ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επιπυραγός Νικόλαος Γρ. Σακκαλής ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος Α Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Αθήνα Μάιος 2007 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση µεγάλων θερµικών φορτίων στο βιοµηχανικό χώρο, η µεγάλη χρήση παραγώγων πετρελαίου ως πρώτες ύλες στη βιοµηχανία, η αύξηση της επιφάνειας των ενιαίων χώρων στις επιχειρήσεις, η χρησιµοποίηση µεγάλης ποικιλίας υλικών, πολλά εκ των οποίων είναι εύφλεκτα, αυξάνουν σηµαντικά τους κινδύνους εµφάνισης και ταχείας επέκτασης της πυρκαγιάς. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Οι απώλειες από τις πυρκαγιές στις σύγχρονες κοινωνίες θα ήταν ανυπολόγιστες σε ανθρώπινες ζωές και υλικά αγαθά, αν δεν είχαν παράλληλα αναπτυχθεί κατάλληλα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα. Η νοµοθεσία πυροπροστασίας και οι τεχνικοί κανονισµοί για τις κατασκευές, τις επιχειρήσεις, τις βιοµηχανίες και τα χρησιµοποιούµενα υλικά µειώνουν σηµαντικά τους κινδύνους εµφάνισης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η προληπτική πυροπροστασία και η πυρόσβεση αποτελούν σήµερα αντικείµενα σχετικών µελετών και ερευνών για την Πυροµηχανική. Η Πυροµηχανική παρέχει επίσης µια δέσµη µέτρων, εξοπλισµού, υλικών και διαδικασιών για την αποτελεσµατική καταπολέµηση της πυρκαγιάς. Το Πυροσβεστικό Σώµα είναι ο αρµόδιος φορέας για την κατάσβεση των πυρκαγιών, τη λήψη και επιβολή προληπτικών µέτρων για την αποφυγή του κινδύνου επέκτασής τους και την παροχή βοήθειας για τη διάσωση αυτών που κινδυνεύουν από την πυρκαγιά. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Στην αποστολή του περιλαµβάνεται η αντιµετώπιση τεχνολογικών ατυχηµάτων και βιοµηχανικών καταστροφών και η διάσωση ατόµων και υλικών αγαθών που κινδυνεύουν από τις αιτίες αυτές. Ειδικότερα οι Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώµατος περιλαµβάνουν στην αποστολή τους την αντιµετώπιση ειδικών πυρκαγιών, όπως ιυλιστηρίων, χώρων αποθήκευσης υγρών καυσίµων, χηµικών προϊόντων, εκρηκτικών υλών, µεγάλων κτιριακών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και την αντιµετώπιση διαρροών και διαφυγών επικίνδυνων χηµικών ουσιών και άλλων περιβαλλοντολογικών ατυχηµάτων. ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οι κάτοχοι των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, επαγγελµατικών εργαστηρίων, αποθηκών, καθώς και των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3325/2005 υποχρεούνται να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα, για την αποφυγή ή τον περιορισµό των κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις τους (Αριθ. Φ15/οικ.1589/104 ΚΥΑ ΦΕΚ 90Β )

3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται : Τα προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας για το σύνολο της εγκατάστασης Τα κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς Η συγκρότηση οµάδας πυροπροστασίας από το προσωπικό της επιχείρησης και η µέριµνα για την εκπαίδευση αυτής ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη Μελέτη Πυροπροστασίας περιλαµβάνονται: Στοιχεία Επιχείρησης Οικοδοµική σύσταση Ισχύς ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού Επεξεργαζόµενες ύλες και παραγόµενα προϊόντα Επικίνδυνες ύλες Συµπεριφορά υλών προϊόντων έναντι πυρκαγιάς ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη Μελέτη Πυροπροστασίας περιλαµβάνονται (συνέχεια) : Κίνδυνοι πυρκαγιάς Κίνδυνοι εκρήξεως δηλητηριάσεως εγκλωβισµού Μέτρα πυροπροστασίας Γενικά προληπτικά µέτρα Ειδικά προληπτικά µέτρα Κατασταλτικά µέτρα

4 ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη Μελέτη Πυροπροστασίας περιλαµβάνονται (συνέχεια) : Τεχνικές περιγραφές µόνιµων συστηµάτων - Πυροσβεστήρες και λοιπά µέσα Γενικές Οδηγίες ιαδικασία : Υποβολή µελέτης, έλεγχος, αυτοψία, έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία Για τις υπόλοιπες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια, εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων, υγραερίου, φυσικού αερίου και λοιπές επιχειρήσεις εφαρµόζεται ανάλογη νοµοθεσία πυροπροστασίας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οµάδα Πυροπροστασίας : Αρχηγός (ο πλέον κατάλληλος από το προσωπικό, όπως προϋπηρετήσας Αξιωµατικός στο Πυροσβεστικό Σώµα, Μηχανικός ή Τεχνολόγος Μηχανικός ή Χηµικός) Υπαρχηγός Προσωπικό (Μέλη) Εκπαίδευση Ασκήσεις : Η αρχική εκπαίδευση των µελών της οµάδας πυροπροστασίας στην πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών και συναφών καταστάσεων, γίνεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία Καθήκοντα και υποχρεώσεις Αρχηγού, Υπαρχηγού και µελών Ο ΗΓΙΑ 2003/105/ΕΚ - SEVESO II ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει µε τη γνωστή ως Οδηγία SEVESO, τα µέτρα και όρους για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. Στην Ελλάδα εφαρµόζεται σήµερα η τροποποιηµένη Οδηγία SEVESO II (Οδηγία 2003/105/ΕΚ) µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 12044/613/ (ΦΕΚ 376 Β )

5 Ο ΗΓΙΑ 2003/105/ΕΚ - SEVESO II ΗΟδηγία εφαρµόζεται στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες από τις οριζόµενες σ αυτή. Στη χώρα µας η Οδηγία εφαρµόζεται σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις διυλιστηρίων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών και αερίων καυσίµων, γεωργικών φαρµάκων, εκρηκτικών υλών, µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιµοποιούν υγρά ή αέρια καύσιµα, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (χλώριο) κ.α. ΜΕΓΑΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Μεγάλο βιοµηχανικό ατύχηµα είναι ένα συµβάν, όπως µεγάλη πυρκαγιά, έκρηξη ή διαρροή που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία µιας εγκατάστασης, στην οποία υπάρχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες και προκαλεί µεγάλους κινδύνους, άµεσους ή απώτερους στον άνθρωπο εντός ή εκτός της εγκατάστασης, ή / και το περιβάλλον ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Κοινά χαρακτηριστικά Μεγάλος αριθµός θυµάτων (εγκαύµατα-αναπνευστικά προβλήµατα) Μεγάλη πιθανότητα για αλυσιδωτά ατυχήµατα Μεγάλη χρονική διάρκεια του ατυχήµατος Μεγάλες υλικές ζηµιές εντός/εκτός της εγκατάστασης Καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον Συνεργασία πολλών υπηρεσιών επέµβασης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνοµία, ασθενοφόρα, τοπικές Αρχές κ.α.) Πιθανή εκκένωση πληθυσµού σε περιοχές γύρω από την εγκατάσταση Η Οδηγία SEVESO ΙΙ αναφέρει τα κριτήρια χαρακτηρισµού ενός µεγάλου ατυχήµατος Το ΥΠΕΧΩ Ε ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα µεγάλα βιοµηχανικά ατυχήµατα (βάση δεδοµένων MARS)

6 ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ MAMIDOIL-JET OIL ΠΕΤΡΟΛΑ 1992 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY REPORT) Οασκών την εκµετάλλευση αποδεικνύει ότι : Εφαρµόζει πολιτική πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων Έχουν επισηµανθεί οι κίνδυνοι µεγάλου ατυχήµατος και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης παρέχει επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια Υπάρχει εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης Έχει εξασφαλισθεί επαρκής πληροφόρηση των αρµόδιων αρχών για την εγκατάσταση µιας δραστηριότητας ή για διευθετήσεις γύρω από υπάρχουσες εγκαταστάσεις Όταν βρίσκονται κοντά άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις, έχει συνεκτιµηθεί ο κίνδυνος από φαινόµενο domino ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στη µελέτη ασφαλείας περιλαµβάνονται : Περιβάλλον της εγκατάστασης Προσδιορισµός των µονάδων και δραστηριοτήτων της εγκατάστασης που µπορεί να έχουν κίνδυνο µεγάλου ατυχήµατος Περιοχές της εγκατάστασης που µπορεί να συµβεί µεγάλο ατύχηµα Περιγραφή της εγκατάστασης ιαδικασία παραγωγής και µέθοδοι λειτουργίας

7 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στη µελέτη ασφαλείας περιλαµβάνονται : (συνέχεια) Περιγραφή των επικίνδυνων ουσιών Αναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων ατυχήµατος και προληπτικά µέσα Μέτρα προστασίας και επέµβασης για τον περιορισµό των συνεπειών ενός ατυχήµατος (Στοιχεία για τη σύνταξη εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης) ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αδειοδοτούσα αρχή (Υπουργείο Ανάπτυξης Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση) Αξιολόγηση - Γνωµοδότηση Αρµόδιες αρχές Γενικό Χηµείο του Κράτους Υπουργείο Ανάπτυξης ΥΠΕΧΩ Ε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίµων Τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαπίστωση της πληρότητας της µελέτης ασφαλείας Επιβολή πρόσθετων όρων και πρόβλεψη µέτρων για την πρόληψη ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης και τον περιορισµό των συνεπειών τους στην υγεία, ασφάλεια των ανθρώπων και στο περιβάλλον Υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων Καταχώριση της µελέτης ασφαλείας από την αδειοδοτούσα αρχή Επανεξέταση ενηµέρωση της µελέτης ασφαλείας κάθε πέντε (5) χρόνια

8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαµβάνεται στη µελέτη ασφαλείας των εγκαταστάσεων SEVESO II και γνωµοδοτεί επ αυτού η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία Καταρτίζεται από τον ασκούντα την εκµετάλλευση σε συνεργασία µε το προσωπικό της εγκατάστασης και περιλαµβάνει τα µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση των ατυχηµάτων και την ειδοποίηση των αρµοδίων αρχών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Προβλέπεται αναθεώρηση, εκσυγχρονισµός του σχεδίου Εφαρµόζεται χωρίς καθυστέρηση από τον ασκούντα την εκµετάλλευση και τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές σε περίπτωση : Μεγάλου ατυχήµατος Ανεξέλεγκτου συµβάντος που αναµένεται να καταλήξει σε µεγάλο ατύχηµα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Στο εσωτερικό σχέδιο περιλαµβάνονται τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες (1) Προσωπικό της εγκατάστασης για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων Εξοπλισµός ασφαλείας και διαθέσιµοι υλικοί πόροι Για αντιπροσωπευτικά σενάρια ατυχηµάτων της µελέτης ασφαλείας (πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή), περιγράφονται οι διαδικασίες για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό των συνεπειών τους Συναγερµός, κινητοποίηση, επικοινωνίες Έγκαιρη ειδοποίηση της υπεύθυνης αρχής για το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης

9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Στο εσωτερικό σχέδιο περιλαµβάνονται τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες (2) Συντονισµός, συνεργασία µε τις εξωτερικές υπηρεσίες αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνοµία, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.α.) Εκκένωση της εγκατάστασης Ιατρική βοήθεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Εκπαίδευση και ασκήσεις ετοιµότητας του εµπλεκόµενου προσωπικού για την εφαρµογή του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΑ SEVESO Ητοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία µεριµνά για την πραγµατοποίηση ασκήσεων ετοιµότητας σε συνεργασία µε τον ασκούντα την εκµετάλλευση, για την εφαρµογή και εκπαίδευση στο εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης Εκπρόσωπος της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συµµετέχει στην κατάρτιση του εξωτερικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Τεχνολογικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της εγκατάστασης, µε µέριµνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εκπρόσωπος της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος συµµετέχουν στις επιτόπιες επιθεωρήσεις ελέγχους στην εγκατάσταση που οργανώνει η αδειοδοτούσα αρχή

10 EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συντάσσει σχέδιο επέµβασης για την αντιµετώπιση ενδεχοµένων ατυχηµάτων στις εγκαταστάσεις SEVESO στο οποίο περιλαµβάνονται : Περιγραφή, στοιχεία εγκατάστασης Πρώτες ύλες Επεξεργασία - Προϊόντα Ιδιότητες Κίνδυνοι Υπάρχοντα προληπτικά κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας Κυριότερα σενάρια ατυχηµάτων όπως αναφέρονται στη µελέτη ασφαλείας Ενεργοποίηση και τρόπος αντιµετώπισης του συµβάντος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Προσωπικό, οχήµατα, εξοπλισµός Αναγνώριση, διάσωση, επέµβαση, καταστολή του ατυχήµατος EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σχέδιο επέµβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση ενδεχοµένων ατυχηµάτων στις εγκαταστάσεις SEVESO : (συνέχεια) Ενισχύσεις από άλλες Υπηρεσίες (Αστυνοµία, ΕΚΑΒ, Νοµαρχία, ΕΗ κ.α.) Συντονισµός, συνεργασία µε το άγηµα ή την οµάδα πυροπροστασίας της εγκατάστασης, αµοιβαία βοήθεια από άλλα διυλιστήρια Αποκατάσταση - ιερεύνηση αιτίων - Καταγραφή Άλλες ενέργειες Το σχέδιο επέµβασης αποτελεί αντικείµενο εκπαίδευσης των Πυροσβεστών και είναι διαθέσιµο στην Πυροσβεστική Έξοδο της Υπηρεσίας Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προγραµµατίζει και πραγµατοποιεί ασκήσεις ετοιµότητας στις εγκαταστάσεις σε συνεργασία µε τους ασκούντες την εκµετάλλευση αυτών για την εφαρµογή των σχεδίων επέµβασης EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

11 EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συντάσσουν σχέδια επέµβασης σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα (εκτός Οδηγίας SEVESO) που παρουσιάζουν µεγάλη επικινδυνότητα Μεγάλα νοσοκοµεία Πολυώροφα κτίρια (ξενοδοχεία, γραφεία, εµπορικά κέντρα, εκπαιδευτήρια κ.α.) Σήραγγες µεγάλου µήκους Αθλητικές εγκαταστάσεις µεγάλης χωρητικότητας (ανοικτά κλειστά στάδια) Φυλακές Κατασκηνώσεις Βιοµηχανίες Μεγάλες αποθήκες κ.α. EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Κάθε σχέδιο επέµβασης περιλαµβάνει σενάρια: Πυρκαγιάς Παροχής βοηθείας σε επικίνδυνες χηµικές ουσίες Παροχής βοήθειας σε περίπτωση σεισµού Τα σχέδια επέµβασης αποτελούν αντικείµενο εκπαίδευσης των Πυροσβεστικών υπαλλήλων και είναι διαθέσιµα στην Πυροσβεστική έξοδο της Υπηρεσίας και το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες προγραµµατίζουν και πραγµατοποιούν ασκήσεις ετοιµότητας σε συνεργασία µε τους έχοντες την εκµετάλλευση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων, για την εφαρµογή των σχεδίων επέµβασης ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2006

12 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οεξοπλισµός του Πυροσβεστικού Σώµατος ανανεώθηκε και εκσυγχρονίσθηκε για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Η Υπηρεσία προµηθεύτηκε επίσης εξοπλισµό για την αντιµετώπιση Χηµικών Βιολογικών Ραδιολογικών Πυρηνικών (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλών. Ειδικά πυροσβεστικά οχήµατα διυλιστηρίων αφρού µε αρθρωτούςβραχίονες. Είναι τοποθετηµένα σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που βρίσκονται κοντά σε διυλιστήρια. Το όχηµα της φωτογραφίας φέρει βραχίονα 20 µέτρων που µπορεί να εκτοξεύει αφρό λίτρα ανά λεπτό σε απόσταση 70 µέτρων. Έχει δεξαµενή αφρογόνου υγρού λίτρων και δέχεται νερό από υδροφόρα οχήµατα ή από µόνιµο υδροδοτικό δίκτυο. Είναι κατάλληλο για κατάσβεση πυρκαγιών διυλιστηρίων και αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίµων.

13 Χρησιµοποιείται και για ψύξη ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ειδικά οχήµατα περισυλλογής και διαχωρισµού χηµικών και τοξικών ουσιών ιαχωρίζουν µη αναµίξιµα υγρά, όπως πετρελαιοειδή µε νερό ιαθέτουν εξοπλισµό για την απορρόφηση και διαχωρισµό χηµικών ουσιών αντιεκρηκτικού τύπου, στολές προστασίας από επικίνδυνες χηµικές ουσίες, εργαλεία χαµηλού σπινθηρισµού, ειδικό λογισµικό πρόγραµµα κ.α.

14 ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Στολές προστασίας από χηµικές ουσίες µεγάλου και µέσου βαθµού προστασίας Μετρητές εκρηκτικών και άλλων αερίων (εκρηγνυόµετρα) Σύστηµα απολύµανσης από χηµικά (φορητός καταιονιστήρας πυραµιδοειδούς σχήµατος) Φουσκωτά µαξιλάρια πλακέ και κυλινδρικά, ιµάντες σύσφιξης, πλαστικές σφήνες κ.α. για στεγανοποίηση διαρροών χηµικών ουσιών από δεξαµενές και σωληνώσεις ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ Περιέχει : Κατάταξη επικινδύνων υλών σε κλάσεις κατά ΑDR Ετικέτες κινδύνου Κινδύνους από τις ύλες Γενικές οδηγίες για την αντιµετώπιση ατυχήµατος Πινακίδες αναγνώρισης επικινδύνων υλών Αριθµούς αναγνώρισης κινδύνου

15 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ εξαµενές ακετόνης, οινοπνεύµατος, τολουολίου, προπανίου, ασφάλτου ιάταξη δεξαµενών όπως στο σχήµα Παλέτες µε υλικά κλάσης ADR 4.3 «Ύλες που βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή µε το νερό» Ρήγµα στη µεσαία δεξαµενή ακετόνης, διαρροή στο έδαφος, ανάφλεξη, εκδήλωση πυρκαγιάς ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΕΤΩΝ ΨΥΞΗ ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΥΛΙΚΑ ΚΛΑΣΗΣ 4.3 ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΨΥΞΗ ΑΚΕΤΟΝΗ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΑΦΡΟ ΤΥΠΟΥ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

16 ΟΧΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 1ης ΕΜΑΚ ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΕΤΟΝΗΣ ΡΗΓΜΑ Αποκατάσταση διαρροής δεξαµενής ακετόνης και µετάγγιση του περιεχοµένου της ΙΑΡΡΟΗ ΑΚΕΤΟΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ «ΧΥΜΑ» ΑΕ Στις 26 Ιουλίου 2006, ώρα 10.30, προκλήθηκε µεγάλη πυρκαγιά στην εταιρεία ΧΥΜΑ ΑΕ, εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης χηµικών υλών στο Λαύριο ιαλύτες, αλκοόλες, κετόνες, εστέρες και άλλες εύφλεκτες υγρές χηµικές ύλες αποθηκευµένες σε δεξαµενές κάηκαν Η πυρκαγιά διήρκεσε αρκετές ώρες και τέθηκε υπό έλεγχο στις 27 Ιουλίου 2006, ώρα Πυκνά σύννεφα καπνού από την πυρκαγιά διασκορπίστηκαν στην ατµόσφαιρα

17 ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ «ΧΥΜΑ» ΑΕ Η εγκατάσταση συνορεύει ανατολικά µε τη θάλασσα και ένα µέρος του νέφους της πυρκαγιάς κατευθύνθηκε προς τον κόλπο του Θορικού Ζητήθηκε από τους κατοίκους να παραµείνουν µέσα στα σπίτια τους µε κλειστές πόρτες και παράθυρα Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου εφάρµοσε το σχέδιο επέµβασης που είχε συντάξει για την εγκατάσταση της ΧΥΜΑ ΑΕ Την Π.Υ. Λαυρίου συνέδραµαν Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής και άλλων πόλεων, καθώς επίσης και η 1 η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), µε προσωπικό, Πυροσβεστικά οχήµατα, εξοπλισµό, αφρό κλπ. ηµόσιοι Φορείς και Υπηρεσίες καθώς και µεγάλες εταιρείες συνέβαλαν στην αντιµετώπιση του ατυχήµατος ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ «ΧΥΜΑ» ΑΕ Οι Πυροσβέστες έκαναν ψύξη των δεξαµενών µε νερό και καταπολέµησαν την πυρκαγιά µε χρήση αφρού Χαρακτηριστικό της πυρκαγιάς ήταν η χρήση πυροσβεστικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων και πυροσβεστικών πλοιαρίων για να ψύξουν τις φλεγόµενες δεξαµενές Η Ελληνική Αστυνοµία απέκλεισε τους δρόµους που οδηγούσαν στην εγκατάσταση ύο γειτονικές εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους εν αναφέρθηκαν θύµατα

18 ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ «ΧΥΜΑ»ΑΕ τόνοι χηµικών κάηκαν 36 από 45 δεξαµενές καταστράφηκαν εντελώς και 4 από 9 καταστράφηκαν εν µέρει Η ΧΥΜΑ ΑΕ ήταν εγκατάσταση SEVESO ΙΙ κάτω ορίου Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου συνέταξε Αναφορά Μεγάλου Βιοµηχανικού Ατυχήµατος Το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε ανάφερε το συµβάν ως Μεγάλο Ατύχηµα στο Σύστηµα Αναφοράς Μεγάλων Ατυχηµάτων (MARS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19 Τέλος οµιλίας Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Επιπυραγός Νικόλαος Γρ. Σακκαλής ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον & βιώσιµη ανάπτυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 4 Προετοιμαστείτε εγκαίρως! REACH 2013 CO2 Σελ. 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σελ. 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH Σελ. 15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΟΜΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Των Ευστρ. Χατζηχαραλάµπους, Aλ. Kατσαρού, Xρ. Kοτρώτσου 1. ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα