για σάρωση ή το αποκλείουµε από τη σάρωση. Χρησιµοποιήστε Τα πλήκτρα για να διαλέξετε ADD ή DEL Αναλόγως µε το τι θέλετε να γίνει. ΑDD: Το κανάλι θα σαρώνεται. DEL: Το κανάλι δεν θα σαρώνεται. Στη συνέχεια ορίζουµε τη ρύθµιση για το αν θα OFF: H λειτουργία είναι ανενεργή. επιτρέπεται ή όχι η εκποµπή αν στη συχνότητα WAVE: Απαγορεύει την εκποµπή υπάρχει ήδη κάποια άλλο σήµα. Το χαρακτηριστικό αν στη συχνότητα υπάρχει κάποιο Αυτό απαγορεύει τη εκποµπή, αν στο κανάλι υπάρχει σήµα (φέρον). Κάποιο άλλο σήµα τέτοιας έντασης, ώστε να µπορεί CALL: Απαγορεύει την εκποµπή Να ανοίξει το SQUELCH. Επίσης αποτρέπει την αν στη συχνότητα υπάρχει κάποιο Εκποµπή αν στην παρούσα συχνότητα εκτός από το σήµα το οποίο περιέχει ένα τόνο Σήµα υπάρχει και ένας υπότονος ίδιας συχνότητας µε CTCSS, ίδιας συχνότητας µε Αυτή που έχετε ορίσει. αυτόν που έχουµε ορίσει. Ορισµός Ονοµασίας Καναλιού Η ονοµασία του καναλιού αποτελείτε από πέντε (5) αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. Για να επιλέξετε τον χαρακτήρα που θέλετε χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για µετάβαση στον επόµενο χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο και για διαγραφή του προηγούµενου το πλήκτρο. Με τον ορισµό της ονοµασίας του καναλιού τελειώνει ο κύκλος του αυτόµατου προγραµµατισµού. Ο ποµποδέκτης θα περάσει στον προγραµµατισµό του επόµενου καναλιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Ορισµός υποτόνων εκποµπής λήψης Για εναλλαγή µεταξύ των διαθέσιµων επιλογών πατήστε το πλήκτρο (OFF/CTCSS/DCS) 2. Για εναλλαγή µεταξύ ανεστραµµένων (DCSI) και κανονικών (DCSN) ψηφιακών κωδικών χρησι- µοποιήστε το πλήκτρο µε τη δίεση. 15

19 Προσαρτηµένοι Πίνακες 16

20 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γενικά Μοντέλο Περιοχή Συχνοτήτων Χωρητικότητα Μνήµης Βήµα Συντονισµού Σταθερότητα Συχνότητας Θερµοκρασία Λειτουργίας Σύνθετη Αντίσταση Κεραίας Τάση Λειτουργίας ιαστάσεις (WxHxD) Βάρος Μπαταρία ΤΥΤ ~ 174MHz (Rx/Tx) 199 κανάλια 5 khz/ 6.25 khz/ 10 khz/ 12.5 khz/ 20 khz 25 khz/ 30 khz/ 50 khz ±2.5 ppm -25 ~ +60 ο C 50Ω 7.2 VDC 115 X 59 X 35 mm 190 gr (περιέχονται µπαταρία & κεραία) 1100/1300 mah µπαταρία Li-ion 17

21 Τεχνικά Χαρακτηριστικά (συνέχεια) Ποµπός Ισχύς Εξόδου Τύπος ιαµόρφωσης έκτης 5W 16kΦF3E Παρασιτικές Εκποµπές 0.75 µw Ισχύς Γειτνιαζόντων Καναλιών Μέγιστη Απόκλιση Συχνότητας Κεραία Σύνθετη Αντίσταση Κεραίας Κατεχόµενο Εύρος Ζώνης Ευαισθησία Λήψης Απόρριψη Γειτνιαζόντων Σηµάτων Ενδοδιαµόρφωση Καταστολή co-channel Απόκριση ακουστικού σήµατος Ακουστική ισχύς εξόδου 65dB 5κΗz Κεραία Υψηλού Κέρδους 50Ω 15kHz 0.25µV 60dΒ 60dB -8dB +12dB-10dB 500mw Παραµόρφωση Ακουστικού Σήµατος 3% Αντιµετώπιση Βλαβών Πρόβληµα εν τροφοδοτείται ο ποµποδέκτης Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής µικραίνει, ακόµα και αν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως. εν µπορείτε να επικοινωνήσετε µε άλλους ποµποδέκτες της ίδιας οµάδας. εν µπορεί να υπάρξει επικοινωνία µε κάποια άλλη οµάδα. Λύση /Συµβουλή Η µπαταρία έχει αδειάσει. Επαναφορτίστε ή αλλάξτε µπαταρία. Η µπαταρία έχει τοποθετηθεί λάθος. Αφαιρέστε την και τοποθετήστε την ξανά µε τον σωστό τρόπο. Η µπαταρία έχει φτάσει στο τέλος της λειτουργίας της. Αντικαταστήστε την µε µια καινούργια Ελέγξτε αν οι υπότονοι CTCSS ή οι ψηφιακοί κωδικοί DCS έχουν εισαχθεί σωστά. Απενεργοποιήστε τους υπότονους CTCSS ή τους ψηφιακούς κωδικούς DCS και ξαναπροσπαθήστε. Ζητήστε από την άλλη οµάδα να σας κοινοποιήσει τους υπότονους CTCSS ή τους ψηφιακούς κωδικούς που χρησιµοποιεί. 18

22

23 Η χρήση της συγκεκριµένης συσκευής απαιτεί άδεια. Η συγκεκριµένη συσκευή προορίζεται για χρήση στην Ελλάδα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε τον πομποδέκτη μας TH-UVF1. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος στις τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιμήσατε τον πομποδέκτη TH-F5. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος σε τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ:2310309042 www.karaoglou.com KARAOGLOU ELECTRONICS

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ:2310309042 www.karaoglou.com KARAOGLOU ELECTRONICS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε τον δικό µας ποµποδέκτη που είναι διπλής µπάντας και ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη του. Ο ποµποδέκτης µας είναι εύκολος στη χρήση και θα σας προσφέρει άµεση

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε τον δικό µας ποµποδέκτη που είναι διπλής µπάντας και ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη του. Ο ποµποδέκτης µας είναι εύκολος στη χρήση και θα σας προσφέρει άµεση

Διαβάστε περισσότερα

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ποµποδέκτης BAOFENG UV3R είναι ένας ποµποδέκτης µινιατούρα διπλής µπάντας µε πάρα πολλά χαρίσµατα, ο οποίος θα σας χαρίσει απρόσκοπτη επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη του ραδιοδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 πομποδέκτης CT 790 1 κεραία υψηλής απολαβής 1 πακ μπαταριών λιθίου 1 επιτραπέζιο φορτιστή 1 κλιπ ζώνης λουράκι καρπού Συντήρηση Ο πομποδέκτης σας είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συµµόρφωσης

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συµµόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συµµόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συµµόρφωσης Η συσκευή αυτή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια µιας ψηφιακής συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / ήλωση Πληροφοριών Συμμόρφωσης

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / ήλωση Πληροφοριών Συμμόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / ήλωση Πληροφοριών Συμμόρφωσης Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια αγορά μιας ψηφιακής συσκευής Β κατηγορίας, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

DJ-596Τ/Ε ALINCO. Οδηγίες Χρήσης

DJ-596Τ/Ε ALINCO. Οδηγίες Χρήσης ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ALINCO VHF / UHF FM DJ-596Τ/Ε Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον πομποδέκτη ALINCO. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες για την ασφάλειά σας και την χρήση του πομποδέκτη σας.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας Συσκευασία του πομποδέκτη. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πομποδέκτη. Σας συνιστούμε να εντοπίσει τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πριν την απόρριψη της συσκευασίας υλικό. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εξαιρετικού πομποδέκτη της Alinco. Τα προϊόντα μας κατατάσσονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου. Αυτός ο πομποδέκτης έχει κατασκευαστεί με όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εξαιρετικού πομποδέκτη της Alinco. Τα προϊόντα μας κατατάσσονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου. Αυτός ο πομποδέκτης έχει κατασκευαστεί με όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης

DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης 1 Εισαγωγή Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον πομποδέκτη ALBRECHT DB 271. Αυτός ο πομποδέκτης προσφέρει σύγχρονο σχεδιασμό, πολύ-λειτουργικότητα, σταθερή απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός Πομποδέκτης DJ-446

Φορητός Πομποδέκτης DJ-446 ALINCO Φορητός Πομποδέκτης DJ-446 Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον πομποδέκτη ALINCO. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες για την ασφάλειά σας και την χρήση του πομποδέκτη σας. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.com ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συµµόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

KENWOOD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KENWOOD CORPORATION. 144/430 MHz FM DUAL BANDER TM-D700E. ανκο αε URL: www.anco.gr

KENWOOD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KENWOOD CORPORATION. 144/430 MHz FM DUAL BANDER TM-D700E. ανκο αε URL: www.anco.gr KENWOOD 144/430 MHz FM DUAL BANDER TM-D700E ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KENWOOD CORPORATION 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 3 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ... 4 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΛΩ ΙΟΥ DC... 8 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310.634.513 Κιν. 6977.38.38.73 - www.meimaris.com - info@meimaris.com

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310.634.513 Κιν. 6977.38.38.73 - www.meimaris.com - info@meimaris.com VHF/UHF DUAL BAND FM ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΚΤΗ ΣΤΑ FM ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DYNASCAN, DB-M14 Για τη χρήση αυτού του προϊόντος, είναι απαραίτητη η διοικητική έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Για την χρήση αυτής της συσκευής χρειάζεστε µια άδεια χειριστή.

Για την χρήση αυτής της συσκευής χρειάζεστε µια άδεια χειριστή. Για την χρήση αυτής της συσκευής χρειάζεστε µια άδεια χειριστή. ήλωση Συµµόρφωσης Με το παρόν έγγραφο η Alinco Inc. δηλώνει υπεύθυνα ότι το παρακάτω αναφερόµενο προϊόν συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Meimaris.gr Elpidos 34, Sykies Thessaloniki Greece tel: +30 (231) 0634513 info@meimaris.gr

Meimaris.gr Elpidos 34, Sykies Thessaloniki Greece tel: +30 (231) 0634513 info@meimaris.gr ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ FCC Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα ακόλουθα µοντέλα: TH-F6A: 144/220/440 MHz FM Tri-Band Φορητός ποµποδέκτης TH-F7E: 144/430 MHz FM Dual-Band Φορητός ποµποδέκτης ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ K-Type:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δηλώσεις µπορεί να ισχύει για αυτόν τον ποµποδέκτη.

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δηλώσεις µπορεί να ισχύει για αυτόν τον ποµποδέκτη. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 144MHz ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ FM TH-K2AT TH-K2E TH-K2ET 430MHz ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ FM TH-K4AT TH-K4E KENWOOD CORPORATION B62-1696-00 (K, K2, E, E3, M, M2) 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Meimaris.gr Elpidos 34, Sykies Thessaloniki Greece tel: +30 (231) 0634513 info@meimaris.gr. ΜΗΝ πατάτε το πλήκτρο ΡΤΤ αν δεν θέλετε να εκπέµψετε.

Meimaris.gr Elpidos 34, Sykies Thessaloniki Greece tel: +30 (231) 0634513 info@meimaris.gr. ΜΗΝ πατάτε το πλήκτρο ΡΤΤ αν δεν θέλετε να εκπέµψετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε που αγοράσατε τον Π/ IC-T3H. Αυτός ο Π/ είναι σχεδιασµένος για αυτούς που επιθυµούν ποιότητα, ικανότητα και εκπληκτική αξιοπιστία κάτω από τις πιο απαιτητικές προυποθέσεις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DR ELECTRONICS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DR ELECTRONICS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (επάνω μέρος και πρόσοψη). 1. Υποδοχή κεραίας. Συνδέουμε την κεραία που συνοδεύει τον πομποδέκτη ή οποιαδήποτε άλλη κεραία με ονομαστική σύνθετη αντίσταση 50Ω. 2.

Διαβάστε περισσότερα

VX 150. Οκτώ πολυδιακόπτες μας προσφέρουν ευελιξία προγραμματισμού με 209 ελεύθερης πρόσβασης μνήμες και ένα αμέσου κλήσεως προσωπικό κανάλι μνήμης.

VX 150. Οκτώ πολυδιακόπτες μας προσφέρουν ευελιξία προγραμματισμού με 209 ελεύθερης πρόσβασης μνήμες και ένα αμέσου κλήσεως προσωπικό κανάλι μνήμης. VX 150 Το VX-150 είναι ένας εξαιρετικά μικρός πομποδέκτης που μας προσφέρει ισχύ εξόδου 5 watt και πάρα πολλές καινοτομίες για χρήση στην ερασιτεχνική περιοχή των 2 μέτρων. `Εχει ελαστική μόνωση γύρω από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VHF FM ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ VX 170 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Περιγραφή. 1 Κοντρόλ και συνδέσεις. 3 Εγκατάσταση των αξεσουάρ. 8 ιασυνδετικό κύκλωµα PACKET TNCs 11 Λειτουργία..12 Προηγµένη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ανκο αε URL: www.anco.gr

ανκο αε URL: www.anco.gr URL: URL: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...3 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ...7 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...8 Βήµατα Εγκατάστασης...8 ΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. MIDLAND NEPTUNE Πομποδέκτης Βάσης VHF Marine. DSC VHF/FM 25/1 Watt ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. MIDLAND NEPTUNE Πομποδέκτης Βάσης VHF Marine. DSC VHF/FM 25/1 Watt ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ MIDLAND NEPTUNE Πομποδέκτης Βάσης VHF Marine DSC VHF/FM 25/1 Watt ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VHF MARINE MIDLAND NEPTUNE 2 1. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ! 1.1 Σύμβολα Το

Διαβάστε περισσότερα