Ο «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιανουάριος-Φεβρουάριος Ο «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Αντώνης Χουρδάκης Αρχιτέκτων Πολεοδόμος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισήγηση εξετάζει τις έννοιες και το σκεπτικό που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον υπολογισμό της χωρητικότητας των οικισμών, όπως διατυπώνονται στις εγκεκριμένες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ (Απόφαση 10788/ (ΦΕΚ 285/Δ/ ) με θέμα «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ), των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και των πολεοδομικών μελετών». Προτείνει την εισαγωγή της έννοιας «πληθυσμός αιχμής» για τον έλεγχο της χωρητικότητας των οικισμών, ώστε να υπάρχει μια πιο αντικειμενική εκτίμηση της χωρητικότητας. Ο «πληθυσμός αιχμής» περιλαμβάνει τους προβλεπόμενους μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους, όταν κατοικούνται όλα τα σπίτια του οικισμού και το ισοδύναμο σε κατοίκους που αντιστοιχεί στην εκτίμηση του αριθμού των τουριστικών κλινών για το έτος στόχο της πρόβλεψης. Αποτελεί, δηλαδή, ένα «ισοδύναμο πληθυσμού» με το οποίο συγκρίνεται η χωρητικότητα του οικισμού. Η εκτίμηση του «πληθυσμού αιχμής» προκύπτει από τον αριθμό των κατοικιών του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. - ΔΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Κατευθύνσεις Προβλήματα Μελέτης & Εφαρμογής», 6 7 / 2 / 2009

2 2 Iανουάριος-Φεβρουάριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ οικισμού. Ο αριθμός αυτός προκύπτει με την αξιοποίηση των διατιθέμενων στοιχείων από την ΕΣΥΕ για τις οικοδομές και τα κτίρια που υπήρχαν στους οικισμούς το 2000, τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από το 2000 και μετά και την πρόβλεψη του αριθμού νέων κατοικιών για το έτος στόχο. Επίσης, αξιοποιούνται τα στοιχεία για τις τουριστικές κλίνες που υπάρχουν στους οικισμούς από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού. 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο υπολογισμός της χωρητικότητας των οικισμών, σύμφωνα με τις σημερινές προδιαγραφές (απόφαση 10788/ , ΦΕΚ 285/Δ/ ) με βάση τις απογραφές της ΕΣΥΕ (πραγματικών και μόνιμων κατοίκων), παρουσιάζει τα εξής προβλήματα: α) Σε περιπτώσεις τουριστικών οικισμών ή σε αυτούς που κατοικούνται εποχιακά η απογραφή (που συνήθως γίνεται τον μήνα Μάρτιο) δεν καταγράφει τους τουρίστες (διότι η τουριστική περίοδος δεν έχει αρχίσει ακόμη), τους εποχιακούς κατοίκους όπως τους παραθεριστές ή εργαζόμενους ή περιοδικής διαμονής, π.χ. κτηνοτρόφους ή απασχολούμενους εποχιακά στη γεωργία. β) Οι προβολές του πληθυσμού, με βάση τις απογραφές της ΕΣΥΕ, εκτιμούν μόνο τον μόνιμο ή πραγματικό πληθυσμό. Έτσι, δεν υπολογίζεται η εποχιακή κατοίκηση των κατοικήσιμων κατοικιών για άλλους λόγους εκτός από τον τουρισμό παραθερισμό (δηλαδή, στην πλειοψηφία των οικισμών, βλ. και επόμενη παράγραφο). Επισημαίνεται ότι σε περίοδο αιχμής όλες οι κατοικήσιμες κατοικίες μπορεί να κατοικούνται. Αυτό σημαίνει ότι οι εποχιακοί κάτοικοι που είναι βέβαιο ότι θα έρθουν με τα αυτοκίνητά τους θα χρειάζονται τους αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους για κυκλοφορία, στάθμευση κλπ. εκτός από κάποιες υποδομές (π.χ. σχολεία). γ) Οι προδιαγραφές εισάγουν ως παράμετρο τον λόγο β (εποχιακοί / μόνιμοι κάτοικοι) μόνο για τους οικισμούς με έντονη τουριστική / παραθεριστική κίνηση. Εκτιμούν επίσης ότι σε κάθε τουριστική κλίνη αντιστοιχούν 8 μ 2 επιφάνειας κτιρίου για διαμονή (βλ. παράρτημα της απόφασης για τις προδιαγραφές, 10788/ , παρ. ΙΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ- πυκνότητα Β3, όπου αναφέρονται τα εξής: «3. Για την κατοικία απαιτούνται 8 μ 2 κτιριακής επιφάνειας ανά εποχιακό κάτοικο..».

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιανουάριος-Φεβρουάριος Η εκτίμηση αυτή σημαίνει ότι σε κάθε δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου αντιστοιχούν 2 Χ 8 = 16 μ 2 κτιρίου, που σημαίνει ελάχιστους επιπλέον στοιχειώδεις κοινόχρηστους χώρους εφόσον ένα δίκλινο δωμάτιο χαμηλής κατηγορίας με λουτρό καταλαμβάνει τουλάχιστον 3 Χ 5 = 15 μ 2 κτιρίου, χωρίς τους διαδρόμους. Οι σημερινές, όμως, τουριστικές εγκαταστάσεις κτίζονται με προδιαγραφές που απαιτούν πολύ περισσότερους κοινόχρηστους χώρους, που αυξάνουν, όσο ανεβαίνει η κατηγορία της τουριστικής μονάδας. Έτσι μια εκτίμηση κοντά στη σημερινή πραγματικότητα είναι τα μ 2 ανά κλίνη, δηλαδή, μ 2 ανά δίκλινο δωμάτιο. Το μέγεθος αυτό συγκρίνεται με τις αποδεκτές τιμές για τη μέση ωφέλιμη επιφάνεια κατοικίας ανά άτομο (μ 2 /άτομο) που αναφέρεται στο άρθρο 4Δ της παραπάνω απόφασης και είναι - για την α κατοικία μ 2 /άτομο - για τη β κατοικία μ 2 /άτομο. 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ» Προτείνεται η εισαγωγή της έννοιας «πληθυσμός αιχμής» για τον έλεγχο της χωρητικότητας των οικισμών, ώστε να υπάρχει μια πιο αντικειμενική εκτίμηση της χωρητικότητας, να γίνεται πρόβλεψη της ανάπτυξης του οικισμού με βάση τον αριθμό των παλαιών και των προβλεπόμενων νέων κατοικιών και να αντιμετωπιστούν τα προαναφερόμενα προβλήματα. Η βασική παραδοχή για την εισαγωγή της έννοιας αυτής είναι ότι ο οικισμός πρέπει να εξυπηρετεί ικανοποιητικά όλους τους κατοίκους, όταν - στα εγκεκριμένα όρια και την προτεινόμενη επέκταση του οικισμού - διαμένει πληθυσμός σε όλα τα κατοικήσιμα σπίτια και η πληρότητα των τουριστικών κλινών είναι 100%. Ο «πληθυσμός αιχμής» περιλαμβάνει: α το σύνολο των μόνιμων και εποχιακών κατοίκων που μπορούν να διαμείνουν στον οικισμό σε εποχή αιχμής, δηλαδή, όταν κατοικούνται όλα τα κατοικήσιμα σπίτια και β το ισοδύναμο σε κατοίκους που αντιστοιχεί στην εκτίμηση του αριθμού των τουριστικών κλινών για το έτος στόχο της πρόβλεψης. Αποτελεί δηλαδή ένα «ισοδύναμο πληθυσμού», με το οποίο συγκρίνεται η χωρητικότητα του οικισμού.

4 4 Iανουάριος-Φεβρουάριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΙΧΜΗΣ Ο «πληθυσμός αιχμής» ορίζεται ως ο μέγιστος αριθμός κατοίκων που μπορούν να διαμείνουν στον οικισμό και μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο μέγεθος πληθυσμού, το οποίο μπορεί να συγκριθεί με τη χωρητικότητα του οικισμού και να διαπιστωθεί αν ο οικισμός χρειάζεται ή όχι επέκταση. Τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του πληθυσμού αιχμής είναι τα εξής: 1. Ο αριθμός των κατοικιών του οικισμού (κατοικημένων και ακατοίκητων) από την «Απογραφή οικοδομών - κτιρίων της 1ης Δεκεμβρίου 2000» της ΕΣΥΕ. 2. Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών για κατοικίες ανά δημοτικό διαμέρισμα για τα έτη από την ΕΣΥΕ. Δυστυχώς, τα στοιχεία αυτά δίδονται ανά δημοτικό διαμέρισμα και όχι ανά οικισμό και χρειάζεται να γίνει εκτίμηση με επιτόπια έρευνα και με τον αντίστοιχο δήμο για κάθε οικισμό. Από το στοιχείο αυτό μπορεί να εκτιμηθεί ο αριθμός των νέων κατοικιών για τα έτη και να γίνει πρόβλεψη του αριθμού των νέων κατοικιών για τα επόμενα έτη με την παραδοχή ότι ο αριθμός των εκδιδομένων οικοδομικών αδειών κατοικιών ανά έτος θα παραμείνει σταθερός τα επόμενα έτη μέχρι το έτος στόχο των προβλέψεων. 3. Ο αριθμός των μόνιμων ή πραγματικών κατοίκων και ο αριθμός των κατοικούμενων κατοικιών από την απογραφή του 2001 (από τη διαίρεση αρ. κατοίκων / αρ. κατοικιών προκύπτει ο λόγος άτομα / κατοικούμενη κατοικία που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του πληθυσμού αιχμής). 4. Ο αριθμός των τουριστικών κλινών σε κύρια τουριστικά καταλύματα και σε ενοικιαζόμενα δωμάτια / διαμερίσματα από στοιχεία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (πρώην Ε.Ο.Τ.). Με το σκεπτικό της παρ. 2Γ (βλ. παραπάνω) μπορούμε να θεωρήσομε ότι η αναγκαία επιφάνεια για 2 τουριστικές κλίνες (32 40 μ 2 ) είναι ίση με την αναγκαία επιφάνεια για ένα μόνιμο ή εποχιακό κάτοικο. 5. Για την απλοποίηση των υπολογισμών (ώστε να μην υπολογίζονται οι αναγκαίες επιφάνειες χωριστά για τους μόνιμους και χωριστά για τους εποχιακούς κατοίκους και να προκύπτει ένα ενιαίο ισοδύναμο πληθυσμού αιχμής) προτείνεται το σταθερότυπο μ 2 /άτομο

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιανουάριος-Φεβρουάριος να λαμβάνεται ενιαίο για τους μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους στην περιοχή των τιμών που τα δύο σταθερότυπα συμπίπτουν, δηλαδή, από μ 2 / άτομο (βλ. παρ. 2Γ). 6. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η πυκνότητα κορεσμού του οικισμού σε κατοίκους ανά Ηα (εκτάριο) ή ανά στρέμμα, η οποία προκύπτει από τις υπόλοιπες παραδοχές των προδιαγραφών (θεωρητική πυκνότητα, συντελεστής κορεσμού, ποσοστό Κ.Χ., ποσοστά άλλων χρήσεων εκτός κατοικίας διοίκησης εμπορίου Κ.Χ.). 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πίνακας Π Εκτίμηση πληθυσμού αιχμής Στο Τυμπάκι υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης. Ο Κόκκινος Πύργος είναι παραθαλάσσιος οικισμός οριοθετημένος σύμφωνα με το Π.Δ. 24/4/1985 με σημαντική τουριστική ανάπτυξη. ΓΠΣ Δήμου Τυμπακίου - Υπολογισμός Πληθυσμού Αιχμής 2021 Σύνολο κατοικιών, εκτίμηση πληθυσμού αιχμής, κύριες τουριστικές κλίνες, σύνολο πληθυσμού αιχμής ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ ΟΙΚΙΣΜΟΣ πραγματικός πληθυσμός 01 αριθμός κατοικιών 00 οικοδομ. άδειες - αρ. κατοικιών οικοδομ. άδειες - αρ. κατοικιών μ.ο. ατ./ κατοικία ανά Δ.Δ πραγμ.+ παραθεριστικός πληθυσμ τουρ. κλίνες 2005 προβλ. τουρ. κλινών 2021 σύνολο πληθ. αιχμής Τυμπάκιον , Κόκκινος Πύργος , Υπόμνημα πίνακα Π (Πληθυσμός αιχμής) - στήλη 3, ο αρ. κατοικιών από την απογραφή κτιρίων ΕΣΥΕ στήλη 4, ο αριθμός των κατοικιών σύμφωνα με τις οικοδ. άδειες δίδεται από την ΕΣΥΕ ανά Δημοτ. Διαμέρισμα. Η κατανομή τους στους οικισμούς γίνεται ανάλογα με τον αριθμό κατοικιών κάθε οικισμού ή με εκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων. - στήλη 5: Προβολή του συνολικού αριθμού νέων κατοικιών στο έτος 2021 με την παραδοχή ότι ο αριθμός νέων κατοικιών / έτος θα παραμείνει σταθερός.

6 6 Iανουάριος-Φεβρουάριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - στήλη 6: Ο μέσος όρος άτομα / κατοικία προκύπτει από τα στοιχεία της απογραφής 2001 (πληθυσμός / αρ. κατοικούμενων κατοικιών). - στήλη 9: Εκτιμάται η αύξηση των τουριστικών κλινών εντός των οικισμών μέχρι το έτος στόχο Για τον υπολογισμό του ισοδύναμου πληθυσμού αιχμής που αντιστοιχεί στις τουριστικές κλίνες λαμβάνεται το 1/2 των τουριστικών κλινών, διότι το εμβαδόν ανά κλίνη εκτιμάται σε μ2, που αντιστοιχεί περίπου στο 1/2 του εμβαδού ανά κάτοικο (32-40 μ2). Η εκτίμηση της χωρητικότητας του οικισμού γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, Οι εποχιακοί κάτοικοι περιλαμβάνονται στον πληθυσμό αιχμής, συνεπώς δεν χρειάζεται εκτίμηση του ποσοστού των εποχιακών κατοίκων. Το έλλειμμα χωρητικότητας προκύπτει από την διαφορά c (χωρητικότητα οικισμού) - p (πληθυσμός αιχμής) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Μελέτη: Γ.Π.Σ. Δήμου Τυμπακίου Νομός: Ηρακλείου Οικισμοί: Δήμου Τυμπακίου Πίνακας Π Ομάδες Οικισμών και Χωρητικότητα ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: 2021 ΟΙΚΙΣΜΟΣ / ΠΛΗΘΥ- ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΣΟΣ Σ.Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΠΥ- ΑΠΟΜΕΝ. ΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΧΜΗΣ ΟΙΚΙ- ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤ. ΚΝΟΤΗΤΑ- ΧΩΡΗΤΙΚ. ΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΗΑ) (ΚΑΤ.) κατ./ηα Τυμπάκιον ,255 0, , Κόκκινος Πύργος ,317 0, , Η αναγκαία επιφάνεια επέκτασης προκύπτει από τη διαίρεση του ελλείμματος χωρητικότητας με την πυκνότητα κορεσμού της επέκτασης d (=κάτ. στρέμμα). Η πυκνότητα αυτή εκτιμάται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε 3,00 κατ. /στρ. ή 30,0 κατ. / εκτάριο (Ηα) με τις εξής παραδοχές: μέσος Σ.Δ. (σ) = 0,50, k (μ 2 κατοικίας /άτομο) = 35, u (μ 2 κοινωνικής τεχνικής υποδομής /άτ.)= 5, συντελεστής κορεσμού λ= 0,45, ποσοστό Κ.Χ. άλλων χρήσεων = 50%.

7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιανουάριος-Φεβρουάριος ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΤ./ΣΤΡ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙ , ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ , ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ Όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί που αφορούν σε προτάσεις επέκτασης των οικισμών προϋποθέτουν ότι οι μελέτες πολεοδόμησης θα εκπονηθούν και θα εγκριθούν σε λογικό χρονικό διάστημα και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μερικά χρόνια πριν από το έτος στόχο της μελέτης. Όμως, η εμπειρία από την ταχύτητα εκπόνησης και έγκρισης των μελετών πολεοδόμησης (πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής) είναι απελπιστικά αργή λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών κατά την εκπόνηση των μελετών, της αδυναμίας του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και της συγκέντρωσης της έγκρισης όλων των μελετών στο ΥΠΕΧΩΔΕ με συνέπεια την αντικειμενική αδυναμία έγκρισης. Επισημαίνεται ότι ο μέσος χρόνος εκπόνησης και έγκρισης μελετών πολεοδόμησης είναι 15 χρόνια, δηλαδή, ίσος ή μεγαλύτερος από τον χρόνο των προβολών του πληθυσμού και των αναγκών που γίνονται για 5 20 χρόνια σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Με τις καθυστερήσεις αυτές οι προβλέψεις για τη χωρητικότητα των οικισμών και τις απαιτούμενες επεκτάσεις υποβαθμίζονται σε ασκήσεις επί χάρτου χωρίς κανένα πραγματικό αποτέλεσμα. Οι επιπτώσεις των καθυστερήσεων είναι πολλαπλά επιζήμιες - Στην πράξη ακυρώνεται οποιαδήποτε πρόβλεψη για την κάλυψη των ελλειμμάτων χωρητικότητας και των μελλοντικών αναγκών. - Ακυρώνεται η δυνατότητα απόδοσης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων μέσα και έξω από τα όρια των οικισμών που πολεοδομούνται. - Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων σε περιοχές προς ένταξη σε σχέδιο υπόκεινται σ ένα περίεργο είδος πολιτικής ομηρίας με τις συνεχείς υποσχέσεις για μελλοντική ένταξη που δεν υλοποιούνται. Επισημαίνεται ότι στο Σύνταγμα της Ελλάδας αναφέρονται τα εξής για την οργάνωση της διοίκησης:

8 8 Iανουάριος-Φεβρουάριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤ = Διοίκηση - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Οργάνωση της διοίκησης Άρθρο Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα. 2. Η σημερινή συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων έγκρισης των πολεοδομικών μελετών στο ΥΠΕΧΩΔΕ δεν φαίνεται να συνάδει με το άρθρο 101 του Συντάγματος (χωρίς να διαθέτουμε ειδικές νομικές γνώσεις, θεωρούμε ότι και οι αρμοδιότητες αυτές υπόκεινται στις συνταγματικές ρυθμίσεις). Συνεπώς θα πρέπει οι αρμοδιότητες να αποκεντρωθούν ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης. Οι πολιτικοί που επαγγέλλονται τη μεταρρύθμιση του κράτους έχουν εδώ ένα «πεδίο δόξης λαμπρόν» για να αποδείξουν την ειλικρίνεια των προθέσεων και την ικανότητα να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα με την πολιτική βούληση, τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και την αποκέντρωση που απαιτείται (ιδού η Ρόδος,λοιπόν, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι). Στην Ανατολική Κρήτη υπάρχουν αρκετές πολεοδομικές μελέτες οικισμών (μελέτες αναθεώρησης, πολεοδόμησης ή/και επέκτασης) που έχουν ανατεθεί από το 1983 (έτος έναρξης της ΕΠΑ) μέχρι σήμερα (μερικές από το 1983, οι περισσότερες την περίοδο ) και από τις οποίες ελάχιστες έχουν εγκριθεί. Αναφέρονται χαρακτηριστικά οι πολεοδομικές μελέτες οικισμών της Ανατολικής Κρήτης, από τις οποίες οι περισσότερες βρίσκονται σε στασιμότητα, μερικές σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας και ελάχιστες έχουν εγκριθεί.

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιανουάριος-Φεβρουάριος Πολεοδομικές μελέτες οικισμών Ν. Ηρακλείου από το 1983 μέχρι σήμερα (Εκτός από την πόλη του Ηρακλείου) Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ΑΓΑΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙ ΑΚΥΡΩΣΗ 18 ΚΑΣΤΡΙ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ ΤΕΡΤΣΑ 2 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 19 ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ 3 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ) ΝΑΙ 20 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ 4 ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 21 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ 22 ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ 6 ΑΝΑΛΗΨΗ 23 ΛΕΝΤΑΣ 7 ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ ΝΑΙ 24 ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 8 ΑΡΒΗ 25 ΜΑΛΙΑ 9 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 26 ΜΑΤΑΛΑ 10 ΑΡΧΑΝΕΣ 27 ΜΕΤΟΧΙ ΚΟΛΥΒΑ 11 ΑΣΗΜΙ ΝΑΙ 28 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΝΑΙ 12 ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ 29 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 ΓΑΖΙ ΝΑΙ 30 ΣΙΝΔΩΝΙΑ 14 ΓΟΥΡΝΕΣ ΝΑΙ 21 ΣΚΑΛΑΝΙ 15 ΚΑΛΑΜΑΚΙ 32 ΣΤΑΛΙΔΑ ΝΑΙ 16 ΚΑΡΤΕΡΟΣ 33 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ 17 ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 34 ΤΥΜΠΑΚΙ (ΑΝΑΘ. ΕΠΕΚΤΑ- ΣΗ) 35 ΜΟΙΡΕΣ ΝΑΙ (έχουν εγκριθεί 8, σε σύνολο 35 μελετών)

10 10 Iανουάριος-Φεβρουάριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Πολεοδομικές μελέτες οικισμών Νομού Λασιθίου από το 1983 μέχρι σήμερα Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙ- ΣΗ 1 ΣΕΙΣΙ 15 ΜΥΡΤΟΣ ΝΑΙ 2 ΜΙΛΑΤΟΣ 16 ΣΤΟΜΙΟ 3 ΙΣΤΡΟΝ 17 ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 4 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ 18 ΑΧΛΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 5 ΠΛΑΚΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 19 ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 6 ΠΕΤΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 20 ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ 7 ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 21 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΖΗΡΟΥ 8 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ 22 ΜΟΧΛΟΣ 9 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣ 23 ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ 10 ΑΝΑΛΗΨΗ 24 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΓ.ΝΙ- ΚΟΛ 11 ΦΕΡΜΑ 25 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΑΙ 12 ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ ΝΑΙ 26 ΣΗΤΕΙΑ ΝΑΙ 13 ΚΕΝΤΡΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΑΙ 27 ΝΕΑΠΟΛΗ ΝΑΙ 14 ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ 28 ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Για τις πρώτες 17 μελέτες του Ν. Λασιθίου έχουν ανατεθεί ταυτόχρονα και οι πράξεις εφαρμογής (έχουν εγκριθεί 7, σε σύνολο 28 μελετών)

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων Παρατηρήσεις-Προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου για τη Φάση Β1 «Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» Στα πλαίσια της διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1. «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και περιγραφή τύπων αστικών περιβάλλοντων νησιωτικών περιοχών: η περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1. «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και περιγραφή τύπων αστικών περιβάλλοντων νησιωτικών περιοχών: η περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1 «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και περιγραφή τύπων αστικών περιβάλλοντων νησιωτικών περιοχών: η περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου» ΔΙΑΥΛΟΣ «Δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ>

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ> ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο στην παραλία Αγίου Ιωάννη Νικήτης στο Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται:

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται: Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδοµικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ για την πολεοδοµική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Περιεχόμενα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ... 4 1.1 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ... 4 1.1.1 Εγκαταστάσεις ΔΣΑ Ν. Χανίων... 4 1.1.2 Ποσότητες ΑΣΑ Ν. Χανίων... 6 1.2 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2 0 0 7 2 0 1 0 { Κοινωνική ιαβούλευση } Ά ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Συνοπτική Περιγραφή Στρατηγικού Σχεδιασµού για την Κοινωνική ιαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Α π ό φ α σ η: 291/2008 Π ε ρ ί λ η ψ η: Συζήτηση επί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1 Προβλέψεις Πληθυσμού, Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, Ανεργίας και Απασχόλησης Α.6.1.1 Εκτίμηση Εξέλιξης Πραγματικού Πληθυσμού (2001 2008)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ. Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ. Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά) ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ, Τεχνική Εταιρεία Μελετών ΛΕΠΕΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ, Αρχιτέκτων Μηχ. Πολεοδόµος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου (ΤΑΙΠΕΔ) Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 277/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 277/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 277/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 16/26-06-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 Π.1.1. Γενικό πλαίσιο 6 Π.1.2. Χωροταξική θεώρηση Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 8 Π.1.3. Χωροταξική θεώρηση Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βορειοανατολική Αττική, υπό το πρίσμα των εξελίξεων

Βορειοανατολική Αττική, υπό το πρίσμα των εξελίξεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, υπό το πρίσμα των εξελίξεων παραλίας Μαραθώνα 7 ο Εξάμηνο 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σκοπός της Εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα