Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ (1770) ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ (1770) ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΡ. ΒΛΑΣΣΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ (1770) ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Για τη συμμετοχή των Ελλήνων στον Α' Ρωσοτουρκικό πόλεμο ( ) έχουν γραφτεί πολλά στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία 1. Πολλές πληροφορίες, επίσης, υπάρχουν στο Κρατικό Άρχείο Βενετίας 2 τόσο για τις προετοιμασίες του ρωσικού στόλου, όσο και για όλα τα επεισόδια του πολέμου. Στον πόλεμο αυτό πολλά πρόσφεραν οι Επτανήσιοι, που στη βοήθεια τους μάλιστα υπολόγιζαν πολύ οι Ρώσοι, πράγμα που δεν ήταν καθόλου ευχάριστο για τη Βενετία. Αντίθετα, αύτη κανε τα πάντα για να εμποδίσει μια τέτοια συμμετοχή, ενώ παράλληλα δεν έπαυε να διαβεβαιώνει το Σουλτάνο για τά φιλικά της αισθήματα. η στάση της αυτή ήταν πιστή με την πολιτική που ακολουθούσε τά τελευταία χρόνια της ζωής της. η κατάσταση που βρισκόταν της επέτρεπε μόνο την ουδετερότητα, γιατί μόνο έτσι μπορούσε να αποφύγει τον κίνδυνο που έβλεπε να απειλεί τα συμφέροντα της, εξ αιτίας εκείνου του πολέμου. με την κήρυξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου, τέλη Σεπτεμβρίου - αρχές Οκτωβρίου 1768, οι αδελφοί Ορλώφ ήρθαν στη Βενετία με το ψευδώνυμο Οστρώβ. Κύριος σκοπός τους ήταν να έρθουν σε επαφή με τους Έλληνες 1. Άπ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Εληνισμού, τόμ. Δ', Θεσσαλονίκη Τάσος Άθ. Γριτσόπουλος, Τα Ορλωφικά. η εν Πελοποννήσω επανάστασις του 1770 και τα επακόλουθα αυτής, Αθήνα Στεφ. Ν. Θωμόπουλος, Ιστορία της πόλεως Πατρών από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 1821, Πάτρα Π. Χιώτης, Ιστορικά απομνημονεύματα Επτανήσου, τόμ. Γ', Κέρκυρα Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΑ', Αθήνα 1975, όπου και όλη η σχετική βιβλιογραφία. C. Manfroni, «Documenti veneziani sulla campagna dei Russi nel Mediterraneo », Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 72 ( ), parte seconda. A. M. Alberti, «Venezia e la Russia alla fine del secolo XVIII ( )», Archivio Veneto, 10 (1931) (1932) F. Venturi, Settecento riformatore III. La prima crisi dell' antico Regime ( ), Torino Ό μεγάλος αριθμός των εγγράφων, που είναι διασκορπισμένα σε διάφορες σειρές, περιλαμβάνουν πληροφορίες έμμεσες, γιατί η Βενετία δεν είχε επίσημο αντιπρόσωπο στην Αυλή της Αικατερίνης Β'. Οι πρεσβευτές της, όμως, και οι πρόξενοι στις κύριες ευρωπαϊκές πόλεις, ό Βάϊλος στην Κωνσταντινούπολη και οι διάφοροι αξιωματούχοι στην Ανατολή, μετέδιδαν ακριβείς πληροφορίες και ειδήσεις για την πολιτική κατάσταση και τις πολεμικές ετοιμασίες των δύο χωρών. Βλ. Ο Manfroni, ο.π., σ

2 η συμμέτοχη των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) 65 που ήταν εγκατεστημένοι στην πόλη και να βρουν χρήματα για να ενισχυθεί η εξέγερση στην Ελλάδα, που ήδη είχε προετοιμαστεί κατάλληλα 3. Μεγάλη βοήθεια τους πρόσφερε ό Πάνος Μαρούτσης 4, Ηπειρώτης στην καταγωγή και πολύ δραστήριος. Παράλληλα έγινε προσπάθεια για να πεισθεί η βενετική κυβέρνηση να ενισχύσει την επανάσταση στην Πελοπόννήσο και να παραχωρήσει το δικαίωμα στο ρωσικό στόλο να χρησιμοποιήσει τα νησιά του Ιονίου Πελάγους ως ορμητήριο 5. η δισπιστία, όμως, της Βενετίας για τη Ρωσία, άπ' τη μια μεριά, και ό φόβος της για την οθωμανική δύναμη στη Μεσόγειο, άπ' την άλλη, την έκαναν να απορρίψει τά σχέδια των Ορλώφ και συγχρόνως να. τους ζητήσει να εγκαταλείψουν το εδαφός της, γιατί η δραστηριότητα τους προξενούσε ανησυχίες στην ήδη ταραγμένη κυβέρνηση. στη Σύγκλητο ακούγονταν δύο αντίθετες γνώμες. η μια, ότι έπρεπε να επωφεληθούν άπ' τον πόλεμο και να ακολουθήσουν πολεμική πολιτική, που τόσο είχε αποδώσει στα τέλη του περασμένου αιώνα. η άλλη, ότι έπρεπε να τηρηθεί αυστηρή ουδετερότητα, γιατί η συνθήκη του Πασάροβιτς (1718) είχε προκαλέσει πολλές ζημιές στη Δημοκρατία 6. αλλά εκτός άπ' τη διεθνή πολιτική που την απασχολούσε εκείνη την περίοδο, η Βενετία είχε και εσωτερικά προβλήματα. Βρισκόταν σε κρίσιμο σημείο η μάχη που, μαζί με τά αλλά κράτη της Ιταλίας, έκανε εναντίον της Παπικής Curia. Ήταν παραμονές της εκλογής του νέου Βαΐλου της Κωνσταντινούπολης και οι μεγάλες οικογένειες των Πατρικίων βρίσκονταν σε αναταραχή. Έπρεπε να βρεθεί ό τρόπος της ομαλής εκλογής, γιατί η περίσταση δεν ήταν κατάλληλη για αντιδράσεις και εχθρότητες 7. Μια απρόσμενη, για τη Βενετία, επέμβαση ήταν εκείνη της Αυστρίας. η αυλή της Βιέννης επιχείρησε να πείσει τη Βενετία να εξοπλισθεί και να ετοιμαστεί για άμυνα, ετοιμάζοντας την έτσι για μια πιθανή συμμαχία εναντίον των Τούρκων. Με αυτό τον τρόπο η Αυστρία θα εξασφάλιζε το εμπόριο της στην Τεργέστη. Φυσικά η Βενετία δεν δέχτηκε ν' ακολουθήσει τά αυστριακά σχέδια 8. Ήταν πολύ επικίνδυνα για τη θέση της απέναντι στις δύο μεγάλες δυνάμειο. «Non intendeva offendere i russi, ne mancare ai patti coi Turchi». Όσο για τους Έλληνες της Piazza της, φυσικά δεν 3. Βλ. και Venturi, ο.π., σ Γι' αυτόν βλ. Μ. Μανούσακας, Ανέκδοτα Πατριαρχικά γράμματα ( ) προς τους εν Βενετία Μητροπολίτας Φιλαδέλφειας και την ορθόδοξοι έλληνικήν αδελφότητα, Βενετία 1968, σ Alberti, ο.π., σ. 223, , 237, 239, 251, 258, 305, 312. Venturi, ο.π., σ , Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ο.π. σ Βλ. και Manfroni, ο.π., σ Venturi, ο.π., σ Venturi, ο.π., σ. 32.

3 66 Δέσποινα Έρ. Βλάσοη αγνοούσε τη μεγάλη τους προσφορά στην οικονομική ζωή της και στην κίνηση του εμπορίου της με την 'Ανατολή. αλλά στην ίδια Piazza δρούσαν και έμποροι οθωμανικής η αλβανικής υπηκοότητας, που είχαν στά χέρια τους ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου του κεριού, μαλλιού και καπνού. Και σίγουρα δεν θα αντιδρούσαν ευνοϊκά αν η Βενετία ευνοούσε τη Ρωσία. Ο εμπορικός χαρακτήρας της βενετικής παράδοσης έκανε δύσκολη οποιαδήποτε εκλογή 9. Στην Κωνσταντινούπολη ό Σουλτάνος πίεζε το Βάϊλο να δηλώσει φανερά ποιες ήταν οι διαθέσεις της Βενετίας. με διαταγή της Συγκλήτου ο Βάϊλος διαβεβαίωσε το Σουλτάνο ότι η Βενετία θα παρέμενε ουδέτερη και ότι τά αισθήματα της ήταν φιλικότατα. η αλήθεια ήταν ότι και με τις δύο εμπόλεμες δυνάμεις είχε σχέσεις φιλικές. με τη διαφορά όμως ότι με την Τουρκία ήταν δεμένη με τους όρους της συνθήκης του Πασάροβιτς. Προς τη Ρωσία την έσπρωχνε το εμπορικό συμφέρον και ειδικά η ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα 10. Ίσως γι' αυτό ό Σουλτάνος δεν έδειξε και μεγάλη εμπιστοσύνη, και γιατί ήδη στην Πελοπόννησο οι Έλληνες είχαν επαναστατήσει και έτρεχε η φήμη ότι η Βενετία συμμάχησε με τη Ρωσία και ότι ετοιμαζόταν μάλιστα να στείλει ναυτική δύναμη στο Μοριά 11. Στο μεταξύ έγινε γνωστό ότι η ρωσική αρμάδα ετοιμαζόταν να κατέβει στη Μεσόγειο. η Βενετία κατάλαβε τον κίνδυνο που διέτρεχε, τόσο το εμπόριο της, όσο και οι κτήσεις της. Βιάστηκε να διαμαρτυρηθεί, αλλά ό αντιπρόσωπος της Αικατερίνης Β', Galitzin, την καθησύχασε βεβαιώνοντας την ότι η ναυσιπλοΐα και το εμπόριο της δεν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο. οι βεβαιώσεις αυτές δεν ήταν και τόσο καθησυχαστικές, από τη στιγμή που τά εμπορικά της πλοία εξυπηρετούσαν με τα ταξίδια τους τους Τούρκους, και, σύμφωνα με τους κανόνες του Ναυτικού Δικαίου, το φορτίο τους μπορούσε να κατασχεθεί σαν πολεμικό λαθρεμπόρευμα 12. Έξ άλλου, η Βενετία φοβόταν ότι η ρωσική προπαγάνδα θα προκαλούσε αναταραχές και επαναστατικά κινήματα στά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, γεγονός που θα έβαζε σε κίνδυνο τις σχέσεις της με την Τουρκία - Ήδη ό Σουλτάνος πίστευε, ότι η Βενετία θα επέτρεπε στους Ρώσους να χρησιμοποιήσουν τά λιμάνια της, παρά τις διαβεβαιώσεις του Βαΐλου για την ουδετερότητα της, γιατί έρχονταν ειδήσεις στην Πύλη για τον ξεσηκωμό των υπηκόων της στά Επτάνησα. Ένα πλοίο ρωσικό άραξε στην 9. Βλ. και Venturi, δ.π., σ Alberti, ο.π., σ Manfroni, ο.π., σ Βλ. και Manfroni, ο.π., σ

4 η συμμετοχή των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) 67 Κέρκυρα 13 και το πλήρωμα του ξεσήκωσε τους κατοίκους της 14. στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, και σε λίγο όλα τα νησιά του Ιονίου ξεσηκώθηκαν 15. Άρχισαν οι μεταναστεύσεις στην Πελοπόννησο. Ό Προβλεπτής της Κεφαλονιας Zuanne Pizzamano πληροφορούσε με γράμμα του 16, με ημερομηνία 12 Μαρτίου 1770, και που δημοσιεύεται στη συνέχεια, το Γενικό Προβλεπτή της Θάλασσας για τον αναβρασμό που επικρατούσε στην Κεφαλονιά και για τις μεταναστεύσεις των στασιαστών στην Πελοπόννησο. Ό ξεσηκωμός της Κεφαλονιας ανησύχησε ιδιαίτερα τους Βενετούς, γιατί ό φανατισμός των κατοίκων ήταν μεγάλος και το κίνημα είχε πάρει μεγάλη έκταση 17. Μεγάλες ομάδες χωρικών κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα τρομοκρατώντας τους εμπόρους του νησιού 18. Ένα σώμα βενετικό με επικεφαλής το λοχαγό Ceresa προσπάθησε, αλλά μάταια, να διαλύσει τους χωρικούς, που, με την αρχηγία μελών της οικογενείας των Άννίνων και της οικογενείας Χαλιώτη, είχαν μετατρέψει το χωριό Χαλιωτάτα σε κέντρο αντίστασης. Ό ίδιος ό λοχαγός και πολλοί δικοί του σκοτώθηκαν 19. Ό Προβλεπτής της Κεφαλονιάς δεν μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση με κανένα τρόπο. σε γράμμα του στο Γενικό Προβλεπτή Andrea Dona, με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου 1769 (1770), έγραφε χαρακτηριστικά: «.. -Avista di cui mi sembra Cefalonia un mar agitato da violentissima tempesta-.» 20. Γι' αυτό ο Γενικός Προβλεπτής διέταξε τον Patrono alle Navi, Molin να πάει στη Κεφαλονιά με Αργότερα οι Ρώσοι ισχυρίστηκαν ότι αυτό είχε γίνει χωρίς τη διαταγή του ναυάρχου, και ότι θα δικαζόταν ό κυβερνήτης του πλοίου, Popofchin. Επίσης είχαν παραβιαστεί και οι νόμοι της Sanità, γιατί το πλήρωμα επικοινώνησε με τους κατοίκους, αν και ήταν σε κάθαρση (quarantena) Βλ. και Manfroni, ο.π., σ Alberti ο.π. σ Βλ. και Venturi, ό.π., σ Ήταν πολύ εύκολο για τους Ρώσους να πείσουν τους Επτανήσιους να βοηθήσουν τους ξεσηκωμένους Πελοποννήσιους, γιατί υπήρχαν στενοί δεσμοί μεταξύ τους. Πολλές φορές οι Κεφαλονίτες και οι Ζακυνθινοί πήγαιναν στην Πελοπόννησο για να δουλέψουν στα εύφορα χτήματα της (μετά από σεισμούς η με κανονικές συνθήκες). Άλλωστε, πολλοί Πελοποννήσιοι κατέφυγαν στα Επτάνησα μετά το 1715 (δεύτερη Τουρκοκρατία της Πελοποννήσου). για περισσότερα βλ. Γριτσόπουλος, ό.π., σ. 79. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ο.π., σ Venturi, ό.π., σ Archivio di Stato di Venegia (και στη συνέχεια Α.S.V.), Provveditori da Terra e da Mar, F. 1018, dispaccio No 135, inserta No Βλ. και Venturi, ο.π., σ A.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, F. 1018, dispaccio No A.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, F. 1018, dispaccio No 132, inserta No A.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, F. 1018, dispaccio No 130, inserta No 6.

5 68 Δέσποινα Έρ. Βλάσση πλοία. Έλπιζε ότι η εμφάνιση αυτής της δύναμης θα ανάγκαζε τους κατοίκους να αφήσουν τα δπλα και να υπακούσουν στην εξουσία 21. η κατάσταση στη Ζάκυνθο δεν ήταν καλλίτερη, παρ' όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι Βενετοί για να διατηρήσουν την τάξη. Ήδη ό Ζακυνθινός καπετάνιος Παλικούκιας, κυβερνήτης και συνιδιοκτήτης του πλοίου «Atta» εξοπλισμένου με 20 κανόνια και με πλήρωμα από 80 ναυτικούς, είχε κατεβάσει τη σημαία του Αγίου Μάρκου και είχε υψώσει τη ρωσική 22. Πολλοί νησιώτες ναύλωσαν δύο πλοία και αποβιβάστηκαν στα Λεχαινά, στην περιοχή της Γαστούνης. Συγχρόνως με τη Ζάκυνθο ξεσηκώθηκε και η Ιθάκη. οι κάτοικοι της σχεδίαζαν να αποβιβαστούν στην απέναντι ξηρά και να επιτεθούν στους Τούρκους. η εμφάνιση όμως του βενετικού στόλου τους απότρεψε και η τάξη αποκαταστάθηκε 23. η Σύγκλητος διέταξε το Γενικό Προβλεπτή της Θάλασσας Andrea Dona να εμποδίσει με κάθε τρόπο τα ρωσικά πλοία να πλησιάσουν στα βενετικά λιμάνια, και συγχρόνως να πείσει τους Τούρκους Διοικητές για τα φιλικά αισθήματα της Βενετίας 24. Απόδειξη της φιλίας της και της απόφασης της να εμποδίσει με κάθε τρόπο την, τόσο επικίνδυνη για την πολιτική της, συμμετοχή των νησιωτών στον πόλεμο, ήταν η προκήρυξη που έκανε άπ' την Κέρκυρα ό Γενικός Προβλεπτής, με ημερομηνία 12 Μαρτίου Μ' αυτήν απαγορεύονταν αυστηρά η μετανάστευση των υπηκόων, που θα τιμωρούνταν με δήμευση της περιουσίας τους και θάνατο, αν δεν υπάκουαν. Συγχρόνως στάλθηκε μια εγκύκλιος στους Βενετούς αντιπροσώπους στα νησιά, που όριζε την πιο αυστηρή επαγρύπνηση, τη σύλληψη των υπόπτων και την κατάσχεση των περιουσιών εκείνων που είχαν περάσει στη ρωσική υπηρεσία 25. Ήδη είχε δημευτεί, για παράδειγμα, το σπίτι του καπετάνιου Παλικούκια. Στην Πελοπόννησο η επανάσταση είχε ήδη δώσει πολλά αποτελέσματα. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου πολλές σπουδαίες θέσεις είχαν καταληφθεί και οι τουρκικές φρουρές είχαν διωχτεί 26. Φυσικό επακόλουθο των επιχειρήσεων ήταν η αρπαγή προϊόντων, κυρίως αγρότικών, άπ' τίς περιοχές 21. A.S.V., Senato Rettori - Deliberazioni, F. 326, data 1770, 17 Marzo. Manfroni, ο.π., σ Alberti, ο.π., σ A.S.V., Senato Rettori - Deliberazioni, F. 326, data 1770, 17 Marzo. Manfroni, ο.π., σ Venturi, ο.π., σ. 37, A.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, F. 1018, dispaccio No 130, inserte 4 και Βλ. και Manfroni, δ.π., σ Manfroni, ο.π., σ Alberti, ο.π., σ Βακαλόπουλος, ο.π., σ Βλ. και έγγρ. Α', σημ. 3.

6 η συμμετοχη Των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) 69 όπου πολεμούσαν, και διάφορες βιαιότητες 27. Ό Βενετός πρόξενος της Πάτρας Cesare Mesalà σε γράμμα του στον Γενικό Προβλεπτή της Θάλασσας Andrea Dona έγραφε χαρακτηριστικά: «.. -A qual numero, ed a quai segno sia ormai trascesa la felonia de' sudditi, che trasportati da insano fanatismo, cui danno il mentito titolo di religione, ma sopratutto da predominante spirito d' isnaziabile rapacità 2S..». Στα στρατιωτικά ρωσικά σώματα ήταν καταταγμένοι μαζί με τους Πελοποννησίους και πολλοί νησιώτες. στη Δυτική Πελοπόννησο δρούσαν, σχεδόν αποκλειστικά, Ζακυνθινοί και Κεφαλονίτες 29. Σώμα Ζακυνθινών με αρχηγούς το Βασίλειο Μακρή 30, Νικόλαο Φορτούνη 31, Ξανθόπουλο 32 και Θρακιώτη 33 κατέλαβε τη Γαστούνη. Απ' την Κεφαλονιά έφτασε σώμα Κεφαλονιτών με αρχηγούς το Σπύρο Μεταξά 34, που έχοντας μεγάλη επιρροή στο νησί τους παρακίνησε να ξεσηκωθούν και να τον ακολουθήσουν, τον αδελφό του Ιωάννη και άλλους τοπικούς άρχοντες 35. Μαζί με τους Ζακυνθινούς και αρκετούς ντόπιους πολιόρκησαν την Πάτρα 36. η πολιορκία κράτησε 20 μέρες, μέχρι που ήρθε για ενίσχυση της φρουράς ένα σώμα Αλβανών 37, που δρούσε προηγουμένως στο Μεσολόγγι. Οι πολιορκητές διαλύθηκαν άπ' την φοβερή μανία των Αλβανών, που τους κατέσφαξαν και συγχρόνως έκαψαν τα σπίτια και έκαναν κάθε μορφής βιαιότητες 38. Όσοι Κεφαλονίτες σώθηκαν, μπήκαν στα πλοία τους για να γυρίσουν πίσω, αλλά τους έστησαν παγίδα πειρατές Δουλτσινιώτες, που περιπολούσαν στο πέλαγο, και πολλοί σκοτώθηκαν η πνίγηκαν 39. την ϊδια τύχη είχαν και οι Ζακυνθινοί που ήταν στη Γαστούνη. 27. Βλ. και Venturi, ο.π., σ A.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, F. 1018, dispaccio No Tò περιοδικό Notizie del mondo, n. 40, 19 maggio 1770, p. 328 (Corfù, 10 e 28 aprile) είχε την είδηση ότι :((Si erano sollevati cefaloniti che volevano dare a russi il loro paese, ma non gli potè' riuscire. Pertanto 6 mila di questi e 4 mila del Zante, con molti nobili, inalberate le insegne moscovite a tamburo battente sono passati in Morea e hanno preso Gastuni e Lipirgi. Molta gente di Prevesa Vonizza, Santa Maura, Tiachi e Misolongi è andata co' moscoviti in Morea e predano tutti i bastimenti turchi». Βλ. Venturi, ο.π., σ Έγγρ. Β', σημ Έγγρ. Β', σημ Έγγρ. Β', σημ Έγγρ. Β', σημ Έγγρ. Α', σημ. 4. Venturi, ο.π., σ. 38, Χιώτης, ο.π., σ Έγγρ. Β', σημ Έγγρ. Β', στ και σημ. 9 του ίδιου εγγράφου. Venturi, ο.π., σ Έγγρ. Β', στ. 15. Venturi, ο.π., σ Για τις περιπέτειες των νησιωτών μέχρι να φτάσουν στον τόπο τους βλ. και Γριτσόπουλος, ο.π., σ. 90. Χιώτης, ο.π., σ Venturi, ο.π., σ. 42.

7 70 Δέσποινα Ερ. Βλάσση οι Αλβανοί συνέχισαν τις λεηλασίες σε βάρος των ντόπιων για 3 μέρες. Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν άπ' τον τόπο τους και πολλοί άπ' αυτούς πέρασαν στην Κεφαλονιά 40, οπού τους βοήθησαν οι Βενετοί φροντίζοντας για τη συντήρηση και το ρουχισμό τους και διαθέτοντας ένα ποσό χρημάτων, μέχρι να τους δοθεί η ευκαιρία να γυρίσουν στα σπίτια τους 41.η πόλη και η γύρω περιοχή είχε ερημωθεί. Αμέσως έγιναν πολλές προσπάθειες για την ανασυγκρότηση της Πάτρας, γιατί η θέση της ήταν επίκαιρη για το εμπόριο 42. Ηδη το 1773 η ζωή στην πόλη είχε πάρει τον παλιό της ρυθμό και το λιμάνι λειτουργούσε όπως πρώτα. οι Αλβανοί όμως συχνά έκαναν εφόδους και λεηλατούσαν την πόλη και την γύρω περιοχή 43. Τα γεγονότα της Πελοποννήσου δεν αναφέρονταν, όπως ήταν στην πραγματικότητα, από το βενετικό τύπο της εποχής. Περνούσαν από αυστηρή λογοκρισία με σκοπό να καλύψουν κάθε ανάμιξη των Βένετων στις ρωσοτουρκικές διαφορές. οι πληροφορίες που έδινε η Storia della guerra presente, που βγήκε στη Βενετία το 1770, ήταν προσεχτικά διαλεγμένες Αποφευγόταν κάθε αναφορά σε γεγονότα που αφορούσαν άμεσα τη Βενετία. οι αναταραχές και το ξεσήκωμα των νησιών του Ιονίου αποσιωπήθηκαν η καλύφτηκαν με μεγάλη προσοχή. οι κινήσεις των Ρώσων περιγράφονταν με ενδιαφέρον και θαυμασμό, ενώ οι Έλληνες θεωρούνταν πολύ άταχτοι για να επιτύχουν στις επιχειρήσεις τους 44. την ίδια γραμμή ακολουθούσε και το περιοδικό Mercurio storico e politico που έβγαινε στη Βενετία και που ήταν η ιταλική μετάφραση του πιο σπουδαίου πολιτικού περιοδικού της Ευρώπης, τού Mercure historique et politique.. η διαφορά ανάμεσα στο πρωτότυπο και στη μετάφραση του ήταν αρκετά σημαντική και απόδειχνε τη προσεχτική και καλυμμένη λογοκρισία που γινόταν στίς πληροφορίες για τους βενετούς αναγνώστες. 'Αναφέρονταν οι διάφορες συγκρούσεις χωρίς την παραμικρή νύξη για τα κινήματα των νησιών τού Ιονίου. Μόνο όταν οι νησιώτες γύρισαν πίσω σε άθλια κατάσταση, γράφτηκε για τη συμμετοχή τους στίς επιχειρήσεις 40. Στο φύλλο No 60, 28 luglio 1770, p. 493 (Venezia, 21 luglio), του περιοδικού Notizie del mondo αναφερόταν ότι: ((Le isole venete di Cefalonia, Zante e Corfu sono state popolate da più di 20 mila persone fuggite dallamorea e dalle vicine isole dell' Arcipelago ed è probabile che più non torneranno nelle loro rispettive città». Οι πρόσφυγες 6λπιζαν έτσι να ζήσουν ((in uno stato più tranquillo, sotto le dolci e moderate leggi del nostro governo». Βλ. και Venturi, οπ., σ A.S.V., Senato Rettori - Deliberagioni, R. 148, f. 24r - 27r. Provveditori da Terra e da Mar, F. 1018, dispaccio No Εγγρ. Β', στ και σημ. 10 του ίδιου εγγράφου. 43. Για περισσότερα βλ. Γριτσόπουλος, ο.π., σ Θωμόπουλος, ο.π.,σ Venturi, ο.π., σ

8 η συμμεχοχή των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) 71 και για τις περιπέτειες τους μέχρι να γυρίσουν στα νησιά τους 45. η ομολογία αυτή παραβίαζε τη μέχρι τότε «αυστηρή ουδετερότητα», που διαβεβαίωνε ότι τηρούσε η Βενετία, και μπορούσε να ήταν επικίνδυνη για τις σχέσεις της με την Τουρκία. Γι' αυτό φρόντισε αμέσως να διορθώσει την κατάσταση. Πρώτα άπ' ολα αντιμετώπισε το πρόβλημα των προσφύγων άπ' την Πελοπόννησο, που είχαν περάσει στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και που τους είχε προσφέρει φιλοξενία και προστασία. Οι Τούρκοι χωρίς άλλο, θα ζητούσαν εξηγήσεις και ίσως θα άντεκδικούσαν. η Σύγκλητος αποφάσισε την απομάκρυνση τους άπ' τα νησιά φυσικά οι πρόσφυγές αρνήθηκαν να γυρίσουν στον τόπο τους υπολογίζοντας στη βοήθεια των ντόπιων, άν και η συντήρηση τους δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Τελικά δόθηκε διαταγή να εκδώσουν τους πρόσφυγες και συγχρόνως άλλη μυστική διαταγή να μη κάνουν καμμιά ενέργεια. Οι Βενετοί έλπιζαν Οτι οι Τούρκοι θα ικανοποιούνταν μόνο με υποσχέσεις, άπ' τη στιγμή μάλιστα που, εκείνη την περίοδο, ήταν πολύ ανήσυχοι για την πορεία των ρωσικών επιχειρήσεων, για να δράσουν εναντίον της Βενετίας 16. Πιο ριζικά μέτρα πήρε για τους νησιώτες που γύρισαν πίσω. Θεωρήθηκαν ένοχοι μεγάλου εγκλήματος, γιατί έδρασαν ενάντια στη θέληση της Δημοκρατίας, δεν υπάκουσαν στους νόμους της και έβαλαν σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους 47. η Σύγκλητος έωσε διαταγή στο Γενικό Προβλεπτή της Θάλασσας Querini να συλλάβει αυτούς που γύρισαν στα νησιά τους, κυρίως τους αρχηγούς τους, και να εμποδίσει με κάθε τρόπο νέες μεταναστεύσεις 48. Ό Querini πήγε στη Κεφαλονιά con deliberataintenzione di mettere a decere gli abitanti di quell' isola di genio torbido edincomodo». Μα η επιχείρηση δεν ήταν τόσο εύκολη. Όταν προσπάθησε να συλλάβει το Μεταξά, αντιμετώπισε ένοπλη αντίσταση και αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Ανάμεσα στις μεγάλες οικογένειες του νησιού ξέσπασαν νέες ταραχές με θύμα την πλούσια οικογένεια των Σδρίν. Μάταια ο Querini προσπάθησε να επαναφέρει την τάξη «l' isola era in preda ad una spaventevole anarchia». οι αδελφοί Μεταξά μάλιστα ίδρυσαν στα Κοκολάτα ένα είδος Δικαστηρίου και δεν άφηναν κανένα να περάσει χωρίς να πλη. ρώσει φόρο. Ό Querini αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει βίαια μέσα. Πολλοί φυλακίστηκαν, άλλοι τουφεκίστηκαν, και δσοι ξέφυγαν η έγιναν πειρατές η επικηρύχτηκαν Venturi, ο.π., σ Βλ. και Venturi, ο.π., σ A.S.V., Senato Rettori - Deliberazioni, F. 147, f. 35r-36v. 48. A.S.V., Senato Rettori - Deliberazioni, F. 326, data 1770, 9 Giugno. 49. Βλ. και Venturi, ο.π., σ

9 72 Δέσποινα Έρ Βλάσση Στο μεταξύ άραξε στο λιμάνι του Φισκάρδου ένα πλοίο με καπετάνιο το Γεράσιμο Καλλιγά, ναυλωμένο άπ' τους Ρώσους, με πολεμικό υλικό για την Πελοπόννησο. Ό καπετάνιος ξεσήκωσε πολλούς συγχωριανούς του άπ' τα Βαλσαμάτα και τους πήρε μαζί του 50. Κι όταν ο Αλέξιος Όρλώφ έφτασε στην Πελοπόννησο, πολλοί Κεφαλονίτες με αρχηγούς τον Πάνα και τον Βαλσαμάκη ναύλωσαν δύο πλοία και πήγαν να ενωθούν μαζί του. Ανάμεσα τους ήταν και ο Σπύρος Μεταξάς με 20 οπαδούς του 51. Μετά άπ' ολα αυτά, ήταν πολύ περίεργη η δήλωση του Όρλώφ, ότι πάρα πολλοί Βενετοί υπήκοοι του είχαν προσφέρει την υπηρεσία τους (και ανάφερε ακριβώς τα ονόματα των αδελφών Μεταξά, του Βασιλείου Μακρή και του Σαντόπουλου), αλλά ότι αυτός τους είχε απωθήσει, γιατί είχε ανάγκη από έντιμους ανθρώπους και οχι από πειρατές εξόριστους 52. Όταν ο πόλεμος άρχισε να στρέφεται σε βάρος των Ρώσων, βιάστηκαν να φύγουν άπ' την Πελοπόννησο εγκαταλείποντας τους Έλληνες στην τύχη τους. οι επαναστάτες Βενετοί υπήκοοι έφυγαν άπ' την Πελοπόννησο και γύρισαν στα νησιά τους. Πολλοί άπ' αυτούς ζήτησαν αμνηστία για τις πράξεις τους, που για τη Βενετία ήταν εγκληματικές. Τότε ακριβώς έφτασε στη Βενετία μια αναφορά του Βαΐλου άπ' την Κωνσταντινούπολη, γραμμένη άπ' τις 17 Μαίου 53. Ό Σουλτάνος θεώρησε υποκριτική τη διακήρυξη της ουδετερότητας που είχε κάνει η Δημοκρατία. Του φάνηκε αδύνατο το ότι δεν μπόρεσε να εμποδίσει τους υπηκόους της να ενωθούν με τους Ρώσους, άφου είχε τόσα πολεμικά πλοία. Υποψιάστηκε ότι σκοπός της Βενετίας ήταν να υποστηρίξει τους εισβολείς και, αν τά πράγματα πήγαιναν καλά, να συνεργαστεί μαζί τους για την καταστροφή των τουρκικών θέσεων στην Πελοπόννησο.'Απείλησε μάλιστα ότι «...se la Repubblica non poteva ο non voleva castigare gli abitanti degli stati suoi, non mancherebbero alla Porta i mezzi di farlo colle sue formidabili forze si». Οι Βενετοί τότε αποφάσισαν να τιμωρήσουν σκληρά τους αρχηγούς των επαναστατών, ώστε να σταματήσουν πια τά κινήματα και να αποκατασταθεί η τάξη, γιατί κάθε αργοπορία η δισταγμός θα μπορούσε να είχε μοιραίες συνέπειες για τις σχέσεις της Βενετίας με την Πόλη. Δίκασαν και 50. A.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, F. 1018, dispaccio No A.S.V., Senato Rettori - Deliberazioni, F. 326, data 1770,21 luglio. Provveditori da Terra e da Mar, F. 1018, dispaccio No η δήλωση αύτη θα μπορούσε να ήταν ένα καλό όπλο άμυνας στις κατηγορίες των Βενετών εναντίον τους. Έμεινε όμως αχρησιμοποίητη άπ' τους κατηγορούμενους και η Βενετία την αγνόησε εντελώς.βλ. και Manfroni, ο.π., σ Manfroni, ο.π., σ Manfroni, ο.π., σ

10 Η συμμετοχή των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) 73 καταδίκασαν σε εξορία, «come avanti rei di gravissime colpe di stato 55», τους: κόντε Σπύρο Μεταξά του Αντρέα, κόντε Ιωάννη Μεταξά αδελφό του 56, καπετάν Λουκά Βαλσαμάκη, λοχαγό Γιάννη Βαλσαμάκη, καπετάν Σωτήρα Ίνγκλέζη, καπετάν Γρηγόριο Πάνα του Αντώνη, Ανάσταση Πάνα του Donadò, Σπύρο Πάνα Καπίτση του Ανάσταση, Nadal Πάνα Καπίτση, Ανάσταση Πάνα αδελφό του, Γεράσιμο Καλικιόπουλο του Παναγή και καπετάν Γεράσιμο Καλλιγά του Ανάσταση, όλους άπ' την Κεφαλονιά. Επίσης διέταξαν τη δήμευση των περιουσίων τους και την κατεδάφιση των σπιτιών τους, απαγορεύοντας μάλιστα την ανοικοδόμηση τους 57. η επικήρυξη έγινε στην Κεφαλονιά από το Γενικό Προβλεπτή της Θάλασσας Pier Antonio Querini, στις 25 Αυγούστου Στο τέλος αναφέρονταν οι τόποι που έγινε γνωστή η επικήρυξη: «Fu publicato il promesso bando nel luogo et ora solita, e con le consuete formalità, prima nella terra di Argostoli di Cefalonia, poscia neh ville Pessade, Spartea e Caligata con universale intelligenza molti presenti et ascoltanti». Όσο για το Βασίλειο Μακρή, δεν πήραν κανένα μέτρο εναντίον του, παρά μόνο αργότερα. το 1776 σχηματίστηκε μια δικογραφία 58 σε βάρος του, 55. η καταδικαστική απόφαση υπάρχει στο A.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, F 'Επίσης στη σειρά Inquisitori di Stato, B Χαρακτηριστικός είναι ό τρόπος που διατυπωνόταν η καταδικαστική απόφαση «...siano es' intendano banditi da questa, e da tutte le altre città, Fortezze, isole, terre e luoghi del Serenissimo Dominio, terrestri e maritimi, navigli armati e disarmati, ac etiam dall'inclita città di Venezia e Dogado definitivamente et in perpetuo. Rompendo alcuno di loro il confine e venendo uniti ο separati presi, siano condotti al luogo et ora solta, dove sopra un paro d' eminenti forche resti cadauno impiccato perla gola dal Ministro di Giustizia, sirche muoja, indi il di lui cadavere resti appeso ed in sito consueto esposto con cartello al petto, che contenga il nome, cognome,padre e patria, et in appresso la seguente dichiarazione. Reo di gravissime colpe distato. Sicché a pubblica vista debba starvi alla total consumazione». 56. Ό άλλος αδελφός τους Πέτρος, αν και δεν εϊχε πάρει μέρος στα γεγονότα, κατηγορήθηκε ότι βρισκόταν σε συνεννόηση με τους επαναστάτες και φυλακίστηκε στη Βενετία για 10 χρόνια. Όταν επέστρεψε στην Κεφαλονιά, κατόρθωσε να πάρει πίσω μερικά μόνο άπ' τά κτήματα που του είχαν δημεύσει οι Βενετοί. Βλ. Βακαλόπουλος, ο.π., σ Χιώτης, ο.π., σ ((Tutti li loro beni mobili, stabili, presenti, futturi di qualsivoglia sorte azzioni e ragioni in qualunque specie riguardanti loro interesse e vantaggio fatti dal mese di marzo ultimo passato in qua, et etiam li fidejcommissi loro vita durante siano e s' intendano confiscati ed applicati giusto alle leggi. La casa dominicale ο altra di loro proprietà da essi abbitate siano demolite sino dalli fondamenti, né possano esser più rifabricate». A.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, F Inquisitori di Stato, B η δικογραφία βρίσκεται στη σειρά Inquisitori di Stato, B. 1109, fase. 637, Processi Criminali (1776), με τον τίτλο: Macri Basilio, Santopulo, Tracchiotti, Fortini e Metaxà Spiridione per emigrazione inmorea durante la guerra Tyrco-Russa.

11 74 Δέσποινα Έρ. Βλάσση με βάση την αναφορά του Βενετού Πρόξενου της Πάτρας Angelo Rosalem στους Inquisitori di Stato, με ημερομηνία 17 Αυγούστου η αναφορά αυτή 59, που δημοσιεύεται στη συνέχεια, είναι μια αναδρομή στα γεγονότα της πολιορκίας της Πάτρας (1770), οπού ό Βασίλειος Μακρής ήταν αρχηγός των Ζακυνθινών μαζί με τους άλλους Ζακυνθινούς που αναφέραμε παραπάνω. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1776 ο Flaminio Corner, Inquisitore(Ανακριτής) ; αντιπροσωπεύοντας και τους άλλους δύο συναδέλφους του, όρισε να σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του Βασιλείου Μακρή και των άλλων αρχηγών «coll' autorità e rito del Consiglio dei Dieci». Tò έγγραφο αυτό στάλθηκε, όπως φαίνεται άπ' τα αλλά έγγραφα που ακολουθούν, στο Γενικό Προβλεπτή της Θάλασσας, που την εποχή εκείνη ήταν ό Giacomo Nani. Ό Γενικός Προβλεπτής έπρεπε, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ανακριτή, να εκδικάσει την υπόθεση και ν' ανακοινώσει τις αποφάσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο. η δίκη όμως δεν έγινε, όπως μας πληροφορεί το επόμενο έγγραφο, με ημερομηνία 16 Αυγούστου 1779, που στάλθηκε στους Ανακριτές άπ' το Γενικό Προβλεπτή Giacomo Gradenigo, υπογραμμένο άπ' το γραμματέα του Pietro Vincenti Foscarini. η παράλειψη οφειλόταν στην παρεμβολή άλλων σπουδαίων υποθέσεων, όπως αναφέρεται στο έγγραφο: «...restò pure giacente la procedura a motivo che il ministro segretario d' essom io processore si trovò impegnato in altre importanti incombenze come ebbe a rimarcarmi nelle sue diligenti relazioni». Υποσχόταν στους Ανακριτές ότι θα έστελνε το γραμματέα του στη Ζάκυνθο, μόλις θα τέλειωνε τις υποθέσεις του Γραφείου του, για να ασχοληθεί με την υπόθεση Μακρή. το επόμενο έγγραφο με ημερομηνία 9 Μαΐου 1781 στάλθηκε άπ' το Γενικό Προβλεπτή Giacomo Gradenigo στους Ανακριτές. Είχαν περάσει δύο χρόνια μα ό γραμματέας του δεν είχε βρει ακόμα ευκαιρία να πάει στη Ζάκυνθο. η αναχώρηση του φαινόταν πια υπόθεση ήμερων είχε οριστεί ακόμα και ό μισθός του, 2 zecchini την ημέρα, για όσες ημέρες θα ήταν απαραίτητο να μείνει στο νησί. Ό γραμματέας πραγματικά πήγε στη Ζάκυνθο κι έκανε τη δίκη, όπως πληροφορούσε με έγγραφο του, με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου 1781, ό Γενικός Προβλεπτής Gradenigo. Είχαν όμως περάσει 5 χρόνια από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κρίνει ένοχο το Μακρή και είχε διάταξη να δικαστεί. Πολλά πράγματα είχαν αλλάξει και η υπόθεση είχε σχεδόν ξεχαστεί. Ό γραμματέας «non è potuto rilevarsi le reità esposte a carico del Conte Basilio Macri, degli altri indicati, de' quali neppur era stato accennato il preciso none». Ό Μακρής αθωώθηκε για τις πράξεις, που πριν 5 χρόνια είχαν θεωρηθεί βαρύτατες, <... che 59. Α.S.V., Inquisitori di Stato, B. 1109, fase Αντίγραφο ενός τμήματος του εγγράφου υπάρχει στην ίδια σειρά, Β. 405.

12 η συμμετοχή των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) 75 apparisce incolpabile la direzione di allora del detto Macri, deliberativamente determinato, che non sia più oltre proceduto in esso processo, ma anzi, riguardato fra gli spediti». με την, έστω και καθυστερημένη, αθώωση του Βασιλείου Μακρή η υπόθεση έκλεισε. οι μόνοι, τελικά, απ' τους Επτανησίους που πήραν μέρος στα γεγονότα του 1770 και τιμωρήθηκαν ήταν οι Κεφαλονίτες. η στάση εκείνη της Βενετίας απέναντι στους ένοχους και η παραδειγματική τους τιμωρία ήταν ακριβώς η απόδειξη φιλίας που ζητούσαν οι Τούρκοι. αλλά η κατάσταση την περίοδο εκείνη ήταν τέτοια, που δεν έφτανε μια τέτοια απόδειξη για να τους καθησυχάσει. Αντίθετα, η αργοπορία της Βενετίας να πάρει προφυλακτικά μέτρα για τέτοιες αναταραχές εξηγήθηκε άπ' το Σουλτάνο 60 σα μια σιωπηλή άδεια στους νησιώτες υπηκόους της να ενεργούν εχθρικά ενάντια στο 'Οθωμανικό κράτος, για να εμφανίζεται έπειτα ô βενετικός στόλος και να παίρνει το μέρος του ενός η του άλλου, ανάλογα με την έκβαση των πραγμάτων. 60. Βλ. και Alberti, ό.π., σ. 230.

13 76 Δέσποινα Έρ. Βλάσση ΕΓΓΡΑΦΑ* Α' Κεφαλονιά 1770 Μαρτίου 12 Περίληψη: Ό Προβλεπτής της Κεφαλονιάς Zuanne Pizzamano γράφει στο Γενικό Προβλεπτή της Θάλασσας Andrea Dona για τον ξεσηκωμό της Κεφαλονιάς. Χωρικοί με επικεφαλής τους άρχοντες του νησιού ετοιμάζονται να περάσουν στην Πελοπόνησο και συγχρόνως φέρνουν αναστάτωση στο νησί. 'Αντίγραφο: A.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, F. 1018, x.à. Στο αριστερό περιθώριο της πρώτης σελίδας σημειώνεται με άλλη γραφή: Inserta No 2. Dispaccio No 135. Copia di lettera scritta dall' Illustrissimo Signor Zuanne Pizzamano 1, Provveditor di Cef aionia, a Sua Eccellenza Andrea Dona 2, Provveditor General da Mar. Era sperabile, che all' accesso delle pubbliche insegne si rime 5 tesse l' orgasmo dell' isola,e che all' uso della pubblica forza fosse finalmente per risvegliarsi V obbedienza con la più pronta rissorsa del Governo, quasi dissoluto in una deplorabile anarchia dal fanatismo degli abbitanti e dalle contingenze de' tempi. Ma al rumore de Russi nella Morea, al suono delle loro intra- 10 prese 3, alle irruzioni del Zante, al concorso et amutinamento del Teachi per sostenerle, aggravatosi Γ umore di Ceffalonia non lascia adito di promettersi alcun ritegno ò il ravelimento degli tumultuati. Scopro aperte le comunicazioni delle indicate isole con continuati messi e temo dalla promiscuità e frequenza delle loro intelligenze, 15 più seria V origine e più grave il pericolo che minacciano. Il male si rende epidemico, e scorgo per conseguenza delle sue influenze suscetibile ogni condizione di persona. A questa possibilità devo rifferire la voce contestata per dalla commune persuasione, che il Conte Spiro Metaxà* alla testa di trecento villici del distretto 20 di Erisso 5, Pilaro 6 e Samo 7, sia in procinto d' imbracarsi sopra un Martigao, ivi ancorato con pavione s Russo alla volta della Morea. * Τα έγγραφα δημοσιεύονται με διορθώσεις στη στίξη, στα κεφαλαία και στο χωρισμό των λέξεων. Οι βραχυγραφίες αναλύονται σιωπηρά.

14 η συμμετοχή των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) 77 Dove parimenti sento preccorsi li naviganti della pertinenza di Livatò 9, e quasi tutta Spartea 10 sotto la condotta delle principali famiglie Pana 11, Capizzi 12 et Andonato lz. Se nella confusione dove attual 25 mente si flutua fosse permesso di avanzare congetture, azzardarci di dire a vista del bollore universale, che entro il periodo di pocchi giorni due terzi del contado non so quanto del popolo sia per convolare a questa duplice crozziata di religione 1 * e di rapina. Eppure, tale evasione anzi che rapicurare li pericoli interni della ressidenza, 30 fermenta nuovi timori nell' animo di questi benemeriti cittadini Ciascuno, ingelosito della commune soverzione e dalla impunità, che in queste franzenze si promettono li facinirosi, paventa del prossimo come del proprio nemico. Il moto estraordinario, che quindi ferve in Argostoli 15, siccome per loro è un pronostico quasi infalibile di 35 fatalissime eventualità, cosi per me un grave soggetto di tutte le mie sollecitudini. Se alcuni della terra di Lixuri 16 evacuarono le loro merci et effetti dalli magazeni, che tengono in Argostolli, paventando irreparabile forse lo spoglio. Se fra quelli, che si proddussero a ricevere carmi suffraggi di polvere, si reputarono in una malecontin 40 genza li Signori Signori Sdrigna 11 per le sicurezze rittatte, che da un grosso corpo de' villici fossero per aggredire le loro abbitazi oni di campagna, non mi fa fatto né di ressistere a quelli, né di somministrar glela a questi, per non comprometere il divieto alla prevaricazione degl' uni e per non dessituire il pressidio, riguardo agli altri 45 del più necessario requisito, di cui attualmente è in somo diffetto Non potendo agire di fatto per la precaria amministrazione in cui fu forza di contenervi a vista delle continuate scariche, che ne contorni della ressidenza notturnamente rissuonano, degl' insulti rifferiti al pichetto 18 della Torretta, e della tronbonata 19, fatta cadere fuori 50 de' restelli 20 del Pallazzo 21 contro la sentinella e la guardia, mi succede la necessità di riccorrere agl'espedienti più blandi per dissimulare, che Γ oggetto di questi attentanti sia destinato all' avirtimento della milizia, come altresì sembra diretto allo scoppiodidi decisive alterazioni. A questo posso non io dimenticarmi dell' opera beneme 55 rita e fruttuosa, che presta il vigile ed onorato Tenente Valerio, nel diffendere le venute del Pallazzo, nel sostenere la disciplina de soldati e nel infervorarsi a spargere le più conferentiprecausioni in diffesa et a decoro de'pubblici oggetti. A contemplazione de'quali nel primo sentore della diserzione, feci divulgare un rigoroso edito, attesa 60 l' identità delle circostanze tutto conforme a quello, che la previdenza di Vostre Eccellenze degnò suggerirmi per il Teachi, e tuttavia,

15 78 Δέσποινα Έρ. Βλάσση le prevaricazioni niente meno minorate arrivano esponere gliriguard dello stato, dopo di aver sovertito e violata tanto patentamente quelli del Governo. 65 Atterrito il mio patriotismo da un avenire, Dio non voglia più torbido per le pubbliche convenienze, m' impulsa all' espedizione espressa del lattore delle presenti, non potendo in altro modo cooperania alla loro illesione, con che in dipendenza de' venerati suoi rescritti bacio all' E.V. umilmente le mani. Ceffalonia li 12 Marzo 1770 S.N. ΣΧΟΛΙΑ 1. Ό Zuanne Pizzamano διορίστηκε Προβλεπτής της Κεφαλονιάς στις 15 Φεβρουαρίου 1761, αλλά ανέβαλε την άσκηση της θητείας του. Διορίστηκε ξανά το 1767 και άσκησε τα καθήκοντα του μέχρι το Βλ. Σπ. Μ. Θεοτόκης, Αναμνηατικον τεύχος της Πανιονίου Αναδρομικής Εκθέσεως, Κέρκυρα 1924, σ Ό Andrea Dona ήταν Γενικός Προβλεπτής της Θάλασσας απ' το 1767 μέχρι τις 23 Ιουνίου Βλ. Θεοτόκης, ο.π., σ από τον Φεβρουάριο του 1770, που έφτασε ο Θεόδωρος Όρλώφ στο λιμάνι του Οιτύλου, μέχρι τις αρχές Μαρτίου, που γράφτηκε το γράμμα, η δραστηριότητα και οι επιτυχίες των Ρώσων στην Πελοπόννησο ήταν μεγάλες. Στρατολόγησαν τους κατοίκους και τους κατάταξαν σε δύο Λεγεώνες, Ανατολική και Δυτική, έδιωξαν τους Τούρκους άπ' την Άνδρούσα, ξεσήκωσαν τους κατοίκους της Μεσσηνίας, πολιόρκησαν και πήραν το Μυστρα και άρχισαν την πολιορκία της Κορώνης. Βλ. Γριτσόπουλος, ο. π., σ Ό Κόντε Σπύρος Μεταξάς, γιος του Κόντε Ανδρέα Μεταξά, πήρε μέρος στην πολιορκία της Πάτρας (1770) οδηγώντας ένα σώμα συμπατριωτών του. Εξορίστηκε άπ' την Κεφαλονια μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη μετά από δίκη που έγινε εναντίον τους. Κατέφυγαν στη Ρωσία, όπου και πέθαναν ( ). για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κ. Τριαντάφυλλου, 'Ιστορικόν Λεξικον των Πατρών, Πάτρα 1959, σ Θωμόπουλος, δ.π., σ Χιώτης, ο.π., σ. 463, 467. Βακαλόπουλος, ο.π., σ Γριτσόπουλος, ο.π., σ. 81. Έπ. Κ. Μεταξάς, 'Ιστορία της οικογενείας Μεταξά από το 1081 μέχρι του 1864 έτους, Αθήνα 1893, σ. 65, Manfroni, o.π., σ. 1158, σ. 1158, 1163, ο. π., σ Venturi, ο.π., σ. 38, 39, 50-51, Erisso (Έρισσος), περιοχή της Κεφαλονιάς στο Β.Α. μέρος της. για περισσότερες πληροφορίες βλ. Άντ. Μηλιαράκης, Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία τον νομού Κεφαλληνίας, Αθήνα 1890, σ Pilaro (Πύλαρος), περιοχή της Κεφαλονιας με παραλίες στην ανατολική και δυτική θάλασσα του νησιού. για περισσότερα βλ. Μηλιαράκης, ο.π., σ Samo (Σάμη), πόλη και λιμάνι της Κεφαλονιάς σε μια άπ' τις μεγαλύτερες κοιλάδες του νησιού. για περισσότερα βλ. Μηλιαράκης, ο.π., σ pavione (βεν. pavion), σημαία. 9. Livato (Λιβαθώ), μια από τίς ωραιότερες και πλουσιότερες περιοχές της Κεφαλονιας με πολλά χωριά. το ίστορικότερο άπ' τα χωριά της είναι ο Άγιος Γεώργιος, όπου και το βενετικό φρούριο. για περισσότερα βλ. Μηλιαράκης, ο.π., σ

16 η συμμετοχή των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) Spartea (η Spartia, τα σημερινά Σπάρτα), χωριό της Κεφαλονιας, στην περιοχή της Λιβαθώς. Βλ. Μηλιαράκης, δ.π., σ η οικογένεια Πάνα, σύμφωνα με μια παράδοση κατάγεται από την ισπανική πόλη Panades. το χωριό της Λιβαθώς Σπάρτα ήταν η παλιά κατοικία των Πανάδων και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται εκεί, ήταν καθολική. Λέγεται ότι άπ' το 1500 ήταν στο Αρχοντολόι του νησιού, αλλά στο Libro d' oro δεν υπάρχει μέχρι το η οικογένεια σήμερα χωρίζεται σε πολλούς κλάδους. για περισσότερα βλ. Ήλ. Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α', 'Αθήνα 1904, σ η οικογένεια Καμπίτση υπάρχει στην Κεφαλονιά άπ' τον 14ο αιώνα. Γράφτηκε στο Libro d' Oro από το Κατοικούσε στην περιοχή του Κάστρου και βοήθησε στο χτίσιμο της εκκλησίας της Ευαγγελίστριας, που υπάρχει έκεΐ, στά τέλη του 16ου αιώνα. για περισσότερες πληροφορίες βλ. Τσιτσέλης, ο.π., σ Για την οικογένεια Άντωνάτου δεν έχουμε καμμιά πληροφορία. 14. Ένα άπ' τα σπουδαιότερα όπλα της Ρωσίας για να πείσει τους Έλληνες να επαναστατήσουν ήταν η θρησκευτική προπαγάνδα. οι υπόδουλοι Έλληνες ήταν ευαίσθητοι στο θέμα της θρησκείας και οι Ρώσοι το εκμεταλλεύτηκαν κατάλληλα. η προπαγάνδα αυτή, και η πολιτική επίσης, εξακολούθησε σ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Βλ. Manfroni, ο.π., σ Argostoli (Αργοστόλι), πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς από το το χτίσιμο της πόλης άρχισε ακριβώς το 1757, όταν ήταν προβλεπτής ό Alberto Magno. για περισσότερα βλ. Μηλιαράκης, ο.π.. σ Lixuri (Ληξούρι), δεύτερη μεγάλη πόλη της Κεφαλονιας. για περισσότερα βλ. Μηλιαράκης, ο.π., σ Sàrìgna(Σσρίv), οικογένεια ευγενών. Είχαν τον τίτλο του κόμητος. Έδρασαν στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα. 18. pichetto (ά), όρος στρατιωτικός, μικρό απόσπασμα. 19. trombonata (θ), βολή trombone (όπλου πυροβόλου). 20. restello (-i, ά., βεν.), rastello η rastrello, περίφραγμα η περίβολος μπροστά στις πύλες των φρουρίων. 21. Palazzo (ά.), η διαμονή του Προβλεπτή.

17 80 Δέσποινα Έρ. Βλάσση Β' Ζάκυνθος 1776 Αυγούστου 17 Περίληψη: Αναφορά του Βένετου Προξένου της Πάτρας από τη Ζάκυνθο. Αναδρομή στα γεγονότα της πολιορκίας της Πάτρας, κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο, από Κεφαλονίτες και Ζακυνθινούς. Μετά την καταδίωξη τους από τους Αλβανούς η κατάσταση της πόλης ήταν τραγική. με τις προσπάθειες του Προξένου, έχοντας και τη συνδρομή του Τούρκου Καδή, αποκαταστάθηκε η τάξη, αποζημιώθηκαν οι Τούρκοι για τις καταστροφές που τους είχαν προξενήσει οι νησιώτες, και τέλος αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις Τούρκων - νησιωτών, με αποτέλεσμα την ανεμπόδιστη εξάσκηση του εμπορίου. Αυτόγραφο: Α.S.V., Inquisitori di Stato, Β. 1109, fase. 637, χ. ά. σε όλες τις σελίδες παρά μόνο στην πρώτη υπάρχει ό αριθμός 2, που είναι ό αύξ. ά. των εγγράφων που περιέχει το fase. Illustrissimo et Eccellentissimo Signore Signore Padrone Colendissimo 1 Acceso V incendio della guerra tra V Imperio Ottomano e Russo, mi onorerò dirifferire umilmente a Vostra Eccellenza quanto pubbli 5 co la fama, rapporto le direzioni de' sudditi isolani nella scalla di Patrasso, in quell' incontro. Comparsi oltre diecimilla 2 da questa isola e da quella di Ceffalonia in Patrasso, condotti da Basilio Macrl 3, Santopulo i, Trachiotti 5, Fortuna,e dal Conte Spiro Metaxa, copersi dalle insegne Russe, si 10 posero a depredare quel ricco paese, ne perdonando a sesso ho età de Turchi, con barbara ferietà tutto sacrifficando alla loro barbarie ed isano furore, in brevi momenti empirono ogni casa di terrore e di miseria. Ricoveratisi i Turchi nella Fortezza di quella città 6 implorarono lo il socorso delle città circostanti, che doppo brevi giorni ed una constante diffesa, combatendo anche coi bisogni più necessari alla vita, comparve di trecento Albanesi 9, quali tutto mettendo a ferro e fuoco sloggiarono gl' isolani da Patrasso ed i Greci concorsi in loro rinforzo, desolando con quest'ultimo atto la più ricca e, forse, la più ampia 20 città del Regno della Morea, che era fatta per il concorso delle forestiere nazioni la sede del comerzio 10 di tutto quel ampio ed ubertosissimo Regno.

18 η συμμέτοχη των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) 81 In queste travagliose circostanze toccò a me, Conte Angelo Rosalem 11 servo umilissimo di Vostra Eccellenza, assumere il Veneto 25 Consolato in quella scolla, ed a fronte di tali calamitose combinazioni ne intrapresi intrepidemente l' aministrazione. Rissolto di sagrifficare sostanze e vita alla pubblica quiete, che poteva esser perturbata dall' ardito atentato de sudditi, fando constare con giudiziosa direzione la pubblica sovrana disaprovazione e la constante 30 e sincera amicizia dellla Repubblica col Imperio Ottomano. Preliminare delle mie direzioni in così difficili circostanze fu il meritarmi la confidenza de comandanti, del Cadi, capo di religione, principalmente, indi de capi delle milizie spinte in pressidio di quella Piazza, con atti di liberalità allargando la mano anche con le mili- 35 zie, che fu Γ unico mezzo con qui potei condurli a riconosere la ragione, farli dessistere dalle violenze, quando V autorità reggia ne suoi ministri era troppo languida per ripulsarle. Resomi acetto con queste prime direzioni ai comandanti capi delle milizie, sprezzando i pericoli a quali sempre mi esponevo, ba 40 tendo le strade più frequentate da Turchi e dalle milizie, con modi soavi tutti indifferentemente trattando onde esser meglio da loro conosciuto, scortato però sempre da alcun soldato Albanese de capi più rinomati e da qualche gianizzero de più accreditati di Patrasso, frequentavo le case di quelli, che per la forza erano nella maggior 45 autorità nel confuso governo d' allora, senza però mai perder di vista i reggi comandanti. Con queste direzioni potei por freno al giusto irritamento della prebe, benché gli fosse sensibile le perdite fatte 12, non fu difficile porla in calma apagandosi e tensendo le cose esteriori, quando massi 50 me sia opportunomente soccorsa con qualche atto di generosità e di assistenza. Ciò che diedo maggior esercizio al mio spirito fu li ricorsi de Turchi per rissarcimenti de danni loro inferiti dagl'isolani e rimettere nella prima disciplina quella Dogana. 55 Assan Cassani, mercante Scuterino, fu il primo personaggio, che comparve in Patrasso ricercandomi il rissarcimento di undici milla Zechini coli' occulto favore del comandante di quel tempo; sul quoi all' Eccellentissimo processore 13 di Vostra Eccellenza nelle mie riverenti lettere 10 Aprile 1774 S.N. e mi riuscì farlo dassistere dalla 60 pretesa col favore di Rectas Reis Dulzignotto, fu comandante di quella nazione trista in Patrasso e deputato alla custodia di quei mari e del golfo di Lepanto con un poderoso Sciambecco 11.

19 82 Δέσποινα Έρ. Βλάσση Per lungo tempo mi fu il sogetto de rissar cimenti pretesi da Turchi di Patrasso argomento di dolorose meditazioni e di dispendi sensì 65 buissimi alle circostanze del mio stato. Il favore del Cadi da me aletato con spessi atti di liberalità, pose fine a questa querella rigettando i ricorsi ne accordando illami 15 agi' indolenti per portare con tale ireffragabile fondamento la querella alla Porta, che poteva farsi sogetto di somme molestie all' Eccellente Bailo e dispendiosissimo, 70 forse, alla pubblica Cassa. A merito della costanza del Cadi mi riusci rimettere quella Dogana nella antica disciplina, restituire l' esazione de suoi diritti nel solo tre per cento 16 ; a senso del concordato di pace, finalmente, restituire ί sudditi dell' isole con una costante industria e vigilanza alla 75 prima confidenza coi Turchi di Patrasso, dove con sicurezza oggi esercitano il loro comerzio, senza che doppo il mio arrivo in Patrasso alcuno ne sia mai stato offeso e benché la loro indisciplina provochi il risentimento talvolta de Turchi, nonostante ricorono al Console, che vogliono vindice della loro audazia 80 Onde niente sia occulto a Vostra Eccellenza, umiglierò d' aver fornito l' Eccellentissimo processore di sette illami tratti dal Cadilaggio 17 di Patrasso ed altri della Morea, comprobandi i danni rissentiti dai sudditi per opera dei Dulzignotti; sendo concepiti in termini robusti e diffusi giova sperare, che portata la querella alla Porta 85 dall' Eccellentissimo Bailo ne siegua quel robusto provedimento, che ponga freno a quella mal nata gente ed anche per quella parte abbino à godere i sudditi della reputata tranquilità e sicurezza. Con questi riverenti riscontri spererò d' aver supplito in ogni parte al comando di cui fui onorato questa mattina da Vostra Eccel 90 lenzaa a cui con proffonda umiltà bacio le vesti. Zante 17 Agosto 1776 S.N. Di Vostra Eccellenza Umilissimo, devotissimo, ossequetissimo, obbligatissimo servitore Angelo Rosalem Console Veneto in Patrasso. ΣΧΟΛΙΑ 1. Η αναφορά απευθυνόταν στους Inquisitori di Stato και ειδικά στο Flaminio Corner, που εξασκούσε τα καθήκοντα του Inquisitore εκείνη την περίοδο μαζί με τους δύο άλλους συναδέλφους του, που τα ονόματα τους είναι άγνωστα.

20 η συμμετοχή των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) Το ίδιο αριθμό νησιωτών ανέφερε και ό Nicolò Cornano, Βενετός πρόξενος στην Αρκαδία, στην αναφορά του με ημερομηνία 11 Απριλίου 1770, στους V Savii alla Mercanzia... Dalle isole Zante e Ceffalonia ad onta delle pubbliche inibizzioni sono arrivati nellamorea forse più di m) uomini, che à schiere investono con loro arbitrio, senza anche alla maggior parte concesso da Russi facoltà alcuna, stessamente essi succheggiano e traduccono tutti li effetti e biacce delle case e magazeni, specialmente dal pingue territorio di Castuni, e se qualcuno voleva opponere usar vano prepotenza...». A.S.V. V Sav'i alla Mercanzia, B Αντίθετα κατά το Manfroni ήταν «più di mille isolani» Βλ. Manfroni, ο.π., σ Ό Βασίλειος Μακρής ήταν ευγενής άπ' τη Ζάκυνθο, που οδήγησε σώμα συμπατριωτών του στην Πελοπόννησο. Το 1776 δικάστηκε γι' αυτό μαζί με τους άλλους αρχηγούς του σώματος. Ό εκδίκαση έγινε τελικά το 1781, οπότε αθωώθηκε. για την οικογένεια Μακρή, βλ. Λεωνίδας Χ..Ζώης, Λεξικον ιστορικόν και λαογραφικον Ζακύνθου, τόμ. Α', Αθήνα 1963, σ Manfroni, δ.π. σ Santopulo, στις βιβλιογραφικές πηγές Ξανθόπουλος. Βλ. Χιώτης, δ.π., σ. 463 Manfroni, ο.π., σ Δικάζεται μαζί με το Βασίλειο Μακρή. για την οικογένεια Ξανθοπούλου, βλ. Ζώης, δ.π., σ για τον Θρακιώτη δεν έχουμε καμμιά πληροφορία. Αναφέρεται μόνο στη δικογραφία. 6. Όταν οι Ζακυνθινοί κυρίευσαν τη Γαστούνη και στη συνέχεια την Ηλεία, οργάνωσαν τη διοίκηση της περιοχής σύμφωνα με το βενετικό πρότυπο. ως κυβερνήτης και πρεβεδούρος Πύργου και Γαστούνης διορίστηκε ό Νικόλαος Φορτούνης, ευγενικής καταγωγής, που είχε οδηγήσει τους Ζακυνθινούς στην Πελοπόννησο μαζί με το Βασίλειο Μακρή, τον Ξανθόπουλο και τον Θρακιώτη. Αργότερα δικάστηκε μαζί με το Μακρή και τους άλλους (βλ. και σημ. 3). για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, δ.π., σ Χιώτης, δ.π., σ Ζώης, δ.π., σ Εγγρ. Α', σημ για την πολιορκία της Πάτρας, βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, δ.π., σ Γριτσόπουλος, δ.π., σ Κ. Λάππας, Άγια Λαύρα Καλαβρύτων, Αθήνα 1975, σ. 68. Venturi, δ.π., σ για να βοηθήσουν τους πολιορκημένους Τούρκους της Πάτρας έφτασε ένα σώμα Αλβανών, που είχε δράσει πρώτα στα Μεσολόγγι, με αρχηγό τον φρούραρχο Ρίου και Αντιρρίου Μουσταφά Αγά. για περισσότερα βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, δ.π., σ. 73. Χιώτης, δ.π., σ Γριτσόπουλος, δ.π., σ Manfroni, δ.π., σ Βακαλόπουλος, δ.π., σ Θωμόπουλος, δ.π., σ Λάππας, δ.π., σ. 68. Venturi, δ. π., σ για την εμπορική κίνηση του λιμανιού της Πάτρας βλ. Βακαλόπουλος δ.π., σ Ό Angelo Rosalem έφτασε στην Πάτρα τον Οκτώβριο του 1773, ως διάδοχος του Messala, που μετά την καταστροφή της πόλης κατέφυγε στη Ζάκυνθο. Έμεινε στο Προξενείο μέχρι το 1791, σύμφωνα με γραπτές πηγές, έκτος από ορισμένα σύντομα χρονικά διαστήματα. για περισσότερες πληροφορίες βλ. Θωμόπουλος, δ.π., σ Για τις συμφορές των κατοίκων και τις δοκιμασίες της πόλης και της γύρω περιοχής, βλ. Γριτσόπουλος, δ.π., σ Θωμόπουλος, ο.π., σ Ό προγενέστερος Inquisitore di Stato που του έστειλε ό Rosalem, όπως μας λέει, γράμμα με ημερομηνία 10 Aprile 1774 S.N., πρέπει να ήταν ό Francesco Grimani. Βλ. A.S.V., Inquisitori di Stato, B. 138, φ. 420.

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως S-65 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1578 Μια σειρά από επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) οι οποίες είχαν τη δική τους σημασία. Με αυτές τις επαναστάσεις ασχολήθηκε ο Κύπριος ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πίνακας Μελετών 1. Μ. Κολυβά, «Θεόδωρος Παλαιολόγος, αρχηγός μισθοφόρων "στρατιωτών" και

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

BREVE DESCRITTIONE DEL REGNO DI MOREA. Αφηγηματική ιστορική πηγή ή επίσημο βενετικό έγγραφο της Β' Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο;

BREVE DESCRITTIONE DEL REGNO DI MOREA. Αφηγηματική ιστορική πηγή ή επίσημο βενετικό έγγραφο της Β' Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 1 (1993) BREVE DESCRITTIONE DEL REGNO DI MOREA. Αφηγηματική ιστορική πηγή ή επίσημο βενετικό έγγραφο της Β' Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο; Στα 1830 ο Ανδρέας Μουστοξύδης

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Το πρώτο ελεύθερο Ελληνικό κράτος (1800) με συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ H ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Στην εποχή του Θουκυδίδη πραγματοποιείται ένα σπουδαίο γεγονός που έγινε βασική αιτία να εξασθενίσουν οι Αρχαίες Ελληνικές πόλεις καθώς να συντριβή το πολιτισμικό μεγαλείο της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE.

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. Αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ τοῖς δεῖνοις εὐέλπιδες (Thuc., I, 70, 3) (Ancora, loro (gli Ateniesi) audaci oltre

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα.

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα. ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας ιδρύεται το 1953 με προσπάθειες επιφανών Λευκαδίων, όπως ο ιστορικός Πάνος Ροντογιάννης, ο συμβολαιογράφος Τάκης Μαμαλούκας και άλλοι που βρήκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis Aspetti del Magistero Sociale della Chiesa Ortodossa, secondo la dottrina ecclesiastica e l insegnamento di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo Discorso durante i lavori della 49 sessione di

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 400-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 123-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 Αμμόχωστος 2011 Στα 1573, δυο χρόνια μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου από τους Οθωμανούς, κτίστηκε το Βαρώσι. Η ανέγερση του Βαρωσιού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 696-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Όταν γίνονταν οι αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές των Σαρακηνών στην Κύπρο, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έστελναν ηρωικούς Έλληνες πολέμαρχους

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι) Γεράσιμος Δ. Παγκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής «Ιταλικής Ιστορίας και Πολιτισμού» Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιου Αθηνών Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 8 ος όροφος, γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 1 of 5 14/10/2014 12:12 µµ Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 Γονική Κατηγορία: Ιστορική Βιβλιοθήκη Κατηγορία: Έπος 1940-2ος Παγκόσµιος Πόλεµος ηµοσιευµένο στις Τρίτη, 13 εκέµβριος 2011 05:25 Από τον/την http://users.sch.gr/pchaloul/kalavrita.htm

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχαία Επίδαυρος Λιμηρά ως βενετσιάνικο κάστρο σε έγγραφα των βενετικών αρχείων

Η αρχαία Επίδαυρος Λιμηρά ως βενετσιάνικο κάστρο σε έγγραφα των βενετικών αρχείων Η αρχαία Επίδαυρος Λιμηρά ως βενετσιάνικο κάστρο σε έγγραφα των βενετικών αρχείων Χάρις ΚΑΛΛΙΓΑ Τόμος ΚΣΤ' (2005) Σελ. 199-206 ΑΘΗΝΑ 2005 Χάρις Α. Καλλιγά Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΙΜΗΡΑ ΩΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

OΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ & ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ & ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.Ι.Ν.

OΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ & ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ & ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.Ι.Ν. ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ «Mε λογισμό και τ όνειρο» Διονύσιος Σολωμός --------------------------------------------------------------------- OΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ & ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 454-17/04-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 693-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Στα σύνορα Τουρκίας Ιράκ Μαριάννα Κορομηλά Με δυο γέρικες καμήλες κι ένα «κίτρινο» φαρί (κίτρινο ήταν το πούλμαν) φτάσαμε την περασμένη Κυριακή, 8 Ιουνίου, στα βόρεια της

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-204 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 228-09/09-04-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Ambasciata d'italia Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Il progetto della mostra di Architettura cipriota ha origine da una serie di interrogativi che nascono dal ruolo che ricopre

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 78-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς

Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Ιδιότητα Πρόκριτος, έµπορος, Φιλικός, στρατιωτικός Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 28 του μηνός Αυγούστου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 28 του μηνός Αυγούστου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 28 του μηνός Αυγούστου 2011. Αριθ. απόφασης 151-15/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Έγκριση των κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ 1751

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ 1751 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ 1751 Οί πληροφορίες σχετικά μέ τή γένεση τής εμπορικής ναυτιλίας στον ελλαδικό χώρο είναι τόσο σπάνιες καί τόσο αποσπασματικές, άλλα καί

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της Επιπεδίας

Το παραμύθι της Επιπεδίας Το παραμύθι της Επιπεδίας Ιστορία του J.Weeks, βασισμένη σε ιδέες του μυθιστορήματος Flatland: a romance in many dimensions, του E.A.Abbott, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1884, και στο οποίο βασίστηκε το κινηματογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι.

Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι. Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι.) Ελένη Τσουραπά Η µελέτη του συστήµατος διακυβέρνησης στο πολιτικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 104-5/18-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 138-05/09-03-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 186-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 21 ΜΑΪΟΥ 2005

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 21 ΜΑΪΟΥ 2005 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 21 ΜΑΪΟΥ 2005 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1. Α Τεύχος σελ. 119 «Η Αγγλία δεν υιοθετούσε την αρχή διαρκέστερη εξάρτηση.» Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 498-26/21-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση

Διαβάστε περισσότερα