ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας"

Transcript

1 ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας

2 Περίληψη Εισαγωγή Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας ρομολόγηση κλήσης Εγκατάσταση κλήσης Απόλυση κλήσης Συμπληρωματικές υπηρεσίες Αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητών τερματικών SMS EMS MMS Φορητότητα αριθμών κινητών τερματικών

3 ιαχείριση επικοινωνίας Αφορά όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση με τη διαχείριση των κλήσεων, δηλαδή την εγκατάσταση απελευθέρωση των διαδρομών μετάδοσης μέσω των διαφόρων διασυνδεδεμένων δικτύων

4 ιαχείριση επικοινωνίας ρομολόγηση κλήσης σε σταθερό δίκτυο Κομβικό Ψηφιακό Κέντρο ιαβιβαστικό Ψηφιακό Κέντρο Κομβικό Ψηφιακό Κέντρο Αστικό Ψηφιακό Κέντρο Κατανεμητής Συνδρομητικός Βρόχος (Local Loop) XXXX Αριθμός Καλούμενου Χρήστη Αστικό Ψηφιακό Κέντρο Κατανεμητής Συνδρομητικός Βρόχος (Local Loop) Καλών Χρήστης ρομολογόγηση κλήσεων με βάση τον αριθμό του καλούμενου χρήστη. Καλούμενος

5 ιαχείριση επικοινωνίας ιαφορά με τα σταθερά δίκτυα: εγκατάσταση κλήσεων από και προς κινητά τερματικά (χρήστες) που περιφέρονται παντού ιαχείριση κινητικότητας: παρακολούθηση της κίνησης των χρηστών (τερματικών) ιαχείριση επικοινωνίας: δρομολόγηση κλήσεων προς κινούμενο τερματικό ιαβιβαστικό Κέντρο Μεταγωγής Κινητών Επικοινωνιών (Gateway MSC, GMSC) Η διαχείριση της ασύρματης διεπαφής γίνεται από κατώτερα στρώματα

6 ιαχείριση επικοινωνίας HLR Mobile Network A VLR MSC Gateway MSC PSTN BTS BSC Mobile Network B

7 ιαχείριση επικοινωνίας Στη διαχείριση επικοινωνίας, η σύνοδος ΜΤ (διαδρομή μεταξύ του MSC και του ΜΤ) θεωρείται ως απλή σταθερή ζεύξη. Τούτο απορρέει από τη στρωματωμένη αρχιτεκτονική, που ορίσαμε ήδη για τις λειτουργίες των δικτύων κινητών ιαχειριστής δικτύου επικοινωνιών. Χρήστης Λειτουργία, ιαχείριση και Συντήρηση ικτύου ιαχείριση επικοινωνίας ιαχείριση κινητικότητας ιαχείριση ραδιοδιαύλων Μετάδοση

8 ιαχείριση επικοινωνίας Για τους σκοπούς των κινητών επικοινωνιών, οι κλήσεις για επικοινωνία μεταξύ δύο χρηστών μπορεί να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: κλήσεις που ξεκινούν από ΜΤ (mobile originating calls) κλήσεις που καταλήγουν σε ΜΤ (mobile terminating calls) κλήσεις μεταξύ ΜΤ (mobile to mobile calls)

9 ιαχείριση επικοινωνίας Το δίκτυο κινητών επικοινωνιών θα αναφέρεται ως δίκτυο αφετηρίας, όταν η κλήση ξεκινάει από κινητό τερματικό, και ως δίκτυο προορισμού, όταν η κλήση καταλήγει σε κινητό τερματικό. Ο τύπος της υπηρεσίας είναι ένα χαρακτηριστικό που πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Αφορά το είδος της πληροφορίας που ανταλλάσσεται μεταξύ των χρηστών (ομιλία, data, κλπ.). Τα κύρια χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας εξαρτώνται από τις δυνατότητες της διαδρομής μετάδοσης (υπηρεσία φορέα), που εγκαθίσταται μεταξύ των χρηστών.

10 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας Εγκατάσταση επικοινωνίας Επιλογή χαρακτηριστικών της επικοινωνίας σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC επιλεγόμενα από τον χρήστη αριθμός κλήσης καλούμενου τύπος υπηρεσίας καθοριζόμενα από το δίκτυο (π.χ. προώθηση κλήσης) διαπραγματεύσιμα τύπος διαύλου (πλήρους ή μισού ρυθμού)

11 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας Εγκατάσταση επικοινωνίας Εγκατάσταση της διαδρομής μετάδοσης ανάλυση καλούμενου αριθμού από το MSC δέσμευση κατάλληλης ζεύξης προς το δίκτυο που απευθύνεται η κλήση συνέχιση με κατάλληλη σηματοδοσία, σύμφωνα με τους κανόνες του επιλεγέντος δικτύου σύνδεση βήμα προς βήμα μετά την αποδοχή της κλήσης Στην ενεργή φάση της κλήσης παρέχεται περιορισμένος αριθμός λειτουργιών (π.χ. διαχ. πολλαπλών κλήσεων, διαχ. υπηρεσιών με εναλλασσόμενες δυνατότητες φορέα).

12 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας Έλεγχος κλήσεων Η δρομολόγηση των κλήσεων βασίζεται στον αριθμό δρομολόγησης Ο αριθμός δρομολόγησης χορηγείται από τον VLR, όταν το ΜΤ μπαίνει σε νέα LA Οι λειτουργίες ελέγχου των κλήσεων βοηθούν στη σωστή και αποτελεσματική δρομολόγηση των κλήσεων Οι εμπλεκόμενες οντότητες είναι: VLR, HLR, EIR, AUC, MSC

13 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας ρομολόγηση κλήσεων προς ΜΤ Κωδικός Χώρας Εθνικός Κωδικός ικτύου Αριθμός Χρήστη Wind Vodafone Cosmote Τα πρώτα ψηφία του αριθμού καθορίζουν τον HLR, που περιέχει την πληροφορία για την εύρεση του τελικού προορισμού της κλήσης

14 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας ρομολόγηση κλήσεων προς ΜΤ ιαίρεση της διαδρομής κλήσης σε δύο τμήματα: Σημείο 1 ερώτησης 2 Αριθμός κλήσης MSC ρομολόγηση στην πραγματική θέση Το πρώτο μέρος της δρομολόγησης μπορεί να παραχθεί από τον αριθμό κλήσης, ανεξάρτητα από τη θέση του καλούμενου.

15 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας ρομολόγηση κλήσεων προς ΜΤ Ο ρόλος του GMSC HLR VLR Αριθμός κλήσης GMSC Αριθμός δρομολόγησης MSC Το GMSC υποδεικνύει τον HLR Περισσότερα του ενός GMSC

16 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας ρομολόγηση κλήσεων προς ΜΤ IMSI (International Mobile Subscriber Identity) Κωδικός Χώρας για κινητές επικοινωνίες Κωδικός ικτύου Κινητών Επικοινωνιών Αριθμός Ταυτότητας Κινητού Συνδρομητή Cosmote Vodafone Wind

17 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας ρομολόγηση κλήσεων προς ΜΤ 1 HLR 3 2 VLR 4 Αριθμός κλήσης GMSC MSRN MSC

18 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας ρομολόγηση κλήσεων προς ΜΤ Ο αριθμός του καλούμενου χρήστη οδηγεί σε έναν κόμβο HLR. HLR 2 VLR VLR MSC MSC 3 TMSI BSC BSC Καλών BTS Καλούμενος

19 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας Εγκατάσταση κλήσης από ΜΤ Πληκτρολόγηση καλούμενου αριθμού MT MSC/VLR BSS Send Channel Req Imm. Assign. Σταθερό ίκτυο Setup request Alerting Connect Net-Setup request Net-Alert Connect Connect-Ack

20 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας Εγκατάσταση κλήσης προς ΜΤ MT MSC/VLR Incoming call Paging Setup request MT BSS MSC Call confirmed Alerting Connect Page Message Channel Request Immediate Assignment Paging Request Page Response Paging Response

21 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας ιαδικασία εντοπισμού δεδομένων GMSC HLR MSC/VLR Incoming call Routing-Info request Routing-Info response Roaming Number request Roaming Number response Incoming call

22 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας Απόλυση κλήσης από ΜΤ MT BSS MSC Σταθερό ίκτυο Call Disconnect Call Release Net-Release Release Complete Channel Release Clear Clear Complete

23 Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας Απόλυση κλήσης από το δίκτυο MT BSS MSC Σταθερό ίκτυο Call Disconnect Net-Release Call Release Release Complete Net-Release Complete Channel Release Clear Clear Complete

24 Συμπληρωματικές υπηρεσίες Ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται από τον χρήστη Η σηματοδοσία για την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα μεταξύ MT και HLR Η ανταλλαγή των μηνυμάτων σηματοδοσίας γίνεται με ειδικό πρωτόκολλο (ενθυλάκωση στο πρωτόκολλο MT-MSC και προώθηση στον HLR) Τα μηνύματα ελέγχου συμπληρωματικών υπηρεσιών διακρίνονται από εκείνα που αφορούν την κλήση, με χρήση διευκρινιστών πρωτοκόλλου και, μεταξύ τους, με κατάλληλους δείκτες.

25 Συμπληρωματικές υπηρεσίες Τα μηνύματα ελέγχου συμπληρωματικών υπηρεσιών αφορούν λειτουργίες διαφόρων ειδών και μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες: Ενεργοποίηση απενεργοποίηση Ερωτήσεις για την κατάσταση συμπλ. υπηρεσιών Χειρισμό password

26 Αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητών τερματικών (Mobile Messaging) Περιλαμβάνει ένα σύνολο από τεχνολογίες και υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ κινητών χρηστών (τερματικών) Short Message Service (SMS) Enhanced Messaging Service (EMS) Multimedia Messaging Service (MMS) Περισσότερα από 300 εκατ. SMS στέλνουν οι Έλληνες τις μέρες των εορτών (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά)

27 Υπηρεσία συντόμων μηνυμάτων εν απαιτεί σύνδεση απ άκρη σ άκρη Υπάρχουν δύο τύποι SMS: Εκπομπή σε κυψέλη: Cell Broadcast Service (CBS) Σημείου προς σημείο: SMS point-to-point (SMS-PP) Η SMS-PP είναι ασύμμετρη υπηρεσία. Η μετάδοση SMS από το ΜΤ θεωρείται διαφορετική από τη μετάδοση προς το ΜΤ Η μετάδοση ενός σύντομου μηνύματος υφίσταται πάντοτε μεταγωγή από κάποιο SMSC (SMS Center), το οποίο θεωρείται ότι δεν ανήκει στο δίκτυο κινητών επικοινωνιών.

28 Υπηρεσία συντόμων μηνυμάτων Αρχιτεκτονική δικτύου SMS-PP MSC SMS-GMSC SMSC VLR HLR

29 Υπηρεσία συντόμων μηνυμάτων Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων SMS-PP MSC SMS-GMSC SMSC SM-AL SM-AL SM-TL SM-TL SM-RL SM-RL SM-RL SM-RL SM-LL SM-LL SM-LL SM-LL AL: Application Layer TL: Transport Layer RL: Relay Layer LL: Link Layer

30 Υπηρεσία συντόμων μηνυμάτων Μεταφορά μηνυμάτων μεταξύ ΜΤ Στο στρώμα μεταφοράς η ανταλλαγή μηνύματος μεταξύ δύο ΜΤ πραγματοποιείται σε 3 βήματα A 1 Αποστολή μηνύματος Αναφορά αποστολής SMSC 2 Παράδοση μηνύματος Αναφορά παράδοσης B Αναφορά κατάστασης 3

31 Υπηρεσία συντόμων μηνυμάτων Μεταφορά μηνυμάτων μεταξύ ΜΤ A B Application layer Τεμαχισμός Συναρμολόγηση Transport layer TPDU TPDU TPDU TPDU Μεταφορά μηνύματος εν υποστηρίζουν όλα τα ΜΤ τεμαχισμό και συναρμολόγηση μηνυμάτων

32 Υπηρεσία συντόμων μηνυμάτων Μετάδοση μηνυμάτων Στρώμα αναμετάδοσης HLR HLR A BTS/BSC 1 2 MSC / VLR SGMSC 3 SGMSC 4 MSC / VLR 5 6 BTS/BSC B SMSC

33 Υπηρεσία συντόμων μηνυμάτων ομή της TPDU 140 byte: 160 χαρακτήρες των 7 bit ή 70 σύνθετοι χαρακτήρες 16 bit. TP-User Data Header Indicator (1 ή 0) TP-UD length TP-MTI TP-UDHI TP-UDL TP-Message Type Indicator Delivery Delivery report Submission Submission report Status report Command UDH... UDHL IE1 IE2 IEn TP-User Data User Data Header (κωδικοποίηση 8 bit) Data 7 bits, 8 bits or UCS2 Fill bits Information Element IEI IEDL IED

34 Υπηρεσία συντόμων μηνυμάτων EMS Έχει περισσότερες δυνατότητες από την SMS επιτρέποντας την ανταλλαγή μηνυμάτων που περιέχουν εικόνες μαζί με κείμενο, μελωδίες, animations, κλπ. Τα στοιχεία γραφικών και οι μελωδίες μπαίνουν σε καθορισμένες θέσεις στο μήνυμα Απαιτούνται συμβατές συσκευές για EMS H ανταλλαγή μηνυμάτων EMS είναι διαφανής στα SMSC

35 Υπηρεσία συντόμων μηνυμάτων Αρχιτεκτονική MMS MMS User Agent Internet Message Store Home 2G, 3G External Server MMSC MMS Server MMS Relay Internet, PSDNs User DBs Περιβάλλον MMS HLR Billing System MMS VAS applic. Remote 2G, 3G Remote MMSC

36 Φωνητικό ταχυδρομείο HLR A 1 6 BTS/BSC 2 MSC / VLR Voice Mail Server

37 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Mobile Number Portability (MNP) ικτυακή λειτουργία που παρέχει τη δυνατότητα στους συνδρομητές ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών να γίνονται συνδρομητές άλλων παρόχων χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει κάθε φορά ο αριθμός κλήσης του τερματικού τους.

38 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Γενικά στοιχεία Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς ενίσχυσης του θεμιτού ανταγωνισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις εταιρείες κινητών επικοινωνιών Οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών είναι αντίθετες στην εφαρμογή του Ωστόσο επιβάλεται από τις εκάστοτε Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών για δύο λόγους: Για τη διαφύλαξη του θεμιτού ανταγωνισμού Για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας

39 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Βασικές έννοιες NRH (Number Range Holder) network: Είναι το δίκτυο που κατέχει αρχικά τον αριθμό του ΜΤ ίκτυο συνδρομής (Subscription network): Είναι το δίκτυο με το οποίο ο συνδρομητής έχει συνάψει συμβόλαιο με τον συγκεκριμένο αριθμό κλήσης. Αρχικά το NRH δίκτυο είναι το δίκτυο συνδρομής του πελάτη ίκτυο Α: ότης (donor ή release network) ίκτυο Β: Αποδέκτης (recipient) ίκτυο Α Μεταφερόμενος αριθμός ίκτυο Β

40 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Βασικές έννοιες Κάθε κινητό τερματικό (mobile station, MS στο GSM) είναι συσχετισμένο με δύο αριθμούς: Αριθμός καταλόγου GSM: MSISDN (Mobile Station ISDN) ANSI IS-41: MDN (Mobile Directory Number) Ταυτότητα προσδιορισμού GSM: IMSI (International Mobile Subscriber Identity) ANSI IS-41: MIN (Mobile Identification Number) Κατά την εισαγωγή του ΜΝΡ πρέπει να διαχωριστούν οι δύο αυτοί αριθμοί. Η ταυτότητα προσδιορισμού δεν χρειάζεται να μεταφερθεί.

41 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Επιπτώσεις της ΜΝΡ στο δίκτυο Η εισαγωγή της ΜΝΡ έχει τις εξής επιπτώσεις στις διαδικασίες του δικτύου κινητών επικοινωνιών : Location update: Καμία επίπτωση, διότι χρησιμοποιείται το IMSI Mobile call origination: Το MSC χρειάζεται να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμούς ΜΝΡ Mobile call termination: Η διαδικασία τερματισμου της κλήσης πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα για να υποδεχτεί τους μηχανισμούς της ΜΝΡ

42 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών GSM: τερματισμός κλήσης χωρίς ΜΝΡ

43 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Προτεινόμενες λύσεις Λειτουργία αναμεταβίβασης σηματοδοσίας (Signaling Relay Function, SRF) Ευφυή δίκτυα (ΙΝ) Κοινό στοιχείο μεταξύ των δύο λύσεων αποτελεί η χρήση της NPDB (Number Portability Database),στην οποία αποθηκεύονται όλοι οι μεταφερθέντες αριθμοί.

44 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών NPDB Η NPDB περιέχει την ακόλουθη πληροφορία: Τον MSISDN του μεταφερθέντος αριθμού Την κατάστασή του (active ή pending) Χρονική στιγμή καταγραφής, ενεργοποίησης, αποσύνδεσης, τροποποίησης Το δίκτυο NRH και το ίκτυο Συνδρομής Πληροφορία για τη δρομολόγηση κλήσεων και άλλων υπηρεσιών (π.χ. SMS)

45 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Signaling Relay Function (SRF) Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ΜΑΡ Ο κόμβος SRF υλοποιείται στο STP (Signaling Transfer Point) Για τη δρομολόγηση των κλήσεων μπορεί να ισχύουν τα ακόλουθα σενάρια: Άμεση δρομολόγηση (Direct routing) Έμμεση δρομολόγηση (Indirect routing) Έμμεση δρομολόγηση με αναφορά στο ίκτυο Συνδρομής

46 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Πρωτόκολλa σηματοδοσίας στο GSM

47 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών SS7 STP STP SP STP STP

48 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών SRF Άμεση δρομολόγηση AcQ: All call Query

49 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών SRF Άμεση δρομολόγηση AcQ: All call Query

50 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών SRF Έμμεση δρομολόγηση

51 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών SRF Έμμεση δρομολόγηση με αναφορά στο δίκτυο συνδρομής

52 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Σχόλια για τις λύσεις SRF Η άμεση δρομολόγηση (DR) απαιτεί την ύπαρξη ενός GMSC και ενός μηχανισμού δρομολόγησης στο δίκτυο που ξεκινά η κλήση Ιδανική (ελάχιστο κόστος) για κλήσεις από κινητό σε κινητό. Η έμμεση δρομολόγηση (IR-1) ενδείκνυται για κλήσεις από σταθερό προς κινητό, αφού δεν απαιτεί καμιά τροποποίηση του σταθερού δικτύου

53 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Σχόλια για τις λύσεις SRF Η έμμεση δρομολόγηση με αναφορά στο δίκτυο συνδρομής (ΙR-2) εφαρμόζεται σε διεθνείς κλήσεις, όπου το δίκτυο συνδρομής βρίσκεται σε διαφορετική χώρα από το δίκτυο κατοχής του αριθμού (NRH). Ενώ στην DR η βάση NPDB χρειάζεται να κρατά δεδομένα για όλους τους μεταφερθέντες αριθμούς, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις άλλες δύο

54 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Άμεση δρομολόγηση για SMS SGMSC

55 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Έμμεση δρομολόγηση για SMS SGMSC

56 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Intelligent Network (IN) Παρόμοια με την λύση SRF αλλά με δύο βασικές διαφορές: Κάθε κέντρο μεταγωγής είναι εφοδιασμένο με το ΙΝ πρωτόκολλο και μπορεί να επικοινωνήσει με την NPDB. Στην SRF, μόνο το GMSC έχει το πρωτόκολλο ΜΑΡ C και μπορεί να το κάνει. εν υποστηρίζεται μη-σχετιζόμενη με την κλήση σηματοδοσία (π.χ. σηματοδοσία για SMS). Η λύση ΙΝ υλοποιείται στο Service Control Point (SCP).

57 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Intelligent Network (IN)

58 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών IN - Προτεινόμενα σενάρια Για τη δρομολόγηση των κλήσεων υπάρχουν οι ακόλουθες τρεις προτεινόμενες λύσεις: Originating call Query on Digit analysis (OQoD): Παρόμοια με την άμεση δρομολόγηση του SRF. Μόνη διαφορά είναι η άμεση προσπέλαση της NPDB από το κέντρο μεταγωγής Terminating call Query on Digit analysis (TQoD): Παρόμοια με την έμμεση δρομολόγηση-i του SRF. Μόνη διαφορά είναι η άμεση προσπέλαση της NPDB από το κέντρο μεταγωγής Query on HLR release (QoHR)

59 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Χρήση ΙΝ για εγκατάσταση κλήσης Σενάριο QoHR, με βάση το ΙΝ

60 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Σχόλια για τις λύσεις ΙΝ Εάν ο καλούμενος αριθμός δεν είναι μεταφερόμενος, τότε το κόστος της λύσης QoHR είναι χαμηλότερο από εκείνο της OQoD. Εάν όμως ο καλούμενος έχει μεταφερθεί, τότε η λύση OQoD παρέχει ελάχιστο κόστος.

61 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Σχόλια για τις λύσεις ΙΝ Η λύση OQoD απαιτεί από τη βάση NPDB να κρατά όλους τους μεταφερόμενους αριθμούς. Αντίθετα, στις άλλες δύο προσεγγίσεις η NPDB του NRH χρειάζεται να κρατά μόνο τους αριθμούς που εξήχθησαν από το NRH δίκτυο. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μεταφερθέντων αριθμών είναι σχετικά μικρός (<30%), τότε η QoHR είναι η ενδεδειγμένη λύση.

62 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Το κόστος του ΜΝΡ Κόστος αρχικής εγκατάστασης Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης ΜΝΡ ιαχείριση δικτύου Πληροφορία χρέωσης Συντήρηση Κόστος μεταφοράς συνδρομής του πελάτη Κλείσιμο παλαιού λογαριασμού Άνοιγμα νέου λογαρισμού

63 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Το κόστος του ΜΝΡ Κόστος δρομολόγησης Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το κόστος πρέπει να επιβαρύνει τον συνδρομητή που ζητά μεταφορά. Άλλοι υποστηρίζουν ότι το κόστος πρέπει να επιβαρύνει όλους τους συνδρομητές, για δύο βασικούς λόγους: Σε κάθε συνδρομητή παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς Αν το κόστος μεταφοράς είναι μεγάλο, θα αποτρέψει τους συνδρομητές

64 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Mobile network oriented call PLMN (AcQ) PSTN (QoR) ΡLMN (AcQ) B number Non ported No prefix B number Ported Prefix 5xx000 B number Non ported Prefix 5xx B number Ported Prefix 5xx

65 Φορητότητα Αριθμών Κινητών Τερματικών Fixed network oriented call PSTN (QoR) PSTN (QoR) ΡLMN (AcQ) B number Non ported No prefix B number Ported Prefix 5xxyyy μετά από QoR B number Non ported No prefix B number Ported Prefix 5xx000 μετά από QoR

Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7

Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7 Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7 GSM ίκτυο Κινητών Επικοινωνιών Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι.1. Εισαγωγή Το 1982 το GSM αποτέλεσε την Ευρωπαϊκή πρόταση για την µετάβαση από τα αναλογικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Γενικό διάγραμμα 3 Λειτουργίες διαχείρισης Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC Επιλεγόμενα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενότητα 7 : Δίκτυο GSM Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βενιέρη Ιωάννη 323Μ/2006015

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών

Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Ενότητα #6 Δίκτυο GSM Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ιπλωµατική Εργασία Βασίλειος Αλ. Mπαούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενότητα 8 : Δίκτυο GPRS-EDGE Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Δακανάλη Μαρία ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 i ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πινακας Περιεχομένων i Λίστα σχημάτων... ii

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Μηχανισμών Ασφάλειας στα Δίκτυα Νέας Γενιάς

Μελέτη των Μηχανισμών Ασφάλειας στα Δίκτυα Νέας Γενιάς Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Μελέτη των Μηχανισμών Ασφάλειας στα Δίκτυα Νέας Γενιάς Βασίλης Αγγελόπουλος, ΜΕ/0561 Επιβλέπων Καθηγητής, Χρήστος Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Μελέτη των απειλών και υλοποίηση μηχανισμών για την ασφάλεια των

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SP)... 2 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Ιστορία του GSM 1982 1990 1992 Ομάδα επιστημόνων (Group Special Mobile) για τον καθορισμό διεθνούς Προτύπου κινητών επικοινωνιών Μετά από απαίτηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Κινητές Επικοινωνίες Μέρος Ι Slide: 1/58 Περιεχόμενα Ασύρματες κινητές επικοινωνίες Εισαγωγή Ασφάλεια ασύρματων κινητών επικοινωνιών Γενικά GSM Αυθεντικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Εισηγητής: κ.βαλσαμίδης Σ. Ονοματεπώνυμο: Αλίκη Ρίγλη Α.Ε.Μ.: 272 Καβάλα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

IMS IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM

IMS IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων IMS IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM Αντωνακάκης Δημήτριος Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS Τι είναι το GPRS? General Packet Radio Service για μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης στο GSM Το GPRS είναι ένα GSM service για end-to to-end packet switching

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ METAΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη και Αξιολόγηση Δικτύου Νέας Γενιάς IP Multimedia Subsystem Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ «Η Τεχνολογία Voice over IP» Νοέμβριος 2006 «Η Τεχνολογία Voice over IP» ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ 13/11/2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Αγγέλης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων «Μελέτη του Πρωτοκόλλου SIP σε ασύρµατο κανάλι Επικοινωνίας» Τρουλάκη Ανδρονίκη ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INTELLIGENT NETWORKS ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΛ. 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΛ. 4 ΣΗΜΑΤΟ ΟΣΙΑ ΣΕΛ. 5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ Ι.Ν. ΣΕΛ. 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INTELLIGENT NETWORKS ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΛ. 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΛ. 4 ΣΗΜΑΤΟ ΟΣΙΑ ΣΕΛ. 5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ Ι.Ν. ΣΕΛ. 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INTELLIGENT NETWORKS ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΛ. 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΛ. 4 ΣΗΜΑΤΟ ΟΣΙΑ ΣΕΛ. 5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ Ι.Ν. ΣΕΛ. 13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ι.Ν. ΣΕΛ. 17 Φάσεις αποκατάστασης κλήσης Ι.Ν. ΣΕΛ. 21 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου Αφιερώνεται στην οικογένειά μου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 4 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Εξέλιξη Της Κινητής Τηλεφωνίας... 5 1.1 Κυψελοειδής-Κυτταρικη Ιδέα... 5 1.2 Ιστορική αναδρομή... 7 Κεφάλαιο 2 Η Εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές

Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου vzeimp@fme.aegean.gr Σύρος, 26.10.2010 Ατζέντα Κινητές τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα