Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους."

Transcript

1 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER. ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Περίληψη Κατά την παρούσα εργασία έγινε σχεδιασμός ενός διώροφου κτιρίου με τους 3 ακόλουθους αντισεισμικούς Κανονισμούς: a)αντισεισμικός Κανονισμός 1959 (Β.Δ), β)αντισεισμικός Κανονισμός 1984, γ)εακ Στην συνέχεια έγινε αποτίμηση με βάση τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ). Σκοπός της εργασίας είναι να συγκριθούν τα αποτελέσματα της αποτίμησης των τριών κτιρίων, έτσι ώστε να αντληθούν γενικότερα συμπεράσματα για την σεισμική τρωτότητα των υφιστάμενων κτιρίων στον Ελληνικό χώρο. Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε είναι η Στατική Ανελαστική Μέθοδος Pushover, η οποία μελετά την συμπεριφορά της κατασκευής όταν αυτή μπει στην ανελαστική περιοχή σε αντίθεση με τις μεθόδους που μελετούνται οι νέες κατασκευές οι οποίες υποθέτουν ισοδύμανη ελαστική συμπεριφορά. Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται κάποια στοιχεία από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ απαραίτητα για την εφαρμογή της μεθόδου και ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Οι αναλύσεις έγιναν με την βοήθεια του λογισμικού STRAD.3DR. 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

2 Τρύφωνος Κυριάκος Ο τυπικός όροφος του κτιρίου αποτελείται από 4 τετραέριστες πλάκες με ασύμμετρα ανοίγματα, ενώ στις τρείς πλευρές του κτιρίου υπάρχει μπαλκόνι πρόβολος μήκους 1.50m. Στο κέντρο του κτιρίου υπάρχει μια δοκός η οποία στηρίζεται έμμεσα σε άλλη δοκό. Οι αρχικές διαστάσεις των υποστυλωμάτων είναι: (α) Γωνιακά 300/300. (β) Περιμετρικά μη γωνιακά: 350/350 (δ)κεντρικό: 450/450. Οι περιμετρικές δοκοί έχουν διαστάσεις 200/500. Οι εσωτερικές δοκοί έχουν διαστάσεις 200/600. Οι πλάκες έχουν πάχος h f = 150mm και είναι οπλισμένες σε δύο διευθύνσεις με Φ8/150. Επί των πλακών υπάρχει φορτίο από επίστρωση ίσο με 1.5 ΚN/m 2. Τα ωφέλιμα φορτία λήφθηκαν 2.0 KN/m 2. Το δώμα θεωρείται μη βατό. Περιμετρικά σε κάθε όροφο υπάρχει μπατική τοιχοποιία με εκτιμώμενο φαινόμενο βάρος 3.6 kn/m 2 επιφάνειας όψης και εσωτερικά, κάτω από κάθε (εσωτερική) δοκό, δρομική τοιχοποιία με φαινόμενο βάρος 2.1 ΚN/m 2. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μείωση των φορτίων των τοιχοπληρώσεων λόγω των ανοιγμάτων, τα φαινόμενα βάρη θεωρούνται μειωμένα κατά 50% και 35% αντίστοιχα. Συνολικό ύψος ορόφου 3.20 m. Το κτίριο θεωρείται ότι βρίσκεται σε περιοχή ζώνης σεισμικότητας ΙΙ με κατηγορία εδάφους Β και σπουδαιότητα Σ2. 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ Α. Κ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1959 Το κτίριο αρχικά σχεδιάστηκε με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 [4] και τον τότε ισχύοντα Κανονισμό Οπλισμένου σκυροδέματος του 1954 [5]. Βασικά στοιχεία του κανονισμού: Έλεγχος αντίστασης στοιχειών με την μέθοδο των επιτρεπόμενων τάσεων Ορθογωνική καθ ύψος κατανομή σεισμικών φορτίων Υπολογισμός σεισμικής τέμνουσας βάσης με τον συντελεστή σεισμικής επιβαρύνσεως ε Απουσία Ικανοτικού ελέγχου και ειδικής διαμόρφωσης κρισίμων περιοχών Συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης για σεισμική ζώνη ΙΙ και έδαφος Β: ε=0.08 [4] Υλικά : Σκυρόδεμα Β225 και χάλυβας StIII Αποτελέσματα σχεδιασμού: Αξιολογώντας τα αποτελέσματα του σχεδιασμού του κτιρίου παρατηρήθηκε αρχικά ότι τα υποστυλώματα στις τρείς πλευρές του κτιρίου χρειάστηκε να αλλάξουν διαστάσεις για να επαρκούν. Σε αυτές τις πλευρές υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα 5-8 m όπως επίσης και μπαλκόνια γι αυτό τα περισσότερα υποστυλώματα από αρχικές διαστάσεις 300/300 άλλαξαν σε 400/400. Επίσης παρατηρήθηκε μεγάλη απαίτηση σε διαμήκη οπλισμό της τάξεως των 16Φ20 στα συγκριμένα υποστυλώματα που αντιστοιχεί σε γεωμετρικό ποσοστό Όσον αφορά τον εγκάρσιο οπλισμό των υποστυλωμάτων οι συνδετήρες τέθηκαν με βάση τις κατασκευαστικές διατάξεις τότε ισχύοντα κανονισμού κατά τις οποίες η απόσταση μεταξύ συνδετήρων ισούται με το ελάχιστό από τις 2 τιμές [4] : α)12φ l,min, Όπου Φ l,min η ελάχιστη διαμήκης ράβδος στη διατομή β)min(h C, b C ), Όπου h C, b C οι διαστάσεις της διατομής Για τις συγκεκριμένες διαστάσεις δυσμενέστερος ήταν πάντα ο πρώτος όρος αφού οι συνήθως οι ράβδοι των υποστυλωμάτων ήταν Φ20, γι αυτό και οι συνδετήρες των περισσότερων ήταν Φ8/240 (περιμετρικοί). Όσον αφορά τις δοκούς, οι περισσότερες στον πρώτο όροφο χρειάστηκε να αλλάξουν διαστάσεις για να επαρκούν, όπως επίσης και κάποιες τον δεύτερο όροφο. Ο διαμήκης

3 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. οπλισμός ήταν αρκετός και σε αυτή τη περίπτωση λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων. Τέλος οι συνδετήρες ήταν πολύ αραιοί της τάξεως των Φ8/400(δίτμητοι) στις περισσότερες, απουσία ελέγχου διάτμησης του παλαιού κανονισμού. Παρ όλα αυτά τα υπάρχοντα σπαστά σίδερα που βρίσκονται κοντά στις στηρίξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν επιπλέων οπλισμός παραλαβής διάτμησης. Λόγο αδυναμίας του λογισμικού για προσομοίωση των σπαστών σίδερων σαν επιπλέων διαγώνιο οπλισμό διάτμησης, προσομοιώθηκαν σαν επιπλέων ισοδύναμοι κατακόρυφοι συνδετήρες. Βέβαια αυτό δεν είναι στην πλευρά της ασφάλειας αφού ο οπλισμός αυτός παραλαμβάνει τέμνουσα που έχει φορά την ίδια με των μόνιμων φορτίων. Σε περίπτωση σεισμικής δράσης με το αντίθετο πρόσημο ο οπλισμός αυτός δεν έχει ευεργετική συνεισφορά αφού βρίσκεται κάθετα στις εφελκυστικές τάσεις. 2.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1959 Για την αποτίμηση χρησιμοποιήθηκαν οι Ερήμην τιμές που προτείνει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ Πίνακας 1: Ερήμην Αντιπροσωπευτικές τιμές αντοχών Χάλυβα και Σκυροδέματος ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ οι τοιχοπληρώσεις για στάθμες επιτελεστικότητας Α και Β επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται στο προσομοίωμα ως μια ισοδύναμη αμφιαρθρωτή θλιβόμενη διαγώνια ράβδος στην εκάστοτε φορά του σεισμού. Χαρακτηριστικά Θλιβόμενης διαγωνίου: βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ζ.2 Καθαρό μήκος διαγωνίου: Ισοδύναμο πλάτος διαγωνίου: Ισοδύναμο πάχος διαγωνίου: t, ίσο με το πραγματικό πάχος της τοιχοποιίας l: Καθαρό μήκος φατνώματος, h: Καθαρό ύψος φατνώματος Παρ όλα οι τοιχοπληρώσεις οι οποίες έχουν μεγάλη λυγηρότητα και ενδέχεται να αστοχήσουν πρόωρα εκτός επιπέδου θα πρέπει να υπολογίζονται με μειωμένες θλιπτικές και διατμητικές αντιστάσεις. Λυγηρότητα λ ορίζεται το πηλίκο L/t και ισχύουν τα ακόλουθα: βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ε i) Αν λ< 15, Δεν χρειάζεται καμία μείωση στις αντιστάσεις ii)αν λ>30, Η τοιχοπλήρωση έχει μηδενική αντίσταση εκτός επιπέδου και αμελείται iii) Σε ενδιάμεσες περιπτώσεις οι αντιστάσεις πολλαπλασιάζονται με τον μειωτικό συντελεστή φ, Όπου, (1) για, ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ7.14) f wc : Θλιπτική Αντοχή Τοιχοποιίας, E w : Μέτρο Ελαστικότητας Τοιχοποιίας Σύμφωνα με τα παραπάνω οι παραπάνω τοιχοπληρώσεις θα πρέπει να αγνοηθούν αφού έχουν λυγηρότητα >30, ενώ καμία δεν έχει λυγηρότητα <15. Έτσι όσες θα μπουν στο προσομοίωμα θα έχουν μειωμένες αντιστάσεις. Στον παρακάτω πίνακα 2 φαίνονται τα χαρακτηριστικά και οι μειωτικοί συντελεστές φ των τοιχοπληρώσεων, ενώ στην συνέχεια στο σχήμα 2 φαίνονται αυτές που επιτρέπεται να συμπεριφερθούν στο προσομοίωμα.

4 Τρύφωνος Κυριάκος 1 ος Όροφος A/A l(m) h(m) t(m) L(m) λ φ l(m) h(m) t(m) L(m) λ φ Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά και μειωτικοί συντελεστές φ των τοιχοπληρώσεων Σχήμα 2: Τοιχοπληρώσεις που θα συμπεριληφθούν στο προσομοίωμα ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αρχικός στόχος της αποτίμησης είναι να βρεθούν οι ανεπάρκειες της κατασκευής για την στάθμη επιτελεστικότητας Β Προστασία Ζωής και για σεισμική επιτάχυνση εδάφους που αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης 10% σε περίοδο 50 χρόνων, αφού αυτή είναι η στάθμη επιτελεστικότητας και σεισμική δράση που σχεδιάζονται οι νέες κατασκευές. Κατά την στάθμη Β ο φέρον οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί σημαντικές και εκτεταμένες αλλά επισκευάσιμες βλάβες, ενώ τα δομικά στοιχεία είναι σε θέση να παραλάβουν τα προβλεπόμενα κατακόρυφα στοιχεία (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ β). Σε δεύτερη φάση βρέθηκε η σεισμική επιτάχυνση κατά την οποία υπάρχει πλήρης επάρκεια και για τις 3 στάθμες που ορίζει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.

5 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ διακρίνει τρεις διαφορετικές στάθμες δεδομένων: βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 3.6 i. Yψηλή, ii. Ικανοποιητική και iii. Ανεκτή Σύμφωνα με τον κανονισμό θα πρέπει να καθοριστούν επιμέρους στάθμες αξιοπιστίας 1) του σκυροδέματος, 2) του χάλυβα, 3) των τοιχοπληρώσεων και 4) των γεωμετρικών δεδομένων της κατασκευής (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 3.7). Από αυτές τις στάθμες προκύπτουν και οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των υλικών κατά την αποτίμηση. Σύμφωνα με τα πιο πάνω όσο πιο ψηλή στάθμη αξιοπιστίας εξασφαλιστεί, τόσο πιο μικροί επιμέρους συντελεστές ασφαλείας. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε Στάθμη Αξιοπιστίας Ικανοποιητική για όλα τα δεδομένα ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β1 Προκειμένου να προσδιοριστεί το μέγεθος και η κατανομή των απαιτήσεων ανελαστικής συμπεριφοράς στα κύρια στοιχεία του φορέα ανάληψης των σεισμικών δράσεων, απαιτείται μια προκαταρκτική ανάλυση του κτιρίου, έτσι ώστε για κάθε στοιχείο του να υπολογισθούν οι λόγοι λ (δείκτες ανεπάρκειας). ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (5.1) (2) S:Η ροπή λόγω των δράσεων του σεισμικού συνδυασμού όπου η σεισμική δράση λαμβάνεται χωρίς μείωση (q=1) [6] βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ R m : Είναι η αντίστοιχη διαθέσιμη αντίσταση του στοιχείου, υπολογιζόμενη με βάση τις μέσες τιμές των αντοχών των υλικών βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ Αποτελέσματα Προκαταρκτικής Ανάλυσης: Όροφος 1 Όροφος 2 Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Πίνακας 3: Συντελεστές Καμπτικής Ανεπάρκειας Υποστυλωμάτων Μax λ ορόφου 1 = 3.85, Max λ ορόφου 2 = 3.13 Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.46 sec και T y = 0.42 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 68.8% και Υ= 83.9% ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Για τον τύπο του κτιρίου που εξετάζεται στην παρούσα εργασία και σύμφωνα με την περιγραφή του φέροντα οργανισμού, οι δύο πρώτες συνθήκες της μορφολογικής κανονικότητας που ορίζονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. πληρούνται (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ). Ακολουθεί ο έλεγχος της τήρησης των δύο επόμενων συνθηκών της μορφολογικής κανονικότητας με βάση τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης. Βάσει των πιο πάνω τιμών για τους συντελεστές ανεπάρκειας κάθε υποστυλώματος, υπολογίστηκαν οι μέσοι δείκτες ανεπάρκειας κάθε για κάθε διεύθυνση του σεισμού, x και y, αντίστοιχα: ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (5.2) (3)

6 Τρύφωνος Κυριάκος Όροφος 1: λ 1x = 2.82 και λ 1y = 2.88, Όροφος 2: λ 2x = 2.29 και λ 2y = 2.29 Αφού λ 2x / λ 1x < 1.5 και λ 2y / λ 1y < 1.5, ικανοποιείται το 3 ο κριτήριο της μορφολογικής κανονικότητας για μη ύπαρξη καμπτοδιατμητικού ασθενή ορόφου. Όπως φαίνεται στα δεδομένα του πίνακα ανεπαρκειών δεν ικανοποιείται το 4 ο κριτήριο της μορφολογικής κανονικότητας, αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά λόγων πάνω από 1.5 μεταξύ του μικρότερου και του μεγαλύτερου λ σε διαφορετικές πλευρές του κάθε ορόφου. Έτσι και οι δύο όροφοι είναι στρεπτικώς ασθενείς. Άρα το κτίριο θεωρείται μορφολογικά μη κανονικό, αφού δεν ικανοποιείται το τελευταίο κριτήριο ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (PUSHOVER) ΒΑΣΙΚΟΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το προσομοίωμα υποβάλλεται σε οριζόντια φορτία κατανεμημένα κατά τρόπο ανάλογο προς τις αδρανειακές δυνάμεις του σεισμού, τα οποία θα αυξάνονται μονότονα, εν γένει ώσπου κάποιο δομικό στοιχείο δεν είναι πλέον σε θέση να φέρει τα κατακόρυφα φορτία του. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει η καμπύλη αντίστασης του κτιρίου, που κατά κανόνα χαράσσεται σε όρους τέμνουσας βάσης-μετακίνησης του χαρακτηριστικού σημείου (κόμβος ελέγχου), το οποίο εν γένει λαμβάνεται στην κορυφή του. Η καμπύλη αυτή αποτελεί τη βάση για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας. Αφού επιλεγεί η σεισμική δράση αποτίμησης, ο έλεγχος ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας γίνεται για τη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου που αντιστοιχεί στη σεισμική αυτή δράση. Ελέγχεται ότι για τη μετακίνηση αυτή η παραμόρφωση (γωνία στροφής κατά ή μετά τη διαρροή) των δομικών στοιχείων δεν συνεπάγεται βαθμό βλάβης μεγαλύτερο από εκείνον που γίνεται ανεκτός για τη στοχευόμενη στάθμη επιτελεστικότητας του κτιρίου. βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ανελαστική στατική μέθοδος εφαρμόζεται σε κτίρια στα οποία η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών δεν είναι σημαντική. Όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική, επιτρέπεται να εφαρμόζεται η στατική ανελαστική ανάλυση, υπό τον όρο ότι σ αυτήν την περίπτωση θα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με μια συμπληρωματική δυναμική ελαστική ανάλυση. Αρχικά απαιτείται μια δυναμική ανάλυση όπου συνεκτιμώνται οι ιδιομορφές που συνεισφέρουν τουλάχιστον στο 90% της συνολικής μάζας. Ακολούθως γίνεται μια δεύτερη ελαστική δυναμική ανάλυση με συμπερίληψη μόνο της πρώτης ιδιομορφής σε κάθε διεύθυνση. Εάν η τέμνουσα που προκύπτει σε κάθε όροφο υπερβαίνει το 130% εκείνης που προέκυψε από την πρώτη ανάλυση, η συνεισφορά των ανωτέρων ιδιομορφών είναι σημαντική. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται αύξηση κατά 25% των παραμέτρων που υπεισέρχονται στα κριτήρια ελέγχου στη δυναμική ελαστική ανάλυση (δείκτης q και δείκτες m αντίστοιχα). βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ δt Η στοχευόμενη μετακίνηση (δt) του κόμβου ελέγχου υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: δ t = C 0 C 1 C 2 C 3 (T e 2 / 4π 2 ) s e(t) ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ5.6) (4) Τe: η ενεργός θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του κτιρίου στη διεύθυνση που μελετάται. S e (T) : η ελαστική φασματική ψευδοεπιτάχυνση που αντιστοιχεί στην ισοδύναμη ιδιοπερίοδο του κτιρίου Τe στη διεύθυνση που μελετάται[6]. C 0: συντελεστής που συσχετίζει τη φασματική μετακίνηση του ισοδύναμου ελαστικού φορέα, με την πραγματική μετακίνηση δt της κορυφής του ελαστο-πλαστικά αποκρινόμενου φορέα.

7 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. C 1 : Συντελεστής που συσχετίζει την αναμενόμενη μέγιστη ανελαστική μετακίνηση με τις μετακινήσεις που υπολογίζονται από γραμμική ελαστική ανάλυση. C 2 : συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την επιρροή του σχήματος του βρόχου υστέρησης στη μέγιστη μετακίνηση. βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ. Πιν. Σ5.1 C3: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη αύξηση μετακινήσεων λόγω φαινομένων 2ας τάξεως ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ενεργός δυσκαμψία του μήκους L s στοιχείου ισούται με: ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (7.2) (5) Όπου M y και θ y η τιμή της ροπής και της γωνίας στροφής χορδής, αντίστοιχα, στη διαρροή της ακραίας διατομής του στοιχείου. Η ενεργός δυσκαμψία Κ του συνολικού μήκους του στοιχείου μπορεί να λαμβάνεται ίση με τον μέσο όρο των τιμών που υπολογίζονται από πιο πάνω εξίσωση στις δύο ακραίες διατομές του στοιχείου. Αν οι διατομές αυτές έχουν μησυμμετρικό σχήμα ή οπλισμό (δηλαδή, διαφορετικό για θετική ή αρνητική ροπή κάμψης), λαμβάνονται οι μέσοι όροι των τιμών του Κ από την εξίσωση για τις δύο φορές της κάμψης (θετική ή αρνητική). βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η γενική ανίσωση ασφαλείας ελέγχεται ως εξής: βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ α) Για πλάστιμους τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, ο έλεγχος γίνεται σε όρους παραμορφωσιακών μεγεθών με: S d : παραμορφωσιακό μέγεθος δ (γωνία στροφής θ, καμπυλότητα 1/r κ.α.) από την ανάλυση R d : τιμή σχεδιασμού της διαθέσιμης παραμόρφωσης, όχι μεγαλύτερη της αναμενόμενης οριακής παραμόρφωσης δ d. Η R d υπολογίζεται με βάση τις μέσες τιμές ιδιοτήτων των υλικών και με κατάλληλο συντελεστή ασφάλειας γ Rd. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως μέγεθος ελέγχου θα χρησιμοποιηθεί η γωνία στροφής θ, ενώ για τον υπολογισμό των θ y και θ u χρησιμοποιούνται οι σχέσεις : ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ7.2) (6) ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ7.8a) (7) Σε πρωτεύοντα στοιχεία, η τιμή της R d για στάθμη επιτελεστικότητας «Προστασία ζωής» μπορεί να υπολογισθεί ως: R d = θ d = 0.5 (θ y + θ u ) / γ Rd όπου τα θ y, θ u είναι υπολογισμένα με βάση τις μέσες τιμές των ιδιοτήτων των υλικών. β) Για ψαθυρούς τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, η γενική ανίσωση ασφαλείας ελέγχεται σε όρους εντατικών μεγεθών με: S d : εντατικό μέγεθος από την ανελαστική ανάλυση R d : τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους δυνάμεων, υπολογισμένη με τις αντιπροσωπευτικές τιμές ιδιοτήτων των υλικών. Ψαθυρός τρόπος αστοχίας θεωρείται η αστοχία σε τέμνουσα. Η αντίσταση σε τέμνουσα αναμένεται να έχει εξασθένηση με τις μετελαστικές ανακυκλίσεις, ανάλογη με το πλαστικό μέρος του απαιτούμενου δείκτη πλαστιμότητας μ θ pl. βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ β) ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Γ7.1) (8) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Τα οριζόντια στατικά φορτία θα εφαρμόζονται στη στάθμη κάθε διαφράγματος σύμφωνα με την κατανομή των αδρανειακών φορτίων του σεισμού. Για όλες τις αναλύσεις απαιτείται η εφαρμογή δύο τουλάχιστον διαφορετικών κατανομών φορτίων. βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ

8 Τρύφωνος Κυριάκος ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ PUSHOVER Στο συγκεκριμένο κτίριο η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών δεν είναι σημαντική, αφού έγινε μια δεύτερη ελαστική δυναμική ανάλυση με την συμπερίληψη μόνο των πρώτων ιδιομορφών σε κάθε διεύθυνση και οι τέμνουσες ορόφων δεν διέφεραν πάνω από το 130% από την πρώτη δυναμική ανάλυση που συμπεριλάμβανε όλες τις ιδιομορφές. Συμβολισμοί: Επάρκεια = Ε, Ανεπάρκεια = Α 1 ος Όροφος Α/Α Επάρκεια(%) Κάμψη Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 0% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε 81.82% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Α Α Α Α Ε Ε Ε 63.64% Πίνακας 4,α: Επάρκειες Υποστυλωμάτων (1959) 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε 86.67% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 66.67% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε 86.67% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 66.67% Πίνακας 4,β: Επάρκειες Δοκών (1959) Για το μη σεισμικό συνδυασμό 1.35G+1.50Q οι δοκοί Δ4,Δ7,Δ12 και Δ15 και στους δύο ορόφους είχαν ανεπάρκειες σε στρέψη. (Συνδυασμός V sd /V rd,max + T sd /T rd,max > 1) 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ Α. Κ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1984 Στην συνέχεια το κτίριο σχεδιάστηκε με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1894 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954 [5]. Βασικές Αλλαγές σε σχέση με τον Α. Κ. 1959: Τριγωνική καθ ύψος κατανομή σεισμικών φορτίων Ικανοτικός έλεγχος στοιχείων Ειδική διαμόρφωση Κρισίμων Περιοχών Συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης για σεισμική ζώνη ΙΙ και έδαφος Β: ε=0.08 Υλικά : Σκυρόδεμα Β225 και χάλυβας StIII Αποτελέσματα σχεδιασμού: Παρατηρώντας αρχικά τις διαστάσεις των υποστυλωμάτων προέκυψαν περίπου οι ίδιες αλλαγές με το κτίριο του 1959, ενώ αρκετά μεγάλη ήταν και η ποσότητα του διαμήκη οπλισμού. Τώρα έγινε διαμόρφωση με πυκνότερους συνδετήρες στις κρίσιμες περιοχές της τάξεως Φ8/100 (τρίτμητους, τετράτμητους ή εσωτερικούς συνδετήρες σε σχήμα ρόμβου), ενώ στης μη κρίσιμες οι συνδετήρες ήταν της τάξεως των Φ8/200. Όσον αφορά τις δοκούς, οι διαστάσεις τους προέκυψαν λίγο μεγαλύτερες από αυτές του Ο διαμήκης οπλισμός ήταν επίσης αρκετός, ενώ σε κάποιες άλλες προστέθηκε και παράπλευρος οπλισμός για να παραλάβει την στρέψη. Στις δοκούς υπήρχε πυκνότερη διάταξη συνδετήρων με τις περισσότερες να έχουν εγκάρσιο οπλισμό Φ8/200(δίτμητους).

9 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. 3.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1984 Προκαταρκτική Ανάλυση: Μax λ ορόφου 1 = 3.33, Max λ ορόφου 2 = 2.78 Όροφος 1: λ 1x = 2.62 και λ 1y = 2.65, Όροφος 2: λ 2x = 1.86 και λ 2y = 1.81 λ 2x / λ 1x < 1.5 και λ 2y / λ 1y < 1.5,ικανοποιείται το 3 ο κριτήριο μορφολογικής κανονικότητας Υπάρχει διαφορά μεταξύ των λ σε στοιχεία του ιδίου ορόφου που δεν βρίσκονται στην ίδια πλευρά, πάνω από 1.5 και δεν ικανοποιείται το 4 ο κριτήριο κανονικότητας Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.44 sec και T y = 0.41 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 78.1% και Υ= 92.5% 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Α Α Α Α Α Ε Ε Ε Α Α Α 27.28% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε 81.82% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Α Α Α Ε Ε Ε Ε 72.73% Πίνακας 5,α: Επάρκειες Υποστυλωμάτων (1984) 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 73.33% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε E Ε Ε Ε Ε Ε E Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε 86.67% Πίνακας 5,β: Επάρκειες Δοκών (1984) Για το μη σεισμικό συνδυασμό 1.35G+1.50Q η δοκός Δ4 και στους δύο ορόφους και Δ15 στον 1 ο είχαν ανεπάρκειες σε στρέψη. (Συνδυασμός V sd /V rd,max + T sd /T rd,max > 1) 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΚ 4.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΑΚ Στην συνέχεια το κτίριο σχεδιαστικέ με τον ΕΑΚ[2] σε συνδυασμό με τον ΕΚΩΣ[3]. Κατανομή σεισμικών φορτίων: Φασματική μέθοδος με φάσμα σχεδιασμού ΕΑΚ (με q=3.5 για πλαισιακό φορέα) Υλικά : Σκυρόδεμα C16 και χάλυβας S500 Αποτελέσματα σχεδιασμού: Οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων ήταν οι ίδιες με τους προηγούμενους κανονισμούς, όμως η ποσότητα του διαμήκους οπλισμού διέφερε και μάλιστα μειώθηκε. Οι συνδετήρες ήταν πιο πυκνοί στις κρίσιμες περιοχές μέχρι και Φ8/80. Οι διαστάσεις στις δοκούς ήταν παρόμοιες με αυτές του 1984 με την διαφορά ότι οι κοντύτερες κυρίως δοκοί είχαν μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο διαμήκης οπλισμός ήταν παρόμοιος με του 1984 με την διαφορά ότι αυξήθηκε ο παράπλευρος οπλισμός στρέψης. Οι συνδετήρες στις δοκούς στις κρίσιμες περιοχές ήταν της τάξεως του Φ8/120.

10 Τρύφωνος Κυριάκος 4.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΑΚ Προκαταρκτική Ανάλυση: Μax λ ορόφου 1 = 2.33, Max λ ορόφου 2 = 1.92 Όροφος 1: λ 1x = 2.10 και λ 1y = 2.10, Όροφος 2: λ 2x = 1.51 και λ 2y = 1.49 Ικανοποίηση όλων των κριτηρίων μορφολογικής κανονικότητας Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.41 sec και T y = 0.39 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 90.8% και Υ= 92.8% 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Α Α Α Α Ε Ε Ε Ε Α Α Α 36.36% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε 90.91% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε 81.82% Πίνακας 6,α: Επάρκειες Υποστυλωμάτων (ΕΑΚ) Όλες οι δοκοί και στους δύο ορόφους παρουσιάζουν επάρκεια. 5 ΕΥΡΕΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Σ.Ε. Εκτός από την στάθμη επιτελεστικότητας Β, τα κτίρια αποτιμήθηκαν και για τις άλλες δύο στάθμες που ορίζει ο κανονισμός. Βρέθηκε και για τις τρείς στάθμες η σεισμική δράση που υπάρχει επάρκεια όλων των δομικών στοιχείων στα τρία κτίρια. Κατά τη στάθμη Α ο φέρον οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί μόνο ελαφριές βλάβες με τα δομικά στοιχεία να μην έχουν διαρρεύσει σε σημαντικό βαθμό και να διατηρούν την αντοχή και δυσκαμψία τους. (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ α) Κατά τη στάθμη Γ ο φέρον οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί εκτεταμένες και σοβαρές ή βαριές βλάβες. Έχει ακόμα την ικανότητα να φέρει τα προβλεπόμενα κατακόρυφα φορτία, χωρίς όμως να διαθέτει άλλο ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας έναντι ολικής ή μερικής κατάρρευσης, ακόμη και για μετασεισμούς μέτριας έντασης. (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ γ) Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι σεισμικές δράσεις κατά τις οποίες τα κτίρια παρουσιάζουν πλήρη επάρκεια για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας. Στάθμη Επιτελεστικότητας ΕΑΚ Α 0.04g 0.05g 0.07g Β 0.06g 0.14g 0.20g Γ 0.08g 0.24g 0.38g Πίνακας 7:Σεισμική δράση επάρκειας κτιρίων για όλες τις Σ.Ε. Παρατηρήσεις: Όπως ήταν αναμενόμενο το κτίριο του 1959 έχει την πιο μικρή σεισμική δράση επάρκειας και για τις τρείς Σ.Ε., ενώ μετά ακολουθεί το κτίριο του Το κτίριο του 1959 διαθέτει πολύ μικρή ικανότητα ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων πριν από την κατάρρευση σε σχέση με τα άλλα δύο κτίρια. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι σεισμικές δράσεις ικανοποίησης των κριτηρίων των στάθμης Α και Γ δεν διαφέρουν πάρα πολύ σε σχέση με τα άλλα δύο κτίρια. Τα άλλα δύο κτίρια φαίνεται να είναι αρκετά πιο πλάστιμα αφού η διαφορά της σεισμικής δράσης επάρκειας μεταξύ στάθμης Α και Γ είναι μεγάλη, με μεγαλύτερη στο κτίριο του ΕΑΚ.

11 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. Για την Σ.Ε. Β εάν κανονικοποιήσουμε τις σεισμικές δράσεις επάρκειας των τριών κτιρίων ως προς αυτήν του κτιρίου του 1959 παρατηρούμε ότι έχουμε λόγο σεισμικής τρωτότητας (1 : 2.33 : 3.33). 6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατά την ανελαστική ανάλυση το κτίριο υποβάλλεται σε οριζόντια φορτία έτσι ώστε να προσομοιωθούν κατάλληλα οι αδρανειακές δυνάμεις που προκαλεί σε αυτό ο σεισμός. Με βάση το γεγονός ότι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ απαιτεί τουλάχιστον δύο διαφορετικές κατανομές σεισμικών (ιδιομορφική και ομοιόμορφη) συν το γεγονός ότι το κτίριο δεν διαθέτει συμμετρία στους δύο άξονες, συνολικά χρειάζονται 16 διαφορετικές φορτίσεις για να γίνει σωστή αποτίμηση. Με βάση τα παραπάνω η καμπύλη φέρουσας ικανότητας του κάθε κτιρίου δεν είναι μονοσήμαντη, αλλά εξαρτάται από την κατανομή φόρτισης και την φορά του σεισμού. Στο παρακάτω σχήμα 3 φαίνονται οι καμπύλες φέρουσας ικανότητας κτιρίων σε όρους Τέμνουσας βάσης-μετακίνηση κόμβου ελέγχου για την ιδιομορφική φόρτιση στην θετική Χ διεύθυνση του σεισμού. Σχήμα 3: Καμπύλες φέρουσας ικανότητας κτιρίων (α)κτίριο 1959, (β) Κτίριο 1984, (γ) Κτίριο ΕΑΚ Παρατηρήσεις: Συγκρίνοντας τις καμπύλες φέρουσας ικανότητας των τριών κτιρίων επαληθεύεται ότι το κτίριο του 1959 δεν έχει μεγάλη ικανότητα ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων, αφού ο μετελαστικός κλάδος της καμπύλης είναι πολύ μικρός σε σχέση με τα άλλα δύο κτίρια. Μεγαλύτερη ικανότητα ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων έχει το κτίριο του ΕΑΚ χωρίς όμως μεγάλη διαφορά από του κτίριο του Μεγαλύτερη μέγιστη αντοχή φαίνεται ότι έχει το κτίριο του 1984 με F max = 950 KN, ενώ ακολουθεί αυτό του ΕΑΚ με F max = 800 KN και τέλος το κτίριο του 1959 με F max = 680 KN Με βάση τις παραπάνω καμπύλες μπορεί να βρεθεί ο δείκτης συμπεριφοράς q κάθε κτιρίου για τη συγκεκριμένη φόρτιση σαν το γινόμενο q π (παράγοντας πλαστιμότητας) και q υ (παράγοντας υπεραντοχής). Για το κτίριο του 1959 q = 1.5*1.12 = 1.68, για το κτίριο του 1894 q = 2.75*1.18 = 3.25 και για το κτίριο του ΕΑΚ q = 2.83*1.21 = ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ Υποστυλώματα: Το κρισιμότερο στοιχείο σε κάμψη στα υποστυλώματα και στα τρία κτίρια ήταν το υποστύλωμα Κ2 στον πρώτο όροφο το οποίο είναι περιμετρικό μη γωνιακό. Σε αυτό το υποστύλωμα αντιστοιχεί ένα μεγάλο κομμάτι της κάτοψης αφού έχει θλιπτικό αξονικό φορτίο της τάξεως των 1000 ΚΝ από τα οιονεί μόνιμα φορτία(g+0.3q) το οποίο αντιστοιχεί σε ανηγμένο αξονικό φορτίο ν=0.5 που είναι αρκετά μεγάλο και δυσμενές. Στις περισσότερες φορτίσεις ήταν αυτό που έμπαινε πρώτο στη διαρροή ενώ πάντα είχε τους μεγαλύτερους λόγους καμπτικής ανεπάρκειας σε όλες τις στάθμες επιτελεστικότητας.

12 Τρύφωνος Κυριάκος Και στα τρία κτίρια τις μεγαλύτερες διατμητικές ανεπάρκειες παρουσίαζαν τα υποστυλώματα Κ6 και Κ7 στον 2 ο όροφο τα οποία είναι γωνιακά. Πιθανός λόγος που αυτά παρουσίαζαν ανεπάρκειες σε μικρότερες σεισμικές δράσεις είναι ίσως το ότι έχουν πολύ μικρό θλιπτικό φορτίο από τα οιονεί μόνιμα φορτία αφού σε αυτά αντιστοιχεί πολύ μικρό κομμάτι της κάτοψης συν το γεγονός ότι το δώμα είναι μη βατό. Έτσι αφού είναι γωνιακά ο στην φορά που ο σεισμός τα εφελκύει αναιρείται το θλιπτικό φορτίο που είναι ευεργετικό σε μικρότερες τιμές και μειώνεται η διατμητική τους αντίσταση. Δοκοί: Οι δοκοί σε κάμψη στα κτίρια του ΕΑΚ και του 1984 δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερα προβλήματα αφού δεν καθόλου ανεπάρκειες για στάθμη Β1, ενώ στο κτίριο του 1959 υπήρχαν κάποιες ανεπάρκειες αλλά όχι τόσο μεγάλες. Σε διάτμηση πιο κρίσιμη ήταν πάντα η δοκός Δ13 και στους δύο ορόφους. Η δοκός αυτή είναι ουσιαστικά το μικρό κομμάτι της ενιαίας δοκού (Δ12-Δ13) που αντιμετωπίζεται σαν μια ξεχωριστή δοκός. Σε αυτή τη δοκό στηρίζεται έμμεσα η δοκός Δ11 γι αυτό καλείται να φέρει μεγάλο φορτίο στη στήριξη σε πολύ μικρό μήκος. Έχει δηλαδή πολύ μικρό λόγο διάτμησης (a s =Μ/Vh), γεγονός που προκαλεί μεγάλη δυσμένεια. Στα κτίρια του 1959 και του 1984 αστοχεί ψαθυρά σε διάτμηση προτού σε κάμψη. Γενικά και οι υπόλοιπες κοντές δοκοί (Δ4,Δ7 και Δ15) είχαν μεγάλες διατμητικές ανεπάρκειες λόγω του χαμηλού λόγου διάτμησης. 7 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ Σύμφωνα με την ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. βάζει ένα όριο μέγιστης λυγηρότητας για τις τοιχοπληρώσεις που επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στο προσομοίωμα. Σε μια περεταίρω διερεύνηση πέρα από το πλαίσιο του κανονισμού, τα 3 κτίρια αποτιμήθηκαν για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 με συμπερίληψη όλων των τοιχοπληρώσεων χωρίς καμία απομείωση των αντιστάσεων τους. Έτσι έγινε σύγκριση της σεισμικής συμπεριφοράς και των επαρκειών με τα κτίρια που αποτιμήθηκαν προηγουμένως σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού. 7.1 ΚΤΙΡΙΟ 1959 ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.39 sec και T y = 0.36 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 88.7% και Υ= 91.5% 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Α Α Α Ε Ε Ε Ε Α Α Α Α 36.36% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε 81.82% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Α Α Α Α Ε Ε Ε 63.64% Πίνακας 8,α: Επάρκειες Υποστυλωμάτων (1959 με τοιχοπληρώσεις) 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 66.67% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 66.67% Πίνακας 8,β: Επάρκειες Δοκών (1959 με τοιχοπληρώσεις)

13 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. 7.2 ΚΤΙΡΙΟ 1984 ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.41 sec και T y = 0.38 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 84.9% και Υ= 92.8% 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε 81.82% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε 81.82% Πίνακας 9,α: Επάρκειες Υποστυλωμάτων (1984 με τοιχοπληρώσεις) 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 73.33% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε 86.67% Πίνακας 9,β: Επάρκειες Δοκών (1984 με τοιχοπληρώσεις) 7.3 ΚΤΙΡΙΟ ΕΑΚ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.38 sec και T y = 0.36 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 95.1% και Υ= 94.8% Πλήρης επάρκεια όλων των δομικών στοιχείων 7.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ Στο παρακάτω σχήμα 4 φαίνονται οι καμπύλες φέρουσας ικανότητας των τριών κτιρίων με πλήρη συνεισφορά όλων των τοιχοπληρώσεων. Σχήμα 4: Καμπύλες φέρουσας ικανότητας κτιρίων με πλήρη συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων (α)κτίριο 1959, (β) Κτίριο 1984, (γ) Κτίριο ΕΑΚ Παρατηρήσεις: Η μέγιστη τέμνουσα βάσης αυξήθηκε και στα τρία κτίρια. Η μέγιστη τέμνουσα βάσης στα τρία κτίρια ήταν 900 ΚΝ στο κτίριο του 1959, 1200 ΚΝ στο κτίριο του 1984 και 1100 ΚΝ σε αυτό του ΕΑΚ. Τα κτίρια φαίνονται να είναι πιο δύσκαμπτα σε σχέση με πριν αφού οι θεμελιώδεις ιδιοπεριόδοι είναι μικρότερες από πριν. Επίσης η συνεισφορά τους στην μεταφορά της συνολικής μάζας αυξήθηκε.

14 Ποσοστό Επάρκειας Ποσοστό Επάρκειας Τρύφωνος Κυριάκος Οι ανεπάρκειες για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 μειώθηκαν και στις τρείς περιπτώσεις, αποδεικνύοντας έτσι την ευμενή παρουσία των τοιχοπληρώσεων και την ανάληψη μέρους της σεισμικής τέμνουσας βάσης του κτιρίου από αυτές. Στους παρακάτω πίνακες 10 φαίνονται συνοπτικά οι διαφορές στις επάρκειες των στοιχείων των αρχικών φορέων και των πλήρως τοιχοπληρωμένων για την Σ.Ε. Β1. Κτίριο 1959 Κτίριο 1985 Κτίριο ΕΑΚ 1 ος Αρχικό Με τοίχους Αρχικό Με τοίχους Αρχικό Με τοίχους Κάμψη 0% 36.36% 27.28% 81.82% 36.36% 100% Διάτμηση 81.82% 81.82% 81.82% 100% 90.91% 100% 2 ος Κάμψη 100% 100% 100% 100% 100% 100% Διάτμηση 63.64% 63.64% 72.73% 81.82% 81.82% 100% Πίνακας 10,α: Σύγκριση επαρκειών υποστυλωμάτων αρχικών και τοιχοπληρωμένων φορέων για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 Κτίριο 1959 Κτίριο 1985 Κτίριο ΕΑΚ 1 ος Όροφος Αρχικό Με τοίχους Αρχικό Με τοίχους Αρχικό Με τοίχους Κάμψη 86.67% 100% 100% 100% 100% 100% Διάτμηση 66.67% 66.67% 73.33% 73.33% 100% 100% Κάμψη 86.67% 100% 100% 100% 100% 100% Διάτμηση 66.67% 66.67% 86.67% 86.67% 100% 100% Πίνακας 10,β: Σύγκριση επαρκειών δοκών αρχικών και τοιχοπληρωμένων φορέων για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ m Σε μια περεταίρω διερεύνηση τα κτίρια αποτιμήθηκαν για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 με την Ελαστική Δυναμική μέθοδο των τοπικών δεικτών πλαστιμότητας m. Σκοπός ήταν να συγκριθούν τα αποτελέσματα ανεπαρκειών με την ανελαστική μέθοδο Pushover αλλά και να βρεθεί η σεισμική δράση που δίνει πλήρη επάρκεια για τα 3 κτίρια με αυτή τη μέθοδο. 8.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Επειδή η ανάλυση είναι ελαστική, η γενική ανίσωση ασφαλείας, ελέγχεται σε όρους εντατικών μεγεθών ως εξής: βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ α) Για πλάστιμους τρόπους αστοχίας, ελέγχεται η ανίσωση : ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (9.4) (9) S G : εντατικό μέγεθος για τις δράσεις βαρύτητας του σεισμικού συνδυασμού S E : εντατικό μέγεθος για την σεισμική δράση από την (ελαστική) ανάλυση R d : τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους εντατικών μεγεθών, υπολογιζόμενη με τις μέσες τιμές ιδιοτήτων των υλικών. m = δ d /δ y βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ δ d : η παραμόρφωση σχεδιασμού, όπου ως δ d χρησιμοποιείται η γωνία στροφής χορδής θ d β) Για ψαθυρούς τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, ο έλεγχος της γενικής ανίσωσης ασφαλείας γίνεται με: R d = τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους εντατικών μεγεθών, υπολογιζόμενη με τις αντιπροσωπευτικές τιμές ιδιοτήτων των υλικών και με συντελεστές ασφαλείας υλικού γ m. S d = εντατικό μέγεθος που προκύπτει με βάση τις αρχές του ικανοτικού σχεδιασμού και την ισορροπία του στοιχείου, όταν στις πλάστιμες περιοχές που το επηρεάζουν αναπτύσσεται η υπεραντοχή τους, γ Rd R d.

15 Ποσοστό Επάρκειας Ποσοστό Επάρκειας Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. 8.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ m ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ PUSHOVER Στους παρακάτω πίνακες 11 φαίνονται οι διαφορές στις επάρκειες των δομικών στοιχείων για τη μέθοδο Pushover και την μέθοδο m για την Σ.Ε Β1. Στον πίνακα 12 φαίνονται οι σεισμικές δράσεις επάρκειας για Σ.Ε. Β στα τρία κτίρια και για τις δύο μεθόδους. 1 ος Κτίριο 1959 Pushover m Κτίριο 1984 Pushover m Κτίριο ΕΑΚ Pushover m Κάμψη 0% 0% 27.28% 0% 36.36% 0% Διάτμηση 81.82% 0% 81.82% 36.36% 90.91% 90.91% 2 ος Κάμψη 100% 54.55% 100% 63.64% 100% 81.82% Διάτμηση 63.64% 9.09% 72.73% 45.45% 81.82% 36.36% Πίνακας 11,α: Σύγκριση επαρκειών υποστυλωμάτων στις δύο μεθόδους για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 1 ος Όροφος Κτίριο 1959 Pushover m Κτίριο 1984 Pushover m Κτίριο ΕΑΚ Pushover m Κάμψη 86.67% 40% 100% 60% 100% 100% Διάτμηση 66.67% 13.33% 73.33% 60% 100% 100% Κάμψη 86.67% 80% 100% 100% 100% 100% Διάτμηση 66.67% 20% 86.67% 53.33% 100% 100% Πίνακας 11,α: Σύγκριση επαρκειών δοκών στις δύο μεθόδους για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 Μέθοδος Ανάλυσης ΕΑΚ Ανελαστική (Pushover) 0.06g 0.14g 0.20g Ελαστική (m) 0.04g 0.10g 0.12g Πίνακας 12:Σεισμική δράση επάρκειας κτιρίων για Σ.Ε. Β και για τις δύο μεθόδους Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των επαρκειών στην μέθοδο m, παρατηρούμε ότι υπάρχουν περισσότερες ανεπάρκειες και στα τρία κτίρια και στα υποστυλώματα αλλά και στις δοκούς. Επίσης παρατηρούμε ότι η σεισμική δράση πλήρης επάρκειας για στάθμη Β είναι μικρότερη για την μέθοδο m και στα τρία κτίρια. 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το κτίριο που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 έχει πολλές και μεγάλες καμπτικές ανεπάρκειες σε όλα τα υποστυλώματα του 1 ου ορόφου αλλά και κάποιες διατμητικές και στους δύο ορόφους για την στάθμη επιτελεστικότητας Β1. Τα άλλα δύο κτίρια παρουσίασαν και αυτά καμπτικές και διατμητικές ανεπάρκειες στα υποστυλώματα του 1 ου ορόφου αλλά ήταν λιγότερες και όχι τόσο μεγάλες. Για την Σ.Ε. Β εάν κανονικοποιήσουμε τις σεισμικές δράσεις επάρκειας των τριών κτιρίων ως προς αυτήν του κτιρίου του 1959 παρατηρούμε ότι έχουμε λόγο σεισμικής τρωτότητας (1 : 2.33 : 3.33). Η σεισμική δράση επάρκειας για την στάθμη Β στο κτίριο του 1959 είναι 0.06g, ενώ για στάθμη Γ μόνο 0.08g πράγμα που το καθιστά ανασφαλή ακόμη και σε σεισμούς μετρίου μεγέθους. Το κτίριο αυτό παρουσιάζει άμεση ανάγκη ενίσχυσης αφού δεν μπορεί να αναπτύξει σχεδόν καθόλου ανελαστικές παραμορφώσεις. Στο κτίριο αυτό αφού τα υποστυλώματα είναι τετραγωνικά και έχουν μικρές διαστάσεις θα μπορούσε να αυξηθεί η πλαστιμότητα όλου του φορέα κάνοντας χρήση σύνθετων υλικών (FRP) στις κρίσιμες περιοχές των πιο εύτρωτων υποστυλωμάτων. Τέλος στο κτίριο αυτό υπάρχουν αρκετές ανεπάρκειες σε δοκούς για στρεπτικούς μη σεισμικούς συνδυασμούς. Το κτίριο του 1984 επαρκεί σε στάθμη Β σε σεισμική δράση 0.14g που αντιστοιχεί περίπου σε 0.6 της σεισμικής δράσης σχεδιασμού.. Για την στάθμη Γ το κτίριο επαρκεί για

16 Τρύφωνος Κυριάκος τον σεισμό σχεδιασμού που είναι 0.24g, γεγονός που το καθιστά αρκετά ασφαλές αφού δεν καταρρέει ακόμα και σε σεισμούς μεγάλης έντασης. Επαρκεί δηλαδή σε στάθμες Β2 και Γ1 που είναι οι ελάχιστες στάθμες που ορίζει ο κανονισμός για συνήθεις κατασκευές. Το κτίριο αυτό υπερτερεί σημαντικά σε πλαστιμότητα έναντι αυτού του 1959, ενώ δεν υστερεί σημαντικά σε σχέση με το κτίριο του ΕΑΚ. Το κτίριο του ΕΑΚ αν και έχει λιγότερο διαμήκη οπλισμό στα υποστυλώματα από τα άλλα δύο κτίρια επαρκεί σε μεγαλύτερη σεισμική δράση. Ο λόγος είναι ότι συνδυάζει τον διαμήκη οπλισμό με αρκετό εγκάρσιο οπλισμό περίσφιξης στις κρίσιμες περιοχές των δομικών στοιχείων προσδίδοντας σε αυτά ικανότητα ανάπτυξης μεγάλων ανελαστικών παραμορφώσεων χωρίς μείωση της φέρουσας ικανότητάς τους. Ο ΕΑΚ τις δοκούς με χαμηλό λόγο διάτμησης, δηλαδή αυτές έχουν μικρό καθαρό μήκος τις αντιμετωπίζει διαφορετικά. Σε αυτές τις δοκούς ο σεισμός προκαλεί μεγάλες τέμνουσες αντίθετου πρόσημου αφού αυξάνεται η τέμνουσα με την μείωση του μήκους. Έτσι σε αυτές τοποθετείται δισδιαγώνιος οπλισμός παραλαβής διάτμησης κάθετος στις ρωγμές για περισσότερη αποτελεσματικότητα. Το κτίριο αυτό θα περίμενε κανείς ότι δεν θα είχε καθόλου ανεπάρκειες για την στάθμη Β1 αφού αυτό σχεδιάστηκε με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για να επαρκεί στην στάθμη αυτή. Πιθανός λόγος των ανεπαρκειών αυτών να είναι ότι για την αποτίμηση χρησιμοποιείται το φάσμα σχεδιασμού του Ευρωκώδικα 8 το οποίο για έδαφος τύπου Β που βρίσκεται η κατασκευή έχει συντελεστή επιβάρυνσης εδάφους S=1.2 σε αντίθεση με αυτό του ΕΑΚ που έχει αυτό το συντελεστή 1.0. Επίσης και η σύλληψη του φορέα προκαλεί κάποια ερωτηματικά για την σεισμική απόκριση του κτιρίου. Ο τρόπος που είναι διαμορφωμένα τα δομικά στοιχεία διαφέρουν από το ιδανικό. Η έμμεση στήριξη αποτελεί αδύνατο σημείο της κατασκευής και σε συνδυασμό με τα μεγάλα ανοίγματα τάξεως 8m δημιουργούν ερωτηματικά κατά πόσον γίνεται η απαιτούμενη κατανομή πλαστιμότητας σε όλο το εύρος της κατασκευής. Οι τοιχοπληρώσεις μπορούν να παίξουν ευεργετικό ρόλο στην φέρουσα ικανότητα του φορέα. Με την παρουσία τους παρατηρούνται λιγότερες ανεπάρκειες στα δομικά στοιχεία, αφού αυτές παραλαμβάνουν ένα μέρος της τέμνουσας βάσης και μειώνουν τις μετακινήσεις. Παρ όλα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο προσομοίωμα μόνο όταν επιτρέπεται από τον κανονισμό, διότι σε περίπτωση μεγάλων ανοιγμάτων αυτές έχουν μεγάλη λυγηρότητα και αστοχούν πρόωρα εκτός επιπέδου. Τυχών λανθασμένη συμπερίληψή τους πιθανόν να οδηγήσει σε ανασφαλή αποτελέσματα στην αποτίμηση. Η μέθοδος ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί παίζει σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα της αποτίμησης. Οι ανελαστικές μέθοδοι κάνουν τους ελέγχους της ανίσωσης ασφαλείας χρησιμοποιώντας όρους παραμορφώσεων με αποτέλεσμα να έχουν μια πιο ακριβή εικόνα για την συμπεριφορά του υλικού όταν τα μέλη αρχίζουν να συμπεριφέρονται ανελαστικά. Αυτό τους επιτρέπει να έχουν μικρότερους συντελεστές ασφαλείας. Αντίθετα οι ελαστικές μέθοδοι κάνουν τους ελέγχους της ανίσωσης ασφαλείας σε όρους δυνάμεων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγαλύτερες αβεβαιότητες για την ανελαστική συμπεριφορά των δομικών μελών και ανάγκη για μεγαλύτερους συντελεστές ασφαλείας. Επίσης οι ψαθυροί τρόποι αστοχίας σε φορείς που αναμένονται να αναπτύξουν ανελαστικές παραμόρφωσες ελέγχονται με ικανοτική θεώρηση στις ελαστικές μεθόδους με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι απαιτήσεις. Έχοντας τα αποτελέσματα από την αποτίμηση των τριών κτιρίων τα οποία μελετήθηκαν με διαφορετικό Αντισεισμικό Κανονισμό και Κανονισμό Σκυροδέματος με βάση την χρονολογία κατασκευής τους μπορούμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα για τα υφιστάμενα κτίρια στον Ελλαδικό χώρο. Βέβαια τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν από την συγκεκριμένη εργασία δεν ισχύουν για όλα τα υφιστάμενα κτίρια, αλλά μόνο για αυτά που είναι πλαισιακά και διώροφα, όπως δηλαδή μια τυπική κατοικία.

17 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER.

18 Τρύφωνος Κυριάκος 10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] KAN.ΕΠΕ, 2013 [2] Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ (2000) [3] Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ (2000) [4] Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 1959 [5] Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος 1954 [6] Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΑΣΠ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΕΠΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5)

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2010 1 2 Kατηγορίες πλαστιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. ίνεται το πλαίσιο Ο/Σ (C16, S500s) του σχήµατος µε τις παρακάτω παραδοχές:

ΘΕΜΑ. ίνεται το πλαίσιο Ο/Σ (C16, S500s) του σχήµατος µε τις παρακάτω παραδοχές: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΩΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.1, ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα