ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.ikanews.gr"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης από το παλαιό στο νέο. Κρίσιμη διάσταση της εν λόγω μετάβασης δεν συνιστά μόνο η αναδιάρθρωση των δημόσιων οργανώσεων, όπως αποτυπώνεται στα νέα οργανογράμματα, αλλά και η ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα κατά την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης φιλικής προς τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός περιγραμμάτων θέσεων εργασίας (job description) αναδεικνύεται σε σημαντική συνιστώσα του νέου μοντέλου οργάνωσης. Με τη σύνταξη των εντύπων περιγραφής θέσεων εργασίας σε κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε υπάλληλος θα γνωρίζει τα προσόντα που πρέπει να έχει, τα καθήκοντά του και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη θέση την οποία κατέχει. Επιπλέον, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας θα επιφέρουν πολλαπλές ωφέλειες στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην ελληνική δημόσια διοίκηση, στα παραγόμενα αποτελέσματα και στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας δεν αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, αλλά μια καινοτομία. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης και να γίνει κατά τρόπο ορθολογικό και ομοιόμορφο, εκδόθηκε ο παρών Οδηγός ο οποίος παρέχει κατευθύνσεις και παραδείγματα για την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός περιγραμμάτων θέσεων εργασίας είναι μια ρηξικέλευθη πρακτική για τα ελληνικά δεδομένα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάθε καινοτομία συνεπάγεται αλλαγή της υπάρχουσας νοοτροπίας και στοχεύει στην εμπέδωση μιας διαφορετικής διοικητικής κουλτούρας προσανατολισμένη στην αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα, με επίκεντρο το κράτος και τον πολίτη. Ο παρών Οδηγός στοχεύει στον προσδιορισμό των θέσεων και των καθηκόντων που αντιστοιχούν σε αυτές, ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθολογική τους στελέχωση. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Αθήνα, 30/4/2013 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια η ελληνική Δημόσια Διοίκηση διέρχεται μια περίοδο εκτεταμένων αλλαγών, οι οποίες σηματοδοτούν τη μετάβαση από το παραδοσιακό βεμπεριανό μοντέλο στις ευέλικτες δομές και καινοτόμες διοικητικές πρακτικές των σύγχρονων δυτικών κρατών. Τόσο τα υποσυστήματα των δομών και των διαδικασιών όσο και τα υποσυστήματα του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής διοίκησης βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του συστημικού μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος. Σημαντική πτυχή της διοικητικής μεταρρύθμισης συνιστά η δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας σε όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα. Πρόκειται για ένα εργαλείο διοικητικού σχεδιασμού των θέσεων εργασίας μέσα από την ανάλυση κάθε θέσης και των προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο κάτοχός της, σε συνδυασμό με την ευρύτερη στοχοθεσία της δημόσιας οργάνωσης στην οποία ανήκει. Επομένως, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας επιδρούν θετικά στη λειτουργία της στελέχωσης, διευκολύνουν την ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος διοίκησης μέσω στόχων και συμβάλλουν στην ορθολογική οργάνωση και διαχείριση της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ο προσανατολισμός των δημοσίων οργανώσεων σε μετρήσιμα αποτελέσματα συνδέεται άρρηκτα με το σχεδιασμό των θέσεων εργασίας. Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο στο οποίο αποτυπώνεται η σημασία της κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, η σχετική μεθοδολογία και σειρά πρακτικών οδηγιών για τη δόμηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται υποδείγματα με έντυπα και συναφές ερωτηματολόγιο το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε φορέα προκειμένου να εξαχθεί η πρώτη πληροφορία για τη δημιουργία των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Οδηγός έχει διαχρονικό χαρακτήρα, δηλαδή η χρήση του είναι δυνατή κάθε φορά που οι οργανώσεις της δημόσιας διοίκησης χρειάζεται να σχεδιάσουν από την αρχή ή να ανασχεδιάσουν περιγράμματα θέσεων εργασίας και τις διοικητικές τους δομές. Ο Οδηγός διαρθρώνεται ως εξής: Εισαγωγή Ενότητα 1: Ορισμοί-ωφέλεια Ενότητα 2: Εφαρμογή του Οδηγού Ενότητα 3: Μεθοδολογία Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης της Θέσης Εργασίας Παράρτημα 2: Έντυπο Περιγράμματος Θέσης Εργασίας Παράρτημα 3: Παραδείγματα Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας 3

4 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ- ΩΦΕΛΕΙΑ Τι είναι τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας; Γιατί να σχεδιάζονται περιγράμματα θέσεων εργασίας;... 5 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ... 6 ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ Μελέτη της οργανωτικής δομής Κατανόηση της φύσης των εργασιών Προκαταρκτικές συσκέψεις των άμεσα προϊσταμένων με τους υφισταμένους Ανάλυση της θέσης εργασίας Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων Προετοιμασία του αρχικού εντύπου περιγραμμάτων θέσεων εργασίας Διαμόρφωση του τελικού εντύπου περιγραμμάτων θέσεων εργασίας Έγκριση των τελικών περιγραμμάτων Εφαρμογή των περιγραμμάτων Παρακολούθηση-Αξιολόγηση-Ανατροφοδότηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης της Θέσης Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Έντυπο περιγράμματος θέσης εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράδειγμα Περιγράμματος για τη Θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Παράδειγμα Περιγράμματος για τη Θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού Παράδειγμα Περιγράμματος για τη Θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προστασίας Πολιτών Παράδειγμα Περιγράμματος για τη Θέση του υπαλλήλου του Τμήματος Συντήρησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ- ΩΦΕΛΕΙΑ 1. Τι είναι τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας; Στα περιγράμματα θέσεων εργασίας, τα οποία προκύπτουν μετά από την ανάλυση της θέσης εργασίας 1 περιγράφονται και αποτυπώνονται σε ειδικά έντυπα: Τα καθήκοντα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων. Οι σχέσεις αναφοράς. Οι σχέσεις συνεργασίας (οριζόντιες σχέσεις) εντός και εκτός της υπηρεσίας (π.χ. με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών) και πολίτες και οι ιεραρχικές σχέσεις (κάθετες σχέσεις). 2. Γιατί να σχεδιάζονται περιγράμματα θέσεων εργασίας; Τα περιγράμματα θέσεων εργασίας αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο της στρατηγικής στελέχωσης, για τη διαχείριση τόσο των υφισταμένων θέσεων εργασίας όσο και για την ανίχνευση αναγκών σύστασης νέων και συνεπώς πρέπει να γίνουν αντιληπτά ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής που στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου των δημοσίων οργανώσεων. Θα πρέπει εξάλλου να ληφθεί υπόψη ότι η βιωσιμότητα των δημοσίων οργανώσεων είναι συνυφασμένη με την δημόσια πολιτική για το σχεδιασμό των θέσεων εργασίας. Με αυτά είναι δυνατόν να: Μεταδοθούν στους υπαλλήλους οι προσδοκίες της διοίκησης που προκύπτουν από τη θέση εργασίας. Προσδιοριστούν με σαφήνεια τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου (σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της μονάδας στην οποία υπηρετεί), καθώς και οι σχέσεις αναφοράς, συνεργασίας και επικοινωνίας. Επιτευχθεί συντονισμός για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της δημόσιας οργάνωσης. Σχεδιαστούν συστήματα προγραμματισμού στελέχωσης, κατανομής, κινητικότητας και ανάπτυξης του προσωπικού. Αναπτυχθούν συστήματα στοχοθεσίας σε επίπεδο οργανικής μονάδας (Γεν. Δ/νση, Δ/νση, Τμήμα) και υπαλλήλου. Μετρηθεί ο όγκος εργασίας, το παραγόμενο αποτέλεσμα και η απόδοση των υπαλλήλων. 1 Βλ. σελ

6 Σχεδιαστούν μελλοντικές στρατηγικές διαχείρισης προσωπικού, βάσει προβλέψεων μελλοντικών αναγκών και κενών στελέχωσης που τυχόν προκύπτουν. Σχεδιαστούν προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης του προσωπικού. Δημιουργηθεί ένα δίκαιο σύστημα ανταμοιβών, κινήτρων και υποκίνησης. Αναδειχθεί η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για τη συνολική βιωσιμότητα, τη συνέχεια και την επίτευξη των στόχων των δημοσίων οργανώσεων. Αναπτυχθούν μονοπάτια καριέρας στις δημόσιες οργανώσεις. Μειωθούν τα διοικητικά βάρη, μέσω της απάλειψης περιττών και χρονοβόρων διαδικασιών, καθώς και του περιορισμού των πολλαπλών εμπλεκόμενων ιεραρχικών επιπέδων. Ανασχεδιασθεί η στρατηγική στελέχωσης προκειμένου να αντανακλώνται οι αλλαγές στην οργανωτική διάρθρωση, στις στρατηγικές επιλογές, τις αρμοδιότητες, το φόρτο εργασίας ή τη φύση των δραστηριοτήτων της δημόσιας οργάνωσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα για την εφαρμογή του Οδηγού: 1. Η Δ/νση Διοικητικού έχει την εποπτεία της εφαρμογής του Οδηγού, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους εργασιών (συμπλήρωση ερωτηματολογίων, δημιουργία αρχικών και τελικών εντύπων περιγραμμάτων και αποστολή αυτών στη Δ/νση Διοικητικού), διαχέει σε ηλεκτρονική μορφή τον οδηγό στις Γενικές Δ/νσεις και παρέχει σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή του οδηγού. 2. Υπεύθυνος για τη δημιουργία των αρχικών εντύπων περιγραμμάτων και την προώθησή τους εντός του χρονοδιαγράμματος στην ιεραρχία για έγκριση είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος. 3. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος αποστέλλει ηλεκτρονικά στους υπαλλήλους τα ερωτηματολόγια ανάλυσης της θέσης εργασίας, με βάση τα οποία ο Προϊστάμενος του Tμήματος, σε συνεργασία με κάθε υπάλληλο χωριστά, συμπληρώνει τα αρχικά έντυπα περιγραμμάτων και τα προωθεί για έγκριση στην ιεραρχία. 4. Το τελικό έντυπο περιγράμματος εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης. 6

7 5. Ο Προϊστάμενος του Tμήματος υποβάλλει τα τελικά έντυπα περιγραμμάτων του Tμήματος στη Δ/νση Διοικητικού η οποία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των εντύπων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. 6. Μετά τη συλλογή των εντύπων, η Δ/νση Διοικητικού συμπληρώνει το πεδίο «Κωδικός της θέσης εργασίας» και το αποτυπώνει στο οργανόγραμμα της δημόσιας οργάνωσης. 7. Τα περιγράμματα των θέσεων ευθύνης 2 (Προϊσταμένων Τμήματος, Δ/νσης και Γενικής Δ/νσης) καταρτίζονται με τη χρήση των παρεχόμενων από τον Οδηγό εργαλείων (ερωτηματολόγιο ανάλυσης θέσης εργασίας, έντυπο περιγράμματος) ακολουθώντας τη διαδικασία των ελέγχων και εγκρίσεων από το ανώτερο κάθε φορά ιεραρχικό επίπεδο. Το περίγραμμα του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα στον οποίο η Γενική Δ/νση υπάγεται. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ Η μεθοδολογία για τη δημιουργία των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας αναλύεται στα εξής βήματα: 1. Μελέτη της οργανωτικής δομής Η μελέτη της οργανωτικής δομής συνιστά το πρώτο βήμα για την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και αφορά στις περιπτώσεις εκείνες που ο οργανισμός της δημόσιας οργάνωσης είναι σε διαδικασία αναθεώρησης ή προβλέπεται σύντομα να αναθεωρηθεί. Συγκεκριμένα, εξετάζεται από ομάδα εργασίας, που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, η υπάρχουσα οργανωτική δομή και η ανάγκη αναδιοργάνωσης (μερικής ή συνολικής) εξαιτίας αλλαγών στην αποστολή, τους στρατηγικούς στόχους και τις αρμοδιότητες. Σκοπός είναι να υιοθετηθούν εκείνα τα περιγράμματα θέσεων εργασίας που θα ανταποκρίνονται λειτουργικά στη νέα φυσιογνωμία του φορέα. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω οργανωτικές αλλαγές έχουν ήδη συντελεστεί, και η μορφή της οργανωτικής δομής και οι αρμοδιότητες είναι πλέον δεδομένες, συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα, στην κατανόηση της φύσης των εργασιών. 2. Κατανόηση της φύσης των εργασιών 2 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 7

8 Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: Α. για τις δημόσιες οργανώσεις που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών και έχουν νέο οργανόγραμμα, το βήμα αυτό υλοποιείται από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, Β. για τις δημόσιες οργανώσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης, η κατανόηση της φύσης των εργασιών γίνεται από την ομάδα του Βήματος 1. Με την κατανόηση της φύσης των εργασιών: Αναλύεται η φύση των εργασιών, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις των υπαλλήλων (π.χ. για την εργασία της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων δεν αρκεί η γνώση χειρισμού Η/Υ, απαιτείται γνώση Excel ή Access), Καταγράφεται η ακολουθία των εργασιών, δηλ. η σειρά με την οποία πρέπει να εκτελεστεί ένα καθήκον. Επίσης, η ομάδα μελετά τυχόν υφιστάμενα εγχειρίδια καθηκόντων και εργασιών. 3. Προκαταρκτικές συσκέψεις των άμεσα προϊσταμένων με τους υφισταμένους Σε αυτές γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία για την εφαρμογή των επόμενων βημάτων του Οδηγού. Συγκεκριμένα: Αναλύονται οι στόχοι του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας» Δίνονται αναλυτικές πληροφορίες επί των ερωτηματολογίων ανάλυσης της θέσης εργασίας. Συμφωνούνται τυχόν αλλαγές στη δομή των ερωτηματολογίων ανάλυσης ή/και των εντύπων περιγραμμάτων ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της δημόσιας οργάνωσης. Λαμβάνονται υπόψη και αντιμετωπίζονται περιορισμοί/κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από τη διαδικασία σχεδιασμού των περιγραμμάτων. 4. Ανάλυση της θέσης εργασίας H ανάλυση της θέσης εργασίας αποτελεί τη συστηματική διαδικασία προσδιορισμού και περιγραφής των χαρακτηριστικών, των καθηκόντων και των εργασιών που εκτελούνται από τον κάτοχο της θέσης εργασίας, των σχέσεων επικοινωνίας και αναφοράς, καθώς και των αποτελεσμάτων που παράγονται από την εκτέλεση αυτών. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής στελέχωσης, καθώς μέσα από την ανάλυση της θέσης εργασίας 8

9 εντοπίζονται οι απαιτήσεις της θέσης εργασίας, σχεδιάζονται τα συστήματα επιλογής και κινητικότητας των υπαλλήλων, αναπτύσσονται συστήματα αμοιβών, μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού βάσει στοχοθεσίας, ενώ εντοπίζονται ανάγκες κατάρτισης ή/και επανακατάρτισης. Η ανάλυση αυτή αποτυπώνεται στο Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης της Θέσης Εργασίας 3, το οποίο συμπληρώνεται από τον υπάλληλο. Η πρακτική σημασία του ερωτηματολογίου συνίσταται στην εξαγωγή δεδομένων που θα διευκολύνουν τους Προϊσταμένους να σχεδιάσουν τα αρχικά έντυπα περιγραμμάτων. Συγκεκριμένα, με το ερωτηματολόγιο αντλείται πληροφόρηση για: Τα γενικά στοιχεία της θέσης (π.χ. επίπεδο διοίκησης). Τα στοιχεία του υπηρετούντος υπαλλήλου (π.χ. βαθμός). Τον άμεσα Προϊστάμενο και τους υφισταμένους εφόσον υπάρχουν. Τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας (π.χ. ανάλυση, προγραμματισμός). Τα προσόντα (επίπεδο εκπαίδευσης, γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, χρόνια εμπειρίας) που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων. Την επικοινωνία και τη συνεργασία με άλλες οργανικές μονάδες και υπαλλήλους εντός και εκτός του φορέα, καθώς και την επαφή με τους πολίτες. Τις εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο των καθηκόντων. Τη συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών. Την ικανότητα/δυνατότητα διαχείρισης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Τις συνέπειες αν μια επιμέρους εργασία διεκπεραιωθεί λάθος ή δεν διεκπεραιωθεί. Τις παρατηρήσεις του προϊσταμένου για τις πληροφορίες που παρείχε ο υπάλληλος, Τις ανάγκες για επιπλέον κατάρτιση ή επανακατάρτιση. 3 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 9

10 5. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Στο βήμα αυτό οι Προϊστάμενοι συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα, τα οποία αφορούν τις άμεσα υφιστάμενες θέσεις εργασίας και τα αξιοποιούν για να σχεδιάσουν τα αρχικά έντυπα περιγραμμάτων. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων σχετικών με τη θέση εργασίας είναι: 5α. Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης της Θέσης Εργασίας. Το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης της Θέσης Εργασίας που επισυνάπτεται στον παρόντα Οδηγό αποτελεί βασικό εργαλείο για το σχεδιασμό των περιγραμμάτων. Βασικός στόχος του Ερωτηματολογίου είναι η διευκόλυνση των Προϊσταμένων κάθε επιπέδου διοίκησης, να συλλέξουν την κατάλληλη πληροφορία για τις άμεσα υφιστάμενες θέσεις εργασίας και αυτή να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό των αρχικών εντύπων περιγραμμάτων. Το Ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί σε ενότητες, με σκοπό την συλλογή και αντιστοίχιση των πληροφοριών στα πεδία του εντύπου περιγραμμάτων. 5β. Επιτόπια παρατήρηση Ο Προϊστάμενος σε κάθε επίπεδο διοίκησης συγκεντρώνει περαιτέρω πληροφορία μέσω της παρατήρησης / εμπειρίας που θα τον βοηθήσει στο σχεδιασμό του αρχικού εντύπου περιγράμματος. 5γ. Συσκέψεις των άμεσα προϊσταμένων με τους άμεσα υφισταμένους. Οι συσκέψεις των άμεσα προϊσταμένων με τους άμεσα υφισταμένους σκοπό έχουν την ανίχνευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων των θέσεων εργασίας Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά οι παραπάνω τρόποι συλλογής δεδομένων συμπληρωματικά στο ερωτηματολόγιο. 6. Προετοιμασία του αρχικού εντύπου περιγραμμάτων θέσεων εργασίας Για την προετοιμασία των αρχικών εντύπων των περιγραμμάτων των θέσεων εργασίας θα πρέπει πρώτα να ληφθούν υπόψη: Η νομοθεσία και οι λοιπές ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας οργάνωσης. Οι επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες του φορέα (π.χ. ύπαρξη πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού στον ίδιο φορέα). 10

11 Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης της Θέσης Εργασίας. Στο παράρτημα 2 παρατίθεται το Έντυπο Περιγράμματος Θέσης Εργασίας, που θα πρέπει να υιοθετηθεί ως βασικό υπόδειγμα για κάθε δημόσια οργάνωση. Τα πεδία του εντύπου, δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της δημόσιας οργάνωσης ωστόσο, τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε έντυπο περιγράμματος θέσεων εργασίας, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες της δημόσιας οργάνωσης: Μονάδα διοίκησης: Αναφέρεται ρητά σε ποιο τμήμα του οργανογράμματος εντάσσεται η θέση εργασίας (Γεν. Γραμματεία, Γεν. Δ/νση, Δ/νση, Τμήμα). Τίτλος της θέσης εργασίας: Αποτελείται από τον τίτλο του επιπέδου διοίκησης (π.χ. εισηγητής, προϊστάμενος) και το όνομα της θέσης (π.χ. θέση διοικητικού υπαλλήλου), η οποία συνοπτικά περιγράφει τα καθήκοντα και τις εργασίες (π.χ. διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Χ της Δ/νσης Ψ). Κωδικός της θέσης: Κάθε θέση εργασίας στην οργανωτική δομή έχει ένα μοναδικό αριθμό. Κλάδος ή/και ειδικότητα: Συμπληρώνεται ο κλάδος ή/και η ειδικότητα που απαιτεί η θέση. Πληροφόρηση σχετικά με τη διοικητική ιεραρχία, όπως εμφανίζεται στο οργανόγραμμα, δηλ.: i. Τίτλος της θέσης εργασίας του άμεσα προϊσταμένου. ii. Τίτλοι των θέσεων εργασίας των άμεσα υφισταμένων (δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση του υπαλλήλου). Βαθμός: Αναγράφεται ο βαθμός που απαιτείται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, κριτήριο το οποίο άλλωστε, λόγω του βαθμολογίου και μισθολογίου, συνδέεται με την εμπειρία (χρόνια υπηρεσίας) και το κόστος της θέσης εργασίας. Τύπος της εργασιακής σχέσης: Συμπληρώνεται ο τύπος της εργασιακής σχέσης που σχετίζεται με τη θέση εργασίας (π.χ. μόνιμος ή συμβασιούχος αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή άλλη σχέση εργασίας). Μισθολογικές προβλέψεις. Σκοπός: Περιγράφεται ο σκοπός, δηλ. γιατί υπάρχει η θέση (π.χ. διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Χ, ασκεί καθήκοντα που συνδέονται με την αρμοδιότητα της αξιολόγησης των θέσεων προσωπικού στη Δημόσια 11

12 Διοίκηση). Χαρακτηριστικά: Από τη συμπλήρωση της ενότητας αυτής θα αποτυπωθεί η πληροφόρηση για τη φύση της θέσης (π.χ. άσκηση ελέγχου, υλοποίηση κτλ) και τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά (πχ. ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων, αντιμετώπισης προβλημάτων κτλ). Σχέσεις αναφοράς: Δύο θέσεις εργασίας έχουν σχέσεις αναφοράς μεταξύ τους όταν, στο πλαίσιο μιας τυπικής εργασίας, προβλέπεται το παραγόμενο αποτέλεσμα της μιας θέσης να υποβάλλεται προς έλεγχο ή περαιτέρω επεξεργασία από την άλλη θέση. Σχέσεις αναφοράς μπορεί να υπάρχουν μεταξύ θέσεων εντός του ιδίου Τμήματος, μεταξύ διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας δημόσιας οργάνωσης ή μεταξύ διαφορετικών δημοσίων οργανώσεων (πχ. θέση εργασίας της Διεύθυνσης Διοικητικού κάθε Υπουργείου και ΝΠΔΔ τροφοδοτεί με στοιχεία τη βάση απογραφής του ΥΔΙΜΗΔ, ή θέση εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού κάθε Υπουργείου υποβάλλει τον ετήσιο προϋπολογισμό στην αρμόδια θέση εργασίας της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του ΓΛΚ για έγκριση). Σχέσεις συνεργασίας: Δύο θέσεις εργασίας έχουν σχέσεις συνεργασίας όταν από κοινού αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν μια εργασία για να παραχθεί το από κοινού οριζόμενο αποτέλεσμα (πχ. η «Χ θέση» του Τμήματος Εσόδων συνεργάζεται με τη «Ψ θέση» του Τμήματος Εξόδων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού). Κύρια καθήκοντα της θέσης εργασίας: Αποτελεί το πλέον σημαντικό πεδίο του εντύπου των περιγραμμάτων, καθώς με βάση αυτά αξιολογείται η φύση, ο όγκος και η αναγκαιότητα της θέσης εργασίας, προσδιορίζεται το επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου υπαλλήλου, τίθενται οι στόχοι και μετράται η αποτελεσματικότητα και η απόδοση. Για τη σωστή διατύπωση των καθηκόντων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής ορισμοί: Εργασία: αποτελεί το βασικότερο στοιχείο που εκτελεί κάθε θέση εργασίας. Καθήκον: αποτελεί την περίληψη ενός συνόλου συναφών εργασιών. Τα καθήκοντα μπορούν να διακριθούν σε κύρια και δευτερεύοντα. Τα κύρια καθήκοντα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της θέσης εργασίας (πχ. παρακολούθηση της έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης κενών οργανικών θέσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του νόμου). Τα δευτερεύοντα είναι μη ουσιώδη, δηλ. χωρίς την άσκηση αυτών δεν καταργείται ο σκοπός της θέσης εργασίας (πχ. καταχώρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τις διαπιστωτικές πράξεις). Τα καθήκοντα πρέπει να αφορούν κύριες, καθημερινές, τακτικές (όχι έκτακτες ή τυχαίες) εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε οργανικής μονάδας. Κάθε καθήκον πρέπει να αποτυπώνει μια 12

13 διακριτή, αναγνωρίσιμη διάσταση της ανατιθέμενης εργασίας, να περιγράφεται σε μία έως τρεις γραμμές και να προσανατολίζεται στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, έτσι ώστε αλλαγές στον τρόπο ή τα μέσα εκτέλεσης του καθήκοντος (π.χ. αλλαγές στη τεχνολογία) να μην αλλοιώνουν το χαρακτήρα του καθήκοντος. Τα καθήκοντα διατυπώνονται με σειρά και πρώτα παρατίθενται τα πιο σημαντικά/κρίσιμα για τη θέση εργασίας (π.χ. ένας διοικητικός υπάλληλος, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αρμοδιότητας αξιολόγησης των θέσεων προσωπικού, έχει αναλάβει το καθήκον να παρακολουθεί τις διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης κενών οργανικών θέσεων και να τηρεί τα σχετικά στατιστικά στοιχεία). Όταν ένας φορέας καταρτίζει για πρώτη φορά περιγράμματα, πρέπει σε επίπεδο Tμήματος να καταγραφεί σε μορφή καταλόγου το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται. Αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή αυτή, πρέπει οι εργασίες να ομαδοποιηθούν σε συναφείς ομάδες, τα καθήκοντα. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ή επαναξιολόγησης των οργανωτικών δομών, η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να καταλήξει στον προσδιορισμό νέων αρμοδιοτήτων. Αρμοδιότητα: προβλέπεται από τον οργανισμό και αποτελεί την περίληψη ενός συνόλου συναφών καθηκόντων. Βασικές γνώσεις/δεξιότητες/εμπειρία: Προσδιορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα προσόντα που απαιτεί η θέση. Με τις γνώσεις περιγράφονται τα προσόντα που αποκτώνται μέσω σπουδών. Αντίθετα, οι δεξιότητες αφορούν ικανότητες που αποκτώνται / αναπτύσσονται μέσω εμπειρίας, πρακτικής εξάσκησης ή πρόσθετης εκπαίδευσης (π.χ. σεμινάρια). Παραδείγματα δεξιοτήτων είναι η ικανότητα παρουσίασης, ηγεσίας, συνεργασίας και επικοινωνίας (π.χ. εκπαιδευτικής γνώσης: πτυχίο ΑΕΙ στη Δημόσια Διοίκηση, π.χ. δεξιότητας: ικανότητα παρουσίασης και επεξήγησης μιας νέας διαδικασίας σε μη εξοικειωμένους δημοσίους υπαλλήλους διαφορετικών κατηγοριών και γνώσεων). Επίσης, αναγράφεται ο χρόνος εμπειρίας που απαιτεί η θέση εργασίας, η οποία μπορεί να έχει αποκτηθεί στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Μέτρηση απόδοσης και αποτελεσμάτων: Προσδιορίζονται οι στόχοι που συνδέονται με τη θέση εργασίας, βάσει του συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων (π.χ. η ολοκλήρωση του προαναφερθέντος καθήκοντος κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων όλων των φορέων του δημοσίου μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται από το σχετικό νόμο). 13

14 7. Διαμόρφωση του τελικού εντύπου περιγραμμάτων θέσεων εργασίας Στο βήμα αυτό δημιουργούνται τα τελικά έντυπα περιγραμμάτων. Βασικοί κανόνες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αποτύπωση των τελικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας είναι οι εξής: Τα καθήκοντα πρέπει να περιγράφονται με τρόπο ακριβή. Οι προτάσεις (δηλ. το κείμενο) πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένες (π.χ. να αποφεύγονται αόριστες ή κενές περιεχομένου φράσεις, ή η χρήση συντομογραφιών). Τα περιγράμματα πρέπει να αποτελούν περίληψη των καθηκόντων και όχι αναλυτική περιγραφή των εργασιών. Τα περιγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν πραγματικά δεδομένα, όχι απλές απόψεις, ώστε να αποφεύγονται προσωπικές εκτιμήσεις. Να είναι ευκρινές ότι το περίγραμμα περιγράφει τη θέση εργασίας και όχι το άτομο που την εκτελεί. Η περιγραφή κάθε θέσης εργασίας δεν θα πρέπει να εστιάζει μόνο στην παρουσίαση των χαρακτηριστικών της, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τι χρειάζεται η συγκεκριμένη θέση εργασίας για να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της οργάνωσης και στους μακροπρόθεσμους στόχους της. Επομένως, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας θα πρέπει να έχουν επιχειρησιακή μορφή και περιεχόμενο. Να είναι, δηλαδή, γραμμένα κατά τρόπο που να επιτρέπει την αναπροσαρμογή και τροποποίησή τους, ανάλογα με τη μεταβολή της φύσης της οργάνωσης ή επιμέρους τμημάτων της. Η περιγραφή της θέσης εργασίας δεν συνιστά μόνο έναν εξαντλητικό κατάλογο καθηκόντων. Αντανακλά και προτεραιότητες. Τα προσόντα (τίτλοι σπουδών, διπλώματα) είναι απολύτως απαραίτητα για κάποιες θέσεις εργασίας. Βοηθούν το ανθρώπινο δυναμικό να ασκεί τις αρμοδιότητες με το βέλτιστο τρόπο και του δίνουν τη δυνατότητα να εξελιχθεί, μέσα από την αύξηση της αποδοτικότητας. Επομένως, η περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων θα πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη θέση εργασίας. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μια θέση εργασίας δεν περιγράφεται με πολλά επιμέρους καθήκοντα τα οποία απαιτούν μεγάλο αριθμό προσόντων για να πληρωθούν, προκειμένου να μην προκύψει μια θέση που μπορεί να πληρωθεί από περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων. 14

15 Σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένα περίγραμμα θέσης εργασίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που περισσότερες από μία θέσεις έχουν όμοια καθήκοντα. Θα πρέπει, επομένως, να σχεδιαστούν τόσα περιγράμματα όσες και οι θέσεις εργασίας της δημόσιας οργάνωσης. Περιγράμματα θέσεων εργασίας θα πρέπει να σχεδιαστούν και για τυχόν διατηρούμενες κενές οργανικές θέσεις. Θα μπορούσαν να γίνουν από εκείνους που συνέταξαν την έκθεση για την αιτιολόγηση της διατήρησής τους. 8. Έγκριση των τελικών περιγραμμάτων Τα τελικά περιγράμματα ελέγχονται από τους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων, υπογράφονται από αυτούς και από τους υπαλλήλους για να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν κατανοήσει τα ανατιθέμενα καθήκοντα, εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης στην οποία υπάγονται οι συγκεκριμένες θέσεις, και αποστέλλονται στη Δ/νση Διοικητικού. 9. Εφαρμογή των περιγραμμάτων Θα πρέπει να διασφαλιστεί από όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες έγκρισης και ελέγχου ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που έχουν αποτυπωθεί στα έντυπα από τους κατόχους των θέσεων εργασίας, καθώς από τον αντικειμενικό σχεδιασμό των περιγραμμάτων εργασίας εξαρτάται η ορθολογική κατανομή του προσωπικού. Είναι σημαντικό, από τη στιγμή που η θέση εργασίας συνδέεται με τον προγραμματισμό στελέχωσης και μέτρησης της επίδοσης, να μην υπάρξουν αποκλίσεις από τις γενικές κατευθύνσεις. 10. Παρακολούθηση-Αξιολόγηση-Ανατροφοδότηση Η εφαρμογή των περιγραμμάτων παρακολουθείται από τον άμεσα Προϊστάμενο κάθε θέσης εργασίας, ο οποίος αξιολογεί την συμβατότητα της θέσης εργασίας ή το περίγραμμα αυτής με τις επιχειρησιακές ανάγκες της οργανωτικής μονάδας ή/και του φορέα. Θα πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο τυχόν αλλαγές στο στρατηγικό προγραμματισμό, την αποστολή, τους στόχους ή τις αρμοδιότητες προκαλούν μεταβολές στις απαιτήσεις και τα καθήκοντα των θέσεων εργασίας και επηρεάζουν την ανάγκη διατήρησης, κατάργησης ή μεταφοράς αυτών. Όταν προκύπτει ανάγκη, η επικαιροποίηση των περιγραμμάτων γίνεται άμεσα με ευθύνη του άμεσα Προϊστάμενου σύμφωνα με την ανωτέρω μεθοδολογία. Τα αναθεωρημένα περιγράμματα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, όπως αυτά εκτελούνται από τον υπάλληλο. Οι συλλεχθείσες πληροφορίες αναλύονται και αξιολογούνται προκειμένου να σχεδιαστούν νέα ή να επανασχεδιαστούν τα υπάρχοντα περιγράμματα των θέσεων εργασίας. Τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται τόσο για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας όσο και για τη σύσταση νέων θέσεων εργασίας σε μια Δημόσια Οργάνωση, προκειμένου να αξιολογηθεί η προσδοκώμενη ωφέλεια από αυτές, καθώς και να τεθούν κριτήρια στελέχωσης. Διαβάστε προσεκτικά το ερωτηματολόγιο και συμπληρώστε το, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή πληροφορία. Μπορείτε να γράψετε και σε επιπλέον σελίδα εφόσον χρειαστεί. Εάν κάποιες ερωτήσεις δεν είναι σχετικές με τη θέση εργασίας, συμπληρώστε το πεδίο με Δ/Ε (δεν εφαρμόζεται). Τα ερωτηματολόγια σχολιάζονται από τον άμεσα κάθε φορά Προϊστάμενο στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον περισσότερες από μια απαντήσεις είναι κατάλληλες για μια ερώτηση, επιλέξτε την πιο αντιπροσωπευτική. Η πληροφόρηση που παρέχεται από το ερωτηματολόγιο είναι εμπιστευτική, χρησιμοποιείται μόνο για τη σχεδίαση περιγραμμάτων και όχι για την αξιολόγηση του υπαλλήλου. Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Στοιχεία που αφορούν τη θέση εργασίας Γενική Γραμματεία: Δ/νση: Επίπεδο διοίκησης 1 η Αξιολόγηση της θέσης εργασίας Επαναξιολόγηση της θέσης εργασίας Προϊστάμενος: Γενική Δ/νση: Τμήμα: Αναφέρετε επίπεδο: Υπάλληλος: Τόπος εργασίας Κεντρική υπηρεσία: Αναφέρετε: Περιφερειακή υπηρεσία: Αναφέρετε : 16

17 1.2 Στοιχεία που αφορούν τον κάτοχο της θέσης εργασίας: Βαθμός υπαλλήλου που κατέχει τη θέση: Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Τύπος εργασιακής σχέσης: Μόνιμο Προσωπικό Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου Προσωπικό Αορίστου Χρόνου Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση εργασίας. Αναφέρετε. Μισθολογικές προβλέψεις της θέσης εργασίας Υπαγωγή στο μισθολόγιο Εξαίρεση από το μισθολόγιο Προβλέπονται επιπλέον αμοιβές Ενότητα 2. Σκοπός, χαρακτηριστικά και σχέσεις της θέσης εργασίας 2.1 Σκοπός της θέσης εργασίας Περιγράψτε, ποιος είναι κατά την άποψή σας ο σκοπός της θέσης εργασίας, δηλαδή απαντήστε στο ερώτημα γιατί αυτή υπάρχει : 2.2 Χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας. Στο πεδίο αυτό συλλέγονται πληροφορίες για τη συνθετότητα και τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας, προκειμένου να προσδιοριστεί το βασικό αντικείμενο αυτής (προγραμματισμός, εποπτεία, έλεγχος, υλοποίηση, εξυπηρέτηση πολιτών κτλ) Περιγράψτε, εφόσον υπάρχουν, εργασίες που ασκείτε και που συνδέονται με ανάλυση και προγραμματισμό: Περιγράψτε, εφόσον υπάρχουν, εργασίες που ασκείτε και που συνδέονται με έλεγχο και εποπτεία: Περιγράψτε, εφόσον υπάρχουν, εργασίες που ασκείτε και που συνδέονται με υλοποίηση και εξυπηρέτηση: 17

18 2.2.4 Με ποιο τρόπο επιλύετε τα προβλήματα που προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών της θέσης σας; Επίλυση προβλημάτων Με δική σας πρωτοβουλία αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία σας. Αφήνετε να τα διαχειριστεί ο άμεσα Προϊστάμενος ή άλλος συνάδελφος. Με τη χρήση νομικών εγγράφων, εγχειριδίων ή άλλων οδηγών. Με γενικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί, τυποποιημένες διαδικασίες ή/και εγχειρίδια Απαιτεί η εργασία σας να αναπτύξετε νέες μεθόδους, διαδικασίες ή εγχειρίδια; Ναι Όχι Εάν ναι, εξηγήστε. Αναφέρατε παραδείγματα ενεργειών που χρειάστηκε να αναλάβετε το τρέχον ή/και το προηγούμενο έτος για να βελτιώσετε τη λειτουργία της θέσης εργασίας σας: Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τον τρόπο λήψης αποφάσεων στη θέση εργασίας σας. Η εργασία εκτελείται με συγκεκριμένο προτυποποιημένο τρόπο ή με βάση τις εντολές του Προϊσταμένου. Υπάρχει διακριτική ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων μέσα, όμως, σε προκαθορισμένα όρια και διαδικασίες. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, όμως το παραγόμενο αποτέλεσμα αξιολογείται για τη συμμόρφωσή του με τα τεχνικά πρότυπα, τη καταλληλότητα και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες λαθών στη λήψη αποφάσεων σε άλλα άτομα εντός της δημόσιας οργάνωσης, στη λειτουργία ή/και στους στόχους της οργάνωσης ή/και στους συναλλασσόμενους με αυτή (π.χ. πολίτες). Δώστε ακριβή παραδείγματα λαθών στη λήψη αποφάσεων και εξηγήστε πώς αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία και το αποτέλεσμα. 18

19 2.2.8 Σωματική δραστηριότητα Χωρίς να ληφθούν υπόψη εξαιρετικές περιπτώσεις, η εκτέλεση των καθημερινών σας καθηκόντων απαιτεί: Είδος σωματικών Έως 1 ώρα την ημέρα Από 1 έως 2 ώρες την Περισσότερες από 2 ώρες δραστηριοτήτων ημέρα την ημέρα Σε λίγες γραμμές περιγράψτε, εφόσον υπάρχουν, ιδιαιτερότητες της θέσης εργασίας σας που τη διαφοροποιούν από άλλες. 2.3 Σχέσεις συνεργασίας και αναφοράς Είδος επικοινωνίας: Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα, το είδος της επικοινωνίας που εκτελείτε κατά την άσκηση των καθηκόντων σας. Απόκτηση ή παροχή Επίλυση προβλημάτων πληροφορίας Επεξεργασία πληροφορίας Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίλυση συγκρούσεων Διαμεσολάβηση / διαπραγμάτευση Διαχείριση παραπόνων Διδασκαλία/εκπαίδευση Καμία επαφή Άλλη επικοινωνία: Αναφέρετε Σχέσεις συνεργασίας: Αναφέρετε τις επαφές εντός ή εκτός της Δημόσιας Οργάνωσης που πραγματοποιείτε κατά την άσκηση των καθηκόντων σας. Επιλέξτε συχνότητα (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία, περιστασιακή) ανά επαφή. Επαφές Σκοπός / φύση των επαφών Συχνότητα 19

20 2.3.3 Σχέσεις αναφοράς: Αποτυπώνονται οι θέσεις στις οποίες η θέση εργασίας υποβάλλει αναφορές, στοιχεία για έλεγχο ή περαιτέρω επεξεργασία (όχι ιεραρχικές σχέσεις) π.χ. υποβολή αναφοράς για την εκτέλεση των δαπανών ενός προϋπολογισμού. Επίσης καταγράφονται οι θέσεις εργασίας οι οποίες υποβάλλουν αναφορές στη θέση εργασίας. Θέσεις στις οποίες η θέση εργασίας υποβάλλει αναφορές: Αναφέρετε τίτλους θέσεων: Θέσεις που υποβάλλουν αναφορές στη θέση Αναφέρετε τίτλους θέσεων: εργασίας σας: Ενότητα 3. Γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. 3.1 Γνώσεις Ποιο είναι το ελάχιστα αποδεκτό επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων σας; Απαιτείται η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Απαιτείται η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαιτείται η ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα. Αναφέρετε το πεδίο γνώσεων. Απαιτείται η ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα. Αναφέρετε το πεδίο γνώσεων. Απαιτείται η απόκτηση μεταπτυχιακού / διδακτορικού διπλώματος. Αναφέρετε το επίπεδο της επιθυμητής εξειδίκευσης και το πεδίο αυτής Απαιτείται η κατοχή επαγγελματικής άδειας ή η απόκτηση ειδικού πτυχίου/πιστοποιητικού; Ναι Εάν ναι, εξηγήστε τι απαιτείται και γιατί : Όχι Απαιτεί η εκτέλεση των καθηκόντων σας τη γνώση χρήσης υπολογιστή; Ναι Όχι 20

21 Εάν ναι, τι είδος υπολογιστικών εργασιών εκτελείτε; Επιλέξτε ένα ή παραπάνω από τα παρακάτω πεδία. Αναζήτηση και καταχώρηση δεδομένων. Δημιουργία και επεξεργασία κειμένων. Δημιουργία και επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων. Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών σε λογιστικό πρόγραμμα. Υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων : Εγκατάσταση υλικών και επισκευή, εγκατάσταση και επίλυση προβλημάτων λογισμικού. Ανάπτυξη εφαρμογών. Άλλη υπολογιστική εργασία : Αναφέρετε: Τι προγράμματα και υπολογιστικά συστήματα απαιτεί η εργασία σας να χρησιμοποιείτε; Αναφέρετε το είδος των προγραμμάτων και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε. 3.2 Δεξιότητες Απαιτείται Δ επιπλέον κατάρτιση για την εκτέλεση των καθηκόντων σας; Δ Όχι Ναι Αναφέρετε το είδος της κατάρτισης : Ποιες γνώσεις που έχετε αποκτήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων σας θεωρείτε ότι είναι σημαντικές για την θέση εργασίας σας; Αναφέρετε το είδος της κατάρτισης : 3.3 Εμπειρία. Προσδιορίστε ποιος είναι ο ελάχιστος συνολικός χρόνος εμπειρίας που θα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν ή μετά την κάλυψη της θέσης προκειμένου να μπορούν να εκτελεστούν τα καθήκοντα με τρόπο ικανοποιητικό; (π.χ. χρόνος για την εκμάθηση εσωτερικών διαδικασιών, των νομοθετικών ρυθμίσεων, την απόκτηση δεξιοτήτων, το χειρισμό μηχανημάτων κτλ.). Εξηγήστε με τρόπο συγκεκριμένο (όχι γενικά πχ. λόγω πολλών εργασιών) γιατί απαιτείται η ύπαρξη της συναφούς εμπειρίας εφόσον αυτή υπερβαίνει τον ένα μήνα. 21

22 Χρονική περίοδος Συνολική απαιτούμενη εμπειρία Έως 1 μήνα Από 1 μήνα έως 6 μήνες. Εξηγήστε γιατί Από 6 μήνες έως 1 έτος. Εξηγήστε γιατί Πάνω από 1 έτος. Εξηγήστε γιατί Ενότητα 4. Καταγραφή εργασιών Προκειμένου το περίγραμμα της θέσης εργασίας να αντανακλά με ακρίβεια τη θέση εργασίας που απασχολείστε αυτή τη στιγμή, είναι απαραίτητο να καταγράψετε σε λίστα με σαφήνεια τις εργασίες, τυπικές και βασικές ενέργειες, που εκτελείτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της μονάδας σας. Δεν αναφέρεστε σε εργασίες που εκτελείτε εθελοντικά Απαριθμήστε τις τυπικές εργασίες που εκτελείτε σε καθημερινή βάση, υποδεικνύοντας κατ εκτίμηση για κάθε μια από αυτές το ποσοστό ημερήσιας απασχόλησης. Α/Α Περιγραφή εργασίας Ποσοστό του χρόνου ημερήσιας απασχόλησης 1 2 Σύνολο 100% Απαριθμήστε τις τυπικές εργασίες που εκτελείτε παραθέτοντας κατά σειρά τις εβδομαδιαίες, μηνιαίες και περιστασιακές συμπληρώνοντας το πεδίο συχνότητα στον παρακάτω πίνακα. Για κάθε μια από αυτές προσδιορίστε κατ εκτίμηση το χρόνο απασχόλησης. Α/Α Περιγραφή εργασίας Συχνότητα Χρόνος 1 2 απασχόλησης σε ώρες Υπογραφή υπαλλήλου: Ημερομηνία. 22

23 Ενότητα 5. Σχόλια Προϊσταμένων Στο τμήμα αυτό οι Προϊστάμενοι της θέσης εργασίας σχολιάζουν και υπογράφουν το ερωτηματολόγιο. Όσον αφορά, ειδικότερα, στα ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρωθεί από τους υπαλλήλους, αρκεί ο σχολιασμός των Προϊσταμένων Τμήματος και Δ/νσης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σκοπός του ερωτηματολογίου ανάλυσης της θέσης εργασίας είναι αποκλειστικά η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τη δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η διόρθωση των περιγραφών των υφισταμένων και να διασφαλίζεται η αρτιότητα των παρεχόμενων στοιχείων ώστε να μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν. Σχόλια Προϊσταμένου Τμήματος: Συμφωνείτε με τις παραπάνω απαντήσεις; Ναι Όχι Εάν απαντήσατε «όχι» εξηγήστε τους λόγους: Λοιπά σχόλια: Σχόλια Προϊσταμένου Δ/νσης: Συμφωνείτε με τις παραπάνω απαντήσεις; Ναι Όχι Εάν απαντήσατε «όχι» εξηγήστε τους λόγους: Λοιπά σχόλια: Υπογραφή Προϊσταμένου Τμήματος Ημερομηνία Τηλέφωνο Υπογραφή Προϊσταμένου Δ/νσης Ημερομηνία Τηλέφωνο 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Έντυπο περιγράμματος θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Ημερομηνία αρχικής περιγραφής : Γενική Γραμματεία - Γενική Δ/νση - Δ/νση- Τμήμα: Ημερομηνία αναθεώρησης: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Τίτλος θέσης: Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι) : Κωδικός θέσης: Κλάδος/Ειδικότητα: Βαθμός Τύπος εργασιακής σχέσης: Μισθολογικές προβλέψεις Α Β Μόνιμο Προσωπικό Υπαγωγή στο μισθολόγιο Γ Δ Προσωπικό Αορίστου Χρόνου Εξαίρεση από το μισθολόγιο Ε ΣΤ Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση εργασίας. Επιπλέον αμοιβές. Αναφέρετε. Ενότητα 2. Σκοπός, χαρακτηριστικά και σχέσεις της θέσης εργασίας Σκοπός της θέσης εργασίας: Χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας: Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας: Τίτλος της θέσης εργασίας στην οποία η θέση αναφέρεται: Τίτλοι των θέσεων εργασίας με τις οποίες συνεργάζεται η θέση εργασίας: 24

25 Τίτλοι των θέσεων εργασίας που αναφέρονται στη θέση εργασίας: Ενότητα 3. Καθήκοντα της θέσης εργασίας. Κύρια καθήκοντα: Καταγράφεται συνοπτικά σε 2-3 γραμμές κάθε βασικό καθήκον. Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία: Προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος. Ενότητα 5. Στοχοθεσία που συνδέεται με τη θέση εργασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ενότητας 3. Μέτρηση απόδοσης και αποτελεσμάτων: Αναφέρονται οι στόχοι και οι δείκτες μέτρησης της απόδοσης που συνδέονται με τη θέση εργασίας Ενότητα 6. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταμένους Ελέγχθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος: Υπογραφή : Ελέγχθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης: Υπογραφή : Εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης: Τίτλος: Τίτλος: Ημερομηνία Ελέγχου: Ημερομηνία Ελέγχου: Τίτλος: Ημερομηνία Έγκρισης: Υπογραφή : 25

26 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κωδικός θέσης : Ο κωδικός της θέσης εργασίας συμπληρώνεται από τη Δ/νση Διοικητικού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας μοναδικός κωδικός. 2. Στα πεδία «Βαθμός» και «Τύπος εργασιακής σχέσης» μπορούν να υπάρξουν περισσότερες από μια επιλογές ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης. 3. Επιπλέον Αμοιβές: Τακτικές αμοιβές εκτός των προβλέψεων του ενιαίου μισθολογίου που σχετίζονται με τη θέση εργασίας. 4. Τίτλος της θέσης εργασίας στην οποία η θέση αναφέρεται: Οι τίτλοι των θέσεων εργασίας στις οποίες η συγκεκριμένη θέση υποβάλει αναφορές κατά την άσκηση των καθηκόντων (όχι ο τίτλος της θέσης εργασίας του άμεσα προϊσταμένου). 5. Τίτλοι των θέσεων εργασίας που αναφέρονται στη θέση εργασίας: Οι τίτλοι των θέσεων εργασίας οι οποίες υποβάλουν αναφορές στη συγκεκριμένη θέση κατά την άσκηση των καθηκόντων (όχι ο τίτλος της θέσης εργασίας των άμεσα υφισταμένων). 6. Τίτλοι των θέσεων εργασίας με τις οποίες συνεργάζεται η θέση εργασίας: Οι τίτλοι των θέσεων εργασίας (εντός και εκτός της δημόσιας οργάνωσης) με τις οποίες η θέση εργασίας έχει τυπική συνεργασία (π.χ. συναρμοδιότητα) για την άσκηση των καθηκόντων. 7. Έλεγχος εντύπου: Πραγματοποιείται από τους άμεσα Προϊσταμένους. Στη περίπτωση των Προϊσταμένων ο έλεγχος γίνεται από τον ιεραρχικά ανώτερο. Το περίγραμμα του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης ελέγχεται και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα στην οποία ανήκει η θέση. 8. Μέτρηση απόδοσης και αποτελεσμάτων: Συμπληρώνεται από τους Προϊσταμένους εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η στοχοθεσία της οργανικής μονάδας και οι σχετικοί δείκτες. 26

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παράδειγμα Περιγράμματος για τη Θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Ημερομηνία αρχικής περιγραφής : Γενική Γραμματεία : Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Έντυπο περιγράμματος θέσης εργασίας Τίτλος θέσης: Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Κωδικός θέσης: Συμπληρώνεται από τη Δ/νση Διοικητικού Κλάδος/Ειδικότητα: Κατά περίπτωση ανάλογα με τον Οργανισμό Βαθμός χ Α Β Γ Δ Ημερομηνία αναθεώρησης: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου (αναφέρετε) Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι) : θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Πληροφορικής χ χ Τύπος εργασιακής σχέσης: Μόνιμο Προσωπικό Προσωπικό Αορίστου Χρόνου Μισθολογικές προβλέψεις χ Υπαγωγή στο μισθολόγιο Εξαίρεση από το μισθολόγιο Ε ΣΤ Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση εργασίας. Αναφέρετε χ Επιπλέον αμοιβές. Ενότητα 2. Σκοπός, χαρακτηριστικά και σχέσεις της θέσης εργασίας. 27

28 Σκοπός της θέσης εργασίας: Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η διοίκηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης. Χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας: Διοίκηση στο ανώτερο επίπεδο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός και η αποστολή της Γεν. Δ/νσης, ο ετήσιος χρονοπρογραμματισμός και η στοχοθεσία προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και άριστες συνθήκες εργασίας για την ομαλή λειτουργία της οργάνωσης. Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας: Τίτλος της θέσης εργασίας στην οποία η θέση αναφέρεται: Τίτλοι των θέσεων εργασίας που αναφέρονται στη θέση εργασίας: θέση Προϊσταμένου περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου. Ενότητα 3. Καθήκοντα της θέσης εργασίας. Τίτλοι των θέσεων εργασίας με τις οποίες συνεργάζεται η θέση εργασίας: 1. θέση Γενικού Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου... 2.θέση Γενικού Δ/ντη Διοικητικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κύρια καθήκοντα: Καταγράφεται συνοπτικά σε 2-3 γραμμές κάθε βασικό καθήκον. 1.Η ευθυγράμμιση του στρατηγικού ρόλου της Γενικής Δ/νσης με την Δήλωση Αποστολής του Υπουργείου. 2.Ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση στρατηγικών κατευθύνσεων. 3. Συντονισμός και έλεγχος των Διευθύνσεων της Γενικής Δ/νσης. 4. Εκπροσώπηση της Γενική Δ/νσης σε συναντήσεις και συνέδρια. Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία: Προσδιορίζεται το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος. Εκπαίδευση Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (αναφέρετε συγκεκριμένα). Επιθυμητός ο διδακτορικός τίτλος ή / και ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο (αναφέρετε συγκεκριμένα) συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας. 28

29 Πρόσθετες γνώσεις (εφόσον υπάρχουν) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Κατάρτιση / Επιμόρφωση (εφόσον υπάρχει) Παρακολούθηση πιστοποιημένων σεμιναρίων σε θέματα, όπως: Υπαλληλικός Κώδικας και σχετική νομολογία Χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (word, excel, power point) Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων Ξένες γλώσσες Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις γλώσσες των χωρών της ΕΕ. Δεξιότητες/ Ικανότητες Παρακίνηση ομάδας Διαχείριση συναντήσεων Εμπειρία Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος για.. (αναφέρετε αριθμό) έτη. Ενότητα 5. Στοχοθεσία που συνδέεται με τη θέση εργασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ενότητας 3. Μέτρηση απόδοσης και αποτελεσμάτων: Αναφέρονται οι στόχοι και οι δείκτες μέτρησης της απόδοσης που συνδέονται με τη θέση εργασίας Ενότητα 6. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταμένους Εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο Τίτλος: της Γεν. Γραμματείας: Υπογραφή : Ημερομηνία Έγκρισης: 29

30 Παράδειγμα Περιγράμματος για τη Θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Έντυπο περιγράμματος θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Ημερομηνία αρχικής περιγραφής : Γενική Γραμματεία: Γενική Δ/νση: Διοικητικής Υποστήριξης Δ/νση: Διοικητικού Ημερομηνία αναθεώρησης: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Τίτλος θέσης: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι) : Κωδικός θέσης: Συμπληρώνεται από τη Δ/νση Διοικητικού Κλάδος/Ειδικότητα: Κατά περίπτωση ανάλογα με τον Οργανισμό Βαθμός Α χ Γ Ε Δ Β ΣΤ χ Τύπος εργασιακής σχέσης: 1. θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Α 2. θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Β 3. θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Οργάνωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών & Προγραμματισμού χ Μόνιμο Προσωπικό Προσωπικό Αορίστου Χρόνου Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση εργασίας. Αναφέρατε. Μισθολογικές προβλέψεις χ Υπαγωγή στο μισθολόγιο Εξαίρεση από το μισθολόγιο χ Επιπλέον αμοιβές. Ενότητα 2. Σκοπός, χαρακτηριστικά και σχέσεις της θέσεις εργασίας Σκοπός της θέσης εργασίας: Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διοίκηση της Διεύθυνσης Διοικητικού. 30

31 Χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας: Η άσκηση διοίκησης σε επίπεδο Δ/νσης. Η ανάλυση των στρατηγικών στόχων της Γενικής Δ/νσης, η ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων για την δημιουργία συστημάτων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της οργάνωσης. Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας: Τίτλος της θέσης εργασίας στην οποία η θέση αναφέρεται: θέση Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού της κεντρικής υπηρεσίας Τίτλοι των θέσεων εργασίας που αναφέρονται στη θέση εργασίας: θέση Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικού εποπτευόμενου Ν.Π.Δ.Δ. Ενότητα 3. Καθήκοντα της θέσης εργασίας. Κύρια καθήκοντα: Καταγράφεται συνοπτικά σε 2-3 γραμμές κάθε βασικό καθήκον. Τίτλοι των θέσεων εργασίας με τις οποίες συνεργάζεται η θέση εργασίας: 1. θέση Προϊσταμένου της Δ/νσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου.. 2. θέση Προϊσταμένου της Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 1.Η διοίκηση της Διεύθυνσης Διοικητικού, ο συντονισμός των τμημάτων της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση του ανθρώπινου δυναμικού αυτής. 2. Ο σχεδιασμός επιχειρησιακών σχεδίων για κάθε Τμήμα της Δ/νσης, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση αυτών. 3. Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης των υπαλλήλων της δημόσιας οργάνωσης. 4. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του οδηγού περιγραμμάτων. Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία: Προσδιορίζεται το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος. Εκπαίδευση Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (αναφέρετε συγκεκριμένα). Επιθυμητός ο διδακτορικός τίτλος ή / και ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο (αναφέρετε συγκεκριμένα) συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας. Πρόσθετες γνώσεις (εφόσον υπάρχουν) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Κατάρτιση / Επιμόρφωση (εφόσον υπάρχει) 31

32 Παρακολούθηση πιστοποιημένων σεμιναρίων σε θέματα, όπως: Υπαλληλικός Κώδικας και σχετική νομολογία Χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (word, excel, power point) Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων Ξένες γλώσσες Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις γλώσσες των χωρών της ΕΕ. Δεξιότητες/ Ικανότητες Παρακίνηση ομάδας Διαχείριση συναντήσεων Εμπειρία Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος για.. (αναφέρετε αριθμό) έτη. Ενότητα 5. Στοχοθεσία που συνδέεται με τη θέση εργασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ενότητας 3 Μέτρηση απόδοσης και αποτελεσμάτων: Αναφέρονται οι στόχοι και οι δείκτες μέτρησης της απόδοσης που συνδέονται με τη θέση εργασίας Ενότητα 6. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταμένους Εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Τίτλος: Γεν. Δ/νσης: Υπογραφή : Ημερομηνία Έγκρισης: 32

33 Παράδειγμα Περιγράμματος για τη Θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προστασίας Πολιτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Έντυπο περιγράμματος θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Ημερομηνία αρχικής περιγραφής : Γενική Γραμματεία : Γενική Δ/νση: Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών Δ/νση: Σχέσεων Κράτους-Πολίτη Τμήμα: Προστασίας Πολιτών Τίτλος θέσης: Προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας Πολιτών Κωδικός θέσης: Συμπληρώνεται από τη Δ/νση Διοικητικού Κλάδος/Ειδικότητα: Κατά περίπτωση ανάλογα με τον Οργανισμό Βαθμός Α χ Β χ Γ Δ Ε ΣΤ Τύπος εργασιακής σχέσης: χ Μόνιμο Προσωπικό χ Προσωπικό Αορίστου Χρόνου Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση εργασίας. Ημερομηνία αναθεώρησης: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): θέση Προϊσταμένου της Δ/νσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): 4 θέσεις εργασίας του Τμήματος Προστασίας Πολιτών Αναφέρατε. Μισθολογικές προβλέψεις χ Υπαγωγή στο μισθολόγιο Εξαίρεση από το μισθολόγιο Επιπλέον αμοιβές. Ενότητα 2. Σκοπός, χαρακτηριστικά και σχέσεις της θέσεις εργασίας Σκοπός της θέσης εργασίας: Η διοίκηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη. Χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας: Η άσκηση διοίκησης για το συντονισμό και την οργάνωση των δράσεων, για την επίτευξη των στόχων του Τμήματος. Ο έλεγχος της 33

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1) Όλα τα Υπουργεία Πληροφορίες: Δ. Πολυκράτης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας»

Προς: 1) Όλα τα Υπουργεία Πληροφορίες: Δ. Πολυκράτης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας» ΑΔΑ: ΒΕ56Χ-ΠΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας

ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας 1 Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού Οργάνωση δέντρο κλαδιά φύλα- καρποί Ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου αναφέρεται στη διαδικασία προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μαρούσι, 24-10-2014 Αρ. πρωτ. : 173353/Η ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΩΝ ΗΜΩΝ Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 4-9-2013 Σκοπός Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και αδυναμιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥNAΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Πυλώνες Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αναδιοργάνωση Διοικητικών Δομών Εξορθολογισμός Διοικητικών Λειτουργιών Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 29 / 04 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1354 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 / 05 / 2013 Αρ. Πρωτ. 1122

Αθήνα, 24 / 05 / 2013 Αρ. Πρωτ. 1122 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24 / 05 / 2013 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή αιτημάτων για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή αιτημάτων για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων, μέσω της διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 16 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1971 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα