Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους."

Transcript

1 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER. ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Περίληψη Κατά την παρούσα εργασία έγινε σχεδιασμός ενός διώροφου κτιρίου με τους 3 ακόλουθους αντισεισμικούς Κανονισμούς: a)αντισεισμικός Κανονισμός 1959 (Β.Δ), β)αντισεισμικός Κανονισμός 1984, γ)εακ Στην συνέχεια έγινε αποτίμηση με βάση τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ). Σκοπός της εργασίας είναι να συγκριθούν τα αποτελέσματα της αποτίμησης των τριών κτιρίων, έτσι ώστε να αντληθούν γενικότερα συμπεράσματα για την σεισμική τρωτότητα των υφιστάμενων κτιρίων στον Ελληνικό χώρο. Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε είναι η Στατική Ανελαστική Μέθοδος Pushover, η οποία μελετά την συμπεριφορά της κατασκευής όταν αυτή μπει στην ανελαστική περιοχή σε αντίθεση με τις μεθόδους που μελετούνται οι νέες κατασκευές οι οποίες υποθέτουν ισοδύμανη ελαστική συμπεριφορά. Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται κάποια στοιχεία από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ απαραίτητα για την εφαρμογή της μεθόδου και ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Οι αναλύσεις έγιναν με την βοήθεια του λογισμικού STRAD.3DR. 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

2 Τρύφωνος Κυριάκος Ο τυπικός όροφος του κτιρίου αποτελείται από 4 τετραέριστες πλάκες με ασύμμετρα ανοίγματα, ενώ στις τρείς πλευρές του κτιρίου υπάρχει μπαλκόνι πρόβολος μήκους 1.50m. Στο κέντρο του κτιρίου υπάρχει μια δοκός η οποία στηρίζεται έμμεσα σε άλλη δοκό. Οι αρχικές διαστάσεις των υποστυλωμάτων είναι: (α) Γωνιακά 300/300. (β) Περιμετρικά μη γωνιακά: 350/350 (δ)κεντρικό: 450/450. Οι περιμετρικές δοκοί έχουν διαστάσεις 200/500. Οι εσωτερικές δοκοί έχουν διαστάσεις 200/600. Οι πλάκες έχουν πάχος h f = 150mm και είναι οπλισμένες σε δύο διευθύνσεις με Φ8/150. Επί των πλακών υπάρχει φορτίο από επίστρωση ίσο με 1.5 ΚN/m 2. Τα ωφέλιμα φορτία λήφθηκαν 2.0 KN/m 2. Το δώμα θεωρείται μη βατό. Περιμετρικά σε κάθε όροφο υπάρχει μπατική τοιχοποιία με εκτιμώμενο φαινόμενο βάρος 3.6 kn/m 2 επιφάνειας όψης και εσωτερικά, κάτω από κάθε (εσωτερική) δοκό, δρομική τοιχοποιία με φαινόμενο βάρος 2.1 ΚN/m 2. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μείωση των φορτίων των τοιχοπληρώσεων λόγω των ανοιγμάτων, τα φαινόμενα βάρη θεωρούνται μειωμένα κατά 50% και 35% αντίστοιχα. Συνολικό ύψος ορόφου 3.20 m. Το κτίριο θεωρείται ότι βρίσκεται σε περιοχή ζώνης σεισμικότητας ΙΙ με κατηγορία εδάφους Β και σπουδαιότητα Σ2. 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ Α. Κ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1959 Το κτίριο αρχικά σχεδιάστηκε με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 [4] και τον τότε ισχύοντα Κανονισμό Οπλισμένου σκυροδέματος του 1954 [5]. Βασικά στοιχεία του κανονισμού: Έλεγχος αντίστασης στοιχειών με την μέθοδο των επιτρεπόμενων τάσεων Ορθογωνική καθ ύψος κατανομή σεισμικών φορτίων Υπολογισμός σεισμικής τέμνουσας βάσης με τον συντελεστή σεισμικής επιβαρύνσεως ε Απουσία Ικανοτικού ελέγχου και ειδικής διαμόρφωσης κρισίμων περιοχών Συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης για σεισμική ζώνη ΙΙ και έδαφος Β: ε=0.08 [4] Υλικά : Σκυρόδεμα Β225 και χάλυβας StIII Αποτελέσματα σχεδιασμού: Αξιολογώντας τα αποτελέσματα του σχεδιασμού του κτιρίου παρατηρήθηκε αρχικά ότι τα υποστυλώματα στις τρείς πλευρές του κτιρίου χρειάστηκε να αλλάξουν διαστάσεις για να επαρκούν. Σε αυτές τις πλευρές υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα 5-8 m όπως επίσης και μπαλκόνια γι αυτό τα περισσότερα υποστυλώματα από αρχικές διαστάσεις 300/300 άλλαξαν σε 400/400. Επίσης παρατηρήθηκε μεγάλη απαίτηση σε διαμήκη οπλισμό της τάξεως των 16Φ20 στα συγκριμένα υποστυλώματα που αντιστοιχεί σε γεωμετρικό ποσοστό Όσον αφορά τον εγκάρσιο οπλισμό των υποστυλωμάτων οι συνδετήρες τέθηκαν με βάση τις κατασκευαστικές διατάξεις τότε ισχύοντα κανονισμού κατά τις οποίες η απόσταση μεταξύ συνδετήρων ισούται με το ελάχιστό από τις 2 τιμές [4] : α)12φ l,min, Όπου Φ l,min η ελάχιστη διαμήκης ράβδος στη διατομή β)min(h C, b C ), Όπου h C, b C οι διαστάσεις της διατομής Για τις συγκεκριμένες διαστάσεις δυσμενέστερος ήταν πάντα ο πρώτος όρος αφού οι συνήθως οι ράβδοι των υποστυλωμάτων ήταν Φ20, γι αυτό και οι συνδετήρες των περισσότερων ήταν Φ8/240 (περιμετρικοί). Όσον αφορά τις δοκούς, οι περισσότερες στον πρώτο όροφο χρειάστηκε να αλλάξουν διαστάσεις για να επαρκούν, όπως επίσης και κάποιες τον δεύτερο όροφο. Ο διαμήκης

3 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. οπλισμός ήταν αρκετός και σε αυτή τη περίπτωση λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων. Τέλος οι συνδετήρες ήταν πολύ αραιοί της τάξεως των Φ8/400(δίτμητοι) στις περισσότερες, απουσία ελέγχου διάτμησης του παλαιού κανονισμού. Παρ όλα αυτά τα υπάρχοντα σπαστά σίδερα που βρίσκονται κοντά στις στηρίξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν επιπλέων οπλισμός παραλαβής διάτμησης. Λόγο αδυναμίας του λογισμικού για προσομοίωση των σπαστών σίδερων σαν επιπλέων διαγώνιο οπλισμό διάτμησης, προσομοιώθηκαν σαν επιπλέων ισοδύναμοι κατακόρυφοι συνδετήρες. Βέβαια αυτό δεν είναι στην πλευρά της ασφάλειας αφού ο οπλισμός αυτός παραλαμβάνει τέμνουσα που έχει φορά την ίδια με των μόνιμων φορτίων. Σε περίπτωση σεισμικής δράσης με το αντίθετο πρόσημο ο οπλισμός αυτός δεν έχει ευεργετική συνεισφορά αφού βρίσκεται κάθετα στις εφελκυστικές τάσεις. 2.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1959 Για την αποτίμηση χρησιμοποιήθηκαν οι Ερήμην τιμές που προτείνει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ Πίνακας 1: Ερήμην Αντιπροσωπευτικές τιμές αντοχών Χάλυβα και Σκυροδέματος ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ οι τοιχοπληρώσεις για στάθμες επιτελεστικότητας Α και Β επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται στο προσομοίωμα ως μια ισοδύναμη αμφιαρθρωτή θλιβόμενη διαγώνια ράβδος στην εκάστοτε φορά του σεισμού. Χαρακτηριστικά Θλιβόμενης διαγωνίου: βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ζ.2 Καθαρό μήκος διαγωνίου: Ισοδύναμο πλάτος διαγωνίου: Ισοδύναμο πάχος διαγωνίου: t, ίσο με το πραγματικό πάχος της τοιχοποιίας l: Καθαρό μήκος φατνώματος, h: Καθαρό ύψος φατνώματος Παρ όλα οι τοιχοπληρώσεις οι οποίες έχουν μεγάλη λυγηρότητα και ενδέχεται να αστοχήσουν πρόωρα εκτός επιπέδου θα πρέπει να υπολογίζονται με μειωμένες θλιπτικές και διατμητικές αντιστάσεις. Λυγηρότητα λ ορίζεται το πηλίκο L/t και ισχύουν τα ακόλουθα: βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ε i) Αν λ< 15, Δεν χρειάζεται καμία μείωση στις αντιστάσεις ii)αν λ>30, Η τοιχοπλήρωση έχει μηδενική αντίσταση εκτός επιπέδου και αμελείται iii) Σε ενδιάμεσες περιπτώσεις οι αντιστάσεις πολλαπλασιάζονται με τον μειωτικό συντελεστή φ, Όπου, (1) για, ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ7.14) f wc : Θλιπτική Αντοχή Τοιχοποιίας, E w : Μέτρο Ελαστικότητας Τοιχοποιίας Σύμφωνα με τα παραπάνω οι παραπάνω τοιχοπληρώσεις θα πρέπει να αγνοηθούν αφού έχουν λυγηρότητα >30, ενώ καμία δεν έχει λυγηρότητα <15. Έτσι όσες θα μπουν στο προσομοίωμα θα έχουν μειωμένες αντιστάσεις. Στον παρακάτω πίνακα 2 φαίνονται τα χαρακτηριστικά και οι μειωτικοί συντελεστές φ των τοιχοπληρώσεων, ενώ στην συνέχεια στο σχήμα 2 φαίνονται αυτές που επιτρέπεται να συμπεριφερθούν στο προσομοίωμα.

4 Τρύφωνος Κυριάκος 1 ος Όροφος A/A l(m) h(m) t(m) L(m) λ φ l(m) h(m) t(m) L(m) λ φ Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά και μειωτικοί συντελεστές φ των τοιχοπληρώσεων Σχήμα 2: Τοιχοπληρώσεις που θα συμπεριληφθούν στο προσομοίωμα ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αρχικός στόχος της αποτίμησης είναι να βρεθούν οι ανεπάρκειες της κατασκευής για την στάθμη επιτελεστικότητας Β Προστασία Ζωής και για σεισμική επιτάχυνση εδάφους που αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης 10% σε περίοδο 50 χρόνων, αφού αυτή είναι η στάθμη επιτελεστικότητας και σεισμική δράση που σχεδιάζονται οι νέες κατασκευές. Κατά την στάθμη Β ο φέρον οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί σημαντικές και εκτεταμένες αλλά επισκευάσιμες βλάβες, ενώ τα δομικά στοιχεία είναι σε θέση να παραλάβουν τα προβλεπόμενα κατακόρυφα στοιχεία (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ β). Σε δεύτερη φάση βρέθηκε η σεισμική επιτάχυνση κατά την οποία υπάρχει πλήρης επάρκεια και για τις 3 στάθμες που ορίζει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.

5 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ διακρίνει τρεις διαφορετικές στάθμες δεδομένων: βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 3.6 i. Yψηλή, ii. Ικανοποιητική και iii. Ανεκτή Σύμφωνα με τον κανονισμό θα πρέπει να καθοριστούν επιμέρους στάθμες αξιοπιστίας 1) του σκυροδέματος, 2) του χάλυβα, 3) των τοιχοπληρώσεων και 4) των γεωμετρικών δεδομένων της κατασκευής (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 3.7). Από αυτές τις στάθμες προκύπτουν και οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των υλικών κατά την αποτίμηση. Σύμφωνα με τα πιο πάνω όσο πιο ψηλή στάθμη αξιοπιστίας εξασφαλιστεί, τόσο πιο μικροί επιμέρους συντελεστές ασφαλείας. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε Στάθμη Αξιοπιστίας Ικανοποιητική για όλα τα δεδομένα ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β1 Προκειμένου να προσδιοριστεί το μέγεθος και η κατανομή των απαιτήσεων ανελαστικής συμπεριφοράς στα κύρια στοιχεία του φορέα ανάληψης των σεισμικών δράσεων, απαιτείται μια προκαταρκτική ανάλυση του κτιρίου, έτσι ώστε για κάθε στοιχείο του να υπολογισθούν οι λόγοι λ (δείκτες ανεπάρκειας). ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (5.1) (2) S:Η ροπή λόγω των δράσεων του σεισμικού συνδυασμού όπου η σεισμική δράση λαμβάνεται χωρίς μείωση (q=1) [6] βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ R m : Είναι η αντίστοιχη διαθέσιμη αντίσταση του στοιχείου, υπολογιζόμενη με βάση τις μέσες τιμές των αντοχών των υλικών βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ Αποτελέσματα Προκαταρκτικής Ανάλυσης: Όροφος 1 Όροφος 2 Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Πίνακας 3: Συντελεστές Καμπτικής Ανεπάρκειας Υποστυλωμάτων Μax λ ορόφου 1 = 3.85, Max λ ορόφου 2 = 3.13 Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.46 sec και T y = 0.42 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 68.8% και Υ= 83.9% ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Για τον τύπο του κτιρίου που εξετάζεται στην παρούσα εργασία και σύμφωνα με την περιγραφή του φέροντα οργανισμού, οι δύο πρώτες συνθήκες της μορφολογικής κανονικότητας που ορίζονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. πληρούνται (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ). Ακολουθεί ο έλεγχος της τήρησης των δύο επόμενων συνθηκών της μορφολογικής κανονικότητας με βάση τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης. Βάσει των πιο πάνω τιμών για τους συντελεστές ανεπάρκειας κάθε υποστυλώματος, υπολογίστηκαν οι μέσοι δείκτες ανεπάρκειας κάθε για κάθε διεύθυνση του σεισμού, x και y, αντίστοιχα: ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (5.2) (3)

6 Τρύφωνος Κυριάκος Όροφος 1: λ 1x = 2.82 και λ 1y = 2.88, Όροφος 2: λ 2x = 2.29 και λ 2y = 2.29 Αφού λ 2x / λ 1x < 1.5 και λ 2y / λ 1y < 1.5, ικανοποιείται το 3 ο κριτήριο της μορφολογικής κανονικότητας για μη ύπαρξη καμπτοδιατμητικού ασθενή ορόφου. Όπως φαίνεται στα δεδομένα του πίνακα ανεπαρκειών δεν ικανοποιείται το 4 ο κριτήριο της μορφολογικής κανονικότητας, αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά λόγων πάνω από 1.5 μεταξύ του μικρότερου και του μεγαλύτερου λ σε διαφορετικές πλευρές του κάθε ορόφου. Έτσι και οι δύο όροφοι είναι στρεπτικώς ασθενείς. Άρα το κτίριο θεωρείται μορφολογικά μη κανονικό, αφού δεν ικανοποιείται το τελευταίο κριτήριο ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (PUSHOVER) ΒΑΣΙΚΟΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το προσομοίωμα υποβάλλεται σε οριζόντια φορτία κατανεμημένα κατά τρόπο ανάλογο προς τις αδρανειακές δυνάμεις του σεισμού, τα οποία θα αυξάνονται μονότονα, εν γένει ώσπου κάποιο δομικό στοιχείο δεν είναι πλέον σε θέση να φέρει τα κατακόρυφα φορτία του. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει η καμπύλη αντίστασης του κτιρίου, που κατά κανόνα χαράσσεται σε όρους τέμνουσας βάσης-μετακίνησης του χαρακτηριστικού σημείου (κόμβος ελέγχου), το οποίο εν γένει λαμβάνεται στην κορυφή του. Η καμπύλη αυτή αποτελεί τη βάση για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας. Αφού επιλεγεί η σεισμική δράση αποτίμησης, ο έλεγχος ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας γίνεται για τη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου που αντιστοιχεί στη σεισμική αυτή δράση. Ελέγχεται ότι για τη μετακίνηση αυτή η παραμόρφωση (γωνία στροφής κατά ή μετά τη διαρροή) των δομικών στοιχείων δεν συνεπάγεται βαθμό βλάβης μεγαλύτερο από εκείνον που γίνεται ανεκτός για τη στοχευόμενη στάθμη επιτελεστικότητας του κτιρίου. βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ανελαστική στατική μέθοδος εφαρμόζεται σε κτίρια στα οποία η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών δεν είναι σημαντική. Όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική, επιτρέπεται να εφαρμόζεται η στατική ανελαστική ανάλυση, υπό τον όρο ότι σ αυτήν την περίπτωση θα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με μια συμπληρωματική δυναμική ελαστική ανάλυση. Αρχικά απαιτείται μια δυναμική ανάλυση όπου συνεκτιμώνται οι ιδιομορφές που συνεισφέρουν τουλάχιστον στο 90% της συνολικής μάζας. Ακολούθως γίνεται μια δεύτερη ελαστική δυναμική ανάλυση με συμπερίληψη μόνο της πρώτης ιδιομορφής σε κάθε διεύθυνση. Εάν η τέμνουσα που προκύπτει σε κάθε όροφο υπερβαίνει το 130% εκείνης που προέκυψε από την πρώτη ανάλυση, η συνεισφορά των ανωτέρων ιδιομορφών είναι σημαντική. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται αύξηση κατά 25% των παραμέτρων που υπεισέρχονται στα κριτήρια ελέγχου στη δυναμική ελαστική ανάλυση (δείκτης q και δείκτες m αντίστοιχα). βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ δt Η στοχευόμενη μετακίνηση (δt) του κόμβου ελέγχου υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: δ t = C 0 C 1 C 2 C 3 (T e 2 / 4π 2 ) s e(t) ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ5.6) (4) Τe: η ενεργός θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του κτιρίου στη διεύθυνση που μελετάται. S e (T) : η ελαστική φασματική ψευδοεπιτάχυνση που αντιστοιχεί στην ισοδύναμη ιδιοπερίοδο του κτιρίου Τe στη διεύθυνση που μελετάται[6]. C 0: συντελεστής που συσχετίζει τη φασματική μετακίνηση του ισοδύναμου ελαστικού φορέα, με την πραγματική μετακίνηση δt της κορυφής του ελαστο-πλαστικά αποκρινόμενου φορέα.

7 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. C 1 : Συντελεστής που συσχετίζει την αναμενόμενη μέγιστη ανελαστική μετακίνηση με τις μετακινήσεις που υπολογίζονται από γραμμική ελαστική ανάλυση. C 2 : συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την επιρροή του σχήματος του βρόχου υστέρησης στη μέγιστη μετακίνηση. βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ. Πιν. Σ5.1 C3: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη αύξηση μετακινήσεων λόγω φαινομένων 2ας τάξεως ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ενεργός δυσκαμψία του μήκους L s στοιχείου ισούται με: ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (7.2) (5) Όπου M y και θ y η τιμή της ροπής και της γωνίας στροφής χορδής, αντίστοιχα, στη διαρροή της ακραίας διατομής του στοιχείου. Η ενεργός δυσκαμψία Κ του συνολικού μήκους του στοιχείου μπορεί να λαμβάνεται ίση με τον μέσο όρο των τιμών που υπολογίζονται από πιο πάνω εξίσωση στις δύο ακραίες διατομές του στοιχείου. Αν οι διατομές αυτές έχουν μησυμμετρικό σχήμα ή οπλισμό (δηλαδή, διαφορετικό για θετική ή αρνητική ροπή κάμψης), λαμβάνονται οι μέσοι όροι των τιμών του Κ από την εξίσωση για τις δύο φορές της κάμψης (θετική ή αρνητική). βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η γενική ανίσωση ασφαλείας ελέγχεται ως εξής: βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ α) Για πλάστιμους τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, ο έλεγχος γίνεται σε όρους παραμορφωσιακών μεγεθών με: S d : παραμορφωσιακό μέγεθος δ (γωνία στροφής θ, καμπυλότητα 1/r κ.α.) από την ανάλυση R d : τιμή σχεδιασμού της διαθέσιμης παραμόρφωσης, όχι μεγαλύτερη της αναμενόμενης οριακής παραμόρφωσης δ d. Η R d υπολογίζεται με βάση τις μέσες τιμές ιδιοτήτων των υλικών και με κατάλληλο συντελεστή ασφάλειας γ Rd. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως μέγεθος ελέγχου θα χρησιμοποιηθεί η γωνία στροφής θ, ενώ για τον υπολογισμό των θ y και θ u χρησιμοποιούνται οι σχέσεις : ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ7.2) (6) ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ7.8a) (7) Σε πρωτεύοντα στοιχεία, η τιμή της R d για στάθμη επιτελεστικότητας «Προστασία ζωής» μπορεί να υπολογισθεί ως: R d = θ d = 0.5 (θ y + θ u ) / γ Rd όπου τα θ y, θ u είναι υπολογισμένα με βάση τις μέσες τιμές των ιδιοτήτων των υλικών. β) Για ψαθυρούς τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, η γενική ανίσωση ασφαλείας ελέγχεται σε όρους εντατικών μεγεθών με: S d : εντατικό μέγεθος από την ανελαστική ανάλυση R d : τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους δυνάμεων, υπολογισμένη με τις αντιπροσωπευτικές τιμές ιδιοτήτων των υλικών. Ψαθυρός τρόπος αστοχίας θεωρείται η αστοχία σε τέμνουσα. Η αντίσταση σε τέμνουσα αναμένεται να έχει εξασθένηση με τις μετελαστικές ανακυκλίσεις, ανάλογη με το πλαστικό μέρος του απαιτούμενου δείκτη πλαστιμότητας μ θ pl. βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ β) ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Γ7.1) (8) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Τα οριζόντια στατικά φορτία θα εφαρμόζονται στη στάθμη κάθε διαφράγματος σύμφωνα με την κατανομή των αδρανειακών φορτίων του σεισμού. Για όλες τις αναλύσεις απαιτείται η εφαρμογή δύο τουλάχιστον διαφορετικών κατανομών φορτίων. βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ

8 Τρύφωνος Κυριάκος ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ PUSHOVER Στο συγκεκριμένο κτίριο η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών δεν είναι σημαντική, αφού έγινε μια δεύτερη ελαστική δυναμική ανάλυση με την συμπερίληψη μόνο των πρώτων ιδιομορφών σε κάθε διεύθυνση και οι τέμνουσες ορόφων δεν διέφεραν πάνω από το 130% από την πρώτη δυναμική ανάλυση που συμπεριλάμβανε όλες τις ιδιομορφές. Συμβολισμοί: Επάρκεια = Ε, Ανεπάρκεια = Α 1 ος Όροφος Α/Α Επάρκεια(%) Κάμψη Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 0% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε 81.82% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Α Α Α Α Ε Ε Ε 63.64% Πίνακας 4,α: Επάρκειες Υποστυλωμάτων (1959) 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε 86.67% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 66.67% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε 86.67% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 66.67% Πίνακας 4,β: Επάρκειες Δοκών (1959) Για το μη σεισμικό συνδυασμό 1.35G+1.50Q οι δοκοί Δ4,Δ7,Δ12 και Δ15 και στους δύο ορόφους είχαν ανεπάρκειες σε στρέψη. (Συνδυασμός V sd /V rd,max + T sd /T rd,max > 1) 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ Α. Κ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1984 Στην συνέχεια το κτίριο σχεδιάστηκε με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1894 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954 [5]. Βασικές Αλλαγές σε σχέση με τον Α. Κ. 1959: Τριγωνική καθ ύψος κατανομή σεισμικών φορτίων Ικανοτικός έλεγχος στοιχείων Ειδική διαμόρφωση Κρισίμων Περιοχών Συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης για σεισμική ζώνη ΙΙ και έδαφος Β: ε=0.08 Υλικά : Σκυρόδεμα Β225 και χάλυβας StIII Αποτελέσματα σχεδιασμού: Παρατηρώντας αρχικά τις διαστάσεις των υποστυλωμάτων προέκυψαν περίπου οι ίδιες αλλαγές με το κτίριο του 1959, ενώ αρκετά μεγάλη ήταν και η ποσότητα του διαμήκη οπλισμού. Τώρα έγινε διαμόρφωση με πυκνότερους συνδετήρες στις κρίσιμες περιοχές της τάξεως Φ8/100 (τρίτμητους, τετράτμητους ή εσωτερικούς συνδετήρες σε σχήμα ρόμβου), ενώ στης μη κρίσιμες οι συνδετήρες ήταν της τάξεως των Φ8/200. Όσον αφορά τις δοκούς, οι διαστάσεις τους προέκυψαν λίγο μεγαλύτερες από αυτές του Ο διαμήκης οπλισμός ήταν επίσης αρκετός, ενώ σε κάποιες άλλες προστέθηκε και παράπλευρος οπλισμός για να παραλάβει την στρέψη. Στις δοκούς υπήρχε πυκνότερη διάταξη συνδετήρων με τις περισσότερες να έχουν εγκάρσιο οπλισμό Φ8/200(δίτμητους).

9 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. 3.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1984 Προκαταρκτική Ανάλυση: Μax λ ορόφου 1 = 3.33, Max λ ορόφου 2 = 2.78 Όροφος 1: λ 1x = 2.62 και λ 1y = 2.65, Όροφος 2: λ 2x = 1.86 και λ 2y = 1.81 λ 2x / λ 1x < 1.5 και λ 2y / λ 1y < 1.5,ικανοποιείται το 3 ο κριτήριο μορφολογικής κανονικότητας Υπάρχει διαφορά μεταξύ των λ σε στοιχεία του ιδίου ορόφου που δεν βρίσκονται στην ίδια πλευρά, πάνω από 1.5 και δεν ικανοποιείται το 4 ο κριτήριο κανονικότητας Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.44 sec και T y = 0.41 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 78.1% και Υ= 92.5% 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Α Α Α Α Α Ε Ε Ε Α Α Α 27.28% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε 81.82% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Α Α Α Ε Ε Ε Ε 72.73% Πίνακας 5,α: Επάρκειες Υποστυλωμάτων (1984) 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 73.33% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε E Ε Ε Ε Ε Ε E Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε 86.67% Πίνακας 5,β: Επάρκειες Δοκών (1984) Για το μη σεισμικό συνδυασμό 1.35G+1.50Q η δοκός Δ4 και στους δύο ορόφους και Δ15 στον 1 ο είχαν ανεπάρκειες σε στρέψη. (Συνδυασμός V sd /V rd,max + T sd /T rd,max > 1) 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΚ 4.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΑΚ Στην συνέχεια το κτίριο σχεδιαστικέ με τον ΕΑΚ[2] σε συνδυασμό με τον ΕΚΩΣ[3]. Κατανομή σεισμικών φορτίων: Φασματική μέθοδος με φάσμα σχεδιασμού ΕΑΚ (με q=3.5 για πλαισιακό φορέα) Υλικά : Σκυρόδεμα C16 και χάλυβας S500 Αποτελέσματα σχεδιασμού: Οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων ήταν οι ίδιες με τους προηγούμενους κανονισμούς, όμως η ποσότητα του διαμήκους οπλισμού διέφερε και μάλιστα μειώθηκε. Οι συνδετήρες ήταν πιο πυκνοί στις κρίσιμες περιοχές μέχρι και Φ8/80. Οι διαστάσεις στις δοκούς ήταν παρόμοιες με αυτές του 1984 με την διαφορά ότι οι κοντύτερες κυρίως δοκοί είχαν μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο διαμήκης οπλισμός ήταν παρόμοιος με του 1984 με την διαφορά ότι αυξήθηκε ο παράπλευρος οπλισμός στρέψης. Οι συνδετήρες στις δοκούς στις κρίσιμες περιοχές ήταν της τάξεως του Φ8/120.

10 Τρύφωνος Κυριάκος 4.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΑΚ Προκαταρκτική Ανάλυση: Μax λ ορόφου 1 = 2.33, Max λ ορόφου 2 = 1.92 Όροφος 1: λ 1x = 2.10 και λ 1y = 2.10, Όροφος 2: λ 2x = 1.51 και λ 2y = 1.49 Ικανοποίηση όλων των κριτηρίων μορφολογικής κανονικότητας Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.41 sec και T y = 0.39 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 90.8% και Υ= 92.8% 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Α Α Α Α Ε Ε Ε Ε Α Α Α 36.36% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε 90.91% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε 81.82% Πίνακας 6,α: Επάρκειες Υποστυλωμάτων (ΕΑΚ) Όλες οι δοκοί και στους δύο ορόφους παρουσιάζουν επάρκεια. 5 ΕΥΡΕΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Σ.Ε. Εκτός από την στάθμη επιτελεστικότητας Β, τα κτίρια αποτιμήθηκαν και για τις άλλες δύο στάθμες που ορίζει ο κανονισμός. Βρέθηκε και για τις τρείς στάθμες η σεισμική δράση που υπάρχει επάρκεια όλων των δομικών στοιχείων στα τρία κτίρια. Κατά τη στάθμη Α ο φέρον οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί μόνο ελαφριές βλάβες με τα δομικά στοιχεία να μην έχουν διαρρεύσει σε σημαντικό βαθμό και να διατηρούν την αντοχή και δυσκαμψία τους. (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ α) Κατά τη στάθμη Γ ο φέρον οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί εκτεταμένες και σοβαρές ή βαριές βλάβες. Έχει ακόμα την ικανότητα να φέρει τα προβλεπόμενα κατακόρυφα φορτία, χωρίς όμως να διαθέτει άλλο ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας έναντι ολικής ή μερικής κατάρρευσης, ακόμη και για μετασεισμούς μέτριας έντασης. (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ γ) Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι σεισμικές δράσεις κατά τις οποίες τα κτίρια παρουσιάζουν πλήρη επάρκεια για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας. Στάθμη Επιτελεστικότητας ΕΑΚ Α 0.04g 0.05g 0.07g Β 0.06g 0.14g 0.20g Γ 0.08g 0.24g 0.38g Πίνακας 7:Σεισμική δράση επάρκειας κτιρίων για όλες τις Σ.Ε. Παρατηρήσεις: Όπως ήταν αναμενόμενο το κτίριο του 1959 έχει την πιο μικρή σεισμική δράση επάρκειας και για τις τρείς Σ.Ε., ενώ μετά ακολουθεί το κτίριο του Το κτίριο του 1959 διαθέτει πολύ μικρή ικανότητα ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων πριν από την κατάρρευση σε σχέση με τα άλλα δύο κτίρια. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι σεισμικές δράσεις ικανοποίησης των κριτηρίων των στάθμης Α και Γ δεν διαφέρουν πάρα πολύ σε σχέση με τα άλλα δύο κτίρια. Τα άλλα δύο κτίρια φαίνεται να είναι αρκετά πιο πλάστιμα αφού η διαφορά της σεισμικής δράσης επάρκειας μεταξύ στάθμης Α και Γ είναι μεγάλη, με μεγαλύτερη στο κτίριο του ΕΑΚ.

11 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. Για την Σ.Ε. Β εάν κανονικοποιήσουμε τις σεισμικές δράσεις επάρκειας των τριών κτιρίων ως προς αυτήν του κτιρίου του 1959 παρατηρούμε ότι έχουμε λόγο σεισμικής τρωτότητας (1 : 2.33 : 3.33). 6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατά την ανελαστική ανάλυση το κτίριο υποβάλλεται σε οριζόντια φορτία έτσι ώστε να προσομοιωθούν κατάλληλα οι αδρανειακές δυνάμεις που προκαλεί σε αυτό ο σεισμός. Με βάση το γεγονός ότι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ απαιτεί τουλάχιστον δύο διαφορετικές κατανομές σεισμικών (ιδιομορφική και ομοιόμορφη) συν το γεγονός ότι το κτίριο δεν διαθέτει συμμετρία στους δύο άξονες, συνολικά χρειάζονται 16 διαφορετικές φορτίσεις για να γίνει σωστή αποτίμηση. Με βάση τα παραπάνω η καμπύλη φέρουσας ικανότητας του κάθε κτιρίου δεν είναι μονοσήμαντη, αλλά εξαρτάται από την κατανομή φόρτισης και την φορά του σεισμού. Στο παρακάτω σχήμα 3 φαίνονται οι καμπύλες φέρουσας ικανότητας κτιρίων σε όρους Τέμνουσας βάσης-μετακίνηση κόμβου ελέγχου για την ιδιομορφική φόρτιση στην θετική Χ διεύθυνση του σεισμού. Σχήμα 3: Καμπύλες φέρουσας ικανότητας κτιρίων (α)κτίριο 1959, (β) Κτίριο 1984, (γ) Κτίριο ΕΑΚ Παρατηρήσεις: Συγκρίνοντας τις καμπύλες φέρουσας ικανότητας των τριών κτιρίων επαληθεύεται ότι το κτίριο του 1959 δεν έχει μεγάλη ικανότητα ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων, αφού ο μετελαστικός κλάδος της καμπύλης είναι πολύ μικρός σε σχέση με τα άλλα δύο κτίρια. Μεγαλύτερη ικανότητα ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων έχει το κτίριο του ΕΑΚ χωρίς όμως μεγάλη διαφορά από του κτίριο του Μεγαλύτερη μέγιστη αντοχή φαίνεται ότι έχει το κτίριο του 1984 με F max = 950 KN, ενώ ακολουθεί αυτό του ΕΑΚ με F max = 800 KN και τέλος το κτίριο του 1959 με F max = 680 KN Με βάση τις παραπάνω καμπύλες μπορεί να βρεθεί ο δείκτης συμπεριφοράς q κάθε κτιρίου για τη συγκεκριμένη φόρτιση σαν το γινόμενο q π (παράγοντας πλαστιμότητας) και q υ (παράγοντας υπεραντοχής). Για το κτίριο του 1959 q = 1.5*1.12 = 1.68, για το κτίριο του 1894 q = 2.75*1.18 = 3.25 και για το κτίριο του ΕΑΚ q = 2.83*1.21 = ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ Υποστυλώματα: Το κρισιμότερο στοιχείο σε κάμψη στα υποστυλώματα και στα τρία κτίρια ήταν το υποστύλωμα Κ2 στον πρώτο όροφο το οποίο είναι περιμετρικό μη γωνιακό. Σε αυτό το υποστύλωμα αντιστοιχεί ένα μεγάλο κομμάτι της κάτοψης αφού έχει θλιπτικό αξονικό φορτίο της τάξεως των 1000 ΚΝ από τα οιονεί μόνιμα φορτία(g+0.3q) το οποίο αντιστοιχεί σε ανηγμένο αξονικό φορτίο ν=0.5 που είναι αρκετά μεγάλο και δυσμενές. Στις περισσότερες φορτίσεις ήταν αυτό που έμπαινε πρώτο στη διαρροή ενώ πάντα είχε τους μεγαλύτερους λόγους καμπτικής ανεπάρκειας σε όλες τις στάθμες επιτελεστικότητας.

12 Τρύφωνος Κυριάκος Και στα τρία κτίρια τις μεγαλύτερες διατμητικές ανεπάρκειες παρουσίαζαν τα υποστυλώματα Κ6 και Κ7 στον 2 ο όροφο τα οποία είναι γωνιακά. Πιθανός λόγος που αυτά παρουσίαζαν ανεπάρκειες σε μικρότερες σεισμικές δράσεις είναι ίσως το ότι έχουν πολύ μικρό θλιπτικό φορτίο από τα οιονεί μόνιμα φορτία αφού σε αυτά αντιστοιχεί πολύ μικρό κομμάτι της κάτοψης συν το γεγονός ότι το δώμα είναι μη βατό. Έτσι αφού είναι γωνιακά ο στην φορά που ο σεισμός τα εφελκύει αναιρείται το θλιπτικό φορτίο που είναι ευεργετικό σε μικρότερες τιμές και μειώνεται η διατμητική τους αντίσταση. Δοκοί: Οι δοκοί σε κάμψη στα κτίρια του ΕΑΚ και του 1984 δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερα προβλήματα αφού δεν καθόλου ανεπάρκειες για στάθμη Β1, ενώ στο κτίριο του 1959 υπήρχαν κάποιες ανεπάρκειες αλλά όχι τόσο μεγάλες. Σε διάτμηση πιο κρίσιμη ήταν πάντα η δοκός Δ13 και στους δύο ορόφους. Η δοκός αυτή είναι ουσιαστικά το μικρό κομμάτι της ενιαίας δοκού (Δ12-Δ13) που αντιμετωπίζεται σαν μια ξεχωριστή δοκός. Σε αυτή τη δοκό στηρίζεται έμμεσα η δοκός Δ11 γι αυτό καλείται να φέρει μεγάλο φορτίο στη στήριξη σε πολύ μικρό μήκος. Έχει δηλαδή πολύ μικρό λόγο διάτμησης (a s =Μ/Vh), γεγονός που προκαλεί μεγάλη δυσμένεια. Στα κτίρια του 1959 και του 1984 αστοχεί ψαθυρά σε διάτμηση προτού σε κάμψη. Γενικά και οι υπόλοιπες κοντές δοκοί (Δ4,Δ7 και Δ15) είχαν μεγάλες διατμητικές ανεπάρκειες λόγω του χαμηλού λόγου διάτμησης. 7 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ Σύμφωνα με την ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. βάζει ένα όριο μέγιστης λυγηρότητας για τις τοιχοπληρώσεις που επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στο προσομοίωμα. Σε μια περεταίρω διερεύνηση πέρα από το πλαίσιο του κανονισμού, τα 3 κτίρια αποτιμήθηκαν για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 με συμπερίληψη όλων των τοιχοπληρώσεων χωρίς καμία απομείωση των αντιστάσεων τους. Έτσι έγινε σύγκριση της σεισμικής συμπεριφοράς και των επαρκειών με τα κτίρια που αποτιμήθηκαν προηγουμένως σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού. 7.1 ΚΤΙΡΙΟ 1959 ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.39 sec και T y = 0.36 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 88.7% και Υ= 91.5% 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Α Α Α Ε Ε Ε Ε Α Α Α Α 36.36% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε 81.82% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Α Α Α Α Ε Ε Ε 63.64% Πίνακας 8,α: Επάρκειες Υποστυλωμάτων (1959 με τοιχοπληρώσεις) 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 66.67% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 66.67% Πίνακας 8,β: Επάρκειες Δοκών (1959 με τοιχοπληρώσεις)

13 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. 7.2 ΚΤΙΡΙΟ 1984 ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.41 sec και T y = 0.38 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 84.9% και Υ= 92.8% 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε 81.82% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε 81.82% Πίνακας 9,α: Επάρκειες Υποστυλωμάτων (1984 με τοιχοπληρώσεις) 1 ος Όροφος Επάρκεια(%) Α/Α Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α 73.33% Κάμψη Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 100% Διάτμηση Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε 86.67% Πίνακας 9,β: Επάρκειες Δοκών (1984 με τοιχοπληρώσεις) 7.3 ΚΤΙΡΙΟ ΕΑΚ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Ιδιομορφική Ανάλυση: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής: T x = 0.38 sec και T y = 0.36 sec Συνεισφορά θεμελιωδών ιδιομορφών στη συνολική μάζα: X= 95.1% και Υ= 94.8% Πλήρης επάρκεια όλων των δομικών στοιχείων 7.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ Στο παρακάτω σχήμα 4 φαίνονται οι καμπύλες φέρουσας ικανότητας των τριών κτιρίων με πλήρη συνεισφορά όλων των τοιχοπληρώσεων. Σχήμα 4: Καμπύλες φέρουσας ικανότητας κτιρίων με πλήρη συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων (α)κτίριο 1959, (β) Κτίριο 1984, (γ) Κτίριο ΕΑΚ Παρατηρήσεις: Η μέγιστη τέμνουσα βάσης αυξήθηκε και στα τρία κτίρια. Η μέγιστη τέμνουσα βάσης στα τρία κτίρια ήταν 900 ΚΝ στο κτίριο του 1959, 1200 ΚΝ στο κτίριο του 1984 και 1100 ΚΝ σε αυτό του ΕΑΚ. Τα κτίρια φαίνονται να είναι πιο δύσκαμπτα σε σχέση με πριν αφού οι θεμελιώδεις ιδιοπεριόδοι είναι μικρότερες από πριν. Επίσης η συνεισφορά τους στην μεταφορά της συνολικής μάζας αυξήθηκε.

14 Ποσοστό Επάρκειας Ποσοστό Επάρκειας Τρύφωνος Κυριάκος Οι ανεπάρκειες για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 μειώθηκαν και στις τρείς περιπτώσεις, αποδεικνύοντας έτσι την ευμενή παρουσία των τοιχοπληρώσεων και την ανάληψη μέρους της σεισμικής τέμνουσας βάσης του κτιρίου από αυτές. Στους παρακάτω πίνακες 10 φαίνονται συνοπτικά οι διαφορές στις επάρκειες των στοιχείων των αρχικών φορέων και των πλήρως τοιχοπληρωμένων για την Σ.Ε. Β1. Κτίριο 1959 Κτίριο 1985 Κτίριο ΕΑΚ 1 ος Αρχικό Με τοίχους Αρχικό Με τοίχους Αρχικό Με τοίχους Κάμψη 0% 36.36% 27.28% 81.82% 36.36% 100% Διάτμηση 81.82% 81.82% 81.82% 100% 90.91% 100% 2 ος Κάμψη 100% 100% 100% 100% 100% 100% Διάτμηση 63.64% 63.64% 72.73% 81.82% 81.82% 100% Πίνακας 10,α: Σύγκριση επαρκειών υποστυλωμάτων αρχικών και τοιχοπληρωμένων φορέων για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 Κτίριο 1959 Κτίριο 1985 Κτίριο ΕΑΚ 1 ος Όροφος Αρχικό Με τοίχους Αρχικό Με τοίχους Αρχικό Με τοίχους Κάμψη 86.67% 100% 100% 100% 100% 100% Διάτμηση 66.67% 66.67% 73.33% 73.33% 100% 100% Κάμψη 86.67% 100% 100% 100% 100% 100% Διάτμηση 66.67% 66.67% 86.67% 86.67% 100% 100% Πίνακας 10,β: Σύγκριση επαρκειών δοκών αρχικών και τοιχοπληρωμένων φορέων για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ m Σε μια περεταίρω διερεύνηση τα κτίρια αποτιμήθηκαν για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 με την Ελαστική Δυναμική μέθοδο των τοπικών δεικτών πλαστιμότητας m. Σκοπός ήταν να συγκριθούν τα αποτελέσματα ανεπαρκειών με την ανελαστική μέθοδο Pushover αλλά και να βρεθεί η σεισμική δράση που δίνει πλήρη επάρκεια για τα 3 κτίρια με αυτή τη μέθοδο. 8.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Επειδή η ανάλυση είναι ελαστική, η γενική ανίσωση ασφαλείας, ελέγχεται σε όρους εντατικών μεγεθών ως εξής: βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ α) Για πλάστιμους τρόπους αστοχίας, ελέγχεται η ανίσωση : ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (9.4) (9) S G : εντατικό μέγεθος για τις δράσεις βαρύτητας του σεισμικού συνδυασμού S E : εντατικό μέγεθος για την σεισμική δράση από την (ελαστική) ανάλυση R d : τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους εντατικών μεγεθών, υπολογιζόμενη με τις μέσες τιμές ιδιοτήτων των υλικών. m = δ d /δ y βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ δ d : η παραμόρφωση σχεδιασμού, όπου ως δ d χρησιμοποιείται η γωνία στροφής χορδής θ d β) Για ψαθυρούς τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, ο έλεγχος της γενικής ανίσωσης ασφαλείας γίνεται με: R d = τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους εντατικών μεγεθών, υπολογιζόμενη με τις αντιπροσωπευτικές τιμές ιδιοτήτων των υλικών και με συντελεστές ασφαλείας υλικού γ m. S d = εντατικό μέγεθος που προκύπτει με βάση τις αρχές του ικανοτικού σχεδιασμού και την ισορροπία του στοιχείου, όταν στις πλάστιμες περιοχές που το επηρεάζουν αναπτύσσεται η υπεραντοχή τους, γ Rd R d.

15 Ποσοστό Επάρκειας Ποσοστό Επάρκειας Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. 8.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ m ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ PUSHOVER Στους παρακάτω πίνακες 11 φαίνονται οι διαφορές στις επάρκειες των δομικών στοιχείων για τη μέθοδο Pushover και την μέθοδο m για την Σ.Ε Β1. Στον πίνακα 12 φαίνονται οι σεισμικές δράσεις επάρκειας για Σ.Ε. Β στα τρία κτίρια και για τις δύο μεθόδους. 1 ος Κτίριο 1959 Pushover m Κτίριο 1984 Pushover m Κτίριο ΕΑΚ Pushover m Κάμψη 0% 0% 27.28% 0% 36.36% 0% Διάτμηση 81.82% 0% 81.82% 36.36% 90.91% 90.91% 2 ος Κάμψη 100% 54.55% 100% 63.64% 100% 81.82% Διάτμηση 63.64% 9.09% 72.73% 45.45% 81.82% 36.36% Πίνακας 11,α: Σύγκριση επαρκειών υποστυλωμάτων στις δύο μεθόδους για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 1 ος Όροφος Κτίριο 1959 Pushover m Κτίριο 1984 Pushover m Κτίριο ΕΑΚ Pushover m Κάμψη 86.67% 40% 100% 60% 100% 100% Διάτμηση 66.67% 13.33% 73.33% 60% 100% 100% Κάμψη 86.67% 80% 100% 100% 100% 100% Διάτμηση 66.67% 20% 86.67% 53.33% 100% 100% Πίνακας 11,α: Σύγκριση επαρκειών δοκών στις δύο μεθόδους για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 Μέθοδος Ανάλυσης ΕΑΚ Ανελαστική (Pushover) 0.06g 0.14g 0.20g Ελαστική (m) 0.04g 0.10g 0.12g Πίνακας 12:Σεισμική δράση επάρκειας κτιρίων για Σ.Ε. Β και για τις δύο μεθόδους Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των επαρκειών στην μέθοδο m, παρατηρούμε ότι υπάρχουν περισσότερες ανεπάρκειες και στα τρία κτίρια και στα υποστυλώματα αλλά και στις δοκούς. Επίσης παρατηρούμε ότι η σεισμική δράση πλήρης επάρκειας για στάθμη Β είναι μικρότερη για την μέθοδο m και στα τρία κτίρια. 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το κτίριο που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 έχει πολλές και μεγάλες καμπτικές ανεπάρκειες σε όλα τα υποστυλώματα του 1 ου ορόφου αλλά και κάποιες διατμητικές και στους δύο ορόφους για την στάθμη επιτελεστικότητας Β1. Τα άλλα δύο κτίρια παρουσίασαν και αυτά καμπτικές και διατμητικές ανεπάρκειες στα υποστυλώματα του 1 ου ορόφου αλλά ήταν λιγότερες και όχι τόσο μεγάλες. Για την Σ.Ε. Β εάν κανονικοποιήσουμε τις σεισμικές δράσεις επάρκειας των τριών κτιρίων ως προς αυτήν του κτιρίου του 1959 παρατηρούμε ότι έχουμε λόγο σεισμικής τρωτότητας (1 : 2.33 : 3.33). Η σεισμική δράση επάρκειας για την στάθμη Β στο κτίριο του 1959 είναι 0.06g, ενώ για στάθμη Γ μόνο 0.08g πράγμα που το καθιστά ανασφαλή ακόμη και σε σεισμούς μετρίου μεγέθους. Το κτίριο αυτό παρουσιάζει άμεση ανάγκη ενίσχυσης αφού δεν μπορεί να αναπτύξει σχεδόν καθόλου ανελαστικές παραμορφώσεις. Στο κτίριο αυτό αφού τα υποστυλώματα είναι τετραγωνικά και έχουν μικρές διαστάσεις θα μπορούσε να αυξηθεί η πλαστιμότητα όλου του φορέα κάνοντας χρήση σύνθετων υλικών (FRP) στις κρίσιμες περιοχές των πιο εύτρωτων υποστυλωμάτων. Τέλος στο κτίριο αυτό υπάρχουν αρκετές ανεπάρκειες σε δοκούς για στρεπτικούς μη σεισμικούς συνδυασμούς. Το κτίριο του 1984 επαρκεί σε στάθμη Β σε σεισμική δράση 0.14g που αντιστοιχεί περίπου σε 0.6 της σεισμικής δράσης σχεδιασμού.. Για την στάθμη Γ το κτίριο επαρκεί για

16 Τρύφωνος Κυριάκος τον σεισμό σχεδιασμού που είναι 0.24g, γεγονός που το καθιστά αρκετά ασφαλές αφού δεν καταρρέει ακόμα και σε σεισμούς μεγάλης έντασης. Επαρκεί δηλαδή σε στάθμες Β2 και Γ1 που είναι οι ελάχιστες στάθμες που ορίζει ο κανονισμός για συνήθεις κατασκευές. Το κτίριο αυτό υπερτερεί σημαντικά σε πλαστιμότητα έναντι αυτού του 1959, ενώ δεν υστερεί σημαντικά σε σχέση με το κτίριο του ΕΑΚ. Το κτίριο του ΕΑΚ αν και έχει λιγότερο διαμήκη οπλισμό στα υποστυλώματα από τα άλλα δύο κτίρια επαρκεί σε μεγαλύτερη σεισμική δράση. Ο λόγος είναι ότι συνδυάζει τον διαμήκη οπλισμό με αρκετό εγκάρσιο οπλισμό περίσφιξης στις κρίσιμες περιοχές των δομικών στοιχείων προσδίδοντας σε αυτά ικανότητα ανάπτυξης μεγάλων ανελαστικών παραμορφώσεων χωρίς μείωση της φέρουσας ικανότητάς τους. Ο ΕΑΚ τις δοκούς με χαμηλό λόγο διάτμησης, δηλαδή αυτές έχουν μικρό καθαρό μήκος τις αντιμετωπίζει διαφορετικά. Σε αυτές τις δοκούς ο σεισμός προκαλεί μεγάλες τέμνουσες αντίθετου πρόσημου αφού αυξάνεται η τέμνουσα με την μείωση του μήκους. Έτσι σε αυτές τοποθετείται δισδιαγώνιος οπλισμός παραλαβής διάτμησης κάθετος στις ρωγμές για περισσότερη αποτελεσματικότητα. Το κτίριο αυτό θα περίμενε κανείς ότι δεν θα είχε καθόλου ανεπάρκειες για την στάθμη Β1 αφού αυτό σχεδιάστηκε με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για να επαρκεί στην στάθμη αυτή. Πιθανός λόγος των ανεπαρκειών αυτών να είναι ότι για την αποτίμηση χρησιμοποιείται το φάσμα σχεδιασμού του Ευρωκώδικα 8 το οποίο για έδαφος τύπου Β που βρίσκεται η κατασκευή έχει συντελεστή επιβάρυνσης εδάφους S=1.2 σε αντίθεση με αυτό του ΕΑΚ που έχει αυτό το συντελεστή 1.0. Επίσης και η σύλληψη του φορέα προκαλεί κάποια ερωτηματικά για την σεισμική απόκριση του κτιρίου. Ο τρόπος που είναι διαμορφωμένα τα δομικά στοιχεία διαφέρουν από το ιδανικό. Η έμμεση στήριξη αποτελεί αδύνατο σημείο της κατασκευής και σε συνδυασμό με τα μεγάλα ανοίγματα τάξεως 8m δημιουργούν ερωτηματικά κατά πόσον γίνεται η απαιτούμενη κατανομή πλαστιμότητας σε όλο το εύρος της κατασκευής. Οι τοιχοπληρώσεις μπορούν να παίξουν ευεργετικό ρόλο στην φέρουσα ικανότητα του φορέα. Με την παρουσία τους παρατηρούνται λιγότερες ανεπάρκειες στα δομικά στοιχεία, αφού αυτές παραλαμβάνουν ένα μέρος της τέμνουσας βάσης και μειώνουν τις μετακινήσεις. Παρ όλα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο προσομοίωμα μόνο όταν επιτρέπεται από τον κανονισμό, διότι σε περίπτωση μεγάλων ανοιγμάτων αυτές έχουν μεγάλη λυγηρότητα και αστοχούν πρόωρα εκτός επιπέδου. Τυχών λανθασμένη συμπερίληψή τους πιθανόν να οδηγήσει σε ανασφαλή αποτελέσματα στην αποτίμηση. Η μέθοδος ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί παίζει σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα της αποτίμησης. Οι ανελαστικές μέθοδοι κάνουν τους ελέγχους της ανίσωσης ασφαλείας χρησιμοποιώντας όρους παραμορφώσεων με αποτέλεσμα να έχουν μια πιο ακριβή εικόνα για την συμπεριφορά του υλικού όταν τα μέλη αρχίζουν να συμπεριφέρονται ανελαστικά. Αυτό τους επιτρέπει να έχουν μικρότερους συντελεστές ασφαλείας. Αντίθετα οι ελαστικές μέθοδοι κάνουν τους ελέγχους της ανίσωσης ασφαλείας σε όρους δυνάμεων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγαλύτερες αβεβαιότητες για την ανελαστική συμπεριφορά των δομικών μελών και ανάγκη για μεγαλύτερους συντελεστές ασφαλείας. Επίσης οι ψαθυροί τρόποι αστοχίας σε φορείς που αναμένονται να αναπτύξουν ανελαστικές παραμόρφωσες ελέγχονται με ικανοτική θεώρηση στις ελαστικές μεθόδους με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι απαιτήσεις. Έχοντας τα αποτελέσματα από την αποτίμηση των τριών κτιρίων τα οποία μελετήθηκαν με διαφορετικό Αντισεισμικό Κανονισμό και Κανονισμό Σκυροδέματος με βάση την χρονολογία κατασκευής τους μπορούμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα για τα υφιστάμενα κτίρια στον Ελλαδικό χώρο. Βέβαια τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν από την συγκεκριμένη εργασία δεν ισχύουν για όλα τα υφιστάμενα κτίρια, αλλά μόνο για αυτά που είναι πλαισιακά και διώροφα, όπως δηλαδή μια τυπική κατοικία.

17 Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER.

18 Τρύφωνος Κυριάκος 10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] KAN.ΕΠΕ, 2013 [2] Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ (2000) [3] Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ (2000) [4] Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 1959 [5] Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος 1954 [6] Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο τη σύγκριση μεθόδων ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρμόζοντας τον Κ.Α.Δ.Ε.Τ. σε ένα απλό κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Προπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., mikaelavas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Σύγκριση αποτελεσμάτων στατικής ανελαστικής ανάλυσης στο χωρικό φορέα μιας κατασκευής με τα αντίστοιχα σε ένα αντιπροσωπευτικό επίπεδο πλαίσιο της ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER Μακαντάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, με αλλαγή κατηγορίας σπουδαιότητάς του, κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Εφαρµογή της µεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ για την αποτίµηση και ενίσχυση πολυκατοικίας µε pilotis ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα

Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο.Σ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Προσεγγιστικές Μέθοδοι ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Πάτρα, Οκτώβριος 015 1 Ιαπωνικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίµηση και ενίσχυση υφιστάµενης κατασκευής µε ανελαστική γραµµική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2017 Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Δεδομένα - Εκφώνηση... 3 Γεωμετρία φορέα... 3 Ζήτημα 1 ο. Προσομοίωση του φορέα... 4 Ζήτημα 2 ο. Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ 6155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 5 Μαρτίου 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8

Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχεδιασµός Νέου Κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και Έλεγχος Επάρκειάς του κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Αποτίµηση Αντοχής ιώροφης Κατασκευής και Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Ενίσχυσης Μέσω Ανελαστικών Στατικών Αναλύσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιρροή του βαθμού σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία Συγκρίσεις με το δευτεροβάθμιο έλεγχο κατά ΟΑΣΠ. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα