«Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD. ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD. ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ»"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ» Χριστόδουλος (Παναγιώτης) Καραθανάσης ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κα Σοφία Βενέτη ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη για την κτήση του βασικού πτυχίου

2 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καραθανάσης Χριστόδουλος (Παναγιώτης) ΑΕΜ: 4432 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κ ε φ ά λ α ι ο 1ο - Ε ι σ α γ ω γ ή Κ ε φ ά λ α ι ο 2 ο - Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή α ν α σ κ ό π η σ η Α νασκόπη ση Θ εω ρίας Grid Computing Cloud Cmputing Σύγκριση των δύο τεχνολογιών (Cloud-Grid Computing) Είδη υπηρεσιών Cloud Computing Εμπειρική έρ ευ να Cloud Computing: Μελέτη και αξιολόγηση προσφερόμενων υπηρεσιών και υποδομών Δίκτυα για Grid & Cloud computing Παραδείγματα εφαρμογής της τεχνολογίας του νέφους στο σύγχρονο επιχειρηματικό και διοικητικό κυβερνοχώρο Η υπηρεσία TAXISnet Η Ε.Δ.Ε.Τ συνεργάζεται με τη Δ.Ε.Η Ανανεώσιμες Α.Ε για την ανάπτυξη πράσινων ηλεκτρονικών υποδομών Ε ννοιολογικ ό πλαίσιο της έρ ευ να ς Κ ε φ ά λ α ι ο 3 - Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α Περιγραφή του δείγματος Σύνθεση του δείγματος Μέθοδος συλλογής στοιχείων Ερωτήματα Έρευνας Κ ε φ ά λ α ι ο 4 - Π α ρ ο υ σ ί α σ η Ε υ ρ η μ ά τ ω ν Έ ρ ε υ ν α ς Πως εφαρμόζεται το Cloud Computing στις επιχειρήσεις Κόστος υιοθέτησης

3 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καραθανάσης Χριστόδουλος (Παναγιώτης) ΑΕΜ: Κόστος από την σκοπιά του καταναλωτή Κόστος από την σκοπιά του παρόχου Οφέλη Οφέλη εν μέσω οικονο μικής κρίσης Μειονεκτήματα Επιχειρήσεις - Μέτρηση μεταβλητών Amazon.com Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Google Google App Energie EMC Microsoft Azure Services Platform Microsoft Windows Azure Microsoft SQL υπηρεσίες NET Services Live Services Windows Live Exchange Online SharePoint Services Microsoft Dynamics CRM NetApp Salesforce.com Force.com Visualforce IBM Yahoo! Research TAXISnet OTE Business Cloud Awapai.com Η καινοτομία που λέγεται Flexweb ΑM D Κ ε φ ά λ α ι ο 5 - Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α Κ ε φ ά λ α ι ο 6 - Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α

4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον η τεχνολογία και η τεχνογνωσία αποκτούν συνεχώς και μεγαλύτερο προβάδισμα ως παράγοντες του ανταγωνισμού. Τα πληροφοριακά συστήματα, πλέον, δεν κατατάσσονται απλά στις δεδομένες προδιαγραφές των επιχειρήσεων, αλλά οι σύγχρονες επιχειρήσεις διατηρούν τμήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με την εξέλιξη των τεχνολογιών, σχετικών με το αντικείμενό τους, με στόχο την αξιοποίηση πιο προσαρμόσιμων, πιο εξειδικευμένων και πιο ανταγωνιστικών τεχνολογιών. Η εξέλιξη στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων έχει οδηγήσει/βοηθήσει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων (e-businesses, virtual businesses, παγκόσμιες εταιρείες). Η τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα έχουν εξελιχθεί από σημαντικό εργαλείο σε μέσο εξασφάλισης βιώσιμου συγκριτικού πλεονεκτήματος. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών ολοένα και αυξάνονται. Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων παρέχει παραδοσιακές και καινοτόμες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Οι καταναλωτές έχουν πλέον εξοικειωθεί στη χρήση των υπηρεσιών αυτών και σε ορισμένες περιπτώσεις τις θεωρούν και δεδομένες. Η πρώτη γενιά των ατόμων που έχουν μεγαλώσει χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως τα blogs, τα wikis και τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter) εισέρχονται τώρα στο εργατικό και το καταναλωτικό δυναμικό. Συνηθισμένοι στη νοοτροπία της ελεύθερης ανταλλαγής πληροφοριών, αυτοί οι πρωτεφαρμοστές της ψηφιακής εποχής θα είναι ανελαστικοί με τους κανόνες των παραδοσιακών υπολογιστικών συστημάτων των επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές, μέσω της χρήσης κάποιων από των προαναφερθεισών υπηρεσιών (blogs, wikis, facebook, twitter) οι οποίες επιτρέπουν καλύτερη συνεργασία και αξιοποίηση υπολογιστικών πόρων, έχουν μπει στη λογική χρήσης του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing). Το Υπολογιστικό Νέφος αναφέρεται στις εφαρμογές που παραδίδονται ως υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, από υπολογιστικά μηχανήματα και λογισμικό που βρίσκονται εγκατεστημένα σε ένα κέντρο πληροφοριών που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. 3

5 Υπολογιστικό Νέφος (Cloud computing), σημαίνει μεγάλα κέντρα δεδομένων, τα οποία προσφέρουν οικονομίες κλίμακας, φθηνότερη υπολογιστική ισχύ και κυρίως, την ευελιξία να πληρώνει κανείς μόνο για ό,τι χρησιμοποιεί. Όπως για το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν χρειάζεται να σου ανήκει η γεννήτρια, χρησιμοποιείς την πρίζα και πληρώνεις μόνο όσο χρειάζεσαι. Δεδομένο, πλέον, είναι ότι τόσο χρήστες όσο και οι πάροχοι των υπηρεσιών έχουν έτσι τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα πράγματα με λιγότερο κόστος αγοράς/επένδυσης. Αυτό σημαίνει για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ότι έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε εξοπλισμό. Συμπεραίνουμε, πως ενώ ο παράγοντας κόστος ήταν πάντα σημαντικός στο επιχειρηματικό περιβάλλον, σήμερα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εν τω μέσω της οικονομικής κρίσης καθώς αποδυναμώνει τα φράγματα εισόδου σε αγορές.(el.science.wikia.com) Εντούτοις, η μεταφορά εφαρμογών και δεδομένων στο cloud και ιδιαίτερα αυτών για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, όπως το TAXISnet με τα απόρρητα φορολογικά στοιχεία όλων των πολιτών είναι αμφιλεγόμενη καθώς οι μεν (κρατικός φορέας) υποστηρίζουν ότι το περιβάλλον είναι επισφαλές, οι δε (πολίτες) ότι συμβαίνει το αντίθετο, καθώς τα εμπιστευόμαστε σε επαγγελματίες. Σίγουρα, έχουν πολλά ακόμα να δημιουργηθούν για το cloud computing, αρκεί να αρχίσουμε να κατανοούμε την έννοια. (Καραδήμας. Δ, 2012) Στη συγκεκριμένη μελέτη έγινε προσπάθεια να κατανοηθεί η λειτουργία του Cloud Computing και έπειτα να αξιολογηθεί αν και κατά πόσο αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση. Για να απαντήσουμε σε αυτό και για να μην παρεκκλίνουμε της πορείας μας θέτουμε κάποια ερωτήματα τα οποία θα μας οδηγήσουν στα συμπεράσματα τα οποία θέλουμε να πάρουμε ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ισχύει η υπόθεσή μας. 1) Ποια είναι η κατάσταση της αγοράς των υπηρεσιών νέφους στην Ελλάδα; 2) Πόσο μεταβάλλουν οι υπηρεσίες του νέφους τον στίβο του παγκόσμιου ανταγωνισμού; 3) Σε βάθος χρόνου, ποια θα είναι η θέση των υπηρεσιών του νέφους σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις IT; Θα συνεχίσει να αποτελεί η τεχνολογία του νέφους πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις και μελλοντικά; 4) Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα των επιχειρήσεων σε περιβάλλον cloud;, και τέλος είδαμε την εφαρμογή της τεχνολογίας νέφους και από την Δ.Ο.Υ, 5) Πώς θα βλέπατε την υλοποίηση λύσεων cloud computing στο Δημόσιο Τομέα; 4

6 Μελετήσαμε την δημιουργία των cloud υπηρεσιών και την εξέλιξή τους ως σήμερα και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε ποια θα είναι η θέση τους σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις IT σε βάθος χρόνου και έτσι έχουμε μία γενική εικόνα για το πόσο έχουν υιοθετηθεί ως σήμερα τέτοιου είδους υπηρεσίες αλλά και για το πόσο σκοπεύουν οι εταιρείες στο μέλλον να κάνουν την χρήση τέτοιων υπηρεσιών. Η αγορά του cloud computing παρουσιάζει σήμερα μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από την παραδοσιακή αγορά πληροφορικής. Είναι αρκετοί αυτοί που θεωρούν ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια ραγδαία και απότομη μετάβαση στο νέο μοντέλο. Στην πραγματικότητα, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια μια σταδιακή αλλά συνεχής ισχυροποίηση του νέου μοντέλου με την υλοποίηση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών cloud υπηρεσιών. Σε αρκετές περιπτώσεις θα υπάρξει σημαντικό μέγεθος IT που θα παραμείνει in-house, αλλά θα υπάρξουν και υβριδικά μοντέλα ανάπτυξης που θα επιτρέψουν την ευρύτερη εκμετάλλευση και cloud υπηρεσιών. Η υιοθέτηση όμως έρχεται σε συνάρτηση με το πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα των επιχειρήσεων σε περιβάλλον cloud, οπότε θέσαμε και το ερώτημα τις ασφαλούς χρήσης αυτής της τεχνολογίας. Συγκρίνουμε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε πανελλήνιο. Αφού αναλύσουμε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων και γνωρίζοντας ότι πάντα η εγχώρια έπεται της παγκόσμιας αλλά και της ευρωπαϊκής θέτουμε το ερώτημα για το ποιες ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο των υπηρεσιών cloud computing και ποιες είναι έτοιμες να εφαρμόσουν πλήρως μια τέτοια, πολλά υποσχόμενη, τεχνολογία. Μέσω των πληροφοριών που παρέχουμε και της επεξεργασίας αλλά και της αξιολογήσεώς τους συμπεραίνουμε ότι το cloud computing δεν επηρεάζει μόνο τις υπολογιστικές υποδομές και δεν αφορά μόνο τεχνολογία, αλλά επηρεάζει καταλυτικά και επιχειρησιακές διαδικασίες ή εργασιακές συμπεριφορές. Οπότε αν υιοθετηθεί, αξιολογηθεί και λειτουργήσει σωστά και ώριμα, θα είναι ένας καταλυτικός παράγοντας για την εξέλιξη της εκάστοτε επιχείρησης και θα της δώσει ένα μεγάλο προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της το οποίο και θα αποτελεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα ακόμη και στις περιόδους των οικονομικών αναταραχών και του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος το οποίο διανύουμε. 5

7 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2.1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ Τα τελευταία χρόνια, με την γρήγορη εξάπλωση του Internet και σε συνδυασμό με την ύπαρξη δικτύων κορμού υψηλών ταχυτήτων, την τεχνολογική ανάπτυξη των υπολογιστών αλλά και του λογισμικού και τις τάσεις σύγκλισης που παρατηρούνται σχεδόν σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών, έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα τα οποία ανοίγουν νέους δρόμους στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Λόγω της αύξησης των τεχνολογικών εξελίξεων, το Cloud Computing και το Grid Computing αποτελούν πολύ δημοφιλείς μεθόδους. Οι νέες αυτές μέθοδοι, αποτελούν σήμερα την τεχνολογία αιχμής σε παγκόσμιο επίπεδο για την ικανοποίηση (μεταξύ άλλων) υψηλών απαιτήσεων σε υπολογιστική ισχύ και χώρους αποθήκευσης δεδομένων από το ευρύ επιχειρηματικό κοινό. (Πανικίδου Β., Ράτζιχαι Λ., 2011) Μερικοί θεωρούν ότι το Cloud Computing και το Grid Computing είναι το ίδιο φαινόμενο, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι το πρώτο είναι επέκταση του δευτέρου. Για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε θα χρειαστεί μια αναλυτική έρευνα της τεχνολογίας του Grid Computing GRID COMPUTING Το Grid Computing είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο αναπτύχθηκε μέσα από τις πρώιμες εξελίξεις στις παράλληλες διανεμημένες και υψηλής επίδοσης υπολογιστικές διαδικασίες (Harns et al., 2006) Η τεχνολογία υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing) είναι μια προσέγγιση της σύστασης δυναμικά δομημένων περιβαλλόντων, χρησιμοποιώντας υπολογιστικούς πόρους που είναι διεσπαρμένοι τόσο γεωγραφικά όσο και οργανωτικά. Για λόγους ευκολίας θα αναφέρεται ο όρος τεχνολογία υπολογιστικού πλέγματος στα αγγλικά ως Grid. (Πανικίδου Β., Ράτζιχαι Λ., 2011) Ο όρος Grid δημιουργήθηκε στις αρχές του 1990 και χρησιμοποιήθηκε μεταφορικά λέγοντας ότι είναι τόσο εύκολο να έχουν πρόσβαση στην παραγωγή ενέργειας του υπολογιστή ως ένα ηλεκτρικής ενέργειας grid, στην εργασία των Ian Foster και Carl 6

8 Kesselman, "The Grid: Blueprint for a new computing infrastructure" (2004). (Πανικίδου Β., Ράτζιχαι Λ., 2011). Οι Stanoevska-Slabeva και Wozniak (2009) δίνουν ως ορισμό του Grid ως εξής: «Ένα υπολογιστικό πλέγμα (ό,τι δηλαδή αντιπροσωπεύει το Grid) είναι μια δομή υπολογιστικών μηχανημάτων και λογισμικού που παρέχει εξαρτημένη, σταθερή διάχυση και φθηνή πρόσβαση σε υψηλές υπολογιστικές δυνατότητες». Κάποιοι οργανισμοί έχουν ορίσει το Grid βάσει των χαρακτηριστικών του. Σύμφωνα με την ΙΒΜ: «Το Grid Computing σου επιτρέπει να ενοποιείς το σύνολο των χρηστών τερματικών, των αποθηκευτικών συστημάτων και των δικτύων σε ένα μεγάλο σύστημα που ευνοεί τη διανομή δύναμης ενός πολλαπλού συστήματος πόρων σε έναν μόνο χρήστη για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε ένα χρήστη το σύστημα φαίνεται να είναι ένα τεράστιο υπολογιστικό σύστημα» Οι κατηγορίες Grid ορίζονται με βάση τις λειτουργίες τους ως εξής: Υπολογιστικά Grids (Computational Grids):αποτελούν την συλλογή κατανεμημένων υπολογιστικών υποδομών οι οποίες λειτουργούν ως ενιαίος επεξεργαστής ή εικονικός υπερ-υπολογιστής. Η ωφέλεια είναι η πραγματοποίηση επεξεργασιών με μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις ταχύτερα, πιο αποτελεσματικά, με μικρό κόστος και χρησιμοποιώντας υπάρχουσες υποδομές. Τέτοιες επεξεργασίες πραγματοποιούνται τόσο στον επιστημονικό χώρο (μοντελοποίηση) όσο και στην βιομηχανία (βιομηχανικός σχεδιασμός)(γιώργος Γέγος, Σταύρος Ρουτζούνης, 2005). Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα grid δεδομένων είναι το grid το οποίο χρησιμοποιείται για να αναλύσει ραδιοφωνικές μεταδόσεις που προέρχονται από το διάστημα. (Bart Jacob, Michael Brown, Kentaro Fukui, Nihar Trivedi, 2005) Grids Δεδομένων (Data Grids): προσφέρουν ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα. Τα Grids Δεδομένων επιτρέπουν στους χρήστες και στις εφαρμογές να διαχειρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά πληροφορίες από βάσεις δεδομένων που βρίσκονται σε κατανεμημένες πλατφόρμες. Όπως και στα Υπολογιστικά Grids, τα Grids Δεδομένων βασίζονται στο λογισμικό για ασφαλή πρόσβαση και χρήση. Εξαλείφουν την ανάγκη για μεταφορά, αντιγραφή και συγκέντρωση των δεδομένων σε ένα κεντρικό σημείο, με 7

9 αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους. Ήδη αρχικά Grids Δεδομένων εξυπηρετούν συνεργαζόμενες ερευνητικές κοινότητες. Εταιρείες λογισμικού και μεγάλες επιχειρήσεις μελετούν σήμερα λύσεις και υπηρεσίες Grids Δεδομένων για εμπορικές εφαρμογές, ενώ τα Grids Δεδομένων θα αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη των εφαρμογών διαδικτύου (Internet). (Γέγος Γ., Ρουτζούνης Σ., 2005) Grids Υπηρεσιών (Service Grids): είναι τα συνεργατικά Grids με στόχο την πραγματοποίηση επεξεργασίας σε «πραγματικό χρόνο». Προϋποθέτουν την συλλογή δεδομένων από φυσικά κατανεμημένα εργαστήρια, την ανάλυσή, οπτικοποίηση και διαχείρισή τους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να γίνεται από απόσταση ο έλεγχος εξοπλισμού και μετρητικών διατάξεων, δημιουργώντας έτσι ένα εικονικό παρατηρητήριο ή ένα εικονικό εργαστήριο. (Γέγος Γ., Ρουτζούνης Σ., 2005) CLOUD COMPUTING Η γρήγορη εξέλιξη των δυνατοτήτων του υλικού σε συνδυασμό με την γρήγορη επικοινωνία και τη διαθεσιμότητα των virtualization λύσεων καθιστά δυνατή τη διάθεση νέων μοντέλων λειτουργίας για την τεχνολογία των πληροφοριών. Το Cloud Computing είναι ένα από αυτά τα μοντέλα. Το Cloud Computing δεν είναι επανάσταση στον τομέα της πληροφορικής, είναι η εξέλιξη της πληροφορικής. Το Cloud Computing μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αυτό που η επιστήμη της Πληροφορικής έβλεπε σαν μακρινό όνειρο. Στην ουσία συνδυάζει, εξελίσσει και χρησιμοποιεί ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες όπως αυτές του Υπολογιστικό Πλέγματος (Grid Computing), Utility Computing και γενικά των κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων (Distributed Computing). Είναι η χρήση της Πληροφορικής τεχνολογίας σαν υπηρεσία πλέον. (Ζηκοπούλου Κ., 2012) Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί για το Cloud Computing μερικοί εκ των οποίων αναφέρονται παρακάτω: Η IBM θεωρεί ότι ένα cloud είναι ένα σημείο συγκέντρωσης εικονικών πόρων το οποίο φιλοξενεί μια ποικιλία εφαρμογών / εργασιών. Επίσης, επιτρέπει γρήγορη κλιμάκωση καθώς και ανάπτυξη, παροχή των εικονικών μηχανών σε φυσικές μηχανές. 8

10 Σύμφωνα με το site της Wikipedia το Cloud Computing είναι ένα δυναμικό σύνολο υπολογιστικών πόρων (συχνά μη εμφανιζόμενων στον τελικό χρήστη) οι οποίες προσφέρονται σαν υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με τον McKinsey, τα clouds είναι υπηρεσίες βασισμένες στο υλικό και προσφέρουν υπολογιστική ισχύ, δίκτυο και μεγάλη χωρητικότητα, όπου η διαχείριση υλικού αφαιρείται ιδιαίτερα από τον αγοραστή, οι αγοραστές αναλαμβάνουν τις δαπάνες υποδομής ως μεταβλητές δαπάνες λειτουργίας (Operation Expenses, OPEX) και η ικανότητα υποδομής είναι ιδιαίτερα ελαστική. Σύμφωνα με τον I. Foster, το Cloud Computing είναι ένα μεγάλης κλίμακας κατανεμημένο υπολογιστικό σύστημα καθοδηγούμενο από την οικονομία, το οποίο είναι σε θέση να παρέχει δυναμικά και αυτόδιαχειριζόμενα υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικούς χώρους, ελεγχόμενες υπηρεσίες λογισμικού κλπ σε πελάτες όταν και όπου απαιτείται κάνοντας χρήση του υφιστάμενου διαδικτύου. Μια από τις χρήσεις του υπολογιστικού νέφους είναι η αποθήκευση. Όταν κάποιος χρήστης μισθώνει χώρο αποθήκευσης από έναν προμηθευτή δεν χρειάζεται να αγοράσει εξοπλισμό, να πληρώσει για να τον λειτουργήσει και να πληρώσει για να τον διατηρήσει στη σωστή θερμοκρασία, όλα τα παραπάνω είναι υποχρεωμένος να του τα παρέχει ο προμηθευτής. Μια δεύτερη χρήση είναι οι βάσεις δεδομένων, οι οποίες είναι αποθήκες πληροφοριών με συνδέσεις μέσα στις πληροφορίες που βοηθούν τον χρήστη στις αναζητήσεις δεδομένων. Οι κατανεμημένες βάσεις δεδομένων διαχέουν τις πληροφορίες σε υλικό που βρίσκεται σε διασκορπισμένες θέσεις, αυτές όμως παρουσιάζονται στον χρήστη σαν να βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μια θέση. Τα πλεονεκτήματα από την χρήση των βάσεων δεδομένων είναι πολλά και σημαντικά. Πρώτον, αν υπάρχει μια βλάβη σε ένα σύστημα βάσεων δεδομένων αυτό θα επηρεάσει μόνο ένα τμήμα των πληροφοριών και όχι ολόκληρητη βάση δεδομένων. 9

11 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καραθανάσης Χριστόδουλος (Παναγιώτης) ΑΕΜ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (CLOUD - GRID COMPUTING) V irtualizatio n: Security: Scalability: SelfM an agem ent Q os G uarantees Resource Sharing: High Level Services: A rchitecture: Softw are D ependencies: Platform A w areness: Softw are W orkflow : Grid Καλύπτει την ετερογένεια τω ν πόρω ν μέσω Virtualization δεδομένω ν και πόρων Με την χρήση πιστοποιητικώ ν Μ έσω της αύξηση του αριθμού τω ν κόμβων Δύσκολη χω ρίς ενιαία διαχείριση συστήματος Περιορισμένες, οι εφ αρμογές καλύπτουν αυτόν τον τομέα Υ π ο σ τη ρ ίζε ι κοινή χρ ή σ η τω ν π ό ρ ω ν. Π λ η θ ώ ρ α υ π η ρ εσ ιώ ν Π ρ ο σ α ν α το λ ισ μ έ νη στις υ π η ρ εσ ίε ς Εξά ρ τη σ η α π ό τη ν π ερ ιο χή ε φ α ρ μ ο γ ή ς Α π α ρ α ίτη τη η γ νώ σ η του λογισ μ ικ ο ύ -π ε λ ά τη σ χ ετικ ά με grid λ ε ιτο υ ρ γ ίε ς Ο ι ε φ α ρ μ ο γ έ ς α π α ιτο ύ ν μια π ρ ο κ α θ ο ρ ισ μ ένη ροή ερ γ α σ ιώ ν που να σ υ ν το ν ίζε ι τις υ π η ρ εσ ίε ς Cloud Επεκτείνει την διαδικασία και στο υλικό Κάθε χρή σ τη ς έχει μοναδική πρόσβαση σε κάθε εικονικό περιβάλλον (απομόνω ση) αναπροσαρμογή τω ν πόρω ν με αυτοματοποιημένο τρόπο Αυτοματοποιημένη διαδικασία, με ίδιες δυσκολίες Περιορισμένες, οι εγγυήσεις κληρονομούνται από την πλατφ όρμα Δ εν υ π ο σ τη ρ ίζε τα ι λόγο τη ς α π ο μ ό νω σ η ς μέσου V irtu a lizatio n Έ λ λειψ η που π ιθ α ν ό ν ο φ ε ίλ ε τα ι σ το χα μ η λό επ ίπ εδ ο ω ρ ιμ ό τη τα ς Α ρ χιτε κ το νικ έ ς που εξα ρ τώ ντα ι α π ό τ ω ν χρ ή σ τη Α ν ε ξα ρ τη σ ία α π ό τη ν π ερ ιοχή εφ α ρ μ ο γ ή ς 0 SP δ εν π ρ ο α π α ιτε ί γνώ σ ει. Η ροη ερ γ α σ ιώ ν δ εν π α ίζε ι σ η μ α ντικ ό ρό λο για τις ε φ α ρ μ ο γ έ ς U sability: Μ ικ ρ ό τε ρ ο ς ε υ χρ η σ τία ς β α θ μ ό ς Μ ε γα λ ύ τερ η ε υ χ ρ η σ τία μέσ ω τη ς α π ό κ ρ υ φ η ς λ επ το μ ερ ειώ ν Standardization: Υ π ά ρ χο υ ν π ρ ό τυ π α μέσο τω ν ο π ο ίο π ε τυ χ α ίν ε τα ι η δ ια λ ειτο υ ρ γ ικ ό τη τα Α νά γκη για π ρ ό τυ π α στη ν α π ο θ ή κ ε υ σ η, π ο ιό τη τα υ π η ρ εσ ιώ ν, κα θ ο ρ ισ μ ο ύ τω ν δ ιεπ α φ ώ ν Paym ent M odel: α ν ελα σ τικό, τιμ ο λό γ η σ η β ά ση ενός σ τα θ ερού π ο σ ο ύ α νά υ π η ρ εσ ία Ευέλικτο, τιμ ο λ ό γ η σ η β ά σ η τη ς χρ ή σ η τη ς υ π η ρ εσ ία ς Πίνακας 01: Χαρακτηριστικά Grid και Cloud (Luis M. Vaquero, Luis Rodero-Merino, Juan Caceres, Maik Lindner,2009) 10

12 ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD COMPUTING Τα είδη υπηρεσιών του cloud computing, είναι τρία, to Software-as-as-a-Service, το Platform-as-a-Service και το Infrastructure-as-a-Service. (http://www.microsoft.com/windowsazure/appliance/). Το κάθε ένα από αυτά, εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες. 1) Software as a Service: Το μοντέλο Software-as-a-Service βασίζεται στη λογική της υπενοικίασης λογισμικού από έναν πάροχο υπηρεσιών, αντί της αγοράς της άδειας χρήσης. Software as a Service (SaaS) είναι το μοντέλο στο οποίο μια εφαρμογή φιλοξενείται ως υπηρεσία στον πελάτη μέσω του Internet. Το λογισμικό λειτουργεί σε ένα κεντρικοποιημένο δίκτυο servers προκειμένου να διατίθεται ως υπηρεσία από το web ή το διαδίκτυο. To SaaS μοντέλο είναι πολύ αποτελεσματικό στη μείωση του κόστους αφού παρέχεται στην επιχείρηση ως μηνιαίο λειτουργικό κόστος το οποίο συνήθως είναι κατά πολύ οικονομικότερο από την αγορά των αντίστοιχων αδειών χρήσης και υποδομής. Όταν το μοντέλο φιλοξενείτε εκτός του χώρου της εταιρίας, ο πελάτης δεν χρειάζεται να συντηρεί ή να υποστηρίζει την εφαρμογή. Ο πάροχος αναλαμβάνει όλες τις αναβαθμίσεις καθώς και την συντήρηση της εφαρμογής. Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του μοντέλου SaaS είναι ότι κοστίζει λιγότερο από ότι η αγορά των εφαρμογών. Ο πάροχος της υπηρεσίας μπορεί να προσφέρει φθηνότερα πιο αξιόπιστες εφαρμογές. Επίσης όλοι οι υπάλληλοι πλέον έχουν πρόσβαση και είναι εξοικειωμένοι με τον παγκόσμιο ιστό (www) συνεπώς η εκμάθηση της χρήσης των εξωτερικών εφαρμογών είναι εύκολη. Οι εταιρίες δεν χρειάζονται το ίδιο εργατικό δυναμικό στα IT τμήματά τους αρά μειώνονται τα κόστη μισθοδοσίας και ασφάλισης των εργαζομένων αλλά και ο χώρος στέγασης των γραφείων τους στην εταιρία. Με την SaaS εφαρμογή η προσαρμογή των προγραμμάτων είναι ευκολότερη και γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα στο μοντέλο SaaS. Το πρώτο μειονέκτημα είναι ότι μία εταιρία με πολύ συγκεκριμένες ανάγκες σε υπολογιστικά προγράμματα πιθανόν να μην μπορέσει να βρει την εφαρμογή που χρειάζεται μέσω του SaaS. Επιπλέον το μοντέλο SaaS αντιμετωπίζει προβλήματα με τις 11

13 εφαρμογές ανοιχτού κώδικα και το φθηνότερο hardware. Οι εταιρίες που εκδίδουν τα προγράμματα μπροστά σε αυτή την απειλή μπορούν να ενσωματώσουν τις εφαρμογές ανοιχτού κώδικα σε hardware που έχει καλύτερη απόδοση και κοστίζει λιγότερο από ότι στο παρελθόν. Η Microsoft παρέχει τις εξής SaaS υπηρεσίες: Exchange Online (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), SharePoint Online (Σύστημα διαχείρισης κειμένων και περιεχομένου) CRM Online, Office Live Meeting (ηλεκτρονικός χώρος συναντήσεων), Office Communications Online (Instant Μessaging), Hotmail, Live Messenger, LivelD. 2) Platform as a Service: Το Platform-as-a-Service παρέχει μια cloud πλατφόρμα εφαρμογών για εταιρείες ή ιδιώτες που κατασκευάζουν λογισμικό είτε για ιδία χρήση είτε για τρίτους. Το PaaS προμηθεύει όλους τους πόρους που χρειάζονται για τη δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών πλήρως από το Internet, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσει και να εγκαταστήσει ο χρήστης το λογισμικό. Οι υπηρεσίες του PaaS περιλαμβάνουν σχεδιασμό εφαρμογής, ανάπτυξη, δοκιμή, εγκατάσταση και φιλοξενία. Άλλες υπηρεσίες περιλαμβάνουν συνεργασία της ομάδας, web service integration, database integration, ασφάλεια, επεκτασιμότητα, αποθήκευση και ενημέρωση εκδόσεων. Το αρνητικό του PaaS είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας και φορητότητας μεταξύ των παρόχων. Δηλαδή αν δημιουργήσουμε μια εφαρμογή με έναν πάροχο και αποφασίσουμε να αλλάξουμε πάροχο μπορεί να μην είναι δυνατό ή θα πρέπει να πληρώσουμε υψηλότερη τιμή. Επίσης αν ο πάροχος σταματήσει την λειτουργία του τότε τα δεδομένα θα χαθούν. Το PaaS βασίζεται στο μοντέλο «Pay-per-use» με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το κόστος χρήσης. Αν συνδυαστεί με το χαρακτηριστικό της αυτό-κλιμάκωσης μπορούμε να πετύχουμε τη διάθεση υπηρεσιών που να μπορούν να ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε ραγδαία ή αναμενόμενη μεταβολή χωρητικότητας (ισχύς, μνήμη, αποθηκευτικό χώρο, 12

14 δίκτυο) που θα απαιτηθεί ανά πάσα χρονική στιγμή χωρίς να έχω δεσμευτεί εκ των προτέρων είτε με αγορά υποδομής, λογισμικού πλατφόρμας, δικτυακή γραμμή υψηλής χωρητικότητας κλπ. είτε με ένα συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας υποδομής και πλατφόρμας συγκεκριμένης χωρητικότητας και χρονικής διάρκειας. Η Microsoft παρέχει τις παρακάτω PaaS υπηρεσίες: Windows Azure, SQL Azure, Windows Azure AppFabric. 3) Infrastructure-as-a-Service: Το Infrastructure-as-a-Service (IaaS) είναι η επόμενη μορφή υπηρεσίας του cloud computing. Το Infrastructure-as-a-Service είναι η παροχή υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών ως μια πλήρως outsourced υπηρεσία. Η εταιρεία ή ο ιδιώτης μπορεί να υπενοικιάσει υποδομή (όχι όμως και πλατφόρμα όπως στο PaaS) ανάλογα με τις απαιτήσεις εκείνης της χρονικής στιγμής με λογική, όπως και στο PaaS, «Pay as you go» αντί να προβεί στην αγορά εξοπλισμού (υπολογιστικού, δικτυακού, κλπ) ή στη σύναψη συμβολαίου παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας υποδομής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σημαντικό πλεονέκτημα του IaaS είναι επίσης η δυνατότητα μεταφοράς εικονικών μηχανών από το ιδιόκτητο περιβάλλον της εταιρείας ή του ιδιώτη στο cloud, με συνοπτικές διαδικασίες. Σε αυτό το μοντέλο το γεγονός του ότι «αποκτώ πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα» (αφού παίρνω το Hardware ως υπηρεσία) μεταφράζεται στο «πως μπορώ να έχω από τη μια έλεγχο του λειτουργικού συστήματος και ότι εγκαθιστώ σε αυτό, αλλά από την άλλη να είμαι υπεύθυνος και για τη διαχείριση και συντήρηση αυτών». Η Microsoft στο σύντομο μέλλον θα παρέχει IaaS υπηρεσίες μέσω του Windows Azure 13

15 2.2. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Η τεχνολογία cloud, σήμερα, μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία εταιρεία. Το Cloud αντιπροσωπεύει την αιχμή μιας διαρκώς αυξανόμενης καμπύλης εξέλιξης, η οποία προκαλείται από τη σύγκλιση προϋπαρχόντων τεχνολογιών με τις εξελισσόμενες διαρκώς ανάγκες των καταναλωτών. Αντιπροσωπεύει επίσης και ένα νέο ευέλικτο μοντέλο διάθεσης, που μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης (ενοίκιο αντί για αγορά). Οι κλάδοι δεν εξελίσσονται με ομαλό τρόπο, αλλά διαμορφώνονται από εταιρείες που θέλουν να προκαλέσουν την κατεστημένη κατάσταση δημιουργώντας τις «επόμενες πρακτικές», θέτοντας τα δικά τους όρια και διαμορφώνοντας νέες προσδοκίες στους πελάτες. (Fingar P., 2012) Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά κάποια αξιόλογα πορίσματα προηγηθέντων ερευνών σχετικά με την τεχνολογία Cloud CLOUD COMPUTING: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μελετώντας την έρευνα την οποία εκπόνησε η κα. Ζηκοπούλου Κωνσταντίνα με τίτλο «Cloud Computing: Μελέτη και αξιολόγηση προσφερόμενων υπηρεσιών και υποδομών», κατανοούμε ότι το Cloud Computing συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των Κατανεμημένων Συστημάτων ενώ χρησιμοποιεί και παράλληλη επεξεργασία για την ταχύτερη χρήση των υπολογιστικών πόρων. Χρησιμοποιεί τα υπερμεγέθη Data Centers1 που ήδη έχουν δημιουργήσει και έχουν τεθεί στην υπηρεσία των χρηστών είτε πρόκειται για απλούς χρήστες κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, κλπ) είτε για μεγάλες επιχειρήσεις είναι πλέον γεγονός. Για παράδειγμα, αναφέρεται το Data Center της Google στο Δουβλίνο που αποτελείται από περισσότερες από μηχανές. Τέλος το καινοτόμο Pay-As-You-Go αποτελεί μια πολύ καλή λύση ειδικά στις οικονομικά προβληματικές εποχές που βιώνει η σύγχρονη κοινωνία. (Ζηκοπούλου Κ., 2012) Data Centers: είναι κέντρα συστέγασης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και προσφέρουν μία πλειάδα από υπηρεσίες βασισμένες στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν, εκτός από την συστέγαση και τεχνική υποστήριξη πρώτου και δεύτερου επιπέδου, storage networking, managed hosting, disaster recovery και πολλές άλλες. 14

16 Σε αντίθεση με το Υπολογιστικό Πλέγμα (Grid) η εξέλιξη του Cloud Computing είναι ραγδαία. Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στην σχεδόν αποκλειστική εμπορική χρήση του (δηλ. από τον κόσμο της αγοράς) και όχι μόνο στην επιστημονική/ακαδημαϊκή λειτουργία του. (Ζηκοπούλου Κ., 2012) Βέβαια υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα τόσο σε τεχνικό όσο και σε άλλα επίπεδα. Δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ασφάλειά του αλλά και νομικά θέματα. Η ασφάλεια επηρεάζει άμεσα τον επιχειρηματικό κόσμο που θα ήθελε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του αλλά τα ευαίσθητα δεδομένα του ακόμη διστάζει να τα ανεβάσει στο Cloud και πιθανώς όχι χωρίς λόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη καμία Τράπεζα ή Νοσοκομείο στον κόσμο δεν χρησιμοποιεί το Cloud για τα δεδομένα του. Επίσης, οι διαφορετικές νομοθεσίες σε διάφορα κράτη του πλανήτη απαγορεύουν στην ουσία τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισης και θωράκισης αυτών των δεδομένων. (Ζηκοπούλου Κ., 2012) Η γενική εικόνα που μας δίνεται από την συγκεκριμένη εργασία είναι πως το Cloud Computing αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία / υπηρεσία και το κατανοούμε αυτό από τα πλεονεκτήματα του Cloud. Αφήνει όμως και μία υπόνοια για το αν θα καταφέρουν να ξεπεραστούν στο μέλλον τα όποια μειονεκτήματα / προβλήματα ώστε να υιοθετηθεί από τον επιχειρηματικό κόσμο στο σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών. (Ζηκοπούλου Κ., 2012) ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ GRID & CLOUD COMPUTING Μερικοί θεωρούν ότι το Cloud Computing και το Grid Computing είναι το ίδιο φαινόμενο, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι το πρώτο είναι επέκταση του δευτέρου. Οι κυρίες Πανικίδου Βαλασία και Ράτζιχα Λίντα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με την εργασία τους αναλύουν τις δύο τεχνολογίες που έχουν πολλά κοινά: και τα δύο υιοθετούν μεγάλα κέντρα δεδομένων, και τα δύο προσφέρουν πόρους στους χρήστες, και τα δύο στοχεύουν στην προσφορά ενός κοινού περιβάλλοντος για διανεμημένους πόρους, και τις συγκρίνουν όπως φαίνεται και στον Πίνακα 01. Μελετούν τέσσερις περιπτώσεις εφαρμογής της υπηρεσίας Cloud με κορυφαία αυτήν της Amazon Web Services (AWS)- AWS Playfish (http://aws.amazon.com/solutions/casestudies/playfish/ - July 2009). Η AWS παρέχει σε εταιρίες όλων των μεγεθών, υποδομές 15

17 για πλατφόρμες web υπηρεσιών στο σύννεφο. Η Playfish, ανήκει στους κορυφαίους κατασκευαστές στον τομέα των κοινωνικών παιχνιδιών, δημιουργώντας παιχνίδια για ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή κινητά όπως το Facebook, το MySpace, το Bebo, το Yahoo!, το iphone, το ipod Touch και το Android. Η Playfish αύξησε τους ενεργούς χρήστες της από 22 εκατομμύρια το μήνα σε 55 εκατομμύρια. Για να μπορέσει να διαχειριστεί την μεγάλη αυτή αύξηση, η άρχισε να τροφοδοτείται από τις υποδομές υπολογιστικού νέφους της Amazon Web Services (AWS). Το επιχειρησιακό μοντέλο της Playfish χρειαζόταν άμεσα μια λύση που να καλύπτει όλες τις ανάγκες όπως το cloud computing. Όπως αναφέρει ο Sami Lababidi, CTO της Playfish: «Με την υψηλή ανάπτυξη της εταιρείας μας, αναζητάμε μια λύση υπολογιστικού νέφους που θα μας επιτρέπει να προσαρμοζόμαστε γρήγορα». Οι υποδομές της Playfish λειτουργούν αυτήν την στιγή εξ ολοκλήρου στην Amazon Web Services (AWS), αρχικά χρησιμοποιώντας το Amazon EC2, Amazon S3, και Amazon CloudFront. Η κατανεμημένη υποδομή της AWS σε ολόκληρη την Αμερική, Ευρώπη και Ασία καλύπτει ιδανικά τις τεχνολογικές ανάγκες της Playfish επιτρέποντας γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση των παιχνιδιών σε εκατομμύρια παίκτες. (Πανικίδου Β., Ράτζιχαι Λ., 2011) Η ίδια εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το υπολογιστικό νέφος και το υπολογιστικό πλέγμα είναι δύο υπολογιστικές τεχνολογίες, πολλά υποσχόμενες, οι οποίες τα επόμενα χρόνια πρόκειται διεισδύσουν ακόμα περισσότερο στις εταιρείες προσφέροντας μείωση των λειτουργικών και κεφαλαιακών εξόδων τους. Αφήνοντας, κι αυτή η μελέτη, υπό συζήτηση βέβαια, το θέμα της διασφάλισης των δεδομένων των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις εν λόγω τεχνολογίες. (Πανικίδου Β., Ράτζιχαι Λ., 2011) *34 2 Amazon EC2: Το Amazon Elastic Compute Cloud είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει υπολογιστική ικανότητα σε Νέφος, ικανή να προσαρμόσει τα μεγέθη της στις ανάγκες του χρήστη. (Resource_1) 3 Amazon S3: Το Amazon (Simple Storage Service) είναι λειτουργία αποθήκευσης στο διαδίκτυο και είναι σχεδιασμένο να κάνει την επέκταση των υπολογιστικών πόρων στον ιστό πιο εύκολη. Παρέχει μια απλή ηλεκτρονική υπηρεσία με μορφή ενός εύχρηστου περιβάλλοντος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση και ανάκτηση οποιασδήποτε ποσότητας δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου. (Resource_1) 4 Amazon CloudFront: Το Amazon CloudFront είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία με περιβάλλον κατανεμημένης αποθήκευσης και διάθεσης δεδομένων. Παρέχει λειτουργία δημιουργίας εικονικού χώρου (distribution). Πρόκειται για ένα Amazon S3 on steroids γι αυτό και κάθε distribution συνδέεται με το bucket του Amazon S3 που έχει τα δεδομένα. Κάθε distribution έχει και ένα μοναδικό domain name που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήση από μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή. Τα domain names παραπέμπουν σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες (edge locations) στις USA, EU, Hong Kong, Japan. Μέσω της κλήσης του domain name ενός distribution έχουμε στην ουσία πρόσβαση στα δεδομένα. Η χρέωση του Amazon CloudFront ακολουθεί την πολιτική πληρωμής του Amazon Cloud, δηλαδή, όσο χρησιμοποιείτε τόσο πληρώνετε. Αυτή την φορά όμως το κόστος του bandwidth αλλάζει ανάλογα με την γεωγραφική τοποθεσία. Παγκόσμια το Amazon CloudFront χρησιμοποιεί ένα παγκόσμιο δίκτυο από σημεία αιχμής, που βρίσκεται κοντά στους τελικούς χρήστες σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική, εξ ου και το γεωγραφικό κοστολόγιο. (Amazon, 2012) 16

18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ Παρακάτω παραθέτουμε κάποια ενδιαφέροντα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εφαρμογής της τεχνολογίας του νέφους στο σύγχρονο επιχειρηματικό και διοικητικό κυβερνοχώρο: Ι. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ TAXISnet Μία πολύ ενδιαφέρουσα και εξελισσόμενη εφαρμογή της υπηρεσίας cloud είναι η TAXISnet που έχει εφαρμοστεί από το υπουργείο Οικονομικών. Το TAXISnet είναι η υπηρεσία που παρέχει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να διευθετούν τις εκκρεμότητές τους με τις ΔΟΥ μέσω Internet, χωρίς ουρές, ταλαιπωρία και σπατάλη πολύτιμου χρόνου. Το έργο TAXIS συμπεριλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κλεισθένης" (Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Η υπηρεσία TAXISnet συγχρηματοδοτείται και αυτή από το πρόγραμμα "Κλεισθένης" και αποτελεί μία ακόμη δράση της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) προς την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η εφορία ίσως είναι η πρώτη δημόσια υπηρεσία που έχει ήδη αλλάξει πρόσωπο, έχει γίνει πιο φιλική και κυρίως πιο προσιτή στον πολίτη, χρησιμοποιώντας το Internet. Η παρουσία του υπουργείου Οικονομικών στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα έντονη με πολλές λειτουργίες και πληροφορίες. Εκφράζεται μέσα από τη διεύθυνση της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gον.gr ), από όπου είναι δυνατή η πληροφόρηση για τις υπηρεσίες, της ΔΟΥ και για διάφορα άλλα θέματα οικονομικού περιεχομένου που αφορούν τον πολίτη και τις συναλλαγές του με τις εφορίες. Η ΓΓΠΣ αποτελεί την εξέλιξη του παλιού ΚΕΠΥΟ, του κέντρου πληροφορικής του υπουργείου Οικονομικών, με πιο αυξημένες αρμοδιότητες. Βέβαια, στην καρδιά της ΓΓΠΣ παραμένουν η συλλογή των δηλώσεων, ο υπολογισμός και η απόδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων -που γίνονται πλέον από το TAXIS (ο όρος προέρχεται από τις λέξεις TAX Ιnfοrmatiοn System). Σε αυτό έρχεται να συμβάλει το TAXISnet, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του υπουργείου (www.taxisnet.gr) ηλεκτρονικά. 17

19 Ήδη από το περασμένο έτος μπορεί κανείς μέσα από το διαδίκτυο να καταθέσει τη φορολογική του δήλωση ή να υποβάλει τις δηλώσεις του ΦΠΑ και να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό οφειλής στην τράπεζα, χωρίς να χρειάζεται να περάσει ούτε καν δίπλα από την εφορία. Η υποβολή του ΦΠΑ πραγματοποιείται μέσω Internet, αφού πρώτα ο χρήστης εγγραφεί στην υπηρεσία του e-φπλ. Στις οικονομικές συναλλαγές όπως αυτές που παρέχει το TAXIS, η πιστοποίηση του χρήστη είναι απαραίτητο στοιχείο, το οποίο διαφοροποιεί το εν λόγω σύστημα απ την πληροφοριακή δομή του δικτυακού κόμβου των ΚΕΠ (http://www.kep.gov.gr/default.asp ). Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό του TAXIS δεν είναι ο έλεγχος αλλά οι μεγάλες δυνατότητες και οι προοπτικές που παρέχει η μηχανογράφηση στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι συναλλαγές μπορούν πλέον να γίνονται πιο γρήγορα χωρίς να περιμένει κανείς τα χειρόγραφα στοιχεία. Η υπηρεσία TAXIS, είναι μία υιοθέτηση του νέφους και αποτελεί μια υπηρεσία ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους5. Έχει επιλεχθεί και εφαρμοστεί από το υπουργείο Οικονομικών, άρα από τον κρατικό μηχανισμό, για την τεχνική αναβάθμιση της εφορίας. Όμως, πέρα από την τεχνολογική πρόοδο την οποία παρέχει στον κρατικό οικονομικό μηχανισμό, αποτελεί και μια πολιτισμική αναβάθμιση αφού εξυπηρετεί και διευκολύνει τους πολίτες. (Καραδήμας. Δ, 2012) Βέβαια το κράτος δεν είναι επιχείρηση για να σκοπεύει στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη χρήση της υπηρεσίας cloud. Όμως με την εφαρμογή του TAXIS τα έξοδα στον κρατικό προϋπολογισμό τα οποία αναφερόταν στην διεξαγωγή της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μειώθηκαν και συγχρόνως αυξήθηκε η ικανοποίηση των πολιτών, αφού μέχρι πρότινος σχηματίζανε ουρές έξω από τα κτίρια των Δ.Ο.Υ για την υποβολή. 5 Το ιδιωτικό νέφος είναι ένα "ιδιόκτητο" δίκτυο ή κέντρο δεδομένων που παρέχει υπηρεσίες σε ένα περιορισμένο αριθμό ατόμων (συγκεκριμένα στους φορολογουμένους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα) 18

20 Η Ε.Δ.Ε.Τ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ Δ.Ε.Η Ανανεώσιμες Α.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) αναγνωρίζοντας ότι η κατανάλωση ενέργειας του Διαδικτύου αποτελεί μία από τις κύριες τεχνολογικές προκλήσεις, συμμετέχει ενεργά σε διάφορες «πράσινες» δραστηριότητες, στοχεύοντας: 4) στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις υπάρχουσες δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές, 5) στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας κατά την ανάπτυξη νέων Κέντρων Δεδομένων και Υπηρεσιών (DataCenters) και νέων Σημείων Παρουσίας (Points of Presence), 6) στην προώθηση της έρευνας στην περιοχή των ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών εστιάζοντας σε δίκτυα Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), 7) στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων παραδειγμάτων δικτύων «νέας γενιάς» (Next-Generation Networking Paradigm) που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων υποδομών της χώρας, και 8) στη διάχυση "πράσινων" βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μελών της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΔΕΤ Α.Ε. και όλες μαζί συνθέτουν ένα πλαίσιο "πράσινης δικτύωσης" για τη διαχρονική μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΔΕΤ Α.Ε. καθώς και του αποτυπώματός της, όσον αφορά τις ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Greenhouse Gas emissions footprint). Με στόχο την ανάπτυξη πρότυπων ηλεκτρονικών υποδομών και τη δοκιμή και πιλοτική λειτουργία ενεργειακά καινοτόμων εφαρμογών, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ) και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, που χρηματοδοτείται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα δημιουργηθεί ένα νέο Κέντρο Δεδομένων (data center) στον χώρο του υδροηλεκτρικού σταθμού «Λούρος», ενώ θα γίνει εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παροχή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ισχύος, που θα διατίθεται απ ευθείας από τις μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση θα αξιοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για την ελαχιστοποίηση της 19

21 κατανάλωσης ενέργειας, τόσο για τη λειτουργία όσο και για την ψύξη του ενεργού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο υπολογιστικός και αποθηκευτικός εξοπλισμός του νέου κέντρου δεδομένων θα αξιοποιείται ως εφεδρική υποδομή για τα υπολογιστικά συστήματα των πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων της χώρας, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας του cloud computing. Το έργο θα έχει πολλαπλά κοινωνικά οφέλη, καλύπτοντας τις ανάγκες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων της χώρας, τα μέλη των οποίων θα χρησιμοποιούν υπολογιστικές υποδομές μεγάλης κλίμακας μέσω του ακαδημαϊκού δικτύου ΕΔΕΤ4, χωρίς χρέωση. Παράλληλα, εξασφαλίζεται επιχειρησιακή συνέχεια για τις υπηρεσίες «υπολογιστικού νέφους» που παρέχει το ΕΔΕΤ μέσω της υποστήριξης λειτουργιών διαχείρισης κρίσεων (disaster discovery6) ανάμεσα στο υπό δημιουργία και σε υφιστάμενα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών του ΕΔΕΤ. Επιπλέον, αυξάνεται και η αξιοπιστία της όλης υπολογιστικής υποδομής του ΕΔΕΤ, καθώς αυτή θα μπορεί να είναι διαθέσιμη ακόμη και όταν κάποιοι κόμβοι βρεθούν εκτός λειτουργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στην ΕΔΕΤ ΑΕ και την ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, και θα αποτιμηθεί η δυνατότητα για τη φιλοξενία εμπορικών κέντρων δεδομένων κοντά σε μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ. Θα δοθεί επίσης η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μέρος της υποδομής από τον όμιλο της ΔΕΗ για την έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων εφαρμογών που εντάσσονται στις υπηρεσίες του έξυπνου δικτύου (smart grid). Τέλος, το εν λόγω πρότυπο κέντρο δεδομένων και υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα και για άλλους τομείς δραστηριότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της χώρας, συμβάλλοντας έτσι στην μεγαλύτερη εξοικονόμηση πολύτιμων ενεργειακών και οικονομικών πόρων. 6 Disaster discovery: ή αποκατάσταση καταστροφών είναι ένα σχέδιο που παρέχει τη δυνατότητα να συνεχιστεί η λειτουργία μιας υπολογιστικής δομής μετά από κάθε αριθμό των καταστροφικών προβλημάτων, που κυμαίνονται από έναν υπολογιστικό ιό ή επίθεση χάκερ έως και μια φυσική καταστροφή όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, ή σεισμό.( 20

22 2.3. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναφέραμε τις υπηρεσίες Grid & Cloud Computing, καθώς και τα μοντέλα υπηρεσιών που προσφέρει το Cloud Computing (Software as a Service, Infrastructure-as-a-Service και Platform as a Service). Καταγράψαμε μερικούς ορισμούς για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι η υπηρεσία του Cloud Computing, ας δούμε όμως πως παρουσιάζεται ο ορισμός της εργασίας του Cloud Computing από το Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποιήσεων και Τεχνολογίας (NIST7). Το MST ορίζει την αρχιτεκτονική του Cloud Computing περιγράφοντας πέντε ουσιώδη χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα υπηρεσίας νέφους (Software as a Service, Infrastructure-as-a-Service και Platform as a Service) και τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης νέφους. (Cloud Security Alliance, 2009) Τα πέντε αυτά ουσιώδη χαρακτηριστικά που ορίζουν την αρχιτεκτονική του Cloud Computing, εξηγούν τη σχέση και τη διαφορά που υφίσταται συγκριτικά με τις παραδοσιακές υπολογιστικές μεθόδους και είναι τα εξής: 1. Αυτό-εξυπηρέτηση κατά απαίτηση (on-demand-self-service) Οι καταναλωτές μπορούν να εφοδιάζονται ή να απορρίπτουν την παροχή υπηρεσιών, χωρίς ανθρώπινη διαμεσολάβηση με τον πάροχο υπηρεσιών. 2. Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο Παρέχεται ικανότητα κάλυψης δικτύου και πρόσβαση μέσω τυποποιημένων μηχανισμών. 3. Διάθεση πόρων (resource pooling) Οι πόροι του παρόχου που χρησιμοποιούνται για υπολογιστικές διαδικασίες διατίθενται για να εξυπηρετούν πολλαπλούς χρήστες. Οι πόροι χρησιμοποιούν ένα μοντέλο «πολύ-ενοικιαστή» και συνδυάζοντας δυναμικά φυσικούς και εικονικούς πόρους ανταποκρίνονται στην εκάστοτε καταναλωτική ζήτηση. 4. Ταχεία ελαστικότητα Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται γρήγορα και ελαστικά. 5. Μετρούμενη υπηρεσία Τα συστήματα Cloud Computing οργανώνουν και βελτιστοποιούν αυτόματα τη διάθεση των πόρων παρέχοντας δυνατότητα μέτρησης των 7 NIST: National Institute of Standards and Technology - Το Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποιήσεων και Τεχνολογίας είναι ένα ίδρυμα ευρέως γνωστό και αναγνωρισμένο σε παγκόσμιο επίπεδο για τη δουλειά του στο πεδίο της τεχνολογίας πληροφοριών. (Cloud Security Alliance, 2009) 21

23 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καραθανάσης Χριστόδουλος (Παναγιώτης) ΑΕΜ: 4432 χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών ανάλογα το είδος (λ. χ. αποθήκευσης, επεξεργασίας, εύρους σύνδεσης ή διαθέσιμων λογαριασμών χρηστών). (Cloud Security Alliance, 2009) Τα τέσσερα διακριτά μοντέλα ανάπτυξης νέφους είναι τα εξής: 1. Δημόσιο νέφος (Public cloud) Η δομή του δημοσίου νέφους είναι διαθέσιμη σε όλο το κοινό. 2. Ιδιωτικό νέφος (Private cloud) Σε αυτό το είδος του νέφους, η δομή είναι κοινή για έναν οργανισμό. 3. Νέφος κοινότητας (Community cloud) Σε αυτού του είδους νέφους η δομή είναι κοινή για αρκετούς οργανισμούς και υποστηρίζει μία συγκεκριμένη κοινότητα με κοινά ενδιαφέροντα και κοινές ανάγκες. 4. Υβριδικό νέφος (Hybrid cloud) Το παρόν είναι ένα νέφος αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα νέφη διαφορετικού είδους. (Cloud Security Alliance, 2009) Η δυναμική της αγοράς του cloud αυξάνεται και ταυτόχρονα αυξάνονται και οι πάροχοι. Καθημερινά νέες εταιρείες ανά τον κόσμο προσανατολίζονται σε αυτόν τον τομέα, παρόλα αυτά υπάρχουν εταιρείες κολοσσοί όπου είναι κυρίαρχοι στα συστήματα cloud computing. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι: Amazon με το Elastic Compute Cloud (EC2), η Microsoft με το Azure Services Platform και η Google με το Google App Engine (GAE). (Κουφού, 2011) Όπως έχει ήδη τονιστεί, το Cloud Computing είναι η εξέλιξη του Grid Computing, οπότε οι περισσότερες πολυεθνικές μετέφεραν το μοντέλο λειτουργίας τους από το δεύτερο στο πρώτο. Αυτή η αλλαγή της τεχνολογίας αλλά και η διαδικασία της εκμάθησης της καινούργιας τεχνογνωσίας είχε σαφώς επιδράσεις στον εταιρικό προϋπολογισμό του Cloud Computing με οφέλη (σίγουρα για να επιχειρηθεί κάτι τέτοιο) αλλά και με μειονεκτήματα. (Καραδήμας. Δ, 2012) 22

24 3. Κεφάλαιο 3 - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Οι επιχειρήσεις παρατηρούν τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και προσπαθούν να τις παρακολουθούν και να συμβαδίζουν μ αυτές έχοντας ως σκοπό την ανταγωνιστικότητά τους. Σήμερα διαπιστώνουν ότι μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πλεονέκτημα κόστους επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση και χρήση της τεχνολογίας του Cloud Computing. Θα πρέπει, όμως, να λάβουν υπόψη τους τα οφέλη και τα μειονεκτήματα και άλλες επιδράσεις του Cloud Computing σε αυτές και στη χρήση πρακτικών πριν την υιοθέτηση και τη χρήση των υπηρεσιών του. (Khajeh- Hosseini et al, 2010α) Θα πρέπει να εξεταστεί η υιοθέτηση της τεχνολογίας από τη στρατηγική σκοπιά των επιχειρήσεων. Στις επιχειρήσεις, η υιοθέτηση του Cloud Computing σχετίζεται πιο έντονα με την ωριμότητα του οργανισμού και την εταιρική κουλτούρα παρά από την τεχνολογία αυτή κάθε αυτή. Κάποιοι προβλέπουν ότι η υιοθέτηση του Cloud Computing δεν πρόκειται να γίνει εν μιά νυκτί, ενώ μπορεί να πάρει δέκα με δεκαπέντε χρόνια πριν από την ολοκληρωτική αλλαγή σε μία τυπική επιχείρηση. Επομένως είμαστε στην αρχή μιας μεταβατικής περιόδου κατά την οποία πολλές αποφάσεις πρέπει να παρθούν σχετικά με την υιοθέτηση του Cloud Computing από τον επιχειρηματικό κόσμο. (Sullivan, 2009) Η απόφαση βέβαια, της υιοθέτησης είναι δύσκολη επειδή η υπηρεσία δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα πρακτικών και κοινωνικοπολιτικών αιτιών. Δεν είναι δυνατόν όλες οι επιχειρήσεις να αναθέσουν εξωτερικά όλες τις υπολογιστικές απαιτήσεις τους σε παρόχους Cloud Computing. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα υπολογιστικό περιβάλλον το οποίο θα βασιζόταν πάνω σε servers συνδεδεμένους σε ένα σύστημα, σε οργανωτικά νέφη και πιθανότατα σε περισσότερα από ένα Δημόσια Νέφη. 23

25 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καραθανάσης Χριστόδουλος (Παναγιώτης) ΑΕΜ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η υπηρεσία του Cloud Computing είναι μία σχετικά σύγχρονη υπηρεσία αλλά με ραγδαία ανάπτυξη, κάτι που δυσκολεύει την παρακολούθησή της. Γι αυτό πρώτα προσδιορίσαμε το πώς υιοθετείται η τεχνολογία του νέφους από τις επιχειρήσεις και πότε η τελευταία λειτουργεί ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στην επόμενη φάση θα μελετήσουμε την ανάπτυξη της προαναφερθείσας δυναμικής στις εταιρείες του δείγματός μας. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε δεκατρείς εταιρείες, παρόχους και χρήστες του Υπολογιστικού Νέφους, οι οποίες δραστηριοποιούνται με παγκόσμια, με ευρωπαϊκή και με πανελλήνια εμβέλεια, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία του δείγματός μας και την ασφάλεια των συμπερασμάτων μας ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Το δείγμα μας αποτελείται, όπως αναφέραμε και παραπάνω, από δεκατρείς εταιρείες, από τις οποίες μερικές είναι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας νέφους, άλλες χρήστες και ορισμένες συνδυάζουν και τα δύο. Οι εταιρείες αυτές είναι οι εξής: Amazon Google EMC Microsoft NetApp Salesforce.com Force.com IBM Yahoo! Research TAXISnet OTE Business Cloud 24

26 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καραθανάσης Χριστόδουλος (Παναγιώτης) ΑΕΜ: 4432 Awapai.com AMD Τις οποίες θα αναλύσουμε παρακάτω ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ αυτή την ενότητα θα παραθέσουμε τα στοιχεία που συλλέξαμε για τις εταιρείες που προαναφέραμε και δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Cloud Computing σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Βάσει του εννοιολογικού πλαισίου και της μέχρι τώρα βιβλιογραφικής έρευνας που έχουμε εκπονήσει, έχουν προκύψει τα εξής συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία και θα προσπαθήσουμε να απευθύνουμε. 1) Ποια είναι η κατάσταση της αγοράς των υπηρεσιών νέφους στην Ελλάδα; 2) Πόσο μεταβάλλουν οι υπηρεσίες του νέφους τον στίβο του παγκόσμιου ανταγωνισμού; 3) Σε βάθος χρόνου, ποια θα είναι η θέση των υπηρεσιών του νέφους σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις IT; Θα συνεχίσει να αποτελεί η τεχνολογία του νέφους πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις και μελλοντικά; 4) Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα των επιχειρήσεων σε περιβάλλον cloud; 5) Πώς θα βλέπατε την υλοποίηση λύσεων cloud computing στο Δημόσιο Τομέα; 25

27 4. Κεφάλαιο 4- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 4.1. ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ CLOUD COMPUTING ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η διαχείριση της υιοθέτησης της υπηρεσίας του Cloud Computing δεν εξαρτάται μόνο από τεχνικά ζητήματα, αλλά, όπως προαναφέρθηκε και από κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες (όπως κόστη, εμπιστευτικότητα και έλεγχο), από την επίδραση των πρακτικών που ακολουθούνται στη δουλειά και από περιορισμούς που προκύπτουν από τα ήδη υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα. Επομένως, αν θέλουμε να συνοψίσουμε τα σημεία που πρέπει να εστιάσει μια επιχείρηση πριν την υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος είναι τα εξής: Να παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τα κόστη της υιοθέτησης Να υποστηρίζει τη διαχείριση ρίσκου Να εξασφαλίζει ότι όσοι λαμβάνουν αποφάσεις μπορούν να κάνουν ενημερωμένους συμβιβασμούς μεταξύ των οφελών και των ρίσκων. (Khajeh-Hosseini, 2010γ) ΚΟΣΤΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Τα οικονομικά ζητήματα που εγείρονται από το Cloud Computing μπορούν να αναλυθούν από δύο σκοπιές. Μία αυτή του καταναλωτή και μία αυτή του παρόχου. Και οι δύο σκοπιές έχουν διαφορετικά μοντέλα τιμών/κόστους ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Από τη σκοπιά του καταναλωτή αναλύονται τα μοντέλα που υιοθετούνται από τους παρόχους και καλείται ο καταναλωτής να πληρώσει. Οπότε από αυτή τη σκοπιά μελετούνται τα κόστη από τη μεριά που ζημιώνουν τον χρήστη. Σύμφωνα με τον 26

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ανάπτυξη λειτουργία Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών (G-Data Centers / G-Cloud) του Ελληνικού Δημοσίου Μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Γιατί Cloud; Είναι μόδα? Ακούγετε ωραία? Λειτουργικότητα & Χρηστικότητα Δεν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012

Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012 Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012 Το Web 2.0 δεν σταματά στην επικοινωνία ανταλλαγή στοιχείων μόνο ανάμεσα σε δύο υπολογιστές. Ο πελάτης συνεχίζει να συμμετέχει στον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hosting & Cloud Services

Hosting & Cloud Services Hosting & Cloud Services Η εταιρία μας σε αριθμούς 2001 ιδρύθηκε η IpHost. 17 άτομα απασχολούμενοι, συμπεριλαμβάνονται και οι μόνιμοι εξωτερικοί συνεργάτες. 60.000 domain. 7.000 share hosting. 300 business

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Υποδομής Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων

Προς μια Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Υποδομής Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων Προς μια Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Υποδομής Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων Βαγγέλης Φλώρος, ΕΔΕΤ A.E. Συντονιστής έργου HellasHPC efloros@grnet.gr www.hellashpc.gr Στόχος ομιλίας Παρουσίαση μια προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτές Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές Cloud

Ανοιχτές Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές Cloud Ανοιχτές Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές Cloud www.ellak.gr Νεκτάριος Κοζύρης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Αντιπρόεδρος ΕΔΕΤ ΕΕΛ/ΛΑΚ Infosystem/Helexpo, 28/11/2009 Cloud Computing? Πολλοί ορισμοί Wikipedia: provision

Διαβάστε περισσότερα

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch Active Directory Syncronization ADFS vs. Password Synch Abstract Η ενοποίηση του Active Directory της επιχείρησης με το Windows Azure Active Directory, περιγράφεται και αναλύεται στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει!

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Το S1aaS (Soft1 as a Service) είναι το νέο μοντέλο διάθεσης και χρήσης του λογισμικού Soft1, που αξιοποιεί το Internet. O πελάτης δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail...

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 4 5 6 7 7 7 ATLANTIS ENTRY ERP ATLANTIS Entry III

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο Όμιλος Epsilon Net Δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς: Πληροφορικής (Epsilon Software) Δημιουργίας και δημοσίευσης ψηφιακού περιεχομένου στο

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Η μηχανοργάνωση ενός διατροφικού γραφείου αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του διότι παρέχει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, διευκολύνει την διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Back to School Offer!

Back to School Offer! Back to School Αποκτήστε σήμερα το καλύτερο λογισμικό σε Ακαδημαϊκές τιμές! Ενημερωθείτε για τα Ακαδημαϊκά Προγράμματα της Microsoft και κερδίστε, εσείς, οι καθηγητές και οι μαθητές ή οι σπουδαστές σας!

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα εποχή ανατέλλει στην ευρύτερη και ανεξάρτητη

Μια νέα εποχή ανατέλλει στην ευρύτερη και ανεξάρτητη Η νέα εποχή στη συντήρηση-επισκευή του αυτοκινήτου Οι οκτώ νέες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς Επηρεασμένες από τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών και την τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Αράμ Μπαλιάν Ph.D Manager- Social Security & Health Care Solutions Στόχοι Αρχιτεκτονική ψηφιακών υπηρεσιών πρώτης

Διαβάστε περισσότερα