Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Transcript

1 Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

2 Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η έννοια της αειφορίας σηματοδοτεί νέες εξελίξεις και αλλαγές στον επιστημονικό χώρο της Π.Ε., αφού αποτελεί μια καινοτομία στην εκπαιδευτική πρακτική (Φλογαΐτη, 2008 Φλογαΐτη, 2005 Palmer, 1998) Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

3 Η αξιοποίηση Η αξιοποίηση των ΤΠΕ των στην ΤΠΕ Σχολική Πράξη Η ψηφιακή τεχνολογία στη Σχολική Πράξη Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δεν περιορίζεται, απλώς, στον πληροφορικό αλφαβητισμό, παρέχει δυναμικά εργαλεία και και εφαρμογές στήριξης, στήριξης, ενίσχυσης, ενίσχυσης, καθώς και εμπλουτισμού καθώς και εμπλουτισμού της διδασκαλίας της διδασκαλίας και της μάθησης και (Τζιμογιάννης, της μάθησης 2001) (Τζιμογιάννης, 2001). Ο μαθητής μαθητής έχει έχει την την ελευθερία ελευθερία οικοδόμησης οικοδόμησης της της προσωπικής προσωπικής του του γνώσης (Papert, 1980, όπ. αναφ. στο Αργύρης, 2005) γνώσης (Papert, 1980, όπ. αναφ. στο Αργύρης, 2005) Ψηφιακή τεχνολογία δυνατότητα τροποποίησης, σχεδιαστικών επιλογών, μετασχηματισμού, καθώς και (ανα)κατασκευής (Kynigos, 2007) 2007)

4 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ΠΕ/ΕΑΑ μπορεί να υποστηρίξει: την εκπαιδευτική διαδικασία, την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος (Σταμούλης, Γρίλλιας & Πήλιουρας, 2008) Επίδραση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: οι μαθητές δραστηριοποιούνται περισσότερο εμπλέκονται πιο ενεργά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διευκολύνει και επεκτείνει τις δυνατότητες για εμπειρική έρευνα μέσα στην τάξη και στο πεδίο. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

5 1. Διαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας, μέσο δημοσίευσης αλλά και επικοινωνίας Οφέλη: Προσαρμογή διαφορετικών μαθησιακών στυλ Διαδίκτυο Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενθάρρυνση των μαθητών να αναλαμβάνουν ευθύνες για την ίδια τους τη μάθηση, να επιλέγουν μαθησιακό υλικό ανάλογο με το επίπεδο της γνώσης και τα ενδιαφέροντά τους και να εργάζονται με βάση τους προσωπικούς τους ρυθμούς Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης Διευκόλυνση της μάθησης μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων

6 1.1 Διαδίκτυο-ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες Εκπαιδευτικός ποικίλες εκπαιδευτικές δυνατότητες κατά το σχεδιασμό και την οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας. Μαθητής: με τους μηχανισμούς αναζήτησης της πληροφορίας που ενσωματώνουν επιτρέπουν επίσης την εύκολη αναζήτηση και διαχείριση της πληροφορίας. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

7 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

8 1.2 διαδίκτυο- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Α)ως πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών από διαφορετικά μέρη της Κύπρου - ευαισθητοποίηση τους για θέματα που αφορούν το άμεσο περιβάλλον τους και για τα οποία μπορούν και οφείλουν να δράσουν. - διαπίστωση ότι παρόλη τη γεωγραφική απόσταση που υπάρχει ουσιαστικά αντιμετωπίζουν κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα στην γειτονιά τους για τα οποία μπορούν να συνεργαστούν αναζητώντας αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης. πληροφόρηση για την κατάσταση του περιβάλλοντος σε άλλα μέρη και σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους μαθητές να αναπτύξουν πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα αυτά Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

9 Παράδειγμα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) β)ως μέσο συλλογής δεδομένων Ετοιμάστε ένα ερωτηματολόγιο στη word για να το αποστείλετε με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες τις εταιρείες εισαγωγής και πώλησης καινούριών αυτοκινήτων της πόλης σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα μοντέλων υβριδικών αυτοκινήτων, τις τιμές πώλησης τους, τα χαρακτηριστικά τους το ρυθμό και τον αριθμό πώλησης υβριδικών αυτοκινήτων στην Κύπρο. Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των εταιριών και εντοπίστε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για την επικοινωνία σας. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

10 γ) Ως μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας: Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) για να επικοινωνήσετε με τους μαθητές άλλων δημοτικών της πόλης μας και να τους ενημερώσετε για τα αποτελέσματα της έρευνας σας. Καλό θα ήταν πέρα από το κείμενο να επισυνάψετε μια παρουσίαση η οποία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα σας υπό μορφή πινάκων και γραφικών παραστάσεων. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

11 διαδίκτυο- διαδίκτυο- ιστολόγια ιστολόγια (Blog) (Blog) Οι Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδευτικοί και και οι οι μαθητές μαθητές έχουν έχουν τη τη δυνατότητα δυνατότητα της της ανάπτυξης ανάπτυξης Ιστοσελίδων Ιστοσελίδων & & Blog Blog για: για: - - ανάρτηση ανάρτηση πληροφοριών, πληροφοριών, -καταγραφή σκέψεων, εμπειριών, γεγονότων (posts), -καταγραφή σκέψεων, εμπειριών, γεγονότων (posts), -ανάρτηση -ανάρτηση εικόνων, εικόνων, μουσικής, μουσικής, βίντεο, βίντεο, podcasts, podcasts, - - δημιουργία δημιουργία λιστών λιστών με με ενδιαφέροντες ενδιαφέροντες δικτυακούς δικτυακούς τόπους. τόπους. Επίσης, Επίσης, έχουν έχουν τη τη δυνατότητα δυνατότητα της της επίσκεψης επίσκεψης σε σε ήδη ήδη υπάρχοντα υπάρχοντα Blog. Blog. Ο Ο επισκέπτης επισκέπτης του του ιστολογίου ιστολογίου έχει έχει τη τη δυνατότητα δυνατότητα να να αλληλεπιδρά με τον ιδιοκτήτη του, αλλά και με τους αλληλεπιδρά με τον ιδιοκτήτη του, αλλά και με τους άλλους άλλους χρήστες, χρήστες, καθώς καθώς μπορεί μπορεί να να καταθέτει καταθέτει τις τις απόψεις του (comments), για τις απόψεις του απόψεις του (comments), για τις απόψεις του συγγραφέα συγγραφέα ή ή των των άλλων άλλων επισκεπτών επισκεπτών σε σε πραγματικό πραγματικό χρόνο. χρόνο. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

12 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, -post_22.html

13 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

14 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πού βρίσκω το λογισμικό για την κατασκευή του ιστολογίου μου; Από τις πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχετικό χώρο, παρέχοντας και το λογισμικό για τη δημιουργία ενός blog, αλλά και το χώρο στον οποίο θα φιλοξενηθεί είναι οι: Blogger Wordpress Πατώντας το εικονίδιο με το λογότυπο, κατευθύνεστε προς την σελίδα εγγραφής Pathfinder (ελληνική)

15 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 1.4 διαδίκτυο- ιστοχώροι με βίντεο Α)π.χ. ιστοχώρος YouTube

16 Β) ιστοχώρος WatchKnowLearn.org ένα νέο social media με εκπαιδευτικό χαρακτήρα διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα που περιέχει εκπαιδευτικά βίντεο. Όλα τα βίντεο δημιουργούνται ή μεταφορτώνονται από εκπαιδευτικούς και είναι διαθέσιμα για εκπαιδευτικούς και μαθητές δωρεάν. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

17 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

18 1.5 διαδίκτυο- πρόγραμμα Hot Potatoes οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ετοιμάσουν ασκήσεις κλειστού τύπου που ανήκουν στα πιο κάτω είδη: α) ασκήσεις συμπλήρωσης κενών (cloze) β) ασκήσεις επιλογής σωστής απάντησης (quiz) γ) ασκήσεις σταυρόλεξων (cross) δ) ασκήσεις σειροθέτησης (mix) ε) ασκήσεις αντιστοίχισης (match). Οι ασκήσεις που δημιουργεί ο/η εκπαιδευτικός αποθηκεύονται και σε αρχεία τύπου htm (ιστοσελίδες), πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να αναρτηθούν σε δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες) και να είναι προσβάσιμες από οποιονδήποτε έχει σύνδεση με το διαδίκτυο. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

19 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

20 1.6 Διαδίκτυο- Εκπαιδευτικές Πύλες Εκπαιδευτικοί: πρόσβαση σε πληροφορίες, πηγές και εκπαιδευτικές πύλες ή πλατφόρμες δυνατότητα για -ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, σχεδίων μαθήματος, - πρόσβασή σε επιστημονικά άρθρα, και εφαρμογές οι οποίες θα υποστηρίξουν τα μαθήματά τους. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

21 Εκπαιδευτικές Πύλες Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πύλες Π.Ε. \ Ελληνικές Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού ΠΕ Περιβαλλοντική Γωνιά - ΕΚΚΕ/ΙΑΑΚ Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - ΚΠΕ Καστοριάς Frederick University- Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη wwf.gr Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας MO-m (Monachus - monachus) Πύλες Π.Ε. \ Ξενόγλωσσες European Environment Agency North American Association for Enironmental Education - EE Link UNESCO - Connect US Environmental Protection Agency Wisconsin Department of Natural Resources - Environmental Education for Kids The Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)

22 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

23 1.7 διαδίκτυο- βάσεις δεδομένων Μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό πληροφοριών και την καταχώρηση μετρήσεων που έχουν συλλέξει οι μαθητές /τριες κατά την εξερεύνηση του τοπικού περιβάλλοντος Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

24 Παραδείγματα βάσης δεδομένων: Α) Το worlmapper είναι μια βάση δεδομένων με χαρτογράμματα. Τα χαρτογράμματα είναι μια μορφή απεικόνισης ενός χάρτη που κάνει πιο ευδιάκριτα τα στοιχεία του μέσω της αυξομείωσης του μεγέθους μιας χώρας ανάλογα με τα ποσοστά της. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

25 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υποσιτιζόμενα παιδιά

26 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Β) Το CIA World Factbook είναι μια βάση δεδομένων χρήσιμων πληροφοριών για τους εκπαιδευτικούς ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να συγκεντρώσουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με ξένες χώρες. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html

27 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γ) Αυτή η βάση δεδομένων μπορεί να συνδυαστεί με το KML Factbook το οποίο χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα στοιχεία από το CIA World Factbook και τα αναπαριστά σε δύο (2D) ή και τρεις (3D) διαστάσεις col=2008&

28 2. Google Earth Το Google Earth είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση του περιβάλλοντος αλλά και για τη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον. Πολλοί επιστήμονες χρησιμοποιούν το Google Earth για τη μελέτη δεδομένων που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η διασπορά του θαλάσσιου πάγου αλλά και η μελέτη τοπικών καιρικών φαινομένων. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

29 Google Earth O υπολογιστής γίνεται ένα εργαλείο περιήγησης στον κόσμο. Δορυφορικές φωτογραφίες αεροφωτογραφίες πολύ μεγάλης ανάλυσης επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει με λεπτομέρειες διάφορες τοποθεσίες του κόσμου αλλά και να συγκρίνει πώς αυτές διαφοροποιούνται στο πέρασμα του χρόνου. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

30 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Google Earth

31 Παράδειγμα 1: Αλλαγή χρήσης της γης Παρατηρήστε τους δύο χάρτες της περιοχής σας (χάρτης του 2011 και χάρτης του 2003). Εντοπίστε και καταγράψτε τις αλλαγές που παρουσιάζονται στο περιβάλλον (δρόμοι, κτίρια, πράσινες εκτάσεις, πυκνότητα κτηρίων). Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

32 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Περιοχή Ομονοίας (Λεμεσός) 2011

33 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Περιοχή Ομονοίας (Λεμεσός) 2003

34 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παράδειγμα 2: Αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τoυ Google earth

35 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παράδειγμα 2: Αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τoυ Google earth

36 Παράδειγμα 2: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της UNEP Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNEP οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και φωτογραφίες από δορυφόρους που απεικονίζουν τις αλλαγές στα οικοσυστήματα με την πάροδο του χρόνου. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

37 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

38 Παράδειγμα 3: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Explore Planet Earth Το Explore Planet Earth είναι μια εφαρμογή που αξιοποιεί το Google Earth και τα βίντεο του Discovery channel Planet Earth. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε επιλεγμένα σημεία της υδρογείου και να παρακολουθήσετε βίντεο που έχουν κινηματογραφηθεί για το Discovery channel. Ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να μεταφέρει στην τάξη οικοσυστήματα, περιβάλλοντα, ζώα και φαινόμενα. Μπορεί, ακόμα. να αναθέσει σε ομάδες να παρουσιάσουν και να εμπλουτίσουν τις παρουσιάσεις τους με στοιχεία της παραπάνω εφαρμογής και σε ψηφιακή μορφή να τις ανεβάσουν στο δικτυακό τόπο, blog ή wiki του σχολείου. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

39 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

40 3. Λογισμικά γενικής χρήσης Τα λογισμικά γενικής χρήσης (π.χ. MS Word, Excel, PowerPoint) αξιοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους για να καταγράψουν πληροφορίες ή να συνθέσουν κείμενα, να επεξεργαστούν δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

41 Ο Επεξεργαστής Κειμένου (π.χ. Word) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ερωτηματολογίων, για την καταγραφή των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους αλλά και για την παρουσίαση της εργασίας τους. Τα υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Excel) είναι λογισμικά που μπορεί να αξιοποιήσει ο χρήστης (εκπαιδευτικός ή μαθητής) για την οργάνωση, την επεξεργασία και την παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί στην Excel τα δεδομένα της έρευνας του, να ετοιμάσει πίνακες και γραφικές παραστάσεις, να βρει στατιστικά δεδομένα και αφού καταλήξει σε συμπεράσματα να πάρει αποφάσεις. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

42 Παράδειγμα αξιοποίησης της Word και της Excel: Οι μαθητές ετοιμάζουν ένα ερωτηματολόγιο στη Word για την κατανάλωση νερού στο σπίτι. Αφότου συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια και επιστραφούν, ο/η κάθε μαθητής/τρια ενημερώνει με τα δεδομένα του το δικό του λογιστικό φύλλο στην Excel. Ακολούθως, ο/η κάθε μαθητής/τρια υπολογίζει τη συνολική οικογενειακή κατανάλωση νερού και το μέσο όρο για κάθε χρήση νερού πχ για πλύσιμο (μέσος όρος της οικογενειακής κατανάλωσης για κάθε χρήση ως προς τον αριθμό μελών της οικογένειας). Ετοιμάζει, στη συνέχεια, τις σχετικές γραφικές παραστάσεις. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

43 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τα Προγράμματα Παρουσίασης (π.χ. PowerPoint) δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες οργάνωσης και σχεδιασμού μιας παρουσίασης αλλά και δεξιότητες παρουσίασης. Μέσα από το PowerPoint οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάσουν μια παρουσίαση σχετικά με τα αποτελέσματα μιας έρευνας και να γνωστοποιήσουν τα συμπεράσματα τους στο κοινό.

44 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τα Προγράμματα Ζωγραφικής (π.χ. Paint, Tux Paint) δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συνθέσουν πρωτότυπες ιστορίες να ετοιμάσουν κινούμενα σχέδια ή να δημιουργήσουν κινούμενες εικόνες για να παρουσιάσουν μια προβληματική κατάσταση ή φαινόμενο. π.χ. Ο κύκλος του νερού με τη χρήση του Tux Paint

45 4. Πολυμεσικές εφαρμογές Οι πολυμεσικές εφαρμογές σχεδιάζονται με σκοπό: α) να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό κατά τη διδασκαλία του/της παρέχοντας ολοκληρωμένο υλικό έτοιμο για χρήση με σκοπό να το αξιοποιήσει ως έχει ή να το τροποποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες του/της β) να εμπλουτίσουν με ψηφιακό υλικό την ΠΕ έτσι ώστε να επιλυθούν προβλήματα απόστασης ή μετακίνησης όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει ή το σχολείο βρίσκεται μακριά από το υπό μελέτη πεδίο, δίνοντας την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να «επισκέπτονται» εικονικά το χώρο Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

46 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παραδείγματα πολυμεσικών εφαρμογών: drastiriotites.html

47 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

48 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 5. Παιχνίδια Μάθησης Τα «serious games», σχεδιάζονται για να διευκολύνουν τη μάθηση μέσα από ευχάριστες διαδικασίες, αξιοποιώντας την εκπαιδευτική δυναμική των ψηφιακών παιχνιδιών. ο χρήστης προσπαθεί να φέρει σε πέρας αποστολές που διευκολύνουν τη μάθηση το ψηφιακό παιχνίδι δυναμικό μέσο, ικανό να εισαγάγει με βιωματικό τρόπο τον παίκτη σε νέα θέματα (ενσυναίσθηση)

49 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παιχνίδια Μάθησης Παραδείγματα: Αφορά στην κατασκευή της δικής σου μητρόπολης και ο στόχος είναι να διατηρήσεις την πόλη σου αειφόρα

50 Διαθέσιμες ιστοσελίδες με παιχνίδια μάθησης: rivallontiki_ekpaidefsi/index.html εκπαιδευτικό υλικό ανά θεματική ενότητα Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

51 6. Προσομοιώσεις Μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ γίνονται ευκολότερα κατανοητά τα φυσικά φαινόμενα (όπως π.χ. το φαινόμενο του θερμοκηπίου) και αντιμετωπίζονται οι παρανοήσεις των μαθητών/τριών σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

52 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πηγή:

53 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πηγή:

54 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 7. Ηλεκτρονική χαρτογράφηση Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικής χαρτογράφησης: Η δυνατότητα εμπλουτισμού του χάρτη με γραφικά (χρώματα, εικόνες, σχήματα) Η ευκολία δόμησης, η ευκολία επανεξέτασης και η ικανότητα προσαρμογής του με διαφορετικούς τρόπους που δεν είναι εφικτοί με χαρτί και μολύβι Η δυνατότητα αποθήκευσης και επαναφοράς των εννοιολογικών χαρτών. Η δυνατότητα που δίνουν στους χρήστες να διαμοιράζουν την εργασία τους είτε σε τοπικό δίκτυο είτε στο διαδίκτυο

55 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

56 Εργαλεία Κατασκευής Εννοιολογικών Χαρτών kidspiration CMapTools: γενικά εργαλεία διαγραμματικής αναπαράστασης, όπως το SmartDraw (http://www.smartdraw.com) εργαλεία νοητικής χαρτογράφησης, όπως το Visual Mind (http://www.visual-mind.com) Webspiration: Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

57 8. Ιστοεξερευνήσεις (WebQuest) Μέθοδος οργάνωσης μαθημάτων όπου οι μαθητές πραγματοποιούν μια κατευθυνόμενη διερεύνηση αξιοποιώντας πηγές από το διαδίκτυο και προσπαθώντας να λύσουν μια αποστολή Σκοπός των WebQuests είναι η εμβάθυνση σε ένα γνωστικό αντικείμενο, έχοντας σαν βάση την ανάθεση μίας συγκεκριμένης εργασίας Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

58 Ιστοεξερευνήσεις: Διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό Οι μαθητές: Καλλιέργεια δεξιοτήτων άντλησης και κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών Αυτονόμηση, συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους Διαθεματικότητα Εννοιολογική κατανόηση και εφαρμογή γνώσεων Πολιτότητα Ανάπτυξη επιστημολογικής επάρκειας Πληροφορικός αλφαβητισμός Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

59 Ιστοεξερευνήσεις: Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Πρωτότυπο σενάριο Επιλογή πηγών από Διαδίκτυο Ομαδική εργασία με ανάθεση ρόλων Πίνακας κανόνων αξιολόγησης Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

60 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ιστοεξερευνήσεις: Δομικά Στοιχεία

61 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δομή μιας Ιστοεξερεύνησης Σελίδα Μαθητή Εισαγωγή: κεντρική ιδέα του σεναρίου Εργασία ή Αποστολή: ορίζει την εργασία και το ρόλο των μαθητών Διαδικασία: περιγράφει τον τρόπο εργασίας των μαθητών Αξιολόγηση: περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος και των δράσεων-προϊόντων των μαθητών Συμπέρασμα: συνοψίζει, ανακεφαλαιώνει, προτείνει Σελίδα Καθηγητή: οδηγίες για την εφαρμογή

62 Ιστοεξερεύνηση: Εισαγωγή παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα του σεναρίου με έναν πρωτότυπο τρόπο Καλεί τους μαθητές να προβληματιστούν και να διεξαγάγουν κάποια έρευνα για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα του σεναρίου παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικές με το θέμα του σεναρίου Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

63 Αναφέρει τα διαθέσιμα εργαλεία/πηγές για την επίτευξη του σκοπού Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ιστοεξερεύνηση: Εργασία ή Αποστολή Αναφέρεται: ο ρόλος που καλούνται οι μαθητές να αναλάβουν σύμφωνα με το σενάριο ορίζεται η εργασία που πρόκειται να αναλάβουν θέτει το σκοπό της εργασίας των μαθητών και δίνει μια σαφή περιγραφή του τελικού μαθησιακού προϊόντος της εργασίας των μαθητών

64 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ιστοεξερεύνηση: Διαδικασία περιγράφονται βήμα προς βήμα οι δραστηριότητες που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης των μαθητών, (ατομική-ομαδική εργασίας) και οι στόχοι τους προτείνει πηγές προς διερεύνηση υποστηρίζοντας κάθε βήμα της εργασίας των μαθητών

65 Ιστοεξερεύνηση: Αξιολόγηση Παρουσιάζεται ο τρόπος αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος και τα κριτήρια αξιολόγησης με βάση τα οποία οι μαθητές μπορούν να αυτοαξιολογήσουν την εργασία τους μετά την ολοκλήρωσή της Χρήση κανόνων αξιολόγησης (rubrics) Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

66 Πίνακες με κανόνες αξιολόγησης (Rubrics) Βασικά κριτήρια αξιολόγησης Ακριβείς περιγραφές των διαβαθμίσεων της κλίμακας αξιολόγησης Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

67 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πίνακας με κανόνες αξιολόγησης παρουσιάσεων μέσω υπολογιστή

68 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ιστοεξερεύνηση: Συμπέρασμα συνοψίζει τους στόχους της ιστοεξερεύνησης και τους τρόπους με τους οποίους επιτεύχθηκαν συνοψίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα οφέλη που προέκυψαν θέτει πιθανά ερωτήματα για μελλοντική διερεύνηση προβληματίζει για την αξιοποίηση πληροφοριών-γνώσεων που αποκόμισαν σε διαφορετικές καταστάσεις

69 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ιστοεξερεύνηση: Σελίδα καθηγητή απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να εφαρμόσουν την Ιστοεξερεύνηση Περιλαμβάνει θέματα, συμβουλές, και οδηγίες για οργάνωση και εφαρμογή της ιστοεξερεύνησης Συσχετίζει την ιστοεξερεύνηση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Αξιολογεί τους επιδιωκόμενους στόχους

70 Κατασκευή Ιστοξερευνήσεων Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ένα φύλλο εργασίας στη Word μια υπερμεσική εφαρμογή με υπερσυνδέσμους προς τα διαφορετικά πεδία της Ιστοεξερεύνησης επιτρέποντας την ελεύθερη πλοήγηση Power Point Presentation Ιστολόγιο Δικτυακό τόπο QuestGarden περιβάλλον ανάπτυξης και διαμοιρασμού Ιστοεξερευνήσεων από τον εμπνευστή των Ιστοεξερευνήσεων Bernie Dodge Zunal.com χώρος ανάρτησης και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων (ελεύθερο)

71 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά το σχεδιασμό Ιστοεξερευνήσεων Η εκπαιδευτική αξία του έργου Ενδιαφέρον για τους μαθητές Οι προτεινόμενες πηγές στο Διαδίκτυο να ανταποκρίνονται στο επίπεδο των μαθητών και στις απαιτήσεις της δραστηριότητας Οι δυνατότητες πρόσβασης και η διαθεσιμότητα πληροφοριακού υλικού Οι χρονικές απαιτήσεις του έργου

72 Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά το σχεδιασμό Ιστοεξερευνήσεων Θέτουμε ερωτήματα που απαιτούν από τους μαθητές να προτείνουν λύσεις να αναλύσουν να συγκρίνουν να συνθέσουν να πάρουν αποφάσεις να κάνουν υποθέσεις να αναπτύξουν τη δική τους άποψη

73 Επιλέγοντας πηγές για τους μαθητές Η επιλογή των προτεινόμενων πηγών πρέπει να γίνεται με βάση τους πιο κάτω άξονες: Περιεχόμενο : θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη δραστηριότητα των μαθητών Το υλικό να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και την ηλικία των μαθητών Η παρουσίαση των θεμάτων να είναι σε ελκυστική μορφή και να προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών Μορφή Να είναι εύχρηστες και να ανταποκρίνονται στις γνώσεις αλλά και στις δεξιότητες πλοήγησης των μαθητών

74 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχετικές κοινότητες εκπαιδευτικών Zunal.com WebQuest.org QuestGarden Zunal.com WebQuest Locator για Επιστήμη και τεχνολογία (Science and Technology) WebQuest.com, celebrating the best in WebQuests Help teachers use the Internet effectively:

75 Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γ τάξη- Μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκοινωνίας Δ τάξη- ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δ και Ε τάξη- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Δ τάξη- Κυκλοφορώ με ποδήλατο Γ'-Ε' τάξη- Γνωρίζοντας την Κυρία Ανακύκλωση Ε' τάξη- Φαινόμενο του θερμοκηπίου Στ τάξη- Ανακύκλωση Απορριμμάτων Α'-Β' τάξη- Getting Around

76 Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Γιατί το πέταξες;;; Μια ιστοεξερεύνηση για τα απορρίμματα για τις τάξεις Δ, Ε και Στ _Quest_main/webquests/aporrimmata/index.html Το δάσος, κίνδυνοι και μέτρα προστασίας του (Δημοτικό) Πώς μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρισμό; _Quest_main/webquests/energeia_ilektrismos/index.html

77 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων Προστατευόμενες Περιοχες - Υγροβιότοποι Ramsar Μια ιστοεξερεύνηση για τις προστατευόμενες περιοχές Ιστοεξερευνήσεις για οικολογικά θέματα uest_main/eco_webquest.html#aporrypantiko Μη μας από-ρίπτετε.. στη Θάλασσα

78 Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων Ενδημικά φυτά Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

79 Για να φτιάξετε τη δική σας ιστοεξερεύνηση στο Zunal.com Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

80 Ανοίξτε την ιστοσελίδα: Κάντε εγγραφή (Register) Κάντε login Στη συνέχεια δώστε ένα τίτλο στην ιστοεξερεύνησή σας Για να αλλάξετε την γλώσσα (από αγγλικά στα ελληνικά) από τη δεξιά στήλη επιλέξτε control panel, settings και επιλέξτε ελληνικά. Για να αλλάξετε το περιεχόμενο πατήστε update content. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

Ιστοεξερευνήσεις wikis-web web 2.0-web 3.0

Ιστοεξερευνήσεις wikis-web web 2.0-web 3.0 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Μάθημα: Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα Διαδίκτυο Ιστοεξερευνήσεις Ιστοεξερευνήσεις wikis-web web 2.0-web

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Βασικές αρχές της ΠΕ/ΕΑΑ που ευνοούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ: Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας - Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Ομάδα εργασίας για προώθηση του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 1. Τίτλος 2. Εκτιμώμενη διάρκεια Εκτιμάται ότι απαιτούνται 8 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Το προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) Α. Εκπαιδευτικά λογισμικά (κατά κανόνα ανοικτού τύπου) για επιμέρους γνωστικά αντικείμενα ή λογισμικά για ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Β. λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

«Διδακτικό σενάριο Το νερό πηγή ζωής και ΤΠΕ. Μια διδακτική πρόταση»

«Διδακτικό σενάριο Το νερό πηγή ζωής και ΤΠΕ. Μια διδακτική πρόταση» «Διδακτικό σενάριο Το νερό πηγή ζωής και ΤΠΕ. Μια διδακτική πρόταση» Bασιλική Μπασίνα 1, Πολυξένη Μπενέκου 2 1 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, M.Sc. vbasina@hotmail.com 2 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Εγκατάσταση του Google Earth Οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού Google Earth είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Περιβαλλοντικής Αγωγής

Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Περιβαλλοντικής Αγωγής ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων Καινοτόμες Δράσεις (Υπόψη: κ. Ράπτη Γ.) kainotomes@sch.gr (Με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) 83/143 Αίτηση Σχέδιο υποβολής προγράμματος Ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης: 11/19/2013

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ NΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Η ΠΕ/ΕΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή web ασκήσεων με το Hot Potatoes. Hot Potatoes 6

Κατασκευή web ασκήσεων με το Hot Potatoes. Hot Potatoes 6 Hot Potatoes 6 Με το πρόγραμμα Hot Potatoes μπορούμε να φτιάξουμε ασκήσεις κλειστού τύπου, τις οποίες στη συνέχεια μπορούμε να δημοσιεύσουμε στο web. Τα είδη των ασκήσεων που μπορούμε να φτιάξουμε είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία για το Edmodo.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ν.Α.Π. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ν.Α.Π. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ν.Α.Π. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Φωτογραφίες στο μάθημα της Γεωγραφίας (Γνωρίζω τον κόσμο μου) ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ ΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ ΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ ΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ 1 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου ζούμε 2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ:ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Ιστολόγιου

Κατασκευή Ιστολόγιου Κατασκευή Ιστολόγιου Τι είναι το ιστολόγιο Τα blog είναι ιστοχώροι ή ιστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά συνήθως σε καθημερινή βάση. Περιέχουν πληροφορίες σχετικές με ένα θέμα και συνήθως χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Β φάση: Γνωρίζουμε την πόλη μας

Β φάση: Γνωρίζουμε την πόλη μας 73 Οδηγίες τις δραστηριότητες της Β φάσης Στη φάση αυτή αξιοποιούμε τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών σχετικά με τις συνθήκες ζωής που επικρατούν στη γειτονιά τους, ώστε μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πινακοθήκη Η ΠΕΡI Π ΤΩ ΣΗ ARTSTEPS

Πινακοθήκη Η ΠΕΡI Π ΤΩ ΣΗ ARTSTEPS Πινακοθήκη Η ΠΕΡI Π ΤΩ ΣΗ ARTSTEPS Art Steps λογισμικό δημιουργίας εικονικής πινακοθήκης To ArtSteps αποτελεί μια κοινότητα η οποία δημιουργεί εικονικές εκθέσεις είτε για την προβολή στον ίδιο ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας: Δ. Τσιμάρας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα: «Ζωή στο νερό: η περίπτωση της χελώνας καρέτα-καρέτα»

Εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα: «Ζωή στο νερό: η περίπτωση της χελώνας καρέτα-καρέτα» Εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα: «Ζωή στο νερό: η περίπτωση της χελώνας καρέτα-καρέτα» Επιμέλεια παρουσίασης: Βασιλοπούλου Σμαράγδα, δασκάλα, Αναπλ. Υπεύθυνη του ΚΠΕ ραπετσώνας και Τροιζήνας-Μεθάνων Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο MIND

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού (Κ.Β.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αρ. Μαθητών: 136 Αρ. Εκπαιδευτικών: 12 Συντονιστής/στρια

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Ειρήνη Τζοβλά Περιφερειακή Πρεσβευτής ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ irinit@sch.gr Άγιος Δημήτριος,02/03/15

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστολογίου(blog) για τις πρακτικές διαχείρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων της Eλληνικής Bιοποικιλότητας

Δημιουργία ιστολογίου(blog) για τις πρακτικές διαχείρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων της Eλληνικής Bιοποικιλότητας Δημιουργία ιστολογίου(blog) για τις πρακτικές διαχείρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων της Eλληνικής Bιοποικιλότητας Βλάχου Χριστίνα1 xristinablaxou8@gmail.com, Γκόγκου Θεοπούλα2 theopoula.zetemaki@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων η περίπτωση της Ελλάδας Ελίνα Μεγάλου ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: Επικοινωνώ και Συνεργάζομαι σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Λύνω Προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Μάθημα: Επεξεργασία Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Διαχείρηση του Άχρηστου χαρτιού του σχολείου μας

Οικολογική Διαχείρηση του Άχρηστου χαρτιού του σχολείου μας Οικολογική Διαχείρηση του Άχρηστου χαρτιού του σχολείου μας Δ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: Μαρία Θεοδοσιάδου Μαρίνα Μιχαηλίδου Εισαγωγή H ιδέα προέκυψε από ένα υπαρκτό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 15-9-2015 Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου Αργυρώ Πρόσκολλη Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα