Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ , URL: - Εmail:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris."

Transcript

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιµήσατε τον ποµποδέκτη TYT-800. O ποµποδέκτης αυτός είναι σχεδιασµένος και βασισµένος σε τεχνολογίες αιχµής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήµατα λειτουργία. Έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο που να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών για εύκολο χειρισµό και αξιοπιστία. Με την πρέπουσα προσοχή ο ποµποδέκτης TYT-800 θα σας χαρίσει ευχαρίστηση µε την απλότητα του χειρισµού του και τις έξυπνες λειτουργίες που διαθέτει. Το εγχειρίδιο αυτό καλύπτει την λειτουργία του µοντέλου TYT-800. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εκποµπή λήψη 136 ~ 174 MHz 199 κανάλια µνήµης Βήµα Συντονισµού 5, 10,12.5, 20, 25,30,50 κhz Κωδικοποιητή/Αποκωδικοποιητή CTCSS/DCS Χρόνος Καθυστέρησης VOX υνατότητα επιλογής της στάθµης ενεργοποίησης του VOX Φωνητική Αναγγελία Λειτουργιών Συναγερµός Επείγοντος έκτης Ραδιοφωνίας FM Λειτουργία Κλήσης Οµάδας Ονοµασία Μνηµών Χρονοδιακόπτης Τέλους Εκποµπής (ΤΟΤ) Αυτόµατο Κλείδωµα Πληκτρολογίου Αντιγραφή Μέσω Καλωδίου Εµφάνιση Αριθµού Καναλιού Προγραµµατισµό µέσω Η/Υ Συµβουλευτείτε τους τοπικούς υπαλλήλους διαχείρισης των απορριµµάτων για οδηγίες σχετικά µε την ανακύκλωση ή την απόθεση τους στην περιοχή σας.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 Έλεγχος συσκευασίας και εξοπλισµού 01 Συντήρηση 02 Παρουσίαση του ποµποδέκτη 03 Οθόνη 04 Καταστάσεις Λειτουργίας 04 Βασική Λειτουργία 05 Γρήγορες Ρυθµίσεις 08 ιαγραφή καναλιού 09 Λειτουργία Ραδιοφωνικού έκτη FM 10 Ειδικές Λειτουργίες 12 Μενού Ρυθµίσεων 14 Αυτόµατη Λειτουργία προγραµµατισµού 16 Πίνακες Υποτόνων (CTCSS) και Ψηφιακών Κωδικών(DCS) 17 Έξτρα Αξεσουάρ 17 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 18 Αντιµετώπιση Βλαβών

4 Έλεγχος συσκευασίας και εξοπλισµού Αποσυσκευάστε προσεκτικά τον ποµποδέκτη σας. Πριν πετάξετε την συσκευασία σας συµβουλεύουµε να ελέγξετε το περιεχόµενο της συσκευασίας µε τα παρακάτω στάνταρ αξεσουάρ. Αν λείπει κάτι από την συσκευασία ή έχει καταστραφεί κατά την αποστολή, παρακαλούµε ειδοποιήστε άµεσα τον τοπικό αντιπρόσωπο της. Συντήρηση Ο ποµποδέκτης ΤΥΤ-800 είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν µε σαφή σχεδιασµό και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τη δέουσα προσοχή. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν αφενός στο να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στην εγγύηση της συσκευής και αφετέρου να χαρείτε τη λειτουργία του ποµποδέκτης για πολλά χρόνια. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Οι επεµβάσεις στα κυκλώµατα της συσκευής από µη ειδικευµένα άτοµα µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά. Αν χρησιµοποιείτε σταθεροποιηµένο τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας του είναι µεταξύ 6 και 8 VDC, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν καταστροφή της συσκευής. Μην αφήνετε εκτεθειµένο τον ποµποδέκτη σας σε άµεση επαφή µε το ηλιακό φως ή σε περιοχές µε υψηλή θερµοκρασία. Η υψηλή θερµοκρασία, θα µικρύνει τη ζωή της συσκευής και µπορεί να χαλάσει και το περίβληµα της. Μην αφήνετε τον ποµποδέκτη σε χώρους µε σκόνη και ρύπους. ιατηρήστε στεγνό τον ποµποδέκτη, το πιτσίλισµα ή το βρόχινο νερό µπορεί να διαβρώσουν το ηλεκτρονικό κύκλωµα του. Αν βγει καπνός ή έντονη µυρωδιά από τον ποµποδέκτη, σβήστε τον αµέσως αποσυνδέστε τον από τον φορτιστή, βγάλτε τη µπαταρία και αποταθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο. Μην εκπέµπετε χωρίς κεραία 01

5 Παρουσίαση Ποµποδέκτη 02

6 Οθόνη LCD Θα δείτε διάφορα εικονίδια στην οθόνη του ποµποδέκτη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει στην αναγνώριση της λειτουργίας κάθε ενός από αυτά τα εικονίδια. 03

7 Καταστάσεις Λειτουργίας Ποµποδέκτη Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές καταστάσεις λειτουργίας του ποµποδέκτη. Κατάσταση VFO και Μνήµης Πατήστε το πλήκτρο για να εναλλάσσετε µεταξύ VFO και µνήµης. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε κανάλι (α) µνήµης. Κατάσταση Λειτουργίας Ρυθµίσεων Πατήστε το πλήκτρο, αµέσως στην επάνω αριστερή µεριά της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο για να µπείτε στη λειτουργία των ρυθµίσεων. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση έκτη FM 1. Πρώτα πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια πατήστε το πλαϊνό πλήκτρο [ΜΟΝΙ] για να ε- νεργοποιηθεί ο ραδιοφωνικός δέκτης. 2. Για να απενεργοποιήσετε τον δέκτη είτε πατήστε το [PTT] είτε επαναλάβετε το 1 ο βήµα. ιακόπτης Power/VOL Βασική Λειτουργία Ποµποδέκτη Περιστρέψτε τον διακόπτη Power/VOL προς τα δεξιά, θα ακουστεί ένας µακρόσυρτος ήχος (σαν µορσική παύλα) και ο ποµποδέκτης ανοίγει. Η οθόνη µε την έναρξη εµφανίζει όλα τα σύµβολα. Χρησιµοποιήστε το ίδιο το κουµπί για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου. Γυρίζοντας αριστερά τον διακόπτη ακούγεται πάλι ο µακρόσυρτος ήχος και ο ποµποδέκτης θα σβήσει. Ρύθµιση έντασης ήχου Ανάψτε τον ποµποδέκτη, στη συνέχεια περιστρέψτε το κουµπί Power/VOL προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ένταση και προς τα αριστερά για να τη µειώσετε. Επιλογή Συχνότητας a. Πατήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε συχνότητα. Αν δεν µπορέσετε να διαλέξετε τη συχνότητα που θέλετε, τότε ίσως να πρέπει να αλλάξετε το βήµα συντονισµού. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθµιση Βήµατος Συντονισµού. b. Για να βγείτε από τη επιλογή συχνότητας πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Εκποµπή Για να εκπέµψετε πατήστε το πλαϊνό πλήκτρο [PTT], µιλήστε στο µικρόφωνο µε τον κανονικό τόνο και ένταση (κατά την διάρκεια της εκποµπής το ενδεικτικό Tx/Rx ανάβει κόκκινο), για να επιστρέψετε στη λήψη αφήστε το [PTT]. 04

8 Βασική Λειτουργία Ποµποδέκτη (συνέχεια) VOX a. Για να ενεργοποιήσετε το VOX πατήστε διαδοχικά πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Λειτουργία Παρακολούθησης (Monitoring) Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [MONI] και ρυθµίστε την ένταση ήχου στο επίπεδο που θέλετε µε το κουµπί PWR/VOL, o ποµποδέκτης συνεχίζει αυτόµατα την παρακολούθηση. Λειτουργία συναγερµού Κρατήστε πατηµένο για 1.5 δεύτερα το πορτοκαλί πλήκτρο που βρίσκεται στην κορυφή, ο ποµποδέκτης θα εκπέµψει ένα σήµα συναγερµού, το σήµα ακούγεται και από το µεγάφωνο και από στην επιλεγµένη συχνότητα. Για να βγείτε από τη λειτουργία πατήστε το πλήκτρο [PTT] Κλήση Οµάδας Πατήστε στιγµιαία το πορτοκαλί πλήκτρο στο επάνω µέρος του ποµποδέκτη, ο ποµποδέκτης µπαίνει σε κατάσταση κλήσης και εκπέµπει έναν τόνο 60Hz, η εκποµπή διαρκεί περίπου 4 δεύτερα. Για να βγείτε από τη λειτουργία πιέστε το πλήκτρο [PTT]. Κατά τη διάρκεια της εκποµπής εµφανίζονται στην οθόνη τα εικονίδια της κλήσης οµάδας και της εκποµπής. Κλείδωµα/Ξεκλείδωµα Πληκτρολογίου Εφόσον είστε σε κατάσταση αναµονής για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο κρατήστε πατηµένο για 2 δεύτερα. Για όσο χρόνο είναι κλειδωµένο το πληκτρολόγιο στην οθόνη εµφανίζεται το εικονίδιο. Γρήγορες Ρυθµίσεις Μπορείτε να ρυθµίσετε τις παραµέτρους των παρακάτω λειτουργιών πατώντας το πλήκτρο από τα πλήκτρα 0~9. Για αλλαγή των παραµέτρων χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα. και κάποιο Ρύθµιση της στάθµης του Squelch (F+1) Πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Επιλέξτε τη στάθµη από 0 ~9. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε την επιθυµητή στάθµη για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση πατήστε ξανά το πλήκτρο. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του VOX (F+2) Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του VOX πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Όταν το VOX είναι ενεργοποιηµένο στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Αντιστροφής Συχνότητας (F+3) Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντιστροφής συχνότητας, πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη. Όταν στο κανάλι δεν υπάρχει συχνότητα εκποµπής δεν θα µπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιστροφής συχνότητας. 05

9 Γρήγορες Ρυθµίσεις (συνέχεια) Ρύθµιση Βήµατος Συντονισµού (F+4) Για να επιλέξετε το βήµα συντονισµού πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Τα διαθέσιµα βήµατα συντονισµού είναι 5κ, 10κ, 12.5κ, 20κ, 25κ, 30κ και 40κ. Για να επιλέξετε το επιθυµητό βήµα συντονισµού χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα. Για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση πατήστε ξανά το. Φορά Μετατόπισης (F+5) Για µα επιλέξετε τη φορά της συχνότητας µετατόπισης (offset) πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Αν η φορά της συχνότητας µετατόπισης είναι θετική (προστίθεται σε αυτή της οθόνης) θα εµφανίζεται η ένδειξη +, αν τώρα είναι αρνητική (αφαιρείται από αυτή της οθόνης) θα εµφανίζεται η ένδειξη (-) Σάρωση (F+6) Για να ξεκινήσετε µια σάρωση πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Πατώντας το πλήκτρο, το κανάλι ή η συχνότητα που βρίσκονται υπό σάρωση θα αποθηκεύονται και στη συνέχεια η σάρωση θα τελειώνει. Πατώντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο θα τελειώσει η σάρωση χωρίς αποθήκευση. Για να αλλάξει η φορά της σάρωσης πατήστε τα πλήκτρα. Σάρωση VFO: Σαρώνεται όλη η µπάντα µε το τρέχον βήµα συντονισµού. Σάρωση Μνήµης: Αν δεν έχει γίνει οµαδοποίηση των καναλιών µνήµης, θα σαρώνονται όλα εκείνα τα κανάλια (από τα 199) στα οποία υπάρχουν δεδοµένα. Εάν έχει γίνει οµαδοποίηση, θα σαρωθούν εκείνα τα κανάλια των οµάδων που έχουν καταχωρηµένα δεδοµένα (κάθε οµάδα έχει µέγιστο 20 κανάλια). Αν τα προγραµµατισµένα κανάλια είναι λιγότερα από 2 δεν ξεκινάει η σάρωση. Υπότονοι CTCSS/Ψηφιακοί Κώδικες DCS Λήψης (F+7) a. Για να ορίσετε υπότονο CTCSS ή Ψηφιακό κωδικό DCS στη λήψη πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο γ για να µπείτε στη ρύθµιση. b. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τον τύπο σηµατοδοσίας που θέλετε µε την ακόλουθη σειρά: Χωρίς Τόνο Υπότονοι CTCSS Ψηφιακοί Κωδικοί DCS Χωρίς Τόνο c. Αν χρησιµοποιήσετε ψηφιακούς κωδικούς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο για νε επιλέξετε φορά (Ι= αντιστροφή, Ν= Κανονικό). d. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε τον ψηφιακό κωδικό που θέλετε. e. Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είστε σε κατάσταση µνήµης (CH XXX) δεν µπορείτε να ορίσετε ψηφιακό κωδικό DCS. H παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τους υπότονους CTCSS. 6

10 Γρήγορες Ρυθµίσεις (συνέχεια) Υπότονοι CTCSS/Ψηφιακοί Κώδικες DCS Εκοµπής (F+8) a. Για να ορίσετε υπότονο CTCSS ή Ψηφιακό κωδικό DCS στη εκποµπή πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο για να µπείτε στη ρύθµιση. b. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τον τύπο ση- µατοδοσίας που θέλετε µε την ακόλουθη σειρά: Χωρίς Τόνο Υπότονοι CTCSS Ψηφιακοί Κωδικοί DCS Χωρίς Τόνο c. Αν χρησιµοποιήσετε ψηφιακούς κωδικούς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο για νε επιλέξετε φορά (Ι= αντιστροφή, Ν= Κανονικό). d. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε τον ψηφιακό κωδικό που θέλετε. e. Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είστε σε κατάσταση µνήµης (CH XXX) δεν µπορείτε να ορίσετε ψηφιακό κωδικό DCS. H παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τους υπότονους CTCSS Πρόσβαση στο Μενού Ρυθµίσεων (F+9) Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπόλοιπες ρυθµίσεις του ποµποδέκτη πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Επιλογή Οµάδας Μνήµης (F+0) a. Όταν είστε σε κατάσταση µνήµης (CH-FR), για να διαλέξετε κάποια από τις 10 οµάδες µνήµης (A~J) πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. b. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε κάποια από τις 10 διαθέσιµες οµάδες µνή- µης (A~J). c. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να βγείτε από την επιλογή οµάδας µνήµης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσει η επιλογή οµάδας µνήµης θα πρέπει οπωσδήποτε να είστε σε κατάσταση µνήµης. Επιλογή Ισχύος Εξόδου (F+#) a. Για να διαλέξετε την ισχύ εξόδου του ποµποδέκτη σας (µεταξύ υψηλής και χαµηλής) πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το. b. Όταν επιλεγεί η χαµηλή ισχύς στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη L 7

11 Γρήγορες Ρυθµίσεις (συνέχεια) Αποθήκευση Νέου Καναλιού Μνήµης (F+*) a. O ποµποδέκτης θα πρέπει να είναι σε κατάσταση VFO για να προγραµµατίσουµε και να αποθηκεύσουµε ένα νέο κανάλι στη µνήµη. b. Για να µπείτε στη λειτουργία της αποθήκευσης νέας µνήµης πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το, ο αριθµός καναλιών και η ένδειξη αναβοσβήνουν τώρα στην οθόνη. c. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε τον αριθµό καναλιού που θέλετε να αποθηκευτεί η τρέχουσα επιλεγµένη συχνότητα. Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα της απευθείας εισαγωγής του αριθµού καναλιού από το πληκτρολόγιο. d. Για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση και να αποθηκευτεί το νέο κανάλι της µνήµης πατήστε το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χειρισµοί για την αποθήκευση µνήµης τόσο για τη µπάντα των VHF όσο και για την µπάντα των UHF (όπως αναφέρονται οι εικόνες) είναι οι ίδιοι. ιαγραφή Καναλιών Μνήµης a. Για να συνεχίσετε ο ποµποδέκτης πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση µνήµης b. Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο ανάψτε τον ποµποδέκτη γα να µπει σε κατάσταση διαγραφής καναλιού µνήµης, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη DEL την ίδια στιγµή που αναβοσβήνει ο αριθµός καναλιού. c. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα για να διαλέξετε το κανάλι µνήµης που θέλετε να διαγραφεί, ή να εισάγετε κατευθείαν τον αριθµό του από το πληκτρολόγιο. Στη συνέχεια ξαναπατήστε το πλήκτρο, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη YES. d. Για επιβεβαίωση της διαγραφής ξαναπατήστε το πλήκτρο. Ο ποµποδέκτης είναι τώρα έτοιµος για τη διαγραφή του επόµενου καναλιού. Όταν όλα τα κανάλια θα είναι κενά ο ποµποδέκτης θα επιστρέψει αυτόµατα σε κατάσταση λειτουργίας VFO. e. Αν θέλετε να αποκαταστήσετε τη συχνότητα του διαγραµµένου καναλιού µνήµης αναφερθείτε στη προηγούµενη παράγραφο Αποθήκευση Νέου Καναλιού Μνήµης. 8

12 Λειτουργία Ραδιοφωνικού έκτη FM Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του δέκτη. Όταν ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής πατήστε πρώτα το πλήκτρο διάφορες επιλογές και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [MONI] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ραδιοφωνικό δέκτη FM. Όταν ενεργοποιηθεί ο δέκτης στο επάνω αριστερό τµήµα της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη AO. Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία συχνότητας και όχι µνήµης, για την επιλογή κάποιου σταθµού µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είτε τα πλήκτρα, είτε µπορείτε α εισάγετε για να µπείτε τις απευθείας τα 4 ή τα 5 (το 1 ο πρέπει να είναι το 1) ψηφία της συχνότητας του σταθµού. Το βήµα συντονισµού για την ραδιοφωνική µπάντα των FM είναι 50κ. Αν τώρα βρίσκεστε σε κατάσταση µνήµης του ραδιοφωνικού δέκτη, χρησιµοποιήστε για την επιλογή της µνήµης είτε τα πλήκτρα, είτε εισάγετε απευθείας από το πληκτρολόγιο το διψήφιο (01 ~25) αριθµό της µνήµης που θέλετε. Εναλλαγή Μεταξύ Μνηµών/Συχνότητας του έκτη FM Όταν είναι ενεργοποιηµένος ο δέκτης για εναλλαγή µεταξύ Μνηµών/Συχνότητας του δέκτη πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο. Αν δεν έχετε προγραµµατίσει κάποια από τις 25 µνήµες του δέκτη η λειτουργία αυτή δεν θα είναι διαθέσιµη. Αναζήτηση Σταθµών FM Αν θέλετε να αναζητήσετε γρήγορα σταθµούς στα FM, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. Πατήστε πρώτα το πλήκτρο για να πείτε στις διάφορες επιλογές και στη συνέχεια για να ξεκινήσει η αναζήτηση πατήστε το. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη R SCN. Για να αλλάξετε τη φορά της σάρωσης χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα, για να βγείτε τώρα από την αυτόµατη αναζήτηση σταθµών πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα. Όταν η αναζήτηση βρει κάποιον σταθµό ο δέκτης παραµένει στη συχνότητα και βγαίνει από την αυτόµατη αναζήτηση. Λειτουργία ιπλής Επιτήρησης (Dual Watch) Περιγραφή : Αν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία DW, και κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου ληφθεί ένα σήµα στη µπάντα των VHF, ο ποµποδέκτης επιστρέφει για λήψη στη µπάντα των VHF για να επιστρέψει πάλι στη µπάντα της ραδιοφωνίας 5 αφότου χαθεί το σήµα από µπάντα των VHF. Ρύθµιση: Όταν ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε πρώτα το πλήκτρο για να µπείτε στις διάφορες επιλογές και στη συνέχεια το για να µπείτε στα µενού ρυθµίσεων. Με την χρήση των πλήκτρων διαλέξτε τη ρύθµιση DW (16 ο µενού) και στη συνέχεια χρησιµοποιώντας πάλι τα πλήκτρα επιλέξτε On για ενεργοποίηση ή Off για απενεργοποίηση. Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε για µια ακόµη φορά το πλήκτρο. Ρύθµιση της στάθµης Squelch του δέκτη Όταν κάνετε ακρόαση σταθµών και θέλετε να ρυθµίσετε τη στάθµη squelch του δέκτη, πατήστε πρώτα το πλήκτρο και στη συνέχεια το για να µπούµε στη ρύθµιση της στάθµης squelch. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να διαλέξετε την επιθυµητή στάθµη (0~9). Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµιση πατήστε ξανά το πλήκτρο. 9

13 ιαγραφή Αποθηκευµένης Μνήµης Ραδιοφώνου Βάλτε τον ποµποδέκτη στη λειτουργία ραδιοφώνου και µετά σβήστε τον. Στη συνέχεια ανάψτε τον πάλι κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο. Αυτή τη φορά η οθόνη εµφανίζει το µήνυµα XX DEL (όπου ΧΧ είναι ο αριθµός καναλιών 1~25). Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε µε τα πλήκτρα, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο. Στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα xx YES. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατήστε για µια ακόµη φορά το πλήκτρο, το κανάλι διαγράφετε και εν συνεχεία ακολουθώντας την ίδια διαδικασία µπορείτε να διαγράψετε το επόµενο κανάλι µνήµης. Ειδικές Λειτουργίες Επαναφορά Ποµποδέκτη (Reset) Για να επαναφέρετε τον ποµποδέκτη στις αρχικές ρυθµίσεις (Reset), κρατήστε πατη- µένα τα πλήκτρα [MONI] +... Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη CLEAR, για να µπείτε στη ρύθµιση επαναφοράς πατήστε ξανά το πλήκτρο, τώρα στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη VFO. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε µεταξύ της επαναφοράς του VFO µόνο, επιλογή VFO, ή της ολικής επαναφοράς, επιλογή FULL. H επαναφορά VFO επαναφέρει MONO το VFO στις αρχικές ρυθµίσεις του, ενώ η ολική (FULL) επαναφορά, αφενός επαναφέρει το VFO στις αρχικές ρυθµίσεις του και αφετέρου διαγράφει ΌΛΑ τα προγραµµατισµένα κανάλια µνήµης του ποµποδέκτη. Μετά τη διαδικασία της επαναφοράς τα βασικά στοιχεία του ποµποδέκτη είναι τα παρακάτω: Συχνότητα VFO = MHz Μετατόπιση Συχνότητας = Off Σηµατοδοσία= Όχι Εξοικονόµηση Μπαταρίας = Οn Τύπος Σάρωσης = Βάσει Χρόνου VOX= Οn Φωτισµός= Αυτόµατος Κλείδωµα Πλήκτρων = Χειροκίνητο Ευαισθησία VOX =4 Συχνότητα Μετατόπισης = Μ Βήµα Συντονισµού = 5k Κατάσταση Λειτουργίας = VFO Φωνητική Αναγγελία = On Στάθµη Squelch = 3 Χρονοδιακόπτης Τέλους Εκποµπής = 60 δεύτερα Αντιστροφή Συχνότητας = Off Οµαδοποίηση Μνήµης = Off 10

14 Ειδικές Λειτουργίες (συνέχεια) Αντιγραφή µέσω Καλωδίου (Clone) Αφού συνδέσετε τους ποµποδέκτες µε το καλώδιο αντιγραφής ανοίξτε τον ποµποδέκτη κρατώντας πατηµένα τα πλήκτρα [MONI] και, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ClonE. Πατώντας το πλήκτρο [ΜΟΝΙ] του αρχικού ποµποδέκτη (από αυτόν που αντιγράφουµε τα δεδοµένα) αρχίζει η διαδικασία της αντιγραφής. Στην οθόνη του αρχικού ποµποδέκτη εµφανίζεται η ένδειξη CL OU, στην οθόνη του ποµποδέκτη προορισµού (σε αυτόν που αντιγράφουµε τα δεδοµένα) εµφανίζεται η ένδειξη CL IN. Αν τελειώσει µε επιτυχία η διαδικασία αντιγραφής η οθόνη του αρχικού ποµποδέκτη εµφανίζει το µήνυµα End και επιστρέφει ξανά σε κατάσταση αντιγραφής. Αν τώρα αποτύχει η αντιγραφή στην οθόνη του αρχικού ποµποδέκτη εµφανίζεται το µήνυµα Err και επιστρέφει αυτόµατα στη κατάσταση αντιγραφής. Μια πετυχηµένη αντιγραφή χρειάζεται περίπου 15 δεύτερα. Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο a. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση λειτουργίας µνήµης και ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής, µπορείτε να εισάγετε απευθείας από το πληκτρολόγιο τον αριθµό καναλιού που θέλετε να επικοινωνήσετε (1~3 ψηφία). Μετά την εισαγωγή ο ποµποδέκτης θα λειτουργεί στο επιλεγµένο κανάλι µνήµης. Αν το επιλεγµένο κανάλι δεν είναι προγραµµατισµένο ο ποµποδέκτης επιστρέφει στο αρχικό κανάλι της µνήµης. Παραδείγµατα: CH 1 : (Εισάγετε 001) CH 98 : (Εισάγετε 098 ή 98) CH 123 : (Εισάγετε 123) b. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση λειτουργίας VFO και ο ποµποδέκτης βρίσκεται σε κατάσταση ανα- µονής, αλλάξτε τη τρέχουσα συχνότητα λειτουργίας µε απευθείας εισαγωγή από το πληκτρολόγιο της νέας συχνότητας που επιθυµείτε η συχνότητα πρέπει να έχει έξι ψηφία. Μετά το τέλος της εισαγωγής ο ποµποδέκτης θα λειτουργεί στη νέα συχνότητα που του δώσατε αν αυτή είναι στα όρια λειτουργίας του, ειδάλλως επιστρέφει αυτόµατη στην αρχική πριν την εισαγωγή συχνότητα. 11

15 Πρόσβαση στα µενού ρυθµίσεων Μενού Ρυθµίσεων Πατήστε πρώτα το πλήκτρο και όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο για να µπείτε στα µενού ρυθµίσεων. Για να επιλέξετε το µενού που θέλετε χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα πατήστε το πλήκτρο και για βγείτε το πλήκτρο για να µπείτε στη ρύθµιση ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Πλήκτρο [F] +[9] είγµα Οθόνης Λειτουργία Προειδοποιητικοί Ήχοι Off : Απενεργοποίηση ήχων 1 beep Οn : Ενεργοποίηση ήχων Φωτισµός Οθόνης 2 LIGHt On : Φωτισµός µόνιµα αναµµένος Off : Φωτισµός µόνιµα σβηστός Ο φωτισµός θα σβήνει αυτόµατα αν παρέλθουν 10 λεπτά και δεν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο ή κουµπί Αυτόµατος περιορισµός εκποµπής Off (χωρίς περιορισµό), 30S, 60S, 3 toe 90S, 120S, 150S, 180S, 210S, 240S, 270S (S=δευτερόλεπτα) Συχνότητα Μετατόπισης (Offset) 4 diffr Σε κατάσταση VFO εισάγετε από το πληκτρολόγιο 5 αριθµούς µέσα στη περιοχή (00.000Μ ~ Μ) Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Οµαδοποίησης Μνήµης 5 bank Είναι διαθέσιµη ΜΟΝΟ σε κατάσταση µνήµης, τα 199 κανάλια χωρίζονται σε 10 οµάδες. Οι πρώτες εννέα έχουν από 20 κανάλια η κάθε µια και η 10 η έχει 19 κανάλια Ένδειξη Τάσης 6 dcvlt Μετά την εµφάνιση της τρέχουσας τάσης της µπαταρίας, ο ποµποδέκτης επιστρέφει σε κατάσταση α- ναµονής αυτόµατα µέσα σε 10 δεύτερα. Ευαισθησία VOX 7 VOx G OFF ~ 9 Καθυστέρηση Ενεργοποίησης VOX 8 VOX d 0,3S, 0.5S, 1.0S, 1.5S, 2.0S, 3.0S (S= δευτερόλεπτα) Εξοικονόµηση Μπαταρίας 9 SAVE Off : Απενεργοποίηση Οn : Ενεργοποίηση 12

16 Μενού Ρυθµίσεων (συνέχεια) Συνθήκη Συνέχισης Σάρωσης 10 SCANm CO : Βάσει Σήµατος ΤΟ : Βάσει Χρόνου Προσθήκη ή Παράλειψη για Σάρωση 11 SCANS Προσθέστε/ ιαγράψτε κανάλια για τη σάρωση. Για να λειτουργήσει θα πρέπει να είστε σε κατάσταση µνή- µης Κλείδωµα Πληκτρολογίου 12 KEybO Manu : Μη-αυτόµατο ξεκλείδωµα ΑUTo : Αυτόµατο ξεκλείδωµα Οθόνη Καλωσορίσµατος 13 OPmSG Off : Χωρίς Καλωσόρισµα DC : Ένδειξη Τάση Μπαταρίας MSG: Μήνυµα Καλωσορίσµατος Μήνυµα Καλωσορίσµατος 14 msg To µήνυµα ή το όνοµα καναλιού αποτελείται από 5 χαρακτήρες. Για να επιλέξετε τον χαρακτήρα που θέλετε χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για µετάβαση στον επόµενο χαρακτήρα πατήστε το πλήκτρο γ και για να διαγράψετε τον προηγούµενο χαρακτήρα το. Εδώ τελειώνει ο προγραµµατισµός του ονό- µατος καναλιού. Ο ποµποδέκτης θα µεταβεί αυτόµατα στο επόµενο για ονοµασία κανάλι. Εµφάνιση Ονοµασίας Μνήµης 15 NAmE On : Εµφάνιση ονοµασίας µνήµης Off : Να µην εµφανίζεται η ονο- µασία της µνήµης. Ρύθµιση για διπλή επιτήρηση κατά τη λειτουργία του δέκτη FM 16 dw On : Κατά τη λήψη ραδιοφωνίας FM παρακολουθείται και η συχνότητα στη µπάντα των VHF. OFF: Μόνο λήψη ραδιοφωνίας FΜ χωρίς παρακολούθηση της µπάντας VHF. Ρύθµιση Φωνητικής Αναγγελίας Έξοδος 17 VOICE On : Ενεργοποίηση Φωνητικής Αναγγελίας Off : Απενεργοποίηση Φωνητικής Αναγγελίας 13

17 Αυτόµατη λειτουργία προγραµµατισµού Μπορείτε να ρυθµίσετε τον ποµποδέκτη έτσι ώστε να προγραµµατίζεται αυτόµατα. ιαδικασία αυτόµατου προγραµµατισµού Κρατώντας πατηµένα τα πλήκτρα [MONI] και ανάψτε τον ποµποδέκτη. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη SELF που υποδηλώνει ότι είστε στη διαδικασία αυτόµατου προγραµµατισµού. Για να διαλέξετε ρύθµιση χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα και για να µπείτε στη ρύθµιση πατήστε. Για να επιλέξετε τιµή για τη ρύθµιση χρησιµοποιήστε πάλι τα πλήκτρα και τέλος για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση πατήστε το. Για να βγείτε από τη διαδικασία πατήστε το πλήκτρο Στοιχεία Οθόνη (παράδειγµα) Περιεχόµενα Επιλογή καναλιού Πατήστε τα για να διαλέξετε Κανάλια από 1 έως 199 ένα κανάλι µνήµης. Επιλογή Συχνότητας Λήψης Πατήστε το πλήκτρο και εισάγετε τη συχνότητα λήψης, στη συνέχεια Κενό (πατήστε το πλήκτρο ) χρησιµοποιήστε το πλήκτρο για να ορίσετε τη συχνότητα λήψης. Αν θέλετε να διαγράψετε το κανάλι, πατήστε το µέχρι η οθόνη να εµφανιστεί κενή, Μέσω του διαλέξτε βήµα επιβεβαιώστε πατώντας ξανά το. συντονισµού 5k/ 10k/ 12.5k/ Ή χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα 20k/ 25k/ 30k/ 50k για να διαλέξετε συχνότητα. Επιλογή Σηµατοδοσίας Λήψης Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 3 OFF OFF Για να διαλέξετε τύπο σηµατοδοσίας πατήστε το για να διαλέξετε συχνότητα/ψηφιακό Υπότονοι CTCSS ( βλέπε πίνακα κωδικό χρησιµοποιήστε τα. Για αποδοχή υποτόνων) 67.0Hz ~ 250.3Hz και έξοδο πατήστε. {Σηµείωση: (1)} Ψηφιακοί Κωδικοί DCS (βλέπε πίνακα αντίστροφων/κανονικών DCS) 023~754Normal {Σηµείωση: (2)} Ο τρόπος που ορίζουµε τη συχνότητα εκποµπής είναι ίδιος µε αυτόν που ορίσαµε τη συχνότητα της Λήψης 14

18 Στοιχεία Οθόνη (παράδειγµα) Περιεχόµενα Ο τρόπος που ορίζουµε τη σηµατοδοσία εκποµπής είναι ίδιος µε αυτόν που ορίσαµε τη σηµατοδοσία της λήψης Στη συνέχεια ορίζουµε αν θέλουµε το κανάλι να υπάρχει στη λίστα των καναλιών για σάρωση ή το αποκλείουµε από τη σάρωση. Χρησιµοποιήστε Τα πλήκτρα για να διαλέξετε ADD ή DEL Αναλόγως µε το τι θέλετε να γίνει. ΑDD: Το κανάλι θα σαρώνεται. DEL: Το κανάλι δεν θα σαρώνεται. Στη συνέχεια ορίζουµε τη ρύθµιση για το αν θα OFF: H λειτουργία είναι ανενεργή. επιτρέπεται ή όχι η εκποµπή αν στη συχνότητα WAVE: Απαγορεύει την εκποµπή υπάρχει ήδη κάποια άλλο σήµα. Το χαρακτηριστικό αν στη συχνότητα υπάρχει κάποιο Αυτό απαγορεύει τη εκποµπή, αν στο κανάλι υπάρχει σήµα (φέρον). Κάποιο άλλο σήµα τέτοιας έντασης, ώστε να µπορεί CALL: Απαγορεύει την εκποµπή Να ανοίξει το SQUELCH. Επίσης αποτρέπει την αν στη συχνότητα υπάρχει κάποιο Εκποµπή αν στην παρούσα συχνότητα εκτός από το σήµα το οποίο περιέχει ένα τόνο Σήµα υπάρχει και ένας υπότονος ίδιας συχνότητας µε CTCSS, ίδιας συχνότητας µε Αυτή που έχετε ορίσει. αυτόν που έχουµε ορίσει. Ορισµός Ονοµασίας Καναλιού Η ονοµασία του καναλιού αποτελείτε από πέντε (5) αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. Για να επιλέξετε τον χαρακτήρα που θέλετε χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για µετάβαση στον επόµενο χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο και για διαγραφή του προηγούµενου το πλήκτρο. Με τον ορισµό της ονοµασίας του καναλιού τελειώνει ο κύκλος του αυτόµατου προγραµµατισµού. Ο ποµποδέκτης θα περάσει στον προγραµµατισµό του επόµενου καναλιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Ορισµός υποτόνων εκποµπής λήψης Για εναλλαγή µεταξύ των διαθέσιµων επιλογών πατήστε το πλήκτρο (OFF/CTCSS/DCS) 2. Για εναλλαγή µεταξύ ανεστραµµένων (DCSI) και κανονικών (DCSN) ψηφιακών κωδικών χρησι- µοποιήστε το πλήκτρο µε τη δίεση. 15

19 Προσαρτηµένοι Πίνακες 16

20 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γενικά Μοντέλο Περιοχή Συχνοτήτων Χωρητικότητα Μνήµης Βήµα Συντονισµού Σταθερότητα Συχνότητας Θερµοκρασία Λειτουργίας Σύνθετη Αντίσταση Κεραίας Τάση Λειτουργίας ιαστάσεις (WxHxD) Βάρος Μπαταρία ΤΥΤ ~ 174MHz (Rx/Tx) 199 κανάλια 5 khz/ 6.25 khz/ 10 khz/ 12.5 khz/ 20 khz 25 khz/ 30 khz/ 50 khz ±2.5 ppm -25 ~ +60 ο C 50Ω 7.2 VDC 115 X 59 X 35 mm 190 gr (περιέχονται µπαταρία & κεραία) 1100/1300 mah µπαταρία Li-ion 17

21 Τεχνικά Χαρακτηριστικά (συνέχεια) Ποµπός Ισχύς Εξόδου Τύπος ιαµόρφωσης έκτης 5W 16kΦF3E Παρασιτικές Εκποµπές 0.75 µw Ισχύς Γειτνιαζόντων Καναλιών Μέγιστη Απόκλιση Συχνότητας Κεραία Σύνθετη Αντίσταση Κεραίας Κατεχόµενο Εύρος Ζώνης Ευαισθησία Λήψης Απόρριψη Γειτνιαζόντων Σηµάτων Ενδοδιαµόρφωση Καταστολή co-channel Απόκριση ακουστικού σήµατος Ακουστική ισχύς εξόδου 65dB 5κΗz Κεραία Υψηλού Κέρδους 50Ω 15kHz 0.25µV 60dΒ 60dB -8dB +12dB-10dB 500mw Παραµόρφωση Ακουστικού Σήµατος 3% Αντιµετώπιση Βλαβών Πρόβληµα εν τροφοδοτείται ο ποµποδέκτης Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής µικραίνει, ακόµα και αν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως. εν µπορείτε να επικοινωνήσετε µε άλλους ποµποδέκτες της ίδιας οµάδας. εν µπορεί να υπάρξει επικοινωνία µε κάποια άλλη οµάδα. Λύση /Συµβουλή Η µπαταρία έχει αδειάσει. Επαναφορτίστε ή αλλάξτε µπαταρία. Η µπαταρία έχει τοποθετηθεί λάθος. Αφαιρέστε την και τοποθετήστε την ξανά µε τον σωστό τρόπο. Η µπαταρία έχει φτάσει στο τέλος της λειτουργίας της. Αντικαταστήστε την µε µια καινούργια Ελέγξτε αν οι υπότονοι CTCSS ή οι ψηφιακοί κωδικοί DCS έχουν εισαχθεί σωστά. Απενεργοποιήστε τους υπότονους CTCSS ή τους ψηφιακούς κωδικούς DCS και ξαναπροσπαθήστε. Ζητήστε από την άλλη οµάδα να σας κοινοποιήσει τους υπότονους CTCSS ή τους ψηφιακούς κωδικούς που χρησιµοποιεί. 18

22

23 Η χρήση της συγκεκριµένης συσκευής απαιτεί άδεια. Η συγκεκριµένη συσκευή προορίζεται για χρήση στην Ελλάδα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας Συσκευασία του πομποδέκτη. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πομποδέκτη. Σας συνιστούμε να εντοπίσει τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πριν την απόρριψη της συσκευασίας υλικό. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε τον πομποδέκτη μας TH-UVF1. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος στις τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιμήσατε τον πομποδέκτη TH-F5. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος σε τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ποµποδέκτης BAOFENG UV3R είναι ένας ποµποδέκτης µινιατούρα διπλής µπάντας µε πάρα πολλά χαρίσµατα, ο οποίος θα σας χαρίσει απρόσκοπτη επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη του ραδιοδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 Ασύρµατος Μοντέλο MT 975 ΕΛΛ ΗΝΙΚΑ 1 11 10 2 3 1. Κεραία 2. Εξωτερικό Ηχείο / Βύσμα μικροφώνου 3. Κουμπί έντασης ON/OFF 4. Κουμπί λειτουργίας 5. Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 πομποδέκτης CT 790 1 κεραία υψηλής απολαβής 1 πακ μπαταριών λιθίου 1 επιτραπέζιο φορτιστή 1 κλιπ ζώνης λουράκι καρπού Συντήρηση Ο πομποδέκτης σας είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη LCD με

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε τον δικό µας ποµποδέκτη που είναι διπλής µπάντας και ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη του. Ο ποµποδέκτης µας είναι εύκολος στη χρήση και θα σας προσφέρει άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DR ELECTRONICS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DR ELECTRONICS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (επάνω μέρος και πρόσοψη). 1. Υποδοχή κεραίας. Συνδέουμε την κεραία που συνοδεύει τον πομποδέκτη ή οποιαδήποτε άλλη κεραία με ονομαστική σύνθετη αντίσταση 50Ω. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΟΚΙ ΤΟΚΙ ΡΟΛOΓΙΑ (FREETALKER) 2 TEM. Εγχειρίδιο Συγχαρητήρια! Αυτός ο διπλός τρόπος επικοινωνίας αντιπροσωπεύει ό,τι πιο προηγµένο έχει να επιδείξει η νεότερη τεχνολογία. Είναι µια ελαφριά, συµπαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO.

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Περιεχόμενα: 1. Σημαντική σημείωση 2. Περιγραφή προϊόντος 3. Διαμόρφωση 4. Μενού 5. Φωνητικές κλήσεις 6. Μηνύματα SMS 7. Πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P.

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το SRC 174P είναι μια εξελιγμένη κονσόλα DMX που διαθέτει 192 κανάλια. Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός Πομποδέκτης DJ-446

Φορητός Πομποδέκτης DJ-446 ALINCO Φορητός Πομποδέκτης DJ-446 Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον πομποδέκτη ALINCO. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες για την ασφάλειά σας και την χρήση του πομποδέκτη σας. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

DJ-596Τ/Ε ALINCO. Οδηγίες Χρήσης

DJ-596Τ/Ε ALINCO. Οδηγίες Χρήσης ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ALINCO VHF / UHF FM DJ-596Τ/Ε Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον πομποδέκτη ALINCO. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες για την ασφάλειά σας και την χρήση του πομποδέκτη σας.

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εξαιρετικού πομποδέκτη της Alinco. Τα προϊόντα μας κατατάσσονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου. Αυτός ο πομποδέκτης έχει κατασκευαστεί με όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 525 Κεραία ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πλήκτρο CALL (Κλήση) Πλήκτρο POWER (Ενεργοποίηση) Πλήκτρο TALK (Οµιλία) Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα