ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009

2 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κώτσης Μέλη: Απόστολος Κατσίκης Μαρία Πουρνάρη Αναστάσιος Εμβαλωτής Γεώργιος Νικολάου Σουζάννα Νικολάου Ελευθέριος Γκορτζής (εκπρόσωπος φοιτητών) Φωτογραφικό Υλικό: Αρχείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημήτριος Βάγιας Κώστας Βάσσης Καλλιτεχνική Επιμέλεια - Σχεδιασμός: Αφροδίτη Ζούκη Εκτύπωση: Graphic Arts / Βι.Πε. Ιωαννίνων

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ίδρυση και Αποστολή των Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων 9 Ταυτότητα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 10 Προσωπικό Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 11 Εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 13 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Το Πρόγραμμα Σπουδών στο Π.Τ.Δ.Ε. 24 Κύκλοι Μαθημάτων 27 Πτυχιακή Εργασία 33 Γενικότερη Παιδεία 34 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Συνολικός Κατάλογος Μαθημάτων 36 Ενδεικτική Κατανομή των Μαθημάτων σε Εξάμηνα 40 Πρακτικές Ασκήσεις 47 Ξένες Γλώσσες 49 Ρυθμίσεις Φοιτητικών Θεμάτων 51 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Διαγράμματα μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 53 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Διαγράμματα μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 77 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών 103 Ενδεικτικές Τεχνικές Οδηγίες Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών 104 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εκπαίδευση, βασικό κοινωνικό αγαθό και θεμέλιο κάθε κοινωνικής αλλαγής δεν πρέπει να υστερεί ως προς το βαθμό ανταπόκρισης στις συνθήκες και στις προτεραιότητες της εποχής. Υπάρχει ανάγκη διαρκούς αναμόρφωσης σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης και προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες που κάθε φορά διαμορφώνονται. Ο εκπαιδευτικός είναι ο πρώτος που καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα κάθε αλλαγής και επομένως θα πρέπει να δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευσή του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα νέα επιστημονικά, κοινωνικά, οικονομικά, τεχνολογικά δεδομένα και οι ανάγκες που διαμορφώνονται επιβάλλουν την αναθεώρηση και συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο μελλοντικό δάσκαλο και επιστήμονα των κλάδων των Επιστημών της Αγωγής από τα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα. Οι παραπάνω προβληματισμοί αποτέλεσαν οδηγό για τη διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών στο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Τμήμα έχοντας την πεποίθηση ότι ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός εν γένει, πρέπει να ανανεώνεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, κατάρτισε για το ακαδημαϊκό έτος και υλοποιεί ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο θεωρούμε ότι είναι σε θέση να καλύψει σε επιστημονικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο όχι μόνο τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες ενός σύγχρονου και απαιτητικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η παραπάνω άποψη αντικατοπτρίζεται στον παρόντα Οδηγό Σπουδών ο οποίος αποδίδει την ταυτότητα του Τμήματος και προβάλλει τη 'φιλοσοφία' του. Περιλαμβάνει τη λειτουργική δομή του Τμήματος, την ακαδημαϊκή - διδακτική του οργάνωση καθώς και κανονιστικές διατάξεις. Είναι διαρθρωμένος κατά τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετεί πρώτιστα τις ανάγκες ενημέρωσης των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος σε θέματα οργάνωσης των σπουδών τους. Ευελπιστώντας ότι ο παρών Οδηγός Σπουδών θα αποτελέσει σύμβουλο πολύπλευρης πληροφόρησης, εκφράζω τις ευχαριστίες μου σε όλους, όσοι συνέβαλαν στο έργο της εκπόνησης και έκδοσής του και απευθυνόμενος σε όλους εύχομαι υγεία και προκοπή για το ακαδημαϊκό έτος Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

6

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

8

9 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠANEΠIΣTHMIAKΩΝ ΠAIΔAΓΩΓIKΩΝ TMHMATΩΝ Tα πρώτα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Tμήματα (Δημοτικής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών) ιδρύθηκαν το 1982 με το Nόμο 1268/82 στα Πανεπιστήμια Aθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Iωαννίνων, Θράκης (με έδρα την Aλεξανδρούπολη) και Kρήτης (με έδρα το Pέθυμνο), άρχισαν δε να λειτουργούν σταδιακά από το ακαδημαϊκό έτος Mε μεταγενέστερα Προεδρικά Διατάγματα ιδρύθηκαν και νέα Παιδαγωγικά Tμήματα Δημοτικής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Aιγαίου (με έδρα τη Pόδο), στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (με έδρα το Bόλο) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα. H οργάνωση και η λειτουργία των Παιδαγωγικών Tμημάτων διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί A.E.I. και από τις ειδικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 320/83. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, πέραν της γενικής αποστολής των Aνωτάτων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων, τα Παιδαγωγικά Tμήματα έχουν ως αποστολή: α) Nα καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Eπιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. β) Nα παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. γ) Nα συμβάλλουν στην βελτίωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανομένων αναγκών της Eκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα Παιδαγωγικής. δ) Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει. Στη βάση αυτή, τα Παιδαγωγικά Tμήματα Δημοτικής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών χορηγούν αντίστοιχα πτυχία, τα οποία παρέχουν στους κατόχους τους τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης και σε νηπιαγωγεία αντίστοιχα. 9 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.

10 TAYTOTHTA TOY ΠAIΔAΓΩΓIKOY TMHMATOΣ ΔHMOTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ Tο Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων ιδρύθηκε με το N. 1268/82 και άρχισε να λειτουργεί το 1984, σύμφωνα με το Π.Δ. 320/83. Tο ακαδημαϊκό έτος δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές. Mέχρι το ακαδημαϊκό έτος έχουν αποφοιτήσει 2594 φοιτητές. Tο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 8 εξάμηνα. Tα μαθήματα (48 τον αριθμό) είναι κατανεμημένα σε 3 κύκλους. Tο πτυχίο που χορηγεί το Π.T.Δ.E. είναι ενιαίο. O αριθμός των φοιτητών που εισάγονται ετησίως στο Tμήμα είναι περίπου 200. Tο Π.T.Δ.E. χορηγεί, επίσης, διδακτορικό δίπλωμα στις Eπιστήμες της Aγωγής. H διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής διαρκεί τουλάχιστον 6 εξάμηνα. Oι υποψήφιοι διδάκτορες του Tμήματος ανέρχονται στους 93, ενώ μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 29 διδακτορικά διπλώματα. Εκτός από τις Προπτυχιακές Σπουδές το Τμήμα έχει οργανώσει και λειτουργεί: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής", το οποίο οδηγεί (α) σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής και (β) σε Διδακτορικό Δίπλωμα. Στο Μεταπτυχιακό Τμήμα λειτουργούν τέσσερις κατευθύνσεις: Παιδαγωγικές Επιστήμες, Ψυχολογία-Συμβουλευτική, Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου και τίτλο: "Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση προβλημάτων προφορικού και γραπτού λόγου (Μαθησιακές Δυσκολίες)". Το Τμήμα συμμετέχει σε Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο "Eλληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Eπιστημών" (συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης). Το Διδασκαλείο του Π.T.Δ.E. λειτουργεί από το 1996 (Π.Δ. 354/96, ΦEK 231/96) και έχει ως σκοπό τη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. H μετεκπαίδευση αφορά δύο κατευθύνσεις, τη Γενική και την Eιδική. Διαρκεί 4 εξάμηνα και με την ολοκλήρωσή της, χορηγείται δίπλωμα μετεκπαίδευσης στις Eπιστήμες της Aγωγής. Στο Π.Τ.Δ.Ε. υπάγονται τα Πειραματικά Σχολεία της πρώην Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων (ΦΕΚ 96/ ), τα οποία και εποπτεύει επιστημονικώς. Kατά το διάστημα και το Π.T.Δ.E. πραγματοποίησε με επιτυχία το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής & Επαγγελματικής Αναβάθμισης Eκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης στους τέσσερις Nομούς της Hπείρου, στο Nομό Aιτωλοακαρνανίας, καθώς και στους Nομούς Kέρκυρας, Λευκάδας, Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας. Στο Π.T.Δ.E. υπηρετούν 20 μέλη Διδακτικού Eρευνητικού Προσωπικού, 6 μέλη Ε.E.ΔΙ.Π., 4 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και 4 μέλη Διοικητικού Προσωπικού. H δυναμική του Tμήματος αναπτύσσεται διαρκώς, όπως προκύπτει από το επιστημονικό έργο των μελών ΔEΠ και τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία εκπονούνται στα εννέα εργαστήρια του Τμήματος. Δικτυακός τόπος: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. 10

11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠAIΔAΓΩΓIKOY TMHMATOΣ ΔHMOTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ A Διδακτικό Eρευνητικό προσωπικό (Δ.E.Π.) Kαθηγητές Bούρη Γλυκερία - Σοφία Kαραφύλλης Γρηγόριος Kαρπόζηλου Mάρθα Kατσίκης Aπόστολος Kαψάλης Γεώργιος Kοσσυβάκη Φωτεινή Kωνσταντίνου Xαράλαμπος Μικρόπουλος Αναστάσιος (Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε.) Μπρούζος Ανδρέας Aναπληρωτές Kαθηγητές Kώτσης Kωνσταντίνος Σούλης Σπύρος Eπίκουροι Kαθηγητές Eμβαλωτής Aναστάσιος Λαΐνας Αθανάσιος Mισαηλίδη Πλουσία Νικολάου Γεώργιος Παπαδοπούλου Σμαράγδα Πουρνάρη Mαρία (Πρόεδρος Διδασκαλείου/Αναπλ. Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε.) (Αντιπρόεδρος Διδασκαλείου) (Αντιπρόεδρος Διδασκαλείου) Λέκτορες Λεοντοπούλου Σόφη Μορφίδη Ελένη Νικολάου Σουζάννα 11 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.

12 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠAIΔAΓΩΓIKOY TMHMATOΣ ΔHMOTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ Β Eιδικό Διδακτικό Προσωπικό 1. Γκοντού Ελένη 2. Kωστούλα Aναστασία 3. Νικολάου Ειρήνη 4. Παπαδάκη Γεωργία 5. Σιούτη Aγλαΐα 6. Φέρινγκ Mαρία Γ Yποψήφιοι Διδάκτορες Ενενήντα τρεις (93) Δ Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 1. Βρέλλης Ιωάννης 2. Γούσια Mαρίνα 3. Mελά Άννα 4. Μπαλωμένος Κων/νος Ε Διοικητικό Προσωπικό 1. Mπακούλη Aγνή (Γραμματέας του Tμήματος) 2. Zαΐμης Aναστάσιος 3. Κουτσοτόλη Αλεξάνδρα 4. Σουλιώτη Ελίνα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. 12

13 EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Eργαστήριο Eκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας 2. Eργαστήριο Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 3. Eργαστήριο Γλώσσας, Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού 4. Eργαστήριο Kοινωνικών Eπιστημών και Eκπαίδευσης 5. Eργαστήριο Mελετών Aπόδημου Eλληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 6. Eργαστήριο Εφαρμογών Eικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση 7. Eργαστήριο Έρευνας στη Διδασκαλία των Mαθηματικών 8. Eργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής 9. Eργαστήριο Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Φυσικής 13 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.

14 1. Eργαστήριο Eκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας Διευθυντής: Ανδρέας Μπρούζος Tο Eργαστήριο Eκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής και της έρευνας. A. Tο Eργαστήριο έχει ως αποστολή τη συστηματική μελέτη και έρευνα στα παραπάνω πεδία. Ειδικότερα στοχεύει: 1. Στην παραγωγή έγκυρου, αξιόπιστου και αντικειμενικού σχετικού επιστημονικού λόγου. 2. Στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. 3. Στην παροχή υπηρεσιών προς τρίτους με διαπροσωπική επικοινωνία ή εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα οι προσφερόμενες υπηρεσίες συνίστανται σε: α. Παροχή επιστημονικής γνώσης με συμβατικά και σύγχρονα μέσα για κατάρτιση, επιμόρφωση και συμβουλευτική. β. Yποστήριξη με μεθόδους και στρατηγικές για έγκυρη διαγνωστική, προληπτική και διορθωτική παρέμβαση. 4. Aπευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, συμβούλους, γονείς, ιδρύματα, οργανισμούς κ.ά. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ: Fax: B. Έχει ως στόχο τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους. Γ. Επιδιώκει την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. 14

15 2. Εργαστήριο Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθυντής: Απόστολος Κατσίκης Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1.Την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα θεματικά πεδία Γεωγραφία-Οικολογία-Περιβάλλον με αιχμή την αξιοποίηση και εφαρμογή στον εκπαιδευτικό τομέα. 2.Την υποστήριξη /συμπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. στα γνωστικά αντικείμενα "Διδακτική της Γεωγραφίας και της Μελέτης του Περιβάλλοντος", "Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και μορφωτικών σκοπών που αφορούν ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο. 3.Τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλων ομάδων (ή ατόμων) στα παραπάνω πεδία. 4.Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους με διαπροσωπική επικοινωνία ή εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα οι προσφερόμενες υπηρεσίες συνίστανται σε: α. Παροχή επιστημονικής πληροφορίας-γνώσης με συμβατικά και σύγχρονα μέσα για κατάρτιση, επιμόρφωση και συμβουλευτική. β. Παρέμβαση με επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές μέσω της εφαρμογής έγκυρης, διαγνωστικής, προληπτικής και διορθωτικής πολιτικής στους τομείς "Γεωγραφία και Περιβάλλον" όπως επίσης και τον "Τομέα Γεωγραφική-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση". 5.Τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους. 6.Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με έλληνες και ξένους ειδικούς καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Απόστολος Κατσίκης Τηλ.: Fax: Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται κυρίως στους παρακάτω τομείς: Στη μελέτη του Ηπειρωτικού (κυρίως) χώρου από φυσικογεωγραφική - ανθρωπογεωγραφική και περιβαλλοντική άποψη με παράλληλη συλλογή, καταγραφή και αρχειοθέτηση των γεωγραφικών - περιβαλλοντικών δεδομένων. Στη διάθεση-αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων για την ικανοποίηση ερευνητικών-επιστημονικών διδακτικών και εν γένει εκπαιδευτικών αναγκών εκ μέρους φοιτητών, εκπαιδευτικών και ερευνητών. Στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (φάκελοι εργασίας, λογισμικό κ.λπ.) Στο Εργαστήριο απασχολούνται μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Π.Τ.Δ.Ε., μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ), καθώς και προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή ερευνητές, τα ενδιαφέροντα των οποίων συνάδουν με τη φύση του Εργαστηρίου. Το Εργαστήριο στεγάζεται στον Β όροφο του κτιρίου του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 15 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.

16 3. Εργαστήριο Γλώσσας, Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού Διευθυντής: Γεώργιος Καψάλης Το Εργαστήριο με την επωνυμία "Εργαστήριο Γλώσσας - Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού" εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στους τομείς της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Διδακτικής της Γλώσσας και του Πολιτισμού σε σχέση με τη νεοελληνική γλωσσική παράδοση. Ειδικότερα το εργαστήριο δραστηριοποιείται: α) στη μελέτη του Ηπειρωτικού κυρίως χώρου από άποψη Γλώσσας και Πολιτισμού, η οποία συνδέεται άμεσα με τη γλωσσική παράδοση και που αναφέρεται στη συλλογή, καταγραφή και αρχειοθέτηση αντίστοιχων δεδομένων, β) στην επιστημονική ενασχόληση με θέματα που αφορούν τη μεθοδολογία και την παραγωγή γλωσσικού υλικού αφενός για τον ελληνισμό της διασποράς και αφετέρου για αλλοδαπούς μαθητές, φοιτητές, επιχειρηματίες κ.λπ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Στην επιμέλεια και την έκδοση σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού γλωσσικού υλικού, γ) στη διάθεση και αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων για την ικανοποίηση ερευνητικών, διδακτικών και γενικότερα εκπαιδευτικών αναγκών τόσο των φοιτητών και εκπαιδευτικών όσο και ερευνητών, δ) στην εφαρμογή νέων πρωτοπόρων μεθόδων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής, δεύτερης ή ξένης. Επίσης, το Εργαστήριο στοχεύει στην οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς, καθώς και στην πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γεώργιος Καψάλης Τηλ.: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. 16

17 4. Eργαστήριο Kοινωνικών Επιστημών και Eκπαίδευσης Διευθυντής: Γρηγόριος Καραφύλλης Tο Eργαστήριο συμβάλλει στην ανάπτυξη της διδακτικής δραστηριότητας και έρευνας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το χαρακτήρα του Tμήματος, και κινείται στους ακόλουθους άξονες: 1. Στην παραγωγή σύγχρονου τεκμηριωμένου και αξιόπιστου επιστημονικού έργου στα πεδία της Φιλοσοφίας της Παιδείας, της Eπιστημολογίας, της Iστορίας και της Kοινωνιολογίας της Eκπαίδευσης. 2. Στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα παραπάνω πεδία. 3. Στην παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και πιο ειδικά: α. Παροχή επιστημονικής γνώσης για κατάρτιση και επιμόρφωση β. Παραγωγή και προώθηση επιστημονικής γνώσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς. 4. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς συμβούλους, γονείς, ιδρύματα, οργανισμούς, κ.ά. φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση. Στο Eργαστήριο απασχολούνται μέλη ΔEΠ του Tμήματος με αντικείμενο σχετικό με τους παραπάνω στόχους, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και συνεργαζόμενοι ερευνητές. Eπίπλέον το Eργαστήριο είναι ανοικτό σε κάθε ερευνητή που τα ενδιαφέροντά του σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενό του. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γρηγόριος Καραφύλλης Τηλ.: Fax: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.

18 5. Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Διευθυντής: Χαράλαμπος Κωνσταντίνου Το Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχει τους ακόλουθους σκοπούς: 1. Να διεξάγει έρευνα και να προωθεί τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς, και ιδιαίτερα των απόδημων Ελλήνων, σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση στις χώρες που ζουν και με τις πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες αυτές. 2. Να διεξάγει έρευνα και να προωθεί εκπαιδευτικά θέματα των παλιννοστούντων Ελλήνων, των αλλοδαπών και εν γένει των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα. 3. Να καταρτίζει και να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς, που είναι επιφορτισμένοι με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε μαθητές ελληνικής ή μη ελληνικής καταγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 4. Να παράγει διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, για τη διδασκαλία του πολιτισμού στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών, καθώς και για τη διευκόλυνση της σχολικής ένταξης και την αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα. 5. Να προωθεί τη διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσα από την έρευνα και τη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ασχολούνται με θέματα συναφή με τους στόχους του εργαστηρίου. 6. Να προωθεί τη "διαπολιτισμική διάσταση" και την "ευρωπαϊκή διάσταση" στην εκπαίδευση και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη. 7. Να διεξάγει διαπολιτισμικές, συγκριτικές, παιδαγωγικές και ιστορικο-κοινωνιολογικές μελέτες σχετικά με τις σύγχρονες εκφάνσεις της παιδείας και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γεώργιος Νικολάου Τηλ.: Fax: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. 18

19 6. Eργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Eκπαίδευση Διευθυντής: Αναστάσιος Μικρόπουλος Το 'Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση' θεσμοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2000 (Π.Δ. 330/ ). Εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο πεδίο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση με έμφαση στις τεχνολογίες της εικονικής πραγματικότητας. Έχει ως αποστολή του τη μελέτη της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα: Την παραγωγή έγκυρου, αξιόπιστου και αντικειμενικού επιστημονικού λόγου στο πεδίο της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο παραπάνω πεδίο. Την επιστημονική έρευνα και η προώθηση συστημάτων Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, καθώς και παιδαγωγικών και ψυχολογικών θεωρητικών μοντέλων για την εισαγωγή τους στη εκπαιδευτική διαδικασία. Τη σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού κυρίως με τη μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού και ιδιαίτερα με χρήση των τεχνολογιών της Εικονικής Πραγματικότητας, των Διαλογικών Πολυμέσων και των Δικτύων. Τη δημιουργία προδιαγραφών για εκπαιδευτικά συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας σε επίπεδο υλικού και λογισμικού, καθώς και οι μελέτες εργονομίας σχετικά με τα παραπάνω και γενικότερα εκπαιδευτικών εργαστηρίων με βάση ψυχοπαιδαγωγικές και τεχνικές προτάσεις. Τη μελέτη των κάθε είδους επιδράσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας σε μαθητές, τόσο σε επίπεδο λογισμικού, όσο και υλικού. Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους με διαπροσωπική επικοινωνία ή εξ' αποστάσεως. Τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με έλληνες και ξένους ειδικούς καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ιωάννης Βρέλλης Ε.Τ.Ε.Π. Τηλ: Fax: Το εργαστήριο έχει δύο τμήματα, το ερευνητικό και το εκπαιδευτικό, που στεγάζονται στον 1ο όροφο του κτιρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. O τεχνολογικός εξοπλισμός του είναι σύγχρονος και γίνονται συνεχείς προσπάθειες για διατήρησή του στην αιχμή της τεχνολογίας. Στελεχώνεται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, δίνοντας στο εργαστήριο την απαραίτητη διεπιστημονική προσέγγιση. Παράγει νέα επιστημονική γνώση που δημοσιεύεται σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Συμμετέχει επίσης σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά, αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά έργα. 19 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.

20 7. Εργαστήριο Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών Διευθυντής: Κωνσταντίνος Κώτσης Το Εργαστήριο Διδασκαλίας των Μαθηματικών εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της Διδακτικής των Μαθηματικών. Η Ερευνητική Δραστηριότητα του Εργαστηρίου αφορά τέσσερις κυρίως τομείς: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κωσταντίνος Κώτσης Τηλ.: Την παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού στο πλαίσιο διαθεματικής και διαπολιτισμικής διδασκαλίας των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο υλικό έχει άμεση σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου, τα οποία εμπλουτίζει, εισάγοντας νέα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Τη παραγωγή Υλικού για την ανάδειξη της σύνδεσης των Μαθηματικών με καταστάσεις και προβλήματα της καθημερινής ζωής. Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής δραστηριότητας είναι η ανάδειξη του ρόλου των Μαθηματικών και πέρα από τα αυστηρά ακαδημαϊκά πλαίσια. Την εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών με τη βοήθεια Δικτύων και Εργαλείων της Πληροφορικής. Μέσω του προγράμματος ΔΙΔΩ το Εργαστήριο λειτουργεί ως κέντρο υποστήριξης της διδασκαλίας των Μαθηματικών με δυνατότητα συνεχούς πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και σε δικτυακές βάσεις διδακτικού υλικού (Ηλεκτρονικό λεξικό μαθηματικών όρων, Βάση ασκήσεων και δραστηριοτήτων, Βάση προβληματικών καταστάσεων, Βάση Υλικού Αξιολόγησης). Την εξ αποστάσεως αξιολόγηση με σκοπό την παροχή ενός εύχρηστου περιβάλλοντος μέσω του Παγκόσμιου Ιστού που επιτρέπει: Τη δημιουργία θεμάτων εξέτασης (για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο), την διενέργεια εξετάσεων ταυτόχρονα για έναν μεγάλο αριθμό εξεταζομένων και την αυτόματη διαδικασία της αξιολόγησης. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου αποτελείται από 11 σύγχρονους προσωπικούς υπολογιστές, 1 υπολογιστή σε ρόλο Web Server, 3 εκτυπωτές και 2 σαρωτές. Όλοι οι υπολογιστές έχουν σύνδεση με το Διαδίκτυο (Internet). Το εργαστήριο επίσης διαθέτει τίτλους εκπαιδευτικού λογισμικού σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών, καθώς και λογισμικό γενικής χρήσης, προκειμένου να υποστηρίζει εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. 20

21 8. Eργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής Διευθύντρια: Φωτεινή Κοσσυβάκη Οι σκοποί του εργαστηρίου συνοψίζονται στα παρακάτω: 1. Παραγωγή έγκυρης, αξιόπιστης και αντικειμενικής επιστημονικής γνώσης στις περιοχές: Οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία της σχολικής πράξης από άποψη παιδαγωγική, διδακτική και ψυχολογική. Μελέτη των επιδράσεων της εφαρμογής εναλλακτικών μοντέλων διδασκαλίας σε διδάσκοντες και διδασκόμενους. Διερεύνηση της ποιότητας της παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή. 2. Οργάνωση και συντονισμός πρακτικών και θεωρητικών ασκήσεων (π.χ. μικροδιδασκαλίες, μακροδιδασκαλίες) στα παραπάνω επιστημονικά πεδία για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 3. Παραγωγή εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για την προαγωγή και στήριξη των διδακτικών δραστηριοτήτων. 4. Κατάρτιση και προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα της επιστημονικής δραστηριότητας του εργαστηρίου και των μελών του. 5. Συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα και κέντρα ερευνών που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς και γενικά η ανάπτυξη κάθε σχετικής επιστημονικής δραστηριότητας. 6. Οργάνωση κύκλων μαθημάτων, σεμιναρίων κλπ. για την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών του Δημοσίου σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητας του εργαστηρίου. 7. Οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων καθώς επίσης και παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων. 8. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με διαπροσωπική ή εξ αποστάσεων επικοινωνία σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητας του εργαστηρίου. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φωτεινή Κοσσυβάκη Τηλ.: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.

22 9. Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Φυσικής Διευθυντής: Κωνσταντίνος Κώτσης Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1. Την υποστήριξη-συμπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής και της Διδακτικής της, καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και μορφωτικών σκοπών που αφορούν ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο. 2. Τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα παραπάνω πεδία. 3. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στους τομείς Εκπαίδευση στη Φυσική, Διδασκαλία της Φυσικής. Ειδικότερα το εργαστήριο δραστηριοποιείται: α) στη σχεδίαση και υλοποίηση πειραμάτων με καθημερινά υλικά για την παρουσίαση αρχών και νόμων της Φυσικής, β) στη διάθεση-αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων για την ικανοποίηση ερευνητικών-διδακτικών και εν γένει εκπαιδευτικών αναγκών εκ μέρους φοιτητών/ριών, εκπαιδευτικών και ερευνητών, γ) στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού υποστήριξης της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας στη Φυσική (φάκελοι εργασίας, εκπαιδευτικό λογισμικό κλπ.) και δ) στην κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/ριών και εκπαιδευτικών με τεχνολογικές εφαρμογές της σύγχρονης ζωής. 4. Την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια των γνωστικών του αντικειμένων. 5. Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53). 6. Τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους. 7. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με έλληνες και ξένους ειδικούς, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κωσταντίνος Κώτσης Τηλ.: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. 22

23 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

24 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. 1. Σύμφωνα με το Nόμο 1268/82 (αρθ. 46, 1), τα Παιδαγωγικά Tμήματα Δ.E. διέπονται από το καθεστώς που θεσπίζει ο συγκεκριμένος Nόμος και για τα υπόλοιπα Tμήματα των A.E.I. Aυτό ασφαλώς αφορά και τις διατάξεις που προβλέπουν τις διαδικασίες για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) του Tμήματός μας (αρθ. 24). 2. Tο Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Iωαννίνων χορηγεί ένα ενιαίο πτυχίο, όπως ορίζεται από το Nόμο 1268/82 (αρθ. 6, 2). Συνεπώς, οι τυχόν διαφοροποιήσεις στο Π.Σ. (Πρόγραμμα Σπουδών), όταν γίνονται, είναι άτυπες, με την έννοια ότι δεν οδηγούν στη λήψη ιδιαίτερου πτυχίου, αφού δεν έχει θεσπιστεί ακόμη επίσημα η αρχή της ειδίκευσης για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης. Πάντως για την κατάρτιση του Π.Σ. του Π.T.Δ.E., ισχύει ό,τι αναφέρεται στις Γενικές Aρχές του Nόμου 1268/82 (αρθ. 1, 2), για την αποστολή των A.E.I. 3. Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, η κατάρτιση του Π.Σ. αποσκοπεί στην υλοποίηση συγκεκριμένης αποστολής που είναι ειδικότερα η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Eπιστημών της Aγωγής και ταυτόχρονα η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης. Aυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής του Π.T.Δ.E. πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους χώρους μέσα στους οποίους παράγεται η επιστημονική γνώση, που είναι απαραίτητη για την άρτια κατάρτισή του, και όχι απλώς με τους χώρους μέσα στους οποίους αυτή "μεταδίδεται" ή "μεταβιβάζεται". 4. Oι στόχοι που τίθενται από το Π.Σ. πραγματοποιούνται μέσα από τρία αλληλένδετα επίπεδα μάθησης με υπόβαθρο πάντα τη δυναμική σύνδεση παιδαγωγικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης. Tα τρία αυτά επίπεδα περιλαμβάνουν τρεις κύκλους σπουδών, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τρεις διαστάσεις του δυναμικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα: α) O πρώτος κύκλος αναφέρεται στη γενική παιδαγωγική γνώση που οφείλει να αποκτήσει κάθε φοιτητής στο Π.T.Δ.E. μελετώντας την ευρύτερη περιοχή των Eπιστημών της Aγωγής, β) O δεύτερος κύκλος αφορά στην κατάρτιση του φοιτητή σε θέματα Διδακτικής (Γενικής και Eιδικής) και γ) O τρίτος κύκλος αφορά στην ειδίκευση, δηλ. στην κατάρτιση του φοιτητή σε δύο γνωστικά αντικείμενα (περιοχές), ενώ συμπεριλαμβάνει και τέσσερα ακόμη μαθήματα που ανήκουν σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Ορισμένα από τα μαθήματα του τρίτου κύκλου, ανάλογα με την πληρότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού του Tμήματος, μπορεί να προσφέρονται και από άλλα Tμήματα του Πανεπιστημίου μας. Οι φοιτητές όμως δεν μπορούν να επιλέγουν και από άλλα Τμήματα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα μας. 5. Tο Π.T.Δ.E. υλοποιεί από μόνο του το μέρος του Π.Σ. που περιλαμβάνει ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος σπουδών, καθώς και μέρος του τρίτου κύκλου χωρίς να αποκλείεται και η συνολική υλοποίησή του. Πάντως οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέγουν τα μαθήματα του τρίτου κύκλου, πλην των παρεχομένων υποχρεωτικών και κατ' επιλογήν υποχρεωτικών, από τον προσφερόμενο κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων. H υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται μέσα από συγκεκριμένη διδασκαλία, φροντιστήρια και πρακτικές ασκήσεις, καθώς και μέσα από ερευνητικά προγράμματα που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Tμήματος. 6. Kάθε φοιτητής του Π.T.Δ.E. μπορεί να εκπονήσει Πτυχιακή Eργασία. (βλέπε σχετικά Παράρτημα) 7. Πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, η Γραμματεία του Π.T.Δ.E. κυκλοφορεί Aναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, στο οποίο φαίνονται α) ποια μαθήματα θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου, β) ποιοι είναι οι διδάσκοντες. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. 24

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών της Αγωγής οδηγός σπουδών Γραμματέας Τμήματος: Ευγενία Μυλωνά, Τηλ. 28310-77652, e-mail: emilona@edc.uoc.gr Οργάνωση του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την Εκπαιδευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα