ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 6µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε τις 4 στρατηγικές προτεραιότητες του Οµίλου. Ο Όµιλος αποδίδει πλέον ιδιαίτερη έµφαση στις στρατηγικές αγορές των καλλυντικών ευρείας διανοµής και των προϊόντων οικιακής χρήσης, στοχεύοντας στην σταδιακή ενίσχυση των πωλήσεων ιδιοπαραγωµένων προϊόντων σε αυτές τις κατηγορίες. Οι ξένες αγορές παρουσίασαν υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης έναντι της εγχώριας αγοράς, αυξάνοντας τη συνεισφορά τους σε επίπεδο πωλήσεων Οµίλου. Η ιοίκηση στοχεύει στη δυναµικότερη επέκταση του Οµίλου στις γεωγραφικές αγορές της Ουκρανίας, Τουρκίας και Ρωσίας µέσω εντονότερων προωθητικών και διαφηµιστικών ενεργειών, τη σταδιακή εισαγωγή νέων προϊόντων αλλά και τη διεύρυνση της γκάµας. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της διοίκησης, οι αγορές αυτές αναµένεται να αποφέρουν σηµαντικά οφέλη στο µεσοχρόνιο ορίζοντα. Οικονοµικά Στοιχεία ( εκ.) 6M 2006 % 6M 2005 Πωλήσεις 107,36 7,84% 99,55 Μικτό Κέρδος 52,94 9,70% 48,26 Περιθώριο ΜΚ 49,32% 48,48% EBITDA 16,01 1,24% 15,81 Περιθώριο EBITDA 14,91% 15,88% EBIT 14,18 1,45% 13,97 Περιθώριο EBIT 13,20% 14,04% ΚΠΦ 15,44 21,32% 12,73 Περιθώριο ΚΠΦ 14,39% 12,79% Φόροι 4,16 48,97% 2,79 ΚΜΦ 11,28 13,55% 9,94 Περιθώριο ΚΜΦ 10,51% 9,98% ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,14 0,08 ΚΜΦΜ Μ 11,14 13,03% 9,85 Περιθώριο ΚΜΦΜ Μ 10,38% 9,90% Κέρδη ανα Μετοχή 0,29 13,03% 0,26 Κύριες Επισηµάνσεις Άνοδος των πωλήσεων του Οµίλου Σαράντη κατά 7,84% στα 107,36 εκ. το 6µηνο του Τα καλλυντικά ευρείας διανοµής και τα προϊόντα οικιακής χρήσης αποτέλεσαν τους κυριότερους άξονες συνεισφοράς εσόδων κατά την εξεταζόµενη περίοδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Οι πωλήσεις των προϊόντων υγείας και φροντίδας, µεταξύ των βασικών τοµέων δραστηριότητας του Οµίλου, παρουσίασαν τον υψηλότερο ρυθµό αύξησης σε ετήσια βάση, κατά 22,22% φτάνοντας στα 10,02 εκ. Η πτώση των εσόδων από τις στρατηγικές συµµαχίες βρίσκεται σε ακολουθία µε τη νέα στρατηγική του Οµίλου. Αναφορικά µε τις διεθνείς δραστηριότητες, οι αγορές της Πολωνίας και της Ρουµανίας ξεχώρισαν σε επίπεδο συνεισφοράς στις συνολικές πωλήσεις, ενώ οι αγορές της Βουλγαρίας, Σερβίας και Τσεχίας παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Σηµαντική ανάπτυξη στα έσοδα του Οµίλου από την προώθηση των προϊόντων Estee Lauder. 1

2 Ενοποιηµένες Πωλήσεις ( εκ.) ,84% 107,36 99,55 6M M 2005 Ενοποιηµένο EBITDA ( εκ.) 1,24% 16,01 15,81 6M M 2005 Ενοποιηµένο EBIT ( εκ.) 1,45% 14,18 13,97 6M M 2005 Ενοποιηµένα ΚΜΦΜ Μ ( εκ.) 13,03% 11,14 9,85 6M M µ 06 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Πωλήσεις Η ανάπτυξη των πωλήσεων στη διάρκεια του 6µήνου 2006 ήταν της τάξεως του 7,84%. Επισηµαίνεται ότι σε συγκρίσιµη βάση, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι πωλήσεις του κλάδου των κατοικίδιων ζώων ( 0,22 εκατ το 6µηνο του 2006 έναντι 3,35 εκατ το 6µηνο του 2005), καθώς και τα έσοδα από τις υπηρεσίες προς την Estee Lauder JV ( 1,01 εκατ το 6µηνο του 2006 έναντι 2,71 εκατ το 6µηνο του 2005), ο ρυθµός ανάπτυξης των ενοποιηµένων πωλήσεων ανήλθε σε 13,51%. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου παρατηρήθηκε ικανοποιητική ανάπτυξη των δύο βασικών κλάδων δραστηριότητας, των καλλυντικών ευρείας διανοµής και των προϊόντων υγείας και φροντίδας, αλλά και ισχυρή ανάπτυξη της δραστηριότητας του Οµίλου στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Μικτό κέρδος Το µικτό κέρδος του Οµίλου αυξήθηκε κατά 9,70% στα 52,94 εκ. το 6µηνο του Το µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε 49,32% έναντι 48,48% κατά το 6µηνο του 2005, ως αποτέλεσµα ενός σταθερά βελτιούµενου προϊοντικού µείγµατος για τον Όµιλο, της αποχώρησης από τον κλάδο των κατοικίδιων ζώων καθώς και εξαιτίας της επίτευξης οικονοµιών κλίµακας. EBITDA Η χαµηλότερη σε σχέση µε τις πωλήσεις αύξηση του EBITDA κατά 1,24% στα 16,01 εκ. το εν λόγω 6µηνο, οδήγησε στην υποχώρηση του αντίστοιχου περιθωρίου κέρδους στο 14,91% έναντι 15,88% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η συρρίκνωση του περιθωρίου ήταν φυσιολογική απόρροια των εξόδων εγκατάστασης στις νέες αγορές του Οµίλου. EBIT Σε συνέχεια των ανωτέρω τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε 14,18 εκ. από 13,97 εκ. αυξηµένα κατά 1,45%. Αύξηση µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτήν του EBITDA εξαιτίας της µείωσης του επιπέδου των αποσβέσεων το εν λόγω 6µηνο. ΚΠΦ Σε επίπεδο χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων, ο Όµιλος Σαράντη παρουσίασε έσοδα κατά 1,27 εκ. έναντι εξόδων της τάξεως των 1,24 εκ. κατά το αντίστοιχο περυσινό 6µηνο, λόγω κυρίως των κεφαλαιακών κερδών ( 1,2 εκ.) από την πώληση κυρίως του τοµέα Pet (Retail). Στα πλαίσια αυτά τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 15,44 εκ., υψηλότερα κατά 21,32% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. EATAM Τέλος τα κέρδη µ.φ.µ.δ.µ. ανήλθαν σε 11,14 εκ. (+13,03%), ξεπερνώντας τις προσδοκίες της διοίκησης για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. O αναµορφωµένος φορολογικός συντελεστής είναι στο 26% λόγω της µεγαλύτερης συνεισφοράς της Ελλάδας στα έσοδα και των ζηµιών που υπέστη ο Όµιλος στις αγορές της Τουρκίας, Ουγγαρίας, Ουκρανίας και Ρωσίας. Η διοίκηση υπολογίζει ότι ο αναµορφωµένος φορολογικός συντελεστής για το 2006 θα ανέλθει στο 24%. 2

3 Βασικά Σηµεία 6µ 06 Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ο Όµιλος Σαράντη έχει θέσει ως προτεραιότητα τη δηµιουργία σταθερών ταµειακών ροών µέσα από τις λειτουργικές του δραστηριότητες, που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη υλοποίηση της αναπτυξιακής του στρατηγικής και των επενδύσεων του Οµίλου στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Ο τραπεζικός δανεισµός, το 6µηνο του 2006, αυξήθηκε κατά 0,97% (από 100,6 εκατ. ευρώ σε 101,58 εκατ. ευρώ) σε σχέση µε το δωδεκάµηνο 2005, λόγω αυξηµένων αναγκών ανάπτυξης στο εξωτερικό. Η ιοίκηση του Οµίλου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 15/6/06, έλαβε έγκριση για την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού µε οµολογιακά δάνεια µακροπρόθεσµης λήξης µε καλύτερο κόστος δανεισµού, που θα επιτρέψει εκ νέου την επίτευξη ωφελειών σε επίπεδο χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Ο ρυθµός αύξησης των αποθεµάτων και των απαιτήσεων από πελάτες του Οµίλου κατά 6,24% και 7,02% αντίστοιχα, είναι χαµηλότερος σε σχέση µε τον αντίστοιχο ρυθµό αύξησης των πωλήσεων ως αποτέλεσµα της προσπάθειας της διοίκησης να µειώσει τη διάρκεια διακράτησης αποθεµάτων και απαιτήσεων πελατών και να βελτιώσει τις ανάγκες του Οµίλου για κεφάλαια κίνησης. Ωστόσο η αύξηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόµενες και νέες αγορές. Η µείωση των χρεογράφων κατά 33,80% οφείλεται κυρίως στη µείωση της θέσης του Οµίλου στην Εταιρία Multirama. ( εκ.) 6M 2006 % 2005 Ενεργητικό Ενσώµατα Πάγια 42,11-5,99% 44,79 Ασώµατα Πάγια 0,04 0,00 Επενδύσεις 23,93 11,76% 21,41 Λοιπές Παγιοποιήσεις 0,28-25,64% 0,38 Αναβαλλόµενοι Φόροι 3,30-4,27% 3,44 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 69,65-0,52% 70,01 Αποθέµατα 42,54 6,24% 40,04 Απαιτήσεις από Πελάτες 78,58 7,02% 73,42 Λοιπές Απαιτήσεις 11,54 69,06% 6,83 Χρεόγραφα 10,94-33,80% 16,52 Μετρητά & Ισοδύναµα Μετρητών 10,53 6,35% 9,90 Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 0,25-69,66% 0,84 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 154,38 4,63% 147,55 Σύνολο Ενεργητικού 224,03 2,97% 217,56 Παθητικό Μακροπρόθεσµος Τραπεζικός ανεισµός 40,30-56,57% 92,80 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0,02-9,38% 0,02 Προβλέψεις 6,48 17,98% 5,49 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 46,80-52,40% 98,32 Πιστωτές 46,85 1,69% 46,07 Βραχυπρόθεσµος Τραπεζικός ανεισµός 61,28 684,13% 7,81 Άλλες Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5,92 129,41% 2,58 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 114,04 101,98% 56,46 Μετοχικό Κεφάλαιο 57,22 0,00% 57,22 Υπέρ το άρτιο 38,75 0,00% 38,75 Αποθεµατικά -55,67 2,51% -54,30 Κέρδη εις Νέον 22,88 8,36% 21,11 Καθαρή Θέση 63,18 0,64% 62,78 Σύνολο Παθητικού 224,03 2,97% 217,56 3

4 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ µ 06 Ανάλυση Ενοποιηµένων Πωλήσεων Η ανάλυση των ενοποιηµένων πωλήσεων εκτείνεται σε 4 κατηγορίες, που βάσει της στρατηγικής αποτελούν τους οργανικούς άξονες ανάπτυξης της εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα, αυτοί οι άξονες είναι, τα καλλυντικά ευρείας διανοµής, τα προϊόντα οικιακής χρήσης, τα προϊόντα υγείας & φροντίδας και οι στρατηγικές συµµαχίες. 6m 06 Ενοποιηµένες Πωλήσεις ανά Τοµέα ραστηριοτήτων εκ. 6M 2006 % 6M 2005 Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής 41,72 20,19% 34,71 % Πωλήσεων 38,86% 34,87% Ιδιοπαραγώµενα 28,85 23,00% 23,45 ιανεµόµενα 12,87 14,32% 11,26 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 40,88 7,58% 38,00 % Πωλήσεων 38,08% 38,17% Ιδιοπαραγώµενα 38,68 12,38% 34,42 ιανεµόµενα 2,20-38,64% 3,58 Προϊόντα Υγείας & Φροντίδας 10,02 22,22% 8,20 % Πωλήσεων 9,33% 8,24% Στρατηγικές Συµµαχίες 14,74-20,95% 18,64 % Πωλήσεων 13,73% 18,73% Συνολικές Πωλήσεις 107,36 7,84% 99,55 Ειδικότερα, τα καλλυντικά ευρείας διανοµής παρουσίασαν σηµαντική άνοδο κατά 20,19% το 6µηνο του 2006, ανερχόµενα στα 41,72 εκατ. ευρώ, µε τα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα να εµφανίζουν ακόµη µεγαλύτερη αύξηση κατά 23%. Ο εν λόγω τοµέας αποτελεί τον πρώτο σε συνεισφορά µεταξύ των δραστηριοτήτων του Οµίλου. Τα προϊόντα οικιακής χρήσης παρουσίασαν ικανοποιητική αύξηση κατά 7,58% στην εξεταζόµενη περίοδο, µε τα έσοδά τους να ανέρχονται σε 40,88 εκατ. ευρώ, εξαιτίας σηµαντικής ανάπτυξης στο χαρτοφυλάκιο των ιδίοπαραγωµένων προϊόντων του Οµίλου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πτώση κατά 38,64% στα διανεµόµενα προϊόντα οφείλεται στη µεταφορά κονδυλίου ύψους 1,43 εκ. ευρώ λόγω της ανακατάταξης προϊόντων από αυτή τη κατηγορία σε αυτή των προϊόντων υγείας και φροντίδας. Σαν αποτέλεσµα like to like τα διανεµόµενα προϊόντα θα είχαν αυξηθεί κατά 1,42% και τα προϊόντα οικιακής χρήσης στο σύνολο τους θα είχαν αυξηθεί κατά 11,35%. 4

5 Ιδιαίτερα θετική ήταν η αύξηση των προϊόντων υγείας και φροντίδας, κατά 22,22% σε 10,02 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της ενίσχυσης του δικτύου διανοµής. Να σηµειωθεί πάλι ότι like for like τα προϊόντα υγείας και φροντίδας θα είχαν αυξηθεί κατά 4,74% πριν την ανακατάταξη του κονδυλίου. Τέλος, η υποχώρηση των εσόδων στην κατηγορία στρατηγικές συµµαχίες και η έξοδός της από τις µη στρατηγικές δραστηριότητες εντάσσεται στα πλαίσια της νέας στρατηγικής της ιοίκησης για επικέντρωση του Οµίλου στα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα και στις στρατηγικές για αυτόν δραστηριότητες. Η υποχώρηση αποδίδεται στη µείωση τόσο των πωλήσεων του κλάδου των κατοικίδιων ζώων όσο και των εσόδων από τις υπηρεσίες προς την Estee Lauder JV. Σηµειώνεται ότι η ανάλυση της εν λόγω κατηγορίας είναι διαθέσιµη στο παράρτηµα του παρόντος δελτίου. Ιδιοπαραγωµένα & ιανεµόµενα Προϊόντα - Ανάλυση Πωλήσεων ιανεµόµενα Προιόντα; 18,24% 6M 2006 (%) ιανεµόµενα Προιόντα; 20,40% 6M 2005 (%) Ιδιοπαραγώµενα Προιόντα;81,76% Ιδιοπαραγώµενα Προιόντα;79,60% Η ανάλυση των ενοποιηµένων πωλήσεων σε επίπεδο ιδιοπαραγώµενων και διανεµόµενων προϊόντων αφορά µόνο στους άξονες των καλλυντικών ευρείας διανοµής και των προϊόντων οικιακής χρήσης. Κατά το 6µηνο του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις των ιδιοπαραγωµένων προϊόντων των ανωτέρω κατηγοριών στο σύνολο τους ανήλθαν σε 67,53 εκατ. από 57,87 εκατ. το 6µηνο του 2005 αυξηµένες κατά 16,7%. Η συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις των δύο αυτών κλάδων στο 6µηνο του 2006 αποτέλεσε το 81,76% από 79,60% το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, επιβεβαιώνοντας τη νέα στρατηγική του Οµίλου για ενίσχυση των ιδιοπαραγωµένων προϊόντων. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις των διανεµοµένων προϊόντων κατά στο 6µηνο του 2006 ανήλθαν σε 15,07 εκατ. από 14,84 εκατ. αυξηµένες κατά 1,55%. Η συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις των δύο κατηγοριών αποτέλεσε το 18,24% το 6µηνο του 2006 από 20,40% το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. 5

6 1.2. 6µ 06 Ανάλυση Ενοποιηµένων Κερδών προ Τόκων και Φόρων Η επίδοση του Οµίλου σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων ήταν ικανοποιητική, λαµβανοµένης υπόψη της πραγµατοποίησης εκ µέρους του Οµίλου υψηλών δαπανών προωθητικών και διαφηµιστικών ενεργειών και εξόδων εγκατάστασης στις νέες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης που επεκτείνεται ο Όµιλος. Ως αποτέλεσµα, τα περιθώρια κερδών προ τόκων και φόρων επηρεάσθηκαν αρνητικά και κινήθηκαν στα επίπεδα του 13,20% σε σχέση µε τα επίπεδα του 14,04% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 6m 06 Ανάλυση Ενοποιηµένου EBIT εκ. 6M 2006 % 6M 2005 Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής 4,93-6,91% 5,29 % ΕΒΙΤ 34,77% 37,89% Ιδιοπαραγώµενα 3,52-31,05% 5,11 ιανεµόµενα 1,41 657,39% 0,19 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 3,18 13,50% 2,80 % ΕΒΙΤ 22,43% 20,05% Ιδιοπαραγώµενα 3,07 24,71% 2,46 ιανεµόµενα 0,11-67,33% 0,34 Προϊόντα Υγείας & Φροντίδας 1,39 9,70% 1,26 % ΕΒΙΤ 9,77% 9,04% Στρατηγικές Συµµαχίες 4,68 1,46% 4,61 % ΕΒΙΤ 33,03% 33,03% Συνολικό ΕΒΙΤ 14,18 1,45% 13,97 Η κατηγορία καλλυντικών ευρείας διανοµής παρουσίασε πτώση κατά 6,91% η οποία αποδίδεται στις υψηλές επενδύσεις για την προώθηση και διαφήµισή τους κυρίως στις νέες αγορές της Τουρκίας, Ουγγαρίας και της Ουκρανίας, καθώς το χαρτοφυλάκιο προϊόντων σε αυτές τις αγορές αποτελείται αποκλειστικά από προϊόντα της κατηγορίας καλλυντικών ευρείας διανοµής, όπως και στα έξοδα εγκατάστασης στη Ρωσία. Αντίθετα ο κλάδος προϊόντων υγείας και φροντίδας, ο οποίος και αποτελεί στρατηγικό κλάδο ανάπτυξης του Οµίλου βάση της νέας στρατηγικής, παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης των κερδών προ τόκων και φόρων κατά 9,70%, µε αντίστοιχη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους (9,77% από +9,04% αντίστοιχα). 6

7 Ιδιοπαραγωµένα & ιανεµόµενα Προϊόντα - Ανάλυση ΕΒΙΤ ιανεµόµενα Προιόντα; 18,72% 6M 2006 (%) ιανεµόµενα Προιόντα; 6,51% 6M 2005 (%) Ιδιοπαραγώµενα Προιόντ α;81,28% Ιδιοπαραγώµενα Προιόντα;93,49% Αναλύοντας τα κέρδη προ τόκων και φόρων των καλλυντικών ευρείας διανοµής και των προϊόντων οικιακής χρήσης σε ιδιοπαραγώµενα & διανεµόµενα, κατά το 6µηνο του 2006, διαπιστώνουµε ότι τα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα στο σύνολο τους ανήλθαν σε 6,59 εκατ. από 7,57 εκατ., µειωµένα κατά -12,93%. Η συνεισφορά τους στα συνολικά κέρδη προ τόκων και φόρων των δύο κατηγοριών στο 6µηνο του 2006 αποτέλεσε το 81,28% από 93,49% το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων των διανεµόµενων προϊόντων κατά το 6µηνο του 2006 ανήλθαν στα 1,52 εκατ. από 0,53 εκατ. αυξηµένα κατά 188,11%. Η συνεισφορά τους στα συνολικά κέρδη προ τόκων και φόρων των δύο κατηγοριών το 6µηνο του 2006 αποτέλεσε το 18,72% σε σχέση µε 6,51% το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Βασικός παράγοντας της πτώσης του ποσοστού συµµετοχής των ιδιοπαραγόµενων είναι τα αυξηµένα έξοδα εγκατάστασης, προώθησης και διαφήµισης νέων αγορών (Τουρκία, Ουγγαρία, Τσεχία και Ρωσία), όπου το προΐοντικο χαρτοφυλάκιο (πωλήσεις) αποτελείται αποκλειστικά από ιδιοπαραγώµενα προϊόντα. 7

8 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ µ 06 Ανάλυση Ενοποιηµένων Πωλήσεων Κατά το εξάµηνο του 2006, η Ελλάδα εξακολούθησε να αποτελεί τον κύριο γεωγραφικό τοµέα συνεισφοράς στις ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά την ωρίµανση της ελληνικής αγοράς, αν δεν ληφθεί υπόψη η µη καταγραφή εσόδων κατά το εξάµηνο του 2006 από τον τοµέα PET (Retail) και τις υπηρεσίες προς την Estee Lauder JV, που αντιστοιχεί σε επιπλέον συνεισφορά στις πωλήσεις Ελλάδας ύψους 4,83 εκατ. ( 3,13 εκατ. από PET και 1,7 εκατ. από Estee Lauder JV), τα έσοδα της Ελλάδας θα είχαν ανέλθει σε 64,3 εκατ., αυξηµένα κατά 5,72%. 6m 06 Ενοποιηµένη Ανάλυση Πωλήσεων ανά Χώρα εκ. 6M 2006 % 6M 2005 Ελλάδα 59,47-2,21% 60,82 % Πωλήσεων 55,40% 61,09% Πολωνία 20,71 22,07% 16,96 Ρουµανία 13,75 7,57% 12,78 Βουλγαρία 5,87 26,63% 4,63 Σερβία 3,22 29,09% 2,49 Τσεχία 1,66 41,22% 1,17 ΠΓ Μ 0,66-4,01% 0,69 Ουκρανία 0,17 0,00 Τουρκία 1,68 0,00 Ουγγαρία 0,17 0,00 Ανατολική Ευρώπη 47,88 23,62% 38,73 % Πωλήσεων 44,60% 38,91% Συνολικές Πωλήσεις 107,36 7,84% 99,55 8

9 Η δυναµικότερη διείσδυση του Οµίλου Σαράντη στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης είναι εµφανής σε αυτό το 6µηνο, καθώς η συνεισφορά της Ελληνικής αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων κινήθηκε µε καθοδικούς ρυθµούς από 6µηνο σε 6µηνο (55,40% επί του συνόλου το 6µηνο του 2006, έναντι 61,09% το αντίστοιχο 6µηνο του 2005). Η αγορά της Ουγγαρίας άρχισε να αποδίδει έσοδα από το 2 ο τρίµηνο του έτους. Οι σηµαντικότερες ξένες αγορές σε επίπεδο ρυθµού ανάπτυξης παρέµειναν οι χώρες Πολωνία (+22,07%), Ρουµανία (+7,57%) και Βουλγαρία (+26,63%), ενώ τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης παρουσίασε η αγορά της Τσεχίας µε 41,22%. Η εταιρία αναµένετε να ξεκινήσει τις τιµολογήσεις στην αγορά της Ρωσίας µέχρι το τέλος του έτους. Τέλος, η εταιρεία έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της για εξαγορά τοπικής εταιρίας στις χώρες της Τουρκίας και Ουκρανίας σε κάθε τοµέα στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρίας. Ελληνική Αγορά & Ανατολική Ευρωπαϊκή Αγορά Ανάλυση Πωλήσεων 6M 2006 (%) 6M 2005 (%) Ανατολική Ευρώπη; 44,60% Ανατολική Ευρώπη; 38,91% Ελλάδα; 55,40% Ελλάδα; 61,09% Οι πωλήσεις του οµίλου που προέρχονται από τη δραστηριότητα του στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης ανήλθαν σε 47,88 εκ. το 6µηνο του 2006 από 38,73 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, αυξηµένες κατά 23,62%. Η συνολική συνεισφορά της Ανατολικής Ευρώπης στις ενοποιηµένες πωλήσεις αποτέλεσε το 44,60% από 38,91% που ήταν το

10 2.2. 6µ 06 Ανάλυση Ενοποιηµένων Κερδών προ Τόκων και Φόρων Η ανάλυση των ενοποιηµένων κερδών προ τόκων και φόρων ανά γεωγραφική αγορά κατά το 6µηνο του 2006, επηρεάστηκε από τη αυξηµένα κόστη εγκατάστασης και προώθησης στις χώρες της Τουρκίας, Ουγγαρίας και Ουκρανίας και Ρωσίας. Επιπλέον, η απόφαση της διοίκησης να επεκτείνει µε εντονότερους ρυθµούς τις δραστηριότητές της στην αγορά της Τουρκίας απαιτεί υψηλότερες δαπάνες προώθησης των νέων προϊόντων, ενώ η αναδιοργάνωση της δοµής της εταιρίας στην Ουκρανία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα, κινήσεις που όµως αναµένεται να αποφέρουν θετικά αποτελέσµατα εντός του εποµένου έτους. 6µ 06 Ενοποιηµένη Ανάλυση EBIT ανά Χώρα mio 6M 2006 % 6M 2005 Ελλάδα 13,45 8,61% 12,38 % ΕΒΙΤ 94,85% 88,60% Πολωνία 0,43-0,17 Ρουµανία 0,97-16,62% 1,16 Βουλγαρία 0,22 23,62% 0,18 Σερβία 0,61 20,57% 0,50 Τσεχία 0,002-93,31% 0,03 ΠΓ Μ 0,08 20,21% 0,07 Ουκρανία -0,48 0,00 Τουρκία -0,86-395,90% -0,17 Ρωσία -0,10 0,00 Ουγγαρία -0,14 0,00 Ανατολική Ευρώπη 0,73-54,22% 1,59 % ΕΒΙΤ 5,15% 11,40% Συνολικό ΕΒΙΤ 14,18 1,45% 13,97 Σε απόλυτα µεγέθη, η Ελλάδα παρουσίασε αύξηση των κερδών προ τόκων και φόρων της κατά 8,61% καθώς ανήλθαν σε 13,45 εκατ. ευρώ το 6µηνο του έτους από 12,38 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Η επίδοση της αγοράς της Πολωνίας παρουσίασε την αναµενόµενη αναστροφή όπως είχε αναφερθεί στο προηγούµενο 3µηνο, ενώ όσον αφορά τις σχετικά νεότερες αγορές του Οµίλου, Ουκρανία, Τουρκία, Ρωσία και Ουγγαρία, η ιοίκηση στοχεύει σε βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων, αµέσως µόλις αρχίζουν να αποδίδουν οι επενδύσεις προώθησης και διαφήµισης στις εν λόγω αγορές. Η αγορά της Τσεχίας παρουσίασε µείωση κερδών προ τόκων και φόρων λόγω των αυξηµένων εξόδων προώθησης και διαφήµισης για την διείσδυση στο τοµέα προϊόντων οικιακής χρήσης. 10

11 Ελληνική Αγορά & Ανατολική Ευρωπαϊκή Αγορά Ανάλυση ΕΒΙΤ 6M 2006 (%) 6M 2005 (%) Ανατολική Ευρώπη; 5,15% Ανατολική Ευρώπη; 11,40% Ελλάδα; 94,85% Ελλάδα; 88,60% Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και τόκων των χώρων της Ανατολικής Ευρώπης ανήλθαν σε 0,73 εκατ. το 6µηνο του 2006 από 1,59 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, µειωµένα κατά 54,22% εξαιτίας των αυξηµένων εξόδων εγκατάστασης και διαφηµιστικών ενεργειών στις καινούργιες αγορές της Τουρκίας, Ουκρανίας, Τσεχίας και Ρωσίας. Η συνολική συνεισφορά της ανατολικής Ευρώπης στις ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και τόκων µειώθηκε στο 5,15% από 11,40%.. 11

12 3. Στόχοι & Προοπτικές για το 2006 Οι επιδόσεις του 6µήνου του 2006 επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές της ιοίκησης του Οµίλου, οι οποίες συνίστανται στους ακόλουθους βασικούς άξονες: o Ανάπτυξη βάση των 4 νέων κατηγοριών δραστηριοποίησης. o Συγκέντρωση προσπαθειών για εξάπλωση στις 4 νέες και σηµαντικές αγορές, της Τουρκίας, Ουκρανίας, Ρωσίας και Ουγγαρίας. o Έξοδος από µη στρατηγικές κατηγορίες. o Έµφαση στην εντονότερη υποστήριξη προωθητικών και διαφηµιστικών ενεργειών και επέκταση της παραγωγής του χαρτοφυλακίου ιδίων προϊόντων. Σηµειώνεται ότι η ιοίκηση του Οµίλου έχει θέσει ως στόχο, η συνεισφορά των πωλήσεων του εξωτερικού να ανέλθει τουλάχιστον στο 50% των συνολικών ενοποιηµένων πωλήσεων µέχρι το τέλος του Η επίτευξη αυτού του στόχου θα βασισθεί µεταξύ των άλλων στην ηγετική θέση που κατέχει ο Όµιλος Σαράντη στις κατηγορίες των προϊόντων οικιακής χρήσης και των καλλυντικών ευρείας διανοµής στην πλειοψηφία των ξένων αγορών όπου δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριµένα, ο Όµιλος κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των προϊόντων συσκευασίας, πέρα από την Ελλάδα, στις χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, FYROM και Πολωνία. Επίσης κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των αρωµάτων ευρείας διανοµής (mass market cosmetics) στις χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία και FYROM. 12

13 Παράρτηµα Στρατηγικές Συµµαχίες 6µ 06 Στρατηγικές Συµµαχίες Ανάλυση Υποκατηγοριών εκ. 6M 06 % 6M 05 Καλλυντικά Επιλεκτικής ιανοµής (χωρίς E/L) Πωλήσεις 6,83 3,75% 6,58 % Συµµετοχής Πωλήσεων 46,33% 35,30% ΕΒΙΤ -0,26-14,80% -0,23 % Συµµετοχής ΕΒΙΤ -5,64% -4,98% Αξεσουάρ Αυτοκινήτων Πωλήσεις 6,68 11,22% 6,00 % Συµµετοχής Πωλήσεων 45,30% 32,20% ΕΒΙΤ 0,29 2,53% 0,28 % Συµµετοχής ΕΒΙΤ 6,23% 6,16% Προϊόντα Κατοικίδιων Ζώων Πωλήσεις 0,22-93,50% 3,35 % Συµµετοχής Πωλήσεων 1,48% 17,98% ΕΒΙΤ -0,17 79,56% -0,10 % Συµµετοχής ΕΒΙΤ -3,71% -2,10% Υπηρεσίες προς Estee Lauder JV Πωλήσεις 1,01-62,51% 2,71 % Συµµετοχής Πωλήσεων 6,89% 14,52% ΕΒΙΤ -0,18-938,06% 0,02 % Συµµετοχής ΕΒΙΤ -3,78% 0,46% Έσοδα απο Συγγενείς Εταιρίες ΕΒΙΤ 5,00 7,96% 4,64 % Συµµετοχής ΕΒΙΤ 106,89% 6,41% 100,46% Συνολικές Πωλήσεις Υποκατηγοριών 14,74-20,95% 18,64 Συνολικό ΕΒΙΤ Υποκατηγοριών 4,682 1,46% 4,615 13

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 Βασικά Σηµεία Άνοδος πωλήσεων του Οµίλου Sarantis κατά 11,38% στα 54,38 εκ. το 1ο τρίµηνο του 2007 από 48,83 το 1ο τρίµηνο του 2006. Σε συγκρίσιµη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009 Βασικά Σημεία : 12M 2008 Άνοδος πωλήσεων του Ομίλου Sarantis κατά 7,36% στα 259,37 εκ. το 2008 από 241,59 εκ. το 2007. Άνοδος

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96%

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96% Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 Σημαντική ανάπτυξη κατά 33% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων και περιορισμό των

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 Ο Όμιλος διατηρεί την θετική καθαρή ταμειακή του θέση, ενώ παράλληλα επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Σημαντική αύξηση κατά 38% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων κατά 6,6% και λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 Ουσιώδης αύξηση κατά 126% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από βελτίωση στο περιθώριο μικτού κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 12Μ '15 (Συν/νες δραστ/τες)* Πωλήσεις

P&L ( εκ.) 12Μ '15 (Συν/νες δραστ/τες)* Πωλήσεις Βασικά Σημεία : 12Μ 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, ισχυρή οικονομική θέση, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Τρίτη, 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Ουσιώδης αύξηση κατά 28% στα Κέρδη ανά Μετοχή, υπέρβαση εκτιμήσεων σε όλες τις γραμμές κερδοφορίας, συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009.

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009. Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009 Αθήνα 31 Ιουλίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου /08/2012

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου /08/2012 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου 2012 31/08/2012 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2012 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το 1 ο εξάµηνο 2012 ανήλθαν σε 596,5 εκατ., µειωµένα κατά 14,1% κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 211 31/8/211 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 1H 211 Τα έσοδαµειώθηκαν κατά 24,6%σε 694,2 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης των εσόδων της κατασκευής (κατά ~ 24 εκατ.) τα λειτουργικά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 Πωλήσεις: 4.633,4 εκ. ευρώ έναντι 3.695,2 εκ. ευρώ το 2005 (αύξηση 25,4%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 20 Πωλήσεις: 3.374,1 εκ. Ευρώ έναντι 2.599,4 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 29,8%) Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 Χαιρετισμός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κος. Οδυσσέας Κυριακόπουλος Απολογισμός 2010 Το 2010 ήταν άλλη μια πολύ δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 Πωλήσεις:5.065,8 εκ. ευρώ έναντι 4.633,4 εκ. ευρώ το 2006 (αύξηση 9,3%) Προσαρµοσµένα κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 18 Μαΐου H INTRALOT Α.Ε (RIC: INLr.AT, Blmberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2015 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα