Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)"

Transcript

1 του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 15 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος Νοέµβριος 2000

2 Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το ιαδίκτυο µέσω του διακοµιστή Europa (http://europa.eu.int). Στο τέλος του παρόντος εγγράφου υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2002 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Belgium ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 7 ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 29 ΜΕΡΟΣ I ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΩΝ NOSE-P ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΤΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 49 του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) 3

4 7. ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠ Ν ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΟΡΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΑΒΙΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 71 ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/479/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ EPER) 75 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 83 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΥΠΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 89 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 93 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 97 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 25 Ιανουαρίου 2000, η επιτροπή του άρθρου 19 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου (οδηγία σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης) αποφάνθηκε θετικά όσον αφορά το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 15 της οδηγίας σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (παραποµπή 1). Η απόφαση της Επιτροπής, που θα καλείται εφεξής απόφαση EPER, εγκρίθηκε στις 17 Ιουλίου 2000 και δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ.2000/479/εκ (παραποµπή 2). Το άρθρο 3 της απόφασης EPER ορίζει ότι η Επιτροπή θα διευκολύνει την οργάνωση εθνικών προπαρασκευαστικών σεµιναρίων που θα οργανώνουν τα κράτη µέλη και θα καταρτίσει ένα «έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του EPER» µέχρι τον εκέµβριο 2000, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της βιοµηχανίας και διαβούλευση µε την επιτροπή του άρθρου 19 της οδηγίας 96/61/ΕΚ. Το «έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του EPER» θα περιέχει στοιχεία σχετικά µε τη µορφή των εκθέσεων και των άλλων χαρακτηριστικών, συµπεριλαµβανοµένης και της ερµηνείας των ορισµών, την ποιότητα και τη διαχείριση των δεδοµένων, παραποµπές σε µεθόδους αξιολόγησης εκποµπών και πίνακες ρύπων ανά κλάδο δραστηριότητας για τις διάφορες κατηγορίες πηγών. Το παρόν έγγραφο είναι το «έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρ- µογή του EPER». Το έγγραφο καθοδήγησης είναι η επίσηµη κατευθυντήρια γραµµή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διευκολύνει τα κράτη µέλη να ερµηνεύσουν τους συναφείς µε την υποβολή εκθέσεων όρους που θέτει η απόφαση EPER 2000/479/ΕΚ και να ανταποκριθούν σε αυτούς χωρίς να επιφέρουν καµία τροποποίηση στην απόφαση EPER. Για το λόγο αυτό, το έγγραφο καθοδήγησης εξετάζει λεπτοµερέστερα ορισµένα θέµατα της απόφασης EPER τα οποία αναφέρονται στους όρους υποβολής και στη µορφή των εκθέσεων, στους πίνακες ρύπων ανά κλάδο δραστηριότητας για τις διάφορες κατηγορίες πηγών και στις παραποµπές σε µεθόδους εκτίµησης εκποµπών. Το έγγραφο καθοδήγησης καταρτίστηκε µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της βιοµηχανίας και κατόπιν διαβούλευσης µε τα µέλη της επιτροπής για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) του άρθρου 19. Η διαβούλευση µε την επιτροπή IPPC του άρθρου 19 πραγµατοποιήθηκε σε δύο µέρη: το σχέδιο πλαισίου του εγγράφου καθοδήγησης συζητήθηκε τον Απρίλιο 2000 και το τελικό σχέδιο του εγγράφου καθοδήγησης συζητήθηκε τον Σεπτέµβριο Στη συνέχεια, κατά τη σύνταξη του παρόντος τελικού κειµένου, ελήφθησαν υπόψη οι έγγραφες παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Το µέρος I του εγγράφου καθοδήγησης - Γενική περιγραφή - αναφέρεται στο ιστορικό και στους στόχους του συναφούς µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) µητρώου εκποµπών, καθώς και στους επιλεγµένους προς αναφορά ρύπους και στη µονάδα υποβολής εκθέσεων εξετάζει ακόµη το ζήτηµα της διαχείρισης και της ποιότητας των δεδοµένων. Το µέρος I οριοθετεί το ευρωπαϊκό µητρώο ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σε σχέση µε τις διεθνείς συµφωνίες και εξελίξεις καθώς και µε άλλους καταλόγους και µητρώα εκποµπών. του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) 5

6 Το µέρος II - Όροι υποβολής εκθέσεων εστιάζεται στην ερµηνεία των όρων της απόφασης EPER. Στο µέρος αυτό αποσαφηνίζονται οι λόγοι που επιβάλλουν την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων και δίδονται οδηγίες στα κράτη µέλη µε στόχο να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη και εναρµονισµένη υποβολή εκθέσεων προς το EPER στην Επιτροπή. Το µέρος III - Προδιαγραφές - αποτελείται από προσαρτήµατα µε περισσότερες λεπτοµέρειες για τα θέµατα που αναφέρονται στα µέρη I και II. Περιλαµβάνει την απόφαση EPER 2000/479/ΕΚ και τα παραρτήµατά της, χαρακτηριστικά παραδείγµατα, κατάλογο τυποποιηµένων µεθόδων υπολογισµού των εκποµπών και λεπτοµερείς πίνακες ρύπων ανά κλάδο δραστηριότητας οι οποίοι είναι αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, τόσο για την ατµόσφαιρα όσο και για τα νερά. 6 του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της απόφασης 2000/479/ΕΚ της Επιτροπής - εφεξής απόφαση EPER - τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα και στα νερά όλων των συγκεκριµένων µονάδων παραγωγής που εκτελούν µια ή περισσότερες δραστηριότητες, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου (παραποµπή 1). Τα αναφερό- µενα δεδοµένα τίθενται στη διάθεση του κοινού µέσω του ιαδικτύου. Η υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων περί ρυπογόνων εκποµπών σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης EPER είναι µια σταδιακή διαδικασία που περιλαµβάνει τα ακόλουθα κύρια στάδια: Προσδιορισµό και επιλογή των µονάδων παραγωγής που εκτελούν µια από τις δραστηριότητες του παραρτήµατος I. Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 1, της απόφασης EPER, τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τις εκπο- µπές όλων των συγκεκριµένων µονάδων παραγωγής που εκτελούν µια ή περισσότερες δραστηριότητες, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα I της οδηγίας σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Οι δραστηριότητες αυτές προσδιορίζονται βάσει των κατηγοριών πηγών, σύµφωνα µε το παράρτηµα A3 της απόφασης EPER. Υπολογισµό ορισµένων ρυπογόνων εκποµπών από τις συγκεκρι- µένες µονάδες παραγωγής που εκτελούν µια από τις δραστηριότητες του παραρτήµατος I. Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφο 2, της απόφασης EPER, η έκθεση των κρατών µελών πρέπει να περιλαµβάνει τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα και στα νερά για όλους τους ρύπους για τους οποίους υπερβαίνονται οι οριακές τιµές. Οι ρύποι και οι οριακές τιµές προσδιορίζονται στο παράρτηµα A1 της απόφασης EPER. Υποβολή εκθέσεων για τις εκποµπές ρύπων από συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής που εκτελούν µια από τις δραστηριότητες του παραρτήµατος I. Τα στοιχεία εκποµπών θα υποβάλλονται για κάθε µονάδα παραγωγής ξεχωριστά, σύµφωνα µε τη µορφή που παρέχεται στο παράρτηµα A2 της απόφασης EPER (άρθρο 1, παράγραφος 3). Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν την εν λόγω έκθεση σε ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM). Υποβολή γενικής έκθεσης που περιέχει οµαδοποιηµένα στοιχεία για όλες τις ρυπογόνες εκποµπές που αναφέρονται στο παράρτηµα A3 της απόφασης EPER. Στη γενική αυτή έκθεση καταγράφονται τα εθνικά σύνολα όλων των αναφεροµένων εκποµπών για κάθε κατηγορία πηγών, µε την κύρια δραστηριότητα του παραρτήµατος Ι και τον αντίστοιχο κωδικό NOSE-P, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα A3 της απόφασης EPER (άρθρο 1, παράγραφος 4). Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τη γενική αυτή έκθεση σε έντυπη και σε ηλεκτρονική (CD-ROM) µορφή. ηµοσίευση όλων των αναφερόµενων δεδοµένων από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού µέσω του ιαδικτύου τόσο τα δεδοµένα των συγκεκριµένων µονάδων παραγωγής όσο και τα οµαδοποιηµένα δεδοµένα που παρέχουν τα κράτη µέλη (άρθρο 4). του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) 7

8 Το έγγραφο καθοδήγησης παρέχει οδηγίες στα κράτη µέλη και αποτελεί την επίσηµη ερµηνεία των συναφών µε την υποβολή εκθέσεων όρων της απόφασης EPER. Εξετάζει θέµατα σχετικά µε τη µορφή των εκθέσεων και των άλλων χαρακτηριστικών, συµπεριλαµβανοµένης και της ερµηνείας των ορισµών, και σχετικά µε την ποιότητα και τη διαχείριση των δεδοµένων. Ακόµη, περιέχει παραποµπές σε µεθόδους υπολογισµού εκποµπών και πίνακες πιθανής εκποµπής ρύπων ανά κλάδο δραστηριότητας από τις κατηγορίες πηγών, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα A3 της απόφασης EPER. Προσδιορισµός και επιλογή µονάδων παραγωγής που εκτελούν µια δραστηριότητα του παραρτήµατος I Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν όλες τις µονάδες παραγωγής που εκτελούν µια δραστηριότητα του παραρτήµατος Ι βάσει του κωδικού NACE (βασική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες), αναφέροντας τον οικονοµικό τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται κάθε µονάδα παραγωγής. Για κάθε µία από τις δραστηριότητες του παραρτήµατος Ι που εκτελεί η µονάδα παραγωγής πρέπει να επιλέγεται η αντίστοιχη κατηγορία πηγών, σύµφωνα µε το παράρτηµα A3 της απόφασης EPER. Κάθε κατηγορία πηγών αντιστοιχεί σε έναν κωδικό NOSE-P για τις εφαρµοζόµενες βιοµηχανικές µεθόδους σύµφωνα µε το παράρτηµα A3 της απόφασης EPER. Για κάθε µονάδα παραγωγής τα κράτη µέλη προσδιορίζουν την κύρια δραστηριότητα του παραρτήµατος I και τον αντίστοιχο κύριο κωδικό NOSE-P. Γενικά, η κύρια δραστηριότητα του παραρτήµατος Ι αντιστοιχεί στην κύρια οικονοµική δραστηριότητα της µονάδας παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η οικονοµική δραστηριότητα δεν είναι αντιπροσωπευτική των βιοµηχανικών µεθόδων που εφαρµόζει η µονάδα παραγωγής, η κύρια δραστηριότητα του παραρτήµατος I µπορεί να ταυτιστεί µε την πλέον ρυπογόνα δραστηριότητα της µονάδας παραγωγής. Ο αντίστοιχος κωδικός NOSE- P είναι ο κύριος κωδικός NOSE-P της µονάδας παραγωγής. Ως µονάδα παραγωγής νοείται το βιοµηχανικό συγκρότηµα µιας ή περισσοτέρων εγκαταστάσεων στον ίδιο χώρο, όπου µια επιχείρηση εκτελεί µια ή περισσότερες δραστηριότητες του παραρτήµατος I. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση για τις µονάδες παραγωγής, σε περίπτωση που οι εκποµπές ενός ή περισσότερων ρύπων υπερβαίνουν τις οριακές τιµές του παραρτήµατος A1. Εκθέσεις για συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής δεν υποβάλλονται µόνο στην εξής περίπτωση: όταν ορισµένες µονάδες παραγωγής που βρίσκονται στην ίδια βιοµηχανική θέση συνδέονται µε τεχνικούς και οργανωτικούς δεσµούς και χρησιµοποιούν από κοινού έναν εκτός χώρου εγκαταστάσεων σταθµό επεξεργασίας λυµάτων. Μόνο στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση οι εκποµπές από τις επιµέρους µονάδες παραγωγής δεν αναφέρονται ως έµµεσες απορρίψεις στο σταθµό επεξεργασίας αποβλήτων, αλλά ως άµεσες απορρίψεις από τον σταθµό επεξεργασίας αποβλήτων µε παράθεση των εµπλεκόµενων µονάδων παραγωγής. Το στάδιο προσδιορισµού οδηγεί στην κατάρτιση καταλόγου ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις µονάδες παραγωγής που εκτελούν µια δραστηριότητα του παραρτήµατος I και εκπέµπουν έναν ή περισσότερους ρύπους που υπερβαίνουν τις οριακές τιµές του παραρτήµατος A1. Η έκθεση για τις εν λόγω µονάδες παραγωγής έχει τη µορφή 8 του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

9 που παρέχεται στο παράρτηµα A2. Ακόµη, προσδιορίζεται η κατηγορία πηγών και ο αντίστοιχος κωδικό NOSE-P της κύριας δραστηριότητας του παραρτήµατος I σύµφωνα µε το παράρτηµα A3 της απόφασης EPER. Μέτρηση ορισµένων ρυπογόνων εκποµπών Για κάθε προσδιορισµένη µονάδα παραγωγής, τα κράτη µέλη αναφέρουν όλους τους ρύπους που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A1 της απόφασης EPER των οποίων οι εκποµπές υπερβαίνουν τις οριακές τιµές. Το έγγραφο καθοδήγησης παρέχει ενδεικτικούς πίνακες ρύπων ανά κλάδο δραστηριότητας ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των πιθανών εκποµπών ρύπων από µια συγκεκριµένη κατηγορία πηγών των δραστηριοτήτων του παραρτήµατος I. Το έγγραφο καθοδήγησης παραπέµπει ακόµη σε µεθόδους µέτρησης των εκπο- µπών. Για κάθε ρύπο πρέπει να προσδιορίζονται οι συνολικές απορρίψεις τόσο από σηµειακές όσο και από διάχυτες/µη σηµειακές πηγές κάθε µονάδας παραγωγής. Συνήθως, πρέπει να αναφέρονται και οι εκπο- µπές ρύπων από δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I. Οι εκποµπές ρύπων από δραστηριότητες εκτός παραρτήµατος I δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται όταν είναι δυνατός ο υπολογισµός της ποσότητάς τους και ο διαχωρισµός τους από τις λοιπές εκποµπές. Αναφορά σε συγκεκριµένους ρύπους γίνεται όταν οι απορρίψεις ορισµένων ρύπων από τη µονάδα παραγωγής υπερβαίνουν τις αντίστοιχες οριακές τιµές, όπως ορίζεται στο παράρτη- µα A1 της απόφασης EPER. Οι εκποµπές που αναφέρονται περιλαµβάνουν τις απορρίψεις στην ατµόσφαιρα και τις άµεσες ή έµµεσες απορρίψεις στα νερά. Όλα τα στοιχεία εκποµπών συνοδεύονται από ένα γράµµα-κωδικό το οποίο αναφέρεται στη µέθοδο µέτρησης των εκποµπών. Το γράµµα «M» αναφέρεται στα στοιχεία που προκύπτουν από µετρήσεις, το γράµµα «C» στα στοιχεία που προκύπτουν από υπολογισµούς και το γράµµα «E» στα στοιχεία που προκύπτουν από µη τυποποιηµένες προβλέψεις. Οι κωδικοί αυτοί υπάρχουν µόνο για λόγους διαφάνειας και δεν έχουν σχέση µε την ακρίβεια της µεθόδου ή την προτί- µηση σε κάποια συγκεκριµένη µέθοδο. Η µέτρηση των εκποµπών παρέχει στοιχεία για συγκεκριµένες ρυπογόνες εκποµπές που αφορούν ξεχωριστά σε απορρίψεις στην ατµόσφαιρα και σε άµεσες και έµµεσες απορρίψεις στα νερά για κάθε ρύπο του παραρτήµατος A1 της απόφασης EPER που υπερβαίνει την οριακή τιµή. Όλα τα στοιχεία εκποµπών πρέπει να συνοδεύονται από ένα γράµµα-κωδικό (M, C, E) που αναφέρεται στη µέθοδο µέτρησης των εκποµπών, εκφράζεται σε κιλά ανά έτος, και στρογγυλοποιείται σε τρία σηµαντικά ψηφία. Υποβολή εκθέσεων για τις εκποµπές ρύπων από συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία για τις εκπο- µπές κάθε επιλεγµένης µονάδας παραγωγής ξεχωριστά και, για το σκοπό αυτό, πρέπει να χρησιµοποιούν την ηλεκτρονική µορφή έκθεσης των δεδοµένων εκποµπής, όπως ορίζει το παράρτηµα A2 της απόφασης EPER. του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) 9

10 Η έκθεση έχει την εξής µορφή: στο πρώτο µέρος καταγράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα της συγκεκριµένης µονάδας παραγωγής. Στο δεύτερο µέρος παρατίθενται όλες οι κατηγορίες πηγών των δραστηριοτήτων του παραρτήµατος I, αρχής γενοµένης από την κατηγορία πηγών της κύριας δραστηριότητας του παραρτήµατος I. Όλες οι κατηγορίες πηγών και οι αντίστοιχοι κωδικοί NOSE-P πρέπει να προσδιορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα A3 της απόφασης EPER. Στο τρίτο µέρος παρατίθενται τα στοιχεία εκποµπών για κάθε ρύπο που υπερβαίνει την οριακή τιµή η οποία αντιστοιχεί σ αυτόν σύµφωνα µε το παράρτηµα A1 της απόφασης EPER. Οι απορρίψεις στην ατµόσφαιρα, οι απευθείας απορρίψεις σε (επιφανειακά) νερά, και οι έµµεσες απορρίψεις στα νερά (δια µεταφοράς προς κάποιο σταθµό επεξεργασίας αποβλήτων εκτός εγκαταστάσεων) παρατίθενται ξεχωριστά. Στο τέταρτο µέρος της έκθεσης τα κράτη µέλη καλούνται να αναφέρουν την ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης και τα στοιχεία του αρµόδιου ατόµου στο κράτος µέλος. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τις εκθέσεις για τις συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής σε ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM) στην Επιτροπή και αποστέλλουν αντίγραφο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Υποβολή γενικής εθνικής έκθεσης µε τα οµαδοποιηµένα στοιχεία εκποµπών Τα κράτη µέλη καταρτίζουν έκθεση όπου καταγράφονται τα εθνικά σύνολα όλων των αναφερόµενων εκποµπών οµαδοποιηµένα για κάθε κατηγορία πηγών, µε τις κύριες δραστηριότητες του παραρτή- µατος Ι και τους αντίστοιχους κωδικούς NOSE-P, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα A3 της απόφασης EPER. Ως οµαδοποίηση των απορρίψεων νοείται το άθροισµα όλων των αναφερόµενων εκποµπών για όλους τους ρύπους του παραρτήµατος A1 που συγκεντρώνονται από τις συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής. Όσον αφορά στα εθνικά σύνολα των αναφερόµενων εκπο- µπών, πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά τόσο η κατηγορία πηγών του παραρτήµατος A3 όσο και ο κωδικός NOSE-P. Η εθνική έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή σε έντυπη και ηλεκτρονική (CD-ROM) µορφή, ενώ αντίγραφο υποβάλλεται και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η γενική έκθεση και οι εκθέσεις για τις συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής µπορούν να περιέχονται στο ίδιο CD-ROM. ηµοσίευση των αναφερόµενων δεδοµένων από την Επιτροπή Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού όλα τα αναφερόµενα στοιχεία εκποµπών για τις συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής µέσω του ιαδικτύου. Τα αναφερόµενα αυτά στοιχεία δεν θεωρούνται απόρρητα. Μετά από κάθε κύκλο υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή δηµοσιεύει τα οµαδοποιηµένα αποτελέσµατα των εκθέσεων των κρατών µελών σε µια γενική έκθεση διατυπώνοντας συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των αναφερόµενων δεδοµένων καθώς και της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων 10 του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

11 Μέρος I Γενική περιγραφή

12

13 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 1.1 Σχέση µε τα µητρώα απορρίψεων και µεταφοράς ρύπων (PRTR) Η ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων που διαθέτει στοιχεία για τις εκποµπές ή τις απορρίψεις ρύπων καλείται συχνά µητρώο απορρίψεων και µεταφοράς ρύπων (PRTR) ή µητρώο ρυπογόνων εκποµπών (PER). Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός εθνικού PRTR/PER είναι τα εξής: οι µονάδες παραγωγής αποστέλλουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα υποχρεωτική έκθεση στις αρµόδιες αρχές στην οποία καταγράφουν τις εκποµπές τους στην ατµόσφαιρα, στα νερά και στο έδαφος καθώς και τα απόβλητά τους τα στοιχεία που αφορούν τις εκποµπές συγκεκριµένων ρύπων από συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής τίθενται στη διάθεση του κοινού. Το Πρόγραµµα ράσης 21 της διάσκεψης της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) που έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο (1992) προτρέπει τις χώρες να µειώσουν και να ελέγξουν τις απορρίψεις τους στο περιβάλλον, και να παρακολουθούν την πρόοδό τους στον εν λόγω τοµέα. Ο ΟΟΣΑ καθιέρωσε το µητρώο εκποµπών και µεταφοράς ρύπων (PRTR) τόσο ως χρήσιµο εργαλείο παρακολούθησης όσο και ως κατάλληλο µέσο για τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων εκποµπών στο κοινό (1996). Το ευρωπαϊκό µητρώο ρυπογόνων εκποµπών (EPER) στοχεύει στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού µητρώου το οποίο θα περιέχει συγκρίσιµα δεδοµένα για τις απορρίψεις (εκποµπές) από συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής που εκτελούν µια από τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία IPPC, 1996). Τα δεδοµένα που θα καταχωρίζονται στο εν λόγω µητρώο θα είναι διαθέσιµα στο κοινό µέσω του ιαδικτύου. Οι προς αναφορά δραστηριότητες παρατίθενται στην οδηγία IPPC ως δραστηριότητες του παραρτήµατος I ή ως κατηγορίες πηγών (βλέπε προσάρτηµα 1, παράρτηµα A3). Η προθεσµία υποβολής των εκθέσεων βάσει της απόφασης EPER δεν έχει σχέση µε την προθεσµία χορήγησης αδείας που ορίζει η οδηγία IPPC. Σύµφωνα µε το άρθρο 21, η οδηγία IPPC έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρµογή µέχρι το τέλος του Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή τα κράτη µέλη όφειλαν να θεσπίσουν τις εθνικές ρυθµίσεις που ήταν αναγκαίες για τη συµµόρφωσή τους µε την οδηγία IPPC και να δηµιουργήσουν εθνικό µητρώο µε στοιχεία για τις εκποµπές µε απώτερο σκοπό την υποβολή του στην Επιτροπή. Το άρθρο 15 της οδηγίας IPPC (οδηγία 96/61/EΚ του Συµβουλίου) αναφέρεται στην πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες περί απορρίψεων στο περιβάλλον (παραποµπή 1). Το άρθρο 15, παράγραφος 2, αναφέρει ρητώς ότι τα αποτελέσµατα που διαθέτει η αρµόδια αρχή από την παρακολούθηση των απορρίψεων πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού. Το άρθρο 15, παράγραφος 3, ορίζει ότι ανά τριετία και βάσει των στοιχείων που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των κυριότερων εκποµπών και των πηγών τους. Η Επιτροπή, του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) - Μέρος Ι 13

14 επικουρούµενη από την επιτροπή του άρθρου 19, ορίζει τη µορφή και τα χαρακτηριστικά στοιχεία που είναι αναγκαία για τη διαβίβαση των πληροφοριών του καταλόγου. Η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συγκρισιµότητα των στοιχείων που αφορούν τις εκποµπές του καταλόγου µε τα στοιχεία άλλων µητρώων και πηγών δεδοµένων σχετικά µε τις εκποµπές. Το EPER πρέπει, επίσης, να ειδωθεί υπό το φως της σύµβασης της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη που υπογράφηκε στο Aarhus της ανίας το 1998 µε θέµα «Η πρόσβαση στην ενηµέρωση, η συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και η προσφυγή στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα» (παραποµπή 3). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 5 περί συγκέντρωσης και διάδοσης πληροφοριών για θέµατα περιβάλλοντος, που περιλαµβάνει τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών για τις ρυπογόνες πηγές συγκεκριµένων τοποθεσιών µέσω της χρήσης δηµόσιων δικτύων. Όλα τα µέρη που υπέγραψαν την εν λόγω σύµβαση συµφώνησαν να δηµοσιεύουν τα στοιχεία εκποµπών στο κοινό και να χρησιµοποιούν τα µητρώα απορρίψεων και µεταφοράς ρύπων ως µέσα για την παρακολούθηση της πορείας της περιβαλλοντικής πολιτικής. Στόχος είναι η διαµόρφωση βάσει της σύµβασης αυτής ενός νοµικά δεσµευτικού µέσου για τα µητρώα απορρίψεων και µεταφοράς ρύπων και η διατύπωση των ελάχιστων δυνατών απαιτήσεων για τη λειτουργία ενός τέτοιου υποχρεωτικού συστήµατος βασισµένου σε µητρώο απορρίψεων και µεταφοράς ρύπων που θα ισχύει για όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη της ΟΕΕ/ΗΕ. 1.2 Σχέση µε τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης Το EPER θα είναι ένα µητρώο στο οποίο θα έχει πρόσβαση το κοινό θα περιέχει στοιχεία για τις εκποµπές ρύπων επιτρέποντας έτσι στην Επιτροπή και στις εθνικές κυβερνήσεις να παρακολουθούν τις τάσεις των ετήσιων εκποµπών µεγάλων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το παράρτηµα I της οδηγίας IPPC. Ακόµη, το EPER θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού επηρεάζοντας έτσι την απόδοση της βιοµηχανίας. Το παράδειγµα των ΗΠΑ καταδεικνύει ότι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του καταλόγου απορρίψεων τοξικών ουσιών (TRI) είναι η µείωση της ετήσιας βιοµηχανικής ρύπανσης κατά περίπου 4% ετησίως στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Αν και η µείωση των εκποµπών δεν οφείλεται στο µητρώο καθαυτό, η ύπαρξή του παροτρύνει πράγµατι τη βιοµηχανία να βελτιώνει τις µεθόδους που χρησιµοποιεί και να µεριµνά µε υπευθυνότητα για τη µείωση των ρύπων. Το µητρώο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της µείωσης της ρύπανσης που οφείλεται σε βελτιώσεις και αλλαγές των εφαρµοζόµενων βιοµηχανικών µεθόδων. Ο αριθµός των µονάδων παραγωγής που υποβάλλουν εκθέσεις στον κατάλογο απορρίψεων τοξικών ουσιών (TRI) των ΗΠΑ, περίπου το 1995 και το 1996, είναι δυνατόν να συγκριθεί µε το συνολικό αριθµό µονάδων παραγωγής που εκτελούν µια από τις δραστηριότητες του παραρτήµατος Ι της οδηγίας IPPC στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Βάσει των δεδοµένων που παρέχουν τα κράτη µέλη και των εκτιµήσεων της Επιτροπής, αναµένεται να συµπεριληφθούν στο µητρώο EPER στοιχεία για περίπου µονάδες παραγωγής. 14 του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) - Μέρος Ι

15 Η υποβολή εκθέσεων µε τη µορφή που ορίζει το EPER συνεπάγεται πρόσθετο φόρτο εργασίας για τις µονάδες παραγωγής και τις ενδιαφερόµενες εθνικές κυβερνήσεις. Οι µονάδες παραγωγής που εφαρ- µόζουν σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) βασισµένο στο πρότυπο ISO 14001, διαθέτουν ήδη τεκµηριωµένα στοιχεία για τις δραστηριότητές τους σχετικά µε το περιβάλλον καθώς υποβάλλουν εκθέσεις στο πλαίσιο του εν λόγω συστήµατος. Μολονότι το πρότυπο ΙSO δεν απαιτεί δηµόσια υποβολή εκθέσεων, πολλές εταιρείες δηµοσιεύουν ετήσιες εταιρικές εκθέσεις καθιστώντας γνωστή την απόδοσή τους σε σχέση µε το περιβάλλον στους ενδιαφερόµενους, στους πελάτες και στην κοινή γνώµη. Οι εταιρείες που διαθέτουν σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν θα αντιµετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήµατα όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για τις εκποµπές στη µορφή που ορίζει το EPER. Αυτή η διαδικασία υποβολής εκθέσεων ενδέχεται να ενισχύσει την ανάπτυξη της υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων από τις µονάδες παραγωγής. Οι µονάδες παραγωγής που έχουν καταχωριστεί στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) δηµοσιεύουν ήδη επίσηµη δηµόσια περιβαλλοντική δήλωση συνοδευόµενη από περίληψη των ρυπογόνων εκποµπών. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν αρχίσει να πειραµατίζονται µε την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι µονάδες παραγωγής που έχουν καταχωριστεί στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου οφείλουν να συµµορφώνονται µε την άδεια που τους έχει δοθεί και ενδέχεται να υφίστανται λιγότερο συχνές επιθεωρήσεις από τους κανονιστικούς φορείς. Η επιπλέον προσπάθεια που καλείται να καταβάλει µια µονάδα παραγωγής προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του EPER είναι ελάχιστη εάν εφαρµόζει ήδη κάποιο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, κυρίως όταν το εν λόγω σύστηµα διαθέτει πιστοποίηση ISO ή είναι καταχωρισµένο στο EMAS. του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) - Μέρος Ι 15

16 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Ο γενικός στόχος της οδηγίας IPPC είναι να επιτύχει την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που οφείλεται στις βιο- µηχανικές δραστηριότητες του παραρτήµατος Ι της οδηγίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες, εφεξής «δραστηριότητες του παραρτήµατος I", αφορούν µεγάλης κλίµακας βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής που οφείλουν να υποβάλλουν εκθέσεις για τις εκποµπές ή τις απορρίψεις. Το µητρώο ρυπογόνων εκποµπών θεωρείται αποτελεσµατικό εργαλείο για την παρακολούθηση των απορρίψεων των εν λόγω µονάδων παραγωγής και για τη σύγκριση των απορρίψεων από συναφείς βιοµηχανικές πηγές ή τοµείς. Η λειτουργία ενός εθνικού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών - βάσει της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί από χώρες που ήδη διαθέτουν παρόµοια µητρώα - µπορεί να έχει τους ακόλουθους στόχους και οφέλη: είναι µια ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων µε πληροφορίες χρήσιµες για την περιβαλλοντική διαχείριση που µπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από την κυβέρνηση κατά το σχεδιασµό της περιβαλλοντικής πολιτικής της όσο και από τη βιοµηχανία για τη βελτίωση της οικολογικής αποδοτικότητάς της είναι ένα δηµόσιο εργαλείο µε το οποίο η κυβέρνηση µπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο των περιβαλλοντικών πολιτικών που εφαρµόζει τα στοιχεία εκποµπών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να ελεγχθεί η πρόοδος που έχει σηµειωθεί σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς στόχους διεθνών συµφωνιών ή µε τους σκοπούς των σχεδίων εθνικής πολιτικής είναι ένα εργαλείο που προωθεί την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα ρύπανσης του περιβάλλοντος, ενηµερώνει το κοινό για τις εκποµπές από συγκεκριµένες πηγές και του επιτρέπει να συγκρίνει τις εκποµπές από διάφορες πηγές σε διάφορες τοποθεσίες κατά περίπτωση επιτρέπει στις συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής να συγκρίνουν την απόδοσή τους σε θέµατα περιβάλλοντος µε την απόδοση άλλων µονάδων παραγωγής που εκτελούν παρόµοιες βιοµηχανικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας έτσι την υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης εκ µέρους των εν λόγω µονάδων παραγωγής και της βιοµηχανίας γενικότερα παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να εναρµονίσουν τους όρους υποβολής εκθέσεων και στη βιοµηχανία να αποφύγει την περιττή υποβολή πανοµοιότυπων εκθέσεων παρέχει πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά την επιβολή της συµµόρφωσης µε τους όρους της άδειας. 16 του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) - Μέρος Ι

17 3. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Σύµφωνα µε το άρθρο 15 της οδηγίας IPPC ο κύριος σκοπός του ευρωπαϊκού καταλόγου εκποµπών είναι η συγκέντρωση και η αποθήκευση συγκρίσιµων στοιχείων για τις εκποµπές από συγκεκριµένες ρυπογόνες βιοµηχανικές πηγές και δραστηριότητες σε µια ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων ή σε ένα µητρώο και η παροχή πρόσβασης στο κοινό στα καταγεγραµµένα δεδοµένα. Το µητρώο αφορά µόνο τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα και στα νερά. Η απόφαση EPER δεν αναφέρεται ούτε στις απορρίψεις στο έδαφος ούτε στα απόβλητα. Το όνοµα του εν λόγω µητρώου θα είναι «Ευρωπαϊκό µητρώο ρυπογόνων εκποµπών" (EPER). Τα στοιχεία που προορίζονται για το EPER θα παραδίδονται στην Επιτροπή από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών µελών και θα ενηµερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Ανά τριετία η Επιτροπή θα δηµοσιεύει έκθεση για τις καταχωρισµένες στο µητρώο εκποµπές και τις συγκεκριµένες πηγές τους. Το EPER θα χρησιµοποιείται ως δηµόσιο µητρώο και θα παρέχει πληροφορίες σε θέµατα περιβάλλοντος τα οποία σχετίζονται µε τις βιοµηχανικές δραστηριότητες που καλύπτει η οδηγία IPPC. Ανάλογα µε την κατηγορία χρηστών στην οποία απευθύνεται, το EPER έχει διαφορετικούς στόχους: προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα ρύπανσης του περιβάλλοντος και βελτίωση της σύγκρισης των εκποµπών συγκεκριµένων µονάδων παραγωγής ή βιοµηχανικών τοµέων. Η δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά µέσω ιστοθέσης θα αυξήσει τη δηµόσια χρήση του EPER από µη κυβερνητικές οργανώσεις και ερευνητικούς φορείς ή ενδιαφερόµενους πολίτες (δηµόσια χρήση). παρότρυνση της βιοµηχανίας να βελτιώσει την απόδοσή της σε περιβαλλοντικά θέµατα και να εφαρµόσει καινοτόµες βιοµηχανικές µεθόδους. Έτσι, θα επιτευχθεί µείωση των εκποµπών βιοµηχανικών ρύπων η οποία είναι δυνατό να παρακολουθηθεί και να καταδειχθεί µέσω του µητρώου EPER (βιοµηχανική χρήση). αξιολόγηση της προόδου που έχει σηµειωθεί όσον αφορά την πλήρωση των συναφών µε το περιβάλλον στόχων τους οποίους έχουν θέσει εθνικές και διεθνείς συµφωνίες. Το EPER επιτρέπει στην Επιτροπή να προσδιορίζει τις κύριες εκποµπές και τις βιοµηχανικές πηγές, να αξιολογεί τα αναφερόµενα δεδοµένα των κρατών µελών σε σχέση µε ορισµένες διεθνείς συµφωνίες και να δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (κρατική χρήση). Η αναµενόµενη δηµόσια χρήση των δεδοµένων του EPER ενδέχεται να επηρεάσει τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων εκ µέρους της βιο- µηχανίας και των εθνικών κυβερνήσεων. Καθώς τόσο το κοινό όσο και οι κυβερνήσεις έχουν ανάγκη από πρόσφατα δεδοµένα προκει- µένου να εκτιµήσουν την τρέχουσα κατάσταση των εκποµπών βιο- µηχανικών ρύπων, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να λαµβάνουν οι χρήστες ενηµερωµένες πληροφορίες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) - Μέρος Ι 17

18 4. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Το παράρτηµα III της οδηγίας IPPC περιλαµβάνει κατάλογο των αναφερόµενων ρύπων. Ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και διακρίνει µεταξύ ρύπων που πλήττουν την ατµόσφαιρα και ρύπων που πλήττουν τα νερά. Το παράρτηµα A1 της απόφασης EPER (βλέπε προσάρτηµα 1, µέρος III) περιλαµβάνει 50 επιλεγµένους προς αναφορά ρύπους που αφορούν τόσο την ατµόσφαιρα όσο και τα νερά, εκ των οποίων οι 37 αφορούν την ατµόσφαιρα και οι 26 τα νερά. Τα κριτήρια επιλογής για την κατάταξη των ουσιών στο παράρτηµα A3 βασίζονται στις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον οι βιοµηχανικές εκποµπές ρύπων και είναι τα εξής: λήψη υπόψη του καταλόγου που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα III της οδηγίας IPPC και διαφοροποίηση µεταξύ ρύπων που πλήττουν την ατµόσφαιρα και ρύπων που πλήττουν τα νερά συµπερίληψη ρύπων για τους οποίους υπάρχουν ήδη όροι για την υποβολή εκθέσεων σε διεθνές επίπεδο συνδυασµός συγκεκριµένων χηµικών προϊόντων και οµάδων ουσιών περιορισµός του αριθµού των ρύπων που αφορούν τόσο την ατµόσφαιρα όσο και τα νερά. Μολονότι προτείνεται διάκριση µεταξύ των ρύπων που πλήττουν την ατµόσφαιρα και των ρύπων που πλήττουν τα νερά, είναι σηµαντικό να υπάρχει συνοχή των δύο κατηγοριών ώστε να αποφεύγεται η µεταφορά ρύπων από την ατµόσφαιρα στα νερά και αντίστροφα. Εποµένως, ορισµένοι ρύποι - κυρίως τα βαρέα µέταλλα και ορισµένες οργανικές ουσίες - κατατάσσονται και στις δύο κατηγορίες (ατµόσφαιρα και νερά). Έχουν ληφθεί υπόψη οι ρύποι που περιλαµβάνουν οι ήδη υπάρχοντες διεθνείς κατάλογοι της σύµβασης ΟΕΕ/ΗΕ για την µακράς ακτίνας διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση και του προγράµµατος συνεργασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίµηση της µεταφοράς σε µεγάλη απόσταση των ατµοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (CLRTAP/EMEP), της σύµβασης-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές (UNFCCC), του συστήµατος απογραφής εκποµπών CORINAIR της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά (προτεινόµενος κατάλογος ουσιών προτεραιότητας), και οι κατάλογοι επικίνδυνων ουσιών της Επιτροπής OSPAR (σύµβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού - OSPARCOM) και της Επιτροπής του Ελσίνκι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής (HELCOM). Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η εναρµόνιση των όρων υποβολής εκθέσεων που καλούνται να τηρούν τα κράτη µέλη σε διεθνές επίπεδο και ευνοείται η συγκρισιµότητα των στοιχείων εκποµπών που περιέχονται σε διάφορους εθνικούς καταλόγους. Εκτός από τον κατάλογο των ρύπων, έχουν καθοριστεί και οριακές τιµές για κάθε µία από τις εν λόγω ουσίες (βλέπε πίνακα 1, µέρος II). Οι οριακές τιµές θεσπίστηκαν ώστε να µην υποβάλλει η βιοµηχανία 18 του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) - Μέρος Ι

19 εκθέσεις για µη σηµαντικές εκποµπές ενώ, ταυτόχρονα, η έκθεση θα καλύπτει το 90 % τουλάχιστον των συνολικών βιοµηχανικών εκποµπών στην Ευρώπη. Οι οριακές τιµές εξυπηρετούν αποκλειστικά τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων: πρέπει να αναφέρονται όλες οι εκποµπές κάθε ρύπου των µονάδων παραγωγής που υπερβαίνουν την οριακή τιµή. Οι προτεινόµενες οριακές τιµές στηρίχθηκαν σε τρέχοντα δεδοµένα των Κάτω Χωρών, της Γερµανίας και του Ηνω- µένου Βασιλείου (Αγγλία και Ουαλία), και σε παρατηρήσεις διαφόρων κρατών µελών. Επιβάλλεται η επανεξέταση και, εάν χρειαστεί, η προσαρµογή του καταλόγου των ρύπων και των οριακών τιµών ανά τριετία. Γενικά, οι εκποµπές των µονάδων παραγωγής υπερβαίνουν συνήθως τις οριακές τιµές για περιορισµένο αριθµό ρύπων. Έτσι, ο φόρτος εργασίας που συνδέεται µε την παροχή στοιχείων εκ µέρους της βιοµηχανίας δεν είναι υπερβολικός στην πράξη. Στο µέρος ΙΙΙ του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης παρατίθενται πίνακες ρύπων ανά κλάδο δραστηριότητας για όλες τις οµαδοποιηµένες κατηγορίες πηγών του παραρτήµατος A3, που περιλαµβάνουν µόνο τους πλέον πιθανούς σηµαντικούς ρύπους οι οποίοι απορρίπτονται από τις µονάδες παραγωγής που δραστηριοποιούνται στους τοµείς αυτούς. Οι πίνακες αυτοί ρύπων ανά κλάδο δραστηριότητας είναι ενδεικτικοί και πρέπει να θεωρούνται ως κατάλογοι ελέγχου κατά την υποβολή εκθέσεων. Τα κράτη µέλη οφείλουν να χρησιµοποιούν τον πλήρη πίνακα ρύπων του παραρτήµατος A3 για να ελέγχουν εάν πρέπει να αναφέρουν τους ρύπους που εκπέµπει κάποια µονάδα παραγωγής σε συγκεκριµένη κατηγορία πηγών. του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) - Μέρος Ι 19

20 5. Η ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Σύµφωνα µε την οδηγία IPPC, τα κράτη µέλη οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες των µονάδων παραγωγής που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I και τις κυριότερες εκπο- µπές και τις πηγές τους. Οι κύριες εκποµπές αναφέρονται στην ποσότητα των εκποµπών που υπερβαίνουν τις συγκεκριµένες οριακές τιµές. Οι πηγές τους µπορεί να είναι ένα βιοµηχανικό συγκρότηµα ή µια συγκεκριµένη εγκατάσταση εντός του συγκροτήµατος, ανάλογα µε την ερµηνεία που δίδεται στον όρο «εγκατάσταση» βάσει της οδηγίας IPPC. Για τους σκοπούς του EPER, αρκεί η υποβολή έκθεσης για τις εκποµπές των µονάδων παραγωγής χωρίς συσχέτιση µε τις συγκεκριµένες βιοµηχανικές µεθόδους ή εγκαταστάσεις. Εποµένως, µονάδα υποβολής εκθέσεων προς το EPER είναι η µονάδα παραγωγής, όπως συµβαίνει και στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων στους εθνικούς καταλόγους βιοµηχανικών εκπο- µπών των Ηνωµένων Πολιτειών και του Καναδά. Η µονάδα παραγωγής ορίζεται στο παράρτηµα A4 της απόφασης της Επιτροπής ως το βιοµηχανικό συγκρότηµα µιας ή περισσοτέρων εγκαταστάσεων στον ίδιο χώρο, όπου ένας φορέας εκµετάλλευσης εκτελεί µια ή περισσότερες δραστηριότητες του παραρτήµατος Ι (βλέπε προσάρτηµα 1, µέρος III). Φορέας εκµετάλλευσης νοείται σύµφωνα µε την οδηγία IPPC κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο εκµεταλλεύεται ή κατέχει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχει εκχωρηθεί αποφασιστική οικονοµική εξουσία επ' αυτής της τεχνικής λειτουργίας. Το πλεονέκτηµα της επιλογής της µονάδας παραγωγής ως µονάδας υποβολής εκθέσεων είναι ότι η βιοµηχανία µπορεί έτσι να υποβάλει έκθεση για τις συνολικές εκποµπές κάθε ρύπου που απορρίπτεται από τη µονάδα παραγωγής και υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή τιµή. Με τον τρόπο αυτό, ο φόρτος εργασίας που συνδέεται µε την παροχή στοιχείων εκ µέρους της βιοµηχανίας ελαχιστοποιείται καθώς δεν αναφέρονται λεπτοµερή στοιχεία ανά δραστηριότητα. Με γνώµονα την απλούστευση των όρων υποβολής εκθέσεων προς το EPER, η βιοµηχανία υποχρεούται να αναφέρει µόνο το σύνολο των βιοµηχανικών εκποµπών της µονάδας παραγωγής για όλους τους ρύπους οι οποίοι υπερβαίνουν τις οριακές τιµές. Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται να ζητήσουν πιο συγκεκριµένα και λεπτοµερή στοιχεία εκποµπών από τη βιοµηχανία. Εκτός από την υποχρέωση υποβολής έκθεσης προς το EPER, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η υποβολή έκθεσης για τις εκποµπές λόγω καύσης από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (LCP) βάσει της οδηγίας για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Εποµένως, η βιοµηχανία υποχρεούται να υποβάλλει δύο ειδών εκθέσεις. Προκειµένου να είναι εφικτός ο προσδιορισµός και η σύγκριση των διαφόρων µεθόδων ή διαδικασιών που εφαρµόζει η µονάδα παραγωγής είναι αναγκαίο να αναφέρονται οι συγκεκριµένες πηγές και οι αντίστοιχοι κωδικοί πηγών των εν λόγω δραστηριοτήτων. Ο κωδικός κατηγορίας πηγών αντιστοιχεί σε κάποιο κωδικό πηγής NOSE-P µε ακρίβεια πέντε ψηφίων. Στο παράρτηµα A3 της απόφασης της Επιτροπής διακρίνονται οι κατηγορίες πηγών βάσει των δραστηριοτήτων του παραρτήµατος Ι και της ονοµατολογίας πηγών NOSE-P για 20 του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) - Μέρος Ι

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 28.1.2011 2010/0301(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Οδηγίας 96/61/ΕΕ (IPPC)

Παρουσίαση της Οδηγίας 96/61/ΕΕ (IPPC) Παρουσίαση της Οδηγίας 96/61/ΕΕ (IPPC) Νίκος Γκάργκουλας, Χηµικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Υπεύθυνος του Τοµέα Αντιµετώπισης Βιοµηχανικής και Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης Ε.ΠΕ.Μ., Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ02 Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2.9.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου 2012 Καταληκτική Ηµεροµηνία: 12 Οκτωβρίου 2012

ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου 2012 Καταληκτική Ηµεροµηνία: 12 Οκτωβρίου 2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισµό εκπροσώπων της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων σε συναντήσεις και οµάδες εργασίας στο εξωτερικό που άπτονται των δράσεων της Υπηρεσίας. ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 193/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3830 της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 193 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΑΘΗΝΑ Γ.Χ.Κ. 05-06 - 2007 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται ενσωματώνεται σταδιακά στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά

Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί εργαλείο για την εξυπηρέτηση του βασικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 SEC(2011) 1290 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2007, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Με το νέο νόµο 3982/2011 επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία των µεταποιητικών επιχειρήσεων, µειώνεται το κόστος για την έκδοση της άδειας και αποσαφηνίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αρχή 14η: Συνοχή και συγκρισιμότητα ΑΤ ΣΤ ΙΣ ΛΗ Η ΕΛ 15 Χ Οι Ευρωπαϊκές Στατιστικές χαρακτηρίζονται από εσωτερική και διαχρονική συνοχή και συνέπεια και είναι συγκρίσιμες μεταξύ των περιφερειών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα