ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 2-3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Προγράμματα Συναντήσεων (1-3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 2-3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Προγράμματα Συναντήσεων (1-3)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » ΜΟΝΑΔΕΣ Α ΚΑΙ Ε Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Τ.Κ.: Αθήνα Πληροφορίες: Π. Μούχας, Ε. Μπακάλη Τηλέφωνο: , Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: Ειδικό Γραμματέα κ. Δ. Ιατρίδη KOIN ( ): α) Γενικό Γραμματέα κ. Μ. Κορασίδη β) Προϊστάμενο ΕΥΔ ΠΑΑ κ. Ν. Μανέτα γ) ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδες Α & Ε δ) ΕΥΕ ΠΑΑ, Μονάδα Β6 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με το ρόλο της Δικτύωσης για τις αγροτικές περιοχές και πολιτικές ("Connecting rural Europe: Learning from the past, preparing for the future") 13η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 12η Συνάντηση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Προγράμματα Συναντήσεων (1-3) ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 2-3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Seminar: Connecting rural Europe: Learning from the past, preparing for the future ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ J. Plewa (Νέος Γ.Δ/ντης DG AGRI): Ανάφερε ως πορίσματα από τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) τα εξής: 1) τη συνεισφορά στην ανταλλαγή ιδεών και την παροχή εργαλείων, οποία τυγχάνει αναγνώρισης από τα ΚΜ 2) την ανάγκη αυξημένης συμμετοχής, συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ ENRD και των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (NRNs). Ως προκλήσεις των Δικτύων για τη νέα προγραμματική περίοδο ανάφερε: 1) τις συνέργειες μεταξύ των Ταμείων και τις εδαφικές προκλήσεις (π.χ. CLLD), 2) τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 2 Πυλώνων της ΚΑΠ (π.χ. νέοι αγρότες, αγροδιατροφικές αλυσίδες), 3) την ανάγκη απλούστευσης (βλ. error rate). Παρουσίασε δε τον νέο Διευθυντή για ζητήματα ΑΑ και έρευνας στην DG AGRI, κ. A. Longo. M. Gregory (Συντονιστής, Υπεύθυνος του Σημείου Επαφής ENRD) Σχετικά με τη θεματολογία του συνεδρίου, αναφέρθηκε ότι θα δοθεί έμφαση στα παραδείγματα, τη συμμετοχή από ΚΜ και άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα. F. Cossu (Εκ μέρους του Σημείου Επαφής ENRD) Παρουσίασε βασικά επιτεύγματα και στοιχεία από το ENRD και τα NRNs την περίοδο , τα οποία έφθασαν σε σημείο ωρίμανσης. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στη βάση δεδομένων για την ΑΑ που δημιούργησε το ENRD, μέσω της οποίας γίνεται παρουσίαση και επεξεργασία στοιχείων εφαρμογής ΠΑΑ και σχετικών βέλτιστων πρακτικών. Επίσης αναφέρθηκε στη «ζώσα» ανταλλαγή τεχνογνωσίας π.χ. μέσω συναντήσεων και ομάδων εργασίας, σεμιναρίων σε πληθώρα θεμάτων. Τέλος βασικό «εργαλείο» αποτελεί η «ιστοσελίδα» του δικτύου που «εμπλουτίσθηκε» σε περιεχόμενο και γλώσσες. V. Dumont (Εκ μέρους του Δικτύου Αξιολόγησης ENRD) Ανέλυσε τη δομή του Δικτύου Αξιολόγησης το οποίο αποτελείται από μια ομάδα εργασίας στις Βρυξέλλες και Εθνικούς Εμπειρογνώμονες στα ΚΜ. Στόχος του δικτύου ήταν η βελτίωση και η παροχή εργαλείων για 1

2 την αξιολόγηση, ενώ αναφέρθηκε σε 3 πεδία εργασιών: α) Λειτουργία ως Σημείου Επαφής (παρήγαγαν 14 Κείμενα Εργασίας και συνεργάστηκαν με 2200 ειδικούς, συμμετέχοντες. Δόθηκε έμφαση στις «επιπτώσεις» της ΑΑ), β) Παροχή Τεχνικής Βοήθειας (παροχή εκπαίδευσης και δημιουργία διοικητικής επάρκειας για την αξιολόγηση, απάντηση σε ερωτήσεις ΚΜ, συγκέντρωση καλών πρακτικών, επισκέψεις σε ΚΜ) γ) Διάδοση Γνώσης (κυρίως μέσω δικτύου ή σεμιναρίων). P. Elouna (Εκ μέρους του Σημείου Εξυπηρέτησης EIP AGRI) Επισήμανε ότι είναι η πιο πρόσφατη δομή του ENRD. Αναφέρθηκε στον ρόλο του δικτύου EIP AGRI, τη συμβολή του στη δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων στα ΚΜ και ότι εν γένει στόχος θα είναι να «διευκολύνει» και να «διασυνδέει» τα ΚΜ, ενώ θα χρειαστεί τη συνεισφορά τους. Σχετικά με την ιστοσελίδα, επισήμανε ότι θα είναι το «one stop shop» της καινοτομίας και ότι θα λειτουργήσει από τον Ιούλιο 2014, ενώ χρειάζεται να συνδεθεί με υπάρχουσες ιστοσελίδες και βάσεις. Αναφέρθηκε στο «εργαλείο» Multipliers toolkit το οποίο θα έχει έτοιμα «εργαλεία» για τη διάδοση της καινοτομίας (βλ. γραφικά, άρθρα). Τέλος επισήμανε ότι οι Επιχειρησιακές Ομάδες θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των ΠΑΑ (προς το παρόν δεν έχει δημιουργηθεί κάποια ακόμα σε επίπεδο ΕΕ), ενώ στο πλαίσιο του Horizon ή άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καινοτομίας θα αναπτυχθούν θεματικές ομάδες. N. Prouheze (Εκπρόσωπος του Γαλλικού NRN) Παρουσίασε τη δομή του Γαλλικού ΕΑΔ (1 εθνικό και 26 περιφερειακά), την οποία θα διατηρήσουν με κάποιες αλλαγές και στη νέα περίοδο και τη δράση του Εθνικού Δικτύου. Σε σχέση με το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά δίκτυα ΑΑ, αποτίμησε ως πολύ χρήσιμη τη συνεισφορά τους σε δράσεις όπως ο εντοπισμός καλών παραδειγμάτων σε άλλες χώρες, η υποστήριξη της συνεργασίας στο LEADER, η ανάπτυξη σχετικών εργαλείων (π.χ. thematic focus group, cooperation fairs & offers appointments). Για την επόμενη περίοδο, έκανε προτάσεις όσον αφορά τα δίκτυα στα εξής: πλάνο «κεφαλοποίησης» γνώσης capitalization plan (παράγεται πολύ «υλικό», αλλά πώς το «κεφαλοποιείς»;), έγκαιρη κινητοποίηση ΟΤΔ, δημιουργία θεματικών περιφερειακών δικτύων (π.χ. αστικά, παράκτια), διευκόλυνση της συνεργασίας και της «σύγκρισης» - benchmark μεταξύ ΚΜ, μετάφραση κειμένων, δημιουργία λίστας σημείων επαφής μεταξύ ΚΜ. H. Walls & J. Markkola (Εκπρόσωποι του Φιλανδικού NRN) Αποτίμησαν ως θετική την υποστήριξη του Φιλανδικού Δικτύου προς την προσέγγιση LEADER, αναφέροντας ενδεικτικά τα εξής: δημιουργία 56 ΟΤΔ που καλύπτουν όλες τις αγροτικές περιοχές, διαμεσολάβηση και άριστη συνεργασία με το Υπουργείο ΑΑ (ΔΑ) και την Αρχή Πληρωμής (Agency for Rural Affairs), δημιουργία άτυπου δικτύου μεταξύ των ΟΤΔ. Χαρακτήρισαν δε τις ΟΤΔ ως τους πιο σημαντικούς εταίρους του Φιλανδικού Δικτύου. Ανάφεραν πρόσφατα επιτεύγματα του φιλανδικού δικτύου προς τις ΟΤΔ: Α) Δημιουργία μια νέας Εικόνας για LEADER (New Brand for Finnish LEADER) π.χ. δημιουργία λογότυπου και «εικόνας-ιδέας» σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Β) Ανάπτυξη Διαδικασίας Διασφάλισης Ποιότητας ΟΤΔ (Quality Assurance process) π.χ. εκπαίδευση μελών ΟΤΔ και έκδοση σχετικού οδηγού βιβλίου από Εθνικό Δίκτυο για καθήκοντα διαδικασίες ΟΤΔ. Σχετικά με τη συνεργασία με το ENRD, ανάφεραν ότι τα σεμινάρια και οι συναντήσεις αποτελούν ευκαιρία για δικτύωση και «εντοπισμό εταίρων»(π.χ. συνεργασία LEADER), ενώ αποτίμησαν θετικά: την παροχή εργαλείων (π.χ. μέσω δικτύου), τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν στα focus groups (π.χ. απλούστευση) και τη λειτουργία του ως σημείο επαφής για επίλυση προβλημάτων. Σχετικά με τη μελλοντική προοπτική του ENRD, πρότειναν να συνεχιστεί η υλοποίηση εργαλείων και συναντήσεων «πρόσωπο με πρόσωπο» αλλά με περισσότερο περιφερειακή έμφαση θεματολογία (βλ. macro-regional approach). Ακολούθησε η διεξαγωγή τριών (3) επιμέρους Θεματικών Εργαστηρίων σχετικά με την εφαρμογή των ΠΑΑ, την εταιρική σχέση και το ρόλο της δικτύωσης στην προσέγγιση LEADER και ειδικά τη συνεργασία. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: M. Gregory (Συντονιστής, Υπεύθυνος Σημείου Επαφής ENRD) Έκανε παρουσίαση των συμπερασμάτων των 3 Θεματικών Εργαστηρίων και ειδικότερα: 1 ο Θεματικό Εργαστήρι: Βελτίωση της εφαρμογής των ΠΑΑ: διαθεσιμότητα περισσότερων εργαλείων και ομάδων με θεματική προσέγγιση, μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ πολιτικών και ταμείων, ενδυνάμωση ρόλων τοπικών δρώντων και αποφυγή «χάσματος» μεταξύ λήψης απόφασης και εφαρμογής, 2 ο Θεματικό Εργαστήρι: Αύξηση εμπλοκής εταίρων στην εφαρμογή των ΠΑΑ: συγκερασμός διαφορετικών συμφερόντων και αιτημάτων των εταίρων, οργάνωση συναντήσεων, δημιουργία εμπιστοσύνης ώστε να αυξάνει η δέσμευση των συμμετεχόντων, άρση εμποδίων (π.χ. γλωσσικών, άλλων) και αύξηση της προσβασιμότητας των τοπικών εταίρων, χρήση τεχνολογίας αλλά και χρήση της κοινωνικής καινοτομίας (πρέπει να προηγείται της τεχνολογικής), 3 ο Θεματικό Εργαστήρι: Ενδυνάμωση του ρόλου της δικτύωσης σε σχέση με Διακρατική συνεργασία & το LEADER: αναφορά παραδειγμάτων οργάνωσης συνεργασιών με 2

3 τη συνεισφορά των ΕΑΔ, σημασία δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης, μεγαλύτερη ανάγκη δικτύωσης και δημιουργία κοινού πλαισίου κατανόησης και αναφοράς (ειδικά σε περίπτωση εφαρμογής CLLD, πιο περίπλοκο και περισσότεροι οι συμμετέχοντες). Στη συνέχεια έδωσε το λόγο σε εκπροσώπους άλλων ευρωπαϊκών δικτύων για παρουσίαση εμπειριών και συμπερασμάτων. I. Kalnina (εκπρόσωπος INTERACT) Ύστερα από μελέτη διαφόρων ειδών δικτύωσης, διαπιστώθηκε ότι η διασυνοριακή δικτύωση τείνει να ατονεί αν δε γίνει προσπάθεια «συντήρησής» της. Οι προϋποθέσεις για επιτυχή δικτύωση - συνεργασία, ειδικά σε ζητήματα στρατηγικής («στρατηγική» συνεργασία) είναι δύο (2): α) μακροπρόθεσμη πολιτική δέσμευση σε όλα τα επίπεδα (η συνεργασία απαιτεί χρόνο για τη δημιουργία της και την εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης) και β) «πλαίσιο» και «διευκολυντές - καταλύτες» για τη δημιουργία της. Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση σε ζητήματα όπως: στους σκοπούς (τι θέλω να πετύχω), το πώς η διακρατική συνεργασία μπορεί να επηρεάζει τη στρατηγική (σε εθνικό, ΕΕ επίπεδο κλπ), τη χρήση εργαλείων όπως ΤΠΕ - εικονικά εργαλεία (εισαγωγή «λύσεων» και από ιδιωτικό τομέα). S. Hansson (εκπρόσωπος PREPARE) Τόνισε τη σημασία των τυπικών και άτυπων δικτύων και ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι δημιουργίας δικτύων. Βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία δικτύων είναι η ύπαρξη σχετικού ενδιαφέροντος και αισθήματος εμπιστοσύνης ιδιοκτησίας (ownership) από τους μετέχοντες. Τόνισε ότι η δικτύωση είναι πολύ σημαντική στην αρχή της προγραμματικής περιόδου. Τέλος για τη δημιουργία ενός δικτύου είναι σημαντικό να ξέρεις ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης πελάτης (για ποιον το στήνω) π.χ. μια ΜΜΕ - νέο επενδυτή, μια ΟΤΔ; Τόνισε ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή τοπικών στρατηγικών και ότι για τις αγροτικές περιοχές δεν είναι μόνο πρόκληση η αύξηση του εισοδήματος π.χ. μέσω αγροτουρισμού αλλά υπάρχουν νέες προκλήσεις (π.χ. περιβαλλοντικά ζητήματα). P. Soto (εκπρόσωπος FARNET) Αποτιμώντας τα 5 χρόνια λειτουργίας του FARNET, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει προσανατολισμός στο τι θέλουμε να πετύχουμε και όχι στα εργαλεία και τις διαδικασίες. Για αυτό είναι σημαντικό να: 1) υπάρχει συνεργασία με αυτούς που εφαρμόζουν βλ. όργανα ΕΕ, εθνικές αρχές, άνθρωποι του πεδίου βλ. επιχειρηματίες, δικαιούχοι, τοπικοί δρώντες, 2) γίνεται λήψη αποφάσεων, μερικές φορές «σκληρών», να υπάρχει ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες των περιοχών και ανθρώπων, 3) υπάρχει θεματική συγκέντρωση (thematic focus). Για να αποφεύγονται οι «διπλές» ενέργειες και «φόρτος εργασίας», τόνισε ότι θα πρέπει υπάρξει θεματική συγκέντρωση και καλύτερος καταμερισμός εργασίας. Επίσης είναι σημαντικό η δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ μετεχόντων (π.χ. μεταξύ διαφορετικών ΚΜ που στην ουσία «ανταγωνίζονται» για τους ευρωπαϊκούς πόρους από κοινού). Για το CLLD, πολυταμειακό ή μονοταμειακό, αναφέρθηκε ότι το «στοίχημα» είναι ο συντονισμός μεταξύ των Ταμείων καθώς και το ότι οι αγροτικές περιοχές πρέπει να συνεργαστούν και να «συνδεθούν» με άλλες περιοχές και άλλες ευρύτερες προκλήσεις. Ύστερα από σχετική ερώτηση ΚΜ, απάντησε ότι είναι θεμιτό να αξιοποιηθούν υπάρχουσες δομές και οργανώσεις για τη νέα περίοδο καθώς και να ληφθούν υπόψη προσπάθειες τύπου «CLLD» στα αστικά κέντρα. P. Toth (Εκπρόσωπος του Σημείου Επαφής ENRD) Αναφέρθηκε στη κεφαλαοποίηση διδαγμάτων και εργαλείων του ENRD, κάτι που δεν θα γινόταν χωρίς την συμμετοχή όλων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Για την προετοιμασία της νέας περιόδου τόνισε το ρόλο της «κεφαλοποίησης» από την περίοδο αναφέροντας ενδεικτικά 4 σχετικά «εργαλεία»: ENRD HANDBOOK (παραδείγματα καλών πρακτικών σε πολλούς τομείς), NRN Guidebook, ENRD Self assessment results, ENRD ultra light ιστοσελίδα. S. Uva (απερχόμενος Διευθυντής για ζητήματα ΑΑ και έρευνας, DG AGRI) Μιλώντας ως «εξωτερικός παρατηρητής» της δικτύωσης, δήλωσε ότι υπάρχει προοπτική και μέλλον για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και μια διαδικασία learning by doing (μαζί με τυχόν δυσκολίες). Ειδικότερα για τη νέα περίοδο , οι στόχοι του ENRD παραμένουν οι ίδιοι (γνώση και δικτύωση, «αμεσότητα προσβασιμότητα») αλλά μαζί σηματοδοτείται και ένα νέο «ξεκίνημα» που θα ενσωματώνει νέες διαστάσεις: π.χ. η συνδεσιμότητα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών που θα «διευκολύνει» την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Το νέο ENRD βασίζεται στο τρίπτυχο: α) κεντρική δομή στις Βρυξέλλες, β) εθνικά και περιφερειακά δίκτυα, γ) εικονική αλλά δυναμική δομή (Internet). Τέλος, περιμετρικά, αλλά με ουσιώδες ρόλο βρίσκονται οι κοινωνικοί εταίροι, οι άνθρωποι στο πεδίο, οι εμπειρογνώμονες. Σχετικά με τη μελλοντική δομή ENRD, τόνισε ότι θα υπάρχει θεματική συγκέντρωση (ENRD & Δίκτυα), ευρεία διοίκηση (Ολομέλεια) αλλά και μια Εκτελεστική Επιτροπή για την άμεση επίλυση ζητημάτων. Επίσης τόνισε ότι είναι σημαντικό να «κεφαλοποιηθεί» η εμπειρία του LEADER. Εν γένει αναφέρθηκε ότι το δίκτυο είναι κάτι «δυναμικό» και πρέπει να αξιοποιηθεί η «συλλογική τεχνογνωσία-γνώση». Παρότρυνε για τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ και νέων εργαλείων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (μεταξύ εθνικών αρχών και δικαιούχων, εταίρων). Συμπερασματικά, αναφέρθηκε στη σημασία των Δικτύων ως προς τα 3

4 εξής: καταλύτες της καινοτομίας, «συγκεκριμενοποίηση» των ωφελειών τους (π.χ. δημιουργία κοινού πλαισίου κατανόησης), απλούστευση της πολιτικής, το δίκτυο είναι κάτι δυναμικό, ένα βασικό εργαλείο για την ΑΑ και την εδραίωση της «προσεγγισιμότητας» και συμμετοχής στην ευρωπαϊκή πολιτική. A Longo (νέος Δ/ντης ζητήματα ΑΑ και έρευνας στην DG AGRI) Τόνισε ότι στόχοι του ENRD για τη νέα προγραμματική περίοδο αποτελούν το να είναι διαδραστικό και προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα, καθώς και να υπάρξει διάδραση διασύνδεση με ανθρώπους των πόλεων. Οι παρουσιάσεις και τα αποτελέσματα της συνάντησης θα δημοσιευτούν στη σχετική ιστοσελίδα του ENRD (http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/enrd-finalevent/en/enrd-final-event_en.cfm ). 13th ENRD Coordination Committee A Longo (νέος Δ/ντης ζητήματα ΑΑ και έρευνας στην DG AGRI) Παρουσίασε τις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν καθώς και ότι θα γίνει περιγραφή της δομής και λειτουργίας του ENRD στη νέα περίοδο P. Petkov (εκπρόσωπος σημείο επαφής ENRD) Αναφέρθηκε στην τρέχουσα αποτίμηση της υλοποίησης των ΠΑΑ , σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Η τρέχουσα εφαρμογή πλησιάζει το 78% (δηλωμένες δαπάνες) σε ΕΕ (χαμηλότερη η Ελλάδα με απορρόφηση περί 60%) και απομένουν 33,4 δις διαθέσιμα για απορρόφηση με απορρόφηση για κάθε άξονα, 72% (1 ος ), 90%(2 ος ), 63% (3 ος ), 50% (4 ος ). Ενδεικτικά επιτεύγματα για κάθε άξονα αναφέρθηκαν τα εξής: α) Άξονας Ι: νέοι γεωργοί, σχέδια βελτίωσης, υποστηριζόμενες ΜΜΕ, δράσεις (125), β) Άξονας ΙΙ: κάλυψη 15Μ εκτάρια (211), 28Μ εκτ. (212), 43Μ εκτ. (214), γ) Άξονας ΙΙΙ: δράσεις (321), δράσεις υποστήριξης χωριών (322 βλ. κυρίως Γερμανία και Εσθονία). Όσον αφορά στην προετοιμασία των νέων ΠΑΑ: γίνεται η επίσημη υποβολή και έγκριση ΠΑΑ και αναμένονται 116 Προγράμματα (27 Εθνικά και 89 Περιφερειακά), ενώ 4 ΚΜ θα υποβάλλουν θεματικά υποπρογράμματα (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ρουμανία με καλυπτόμενα θέματα: ορεινές περιοχές, νέοι γεωργοί, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αγροδιατροφικές αλυσίδες κλπ). Σχετικά με το LEADER/CLLD, 17 KM θα εφαρμόσουν πολυταμεική προσέγγιση (ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΘΑ και δευτερευόντως ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) και 11 ΚΜ μονοταμειακή. Σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, 11 ΚΜ θα εφαρμόσουν (κυρίως guarantee, credit, interest rate), για 10 ΚΜ είναι υπό εξέταση και 7 ΚΜ δεν θα εφαρμόσουν. Η σχετική πληροφόρηση με τα παραπάνω βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ENRD (Rural development getaway, New period getaway). Σε σχετικό ερώτημα, απάντησε ότι 2 ΠΑΑ έχουν εγκριθεί και 30 ΠΑΑ έχουν υποβληθεί επισήμως, ενώ για τα υπόλοιπα ΠΑΑ τα σχετικά στοιχεία μπορεί να αλλάξουν. M. Gregory (Υπεύθυνος Σημείου Επαφής ENRD) Έκανε την αποτίμηση από 6 χρόνια εμπειρίας & λειτουργίας του ENRD ( ), η οποία ήταν νέα προσέγγιση. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: λειτουργία Θεματικών Ομάδων (υπό τη Συντονιστική επιτροπή ή την υπο-επιτροπή LEADER, άλλες ad hoc, λαμβάνοντας υπόψη και αιτήματα ΚΜ), δημιουργία θεματικών πρωτοβουλιών (Εθνικά Δίκτυα NRN), δημιουργία βάσης δεδομένων έργων (όχι αποθετήριο αλλά οδηγός βέλτιστων πρακτικών), δημιουργία βάσης δεδομένων για ΠΑΑ (εφαρμογή και αξιολόγηση), πραγματοποίηση 21 Συναντήσεων Εθνικών Δικτύων (αναφέρθηκαν ως δείγμα του ήθους επιπέδου αναγνώρισης τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από κοινού από ΠΑΑ Δίκτυα), πραγματοποίηση 6 προγραμμάτων «ίσου προς ίσον» κατάρτισης /Peer to peer Training modules, η σημασία της ιστοσελίδας του ENRD (π.χ. 15 θεματικές, 5 Getaways, έως επισκέψεις το μήνα το 2013), παραγωγή εκδόσεων σε «καίρια» ζητήματα (περιοδικές ή θεματικές π.χ. Public Goods In Agriclture), πραγματοποίηση 24 Σεμινάριων, 25 Συναντήσεις Επιτροπών (Συντονιστική και LEADER), 57 Ομάδες επισκεπτών στο Σημείο Επαφής ENRD, συμμετοχή ENRD σε 180 εθνικές συναντήσεις, πραγματοποίηση 50 ομάδων εργασίας και εργαστηρίων (working groups, workshops). Ειδικά αναφέρθηκε στη συνδρομή του ENRD στα ζητήματα: α) LEADER και τη συνεργασίας (κάλυψη 30% των θεματικών ζητημάτων και 50% των συνεδρίων, μεγάλη η προστιθέμενη αξία της προσέγγισης), β) την Αυτό-αξιολόγηση: αρχική αδυναμία του ENRD όταν το δίκτυο ξεκίνησε ως θεσμική υποχρέωση και δεν υπήρχε ακριβώς σχέδιο δράσης και ορισμός των ομάδων-στόχων (οι ενδιαφερόμενοι χρήστες των πληροφοριών πρέπει να εντοπιστούν καλύτερα π.χ. πολλοί αναζητούν πληροφόρηση για LEADER), αλλά υπήρξε στην πορεία βελτίωση και αύξηση των χρηστών και έδρασε ως πολλαπλασιαστής γνώσης. Επίσης σημαντική η συνεισφορά του ήταν σε διαδικασίες και ανάπτυξη εργαλείων αυτό-αξιολόγησης για την ΑΑ (θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων /policy makers) και να υπάρξει ενδυνάμωση και διάδοση των σχετικών εργαλείων σε εθνικό επίπεδο). Όσον αφορά τη συνδρομή των Εθνικών Δικτύων ΑΑ (NRN), ανέφερε ότι έδειξαν δέσμευση στην υποστήριξη της δικτύωσης και συμμετοχή στο ENRD καθώς και ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η διοικητική τους 4

5 ικανότητα και να αξιολογηθούν οι ανάγκες (needs assessment) που πρέπει να καλύψουν έτσι ώστε οι δομές στήριξής τους θα μπορούν να δράσουν ως πολλαπλασιαστές (multipliers) στη γνώση. Ως αναφορά στην αξιοποίηση κεφαλοποίηση της γνώσης του ENRD ανάφερε σχετικές δράσεις (Final Capitalization Projects: Ultra light, EAFRD Project Brochure, NRN Guidebook, ENRD Self Assesment Report, NRN & Leader Toolkit) Ως συστάσεις για τη βελτίωση στη δικτύωση ανέφερε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: περισσότερο έμφαση στα ενδιαφέροντα και όχι στη θεσμική προέλευση, περισσότερο άτυπη εθελοντική προσέγγιση, αύξηση της ενεργούς συμμετοχής από τις υποστηρικτικές δομές και μέλη Εθνικών δικτύων, έμφαση στα όρια και ευκαιρίες του κύκλου ζωής ενός έργου, καλλιέργεια του αισθήματος ιδιοκτησίας και δέσμευσης των συμμετεχόντων, δημιουργία πολλαπλής δικτύωσης (από κάτω προς τα πάνω και αντίστροφα), ανάγκη ορισμού των ενδιαφερομένων / target groups από την αρχή (επηρεάζει τη διάδοση της πληροφορίας), συνέργειες διαδικασιών (όχι διπλές εργασίες), χρήση και μεγιστοποίηση των «δυνατών σημείων» των εταίρων του δικτύου, υποχρεωτικότητα ή όχι δικτύωσης (βλ. LEADER σε παλαιότερες περιόδους) Σε σχετικό ερώτημα για τη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης του ENRD (χρήση ποσοτικών μεθόδων και στοιχείων, γιατί αυτό-αξιολόγηση και όχι εξωτερική αξιολόγηση;), δόθηκε απάντηση ότι έλαβαν υπόψη ποσοτικά στοιχεία (η τελική έκθεση 200 σελίδων έχει εκτεταμένη ανάλυση σε επιμέρους εργασίες, δράσεις, προϋπολογισμούς κλπ) και ότι έγινε με παρεμβάσεις των εταίρων (π.χ. DG AGRI), ενώ επιλέχθηκε η διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης, γιατί η δικτύωση αφορά «άυλες» παρεμβάσεις και επίσης δεν υπάρχουν ακόμη τελικά στοιχεία (ΠΑΑ υπό υλοποίηση). Έτσι δεν μπορούσε να γίνει πλήρης ανάλυση επιπτώσεων της δράσης του ENRD (impact assessment, ex post), ενώ στόχος ήταν η παροχή έγκαιρης πληροφόρησης για τη προετοιμασία της νέας περιόδου. Ειδικά, ο κ. Α.Logo (νέος Δ/ντης ζητήματα ΑΑ και έρευνας στην DG AGRI) ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μια πλήρως τεκμηριωμένη ποσοτική αξιολόγηση αλλά μια πιο ευέλικτη μορφή με στόχο να αποτιμηθεί η εμπειρία του δικτύου και να «προσδιοριστεί προσανατολιστεί» το δίκτυο για το μέλλον. Επίσης η κα Α. Zona (εκπρόσωπος DG AGRI) ανέφερε ότι μια τυπική αξιολόγηση της δικτύωσης δεν είναι εύκολη και για αυτό επιλέγηκε η αυτόαξιολόγηση σε επίπεδο δικτύων (Ευρωπαϊκό και εθνικά), ενώ είναι υπό εξέλιξη σχετικό πλαίσιο μεθοδολογία για την αξιολόγηση των δικτύων (τυπική, εξωτερική κλπ) και θα αναπτυχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Στο σημείο αυτό υπήρχε παρέμβαση από ΚΜ για το ENRD: α) Ιταλικό ΕΑΔ: Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς τα εξής: 1) πιο διαδραστικό μοντέλο, προγραμματισμός ενεργειών, αίσθηση συμμετοχής από εταίρους στις εργασίες, παραγωγή «προϊόντων» - υλοποίηση αποτελεσματικότητα, 2) προσανατολισμός σε αποτελέσματα διοικητική ικανότητα, ξεκάθαρα αποτελέσματα, 3) διάδραση μεταξύ επίπεδων δικτύων (ENRD, NRNs εθνικά δίκτυα ΑΑ, άλλα εθνικά δίκτυα), β) Γαλλικό ΕΑΔ: εξέφρασαν ικανοποίηση με υφιστάμενη δομή και εκπροσώπηση εθνικών αναγνωρισμένων δομών και την μεταξύ τους ανταλλαγή ιδεών (εξέφρασαν και ορισμένες ανησυχίες για το πλαίσιο εκπροσώπησης σε μελλοντική δομή ENRD) M. Gregory (Υπεύθυνος Σημείου Επαφής ENRD) Έκανε αποτίμηση των εργασιών Συντονιστικής επιτροπής, αναφέροντας ενδεικτικά το καθεστώς εκπροσώπησης (71 μέλη, με 50 συμμετοχές ανά συνεδρίαση και πραγματοποίηση 13 συναντήσεων) και το καθεστώς εργασιών της (ανασκόπηση εργασιών και αποφάσεις για νέο πλάνο εργασιών, λήψη αποφάσεων για σύσταση ομάδων εργασιών, εργαστηρίων κλπ, πραγματοποίηση επισκόπηση της εφαρμογής των ΠΑΑ). Στο σημείο αυτό έγινε συζήτηση για τα δυνατά και αδύνατα σημεία της λειτουργίας της Επιτροπής Συντονισμού κατά την περίοδο οπότε και αναφέρθηκαν τα εξής: Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Focus Groups & Θεματικές συναντήσεις και εργασίες Ρυθμός και συνέπεια εργασιών Συμμετοχή ΔΑ και δικαιούχων και διάδραση μεταξύ τους, ευρήτητα στις εκφραζόμενες απόψεις Διάδοση πληροφόρησης άτυπης και τυπικής σε επίπεδο ΚΜ Συντονισμός μεταξύ επιτροπής και υποεπιτροπών Συμμετοχή και άλλων Ταμείων και εταίρων, δυσκολία συμμετοχής στο πλάνο εργασιών Διαθεσιμότητα πληροφορίας πριν τις συναντήσεις Λιγότερος ενθουσιασμός σε σχέση με το ξεκίνημα της λειτουργίας του M. Langemeyer (Εκπρόσωπος DG AGRI) Παρουσίασε τη νέα Δομή του Δικτύου ENRD κατά την περίοδο , αναφέροντας τα εξής: 5

6 Ολομέλεια (ENRD Assembly): Συμμετοχή από ΔΑ, οργανισμοί ΕΕ, ΟΤΔ, Δίκτυα, Εκπρόσωποι Κοινωνίας των Πολιτών, Σύμβουλοι, ερευνητικοί οργανισμοί κλπ. Θα συστήνει θεματικές ομάδες (π.χ. Leader, innovation) Συντονιστική Επιτροπή (Steering Group): θα είναι πιο επιχειρησιακή/operational (60-70 μέλη), συμμετοχή από ΚΜ, οργανισμοί ΕΕ, αξιολογητές, ερευνητικοί οργανισμοί, Οργανισμοί LEADER κλπ. 3 Υποστηρικτικές Δομές: Help Desk Evaluation, ENRD Contact Point, EIP Service Point. Η σύμβαση για το νέο Σημείο Επαφής του ENRD θα υπογραφεί το Σεπτέμβριο 2014 (η ιστοσελίδα θα «παγώσει» προς το παρόν και θα ανανεωθεί με την υπογραφή της νέας σύμβασης νέο σημείο επαφής). M. Gregory (Υπεύθυνος Σημείου Επαφής ENRD) Συντόνισε συζήτηση σχετικά με ποιες θεματικές ενότητες που θα πρέπει να εστιάσει αναπτύξει το ENRD στη νέα περίοδο , οπότε και αναφέρθηκαν τα εξής θέματα: CLLD multi-fund Common Digital Content Δικτύωση & Συνεργασία σε όλα τα επίπεδα (ΕΕ, Εθνικά) Συνεργασία (Άρθρο 35) Θεματικά Υπο-προγράμματα ΠΑΑ Συνδέσεις αστικών και μη περιοχών Από την Ελληνική συμμετοχή υποβλήθηκαν γραπτώς τα εξής θέματα: Performance & assessment framework, Managerial tasks and simplification, Rural business. Οι παρουσιάσεις και τα αποτελέσματα της συνάντησης θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Συντονιστικής Επιτροπής του ENRD (http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-andmeetings/committees/coordination-committee/en/13th_cc_meeting_en.cfm), ενώ μέχρι 15 Ιούνιου 2014 μπορούν οι μετέχοντες να απαντήσουν σε σχετική έρευνα για προτεινόμενα θέματα που μπορεί να αναπτυχθούν από ENRD στη νέα προγραμματική περίοδο ( ). 12th Leader Subcommittee M. Brakalova & E. Ocsko (Εκ μέρους του Σημείου Επαφής ENRD) Παρουσίασαν τα βασικά επιτεύγματα της υλοποίησης του LEADER κατά την περίοδο , αναφέροντας ενδεικτικά ότι σήμερα έχουν δημιουργηθεί ΟΤΔ (από 651 το 2007), καλύπτοντας 77% της ευρωπαϊκής επικράτειας, αλλά εξέφρασαν προβληματισμό ως προς την απορρόφηση καθότι δηλωμένες δαπάνες είναι 214 εκατ. (α τρίμηνο 2014) και αν θα προλάβουν να φθάσουν τα 439 εκατ. ως το τέλος της περιόδου (ο άξονας 4 έχει τις λιγότερες δηλωμένες δαπάνες 46% ΜΟ, με την Ολλανδία 76% και την Ελλάδα 15% στις αρχές του 2014). Ειδικά για το Μέτρο της Συνεργασίας (421), αναφέρθηκαν σε σχετικές έρευνες που διεξήγαγε το ENRD: α) Κατάσταση Υλοποίησης State of play μέσω 2 ειδών ανάλυσης (δεδομένα - ποσοτική και «σε βάθος» με συνεντεύξεις κλπ) με σκοπό την κατανόηση του πλαισίου των έργων διακρατικής συνεργασίας και β) της έκδοσης ΤΝC at glance με παρουσίαση των πιο πρόσφατων δεδομένων υλοποίησης (SFC). Σχετικά συμπεράσματα που προέκυψαν για τα έργα είναι τα εξής: ποσοστό συγχρηματοδότησης 50-50%, μέσος προϋπολογισμός 70 εκατ., μέσης διάρκειας 19 μηνών και με συμμετοχή κατά ΜΟ 2,5 ΟΤΔ. Μεταξύ των χωρών υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ως προς την υλοποίηση (1 έργο με συντονιστή την Ελλάδα, 0,8 έργα /ΟΤΔ στην Ελλάδα έως 4,6 έργα/οτδ στο Λουξεμβούργο). Επίσης υπάρχει έντονη διακύμανση στην απορρόφηση δαπανών διαχρονικά ( ), κάτι που δικαιολογείται από τον χρόνο και την προετοιμασία που απαιτούν. Τέλος υπάρχει σύνδεση μεταξύ του είδους ενεργειών και προϋπολογισμού έργων (όσο μεγαλύτερα έργα τόσο μικρότερο ποσοστό έχει η προετοιμασία) όπως και ότι με βάση τα πρόσφατα στοιχεία περί το 50% των έργων συνεργασίας (διακρατική και μη) είναι υπό εξέλιξη. Εν γένει διαπιστώσεις για τη συνεργασία ήταν οι εξής: ύπαρξη διαφορών μεταξύ χωρών & ανάγκη για καθοδήγηση και υποστήριξη παροχή βοήθειας στην προπαρασκευή τους (υποτιμάται ο χρόνος προετοιμασίας από ΟΤΔ), ανάγκη για ευθυγράμμιση των έργων συνεργασίας με τοπικές ανάγκες, οι άτυπες δομές βοηθούν, η συμμετοχή των ΟΤΔ εξαρτάται από την εμπειρία τους και τις «γλωσσικές» ικανότητες τους και οι ΟΤΔ έχουν περιορισμένη εμπειρία στην πολυταμειακότητα. Εν κατακλείδι, αναφέρθηκαν στην ανάγκη βελτίωσης την περίοδο ( π.χ. ανταλλαγή Peer to Peer exchange, εναρμόνιση διαφορετικών πλαισίων ΚΜ, αξιολόγηση των επιτευγμάτων των έργων). Σε σχετικά ερωτήματα από ΚΜ (βλ. Δανία, Ιταλία) για καθυστερήσεις στην υλοποίηση και τις πληρωμές (π.χ. από Αρχές πληρωμής), αναφέρθηκε ότι σε επίπεδο κανονισμών έχει ληφθεί κάποια μέριμνα για επιτάχυνση (π.χ. σε περίπτωση επιλογής έργων συνεργασίας από ΔΑ θα πρέπει να υπάρχει δημοσιότητα των όρων επιλεξιμότητας και κάθε έγκριση απόρριψη θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός 4 μηνών), αλλά εν γένει υπάρχει ανάγκη απλούστευσης (βλ. η Γαλλία έχει απλουστεύσει κάποιες διαδικασίες π.χ. έγκριση από Αρχή Πληρωμής για έργα συνεργασίας) 6

7 και ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί συνήθως η συνεργασία «αφήνεται» στο τέλος της στρατηγικής και της περιόδου. Επίσης παρουσίασαν βασικά στοιχεία από το σχεδιασμό του LEADER από τα ΚΜ στη νέα προγραμματική περίοδο , με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε από το ENRD (μερική πληροφόρηση - στοιχεία υπό αίρεση καθότι ο σχεδιασμός είναι υπό εξέλιξη και δεν απάντησαν όλα τα ΚΜ και σε όλα τα ερωτήματα) με τα εξής στοιχεία: Στόχοι LEADER: Θ9 (όλα τα ΚΜ), Επιχειρηματικότητα (Πολωνία, ΕΕ, Λιθουανία), Διακυβέρνηση από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση (Ρουμανία, Δανία, ΕΕ), Νέοι, Περιβάλλον ( Ουγγαρία, Ισπανία, Δανία), Μεταφορά Καινοτομίας (Αγγλία). Επιμέρους στόχοι LEADER: Διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων & γεωργικών εκμεταλλεύσεων (περισσότερα ΚΜ), αγροτουρισμός και δράσεις για προώθηση πολιτισμού και παράδοσης βλ. Άρθρο 20 (περισσότερα ΚΜ), δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών (Σκωτία, Πορτογαλία, Τσεχία), Εξασφάλιση πολυταμειακότητας (Πορτογαλία, Βέλγιο). Προϋπολογισμός LEADER: 9% του ΠΑΑ (ΜΟ, με μικρές αυξήσεις ανά ΚΜ π.χ. Ρουμανία ή μειώσεις π.χ. Τσεχία), με ελάχιστο προϋπολογισμό 1-4 εκατ. /ΟΤΔ (ΜΟ 3 εκατ. ) ο οποίος θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως: ποιότητα στρατηγικής, εύρος περιοχής, αριθμός κατοίκων περιοχής, καθήκοντα ΟΤΔ - ελάχιστο μόνιμο προσωπικό. Προϋπολογισμός για λειτουργικά εμψύχωση: εν γένει αυξήθηκε σε 25% (περισσότερα ΚΜ) αλλά ορισμένα ΚΜ το μείωσαν (18% Αγγλία) ή τον διατήρησαν τον ίδιο (20%, ΕΕ, Λιθουανία, Πορτογαλία). Επίσης η τάση είναι να υπάρχει απλούστευση (προπληρωμές, απλουστευμένα κόστη). Κριτήρια Περιοχών ΟΤΔ : α) Όρια πληθυσμών: τα περισσότερα ΚΜ διατήρησαν τα όρια του Κανονισμού, αν και μερικά ζήτησαν εξαιρέσεις (βλ. Βέλγιο, Δανία: αύξηση ανώτερου ορίου), β) Ελάχιστος Αριθμός Κοινοτήτων: τουλάχιστον 2 (Πολωνία), 3 (ΕΕ, Φιλανδία, μια τουλάχιστον αγροτική), 4 (Ουγγαρία), γ) Όρια Πληθυσμών Κοινοτήτων: μέχρι κάτοικοι (Λιθουανία), (Τσεχία), (Φιλανδία, Βέλγιο), δ) Όρια πληθυσμιακής πυκνότητας: π.χ. 350 κάτοικοι / τχμ (βλ. Βέλγιο), ε) Ποσοστό κάλυψης περιοχών : περί το 95% με τα περισσότερα ΚΜ να «αυξάνουν» τις περιοχές αλλά και κάποια ΚΜ να τις περιορίζουν (π.χ. Λιθουανία). Εκτιμώμενος Αριθμός ΟΤΔ: σε επίπεδο ΕΕ ίδιος (26), αλλά στα ΚΜ έντονες αυξομειώσεις, για ορισμένα ΚΜ υπήρχε τάση για «συγκέντρωση» και περιορισμό του αριθμού των ΟΤΔ (βλ. Πολωνία, Πορτογαλία, Λιθουανία) ενώ σε άλλα ΚΜ αύξηση αυτών (Τσεχία, Δανία) και βέβαια είναι καλό να υπάρξει αναδιοργάνωση των υφιστάμενων ΟΤΔ. Προπαρασκευαστική βοήθεια: χρόνος , ΤΒ ή ΠΑΑ , εύρος προϋπολογισμού χιλ., χρήση κατ αποκοπή ποσών. Πρέπει να δοθεί προσοχή στη 2πλή χρηματοδότηση. Επιλογή ΟΤΔ: φαίνεται καλός ο προγραμματισμός, τα περισσότερα ΚΜ εντός 2015 (αναλόγως με την έγκριση ΣΕΣ και ΠΑΑ). Η Ουγγαρία μέχρι Σκωτία και Φιλανδία είναι ήδη έτοιμες να επιλέξουν. Νέα «στοιχεία» LEADER στα ΚΜ: έμφαση στην επίβλεψη και αυτό αξιολόγηση (Λιθουανία, ΕΕ), βελτίωση κριτηρίων επιλογή ΟΤΔ (Πολωνία), Αλλαγές στην υλοποίηση (ηλεκτρονικό σύστημα On line, κοινά κριτήρια μεταξύ ταμείων βλ. Ουγγαρία, απλούστευση π.χ. umbrella projects & απλουστευμένα κόστη στην Πολωνία), αναμόρφωση στη νομοθεσία των ΟΤΔ (Πολωνία, Ισπανία), έμφαση στην εμψύχωση (Αγγλία), επιτάχυνση διαδικασίας επιλογής έργων. Στο σημείο αυτό υπήρξε παρέμβαση από COPEGA, ότι διαφωνούν να ενταχθούν περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, γιατί θα χαθεί ο αγροτικός χαρακτήρας του LEADER, έστω και αν υπάρχουν συνέργειες με την ενσωμάτωση αστικών κέντρων. P. Dimitrova (Εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Βουλγαρίας) Μίλησε για την εμπειρία παροχής προπαρασκευαστικής υποστήριξης στο LEADER κατά την περίοδο (υπομέτρο 432-1) που στόχο είχε την αύξηση της διοικητικής ικανότητας και την κατάρτιση υπευθύνων ΟΤΔ. Προκηρύχτηκε σε 2 φάσεις. και υποβλήθηκαν 136 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν 102 και εντέλει εφαρμόστηκαν 90, με ΜΟ προϋπολογισμού 80 χιλ. και διάρκεια 1,5 έτη. Για την νέα περίοδο , θα εφαρμοστεί ξανά προπαρασκευαστική βοήθεια για να διευκολύνουν τις τοπικές κοινότητες, ειδικά αυτές που δεν έχουν εφαρμόσει LEADER (33 έχουν εφαρμόσει, 2 δεν έχουν εφαρμόσει), με δύο είδη δικαιούχων (νέες: Start up kit για δημιουργία εταιρικής σχέσης και πιλοτικά έργα, παλιές: κανονική προετοιμασία μελέτες κλπ καθότι οι υπάρχουσες ΟΤΔ δεν έχουν πόρους για προετοιμασία). Σχετικά με τους κανόνες θα ισχύσουν τα εξής: ι) επιλεξιμότητα: περιοχή χιλ κάτοικοι, υποβολή συμφωνίας δημιουργίας εταιρικής σχέσης μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, μη κερδοσκοπική μορφή, αποδεδειγμένη ικανότητα (τεχνική, προσωπικό), ιι) επιλογής: συνοχή και «ικανότητα» περιοχής, ποιότητα της τοπικής εταιρικής σχέσης και των προτεινόμενων έργων, ικανότητα εφαρμογής. Θα προκηρυχθεί από τη ΔΑ με προϋπολογισμό έργων (εν γένει μείωση πόρων), αμέσως μετά την 7

8 έγκριση του νέου ΠΑΑ και ο χρόνος υλοποίησης δεν θα ξεπερνά τους 12 μήνες (νέες ΟΤΔ) και τους 6 μήνες (υφιστάμενες ΟΤΔ). Α. Prior (Rural Communities Policy Unit, Σκωτία) Μίλησε για την παροχής προπαρασκευαστικής υποστήριξης στο LEADER την νέα περίοδο στη Σκωτία. Εν γένει υπάρχουν 21 ΟΤΔ από την περίοδο και χρησιμοποιούν υφιστάμενη ΤΒ αλλά θα γίνει χρήση και πόρων νέας περιόδου για υφιστάμενες ΟΤΔ (πρόσκληση ΟΤΔ για εκτιμήσεις ως προς τις ανάγκες χρηματοδότησής τους). Επίσης διοργανώθηκαν συναντήσεις workshops, ενώ θα υπάρξει πολυταμειακή προσέγγιση (περισσότερες ΟΤΔ θα εφαρμόσουν μαζί ΕΓΤΑ & ΕΤΘΑ). Υπολογίζουν ότι το Σεπτέμβρη θα υποβληθούν οι τοπικές στρατηγικές έτσι ώστε τον Ιανουάριο 2015 να έχουν εγκριθεί. D. Wilford (Rural Communities Policy Unit, Ηνωμένο Βασίλειο) Για την παροχής προπαρασκευαστικής υποστήριξης στο LEADER, θα γίνει χρήση υφιστάμενης ΤΒ μέσω σχετικής πρόσκλησης (περί 40 χιλ. ανά ΟΤΔ) και προς τις υφιστάμενες ΟΤΔ, αλλά υπήρχαν αντιρρήσεις ότι ευνοούν υφιστάμενες, οπότε για να υπάρξει «ισονομία» στην υποστήριξη θα πρέπει να υπάρχει ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά ΟΤΔ. Επίσης θα έχουν ένα εθνικό πλαίσιο για LEADER στην επόμενη προγραμματική και τι περιμένουν από ΟΤΔ. Σχετικά με την προετοιμασία και την υλοποίηση του CLLD, υπάρχουν καθυστερήσεις. Εκπρόσωπος Πολωνίας Θα έχουν πολυταμειακή προσέγγιση στη νέα περίοδο και θα βγει εναρμονισμένη πρόσκληση και για τα 3 ταμεία (ΕΚΤ, ΕΤΘΑ, ΕΓΤΑΑ). Σχετικά με την παροχή προπαρασκευαστικής βοήθειας, αν και έχει εξασφαλιστεί η παροχή της από κάθε ταμείο ξεχωριστά, 1 ταμείο θα τη χρηματοδοτήσει για κάθε τοπική στρατηγική. Επίσης θα γίνει χρήση υφιστάμενης ΤΒ για προπαρασκευή π.χ. για κατάρτιση. A. Wehmeyer (Εθνικό Δίκτυο ΑΑ, Γερμανία) Σχετικά με την υποστήριξη του LEADER από πλευράς ΕΑΔ (NRN), εξέδωσαν Οδηγό Αυτό-αξιολόγησης (Handbook self-evaluation) για τις ΟΤΔ για να μπορούν να γνωρίζουν τους στόχους τους και να επικοινωνούν την επιτυχία τους. Η συγγραφή του σχετικού οδηγού ξεκίνησε το 2011 και τελείωσε το 2014 (αφού έγινε και δοκιμή σε 9 ΟΤΔ, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων). Καλύπτει 3 Θεματικούς τομείς (Περιεχόμενο στρατηγικής, διαδικασίες και εταιρική δομή, διαχείριση από ΟΤΔ), ενώ θα γίνουν σχετικά θεματικά εργαστήρια για την αυτό-αξιολόγηση ώστε να εκπαιδεύσουν τις ΟΤΔ για να βρουν στόχους και δείκτες για τις νέες τοπικές στρατηγικές. Εν γένει για την υποστήριξη της προετοιμασίας του LEADER στη νέα προγραμματική περίοδο , αναφέρθηκαν οι εξής δράσεις: α) διοργάνωση εθνικής συνάντησης για LEADER (2014) για ζητήματα όπως η συνεισφορά του LEADER στις οριζόντιες στρατηγικές ΑΑ, η διακρατική συνεργασία, η ανάπτυξη ιστοσελίδας και η χρήση των κοινωνικών δικτύων, β) Διοργάνωση εργαστήριου : LEADER και Γεωργία είναι δυνατόν; (δεν είναι πάντα εύκολος ο συνδυασμός), γ) διοργάνωση συναντήσεων και καταρτίσεων για ανάπτυξη ικανοτήτων προσωπικού ΟΤΔ σύμφωνα με ανάγκες ΟΤΔ (βλ. Study trips, expert talks, fairs, conferences). T. Nilsson (Εθνικό Δίκτυο ΑΑ, Σουηδία) Σχετικά με την υποστήριξη του LEADER από πλευράς ΕΑΔ (NRN), την περίοδο δημιούργησαν σχετική συντονιστική επιτροπή για LEADER (με συμμετοχή 12 εκπροσώπων από ΟΤΔ). Ενόψει της πολυταμειακότητας στη νέα περίοδο , θέλουν να την αναβαθμίσουν και να την επεκτείνουν (CLLD Coordination Group) και να μετέχουν και άλλα ταμεία, εκπρόσωποι γεωργών, εκπρόσωποι κοινοτήτων. Στόχοι θα είναι: α) η ανταλλαγή γνώσης οριζόντια μεταξύ εταίρων, β) η κάθετη γνώση μεταξύ ΟΤΔ και άλλων εθνικών οργανώσεων, γ) η υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας, δ) να είναι εταίρος διαλόγου με ΔΑ. Στο σημείο αυτό υπήρξαν και άλλες παρεμβάσεις και ερωτήματα από ΚΜ, αναφέροντας ενδεικτικά τα εξής: Η Αυστρία δήλωσε αν είναι αποδεκτό να μην δώσει προπαρασκευαστική υποστήριξη από ΠΑΑ (μόνο τρέχουσα ΤΒ), λαμβάνοντας απάντηση από την DG AGRI ότι η προπαρασκευαστική βοήθεια αν και είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τους κανονισμούς, δεν αναφέρεται η πηγή (π.χ. ΤΒ) και ότι καταρχήν η DG AGRI θα κάνει αποδεκτό το σχετικό αίτημα. Η Ισπανία ρώτησε ποιες ΟΤΔ είναι επιλέξιμες (υφιστάμενες ή μη), λαμβάνοντας την απάντηση από τη DG AGRI ότι είναι επιλέξιμες και οι υφιστάμενες ΟΤΔ, αλλά σε μερικά ΚΜ και τα νέα ΠΑΑ δεν είναι επιλέξιμες, αν και αυτό δεν εκφράζει πρόθεση της ΕΕ. Από πλευράς Γαλλίας τέθηκε ερώτημα σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση (αν αυτή δίδεται από τη ΔΑ δηλαδή είναι εγγυημένη ή αυτή πρέπει να καταβληθεί από τις ΟΤΔ) (και η Δανία εξέφρασε ίδιο ερώτημα ως προς τη πηγή της Εθνικής Δημόσιας Συμμετοχής :προέρχεται από Εθνικές αρχές, περιφερειακές αρχές ή τις ίδιες τις ΟΤΔ;) για να υπάρξει απάντηση από τη DG AGRI ότι η δημόσια χρηματοδότηση εν γένει είναι εγγυημένη αλλά σε μερικά ΠΑΑ πρέπει να καταβληθεί από τις ΟΤΔ. 8

9 Επίσης υπήρξε ερώτημα αν η ΔΑ μπορεί να είναι δικαιούχος της προπαρασκευαστικής βοήθειας για κάποιες δραστηριότητες π.χ. ενημέρωση, κατάρτιση, λαμβάνοντας απάντηση από τη DG AGRI ότι μπορεί να είναι δικαιούχος. Από πλευράς ELARD, έγινε ερώτημα σχετικά με το αν θα είναι επιλέξιμη δαπάνη η δικτύωση των ΟΤΔ και οι σχετικές δαπάνες ΟΤΔ (συνδρομή) για συμμετοχή στο ELARD, καθότι τώρα χρησιμοποιείται ΤΒ υφιστάμενων ΠΑΑ (υπολείμματα), με απάντηση από τη DG AGRI ότι θα είναι επιλέξιμη στο λειτουργικό κόστος ΟΤΔ ως κόστος δημοσίων σχέσεων. Από πλευράς Euromontana τέθηκε το ερώτημα αν το Εθνικό Ποσοστό Συγχρηματοδότησης μπορεί να καλύπτεται και από ιδιωτική χρηματοδότηση (πέραν από δημόσια εθνική δαπάνη) έτσι ώστε να δίδονται κίνητρα από ΕΕ όταν εφαρμόζεται και στηρίζεται το Leader. Η DG AGRI δήλωσε ότι η ιδιωτική συμμετοχή για δημόσια συγχρηματοδότηση δεν λογίζεται σε επίπεδο μέτρου (μπορεί σε μερικά επίπεδο έργου) Η Εσθονία εξέφρασε ερώτημα για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις (study tours) αν είναι αποδεκτές για την υποστήριξη των ΟΤΔ (πολλές φορές μη αποδεκτά από Ελ. Συνέδριο), με απάντηση από τη DG AGRI ότι θα πρέπει να αξιολογείται το αποτέλεσμα σε σχέση με τους στόχους και σε ποιο πλαίσιο οργανώνονται (π.χ. διακρατική, κατάρτιση κλπ). Επίσης σε σχετικό ερώτημα από εκπρόσωπο Εσθονικής ΟΤΔ για το αν καλύπτονται λειτουργικά κόστη (π.χ. δικτύωση κινητοποίηση για έργα) των ΟΤΔ μέσω της υλοποίησης, η DG AGRI απάντησε ότι οι ΟΤΔ μπορούν να είναι δικαιούχοι στην υλοποίηση LEADER π.χ. έργα ομπρέλα, συνεισφέροντας στην κινητοποίηση των τοπικών πληθυσμών επιχειρήσεων Η CEJA (European Council of Young Farmers) έδωσε έμφαση στη συμμετοχή των νέων εν γένει στο LEADER και ειδικά στην διακρατική συνεργασία, όπως και στην ανάγκη σύνδεσης αγροτικού τομέα με LEADER (δεν γίνεται πάντα και συμμετοχής εκπροσώπων του (π.χ. νέοι αγρότες) και στα εθνικά δίκτυα. Κάποια εκπρόσωποι ΚΜ και οργανώσεων αναφέρθηκαν στη κοινωνική διάσταση του LEADER (βλ. Πολωνία: κοινωνική ενσωμάτωση και καινοτομία, Ιταλία: κοινωνική ενσωμάτωση και απομονωμένες κοινότητες, ΕFFAT: ικανότητα των αγροτικών περιοχών και δραστηριοτήτων να προσφέρει σε κοινωνικά ζητήματα). Σχετικά με το CLLD, επισημάνθηκε η ανάγκη ύπαρξης συντονισμού καθώς και παρακολούθησης (follow up) για την εφαρμογή, τα προβλήματα κλπ. Οι παρουσιάσεις και τα αποτελέσματα της συνάντησης θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Υπο- Επιτροπής LEADER (http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/committees/leadersubcommittee/en/12st-leader-subcommittee_en.cfm), ενώ μέχρι 15 Ιούνιου 2014 μπορούν οι μετέχοντες να απαντήσουν σε σχετική έρευνα για την αξιολόγηση του έργου της Υπο-Επιτροπής (12 η συνάντηση) όπως και πως μπορεί να συνεισφέρει το ENRD στο LEADER στη νέα προγραμματική περίοδο ( ). Οι συμμετέχοντες ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ε ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α (υπογεγραμμένο) (υπογεγραμμένο) Π. ΜΟΥΧΑΣ Ε. ΜΠΑΚΑΛΗ 9

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 9 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 9 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 9 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Στις 14 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 9 η συνάντηση της Συντονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009 Η 3 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί τον 3 ο Στόχο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες πραγµατοποιήθηκε η ανάληψη της Προεδρίας της ELARD (European LEADER Association for Rural Development) από το Ελληνικό ίκτυο LEADER για την περίοδο που

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας Αθήνα, Ιούλιος 2013 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Αγροτικής Παραγωγής για Νέους 27-29 Σεπτεμβρίου, Κέντρο της Γης, Ίλιον Αγροτική Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα