Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM"

Transcript

1 Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

3 Γενικό διάγραμμα 3

4 Λειτουργίες διαχείρισης Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC Επιλεγόμενα από το χρήστη Αριθμός κλήσης καλούμενου Τύπος υπηρεσίας Καθοριζόμενα από το δίκτυο (π.χ. προώθηση κλήσης) Διαπραγματεύσιμα Τύπος καναλιού (πλήρους ή μισού ρυθμού). 4

5 Κλήση προς κινητό έναρξη Ο αριθμός που πληκτρολογείται από τον καλούντα δείχνει σε μία εγγραφή μέσα σε κάποιον HLR. Τα πρώτα ψηφία του αριθμού είναι αρκετά ώστε να μαρτυρήσουν ότι είναι αριθμός GSM και, ακόμα περισσότερο, να δείξουν και τον πάροχο. Ο HLR που κρατάει την εγγραφή του συνδρομητή μπορεί να προσδιοριστεί από την ανάλυση των πρώτων ψηφίων του αριθμού αυτού 5

6 Κλήση προς κινητό στάδια δρομολόγησης της κλήσης 6

7 Κλήση προς κινητό Ορόλος του GMSC Ο HLR απαντά με τον αριθμό δρομολόγησης Η εξέταση του HLR από τον GMSC είναι στην ουσία μία απλή διαδικασία αίτησης-απάντησης 7

8 Αριθμός Δρομολόγησης Ο Αριθμός Δρομολόγησης περιέχει την ταυτότητα του συνδρομητή (για λόγους χρέωσης) και την πληροφορία για το επόμενο βήμα της δρομολόγησης. Καλείται επίσης και Αριθμός Περιαγωγής του Κινητού (MSRN) και δεν είναι ορατός στους χρήστες. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά μεταξύ των μηχανών του δικτύου. Δεν παραχωρείται μόνιμα σε έναν συνδρομητή. 8

9 Αριθμός IMSI Δεν είναι ο αριθμός του συνδρομητή! Χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζεται ο συνδρομητής στις βάσεις δεδομένων του GSM. Υπάρχει και στην κάρτα SIM του χρήστη 9

10 Κλήση προς κινητό Δρομολόγηση κλήσης Υπενθυμίζεται ότι μόλις ενεργοποιηθεί ένα κινητό ανταλλάσει σηματοδοσία με το ισχυρότερο BS της περιοχής του ώστε να καταγραφεί στο δίκτυο. Έτσι ο MSC\VLR που επικοινωνεί με όλους τους BS της περιοχής του, γνωρίζει κάθε στιγμή που βρίσκεται ο χρήστης (βλέπε «ενημέρωση θέσης» αργότερα) 10

11 Κλήση προς κινητό Εγκαθίδρυση της κλήσης Ο MSC ειδοποιεί το καλούμενο MS μέσω όλων των BSS της περιοχής του Εντός του δικτύου αναζήτησης δεν στέλνεται ποτέ ο IMSI αλλά ο TMSI (προσωρινός κωδικός) για λόγους ασφαλείας 11

12 Κλήση προς κινητό Εγκαθίδρυση της κλήσης (συν.) Το καλούμενο κινητό απαντά στο Paging σήμα από το MSC, επικοινωνώντας με τον ισχυρότερο BSS της περιοχής του. Αυτός ο BSS θα χρησιμοποιηθεί για την εγκαθίδρυση της κλήσης. Δημιουργούνται οι λεγόμενες συνδέσεις Radio Resource και Mobility Management (πρωτόκολλα επιπέδου 3 που προβλέπονται από το GSM) Γίνεται πιστοποίηση της ταυτότητας του συνδρομητή (authentication) Το VLR στέλνει στο MSC τις απαραίτητες παραμέτρους για το μήνυμα εγκαθίδρυσης κλήσης (Call setup) που θα σταλεί στο κινητό. To VLR είναι αυτό που εκχωρεί το TMSI. Το MSC στέλνει το μήνυμα έναρξης (setup) στο MS. O MS, αφού κάνει έλεγχο συμβατότητας στις παραμέτρους της κλήσης, απαντά με μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης. O BSS εκχωρεί τότε κανάλι TCH για επικοινωνία με το κινητό. Το MSC μέσω αυτού του καναλιού δίνει εντολή στο καλούμενο MS για κωδωνισμό και μόνο τότε ο καλούμενος χρήστης ειδοποιείται. 12

13 13

14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

15 Αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητών Short Message Service (SMS) Enhanced Messaging Service (EMS) Multimedia Messanging Service (MMS) Το 2002, από τα δίκτυα GSM μεταδόθηκαν 360 δισεκατομμύρια μηνύματα Περίπου 100 εκατ. SMS οι Έλληνες τις μέρες Χριστουγέννων 15

16 Υπηρεσία σύντομων κινητών SMS: τα πιο ακριβά 140 bytes παγκοσμίως (160 7bit χαρακτήρες) Δεν απαιτεί σύνδεση απ άκρη σ άκρη Υπάρχουν δύο τύποι SMS: Εκπομπή σε κυψέλη: Cell Broadcast Service (CBS) Σημείου προς σημείο: SMS point-to-point (SMS-PP) Ασύμμετρη υπηρεσία (η μετάδοσηαπότομs θεωρείται διαφορετική από εκείνη προς το ΜS) Η μετάδοση ενός σύντομου μηνύματος υφίσταται πάντοτε μεταγωγή από κάποιο SMSC (SMS Center), το οποίο θεωρείται ότι δεν ανήκει στο δίκτυο κινητών επικοινωνιών. 16

17 Αρχιτεκτονική δικτύου SMS- PP Είναι υπηρεσία μεταγωγής πακέτου (όχι μεταγωγής κυκλώματος, όπως στις κλήσεις) Δεν χρησιμοποιείται TCH!! Όταν δεν υπάρχει ενεργή κλήση, χρησιμοποιείται το κανάλι σηματοδοσίας SDDCH. Όταν υπάρχει ενεργή κλήση, τα μηνύματα πολυπλέκονται μέσα στο SACCH, επιτρέποντας τον χρήστη να μιλά ταυτόχρονα. 17

18 Βασικά βήματα Διαδικασία μετάδοσης 18

19 Τεμαχισμός μηνυμάτων Λαμβάνει χώρα όταν ένα μήνυμα ξεπερνά τους 160 χαρακτήρες (δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές) TPDU (Traffic Protocol Decription Unit): περιγράφει τύπο, κωδικοποίηση, μήκος του μηνύματος 19

20 EMS Εμφανίστηκαν περίπου στο 2000 και υποστηρίζονται πλέον από όλα τα κινητά. Υποστηρίζουν κείμενο με μορφοποίηση, ήχους, μονόχρωμες μικρές εικόνες και αλληλουχία εικόνων για animation Υλοποιούνται ως διαδοχικά SMS, άρα δεν χρειάζονται ειδικό κανάλι

21 MMS Η αύξηση του εύρους ζώνης (στα κινητά νεότερης γενιάς) επέτρεψε τη διάδοση της υπηρεσίας MMS Επιτρέπει διαφορετικές γραμματοσειρές, γραφικά σε διάφορες μορφοποιήσεις, ήχο, video, φωτογραφίες κτλ). Η φιλοσοφία του είναι ίδια με του SMS, απλά το κάθε «πλούσιο» μήνυμα MMS κωδικοποιείται κατάλληλα και μετατρέπεται σε ένα κείμενο, το οποίο πηγαίνει στον κατάλληλο server (MMS Relay). Στη συνέχεια, το κείμενο αυτό δρομολογείται προς τον προορισμό του μέσω του Internet. Όταν φτάσει στον MMS Server του προορισμού, τοποθετείται σε έναν προσωρινό server και ο παραλήπτης ειδοποιείται για το μήνυμα, οπότε προσπελαύνει αυτόν τον προσωρινό server. 21

22 Αρχιτεκτονική MMS Ο MMS Server ανταλλάσει δεδομένα και με άλλους, εξωτερικούς, servers. Χρησιμοποιεί τον HLR για επιμέρους ρυθμίσεις του χρήστη. 22

23 Φωνητικό ταχυδρομείο 23

24 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

25 Χρησιμότητα O MSC πρέπει να γνωρίζει τις κινήσεις του χρήστη, ώστε να τον εντοπίζει προκειμένου να του προωθεί τις κλήσεις. Η περιοχή χωρίζεται σε περιοχές αναζήτησης (Location Areas LA), όπου κάθε μια αποτελείται από πολλές κυψέλες. Ο BTS εκπέμπει συνεχώς τη LA που ανήκει. Καθώς το κινητό αλλάζει θέσεις, κάποια στιγμή αλλάζει LA. Τότε, ενημερώνει τον MSC (συγκεκριμένατηβάσητου) 25

26 Διαδικασία αναζήτησης Όταν μία κλήση απευθύνεται σε ένα κινητό, γίνεται ερώτηση στη βάση δεδομένων για να βρεθεί η LA που ανήκει και στη συνέχεια εκτελείται η διαδικασία αναζήτησης για να βρεθεί ο BSC που εξυπηρετεί την κυψέλη στην οποία βρίσκεται το καλούμενο κινητό. To MSC στέλνει μήνυμα αναζήτησης (Paging Request) σε κάθε ένα από τους BSS. Κάθε BSS στέλνει μία αίτηση αναζήτησης που περιέχει την ταυτότητα του καλούμενου κινητού. Όταν το κινητό δει το μήνυμα, ξεκινά τη διαδικασία πρόσβασης, η οποία καταλήγει στην εκχώρηση καναλιού. 26

27 ΜΕΤΑΠΟΜΠΗ

28 Μεταπομπή (Handoff ή handover) BASE STATION Όταν ο κινητός σταθμός μετακινείται σε μια διαφορετική κυψέλη, ηκλήση παραδίδεται στην νέα κυψέλη, και πρέπει να της ανατεθεί ένα καινούριο κανάλι. Ηδιαδικασίαπρέπειναγίνεταιγρήγορα, ώστε να μη διακόπτεται η κλήση (1-2 δευτερόλεπτα) 28

29 Φαινόμενο γωνίας δρόμου 29

30 Αιτίες μεταπομπής Για να αποφευχθεί η απώλεια μίας επικοινωνίας σε εξέλιξη, όταν το κινητό φεύγει από την περιοχή κάλυψης της κυψέλης η οποία είχε αναλάβει τη διεκπεραίωση της κλήσης. Ονομάζεται «μεταπομπή διάσωσης» (η συνηθέστερη) Όταν ναι μεν η ποιότητα μετάδοσης είναι σωστή, αλλά ωστόσο υπάρχει κάποια άλλη κυψέλη για την οποία ισχύει ότι, αν αυτή αναλάβει την εν εξελίξει κλήση, το ολικό επίπεδο παρεμβολής θα μειωθεί. Κάθε τέτοια μεταπομπή, που αποσκοπεί απλά στην αριστοποίηση της κλήσης, ονομάζεται «μεταπομπή περιορισμού» Όταν η τρέχουσα κυψέλη είναι υπερφορτωμένη, ενώ οι γύρω κυψέλες έχουν χαμηλή κίνηση, τότε επίσης μπορεί η κλήση να μεταφερθεί σε διπλανή κυψέλη. Ονομάζεται «μεταπομπή κίνησης» και εν γένει χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή, γιατί ενδέχεται να αυξήσει το επίπεδο των παρεμβολών. 30

31 Ποιος ανιχνεύει την ανάγκη για μεταπομπή? Η κινητή μονάδα: Κάνει μετρήσεις ποιότητας σε διάφορα κανάλια, επιλέγει το καλύτερο, και αλλάζει με τη συνεργασία του δικτύου Το δίκτυο: Οι σταθμοί βάσης εκτελούν μετρήσεις ισχύος σημάτων και αναφέρουν τα αποτελέσματα στο ΚΜΚΤ, το οποίο παίρνει την απόφαση για handoff. Συνεργασία: Και το δίκτυο και η κινητή μονάδα παίρνουν μετρήσεις. Η μονάδα αναφέρει την ισχύ του σήματος από τους κοντινούς σταθμούς και το δίκτυο παίρνει την απόφαση. 31

32 Κριτήρια μεταπομπής Μεταπομπή διάσωσης: Ποιότητα της μετάδοσης της εν εξελίξει σύνδεσης Ρυθμός λαθών Καθυστέρηση διάδοσης (συνήθως εμφανίζεται σε μεγάλες κυψέλες αγροτικής υπαίθρου) Και οι MS και οι BSC κάνουν μετρήσεις στην ποιότητα εκπομπής και στο επίπεδο λήψης 32

33 Σχηματική αναπαράσταση 33

34 Κριτήρια μεταπομπής Μεταπομπή διάσωσης (αναλυτικά): Ρυθμός Λαθών ανά Λέξη (WER). Χρειάζεται χρόνο για να υπολογιστεί Ισχύς σήματος. Είναι πάντα γνωστή, αλλά λόγω διαλείψεων (fast or slow fading), δεν είναι πάντα αξιόπιστος δείκτης. Πρέπει να εφαρμοστεί κάποια τεχνική που να υπολογίζει μέση λαμβανόμενη ισχύ. Συνήθως χρησιμοποιείται η σχετική ισχύς σήματος, με υστέρηση και κατώφλι, σε συνδυασμό με τεχνικές πρόβλεψης. 34

35 Σχετική ισχύς σήματος, με κατώφλι 35

36 Πόσο μεγάλο το κατώφλι? Ένα μεγάλο κατώφλι σημαίνει περισσότερη καθυστέρηση μέχρι να γίνει το handoff. Επίσης, ο χρήστης έχει μια σύνδεση χαμηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια αυτής της καθυστέρησης και θα προκαλεί επιπλέον παρεμβολή στις γειτονικές κυψέλες, αφού βρίσκεται κοντά στην άκρη της κυψέλης. Ένα μικρό κατώφλι μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα ping-pong (δηλαδή, συνεχόμενα handoff, κάτι μη επιθυμητό). Απαιτείται μία χρυσή τομή (άρα, κρίσιμος και δύσκολος παράγοντας η επιλογή του κατωφλίου) 36

37 Κριτήρια μεταπομπής Μεταπομπή περιορισμού: Απαιτείται πληροφορία για το φορτίο κάθε BSC. Την πληροφορία αυτή τη διαθέτουν τα MSC και οι BSC. Οι αιτίες υπαγορεύουν μεν το πλήθος των MS που θα πραγματοποιήσουν μεταπομπή, αλλά δεν υπαγορεύουν συγκεκριμένα ποιες θα είναι αυτές. Για αυτό, οι MS που επιλέγονται είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στο να μεταπεμφθούν εξαιτίας κάποιου άλλου λόγου μεταπομπής. Γενικά, τα κριτήρια μεταπομπής (οποιουδήποτε είδους) δεν περιγράφονται στις προδιαγραφές του GSM. Οι διαχειριστές και οι κατασκευαστές έχουν πλήρη ελευθερία στην υλοποίηση κατάλληλων αλγορίθμων (όπως αυτός του κατωφλίου που αναφέρθηκε νωρίτερα). 37

38 Εσωτερική/Εξωτερική Μεταπομπή Εσωτερική Μεταπομπή (Internal Handoff) Μεταπομπή μεταξύ δύο BTSs του ιδίου BSS Εξωτερική Μεταπομπή (External Handoff) Μεταπομπή μεταξύ δύο BTS που ανήκουν σε διαφορετικά BSS αλλά στο ίδιο MSC. Μεταπομπή μπορεί επίσης να λάβει χώρα και μεταξύ δύο BSS που ανήκουν σε διαφορετικά MSC. Σε αυτήν την περίπτωση, η σηματοδοσία της κλήσης εξακολουθεί να υποστηρίζεται από το παλιό 38

39 Βασικά στάδια σε μία μεταπομπή Ο BTS (Base Transceiver Station) παρέχει στο κινητό, μέσω του καναλιού BCCH, λίστα με διαθέσιμα κανάλια σε γειτονικές κυψέλες. Το κινητό ελέγχει την ισχύ του λαμβανομένου σήματος από το κανάλι MS BCCH των 6 γειτονικών κυψελών και αναφέρει το αποτέλεσμα στο MSC μέσω του SACCH O BTS ελέγχει επίσης την ισχύ του σήματος από το κινητό Κατάλληλοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται για να αποφασίζεται το πότε θα εκτελείται η μεταπομπή. Την απόφαση για μεταπομπή την παίρνει είτε αποκλειστικά το δίκτυο είτε σε συνεργασία με το κινητό. Το MSC «διαπραγματεύεται» το νέο κανάλι με τον νέο BSS και υποδεικνύει στο κινητό ότι αρχίζει η μεταπομπή Όταν η μεταπομπή ολοκληρωθεί, το κινητό ενημερώνει το MSC O προηγούμενος BSS ενημερώνεται και απελευθερώνει τους πόρους του 39

40 40

41 41

42 42

43 ΑΠΟΤΟΜΗ ΜΕΤΑΠΟΜΠΗ (HARD HAND-OFF) Κάθε χρονική στιγμή, το κινητό μεταδίδει μόνο σε ένα κανάλι. Απότομα λοιπόν, η κλήση από τη μία κυψέλη περνάει στην άλλη, πιθανότατα και σε άλλη συχνότητα. Συνήθως η κλήση διακόπτεται για ένα απειροελάχιστο χρονικό διάστημα 43

44 MΗ ΑΠΟΤΟΜΗ ΜΕΤΑΠΟΜΠΗ (SOFT HAND-OFF) Για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπάρχουν δύο ενεργά μονοπάτια και ταυτόχρονα δύο ροές δεδομένων. Το κινητό είναι δηλαδή, για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, συνδεδεμένο με δύο ΣΒ. Πλεονεκτήματα: Λιγότερα φαινόμενα ping-pong. Πιο ομαλά handoff. Μειονεκτήματα: Δεσμεύονται περισσότερα κανάλια. Η παρεμβολή αυξάνεται, καθώς πολλοί σταθμοί βάσης μεταδίδουν κάτι που χρειάζεται να μεταδοθεί μόνο από έναν. 44

45 ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GUARD CHANNELS) Κανάλια Ασφάλειας (guard channels): Αναθέτουμε ένα σύνολο καναλιών αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση handoff κλήσεων. Οι νέες κλήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά, αλλά οι handoff κλήσεις έχουν πρόσβαση και σε αυτά και στα κανονικά κανάλια. O αριθμός των καναλιών ασφαλείας μπορεί να αλλάζει δυναμικά. 45

46 ΣΥΣΤΑΔΑ ΣΚΙΑΣ (SHADOW CLUSTER) Λέμε πως μια κλήση σχηματίζει μια σκιά στο δίκτυο και εννοούμε το σύνολο των γειτονικών της κυψελών που σχηματίζεται από τις πιθανότητες να μετακινηθεί η κλήση σε κάποια από αυτές. Η σκιάακολουθείτηνκίνησητης κλήσης. Όλες οι κυψέλες στη σκιά μιας κλήσης θα πρέπει να δεσμεύσουν κάποιο εύρος ζώνης για την κλήση. Το ποσοστό εύρους ζώνης που θα δεσμευτεί εξαρτάται από το πόσο σκοτεινή είναι η σκιά στην κυψέλη. Με τη λήψη μιας νέας κλήσης, ο σταθμός βάσης υπολογίζει τη συστάδα σκιάς, λαμβάνει εκτιμήσεις διαθεσιμότητας εύρους ζώνης, υπολογίζει την πιθανότητα να επιβιώσει η κλήση και αποδέχεται την κλήση μόνο αν η πιθανότητα επιβίωσης της είναι αρκετά υψηλή. Χρησιμοποιούνται πληροφορίες όπως η θέση της κινητής μονάδας, η ταχύτητά της, η κατεύθυνσή της, προηγούμενα πρότυπα συμπεριφοράς, γεωγραφική περιοχή, κτλ. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε υπολογιστικούς πόρους. 46

47 ΜΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ (Discontinuous transmission, DTX)

48 Στόχος της DTX Σε μία συνομιλία, μιλάμε συνήθως γύρω 40-50% της διάρκειάς της (ίσως και ακόμα λιγότερο). DTX: Διακοπή της μετάδοσης κατά τις περιόδους σιωπής. Η DTX βοηθάει στη μείωση της παρεμβολής μεταξύ διαφορετικών κυψελών και στην αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος. Επίσης επεκτείνει τη ζωή της μπαταρίας του κινητού. 48

49 Τρόπος λειτουργίας Με σύστημα ανίχνευσης φωνής, όταν το σήμα θεωρείται θόρυβος, η εκπομπή σταματάει και ο δέκτης λαμβάνει μια πλήρη σιωπή. Αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό για τονχρήστηκατάτηλήψη, γιατί η σύνδεση φαίνεται ναείναι νεκρή. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα, ο δέκτης δημιουργεί έναν ελάχιστο θόρυβο υποβάθρου που ονομάζεται θόρυβος διόρθωσης (comfort noise). 49

50 Πηγές Για τη διαμόρφωση των διαφανειών αυτού του κεφαλαίου, χρησιμοποιήθηκε υλικό (εικόνες, διαγράμματα κτλ.) από διάφορες άλλες διαλέξεις του μαθήματος των Κινητών Επικοινωνιών που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο: Μ. Θεολόγου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γ. I. Στεφάνου, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών 50

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7

Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7 Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7 GSM ίκτυο Κινητών Επικοινωνιών Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι.1. Εισαγωγή Το 1982 το GSM αποτέλεσε την Ευρωπαϊκή πρόταση για την µετάβαση από τα αναλογικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά.

Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποστόλου Φανή (ΑΜ: Τ-1315) Βουλιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροϕορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Κεχαγιάς Απόστολος Επιβλέπων: Δασυγένης Μηνάς Κοζάνη, 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον καθηγητή Ζουμπουλίδη Βασίλειο από την σπουδάστρια Μοιρασγεντή Αγγέλα ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΤΖΕΤΖΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile IP (IETF RFC 2002)

Mobile IP (IETF RFC 2002) Mobile IP (IETF RFC 2002) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρονικής Επιβλέπων Καθηγητής: Ηρ.Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 2009 Μία είναι η απόδειξη του "μπορώ": το "κάνω". Τμήμα Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Κινητές Επικοινωνίες Μέρος Ι Slide: 1/58 Περιεχόμενα Ασύρματες κινητές επικοινωνίες Εισαγωγή Ασφάλεια ασύρματων κινητών επικοινωνιών Γενικά GSM Αυθεντικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VoIP Εφραιμίδης Παναγιώτης (ΚΑΣ : 503516) Επιβλέπων καθηγητής : Α. Παπακώστας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT T.E.I. OF EPIRUS Ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανασία Κουσουρή Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Οκτώβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων» ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων» ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων» Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχόλη Πανεπιστήμιο Πάτρας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Mέλλος Σεραφείμ -- ΑΜ 3155

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (4G)

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (4G) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Αυτοματισμού ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (4G) ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ της σπουδάστριας ΔΗΜΗΤΡ ΑΣ ΤΣΑΜΗ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ :_.. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Επιβλέπων: Γρηγόριος Νικολάου 204

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Εισαγωγικά στοιχεία Επικοινωνία;;; Επικοινωνία διαμοιρασμός ιδεών και πληροφοριών Γενικά, επικοινωνία είναι οτιδήποτε (όχι μόνο πληροφορία) που στέλνεται και λαμβάνεται Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα