Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης"

Transcript

1 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Οι έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης διατρέχουν στο σύνολό της την επιστήμη της Πληροφορικής και η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με αυτές και τις βασικές τους συνιστώσες, αποτελεί ζητούμενο για τον ψηφιακό τους εγγραμματισμό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τρεις μικρόκοσμους που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Microworlds Pro και αφορούν τις έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης. Για κάθε μικρόκοσμο περιγράφουμε τις δυνατότητες που παρέχει, τον τρόπο που λειτουργεί και παραθέτουμε ενδεικτικές προτάσεις αξιοποίησής του. Λέξεις κλειδιά: Μικρόκοσμοι, Διερευνητικό λογισμικό, ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Kωδικοποίηση και Ψηφιακή Αναπαράσταση Abstract The concepts of Encoding and Digital Representation form part of the core of Computer Science and the learners familiarization with them and with their basic parameters is considered to be essential for their digital literacy. In the present paper we present three microworlds concerning the concepts of encoding and digital representation. They were created using the software Microworlds Pro. For each microworld, we describe its function, the possibilities it provides and some proposals for its utilization. Keywords: Microworlds, New Technologies in Education, Encoding and Digital Representation 1. Εισαγωγή Ψηφιακός εγγραμματισμός είναι η γνώση και η ικανότητα του ανθρώπου να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές και την ψηφιακή τεχνολογία αποτελεσματικά (Μιχάλης κ.α., 2010). Σύμφωνα με τον Gilster, «ο ψηφιακός εγγραμματισμός, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως δεξιότητα απαραίτητη για τη ζωή τόσο απαραίτητη όσο και το δίπλωμα οδήγησης ή ακόμη και ως απαραίτητη ικανότητα επιβίωσης» (στο Δαγδιλέλης & Δεληγιάννη, 2004). Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Πληροφορικής του Π.Ι για το Γυμνάσιο (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι. 2001), στις βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητο να αποκτήσει κάποιος στα πλαίσια

2 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση του ψηφιακού του εγγραμματισμού, περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με τις έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης. Γενικότερα οι έννοιες αυτές διατρέχουν ολόκληρη την επιστήμη της Πληροφορικής και της Ψηφιακής Τεχνολογίας και η εξοικείωση με αυτές προβλέπεται στα εκάστοτε προγράμματα σπουδών που αφορούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την Πληροφορική και την ψηφιακή τεχνολογία. Αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των μικρόκοσμων στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργήσαμε τρεις μικρόκοσμους που αναφέρονται στις έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης και σε βασικές παραμέτρους αυτών. Πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει την αξία και τις δυνατότητες αξιοποίησης των μικρόκοσμων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Edwards,1998; Hoyles, 1995; Δαπόντες κ.α. 2003; κ.α.). Σύμφωνα με τον Μιχαηλίδης (2008) οι µικρόκοσµοι αποτελούν διερευνητικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης που δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να εξερευνά εκ των έσω ένα γνωστικό αντικείµενο. Η έµφαση δίνεται στην παραγωγή υποθέσεων και ελέγχου υποθέσεων και θεωρούνται ως τα πιο ενεργητικά περιβάλλοντα μάθησης καθώς επιτρέπουν στο μαθητή να ασκεί πολύ µεγάλο έλεγχο σ αυτά. Σύμφωνα με τον Αργύρη (2002) στο Βλαχογιάννη (2009), στα περιβάλλοντα αυτά η γνώση δε δίνεται έτοιμη αλλά ο μαθητής καλείται να την ανακαλύψει μέσα από την αλληλεπίδραση με τον μικρόκοσμο. Αυτό διαμορφώνει ένα ανοιχτό περιβάλλον, όπου η μαθησιακή ατζέντα και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή της δεν είναι προαποφασισμένες από το σχεδιαστή του μικρόκοσμου, αλλά υπό διαπραγμάτευση από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό (Hoyles, 1995, στο Βλαχογιάννη, 2009). Παρακάτω παρουσιάζουμε τις δυνατότητες, τον τρόπο λειτουργίας καθώς και ενδεικτικές δραστηριότητες αξιοποίησής των μικρόκοσμων που δημιουργήσαμε. 2. Μικρόκοσμος «Δακτυλικό αλφάβητο» Ο μικρόκοσμος «Δακτυλικό αλφάβητο» δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να γράφει μηνύματα κειμένου και να βλέπει την αντιστοιχία τους στο ελληνικό δακτυλικό αλφάβητο. Πως λειτουργεί: Ο μαθητής γράφει το μήνυμα μέσα στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια πατά. Το μήνυμα σε δακτυλικό αλφάβητο εμφανίζεται σταδιακά στο πάνω μέρος της οθόνης, ενώ ένα ένα τα σύμβολα σε δακτυλικό αλφάβητο εμφανίζονται σε μεγέθυνση στο κέντρο της οθόνης (βλέπε εικόνα 2). Με κλικ στο κουμπί, σβήνονται τα περιεχόμενα του πλαισίου κειμένου αλλά και τα αντίστοιχα σύμβολα του δακτυλικού αλφαβήτου, ώστε να πληκτρολογήσει ο χρήστης ένα νέο μήνυμα. Ενδεικτική αξιοποίηση. Ο εν λόγω μικρόκοσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν στόχους όπως οι παρακάτω: Οι μαθητές α) να

3 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 εξοικειωθούν με την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση μηνυμάτων, β) να γνωρίσουν το δακτυλικό αλφάβητο, γ) να εξοικειωθούν τους διαφορετικούς κώδικες που υπάρχουν, δ)να εξοικειωθούν με τους διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης κειμένου, κ.α. Εικόνα 2: Μικρόκοσμος «Δακτυλικό αλφάβητο» - οθόνη από την αποκωδικοποίηση μηνύματος 3. Μικρόκοσμος Ψηφιακή αναπαράσταση κειμένου Με τη βοήθεια του μικρόκοσμου «Ψηφιακή αναπαράσταση κειμένου» οι μαθητές έχουν την δυνατότητα: α) να δημιουργήσουν το δικό τους δυαδικό κώδικα αναπαράστασης των γραμμάτων της ελληνικής αλφαβήτου, β) να τον χρησιμοποιήσουν για να γράψουν κείμενα και γ) να δουν πως μετασχηματίζονται/κωδικοποιούνται τα δεδομένα που πληκτρολογεί για να γίνει η επεξεργασία τους με τον υπολογιστή και πως μετασχηματίζονται/αποκωδικοποιούνται για να προβληθούν στην οθόνη (σχήμα είσοδος επεξεργασία έξοδος). Πως λειτουργεί: Πατώντας πάνω στα γράμματα του εικονικού πληκτρολογίου εμφανίζεται τόσο η ψηφιακή τους αναπαράσταση σύμφωνα με τον κώδικα στο κάτω μέρος της οθόνης όσο και το αντίστοιχο σύμβολο της ελληνικής αλφαβήτου (γράμμα) στην εικονική οθόνη του υπολογιστή (δεξιά). Οι μαθητές μπορούν να αλλάζουν τον κώδικα μετατροπής που χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή, απλά αλλάζοντας την ακολουθία από 0 και 1 κάτω από το αντίστοιχο γράμμα, στο κάτω μέρος της οθόνης (βλ. εικόνα 3). Ενδεικτική αξιοποίηση. Ο εν λόγω μικρόκοσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν στόχους όπως οι παρακάτω: Να μπορούν οι μαθητές α) να περιγράφουν πως κωδικοποιούνται τα γράμματα στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μόνο τα δυαδικά ψηφία 0 και 1, β) να δημιουργήσουν κώδικα ψηφιακής αναπαράστασης για τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, γ)να δημιουργήσουν δυαδικά κωδικοποιημένα μηνύματα κειμένου, δ)να δημιουργούν

4 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση «οικονομικούς» κώδικες ψηφιακής κωδικοποίησης κειμένου, ε) να κατανοούν τη σημασία της συμφωνίας πάνω στον κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί από όλα μέρη που εμπλέκονται στην επικοινωνία, στ) να αποκτήσουν αναπαραστάσεις σχετικά με την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση που λαμβάνει χώρα κατά την επεξεργασία πληροφορίας σε μορφή κειμένου με τη βοήθεια υπολογιστή, ζ)να συνεργαστούν με τους συμμαθητές του για κοινή δημιουργία κώδικα και επίλυση τυχόν προβλημάτων Εικόνα 3: Μικρόκοσμος ψηφιακής αναπαράστασης κειμένου 4. Μικρόκοσμος «Περιγραφή εικόνας» Με τη βοήθεια του μικρόκοσμου «Περιγραφή εικόνων» οι μαθητές έχουν την δυνατότητα α) να δημιουργήσουν το δικό τους δυαδικό κώδικα για να περιγράψουν συγκεκριμένα χρώματα, β) να χρησιμοποιήσουν σειρές από 0 και 1 για να κωδικοποιήσουν και να χρωματίσουν τα pixel μιας ψηφιακής εικόνας και γ) να έχουν την ευκαιρία να δουν χειροπιαστά πως συνδέεται το βάθος χρώματος με το χώρο που καταλαμβάνει μια (ψηφιογραφική) εικόνα στη μνήμη. Πως λειτουργεί: Στο δεξί μέρος της σελίδας, ο μαθητής μπορεί να εισάγει τον δικό του κώδικα για τα χρώματα, γράφοντας τις ακολουθίες από 0 και 1 μέσα στα πλαίσια κειμένου που αντιστοιχούν σε κάθε χρώμα και πατώντας. Επίσης, ο μαθητής, μπορεί να κωδικοποιήσει κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας στο κέντρο της σελίδας ξεχωριστά, γράφοντας τον κωδικό του επιθυμητού χρώματος μέσα στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου. Πατώντας το εικονοστοιχείο αλλάζει το χρώμα του σύμφωνα με το χρώμα που αντιστοιχεί στον κωδικό του, όπως φαίνεται και στην παραπάνω οθόνη. Προστιθέμενη αξία προεκτάσεις :Ο μικρόκοσμος αυτός έχει δημιουργηθεί με την προοπτική να δράσει ως ένας «μεγεθυντικός φακός» που θα δώσει την ευκαιρία στο μαθητή να δει (στην κυριολεξία) πως μια ψηφιακή εικόνα δεν είναι «ενιαία» αλλά αποτελείται από διακριτά δομικά στοιχεία (εικονοστοιχεία) τα

5 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 οποία μπορούμε να αναπαριστούμε/κωδικοποιούμε ένα προς ένα. Αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη σύνδεση με τις κάθε είδους ψηφιακές οθόνες (τηλεόραση, οθόνες κινητών, φωτογραφικών μηχανών κ.λπ, αλλά και με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στους σαρωτές κ.λπ). Ενδεικτική αξιοποίηση. Ο εν λόγω μικρόκοσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν στόχους όπως οι παρακάτω: Να μπορούν οι μαθητές α) να περιγράφουν πως κωδικοποιούνται οι εικόνες στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ψηφιακή αναπαράσταση, β) να συσχετίζουν την ψηφιοποίηση με την απώλεια σε ακρίβεια στην αναπαράσταση και την απώλεια ποιότητας, γ) να κατανοούν τη σημασία «οικονομικών» κωδικών αναπαράστασης (όσο το δυνατόν πιο μικρό βάθος χρώματος), δ) να μπορούν να δημιουργούν «οικονομικούς κώδικες», ε) να συσχετίζουν το μεγάλο βάθος χρώματος(μεγάλη χρωματική λεπτομέρεια) με μεγάλο μέγεθος στη μνήμη, στ) να κατανοήσουν πως οι εικόνες που βλέπει στις διάφορες οθόνες στηρίζονται στην ψηφιακή αναπαράσταση (δεν υπάρχει η έννοια του συνεχόμενου), ζ) να συνεργαστούν με τους συμμαθητές του για κοινή δημιουργία κώδικα και επίλυση τυχόν προβλημάτων. Εικόνα 4: Μικρόκοσμος «περιγραφή εικόνας» 4. Αξιοποίηση στην τάξη και μελλοντικά σχέδια Οι μικρόκοσμοι «Δακτυλικό αλφάβητο», «Ψηφιακή αναπαράσταση κειμένου» και «Περιγραφή εικόνας», αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια οργανωμένων δραστηριοτήτων στα πλαίσια του μαθήματος «Βασικές αρχές ψηφιακής τεχνολογίας» κατά το σχολικό έτος , στο 1 ο ΕΠΑΛ Έλους Λακωνίας, με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα που σχετίζονται με τη θετική ανατροφοδότηση από τους μαθητές και το ενδιαφέρον που έδειξαν κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και τον πειραματισμό με τους μικρόκοσμους. Στο προσεχές μέλλον σχεδιάζουμε περαιτέρω αξιοποίηση των μικρόκοσμων

6 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση που παρουσιάστηκαν. Εξάλλου, δεδομένης της σημασίας των εννοιών της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης για την επιστήμη της Πληροφορικής και την ψηφιακή τεχνολογία, θεωρούμε πως οι εν λόγω μικρόκοσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών πλαισίων. 5. Βιβλιογραφία Edwards, L. (1998). Embodying mathematics and science: Microworlds as representations. Journal of Mathematical Behavior 17 1, pp Hoyles, C. (1995). Exploratory Software, Exploratory Cultures, in Α. disessa - C. Hoyles, Computers and Exploratory Learning, Springer Verlag, pp Βλαχογιάννη Ε. (2009). «Καβαφικές Ψηφίδες» Σενάριο λογοτεχνίας με την αξιοποίηση μικρόκοσμου, δημιουργημένου στο περιβάλλον του «Αβακίου», 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», Βόλος. Δαγδιλέλης Β., Δεληγιάννη Έ., (2004). Μια απόπειρα εφαρμογής της ταξινομίας του Bloom στον ψηφιακό εγγραμματισμό, 4ο Ελληνικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Αθήνα. Δαπόντες, Ν., Ιωάννου, Σ., Μαστρογιάννης, Ι., Τζιμόπουλος, Ν., Τσοβόλας, Σ. & Αλπάς, Α. (2003) Ο δάσκαλος δημιουργός, Εκδόσεις Καστανιώτη Κόμης, Β. Πληροφοριακά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης. Ανασκόπηση, εξέλιξη, τυπολογία, χρήσεις και προοπτικές, Παιδαγωγικός Λόγος, 1996 Μιχάλης Ι., Τσαλίκη Χ. & Χατζηβασιλείου Ε. (2009). Τεχνολογικός γραμματισμός εκπαιδευτικών, 6ο Πανελλήνιο συνέδριο διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση, Φλώρινα. Μιχαηλίδης, Ν. (2008). Μελέτη της Εκπαιδευτικής Αξιοποίησης των Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, Προσομοιώσεων & Μικρόκοσμων ως Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων 6ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Λεμεσός. Ράπτης Α. & Ράπτη Α. (2010). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας Τόμος Α (παιδαγωγικές χρήσεις του υπολογιστή), εκδ. Α. Ράπτη, Αθήνα. Σολομωνίδου, Χ., (2006). Νέες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα. ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2001). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med karatzid@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med karatzid@gmail.com «Μελετώντας τον αστικό χάρτη της πόλης μου για μια απροσδόκητη επίσκεψη». Διδακτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ στηριζόμενο στο νέο πλαίσιο της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Α. Μάργαρης 1, Μ. Παπαστεργίου 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης amarg@uom.gr 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον AppInventor. Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον AppInventor. Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον AppInventor Πίνακας περιεχομένων 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου... 2 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου... 2 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας

Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Λίνα Π. Βαλσαμίδου M.Ed. στις Πολιτισμικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες, M.A. στην

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες με την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές Π. Γ. Μιχαηλίδης, Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές, Διεθνής Συνδιάσκεψη με θέμα "Νέες Τεχνολογίες και Ανάπηρα Άτομα", Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 21-22 Σεπτεμβρίου 1991 που οργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Δ. Νικολός 1, Α. Καρατράντου 1, Χ. Παναγιωτακόπουλος 2 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Παράρτημα Πάτρας, 2 Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παππά Χριστίνα Νηπιαγωγός, Μετεκπαιδευόµενη στο ιδασκαλείο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δομής Κειμένου και Διαλογικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με Θεωρία Κατανόησης Κειμένου

Ανάλυση Δομής Κειμένου και Διαλογικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με Θεωρία Κατανόησης Κειμένου Ανάλυση Δομής Κειμένου και Διαλογικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με Θεωρία Κατανόησης Κειμένου Γ. Τσαγκάνου, Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθήνας gram@di.uoa.gr, gregor@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα