Αρχιτεκτονική ικτύου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική ικτύου"

Transcript

1 Αρχιτεκτονική ικτύου

2 Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό σύστηµα πρόσβασης ενσύρµατο δίκτυο

3 Φυσική αρχιτεκτονική κινητό τερµατικό σύστηµα πρόσβασης ενσύρµατο δίκτυο BSC MSC MSC MT BSC DBs BTS

4 Φυσική αρχιτεκτονική MT: Mobile Terminal BTS: Base Transceiver Station BSC: Base Station Controller MSC: Mobile Switching Center DBs: Data Bases BSS: Base Station Subsystem NSS: Network Station Subsystem

5 Κινητό Τερµατικό Αποτελείται από δύο µέρη Συσκευή SIM (Subscriber Identity Module) SIM: Ευφυής κάρτα αποθηκεύει πληροφορίες του χρήστη: πχ αποθηκεύει στοιχεία authentication για την αυθεντικοποίηση του χρήστη προς το δίκτυο ή τα κλειδιά για την κρυπτογράφηση των πληροφοριών προσφέρει αποδέσµευση των χρηστών από τις συσκευές Συσχετίζει τον χρήστη µε τις συσκευές: έτσι το δίκτυο γνωρίζει µε ποια συσκευή έχει πρόσβαση στο δίκτυο ο κάθε χρήστης

6 Υποσύστηµα Σταθµών Βάσης (BSS) Παρέχει τη δυνατότητα στα τερµατικά να επικοινωνούν µε το ενσύρµατο δίκτυο 1 ή περισσότερες κυψέλες σε κάθε BTS 1 ήπερισσότεραbts σε κάθε BSC Το πλήθος των BTS προσδιορίζεται από την απαιτούµενη χωρητικότητα του τηλεπικοινωνιακού φορέα Συνήθως 50 cells / BSC αλλά και τελευταίας τεχνολογίας BSC µε >100 cells / BSC BSC: Μικρό κέντρο µεταγωγής κλήσεων. Ο κύριος ρόλος του είναι η διαχείριση δίαυλων και των διαποµπών

7 Κέντρο µεταγωγής κλήσεων (MSC) Έχει ως κύρια λειτουργία τον έλεγχο των κλήσεων από και προς τα κινητά τερµατικά Επικοινωνεί µε BSS άλλα MSCs του ίδιου φορέα µε εξωτερικά δίκτυα όπως PSTN, ISDN, και MSC άλλων εταιριών, µέσω gateway MSC Χρησιµοποιεί σύστηµα σηµατοδοσίας SS7 Συνήθεις λειτουργίες: ιαχείριση κινητικότητας χρηστών / τερµατικών Handovers Λειτουργίες που σχετίζονται µε την ασφάλεια Έλεγχος BSCs

8 Βασεις δεδοµένων του δικτύου Στην οντότητα αυτή φυλάσσονται πληροφορίες που έχουν σχέση µε: Τις ταυτότητες χρηστών για την αποδοχή τους από το δίκτυο Τους συνδροµητές και τις υπηρεσίες στις οποίες είναι εγεγραµµένοι Τα τερµατικά και τις δυνατότητες τους για την υποστήριξη υπηρεσιών Το δίκτυο Τη θέση χρηστών / τερµατικών

9 Λειτουργικό µοντέλο αναφοράς ιαχειριστής δικτύου Χρήστης Λειτουργία, ιαχείριση και Συντήρηση ικτύου ιαχείριση της επικοινωνίας ιαχείριση κινητικότητας ιαχείριση ραδιοδιαύλων Μετάδοση

10 Στρώµα µετάδοσης Interoperability: µετατροπή και µεταφορά πληροφορία µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων που απαρτίζουν το δίκτυο Λειτουργίες που επιτελεί το στρώµα αυτό: διαµόρφωση κωδικοποίηση πολυπλεξία µορφοποίηση δεδοµένων σωστή σειρά µετάδοσης διόρθωση λαθών µε επαναµεταδόσεις δροµολόγηση

11 Στρώµα διαχείρισης ραδιοδιαύλων Στα σταθερά δίκτυα η διαχείριση των πόρων οµαδοποιείται µε την διαχείριση επικοινωνίας Παρέχει ευσταθείς ζεύξεις µεταξύ κινητών τερµατικών και MSC Λειτουργίες που συνεπάγονται από την κινητικότητα (ποια συχνότητα / σχισµή διαποµπή)

12 Στρώµα διαχείρισης ραδιοδιαύλων Προβλήµατα που αντιµετωπίζει: Περιορισµένο πλήθος συχνοτήτων / µεταβλητό περιβάλλον Τα γεγονότα στο επίπεδο αυτό διαρκούν όσο η εξελισσόµενη κλήση Συνεχείς µετρήσεις για ισχείς σηµάτων, ποιότητα, C/I, BER, traffic

13 ιαχείριση κινητικότητας Λειτουργίες διαχείρισης πληροφοριών χρηστών και θέσης χρηστών Λειτουργίες αυθεντικοποίησης Λειτουργίες που δεν σχετίζονται µε τηνκλήση(αφορούν διαδικασίες που πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα αν υφίσταται κλήση σε εξέλιξη) ιαδικασία ενηµέρωσης θέσης ιαδικασία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης τερµατικού ιαδικασία εγγραφής / διαγραφής χρήστη Λειτουργίες που σχετίζονται µε τηνκλήση(οι λειτουργίες αυτές αφορούν διαδικασίες που ενεργοποιούνται µόνο σε περίπτωση κλήσης σε κάποιο κινητό τερµατικό / χρήστη µε σκοπό τον εντοπισµό του ΣΒ µέσα στην περιοχή κάλυψης του οποίου βρίσκεται το καλούµενο τερµατικό) και περιλαµβάνουν: Τη διαδικασία εντοπισµού δεδοµένων Τη διαδικασία αναζήτησης τερµατικού

14 ιαδικασία ενηµέρωσης θέσης LA (Location Area): Οµάδες κυψελών στις οποίες έχει χωρίσει το κυψελωτό σύστηµα ο σχεδιαστής του

15 ιαδικασία ενηµέρωσης θέσης Η διαδικασία ενηµέρωσης θέσης έχει ως σκοπό την ενηµέρωση της πληροφορίας θέσης του τερµατικού Η διαδικασία ενηµέρωσης θέσης εκτελείται αυτόµατα µεταξύ του κινητού τερµατικού και του δικτύου, κάθε φορά που ένα τερµατικό ανιχνεύει αλλαγή περιοχής εντοπισµού καθώς κινείται µέσα στην περιοχή κάλυψης περιοδικά Περιορίζεται η αναζήτηση του κινητού τερµατικού µεταξύ των σταθµών βάσης του LA στο οποίο βρίσκεται Αν οι περιοχές εντοπισµού είναι µικρές Γρήγορη αναζήτηση εντός περιοχής Ακριβό το κόστος της ενηµέρωσης, γιατί ο χρήστης αλλάζει συνεχώς περιοχές Αν οι περιοχές εντοπισµού είναι µεγάλες ισχύουν τα αντίθετα

16 ιαδικασία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τερµατικού Έχουν σκοπό την ενηµέρωση του δικτύου σχετικά µε την κατάσταση του τερµατικού ως: Προσιτού: Reachable/switched on Μη προσιτού: Non-Reachable/switched off Η διαδικασία ενεργοποίησης τερµατικού εκτελείται αυτόµατα µόλις τεθεί το τερµατικό σε λειτουργία. Αν η ενεργοποίηση είναι επιτυχής τότε εκτελείται η διαδικασία ενηµέρωσης θέσης Η διαδικασία απενεργοποίησης γίνεται µε τους εξής τρόπους: ελεγχόµενη από το τερµατικό ελεγχόµενη από το δίκτυο

17 ιαδικασία εγγραφής / διαγραφής χρήστη Η διαδικασία εγγραφής εκτελείται κάθε φορά που ένας χρήστης εγγράφεται σε ένα τερµατικό κάνοντας χρήση της SIM κάρτας, και έχει ως σκοπό να ενηµερώσει το δίκτυο σχετικά µε το τερµατικό στο οποίο επιθυµεί να λαµβάνει κλήσεις Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαδικασία εγγραφής δεν έχει νόηµα, όταν αναφερόµαστε σε χρήστες που χρησιµοποιούν το ίδιο κινητό Η διαδικασία διαγραφής χρήστη έχει ως σκοπό να ενηµερώσει το δίκτυο, ότι η συσχέτιση χρήστη τερµατικού που καθορίστηκε κατά τη διαδικασία εγγραφής, δεν ισχύει πλέον Η αποσυσχέτιση αυτή µπορεί να γίνει µε δυο τρόπους Με αποµάκρυνση του SIM του χρήστη από το τερµατικό Όταν γίνεται νέα εγγραφή σε κάποιο άλλο τερµατικό

18 ιαδικασία εντοπισµού δεδοµένων ιαδικασία που προσδιορίζει την περιοχή στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η διαδικασία αναζήτησης τερµατικού ΗαπόκρισητηςΒάσηςδεδοµένων είναι η ταυτότητα της περιοχής εντοπισµού Αφού βρεθεί η περιοχή εντοπισµού ελέγχεται εάν το τερµατικό στο οποίο έχει εγγραφεί ο χρήστης είναι προσιτό (switched on) ήόχι(switched off )

19 ιαδικασία αναζήτησης τερµατικού Η διαδικασία αναζήτησης εκτελείται εν γένει στην περιοχή εντοπισµού που προσδιορίζεται µε τη διαδικασία εντοπισµού δεδοµένων. Οι σκοποί της διαδικασίας αυτής είναι: Η ανεύρεση του σταθµού βάσης (BTS), που µπορεί να καλύψει ασύρµατα το καλούµενο τερµατικό (point of attachment / POA) Η εγκατάσταση ενός ασύρµατου διαύλου σηµατοδοσίας µεταξύ δικτύου και τερµατικού Οι διαδικασίες εντοπισµού δεδοµένων και αναζήτησης είναι συµπληρωµατικές διαδικασίες Η διαδικασία αναζήτησης ουσιαστικά συµπληρώνει την πληροφορία θέσης του τερµατικού, που λαµβάνεται από τη διαδικασία εντοπισµού δεδοµένων Το αποτέλεσµα της συνδυασµένης πραγµατοποίησης των διαδικασιών αυτών είναι ο αριθµός δροµολόγησης κινητού τερµατικού (Mobile Terminal Routing Number, MTRN)

20 Στρώµα ιαχείρισης Επικοινωνίας Το στρώµα αυτό χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα δύο κατώτερα στρώµατα για να παρέχει τις τηλεπικοινωνιακές πλέον υπηρεσίες στον χρήστη Περιλαµβάνει αρκετές ανεξάρτητες µεταξύ τους λειτουργίες οι οποίες αφορούν: Εγκατάσταση κλήσης ιατήρηση/µεταγωγής κλήσης Απόλυση κλήσης Αναλαµβάνει ενέργειες για έσµευση και απελευθερωση διαδροµών Σηµατοδοσία που προηγείται ιαπραγµάτευση (πχ πλήρης ή µισός ρυθµός µετάδοσης στον ασύρµατο δίαυλο) Οι κατηγορίες επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών είναι: Κλήσεις όπου ο καλών είναι κινητός χρήστης (mobile originating call) Κλήσεις όπου ο καλούµενος είναι κινητός χρήστης (mobile terminating call) Κλήσεις µεταξύ κινητών χρηστών

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Ιστορία του GSM 1982 1990 1992 Ομάδα επιστημόνων (Group Special Mobile) για τον καθορισμό διεθνούς Προτύπου κινητών επικοινωνιών Μετά από απαίτηση της

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας Περίληψη Εισαγωγή Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας ρομολόγηση κλήσης Εγκατάσταση κλήσης Απόλυση κλήσης Συμπληρωματικές υπηρεσίες Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βενιέρη Ιωάννη 323Μ/2006015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενότητα 7 : Δίκτυο GSM Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών

Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Ενότητα #6 Δίκτυο GSM Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7

Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7 Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7 GSM ίκτυο Κινητών Επικοινωνιών Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι.1. Εισαγωγή Το 1982 το GSM αποτέλεσε την Ευρωπαϊκή πρόταση για την µετάβαση από τα αναλογικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 4: Κυψελωτά Δίκτυα 2 ης Γενιάς (2G): Η περίπτωση του GSM Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Δακανάλη Μαρία ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 i ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πινακας Περιεχομένων i Λίστα σχημάτων... ii

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 1 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ(WAP) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS Τι είναι το GPRS? General Packet Radio Service για μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης στο GSM Το GPRS είναι ένα GSM service για end-to to-end packet switching

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Γενικό διάγραμμα 3 Λειτουργίες διαχείρισης Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC Επιλεγόμενα από

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών.

Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λεβεντέας Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών (ΕΤΥ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GSM/GPRS & ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

GSM/GPRS & ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ GSM/GPRS & ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Παναγιώτα X. Ιωάννου 7 Ιανουαρίου 2005 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ Όλες οι προτάσεις οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS Εισαγωγή O Οργανισμός ITU σχεδίασε το σύστημα IMT-2000 (International Mobile Telecommunications System) με σκοπό να συγκεράσει τα πλεονεκτήματα του GSM και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πτυχιακή εργασία με θέμα:

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πτυχιακή εργασία με θέμα: ΝJ/Σ ιοο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων Διαπομπής για Ασύρματα Δίκτυα 60GHz (Α.Μ.: 34158)

Διαβάστε περισσότερα

Ξανθή Ευσταθίου Σκορδαρά

Ξανθή Ευσταθίου Σκορδαρά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ UDP ΣΕ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΔΙΚΤΥΟ TETRA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενότητα 8 : Δίκτυο GPRS-EDGE Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης Περίληψη Εισαγωγή Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Κατηγορίες υπηρεσιών θέσης Μοντελοποίηση υπηρεσιών θέσης Αρχιτεκτονική LBS Μέθοδοι προσδιορισμού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Κινητές Επικοινωνίες Μέρος Ι Slide: 1/58 Περιεχόμενα Ασύρματες κινητές επικοινωνίες Εισαγωγή Ασφάλεια ασύρματων κινητών επικοινωνιών Γενικά GSM Αυθεντικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ιπλωµατική Εργασία Βασίλειος Αλ. Mπαούσης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές

Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου vzeimp@fme.aegean.gr Σύρος, 26.10.2010 Ατζέντα Κινητές τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροϕορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Κεχαγιάς Απόστολος Επιβλέπων: Δασυγένης Μηνάς Κοζάνη, 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα