Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δρ. Γιάννης Χαραλαμπίδης Διευθυντής GIC

2 Περιοχές Εξειδίκευσης Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Πρότυπα και τεχνολογίες επίτευξης Διαλειτουργικότητας σε οργανωσιακό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο Μεθοδολογίες μοντελοποίησης και μετασχηματισμού Διαδικασιών και Δεδομένων Συστήματα και τεχνολογίες ηλεκτρονικής συμμετοχής πολιτών και επιχειρήσεων στη διαμόρφωση της διακυβέρνησης Βάσεις γνώσης για την ολοκληρωμένη, ηλεκτρονική διαχείριση της γνώσης στο Δημόσιο Τομέα Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Μάθησης και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το egovernment - ebusiness

3 Ενδεικτικά Έργα egovernment Το Ελληνικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας: Ανάπτυξη Προτύπων και Συστημάτων για την επιτάγχυνση της ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Διαλειτουργικών Υπηρεσιών από το Δημόσιο Τομέα. Προδιαγραφή, υλοποίηση και εφαρμογή Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Αγία Παρασκευή, Άνω Λιόσια, Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, Μέγαρα Ανάπτυξη του Πρότυπου Portal Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εξειδικευμένες μελέτες για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα: Μελέτη και προδιαγραφή αλλαγών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημόσιο προς επιχειρήσεις Μελέτη της απόδοσης των επενδύσεων σε πληροφορική, στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα Μελέτη των δεικτών αποτίμησης της πορείας της πολιτικής i2010 και του ΕΠ ΚτΠ στην Ελλάδα

4 Ερευνητικά Έργα egοvernment LEXIS: FP6 project on participative legislation formation (Greek, Austrian, Lithuanian parliament) WEB-DEP: FP6 project on eparticipation services of National News Agencies (Greece, Albania, FYROM, Serbia) FEED: FP7 project on electronic delieration for Energy and Environment (Greece, Netherlands, Czech Rep. and UK) FP7 project on municipal eparticipation systems for health issues (Spain, Greece, Belgium) MOMENTUM: FP7 umbrella project for the monitoring and coordination of all EC eparticipation projects

5 Ερευνητικά Έργα ebusiness GENESIS: Ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού στην Νότια Ανατολική Ευρώπη (Bulgaria, Romania, Austria, Czech Republic, Greece, Cyprus, Turkey, Italy) INTEROP-Vlab: Διεθνές Δίκτυο Αριστείας για τη Διαλειτουργικότητα, με περισσότερα από 100 μέλη σε 10 χώρες. PRAXIS: Έργο ανάπτυξης υποδομών διαλειτουργικότητας στην Ελλάδα (το πρώτο XML τιμολόγιο) Έργα για την ανάπτυξη πρωτότυπων επιχειρησιακών συστημάτων υπηρεσιών (enterprise portals), πρωτότυπων συστημάτων επιχειρησιακής μοντελοποίησης, εγκατάστασης λογισμικού ERP

6 Συμμετοχή σε Διεθνή Δίκτυα και Επιτροπές Προτυποποίησης ης Interop VLAB: Το Διεθνές Δίκτυο Διαλειτουργικότητας. NESSI: Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα επιχειρησιακού λογισμικού CEN/ISSS: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προτυποποίησης για egov ebus UN/CEFACT: Η επιτροπή προτύπων του ΟΗΕ για το επιχειρησιακό λογισμικό EC Interoperability Cluster: Η επιτροπή ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα στη Διαλειτουργικότητα. Συντάκτες του Enterprise Interoperability Research Roadmap, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / DGINSFO. IFIP WG8.5: Η επιστημονική επιτροπή για τα συστήματα πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα egovernment Forum: η ελληνική επιτροπή για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπό ένταξη σε: OASIS / OMG / OAGIS

7 Δίκτυο Κύριων Συνεργασιών ALBANY Univ, US USC, US NIST, US SINTEF HARBIN AS, CN NCC TELIN/UOA/DELFT VUB FhG FOKUS UKL EPFL BoC UNINOVA UPV CNR Collaborating Centres of Excellence in egovernment & ebusiness Countries with user organisations NTUA Syria Israel Palestine

8 Συνεργάτες στην Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

9 Υπηρεσίες του GIC 1. Επίδειξη Τεχνολογιών και Λύσεων προς οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 2. Ανάπτυξη Πρωτότυπων, Καινοτομικών Εφαρμογών 3. Κατάρτιση ημελετών για την ΗΔ και το ΗΕ 4. Οργάνωση και Διάθεση Γνώσης (πρότυπα, στοιχεία αγορών / χωρών, ορολογία, τεκμηρίωση) 5. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού 6. Συνεργασία σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης 7. Δράσεις διάχυσης σε Ελλάδα και Εξωτερικό

10 1. Επίδειξη Τεχνολογιών και Λύσεων Το κέντρο αναπτύσσει υποδομές για την επίδειξη βέλτιστων πρακτικών, τεχνολογιών και εξειδικευμένων σεναρίων διαλειτουργικότητας Οι λύσεις που θα επιδεικνύονται καλύπτουν όλο τα φάσμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Ήδη έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία του αντίστοιχου επιδεικτικού κέντρου της Γερμανίας (FOKUS) Η έναρξη του κέντρου επίδειξης νέων τεχνολογιών θα γίνει στο 2009 Αναζητούμε συνεργασίες για την από κοινού ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών σεναρίων

11 2. Ανάπτυξη Πρωτοτύπων Πρωτότυπο Ληξιαρχείο Υπηρεσιών (καταλογογραφημένες περισσότερες από 1,000 υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα,, 2,000 έντυπα,, 10,000 πεδία εντύπων, web services, διαδικασίες). Υπό μετάπτωση στον ΕΡΜΗ. Εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων για τη διοικητική μεταρρύθμιση (εργαλεία λ ί προσομοίωσης egovsim, εργαλεία Standard Cost Model) Εργαλεία ανάπτυξης XML σχημάτων και προτύπων (μοναδική εγκατάσταση στην Ελλάδα με δυνατότητα χειρισμού ISO/UNCEFACT/CCTS για το Δημόσιο Τομέα) Εργαλεία επιχειρησιακής μοντελοποίησης: ης περισσότερες ρ από 1,500 μοντελοποιημένες υπηρεσίες και διαδικασίες οργανισμών και επιχειρήσεων, σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Πρότυπο Portal Τοπικής Αυτοδιοίκησης (χάρτης υπηρεσιών Δήμου, χάρτης υπηρεσιών Νομαρχίας, τυποποιημένη περιγραφή υπηρεσιών, πρότυπες υλοποιήσεις σε Java και.net, στοιχεία διασύνδεσης με εφαρμογές OTA) Όλα τα πρωτότυπα είναι διαθέσιμα σε φορείς και επιχειρήσεις

12 Ληξιαρχείο Υπηρεσιών Ληξιαρχείο Υπηρεσιών η ρχ ηρ Περιεχόμενα ρ χ μ Υπηρεσίες Έγγραφα Service Metadata BPMN Process M d l Models Web Services Descriptions (WSDL) Documents Metadata Documents Fields Core Components XML Schemas Standard Codelists Φορείςς Φορε Συστήματα υστήματα Υπουργεία Περιφέρειες Νομαρχίες Δήμοι Οργανισμοί Information Systems Metadata URL s / URI s Διαδικτυακή Δ δ ή Πλατφόρμα Απευθύνεται σε όλουςς τους Δημόσιους Φορείς Υποστηρίζει την περιγραφή, περιγραφή ανάλυση και σύνθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Διασυνδέεται με ανάλογα Ληξιαρχεία άλλ άλλων χωρών ώ (πανευρωπαϊκό πρότυπο)

13 Σενάρια Εφαρμογής

14 Εργαλεία Μετασχηματισμού Υπηρεσιών Δεδομένων Υπάρχουσες Υπηρεσίες, Δεδομένα και Κωδικοποιήσεις Υπηρεσίες Εσωτερικές Διαδικασίες Έγγραφα Συστήματα Νομικό Πλαίσιο Επιχειρησιακά Δεδομένα Μοντελοποίηση Διαδικασιών Μοντελοποίηση Εγγράφων Αποτύπωση Επιχειρησιακών και Λοιπών Πληροφοριών ΦΑΣΗ Α Μοντ τελοποίηση Γενικευμένα Πρότυπα Διαδικασιών, Δομές Δεδομένων, Δείκτες Απόδοσης Πολιτική Διοικητικά Διαχειριστικά Θέματα Μεθοδολογίες Ανασχεδιασμού Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Ανασχεδιασμός Δεδομένων ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΑΣΗ Β Ανα ασχεδιασμό Προσομοιώσεις Ευριστικοί Μέθοδοι Καθορισμός Δεικτών Απόδοσης (KPIs) ς Ορισμοί Ψηφιακών Υπηρεσιών, Σχήματα XML, Κοινές Κωδικοποιήσεις Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Μέθοδοι SOA Εργαλεία Λογισμικού Τελικές Ανασχεδιασμένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικές Υπηρεσίες Πύλες Παροχής Υπηρεσιών Web Services ΦΑΣΗ Γ Ψηφιακή Παροχή

15 Πως μοιάζει: Ενδεικτικές Οθόνες

16 3. Κατάρτιση Μελετών Αξιολόγηση Αξιολόγηση των Διαδικτυακών Τόπων και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, με βάση το Ελληνικό egif Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (52 Portals Νομαρχιών, 700 Υπηρεσίες) Δήμων (40 Portals Δήμων με πληθυσμό > , 200 Υπηρεσίες) Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών (60 Portals, 600 Υπηρεσίες) Οργανισμών Ασφάλισης και Κοινωνικών Παροχών Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Υπηρεσίες για την αξιολόγηση συστημάτων και οργανισμών, με βάση το Ελληνικό egif

17 Οργάνωση και Διάχυση Γνώσης «Βαρόμετρο Διαλειτουργικότητας» για χώρες της ΝΑ. Ευρώπης Βάση γνώσης με περισσότερες ερες από σελίδες υλικού Αγγλοελληνικό λλ Λεξικό όρων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Πρόσβαση σε βάσεις γνώσης του εξωτερικού (INTEROP-Vlab, SEMIC.eu)

18 Το «Βαρόμετρο» Διαλειτουργικότητας Περιλαμβάνει πληροφορία και δείκτες για την τρέχουσα κατάσταση σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα χωρών της Ν.Α. Ευρώπης και Μεσογείου: Κατάσταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δείκτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας Δείκτες egovernment Readiness Δείκτες ebusiness Readiness για χώρες που δεν καλύπτονται από την ΕΕ:

19 Οι χώρες που καλύπτει το «Βαρόμετρο» 1. Albania 13. Georgia 25. Poland 2. Algeria 14. Greece 26. Republic of Moldova 3. Armenia 15. Hungary 27. Romania 4. Azerbaijan 16. Israel 28. Serbia 5. Belarus 17. Jordan 29. Slovakia 6. Bosnia and Herzegovina 18. Latvia 30. Slovenia 7. Bulgaria 19. Lebanon 31. Syrian Arab Republic 8. Croatia 20. Libya 32. T.F.Y.R. Macedonia 9. Cyprus 21. Lithuania 33. Tunisia 10. Czech Republic 22. Malta 34. Turkey 11. Egypt 23. Montenegro 35. Ukraine 12. Estonia 24. Morocco

20 Η Βάση Γνώσης του GIC Περιλαμβάνει: Επιστημονικές εργασίες egov - ebus Πλαίσια Διαλειτουργικότητας άλλων χωρών Διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικούς Συνδέσμους σε σχετικά sites Οπτικοακουστικό υλικό Διαθέτει μηχανισμούς σημασιολογικής αναζήτησης Είναι προσβάσιμη με εγγραφή στο

21 Εκπαιδευτικό Υλικό και Δράσεις Δά Διάχυσης Πλήρη σεμινάρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Διαλειτουργικότητας, Διοικητικού Μετασχηματισμού (περισσότερα από 20 modules, υπό συντήρηση) Μεταπτυχιακά Μαθήματα ebusiness egovernment (ΕΜΠ, Π.ΑΙΓΑΙΟΥ, EPFL Lausanne, VUB Brussels, UPV Valencia) Τακτική διοργάνωση διεθνών workshops για τη Διαλειτουργικότητα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, σε αναγνωρισμένα συνέδρια Σταθερή συμμετοχή σε περισσότερα από 10 συνέδρια του πεδίου σε Ελλάδα και Εξωτερικό, κάθε χρόνο Π ό ό ό δ ύ δί Περισσότερες από 50 πρωτότυπες δημοσιεύσεις στο πεδίο τα τελευταία τρία έτη

22 Επόμενες Εκδηλώσεις και Δράσεις μας Ιανουάριος 2009: Παρουσίαση Μεθοδολογίας για το Μετασχηματισμό μ Υπηρεσιών στο Διεθνές Συνέδριο HICSS US Φεβρουάριος Μάρτιος 2009: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις κυβερνητικών οργανισμών σε Τίρανα, Σκόπια, Βελιγράδι, Σεράγεβο, Ζάγκρεμπ Μάρτιος 2009: Επισκέψεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε Γερμανία, Ολλανδία (Πανεπιστήμια, Ερ. Κέντρα, Επιχειρήσεις) Απρίλιος 2009: Διοργάνωση εκδηλώσεων στην Πράγα, στα πλαίσια του eeegov days 2009 Καλοκαίρι 2009: Διοργάνωση Ημερίδας για τη Διαλειτουργικότητας στα πλαίσια του AMCIS CS SanFrancisco. Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα στις ΗΠΑ. Τέλ Έ δ Β βλί Δ λ ό Τέλη 2009: Έκδοση Βιβλίου για τη Διαλειτουργικότητα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (IGI Global, US)

23 Τι μπορούμε να κάνουμε μαζί Κοινά σενάρια επίδειξης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, για την προώθηση λύσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Συνεργασία σε ερευνητικά έργα στους τομείς ebusiness & egovernment (FP7, CIP, eparticipation, ελληνικά έργα Ε&Τ) Συνεργασία σε έργα με καινοτομικό χαρακτήρα στην Ελλάδα (στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ψηφιακή Σύγκλιση, Διοικητική Μεταρρύθμιση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού) Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και πρόσκτησης τεχνογνωσίας Εργασίες μεταπτυχιακών σπουδαστών, σε ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Θα ακολουθήσουν συναντήσεις συνεργασίας με Φορείς και Επιχειρήσεις, σε όλο το 2009

24 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης, Γιώργος Γκιώνης, Παναγιώτης Δαβής, Μανώλης Εργαζάκης, Γιάννης Θεοδωρίδης, Λουκάς Κιπενής, Δημήτρης Κορωναίος, Σωτήρης Κουσουρής, Φεναρέτη Λαμπαθάκη, Ιωάννα Μακαρούνη, Σπύρος Μουζακίτης, Πωλίνα Μπιράκη, Ουρανία Μαρκάκη, Χρήστος Ντάνος, Δημήτρης Παπανικολάου, Δημήτρης Πανόπουλος, Δέσποινα Παπασταματίου, Δημήτρης Σαράντης, Κατερίνα Σουρούνη, Ηλίας Σπανός,Τάσος Τσιτσάνης, Γιάννης Χαραλαμπίδης

The proposed EU Labeling and Certification Framework for e-health interoperability across Europe

The proposed EU Labeling and Certification Framework for e-health interoperability across Europe The proposed EU Labeling and Certification Framework for e-health interoperability across Europe Tassos TAGARIS, Executive Director HL7 Hellas based on a presentation by Jos Devlies, EuroRec, Belgium and

Διαβάστε περισσότερα

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ»

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» -Σν Μπθνβαθηεξίδην έρεη ζθνηώζεη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο απ νπνηνδήπνηε άιιν κηθξόβην ζε

Διαβάστε περισσότερα

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη.

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη. 1. ΣΗΛΕΚΑΡΣΑ Ζ ΣΖΛΔΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 4,00 θαη 10,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο ζηα 4,00 θαη 11,00 αληίζηνηρα. ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. Ζ αμία ελόο (1) παικνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ Ζ ΟΣΔ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 6,00 13,00 θαη 25,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο 6,36 15,50 θαη 30,50 αληίζηνηρα. Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη σο αθνινύζσο : Αζηικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας

Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας Μάτση Σταυρούλα, Νευρολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Β Πανεπιστημιακής Νευρολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το μέγεθος της διαφθοράς στην Άμυνα παγκοσμίως είναι τεράστιο: $ 20 δις. σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Διαβάστε περισσότερα

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS:

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: Παρουσίαση του ΟργανισµούΠιστοποίησης TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: 100% Θυγατρική του TUV NORD ραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 Ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισµούς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece

Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece Digitale Landkarten von GfK GeoMarketing Die Landkartenedition Griechenland gehört zu einem der umfangreichsten Landkartenarchive mit der weltweit

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο Εξορθολογισμού στον Τομέα της Υγείας

Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο Εξορθολογισμού στον Τομέα της Υγείας Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο Εξορθολογισμού στον Τομέα της Υγείας Κλινική Διακυβέρνηση Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός Συνεργάτης Επισκέπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 1 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 2 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 3 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 4 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΚΙΝΗΤΡΑ 5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 6 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώ-Μεσογειακή Έκθεση Εµπορίου και Συνεργασιών

Ευρώ-Μεσογειακή Έκθεση Εµπορίου και Συνεργασιών Ευρώ-Μεσογειακή Έκθεση Εµπορίου και Συνεργασιών PREVIEW 1-31 Μαΐου 2010 LIVE INTERACTIVE 1-30 Ιουνίου 2010 ICELAND IRELAND UNITED KINGDOM FRANCE BELGIUM DENMARK NETHERLANDS GERMANY SWITZERLAND CZECH CH

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα.

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου 10 Μαΐου 2011 Αθήνα Seite 1 Trade fairs are driving the communication mix Global Fairs

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ AIDS ALEX/POLIS

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ AIDS ALEX/POLIS ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ AIDS ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΣ,MD, PhD, FCCP ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ERS VISITING PROFESSOR, MEDICAL UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α.Ι.Χ.: Συνεισφορά στην ανάπτυξη μέσω μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έρευνας καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας

Μ.Α.Ι.Χ.: Συνεισφορά στην ανάπτυξη μέσω μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έρευνας καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας Μ.Α.Ι.Χ.: Συνεισφορά στην ανάπτυξη μέσω μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έρευνας καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας Δρ. Γεώργιος Μπαουράκης Διευθυντής Το 1962, με πολυμερή σύμβαση μεταξύ Γαλλίας, Γιουγκοσλαβίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Στρατηγικός Συνεργάτης Σ.Π.Κ. Λευκωσία, 8 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2015/0582 Αρ. Φακ.: 260 ΠΡΟΣ: - -

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Για πελάτες που βρίσκονται στην Ελλάδα -Ισχύει από 31 εκεµβρίου 2012 For customers located in

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΚΕΕΥΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΙΔΡΥΣΗ Το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Καμίλα 20 Kamila ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σάρα 19 Sara. Aδέλφια 11 Brothers. Πατέρας 18 Father. Πρώτη νίκη 9 Broken maiden.

Καμίλα 20 Kamila ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σάρα 19 Sara. Aδέλφια 11 Brothers. Πατέρας 18 Father. Πρώτη νίκη 9 Broken maiden. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου Tuesday 15 September 18:00-20:00 I1 Καμίλα 20 Kamila Nina Mikeskovα Nina Mikeskovα ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ CZECH REPUBLIC Σάρα 19 Sara Ingrid Perez Ingrid Perez ΚΟΛΟΜΒΙΑ COLOMBIA Aδέλφια

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ.

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ. Παρόχθιες Ζώνες Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης 1. Εισαγωγικά Ποταμολογική Προσέγγιση 2. Ορισμοί 3. Αναγνώριση Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις

PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις A 0 A AGENDA ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το INTERNET στην Εποχή της Παγκοσµιοποίησης: Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον

Το INTERNET στην Εποχή της Παγκοσµιοποίησης: Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον Το INTERNET στην Εποχή της Παγκοσµιοποίησης: Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον Βασίλης Μάγκλαρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. & Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εκπαιδευτικών & Ερευνητικών ικτύων NREN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

Recent Regulatory Developments in the gas market of the Energy Community

Recent Regulatory Developments in the gas market of the Energy Community Recent Regulatory Developments in the gas market of the Energy Community Dr. Michael Thomadakis Vice President, RAE Chairman of the Gas Working Group, ECRB Energy Community Supply/Demand Key factors: Anchor

Διαβάστε περισσότερα