ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενότητα 8 : Δίκτυο GPRS-EDGE Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής

2 Άδειες Χρήσης 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση 3 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Δομή της Διάλεξης 4 GPRS Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Διεπαφές Πρόσβαση στο δίκτυο EDGE Τεχνολογία Φυσικό επίπεδο Σύγκριση με GPRS

5 Εισαγωγή στο GPRS 5 Το GPRS είναι μία επέκταση της αρχιτεκτονικής του GSM, που παρέχει μία βασική λύση για IP επικοινωνία μεταξύ MS και του Internet ή LAN. Παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση μέσω packet-switched δικτύου μέσω ενός καινούριου IP backbone δίκτυο. Ξεχωριστό δίκτυο από το GSM δίκτυο κορμού το οποίο χρησιμοποιεί circuit-switched επικοινωνία.

6 Εισαγωγή στο GPRS 6 Το GPRS αποστέλλει πακέτα, εκμεταλλευόμενο το χρόνο που υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα στο δίκτυο. Ομαδοποιώντας δε τα διαθέσιμα κανάλια μπορεί και αυξάνει το ρυθμό μετάδοσης.

7 Διαχείριση χρονοσχισμών στο GSM/GPRS 7

8 Αρχιτεκτονική του GPRS 8

9 Διαφορές από την αρχιτεκτονική του GSM 9 Serving GPRS Support Node (SGSN) Gateway GPRS Support Node (GGSN) BΤS: Απαιτεί ειδικό GPRS λογισμικό Διαχωρίζει τις κλήσεις circuit-switched από τις packet-switched. BSC: Απαιτεί ειδικό GPRS υλισμικό και λογισμικό Προωθεί τις circuit-switched κλήσεις στο VLR και τις packet-switched κλήσεις στο SGSN. HLR: Αναβάθμιση με σκοπό την αποθήκευση των δεδομένων των συνδρομητών GPRS και της πληροφορίας για τη θέση του MS. MSC/VLR: Επέκταση με σκοπό το συντονισμό των GPRS και non-gprs υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των διαδικασιών paging για κλήσεις circuitswitched και διαδικασιών ενημέρωσης της θέσης.

10 Επιπλέον στοιχεία δικτύου στο GPRS 10 PCU: Packet Control Unit

11 Αρχιτεκτονική του GPRS 11 Serving GPRS Support Node (SGSN): Είναι το σημείο πρόσβασης του χρήστη στο δίκτυο GPRS. Προωθεί την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση δεδομένων από και προς το MS που βρίσκεται στη περιοχή εξυπηρέτησης του GSM. Είναι υπεύθυνο για το mobility management, το session management και τη δημιουργία αρχείων χρέωσης σύμφωνα με τη χρήση της ραδιοεπαφής (όγκος δεδομένων). Στο SGSN υλοποιείται η καλούμενη Packet Data Protocol (PDP) Context. Αυτή απαιτείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του MS και του GGSN. Περιλαμβάνει τη διεύθυνση (IP) του BSS, όπου βρίσκεται ο χρήστης και θα χρησιμοποιεί καθόλη τη μετάδοση των πακέτων, τις παραμέτρους ποιότητας της μετάδοσης, καθώς και μια λειτουργία ciphering. Ενδέχεται να αλλάξει κατά την περιαγωγή των συνδρομητών.

12 Αρχιτεκτονική του GPRS 12 Serving GPRS Support Node (SGSN):

13 Αρχιτεκτονική του GPRS 13 Gateway GPRS Support Node (GGSN): Είναι η πύλη πρόσβασης σε εξωτερικά δίκτυα, όπως ISP s και Corporate Intranets. Συμπεριφέρεται ως δρομολογητής για όλες τις IP διευθύνσεις όλων των συνδρομητών που εξυπηρετούνται από το δίκτυο GPRS. Παρέχει session management και υποστηρίζει διαδικασία εγκατάστασης κλήσεων προς εξωτερικά δίκτυα. Κατανέμει τους συνδρομητές στο κατάλληλο SGSN. Συλλέγει πληροφορίες χρέωσης (billing) για κάθε MS σύμφωνα με τη χρήση του εξωτερικού δικτύου δεδομένων. Παραμένει σταθερή, ώστε τα πακέτα από εξωτερικά δίκτυα να έχουν ένα σταθερό σημείο εισόδου στο δίκτυο GPRS.

14 Αρχιτεκτονική του GPRS 14 Οι διεπαφές μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες: Διεπαφές που χρησιμοποιούν Frame Relay (FR), οι οποία είναι η διεπαφή Gb. Διεπαφές που χρησιμοποιούν Internet Protocol (IP), δηλαδή οι διεπαφές Gn/Gp, Gom και Gi Διεπαφές που χρησιμοποιούν Signaling System No. 7 (SS7), δηλαδή οι διεπαφές Gr, Gd, Gs, και Ge

15 Αρχιτεκτονική του GPRS 15 Από την πλευρά του IP, το GPRS δίκτυο διαιρείται στις επόμενες κατηγορίες: Το ραδιοδίκτυο, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως μία συλλογή όλων των υποδικτύων IP τα οποία χρησιμοποιούνται από τα MSs. Οι ξενιστές (hosts) και τα τερματικά που είναι συνδεδεμένα με το ραδιοδίκτυο είναι προσβάσιμα στα hosts και τα τερματικά τα οποία είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο υπηρεσιών (service network) και το δίκτυο πακέτων δεδομένων (packet data network - PDN), ενώ τα υπόλοιπα hosts και τερματικά είναι συνδεδεμένα με το ραδιοδίκτυο. Το PDN, που ενδεχομένως είναι ένας Internet Service Provider (ISP) ή ένα εμπορικό δίκτυο. Τα hosts και τα τερματικά που είναι συνδεδεμένα με το PDN είναι προσβάσιμα με τα hosts και τα τερματικά που είναι συνδεδεμένα με το service network και το ραδιοδίκτυο, και με τα υπόλοιπα hosts και τερματικά που είναι συνδεδεμένα με το PDN.

16 Αρχιτεκτονική του GPRS 16 Από την πλευρά του IP, το GPRS δίκτυο διαιρείται στις επόμενες κατηγορίες: Το δίκτυο κορμού του GPRS, το οποίο συνδέει τα SGSNs και GGSNs. Τα hosts συνδέονται με το δίκτυο κορμού του GPRS και είναι τα μόνα που έχουν πρόσβαση από τα GSNs. Το δίκτυο Operation and Maintenance (O&M), το οποίο είναι το δίκτυο για τα συστήματα O&M. Τα hosts που συνδέονται με το δίκτυο O&M είναι τα μόνα που έχουν πρόσβαση από τα GSNs. Λογικά, το O&M δίκτυο είναι ένα μέρος του δικτύου κορμού του GPRS. Το service network, είναι το δίκτυο για τα hosts που παρέχουν υπηρεσίες Internet για τον τελικό χρήστη, π.χ. δημόσιο Domain Name System (DNS), , και υπηρεσίες WWW. Τα hosts τα οποία είναι συνδεδεμένα με το service network είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε Internet host και από το ραδιοδίκτυο.

17 SGSN Διεπαφές 17 Gb interface: Συνδέει το SGSN με τα BSSs και MSs, επιτρέποντας την ανταλλαγή σηματοδοσίας και φορτίου. Gn interface: Συνδέει το SGSN στα υπόλοιπα SGSNs και στα GGSNs μέσα στο ίδιο Public Land Mobile Network (PLMN), επιτρέποντας την ανταλλαγή σηματοδοσίας και φορτίου μεταξύ ενός MS και ενός PDN. Στο GGSN η διεπαφή Gn επίσης συνδέει το SGSN στο GGSN στον ίδιο κόμβο. Gp interface: Συνδέει το SGSN στα SGSNs και GGSNs σε άλλα PLMNs, επιτρέποντας επισκέπτες συνδρομητές να δρομολογηθούν μέσω του οικείου τους GGSN. Gom interface: Συνδέει το SGSN με τα στοιχεία του O&M, επιτρέποντας τον πάροχο να επικοινωνήσει με το SGSN. Gr interface: Συνδέει το SGSN στο Home Location Register (HLR), επιτρέποντας τη διαχείριση των δεδομένων του συνδρομητών. Gd interface: Συνδέει το SGSN στο κέντρο μηνυμάτων Gateway Mobile Service Switching Center (SMS-GMSC) και στο SMS Interworking MSC (SMS-IWMSC), επιτρέποντας την αποστολή και λήψη SMSs. Gs interface: Συνδέει το SGSN στο Mobile Service Switching Center / Visitor Location Register (MSC/VLR) επιτρέποντας συνεργασία μεταξύ Circuit-Switched (CS) και Packet- Switched (PS) δίκτυα. Gs είναι μία προαιρετική διεπαφή. Ge interface: Συνδέει το το SGSN με το Service Control Point (SCP) επιτρέποντας real-time χρέωση.

18 GGSN Διεπαφές 18 Gi interface: Συνδέει το GGSN με τα PDNs, επιτρέποντας ανταλλαγή σηματοδοσίας και φορτίου. Gn interface: Συνδέει το GGSN στα SGSNs μέσα στο ίδιο PLMN, επιτρέποντας ανταλλαγή σηματοδοσίας και φορτίου μεταξύ ενός MS και ενός PDN. Στο CGSN η διεπαφή Gn επίσης συνδέει το GGSN με το SGSN στον ίδιο κόμβο. Gp interface: Συνδέει το GGSN με τα SGSNs σε άλλα PLMNs, επιτρέποντας τους επισκέπτες συνδρομητές να δρομολογηθούν μέσω του οικείου τους GGSN. Gom interface: Συνδέει το GGSN με τα συστήματα του O&M, επιτρέποντας στον πάροχο να επικοινωνεί με το GGSN.

19 Επικοινωνία Στοιχείων GSM και GPRS 19 Η διεύθυνση του χρήστη που υπάρχει στα πακέτα, IP address, καθορίζει απλά το δέκτη. Το δίκτυο δημιουργεί το δικό του σύστημα διευθυνσιοδότησης το οποίο επιτρέπει πιο αποδοτική και δυναμική μετάδοση των πακέτων. Άρα το GPRS έχει εντελώς διαφορετικές διευθύνσεις από τα υπόλοιπα δίκτυα. Το δίκτυο επιπλέον χρειάζεται πληροφορία δρομολόγησης για να καθορίσει το επόμενο στοιχείο του δικτύου όπου θα προωθήσει τα πακέτα. Την πληροφορία αυτή την παίρνει από την HLR.

20 Επικοινωνία Στοιχείων GSM και GPRS 20 Όπως και στο GSM, έτσι και στο GPRS το MSC/VLR έχει παρόμοιες αρμοδιότητες. Η VLR είναι αυτή που ειδοποιεί το SGSN για την πιθανή θέση του χρήστη. Είναι ακόμη αναγκαία η διαδικασία της αναζήτησης (paging). Ο τρόπος που ορίζονται οι περιοχές στο GPRS είναι διαφορετικός από το GSM. Η ανανέωση της πληροφορίας της θέσης του MS στη VLR, η επικοινωνία του Packet Control Unit (PCU) με το MSC, αν θέλουμε ταυτόχρονη λειτουργία GSM και GPRS, αλλά και η παροχή υποστήριξης μέσω των διεπαφών A και Gs για συγχρονισμό, κάνουν τα στοιχεία MSC/VLR, σημαντικά για το GPRS δίκτυο.

21 Επικοινωνία Στοιχείων GSM και GPRS 21 Πιθανές θέσεις για την PCU

22 Επικοινωνία Στοιχείων GSM και GPRS 22 Δρομολόγηση πακέτων μεταξύ ιδίου PLMN

23 Επικοινωνία Στοιχείων GSM και GPRS 23 Η PCU είναι υπεύθυνη για το διαχωρισμό της κίνησης που είναι μεταγωγής κυκλώματος από αυτή της μεταγωγής πακέτων, ώστε να χρησιμοποιείται κάθε φορά το κατάλληλο δίκτυο κορμού Αν τα πακέτα προορίζονται για διευθύνσεις εκτός του PLMN, τότε αυτά προωθούνται μέσω του τοπικού PLMN σε ένα Intra PLMN Backbone σε ένα Border Gateway (BG). Αυτό συμπεριφέρεται ως Firewall, και ελέγχει αν είναι επιτρεπτή η μετάδοση των πακέτων. Αν τα δίκτυα είναι διαφορετικής τεχνολογίας τότε εκτελείται και μετάφραση πρωτοκόλλων. Η μετάδοση αυτή εισάγει καθυστερήσεις που επιδρούν στην ποιότητα υπηρεσίας.

24 Επικοινωνία Στοιχείων GSM και GPRS 24 Δρομολόγηση πακέτων μεταξύ διαφορετικών PLMN

25 Πρόσβαση στο Δίκτυο 25 Η πρώτη λειτουργία είναι η εγγραφή (registration), το οποίο χρησιμοποιείται για την απόδοση διευθύνσεων (IP addresses) σε έναν αριθμό χρήστη. Ο αριθμός επιλέγεται στατικά ή δυναμικά ανάλογα με τη χρήση. Η πιστοποίηση (authentication) ελέγχει αν ένας χρήστης επιτρέπεται να ζητήσει υπηρεσία GPRS. Με τον έλεγχο πρόσβασης (access control) ελέγχουμε την απόδοση των πόρων, π.χ. το μέγιστο αριθμό χρονοσχισμών που θα αποδοθούν σε ένα χρήστη.

26 Πρόσβαση στο Δίκτυο 26 Η παρακολούθηση του μηνύματος (message monitor) είναι απαραίτητη για την απόρριψη πακέτων χωρίς πιστοποίηση. Αυτή η λειτουργία είναι παρόμοι με εκείνη των Firewall. Λόγω των διαφορετικής δομής των πακέτων σε διαφορετικά στοιχεία του δικτύου, είναι απαραίτητη η μετάφραση πρωτοκόλων (protocol translation). Τέλος, οι παροχείς χρειάζονται και τη συλλογή πληροφοριών χρέωσης (billing info).

27 Μετάδοση Πακέτων 27 Υπάρχουν επτά (7) λειτουργίες Η λειτουργία που είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση πακέτων μεταξύ κόμβων είναι η Relay Function. Η επόμενη είναι η λειτουργία που συνδέεται με την πληροφορία δρομολόγησης (routing info), ώστε να αποσταλούν σωστά τα πακέτα. Πριν αποσταλούν όμως απαιτείται μια μετάφραση διεύθυνσης (address translation) επειδή δεν αντιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του δικτύου το ίδιο σχήμα κωδικοποίησης. Τα νέα πακέτα απαιτούν και τις ετικέτες διεύθυνσης και πληροφορίες ελέγχου μετάδοσης. Η προσθήκη και η απομάκρυνση αυτής της πληροφορίας καλείται ενθυλάκωση (encapsulation).

28 Μετάδοση Πακέτων 28 Μια ιδιαιτερότητα του GPRS είναι και η λειτουργία που καλείται tunneling function. Αυτή περιγράφει τη μετάδοση των πακέτων από το σημείο συναρμολόγησης στο σημείο αποσυναρμολόγησης. Η λειτουργία της συμπίεσης (compression function) απαιτείται ώστε να αφαιρεθεί όση πλεονάζουσα πληροφορία υπάρχει και να προστατέψει τα πακέτα με ειδικούς κώδικες ασφάλειας. Τέλος, ακολουθεί κωδικοποίηση των πακέτων (ciphering function) ώστε να εγκαθιδρυθεί μια προστατευμένη σύνδεση μεταξύ των χρηστών.

29 Σχήματα Κωδικοποίησης 29 Το GPRS χρησιμοποιεί 4 νέα σχήματα κωδικοποίησης (coding schemes) ανάλογα με τις συνθήκες του καναλιού (συνθήκες μετάδοσης).

30 Ποιότητα υπηρεσίας 30 Για πρώτη φορά στο GPRS έχουμε την καθιέρωση προφίλ ποιότητας υπηρεσίας χρήστη (QoS profile) Αυτό αποτελεί τμήμα του προφίλ του χρήστη, περιέχει την IP διεύθυνσή του και αποθηκεύεται στο HLR Το QoS προφίλ χρησιμοποιείται κάθε φορά που ο χρήστης ζητάει την παροχή κάποιας υπηρεσίας Είναι επίσης στην ευχέρεια των παρόχων να προσφέρουν διαφορετικά QoS προφίλ για κάθε χρήστη (με τη σχετική οικονομική επιβάρυνση) ή το ίδιο προφίλ για όλους τους χρήστες Σε κάθε περίπτωση ο MS προτείνει ένα QoS προφίλ κατά τη φάση ενεργοποίησης του PDP context, αλλά η τελική απόφαση εναπόκειται στο δίκτυο

31 Ποιότητα υπηρεσίας 31 Υπάρχουν 4 παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα υπηρεσιών στο GPRS: Κλάση προτεραιότητας: υψηλή, κανονική, χαμηλή. Στο GPRS τα πακέτα αποθηκεύονται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε κάθε κόμβο μεταξύ πηγής και παραλήπτη. Οι κόμβοι πρέπει να αποφασίζουν συνεχώς, ανάλογα με τη κλάση, αν θα προωθήσουν άμεσα τα πακέτα ή όχι (αναμένοντας πόρους ή ακόμα να προχωρήσουν στη διαγραφή τους) Κλάση αξιοπιστίας μετάδοσης: πόσο συχνά συμβαίνουν απώλειες πακέτων, λήψη διπλών πακέτων, άφιξη με λάθος σειρά ή άλλα σφάλματα. Υπάρχουν 3 κλάσεις αξιοπιστίας (για): ευαίσθητα πακέτα, λιγότερο ευαίσθητα πακέτα, πακέτα ανθεκτικά στα σφάλματα Κλάση καθυστέρησης: μέγιστη καθυστέρηση για τη μεταφορά ενός πακέτου μέσω του δικτύου. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι καθυστερήσεις από εξωτερικά δίκτυα ή από το δίκτυο του παρόχου της υπηρεσίας στην οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης Μέσος εγγυημένος ρυθμός μετάδοσης: εξαρτάται κάθε φορά (αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης τη στιγμή που ζητείται η υπηρεσία) από το σχήμα κωδικοποίησης, το συνολικό φόρτο και τους διαθέσιμους πόρους Οι ανωτέρω παράμετροι συμφωνούνται κατά την υπογραφή συμβολαίου του παρόχου υπηρεσιών με το χρήστη

32 Καταστάσεις Κινητού Σταθμού GPRS 32 Το GPRS MS μπορεί να λειτουργήσει σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις: Class A: Υποστηρίζει ταυτόχρονη circuit-switched (GSM) και packet-switch (GPRS) κίνηση. Class Β: Υποστηρίζει circuit-switched ή packet-switch κίνηση, αλλά όχι ταυτόχρονα. Class C: Λειτουργεί είτε σαν circuit-switched είτε packetswitch τερματικό.

33 Διαδικασίες Mobility Management 33 GPRS Attach: Ενημερώνει το SGSN ότι το MS είναι εντός δικτύου. GPRS Detach: Ενημερώνει το SGSN ότι το MS είναι εκτός δικτύου. Routing Area Update: Ενημερώνει το δίκτυο κορμού πότε το MS διασχίζει τα όρια του routing area. Cell Updating: Ενημερώνει το δίκτυο κορμού πότε το MS διασχίζει τα όρια της κυψέλης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Paging: Ενημερώνει το SGSN για τη θέση του MS σε επίπεδο routing area.

34 Διαδικασία GPRS Attach 34

35 Διαδικασία GPRS Detach 35

36 Καταστάσεις Mobility Management 36 Διαχείριση κινητικότητας στο GPRS: το MS ενημερώνει για τη θέση του στο GSM και για την περιοχή δρομολόγησης στο GPRS Idle: Ο συνδρομητής δεν είναι attached στο GPRS δίκτυο. Η θέση του MS δεν είναι γνωστή και το MS είναι εκτός δικτύου GPRS. Standby: Ο συνδρομητής είναι attached. Το MS ενημερώνει το δίκτυο για οποιαδήποτε αλλαγή θέσης σε επίπεδο routing area. Standby Reachable Standby Not-Reachable Ready: Το MS ενημερώνει το δίκτυο για οποιαδήποτε αλλαγή θέσης σε επίπεδο κυψέλης. Το δίκτυο δεν αναζητά το MS μέσω paging.

37 Καταστάσεις Mobility Management Κινητού 37

38 Καταστάσεις Mobility Management Κόμβου 38

39 Mobility Management 39

40 Session Management 40 Το Session Management διαχειρίζεται τη σύνδεση μεταξύ του MS και ενός εξωτερικού δικτύου (PDN). Διαχειρίζεται δηλαδή την περίοδο μεταξύ της έναρξης και της λήξης μιας σύνδεσης. Πραγματοποιείται στο MS, SGSN και GGSN με ένα ή περισσότερα PDP contexts που παρέχουν πληροφορία για τη σύνδεση. Το Session Management υποστηρίζει τις ακόλουθες καταστάσεις: PDP Context Activation PDP Context Deactivation PDP Context Modification

41 PDP Context Activation 41

42 Διαχείριση QoS 42

43 Κανάλια 43 Η διάρκεια που ο δίαυλος είναι κατηλημμένος είναι σχετικά μικρή, που σημαίνει ότι σε σύγκριση με ένα δίκτυο μεταγωγής κυκλώματος, η σηματοδοσία που οφείλεται σε αιτήσεις για κατάληψη του διαύλου είναι πολύ μεγαλύτερη Αναλογιζόμενοι το GSM, αυτό σημαίνει ότι η χρήση του λογικού καναλιού Random Access Channel (RACH) στο uplink αυξάνει κατακόρυφα Άρα απαιτείται αύξηση των διαθέσιμων RACHs

44 Κανάλια 44 Στο GPRS έχει οριστεί ένα ειδικό κανάλι Packet Random Access Channel (PRACH) προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα του αυξημένου ρυθμού αιτήσεων για πρόσβαση Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στο downlink, όπου έχει οριστεί ένα νέο κανάλι Packet Paging Channel (PPCH) Για τους ίδιους λόγους, πρέπει να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις πολύπλοκες διαδικασίες σηματοδοσίας, όπως η αυθεντικοποίηση των χρηστών Στο GPRS, ο χρήστης εκτελεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στην αρχή και στη συνέχεια μπορεί να λαμβάνει και μεταδίδει δεδομένα κατ αίτηση Χρήστης είναι always on (always connected) Όταν το MS ή η υπηρεσία απενεργοποιηθεί, τότε ο χρήστης αποσυνδέεται από το δίκτυο (detach)

45 Διευθύνσεις 45 Location Area Identification (LAI). Ένας MS που βρίσκεται σε μια LA, αναζητείται συνεχώς από τους ενεργούς BTSs. Routing Area Identification (RAI). Είναι τμήμα μιας LA και περιλαμβάνει έναν ή και περισσότερους τομείς. Στην RA θα αναζητηθεί ένας MS όταν υπάρχουν δεδομένα προς αποστολή. Cell Global Identification (CGI). Αν ο MS είναι σε ready state, το δίκτυο γνωρίζει την CGI.

46 Διευθύνσεις 46 Κάθε GSN στο GPRS έχει τη δική του IP address, είτε IPv4 (32bits) είτε IPv6 (4*32bits). Οι IP διευθύνσεις χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία των GSNs μεταξύ τους. Δηλαδή οι IP διευθύνσεις είναι απαραίτητες ακόμη και στο backbone δίκτυο. Προκειμένου τα GSNs να επικοινωνούν με τους καταχωρητές του δικτύου (π.χ. HLR, EIR) έχουν δοθεί συγκεκριμένοι αριθμοί GSN (SGSN και GGSN numbers) σε κάθε κόμβο. Στο GPRS υπάρχει και το Access Point Name (APN), δηλαδή μια IP διεύθυνση ή ένα λογικό όνομα που χαρακτηρίζει ένα σημείο αναφοράς.

47 Διευθύνσεις 47 Ένα GGSN μπορεί να έχει πολλά APNs, καθένα περιγράφει μια λογική σύνδεση με ένα δίκτυο. Το MS στέλνει το αντίστοιχο APN, για να ενημερώσει το GGSN με ποιο εξωτερικό δίκτυο θέλει να συνδεθεί.

48 Διευθύνσεις 48 Η Packet Data Protocol Address είναι η διεύθυνση στο GPRS όπου στέλνονται όλες οι PDUs (Protocol Data Units). Κάθε χρήστης μπορεί να έχει μια ή και περισσότερες διευθύνσεις PDP αν είναι συνδρομητής και χρησιμοποιεί πολλές υπηρεσίες. Απαιτείται μια διεύθυνση PDP π.χ. για κάθε δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένος. Όλα τα PDUs όλων των υπηρεσιών μεταφέρονται στην κυψέλη που εξυπηρετεί το χρήστη με τη βοήθεια του IMSI ή αργότερα του Packet Temporary Mobile Subscriber Identity (P-TMSI).

49 Στοίβα Πρωτοκόλλων 49

50 Υπηρεσίες GPRS 50 Οι υπηρεσίες δεδομένων στο GPRS χωρίζονται σε 3 ομάδες: Point-to-Point (π.χ. ). Απαιτούν ACKs Point-to-Multipoint (π.χ. δίκτυο προς τα μέλη μιας ομάδας). Η πληροφορία κάθε πακέτου επαναλαμβάνεται σε πολλά πακέτα αλλάζοντας μόνο τη διεύθυνση παραλήπτη Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (Value-added services, VAS) Messaging short codes, MMS, etc Music mono tones, true tones, poly tones, mp3 tones, full songs etc Imagery wallpapers, animations, screensavers, videos etc Games Branded, Unbranded Text based stock quotes, news etc Ο χρήστης μπορεί να γίνει attached χωρίς να ενεργοποιήσει ένα PDP context και μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο GPRS για SMS. Για να αρχίσει να χρησιμοποιεί και άλλες υπηρεσίες, ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει ένα PDP context.

51 Υπηρεσίες GPRS 51 Οι υπηρεσίες Point-to-Point χωρίζονται σε: Υπηρεσίες χωρίς σύνδεση: δεν απαιτείται η ύπαρξη εγκατάστασης σύνδεσης και κάθε πακέτο στέλνεται ανεξάρτητα από προηγούμενα ή επόμενα πακέτα. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη όταν έχουμε burst μετάδοση δεδομένων (IP). Παραδείγματα σχετικών υπηρεσιών: Electronic mail IInternet -WWW WWW Υπηρεσίες με σύνδεση: απαιτείται η ύπαρξη σύνδεσης για την αποστολή πακέτων. Τα πακέτα αποστέλλονται με τη σειρά. Υπάρχει μια λογική σύνδεση μεταξύ πομπού και δέκτη (Χ.25). Παραδείγματα σχετικών υπηρεσιών: Credit card validations Electronic monitoring Data base access and information retrieval

52 Υπηρεσίες GPRS 52 Οι Point-to-Multipoint υπηρεσίες χωρίζονται σε: Point-to-Multipoint Group Call: Οι αποδέκτες πρέπει να είναι GPRSconnected. Επίσης, οι τελευταίοι μπορούν να στείλουν δεδομένα πίσω στον αποστολέα (αμφίδρομη σύνδεση). Ακόμα, οι αποδέκτες είναι ικανοί να επικοινωνούν μεταξύ τους δημιουργώντας μια σύνδεση Ν διαδρομών, όπως στις κλήσεις τηλεδιάσκεψης (Uni-directional, bi-directional and multidirectional Transmissions). Point-to-Multipoint Multicast: Ο αποστολέας στέλνει την πληροφορία σε πολλαπλούς αποδέκτες που βρίσκονται σε καθορισμένη περιοχή. Οι αποδέκτες δεν είναι απαραίτητο να είναι GPRS-connected. Δεν υπάρχουν επιβεβαιώσεις λήψης και η εκπομπή θεωρείται ανώνυμη. Παραδείγματα σχετικών υπηρεσιών: News Weather and traffic reports Conferencing services

53 Υπηρεσίες GPRS 53 Για τον τελικό χρήστη οι ακόλουθες υπηρεσίες υποστηρίζονται από το GPRS: IP connectivity Παρέχει IP σύνδεση μεταξύ MS s και δίκτυα Internet. Σε κάθε PDP context activation μία IP διεύθυνση χρησιμοποιείται. Transmission speed variants Ο ρυθμός μετάδοσης εξαρτάται από την κωδικοποίηση της ραδιοεπαφής που χρησιμοποιείται. Access to Internet services Οριζόντιες εφαρμογές Προσαρμόστηκαν για να λύσουν την επικοινωνία ατόμου-προς-άτομο: Hypertext Transfer Protocol (HTTP) browsers Wireless Application Protocol (WAP) browsers Internet chats File transfer using the File Transfer Protocol (FTP) Point of sale (credit card readers) Database searches Two-way messaging Κατακόρυφες εφαρμογές Προσαρμόστηκαν για λύσουν επαγγελματικές επικοινωνιακές απαιτήσεις: Field sales Bank applications Telemetry applications (vendor machines, power meter readers) Distribution system optimization (supply services, invoices) Dispatch services (police, courier, taxi) SMS Ο χρήστης μπορεί να γίνει attached χωρίς να ενεργοποιήσει ένα PDP context και μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο GPRS για SMS. Για να αρχίσει να χρησιμοποιεί και άλλες υπηρεσίες, ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει ένα PDP context.

54 EDGE 54 Enhanced Data for Global Evolution - EDGE

55 Τι είναι το EDGE 55 Enhanced Data for Global Evolution (EDGE) Ένας Packet-Switched εμπλουτισμός για το GPRS, το EGPRS Ένας Circuit-Switched εμπλουτισμός δεδομένων ονόματι Enhance Circuit-Switched Data (ECSD) Εξέλιξη του GSM και TDMA/136 Συμμόρφωση με το UMTS (GSM EDGE Radio Access Network, GERAN)

56 Γιατί EDGE 56 Αύξηση του ρυθμού μετάδοσης των δεδομένων. Αποδοτικότητα του φάσματος. Διευκόλυνση νέων υπηρεσιών. Αύξηση της χωρητικότητας των κινητών χρηστών. Δεν χρειάζονται νέες άδειες για τον πάροχο. Προπομπός των δικτύων 3 ης Γενιάς.

57 Τεχνολογία EDGE 57 Το EDGE εισάγει μόνο μία νέα τεχνική διαμόρφωσης και νέα κωδικοποίηση καναλιού Μεταδίδει packet-switched και circuit-switched υπηρεσίες φωνής και υπηρεσιών. Το EDGE είναι ένα επιπρόσθετο δίκτυο στο GPRS και δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο του. Το GPRS και το EGPRS έχουν διαφορετικά πρωτόκολλα και διαφορετική συμπεριφορά στο σταθμό βάσης. Στο δίκτυο κορμού μοιράζονται και χειρίζονται τα ίδια πρωτόκολλα και συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο.

58 Τεχνολογία EDGE 58 Εννέα (9) διαφορετικές διατάξεις διαμόρφωσης και κώδικα (modulation and coding schemes MCS) υιοθετήθηκαν για τη μετάδοση βελτιωμένων πακέτων δεδομένων, παρέχοντας στο RLC ρυθμό δεδομένων από 8,8kbps έως 59,2kbps. Ρυθμός δεδομένων πάνω από 17,6kbps απαιτεί διαμόρφωση 8-PSK στον αέρα αντί της κλασσικής GMSK διαμόρφωσης. Επιτρέπει την υποστήριξη υπηρεσιών και εφαρμογών από δεδομένα και πολυμέσα, όπως μετάδοση broadcast ραδιοφώνου και video μέσω κινητών τερματικών.

59 Διαφορές EGPRS - GPRS 59 Το EDGE αυξάνει τη χωρητικότητα του δικτύου γιατί στην ίδια χρονική θυρίδα μπορεί να υποστηρίξει πολλούς χρήστες. Ελαττώνεται ο αριθμός των ραδιοπόρων που χρειάζεται για να υποστηρίξει την ίδια κίνηση, ελευθερώνοντας χωρητικότητα για περισσότερες υπηρεσίες.

60 Διαφορές EDGE - GPRS 60 GMSK: Gaussian Minimun Shift Keying 8-PSK: 8-Phase Shift Keying MSC: Modulation Code Scheme

61 Φυσικό Στρώμα EDGE 61 Γραμμική Διαμόρφωση 8-PSK Linearized GMSK pulse shape (partial response) Συνεχόμενη περιστροφή 3π/8 Τυφλή ανάκτηση της διαμόρφωσης Όπως στο GSM: 200kHz απόσταση φέροντος Ρυθμός συμβόλων 270,8ksps TDMA πλαίσιο Burst format Ακολουθίες εκπαίδευσης (Training sequences)

62 Throughput & MCS s 62

63 63 Σχήματα Διαμόρφωσης και Κωδικοποίησης στο EDGE

64 User plane protocol architecture 64 BSS, Base station system; BSSGP, BSS GPRS protocol; GGSN, Gateway GPRS support node; GTP, General telemetry processor; IP/X.25, Internet Protocol X.25; LLC, Low-layer capability; L1 and L2, memory caches; MAC, Mobile allocation control; MS, Mobile station; RF, Radio frequency; RLC, Radio link control; SGSN, Serving GPRS support node; SNDCP, Subnetwork-dependent convergence protocol; TCP, Transmission control protocol; UDP, User diagram protocol)

65 Πλεονεκτήματα EGPRS 65 Short-term Χωρητικότητα και απόδοση Τριπλασιασμός της χωρητικότητας. Εφαρμογές με μεγαλύτερες ταχύτητες. Mid-term Συμπληρωματική τεχνολογία EDGE & WCDMA είναι συμπληρωματικές τεχνολογίες. Αναβάθμιση του GPRS. Το EDGE σχεδιάστηκε για να λειτουργεί πάνω από υπάρχον δίκτυο. Οι παροχείς EDGE προσφέρουν καινούριες υπηρεσίες και εφαρμογές για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Long-term Εναρμόνιση με το WCDMA Θεμελίωση δικτύων προς ένα συνδυασμένο δίκτυο κορμού με διαφορετικές μεθόδους πρόσβασης που δεν είναι ορατές προς τον χρήστη.

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Γ.Ι.Στεφάνου 1 ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Data Video Voice service 9,6 k GSM 2 M UMTS Telephony Broadcasting Video conf. TV/HDTV Video Inter-LN/PBX communications Fax CD Graphics 10k 1M 100M bitrate

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS Τι είναι το GPRS? General Packet Radio Service για μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης στο GSM Το GPRS είναι ένα GSM service για end-to to-end packet switching

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βενιέρη Ιωάννη 323Μ/2006015

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Δακανάλη Μαρία ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 i ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πινακας Περιεχομένων i Λίστα σχημάτων... ii

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 4: Κυψελωτά Δίκτυα 2 ης Γενιάς (2G): Η περίπτωση του GSM Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής <paskalis@di.uoa.gr> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Mobile IP Ιστορικό Το πρωτόκολλο Internet σχεδιάστηκε για στατικούς υπολογιστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

GSM/GPRS & ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

GSM/GPRS & ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ GSM/GPRS & ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Παναγιώτα X. Ιωάννου 7 Ιανουαρίου 2005 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ Όλες οι προτάσεις οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα κινητών επικοινωνιών 2.5 και 3ης γενιάς

Συστήµατα κινητών επικοινωνιών 2.5 και 3ης γενιάς Συστήµατα κινητών επικοινωνιών 2.5 και 3ης γενιάς Περιεχόµενα Εισαγωγή ίκτυα 2.5 γενιάς ίκτυα 3ης γενιάς Εξέλιξη κινητών επικοινωνιών Κινητά δίκτυα 1ης γενιάς Κινητά δίκτυα 2ης γενιάς (2G) Κινητά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πόρων Δικτύων(ΠΠΔ) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Γενικό διάγραμμα 3 Λειτουργίες διαχείρισης Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC Επιλεγόμενα από

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Ιστορία του GSM 1982 1990 1992 Ομάδα επιστημόνων (Group Special Mobile) για τον καθορισμό διεθνούς Προτύπου κινητών επικοινωνιών Μετά από απαίτηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SP)... 2 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενότητα 7 : Δίκτυο GSM Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας Περίληψη Εισαγωγή Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας ρομολόγηση κλήσης Εγκατάσταση κλήσης Απόλυση κλήσης Συμπληρωματικές υπηρεσίες Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 3 Ακαδημαϊκό Έτος 011-01 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 9/01/01 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στόχος: Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστοι μηχανισμοί επικοινωνίας σε συστήματα παροχής υπηρεσιών τηλεματικής με αυτόματη αντίληψη της θέσης τερματικού

Βέλτιστοι μηχανισμοί επικοινωνίας σε συστήματα παροχής υπηρεσιών τηλεματικής με αυτόματη αντίληψη της θέσης τερματικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία: Βέλτιστοι μηχανισμοί επικοινωνίας σε συστήματα παροχής υπηρεσιών τηλεματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ασφάλεια Δημοσίων Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών (PLMN) Εμπιστευτικότητα (confidentiality)

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Βασικές Αρχές Κυψελωτών Συστημάτων Δημοσθένης Βουγιούκας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Ανίχνευση κίνησης δικτύου - Εργαλείο Wireshark. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

«Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 3ης Γενιάς & Συστήματα Χρέωσης»

«Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 3ης Γενιάς & Συστήματα Χρέωσης» Μαρία Κουτσοπούλου Υποψήφια Διδάκτωρ «Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 3ης Γενιάς & Συστήματα Χρέωσης» e-mail: mkoutsop@di.uoa.gr 14-Απρ-03 Περιεχόμενα (1) Η Εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών Η Είσοδος του IP Κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS Εισαγωγή O Οργανισμός ITU σχεδίασε το σύστημα IMT-2000 (International Mobile Telecommunications System) με σκοπό να συγκεράσει τα πλεονεκτήματα του GSM και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια Κινητές Επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια στο GSM Πολλαπλή πρόσβαση FDMA και TDMA Το GSM βασίζεται σε συνδυασμό Πολλαπλής Πρόσβασης με διαίρεση συχνότητας (FDMA: Frequency Division Multiple

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: ISDN Συνδρομητική πρόσβαση Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Ψηφιακής Τηλεφωνίας Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Κέντρου Σωτήρη Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 11: Κινητά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Μέρος 1) Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ LONG TERM EVOLUTION» ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MULTICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Μ. 419

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MULTICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Μ. 419 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» MULTICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Συστήµατα (PLMN) 1ης Γενιάς (1G) Κινητά Συστήµατα 2ης Γενιάς (2G)(

Κινητά Συστήµατα (PLMN) 1ης Γενιάς (1G) Κινητά Συστήµατα 2ης Γενιάς (2G)( ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κινητά Συστήµατα (PLMN) 1ης Γενιάς (1G) Κινητά Συστήµατα 2ης Γενιάς (2G)( Σηµερινή Κατάσταση 2,5G 3G Γ.Ι.ΣΤΕΦΑΝΟΥ Νοέµβριος-03 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 Ιστορική Αναδροµή-1G

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Πασχαλίδης Δημοσθένης ΤΜΗΜΑ: Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς).

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΛΕΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Εξέλιξη της Κινητής Τηλεφωνίας Ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα