Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ"

Transcript

1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Οµάδα εργασίας για την παρακολούθηση της µελέτης : «ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΕΡΙΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΜΗΧ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΜΗΧ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ) ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ) ΕΚΠΟΝΗΣΗ )ΕΓΚΡΙΣΗ ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ...5 2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»...5 3) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ) ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ...8 4) ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΗΤΗΣ )ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...9 5) ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ) ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ) ΤΟ ΟΡΙΟ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ) ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ) ΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ...14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I...15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

3 Εισαγωγή Η παρούσα οµάδα εργασίας αφού παρέλαβε τα σχετικά (µε τη µελέτη) κείµενα και χάρτες από τη γραµµάτια του ΤΕΕ/ΤΑΚ θεώρησε σκόπιµο να προχωρήσει σε µια περαιτέρω έρευνα για τη εξεύρεση στοιχείων σχετικών µε υπό θεσµοθέτηση µελέτη. Πιο συγκεκριµένα απευθυνθήκαµε : στη ΓΓ ΕΣΥΕ στον ΕΟΤ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τα αποτελέσµατα της έρευνας ήταν αρκετά φτωχά αφού καταφέραµε να συλλέξουµε µόνο γενικές πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Πιο συγκεκριµένα βρέθηκε ο αριθµός τουριστικών κλινών αλλά σε επίπεδο νοµού, όπως επίσης και ο αριθµός πτήσεων εξωτερικού σε επίπεδο χώρας. Ωστόσο µεγάλο βάρος της ανάλυσης δόθηκε σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη νοµοθεσία που διέπει τις τουριστικές εγκαταστάσεις και τους µηχανισµούς ανάπτυξης αυτών. Πιο συγκεκριµένα για τη σύνταξη του κειµένου µελετήθηκαν οι παρακάτω νοµοθετικές διατάξεις : ΥΑ /87 (ΦΕΚ Β557) «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων» ΥΑ 2647/86 (ΦΕΚ Β797) «Μέτρα για την ελεγχόµενη τουριστική ανάπτυξη και αναβάθµιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας» Ν2544/97(ΦΕΚ Α254) άρθρο 29 «Περιοχές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης» ΥΑ 51279/05 (ΦΕΚ Β) «Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων» ΠΔ 23/6/91 (ΦΕΚ Δ 474) «Καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων» ΠΔ 33/79 (ΦΕΚ Α 10) «Περί τουριστικών καταλυµάτων εντός παραδοσιακών κτισµάτων» Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη (ΦΕΚ 207 Α ) Αποφ. ΕΚ/266/97 «NATURA 2000» Οδηγία ΕΚ/43/92 «NATURA 2000» ΥΑ 25291/2003 «ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης» (ΦΕΚ Β 1986) 3

4 1) Περιεχόµενο ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού 1.1) Ορισµός και στόχοι Η εισαγωγή των ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού στην κείµενη νοµοθεσία έγινε από τον Ν. 2742/99. Πιο συγκεκριµένα : «Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελούν σύνολα κειµένων ή και διαγραµµάτων µε τα οποία µπορούν να εξειδικεύονται ή και να συµπληρώνονται οι γενικού περιεχοµένου κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης που αφορούν : Στη χωρική διάρθρωση ορισµένων τοµέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής σηµασίας. Στη χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδοµής εθνικού ενδιαφέροντος και στη χωρική κατανοµή της γνώσης και της καινοτοµίας. Σε ορισµένες ειδικές περιοχές ή θεµατικές κατηγορίες του εθνικού χώρου και ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, στις ορεινές και προβληµατικές ζώνες, στις περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές συµβάσεις, καθώς και σε άλλες ενότητες του εθνικού χώρου που παρουσιάζουν κρίσιµα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήµατα. Σε κάθε άλλο θέµα αιχµής που αφορά στην ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου. Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης συνοδεύονται από πρόγραµµα δράσης στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούµενες για την εφαρµογή τους ενέργειες, δράσεις, ρυθµίσεις και προγράµµατα, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηµατοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των αναγκαίων έργων και µέτρων και οι φορείς εφαρµογής.» 1.2) Εκπόνηση Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων έργων σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια υπουργεία και λοιπούς αρµόδιους οργανισµούς. Με αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, που εκδίδονται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων έργων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο της διαδικασίας κατάρτισης, τα συνεργαζόµενα µέρη, το είδος της απαιτούµενης τεχνογνωστικής στήριξης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 4

5 1.3)Έγκριση Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης εγκρίνονται µε απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του N 2742/99, µετά γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 1.4) Αναθεώρηση Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον προκύψει τεκµηριωµένη ανάγκη αναθεώρησης. Στο χρονικό αυτό διάστηµα, είναι κατ εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους προκειµένου α) να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων διεθνούς, ευρωπαϊκού, διασυνοριακού, διακρατικού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα, β) να καθορισθούν εθνικές οδηγίες και κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση εξαιρετικών αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και κινδύνους, γ) να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν από την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής εθνικής κλίµακας, δ) να προσαρµοσθούν σε σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης και αξιολόγησης. 2) Περιεχόµενο του «Ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού για τον τουρισµό» Αναλύοντας τα κείµενα και τους χάρτες του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Τουρισµού» (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Τ.), παρατηρείται µια αποσπασµατική αντιµετώπιση οργάνωσης του χώρου που σκοπό έχει την εντατική ανάπτυξη µαζικού τουρισµού µε την προσθήκη χωρικών µηχανισµών ανάπτυξης τουριστικών εγκαταστάσεων µεγάλης κλίµακας. Εξετάζοντας το σχέδιο ΚΥΑ κατά άρθρο παρατηρούνται τα παρακάτω: Στό πρώτο άρθρο αναφέρεται ο σκοπός της εκπόνησης του ειδικού πλαισίου, που είναι η παροχή κατευθύνσεων κανόνων και κριτηρίων για την χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισµού στον ελληνικό χώρο. Στο δεύτερο άρθρο αναφέρεται στους στόχους του ειδικού χωροταξικού, στόχοι όπως περιβαλλοντική αναβάθµιση, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προιόντος, διάχυση ανάπτυξης του τουρισµού σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, αλλά και σε επιπλέον τοµείς της οικονοµίας και τέλος προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας σύµφωνα µε τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Στό τρίτο άρθρο αναφέρεται σε ορισµούς όπως «µαζικός τουρισµός», «εναλλακτικός τουρισµός», «αποδεκτό επίπεδο υποδοµών», «υψηλή συγκέντρωση τουρισµού» και εισάγεται ο ορισµός: «σύνθετη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών σταθερού παραθερισµού». Στο τέταρτο άρθρο υπάρχει η κατηγοριοποίηση του χώρου που αντιµετωπίζεται βάση της έντασης και του είδους της τουριστικής δραστηριότητας, της γεωµορφολογίας και της ευαισθησίας των πόρων του. Η κατηγοριοποίηση δεν θεωρείται επιτυχηµένη καθώς 5

6 παρατίθεται µια συγκεχυµένη επικάλυψη κατηγοριών χώρου µε διαφορετικά κριτήρια από τα οποία λείπει η σύνθεση. Οι κατηγοριοποιήσεις είναι περισσότερο θεωρητικές και οδηγούν σε άστοχες επιλογές λόγω ποικιλίας στη γεωµορφολογία και τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά της χώρας. Στο πέµπτο άρθρο δίνονται κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης κατά περιοχή και εισάγονται κανονιστικές διατάξεις που αφορούν όρια αρτιότητας και οικιστικής πυκνότητας για κάθε περιοχή αντίστοιχα. Οι κατευθύνσεις που δίνονται κατά περιοχή είναι πολύ αναλυτικές και εξειδικευµένες ενώ λείπουν οι βασικοί κατευθυντήριοι άξονες ως προς το είδος και την ένταση της επιθυµητής ανάπτυξης. Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνεται ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο θα πρέπει να παίζει το ρόλο ενός κατευθυντήριου µηχανισµού προώθησης εθνικής πολιτικής και δεν θα πρέπει να αποτελεί εργαλείο καθορισµού όρων δόµησης και αρτιοτήτων, καθώς αυτά καθορίζονται κυρίως από Π. Διατάγµατα και αποφάσεις που θα ακολουθήσουν. Στο έκτο άρθρο δίνονται κατευθύνσεις για την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, διατυπώνονται κανόνες οργάνωσης, κριτήρια επιλογής περιοχών χωροθέτησης, προϋποθέσεις για την άσκηση ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων, κατευθύνσεις ποιοτικές και ποσοτικές καθώς και προτεραιότητες χωρικής ανάπτυξης. Από τις ειδικές µορφές τουρισµού απουσιάζουν σηµαντικές όπως ο «εκθεσιακός τουρισµός», ο «οικοτουρισµός», και ο «αγροτουρισµός». Σηµαντικό στοιχείο του έκτου άρθρου είναι το σηµείο των υποδοµών και ο µη συσχετισµός τους µε την «αντοχή του φυσικού περιβάλλοντος» καθώς και την κοινωνικό-οικονοµική δοµή των περιοχών στις οποίες θα αναπτυχθούν εγκαταστάσεις Golf στην Κρήτη. Σε µια περιοχή µε πρόβληµα λειψυδρίας η κατασπατάληση ενός τόσο σηµαντικού φυσικού πόρου όπως το νερό είναι επικίνδυνη τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. Το έβδοµο άρθρο αναφέρεται στις ειδικές και τεχνικές υποδοµές δηλαδή σε επιθυµητά έργα που πρέπει να εκτελεστούν και στις αναγκαίες υποδοµές (ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες) για την ανάπτυξη του τουρισµού. Το ειδικό πλαίσιο δεν εξετάζει όµως αν τα επιθυµητά έργα είναι εντεταγµένα σε τρέχοντα οικονοµικά προγράµµατα. Επιπλέον θα πρέπει να προσδιοριστεί αν η εξασφάλιση αυτών των υποδοµών αποτελεί προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη η υποχρεούµαστε να τα παρέχουµε κατά προτεραιότητα στο βωµό της τουριστική ανάπτυξης. Το όγδοο άρθρο πραγµατεύεται τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουν οι τουριστικές εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται σε κατηγορίες χώρου µε ειδικά καθεστώτα ενώ ασχολείται και µε την επίλυση των συγκρούσεων του τουρισµού µε άλλες παραγωγικές χρήσεις. Το ειδικό χωροταξικό ενώ αναγνωρίζει γενικά τους περιορισµούς χρήσεων γης που επιβάλει η κείµενη νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, εξαιρεί τις τουριστικές υποδοµές µεγάλης κλίµακας πχ στην αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας και στις περιοχές Natura. Στη περίπτωση χωροθέτησης υδατοκαλλιεργειών αυτή προτείνεται σε περιοχές λιγότερο τουριστικά αναπτυγµένες. Το ένατο άρθρο αναφέρεται στις σύνθετες και ολοκληρωµένες αναπτύξεις τουριστικών υποδοµών σταθερού παραθερισµού, σε ποιες περιοχές µπορούν να εγκατασταθούν, οχτώ ενδεικτικές περιοχές εγκατάστασης τους, καθώς και τα όρια αρτιότητας αυτών των υποδοµών. Οι υποδοµές σταθερού παραθερισµού θα επιτρέπονται σχεδόν παντού: σε αναπτυσσόµενες περιοχές σε ανεπτυγµένες, σε κορεσµένες τουριστικά περιοχές, σε µητροπολιτικές περιοχές, σε πεδινές η σε ηµιορεινές, σε περιοχές Natura και σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Οι περιοχές που δεν µπορούν να εφαρµοστούν είναι ορεινές περιοχές και µικρά ακατοίκητα νησιά η βραχονησίδες (εκτός από πέντε). Η ανάπτυξη των υποδοµών αυτών προβλέπεται σε οργανωµένους υποδοχείς (Π.Ο.Τ.Α, Π.Ο.Α.Δ.Π, Π.Ε.Ρ.ΠΟ) είτε σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές µε τις 6

7 διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόµηση τουριστικών εγκαταστάσεων (Φ.Ε.Κ 61/Δ/88) και όριο αρτιότητας 150 στρ. Το δέκατο άρθρο αναφέρεται στην εισαγωγή της νοµοθεσίας: 1. νέων µορφών διαχείρισης τουριστικών καταλυµάτων που θα περιλαµβάνουν την δυνατότητα αγοράς από τρίτους για χρήση και εκµετάλλευση τµηµάτων τουριστικού συγκροτήµατος υπό την µορφή ανεξαρτήτων διαµερισµάτων η κατοικιών, µε την υποχρέωση να το παραχωρεί στον φορέα της τουριστικής επιχείρησης για ένα τµήµα του χρόνου. Το ποσοστό του ξενοδοχειακού καταλύµατος που θα µπορεί να µεταβιβαστεί διαφοροποιείται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και δεν µπορεί να υπερβεί στο 70% της επιφάνειας των δωµατίων. 2. σύνθετων µορφών τουριστικών εγκαταστάσεων µε κατοικίες προς πώληση σε ποσοστό 30% της επιφάνειας του συνολικού αριθµού των δωµατίων. Σε περίπτωση συνδυασµένης χρήσης των δύο µορφών διαχείρισης το ποσοστό των κατοικιών προς πώληση αυξάνεται σε 70% της συνολικής επιφάνειας των καταλυµάτων. Οι ρυθµίσεις αυτές θα έχουν εφαρµογή και σε πολεοδοµήσεις εκτάσεων µε προγενέστερα καθεστώτα δόµησης. Επιπλέον προτείνεται η υπαγωγή τους στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόµου καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής, οικονοµικής και παραγωγικής βάσης της ευρύτερης περιοχής. Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνεται ότι µε αυτά τα µέτρα παρέχεται η δυνατότητα κατάτµησης γήπεδων της τουριστικής εγκατάστασης στις εκτός σχεδίου περιοχές σε χωριστές ιδιοκτησίες, ενώ µε την ισχύουσα τουριστική νοµοθεσία το γήπεδο παρέµενε υποχρεωτικά σε ενιαία χρήση. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα πώλησης τµηµάτων µιας ξενοδοχειακής εγκατάστασης που χτίστηκε µε ευνοϊκότερους όρους δόµησης και κίνητρα του αναπτυξιακού νόµου για χρήση παραθεριστικής κατοικίας. Στο ενδέκατο άρθρο αναφέρεται στο πρόγραµµα δράσης και χρηµατοδότησης. Δεν αναφέρεται όµως σε κόστος και χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των αναγκαίων µέτρων. Επίσης δεν υπολογίζει το κόστος κατασκευής των απαιτούµενων υποδοµών υποστήριξης των τουριστικών εγκαταστάσεων µαζικού τουρισµού που προτείνονται σε προηγούµενα άρθρα. Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνεται ότι ο καθορισµός ζωνών τουριστικής ανάπτυξης γίνεται σε διαφορετικό επίπεδο αναφοράς από αυτό του ΕΣΠΑ (NUTS 2) γεγονός δυσχεραίνει την ένταξη υποστηρικτικών υποδοµών σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα εθνικού επιπέδου. Τέλος µε το δωδέκατο άρθρο προκαλείται σύγχυση για το ποιες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας καταργούνται και ποιες συνεχίζουν να εφαρµόζονται. 3) Επικουρικότητα του πλαισίου µε τις υπερκείµενες βαθµίδες σχεδιασµού. Σε όλες τις βαθµίδες του χωρικού σχεδιασµού θα πρέπει να τηρείται η «αρχή της επικουρικότητας». Πιο συγκεκριµένα κάθε επίπεδο χωρικού σχεδιασµού οφείλει να εφαρµόζει και να εξειδικεύει της κατευθύνσεις των υπερκείµενων βαθµίδων σχεδιασµού ανάλογα µε τις «αρµοδιότητες» που του αναλογούν. Για παράδειγµα σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης καταρτίζονται σχέδια γενικών κατευθύνσεων (οδηγιών) που υποχρεώνουν τα κράτη µέλη να ενσωµατώνουν τις κατευθύνεις αυτές στις υποκείµενες βαθµίδες σχεδιασµού µε τη µορφή κανονιστικών ρυθµίσεων. 7

8 Στη συγκεκριµένη περίπτωση τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού θα πρέπει να ενσωµατώνουν και να εφαρµόζουν τις κατευθύνσεις του «Εθνικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού» και του «Σχέδιου Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου» (ΣΑΚΧ, Ευρωχωροταξικό). 3.1) Εθνικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού Όπως είναι γνωστό το «Εθνικό Πλαίσιο» αν και υπάρχει σαν κείµενο δεν έχει θεσµοθετηθεί, συνεπώς τα «ειδικά πλαίσια» δεν µπορούν να εφαρµόσουν µια ολοκληρωµένη χωροταξική πολιτική καθώς απουσιάζουν οι γενικές κατευθύνσεις της βασικής εθνικής πολιτικής. Οφείλουν όµως να εξειδικεύσουν τις κατευθύνσεις του «ΣΑΚΧ» στους επιµέρους τοµείς των δραστηριοτήτων για τους οποίους εκπονούνται. 3.2) Σχέδιο ανάπτυξης κοινοτικού χώρου Πιο συγκεκριµένα και στο τοµέα του τουρισµού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται οι κατευθύνσεις ΣΑΚΧ σχετικά µε τα «διευρωπαϊκά δίκτυα», «χωρική πόλωση» και την «διαφύλαξη των φυσικών πόρων» Από τα κείµενα και τους χάρτες δεν προκύπτει συσχέτιση του πλαισίου µε το ΣΑΚΧ και ειδικότερα µε τους τοµείς των «δίκτυων µεταφορών» και «διαφύλαξης των φυσικών πόρων». Για την ακρίβεια δεν γίνεται καµία προσέγγιση του εθνικού χώρου σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό και γενικότερα δεν εξετάζονται οι τουριστικές ροές σε σχέση µε τις πύλες εισόδου της χώρας. 4) Συµβατότητα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου µε το Περιφερειακό Πλαίσιο Κρήτης Γενικότερα το ειδικό πλαίσιο φαίνεται να ακολουθεί της προτάσεις 1 του περιφερικού πλαισίου στον τοµέα του τουρισµού. Όµως είναι σηµαντικό να ακολουθηθεί µια ενιαία πολιτική στον ορισµό ζωνών τουριστικής ανάπτυξης καθώς υπάρχουν αρκετά σηµεία που χωρικά και θεσµικά υπάρχουν επικαλύψεις που προκαλούν σύγχυση. Συνεπώς εφόσον εφαρµοστούν οι ρυθµίσεις που καθορίζονται από ΕΠ θα πρέπει να τροποποιηθούν και να καταργηθούν ορισµένες διατάξεις του ΠΠ. Πιο αναλυτικά στα δυο πλαίσια θα µπορούσε να γινεί η έξης αντιστοιχία ζωνών τουριστικής ανάπτυξης, όπως φαίνεται στους επισυναπτόµενους χάρτες του παρατήµατος: Περιφερειακό Πλαίσιο Ζώνες Αναβάθµισης τουριστικών µονάδων Ζώνες Ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης Ειδικό Πλαίσιο ΖώνεςΑ Αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές ΖώνεςΒ1 Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές ΖώνεςΒ2 Περιοχές εναλλακτικού τουρισµού. Εξετάζοντας αναλυτικά τις οµοιότητες και τις διάφορες των δυο πλαισίων παρατηρούνται αρκετές επικαλύψεις σε χωρικό και σε θεσµικό επίπεδο. 1 ΥΑ 25291/03 άρθρο 3 παρ.γ

9 4.1)Οµοιότητες Εξετάζοντας τα δύο πλαίσια φαίνεται ότι σε ορισµένα σηµεία συµπίπτουν. Η συµφωνία των δυο πλαισίων εντοπίζεται κύριος στο χωρικό καθορισµό ζωνών. Πιο συγκεκριµένα το ΕΠ ακολουθεί στο µεγαλύτερο ποσοστό τις ζώνες τουριστικής ανάπτυξης που είχαν οριστεί από το ΠΠ και ταυτόχρονα προσθέτει νέες ζώνες µαζικού κύριος τουρισµού. Ειδικότερα και όπως φαίνεται στο συνηµµένο χάρτη του παραρτήµατος Ι σε όλο το βόρειο τµήµα της ανατολικής Κρήτης προτείνεται η δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων 4 και 5 αστέρων. Στο ΠΠ η ίδια σχεδόν περιοχή εντασσόταν στις «Ζώνες αναβάθµισης» τουριστικών εγκαταστάσεων, ενώ στο ΕΠ ονοµάζονται Ζώνες Α µε τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει και για τις περισσότερες ζώνες που οριζόταν από το ΠΠ. 4.2) Διάφορες Εξετάζοντας το ΠΠ και το ΕΠ εντοπίζονται αρκετές διάφορες στην τυπολογία ζωνών για την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων στης ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες περιοχές που ορίζει το σχέδιο ΚΥΑ. Η βασικότερη διαφορά είναι στην αλλαγή της τυπολογίας των καθορισµένων ζωνών τουριστικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στους χάρτες του παραρτήµατος στη περιοχή του Τυµπακίου και της Σητείας το ΠΠ καθόριζε «ζώνες ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης» 2 ενώ στο ΕΠ η ίδιες περιοχές εντάσσονται στις περιοχές της ζώνης Α. Ταυτόχρονα µια µεγάλη έκταση στο νοτιοανατολικό µέρος της Κρήτης εντάσσεται στις «αναπτύσσοµες ζώνες» ενώ στο ΠΠ ορίζονται ως «ζώνες ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης». Αυτό δείχνει µια διαφορετική αντιµετώπιση των συγκεκριµένων ζωνών που αφορά τη δηµιουργία διαφορετικού τύπου εγκαταστάσεων (ΑΑ.Α,Β κλπ) από τα δυο πλαίσια. Επίσης το ΕΠ καθορίζει πολύ µεγαλύτερες «ζώνες εναλλακτικού τουρισµού» από ότι καθοριζόταν στο ΠΠ όπου οι αντίστοιχες πολύ µικρότερες σε έκταση περιοχές καθοριζόταν ως «ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης» Όπως φαίνεται στους επισυναπτόµενους χάρτες του παραρτήµατος Ι, σε αρκετές περιοχές NATURA χωροθετούνται τουριστικές εγκαταστάσεις µαζικού τουρισµού, που δεν υπήρχαν στο ΠΠ. Στης παραπάνω περιοχές ρυθµίζεται µόνο το ποσοστό κάλυψης που ανέρχεται στο 2% και δεν αναφέρονται ουσιαστικά µέτρα διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος. 4.3) Συµπεράσµατα Από την συγκριτική ανάλυση των δυο πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού συνοψίζονται οι παρακάτω παρατηρήσεις : 2 ΥΑ 2647/86 (ΦΕΚ Β797) «Μέτρα για την ελεγχόµενη τουριστική ανάπτυξη και αναβάθµιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας» 9

10 1. Οι ζώνες τουριστικής ανάπτυξης των δυο πλαισίων προσοµοιάζουν χωρικά αλλά διαφοροποιούνται θεσµικά (τυπολογικά). 2. Με το νέο πλαίσιο αυξάνονται οι ζώνες τουριστικής ανάπτυξης εντός των περιοχών NATURA 3. Οι προτάσεις χωροθέτησης συνεδριακού τουρισµού σχεδόν συµπίπτουν στα δύο πλαίσια. 4. Με το νέο πλαίσιο χωροθετούνται νέες δραστηριότητες θεµατικού τουρισµού αθλητισµού που δεν υπήρχαν στο ΠΠ (πχ Golf) 5. Το ΕΠ δεν συνυπολογίζει τις γενικές κατευθύνσεις του ΠΠ που αφορούν τα δίκτυα µεταφορικών υποδοµών και τις πύλες εισόδου και εξόδου του νησιού. 5) Θεσµικές ρυθµίσεις του ειδικού χωροταξικού πλαισίου τουρισµού. Με την εκπόνηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισµό εισάγονται µια σειρά από θεσµικές ρυθµίσεις που αφορούν τον τουριστικό τοµέα και ταυτόχρονα περιλαµβάνουν κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις χρήσεις γης, την πυκνότητα και αρτιότητα τουριστικών καταλυµάτων, τις αποστάσεις από της παραλίες καθώς και την διαχείριση τουριστικών υποδοµών σταθερού παραθερισµού. Με την εισαγωγή των παραπάνω κανονιστικών διατάξεων δηµιουργείται σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρµογής τους καθώς σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει επικάλυψη µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις που ρύθµιζαν τα παραπάνω ζητήµατα µέχρι σήµερα. Επίσης επιχειρείται η εισαγωγή νέων µηχανισµών ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών υποδοµών που αφορούν κύριος τον µαζικό τουρισµό. 5.1) Γη υψηλής παραγωγικότητας και τουριστικές υποδοµές Στο άρθρο 173 παράγραφο Β1 του «κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας» σχετικά µε τις τουριστικές εγκαταστάσεις αναφέρετε ότι η χωροθέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια χρήσεως γης της κάθε περιοχής και τις κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, στα πλαίσια της περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης και των γενικότερων αναπτυξιακών στόχων µέσα στους οποίους περιλαµβάνεται και η διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Στο Άρθρο 8 παράγραφος Β του ειδικού χωροταξικού αναφέρει σχετικά µε την αγροτική γη ότι επιβάλλεται η διατήρηση του υψηλού καθεστώς προστασίας που προβλέπεται από τη ισχύουσα νοµοθεσία µε εξαίρεση τις περιπτώσεις δηµιουργίας τουριστικών υποδοµών µεγάλης κλίµακας στον ηπειρωτικό χώρο, που συµβάλουν στην αναβάθµιση η και τον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος. Συνεπώς δεν γίνεται σαφές το καθεστώς προστασίας της «γης υψηλής παραγωγικότητας» µε αποτέλεσµα να προκαλείται σύγχυση για το αν επιτρέπεται η απαγορεύεται η χωροθέτηση τουριστικών µονάδων σε «γη υψηλής παραγωγικότητας» τη στιγµή που εξαιρούνται από το καθεστώς προστασίας οι «τουριστικές υποδοµές µεγάλης κλίµακας». 10

11 5.2) Το όριο αρτιότητας των τουριστικών εγκαταστάσεων Το ΕΠ εισάγει νέους κανόνες αρτιότητας των γηπέδων για την δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων, που επικαλύπτουν ή καταργούν τους σηµερινούς. Το άρθρο 1 του ΠΔ 23/7/91 (Δ 474) που αναφέρεται στους όρους δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές αναφέρει ότι κατώτατο όριο αρτιότητας είναι τα δέκα (10) στρέµµατα ενώ για τις τότε κοινότητες Φόδελε και Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου και Βραχασίου και Μιλάτου του Ν. Λασιθίου ορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας τα είκοσι (20)στρέµµατα. Στην ΥΑ Αριθ / για τις τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων το όριο αρτιότητας ορίζεται µε βάση την κατηγορία της τουριστική εγκατάστασης που θα οικοδοµηθεί και δίνεται από τον παρακάτω πίνακα: ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΑ (*****) Α (****) Β (***) Γ Δ Ε 4000 τ.µ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ τ.µ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ τ.µ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ τ.µ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Στο άρθρο 5 παράγραφος Α του ειδικού χωροταξικού το όριο αρτιότητας για τις «αναπτυγµένες περιοχές» ορίζεται στα 15 στρέµµατα, στην παράγραφο Β για τις «αναπτυσσόµενες περιοχές» τα 8 στρέµµατα, ενώ στην παράγραφο Γ για τις περιοχές που έχουν άλλες κυρίαρχες χρήσεις από τον τουρισµό αλλά προσφέρονται για εναλλακτικό τουρισµό είναι 4 στρέµµατα. Τέλος για τις µητροπολιτικές περιοχές το όριο αρτιότητας είναι 10 στρέµµατα. Πιο αναλυτικά µε βάση τις νέες ρυθµίσεις έχουµε : ΖΩΝΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΑ Α Β Γ Δ Ε ΖΩΝΗ Α τ.µ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΖΩΝΗ Β 8000 τ.µ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ (ΒΙ&Β2) ΖΩΝΗ Γ 4000 τ.µ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το όριο αρτιότητας των τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνεται σε αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές και σε περιοχές που θα αναπτυχθούν εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 5.3) Αλλαγές πυκνοτήτων δόµησης. Επίσης προτείνονται ενοποιηµένες πυκνότητες δόµησης για όλες τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Οι µέγιστες πυκνότητες σύµφωνα µε τον Ε.Ο.Τ µέσω της ΥΑ Αριθ / για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα εξαρτώνται από την κατηγορία του καταλύµατος και από το 11

12 εµβαδόν του οικοπέδου στο οποίο οικοδοµούνται.. Οι πυκνότητες για τα εκτός σχεδίου γήπεδα δίνονται από τον παρακάτω πίνακα. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΑ Α Β Γ Δ Ε Κλίνες /στρέµµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΑ Α Β Γ Δ Ε Κλίνες /στρέµµα 6 Στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο στο άρθρο 5 οι πυκνότητες των τουριστικών καταλυµάτων µειώνονται σε 6 κλίνες ανά στρέµµα χωρίς να αναφέρεται σε κατηγορίες τουριστικών καταλυµάτων. 5.4) Ποσοστό των κοινόχρηστών και κοινωφελών χώρων. Μέχρι στιγµής υπήρχαν τρεις πολεοδοµική µηχανισµοί ανάπτυξης οργανωµένων τουριστικών εγκαταστάσεων. Αναλυτικότερα αυτοί είναι οι : ΠΟΤΑ 3, ΠΟΑΠΔ 4 και ΠΕΡΠΟ 5. Και οι τρεις µηχανισµοί ανάπτυξης περιλαµβάνουν υποχρεωτικό ποσοστό κοινοχρήστων χώρων. Στο νόµο 2545/97 παράγραφος 6γ σχετικά µε τους ΠΟΤΑ αναφέρει ότι οι προβλεπόµενοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι πρέπει να καταλαµβάνουν το 50% τουλάχιστόν της συνολικής προς πολεοδόµηση έκτασης καθώς και τους οικοδοµήσιµους χώρους. Στο νόµο 2742 άρθρο 10 παράγραφος 5Α σχετικά µε τους ΠΟΑΔΠ αναφέρετε ότι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της συνολικής έκτασης της ΠΟΑΔΠ. Με το ειδικό πλαίσιο εισάγεται ένας νέος µηχανισµός οργανωµένης ανάπτυξης τουριστικών εγκαταστάσεων που προστίθεται στους υφιστάµενους µηχανισµούς (ΠΟΤΑ, ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ) και ονοµάζεται 6 «τουριστικές υποδοµές σταθερού παραθερισµού» και καθορίζει όριο αρτιότητας χωρίς να καθορίζει ποσοστό ο κοινοχρήστων χώρων. 5.5) Το όριο απόστασης από την παραλία Στο άρθρο 173 παράγραφος Ε1 του «κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας» που αναφέρεται στους όρους δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται ότι τα κτίρια των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετούνται σε απόσταση πενήντα 3 Περιοχές Οργανωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης. 4 Περιοχές Οργανωµένων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων. 5 Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης. 6 Άρθρο 9 12

13 (50) µέτρων τουλάχιστον από την γραµµή αιγιαλού όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στο άρθρο 5 παράγραφος Ε3 του ειδικού χωροταξικού ορίζεται ότι η ελάχιστη απόσταση Ε τοποθέτησης των κτισµάτων από την γραµµή του αιγιαλού είναι πενήντα (50) µέτρα. Σε περίπτωση που η υψοµετρική στάθµη του φυσικού εδάφους Υ στο πλησιέστερο στην ακτογραµµής σηµείο τοποθέτησης του κτιρίου είναι µικρότερη των δέκα (10) µέτρων από την στάθµη της θάλασσας, η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των κτισµάτων Ε από την γραµµή του αιγιαλού δίδεται από την σχέση Ε=50+ (10-Υ)Χ5 Συνεπώς από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την κατασκευή τουριστικών καταλυµάτων η απόσταση από την παραλία αυξάνεται σύµφωνα µε το υψόµετρο του οικοπέδου µέχρι ) Τουριστικές υποδοµές σταθερού παραθερισµού. Με το ΕΠ εισάγεται ένας νέος µηχανισµός διαχείρισης τουριστικών υποδοµών που είναι ευρύτερα γνωστός ως «χρονοµίσθωση», ο οποίος στη συνέχεια µετατρέπεται σε µηχανισµό πώλησης τουριστικών εγκαταστάσεων µε την αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης. Ανάλογος µηχανισµός υπήρχε στο νόµο 2545/1997 σχετικά µε τους Π.Ο.Τ.Α ( Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης ) όπου προβλεπόταν η εκµετάλλευση του 20% των τουριστικών εγκυστώσεων για άλλες χρήσης έκτος της τουριστικής. Με το ειδικό χωροταξικό του τουρισµού εισάγεται η αλλαγή του τρόπου διαχείρισης (πώληση της κατοικίας) και υπέρµετρη αύξηση του ποσοστού της κατοικίας στο σύνολο των τουριστικών καταλυµάτων του συγκροτήµατος,70% της συνολικής επιφάνειας των δωµατίων. Ταυτόχρονα επιτρέπεται εµµέσως η κατάτµηση των οικοπέδων που προορίζονται για τουριστική χρήση και στη συνέχεια η πώληση τους. Το προτεινόµενο ελάχιστό όριο αρτιότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος Ζ είναι 150στρ και µειώνεται στο µισό από αυτό που προέβλεπε για τέτοιου είδους επενδυτικά προγράµµατα (300 στρ) ο Ν3105/03. Συνεπώς από την εισαγωγή του µηχανισµού ανάπτυξης «Τουριστικών υποδοµών σταθερού παραθερισµού» µειώνεται η αρτιότητα από 300 στα 150 στρέµµατα. 5.7) Τουριστικές εγκαταστάσεις και περιοχές Natura Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει κάποιο εθνικό θεσµοθετηµένο σχέδιο ή πρόγραµµα που να αναφέρεται στη διαχείριση των περιοχών Natura. Με την εισαγωγή του συγκεκριµένου ΕΠ προτείνονται τα πρώτα µέτρα διαχείρισης των παραπάνω περιοχών υπό τη µορφή τουριστικής εκµετάλλευσης. Πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 9 το ΕΠ επικεντρώνεται στην εκµετάλλευση των περιοχών natura ρυθµίζοντας µόνο το ποσοστό κάλυψης των τουριστικών εγκαταστάσεων. 13

14 6) Συµπεράσµατα και προτάσεις στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης Γενικότερα παρατηρείται µια προσπάθεια διάρθρωσης του χώρου σε ένα πλαίσιο οργάνωσης της τουριστικής βιοµηχανίας µε αποσπασµατικό τρόπο. Αυτό προκύπτει κύριος από την απουσία «Εθνικού Πλαισίου» και από την επικάλυψη της κείµενης νοµοθεσίας στο θέµα των τουριστικών εγκαταστάσεων. Συµπερασµατικά παρατηρούνται τα έξης : Δεν γίνεται συσχετισµός των µεταφορικών υποδοµών µε τις τουριστικές ροές για να υπολογιστεί ο µεταφορικός φόρτος Δεν χρησιµοποιούνται οι υφιστάµενοι πολεοδοµικοί µηχανισµοί (ΠΟΤΑ ΠΟΑΠΔ,ΠΕΡΠΟ) για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα εισάγονται νέοι. Δεν γίνεται αναφορά στους «δείκτες φέρουσας ικανότητας» Η βασική προσέγγιση των τουριστικών κατηγοριών δεν γίνεται στο ίδιο επίπεδο µε αυτό του ΕΣΠΑ (NUTS 2) που έχει σαν αποτέλεσµα την πληµµελή σύνδεση του χωρικού και οικονοµικού προγραµµατισµού. Γίνεται αποσπασµατική χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων θεµατικού τουρισµού (Golf) σε διευρυµένη κλίµακα. Οι συγκεκριµένες δραστηριότητες θα πρέπει να χωροθετηθούν σε µικρότερη κλίµακα µε βάση τους διαθέσιµους φυσικούς πόρους της περιοχής. Δεν υπολογίζεται ο «τουριστικός φόρτος» που θα προκαλέσουν οι «τουριστικές εγκαταστάσεις σταθερού παραθερισµού» Υποβαθµίζεται ο ρόλος των τουριστικών καταλυµάτων µικρής και µεσαίας κλίµακας Προτείνεται η τουριστική εκµετάλλευση των περιοχών Natura Μειώνεται η πυκνότητα δόµησης και αυξάνονται τα όρια αρτιότητας για τις όλες τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Προωθείται ο θεσµός της «χρονοµίσθωσης» καθώς και η κατάτµηση τουριστικών υποδοµών Η θεσµοθέτηση του πλαισίου πιθανότατα θα προκαλέσει σύγχυση σχετικά µε τις διατάξεις που καταργούνται και αυτές που εξακολουθούν να ισχύουν. Σε περιφερειακό επίπεδο (Κρήτης) δεν υπολογίζονται οι χωρικές πολιτικές που θεσµοθετήθηκαν από το περιφερειακό πλαίσιο. Συµπερασµατικά επισηµαίνεται ότι το συγκεκριµένο πλαίσιο αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο άσκησης τοµεακής πολιτικής και θα διαδραµατίσει επιτελικό ρόλο σε θέµατα τουριστικής ανάπτυξης. Συνεπώς οι παραπάνω παρατηρήσεις, σκοπό έχουν να συµβάλουν στη διαδικασία θεσµοθέτησης µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο και όχι να µηδενίσουν την διαδικασία θεσµοθέτησης του. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 16

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις επί του Σχεδίου ΚΥΑ για τον Τουρισµό

Θέσεις επί του Σχεδίου ΚΥΑ για τον Τουρισµό Θέσεις επί του Σχεδίου ΚΥΑ για τον Τουρισµό 1._ Οι Θέσεις περιληπτικά Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί ιδιαίτερα θετικό για την προώθηση του χωροταξικού σχεδιασµού της χώρας το γεγονός της ανάθεσης από το ΥΠΕΧΩ Ε µιας σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007-11-22

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007-11-22 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007-11-22 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ Μανόλης Βερίγος, Πολεοδοµος-Χωροτάκτης Μηχανικός Βάννα Σφακιανάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΧΟΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ ( ΑΡΘΡΑ 4 & 5 Χωρική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΧΠΠΑ Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9967 23 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4447 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γραφείο Χωρικού Σχεδιασμού και Αυτοδιοίκησης ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Παρουσίαση πρότασης αναθεώρησης Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μεθοδολογική Παρουσίαση πρότασης αναθεώρησης Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Μεθοδολογική Παρουσίαση πρότασης αναθεώρησης Ειδικoύ Πλαισίου ωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΠΠΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ: http://www.opengov.gr/minenv/?p=4059

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ) Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014» Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 4269 Έτος: 2014 ΦΕΚ: Α 142 20140628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2014 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» Επί της αρχής 1.Από τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2, 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού

Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Κεφάλαιο Α «Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός» Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού Άρθρο 1 Βασικές έννοιες Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΜΗΣ Π1 σελ. 1 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π1 σελ. 1 1.1.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π1 σελ. 2 1.1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Το Ξ.Ε.Ε. καταγράφει ως θετική την προσπάθεια του ΥΠΕΧΩΔΕ να αποκτήσει ο τουρισμός χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Χωρικός σχεδιασµός - Βιώσιµη ανάπτυξη»

στο σχέδιο νόµου «Χωρικός σχεδιασµός - Βιώσιµη ανάπτυξη» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Χωρικός σχεδιασµός - Βιώσιµη ανάπτυξη» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α Ι. Επί της αρχής: 1. Το προτεινόµενο νοµοσχέδιο αντικαθιστά το ν. 4269/2014, και το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α / «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις»

ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α / «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ά ρ θ ρ ο 1 Σκοπός Σκοπός του νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθµ 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209 ) : Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ HELECO ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ» Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Σπύρος Παπαγρηγορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας µε την υπ αριθµό /6/07 Απόφασή της, στα πλαίσια της δ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας µε την υπ αριθµό /6/07 Απόφασή της, στα πλαίσια της δ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε την 101/26.06.2007 απόφαση της Ε) Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης»

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού Άρθρο 1 Βασικές έννοιες Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009 ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά Ο Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ι. Επί της αρχής 1. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο τροποποιεί σε επιμέρους σημεία και κωδικοποιεί τον ν. 4269/2014 ο οποίος διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓH... 15 Α) Η Περιβαλλοντική παράμετρος της βιώσιμης ανάπτυξης... 17 Β) Η κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα