ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 2-3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Προγράμματα Συναντήσεων (1-3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 2-3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Προγράμματα Συναντήσεων (1-3)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » ΜΟΝΑΔΕΣ Α ΚΑΙ Ε Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Τ.Κ.: Αθήνα Πληροφορίες: Π. Μούχας, Ε. Μπακάλη Τηλέφωνο: , Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: Ειδικό Γραμματέα κ. Δ. Ιατρίδη KOIN ( ): α) Γενικό Γραμματέα κ. Μ. Κορασίδη β) Προϊστάμενο ΕΥΔ ΠΑΑ κ. Ν. Μανέτα γ) ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδες Α & Ε δ) ΕΥΕ ΠΑΑ, Μονάδα Β6 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με το ρόλο της Δικτύωσης για τις αγροτικές περιοχές και πολιτικές ("Connecting rural Europe: Learning from the past, preparing for the future") 13η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 12η Συνάντηση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Προγράμματα Συναντήσεων (1-3) ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 2-3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Seminar: Connecting rural Europe: Learning from the past, preparing for the future ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ J. Plewa (Νέος Γ.Δ/ντης DG AGRI): Ανάφερε ως πορίσματα από τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) τα εξής: 1) τη συνεισφορά στην ανταλλαγή ιδεών και την παροχή εργαλείων, οποία τυγχάνει αναγνώρισης από τα ΚΜ 2) την ανάγκη αυξημένης συμμετοχής, συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ ENRD και των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (NRNs). Ως προκλήσεις των Δικτύων για τη νέα προγραμματική περίοδο ανάφερε: 1) τις συνέργειες μεταξύ των Ταμείων και τις εδαφικές προκλήσεις (π.χ. CLLD), 2) τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 2 Πυλώνων της ΚΑΠ (π.χ. νέοι αγρότες, αγροδιατροφικές αλυσίδες), 3) την ανάγκη απλούστευσης (βλ. error rate). Παρουσίασε δε τον νέο Διευθυντή για ζητήματα ΑΑ και έρευνας στην DG AGRI, κ. A. Longo. M. Gregory (Συντονιστής, Υπεύθυνος του Σημείου Επαφής ENRD) Σχετικά με τη θεματολογία του συνεδρίου, αναφέρθηκε ότι θα δοθεί έμφαση στα παραδείγματα, τη συμμετοχή από ΚΜ και άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα. F. Cossu (Εκ μέρους του Σημείου Επαφής ENRD) Παρουσίασε βασικά επιτεύγματα και στοιχεία από το ENRD και τα NRNs την περίοδο , τα οποία έφθασαν σε σημείο ωρίμανσης. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στη βάση δεδομένων για την ΑΑ που δημιούργησε το ENRD, μέσω της οποίας γίνεται παρουσίαση και επεξεργασία στοιχείων εφαρμογής ΠΑΑ και σχετικών βέλτιστων πρακτικών. Επίσης αναφέρθηκε στη «ζώσα» ανταλλαγή τεχνογνωσίας π.χ. μέσω συναντήσεων και ομάδων εργασίας, σεμιναρίων σε πληθώρα θεμάτων. Τέλος βασικό «εργαλείο» αποτελεί η «ιστοσελίδα» του δικτύου που «εμπλουτίσθηκε» σε περιεχόμενο και γλώσσες. V. Dumont (Εκ μέρους του Δικτύου Αξιολόγησης ENRD) Ανέλυσε τη δομή του Δικτύου Αξιολόγησης το οποίο αποτελείται από μια ομάδα εργασίας στις Βρυξέλλες και Εθνικούς Εμπειρογνώμονες στα ΚΜ. Στόχος του δικτύου ήταν η βελτίωση και η παροχή εργαλείων για 1

2 την αξιολόγηση, ενώ αναφέρθηκε σε 3 πεδία εργασιών: α) Λειτουργία ως Σημείου Επαφής (παρήγαγαν 14 Κείμενα Εργασίας και συνεργάστηκαν με 2200 ειδικούς, συμμετέχοντες. Δόθηκε έμφαση στις «επιπτώσεις» της ΑΑ), β) Παροχή Τεχνικής Βοήθειας (παροχή εκπαίδευσης και δημιουργία διοικητικής επάρκειας για την αξιολόγηση, απάντηση σε ερωτήσεις ΚΜ, συγκέντρωση καλών πρακτικών, επισκέψεις σε ΚΜ) γ) Διάδοση Γνώσης (κυρίως μέσω δικτύου ή σεμιναρίων). P. Elouna (Εκ μέρους του Σημείου Εξυπηρέτησης EIP AGRI) Επισήμανε ότι είναι η πιο πρόσφατη δομή του ENRD. Αναφέρθηκε στον ρόλο του δικτύου EIP AGRI, τη συμβολή του στη δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων στα ΚΜ και ότι εν γένει στόχος θα είναι να «διευκολύνει» και να «διασυνδέει» τα ΚΜ, ενώ θα χρειαστεί τη συνεισφορά τους. Σχετικά με την ιστοσελίδα, επισήμανε ότι θα είναι το «one stop shop» της καινοτομίας και ότι θα λειτουργήσει από τον Ιούλιο 2014, ενώ χρειάζεται να συνδεθεί με υπάρχουσες ιστοσελίδες και βάσεις. Αναφέρθηκε στο «εργαλείο» Multipliers toolkit το οποίο θα έχει έτοιμα «εργαλεία» για τη διάδοση της καινοτομίας (βλ. γραφικά, άρθρα). Τέλος επισήμανε ότι οι Επιχειρησιακές Ομάδες θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των ΠΑΑ (προς το παρόν δεν έχει δημιουργηθεί κάποια ακόμα σε επίπεδο ΕΕ), ενώ στο πλαίσιο του Horizon ή άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καινοτομίας θα αναπτυχθούν θεματικές ομάδες. N. Prouheze (Εκπρόσωπος του Γαλλικού NRN) Παρουσίασε τη δομή του Γαλλικού ΕΑΔ (1 εθνικό και 26 περιφερειακά), την οποία θα διατηρήσουν με κάποιες αλλαγές και στη νέα περίοδο και τη δράση του Εθνικού Δικτύου. Σε σχέση με το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά δίκτυα ΑΑ, αποτίμησε ως πολύ χρήσιμη τη συνεισφορά τους σε δράσεις όπως ο εντοπισμός καλών παραδειγμάτων σε άλλες χώρες, η υποστήριξη της συνεργασίας στο LEADER, η ανάπτυξη σχετικών εργαλείων (π.χ. thematic focus group, cooperation fairs & offers appointments). Για την επόμενη περίοδο, έκανε προτάσεις όσον αφορά τα δίκτυα στα εξής: πλάνο «κεφαλοποίησης» γνώσης capitalization plan (παράγεται πολύ «υλικό», αλλά πώς το «κεφαλοποιείς»;), έγκαιρη κινητοποίηση ΟΤΔ, δημιουργία θεματικών περιφερειακών δικτύων (π.χ. αστικά, παράκτια), διευκόλυνση της συνεργασίας και της «σύγκρισης» - benchmark μεταξύ ΚΜ, μετάφραση κειμένων, δημιουργία λίστας σημείων επαφής μεταξύ ΚΜ. H. Walls & J. Markkola (Εκπρόσωποι του Φιλανδικού NRN) Αποτίμησαν ως θετική την υποστήριξη του Φιλανδικού Δικτύου προς την προσέγγιση LEADER, αναφέροντας ενδεικτικά τα εξής: δημιουργία 56 ΟΤΔ που καλύπτουν όλες τις αγροτικές περιοχές, διαμεσολάβηση και άριστη συνεργασία με το Υπουργείο ΑΑ (ΔΑ) και την Αρχή Πληρωμής (Agency for Rural Affairs), δημιουργία άτυπου δικτύου μεταξύ των ΟΤΔ. Χαρακτήρισαν δε τις ΟΤΔ ως τους πιο σημαντικούς εταίρους του Φιλανδικού Δικτύου. Ανάφεραν πρόσφατα επιτεύγματα του φιλανδικού δικτύου προς τις ΟΤΔ: Α) Δημιουργία μια νέας Εικόνας για LEADER (New Brand for Finnish LEADER) π.χ. δημιουργία λογότυπου και «εικόνας-ιδέας» σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Β) Ανάπτυξη Διαδικασίας Διασφάλισης Ποιότητας ΟΤΔ (Quality Assurance process) π.χ. εκπαίδευση μελών ΟΤΔ και έκδοση σχετικού οδηγού βιβλίου από Εθνικό Δίκτυο για καθήκοντα διαδικασίες ΟΤΔ. Σχετικά με τη συνεργασία με το ENRD, ανάφεραν ότι τα σεμινάρια και οι συναντήσεις αποτελούν ευκαιρία για δικτύωση και «εντοπισμό εταίρων»(π.χ. συνεργασία LEADER), ενώ αποτίμησαν θετικά: την παροχή εργαλείων (π.χ. μέσω δικτύου), τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν στα focus groups (π.χ. απλούστευση) και τη λειτουργία του ως σημείο επαφής για επίλυση προβλημάτων. Σχετικά με τη μελλοντική προοπτική του ENRD, πρότειναν να συνεχιστεί η υλοποίηση εργαλείων και συναντήσεων «πρόσωπο με πρόσωπο» αλλά με περισσότερο περιφερειακή έμφαση θεματολογία (βλ. macro-regional approach). Ακολούθησε η διεξαγωγή τριών (3) επιμέρους Θεματικών Εργαστηρίων σχετικά με την εφαρμογή των ΠΑΑ, την εταιρική σχέση και το ρόλο της δικτύωσης στην προσέγγιση LEADER και ειδικά τη συνεργασία. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: M. Gregory (Συντονιστής, Υπεύθυνος Σημείου Επαφής ENRD) Έκανε παρουσίαση των συμπερασμάτων των 3 Θεματικών Εργαστηρίων και ειδικότερα: 1 ο Θεματικό Εργαστήρι: Βελτίωση της εφαρμογής των ΠΑΑ: διαθεσιμότητα περισσότερων εργαλείων και ομάδων με θεματική προσέγγιση, μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ πολιτικών και ταμείων, ενδυνάμωση ρόλων τοπικών δρώντων και αποφυγή «χάσματος» μεταξύ λήψης απόφασης και εφαρμογής, 2 ο Θεματικό Εργαστήρι: Αύξηση εμπλοκής εταίρων στην εφαρμογή των ΠΑΑ: συγκερασμός διαφορετικών συμφερόντων και αιτημάτων των εταίρων, οργάνωση συναντήσεων, δημιουργία εμπιστοσύνης ώστε να αυξάνει η δέσμευση των συμμετεχόντων, άρση εμποδίων (π.χ. γλωσσικών, άλλων) και αύξηση της προσβασιμότητας των τοπικών εταίρων, χρήση τεχνολογίας αλλά και χρήση της κοινωνικής καινοτομίας (πρέπει να προηγείται της τεχνολογικής), 3 ο Θεματικό Εργαστήρι: Ενδυνάμωση του ρόλου της δικτύωσης σε σχέση με Διακρατική συνεργασία & το LEADER: αναφορά παραδειγμάτων οργάνωσης συνεργασιών με 2

3 τη συνεισφορά των ΕΑΔ, σημασία δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης, μεγαλύτερη ανάγκη δικτύωσης και δημιουργία κοινού πλαισίου κατανόησης και αναφοράς (ειδικά σε περίπτωση εφαρμογής CLLD, πιο περίπλοκο και περισσότεροι οι συμμετέχοντες). Στη συνέχεια έδωσε το λόγο σε εκπροσώπους άλλων ευρωπαϊκών δικτύων για παρουσίαση εμπειριών και συμπερασμάτων. I. Kalnina (εκπρόσωπος INTERACT) Ύστερα από μελέτη διαφόρων ειδών δικτύωσης, διαπιστώθηκε ότι η διασυνοριακή δικτύωση τείνει να ατονεί αν δε γίνει προσπάθεια «συντήρησής» της. Οι προϋποθέσεις για επιτυχή δικτύωση - συνεργασία, ειδικά σε ζητήματα στρατηγικής («στρατηγική» συνεργασία) είναι δύο (2): α) μακροπρόθεσμη πολιτική δέσμευση σε όλα τα επίπεδα (η συνεργασία απαιτεί χρόνο για τη δημιουργία της και την εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης) και β) «πλαίσιο» και «διευκολυντές - καταλύτες» για τη δημιουργία της. Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση σε ζητήματα όπως: στους σκοπούς (τι θέλω να πετύχω), το πώς η διακρατική συνεργασία μπορεί να επηρεάζει τη στρατηγική (σε εθνικό, ΕΕ επίπεδο κλπ), τη χρήση εργαλείων όπως ΤΠΕ - εικονικά εργαλεία (εισαγωγή «λύσεων» και από ιδιωτικό τομέα). S. Hansson (εκπρόσωπος PREPARE) Τόνισε τη σημασία των τυπικών και άτυπων δικτύων και ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι δημιουργίας δικτύων. Βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία δικτύων είναι η ύπαρξη σχετικού ενδιαφέροντος και αισθήματος εμπιστοσύνης ιδιοκτησίας (ownership) από τους μετέχοντες. Τόνισε ότι η δικτύωση είναι πολύ σημαντική στην αρχή της προγραμματικής περιόδου. Τέλος για τη δημιουργία ενός δικτύου είναι σημαντικό να ξέρεις ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης πελάτης (για ποιον το στήνω) π.χ. μια ΜΜΕ - νέο επενδυτή, μια ΟΤΔ; Τόνισε ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή τοπικών στρατηγικών και ότι για τις αγροτικές περιοχές δεν είναι μόνο πρόκληση η αύξηση του εισοδήματος π.χ. μέσω αγροτουρισμού αλλά υπάρχουν νέες προκλήσεις (π.χ. περιβαλλοντικά ζητήματα). P. Soto (εκπρόσωπος FARNET) Αποτιμώντας τα 5 χρόνια λειτουργίας του FARNET, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει προσανατολισμός στο τι θέλουμε να πετύχουμε και όχι στα εργαλεία και τις διαδικασίες. Για αυτό είναι σημαντικό να: 1) υπάρχει συνεργασία με αυτούς που εφαρμόζουν βλ. όργανα ΕΕ, εθνικές αρχές, άνθρωποι του πεδίου βλ. επιχειρηματίες, δικαιούχοι, τοπικοί δρώντες, 2) γίνεται λήψη αποφάσεων, μερικές φορές «σκληρών», να υπάρχει ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες των περιοχών και ανθρώπων, 3) υπάρχει θεματική συγκέντρωση (thematic focus). Για να αποφεύγονται οι «διπλές» ενέργειες και «φόρτος εργασίας», τόνισε ότι θα πρέπει υπάρξει θεματική συγκέντρωση και καλύτερος καταμερισμός εργασίας. Επίσης είναι σημαντικό η δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ μετεχόντων (π.χ. μεταξύ διαφορετικών ΚΜ που στην ουσία «ανταγωνίζονται» για τους ευρωπαϊκούς πόρους από κοινού). Για το CLLD, πολυταμειακό ή μονοταμειακό, αναφέρθηκε ότι το «στοίχημα» είναι ο συντονισμός μεταξύ των Ταμείων καθώς και το ότι οι αγροτικές περιοχές πρέπει να συνεργαστούν και να «συνδεθούν» με άλλες περιοχές και άλλες ευρύτερες προκλήσεις. Ύστερα από σχετική ερώτηση ΚΜ, απάντησε ότι είναι θεμιτό να αξιοποιηθούν υπάρχουσες δομές και οργανώσεις για τη νέα περίοδο καθώς και να ληφθούν υπόψη προσπάθειες τύπου «CLLD» στα αστικά κέντρα. P. Toth (Εκπρόσωπος του Σημείου Επαφής ENRD) Αναφέρθηκε στη κεφαλαοποίηση διδαγμάτων και εργαλείων του ENRD, κάτι που δεν θα γινόταν χωρίς την συμμετοχή όλων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Για την προετοιμασία της νέας περιόδου τόνισε το ρόλο της «κεφαλοποίησης» από την περίοδο αναφέροντας ενδεικτικά 4 σχετικά «εργαλεία»: ENRD HANDBOOK (παραδείγματα καλών πρακτικών σε πολλούς τομείς), NRN Guidebook, ENRD Self assessment results, ENRD ultra light ιστοσελίδα. S. Uva (απερχόμενος Διευθυντής για ζητήματα ΑΑ και έρευνας, DG AGRI) Μιλώντας ως «εξωτερικός παρατηρητής» της δικτύωσης, δήλωσε ότι υπάρχει προοπτική και μέλλον για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και μια διαδικασία learning by doing (μαζί με τυχόν δυσκολίες). Ειδικότερα για τη νέα περίοδο , οι στόχοι του ENRD παραμένουν οι ίδιοι (γνώση και δικτύωση, «αμεσότητα προσβασιμότητα») αλλά μαζί σηματοδοτείται και ένα νέο «ξεκίνημα» που θα ενσωματώνει νέες διαστάσεις: π.χ. η συνδεσιμότητα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών που θα «διευκολύνει» την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Το νέο ENRD βασίζεται στο τρίπτυχο: α) κεντρική δομή στις Βρυξέλλες, β) εθνικά και περιφερειακά δίκτυα, γ) εικονική αλλά δυναμική δομή (Internet). Τέλος, περιμετρικά, αλλά με ουσιώδες ρόλο βρίσκονται οι κοινωνικοί εταίροι, οι άνθρωποι στο πεδίο, οι εμπειρογνώμονες. Σχετικά με τη μελλοντική δομή ENRD, τόνισε ότι θα υπάρχει θεματική συγκέντρωση (ENRD & Δίκτυα), ευρεία διοίκηση (Ολομέλεια) αλλά και μια Εκτελεστική Επιτροπή για την άμεση επίλυση ζητημάτων. Επίσης τόνισε ότι είναι σημαντικό να «κεφαλοποιηθεί» η εμπειρία του LEADER. Εν γένει αναφέρθηκε ότι το δίκτυο είναι κάτι «δυναμικό» και πρέπει να αξιοποιηθεί η «συλλογική τεχνογνωσία-γνώση». Παρότρυνε για τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ και νέων εργαλείων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (μεταξύ εθνικών αρχών και δικαιούχων, εταίρων). Συμπερασματικά, αναφέρθηκε στη σημασία των Δικτύων ως προς τα 3

4 εξής: καταλύτες της καινοτομίας, «συγκεκριμενοποίηση» των ωφελειών τους (π.χ. δημιουργία κοινού πλαισίου κατανόησης), απλούστευση της πολιτικής, το δίκτυο είναι κάτι δυναμικό, ένα βασικό εργαλείο για την ΑΑ και την εδραίωση της «προσεγγισιμότητας» και συμμετοχής στην ευρωπαϊκή πολιτική. A Longo (νέος Δ/ντης ζητήματα ΑΑ και έρευνας στην DG AGRI) Τόνισε ότι στόχοι του ENRD για τη νέα προγραμματική περίοδο αποτελούν το να είναι διαδραστικό και προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα, καθώς και να υπάρξει διάδραση διασύνδεση με ανθρώπους των πόλεων. Οι παρουσιάσεις και τα αποτελέσματα της συνάντησης θα δημοσιευτούν στη σχετική ιστοσελίδα του ENRD (http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/enrd-finalevent/en/enrd-final-event_en.cfm ). 13th ENRD Coordination Committee A Longo (νέος Δ/ντης ζητήματα ΑΑ και έρευνας στην DG AGRI) Παρουσίασε τις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν καθώς και ότι θα γίνει περιγραφή της δομής και λειτουργίας του ENRD στη νέα περίοδο P. Petkov (εκπρόσωπος σημείο επαφής ENRD) Αναφέρθηκε στην τρέχουσα αποτίμηση της υλοποίησης των ΠΑΑ , σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Η τρέχουσα εφαρμογή πλησιάζει το 78% (δηλωμένες δαπάνες) σε ΕΕ (χαμηλότερη η Ελλάδα με απορρόφηση περί 60%) και απομένουν 33,4 δις διαθέσιμα για απορρόφηση με απορρόφηση για κάθε άξονα, 72% (1 ος ), 90%(2 ος ), 63% (3 ος ), 50% (4 ος ). Ενδεικτικά επιτεύγματα για κάθε άξονα αναφέρθηκαν τα εξής: α) Άξονας Ι: νέοι γεωργοί, σχέδια βελτίωσης, υποστηριζόμενες ΜΜΕ, δράσεις (125), β) Άξονας ΙΙ: κάλυψη 15Μ εκτάρια (211), 28Μ εκτ. (212), 43Μ εκτ. (214), γ) Άξονας ΙΙΙ: δράσεις (321), δράσεις υποστήριξης χωριών (322 βλ. κυρίως Γερμανία και Εσθονία). Όσον αφορά στην προετοιμασία των νέων ΠΑΑ: γίνεται η επίσημη υποβολή και έγκριση ΠΑΑ και αναμένονται 116 Προγράμματα (27 Εθνικά και 89 Περιφερειακά), ενώ 4 ΚΜ θα υποβάλλουν θεματικά υποπρογράμματα (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ρουμανία με καλυπτόμενα θέματα: ορεινές περιοχές, νέοι γεωργοί, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αγροδιατροφικές αλυσίδες κλπ). Σχετικά με το LEADER/CLLD, 17 KM θα εφαρμόσουν πολυταμεική προσέγγιση (ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΘΑ και δευτερευόντως ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) και 11 ΚΜ μονοταμειακή. Σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, 11 ΚΜ θα εφαρμόσουν (κυρίως guarantee, credit, interest rate), για 10 ΚΜ είναι υπό εξέταση και 7 ΚΜ δεν θα εφαρμόσουν. Η σχετική πληροφόρηση με τα παραπάνω βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ENRD (Rural development getaway, New period getaway). Σε σχετικό ερώτημα, απάντησε ότι 2 ΠΑΑ έχουν εγκριθεί και 30 ΠΑΑ έχουν υποβληθεί επισήμως, ενώ για τα υπόλοιπα ΠΑΑ τα σχετικά στοιχεία μπορεί να αλλάξουν. M. Gregory (Υπεύθυνος Σημείου Επαφής ENRD) Έκανε την αποτίμηση από 6 χρόνια εμπειρίας & λειτουργίας του ENRD ( ), η οποία ήταν νέα προσέγγιση. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: λειτουργία Θεματικών Ομάδων (υπό τη Συντονιστική επιτροπή ή την υπο-επιτροπή LEADER, άλλες ad hoc, λαμβάνοντας υπόψη και αιτήματα ΚΜ), δημιουργία θεματικών πρωτοβουλιών (Εθνικά Δίκτυα NRN), δημιουργία βάσης δεδομένων έργων (όχι αποθετήριο αλλά οδηγός βέλτιστων πρακτικών), δημιουργία βάσης δεδομένων για ΠΑΑ (εφαρμογή και αξιολόγηση), πραγματοποίηση 21 Συναντήσεων Εθνικών Δικτύων (αναφέρθηκαν ως δείγμα του ήθους επιπέδου αναγνώρισης τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από κοινού από ΠΑΑ Δίκτυα), πραγματοποίηση 6 προγραμμάτων «ίσου προς ίσον» κατάρτισης /Peer to peer Training modules, η σημασία της ιστοσελίδας του ENRD (π.χ. 15 θεματικές, 5 Getaways, έως επισκέψεις το μήνα το 2013), παραγωγή εκδόσεων σε «καίρια» ζητήματα (περιοδικές ή θεματικές π.χ. Public Goods In Agriclture), πραγματοποίηση 24 Σεμινάριων, 25 Συναντήσεις Επιτροπών (Συντονιστική και LEADER), 57 Ομάδες επισκεπτών στο Σημείο Επαφής ENRD, συμμετοχή ENRD σε 180 εθνικές συναντήσεις, πραγματοποίηση 50 ομάδων εργασίας και εργαστηρίων (working groups, workshops). Ειδικά αναφέρθηκε στη συνδρομή του ENRD στα ζητήματα: α) LEADER και τη συνεργασίας (κάλυψη 30% των θεματικών ζητημάτων και 50% των συνεδρίων, μεγάλη η προστιθέμενη αξία της προσέγγισης), β) την Αυτό-αξιολόγηση: αρχική αδυναμία του ENRD όταν το δίκτυο ξεκίνησε ως θεσμική υποχρέωση και δεν υπήρχε ακριβώς σχέδιο δράσης και ορισμός των ομάδων-στόχων (οι ενδιαφερόμενοι χρήστες των πληροφοριών πρέπει να εντοπιστούν καλύτερα π.χ. πολλοί αναζητούν πληροφόρηση για LEADER), αλλά υπήρξε στην πορεία βελτίωση και αύξηση των χρηστών και έδρασε ως πολλαπλασιαστής γνώσης. Επίσης σημαντική η συνεισφορά του ήταν σε διαδικασίες και ανάπτυξη εργαλείων αυτό-αξιολόγησης για την ΑΑ (θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων /policy makers) και να υπάρξει ενδυνάμωση και διάδοση των σχετικών εργαλείων σε εθνικό επίπεδο). Όσον αφορά τη συνδρομή των Εθνικών Δικτύων ΑΑ (NRN), ανέφερε ότι έδειξαν δέσμευση στην υποστήριξη της δικτύωσης και συμμετοχή στο ENRD καθώς και ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η διοικητική τους 4

5 ικανότητα και να αξιολογηθούν οι ανάγκες (needs assessment) που πρέπει να καλύψουν έτσι ώστε οι δομές στήριξής τους θα μπορούν να δράσουν ως πολλαπλασιαστές (multipliers) στη γνώση. Ως αναφορά στην αξιοποίηση κεφαλοποίηση της γνώσης του ENRD ανάφερε σχετικές δράσεις (Final Capitalization Projects: Ultra light, EAFRD Project Brochure, NRN Guidebook, ENRD Self Assesment Report, NRN & Leader Toolkit) Ως συστάσεις για τη βελτίωση στη δικτύωση ανέφερε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: περισσότερο έμφαση στα ενδιαφέροντα και όχι στη θεσμική προέλευση, περισσότερο άτυπη εθελοντική προσέγγιση, αύξηση της ενεργούς συμμετοχής από τις υποστηρικτικές δομές και μέλη Εθνικών δικτύων, έμφαση στα όρια και ευκαιρίες του κύκλου ζωής ενός έργου, καλλιέργεια του αισθήματος ιδιοκτησίας και δέσμευσης των συμμετεχόντων, δημιουργία πολλαπλής δικτύωσης (από κάτω προς τα πάνω και αντίστροφα), ανάγκη ορισμού των ενδιαφερομένων / target groups από την αρχή (επηρεάζει τη διάδοση της πληροφορίας), συνέργειες διαδικασιών (όχι διπλές εργασίες), χρήση και μεγιστοποίηση των «δυνατών σημείων» των εταίρων του δικτύου, υποχρεωτικότητα ή όχι δικτύωσης (βλ. LEADER σε παλαιότερες περιόδους) Σε σχετικό ερώτημα για τη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης του ENRD (χρήση ποσοτικών μεθόδων και στοιχείων, γιατί αυτό-αξιολόγηση και όχι εξωτερική αξιολόγηση;), δόθηκε απάντηση ότι έλαβαν υπόψη ποσοτικά στοιχεία (η τελική έκθεση 200 σελίδων έχει εκτεταμένη ανάλυση σε επιμέρους εργασίες, δράσεις, προϋπολογισμούς κλπ) και ότι έγινε με παρεμβάσεις των εταίρων (π.χ. DG AGRI), ενώ επιλέχθηκε η διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης, γιατί η δικτύωση αφορά «άυλες» παρεμβάσεις και επίσης δεν υπάρχουν ακόμη τελικά στοιχεία (ΠΑΑ υπό υλοποίηση). Έτσι δεν μπορούσε να γίνει πλήρης ανάλυση επιπτώσεων της δράσης του ENRD (impact assessment, ex post), ενώ στόχος ήταν η παροχή έγκαιρης πληροφόρησης για τη προετοιμασία της νέας περιόδου. Ειδικά, ο κ. Α.Logo (νέος Δ/ντης ζητήματα ΑΑ και έρευνας στην DG AGRI) ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μια πλήρως τεκμηριωμένη ποσοτική αξιολόγηση αλλά μια πιο ευέλικτη μορφή με στόχο να αποτιμηθεί η εμπειρία του δικτύου και να «προσδιοριστεί προσανατολιστεί» το δίκτυο για το μέλλον. Επίσης η κα Α. Zona (εκπρόσωπος DG AGRI) ανέφερε ότι μια τυπική αξιολόγηση της δικτύωσης δεν είναι εύκολη και για αυτό επιλέγηκε η αυτόαξιολόγηση σε επίπεδο δικτύων (Ευρωπαϊκό και εθνικά), ενώ είναι υπό εξέλιξη σχετικό πλαίσιο μεθοδολογία για την αξιολόγηση των δικτύων (τυπική, εξωτερική κλπ) και θα αναπτυχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Στο σημείο αυτό υπήρχε παρέμβαση από ΚΜ για το ENRD: α) Ιταλικό ΕΑΔ: Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς τα εξής: 1) πιο διαδραστικό μοντέλο, προγραμματισμός ενεργειών, αίσθηση συμμετοχής από εταίρους στις εργασίες, παραγωγή «προϊόντων» - υλοποίηση αποτελεσματικότητα, 2) προσανατολισμός σε αποτελέσματα διοικητική ικανότητα, ξεκάθαρα αποτελέσματα, 3) διάδραση μεταξύ επίπεδων δικτύων (ENRD, NRNs εθνικά δίκτυα ΑΑ, άλλα εθνικά δίκτυα), β) Γαλλικό ΕΑΔ: εξέφρασαν ικανοποίηση με υφιστάμενη δομή και εκπροσώπηση εθνικών αναγνωρισμένων δομών και την μεταξύ τους ανταλλαγή ιδεών (εξέφρασαν και ορισμένες ανησυχίες για το πλαίσιο εκπροσώπησης σε μελλοντική δομή ENRD) M. Gregory (Υπεύθυνος Σημείου Επαφής ENRD) Έκανε αποτίμηση των εργασιών Συντονιστικής επιτροπής, αναφέροντας ενδεικτικά το καθεστώς εκπροσώπησης (71 μέλη, με 50 συμμετοχές ανά συνεδρίαση και πραγματοποίηση 13 συναντήσεων) και το καθεστώς εργασιών της (ανασκόπηση εργασιών και αποφάσεις για νέο πλάνο εργασιών, λήψη αποφάσεων για σύσταση ομάδων εργασιών, εργαστηρίων κλπ, πραγματοποίηση επισκόπηση της εφαρμογής των ΠΑΑ). Στο σημείο αυτό έγινε συζήτηση για τα δυνατά και αδύνατα σημεία της λειτουργίας της Επιτροπής Συντονισμού κατά την περίοδο οπότε και αναφέρθηκαν τα εξής: Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Focus Groups & Θεματικές συναντήσεις και εργασίες Ρυθμός και συνέπεια εργασιών Συμμετοχή ΔΑ και δικαιούχων και διάδραση μεταξύ τους, ευρήτητα στις εκφραζόμενες απόψεις Διάδοση πληροφόρησης άτυπης και τυπικής σε επίπεδο ΚΜ Συντονισμός μεταξύ επιτροπής και υποεπιτροπών Συμμετοχή και άλλων Ταμείων και εταίρων, δυσκολία συμμετοχής στο πλάνο εργασιών Διαθεσιμότητα πληροφορίας πριν τις συναντήσεις Λιγότερος ενθουσιασμός σε σχέση με το ξεκίνημα της λειτουργίας του M. Langemeyer (Εκπρόσωπος DG AGRI) Παρουσίασε τη νέα Δομή του Δικτύου ENRD κατά την περίοδο , αναφέροντας τα εξής: 5

6 Ολομέλεια (ENRD Assembly): Συμμετοχή από ΔΑ, οργανισμοί ΕΕ, ΟΤΔ, Δίκτυα, Εκπρόσωποι Κοινωνίας των Πολιτών, Σύμβουλοι, ερευνητικοί οργανισμοί κλπ. Θα συστήνει θεματικές ομάδες (π.χ. Leader, innovation) Συντονιστική Επιτροπή (Steering Group): θα είναι πιο επιχειρησιακή/operational (60-70 μέλη), συμμετοχή από ΚΜ, οργανισμοί ΕΕ, αξιολογητές, ερευνητικοί οργανισμοί, Οργανισμοί LEADER κλπ. 3 Υποστηρικτικές Δομές: Help Desk Evaluation, ENRD Contact Point, EIP Service Point. Η σύμβαση για το νέο Σημείο Επαφής του ENRD θα υπογραφεί το Σεπτέμβριο 2014 (η ιστοσελίδα θα «παγώσει» προς το παρόν και θα ανανεωθεί με την υπογραφή της νέας σύμβασης νέο σημείο επαφής). M. Gregory (Υπεύθυνος Σημείου Επαφής ENRD) Συντόνισε συζήτηση σχετικά με ποιες θεματικές ενότητες που θα πρέπει να εστιάσει αναπτύξει το ENRD στη νέα περίοδο , οπότε και αναφέρθηκαν τα εξής θέματα: CLLD multi-fund Common Digital Content Δικτύωση & Συνεργασία σε όλα τα επίπεδα (ΕΕ, Εθνικά) Συνεργασία (Άρθρο 35) Θεματικά Υπο-προγράμματα ΠΑΑ Συνδέσεις αστικών και μη περιοχών Από την Ελληνική συμμετοχή υποβλήθηκαν γραπτώς τα εξής θέματα: Performance & assessment framework, Managerial tasks and simplification, Rural business. Οι παρουσιάσεις και τα αποτελέσματα της συνάντησης θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Συντονιστικής Επιτροπής του ENRD (http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-andmeetings/committees/coordination-committee/en/13th_cc_meeting_en.cfm), ενώ μέχρι 15 Ιούνιου 2014 μπορούν οι μετέχοντες να απαντήσουν σε σχετική έρευνα για προτεινόμενα θέματα που μπορεί να αναπτυχθούν από ENRD στη νέα προγραμματική περίοδο ( ). 12th Leader Subcommittee M. Brakalova & E. Ocsko (Εκ μέρους του Σημείου Επαφής ENRD) Παρουσίασαν τα βασικά επιτεύγματα της υλοποίησης του LEADER κατά την περίοδο , αναφέροντας ενδεικτικά ότι σήμερα έχουν δημιουργηθεί ΟΤΔ (από 651 το 2007), καλύπτοντας 77% της ευρωπαϊκής επικράτειας, αλλά εξέφρασαν προβληματισμό ως προς την απορρόφηση καθότι δηλωμένες δαπάνες είναι 214 εκατ. (α τρίμηνο 2014) και αν θα προλάβουν να φθάσουν τα 439 εκατ. ως το τέλος της περιόδου (ο άξονας 4 έχει τις λιγότερες δηλωμένες δαπάνες 46% ΜΟ, με την Ολλανδία 76% και την Ελλάδα 15% στις αρχές του 2014). Ειδικά για το Μέτρο της Συνεργασίας (421), αναφέρθηκαν σε σχετικές έρευνες που διεξήγαγε το ENRD: α) Κατάσταση Υλοποίησης State of play μέσω 2 ειδών ανάλυσης (δεδομένα - ποσοτική και «σε βάθος» με συνεντεύξεις κλπ) με σκοπό την κατανόηση του πλαισίου των έργων διακρατικής συνεργασίας και β) της έκδοσης ΤΝC at glance με παρουσίαση των πιο πρόσφατων δεδομένων υλοποίησης (SFC). Σχετικά συμπεράσματα που προέκυψαν για τα έργα είναι τα εξής: ποσοστό συγχρηματοδότησης 50-50%, μέσος προϋπολογισμός 70 εκατ., μέσης διάρκειας 19 μηνών και με συμμετοχή κατά ΜΟ 2,5 ΟΤΔ. Μεταξύ των χωρών υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ως προς την υλοποίηση (1 έργο με συντονιστή την Ελλάδα, 0,8 έργα /ΟΤΔ στην Ελλάδα έως 4,6 έργα/οτδ στο Λουξεμβούργο). Επίσης υπάρχει έντονη διακύμανση στην απορρόφηση δαπανών διαχρονικά ( ), κάτι που δικαιολογείται από τον χρόνο και την προετοιμασία που απαιτούν. Τέλος υπάρχει σύνδεση μεταξύ του είδους ενεργειών και προϋπολογισμού έργων (όσο μεγαλύτερα έργα τόσο μικρότερο ποσοστό έχει η προετοιμασία) όπως και ότι με βάση τα πρόσφατα στοιχεία περί το 50% των έργων συνεργασίας (διακρατική και μη) είναι υπό εξέλιξη. Εν γένει διαπιστώσεις για τη συνεργασία ήταν οι εξής: ύπαρξη διαφορών μεταξύ χωρών & ανάγκη για καθοδήγηση και υποστήριξη παροχή βοήθειας στην προπαρασκευή τους (υποτιμάται ο χρόνος προετοιμασίας από ΟΤΔ), ανάγκη για ευθυγράμμιση των έργων συνεργασίας με τοπικές ανάγκες, οι άτυπες δομές βοηθούν, η συμμετοχή των ΟΤΔ εξαρτάται από την εμπειρία τους και τις «γλωσσικές» ικανότητες τους και οι ΟΤΔ έχουν περιορισμένη εμπειρία στην πολυταμειακότητα. Εν κατακλείδι, αναφέρθηκαν στην ανάγκη βελτίωσης την περίοδο ( π.χ. ανταλλαγή Peer to Peer exchange, εναρμόνιση διαφορετικών πλαισίων ΚΜ, αξιολόγηση των επιτευγμάτων των έργων). Σε σχετικά ερωτήματα από ΚΜ (βλ. Δανία, Ιταλία) για καθυστερήσεις στην υλοποίηση και τις πληρωμές (π.χ. από Αρχές πληρωμής), αναφέρθηκε ότι σε επίπεδο κανονισμών έχει ληφθεί κάποια μέριμνα για επιτάχυνση (π.χ. σε περίπτωση επιλογής έργων συνεργασίας από ΔΑ θα πρέπει να υπάρχει δημοσιότητα των όρων επιλεξιμότητας και κάθε έγκριση απόρριψη θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός 4 μηνών), αλλά εν γένει υπάρχει ανάγκη απλούστευσης (βλ. η Γαλλία έχει απλουστεύσει κάποιες διαδικασίες π.χ. έγκριση από Αρχή Πληρωμής για έργα συνεργασίας) 6

7 και ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί συνήθως η συνεργασία «αφήνεται» στο τέλος της στρατηγικής και της περιόδου. Επίσης παρουσίασαν βασικά στοιχεία από το σχεδιασμό του LEADER από τα ΚΜ στη νέα προγραμματική περίοδο , με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε από το ENRD (μερική πληροφόρηση - στοιχεία υπό αίρεση καθότι ο σχεδιασμός είναι υπό εξέλιξη και δεν απάντησαν όλα τα ΚΜ και σε όλα τα ερωτήματα) με τα εξής στοιχεία: Στόχοι LEADER: Θ9 (όλα τα ΚΜ), Επιχειρηματικότητα (Πολωνία, ΕΕ, Λιθουανία), Διακυβέρνηση από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση (Ρουμανία, Δανία, ΕΕ), Νέοι, Περιβάλλον ( Ουγγαρία, Ισπανία, Δανία), Μεταφορά Καινοτομίας (Αγγλία). Επιμέρους στόχοι LEADER: Διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων & γεωργικών εκμεταλλεύσεων (περισσότερα ΚΜ), αγροτουρισμός και δράσεις για προώθηση πολιτισμού και παράδοσης βλ. Άρθρο 20 (περισσότερα ΚΜ), δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών (Σκωτία, Πορτογαλία, Τσεχία), Εξασφάλιση πολυταμειακότητας (Πορτογαλία, Βέλγιο). Προϋπολογισμός LEADER: 9% του ΠΑΑ (ΜΟ, με μικρές αυξήσεις ανά ΚΜ π.χ. Ρουμανία ή μειώσεις π.χ. Τσεχία), με ελάχιστο προϋπολογισμό 1-4 εκατ. /ΟΤΔ (ΜΟ 3 εκατ. ) ο οποίος θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως: ποιότητα στρατηγικής, εύρος περιοχής, αριθμός κατοίκων περιοχής, καθήκοντα ΟΤΔ - ελάχιστο μόνιμο προσωπικό. Προϋπολογισμός για λειτουργικά εμψύχωση: εν γένει αυξήθηκε σε 25% (περισσότερα ΚΜ) αλλά ορισμένα ΚΜ το μείωσαν (18% Αγγλία) ή τον διατήρησαν τον ίδιο (20%, ΕΕ, Λιθουανία, Πορτογαλία). Επίσης η τάση είναι να υπάρχει απλούστευση (προπληρωμές, απλουστευμένα κόστη). Κριτήρια Περιοχών ΟΤΔ : α) Όρια πληθυσμών: τα περισσότερα ΚΜ διατήρησαν τα όρια του Κανονισμού, αν και μερικά ζήτησαν εξαιρέσεις (βλ. Βέλγιο, Δανία: αύξηση ανώτερου ορίου), β) Ελάχιστος Αριθμός Κοινοτήτων: τουλάχιστον 2 (Πολωνία), 3 (ΕΕ, Φιλανδία, μια τουλάχιστον αγροτική), 4 (Ουγγαρία), γ) Όρια Πληθυσμών Κοινοτήτων: μέχρι κάτοικοι (Λιθουανία), (Τσεχία), (Φιλανδία, Βέλγιο), δ) Όρια πληθυσμιακής πυκνότητας: π.χ. 350 κάτοικοι / τχμ (βλ. Βέλγιο), ε) Ποσοστό κάλυψης περιοχών : περί το 95% με τα περισσότερα ΚΜ να «αυξάνουν» τις περιοχές αλλά και κάποια ΚΜ να τις περιορίζουν (π.χ. Λιθουανία). Εκτιμώμενος Αριθμός ΟΤΔ: σε επίπεδο ΕΕ ίδιος (26), αλλά στα ΚΜ έντονες αυξομειώσεις, για ορισμένα ΚΜ υπήρχε τάση για «συγκέντρωση» και περιορισμό του αριθμού των ΟΤΔ (βλ. Πολωνία, Πορτογαλία, Λιθουανία) ενώ σε άλλα ΚΜ αύξηση αυτών (Τσεχία, Δανία) και βέβαια είναι καλό να υπάρξει αναδιοργάνωση των υφιστάμενων ΟΤΔ. Προπαρασκευαστική βοήθεια: χρόνος , ΤΒ ή ΠΑΑ , εύρος προϋπολογισμού χιλ., χρήση κατ αποκοπή ποσών. Πρέπει να δοθεί προσοχή στη 2πλή χρηματοδότηση. Επιλογή ΟΤΔ: φαίνεται καλός ο προγραμματισμός, τα περισσότερα ΚΜ εντός 2015 (αναλόγως με την έγκριση ΣΕΣ και ΠΑΑ). Η Ουγγαρία μέχρι Σκωτία και Φιλανδία είναι ήδη έτοιμες να επιλέξουν. Νέα «στοιχεία» LEADER στα ΚΜ: έμφαση στην επίβλεψη και αυτό αξιολόγηση (Λιθουανία, ΕΕ), βελτίωση κριτηρίων επιλογή ΟΤΔ (Πολωνία), Αλλαγές στην υλοποίηση (ηλεκτρονικό σύστημα On line, κοινά κριτήρια μεταξύ ταμείων βλ. Ουγγαρία, απλούστευση π.χ. umbrella projects & απλουστευμένα κόστη στην Πολωνία), αναμόρφωση στη νομοθεσία των ΟΤΔ (Πολωνία, Ισπανία), έμφαση στην εμψύχωση (Αγγλία), επιτάχυνση διαδικασίας επιλογής έργων. Στο σημείο αυτό υπήρξε παρέμβαση από COPEGA, ότι διαφωνούν να ενταχθούν περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, γιατί θα χαθεί ο αγροτικός χαρακτήρας του LEADER, έστω και αν υπάρχουν συνέργειες με την ενσωμάτωση αστικών κέντρων. P. Dimitrova (Εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Βουλγαρίας) Μίλησε για την εμπειρία παροχής προπαρασκευαστικής υποστήριξης στο LEADER κατά την περίοδο (υπομέτρο 432-1) που στόχο είχε την αύξηση της διοικητικής ικανότητας και την κατάρτιση υπευθύνων ΟΤΔ. Προκηρύχτηκε σε 2 φάσεις. και υποβλήθηκαν 136 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν 102 και εντέλει εφαρμόστηκαν 90, με ΜΟ προϋπολογισμού 80 χιλ. και διάρκεια 1,5 έτη. Για την νέα περίοδο , θα εφαρμοστεί ξανά προπαρασκευαστική βοήθεια για να διευκολύνουν τις τοπικές κοινότητες, ειδικά αυτές που δεν έχουν εφαρμόσει LEADER (33 έχουν εφαρμόσει, 2 δεν έχουν εφαρμόσει), με δύο είδη δικαιούχων (νέες: Start up kit για δημιουργία εταιρικής σχέσης και πιλοτικά έργα, παλιές: κανονική προετοιμασία μελέτες κλπ καθότι οι υπάρχουσες ΟΤΔ δεν έχουν πόρους για προετοιμασία). Σχετικά με τους κανόνες θα ισχύσουν τα εξής: ι) επιλεξιμότητα: περιοχή χιλ κάτοικοι, υποβολή συμφωνίας δημιουργίας εταιρικής σχέσης μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, μη κερδοσκοπική μορφή, αποδεδειγμένη ικανότητα (τεχνική, προσωπικό), ιι) επιλογής: συνοχή και «ικανότητα» περιοχής, ποιότητα της τοπικής εταιρικής σχέσης και των προτεινόμενων έργων, ικανότητα εφαρμογής. Θα προκηρυχθεί από τη ΔΑ με προϋπολογισμό έργων (εν γένει μείωση πόρων), αμέσως μετά την 7

8 έγκριση του νέου ΠΑΑ και ο χρόνος υλοποίησης δεν θα ξεπερνά τους 12 μήνες (νέες ΟΤΔ) και τους 6 μήνες (υφιστάμενες ΟΤΔ). Α. Prior (Rural Communities Policy Unit, Σκωτία) Μίλησε για την παροχής προπαρασκευαστικής υποστήριξης στο LEADER την νέα περίοδο στη Σκωτία. Εν γένει υπάρχουν 21 ΟΤΔ από την περίοδο και χρησιμοποιούν υφιστάμενη ΤΒ αλλά θα γίνει χρήση και πόρων νέας περιόδου για υφιστάμενες ΟΤΔ (πρόσκληση ΟΤΔ για εκτιμήσεις ως προς τις ανάγκες χρηματοδότησής τους). Επίσης διοργανώθηκαν συναντήσεις workshops, ενώ θα υπάρξει πολυταμειακή προσέγγιση (περισσότερες ΟΤΔ θα εφαρμόσουν μαζί ΕΓΤΑ & ΕΤΘΑ). Υπολογίζουν ότι το Σεπτέμβρη θα υποβληθούν οι τοπικές στρατηγικές έτσι ώστε τον Ιανουάριο 2015 να έχουν εγκριθεί. D. Wilford (Rural Communities Policy Unit, Ηνωμένο Βασίλειο) Για την παροχής προπαρασκευαστικής υποστήριξης στο LEADER, θα γίνει χρήση υφιστάμενης ΤΒ μέσω σχετικής πρόσκλησης (περί 40 χιλ. ανά ΟΤΔ) και προς τις υφιστάμενες ΟΤΔ, αλλά υπήρχαν αντιρρήσεις ότι ευνοούν υφιστάμενες, οπότε για να υπάρξει «ισονομία» στην υποστήριξη θα πρέπει να υπάρχει ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά ΟΤΔ. Επίσης θα έχουν ένα εθνικό πλαίσιο για LEADER στην επόμενη προγραμματική και τι περιμένουν από ΟΤΔ. Σχετικά με την προετοιμασία και την υλοποίηση του CLLD, υπάρχουν καθυστερήσεις. Εκπρόσωπος Πολωνίας Θα έχουν πολυταμειακή προσέγγιση στη νέα περίοδο και θα βγει εναρμονισμένη πρόσκληση και για τα 3 ταμεία (ΕΚΤ, ΕΤΘΑ, ΕΓΤΑΑ). Σχετικά με την παροχή προπαρασκευαστικής βοήθειας, αν και έχει εξασφαλιστεί η παροχή της από κάθε ταμείο ξεχωριστά, 1 ταμείο θα τη χρηματοδοτήσει για κάθε τοπική στρατηγική. Επίσης θα γίνει χρήση υφιστάμενης ΤΒ για προπαρασκευή π.χ. για κατάρτιση. A. Wehmeyer (Εθνικό Δίκτυο ΑΑ, Γερμανία) Σχετικά με την υποστήριξη του LEADER από πλευράς ΕΑΔ (NRN), εξέδωσαν Οδηγό Αυτό-αξιολόγησης (Handbook self-evaluation) για τις ΟΤΔ για να μπορούν να γνωρίζουν τους στόχους τους και να επικοινωνούν την επιτυχία τους. Η συγγραφή του σχετικού οδηγού ξεκίνησε το 2011 και τελείωσε το 2014 (αφού έγινε και δοκιμή σε 9 ΟΤΔ, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων). Καλύπτει 3 Θεματικούς τομείς (Περιεχόμενο στρατηγικής, διαδικασίες και εταιρική δομή, διαχείριση από ΟΤΔ), ενώ θα γίνουν σχετικά θεματικά εργαστήρια για την αυτό-αξιολόγηση ώστε να εκπαιδεύσουν τις ΟΤΔ για να βρουν στόχους και δείκτες για τις νέες τοπικές στρατηγικές. Εν γένει για την υποστήριξη της προετοιμασίας του LEADER στη νέα προγραμματική περίοδο , αναφέρθηκαν οι εξής δράσεις: α) διοργάνωση εθνικής συνάντησης για LEADER (2014) για ζητήματα όπως η συνεισφορά του LEADER στις οριζόντιες στρατηγικές ΑΑ, η διακρατική συνεργασία, η ανάπτυξη ιστοσελίδας και η χρήση των κοινωνικών δικτύων, β) Διοργάνωση εργαστήριου : LEADER και Γεωργία είναι δυνατόν; (δεν είναι πάντα εύκολος ο συνδυασμός), γ) διοργάνωση συναντήσεων και καταρτίσεων για ανάπτυξη ικανοτήτων προσωπικού ΟΤΔ σύμφωνα με ανάγκες ΟΤΔ (βλ. Study trips, expert talks, fairs, conferences). T. Nilsson (Εθνικό Δίκτυο ΑΑ, Σουηδία) Σχετικά με την υποστήριξη του LEADER από πλευράς ΕΑΔ (NRN), την περίοδο δημιούργησαν σχετική συντονιστική επιτροπή για LEADER (με συμμετοχή 12 εκπροσώπων από ΟΤΔ). Ενόψει της πολυταμειακότητας στη νέα περίοδο , θέλουν να την αναβαθμίσουν και να την επεκτείνουν (CLLD Coordination Group) και να μετέχουν και άλλα ταμεία, εκπρόσωποι γεωργών, εκπρόσωποι κοινοτήτων. Στόχοι θα είναι: α) η ανταλλαγή γνώσης οριζόντια μεταξύ εταίρων, β) η κάθετη γνώση μεταξύ ΟΤΔ και άλλων εθνικών οργανώσεων, γ) η υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας, δ) να είναι εταίρος διαλόγου με ΔΑ. Στο σημείο αυτό υπήρξαν και άλλες παρεμβάσεις και ερωτήματα από ΚΜ, αναφέροντας ενδεικτικά τα εξής: Η Αυστρία δήλωσε αν είναι αποδεκτό να μην δώσει προπαρασκευαστική υποστήριξη από ΠΑΑ (μόνο τρέχουσα ΤΒ), λαμβάνοντας απάντηση από την DG AGRI ότι η προπαρασκευαστική βοήθεια αν και είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τους κανονισμούς, δεν αναφέρεται η πηγή (π.χ. ΤΒ) και ότι καταρχήν η DG AGRI θα κάνει αποδεκτό το σχετικό αίτημα. Η Ισπανία ρώτησε ποιες ΟΤΔ είναι επιλέξιμες (υφιστάμενες ή μη), λαμβάνοντας την απάντηση από τη DG AGRI ότι είναι επιλέξιμες και οι υφιστάμενες ΟΤΔ, αλλά σε μερικά ΚΜ και τα νέα ΠΑΑ δεν είναι επιλέξιμες, αν και αυτό δεν εκφράζει πρόθεση της ΕΕ. Από πλευράς Γαλλίας τέθηκε ερώτημα σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση (αν αυτή δίδεται από τη ΔΑ δηλαδή είναι εγγυημένη ή αυτή πρέπει να καταβληθεί από τις ΟΤΔ) (και η Δανία εξέφρασε ίδιο ερώτημα ως προς τη πηγή της Εθνικής Δημόσιας Συμμετοχής :προέρχεται από Εθνικές αρχές, περιφερειακές αρχές ή τις ίδιες τις ΟΤΔ;) για να υπάρξει απάντηση από τη DG AGRI ότι η δημόσια χρηματοδότηση εν γένει είναι εγγυημένη αλλά σε μερικά ΠΑΑ πρέπει να καταβληθεί από τις ΟΤΔ. 8

9 Επίσης υπήρξε ερώτημα αν η ΔΑ μπορεί να είναι δικαιούχος της προπαρασκευαστικής βοήθειας για κάποιες δραστηριότητες π.χ. ενημέρωση, κατάρτιση, λαμβάνοντας απάντηση από τη DG AGRI ότι μπορεί να είναι δικαιούχος. Από πλευράς ELARD, έγινε ερώτημα σχετικά με το αν θα είναι επιλέξιμη δαπάνη η δικτύωση των ΟΤΔ και οι σχετικές δαπάνες ΟΤΔ (συνδρομή) για συμμετοχή στο ELARD, καθότι τώρα χρησιμοποιείται ΤΒ υφιστάμενων ΠΑΑ (υπολείμματα), με απάντηση από τη DG AGRI ότι θα είναι επιλέξιμη στο λειτουργικό κόστος ΟΤΔ ως κόστος δημοσίων σχέσεων. Από πλευράς Euromontana τέθηκε το ερώτημα αν το Εθνικό Ποσοστό Συγχρηματοδότησης μπορεί να καλύπτεται και από ιδιωτική χρηματοδότηση (πέραν από δημόσια εθνική δαπάνη) έτσι ώστε να δίδονται κίνητρα από ΕΕ όταν εφαρμόζεται και στηρίζεται το Leader. Η DG AGRI δήλωσε ότι η ιδιωτική συμμετοχή για δημόσια συγχρηματοδότηση δεν λογίζεται σε επίπεδο μέτρου (μπορεί σε μερικά επίπεδο έργου) Η Εσθονία εξέφρασε ερώτημα για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις (study tours) αν είναι αποδεκτές για την υποστήριξη των ΟΤΔ (πολλές φορές μη αποδεκτά από Ελ. Συνέδριο), με απάντηση από τη DG AGRI ότι θα πρέπει να αξιολογείται το αποτέλεσμα σε σχέση με τους στόχους και σε ποιο πλαίσιο οργανώνονται (π.χ. διακρατική, κατάρτιση κλπ). Επίσης σε σχετικό ερώτημα από εκπρόσωπο Εσθονικής ΟΤΔ για το αν καλύπτονται λειτουργικά κόστη (π.χ. δικτύωση κινητοποίηση για έργα) των ΟΤΔ μέσω της υλοποίησης, η DG AGRI απάντησε ότι οι ΟΤΔ μπορούν να είναι δικαιούχοι στην υλοποίηση LEADER π.χ. έργα ομπρέλα, συνεισφέροντας στην κινητοποίηση των τοπικών πληθυσμών επιχειρήσεων Η CEJA (European Council of Young Farmers) έδωσε έμφαση στη συμμετοχή των νέων εν γένει στο LEADER και ειδικά στην διακρατική συνεργασία, όπως και στην ανάγκη σύνδεσης αγροτικού τομέα με LEADER (δεν γίνεται πάντα και συμμετοχής εκπροσώπων του (π.χ. νέοι αγρότες) και στα εθνικά δίκτυα. Κάποια εκπρόσωποι ΚΜ και οργανώσεων αναφέρθηκαν στη κοινωνική διάσταση του LEADER (βλ. Πολωνία: κοινωνική ενσωμάτωση και καινοτομία, Ιταλία: κοινωνική ενσωμάτωση και απομονωμένες κοινότητες, ΕFFAT: ικανότητα των αγροτικών περιοχών και δραστηριοτήτων να προσφέρει σε κοινωνικά ζητήματα). Σχετικά με το CLLD, επισημάνθηκε η ανάγκη ύπαρξης συντονισμού καθώς και παρακολούθησης (follow up) για την εφαρμογή, τα προβλήματα κλπ. Οι παρουσιάσεις και τα αποτελέσματα της συνάντησης θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Υπο- Επιτροπής LEADER (http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/committees/leadersubcommittee/en/12st-leader-subcommittee_en.cfm), ενώ μέχρι 15 Ιούνιου 2014 μπορούν οι μετέχοντες να απαντήσουν σε σχετική έρευνα για την αξιολόγηση του έργου της Υπο-Επιτροπής (12 η συνάντηση) όπως και πως μπορεί να συνεισφέρει το ENRD στο LEADER στη νέα προγραμματική περίοδο ( ). Οι συμμετέχοντες ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ε ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α (υπογεγραμμένο) (υπογεγραμμένο) Π. ΜΟΥΧΑΣ Ε. ΜΠΑΚΑΛΗ 9

Οι εργασίες τις πρώτης ημέρας συνεχίστηκαν με τα ακόλουθα θεματικά εργαστήρια:

Οι εργασίες τις πρώτης ημέρας συνεχίστηκαν με τα ακόλουθα θεματικά εργαστήρια: ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τη συνεργασία στον αγροτικό χώρο & 10 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων Εδιμβούργο, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2010 Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σεμινάριο Capacity Building for National Rural Networks» (Βρυξέλλες, Μαρτίου 2009)

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σεμινάριο Capacity Building for National Rural Networks» (Βρυξέλλες, Μαρτίου 2009) ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σεμινάριο Capacity Building for National Rural Networks» (Βρυξέλλες, 30-31 Μαρτίου 2009) 3 η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (Βρυξέλλες, 1 η Απριλίου 2009) Πραγματοποιήθηκε στις 30

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή : «Eφαρμογή του LEADER στα Κ.Μ»

Εισαγωγή : «Eφαρμογή του LEADER στα Κ.Μ» ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LEADER ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού με τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (TWGs)

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού με τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (TWGs) ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού με τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (TWGs) - 7 Ιουνίου 2010 Β. 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2010 Στις 9 Δεκεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η πρώτη συνάντηση της Διευθύνουσας Ομάδας (Steering Group). Τη συνάντηση παρακολούθησε η κα

Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η πρώτη συνάντηση της Διευθύνουσας Ομάδας (Steering Group). Τη συνάντηση παρακολούθησε η κα Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η πρώτη συνάντηση της Διευθύνουσας Ομάδας (Steering Group). Τη συνάντηση παρακολούθησε η κα Τσολακίδη Κατερίνα, ως εκπρόσωπος της Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 8 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 8 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 8 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Στις 8 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 8 η συνάντηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνάντηση Υποομάδας LEADER/ CLLD, 21 Απριλίου 2015, Βρυξέλλες

1 η Συνάντηση Υποομάδας LEADER/ CLLD, 21 Απριλίου 2015, Βρυξέλλες 1 η Συνάντηση Υποομάδας LEADER/ CLLD, 21 Απριλίου 2015, Βρυξέλλες Η Υποομάδα LEADER/ CLLD (LEADER/ CLLD Sub-Group) συστάθηκε από τη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων (European Rural Networks Assembly),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 7 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 23 Νοεμβρίου 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 7 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 23 Νοεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 23 Νοεμβρίου 2011 Η 7 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010

4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010 η 4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Στις 12 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η δεύτερη συνάντηση της Διευθύνουσας Ομάδας (Steering Group). Τη συνάντηση παρακολούθησε η κα

Στις 12 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η δεύτερη συνάντηση της Διευθύνουσας Ομάδας (Steering Group). Τη συνάντηση παρακολούθησε η κα Στις 12 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η δεύτερη συνάντηση της Διευθύνουσας Ομάδας (Steering Group). Τη συνάντηση παρακολούθησε η κα Τσολακίδη Κατερίνα, ως εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων

CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του ΕΑΔ Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 5 ο

Τα Νέα του ΕΑΔ Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 5 ο Περιεχόμενα: 3 ο Συνέδριο Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Τα Νέα του ΕΑΔ Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 5 ο 3 ο Συνέδριο ΕΑΔ 1 Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργική Παραγωγικότητα & Βιωσιμότητα 2 Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός Περιοχή εφαρμογής Εταιρικό σχήμα Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 17 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων Åre Σουηδίας, Μαρτίου 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 17 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων Åre Σουηδίας, Μαρτίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 17 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων Åre Σουηδίας, 14 15 Μαρτίου 2013 Στις 15 Μαρτίου 2013, διεξήχθη στο Åre της Σουηδίας η 17 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) 6 ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 2020 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) Μιχάλης Σμύρης τηλ. 6932 801986, e-mail: gsmyris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Γκντανσκ Πολωνίας 12 & 13/9/2013

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Γκντανσκ Πολωνίας 12 & 13/9/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων NRN 4 ο πρόγραμμα κατάρτισης Υποστηρικτικών Δομών (Peer to peer exchange training) των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (ΕΑΔ) Γκντανσκ Πολωνίας 12

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 9 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 9 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 9 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Στις 14 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 9 η συνάντηση της Συντονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 15 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων Άχταρι - Φινλανδία, 8-9 Μαΐου 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 15 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων Άχταρι - Φινλανδία, 8-9 Μαΐου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 15 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων Άχταρι - Φινλανδία, 8-9 Μαΐου 2012 Στις 8-9 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Άχταρι της Φινλανδίας η 15 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Πουρνάρα Σοφία, Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Πουρνάρα Σοφία, Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πουρνάρα Σοφία, Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφ. 9 του ΠΑΑ 1.1. Στόχοι και σκοπός 1.2. Διακυβέρνηση και συντονισμός 1.3. Θέματα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2 η Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Αγροτικών Δικτύων Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 H Συνέλευση των Αγροτικών Δικτύων είναι το κύριο κοινό όργανο διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER από το 1991 έως σήμερα LEADER I 25 ΟΤΔ Η αρχή μίας νέας προσέγγισης - ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη- Πειραματική εφαρμογή LEADER II 52 ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 20η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων NRN. (Peer to peer exchange training) των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (ΕΑΔ)

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 20η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων NRN. (Peer to peer exchange training) των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (ΕΑΔ) ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 20η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων NRN 5 ο πρόγραμμα κατάρτισης Υποστηρικτικών Δομών (Peer to peer exchange training) των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (ΕΑΔ) 28 & 29 Νοεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Στις 26 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η πρώτη συνάντηση της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων (European Rural Networks

Στις 26 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η πρώτη συνάντηση της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων (European Rural Networks Στις 26 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η πρώτη συνάντηση της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων (European Rural Networks Assembly). Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η κα Τσολακίδη Κατερίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΥΔ ΠΑΑ Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Τι είναι Καινοτομία? «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ

Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ Σεπτέμβριος 2014 Τεύχος 8 ο Περιεχόμενα: Διαγωνισμός για τη Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ 2007-2013 βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009 Η 3 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 9/12/2016 Πατούχα Σταυρούλα, Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ2 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008

ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008 Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERACT Έργο FRONTIERS Επιτυχής Σχεδιασμός και Εφαρμογή Έργων Interreg Η Περίπτωση των Απομακρυσμένων Περιοχών ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008 Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο συνέδριο «Cisco Expo»

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο συνέδριο «Cisco Expo» Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Cisco Expo» - 26.01.2005 Θέμα: «Οι προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας» Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 2020 Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Αντώνης Κρυσταλλίδης Γενικοί στόχοι επικοινωνίας Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.1.2014 C(2013) 9651 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.1.2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου»

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα