Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.teicrete.gr/lei/lab/downloads/laboratory/profile_gr.pdf"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚ ΟΣΗ 1.0/ Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Πληροφορικής Εσταυρωµένος, , Ηράκλειο Κρήτης τηλ: ,κινητό: φαξ: , Web (GR): Web (UK): MAΪΟΣ 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Βασικές δραστηριότητες ανάπτυξη νέων προϊόντων Συνεργασίες Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα ηµοσιεύσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Επιδιωκόµενοι στόχοι µε ορίζοντα πενταετίας Χρηµατοδοτικό σχήµα εργαστηρίου LEI Crete 2

3 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Το εργαστήριο LEI Crete, λειτουργεί συστηµατικά από το 2000, και δραστηριοποιείται τόσο αυτόνοµα όσο και, κυρίως, στα πλαίσια µικτών σχηµάτων εκπαιδευτικών και επιχειρηµατικών οργανισµών (academic business partnerships). Η λειτουργία αυτή είναι συµβατή µε την µοντέρνα αντίληψη ότι τέτοια σχήµατα µεγιστοποιούν την πιθανότητα παραγωγής αξιοσηµείωτων αποτελεσµάτων αφού διασφαλίζουν την αυτόµατη προσαρµογή της έρευνας σε πραγµατικά προβλήµατα και όχι σε θεωρητικά η και τελείως φαντασιακά. Επιπλέον διασφαλίζεται η πρόσβαση σε τεχνικές και άλλες ερευνητικές υποδοµές που δεν είναι για οικονοµικούς λόγους δυνατό, και συχνά ούτε και σκόπιµο, να συντηρούνται στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος και µόνο. Με την έννοια αυτή το εργαστήριο θα πρέπει να λογίζεται ως ένα κατά βάση ανθρώπινο σύστηµα που σε επιλεγµένους επιστηµονικούς τοµείς είναι σε θέση να προσθέτει αξία σε ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Ελλάδας. Το σχέδιο είναι µια πρώτη έκδοση (1.0) και αναµένεται να πάρει την οριστική µορφή προς το τέλος του Το σχέδιο έχει ως χρονικό ορίζοντα αναφοράς την πενταετία και κατά συνέπεια είναι από τη φύση του ένα δυναµικό κείµενο. Στο τέλος κάθε εξάµηνου θα επικαιροποιείται ενώ θα δηµοσιεύονται σε ξεχωριστό παράρτηµα και απολογιστικά οικονοµικά στοιχεία της δράσης του, που θα συγκρίνονται προς τις προβλέψεις που παρατίθενται ήδη από την παρούσα του µορφή. LEI Crete 3

4 1.1. Βασικές δραστηριότητες ανάπτυξη νέων προϊόντων Το εργαστήριο συµµετέχει στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων στα πλαίσια των τεσσάρων στρατηγικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται συνοπτικά πιο κάτω. Αναλυτικές τετρασέλιδες περιγραφές στα αγγλικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου στις θέσεις (URL) που υποδεικνύονται στο τέλος της σύντοµης περιγραφής: COGENVAD Συστήµατα παροχής υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης και πληροφορικής (COMBINATORIAL CONTROL ENVIRONMENT FOR DISTRIBUTED POWER GENERATION & ADMINISTRATION) CORAL Συστήµατα παράκτιας διαχείρισης µε συνδυασµένη ανάπτυξη τεχνολογίας ανάκτησης ενέργειας από τον άνεµο και το κύµα (COMMUNITY REHABILITATION & COASTAL RESTORATIONτ & NOURISHMENT VIA USE OF WAVE/WIND ENERGY UTILIZATION SYSTEMS MANAGED UNDER AN ADVANCED TELEMATICS NETWORK) EDUCATION 2000 Συστήµατα από απόσταση εκπαίδευσης (ΕDUCATION 2000) PEMIS Τεχνολογίες υποστήριξης της απασχόλησης σε περιβάλλον τοπικής αυτοδιοίκησης (PROACTIVE EMPLOYMENT MUNICIPALITY INTEGRATED SERVICES) LEI Crete 4

5 1.2. Συνεργασίες Το εργαστήριο συνεργάζεται µε σειρά επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ερευνητικών οργανισµών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στη συνέχεια αναφέρονται οι στρατηγικού τύπου συνεργασίες ενώ οι περισσότερο ad hoc συνεργασίες αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο (Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα) Daedalus Group (*) Συνεχής συνεργασία στις τέσσερις θεµατικές περιοχές που περιγράφηκαν πιο πάνω και που συνθέτουν την συστηµατική δραστηριότητα του εργαστηρίου BPM AE Συνεργασία σε ερευνητικό έργο µε θέµα την προσβασιµότητα των Ατόµων µε Αναπηρία στα κτίρια o ιενέργεια µεγάλης έρευνας µε ερωτηµατολόγια στην Περιφέρεια Κρήτης o Συντήρηση ιστοσελίδας έργου PUB+ (Accessibility to public utility buildings for urban citizens with mobility impairments) o Συντήρηση ιστοσελίδας οργανώσεων ΑΜΕΑ στην Περιφέρεια Κρήτης Συνεργασία σε θέµατα ανακύκλωσης αυτοκινήτων τέλους ζωής (end of life vehicle management) Συνεργασία σε θέµατα σχεδίασης πληροφορικών συστηµάτων Συνεργασία σε θέµατα παραγωγικής οικολογίας (industrial ecology)- συµµετοχή σε υλοποίηση µεγάλου έργου Interreg IIIC, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Ο 2 Group (**) Συµµετοχή σε διεθνή έργα σχετικά µε τη βιώσιµη σχεδίαση προϊόντων (sustainable product design) (*) άτυπη κοινοπραξία επιχειρηµατικών και ακαδηµαϊκών φορέων (ΤΕΙ Κρήτης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αίδαλος Πληροφορική ΕΠΕ, Smarthome Hellas, κτλ.) (**) διεθνές δίκτυο εµπειρογνωµόνων για θέµατα βιώσιµης σχεδίασης προϊόντων (www.o2.org) LEI Crete 5

6 1.3. Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά τα χρηµατοδοτούµενα έργα στα οποία έχει συµµετάσχει το εργαστήριο. Η γλώσσα είναι τα αγγλικά, καθώς τα περισσότερα υλοποιούνται µε χρηµατοδότηση από το εξωτερικό. ιευκρινίζεται ότι οι Π/Υ αφορούν το σύνολο του έργου και όχι τους Π/Υ του εργαστηρίου ιευκρινίζεται ότι υπάρχουν µια σειρά από εµπιστευτικές συµβάσεις που δεν µπορεί να κοινοποιηθούν µέσα από ένα δηµόσιο έντυπο όπως το παρόν. Αφορούν τις στρατηγικές δραστηριότητες κορµού, που περιγράφονται στην ενότητα 1.1 και που διέπονται από συµφωνητικό µη κοινοποίησης. Νο. Title Budget ( ) Partners (project manager the first in list) Contracting authority Period 1. Controlling THMs in the potable water, by means of adsorption on activated carbon An extensive number of pilot scale experiments were carried out in order to identify the effect of GAC in removing THMs from potable water. The method is currently undergoing feasibility analysis 2. Intelligent control of dust filters Energy savings in dust filter operation were achieved by means of intelligent and pressure drop driven control of the cleansing process, instead of simple and inefficient time sequence cleaning 3. Coastal Erosion abatement by means of the Trident patented technology A special, low cost and no visual impact patented technology Un. Of the Aegean Imperial College, UK LEI Crete Plastika Kritis SA LEI Crete Daedalus Group Lei Crete Athens Water Works (continuous contracts) DG XII, Growth program 1995 Municipality of Rhodes 1997 LEI Crete 6

7 (Trident) was successfully applied to combat coastal erosion at Rhodes 4. Flexible mechanical plastic recycling of post consumer waste LEI Crete Plastika Kritis S.A 1997 Plant design and full software development for the control of a modular post-consumer plastic recycling plant was developed, installed and is still under use. The line includes a sophisticate water recycling unit 5. Evaluation services for private and public institutions and programs Development of a all encompassing yet simple and straightforward evaluation methodology for general use (report publicly available at LEI Crete site, see Evaluation Services) 6. E- commerce and greening of the Wood and furniture supply chain in the EU IT tools were developed to optimize the supply chain in the wood and furniture sector while a special emphasis was given on the greening of the operations of the particular sector. A wood chip recycling network was organized to demonstrate the feasibility of their recycling for wood/ heat production 7. Design specifications for buildings for disabled people The project plans to develop fully fledged building design specifications for disabled people BPM SA LEI Crete Planet Ernst & Young, GR ZGDV, D LEI Crete, GR Alfamicro, P EPM, No Project Manager was Nikos Sakkas, following an invitation of the prime contractor (Planet Ernst & Young) ASM, Poland BPM, Greece LEI Crete Romanian, Czech and Bulgarian companies DG Education 2000 DG Research, IST program DG Research, EESD program High quality dissemination related material for ecologically sensitive areas in Crete LEI Crete Min. of Environment, Greece High quality information material on four sensitive areas will be produced and wide dissemination of it will follow in view of highlighting the LEI Crete 7

8 possibility to differentiate and upgrade the overall tourist product on Crete by introducing activities such as bird-watching, etc. 9 Sustainable product and service design (SUSPRONET) Ambitious project let by the very top of the EU industry towards the establishment of sustainability in product and service design 10 Tutorial based training Ambitious project funded by the UN, with the participation of over 50 international organizations and aiming at introduction of revolutionary techniques for learning in education and especially in the primary education 11 Joint Energy management and IT services at the residential level This long-term initiative seeks to develop a radical and extensive set of building energy management and IT add-on services, of an impressive commercial and social impact, together with important savings on the energy bill TNO, NL Daimler Chrysler, D Nokia, FI Many EU SMEs LEI Crete (personal invitation to Nikos Sakkas) Un. Of California LEI Crete Full list of about 50 participants in this global project at pdf Business- Academic partnership including Daedalus Informatics LEI Crete Smarthome, Greece USS Un. Of Thrace DG XII, Growth program United Nations Private and confidential customer See executive summary of activity at ads/cogenvad_exec_sum.pdf 12 ECOSYSTEME INDUSTRIEL, une stratégie de développement durable des activités industrielles pour les régions (Acronyme : ECOSIND) Large scale Industrial Ecology project, including as sub projects various sustainable development initiatives at various levels of intervention (city, coast, river basin, region, etc.) Region of Catalogne Region of Toscana Region of Peloponnese (LEIC as a partner in the Regional Management Unit) INTERREG South Research Evaluation Services and Project Peer Review Continuous LEI Crete, personal invitation to Nikos Sakkas DG Research Continuous LEI Crete 8

9 3-day (since 1998) Numerous project/ proposal evaluation exercises, of a short, typically 3 contracts of day duration at DG Research Decision support tools and policy initiatives in support of a Universal design of buildings BPM SA (GR) (LEI-C as subcontractor) ASM (PL) DG Research, Research Oriented Policy Project aims to develop a specification of a detailed decision support system, called hereafter a Decision Support System for a Universal Building Design (DSS.UBD), aiming at the well- founded evaluation of various building design scenarios, with the long run goal to increase the cost efficient uptake of Universal Design by society and to provide for a drastic enhancement of the quality of life of people with special needs BBRI (BE) BRE (GB) COIN (IT) ICTAF (IS) ICIE (IT) LABEIN (SP) ITC (IT) 15 Data schemata and software architectures for the production of LEI Crete General Secretariat of multimedia publications and other awareness oriented products, in the area of Environment Daedalus Group Jozef Stefan Institute Research & Technology, Greece The project targets the design of an appropriate and extendable data schema and of a multimedia architecture of a demo production that would jointly provide for a most powerful and wide public oriented dissemination of EU environmental information, primarily by means of high quality and supreme aesthetics publications. 16 Development of a decision support system and of respective indicators for coastal zone management purposes LEI Crete Daedalus Group General Secretariat of Research & Technology, This project aims at the development of an evaluation framework Mihailo Pupin Insitute Greece or audit guide, including the following: Development of a methodology for the analysis of the current state, threats and opportunities and set-up of schemes for the evaluation of hypotheses on how sustainable progress could be achieved. Development of an indicator set for assessing sustainable LEI Crete 9

10 coastal management. Packaging of the assessment and audit methodology as well as of the indicator set in a decision support system. 17 Improving management and supporting guidelines in air quality in metropolitan cities 20,000 LEI Crete ASIA URBS 2004 Development of an action plan for air quality management for the Municipality of Bangkok LEI Crete 10

11 1.4. ηµοσιεύσεις Παρατίθενται οι χαρακτηριστικότερες διεθνείς δηµοσιεύσεις µετά το N. Sakkas and I. Ambrose, Elaborating metrics for the accessibility of buildings, Computers, Environment and Urban Systems, (submitted for publication) 2. Nikos Sakkas and Evangelos Mylonas, "Flexible floating structures providing for both coastal protection and wave energy production and their integration in coastal management and decision support systems", 1 st Int. Conference on Sustainable Planning & Development, Evangelos Mylonas and Nikos Sakkas, Business models and technical architectures for an advanced energy management combined with IT services at the residential level. The COGENVAD initiative, 1 st Int. Conference on Energy & Environment, N. Sakkas and T. Manios, End of Life Vehicle Management in Areas of Low Technology Sophistication. A Case Study in Greece, Business Strategy and the Environment, Volume 12, pp , T. Manios, E. Gaki, S. Banou and N. Sakkas, Closed wastewater cycle in a meat producing and processing industry, Resources, Conservation and Recycling, Volume 38, pp , Nikos Sakkas and Rainer Malkewitz, "The Hyper Chain as a Many to Many Collaborative Environment: Business, Management, Implementation, and Security Issues", Int. Journal of Information, Systems and Knowledge Management, 2001, Vol.2, Number 3, pp T.D. Lekkas, Nikos Sakkas Using GAC to control THMs in drinkable water. First results from an experimental study at the Athens Water Works utility Global Nest, The International Journal, 2001, vol. 3, number 3, pp Nikos Sakkas and Rainer Malkewitz, Internet Hyper Chains. Architectures to add flexibility to the value chain, European e conference, Madrid, IOS Press, pp PARTICIPATION AS INVITED SPEAKER TO GOVERNMENTAL EVENTS Event ICT (Information and Communication Technologies) Syria, 20-22/04/2001 "Technology Parks as instruments for business innovation: A presentation of the EU experience and an identification of transferable concepts and practices LEI Crete 11

12 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι για την πενταετία καθώς και οι αναµενόµενες χρηµατοδοτήσεις (προβλέψεις) για την ίδια περίοδο. LEI Crete 12

13 2.1. Επιδιωκόµενοι στόχοι µε ορίζοντα πενταετίας Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την επόµενη πενταετία και τις ταξινοµεί ανάλογα µε την ωριµότητα. Οι κατευθύνσεις αφορούν δραστηριότητες ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών και όχι συµµετοχές σε προγράµµατα κτλ., που αποτελούν µέσα και όχι στόχους. Αναµενόµενη ωριµότητα αναπτυξιακής δραστηριότητας στη διάρκεια της πενταετίας Πρώιµη Ώριµη προ-ανταγωνιστική Εµπορική Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη σχήµατος Η ανάπτυξη know how για την αξιολόγηση των Η πιλοτική επίδειξη της πλήρους λειτουργικότητας δεδοµένων (data schema) για το προϊόν προβληµάτων της παράκτιας ζώνης και ο του προϊόντος EDUCATION 2000 στο ΤΕΙ Κρήτης µε COGENVAD σχεδιασµός συστηµάτων ολοκληρωµένης την ηλεκτρονική οργάνωση του µαθήµατος διαχείρισης παράκτιας ζώνης, ως υπόβαθρα για την Τεχνοοικονοµική Ανάλυση- Ανάλυση Επενδύσεων τεχνοοικονοµική αξιολόγηση του προϊόντος CORAL H δροµολόγηση δραστηριοτήτων στην Η ανάπτυξη know how σε θέµατα ενεργειακών Η δηµιουργία εταιρείας spin off για τη συµµετοχή βιώσιµη σχεδίαση προϊόντων (sustainable product design) επιθεωρήσεων και η διασύνδεσή τους µε το προϊόν COGENVAD σε επιχειρηµατικό σχήµα εµπορικής αξιοποίησης του προϊόντος EDUCATION 2000 Η εµπέδωση των συνεργασιών σε θέµατα Η εµπέδωση της ικανότητας για παραγωγή υψηλής βιοµηχανικής- παραγωγικής Οικολογίας (industrial ecology) µε την ισπανική εταιρία AmbiNet ποιότητας πολυµορφικών εκδόσεων µε έµφαση στην προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος Η ανάπτυξη τεχνολογίας και συστηµάτων λήψης αποφάσεων για οικουµενικό (universal) σχεδιασµό/ εξοπλισµό κτιρίων LEI Crete 13

14 2.2. Χρηµατοδοτικό σχήµα εργαστηρίου Στην ενότητα αυτή απεικονίζονται οι αναµενόµενες εισροές (σε Κ ) την περίοδο (Ι) Χρηµατοδότηση από ιδιωτικό τοµέα- προσφορά υπηρεσιών & πωλήσεις προϊόντων ( ) Χρηµατοδότηση από δηµόσιο τοµέα- συµµετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα Εθνικά Κοινοτικά Εθνικά Κοινοτικά Εθνικά Κοινοτικά Εθνικά Κοινοτικά Εθνικά Κοινοτικά Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι LEI Crete 14

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Έλληνας πολίτης, γεννηµένος στην Αθήνα το Μάιο του 1959. Παντρεµένος µε δύο παιδιά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Έλληνας πολίτης, γεννηµένος στην Αθήνα το Μάιο του 1959. Παντρεµένος µε δύο παιδιά. TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Θ 140, Εσταυρωµένος 715 00 Hράκλειο ρ. Νίκος Σακκάς, Aναπληρωτής Καθηγητής τηλ: 2810 379864 κιν: 6944 866516 fax: 2810 379859 e-mail: nsak@stepc.gr http://talos.stef.teiher.gr/nsak

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων Φορέας: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης http://www.athena-innovation.gr Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 Θέμα Έγκριση 1 ης Αναθεώρησης Ετήσιου Προγράμματος Έργων ΕΛΚΕ (2012) Η Ε.Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη: 1. το αρ. 1895/13-2-09 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 37/2014

Αριθμός Μελέτης: 37/2014 Αριθμός Μελέτης: 37/2014 Έργο: Συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας και υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση του έργου "GReen procurement And Smart city support in the energy sector (GRASP)

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Αγγελάκογλου Κ. Κομνηνός Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Υποψήφιος Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μάιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #21 / Τρίτη 09 Ιουλίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή διαθέτει 250 εκατοµµύρια ευρώ για τη χρηµατοδότηση περισσότερων από 200 νέων έργων LIFE+

Η Επιτροπή διαθέτει 250 εκατοµµύρια ευρώ για τη χρηµατοδότηση περισσότερων από 200 νέων έργων LIFE+ IP/10/1002 Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2010 Η Επιτροπή διαθέτει 250 εκατοµµύρια ευρώ για τη χρηµατοδότηση περισσότερων από 200 νέων έργων LIFE+ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηµατοδότηση 210 νέων έργων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE 5 «Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη»

κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE 5 «Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη» κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE 5 «Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη» Συντονιστές: Παντελής Αγγελίδης (ΙΝΑ) ηµήτρης Ψυχογιός (ΕFG Eurobank) Raporteurs: Γιώργος Νεοφώτιστος (Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

esymbiosis LAYMAN'S REPORT Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe www.esymbiosis.

esymbiosis LAYMAN'S REPORT Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe www.esymbiosis. esymbiosis Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe www.esymbiosis.eu LIFE09 ENV/GR/000300 LAYMAN'S REPORT Region of Sterea Ellada (RSE) - Viotia

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05 5 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 TH INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

HELECO 05 5 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 TH INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 HELECO 05 5 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 TH INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 2014 www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόµενα/Contents Mήνυµα Προέδρου / Message from the President /04 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα