Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Transcript

1 Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

2 Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η έννοια της αειφορίας σηματοδοτεί νέες εξελίξεις και αλλαγές στον επιστημονικό χώρο της Π.Ε., αφού αποτελεί μια καινοτομία στην εκπαιδευτική πρακτική (Φλογαΐτη, 2008 Φλογαΐτη, 2005 Palmer, 1998) Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

3 Η αξιοποίηση Η αξιοποίηση των ΤΠΕ των στην ΤΠΕ Σχολική Πράξη Η ψηφιακή τεχνολογία στη Σχολική Πράξη Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δεν περιορίζεται, απλώς, στον πληροφορικό αλφαβητισμό, παρέχει δυναμικά εργαλεία και και εφαρμογές στήριξης, στήριξης, ενίσχυσης, ενίσχυσης, καθώς και εμπλουτισμού καθώς και εμπλουτισμού της διδασκαλίας της διδασκαλίας και της μάθησης και (Τζιμογιάννης, της μάθησης 2001) (Τζιμογιάννης, 2001). Ο μαθητής μαθητής έχει έχει την την ελευθερία ελευθερία οικοδόμησης οικοδόμησης της της προσωπικής προσωπικής του του γνώσης (Papert, 1980, όπ. αναφ. στο Αργύρης, 2005) γνώσης (Papert, 1980, όπ. αναφ. στο Αργύρης, 2005) Ψηφιακή τεχνολογία δυνατότητα τροποποίησης, σχεδιαστικών επιλογών, μετασχηματισμού, καθώς και (ανα)κατασκευής (Kynigos, 2007) 2007)

4 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ΠΕ/ΕΑΑ μπορεί να υποστηρίξει: την εκπαιδευτική διαδικασία, την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος (Σταμούλης, Γρίλλιας & Πήλιουρας, 2008) Επίδραση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: οι μαθητές δραστηριοποιούνται περισσότερο εμπλέκονται πιο ενεργά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διευκολύνει και επεκτείνει τις δυνατότητες για εμπειρική έρευνα μέσα στην τάξη και στο πεδίο. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

5 1. Διαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας, μέσο δημοσίευσης αλλά και επικοινωνίας Οφέλη: Προσαρμογή διαφορετικών μαθησιακών στυλ Διαδίκτυο Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενθάρρυνση των μαθητών να αναλαμβάνουν ευθύνες για την ίδια τους τη μάθηση, να επιλέγουν μαθησιακό υλικό ανάλογο με το επίπεδο της γνώσης και τα ενδιαφέροντά τους και να εργάζονται με βάση τους προσωπικούς τους ρυθμούς Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης Διευκόλυνση της μάθησης μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων

6 1.1 Διαδίκτυο-ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες Εκπαιδευτικός ποικίλες εκπαιδευτικές δυνατότητες κατά το σχεδιασμό και την οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας. Μαθητής: με τους μηχανισμούς αναζήτησης της πληροφορίας που ενσωματώνουν επιτρέπουν επίσης την εύκολη αναζήτηση και διαχείριση της πληροφορίας. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

7 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

8 1.2 διαδίκτυο- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Α)ως πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών από διαφορετικά μέρη της Κύπρου - ευαισθητοποίηση τους για θέματα που αφορούν το άμεσο περιβάλλον τους και για τα οποία μπορούν και οφείλουν να δράσουν. - διαπίστωση ότι παρόλη τη γεωγραφική απόσταση που υπάρχει ουσιαστικά αντιμετωπίζουν κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα στην γειτονιά τους για τα οποία μπορούν να συνεργαστούν αναζητώντας αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης. πληροφόρηση για την κατάσταση του περιβάλλοντος σε άλλα μέρη και σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους μαθητές να αναπτύξουν πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα αυτά Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

9 Παράδειγμα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) β)ως μέσο συλλογής δεδομένων Ετοιμάστε ένα ερωτηματολόγιο στη word για να το αποστείλετε με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες τις εταιρείες εισαγωγής και πώλησης καινούριών αυτοκινήτων της πόλης σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα μοντέλων υβριδικών αυτοκινήτων, τις τιμές πώλησης τους, τα χαρακτηριστικά τους το ρυθμό και τον αριθμό πώλησης υβριδικών αυτοκινήτων στην Κύπρο. Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των εταιριών και εντοπίστε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για την επικοινωνία σας. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

10 γ) Ως μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας: Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) για να επικοινωνήσετε με τους μαθητές άλλων δημοτικών της πόλης μας και να τους ενημερώσετε για τα αποτελέσματα της έρευνας σας. Καλό θα ήταν πέρα από το κείμενο να επισυνάψετε μια παρουσίαση η οποία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα σας υπό μορφή πινάκων και γραφικών παραστάσεων. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

11 διαδίκτυο- διαδίκτυο- ιστολόγια ιστολόγια (Blog) (Blog) Οι Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδευτικοί και και οι οι μαθητές μαθητές έχουν έχουν τη τη δυνατότητα δυνατότητα της της ανάπτυξης ανάπτυξης Ιστοσελίδων Ιστοσελίδων & & Blog Blog για: για: - - ανάρτηση ανάρτηση πληροφοριών, πληροφοριών, -καταγραφή σκέψεων, εμπειριών, γεγονότων (posts), -καταγραφή σκέψεων, εμπειριών, γεγονότων (posts), -ανάρτηση -ανάρτηση εικόνων, εικόνων, μουσικής, μουσικής, βίντεο, βίντεο, podcasts, podcasts, - - δημιουργία δημιουργία λιστών λιστών με με ενδιαφέροντες ενδιαφέροντες δικτυακούς δικτυακούς τόπους. τόπους. Επίσης, Επίσης, έχουν έχουν τη τη δυνατότητα δυνατότητα της της επίσκεψης επίσκεψης σε σε ήδη ήδη υπάρχοντα υπάρχοντα Blog. Blog. Ο Ο επισκέπτης επισκέπτης του του ιστολογίου ιστολογίου έχει έχει τη τη δυνατότητα δυνατότητα να να αλληλεπιδρά με τον ιδιοκτήτη του, αλλά και με τους αλληλεπιδρά με τον ιδιοκτήτη του, αλλά και με τους άλλους άλλους χρήστες, χρήστες, καθώς καθώς μπορεί μπορεί να να καταθέτει καταθέτει τις τις απόψεις του (comments), για τις απόψεις του απόψεις του (comments), για τις απόψεις του συγγραφέα συγγραφέα ή ή των των άλλων άλλων επισκεπτών επισκεπτών σε σε πραγματικό πραγματικό χρόνο. χρόνο. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

12 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, -post_22.html

13 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

14 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πού βρίσκω το λογισμικό για την κατασκευή του ιστολογίου μου; Από τις πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχετικό χώρο, παρέχοντας και το λογισμικό για τη δημιουργία ενός blog, αλλά και το χώρο στον οποίο θα φιλοξενηθεί είναι οι: Blogger Wordpress Πατώντας το εικονίδιο με το λογότυπο, κατευθύνεστε προς την σελίδα εγγραφής Pathfinder (ελληνική)

15 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 1.4 διαδίκτυο- ιστοχώροι με βίντεο Α)π.χ. ιστοχώρος YouTube

16 Β) ιστοχώρος WatchKnowLearn.org ένα νέο social media με εκπαιδευτικό χαρακτήρα διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα που περιέχει εκπαιδευτικά βίντεο. Όλα τα βίντεο δημιουργούνται ή μεταφορτώνονται από εκπαιδευτικούς και είναι διαθέσιμα για εκπαιδευτικούς και μαθητές δωρεάν. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

17 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

18 1.5 διαδίκτυο- πρόγραμμα Hot Potatoes οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ετοιμάσουν ασκήσεις κλειστού τύπου που ανήκουν στα πιο κάτω είδη: α) ασκήσεις συμπλήρωσης κενών (cloze) β) ασκήσεις επιλογής σωστής απάντησης (quiz) γ) ασκήσεις σταυρόλεξων (cross) δ) ασκήσεις σειροθέτησης (mix) ε) ασκήσεις αντιστοίχισης (match). Οι ασκήσεις που δημιουργεί ο/η εκπαιδευτικός αποθηκεύονται και σε αρχεία τύπου htm (ιστοσελίδες), πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να αναρτηθούν σε δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες) και να είναι προσβάσιμες από οποιονδήποτε έχει σύνδεση με το διαδίκτυο. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

19 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

20 1.6 Διαδίκτυο- Εκπαιδευτικές Πύλες Εκπαιδευτικοί: πρόσβαση σε πληροφορίες, πηγές και εκπαιδευτικές πύλες ή πλατφόρμες δυνατότητα για -ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, σχεδίων μαθήματος, - πρόσβασή σε επιστημονικά άρθρα, και εφαρμογές οι οποίες θα υποστηρίξουν τα μαθήματά τους. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

21 Εκπαιδευτικές Πύλες Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πύλες Π.Ε. \ Ελληνικές Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού ΠΕ Περιβαλλοντική Γωνιά - ΕΚΚΕ/ΙΑΑΚ Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - ΚΠΕ Καστοριάς Frederick University- Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη wwf.gr Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας MO-m (Monachus - monachus) Πύλες Π.Ε. \ Ξενόγλωσσες European Environment Agency North American Association for Enironmental Education - EE Link UNESCO - Connect US Environmental Protection Agency Wisconsin Department of Natural Resources - Environmental Education for Kids The Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)

22 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

23 1.7 διαδίκτυο- βάσεις δεδομένων Μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό πληροφοριών και την καταχώρηση μετρήσεων που έχουν συλλέξει οι μαθητές /τριες κατά την εξερεύνηση του τοπικού περιβάλλοντος Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

24 Παραδείγματα βάσης δεδομένων: Α) Το worlmapper είναι μια βάση δεδομένων με χαρτογράμματα. Τα χαρτογράμματα είναι μια μορφή απεικόνισης ενός χάρτη που κάνει πιο ευδιάκριτα τα στοιχεία του μέσω της αυξομείωσης του μεγέθους μιας χώρας ανάλογα με τα ποσοστά της. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

25 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υποσιτιζόμενα παιδιά

26 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Β) Το CIA World Factbook είναι μια βάση δεδομένων χρήσιμων πληροφοριών για τους εκπαιδευτικούς ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να συγκεντρώσουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με ξένες χώρες. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html

27 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γ) Αυτή η βάση δεδομένων μπορεί να συνδυαστεί με το KML Factbook το οποίο χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα στοιχεία από το CIA World Factbook και τα αναπαριστά σε δύο (2D) ή και τρεις (3D) διαστάσεις col=2008&

28 2. Google Earth Το Google Earth είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση του περιβάλλοντος αλλά και για τη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον. Πολλοί επιστήμονες χρησιμοποιούν το Google Earth για τη μελέτη δεδομένων που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η διασπορά του θαλάσσιου πάγου αλλά και η μελέτη τοπικών καιρικών φαινομένων. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

29 Google Earth O υπολογιστής γίνεται ένα εργαλείο περιήγησης στον κόσμο. Δορυφορικές φωτογραφίες αεροφωτογραφίες πολύ μεγάλης ανάλυσης επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει με λεπτομέρειες διάφορες τοποθεσίες του κόσμου αλλά και να συγκρίνει πώς αυτές διαφοροποιούνται στο πέρασμα του χρόνου. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

30 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Google Earth

31 Παράδειγμα 1: Αλλαγή χρήσης της γης Παρατηρήστε τους δύο χάρτες της περιοχής σας (χάρτης του 2011 και χάρτης του 2003). Εντοπίστε και καταγράψτε τις αλλαγές που παρουσιάζονται στο περιβάλλον (δρόμοι, κτίρια, πράσινες εκτάσεις, πυκνότητα κτηρίων). Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

32 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Περιοχή Ομονοίας (Λεμεσός) 2011

33 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Περιοχή Ομονοίας (Λεμεσός) 2003

34 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παράδειγμα 2: Αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τoυ Google earth

35 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παράδειγμα 2: Αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τoυ Google earth

36 Παράδειγμα 2: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της UNEP Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNEP οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και φωτογραφίες από δορυφόρους που απεικονίζουν τις αλλαγές στα οικοσυστήματα με την πάροδο του χρόνου. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

37 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

38 Παράδειγμα 3: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Explore Planet Earth Το Explore Planet Earth είναι μια εφαρμογή που αξιοποιεί το Google Earth και τα βίντεο του Discovery channel Planet Earth. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε επιλεγμένα σημεία της υδρογείου και να παρακολουθήσετε βίντεο που έχουν κινηματογραφηθεί για το Discovery channel. Ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να μεταφέρει στην τάξη οικοσυστήματα, περιβάλλοντα, ζώα και φαινόμενα. Μπορεί, ακόμα. να αναθέσει σε ομάδες να παρουσιάσουν και να εμπλουτίσουν τις παρουσιάσεις τους με στοιχεία της παραπάνω εφαρμογής και σε ψηφιακή μορφή να τις ανεβάσουν στο δικτυακό τόπο, blog ή wiki του σχολείου. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

39 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

40 3. Λογισμικά γενικής χρήσης Τα λογισμικά γενικής χρήσης (π.χ. MS Word, Excel, PowerPoint) αξιοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους για να καταγράψουν πληροφορίες ή να συνθέσουν κείμενα, να επεξεργαστούν δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

41 Ο Επεξεργαστής Κειμένου (π.χ. Word) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ερωτηματολογίων, για την καταγραφή των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους αλλά και για την παρουσίαση της εργασίας τους. Τα υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Excel) είναι λογισμικά που μπορεί να αξιοποιήσει ο χρήστης (εκπαιδευτικός ή μαθητής) για την οργάνωση, την επεξεργασία και την παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί στην Excel τα δεδομένα της έρευνας του, να ετοιμάσει πίνακες και γραφικές παραστάσεις, να βρει στατιστικά δεδομένα και αφού καταλήξει σε συμπεράσματα να πάρει αποφάσεις. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

42 Παράδειγμα αξιοποίησης της Word και της Excel: Οι μαθητές ετοιμάζουν ένα ερωτηματολόγιο στη Word για την κατανάλωση νερού στο σπίτι. Αφότου συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια και επιστραφούν, ο/η κάθε μαθητής/τρια ενημερώνει με τα δεδομένα του το δικό του λογιστικό φύλλο στην Excel. Ακολούθως, ο/η κάθε μαθητής/τρια υπολογίζει τη συνολική οικογενειακή κατανάλωση νερού και το μέσο όρο για κάθε χρήση νερού πχ για πλύσιμο (μέσος όρος της οικογενειακής κατανάλωσης για κάθε χρήση ως προς τον αριθμό μελών της οικογένειας). Ετοιμάζει, στη συνέχεια, τις σχετικές γραφικές παραστάσεις. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

43 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τα Προγράμματα Παρουσίασης (π.χ. PowerPoint) δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες οργάνωσης και σχεδιασμού μιας παρουσίασης αλλά και δεξιότητες παρουσίασης. Μέσα από το PowerPoint οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάσουν μια παρουσίαση σχετικά με τα αποτελέσματα μιας έρευνας και να γνωστοποιήσουν τα συμπεράσματα τους στο κοινό.

44 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τα Προγράμματα Ζωγραφικής (π.χ. Paint, Tux Paint) δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συνθέσουν πρωτότυπες ιστορίες να ετοιμάσουν κινούμενα σχέδια ή να δημιουργήσουν κινούμενες εικόνες για να παρουσιάσουν μια προβληματική κατάσταση ή φαινόμενο. π.χ. Ο κύκλος του νερού με τη χρήση του Tux Paint

45 4. Πολυμεσικές εφαρμογές Οι πολυμεσικές εφαρμογές σχεδιάζονται με σκοπό: α) να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό κατά τη διδασκαλία του/της παρέχοντας ολοκληρωμένο υλικό έτοιμο για χρήση με σκοπό να το αξιοποιήσει ως έχει ή να το τροποποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες του/της β) να εμπλουτίσουν με ψηφιακό υλικό την ΠΕ έτσι ώστε να επιλυθούν προβλήματα απόστασης ή μετακίνησης όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει ή το σχολείο βρίσκεται μακριά από το υπό μελέτη πεδίο, δίνοντας την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να «επισκέπτονται» εικονικά το χώρο Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

46 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παραδείγματα πολυμεσικών εφαρμογών: drastiriotites.html

47 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

48 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 5. Παιχνίδια Μάθησης Τα «serious games», σχεδιάζονται για να διευκολύνουν τη μάθηση μέσα από ευχάριστες διαδικασίες, αξιοποιώντας την εκπαιδευτική δυναμική των ψηφιακών παιχνιδιών. ο χρήστης προσπαθεί να φέρει σε πέρας αποστολές που διευκολύνουν τη μάθηση το ψηφιακό παιχνίδι δυναμικό μέσο, ικανό να εισαγάγει με βιωματικό τρόπο τον παίκτη σε νέα θέματα (ενσυναίσθηση)

49 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παιχνίδια Μάθησης Παραδείγματα: Αφορά στην κατασκευή της δικής σου μητρόπολης και ο στόχος είναι να διατηρήσεις την πόλη σου αειφόρα

50 Διαθέσιμες ιστοσελίδες με παιχνίδια μάθησης: rivallontiki_ekpaidefsi/index.html εκπαιδευτικό υλικό ανά θεματική ενότητα Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

51 6. Προσομοιώσεις Μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ γίνονται ευκολότερα κατανοητά τα φυσικά φαινόμενα (όπως π.χ. το φαινόμενο του θερμοκηπίου) και αντιμετωπίζονται οι παρανοήσεις των μαθητών/τριών σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

52 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πηγή:

53 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πηγή:

54 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 7. Ηλεκτρονική χαρτογράφηση Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικής χαρτογράφησης: Η δυνατότητα εμπλουτισμού του χάρτη με γραφικά (χρώματα, εικόνες, σχήματα) Η ευκολία δόμησης, η ευκολία επανεξέτασης και η ικανότητα προσαρμογής του με διαφορετικούς τρόπους που δεν είναι εφικτοί με χαρτί και μολύβι Η δυνατότητα αποθήκευσης και επαναφοράς των εννοιολογικών χαρτών. Η δυνατότητα που δίνουν στους χρήστες να διαμοιράζουν την εργασία τους είτε σε τοπικό δίκτυο είτε στο διαδίκτυο

55 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

56 Εργαλεία Κατασκευής Εννοιολογικών Χαρτών kidspiration CMapTools: γενικά εργαλεία διαγραμματικής αναπαράστασης, όπως το SmartDraw (http://www.smartdraw.com) εργαλεία νοητικής χαρτογράφησης, όπως το Visual Mind (http://www.visual-mind.com) Webspiration: Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

57 8. Ιστοεξερευνήσεις (WebQuest) Μέθοδος οργάνωσης μαθημάτων όπου οι μαθητές πραγματοποιούν μια κατευθυνόμενη διερεύνηση αξιοποιώντας πηγές από το διαδίκτυο και προσπαθώντας να λύσουν μια αποστολή Σκοπός των WebQuests είναι η εμβάθυνση σε ένα γνωστικό αντικείμενο, έχοντας σαν βάση την ανάθεση μίας συγκεκριμένης εργασίας Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

58 Ιστοεξερευνήσεις: Διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό Οι μαθητές: Καλλιέργεια δεξιοτήτων άντλησης και κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών Αυτονόμηση, συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους Διαθεματικότητα Εννοιολογική κατανόηση και εφαρμογή γνώσεων Πολιτότητα Ανάπτυξη επιστημολογικής επάρκειας Πληροφορικός αλφαβητισμός Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

59 Ιστοεξερευνήσεις: Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Πρωτότυπο σενάριο Επιλογή πηγών από Διαδίκτυο Ομαδική εργασία με ανάθεση ρόλων Πίνακας κανόνων αξιολόγησης Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

60 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ιστοεξερευνήσεις: Δομικά Στοιχεία

61 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δομή μιας Ιστοεξερεύνησης Σελίδα Μαθητή Εισαγωγή: κεντρική ιδέα του σεναρίου Εργασία ή Αποστολή: ορίζει την εργασία και το ρόλο των μαθητών Διαδικασία: περιγράφει τον τρόπο εργασίας των μαθητών Αξιολόγηση: περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος και των δράσεων-προϊόντων των μαθητών Συμπέρασμα: συνοψίζει, ανακεφαλαιώνει, προτείνει Σελίδα Καθηγητή: οδηγίες για την εφαρμογή

62 Ιστοεξερεύνηση: Εισαγωγή παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα του σεναρίου με έναν πρωτότυπο τρόπο Καλεί τους μαθητές να προβληματιστούν και να διεξαγάγουν κάποια έρευνα για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα του σεναρίου παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικές με το θέμα του σεναρίου Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

63 Αναφέρει τα διαθέσιμα εργαλεία/πηγές για την επίτευξη του σκοπού Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ιστοεξερεύνηση: Εργασία ή Αποστολή Αναφέρεται: ο ρόλος που καλούνται οι μαθητές να αναλάβουν σύμφωνα με το σενάριο ορίζεται η εργασία που πρόκειται να αναλάβουν θέτει το σκοπό της εργασίας των μαθητών και δίνει μια σαφή περιγραφή του τελικού μαθησιακού προϊόντος της εργασίας των μαθητών

64 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ιστοεξερεύνηση: Διαδικασία περιγράφονται βήμα προς βήμα οι δραστηριότητες που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης των μαθητών, (ατομική-ομαδική εργασίας) και οι στόχοι τους προτείνει πηγές προς διερεύνηση υποστηρίζοντας κάθε βήμα της εργασίας των μαθητών

65 Ιστοεξερεύνηση: Αξιολόγηση Παρουσιάζεται ο τρόπος αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος και τα κριτήρια αξιολόγησης με βάση τα οποία οι μαθητές μπορούν να αυτοαξιολογήσουν την εργασία τους μετά την ολοκλήρωσή της Χρήση κανόνων αξιολόγησης (rubrics) Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

66 Πίνακες με κανόνες αξιολόγησης (Rubrics) Βασικά κριτήρια αξιολόγησης Ακριβείς περιγραφές των διαβαθμίσεων της κλίμακας αξιολόγησης Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

67 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πίνακας με κανόνες αξιολόγησης παρουσιάσεων μέσω υπολογιστή

68 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ιστοεξερεύνηση: Συμπέρασμα συνοψίζει τους στόχους της ιστοεξερεύνησης και τους τρόπους με τους οποίους επιτεύχθηκαν συνοψίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα οφέλη που προέκυψαν θέτει πιθανά ερωτήματα για μελλοντική διερεύνηση προβληματίζει για την αξιοποίηση πληροφοριών-γνώσεων που αποκόμισαν σε διαφορετικές καταστάσεις

69 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ιστοεξερεύνηση: Σελίδα καθηγητή απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να εφαρμόσουν την Ιστοεξερεύνηση Περιλαμβάνει θέματα, συμβουλές, και οδηγίες για οργάνωση και εφαρμογή της ιστοεξερεύνησης Συσχετίζει την ιστοεξερεύνηση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Αξιολογεί τους επιδιωκόμενους στόχους

70 Κατασκευή Ιστοξερευνήσεων Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ένα φύλλο εργασίας στη Word μια υπερμεσική εφαρμογή με υπερσυνδέσμους προς τα διαφορετικά πεδία της Ιστοεξερεύνησης επιτρέποντας την ελεύθερη πλοήγηση Power Point Presentation Ιστολόγιο Δικτυακό τόπο QuestGarden περιβάλλον ανάπτυξης και διαμοιρασμού Ιστοεξερευνήσεων από τον εμπνευστή των Ιστοεξερευνήσεων Bernie Dodge Zunal.com χώρος ανάρτησης και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων (ελεύθερο)

71 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά το σχεδιασμό Ιστοεξερευνήσεων Η εκπαιδευτική αξία του έργου Ενδιαφέρον για τους μαθητές Οι προτεινόμενες πηγές στο Διαδίκτυο να ανταποκρίνονται στο επίπεδο των μαθητών και στις απαιτήσεις της δραστηριότητας Οι δυνατότητες πρόσβασης και η διαθεσιμότητα πληροφοριακού υλικού Οι χρονικές απαιτήσεις του έργου

72 Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά το σχεδιασμό Ιστοεξερευνήσεων Θέτουμε ερωτήματα που απαιτούν από τους μαθητές να προτείνουν λύσεις να αναλύσουν να συγκρίνουν να συνθέσουν να πάρουν αποφάσεις να κάνουν υποθέσεις να αναπτύξουν τη δική τους άποψη

73 Επιλέγοντας πηγές για τους μαθητές Η επιλογή των προτεινόμενων πηγών πρέπει να γίνεται με βάση τους πιο κάτω άξονες: Περιεχόμενο : θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη δραστηριότητα των μαθητών Το υλικό να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και την ηλικία των μαθητών Η παρουσίαση των θεμάτων να είναι σε ελκυστική μορφή και να προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών Μορφή Να είναι εύχρηστες και να ανταποκρίνονται στις γνώσεις αλλά και στις δεξιότητες πλοήγησης των μαθητών

74 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχετικές κοινότητες εκπαιδευτικών Zunal.com WebQuest.org QuestGarden Zunal.com WebQuest Locator για Επιστήμη και τεχνολογία (Science and Technology) WebQuest.com, celebrating the best in WebQuests Help teachers use the Internet effectively:

75 Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γ τάξη- Μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκοινωνίας Δ τάξη- ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δ και Ε τάξη- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Δ τάξη- Κυκλοφορώ με ποδήλατο Γ'-Ε' τάξη- Γνωρίζοντας την Κυρία Ανακύκλωση Ε' τάξη- Φαινόμενο του θερμοκηπίου Στ τάξη- Ανακύκλωση Απορριμμάτων Α'-Β' τάξη- Getting Around

76 Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Γιατί το πέταξες;;; Μια ιστοεξερεύνηση για τα απορρίμματα για τις τάξεις Δ, Ε και Στ _Quest_main/webquests/aporrimmata/index.html Το δάσος, κίνδυνοι και μέτρα προστασίας του (Δημοτικό) Πώς μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρισμό; _Quest_main/webquests/energeia_ilektrismos/index.html

77 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων Προστατευόμενες Περιοχες - Υγροβιότοποι Ramsar Μια ιστοεξερεύνηση για τις προστατευόμενες περιοχές Ιστοεξερευνήσεις για οικολογικά θέματα uest_main/eco_webquest.html#aporrypantiko Μη μας από-ρίπτετε.. στη Θάλασσα

78 Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων Ενδημικά φυτά Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

79 Για να φτιάξετε τη δική σας ιστοεξερεύνηση στο Zunal.com Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

80 Ανοίξτε την ιστοσελίδα: Κάντε εγγραφή (Register) Κάντε login Στη συνέχεια δώστε ένα τίτλο στην ιστοεξερεύνησή σας Για να αλλάξετε την γλώσσα (από αγγλικά στα ελληνικά) από τη δεξιά στήλη επιλέξτε control panel, settings και επιλέξτε ελληνικά. Για να αλλάξετε το περιεχόμενο πατήστε update content. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης.

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης. Μέρος: Θέμα: Μέρος Α: Τεχνολογίες αιχμής, επικαιροποίηση και ανανέωση γνώσεων Πληροφορικής Σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες Κωδικός Τίτλος Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερευνήσεις wikis-web web 2.0-web 3.0

Ιστοεξερευνήσεις wikis-web web 2.0-web 3.0 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Μάθημα: Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα Διαδίκτυο Ιστοεξερευνήσεις Ιστοεξερευνήσεις wikis-web web 2.0-web

Διαβάστε περισσότερα

Το ιαδίκτυο στη σχολική τάξη. Ιστοεξερευνήσεις: Αξιοποιώντας το ιαδίκτυο στην τάξη. Αξιοποίηση ιαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία

Το ιαδίκτυο στη σχολική τάξη. Ιστοεξερευνήσεις: Αξιοποιώντας το ιαδίκτυο στην τάξη. Αξιοποίηση ιαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυµέσα Ιστοεξερευνήσεις: Αξιοποιώντας το ιαδίκτυο στην τάξη Το ιαδίκτυο στη σχολική τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη και αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων της Γεωγραφίας στη διδακτική πράξη

Ένταξη και αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων της Γεωγραφίας στη διδακτική πράξη Ένταξη και αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων της Γεωγραφίας στη διδακτική πράξη Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και η αξιοποίησή του στο πλαίσιο καλών πρακτικών Εισηγητής: Δρ. Ζαχαρίας Μανουσαρίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» 1 ο µέρος:

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων»  1 ο µέρος: Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» http://blogs.sch.gr 1 ο µέρος: Χρήση Ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι χώρες της ΕΕ» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) Α. Εκπαιδευτικά λογισμικά (κατά κανόνα ανοικτού τύπου) για επιμέρους γνωστικά αντικείμενα ή λογισμικά για ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Β. λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Προτάσεις μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελοπούλου Χρυσούλα 1. Καθηγήτρια Πληροφορικής, 12 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας

Αγγελοπούλου Χρυσούλα 1. Καθηγήτρια Πληροφορικής, 12 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας Διδακτικό Σενάριο: «Ποια τα εργαλεία και οι τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό;» (μέρος της ιστοεξερεύνησης: «Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών») Αγγελοπούλου Χρυσούλα 1 1 Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» 1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ OMΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΡΟΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΟΜΑΔΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ OMΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΡΟΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΟΜΑΔΑΣ ΦΑΣΕΙΣ OMΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΡΟΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΟΜΑΔΑΣ Οκτώβριος 2011 Πρώτη Φάση: Γενικός Προγραμματισμός σε Ολομέλεια Τμήματος Ρόλος εκπαιδευτικού: Δημιουργεί ή/και διευρύνει τα ενδιαφέροντα των

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 1. Τίτλος 2. Εκτιμώμενη διάρκεια Εκτιμάται ότι απαιτούνται 8 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Το προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο Τ. Α. Μικρόπουλος Οι ΤΠΕ ως γνωστικά (ερμηνευτικά) εργαλεία Αξιοποιώντας το Διαδίκτυο στη διδακτική πράξη Αναζήτηση και εντοπισμός των σχετικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Βασικές αρχές της ΠΕ/ΕΑΑ που ευνοούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Περιβαλλοντικής Αγωγής

Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Περιβαλλοντικής Αγωγής ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων Καινοτόμες Δράσεις (Υπόψη: κ. Ράπτη Γ.) kainotomes@sch.gr (Με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) 83/143 Αίτηση Σχέδιο υποβολής προγράμματος Ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης: 11/19/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α' Μέρος Εισαγωγικό Σεμινάριο Πληροφορικής. Ιούνιος 2014. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ξάνθης 1 Α) ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Google

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Διδάσκοντας χωρίς μολύβι και χαρτί»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Διδάσκοντας χωρίς μολύβι και χαρτί» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «Διδάσκοντας χωρίς μολύβι και χαρτί» Γκιγκούδη Αναστασία Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια tgigoudi@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εξερευνήσεις (Ιστοεξερευνήσεις) (Web Quest) Μάθηση η βασισμένη σε Πηγές Resource-based Learning

ιαδικτυακές Εξερευνήσεις (Ιστοεξερευνήσεις) (Web Quest) Μάθηση η βασισμένη σε Πηγές Resource-based Learning ιαδικτυακές Εξερευνήσεις (Ιστοεξερευνήσεις) (Web Quest) Μάθηση η βασισμένη σε Πηγές Resource-based Learning Πληροφοριακός Εγγραματισμός Ο Πληροφοριακός Eγγραματισμός (information literacy) αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη

Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη Εμπνευστής του WebQuest θεωρείται ο: Bernie Dodge, Ed Tech Department, San Diego State University Τι είναι το Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Μαθαίνω τα Δικαιώματά μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Μαθαίνω τα Δικαιώματά μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση "Μαθαίνω τα Δικαιώματά μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση" ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γεωργία Πάνου, ΠΕ-70 24ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Ιωάννινα, Μάιος 2014 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δερμιτζάκη Κωνσταντίνα Η Εξάμηνο ΑΕΜ:3342 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική στο Γυμνάσιο

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική στο Γυμνάσιο Μέρος: Θέμα: Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική στο Γυμνάσιο 3η επιμορφωτική συνάντηση Σύντομη Περιγραφή Στο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ: Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας - Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Ομάδα εργασίας για προώθηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ NΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Η ΠΕ/ΕΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Είδη φυτών: Πόες, θάμνοι, δέντρα Σχεδίαση Σεναρίου με χρήση λογισμικών: Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, (Kidspiration)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Τίτλος δραστηριότητας Ο κύκλος του νερού. Τάξη εφαρμογής Η Τάξη στην οποία απευθύνεται η 6 η δραστηριότητα είναι η Β' Δημοτικού και οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι: Μελέτη περιβάλλοντος (Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ και τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού. το εφικτό ή πραγματολογικό πρότυπο

Οι ΤΠΕ και τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού. το εφικτό ή πραγματολογικό πρότυπο Οι ΤΠΕ και τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού το εφικτό ή πραγματολογικό πρότυπο ΤΠΕ στο δημοτικό Πρόγραμμα σπουδών για το Ολοήμερο τμήμα ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ19 που θα διδάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία για το Edmodo.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Ειρήνη Τζοβλά Περιφερειακή Πρεσβευτής ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ irinit@sch.gr Άγιος Δημήτριος,02/03/15

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/03/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/03/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ΓΕ08.019: Καλές πρακτικές και ιδέες για την εφαρμογή και αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων εργασίας (eportfolios) στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολόγηση Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

«Η ιστοεξερεύνηση ως διδακτικό εργαλείο στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας»

«Η ιστοεξερεύνηση ως διδακτικό εργαλείο στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας» «Η ιστοεξερεύνηση ως διδακτικό εργαλείο στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας» Χόρτη Σοφία Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας, 6Ο Γυμνάσιο Ιλίου scoikoik@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίαςστην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Αλεξανδρούπολη Σεπτέμβριος 2013 Λίγη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα