Shopping Robots Shopbots. Παρουσίασητων. Μάθηµα: Τεχνολογία ιαδικτύου & Ηλεκτρονικό Εµπόριο. ΜΠΣ ιοίκηση & Οικονοµική Τηλεπικοινωνιακών ικτύων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Shopping Robots Shopbots. Παρουσίασητων. Μάθηµα: Τεχνολογία ιαδικτύου & Ηλεκτρονικό Εµπόριο. ΜΠΣ ιοίκηση & Οικονοµική Τηλεπικοινωνιακών ικτύων"

Transcript

1 Παρουσίασητων Shopping Robots Shopbots Κώστας Κολοµβάτσος Pervasive Computing Research Group (p-comp.di.uoa.gr) Μάθηµα: Τεχνολογία ιαδικτύου & Ηλεκτρονικό Εµπόριο ΜΠΣ ιοίκηση & Οικονοµική Τηλεπικοινωνιακών ικτύων

2 ΗλεκτρονικέςΑγορές ΑγορέςΠροϊόντων -Γενικά Αποτελούν χώρους όπου οντότητες µπορούν να διαπραγµατευτούν την ανταλλαγή προϊόντων µε κάποιο αντίτιµο. Σκοπός τους είναι: Η διευκόλυνση των συναλλαγών. Η παροχή της αναγκαίας υποδοµής για την ανταλλαγή προιόντων. Το ταίριασµα των συναλλασοµένων. Τα προιόντα µπορεί να είναι: Υπηρεσίες Αγαθά Πληροφορίες

3 ΗλεκτρονικέςΑγορές ΑγορέςΠροϊόντων -Οντότητες Οι οντότητες που συµµετέχουν είναι: Οι αγοραστές Οιπωλητές Οι ενδιάµεσες οντότητες Οι ενδιάµεσες οντότητες υλοποιούν βασικές εργασίες των ηλεκτρονικών αγορών σχετικά µε την διαµεσολάβηση µεταξύ αγοραστών και πωλητών. Βασικές ενδιάµεσες οντότητες είναι: Οντότητες διαµεσολάβησης (brokers) Οντότητες ταριάσµατος αγοραστών πωλητών (matchmakers) Οντότητεςδιαχείρισης (διευκόλυνσηαγοραστώνήπωλητών, πληρωµές, trust issues, κ.λπ.)

4 Shopbots Ορισµός, Φάσεις εξέλιξης Τα shopbots µπορούν να αναζητήσουν αποδοτικά σε ένα τεράστιο αριθµό ηλεκτρονικώνκαταστηµάτων (είτεσταπλαίσιαµιαςαγοράςείτεστο Internet) τα προϊόντα που ταιριάζουν µε τις προτιµήσεις των χρηστών. Από την πρώτη εµφάνιση του BargainFinder το 1995 οι µηχανές σύγκρισης προιόντων έχουν τραβήξει την προσοχή εκατοµυρίων αγοραστών. Φάσεις εξέλιξης της τεχνολογίας: Ηπρώτηφάσηαυτήςτηςτεχνολογίαςείναιαπότο 1995 έωςτο Αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από τον σκεπτικισµό των πωλητών. Οι µικρότεροι πωλητέςέδειχνανπιοπρόθυµοι. Ηδεύτερηφάσηείναιαπότο 1997 έωςτο Αυτήχαρακτηρίζεταιαπό την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας αφού οι πωλητές αντιλαµβάνονται τα οφέλη των shopbots. Ητρίτηφάσηείναιαπότο 2003 µέχρικαιτιςµέρεςµαςκαιδιακρίνεται από την ωρίµανση της τεχνολογίας. Μη χρήση των metabots* ως αποτέλεσµα δικαστικών αποφάσεων. * metabot: είναι ένα shopbot που χρησιµοποιεί άλλα shopbots για την ανάκτηση των τιµών των προιόντων.

5 Έξυπνοιπράκτορες πράκτορες (1/2) Οι έξυπνοι πράκτορες είναι αυτόνομο λογισμικό που δρα εκ μέρους κάποιου(ων) χρήστη(ων). Οι πράκτορες αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους. Παίρνουν αποφάσεις για να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Σχεδιάζουν κάποιες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων τους. Μπορούνναμάθουναπότονπεριβάλλοντουςαλλάκαιαπότους χρήστες. Χαρακηριστικά: Συνεργατικότητα. Συνεργάζονται για να πετύχουν στόχους που δεν μπορούν από μόνοι τους. Συντονισμός. Σε πολυπρακτορικά συστήματα μπορούν να συντονίζουν τις νέργειες τους. Διαπραγμάτευση. Μπορούν να διαπραγματεύονται με στόχο την επίτευξη συμφωνιών.

6 Έξυπνοιπράκτορες πράκτορες (2/2) Οι έξυπνοι πράκτορες µπορούν να υλοποιήσουν τις λειτουργίες ενός shopbotαποδοτικά. Μπορούν να αναζητήσουν σε ένα τεράστιο πλήθος πωλητών τα προιόντα που ταιριάζουν µε τις απαιτήσεις των χρηστών. Προσφέρουν ένα σύνολο από σηµαντικά πλεονεκτήµατα: Κέρδοςσεχρόνο. Πλήρης αυτονοµία. Χρήση τεχνολογιών και στρατηγικών για την µεγιστοποίηση του κέρδους. ενθααποκλίνουναπότονστόχοπουθέλουνναεπιτύχουν. Έχουν µεγαλύτερη υπολογιστική ικανότητα σε σχέση µε τους ανθρώπους. Οι χρήστες µπορούν να διώξουν ένα µέρος του ψυχολογικού κόστους για την απόφαση της αγοράς συγκεκριµένων προιόντων. Αποτελέµατα που είναι απολύτως προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις των χρηστών. Προστασία της ταυτότητας των χρηστών.

7 ΓνωστέςΜηχανές ΜηχανέςΣύγκρισης Προιόντων Γνωστά site όπου οι καταναλωτές µπορούν να συγκρίνουν προϊόντα:

8 Παράδειγμα User Interface

9 Κατηγορίες Stand-Alone: Προσφέρουν µόνο πληροφορίες σύγκρισης των προιόντων. Οι καταναλωτές θέτουν το είδος του προϊόντος που θέλουν να αγοράσουν. Τυπικό κριτήριο κατάταξης:η τιµή. Contextual: Προσφέρουν σύγκριση τιµών αλλά σε συνδυασµό µε την προσφορά πληροφοριών σχετικών µε τα προιόντα. Personalized: Προσφέρουν σύγκριση προσαρµοσµένη στις προτιµήσειςτωνχρηστώνσεσχέσηµετηντιµήήτοντρόπο εµφάνισης της τελικής λίστας των προϊόντων. Παραδείγµατα:

10 Επιπτώσεις Στους αγοραστές: Επιλογή µέσα από µια πιο ευρεία επιλογή προιόντων. Μείωση του χρόνου αναζήτησης. Μελέτες δείχνουν ότι κάποιοι καταναλωτές γίνονται πιο ευαίσθητοι σχετικάµετηντιµήτωνπροιόντων. Μεαυτότοντρόποτείνεινα εξαφανιστεί η προσήλωση σε µάρκες. Στους πωλητές: Τα shopbots πιέζουν το κέρδος τους. Μικρή διακύµανση τιµών σε σχέση µε τις κανονικές αγορές. Συχνότερη αλλαγή των τιµών ως αποτέλεσµα του ανταγωνισµού.

11 Έσοδα Τα έσοδα των shopbots μπορούν να προέλθουν από: Για κάθε hit στο website του ηλεκτρονικού καταστήματος ως αποτέλεσμα των προτάσεων των shopbots. Γιακάθεπώλησηπουθαπροέλθειαπόπρότασητων shopbots. Για την ειδική τοποθέτηση των προιόντων ενός καταστήματος στην λίστα προτάσεων των shopbots. Από διαφημίσεις στα website όπου υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των shopbots. Από συνδυασμό των παραπάνω περιπτώσεων.

12 ΑλγόριθµοςΛειτουργίας Shopbot Αποτελείται από 3 φάσεις: Οχρήστηςλαµβάνειτηναπόφασηγιατηναγοράκαιξεκινάτην αναζήτηση. Το shopbot αναζητά τις απαραίτητες πληροφορίες σε όλους τους πωλητές που περιλαµβάνονται στην λίστα του και απαντούν µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα. Το shopbotπαρουσιάζειτιςαπαραίτητεςπληροφορίεςστονχρήστη, συνήθως ταξινοµηµένες ως προς κάποιο κριτήριο, π.χ. τιµή.

13 ΣχεδιασµόςΛειτουργίας (1/3) Βασικά σηµεία αποφάσεων για το shopbot είναι: Από πόσα και ποια ηλεκτρονικά καταστήµατα θα ζητήσει στοιχεία προιόντων. Πόσο χρόνο θα περιµένει για τις απαντήσεις τους. Πόσες και ποιες από τις απαντήσεις θα παρουσιάσει στους χρήστες. Στόχος του shopbot είναι να µεγιστοποιήσει το όφελος του χρήστη.

14 ΣχεδιασµόςΛειτουργίας (2/3) Συµβολισµοί S είναι ο αριθµός των καταστηµάτων που µπορούν να ερωτηθούν για πληροφορίες. t*είναιοµέγιστοςχρόνοςπουθαπεριµένειγιααπάντησητο shopbot. qείναιέναδιάνυσµα SΧ1πουπεριέχειστην iθέση 1αντο iκατάστηµαθαερωτηθείκαι 0 αν όχι. rείναιτο SX1διάνυσµαπεριέχει 1στην iθέσηαντο i κατάστηµααποκρίθηκεστον προκαθορισµένο χρόνο και 0 διαφορετικά. t είναι το SX1 διάνυσµα των χρόνων απόκρισης του κάθε καταστήµατος. p είναιτοδιάνυσµαµετοποιες (0 ή 1) τιµέςπουθαπαρουσιαστούνστονχρήστη. Ισχύει: P Q R = pi = qi = ri µε Pναείναιτοπλήθοςτωνπροσφορώνπουθαδειοχρήστης µε Q να είναι το πλήθος των καταστηµάτων που ρωτήθηκαν µε Rναείναιτοπλήθοςτωνκαταστηµάτωναπόταοποίαανακτήθηκαν πληροφορίες και P R Q S

15 ΣχεδιασµόςΛειτουργίας (3/3) Η ωφέλεια της i προσφοράς ενός καταστήματος δίνεται από: όπου είναιηωφέλειαπουθαέχειοχρήστηςαπότοπροιόν, η απώλεια ωφέλους από τον χρόνο αναμονής για απάντηση, η απώλεια ωφέλους από την χρήση νημάτων για τις ερωτήσεις προς τα καταστήματα και το κόστος αποτίμησης των προσφορών. Τα ξ, ω και λ αποτελούν θετικές σταθερές. Οιαπώλειεςοφέλους W, Q και Cείναιίδιαγιαόλαταταπροιόντα. Η ωφέλεια για κάθε προιόν εξαρτάται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών των προιόντων και εξάγεται με βάση τον τύπο: με: όπουβ ij είναιτοβάροςγιατο iπροιόνκαιτο j χαρακτηριστικό, ενώτοα ij είναιητιμήτου jχαρακτηριστικούγιατο i προιόν.

16 Planbots Τα shopbots συνήθως εξυπηρετούν τους χρήστες σε μια βάση Fisrt- Come-First-Served. Τα planbots αποτελούν ειδική κατηγορία η οποία(επανα)σχεδιάζει δυναμικά την απάντηση των αιτήσεων με βάση τις παλιές αιτήσεις αλλά και τις νεοεισερχόμενες. Στόχος είναι η κάλυψη μειονεκτημάτων που σχετίζονται με τους περιορισμένουςπόρουςπουέχειτοκάθε shopbot(cpu, communication ports, etc). Ο αλγόριθμος λειτουργίας είναι:

17 Προβλήµατα (1/2) Οχρόνοςαπόκρισηςστουςχρήστεςδενπρέπειναείναιπολύμεγάλος. Έχει παρατηρηθεί ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα οι χρήστες στρέφουν αλλού την προσοχή τους. Λύση: το shopbot μπορεί να αναγνωρίσει τα καταστήματα που έχουν τις καλύτερες προσφορές και να επικοινωνεί μόνο με αυτά. Η καλύτερη προσφοράμπορείναορίζεταιείτεαπότηντιμήείτεαπόάλλα χαρακτηριστικά. Το φθηνότερο δεν είναι πάντα και το καλύτερο. Τα αποτελέσματα είναι συνήθως πάρα πολλά οπότε πάλι απαιτείται προσπάθεια από την πλευρά του χρήστη. Λύση: Το shopbot θα πρέπει να φιλτράρει τα αποτελέσματα με βάση κάποια κριτήρια και να εμφανίζει μόνο τις πιο συμφέρουσες προσφορές.

18 Προβλήµατα (2/2) Τα shopbots συνήθως βασίζονται σε wrappers. Αυτό απαιτεί προχωρηµένες τεχνικές προγραµµατισµού. Οι wrappers πρέπει να ξαναπρογραµµατιστούν αν υπάρξει αλλαγή στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Οι wrappers βασίζονται σε µεθόδους ανάλυσης κειµένου: Μπορεί να υπάρξουν λάθη. Εξάγεται περιορισµένη πληροφορία.

19 Χρήσητου Semantic Web Ο Semantic Web προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα: Οι οντολογίες περιγράφουν αποδοτικά τα προιόντα χωρίς να χάνεται πληροφορία. Μπορεί να υπάρξει αποδοτική σύγκριση των χαρακτηριστικών των προιόντων. Οι οντολογίες κάνουν τις πληροφορίες εύκολα επεξεργάσιµες από τις µηχανές. Ερώτηµα: τι γίνεται όταν το shopbot πρέπει να ανακτήσει πληροφορίες που έχουν καταγραφεί µε διαφορετικές οντολογίες; Λύση: χρήση µιας γενικής οντολογίας και ταίριασµα των υπολοίπων µε αυτή.

20 Νομικά Θέματα Ερωτήματα σχετικά με την χρήση των shopbots: Είναι νομικά κατοχυρωμένη η δυνατότητα της αναζήτησης πληροφοριών χωρίς την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη; Διαμάχη TicketMaster vs Tickets.com Είναι νομικά κατοχυρωμένη η δυνατότητα της αποθήκευσης και προβολής των τιμών κάποιων πωλητών; Είναι νομικά κατοχυρωμένη η λειτουργικότητα των metabots; Η αναζήτηση τιμών μέσω άλλων shopbots; Διαμάχη ebay vs Bidder s Edge

21 Questions?

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP COMPARATIVE ANALYSIS)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP COMPARATIVE ANALYSIS) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α.Μ. 8916 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Α.Μ 13155 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Μ.Σ.) Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s Φοιτήτρια: Μπεκίρη Αλκέτα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. - Project ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. - Project ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Project ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3,4,5 ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ...5,6,7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ...8,9,10 ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΝ...10,11,13,14 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...14,15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS (C.R.M.) ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ ΦΛΩΡΑ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση e-auctions

Αξιολόγηση e-auctions Human Computer Interaction Αξιολόγηση e-auctions Νικήτας Μιχαήλ Πάτρα, 2002 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WEBSITE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3 1.1. ΛΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4 1.2. CASE STUDY 1: HTTP://WWW.FLEAMARKET.GR

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT

MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ FROM CLICKS TO BRICKS Η διαδρομή από την ιδέα στην εφαρμογή και ο ρόλος του Marketing TAKE A WALK ON THE WILD SIDE Η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καραμπέκιου Μαγδαληνή Α.Μ.9347 Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα». Επιβλέπων Καθηγητής: Βαλσαμίδης Σταύρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ E-MARKETING...5 2.2.1.:Ε-MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...8 2.2.2.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...9 2.2.3.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: LUBJANA XHEJA 14574 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ ΑΘΗΝΑ 2014 Ευχαριστίες Με την πτυχιακή μου εργασία ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η χρήση του internet και επιδράσεις του Ηλεκτρονικού εμπορίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Επιμέλεια: Ασημάκης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Στρατηγική για Ηλεκτρονικό Εµπόριο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης Στρατηγική για Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-business Model Ontology Εργασία στο µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 1.1 Εισαγωγή στο Marketing... 6. 1.2 E Marketing... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 1.1 Εισαγωγή στο Marketing... 6. 1.2 E Marketing... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 1.1 Εισαγωγή στο Marketing... 6 1.1.1 Παραδοσιακό Marketing...6 1.1.1.1 Από το μονόλογο στο διάλογο...7 1.1.1.2 Καθετί παλιό γίνεται ξανά καινούργιο...7 1.2 E Marketing... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Marketing ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ. www.dap-papei.

Marketing ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ. www.dap-papei. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Marketing www.dap-papei.gr Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Τμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α Κα β ά λ α ς ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός & Λειτουργικότητα e-shop

Σχεδιασμός & Λειτουργικότητα e-shop Σχεδιασμός & Λειτουργικότητα e-shop Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή «Τα ηλεκτρονικά καταστήματα ή electronic

Διαβάστε περισσότερα