Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ , URL: - Εmail:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris."

Transcript

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιµήσατε τον ποµποδέκτη TYT-800. O ποµποδέκτης αυτός είναι σχεδιασµένος και βασισµένος σε τεχνολογίες αιχµής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήµατα λειτουργία. Έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο που να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών για εύκολο χειρισµό και αξιοπιστία. Με την πρέπουσα προσοχή ο ποµποδέκτης TYT-800 θα σας χαρίσει ευχαρίστηση µε την απλότητα του χειρισµού του και τις έξυπνες λειτουργίες που διαθέτει. Το εγχειρίδιο αυτό καλύπτει την λειτουργία του µοντέλου TYT-800. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εκποµπή λήψη 136 ~ 174 MHz 199 κανάλια µνήµης Βήµα Συντονισµού 5, 10,12.5, 20, 25,30,50 κhz Κωδικοποιητή/Αποκωδικοποιητή CTCSS/DCS Χρόνος Καθυστέρησης VOX υνατότητα επιλογής της στάθµης ενεργοποίησης του VOX Φωνητική Αναγγελία Λειτουργιών Συναγερµός Επείγοντος έκτης Ραδιοφωνίας FM Λειτουργία Κλήσης Οµάδας Ονοµασία Μνηµών Χρονοδιακόπτης Τέλους Εκποµπής (ΤΟΤ) Αυτόµατο Κλείδωµα Πληκτρολογίου Αντιγραφή Μέσω Καλωδίου Εµφάνιση Αριθµού Καναλιού Προγραµµατισµό µέσω Η/Υ Συµβουλευτείτε τους τοπικούς υπαλλήλους διαχείρισης των απορριµµάτων για οδηγίες σχετικά µε την ανακύκλωση ή την απόθεση τους στην περιοχή σας.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 Έλεγχος συσκευασίας και εξοπλισµού 01 Συντήρηση 02 Παρουσίαση του ποµποδέκτη 03 Οθόνη 04 Καταστάσεις Λειτουργίας 04 Βασική Λειτουργία 05 Γρήγορες Ρυθµίσεις 08 ιαγραφή καναλιού 09 Λειτουργία Ραδιοφωνικού έκτη FM 10 Ειδικές Λειτουργίες 12 Μενού Ρυθµίσεων 14 Αυτόµατη Λειτουργία προγραµµατισµού 16 Πίνακες Υποτόνων (CTCSS) και Ψηφιακών Κωδικών(DCS) 17 Έξτρα Αξεσουάρ 17 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 18 Αντιµετώπιση Βλαβών

4 Έλεγχος συσκευασίας και εξοπλισµού Αποσυσκευάστε προσεκτικά τον ποµποδέκτη σας. Πριν πετάξετε την συσκευασία σας συµβουλεύουµε να ελέγξετε το περιεχόµενο της συσκευασίας µε τα παρακάτω στάνταρ αξεσουάρ. Αν λείπει κάτι από την συσκευασία ή έχει καταστραφεί κατά την αποστολή, παρακαλούµε ειδοποιήστε άµεσα τον τοπικό αντιπρόσωπο της. Συντήρηση Ο ποµποδέκτης ΤΥΤ-800 είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν µε σαφή σχεδιασµό και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τη δέουσα προσοχή. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν αφενός στο να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στην εγγύηση της συσκευής και αφετέρου να χαρείτε τη λειτουργία του ποµποδέκτης για πολλά χρόνια. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Οι επεµβάσεις στα κυκλώµατα της συσκευής από µη ειδικευµένα άτοµα µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά. Αν χρησιµοποιείτε σταθεροποιηµένο τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας του είναι µεταξύ 6 και 8 VDC, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν καταστροφή της συσκευής. Μην αφήνετε εκτεθειµένο τον ποµποδέκτη σας σε άµεση επαφή µε το ηλιακό φως ή σε περιοχές µε υψηλή θερµοκρασία. Η υψηλή θερµοκρασία, θα µικρύνει τη ζωή της συσκευής και µπορεί να χαλάσει και το περίβληµα της. Μην αφήνετε τον ποµποδέκτη σε χώρους µε σκόνη και ρύπους. ιατηρήστε στεγνό τον ποµποδέκτη, το πιτσίλισµα ή το βρόχινο νερό µπορεί να διαβρώσουν το ηλεκτρονικό κύκλωµα του. Αν βγει καπνός ή έντονη µυρωδιά από τον ποµποδέκτη, σβήστε τον αµέσως αποσυνδέστε τον από τον φορτιστή, βγάλτε τη µπαταρία και αποταθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο. Μην εκπέµπετε χωρίς κεραία 01

5 Παρουσίαση Ποµποδέκτη 02

6 Οθόνη LCD Θα δείτε διάφορα εικονίδια στην οθόνη του ποµποδέκτη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει στην αναγνώριση της λειτουργίας κάθε ενός από αυτά τα εικονίδια. 03

7 Καταστάσεις Λειτουργίας Ποµποδέκτη Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές καταστάσεις λειτουργίας του ποµποδέκτη. Κατάσταση VFO και Μνήµης Πατήστε το πλήκτρο για να εναλλάσσετε µεταξύ VFO και µνήµης. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε κανάλι (α) µνήµης. Κατάσταση Λειτουργίας Ρυθµίσεων Πατήστε το πλήκτρο, αµέσως στην επάνω αριστερή µεριά της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο για να µπείτε στη λειτουργία των ρυθµίσεων. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση έκτη FM 1. Πρώτα πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια πατήστε το πλαϊνό πλήκτρο [ΜΟΝΙ] για να ε- νεργοποιηθεί ο ραδιοφωνικός δέκτης. 2. Για να απενεργοποιήσετε τον δέκτη είτε πατήστε το [PTT] είτε επαναλάβετε το 1 ο βήµα. ιακόπτης Power/VOL Βασική Λειτουργία Ποµποδέκτη Περιστρέψτε τον διακόπτη Power/VOL προς τα δεξιά, θα ακουστεί ένας µακρόσυρτος ήχος (σαν µορσική παύλα) και ο ποµποδέκτης ανοίγει. Η οθόνη µε την έναρξη εµφανίζει όλα τα σύµβολα. Χρησιµοποιήστε το ίδιο το κουµπί για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου. Γυρίζοντας αριστερά τον διακόπτη ακούγεται πάλι ο µακρόσυρτος ήχος και ο ποµποδέκτης θα σβήσει. Ρύθµιση έντασης ήχου Ανάψτε τον ποµποδέκτη, στη συνέχεια περιστρέψτε το κουµπί Power/VOL προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ένταση και προς τα αριστερά για να τη µειώσετε. Επιλογή Συχνότητας a. Πατήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε συχνότητα. Αν δεν µπορέσετε να διαλέξετε τη συχνότητα που θέλετε, τότε ίσως να πρέπει να αλλάξετε το βήµα συντονισµού. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθµιση Βήµατος Συντονισµού. b. Για να βγείτε από τη επιλογή συχνότητας πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Εκποµπή Για να εκπέµψετε πατήστε το πλαϊνό πλήκτρο [PTT], µιλήστε στο µικρόφωνο µε τον κανονικό τόνο και ένταση (κατά την διάρκεια της εκποµπής το ενδεικτικό Tx/Rx ανάβει κόκκινο), για να επιστρέψετε στη λήψη αφήστε το [PTT]. 04

8 Βασική Λειτουργία Ποµποδέκτη (συνέχεια) VOX a. Για να ενεργοποιήσετε το VOX πατήστε διαδοχικά πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Λειτουργία Παρακολούθησης (Monitoring) Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [MONI] και ρυθµίστε την ένταση ήχου στο επίπεδο που θέλετε µε το κουµπί PWR/VOL, o ποµποδέκτης συνεχίζει αυτόµατα την παρακολούθηση. Λειτουργία συναγερµού Κρατήστε πατηµένο για 1.5 δεύτερα το πορτοκαλί πλήκτρο που βρίσκεται στην κορυφή, ο ποµποδέκτης θα εκπέµψει ένα σήµα συναγερµού, το σήµα ακούγεται και από το µεγάφωνο και από στην επιλεγµένη συχνότητα. Για να βγείτε από τη λειτουργία πατήστε το πλήκτρο [PTT] Κλήση Οµάδας Πατήστε στιγµιαία το πορτοκαλί πλήκτρο στο επάνω µέρος του ποµποδέκτη, ο ποµποδέκτης µπαίνει σε κατάσταση κλήσης και εκπέµπει έναν τόνο 60Hz, η εκποµπή διαρκεί περίπου 4 δεύτερα. Για να βγείτε από τη λειτουργία πιέστε το πλήκτρο [PTT]. Κατά τη διάρκεια της εκποµπής εµφανίζονται στην οθόνη τα εικονίδια της κλήσης οµάδας και της εκποµπής. Κλείδωµα/Ξεκλείδωµα Πληκτρολογίου Εφόσον είστε σε κατάσταση αναµονής για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο κρατήστε πατηµένο για 2 δεύτερα. Για όσο χρόνο είναι κλειδωµένο το πληκτρολόγιο στην οθόνη εµφανίζεται το εικονίδιο. Γρήγορες Ρυθµίσεις Μπορείτε να ρυθµίσετε τις παραµέτρους των παρακάτω λειτουργιών πατώντας το πλήκτρο από τα πλήκτρα 0~9. Για αλλαγή των παραµέτρων χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα. και κάποιο Ρύθµιση της στάθµης του Squelch (F+1) Πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Επιλέξτε τη στάθµη από 0 ~9. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε την επιθυµητή στάθµη για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση πατήστε ξανά το πλήκτρο. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του VOX (F+2) Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του VOX πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Όταν το VOX είναι ενεργοποιηµένο στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Αντιστροφής Συχνότητας (F+3) Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντιστροφής συχνότητας, πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη. Όταν στο κανάλι δεν υπάρχει συχνότητα εκποµπής δεν θα µπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιστροφής συχνότητας. 05

9 Γρήγορες Ρυθµίσεις (συνέχεια) Ρύθµιση Βήµατος Συντονισµού (F+4) Για να επιλέξετε το βήµα συντονισµού πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Τα διαθέσιµα βήµατα συντονισµού είναι 5κ, 10κ, 12.5κ, 20κ, 25κ, 30κ και 40κ. Για να επιλέξετε το επιθυµητό βήµα συντονισµού χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα. Για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση πατήστε ξανά το. Φορά Μετατόπισης (F+5) Για µα επιλέξετε τη φορά της συχνότητας µετατόπισης (offset) πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Αν η φορά της συχνότητας µετατόπισης είναι θετική (προστίθεται σε αυτή της οθόνης) θα εµφανίζεται η ένδειξη +, αν τώρα είναι αρνητική (αφαιρείται από αυτή της οθόνης) θα εµφανίζεται η ένδειξη (-) Σάρωση (F+6) Για να ξεκινήσετε µια σάρωση πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Πατώντας το πλήκτρο, το κανάλι ή η συχνότητα που βρίσκονται υπό σάρωση θα αποθηκεύονται και στη συνέχεια η σάρωση θα τελειώνει. Πατώντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο θα τελειώσει η σάρωση χωρίς αποθήκευση. Για να αλλάξει η φορά της σάρωσης πατήστε τα πλήκτρα. Σάρωση VFO: Σαρώνεται όλη η µπάντα µε το τρέχον βήµα συντονισµού. Σάρωση Μνήµης: Αν δεν έχει γίνει οµαδοποίηση των καναλιών µνήµης, θα σαρώνονται όλα εκείνα τα κανάλια (από τα 199) στα οποία υπάρχουν δεδοµένα. Εάν έχει γίνει οµαδοποίηση, θα σαρωθούν εκείνα τα κανάλια των οµάδων που έχουν καταχωρηµένα δεδοµένα (κάθε οµάδα έχει µέγιστο 20 κανάλια). Αν τα προγραµµατισµένα κανάλια είναι λιγότερα από 2 δεν ξεκινάει η σάρωση. Υπότονοι CTCSS/Ψηφιακοί Κώδικες DCS Λήψης (F+7) a. Για να ορίσετε υπότονο CTCSS ή Ψηφιακό κωδικό DCS στη λήψη πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο γ για να µπείτε στη ρύθµιση. b. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τον τύπο σηµατοδοσίας που θέλετε µε την ακόλουθη σειρά: Χωρίς Τόνο Υπότονοι CTCSS Ψηφιακοί Κωδικοί DCS Χωρίς Τόνο c. Αν χρησιµοποιήσετε ψηφιακούς κωδικούς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο για νε επιλέξετε φορά (Ι= αντιστροφή, Ν= Κανονικό). d. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε τον ψηφιακό κωδικό που θέλετε. e. Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είστε σε κατάσταση µνήµης (CH XXX) δεν µπορείτε να ορίσετε ψηφιακό κωδικό DCS. H παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τους υπότονους CTCSS. 6

10 Γρήγορες Ρυθµίσεις (συνέχεια) Υπότονοι CTCSS/Ψηφιακοί Κώδικες DCS Εκοµπής (F+8) a. Για να ορίσετε υπότονο CTCSS ή Ψηφιακό κωδικό DCS στη εκποµπή πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο για να µπείτε στη ρύθµιση. b. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τον τύπο ση- µατοδοσίας που θέλετε µε την ακόλουθη σειρά: Χωρίς Τόνο Υπότονοι CTCSS Ψηφιακοί Κωδικοί DCS Χωρίς Τόνο c. Αν χρησιµοποιήσετε ψηφιακούς κωδικούς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο για νε επιλέξετε φορά (Ι= αντιστροφή, Ν= Κανονικό). d. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε τον ψηφιακό κωδικό που θέλετε. e. Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είστε σε κατάσταση µνήµης (CH XXX) δεν µπορείτε να ορίσετε ψηφιακό κωδικό DCS. H παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τους υπότονους CTCSS Πρόσβαση στο Μενού Ρυθµίσεων (F+9) Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπόλοιπες ρυθµίσεις του ποµποδέκτη πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Επιλογή Οµάδας Μνήµης (F+0) a. Όταν είστε σε κατάσταση µνήµης (CH-FR), για να διαλέξετε κάποια από τις 10 οµάδες µνήµης (A~J) πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. b. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε κάποια από τις 10 διαθέσιµες οµάδες µνή- µης (A~J). c. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να βγείτε από την επιλογή οµάδας µνήµης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσει η επιλογή οµάδας µνήµης θα πρέπει οπωσδήποτε να είστε σε κατάσταση µνήµης. Επιλογή Ισχύος Εξόδου (F+#) a. Για να διαλέξετε την ισχύ εξόδου του ποµποδέκτη σας (µεταξύ υψηλής και χαµηλής) πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το. b. Όταν επιλεγεί η χαµηλή ισχύς στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη L 7

11 Γρήγορες Ρυθµίσεις (συνέχεια) Αποθήκευση Νέου Καναλιού Μνήµης (F+*) a. O ποµποδέκτης θα πρέπει να είναι σε κατάσταση VFO για να προγραµµατίσουµε και να αποθηκεύσουµε ένα νέο κανάλι στη µνήµη. b. Για να µπείτε στη λειτουργία της αποθήκευσης νέας µνήµης πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το, ο αριθµός καναλιών και η ένδειξη αναβοσβήνουν τώρα στην οθόνη. c. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε τον αριθµό καναλιού που θέλετε να αποθηκευτεί η τρέχουσα επιλεγµένη συχνότητα. Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα της απευθείας εισαγωγής του αριθµού καναλιού από το πληκτρολόγιο. d. Για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση και να αποθηκευτεί το νέο κανάλι της µνήµης πατήστε το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χειρισµοί για την αποθήκευση µνήµης τόσο για τη µπάντα των VHF όσο και για την µπάντα των UHF (όπως αναφέρονται οι εικόνες) είναι οι ίδιοι. ιαγραφή Καναλιών Μνήµης a. Για να συνεχίσετε ο ποµποδέκτης πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση µνήµης b. Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο ανάψτε τον ποµποδέκτη γα να µπει σε κατάσταση διαγραφής καναλιού µνήµης, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη DEL την ίδια στιγµή που αναβοσβήνει ο αριθµός καναλιού. c. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα για να διαλέξετε το κανάλι µνήµης που θέλετε να διαγραφεί, ή να εισάγετε κατευθείαν τον αριθµό του από το πληκτρολόγιο. Στη συνέχεια ξαναπατήστε το πλήκτρο, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη YES. d. Για επιβεβαίωση της διαγραφής ξαναπατήστε το πλήκτρο. Ο ποµποδέκτης είναι τώρα έτοιµος για τη διαγραφή του επόµενου καναλιού. Όταν όλα τα κανάλια θα είναι κενά ο ποµποδέκτης θα επιστρέψει αυτόµατα σε κατάσταση λειτουργίας VFO. e. Αν θέλετε να αποκαταστήσετε τη συχνότητα του διαγραµµένου καναλιού µνήµης αναφερθείτε στη προηγούµενη παράγραφο Αποθήκευση Νέου Καναλιού Μνήµης. 8

12 Λειτουργία Ραδιοφωνικού έκτη FM Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του δέκτη. Όταν ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής πατήστε πρώτα το πλήκτρο διάφορες επιλογές και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [MONI] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ραδιοφωνικό δέκτη FM. Όταν ενεργοποιηθεί ο δέκτης στο επάνω αριστερό τµήµα της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη AO. Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία συχνότητας και όχι µνήµης, για την επιλογή κάποιου σταθµού µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είτε τα πλήκτρα, είτε µπορείτε α εισάγετε για να µπείτε τις απευθείας τα 4 ή τα 5 (το 1 ο πρέπει να είναι το 1) ψηφία της συχνότητας του σταθµού. Το βήµα συντονισµού για την ραδιοφωνική µπάντα των FM είναι 50κ. Αν τώρα βρίσκεστε σε κατάσταση µνήµης του ραδιοφωνικού δέκτη, χρησιµοποιήστε για την επιλογή της µνήµης είτε τα πλήκτρα, είτε εισάγετε απευθείας από το πληκτρολόγιο το διψήφιο (01 ~25) αριθµό της µνήµης που θέλετε. Εναλλαγή Μεταξύ Μνηµών/Συχνότητας του έκτη FM Όταν είναι ενεργοποιηµένος ο δέκτης για εναλλαγή µεταξύ Μνηµών/Συχνότητας του δέκτη πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο. Αν δεν έχετε προγραµµατίσει κάποια από τις 25 µνήµες του δέκτη η λειτουργία αυτή δεν θα είναι διαθέσιµη. Αναζήτηση Σταθµών FM Αν θέλετε να αναζητήσετε γρήγορα σταθµούς στα FM, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. Πατήστε πρώτα το πλήκτρο για να πείτε στις διάφορες επιλογές και στη συνέχεια για να ξεκινήσει η αναζήτηση πατήστε το. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη R SCN. Για να αλλάξετε τη φορά της σάρωσης χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα, για να βγείτε τώρα από την αυτόµατη αναζήτηση σταθµών πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα. Όταν η αναζήτηση βρει κάποιον σταθµό ο δέκτης παραµένει στη συχνότητα και βγαίνει από την αυτόµατη αναζήτηση. Λειτουργία ιπλής Επιτήρησης (Dual Watch) Περιγραφή : Αν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία DW, και κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου ληφθεί ένα σήµα στη µπάντα των VHF, ο ποµποδέκτης επιστρέφει για λήψη στη µπάντα των VHF για να επιστρέψει πάλι στη µπάντα της ραδιοφωνίας 5 αφότου χαθεί το σήµα από µπάντα των VHF. Ρύθµιση: Όταν ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε πρώτα το πλήκτρο για να µπείτε στις διάφορες επιλογές και στη συνέχεια το για να µπείτε στα µενού ρυθµίσεων. Με την χρήση των πλήκτρων διαλέξτε τη ρύθµιση DW (16 ο µενού) και στη συνέχεια χρησιµοποιώντας πάλι τα πλήκτρα επιλέξτε On για ενεργοποίηση ή Off για απενεργοποίηση. Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε για µια ακόµη φορά το πλήκτρο. Ρύθµιση της στάθµης Squelch του δέκτη Όταν κάνετε ακρόαση σταθµών και θέλετε να ρυθµίσετε τη στάθµη squelch του δέκτη, πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το για να µπούµε στη ρύθµιση της στάθµης squelch. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε την επιθυµητή στάθµη (0~9). Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε ξανά το πλήκτρο. 9

13 ιαγραφή Αποθηκευµένης Μνήµης Ραδιοφώνου Βάλτε τον ποµποδέκτη στη λειτουργία ραδιοφώνου και µετά σβήστε τον. Στη συνέχεια ανάψτε τον πάλι κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο. Αυτή τη φορά η οθόνη εµφανίζει το µήνυµα XX DEL (όπου ΧΧ είναι ο αριθµός καναλιών 1~25). Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε µε τα πλήκτρα, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο. Στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα xx YES. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατήστε για µια ακόµη φορά το πλήκτρο, το κανάλι διαγράφετε και εν συνεχεία ακολουθώντας την ίδια διαδικασία µπορείτε να διαγράψετε το επόµενο κανάλι µνήµης. Ειδικές Λειτουργίες Επαναφορά Ποµποδέκτη (Reset) Για να επαναφέρετε τον ποµποδέκτη στις αρχικές ρυθµίσεις (Reset), κρατήστε πατη- µένα τα πλήκτρα [MONI] +... Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη CLEAR, για να µπείτε στη ρύθµιση επαναφοράς πατήστε ξανά το πλήκτρο, τώρα στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη VFO. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε µεταξύ της επαναφοράς του VFO µόνο, επιλογή VFO, ή της ολικής επαναφοράς, επιλογή FULL. H επαναφορά VFO επαναφέρει MONO το VFO στις αρχικές ρυθµίσεις του, ενώ η ολική (FULL) επαναφορά, αφενός επαναφέρει το VFO στις αρχικές ρυθµίσεις του και αφετέρου διαγράφει ΌΛΑ τα προγραµµατισµένα κανάλια µνήµης του ποµποδέκτη. Μετά τη διαδικασία της επαναφοράς τα βασικά στοιχεία του ποµποδέκτη είναι τα παρακάτω: Συχνότητα VFO = MHz Μετατόπιση Συχνότητας = Off Σηµατοδοσία= Όχι Εξοικονόµηση Μπαταρίας = Οn Τύπος Σάρωσης = Βάσει Χρόνου VOX= Οn Φωτισµός= Αυτόµατος Κλείδωµα Πλήκτρων = Χειροκίνητο Ευαισθησία VOX =4 Συχνότητα Μετατόπισης = Μ Βήµα Συντονισµού = 5k Κατάσταση Λειτουργίας = VFO Φωνητική Αναγγελία = On Στάθµη Squelch = 3 Χρονοδιακόπτης Τέλους Εκποµπής = 60 δεύτερα Αντιστροφή Συχνότητας = Off Οµαδοποίηση Μνήµης = Off 10

14 Ειδικές Λειτουργίες (συνέχεια) Αντιγραφή µέσω Καλωδίου (Clone) Αφού συνδέσετε τους ποµποδέκτες µε το καλώδιο αντιγραφής ανοίξτε τον ποµποδέκτη κρατώντας πατηµένα τα πλήκτρα [MONI] και, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ClonE. Πατώντας το πλήκτρο [ΜΟΝΙ] του αρχικού ποµποδέκτη (από αυτόν που αντιγράφουµε τα δεδοµένα) αρχίζει η διαδικασία της αντιγραφής. Στην οθόνη του αρχικού ποµποδέκτη εµφανίζεται η ένδειξη CL OU, στην οθόνη του ποµποδέκτη προορισµού (σε αυτόν που αντιγράφουµε τα δεδοµένα) εµφανίζεται η ένδειξη CL IN. Αν τελειώσει µε επιτυχία η διαδικασία αντιγραφής η οθόνη του αρχικού ποµποδέκτη εµφανίζει το µήνυµα End και επιστρέφει ξανά σε κατάσταση αντιγραφής. Αν τώρα αποτύχει η αντιγραφή στην οθόνη του αρχικού ποµποδέκτη εµφανίζεται το µήνυµα Err και επιστρέφει αυτόµατα στη κατάσταση αντιγραφής. Μια πετυχηµένη αντιγραφή χρειάζεται περίπου 15 δεύτερα. Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο a. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση λειτουργίας µνήµης και ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής, µπορείτε να εισάγετε απευθείας από το πληκτρολόγιο τον αριθµό καναλιού που θέλετε να επικοινωνήσετε (1~3 ψηφία). Μετά την εισαγωγή ο ποµποδέκτης θα λειτουργεί στο επιλεγµένο κανάλι µνήµης. Αν το επιλεγµένο κανάλι δεν είναι προγραµµατισµένο ο ποµποδέκτης επιστρέφει στο αρχικό κανάλι της µνήµης. Παραδείγµατα: CH 1 : (Εισάγετε 001) CH 98 : (Εισάγετε 098 ή 98) CH 123 : (Εισάγετε 123) b. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση λειτουργίας VFO και ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε κατάσταση ανα- µονής, αλλάξτε τη τρέχουσα συχνότητα λειτουργίας µε απευθείας εισαγωγή από το πληκτρολόγιο της νέας συχνότητας που επιθυµείτε η συχνότητα πρέπει να έχει έξι ψηφία. Μετά το τέλος της εισαγωγής ο ποµποδέκτης θα λειτουργεί στη νέα συχνότητα που του δώσατε αν αυτή είναι στα όρια λειτουργίας του, ειδάλλως επιστρέφει αυτόµατη στην αρχική πριν την εισαγωγή συχνότητα. 11

15 Πρόσβαση στα µενού ρυθµίσεων Μενού Ρυθµίσεων Πατήστε πρώτα το πλήκτρο και όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο για να µπείτε στα µενού ρυθµίσεων. Για να επιλέξετε το µενού που θέλετε χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα πατήστε το πλήκτρο και για βγείτε το πλήκτρο για να µπείτε στη ρύθµιση ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Πλήκτρο [F] +[9] είγµα Οθόνης Λειτουργία Προειδοποιητικοί Ήχοι Off : Απενεργοποίηση ήχων 1 beep Οn : Ενεργοποίηση ήχων Φωτισµός Οθόνης 2 LIGHt On : Φωτισµός µόνιµα αναµµένος Off : Φωτισµός µόνιµα σβηστός Ο φωτισµός θα σβήνει αυτόµατα αν παρέλθουν 10 λεπτά και δεν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο ή κουµπί Αυτόµατος περιορισµός εκποµπής Off (χωρίς περιορισµό), 30S, 60S, 3 toe 90S, 120S, 150S, 180S, 210S, 240S, 270S (S=δευτερόλεπτα) Συχνότητα Μετατόπισης (Offset) 4 diffr Σε κατάσταση VFO εισάγετε από το πληκτρολόγιο 5 αριθµούς µέσα στη περιοχή (00.000Μ ~ Μ) Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Οµαδοποίησης Μνήµης 5 bank Είναι διαθέσιµη ΜΟΝΟ σε κατάσταση µνήµης, τα 199 κανάλια χωρίζονται σε 10 οµάδες. Οι πρώτες εννέα έχουν από 20 κανάλια η κάθε µια και η 10 η έχει 19 κανάλια Ένδειξη Τάσης 6 dcvlt Μετά την εµφάνιση της τρέχουσας τάσης της µπαταρίας, ο ποµποδέκτης επιστρέφει σε κατάσταση α- ναµονής αυτόµατα µέσα σε 10 δεύτερα. Ευαισθησία VOX 7 VOx G OFF ~ 9 Καθυστέρηση Ενεργοποίησης VOX 8 VOX d 0,3S, 0.5S, 1.0S, 1.5S, 2.0S, 3.0S (S= δευτερόλεπτα) Εξοικονόµηση Μπαταρίας 9 SAVE Off : Απενεργοποίηση Οn : Ενεργοποίηση 12

16 Μενού Ρυθµίσεων (συνέχεια) Συνθήκη Συνέχισης Σάρωσης 10 SCANm CO : Βάσει Σήµατος ΤΟ : Βάσει Χρόνου Προσθήκη ή Παράλειψη για Σάρωση 11 SCANS Προσθέστε/ ιαγράψτε κανάλια για τη σάρωση. Για να λειτουργήσει θα πρέπει να είστε σε κατάσταση µνή- µης Κλείδωµα Πληκτρολογίου 12 KEybO Manu : Μη-αυτόµατο ξεκλείδωµα ΑUTo : Αυτόµατο ξεκλείδωµα Οθόνη Καλωσορίσµατος 13 OPmSG Off : Χωρίς Καλωσόρισµα DC : Ένδειξη Τάση Μπαταρίας MSG: Μήνυµα Καλωσορίσµατος Μήνυµα Καλωσορίσµατος 14 msg To µήνυµα ή το όνοµα καναλιού αποτελείται από 5 χαρακτήρες. Για να επιλέξετε τον χαρακτήρα που θέλετε χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για µετάβαση στον επόµενο χαρακτήρα πατήστε το πλήκτρο γ και για να διαγράψετε τον προηγούµενο χαρακτήρα το. Εδώ τελειώνει ο προγραµµατισµός του ονό- µατος καναλιού. Ο ποµποδέκτης θα µεταβεί αυτόµατα στο επόµενο για ονοµασία κανάλι. Εµφάνιση Ονοµασίας Μνήµης 15 NAmE On : Εµφάνιση ονοµασίας µνήµης Off : Να µην εµφανίζεται η ονο- µασία της µνήµης. Ρύθµιση για διπλή επιτήρηση κατά τη λειτουργία του δέκτη FM 16 dw On : Κατά τη λήψη ραδιοφωνίας FM παρακολουθείται και η συχνότητα στη µπάντα των VHF. OFF: Μόνο λήψη ραδιοφωνίας FΜ χωρίς παρακολούθηση της µπάντας VHF. Ρύθµιση Φωνητικής Αναγγελίας Έξοδος 17 VOICE On : Ενεργοποίηση Φωνητικής Αναγγελίας Off : Απενεργοποίηση Φωνητικής Αναγγελίας 13

17 Αυτόµατη λειτουργία προγραµµατισµού Μπορείτε να ρυθµίσετε τον ποµποδέκτη έτσι ώστε να προγραµµατίζεται αυτόµατα. ιαδικασία αυτόµατου προγραµµατισµού Κρατώντας πατηµένα τα πλήκτρα [MONI] και ανάψτε τον ποµποδέκτη. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη SELF που υποδηλώνει ότι είστε στη διαδικασία αυτόµατου προγραµµατισµού. Για να διαλέξετε ρύθµιση χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα και για να µπείτε στη ρύθµιση πατήστε. Για να επιλέξετε τιµή για τη ρύθµιση χρησιµοποιήστε πάλι τα πλήκτρα και τέλος για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση πατήστε το. Για να βγείτε από τη διαδικασία πατήστε το πλήκτρο Στοιχεία Οθόνη (παράδειγµα) Περιεχόµενα Επιλογή καναλιού Πατήστε τα για να διαλέξετε Κανάλια από 1 έως 199 ένα κανάλι µνήµης. Επιλογή Συχνότητας Λήψης Πατήστε το πλήκτρο και εισάγετε τη συχνότητα λήψης, στη συνέχεια Κενό (πατήστε το πλήκτρο ) χρησιµοποιήστε το πλήκτρο για να ορίσετε τη συχνότητα λήψης. Αν θέλετε να διαγράψετε το κανάλι, πατήστε το µέχρι η οθόνη να εµφανιστεί κενή, Μέσω του διαλέξτε βήµα επιβεβαιώστε πατώντας ξανά το. συντονισµού 5k/ 10k/ 12.5k/ Ή χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα 20k/ 25k/ 30k/ 50k για να διαλέξετε συχνότητα. Επιλογή Σηµατοδοσίας Λήψης Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 3 OFF OFF Για να διαλέξετε τύπο σηµατοδοσίας πατήστε το για να διαλέξετε συχνότητα/ψηφιακό Υπότονοι CTCSS ( βλέπε πίνακα κωδικό χρησιµοποιήστε τα. Για αποδοχή υποτόνων) 67.0Hz ~ 250.3Hz και έξοδο πατήστε. {Σηµείωση: (1)} Ψηφιακοί Κωδικοί DCS (βλέπε πίνακα αντίστροφων/κανονικών DCS) 023~754Normal {Σηµείωση: (2)} Ο τρόπος που ορίζουµε τη συχνότητα εκποµπής είναι ίδιος µε αυτόν που ορίσαµε τη συχνότητα της Λήψης 14

18 Στοιχεία Οθόνη (παράδειγµα) Περιεχόµενα Ο τρόπος που ορίζουµε τη σηµατοδοσία εκποµπής είναι ίδιος µε αυτόν που ορίσαµε τη σηµατοδοσία της λήψης Στη συνέχεια ορίζουµε αν θέλουµε το κανάλι να υπάρχει στη λίστα των καναλιών για σάρωση ή το αποκλείουµε από τη σάρωση. Χρησιµοποιήστε Τα πλήκτρα για να διαλέξετε ADD ή DEL Αναλόγως µε το τι θέλετε να γίνει. ΑDD: Το κανάλι θα σαρώνεται. DEL: Το κανάλι δεν θα σαρώνεται. Στη συνέχεια ορίζουµε τη ρύθµιση για το αν θα OFF: H λειτουργία είναι ανενεργή. επιτρέπεται ή όχι η εκποµπή αν στη συχνότητα WAVE: Απαγορεύει την εκποµπή υπάρχει ήδη κάποια άλλο σήµα. Το χαρακτηριστικό αν στη συχνότητα υπάρχει κάποιο Αυτό απαγορεύει τη εκποµπή, αν στο κανάλι υπάρχει σήµα (φέρον). Κάποιο άλλο σήµα τέτοιας έντασης, ώστε να µπορεί CALL: Απαγορεύει την εκποµπή Να ανοίξει το SQUELCH. Επίσης αποτρέπει την αν στη συχνότητα υπάρχει κάποιο Εκποµπή αν στην παρούσα συχνότητα εκτός από το σήµα το οποίο περιέχει ένα τόνο Σήµα υπάρχει και ένας υπότονος ίδιας συχνότητας µε CTCSS, ίδιας συχνότητας µε Αυτή που έχετε ορίσει. αυτόν που έχουµε ορίσει. Ορισµός Ονοµασίας Καναλιού Η ονοµασία του καναλιού αποτελείτε από πέντε (5) αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. Για να επιλέξετε τον χαρακτήρα που θέλετε χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για µετάβαση στον επόµενο χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο και για διαγραφή του προηγούµενου το πλήκτρο. Με τον ορισµό της ονοµασίας του καναλιού τελειώνει ο κύκλος του αυτόµατου προγραµµατισµού. Ο ποµποδέκτης θα περάσει στον προγραµµατισµό του επόµενου καναλιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Ορισµός υποτόνων εκποµπής λήψης Για εναλλαγή µεταξύ των διαθέσιµων επιλογών πατήστε το πλήκτρο (OFF/CTCSS/DCS) 2. Για εναλλαγή µεταξύ ανεστραµµένων (DCSI) και κανονικών (DCSN) ψηφιακών κωδικών χρησι- µοποιήστε το πλήκτρο µε τη δίεση. 15

19 Προσαρτηµένοι Πίνακες 16

20 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γενικά Μοντέλο Περιοχή Συχνοτήτων Χωρητικότητα Μνήµης Βήµα Συντονισµού Σταθερότητα Συχνότητας Θερµοκρασία Λειτουργίας Σύνθετη Αντίσταση Κεραίας Τάση Λειτουργίας ιαστάσεις (WxHxD) Βάρος Μπαταρία ΤΥΤ ~ 174MHz (Rx/Tx) 199 κανάλια 5 khz/ 6.25 khz/ 10 khz/ 12.5 khz/ 20 khz 25 khz/ 30 khz/ 50 khz ±2.5 ppm -25 ~ +60 ο C 50Ω 7.2 VDC 115 X 59 X 35 mm 190 gr (περιέχονται µπαταρία & κεραία) 1100/1300 mah µπαταρία Li-ion 17

21 Τεχνικά Χαρακτηριστικά (συνέχεια) Ποµπός Ισχύς Εξόδου Τύπος ιαµόρφωσης έκτης 5W 16kΦF3E Παρασιτικές Εκποµπές 0.75 µw Ισχύς Γειτνιαζόντων Καναλιών Μέγιστη Απόκλιση Συχνότητας Κεραία Σύνθετη Αντίσταση Κεραίας Κατεχόµενο Εύρος Ζώνης Ευαισθησία Λήψης Απόρριψη Γειτνιαζόντων Σηµάτων Ενδοδιαµόρφωση Καταστολή co-channel Απόκριση ακουστικού σήµατος Ακουστική ισχύς εξόδου 65dB 5κΗz Κεραία Υψηλού Κέρδους 50Ω 15kHz 0.25µV 60dΒ 60dB -8dB +12dB-10dB 500mw Παραµόρφωση Ακουστικού Σήµατος 3% Αντιµετώπιση Βλαβών Πρόβληµα εν τροφοδοτείται ο ποµποδέκτης Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής µικραίνει, ακόµα και αν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως. εν µπορείτε να επικοινωνήσετε µε άλλους ποµποδέκτες της ίδιας οµάδας. εν µπορεί να υπάρξει επικοινωνία µε κάποια άλλη οµάδα. Λύση /Συµβουλή Η µπαταρία έχει αδειάσει. Επαναφορτίστε ή αλλάξτε µπαταρία. Η µπαταρία έχει τοποθετηθεί λάθος. Αφαιρέστε την και τοποθετήστε την ξανά µε τον σωστό τρόπο. Η µπαταρία έχει φτάσει στο τέλος της λειτουργίας της. Αντικαταστήστε την µε µια καινούργια Ελέγξτε αν οι υπότονοι CTCSS ή οι ψηφιακοί κωδικοί DCS έχουν εισαχθεί σωστά. Απενεργοποιήστε τους υπότονους CTCSS ή τους ψηφιακούς κωδικούς DCS και ξαναπροσπαθήστε. Ζητήστε από την άλλη οµάδα να σας κοινοποιήσει τους υπότονους CTCSS ή τους ψηφιακούς κωδικούς που χρησιµοποιεί. 18

22

23 Η χρήση της συγκεκριµένης συσκευής απαιτεί άδεια. Η συγκεκριµένη συσκευή προορίζεται για χρήση στην Ελλάδα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Πανίσχυρος Ασύρµατος µε Αναµεταδότη VHF/UHF Dual Band, Full Duplex, Cross-band repeater, Κρυπτοφωνία(SCR), VOX, Radio FM κ.α. 1.1. - Εγκαταστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Dual Band ποµποδέκτη µας. Αυτός ο µοντέρνου σχεδιασµού ποµποδέκτης είναι πολύ καλής κατασκευής και σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR 1 WOUXUN KG-699E ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας Συσκευασία του πομποδέκτη. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πομποδέκτη. Σας συνιστούμε να εντοπίσει τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πριν την απόρριψη της συσκευασίας υλικό. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν

Διαβάστε περισσότερα

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433)

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω μέρη : 2 x Βασική Μονάδα (μηχάνημα με την κεραία)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Βάλτε την

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε τον πομποδέκτη μας TH-UVF1. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος στις τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τον ποµποδέκτη της TYT TH-UVF9. Η TYT παρέχει πάντοτε προϊόντα υψηλής ποιότητας, µοντέρνας σχεδίασης και σταθερής λειτουργίας. Καθώς µαθαίνετε τη χρήση του ποµποδέκτη θα

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιμήσατε τον πομποδέκτη TH-F5. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος σε τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ποµποδέκτης BAOFENG UV3R είναι ένας ποµποδέκτης µινιατούρα διπλής µπάντας µε πάρα πολλά χαρίσµατα, ο οποίος θα σας χαρίσει απρόσκοπτη επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη του ραδιοδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Περιεχόµενα στην συσκευασία

Χαρακτηριστικά. Περιεχόµενα στην συσκευασία Χαρακτηριστικά 8 κανάλια PMR + 69 κανάλια LPD 38 υπότονοι Τόνος Roger Beep Τόνος πληκτρολογίου Κλείδωµα πληκτρολογίου Εµβέλεια πάνω από 3 5 χλµ. (Μόνο για το PMR) Αυτόµατο Squelch Αυτόµατο Monitor Κύκλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 πομποδέκτης CT 790 1 κεραία υψηλής απολαβής 1 πακ μπαταριών λιθίου 1 επιτραπέζιο φορτιστή 1 κλιπ ζώνης λουράκι καρπού Συντήρηση Ο πομποδέκτης σας είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 Ασύρµατος Μοντέλο MT 975 ΕΛΛ ΗΝΙΚΑ 1 11 10 2 3 1. Κεραία 2. Εξωτερικό Ηχείο / Βύσμα μικροφώνου 3. Κουμπί έντασης ON/OFF 4. Κουμπί λειτουργίας 5. Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

World receiver ALD1915H

World receiver ALD1915H World receiver ALD1915H User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 56 EL 70 DA 84 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη LCD με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε τον δικό µας ποµποδέκτη που είναι διπλής µπάντας και ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη του. Ο ποµποδέκτης µας είναι εύκολος στη χρήση και θα σας προσφέρει άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ:2310309042 www.karaoglou.com KARAOGLOU ELECTRONICS

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ:2310309042 www.karaoglou.com KARAOGLOU ELECTRONICS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε τον δικό µας ποµποδέκτη που είναι διπλής µπάντας και ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη του. Ο ποµποδέκτης µας είναι εύκολος στη χρήση και θα σας προσφέρει άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 10 9 2 3 4 1. Κεραία 2. Εξωτερικό Ηχείο/Μικρόφωνο/ Υποδοχή Φόρτισης 3. Πλήκτρο Mode/Power λειτουργίας/ Ενεργοποίηση) 4. Πλήκτρο LOCK (Kλείδωµα) 5. Πλήκτρα Επιλογής Καναλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέση και λειτουργίες των πλήκτρων ελέγχου Σελ. 10 Εγκατάσταση Σελ. 13 Τροφοδοσία Σελ. 13 Εγκατάσταση κεραίας Σελ. 13 Πως να θέσετε σε λειτουργία τον πομποδέκτη Σελ. 13 Επιλογή μπάντας συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *Μπορεί να εκπαιδεύση έως 3 σκυλιά από ένα τηλεχειρηστήριο. *Είναι αδιάβροχο. *Εμβέλεια 1000 μέτρων. *Έχει 3 λειτουργίες:προειδοποιητικό ήχο, δόνηση και στατική διέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB-19 CB RADIO CB-19 COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Βασικές δυνατότητες της συσκευής 40 κανάλια Άµεση επιλογή καναλιών 9/19 υνατότητα σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DR ELECTRONICS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DR ELECTRONICS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (επάνω μέρος και πρόσοψη). 1. Υποδοχή κεραίας. Συνδέουμε την κεραία που συνοδεύει τον πομποδέκτη ή οποιαδήποτε άλλη κεραία με ονομαστική σύνθετη αντίσταση 50Ω. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P.

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το SRC 174P είναι μια εξελιγμένη κονσόλα DMX που διαθέτει 192 κανάλια. Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310.634.513 Κιν. 6977.38.38.73 - www.meimaris.com - info@meimaris.com

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310.634.513 Κιν. 6977.38.38.73 - www.meimaris.com - info@meimaris.com VHF/UHF DUAL BAND FM ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΚΤΗ ΣΤΑ FM ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DYNASCAN, DB-M14 Για τη χρήση αυτού του προϊόντος, είναι απαραίτητη η διοικητική έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ...1 1. Μενού...2 2. Master Reset...3 3. Ώρα / Ημερομηνία...4 4. Τμήματα...6 5. Μηδενισμός Ζ & Μεταφορά στοιχείων...9 6. FORMAT προσωρινής μνήμης...10 7. Αλλαγή ταχύτητας...10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα