Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού"

Transcript

1 Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει µέχρι σήµερα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αινίγµατα της µεταβυζαντινής ελληνικής ιστορίας. Η ζωή και η πολύπτυχη δράση του ως λίαν δραστήριου λόγιου, αντιγραφέα χειρογράφων και επαγγελµατία στρατιώτη στη Δύση, όσο και η εξέγερση της οποίας σχεδίαζε να ηγηθεί σε βάρος των Βενετών στην Κύπρο, έχουν προκαλέσει το εύλογο ενδιαφέρον πολλών µελετητών ήδη από τα τέλη του 19 ου αιώνα. Όχι λίγα, αλλά ούτε και υπέρογκα πολλά τα στοιχεία που διαθέτουµε για τον Διασορηνό, διάσπαρτα καθώς είναι σε ποικίλου τύπου πηγές και σχετιζόµενα µε διαφορετικά πεδία και ειδικεύσεις της επιστηµονικής έρευνας, προκαλούν το ενδιαφέρον µε τις πληροφορίες και τις σιωπές τους, τις αποκαλύψεις, τα χάσµατα και τις αντιφάσεις τους. Αν και η σύνταξη µιας ολοκληρωµένης επιστηµονικής µονογραφίας για το πρόσωπο του Διασορηνού παραµένει µέχρι σήµερα ένα από τα βασικά ζητούµενα της επιστηµονικής έρευνας για τον ελληνικό 16 ο αιώνα, δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφηκε µια αναθέρµανση του ενδιαφέροντος για την κυπριακή ιδίως περίοδο της ζωής του Διασορηνού, τόσο σε επίπεδο επιστηµονικής έρευνας 1, όσο και στο πεδίο της λεγόµενης «δηµόσιας ιστορίας», µε εφαρµογή, µεταξύ άλλων, και στη σχολική διδασκαλία της Ιστορίας στην Κύπρο, όπου η δράση του Διασορηνού µνηµονεύεται ως διακριτό και µε έντονα εθνικά χαρακτηριστικά ορόσηµο στην ευρύτερη αφήγηση για την πνευµατική ζωή στη νήσο κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας. Αυτή ακριβώς η περίοδος της ζωής του Διασορηνού αποτελεί αντικείµενο και της παρούσας µελέτης. Για πολλά χρόνια η βασικότερη πηγή για τα γεγονότα και την εν γένει παρουσία του Διασορηνού στην Κύπρο ήταν µια σειρά από έντυπες πηγές ιστορικών κειµένων που γράφτηκαν στη Δύση λίγα έτη µετά τα γεγονότα, µε σηµαντικότερη εξ αυτών την αναλυτική βιογραφική εξιστόρηση από τον καθολικό λόγιο Antonio Maria Graziani 2. Στις πληροφορίες αυτών των κειµένων βασίστηκαν αρχικά και οι περισσότεροι µελετητές που έγραψαν για την υπόθεση 3, εντάσσοντάς την στο ευρύτερο πλαίσιο της ιστορίας της Βενετοκρατίας στην Κύπρο και ειδικότερα της «ανήσυχης» περιόδου που προηγήθηκε του Βενετοτουρκικού Πολέµου για το νησί 4. Τα τελευταία χρόνια η επιστηµονική έρευνα άρχισε να αξιοποιεί και για το ζήτηµα του Διασορηνού την πλούσια δεξαµενή του Κρατικού Αρχείου της Βενετίας (Archivio di Stato di Venezia, στο εξής: ASV). Ας σηµειώσουµε, ότι η ενασχόληση αυτή εντάσσεται σε µια γενικότερη αλµατώδη αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για την περίοδο της Βενετοκρατίας στην Κύπρο, που έχει αποφέρει έναν σηµαντικό αριθµό εκδεδοµένων πηγών 5 1 Χριστοδουλίδου, passim, για µια ευσύνοπτη επισκόπηση των κυριότερων πληροφοριών σχετικά µε τον Διασορηνό. Βλ. ακόµα: Arbel 1995, Παπαδόπουλλος, passim Falangas, passim Grivaud, Arbel 2009, 47 Skoufari, 136 Μπίρταχας, Legrand, Διεξοδικότατη ως προς την αξιοποίηση των έντυπων πηγών παραµένει έως και σήµερα η ανάλυση του George Hill στο πλαίσιο του ευρύτερου κλασικού έργου του για την ιστορία της Κύπρου (Hill, ). 4 Για το κλίµα της τελευταίας δεκαετίας πριν από την τουρκική επίθεση του 1570 βλ. Arbel 1995, ό.π. Arbel 2009, passim Μπίρταχας, ό.π. 5 Κορυφαία συµβολή σε αυτόν τον τοµέα είναι η τετράτοµη σειρά µε τίτλο Ανέκδοτα έγγραφα της κυπριακής ιστορίας από το Αρχείο της Βενετίας, σε επιµέλεια της Αικατερίνης Αριστείδου, που έχει εκδοθεί από το Κέντρο

2 και µια σειρά από αξιόλογες µονογραφίες για την εποχή 6. Μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο ορισµένοι από τους ερευνητές της εποχής µνηµονεύουν και αξιοποιούν για πρώτη φορά αρχειακές ενδείξεις για την υπόθεση του Διασορηνού 7. Ωστόσο, οι αναφορές αυτές µέχρι σήµερα ήταν µεµονωµένες και αποσπασµατικές, κάτι µάλλον αναµενόµενο, από τη στιγµή που εντάσσονταν σε πολύ ευρύτερου περιεχοµένου µελέτες έγκριτων ιστορικών, οι οποίοι δεν στόχευσαν σε µια πιο ειδική ενασχόληση µε τον Διασορηνό. Η παρούσα µελέτη, προϊόν εξειδικευµένης έρευνας στο ASV και στο υπόλοιπο διαθέσιµο υλικό, χρησιµοποιεί τόσο τεκµήρια που έχουν ήδη µνηµονευθεί και αξιοποιηθεί από τη βιβλιογραφία όσο και άγνωστο υλικό που για πρώτη φορά έρχεται στο φως, έχει δε ως σκοπό να δώσει µια κατά το δυνατό ολοκληρωµένη εικόνα για τις πληροφορίες που έρχονται από τα βενετικά αρχεία για την υπόθεση του Διασορηνού, διαπιστώνοντας τι επιβεβαιώνεται, τι διαψεύδεται, τι αποσιωπάται, τι προστίθεται σε σχέση µε όσα ήταν ήδη γνωστά από τις έντυπες πηγές 8. Σε µια πρώτη γενική παρατήρηση µπορεί να πει κανείς ότι το υλικό που παρέχεται από το ASV δεν είναι ιδιαίτερα εκτενές αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες για την υπόθεση και ότι δεν πρέπει να συνεκτιµηθεί, ως η πιο άµεση ιστορική πηγή που διαθέτουµε, για τη συνολική ανάλυση και αξιολόγηση του περιστατικού. Θα αναφερθούµε στα έγγραφα µε τη χρονολογική τους σειρά, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στις άγνωστες και έως σήµερα αναξιοποίητες πληροφορίες. Το πρώτο και ίσως σηµαντικότερο έγγραφο σε σχέση µε την υπόθεση είναι µια επιστολή του Δούκα της Κρήτης προς το Συµβούλιο των Δέκα στη Βενετία, µε ηµεροµηνία 29 Ιανουαρίου , στην οποία επισυνάπτεται εκτενές υπόµνηµα που έστειλε ο πληροφοριοδότης των Βενετών στην Κωνσταντινούπολη µε πλουσιότατες πληροφορίες τόσο για τον Ιάκωβο Διασορηνό, όσο και για τον φερόµενο ως εξάδελφό του Ιάκωβο Ηρακλείδη Βασιλικό, ηγεµόνα της Μολδαβίας. Το υπόµνηµα είναι ανυπόγραφο, ωστόσο από άλλα έγγραφα του ASV, εµµέσως και από κάποιες ενδείξεις που περιέχονται µέσα σε αυτό, γνωρίζουµε ότι συντάκτης του είναι ο Χανιώτης έµπορος Λεονίνος Σέρβος, ο οποίος έζησε επί σειρά ετών στην Κωνσταντινούπολη ασκώντας καθήκοντα άτυπου πληροφοριοδότη της Γαληνοτάτης Δηµοκρατίας και διατηρώντας στενές, αλλά όχι πάντα αγαστές σχέσεις µε τους βαΐλους που ήταν εγκατεστηµένοι σε αυτήν την πόλη 10. Ο Δούκας της Κρήτης αποστέλλει αυτό το υπόµνηµα στο Συµβούλιο των Δέκα, επισηµαίνοντας ότι το είχε λάβει την ίδια εκείνη ηµέρα από τον Ρέκτορα Χανίων Sebastian Gritti, ο οποίος µε τη σειρά του το είχε λάβει από κάποιον συγγενή του (uno suo famigliar) που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Δούκας, αντιλαµβανόµενος προφανώς τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επισηµαίνει ότι έκρινε σκόπιµο να αποστείλει το ίδιο υπόµνηµα κρυπτογραφηµένο µε µια φρεγάτα και προς τη βενετική διοίκηση της Κύπρου. Επιστηµονικών Ερευνών της Λευκωσίας και καλύπτει την περίοδο από το 1474 έως το Μικρότερες συλλογές ή εκδόσεις µεµονωµένων εγγράφων εντοπίζονται και σε άλλες βιβλιογραφικές πηγές. 6 Βλ. ενδεικτικά τα πρόσφατα βιβλία: Skoufari, passim Μπίρταχας, passim. 7 Arbel 1995, 527 Grivaud, 36 Μπίρταχας, , Οφείλω να εκφράσω την αµέριστη ευγνωµοσύνη µου προς τον αείµνηστο καθηγητή Νικόλαο Παναγιωτάκη, τέως διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, ο οποίος µε ενέπνευσε προ πολλών ετών να ασχοληθώ µε τον Διασορηνό και προσέφερε τη γενναιόδωρη βοήθειά του, χωρίς την οποία η περιδιάβασή µου στο πλήθος των έντυπων και αρχειακών πηγών θα ήταν πολύ δυσκολότερη. 9 ASV, Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di rettori ed altre cariche, busta 295, cc. 101α-ε. 10 Αποστολόπουλος, passim Dursteler,

3 Σχετικά µε το ίδιο το υπόµνηµα, επισηµαίνεται ότι αυτό είναι µερικώς κρυπτογραφηµένο. Σώζεται σε αρκετά προβληµατική κατάσταση, µε αρκετά σηµεία δυσανάγνωστα ή εντελώς µη αναγνώσιµα λόγω οπών ή υγρασίας. Κάποιες επίσης µεµονωµένες προβληµατικές γραφές µπορούν να αποδοθούν είτε στη µέτρια γνώση της γλώσσας εκ µέρους του συντάκτη, είτε το πιθανότερο στη βιασύνη του γραφέα στην Κρήτη, ο οποίος έσπευσε να αντιγράψει και να κωδικοποιήσει εν µέρει το περιεχόµενο του αρχικού υποµνήµατος, προκειµένου αυτό να αποσταλεί ταχύτατα τόσο στη Βενετία όσο και στην Κύπρο. Στο τέλος του υποµνήµατος αναφέρεται ως ηµεροµηνία σύνταξης η 9 η Ιανουαρίου 1563 και ως αποδέκτης ο Ρέκτορας Χανίων Sebastian Gritti. Λίγες γραµµές πιο πριν ο Λεονίνος Σέρβος επισηµαίνει ότι είχε γνωστοποιήσει από τις 6 Ιανουαρίου τις ίδιες πληροφορίες σε άλλους δύο αποδέκτες, που δεν προσδιορίζονται ξεκάθαρα στο έγγραφο, εικάζεται όµως ότι πρόκειται πιθανότατα για τον βενετό βάιλο στην Κωνσταντινούπολη και για τον ήδη αναφερθέντα συγγενή τού Ρέκτορα Χανίων, ο οποίος ενδεχοµένως έπεισε τον Σέρβο να ετοιµάσει το υπόµνηµα και να το αποστείλει τρεις ηµέρες µετά επισήµως στον ίδιο τον Gritti στα Χανιά. Ο Σέρβος τονίζει εξαρχής ότι θα µακρηγορήσει και ότι το ζήτηµα για το οποίο θα αναφερθεί είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας, καθώς δύναται να προκαλέσει µεγάλη ζηµιά στο Βενετικό κράτος. Αναφέρεται στην παρουσία στην Κωνσταντινούπολη ενός καλογέρου προερχοµένου από την Κύπρο, ο οποίος µετέφερε επιστολή από τον Ιάκωβο Διασορηνό προς τον εξάδελφό του Ιάκωβο Βασιλικό, ηγεµόνα της Μολδαβίας. Ο καλόγερος αυτός, ο οποίος θα µας απασχολήσει και στη συνέχεια, έφερε επίσης σύσταση εκ µέρους του Διασορηνού προς έµπιστό του πρόσωπο στο Πέρα, από το οποίο εζητείτο να τον συνοδεύσει στο ταξίδι του προς τη Μολδαβία. Ο Σέρβος επισηµαίνει ότι είχε την ευκαιρία να δει την επιστολή του Διασορηνού προς τον Βασιλικό, για την οποία επαναλαµβάνει ότι αποτελεί ζήτηµα «πολύ µεγάλης σηµασίας». Στη συνέχεια αφιερώνει ένα εκτενές τµήµα του υποµνήµατός του στον Ιάκωβο Βασιλικό, στο περιεχόµενο του οποίου θα επανέλθουµε σε προσεχή µελέτη, αφιερωµένη ειδικά στην εξίσου συναρπαστική προσωπικότητα του ηγεµόνα της Μολδαβίας. Το ουσιώδες ωστόσο µέρος του υποµνήµατος για την υπόθεση του Διασορηνού είναι το δεύτερο, το οποίο ξεκινά µε µια ενδιαφέρουσα αναφορά στην καταγωγή των δύο εξαδέλφων. Σύµφωνα µε τον Σέρβο, και οι δύο εξάδελφοι έχουν πολύ ταπεινή καταγωγή, όντας και οι δύο τέκνα πολύ φτωχών Ροδίων. Περιγράφεται συνοπτικά ένα µέρος της ιστορίας της ζωής του Βασιλικού, για τον οποίο λέγεται ότι γεννήθηκε στη Μάλτα, αλλά έµεινε από πολύ µικρός ορφανός και στη συνέχεια, µέχρι την ενηλικίωσή του, έζησε στην Κρήτη, φιλοξενούµενος από έναν ροδιακής καταγωγής συγγενή του. Από την Κρήτη, συνεχίζει το υπόµνηµα, ο Βασιλικός µετέβη στη Μάλτα και στη συνέχεια στην Ισπανία, όπου και συναντήθηκε µε τον Διασορηνό, ο οποίος είχε µεταβεί εκεί µε ένα γενοβέζικο πλοίο. Οι βιογραφικές πληροφορίες που δίνονται για τα προηγούµενα χρόνια της ζωής του Διασορηνού είναι πενιχρές τονίζεται µόνο ότι είναι πολύ µορφωµένος ως προς τα ελληνικά γράµµατα, καθώς υπήρξε µαθητής του γνωστού λογίου Ερµόδωρου 11, καθώς και ότι ο Βασιλικός µιλούσε από τη Μολδαβία µε πολύ θερµά λόγια για τον εξάδελφό του, υποστηρίζοντας ότι θα ερχόταν η ηµέρα που η παρουσία του σε κάποιον τόπο θα προκαλούσε µεγάλη αίσθηση και ότι θα έπαιζε τον ρόλο απεσταλµένου για το καλό της χριστιανοσύνης ( diceva che sera mandato p(er) ben di cristianita ). Στη συνέχεια ο Σέρβος λέει ότι ζήτησε να πληροφορηθεί 11 Πρόκειται για τον γνωστό Έλληνα λόγιο Μιχαήλ Ερµόδωρο Λήσταρχο, βλ. Μπουµπουλίδης, passim.

4 από Κυπρίους για την παρουσία του Διασορηνού στο νησί κι εκείνοι του µετέφεραν ότι εκεί αποκαλείται «Διδάσκαλος», ότι ακόµα τον θαυµάζουν οι πάντες, µικροί και µεγάλοι, γιατί µε το κήρυγµά του έφερε αρµονία στις σχέσεις µεταξύ των χριστιανών, τη στιγµή που προηγουµένως οι περισσότεροι προκαθήµενοι ήταν λουθηρανοί και οι σχέσεις δεν ήταν καλές, ενώ χάρη στη δράση του Διασορηνού όλοι συµφιλιώθηκαν. Ο Σέρβος ακολούθως περιγράφει µε ποιο τέχνασµα κατάφερε να κερδίσει την εµπιστοσύνη του (ήδη γνωστού στον ίδιο) ανθρώπου που ενεργούσε για λογαριασµό του Διασορηνού. Ο πολυµήχανος Χανιώτης έµπορος εκµεταλλεύτηκε την ένταση που υπήρχε εκείνη την εποχή στις δικές του σχέσεις µε τον βάιλο της Βενετίας και σε δείπνο που είχε µε τον έµπιστο εξωτερίκευσε την αγανάκτησή του γενικά για τη Γαληνοτάτη Δηµοκρατία, µε αφορµή την προσωπική του διαµάχη, και αναρωτήθηκε αν ο Ιάκωβος Διασορηνός, για τον οποίο είχε γίνει ήδη συζήτηση, θα µπορούσε να πάρει κάποιας µορφής εκδίκηση. Ο έµπιστος έπεσε στην παγίδα του Σέρβου και του εξοµολογήθηκε πως σύντοµα ο Διασορηνός θα αποκτούσε εξουσία ακόµα µεγαλύτερη και από αυτήν του εξαδέλφου του. Ερωτηθείς δε από τον Σέρβο για το κατά πόσο µια τέτοια επανάσταση θα ήταν ρεαλιστικός στόχος, καθώς η υποστήριξη που θα είχε από τους φτωχούς Κύπριους δεν θα έφτανε για να κάµψει τη στρατιωτική αντίσταση που σίγουρα θα προέβαλαν οι Βενετοί, ο έµπιστος απάντησε µε πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, δίνοντας µεταξύ άλλων πληροφορίες και για τη στρατιωτική διάσταση του εγχειρήµατος του Διασορηνού: q(ue)sto una volta tel voglio dire accio che tu te allegri, si seria como ha tutti gli principali baroni che lo adorano, ha tutti li parici che desiderano la liberta, il q(u)al gile la dona, ha tutti li popoli che moreriano p(er) lui, ha l amicitia delli cap(itan)i delli stratioti uno Lascari, et l altro Paleologo, et tutti li stratioti che sono greci, ha adesso lo appoggio del suo germano che lo fara tribut(ari)o di q(ue)sti qui, al qual credo che scriva con q(ue)sto caloiero Μετά από αυτήν την τόσο ξεκάθαρη ενηµέρωση ο Λεονίνος Σέρβος έκρινε πως είχε πια όλες τις ενδείξεις, ώστε να ενηµερώσει επίσηµα τις βενετικές αρχές για τις κινήσεις του Διασορηνού. Οι διασυνδέσεις του Σέρβου στην Κρήτη έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε να µη χρειαστεί αναµονή για οδηγίες από τη Βενετία, αλλά η πληροφορία να φτάσει γρήγορα και έγκαιρα µέσω Κρήτης στο reggimento της Κύπρου. Έτσι, όταν το Συµβούλιο των Δέκα ζητά από τις κυπριακές αρχές, µε επιστολή του που φέρει ηµεροµηνία 20 Φεβρουαρίου , να δράσουν µε τον κατάλληλο τρόπο για την αντιµετώπιση του Διασορηνού, εκφράζει παράλληλα και την πεποίθησή του ότι µια τόσο σοβαρή υπόθεση ήταν ήδη σε γνώση των αρχών στην Κύπρο. Και πράγµατι, πιθανότατα τις ίδιες µέρες ή σε µια πολύ κοντινή χρονική στιγµή η πληθωρική παρουσία του Διασορηνού στην Κύπρο έµελλε να λάβει τέλος. Με κρυπτογραφηµένο έγγραφό του µε ηµεροµηνία 2 Μαρτίου ο Γενικός Προβλεπτής Gian Matteo Bembo ενηµερώνει µε τρόπο σύντοµο αλλά περιεκτικό την κεντρική διοίκηση για τη δράση του Διασορηνού στο νησί, για τη σύλληψη και την εκτέλεσή του. Ο Bembo γράφει για την τεράστια απήχηση που είχαν τα κηρύγµατα του Διασορηνού, για την αρχική δική του εντολή να εκδιωχθεί από το νησί, στην οποία ο Διασορηνός δεν υπάκουσε, για την άµεση σύλληψη και εκτέλεσή του µόλις έφτασαν τα νέα από την Κρήτη. Έχει ήδη επισηµανθεί η λεπτοµέρεια ότι η σύλληψη του Διασορηνού έγινε στην οικία του έλληνα επισκόπου της Πάφου, ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι κατονοµάζεται ένας από τους πιθανούς συνδέσµους του Διασορηνού στην Κωνσταντινούπολη, ο Αλέξανδρος Ράλλης, 12 ASV, Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere Secrete, Filza 6 ( ). 13 ASV, Senato, Secreta, Cipro, busta 5 ( ), Αναφορές σε αυτό το έγγραφο βρίσκουµε σε: Arbel 1995, 527 Grivaud, 36.

5 κρυπτογραφικές επιστολές του οποίου προς τον Διασορηνό είχαν καταφέρει να έχουν στα χέρια τους οι βενετικές αρχές. Ο Bembo γράφει επίσης ότι επιστρέφοντας στη Βενετία θα έφερνε µαζί του και το υλικό των σχετικών µε την υπόθεση ανακρίσεων, το οποίο δυστυχώς δεν σώζεται ή δεν έχει καταστεί µέχρι σήµερα δυνατό να εντοπιστεί στα βενετικά αρχεία. Τα επόµενα αρχειακά τεκµήρια, γνωστά ήδη σε µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό στην έως τώρα έρευνα, αποδεικνύουν, αν µη τι άλλο, την ισχυρή εντύπωση που προκάλεσε η ιστορία του Διασορηνού στους κύκλους της βενετικής διοίκησης, τόσο στη µητρόπολη όσο και περιφερειακά, καθώς οι έστω και σποραδικές αναφορές στο ζήτηµα καλύπτουν όλο σχεδόν το έτος Θα υπενθυµίσουµε, συνοπτικά, το περιεχόµενό τους. Στις 28 Απριλίου 1563 το Συµβούλιο των Δέκα απευθύνει επιστολή προς τη Διοίκηση της Κύπρου, µε την οποία συγχαίρει µε πολύ θερµά λόγια τους Βενετούς λειτουργούς στο νησί για τις ενέργειές τους στην υπόθεση Διασορηνού, τους πληροφορεί δε για το πρόσφατο πέρασµα από τη Βενετία ενός Κύπριου ονόµατι Alvise Assimatoro, ο οποίος φέρεται να µετέφερε επιστολές του Διασορηνού προς το Βασίλειο της Νεαπόλεως. Από τη Διοίκηση της Κύπρου ζητείται ο εντοπισµός του Assimatoro, σε περίπτωση που αυτός γυρίσει στο νησί, και η διερεύνηση του ρόλου του καθώς και του περιεχοµένου τυχόν απαντητικών επιστολών που αυτός θα µετέφερε από τη Νεάπολη 14. Το θέµα του συγκεκριµένου προσώπου δεν επανέρχεται στη σωζόµενη αλληλογραφία µεταξύ Βενετίας και Κύπρου, ωστόσο µαζί µε την επιστολή σώζεται και πλούσιο ανέκδοτο και αναξιοποίητο υλικό από τις ανακρίσεις που διενήργησαν οι αρχές στη Βενετία προκειµένου να ανιχνεύσουν τις κινήσεις του Assimatoro στην πόλη 15. Από τα έγγραφα αυτά πληροφορούµαστε ότι ο απεσταλµένος του Διασορηνού έφτασε στη Βενετία τον Ιανουάριο του 1563 και είχε συνάντηση µε δύο τουλάχιστον πρόσωπα κυπριακής καταγωγής. Στις καταθέσεις αυτών των µαρτύρων γίνεται αναφορά σε λεπτοµέρειες για το πρόσωπο και το δροµολόγιο του Assimatoro, ενώ παρεµπιπτόντως επαναλαµβάνονται για τον Διασορηνό οι πληροφορίες ότι «ήταν άνθρωπος πολύ καλλιεργηµένος και έχαιρε µεγάλης εκτίµησης για τις γνώσεις του» καθώς και ότι ήταν ροδιακής καταγωγής. Τέλος, προς το τέλος του έτους καταγράφεται αλληλογραφία του βαΐλου στην Κωνσταντινούπολη µε το Συµβούλιο των Δέκα, σχετικά µε την υπόθεση του καλόγερου που φέρεται να µετέφερε µήνυµα του Διασορηνού προς τον Βασιλικό. Ο βάιλος συσχετίζει σε επιστολή του µε ηµεροµηνία 29 Σεπτεµβρίου την αποστολή του καλογέρου στη Μολδαβία και µε ένα άλλο σχέδιο ανατροπής του καθεστώτος στην Κύπρο, ενώ σε νεότερη, µη σωζόµενη επιστολή του φέρεται να ενηµερώνει για τον εντοπισµό και τη σύλληψη του καλόγερου όταν αυτός ξαναβρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την παρέλευση πλέον των δύο µηνών και συγκεκριµένα στις 15 Δεκεµβρίου , το Συµβούλιο των Δέκα αναρωτιέται για την εξέλιξη της ανάκρισης του καλόγερου και δίνει εκτενείς και λεπτοµερείς οδηγίες στον Βάιλο για τον χειρισµό του συγκεκριµένου προσώπου, επαναλαµβάνοντας µετ επιτάσεως την επιθυµία του να γίνουν γνωστές όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα σχέδια των δύο Ιακώβων για την Κύπρο και κυρίως για τους τυχόν συνεργάτες και βοηθούς τους, ειδικά εντός Κύπρου. 14 ASV, Consiglio dei Dieci, Parti Secrete, Registro 7, f. 118 v. Εκδεδοµένο (Μπίρταχας, ). 15 ASV, Consiglio dei Dieci, Parti Secrete, Filza 11 ( ). Του ανακριτικού υλικού προηγείται αντίγραφο (χωρίς ουσιώδεις διαφορές) της επιστολής που µνηµονεύεται στην προηγούµενη υποσηµείωσή µας. 16 ASV, Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Ambasciatori, Costantinopoli , busta 3. Εκδεδοµένο (Hurmuzaki, 95-96). Βλ. και Hill, ASV, Consiglio dei Dieci, Parti Secrete, Registro 7, f. 142 r -143 v. Εκδεδοµένο (Hurmuzaki, Μπίρταχας, ).

6 Στο σηµείο αυτό φαίνεται ότι ολοκληρώνονται οι µνείες στον Διασορηνό στα βενετικά αρχεία το όνοµά του θα ξαναεµφανιστεί µόνο κατά τρόπο παρεµπίπτοντα τα επόµενα χρόνια, καθώς θα µνηµονευτεί σε ορισµένες αναφορές από τον Λεονίνο Σέρβο, τον άνθρωπο δηλαδή που τον κατέδωσε και τους συγγενείς του, ως τεκµήριο για την πιστή υπηρεσία του πρώτου προς τη Γαληνοτάτη. Ανακεφαλαιώνοντας τα πορίσµατα της έρευνας στα οποία ήδη αποσπασµατικά αναφερθήκαµε, µπορούµε να προβούµε στις ακόλουθες διαπιστώσεις σε σχέση µε τον βίο του Ιακώβου Διασορηνού και τη δράση του στην Κύπρο, υπό το φως του συνόλου των εντοπισθέντων αρχειακών τεκµηρίων: 1. Έχουµε πλέον µια πολύ σαφή εικόνα για τη χρονολογική σειρά των κυριότερων γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη και εκτέλεση του Διασορηνού. Η αρχική γνωστοποίηση της υπόθεσης στις βενετικές αρχές έγινε τον Ιανουάριο του 1563, τη στιγµή που απεσταλµένοι του Διασορηνού βρίσκονταν ήδη στον δρόµο για τη Μολδαβία και για το Βασίλειο της Νεαπόλεως (επισηµαίνεται παρενθετικά η σιωπή των βενετικών αρχείων για ενδεχόµενες επαφές του Διασορηνού µε Τούρκους αξιωµατούχους, για τις οποίες υπάρχουν αναφορές στις έντυπες πηγές 18 ). Η σύλληψη και εκτέλεση του Διασορηνού τοποθετείται τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, πιθανότητα προς το τέλος του µήνα. Δεν προστίθεται, αντίθετα, κάποιο στοιχείο που θα διαφώτιζε το γριφώδες ερώτηµα σχετικά µε την άφιξη του Διασορηνού στο νησί. Το γεγονός ότι από άλλες διαθέσιµες µαρτυρίες γίνεται λόγος για φυσική παρουσία του Διασορηνού στη Ρόδο και στην Τρίπολη του Λιβάνου το δεν σηµαίνει απαραίτητα, κατά την άποψή µας, ότι ο έλληνας λόγιος δεν βρισκόταν ήδη στην Κύπρο τη χρονιά εκείνη. Η αξιοθαύµαστη για τα δεδοµένα της εποχής κινητικότητα του Διασορηνού, όπως άλλωστε και του εξαδέλφου του, και η γειτνίαση των ανωτέρω τόπων καθιστά πιθανή τη συχνή µετάβασή του από το ένα µέρος στο άλλο για διαστήµατα που η αποσπασµατικότητα των πηγών δε βοηθά να εξακριβώσουµε Επιβεβαιώνεται και από µια ισχυρή αρχειακή πηγή η στενή σχέση Βασιλικού και Διασορηνού και η εκδοχή σύµφωνα µε την οποία η δράση τους σε Μολδαβία και Κύπρο ήταν µέρος ενός σχεδίου που είχαν εκπονήσει από κοινού οι δύο άνδρες κάποια χρόνια νωρίτερα, µε έντονες, πρώιµης µορφής εθνοκεντρικές αναφορές. 3. Προστίθεται ένα ακόµα τεκµήριο που επιβεβαιώνει αφενός τη ροδιακή καταγωγή του Διασορηνού, αφετέρου ότι χρηµάτισε µαθητής του Μιχαήλ Ερµοδώρου Ληστάρχου, στον οποίο όφειλε τη µεγάλη εγγραµµατοσύνη του, πιθανότατα δε ακόµα και τις ιατρικές του γνώσεις τις οποίες, σύµφωνα µε τον Graziani 21, αξιοποίησε µε το παραπάνω στην Κύπρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία περί µετάβασής του στην Ισπανία και συνάντησής του µε τον Βασιλικό σε αυτή τη χώρα δεν είναι ωστόσο σαφές αν αυτή η µετάβαση ταυτίζεται µε την περίοδο κατά την οποία ο Διασορηνός εµφανίζει ενδιαφέρουσα κωδικογραφική δραστηριότητα στην Ισπανία. 4. Δεν είναι σαφές επίσης αν η διδασκαλία του Διασορηνού γινόταν σε κάποια οργανωµένη σχολή, όπως γράφει ο Graziani 22, ή µε κάποιας αδιευκρίνιστης µορφής 18 Hill, Χριστοδουλίδου, 43 Hunger, Για µια συναφή υπόθεση βλ. Χριστοδουλίδου Legrand, Legrand, 220.

7 ελεύθερα µαθήµατα και κηρύγµατα. Οι φειδωλές αναφορές των βενετικών αρχείων, στις οποίες ωστόσο κυριαρχεί η χρήση του ρήµατος predicare, παραπέµπουν µάλλον στη φιγούρα ενός χαρισµατικού ρήτορα, ο οποίος συνάρπαζε µε τον τρόπο του µικρούς και µεγάλους, χωρίς τους όποιους περιορισµούς ενός σαφώς προσδιορισµένου χώρου ή θεσµού. 5. Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες των έντυπων πηγών για συµφωνία του Διασορηνού µε οµάδες stradioti στην Κύπρο τα ονόµατα των αρχηγών που δίνει στο υπόµνηµά του ο Λεονίνος Σέρβος συνιστούν νέα πληροφορία, χωρίς να αποκλείεται ο Λάσκαρης του Σέρβου να ταυτίζεται µε τον Μεγαδούκα που αναφέρει στη βιογραφία του ο Graziani Όπως ήδη τονίσαµε, συνιστά µεγάλο κενό στην αρχειακή έρευνα η απουσία (σε αντίθεση µε τις ταραχές που έλαβαν χώρα το 1566 µε αφορµή το ζήτηµα των δηµητριακών) 24 του ανακριτικού υλικού των βενετικών αρχών για την υπόθεση, το οποίο ο γενικός προβλεπτής Gian Matteo Bembo υπόσχεται ότι θα προσκοµίσει στη Βενετία. Δεν πρέπει να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόµενο αυτό το υλικό να µην έφτασε ποτέ στη µητρόπολη. 7. Δεν επιβεβαιώνεται από τις αρχειακές πηγές η πληροφορία του Graziani 25 περί πλήθους κατοίκων του νησιού που συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη διαµαρτυρία τους µετά την εκτέλεση του Διασορηνού αν όντως υπήρξε τέτοια κινητοποίηση, θεωρείται αρκετά πιθανό να υπήρξε σκόπιµη αποσιώπηση στο επίσηµο αρχειακό υλικό, όπως αφήνει να εννοηθεί (µιλώντας γενικά για την υπόθεση του Διασορηνού) ο Gilles Grivaud Χωρίς να µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα εξεύρεσης στο µέλλον περαιτέρω αρχειακού υλικού, το οποίο ενδεχοµένως λανθάνει σε κάποια φαινοµενικά άσχετη σειρά του Αρχείου της Βενετίας ή και σε κάποιον άλλο χώρο που για την ώρα δεν έχει ερευνηθεί, παραµένει βασικό ζητούµενο η ιχνηλάτηση, στο µέτρο που αυτό είναι δυνατό, των δρόµων µέσα από τους οποίους το επεισόδιο του Διασορηνού πέρασε µέσα στην ιστοριογραφική παράδοση των αµέσως επόµενων δεκαετιών και, ιδίως, µια απόπειρα περαιτέρω διερεύνησης της περίπτωσης του Antonio Maria Graziani 27 και των πηγών που εκείνος χρησιµοποίησε για να συγγράψει, αρκετά χρόνια µετά από τα γεγονότα, την εκτενέστερη µέχρι σήµερα αφήγηση για τον Διασορηνό. Σε κάθε περίπτωση, οι λιτές αλλά εύγλωττες αρχειακές ενδείξεις για την παρουσία του Διασορηνού στην Κύπρο είναι µια ακόµα απόδειξη για το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η µελέτη της προσωπικότητάς του. Έχοντας ζήσει µια ζωή µε περάσµατα από πολλά σηµεία της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, έχοντας επηρεάσει σε κάποιο βαθµό µε τη 23 Legrand, 228 Hill (σηµ. 1). 24 Το υλικό αυτό παρουσιάστηκε προφορικά σε ανακοίνωσή µας στο Δ Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο (Λευκωσία 2008) και θα αναλυθεί εκτενώς σε προσεχή µας δηµοσίευση. Για την υπόθεση βλ. επίσης Hill, 866 Arbel 1995, 528 Μπίρταχας, Legrand, Grivaud, Για αυτόν βλ. Marsili, passim, όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία. Μπορούµε να διατυπώσουµε την προκαταρκτική υπόθεση, χωρίς για την ώρα να έχουµε εντοπίσει κάποιο συγκεκριµένο τεκµήριο που να την υποστηρίζει, ότι η εξαιρετικά αναλυτική αναφορά του Graziani ενδέχεται να µην είναι άσχετη µε την παραµονή του στη Βενετία την περίοδο (Marsili, 802), όπου ενδέχεται να συνάντησε ανθρώπους που είχαν αµεσότερη γνώση για τα γεγονότα ή να συµβουλεύτηκε πρωτογενές υλικό που δεν έχει διασωθεί ή δεν έχει εντοπιστεί µέχρι σήµερα.

8 δράση του τόσο την πορεία των ελληνικών γραµµάτων όσο και τις ιστορικές εξελίξεις σε σχέση µε τον χώρο του υπό ξένη κατοχή Ελληνισµού, η πληθωρική και τόσο χαρακτηριστική για την εποχή του µορφή του πολυτάλαντου τυχοδιώκτη Διασορηνού είναι βέβαιο πως θα εξακολουθήσει να συναρπάζει και να θέτει δύσκολα ερευνητικά ερωτήµατα για πολλά χρόνια ακόµα. Βιβλιογραφία Αποστολόπουλος Αποστολόπουλος, Χρήστος: «Λεονίνος Σέρβος. Ένας πολυπράγµων Χανιώτης έµπορος του 16 ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη». Στο: Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης (επιµ.), Άνθη Χαρίτων. Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 1998: Μπίρταχας Μπουµπουλίδης Μπίρταχας, Στάθης: Κοινωνία, Πολιτισµός και Διακυβέρνηση στο Βενετικό Κράτος της Θάλασσας. Το παράδειγµα της Κύπρου. Θεσσαλονίκη: Βάνιας Μπουµπουλίδης, Φαίδων: Έλληνες Λόγιοι µετά την Άλωσιν. Α. Μιχαήλ-Ερµόδωρος Λήσταρχος. Αθήναι Παπαδόπουλλος Παπαδόπουλλος, Θεόδωρος: «Επίµετρο. Ιάκωβος Διασσορινός». Στο: Ιστορία της Κύπρου, εκδιδόµενη υπό την διεύθυνσιν Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Τόµος Δ, Μέρος Α. Λευκωσία: Ίδρυµα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 1995: Χριστοδουλίδου Arbel 1995 Arbel 2009 Dursteler Χριστοδουλίδου, Έλενα: Ιάκωβος Διασορηνός. Ένας πρώιµος Οραµατιστής της Ελληνικής Εθνεγερσίας. Λευκωσία Arbel, Benjamin: «Η Κύπρος υπό ενετική κυριαρχία». Στο: Ιστορία της Κύπρου, εκδιδόµενη υπό την διεύθυνσιν Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Τόµος Δ, Μέρος Α. Λευκωσία: Ίδρυµα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 1995: Arbel, Benjamin: Cyprus on the Eve of the Ottoman Conquest. Στο: Michalis N. Michael, Matthias Kappler, Eftihios Gavriel (eds.), Ottoman Cyprus. A Collection of Studies on History and Culture. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2009: Dursteler, Eric R.: Venetians in Constantinople. Nation, Identity and Coexistence in the Early Modern Mediterranean. Baltimore: The Johns Hopkins University Press Falangas Falangas, Andronikos: Jacques Diassorinos et Jacques Vassilikos (Despote Vodă) dans la vision de l historiographie grecque. Στο: Ĭnchinare lui Petre S. Năsturel la 80 de ani, Volum îngrijit de Ionel Căndea, Paul Cernovodeanu şi Gheorghe Lazăr. Brăila: Museul Brăilei Editura Istra 2003:

9 Grivaud Hill Hunger Hurmuzaki Lamansky Legrand Marsili Skoufari Grivaud, Gilles: Entrelacs chiprois: essai sur les lettres et la vie intellectuelle dans le royaume de Chypre, Nicosia: Moufflon Publications Hill, George (Sir): A History of Cyprus. Vol. III. Cambridge: Cambridge University Press Hunger, Herbert: Aus den letzten Lebensjahren des Jakob Diassorinos. Στο: Tome Commémoratif du Millénaire de la Bibliothèque Patriarcale d'alexandrie, Alexandrie 1953: Hurmuzaki, Eudoxiu: Documente privitóre la Istoria Românilor, Volumul VIII Bucuresci Lamansky, Vladimir: Secrets d Etat de Venise. Documents, extraits, notices et études servant à eclaircir las rapports de la Seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte Ottomane à la fin du XV e et au XVI e siècle. Saint-Pétersbourg Legrand, Émile (ed.): Deux Vies de Jacques Basilicos, Seigneur de Samos, Marquis de Paros, Comte Palatin et Prince de Moldavie, l une par Jean Sommer, l autre par A.-M. Graziani, suivie des pieces rares et inédites. Paris: J. Maisonneuve Marsili, Marcella: Graziani, Antonio Maria. Dizionario Biografico degli Italiani 58 (2002): Skoufari, Evangelia: Cipro Veneziana ( ). Istituzioni e culture nel regno della Serenissima. Roma: Viella 2011.

ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΙΟΝ Ι ΡΥΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ

ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΙΟΝ Ι ΡΥΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ» ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΙΟΝ Ι ΡΥΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΑΡ ΙΚΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 1. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 1.1. Τα µέρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ

Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ εισαγωγικά Η εργασία αυτή αφορά δυο δρόµους σε µια κεντρική συνοικία του δήµου Αθηναίων, τους δρόµους Σαρρή και Αριστοφάνους στην συνοικία του Ψυρή. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 130 της 25/05/1994 σ. 0001-0013 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Με διαταγή του ΓΕΣ µετατίθεστε σε Μονάδα της ΧΧVΙ ΤΘΤ.

Με διαταγή του ΓΕΣ µετατίθεστε σε Μονάδα της ΧΧVΙ ΤΘΤ. ΜΑΪΟΣ 2012 Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ µετατίθεστε σε Μονάδα της ΧΧVΙ ΤΘΤ. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και της οικογένειάς σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.:6515

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1. Οριοθέτηση Περιοχής Μελέτης και Ευρύτερης Περιοχής Με δεδοµένη την έκταση της λιγνιτικής εκµετάλλευσης κατά µήκος του λεγόµενου «ενεργειακού άξονα»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής Κεφάλαιο 5 5.1 Συµπεράσµατα του 1 ου Κεφαλαίου* Η Μεσόγειος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως περιοχή ευάλωτη στις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιµατικής µεταβολής. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15. ΜΠΑΣΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.4 : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα. της 26 ης Ιουνίου 2002. Άρθρο 1. ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο.

Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα. της 26 ης Ιουνίου 2002. Άρθρο 1. ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο. 1 Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα της 26 ης Ιουνίου 2002 Η Οµοσπονδιακή Βουλή ψήφισε τον ακόλουθο νόµο: Άρθρο 1 ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο Γενικές ιατάξεις 1 Πεδίο Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου

4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου 4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου Το γλωσσικό ζήτηµα υπήρξε ένα πρόσφορο πεδίο πάνω στο οποίο καλλιεργήθηκαν σοβαρές αντιπαραθέσεις ιδεών και συµπεριφορών σε κρίσιµες φάσεις της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Π' ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.14' συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να έχουµε δύναµη για τις προσπάθειές µας. Θα ήθελα ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Υπεύθυνος Μαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πολιτών στις εξ αποστάσεως καταναλωτικές συναλλαγές Εισήγηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στο Συνέδριο που διοργανώνει η Επιστηµονική Ένωση ικηγόρων «Θέµις» (5-6 Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΓΞ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 320/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος στην παιδική και νεανική λογοτεχνία (1982-2011)

Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος στην παιδική και νεανική λογοτεχνία (1982-2011) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος στην παιδική και νεανική λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Αιφνιδιαστική αλλαγή νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Επιµέλεια Κ.. Αϊβαλής Χ. Φ. Μπέλλας Α. A. Τορτοπίδης Στατιστική Ανάλυση Χ. Φ. Μπέλλας Γ. Παναγιωτίδης ISSN: 1108-5444

Επιστηµονική Επιµέλεια Κ.. Αϊβαλής Χ. Φ. Μπέλλας Α. A. Τορτοπίδης Στατιστική Ανάλυση Χ. Φ. Μπέλλας Γ. Παναγιωτίδης ISSN: 1108-5444 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2006 Μάιος 2007 Επιστηµονική Επιµέλεια Κ.. Αϊβαλής Χ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015 ΘΕΜΑ 7 ο : Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί που υπάρχουν στη Γη αποτελούν κοµµάτια ενός τεράστιου αλληλεξαρτώµενου ψηφιδωτού. Η βιοποικιλότηταείναι η έκφραση αυτής της ποικιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Σε όλο τον 18ο αλλά και στον 19ο αιώνα η εικόνα που υπήρχε διεθνώς για τη γυναίκα ήταν αυτή της αιθέριας ευαίσθητης ύπαρξης, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Είναι ο ηθικός προβληµατισµός αποτέλεσµα της φυσικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 1.3. Το ζωντανό δάσος 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

134 YΠATIA: H ΓYNAIKA ΠOY AΓAΠHΣE THN EΠIΣTHMH

134 YΠATIA: H ΓYNAIKA ΠOY AΓAΠHΣE THN EΠIΣTHMH H MEΓAΛH ΠYPA 133 Στη σάλα του σπιτιού, οι δύο μαθηματικοί δεν συζητούσαν πια για τα γεγονότα που προκαλούσαν αναταραχές στην Αυτοκρατορία, παρά επικεντρώνονταν όλο και περισσότερο σε επιστημονικά θέματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA*

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* (άρθρο 141 παρ. 2 ΚΠ ) Ο πληρεξούσιος ικηγόρος της κ., ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά το ζήτηµα της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τη σύντοµη παρουσίαση του φυσικού πλαισίου αναφοράς (Πίνδος - Αχελώος).

Τη σύντοµη παρουσίαση του φυσικού πλαισίου αναφοράς (Πίνδος - Αχελώος). 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο, µε τον οποίο η «άγρια ανάπτυξη» κυριολεκτικά εξαφανίζει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονοµιά αλλά και µεταβάλλει ριζικά τα δεδοµένα του χώρου. Τον

Διαβάστε περισσότερα

1. Υδρογραφικά ίκτυα - Λεκάνες Απορροής

1. Υδρογραφικά ίκτυα - Λεκάνες Απορροής 1. Υδρογραφικά ίκτυα - Λεκάνες Απορροής Εισαγωγή Το τρεχούµενο πάνω στην επιφάνεια της Γης νερό αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα διαµόρφωσης του επιφανειακού αναγλύφου. Έτσι όταν αυτό οργανώνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Μελίστα/12-2003

Αλεξάνδρα Μελίστα/12-2003 Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΑΧΤΥΛΙ ΙΩΝ: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ Σενάριο βασισµένο στην τριλογία του Τ.Ρ.Ρ. Τόλκιν (Tolkien) Σκηνοθεσία: Peter Jackson (2003) 3-4 συναντήσεις (6-8 ωρες συνολικά) Πριν από την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-14 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 Οι κτίστες - Δομικά υλικά - Χτίσιμο των γεφυριών - Λόγοι κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, προκαταρκτικής µελέτης τεχνικών, οριστικής γεωλογικής µελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Έργου 10 Μαϊου 2012 Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Επικαιροποιημένος Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Έργου 10 Μαϊου 2012 Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Ο Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Ευρωπαϊκών Πόρων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (στο εξής ΕΥ ), για την εξυπηρέτηση ζωτικού δηµοσίου συµφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ''

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτον. Το ταξίδι στην Κίνα θα φέρει καρπούς

Διαβάστε περισσότερα

κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής

κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής 4 η Συνδιάσκεψη κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής Αθήνα, 29-30 Μαρτίου Α. Απολογισμός από την 3 η συνδιάσκεψη Ο απολογισμός της δράσης μας είναι αξεχώριστος από τις πολιτικές εξελίξεις. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η δραματουργία της Ισπανίας και των ισπανόφωνων χωρών. της Λατινικής Αμερικής στην ελληνική σκηνή κατά την. πρώτη δεκαετία του 21 ου αιώνα

Η δραματουργία της Ισπανίας και των ισπανόφωνων χωρών. της Λατινικής Αμερικής στην ελληνική σκηνή κατά την. πρώτη δεκαετία του 21 ου αιώνα Μαριλένα Κοντογουλίδου Η δραματουργία της Ισπανίας και των ισπανόφωνων χωρών της Λατινικής Αμερικής στην ελληνική σκηνή κατά την πρώτη δεκαετία του 21 ου αιώνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών Σμήμα Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙ ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Αν θελήσει κανείς να αναδράµει ιστορικά στην προέλευση και τη δηµιουργία των γενών της ελληνικής (βυζαντινής) µουσικής, σίγουρα θα βρει την άκρη στον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ! 1 Αγαπητοί συµπατριώτες, φίλες και φίλοι, Οι εκλογές του Νοέµβρη, που συµπίπτουν µε το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21

Διαβάστε περισσότερα

Η επανέκθεση της Αιγυπτιακής Συλλογής

Η επανέκθεση της Αιγυπτιακής Συλλογής εθνικό αρχαιολογικό μουσείο ο κοσμοσ της αρχαίας αιγυπτου Η επανέκθεση της Αιγυπτιακής Συλλογής μα αξιοζήλευτη θέση παγκοσμίως, οφειλόμενη, κατά κύριο λόγο, στην ποιότητα και τη σπανιότητά τους. Η εμπλουτισμένη

Διαβάστε περισσότερα

3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές µέρος του εγγράφου της σύµβασης.

3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές µέρος του εγγράφου της σύµβασης. Ν.2251/1994 Προστασία του Καταναλωτή Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1.Η Πολιτεία µεριµνά για τα συµφέροντα των καταναλωτών. 2. Η Πολιτεία µεριµνά ιδίως για: α) την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, β)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ι. Γενικό μέρος. Άρθρο 1. Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ι. Γενικό μέρος. Άρθρο 1. Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικα. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟ ΡΟΜΙ ΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990).

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2000-2004) Χρίστος ούκας,σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αρετή- ήµητρα ούκα,msc Ανάπτυξης- Σχεδιασµού Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ο επαγγελµατικός ρόλος των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας: Απόψεις, ανάγκες, προσδοκίες.

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 23ο Αριθ.φύλλου 6237 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015. Με το δεξί ο Πρωτέας

Έτος 23ο Αριθ.φύλλου 6237 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015. Με το δεξί ο Πρωτέας ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 23ο Αριθ.φύλλου 6237 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 Νομός Γρεβενών Τρίτος νομός της χώρας με το χαμηλότερο Ένας στους τρεις Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2810 5 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.7/5/12390/928 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας».

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές ελέγχου και καταστολής δασικών πυρκαγιών Προετοιµαστείστε για την επιχείρηση καταστολής πυρκαγιών Θέστε υπό έλεγχο τις πυρκαγιές

Τεχνικές ελέγχου και καταστολής δασικών πυρκαγιών Προετοιµαστείστε για την επιχείρηση καταστολής πυρκαγιών Θέστε υπό έλεγχο τις πυρκαγιές Ενότητα EF2: Μέρος 1.1: Μέρος 1.2: Τεχνικές ελέγχου και καταστολής δασικών πυρκαγιών Προετοιµαστείστε για την επιχείρηση καταστολής πυρκαγιών Θέστε υπό έλεγχο τις πυρκαγιές Αυτή η ενότητα ασχολείται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Αθήνα, 2 Απριλίου Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÈÏÄÉÊÏ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ. Α.2. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ

ÌÅÈÏÄÉÊÏ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ. Α.2. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ Α.1. α. Αγροτική µεταρρύθµιση: Η βιοµηχανική επανάσταση άσκησε σοβαρές πιέσεις στον αγροτικό χώρο µε αποτέλεσµα την προοδευτική υποχώρηση της παραγωγικής και κοινωνικής κυριαρχίας του στον «δυτικό κόσµο».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Επέτειος 50 χρόνων Ο Σύνδεσμός μας άρχισε την πορεία του το 1961. Ήταν τότε που καταξιωμένοι χωριανοί μας διαπίστωσαν την ανάγκη να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΓΚΟΜΠΕΝ/ΑΒΡΙΤΣ/ΡΟΚΕΡ κ.α. Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η αποτυχία του κρατικού καπιταλισμού Μετάφραση Νίκος Β. Αλεξίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τίτλος: Η Ρωσική Επανάσταση Μετάφραση: Νίκος Β. Αλεξίου Στοιχειοθεσία: N.M.

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό, γιατί του πρόσφερε το δώρο της ποίησης, αναγνωρίζοντας µάλιστα την ιδιαίτερη αξία που αυτή έχει στη ζωή του ( δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Η πρώτη στάση/συµπεριφορά που επισηµαίνει ο συγγραφέας του πρώτου κειµένου παρουσιάζει τις νεότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 16 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Οριοθέτηση ιευθέτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Επανοµή, 9-12-2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 210 /νση :Πλατεία Ι.Μεταξά- Επανοµή Τ.Κ. 57500,Επανοµή Θεσ/νίκης Τηλ.:2392045371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2010 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Μάιος 2010 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού http://ec.europa.eu/culture/index_en. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Μάιος 2010 Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολλά «πρόσωπα» της ελληνικής πόλης

Τα πολλά «πρόσωπα» της ελληνικής πόλης Τα πολλά «πρόσωπα» της ελληνικής πόλης Κωνσταντίνος Σερράος 1. Εισαγωγική τοποθέτηση Η ελληνική πόλη επηρεάσθηκε στην πρόσφατη εξελικτική πορεία της, κατά τον τελευταίο αιώνα, από µια πληθώρα ενδογενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ο πρωτόφαντος πόλεµος µε τα φαντάσµατα, και οι ουτοπίες του Ο 2Οός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 12. ...αλλάζει. τον τόπο µας

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 12. ...αλλάζει. τον τόπο µας ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 12 ΘΕΜΑ: Η κατασκευή του φράγµατος και της λίµνης Ιλαρίωνα......αλλάζει τον τόπο µας ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαµε

Διαβάστε περισσότερα

Το Κεκρυμμένο και το Ορατό: Σιωπηρές Γλώσσες και Μορφές Αντίληψης. Σάσσα Τσέϊτοου www.phoenixrising.org.gr phoenix@phoenixrising.org.

Το Κεκρυμμένο και το Ορατό: Σιωπηρές Γλώσσες και Μορφές Αντίληψης. Σάσσα Τσέϊτοου www.phoenixrising.org.gr phoenix@phoenixrising.org. Το Κεκρυμμένο και το Ορατό: Σιωπηρές Γλώσσες και Μορφές Αντίληψης Σάσσα Τσέϊτοου www.phoenixrising.org.gr phoenix@phoenixrising.org.gr Η ομιλία αυτή παρουσιάστηκε στο Μέγαρο του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Κος ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ:(Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης ΥΠ.ΟΙ.Ο.) Ευχαριστούµε που ήρθατε στη σηµερινή ενηµερωτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Portfolio Γλωσσικής Αγωγής αλλόγλωσσων µαθητών: για µια παιδαγωγική της αξιολόγησης. Μαρία Καπετανίδου, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. 1.

Portfolio Γλωσσικής Αγωγής αλλόγλωσσων µαθητών: για µια παιδαγωγική της αξιολόγησης. Μαρία Καπετανίδου, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. 1. Portfolio Γλωσσικής Αγωγής αλλόγλωσσων µαθητών: για µια παιδαγωγική της αξιολόγησης. Μαρία Καπετανίδου, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. 1. Εισαγωγή Η µετανάστευση, στις σύγχρονες κοινωνίες, εξακολουθεί να αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τις ταινίες µυθοπλασίας

Λίγα λόγια για τις ταινίες µυθοπλασίας Λίγα λόγια για τις ταινίες µυθοπλασίας Ο ιστορικός-κριτικός κινηµ/φου Ιάσων Τριανταφυλλίδης θα προλογίσει τις δύο πρώτες χρονολογικά ταινίες του αφιερώµατος, που αποτελούν και τις πρώτες ερµηνείες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα