Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης. Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης. Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008"

Transcript

1 Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008

2 Π. ΠΕΖΑΡΟΣ Διευθυντής Αγροτικής Πολιτικής ΥΠΑΑΤ

3 AGROTICA 2008 Ημερίδα Π.Α.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. Για τον Ρόλο των Λιπασμάτων στο πλαίσιο της Νέας Γεωργικής Εκμετάλλευσης Θεσσαλονίκη, Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008 Παρουσίαση: «Ο Έλεγχος Υγείας (Health Check) της νέας Κ.Α.Π. και Μελλοντικές Εξελίξεις Επιπτώσεις στην Ελληνική Γεωργία» Παύλος Δ. Πέζαρος, Διευθυντής Αγροτικής Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

4 Κύριες ρυθμίσεις της νέας ΚΑΠ (Καν. 1782/2003) Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση υπό μορφή ατομικών δικαιωμάτων πληρωμής (ανά εκτάριο) Ιστορικό / Περιφερειακό Μοντέλο Εθνικό Απόθεμα Δικαιωμάτων Εξαιρέσεις από την πλήρη αποσύνδεση Επιλογές τωνκρατώνμελών: Μερική Αποσύνδεση Ειδικά Δικαιώματα Κτηνοτρόφων Ειδικά καθεστώτα Ποιοτικό παρακράτημα (Άρθρο 69) Υποχρεώσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης - Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών Διαφοροποίηση: Μεταφορά πόρων από τον Α στον Β πυλώνα

5 Μεταρρύθμιση Οπωροκηπευτικών (Ι) Νωπά προϊόντα Οργανώσεις Παραγωγών Άμεση κατάργηση καθεστώτος κοινοτικής απόσυρσης και εξαγωγικών ενισχύσεων Επιχειρησιακά Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από FEAGA κατά 50% (ή 60% σε περιπτώσεις χαμηλής οργάνωσης) Διεύρυνση των καλυπτόμενων προϊόντων. Καλύπτονται υπό όρους και παραγωγοί μη-μέλη στην περιοχή της Ο.Π. Δυνατότητα απευθείας πωλήσεων των μελών μέχρι ένα % της παραγωγής τους. Διαχείριση κρίσεων, ως εργαλείο των Ε.Π. Μέχρι το 1/3 των συνολικών επιχειρησιακών πόρων μπορούν να καλύπτουν (μεταξύ άλλων) και αποσύρσεις, με 50% συγχρηματοδότηση ή 100% για δωρεάν διανομή

6 Μεταρρύθμιση Οπωροκηπευτικών (ΙΙ) Μεταποιημένα Μετατροπή (μετά το ) όλων των σημερινών ενισχύσεων σε Άμεσες στρεμματικές Ενισχύσεις και αποδέσμευση από την παραγωγή με τη μορφή Ατομικών Δικαιωμάτων. Δυνατότητα του Κ-Μ να επιλέξει μερική σύνδεση μεταβατικά: Βιομηχανική τομάτα, μέχρι 50% της ενίσχυσης, έως Δενδρώδεις καλλιέργειες και σταφίδες, μέχρι 100% (έως ) και μέχρι 75% (έως ) Η θέσπιση των Ατομικών Δικαιωμάτων θα γίνει από το Κ-Μ (ποσά αναφοράς, περίοδοι αναφοράς, αριθμός επιλέξιμων εκταρίων, ανάλογα με το προϊόν) Το καθεστώς της ΕΑΕ επεκτείνεται για να καλύψει : πατάτες, αρωματικά φυτά για μαγειρική Η Ελλάδα επέλεξε την εφαρμογή μερικής σύνδεσης στο μεταβατικό στάδιο: Βιομηχανική Τομάτα: Σύνδεση 30% της ενίσχυσης επί 5ετία Εσπεριδοειδή: Σύνδεση 60% της ενίσχυσης επί 3τία

7 Ιστορικό Περιφερειακό Μοντέλο Ιστορικό μοντέλο: Η αξία των δικαιωμάτων ανά παραγωγό προσδιορίζεται βάσει του ποσού αναφοράς που αντιστοιχεί κατά την περίοδο βάσης ( ), σε κάθε παραγωγό. Περιφερειακό μοντέλο: Ηαξίατωνδικαιωμάτωνπροκύπτει απότοσύνολο(ή μέρος) της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης και το σύνολο της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης (ΧΓΕ) που αντιστοιχεί σε μία περιφέρεια Πρακτικά αυτό σημαίνει: Όλα τα ha της περιφέρειας δικαιούνται το ίδιο ποσό ενίσχυσης (flat rate payment) Όλοι οι παραγωγοί της περιφέρειας είναι δικαιούχοι της αποδεσμευμένης ενίσχυσης ανεξάρτητα από τι παρήγαγαν την περίοδο αναφοράς Συνεπάγεται ανακατανομή των «ιστορικών» ενισχύσεων μεταξύ των παραγωγών Η Ελλάδα επέλεξε την εφαρμογή του ιστορικού μοντέλου

8 Ποιοτικό Παρακράτημα (Ι) Άρθρο 69 του Καν. 1782/03: Το ΚΜ μπορεί να παρακρατεί έως και 10% του Εθνικού Ανωτάτου Ορίου που αντιστοιχεί σε κάθε τομέα προϊόντος, προκειμένου να χορηγεί πρόσθετες ενισχύσεις στον τομέα, για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που αποσκοπούν: Στη βελτίωση ποιότητας ή/και βελτίωση εμπορίας προϊόντων του τομέα Στην προστασία ή βελτίωση του περιβάλλοντος

9 Ποιοτικό Παρακράτημα (ΙΙ) Αποφάσεις για την Ελλάδα Αροτραίες καλλιέργειες: 10% (υπέρ ποικιλιών σκληρού (και μαλακού από 2008) σιταριού και υβριδίων αραβοσίτου μη γενετικά τροποποιημένων και με ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου ανά εκτάριο) ΦΕΚ 1583 Τομέας Βοείου κρέατος: 10% (υπέρ εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγής, με τουλάχιστον 15 μοσχάρια που παράγουν σφάγια ποιοτικής κατηγορίας R+3 της κλίμακας SEUROP) ΦΕΚ Β1606/ Τομέας Αιγοπροβάτων: 5% (υπέρ εκμεταλλεύσεων με βελτιωμένες φυλές ζώων που παράγουν & παραδίδουν ποιοτικό γάλα) ΦΕΚ Β1613/ Ελαιόλαδο: 4% (υπέρ παραγωγών βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, καλλιεργειών ολοκληρωμένης διαχείρισης και ελιών ΠΟΠ), [+2% για προγράμματα των οργανώσεων φορέων] ΦΕΚ Β152/ Καπνός: 2% (υπέρ των παραγωγών που κάνουν χρήση πιστοποιημένου σπόρου και παραδίδουν καπνόφυλλα βάσει συμβολαίων με μεταποιητικές επιχειρήσεις) Ζαχαρότευτλα: 10% (υπέρ των παραγωγών που υπογράφουν συμβόλαια καλλιέργειας και παράδοσης στην Ε.Β.Ζ. μέχρι την 1/5 και εντάσσονται σε 9 συγκεκριμένα προγράμματα της ΕΒΖ

10 Πρότυπα Πολλαπλής Συμμόρφωσης Για την πλήρη χορήγηση της ενιαίας ενίσχυσης και των λοιπών Α.Ε., ο παραγωγός υποχρεούται να τηρεί συγκεκριμένα κανονιστικά πρότυπα και να εξασφαλίζει την καλή διαχείριση των γαιών Κανονιστικά Πρότυπα: Περιλαμβάνονται 18 (από τις 38 που προτάθηκαν αρχικά) Οδηγίες & Κανονισμοί από την υφιστάμενη νομολογία, που αφορούν περιβάλλον, ασφάλεια τροφίμων, υγεία και καλή διαβίωση των ζώων (Παρ/μα ΙΙΙ του Καν. 1782/2003) Καλή διαχείριση γαιών: Λαμβάνοντας υπόψη 17 πρότυπα διαχείρισης γαιών (Παρ/μα IV του Καν. 1782/2003) τα ΚΜ υποχρεούνται να θεσπίσουν πλαίσιο «καλών γεωργικών συνθηκών» (ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους) που αφορούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης και ισχύουν τόσο για τις χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις όσο και μη χρησιμοποιούμενες. Κυρώσεις: Επιβάλλονται ανάλογα με την σοβαρότητα και την έκταση του παραπτώματος (3% - 100% του συνόλου των ενισχύσεων) Αποτελέσματα των ελέγχων συνδέονται με το ΟΣΔΕ (IACS).

11 Διαφοροποίηση Μεταφορά πόρων εντός του Γεωργικού Ταμείου Οι Άμεσες Ενισχύσεις μειώνονται ανά εκμετάλλευση κατά ένα ποσοστό σταδιακά, από 3% (2005) έως 5% (2007 κι εφεξής). Οι παρακρατήσεις επιστρέφονται (franchise) μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ενισχύσεις (5% Χ = 250 ) Οι εξοικονομούμενοι πόροι διατίθενται για πρόσθετα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης (Β πυλώνας): Το 80% τουλάχιστον των εξοικονομούμενων πόρων επιστρέφει στο ΚΜ Το υπόλοιπο 20% ανακατανέμεται μεταξύ των ΚΜ, βάσει κριτηρίων συνοχής (δείκτες γεωργικής έκτασης, ΑΕΠ & απασχόλησης) Απόφαση Κορυφής (Δεκ. 2005): Δυνατότητα του Κ-Μ να εφαρμόσει (εθελοντικά) διαφοροποίηση, μέχρι 20% των Άμεσων Ενισχύσεων Απόφαση Συμβουλίου (Μαρ. 2007): Ισχύει μόνο για UK και Port

12 «Έλεγχος Υγείας» (Health Check) Πράσινη Βίβλος: Έκθεση της Επιτροπής (21/11/2007), αν και κατά πόσο «όλα βαίνουν καλώς» μέχρι το 2013 (εντός των δημοσιονομικών ορίων) Τίθενται υπό συζήτηση θέματα για το μέλλον της ΚΑΠ: Διαφοροποίηση: Προτεινόμενη σταδιακή αύξηση από 5% σε 13% (2013) Ολική έναντι μερικής αποδέσμευσης: Κατάργηση των δυνατοτήτων επιλογής (τουλάχιστον στα αροτραία) Περιφερειοποίηση της ΕΑΕ: Επανεξέταση του ιστορικού μοντέλου έναντι του περιφερειακού ή συνδυασμού των δύο Θέσπιση κατωφλίου στις Α.E. ανά εκμετάλλευση με προοδευτική μείωση από και πάνω => εξοικονομήσεις, ως «εθνικοί φάκελοι» εντός του ίδιου Κ-Μ, υπέρ εξειδικευμένων δράσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση: Απλοποίηση αλλά και ενίσχυση ελέγχων / αύξηση υποχρεώσεων Κατάργηση όλων των μηχανισμών παρέμβασης (γαλακτοκομικά σιτηρά,) & ελέγχου προσφοράς (set-aside, λινάρι, άμυλο, ζωοτροφές) Ποσοστώσεις Γάλακτος: Σχεδόν βέβαιη η (σταδιακή?) κατάργησή τους μετά το 2014/15.

13 Νέες Προτεραιότητες για την ΚΑΠ Διασύνδεση στόχων και μηχανισμών της ΚΑΠ με συνθήκες κλιματικής αλλαγής Αειφορική διαχείριση εδάφους Προστασία από διάβρωση, απώλεια βιοποικιλότητας, υφαλμύρωση, ερημοποίηση κλπ. Διαχείριση υδάτινων πόρων Ασφάλιση παραγωγής προς αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Ενεργειακή πολιτική Νέα ισορροπία μεταξύ συμβατικών & ενεργειακών καλλιεργειών Ανάπτυξη ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο Στοχευμένες πολιτικές προς κάλυψη συγκεκριμένων ομάδων ή περιοχών (π.χ. εκτεταμένη χρήση προγραμμάτων υπέρ των μειονεκτικών περιοχών)

14 Θεσμικές & Πολιτικές Διαστάσεις (Ι) Μερικά Συμπεράσματα Απλοποίηση ΚΑΠ: ΜιαενιαίαΚ.Ο.Α. αντικαθιστά τις υφιστάμενες 21 Μήνυμα για το μέλλον: Η στήριξη κατά προϊόν αποτελεί παρελθόν. Στο εξής η στήριξη παρέχεται σε αγρότες και αγροτικές περιοχές Εντατικοποίηση των ελέγχων Ανάγκη αναβάθμισης της διοικητικής μηχανής Ενίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης της ΚΑΠ Παραγωγικές μέθοδοι φιλικότερες προς το περιβάλλον Αναβάθμιση γεωτεχνικού επαγγέλματος (μέσω συστήματος γεωργικών συμβουλών) Κίνδυνοι εγκατάλειψης λόγω αποσύνδεσης Εξισορροπητικές τάσεις στην αγορά γεωργικής γης Τάσεις μείωσης του μέσου κόστους αναλώσιμων εισροών (?)

15 Θεσμικές & Πολιτικές Διαστάσεις (ΙΙ) Μερικά Συμπεράσματα Οριστικοποιείται η στροφή, από την ποσότητα στην ποιότητα παραγωγής Η αγορά προσδιορίζει τη μορφή αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Αποτελέσματα δεσμεύσεις Γύρου Doha? Σίγουρα περισσότερες εισαγωγές Ευκαιρίες αγορών για τα κοινοτικά προϊόντα? Νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές Περικοπές χρηματοδότησης? Ενδεχόμενο γενίκευσης της συγχρηματοδότησης (όπως στον Β πυλώνα). Προς σταδιακή επανεθνικοποίηση της στήριξης? Συγχώνευση των δύο Γεωργικών Ταμείων? Ανάγκη Εθνικής Στρατηγικής για μια γεωργία χωρίς επιδοτήσεις στο (όχι και πολύ) απώτερο μέλλον

16 Δρ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ Διευθυντής ΙΧΤΕΛ

17 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18 Περίγραμμα ομιλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ (τάσεις γεωργικής παραγωγής, καλλιεργούμενες εκτάσεις, χρησιμοποιούμενα λιπάσματα κ.λπ.) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (γενετικοί, περιβαλλοντικοί, καλλιεργητικές πρακτικές κ.λπ.) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (γενετικοί, ρόλος θρεπτικών, είδος και ποσότητα λιπασμάτων κ.λπ.). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ρόλος λιπασμάτων, μέθοδοι εκτίμησης αναγκών σε λιπάσματα, συσχέτιση ποσότητας ποιότητας λιπασμάτων) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Συνεχίζει να αυξάνει 6.5 δις το 2006 Ρυθμός αύξησης 2.1% το 1970, 1.2% το εκ. προστίθενται κάθε χρόνο ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Ο μισός περίπου πληθυσμός (49%) συγκεντρώνεται σε πόλεις Η αστικοποίηση αρχικά ήταν μεγαλύτερη στις ανεπτυγμένες χώρες τώρα στις αναπτυσσόμενες ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21 ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μειώνεται 2.7% το 2006 (καιρός, χρήση σιτηρών για παραγωγή ενέργειας Μείωση από 318 το 2005 σε 305 kg/άτομο το 2006 Σόγια: Αύξηση 4.4% από το 2004 Αποθέματα μειώνονται-17% μέχρι το 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Μέγιστη τιμή το 1981 : 732 εκ. ha Έκτοτε μειώνεται, ιδιαίτερα η καλλιεργούμενη έκταση ανά άτομο (από 0.23 το 1950 σε 0.07 ha/άτομο το Μπορούμε πλέον να μιλάμε για νέα γεωργική εποχή, στην οποία ζητείται η αύξηση της παραγωγής με σταθερή ή μειούμενη καλλιεργούμενη έκταση Παρόμοιες τάσεις στην αρδευόμενη έκταση (277 εκ. ha συνολικά, ha/άτομοτοέτος 2003) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ World Grain Harvested Area World Grain Harvested Area Per Person, with Projections to , ,200 Million Hectares Per Capita (hectares) 0,150 0, , Compiled by Worldwatch Institute 0, Compiled by Worldwatch Institute Μείωση επέκτασης λόγω έλλειψης νερού και αλάτωσης εδαφών Μείωση 7% από το 1978 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

24 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ Grain Production and Consumption in the European Community, Grain Consumption in U.S. and China Million tons Million metric tons Compiled by Worldwatch Institute Compiled by Worldwatch Institute Production Consumption US China ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ World Grain Carryover Stocks, World Grain Carryover Stocks, as Days of Consumption, Million metric tons Days of Consumption Compiled by Worldwatch Institute Compiled by Worldwatch Institute ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2050 Norman E. Borlaug American Society of Agronomy 2007 Annual Meeting, New Orleans, November 4, 2007 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

27 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 2000: 141 εκ. τόνοι συνολική, 20 kg/άτομο Κίνα, Ινδία συνεχής αύξηση Χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης δραματική πτώση ΗΠΑ σταθεροποίηση ΕΕ μείωση περίπου 2% το 2000 λόγω περιορισμών για την προστασία της ποιότητας των νερών ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

28 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Εξέλιξη κατανάλωσης λιπασμάτων συνολική (εκ. τόν.) και ανά άτομο (kg) Ποσότητα Έτος Συνολική, εκ. τον. Ανά άτομο, kg ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

30 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΕ-25 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

31 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Πολλές φορές νομοθετικά μέτρα που καθορίζονται από μη σχετικούς με ζητήματα ανάπτυξης των φυτών και των αποδόσεών τους. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: Αλλαγή κατεύθυνσης έρευνας (π.χ. έρευνα για θέματα υπολειμματικού Ν). Αντικίνητρα στην έρευνα και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα (π.χ. η αυστηρότητα στους ελέγχους για την αποδοχή και εγγραφή νέων φυτοφαρμάκων μείωσε το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων φυτοφαρμάκων). Λιπάσματα Ν, Ρ (η νομοθεσία για τα επιτρεπόμενα όρια των στοιχείων αυτών στα νερά μειώνει τις εφαρμοζόμενες ποσότητες λιπασμάτων με επιπτώσεις στη μείωση των αποδόσεων). ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

32 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Συνέχιση αύξησης ανθρώπινου πληθυσμού Μείωση φυτικής παραγωγής και αποθεμάτων Σταθεροποίηση καλλιεργούμενων εκτάσεων, μείωση καλλιεργούμενης έκτασης ανά άτομο Σταθεροποίηση αρδευόμενης έκτασης, μείωση αρδευόμενης έκτασης ανά άτομο Αύξηση κατανάλωσης τροφίμων Αύξηση ποσοτήτων λιπασμάτων διεθνώς Μείωση χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων σε ΕΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

33 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γενετικοί Περιβαλλοντικοί (κλίμα-βροχόπτωση, Θα, ηλιακή ακτινοβολία, έδαφος) Καλλιεργητικές πρακτικές Λιπάσματα Άρδευση Φυτοφάρμακα μηχανοποίηση ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

34 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Διάκριση φυτών με βάση τα γενετικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά Νόμος ελαχίστου Εξίσωση Mittscherlich Θρέψη φυτών ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

35 Διάκριση φυτών με βάση τα γενετικά χαρακτηριστικά Τα φυτά των οποίων η πρώτη ένωση C στη φωτοσύνθεση αποτελείται από τέσσερα άτομα C ονομάζονται C4, ενώ τα φυτά των οποίων η πρώτη ένωση C στη φωτοσύνθεση αποτελείται από τρία άτομα C ονομάζονται C3. Τα C4 φυτά έχουν (καλαμπόκι, σόργο, κεχρί, ζαχαροκάλαμο) έχουν χαμηλή ταχύτητα φωτο-αναπνοής αναπνοή κατά την ημέρα) και μεγαλύτερη ικανότητα να αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια ιδιαίτερα στις ημέρες με υψηλή ένταση φωτός, Τα C3 φυτά (σόγια, τα δημητριακά, μηδική, κριθάρι, φασόλια, τριφύλλι, βαμβάκι, φεστούκα, κενάφ, λούπινα, βρώμη, πατάτες, ρύζι, ζαχαρότευτλα, ηλίανθος, καπνός, σιτάρι) έχουν χαμηλή ταχύτητα αφομοίωσης. Η καθαρή ταχύτητα αφομοίωσης των φυτών C4 είναι κατά πολύ υψηλότερη των φυτών C3. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

36 Νόμος ελαχίστου του Liebig η μέγιστη απόδοση καθορίζεται από τον παράγοντα με τη χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

37 Εξίσωση Mitscherlich Νόμος μειωμένης αύξησης αποδόσεων dy/dx = k (A-y), y=απόδοση, x=παράγοντας αύξησης, Α = μέγιστη απόδοση και k=σταθερά ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

38 Πραγματική κατάσταση ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

39 Πιθανές εξηγήσεις Στα σιτηρά η μεγάλη ποσότητα Ν μπορεί να προκαλέσει πλάγιασμα των φυτών ή αύξηση της ευαισθησίας σε μυκητολογικές ασθένειες. Επί πλέον η υπερβολική δόση Ν οδηγεί σε παραγωγή μεγάλης ποσότητας διαλυτών αμινοξέων που όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη λόγω μη επάρκειας των λοιπών θρεπτικών στοιχείων. Σε περίπτωση υπερβολικών ποσοτήτων Κ, αυτή μπορεί να προκαλέσει μείωση της απορρόφησης και τροφοπενίες άλλων κατιόντων όπως Mg και εξ αυτού μείωση των αποδόσεων. Η περίσσεια Ρ μπορεί να προκαλέσει μείωση της απορρόφησης μετάλλων και ιδιαίτερα Zn και εξ αυτού επίσης μείωση της απόδοσης. Επί πλέον εφαρμογή μεγάλων ποσοτήτων λιπάσματος πριν τη σπορά μπορεί να προκαλέσει αύξηση της αγωγιμότητας και μείωση της βλάστημη των σπόρων ιδίως όταν το Ν είναι σε αμμωνιακή μορφή. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

40 ΡΟΛΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

41 ΡΟΛΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ (STEWART ET AL, 2005) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

42 ΡΟΛΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ (STEWART ET AL, 2005) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

43 ΡΟΛΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ (STEWART ET AL, 2005) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

44 ΡΟΛΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (STEWART ET AL, 2005)

45 ΡΟΛΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τα λιπάσματα συμβάλλουν στην αύξηση των αποδόσεων σε ποσοστό 30-50% (STEWART ET AL, 2005) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

46 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γενετικοί Είδος και ποσότητα των λιπασμάτων ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

47 Είδος και ποσότητα λιπασμάτων Κονδυλώδεις καλλιέργειες το Ν: θετική αλλά και αρνητική επίδραση του Ν στην καλλιέργεια των σακχαροτεύτλων. Είναι απαραίτητο στα αρχικά στάδια ανάπτυξης για την εξασφάλιση ικανοποιητικής απόδοσης. Υπερβολική όμως προσθήκη Ν ή εφαρμογή του σε στάδια μεταγενέστερα μειώνουν την περιεκτικότητα των τεύτλων σε σάκχαρα αυξάνοντας την περιεκτικότητα σε αμινο-ενώσεις διότι διατηρούν τα αποηθκευτικά όργανα σε ανώριμη κατάσταση. ΟΡ: βελτιώνει την ποιότητα του σακχάρου. το Κ : -ενισχύει την αφομοίωση του CO 2 και τη μεταφορά των υδατανθράκων από τα φύλλα και στους βολβούς της πατάτας ιδίως όταν δίνεται με τη μορφή K 2 SO 4. -αυξάνει την περιεκτικότητα σε σάκχαρο, και μειώνει τις διαλυτές αμινο-ενώσεις, οι οποίες παρεμποδίζουν την κρυσταλλοποίηση του σακχάρου κατά το ραφινάρισμα με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης. -επιδρά σημαντικά στη μείωση του μαυρίσματος των κομμένων βολβών λόγω του ότι ευνοεί την παραγωγή κιτρικού οξέος το οποίο παρεμποδίζει το σχηματισμό συμπλόκων Fe και χλωρογενικού οξέος, σταοποίαοφείλεταιτομαύρισματωνβολβών. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

48 Είδος και ποσότητα λιπασμάτων Σιτηρά (περιεκτικότητα σε γλουτένη γλουτελίνη συνεκτικότητα ζύμης χαρακτηριστικά ψησίματος) το Ν: -προσθήκη Ν στο στάδιο της άνθησης βελτιώνει σημαντικάταποιοτικάχαρακτηριστικάτων αλεύρων σίτου, ενώ η καθυστερημένη εφαρμογή Ν αυξάνει με την περιεκτικότητα σε ολική πρωτεΐνη, αλλά μειώνει τη θρεπτική αξία των σιτηρών (δεν ισχύει για το ρύζι στο οποίο η καθυστερημένη προσθήκη Ν αυξάνει την περιεκτικότητα σε γλουτελίνη, με σημαντικές ποσότητες λυσίνης). -αύξηση των αζωτούχων λιπασμάτων αυξάνουν την απόδοση σιτηρών αρχικά απότομα, αλλά στη συνέχεια η απόδοση δημιουργεί ένα plateau. H συγκέντρωση όμως του Ν στους καρπούς, επομένως και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη αυξάνονταν γραμμικά με την αύξηση της ποσότητας του λιπάσματος. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

49 Είδος και ποσότητα λιπασμάτων Οπωροκηπευτικά Το Ν: Η ποιότητα των λαχανικών καθορίζεται από την περιεκτικότητα σε νιτρικά, βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία Κ, Mg και ιχνοστοιχεία. Η συγκέντρωση των νιτρικών στα λαχανικά εξαρτάται από τη αζωτούχο θρέψη, η οποίαοφείλεται σε δύο πηγές τα λιπάσματα (ανόργανα και οργανικά) και την μικροβιακή δραστηριότητα μέσω της οποίας το Ν οξειδώνεται σε νιτρικό ανιόν. Το Ν σε μεγάλες ποσότητες μειώνει την περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Μπορεί να προκαλέσει έλλειψη Ca στους καρπούς ( bitter pit, blossom end rot. Η αζωτούχος λίπανση μειώνει την περιεκτικότητα των ολικών διαλυτών στερεών και το επίπεδο του Ρ στα μήλα. Aυξάνει την οξύτητα μειώνει το πάχος της επιδερμίδας κατά την συγκομιδή και μετά την αποθήκευση καθώς και το βάρος των καρπών κατά την αποθήκευση λόγω αύξησης της έντασης τηςαναπνοήςτωνκαρπών. Mειώνει την απορρόφηση του Ca και γενικά την ποιότητα των καρπών. Μεγαλύτερη είναι η αρνητική επίδραση όταν το Ν δίνεται με αμμωνιακή μορφή σε σύγκριση με τη νιτρική. Το νιτρικό Ν αυξάνει τη συσσώρευση Ca στα ώριμα φύλλα, ενώ το αμμωνιακό Ν οδηγεί το Ca στα νεαρά φύλλα. Γενικά η εφαρμογή μεγάλων ποσοτήτων Ν μειώνει την ποιότητα των μήλων, αυξάνει την ανομοιομορφία του μεγέθους των καρπών, προκαλεί οψίμιση, μείωση της μετασυλλεκτικής διατηρησιμότητας, και προκαλεί πολλές φυσιολογικές ανωμαλίες. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

50 Είδος και ποσότητα λιπασμάτων Οπωροκηπευτικά ο P: παίζει θετικό ρόλο και σχετίζεται με την αύξηση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας των καρπών στις χαμηλές θερμοκρασίες της μετασυλλεκτικής διατήρησης. Έλλειψη Ρ προκαλεί μικρού μεγέθους και χαμηλής ποιότητας φρούτα, χαμηλής μετασυλλεκτικής διατηρησιμότητας και επιτείνει την τροφοπενία Ca. Τα στοιχεία Κ, Ca, Β: ότι το Κ αυξάνει την περιεκτικότητα σε βιταμίνη C(τομάτα, καρότα). Περίσσεια Κ μπορεί να προκαλέσει έλλειψη Ca Η ποιότητα των φρούτων εξαρτάται εκτός από την περιεκτικότητα σε οργανικές ενώσεις και από άλλα χαρακτηριστικά όπως μέγεθος φρούτων, χρώμα, σχήμα, άρωμα και γεύση. Αυτές οι ιδιότητες επηρεάζονται σημαντικά από τις τροφοπενίες θρεπτικών. Σε περιπτώσεις χαμηλών λόγων Ν/Ca και K/Ca στη τομάτα προκαλείται ασθένεια με την ονομασία green back που οδηγεί σε καθυστέρηση της ωρίμασης και απώλεια της καλής γεύσης. Αυτή η ασθένεια θεραπεύεται με προσθήκη Κ. Το Mg και το K μπορούν επίσης να προκαλέσουν φυσιολογικές ανωμαλίες στη μετασυλλεκτική διατήρηση δεδομένου ότι και τα δυό δρουν συνεργιστικά μεταξύ τους και ανταγωνιστικά προς το Ca. Είναι γνωστό ότι φυτά με bitter pit έχουν μεγάλο λόγο K/Ca. Το Β αντίθετα συμβάλλει στην μετρίαση των προβλημάτων αυτών δεδομένου ότι υποβοηθεί την απορρόφηση του Ca. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

51 Τo στοιχείo Κ K- K+ K- K+ K+ K- K- ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. K+ AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

52 Είδος και ποσότητα λιπασμάτων Ελαιούχα φυτά στις καλλιέργειες αυτές η αζωτούχος λίπανση αυξάνει την απόδοση, αλλά μειώνει την περιεκτικότητα σε έλαια. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

53 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα λιπάσματα Αυξάνουν την απόδοση και είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των αποδόσεων σε επίπεδα που ικανοποιούν τις ανάγκες του ανθρώπου. Επηρεάζουν την ποιότητα θετικά και αρνητικά (εάν δεν λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φυτική παραγωγή). Πρέπει να παρέχονται ύστερα από εξέταση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη φυτική παραγωγή. Εφαρμογή και ανάπτυξη νέων μεθόδων εκτίμησης ποσότητας και ποιότητας λιπασμάτων. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παραλλακτικότητας των εδαφών με διαφοροποιημένη εφαρμογή λιπασμάτων. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ. AGROTICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεωπόνος, Ειδικός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

55 Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; Γιώργος Μιχαλόπουλος

56 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Μια νέα «ποιότητα» για τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα; Η Ελληνική Γεωργία και τα Προίόντα της - Σκοποί και Σκοπιμότητες - Ανεκμετάλλευτες Δυνατότητες - Αναξιοποίητο Δυναμικό - Ελλειμμα Πληροφόρησης - Εμπειρισμός Αν ίσως την κατευθύναμε; Φροντίδες και Υπηρεσίες, προς... Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας

57 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Μια νέα «ποιότητα» για τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα; Οργανωμένη Γεωργία Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας To AGRO 2-1 και η... παραγωγή του - Πολύ «Οργανική Ουσία» - χωρίς χρυσό αυγό!

58 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Μια νέα «ποιότητα» για τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα; Οργανωμένη Γεωργία Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας Tα AGRO 2-1 / AGRO 2-2 Δημιούργησαν καθεστώς - Υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα - Καταγραφών μετρήσιμων μεγεθών

59 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Μια νέα «ποιότητα» για τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα; Οργανωμένη Γεωργία Οι Ψαλίδες Ελεγχος από Αλυσίδες (σχεδόν ανεπηρέαστο από τον παραγωγό) Τιμή Καταναλωτή Πώληση Ποιότητα «Προϊόντος» Αυξημένη Διακινδύνευση = Διασφάλιση από Παραγωγό Τιμή Πώλησης Ποιότητας Προσφοράς Ελεγχος από Παραγωγό Εκτός Ελέγχου Παραγωγού Κόστος Παραγωγής Κόστος Εισροών Παραγωγή

60 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Μια νέα «ποιότητα» για τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα; Οργανωμένη Γεωργία Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας AGRO 2-1 ΣΚΟΠΟΙ - 1. Μείωση Κόστους Παραγωγής - 2. Βελτίωση Αναγνωρίσιμης Ποιότητας

61 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Μια νέα «ποιότητα» για τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα; Η Οργανωμένη Γεωργία είναι πλέον δυνατή Βελτίωση Αναγνωρίσιμης Ποιότητας AGRO 2-1 = Περιβαλλοντική Διαχείριση ΤΥΠΠ = Προδιαγραφή Προϊόντος (?) AGRO 2-2 = Ορθή Πρακτική (υποβοήθηση για ΤΥΠΠ)

62 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Μια νέα «ποιότητα» για τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα; Το AGRO 2-1 και το (Χρυσό αυγό;) ΤΥΠΠ = Βελτίωση Αναγνωρίσιμης Ποιότητας Βιολογικά Προϊόντα = Αναγνωρίσιμη Ποιότητα ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ = Αναγνωρίσιμη Ποιότητα ΤΥΠΠ = Ποιότητα προς πολυ-αναγνώριση Προϊόντα EUREPGAP κλπ = Μη Αναγνωρίσιμη Ποιότητα Προϊόντα Συμβατικής Γεωργίας = Ανεπαρκής Ποιότητα

63 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; Βελτίωση Αναγνωρίσιμης Ποιότητας Γεωργικά Προϊόντα ΤΥΠΠ Προδιαγραφή ΦΠΠ κάτω από το όριο ανίχνευσης Προδιαγραφές Ποιότητας με υπεροχή > 50% Ελάχιστη Συγκριτική Επιβάρυνση Περιβάλλοντος

64 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; Γεωργικά Προϊόντα Αναγνωρίσιμης Ποιότητας ΤΥΠΠ = Αντικειμενικά Κριτήρια 1.Περιθώρια Ασφαλείας για τον Αγοραστή, και Διατροφικό Περιβάλλον του Καταναλωτή Μετρήσιμα! Οχι ιδεοληψίες 1.1 ΦΠΠ κάτω από το όριο ανίχνευσης...π.χ. <10 ppb* *Σύστημα BELOQ της ΡοδαξΑγρο

65 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; Γεωργικά Προϊόντα ΤΥΠΠ = Αντικειμενικά Κριτήρια 1. Περιθώρια Ασφαλείας για τον Αγοραστή Μετρήσιμα! 1.2. Προδιαγραφές Ποιότητας με υπεροχή π.χ. > 50% Παράδειγμα από το extra παρθένο ελαιόλαδο ΝΗΛΕΑ 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Οξύτητα 2. Χοληστερόλη 3. Στιγμαστερόλη 4.Κ270 Ορια Κανονισμού

66 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; Λίπανση κατά την άσοδη χρονιά (αριθμός αγροτεμαχίων) ναι όχι σύνολο άσοδων

67 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; 638 ελαιώνες Λίπανση στην ελιά το 2007 (αριθμός αγροτεμαχίων) με παραγωγή άσοδα έγινε λίπανση δεν έγινε λίπανση

68 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; Γεωργικά Προϊόντα ΤΥΠΠ = Αντικειμενικά Κριτήρια 2. Δείκτης Περιβαλλοντικής Επίδοσης* Μετρήσιμος! Αριστη (Optimized) Χρήση Εισροών Ρυπογόνων (χημικά, ενέργεια) Από μη ανεξάντλητες πηγές (νερό, καύσιμα) *Σύστημα EMS της ΡοδαξΑγρο

69 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; Γεωργικά Προϊόντα ΤΥΠΠ = Αντικειμενικά Κριτήρια 2. Δείκτης Περιβαλλοντικής Επίδοσης* Μετρήσιμος! Η γεωργία του παρονομαστή : Περιβαλλοντική Επιβάρυνση... Ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος * Σύστημα EMS της ΡοδαξΑγρο

70 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; Κι λά Αζώτου ανά λί τρο παραγόμενου λαδι ού (παραγωγή / αριθμός αγροτεμαχίων) ,01-0,1 0,1-0,5 0,5-1 >1

71 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; 228 Κιλά Φωσφόρου ανά λίτρο παραγόμενου λαδιού (παραγωγή / αριθμός αγροτεμαχίων) ,01-0,05 0,05-0,1 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-1 >1

72 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; 278 Κιλά Καλίου ανά λίτρο παραγόμενου λαδιού (παραγωγή / αριθμός αγροτεμαχίων) ,01-0,1 0,1-0,3 0,3-0,5 >0,5

73 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; Γεωργικά Προϊόντα ΤΥΠΠ = Αντικειμενικά Κριτήρια 2. Δείκτης Περιβαλλοντικής Επίδοσης Π.χ. ανά λίτρο λάδι*: 1,1 1,6 g ΦΠΠ Πόσο μπορούν να μειωθούν? Πλεονεκτούν τα προϊόντα μας? Πως το λέμε στον καταναλωτή? 176 g λιπασμάτων (83 / 51 /39 / 1) 248 lit νερού 48 ml πετρελαίου (xxxx CO2) 3,6 KWh (1,04 ng CO2) 638 ελαιώνες, τον λάδι 1706 στρέμματα, δένδρα *Σύστημα EMS της ΡοδαξΑγρο

74 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; Γεωργικά Προϊόντα ΤΥΠΠ = Αντικειμενικά Κριτήρια 2. Δείκτης Περιβαλλοντικής Επίδοσης Η άριστη χρήση των εισροών δεν γίνεται με εμπειρισμό, Αλλά... με Υπηρεσίες του Επιβλέποντα αλλά και ειδικών εμπειρογνωμόνων, π.χ. για τις Καλλιεργητικές Φροντίδες, τη Λίπανση, τη Φυτοπροστασία κλπ.

75 «Τρόφιμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας» Είναι εφικτή μια νέα «ποιότητα» γεωργικών προϊόντων; Γεωργικά Προϊόντα ΤΥΠΠ = Αντικειμενικά Κριτήρια 2. Δείκτης Περιβαλλοντικής Επίδοσης Π.χ. ανά λίτρο λάδι*: 0,7 ώρες εργασίας παραγωγού 0,5 ώρες αμειβόμενης εργασίας 0,07 ώρες τεχνικών υπηρεσιών 0,01 ώρες εμπειρογνωμόνων Η (τοπική) δουλειά κάνει καλό στο περιβάλλον! *Σύστημα EMS της ΡοδαξΑγρο

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Το περίπτερο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Agrotica 2012 Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Βραβεύτηκε το περίπτερό του με το Ειδικό Βραβείο Διοργανωτή Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για το ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ.

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ & ΞΥ ΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ PROARES: «Προώθηση δυνατοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΟΔΗΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΕΑΣ Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα