27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση."

Transcript

1 Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή πάθηση του αναπνευστικού συστήματος στη διάρκεια της κύησης, με το ποσοστό εμφάνισης να κυμαίνεται μεταξύ 3-8%. Η πορεία της νόσου στις εγκυμονούσες γυναίκες ποικίλει, με το 35% να παρουσιάζει επιδείνωση και το 28% ύφεση. Αντίθετα, στο 33% των ασθενών δεν καταγράφονται αξιοσημείωτες μεταβολές ως προς τη βαρύτητα των αναπνευστικών εκδηλώσεων κατά την κύηση. Η σοβαρότητα του βρογχικού άσθματος προ της σύλληψης ενδεχομένως να καθορίζει την ένταση της νόσου στη μετέπειτα περίοδο. Είναι πιο ασφαλές η έγκυος να λαμβάνει την αγωγή της, παρά να έχει εξάρσεις και συμπτώματα άσθματος. Το ήπιο ή καλά ελεγχόμενο άσθμα, σχετίζεται με εξαίρετη έκβαση της κύησης, ενώ η σοβαρή μορφή άσθματος ή το μη ελεγχόμενο άσθμα, σχετίζεται με επιπλοκές (Πίνακας 1): Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση. Αυξημένη πιθανότητα πρόωρου τοκετού Αυξημένη ανάγκη για καισαρική τομή Προεκλαμψία Ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης (IUGR) Άλλες περιγεννητικές επιπλοκές Μητρική νοσηρότητα και θνησιμότητα ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η διάγνωση του άσθματος στην κύηση γίνεται όπως και εκτός κύησης. Το άσθμα έχει χαρακτηριστικά συμπτώματα (συριγμός, βήχας, δύσπνοια), κυμαινόμενη βαρύτητα και επιδείνωση τη νύχτα, καθώς και ερεθίσματα που πυροδοτούν τις κρίσεις (αλλεργιογόνα, άσκηση, λοιμώξεις). Ο συριγμός στην ακρόαση των πνευμόνων υποστηρίζει τη διάγνωση, αλλά η απουσία του δεν την εξαιρεί. Η απόφραξη των αεραγωγών τεκμηριώνεται με τη σπιρομέτρηση, όπου διαπιστώνεται αύξηση του FEV 1 (Ταχέως Εκπνεόμενος Όγκος Αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο). H διαφορική διάγνωση στην κύηση περιλαμβάνει τη δύσπνοια της κύησης, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, χρόνιο βήχα και βρογχίτιδα. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Οι βασικοί στόχοι της θεραπείας του άσθματος στην κύηση είναι η πρόληψη των οξέων κρίσεων και η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αναπνευστικής λειτουργίας, προκειμένου να αποφεύγεται η υποξία της εγκύου και κατά συνέπεια του εμβρύου. Η ιδανική αντιμετώπιση του άσθματος στη διάρκεια της κύησης περιλαμβάνει την αντικειμενική παρακολούθηση της αναπνευστικής λειτουργίας, την αποφυγή ή τον έλεγχο των ερεθισμάτων που ενδέχεται να πυροδοτήσουν μια ασθματική κρίση, την εκπαίδευση - ενημέρωση των εγκύων και την εξατομίκευση της φαρμακευτικής θεραπείας για την επίτευξη φυσιολογικής αναπνευστικής λειτουργίας. Gaia Maternity Hospital - Athens Medical Center 2013 Σελίδα 108

2 Οι αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας και την ενδεικνυόμενη φαρμακευτική αγωγή θα δίνονται από πνευμονολόγους. Σε αυτά τα πλαίσια, χρήσιμη είναι η επανεκτίμηση των γυναικών σε μηνιαία βάση, ιδιαίτερα όσων βρίσκονται υπό θεραπεία. Οι ασθματικές έγκυες πρέπει να διακόπτουν το κάπνισμα και να αποφεύγουν παράγοντες που σχετίζονται με επιβάρυνση της νόσου (π.χ. σκόνη, περιβαλλοντικοί παράγοντες κ.α.) Η έναρξη ανοσοθεραπείας στη διάρκεια της κύησης θα πρέπει να αποφεύγεται. Η συνέχισή της, όμως, είναι αποδεκτή σε ασθενείς που ήδη τη λαμβάνουν και ωφελούνται, αρκεί να μην εμφανίζουν συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες και να χρησιμοποιούν δόσεις συντήρησης. Σε υποψία βακτηριακών λοιμώξεων που απαιτούν νοσηλεία, η κεφουροξίμη (tb Zinadol, Inj Zetagal, Inj Zinacef ) αποτελεί το αντιβιοτικό εκλογής. Η ερυθρομυκίνη (Erythrocin ) πρέπει να προστίθεται σε υποψία λοίμωξης με Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae ή Legionella. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Στον Πίνακα 2 αναφέρεται η ταξινόμηση της βαρύτητας του άσθματος σε έγκυες που δεν λαμβάνουν αγωγή, αλλά και ανάλογα με το βαθμό του ελέγχου της νόσου σε εκείνες που λαμβάνουν: Πίνακας 2: Ταξινόμηση της βαρύτητας του άσθματος και του ελέγχου της νόσου σε έγκυες ασθενείς. Βαρύτητα Συχνότητα Νυχτερινή Περιορισμός FEV 1 ή (Έλεγχος) συμπτωμάτων αφύπνιση δραστηριότητας PEFR Διαλείπον < 2 μέρες < 2 φορές (Καλά ελεγχόμενο) την εβδομάδα το μήνα Κανένας > 80 % πιο εμμένον (Μέτρια ελεγχόμενο) > 2 μέρες την εβδομάδα, αλλά όχι καθημερινά > 2 φορές το μήνα Μικρός > 80 % Μέτριο εμμένον Καθημερινά > 1 φορά την (Μέτρια ελεγχόμενο) εβδομάδα Σοβαρό εμμένον Σε όλη τη διάρκεια > 4 φορές την (Φτωχά ελεγχόμενο) της ημέρας εβδομάδα Μερικός % Έντονος < 60 % FEV 1: Ταχέως Εκπνεόμενος Όγκος Αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο. PEFR: Mέγιστο εκπνευστικό ποσοστό ροής. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Τα φάρμακα για το άσθμα γενικώς ταξινομούνται σε φάρμακα μακροπρόθεσμου ελέγχου της νόσου και σε φάρμακα άμεσης χρήσης (rescue therapy). Τα πρώτα χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των κρίσεων και περιλαμβάνουν τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, τους μακράς δράσης β-αγωνιστές, και την θεοφυλλίνη. Τα δεύτερα, κυρίως εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή βραχείας Gaia Maternity Hospital - Athens Medical Center 2013 Σελίδα 109

3 ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ δράσης, χρησιμοποιούνται για την άμεση ανακούφιση από τα συμπτώματα του άσθματος. Τα κορτικοστεροειδή από το στόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως rescue therapy σε ασθματικές εξάρσεις, ή ως χρόνια θεραπεία σε σοβαρής μορφής νόσο. Αναλυτικά, οι κατηγορίες των φαρμακευτικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του άσθματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 3: Πίνακας 3: Κατηγορίες βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων και τα κυριότερα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στην κύηση. Κατηγορία Σκεύασμα Εμπορική ονομασία Εισπνεόμενοι β 2 -αγωνιστές βραχείας δράσης ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ Aerolin Εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ Pulmicort Εισπνεόμενοι β 2 -αγωνιστές μακράς δράσης ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ Serevent Παράγωγα ξανθίνης ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ Theodur Ανταγωνιστές υποδοχέων των λευκοτριενίων ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΣΤΗ Singulair ΖΑΦΙΡΛΟΥΚΑΣΤΗ Κορτικοστεροειδή από το στόμα ΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ Prezolon Στον Πίνακα 4 συνοψίζεται η χρόνια φαρμακευτική θεραπεία του άσθματος ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου: Πίνακας 4: Χρόνια φαρμακευτική θεραπεία άσθματος στην κύηση. Βαρύτητα Διαλείπον πιο εμμένον Μέτριο εμμένον Σοβαρό εμμένον Θεραπεία Εισπνεόμενοι β 2 -αγωνιστές βραχείας δράσης όταν απαιτείται Χαμηλή δόση εισπνεόμενων γλυκοκορτικοειδών Θεοφυλλίνη Μέση δόση εισπνεόμενων γλυκοκορτικοειδών Μέση δόση εισπνεόμενων γλυκοκορτικοειδών + ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ Χαμηλή δόση εισπνεόμενων γλυκοκορτικοειδών +ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ Υψηλή δόση εισπνεόμενων γλυκοκορτικοειδών + ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ Αν απαιτείται, προσθήκη πρεδνιζόνης Η χορήγηση μοντελουκάστης ή ζαφιρλουκάστης (Zafirlukast ) ως μονοθεραπεία ή συμπληρωματικά στα εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή είναι εναλλακτική επιλογή στο ήπιο και μέτριο εμμένον άσθμα, ιδιαίτερα σε ασθενείς που εμφάνισαν καλή ανταπόκριση προ της κύησης. Gaia Maternity Hospital - Athens Medical Center 2013 Σελίδα 110

4 Πίνακας 5: Φαρμακευτική αντιμετώπιση ασθματικής κρίσης στην κύηση*,, 1. Χορήγηση εισπνεόμενων β 2 -αγωνιστών Μέχρι 3 δόσεις στα πρώτα λεπτά Κάθε 1-2 ώρες στη συνέχεια μέχρι επαρκούς ανταπόκρισης 2. Χορήγηση ιπρατροπίου (Atrovent ) 3. Ενδοφλέβια χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης (Solu-medrol ) - (άμεσα αν οι ασθενείς λάμβαναν κορτικοστεροειδή στο παρελθόν ή εμφάνισαν μειωμένη ανταπόκριση στην 1 η ώρα της θεραπείας) 1mg/kg κάθε 6-8 ώρες Τροποποίηση της δόσης επί κλινικής βελτίωσης 4. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης θειϊκού μαγνησίου 5. Επί μη ανταπόκρισης, να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποδόριας χορήγησης 0.25 mg τερβουταλίνης (Dracanyl ) - (αν διατίθεται στην αγορά) * Χορήγηση Ο 2 (3-4 L/min με ρινική κάνουλα), με στόχο pο 2 > 70 mmhg ή/και SΟ 2 > 95%. Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών με ρυθμό τουλάχιστον 100 ml/h. Τα υγρά να περιέχουν γλυκόζη, αν οι ασθενείς δεν είναι υπεργλυκαιμικές. Οι ασθενείς να τοποθετούνται σε καθιστή θέση. Εντατική παρακολούθηση της κατάστασης του εμβρύου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ασθματική κρίση στη διάρκεια του τοκετού χορηγούμε 100 mg Υδροκορτιζόνης (Solu-Cortef ) ενδοφλέβια με την έναρξη του τοκετού και ανά 8ωρο τις πρώτες 24 ώρες. Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια του τοκετού, έχουν την ιδιότητα να επιδεινώνουν το άσθμα. Οι β-αναστολείς, η προσταγλανδίνη F 2α και η εργονοβίνη (Mitrotan ) μπορούν να προκαλέσουν βρογχόσπασμο. Το θειικό μαγνήσιο δρα ως βρογχοδιασταλτικό, ενώ η ινδομεθακίνη (Reumacid ) μπορεί να πυροδοτήσει βρογχόσπασμο σε ασθενείς με υπερευαισθησία στο σαλικυλικό οξύ. Ως εκ τούτου: Η ωκυτοκίνη αποτελεί το φάρμακο εκλογής για την πρόκληση τοκετού ή τον έλεγχο αιμορραγίας μετά τον τοκετό. Η χορήγηση προσταγλανδίνης F 2α για διακοπή κύησης, πρόκληση τοκετού ή αντιμετώπιση ατονίας της μήτρας πρέπει να αποφεύγεται. Αντίθετα προτιμώνται οι προσταγλανδίνες Ε 1 και Ε 2. Η χορήγηση μορφίνης ή πεθιδίνης για αναλγησία στον τοκετό πρέπει να αποφεύγεται. Η επισκληρίδιος αναλγησία πρέπει να προτιμάται (αναφέρεται ποσοστό 2% βρογχόσπασμου). Gaia Maternity Hospital - Athens Medical Center 2013 Σελίδα 111

5 ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Είναι ασφαλέστερο για τις εγκύους με άσθμα να αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή, παρά να έχουν συμπτώματα και εξάρσεις της νόσου. Η κλινική αξιολόγηση του άσθματος περιλαμβάνει υποκειμενικές εκτιμήσεις και τις αντικειμενικές λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων. Ο στόχος της θεραπείας του άσθματος στην κύηση είναι η αποφυγή της υποξίας της εγκύου και κατά συνέπεια του εμβρύου. Η θεραπευτική προσέγγιση αυξάνει τον αριθμό και τη δόση των φαρμάκων ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου. Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ - Pulmicort ) είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής για το επίμονο άσθμα στη διάρκεια της κύησης. Οι εισπνεόμενοι β 2 αγωνιστές βραχείας δράσης (ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ - Aerolin ) είναι η συνιστώμενη θεραπεία για τα οξέα συμπτώματα στη διάρκεια της κύησης. Η αναγνώριση και η αποφυγή των ερεθισμάτων που μπορούν να πυροδοτήσουν κρίσεις άσθματος, συντελούν στην καλή κατάσταση της μητέρας, και μειώνουν την ανάγκη χορήγησης φαρμάκων. Η χρήση πρεδνιδόνης, θεοφυλλίνης, αντιισταμινικών, εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, β2- αγωνιστών και αναστολέων υποδοχέων λευκοτριενίων, δεν αντενδείκνυται στη διάρκεια του θηλασμού. Δεδομένου ότι η πνευμονική λειτουργία και η βαρύτητα της νόσου αλλάζουν στη διάρκεια της κύησης, η τακτική εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας είναι ενδεδειγμένη. Gaia Maternity Hospital - Athens Medical Center 2013 Σελίδα 112

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι /ΧΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο 5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 1: Συστήνεται να γίνεται σπιρομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aridol, κόνις για εισπνοή (σκληρό καψάκιο) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 καψάκιο περιέχει 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pulmoton κόνις για εισπνοή σε δόσεις 100/6mcg, 200/6mcg, 400/12 mcg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚA

Διαβάστε περισσότερα

11. Συστάσεις για τη διαχείριση του άσθματος

11. Συστάσεις για τη διαχείριση του άσθματος 11. Συστάσεις για τη διαχείριση του άσθματος Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Σύσταση 1: Για την κλινική διάγνωση του άσθματος συστήνεται προσεκτική κλινική εκτίμηση διαλειπόντων ή σταθερών συμπτωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV).

Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV). β αναστολείς Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV). Βαθμός τεκμηρίωσης: IV Βαθμός σύστασης: A Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Ανασκόπηση Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 1, MD, Αλέξης Παπαδόπουλος 1, MD, MSc, Κωνσταντίνος Κωστίκας

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Δρ Αντώνης Παπαγιάννης MD, MRCP(UK), DipPallMed, FCCP Πνευμονολόγος Περιεχόμενο Σύντομη ανασκόπηση της νόσου μέσα από τις τελευταίες διεθνείς οδηγίες GOLD 2011 Να θυμάστε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALENGA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALENGA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALENGA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Kάθε δόση (ψεκασμός) περιέχει 250mcg Fluticasone propionate

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Το PULMIHAL ενδείκνυται σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα και σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Το PULMIHAL ενδείκνυται σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα και σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ Η βουδεσονίδη είναι γλυκοκορτικοστεροειδές με ισχυρή τοπική αντιφλεγμονώδη δράση. Έχει δείξει αντιαναφυλακτική και αντιφλεγμονώδη δράση σε μελέτες πρόκλησης επί πειραματόζωων και ασθενών που

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 30: Συστήνεται η διερεύνηση για αλλεργική ρινίτιδα στους ασθενείς με άσθμα.

Σύσταση 30: Συστήνεται η διερεύνηση για αλλεργική ρινίτιδα στους ασθενείς με άσθμα. Αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα Σύσταση 30: Συστήνεται η διερεύνηση για αλλεργική ρινίτιδα στους ασθενείς με άσθμα. Βαθμός τεκμηρίωσης: III-3 Βαθμός σύστασης: A Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της GINA

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά προβλήματα

Σοβαρό άσθμα: Διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά προβλήματα Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Σοβαρό άσθμα: Διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά προβλήματα Ελένη Γ. Τζωρτζάκη 1, Alberto Papi 2, Νικόλαος Μ. Σιαφάκας 1 1 Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Flixotide Nebules. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση (φύσιγγα) περιέχει 0.5mg ή 2mg προπιονικής φλουτικαζόνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχικό Άσθμα. Ελευθέριος Ζέρβας, Πέτρος Μπακάκος. Διάγνωση του βρογχικού άσθματος

Βρογχικό Άσθμα. Ελευθέριος Ζέρβας, Πέτρος Μπακάκος. Διάγνωση του βρογχικού άσθματος Βρογχικό Άσθμα Ελευθέριος Ζέρβας, Πέτρος Μπακάκος Διάγνωση του βρογχικού άσθματος Η διάγνωση του άσθματος βασίζεται στο ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις λειτουργικές δοκιμασίες του αναπνευστικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORMAXA 12μg/δόση, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα σκληρό καψάκιο (μετρούμενη δόση)

Διαβάστε περισσότερα

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους.

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους. Βρογχικό Άσθμα Το άσθμα είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια κυτταρική φλεγμονή των αεραγωγών και βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Έτσι προκαλείται μια μεταβλητή απόφραξη των αεροφόρων οδών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AEROLIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Σαλβουταμόλη (ως θειϊκό άλας) 2.5mg/2.5ml & 5mg/2.5ml 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ. AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

32. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

32. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ Α. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι και ΙΙ (ΣΔ Ι, ΙΙ) Η διαχείριση αυτών των κυήσεων απαιτεί τη συνεργασία ομάδας ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Η σοβαρότητα του ΣΔ εκτιμάται με βάση την κατάταξη κατά White.

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική αντιμετώπιση του πρόωρου τοκετού

Φαρμακευτική αντιμετώπιση του πρόωρου τοκετού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 7, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 25-44, 2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Φαρμακευτική αντιμετώπιση του πρόωρου τοκετού Θανασάς Ιωάννης, Κούκουρα Ουρανία, Κουμαντάκης Γεώργιος, Σηφάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Aridol, κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια Mανιτόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Aridol, κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια Mανιτόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Aridol, κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια Mανιτόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμμανουήλ Ε. Σαλαμαλέκης Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονικός Διευθυντής ΓΑΙΑ ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ Τι είναι ο πρόωρος τοκετός; Πως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική Εκτίμηση. Προετοιμασία για Αναισθησία και Εγχείρηση. Προνάρκωση.

Προεγχειρητική Εκτίμηση. Προετοιμασία για Αναισθησία και Εγχείρηση. Προνάρκωση. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 57 Προεγχειρητική Εκτίμηση. Προετοιμασία για Αναισθησία και Εγχείρηση. Προνάρκωση. ΑΘΗΝΑ ΖΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΝ ΙΚΑ Επειδή η μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Η1Ν1 ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα,

Διαβάστε περισσότερα