Χρύσα Γουλή, Νηπιαγωγός, M. Ed.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρύσα Γουλή, Νηπιαγωγός, M. Ed."

Transcript

1 ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Χρύσα Γουλή, Νηπιαγωγός, M. Ed. Εισαγωγή Ο 21 ος αιώνας, χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες πληθυσμιακές μετακινήσεις, αποτέλεσμα μιας γενικότερης παγκόσμιας κρίσης, από τον οικονομικό ανταγωνισμό των κρατών, από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η εκπαίδευση των ατόμων στην κοινωνία των ανακατατάξεων και των μεταβολών, καλείται να καλύψει όλες αυτές τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, με μία διαφορετική οπτική πρόσβαση του κοινωνικού περιβάλλοντος και με έναν διαφορετικό τρόπο ρύθμισης ανάμεσα στο τι γνωρίζει κάποιος, τι σκέφτεται και πώς μπορεί να το εκφράσει (Gibbins & Reimer, 1999). Το σύγχρονο νηπιαγωγείο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, όπως αυτές αναδύονται από το ιστορικο- κοινωνικό πλαίσιο, επιδιώκει να αποσαφηνίσει τον «τρόπο που δομείται η βαθύτερη μαθησιακή διαδικασία» στα παιδιά (Κουτσουβάνου, 2000). Ως «προστατευμένος και προστατευτικός βιότοπος» (Κοντάκος & Πολεμικός, 2000), με τη δύναμη της αλληλεπίδρασης, δίνει τη δυνατότητα σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να αποκωδικοποιούν τα μηνύματα και να διερευνούν με ποιον τρόπο τα δέχονται και τα εντάσσουν στην καθημερινότητά τους παιδιά προσχολικής ηλικίας (Χρυσαφίδης, 2000), από ποικίλα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, με διαφορετικές καταβολές και τρόπο ζωής και με άνισες ευκαιρίες εκπαίδευσης. Ο χώρος του νηπιαγωγείου προδιαθέτει για ένα περιβάλλον μάθησης, το οποίο, μέσα από σταδιακή συνειδητοποίηση καθώς τα παιδιά περνούν από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη, οδηγεί στην εξάλειψη των προκαταλήψεων, της στερεότυπης αντίληψης, της ξενοφοβίας, στοιχείων πλαισίωσης και ενίσχυσης των ανισοτήτων. Οδηγεί στην ανάπτυξη της κατανόησης, του σεβασμού, της αποδοχής, στοιχείων εξισορρόπησης των ανισοτήτων. Συγκεκριμένα, τι προσανατολίζει σε μία εκπαίδευση για όλα τα παιδιά στο χώρο του νηπιαγωγείου, προσδιορίζεται από τα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, ενώ πώς εξασφαλίζεται η εκπαίδευση αυτή, συνδέεται με την εφαρμογή των προγραμμάτων, κάτω από την οπτική των επικοινωνιακώνδιαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται στην τάξη. Προγράμματα για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας Ο προηγούμενος αιώνας σηματοδότησε την προσοχή (και ώθηση) που δόθηκε στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς μάλιστα ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός γυναικών, εντάχθηκε στον «ενεργό», όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται, πληθυσμό. στην αμειβόμενη, εκτός οικίας, εργασία. Τα παιδιά έπρεπε να παραμείνουν κάπου για το χρονικό διάστημα απασχόλησης των μητέρων. Το νηπιαγωγείο εκτιμήθηκε ως χώρος όπου τα παιδιά, θα είχαν τη δυνατότητα να προωθήσουν τις κοινωνικές σχέσεις που συνδέονται με τη συμβίωση και τη συνεργασία, με την ταυτόχρονη καλλιέργεια και ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων, της γλωσσικής έκφρασης, των κινήσεων του σώματος. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με το Sputnik shock (Οκτώβριος 1957) και με τη σύνταξη του καταστατικού χάρτη για τα δικαιώματα του παιδιού (20 Νοεμβρίου 1959) (Παπάς, 1995, Τόμ. Α & Β ), θεωρήθηκε επιβεβλημένο τα αναπτυγμένα κράτη να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο των αναλυτικών προγραμμάτων ISSN:

2 και για τα παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης. Οι φυλετικές διακρίσεις, η ανέχεια, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, η περιθωριοποίηση, έφεραν στο προσκήνιο μία πιο σύγχρονη θεώρηση των προγραμμάτων αυτών, η οποία για να δώσει λύσεις στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, θέτει στο επίκεντρο τα βιώματα και ενδιαφέροντα των παιδιών. Οι θέσεις του Piaget και τα τελευταία χρόνια και του Vygotsky, επηρέασαν και επηρεάζουν τις έρευνες για την ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως σύνολο, ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσα σε ένα περιβάλλον μάθησης (learning environment), το οποίο να προδιαθέτει για παρατήρηση, πειραματισμό, διατύπωση ερωτημάτων (Katz, 1999). Να επιτύχουν την οικοδόμηση της γνώσης «αναπτύσσοντας και περιέργεια αλλά και κρίση, για να σταθούν στις προκλήσεις απέναντι των καιρών», (Γλύκατζη-Αρβελέρ, 2006). Προγράμματα, όπως το Head Start 1, -θεωρείται το μεγαλύτερο ομοσπονδιακό πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης στις Η.Π.Α-, ή το High/Scope, -βασισμένο στην άποψη του Piaget για «την ενεργητική ανακάλυψη του κόσμου» από τα παιδιά, χωρίς έτοιμες απόψεις και «αλήθειες απλά παραδεκτές» (Piaget, 1990)-, αναπτύχθηκαν μετά από ερευνητικές προσπάθειες ετών, με σκοπό να δώσουν ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και συνεργασία ανάμεσα σε γονείς, παιδιά και ευρύτερη κοινότητα. Παρέχουν εκπαίδευση, κοινωνική μέριμνα, φροντίδα για την υγιεινή, σε παιδιά και γονείς από πολιτισμούς με διαφορετικά ήθη και έθιμα, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό (Α.Π.Θ., 1998, Κιτσαράς, 2001, Roopnarine & Johnson, 2006). Επιπλέον, και παρά τις όποιες αμφισβητήσεις, η συμβολή των Dewey και Montessori στην προσχολική εκπαίδευση, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική. Το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Bank Street στη Νέα Υόρκη, είναι επηρεασμένο από τις απόψεις του Dewey. Τα γνωστικά αντικείμενα παρουσιάζονται με τρόπο που να έχει σημασία για τα ίδια τα παιδιά, στρέφονται «..προς την ανάπτυξη των παιδιών για κοινωνική απόδοση και χρησιμότητα» (Dewey,1982, σ.79). Η ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την αλληλεπίδραση, όπως την υποστήριξε και ο Vygotsky, τονίζονται οι δημοκρατικές διαδικασίες και γενικά οι κοινωνικές σπουδές στο πρόγραμμα αυτό, κατέχουν σημαντική θέση (Biber, 1996, Cuffaro, Nager & Sapiro, 2006). Έρευνες για τα σύγχρονα μοντεσσοριανά προγράμματα 2 έδειξαν ότι τα παιδιά αναπτύσσουν κινητικότητα στην τάξη, επιλέγουν δραστηριότητες, εμπλέκονται σε δραστηριότητες φανταστικού παιχνιδιού και παιχνιδιού ρόλων, με αποτέλεσμα να έχουν ισχυρή ακαδημαϊκή επιτυχία (Torrence & Chattin-Mc Nichols, 2006). Μάλιστα η μελέτη των Miller και Dyer (1975), κατέδειξε ότι τα θετικά αποτελέσματα στο διανοητικό επίπεδο παιδιών προσχολικής ηλικίας. που φοιτούσαν σε μοντεσσοριανή τάξη, έγιναν ιδιαίτερα εμφανή στη Β Δημοτικού. Στην έρευνα των Naumann και Porter (1965), παιδιά με ελαφριά νοητική υστέρηση, δραστηριοποιούμενα μαζί με φυσιολογικά παιδιά σε μία μοντεσσοριανή τάξη, φάνηκε ότι μπορούν να μάθουν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Αποδείχτηκε επίσης, από έρευνα του Johnson (1965), ότι παιδιά από μη προνομιούχα οικονομικά στρώματα βοηθούνται σημαντικά στη γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξή τους από ένα πρόγραμμα μοντεσσοριανής εκπαίδευσης (Κουτσουβάνου 1992,σ.σ ,68-69). Η προσέγγιση με τα Projects (σχέδια εργασίας), χρησιμοποιήθηκε στη Βρετανία στις δεκαετίες 1960 και 1970 (Smith, 1997 στο Helm & Katz, 2002,σ.2) και βασίζεται στις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν αξιοποιούνται οι εμπειρίες τους. Η δημιουργική αξιοποίηση του Project, έχει βρει πρόσφορο έδαφος στα σχολεία του Reggio Emilia στη Βόρειο ISSN:

3 Ιταλία, ως έρευνα σε βάθος ενός θέματος που αναλαμβάνει όλη η τάξη. Εκεί ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως μέσο διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως ένα εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να επικοινωνούν και τάξεις παιδιών που επεξεργάζονται το ίδιο θέμα. Ερευνητικές μελέτες απέδειξαν ότι παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά τα οποία μεγάλωναν σε συνθήκες φτώχιας, παιδιά με ειδικές ανάγκες ή με «ειδικά δικαιώματα», όπως τα αναφέρουν στο Reggio, καλύπτουν τις ανάγκες τους με αποτελεσματικό τρόπο, καθώς η ποικιλία των εμπειριών και των δραστηριοτήτων δίνει ευκαιρία στο κάθε παιδί να «εκφραστεί» σύμφωνα με τις ικανότητές του (Edwards κ.ά., 2001, Katz & Chard, 2004). Συνεπώς το αίτημα ότι το σχολείο πρέπει «να λαμβάνει υπόψη την ετερογένεια των μαθητών του, γιατί όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν, αλλά όχι κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες» (CRESAS, 1981, στο Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006, σ. 29), φανερώνει την προσαρμογή των προγραμμάτων στα καινούργια δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί μεγάλες ανακατατάξεις, αλλά και μεγαλύτερη ευαισθησία σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες ατόμων. Για το λόγο αυτό οι σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό νηπιαγωγείο, τονίζουν την ανάγκη για εξισορρόπηση των αντιθέσεων και εναρμονισμό με τις αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες. Προτείνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με προγράμματα διαπολιτισμικής αγωγής, αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κυκλοφοριακής αγωγής, καταναλωτικής συμπεριφοράς, εξοικείωσης με τις τεχνολογίες (ΦΕΚ 1376, Τεύχος Β, 2001) και η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε τάξεις με κανονικά παιδιά, φαίνεται ότι λειτουργεί σε σωστές βάσεις. Μάλιστα, όπως τονίζουν οι Κουτσουβάνου & Χρυσαφίδης (2000), με τα ολοήμερα νηπιαγωγεία, δημιουργούνται στενότερες σχέσεις ανάμεσα σε οικογένειες, εκπαιδευτικούς, παιδιά. Καθώς τα παιδιά παραμένουν στο χώρο του νηπιαγωγείου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι κατάλληλες δραστηριότητες εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους και για το λόγο αυτό πρέπει να τίθενται πάντα στο επίκεντρο των προσπαθειών των νηπιαγωγών, οι αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών. Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο του νηπιαγωγείου Ο γενικότερος προβληματισμός για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέσα στην τάξη, προκύπτει από την επισήμανση της Katz (1999, και Katz, 1999,στo Bankς, 2003),ότι δεν θα πρέπει «να αναρωτιόμαστε μόνον για εκείνο που τα παιδιά μπορούν να κάνουν», αλλά «για εκείνο που τα παιδιά θα μπορούσαν να κάνουν και το οποίο θεωρείται καταλληλότερο να ανταποκριθεί μακροπρόθεσμα στις αναπτυξιακές και μαθησιακές ανάγκες τους». Το νηπιαγωγείο για το παιδί, ιδιαίτερα στην πρώτη του επαφή με αυτό, αντιπροσωπεύει το άγνωστο-νέο έξω από την οικογένειά του. Το άγνωστο το συναντά στους χώρους, στα πρόσωπα, στις τεχνικές (Céleste, 1990), διότι όπως υπογραμμίζει ο Bloom, κάθε οικογένεια έχει το δικό της αναλυτικό πρόγραμμα και στυλ διδασκαλίας (Δημητρίου-Χατζηνεοφύτου, 2000). Η ταυτότητα του ατόμου δεν οικοδομείται a-priori, αλλά ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Το αναπτυσσόμενο άτομο αποκτά σημασία μέσα στη μοναδικότητά του, μόνον αν εμπλέκεται σε μια σχέση με τους άλλους και με τον άλλο, όταν αισθάνεται ότι όλα γύρω, του επιτρέπουν να επικοινωνήσει, να εκφραστεί (Maragliano, 1985). Αρκετές φορές «έξυπνα παιδιά ενεργούν χωρίς εξυπνάδα στο σχολείο», διότι υπάρχει η σκέψη ότι αν συμπεριφερθούν σύμφωνα με τα πολιτιστικά, εθνικά ή οικογενειακά τους πιστεύω, η συμπεριφορά τους αυτή θα κριθεί ανάρμοστη, αταίριαστη ίσως με τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου (Holt,1969, στο Wheldall & Glynn, 1989, σ.3). Έτσι η προώθηση αρμονικών επικοινωνιακών, διαπροσωπικών σχέσεων με τους γονείς και ISSN:

4 κηδεμόνες, δίνει σημαντικές πληροφορίες για τα παιδιά, απαραίτητες για την καλή εφαρμογή των προγραμμάτων, για την καλλιέργεια σχέσεων σεβασμού και αμοιβαιότητας, σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την ισότητα (Παπάς, 1995, Τόμ. Α ). Έρευνες επίσης κατέδειξαν ότι παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών σε μικτές ηλικιακά τάξεις, αναπτύσσουν θετικές αλληλεπιδράσεις, με περισσότερο συνεργατικό και εποικοδομητικό παιχνίδι, με λιγότερες κατευθυνόμενες από τις/τους νηπιαγωγούς δραστηριότητες. Οι τάξεις με παιδιά της ίδιας ηλικίας, συντελούν περισσότερο στην ανάπτυξη θεατρικού παιχνιδιού (Roopnarine & Clawson, 2006), δηλαδή η συνύπαρξη διαφορετικών ηλικιών αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Άλλες έρευνες φανερώνουν ότι η συνεκπαίδευση φυσιολογικά αναπτυσσόμενων παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες, δεν επηρεάζει αρνητικά τα πρώτα. Αντίθετα, ωφελούνται από το πρόγραμμα και τις διδακτικές στρατηγικές, ενώ οι αλληλεπιδράσεις των παιδιών με αναπηρίες με τους συμμαθητές τους, προκύπτουν πιο συχνά στις ενιαίες, παρά στις ειδικές τάξεις (το παράδειγμα του Jowonio School, στο Syracuse της Νέας Υόρκης) (Odom & McEvoy, 1988 & Guralnick et al., 1996, στο Barnes & Lehr, 2006). Ο Loris Malaguzzi, ο θεμελιωτής, η «ψυχή» του συστήματος που εφαρμόζεται στα σχολεία του Reggio Emilia και του οποίου το όνομα μνημονεύεται δίπλα από τους Froebel, Montessori, Dewey, έλεγε ότι οι τοίχοι των νηπιαγωγείων μιλούν και περιγράφουν από μόνοι τους. Ο χώρος αποτελεί τον «τρίτο δάσκαλο» 3 : Η ζωγραφική των παιδιών, τα κολλάζ, οι κατασκευές, οι δραστηριότητες γραφής κ.ά., αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα που εκφράζουν την άποψη του Malaguzzi. Το περιβάλλον λειτουργεί ως δοχείο μηνυμάτων και νεότερες αντιλήψεις θεωρούν ότι το πολύ μικρό παιδί συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος (χώρου) όπου ζει και κινείται. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι νηπιαγωγοί είναι απαραίτητο να δημιουργούν διάλογο, να θέτουν ερωτήσεις με νόημα, να διερευνούν (Edwards κ.ά, 2001, Χρυσαφίδης, 2000), συνεχώς να ενημερώνονται και να αποκτούν ευρύτητα γνώσεων. Σεβασμό προς την προσωπικότητα των παιδιών, δείχνει και η πρωτοποριακή για τις αρχές του 20ού αιώνα αντίληψη της Montessori, καθώς τα έπιπλα (τραπέζια, καθίσματα, ντουλάπια) και όσα τα συνοδεύουν (παιχνίδια, εργαλεία κλπ.), στο «Σπίτι των Μικρών», είναι προσαρμοσμένα ακόμη και στο σωματικό ύψος τους (Raillon, 1994). Στις τάξεις των σύγχρονων νηπιαγωγείων, η επίπλωση -και ο εξοπλισμός-, πρέπει να χρησιμοποιείται με ευέλικτο τρόπο, ανάλογα με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται, ώστε να προσφέρονται ευκαιρίες για αλληλεπίδραση, για επικοινωνία και για συνεργασία (Γερμανός, 2003). Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η παρουσία των νηπιαγωγών στην τάξη, είναι ενδεικτικός του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Έρευνα των Κοντάκου και Πολεμικού (2000), έδειξε ότι τόσο η λεκτική, όσο και η μη λεκτική συμπεριφορά των νηπιαγωγών, εμπεριέχουν χαρακτηριστικά τα οποία αξιολογούνται από τα παιδιά ως αρνητικά ή θετικά. Αν οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν την ενθάρρυνση, το χιούμορ, αν επιτρέπουν στα παιδιά να εκφράζουν αβίαστα τη γνώμη τους, αν επιβραβεύουν την προσπάθεια με χαμόγελο, με καλή διάθεση και ευχάριστη φωνή, ή στην αντίθετη περίπτωση με ειρωνεία και σκυθρωπότητα. Άλλωστε από άλλες έρευνες διαπιστώθηκε ότι παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, εκδηλώνουν με την έκφραση του προσώπου τους και με χειρονομίες οτιδήποτε αισθάνονται, είτε αρνητικό είτε θετικό, αλλά δεν αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς η συναισθηματική αυτή πλευρά των παιδιών (Βρεττός, 1994). Κάτω από το πρίσμα αυτό, τα προγράμματα του νηπιαγωγείου έχουν τη δύναμη να καλλιεργήσουν θετικά συναισθήματα, τα οποία εξισορροπούν κοινωνικές ISSN:

5 και πολιτισμικές διαφορές μέσα από τη συνεργασία. Με τη συνεργασία εμπλέκονται οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε μία αποτελεσματική και μη ανταγωνιστική επικοινωνιακή σχέση. Η συναισθηματική κάλυψη του παιδιού και η αποδοχή του από την ομάδα, καλύπτει εσωτερικές ανάγκες, έτσι ώστε να μην εμφανιστεί αργότερα ο αποκλεισμός, η απομόνωση ( Malikiosi- Loizos, 2000). Παράδειγμα: Με το να συνεργάζονται τα παιδιά για τη διαμόρφωση της βιβλιοθήκης, για την παρουσίαση μιας δραματοποιημένης ιστορίας, με το να γράψουν ένα γράμμα και να το στείλουν σε ένα φίλο τους ή σε κάποιο αγαπητό πρόσωπο, που μπορεί να διαμένει και έξω από την Ελλάδα, καλούνται να μάθουν να μοιράζονται και να προσφέρουν συναισθηματικά αλλά και υλικά, ανάλογα με την περίσταση και τις δυνατότητές τους. Στο σημείο αυτό σημαντικός είναι και ο ρόλος της «μετεπικοινωνίας», της συζήτησης με επίκεντρο το διάλογο νηπιαγωγών-παιδιών, για να εκφράσουν ό,τι αισθάνθηκαν και κατανόησαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Η «μετεπικοινωνία» συμβάλλει και στη βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης των παιδιών, αλλά και στην απόκτηση μιας πιο θετικής εικόνας για τον εαυτό τους (Friedrich, 2000, σ. 141 κ.σ.) 4. Αντί συμπεράσματος Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαπίστωση της ανισότητας στην εκπαίδευση, «δε λύνει το πρόβλημα». Αποτελεί όμως την προϋπόθεση για την «άμβλυνση» των ανισοτήτων (Κιτσαράς, 2001,σ.310), την εξισορρόπησή τους όπως εμείς θεωρούμε, με την αντισταθμιστική βοήθεια που παρέχεται στο νηπιαγωγείο. Η υλοποίηση των προγραμμάτων που απευθύνονται σε όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, βασίζεται σε γνώσεις επιστημονικές και σχέσεις που εμπλέκουν την ευρύτερη κοινότητα. Η εποχή των ΜΜΕ, έχει τη δυνατότητα να ευαισθητοποιήσει τα άτομα ως προς τη διαφορετικότητα 5, την ανισότητα, ό,τι θεωρείται ξένο, ώστε η ευαισθητοποίηση αυτή να βρει την έκφρασή της μέσα στην τάξη, από τη συνεπή εφαρμογή των προγραμμάτων. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να παίξουν, να μιλήσουν, να ακουστούν, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Η απελευθέρωση από προκαταλήψεις και η αποδοχή του άλλου, μπορεί να αρχίσει από το χώρο του νηπιαγωγείου, αν και το παραδοσιακό παρελθόν, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, εξακολουθεί να θέτει φραγμούς. Αλλά η εκπαίδευση των παιδιών στην κατανόηση και τη συμμετοχικότητα (Banks, 2004), στην άρνηση της επιφυλακτικότητας, ενδυναμώνει μελλοντικά μία υποστηρικτική κοινωνία, όπου όλοι θα αισθάνονται ότι δεν απορρίπτονται, ότι έχουν αξία, ότι είναι ίσοι και έχουν τα ίδια δικαιώματα για να διεκδικήσουν. ISSN:

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α.Π.Θ., Ομάδα Εργασίας από το Π.Τ.Ν.(1998). «Εκπαιδευτικό Υλικό» για τον Α κύκλο Ημερίδων με θέμα: Μέθοδοι Πρώιμης Παρέμβασης. Θεσσαλονίκη Banks, J.A (2004). Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (επιμέλειαπρόλογος Ε. Κουτσουβάνου, μτφρ. Ν. Σταματάκης). Αθήνα: Παπαζήσης Banks, R. (2003). El debate sobre curriculos en la educación de la niñez temprana: La instrucción directa o el aprendizaje iniciado por el niño? Early Childhood and Parenting Collaborative (ECAP) Barnes, E. & Lehr, R.(2006). «Εκπαίδευση για όλα τα Παιδιά». Στο J. L.Roopnarine & J.E. Johnson, Ποιοτικά Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης (σ.709). Αθήνα: Παπαζήσης Biber, B.(1996). Η Προσέγγιση της Παιδαγωγικής Σχολής Bank Street στην Προσχολική Εκπαίδευση (εισαγωγή-επιμέλεια Κ. Κουτσουβάνου, μτφρ.κ. Κεδράκα, Τ. Αρβανίτη-Παπαδοπούλου, Ε. Κουτσουβάνου). Αθήνα: Οδυσσέας Βρεττός, Γ.(1994) Η Μη Λεκτική Συμπεριφορά και Επικοινωνία στη Σχολική Τάξη. Θεσσαλονίκη: Art of Text Céleste, B. (1990). Les Petits à la Maternelle. Paris : Syros/Alternatives Γερμανός, Δ.(2003). Οι Τοίχοι της Γνώσης. Αθήνα: Gutenberg Γλύκατζη-Αρβελέρ,.Ε.(2006). «Οι Έλληνες είναι ο πιο μορφωμένος λαός και ο πιο απαιδαγώγητος».συνέντευξη στη metro, 25 /10/2006 Cuffaro, H.K., Nager, N. & Sapiro, E.K.(2006). «Η προσέγγιση Αναπτυξιακή- Αλληλεπίδρσης στο Κολέγιο Εκπαίδευσης Bank Street». Στο J. L.Roopnarine & J.E.Johnson, Ποιοτικά Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης (σ.σ ). Αθήνα: Παπαζήσης Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε.(2006). Οδηγός Νηπιαγωγού. Αθήνα: ΟΕΔΒ Dewey,J. (1982).Το Σχολείο και η Κοινωνία (μτφρ. Μ. Μιχαλοπούλου). Αθήνα: Γλάρος Δημητρίου-Χατζηνεοφύτου, Λ.(2000). «Ο ρόλος της οικογένειας στην εκπαίδευση του παιδιού της προσχολικής ηλικίας». Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τ. 18, 30 Edwards, C., Gandini, L., Forman, G.(επιμ. 2001). Οι Χίλιες Γλώσσες των Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας (εισαγωγή-επιμέλεια Ε.Κουτσουβάνου, μτφρ.α.βεργιοπούλου) Αθήνα:Πατάκης Friedrich, H.(2000) Επικοινωνία στο νηπιαγωγείο (εισαγωγή-επιμέλεια Κ. Χρυσαφίδης μτφρ. Ε.Νούσια).Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός, Gibbins,J. & Reimer, B.(1999). The Politics of Post Modernity. Surrey: SAGE Helm,J.H.& Katz,L.(2002).Μέθοδος Project και Προσχολική Εκπαίδευση (επιμέλειαεισαγωγή Κ.Χρυσαφίδης, Ε.Κουτσουβάνου, μτφρ.α.βεργιοπούλου).αθήνα: Μεταίχμιο Katz, L.G. (1999). Another Look at What Young Children Should Be Learning. ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. ERIC DIGEST EDO- PS-99-5 Katz, L.G.& Chard, S. C.(2004). Η Μέθοδος Project (επιμέλεια-εισαγωγή Μ. Κόνσολας μτφρ. Ρ. Λαμπρέλλη). Αθήνα: Ατραπός Κιτσαράς, Γ. (2001). Προσχολική Παιδαγωγική. Αθήνα Κοντάκος, Α. & Πολεμικός, Ν. (2000). Η Μη Λεκτική Επικοινωνία στο Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα ISSN:

7 Κουτσουβάνου, Ε.(1992). Η Μέθοδος Montessori και η Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Οδυσσέας Κουτσουβάνου, Ε.(2000). «Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης». Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τ.16, Κουτσουβάνου, E. & Χρυσαφίδης, Κ.(2001). «Εισαγωγή στην Ελληνική Έκδοση». Στο D. Pronin-Fromberg, Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (εισαγωγή-επιμέλεια Ε. Κουτσουβάνου Κ. Χρυσαφίδης, μτφρ. Α. Βεργιοπούλου) (σ.σ ).αθήνα: Οδυσσέας Malikiosi-Loizos,M. ( 2000). Education, Communication and Counseling (σ.σ.21-23).athens: Ellinika Grammata Maragliano, R. (1985). «L uso scolastico dell egualianza e della defferenza».relazione presentata al convegno sul tema Una Cultura per la Scuola Media. San Marino Παπάς, Α.Ε. (1995). Σύγχρονη Θεωρία και Πράξη της Παιδείας. Τομ. Α & Β. Αθήνα: Δελφοί Piaget, J.(1990).Psychologie et Pedagogie. France : Denoël/Gonthier Raillon, J.(1994). «Montessori Maria».Στο Dictionnaire Encyclopedique de l Éducation et de la Formation (σ.σ ). Paris: Nathan Roopnarine, J.L. & Johnson,J.E. (2006). Ποιοτικά Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης (επιμέλεια-εισαγωγή Ε. Κουτσουβάνου, Κ.Χρυσαφίδης, μτφρ. Ρ.Λαμπρέλλη). Αθήνα: Παπαζήσης Roopnarine,J.L. & Clawson, M.A.(2006). «Τάξεις για μικρά παιδιά με Μικτές Ηλικίες». Στο J. L.Roopnarine & J.E. Johnson,Ποιοτικά Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης (σ.452).αθήνα: Παπαζήσης Torrence, M. & Chattin-McNichols J. (2006). «Μοντεσσοριανή Εκπαίδευση Σήμερα». Στο J. L.Roopnarine & J.E. Johnson, Ποιοτικά Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης (σ.σ ). Αθήνα: Παπαζήσης ΦΕΚ 1376 (18/10/2001), Τεύχος Δεύτερο Wheldall, K. & Glunn, T. (1989). Effective Classroom Learning. A Behavioral Interactionist Approach to Teaching. Basil Blackwell (Reprinted, 1993) Χρυσαφίδης, K.(2000). «Η σημασία της επικοινωνίας στο σχολείο» Στο H. Freidrich, Επικοινωνία στο νηπιαγωγείο (εισαγωγή-επιμέλεια Κ. Χρυσαφίδης, μτφρ. Ε.Νούσια). (σ.σ.11-28).αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Βασίστηκε σε διάφορα μοντέλα, συμπεριφοριστικά, παιχνιδοκεντρικά, γνωστικής αλληλεπίδρασης, Montessori κ.ά. 2. Το πρώτο «Σπίτι των Μικρών» (Casa dei Bambini) ιδρύθηκε το 1907 στην περιοχή San Lorenzo της Ρώμης, για τα παιδιά των εργατών με χαμηλό εισόδημα. Η Montessori, ως γιατρός, εργάστηκε με παιδιά με νοητική υστέρηση. 3. Στην τάξη υπάρχουν δύο δάσκαλοι/λες. 4. Τα παιδιά ανάλογα με τις καταστάσεις που βιώνουν, αναπτύσσουν κάποια εικόνα για τον εαυτό τους (θετική ή αρνητική). Για το λόγο αυτό προτείνεται «ο κύκλος των συζητήσεων» μέσα από τον οποίο, σε καθημερινή βάση, τα παιδιά επί 15λεπτά της ώρας εκφράζουν σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες, με τη συμμετοχή και της/του νηπιαγωγού (του σημαντικού «άλλου», έξω από το στενό οικογενειακό περιβάλλον). 5. Παράδειγμα, η εκπομπή της ΕΤ3, «η έκτη αίσθηση» ISSN:

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Α.Μ. 12735) ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Α.Μ. 12444) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΔΡ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ~

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Πρόγραμμα για την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η πρώιμη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012).

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012). Σύνθεση της βιβλιογραφίας σχετικής με τους τρόπους προώθησης της ΔΕ και τη χρήση λαϊκών ιστοριών για διδασκαλία των αξιών της ΔΕ Διανύοντας τον 21 ο αιώνα βιώνουμε έντονα και φανερά την πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 226 239 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 226-239 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Ανάπτυξη λογισμικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ο Τάκης Αγροτάκης και η κηποπαρέα του. Πιλοτική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ) 2015 1 Ομάδα Προσχολικής Εκπαίδευσης Ελένη Λοΐζου Συντονίστρια και Επιστημονική υπεύθυνη Νόπη Τηλεμάχου Σταυρούλα Κοντοβούρκη Μαρία Ηρακλέους Χρυσάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα