ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)"

Transcript

1 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει τους µαθητές στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές τους για την οµαλή ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνία. Έτσι, µε τη διδασκαλία του ΣΕΠ ο µαθητής προσπαθεί να σχηµατίσει ολοκληρωµένη εικόνα για τον εαυτό του, ώστε να αξιοποιήσει το δυναµικό του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πορεία για προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική ανάπτυξη. 2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ιαθεµατικής προσέγγισης ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τάξη Γ Άξονες γνωστικού περιεχοµένου Γνώση του εαυτού Γνώση του κόσµου Το άτοµο µέσα στον κόσµο Οι µαθητές επιδιώκεται: Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) Να κατανοήσουν και να εκτιµήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Να αντιµετωπίζουν µε θετική στάση τις αλλαγές που συµβαίνουν στη ζωή τους. Να σχεδιάζουν το µέλλον τους και να ιεραρχούν τα σχέδιά τους. Να γνωρίσουν τη διαδικασία που ακολουθείται στη λήψη απόφασης. Να αξιοποιούν το δυναµικό τους στη διαδικασία των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών επιλογών. Να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, όσον αφορά την πληροφόρησή τους. Να έλθουν σε επαφή µε επαγγελµατικούς χώρους και επαγγελµατικές δραστηριότητες. Να χρησιµοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης. Να σχηµατίσουν σφαιρική εικόνα για τον κόσµο της εργασίας, τις εξελίξεις του και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν συνεργασία και επικοινωνία µε άλλα άτοµα. Να διερευνούν τις δυνατότητες εκπαίδευσης-κατάρτισης Ελλάδα και το εξωτερικό. στην Να πληροφορηθούν σχετικά µε τις δυνατότητες σπουδών και εργασίας στην τοπική και την παγκόσµια κοινότητα. Να αντιληφθούν τη σχέση που υπάρχει µεταξύ του σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας. Να προβληµατιστούν για το ρόλο των στερεοτυπικών αντιλήψεων στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές. Να καλλιεργήσουν επαγγελµατική συνείδηση. Να επεξεργάζονται εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές πληροφορίες. Να παρακολουθούν την πραγµατοποίηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ενδεικτικές Θεµελιώδεις Έννοιες ιαθεµατικής προσέγγισης Αξίες, Ενδιαφέροντα, εξιότητες, Προσωπικότητα, Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Εξέλιξη Αξίες, Ενδιαφέροντα, εξιότητες, Προσωπικότητα, Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, εξέλιξη, Οικονοµία, Επιχειρηµατικότητα Νέες τεχνολογίες, Εκπαίδευσηκατάρτιση Συνέντευξη, Βιογραφικό, Νέες δεξιότητες, Οικονοµία, Επιχειρηµατικότητα Νέες τεχνολογίες, Στερεοτυπικές αντιλήψεις, Εκπαίδευσηκατάρτιση 429

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1. Ειδικοί σκοποί Με την εφαρµογή του ΣΕΠ στη Γ τάξη Γυµνασίου επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους σκοποί: Να κατανοήσουν οι µαθητές και να εκτιµήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες, τις ικανότητες και δεξιότητές τους. Να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες σε θέµατα που αφορούν την εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους πληροφόρηση. Να αξιολογούν και να επιλέγουν πληροφορίες χρησιµοποιώντας διαφορετικές πηγές πληροφόρησης. Να διερευνούν τις δυνατότητες εκπαίδευσης-κατάρτισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να αντιµετωπίζουν µε θετική στάση τις αλλαγές που συµβαίνουν στη ζωή τους. Να πληροφορηθούν σχετικά µε τον κόσµο της εργασίας, τις εξελίξεις του και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης και παραµονής στην αγορά εργασίας. Να κατανοήσουν ότι οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές επηρεάζουν τη ζωή του ατόµου. Να ασκηθούν στη διαδικασία λήψης απόφασης. Να προβληµατιστούν για το ρόλο των στερεοτυπικών αντιλήψεων στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές. 2. Στόχοι, θεµατικές ενότητες, ενδεικτικές δραστηριότητες, διαθεµατικά σχέδια εργασίας ΤΑΞΗ Γ Οι µαθητές επιδιώκεται: Στόχοι Να γνωρίσουν τη δοµή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Να συλλέξουν πληροφορίες για εκπαιδευτικές διεξόδους µετά το Γυµνάσιο. Να συνδέσουν την εκπαίδευση µε την αγορά εργασίας. Να προσεγγίσουν την έννοια της εργασίας και το ρόλο της στη ζωή του ανθρώπου. Να διακρίνουν τις έννοιες που σχετίζονται µε την απασχόληση και την ανεργία. Να παρατηρούν το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Να αναζητήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική τους επιλογή. Να αναγνωρίσουν ότι η διεθνοποίηση της εργασίας και της οικονοµίας επιδρά στις επιλογές του ατόµου. Να συνδέσουν επαγγέλµατα µε αντίστοιχο τρόπο ζωής. Να συνδέσουν την εκπαίδευση µε την οικονοµία. Να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητά τους. Να προσδιορίσουν την εικόνα του εαυτού τους. Να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντά τους. Να συνδυάσουν τα ενδιαφέροντά τους µε τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους επιλογές. Θεµατικές Ενότητες (διατιθέµενος χρόνος) Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα (3 ώρες) Ο κόσµος της εργασίας Εξελίξεις της εποχής µας που επηρεάζουν την αγορά εργασίας Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον (ηλεκτρονικό εµπόριο, τηλεργασία κ.ά) Η διεθνοποίηση της εργασίας και της οικονοµίας και οι επιδράσεις στην οικονοµία και την εκπαίδευση Τι µας επηρεάζει όταν διαλέγουµε επάγγελµα Η περιγραφή του επαγγέλµατος (5 ώρες) Ανακαλύπτω τον εαυτό µου Η έννοια της προσωπικότητας. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς µου Σηµασία της γνωριµίας και της αποδοχής του εαυτού µου Ενδεικτικές δραστηριότητες 1 Μελέτη των πινάκων "Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα" και "Εκπαίδευση-Κατάρτιση" και απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις. Καταγραφή των λόγων που οδηγούν στην επιλογή Ενιαίου Λυκείου ή ΤΕΕ. Μελέτη περιπτώσεων προσαρµογής των ανθρώπων σε νέα δεδοµένα. Συζήτηση και καταγραφή επαγγελµάτων που εξαφανίστηκαν ή τείνουν να εκλείψουν ή εξελίσσονται ή εµφανίστηκαν πρόσφατα. Καταγραφή των παραγόντων επιρροής στον τοµέα της απασχόλησης (τεχνολογία, δηµογραφικό πρόβληµα, κλιµατολογικές συνθήκες, οικονοµία). Σύνταξη επαγγελµατικής µονογραφίας µε βάση τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Καταγραφή των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Σύνδεση των ενδιαφερόντων µε εξωσχολικές δραστηριότητες και µε πιθανά επαγγέλµατα. ιάκριση ικανοτήτων και δεξιοτήτων και σύνδεσή τους µε τα επαγγέλµατα.. 1 Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3 ης στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ΕΠΠΣ. 430

3 Να διακρίνουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους. Να προσδιορίσουν τις προσωπικές και επαγγελµατικές τους αξίες. Να διαπιστώσουν ότι οι δεξιότητες καλλιεργούνται και αναπτύσσονται µε συστηµατική προσπάθεια. Να προσεγγίσουν την έννοια των στερεότυπων αντιλήψεων. Να καταγράψουν τη στάση τους απέναντι σε οµάδες ανθρώπων που είναι διαφορετικοί από αυτούς. Να παρατηρήσουν ότι οι στερεότυπες αντιλήψεις ασκούν επίδραση στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές. Να προσεγγίσουν κριτικά τις στερεότυπες αντιλήψεις. Να διακρίνουν την ανάγκη της πληροφόρησης στη διαδικασία λήψης απόφασης. Να καταγράψουν τις µορφές που µπορεί να έχει η πληροφορία. Να προσεγγίσουν τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής της πληροφορίας. Να προσεγγίσουν τη διαδικασία λήψης απόφασης. Να καταγράψουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης. Να προβλέψουν τις επιλογές που θα κληθούν να κάνουν τελειώνοντας το Γυµνάσιο συνεκτιµώντας τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και τις εξελίξεις της εποχής τους. Να αντιληφθούν ότι κάποιες αποφάσεις τους σε µεταβατικά στάδια της ζωής τους, ενώ είναι καθοριστικές δεν είναι αµετάκλητες. Ενδιαφέροντα Ικανότητες- εξιότητες Προσωπικές αξίες - Ιεράρχηση αξιών Οι επαγγελµατικές αξίες (6 ώρες) Αντιλήψεις για τους συνανθρώπους (1 ώρα) Αναζήτηση πληροφοριών Μορφές πληροφορίας Πηγές πληροφοριών (4 ώρες) ιαδικασία λήψης απόφασης Πώς παίρνω µια απόφαση; Οι επαγγελµατικές αποφάσεις είναι πάντα εύκολες; Σχεδιάζω το µέλλον µου (4 ώρες) Καταγραφή προσωπικών και επαγγελµατικών αξιών. Θεατρικό παιχνίδι για επαγγέλµατα ανδρικά ή γυναικεία. Επεξεργασία στατιστικών πινάκων µε θέµα τις προκαταλήψεις για λαούς, κοινωνικές οµάδες, φύλα. Βιωµατική προσέγγιση στους επαγγελµατικούς ρόλους. Προβληµατισµός για τους τρόπους πληροφόρησης του κοινού. Αξιολόγηση στατιστικών πινάκων που αφορούν θέσεις εργασίας. Αναζήτηση εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Καθορισµός της διαδικασίας λήψης απόφασης µέσα από µία µελέτη περίπτωσης. Εικονική οργάνωση µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας Σύνολο ωρών: 23 Θέµα: Η Σχολική ζωή και η Τοπική Αγορά Εργασίας: Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε αποτύπωση των δραστηριοτήτων που ασκούνται στην περιοχή από παλιά, σταθερά ή περιστασιακά. Καταγραφή νέων δραστηριοτήτων και άλλων που απειλούνται µε εξαφάνιση. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Εξέλιξη, οικονοµικές µεταβολές, τοµείς της οικονοµίας, επιχειρηµατικότητα, εκπαίδευση και κατάρτιση. Προεκτάσεις στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, τη Γλώσσα, την Ιστορία και την Πληροφορική. Θέµα: Στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα επαγγέλµατα: Ατοµικές ή οµαδικές εργασίες κατηγοριοποίησης των επαγγελµάτων µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια: το κύρος, την κοινωνική προσφορά, τον ελεύθερο χρόνο, τις οικονοµικές απολαβές. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Επαγγελµατικές αξίες, επαγγελµατική συνείδηση, δικαιώµατα και υποχρεώσεις, στερεοτυπικές αντιλήψεις. Προεκτάσεις: στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, τη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, τα Θρησκευτικά. 3. ιδακτική Μεθοδολογία Ο ΣΕΠ ως µάθηµα στοχεύει όχι µόνο στην αφοµοίωση γνωστικού υλικού, αλλά και σε µια πολύπλευρη προσέγγιση του κόσµου του µαθητή, ώστε αυτός να µπορεί να αναπτύξει δεξιότητες για τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές του επιλογές. Οι γνώσεις που αποκτά ο µαθητής στο πλαίσιο του µαθήµατος του ΣΕΠ αφορούν τον εαυτό του, αλλά και τον κόσµο γύρω του. Έτσι, το περιεχόµενο του Προγράµµατος Σπουδών ΣΕΠ βασίζεται σε θέµατα που αντλούνται από τις επιστήµες της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Οικονοµίας και της Πληροφορικής. Στη διαδικασία εφαρµογής του Προγράµµατος Σπουδών ΣΕΠ επιλέγονται ποικίλες µέθοδοι για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των µεθόδων είναι ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 431

4 βρίσκεται ο µαθητής και ότι απαιτείται συνεργασία και συµµετοχή όλης της οµάδας µέσα στην τάξη, σε κλίµα ψυχολογικής άνεσης και αποδοχής του άλλου. Ο καθηγητής που εφαρµόζει το πρόγραµµα ΣΕΠ είναι ο συντονιστής-εµψυχωτής της οµάδας και ο διευκολυντής της µαθησιακής διαδικασίας. Χωρίς να παραµένει αυτός θεατής των όσων συµβαίνουν, σχεδιάζει τις διαδικασίες µάθησης, δηµιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα, προσπαθεί να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας µε άτοµα και οµάδες, αλλά και µε φορείς έξω από το σχολείο. Ο καθηγητής στηρίζει και βοηθάει τους µαθητές στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους αποφάσεις, χωρίς να χειραγωγεί και να καθοδηγεί ο ίδιος. Εφαρµόζει µεθόδους που είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα των µαθητών και τις ιδιαιτερότητες της κάθε διδακτικής ενότητας. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η εναλλαγή των µεθόδων και ο συνδυασµός τους, ώστε το µάθηµα να προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνονται είναι: Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου: Μέσα από διερευνητικές ερωτήσεις (π.χ. ανοιχτού και κλειστού τύπου, πολλαπλών επιλογών) ο µαθητής προσεγγίζει έννοιες που αφορούν τον εαυτό του, τον κόσµο της εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η συµπλήρωση ερωτηµατολογίου βοηθάει στην αυτοσυγκέντρωση των µαθητών, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συζήτηση που θα ακολουθήσει στην τάξη. Επεξεργασία πινάκων και διαγραµµάτων: Οι πίνακες και τα διαγράµµατα οδηγούν το µαθητή σε αυτοπληροφόρηση, σε δεξιότητες ενεργού αναζήτησης και κριτικής ανάγνωσης των πληροφοριών. Συζήτηση σε οµάδες: Άρθρα, φωτογραφίες και κόµικς που υπάρχουν µέσα στο διδακτικό βιβλίο και αφορούν στόχους του ΣΕΠ δίνουν αφορµή για συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ των µαθητών. Συζήτηση µαθητών ανά ζεύγη: Θέµατα που αφορούν την προσωπικότητα προσεγγίζονται επίσης µε διερευνητικές ερωτήσεις τις οποίες καλούνται οι µαθητές να συζητήσουν ανά ζεύγη. Μελέτη περιπτώσεων (case studies): Οι σύντοµες εικονικές ιστορίες αποτελούν παραδείγµατα που βοηθούν το µαθητή στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές του αποφάσεις. Εκφραστικές µέθοδοι: Το παίξιµο ρόλων, η µίµηση καταστάσεων, η δηµιουργία σεναρίων µε θέµατα απασχόλησης, στερεοτυπικών αντιλήψεων κ.ά. βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της δηµιουργικής έκφρασης των µαθητών. Πρόσκληση ατόµων στην τάξη: Η πρόσκληση ατόµων στην τάξη για συζήτηση διεγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών και οι εµπειρίες µένουν στη µνήµη. Συνεργασία µε φορείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Επισκέψεις: Οι επισκέψεις σε χώρους εργασίας, η συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις διευκολύνουν τη µαθησιακή διαδικασία. Πραγµατοποίηση µικρών ερευνών (projects): Οι µικρές έρευνες βοηθούν τους µαθητές να καλλιεργήσουν ερευνητικές και κριτικές δεξιότητες. Οργάνωση σύνθετων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της σύνδεσης του σχολείου µε την κοινότητα και το χώρο της απασχόλησης. 4. Αξιολόγηση Στο σχολικό πρόγραµµα ο ΣΕΠ µε τον ιδιαίτερο συµβουλευτικό και ψυχοπαιδαγωγικό του χαρακτήρα συµβάλλει στη διαδικασία της επαγγελµατικής ανάπτυξης των µαθητών. Για το λόγο αυτό δεν αξιολογείται µε τον παραδοσιακό τρόπο της εξωτερικής αξιολόγησης. Εντούτοις η ύπαρξη εσωτερικής αξιολόγησης, είτε µε τη µορφή αυτοαξιολόγησης είτε µε τη µορφή ετεροαξιολόγησης µέσα από µικρές οµάδες ή από όλη την τάξη, θεωρείται απαραίτητη για την ανατροφοδότηση του µαθητή. Η αξιολόγηση στο ΣΕΠ δεν έχει επιλεκτική µορφή, ή τη µορφή της επιβράβευσης ή της τιµωρίας αλλά τη µορφή της εσωτερικής αξιολόγησης µε σκοπό: α) Τη γνώση των βασικών πτυχών της προσωπικότητας του µαθητή. β) Την ενθάρρυνση για ανάδειξη των θετικών σηµείων του εαυτού του µε σκοπό την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. γ) Τη δραστηριοποίηση του µαθητή σε θέµατα που αφορούν την πορεία της ζωής του. δ) Την ενθάρρυνση για συµµετοχή του σε προγράµµατα και οµαδικές εργασίες. ε) Την άσκηση του µαθητή στο να παρατηρεί, να επιλέγει, να συγκρίνει, να συνθέτει και να κρίνει τις επιδόσεις, τις δεξιότητες, τις δραστηριότητες, τις σχέσεις του, και µε βάση αυτά να σχεδιάσει τα επόµενα βήµατά του. στ) Την άσκηση στην αξιοποίηση των λαθών του, στην επιστροφή του σε προηγούµενα βήµατα, όπου αυτό χρειάζεται, και στη διερεύνηση προηγούµενων πράξεων µε σκοπό την άντληση εµπειρίας για το παρόν και το µέλλον του. ζ) Την άντληση πληροφοριών για τον εαυτό του που θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει πληρέστερη και πιο ρεαλιστική εικόνα για τον ίδιο, έτσι ώστε να πάρει ορθολογικές αποφάσεις για τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές του. η) Την ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στις πράξεις και στις συµπεριφορές του και την προώθηση της εµπλοκής του στα θέµατα που τον αφορούν ως υποκείµενο υπεύθυνο, που συµµετέχει στα πράγµατα και το οποίο είναι σε θέση να αλλάξει την έκβασή τους. Για το λόγο αυτό οι διαδικασίες που εξυπηρετούν την αξιολόγηση του µαθητή, σύµφωνα µε τους παραπάνω στόχους, πρέπει να αναπτύσσονται στην τάξη. Οι διαδικασίες αυτές µπορούν να αναπτυχθούν: Mε την ύπαρξη ατοµικού φακέλου (portfolio) τον οποίο ο µαθητής ενηµερώνει µε στοιχεία που αφορούν σε όλες τις πλευρές της σχολικής του ζωής (επίδοση, δραστηριότητες, σχέσεις µε τους συµµαθητές και µε το προσωπικό του σχολείου κλπ.). 432

5 Με φύλλα αξιολόγησης τα οποία ακολουθούν κάθε ενότητα. Με την τήρηση ηµερολογίου. Με συζητήσεις σε µικρές οµάδες µε τη βοήθεια του καθηγητή συµβούλου κλπ. 5. Μέσα και υλικά Ο καθηγητής που εφαρµόζει το πρόγραµµα του ΣΕΠ χρησιµοποιεί ποικιλία µέσων και υλικών λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες κάθε µέσου σε σχέση µε τους στόχους που θέλει να πετύχει. Στη διεξαγωγή της διδασκαλίας η χρήση µέσων και υλικών προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών, βοηθάει στην κατανόηση ουσιωδών σηµείων και δίνει ζωντάνια στο µάθηµα. Ο καθηγητής υποδεικνύει µε κάθε ευκαιρία την πολύπλευρη αξιοποίηση του κάθε µέσου, επισηµαίνοντας τα σηµεία που καθορίζουν την εγκυρότητα και επικαιρότητα της γνώσης. Προτεινόµενα µέσα και υλικά είναι: Το διδακτικό (εκπαιδευτικό και πληροφοριακό) υλικό ΣΕΠ. Το διδακτικό υλικό που απαιτείται για τη διδασκαλία και την εφαρµογή του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού είναι: Βιβλίο για το µαθητή Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών µετά το γυµνάσιο, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών µετά το λύκειο, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή Πληροφοριακό υλικό για την απασχόληση Ψηφιακοί δίσκοι δεδοµένης µνήµης(cd-rom) Το εκπαιδευτικό υλικό ΣΕΠ θα στηρίζεται στους διεθνώς καθιερωµένους στόχους του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και θα αναπτύσσεται σε ενότητες. Κάθε ενότητα θα σηµατοδοτείται µε διαφορετικό χρώµα και θα έχει την ακόλουθη δοµή: α) θεωρητικό µέρος και β)δραστηριότητες Η ενότητα αποτελείται από κεφάλαια στα οποία αναλύονται οι ειδικοί στόχοι του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και παρουσιάζονται προβληµατισµοί που αφορούν την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα και καλύπτουν τους ειδικούς στόχους. Οι µαθητές γνωρίζουν έννοιες που πρόκειται να επεξεργαστούν στη συνέχεια ή στις δραστηριότητες. Βιβλία / κείµενα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Χρήση του ιαδικτύου και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης. Στήριξη µέσα από το ιαδίκτυο των µαθητών και των στελεχών ΣΕΠ (Συµβούλων και Ειδικών της Πληροφόρησης στα Νοµαρχιακά ΚΕΣΥΠ, Καθηγητών Συµβούλων των ΓΡΑΣΕΠ και εκπαιδευτικών της τάξης). Η βιβλιοθήκη ΣΕΠ και το αρχείο Πληροφόρησης εµπλουτισµένα µε υλικό, όπως βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά, ενηµερωτικά τεύχη, φυλλάδια, CD ROM, slides και διαφάνειες που προβάλλουν επαγγελµατικούς και εκπαιδευτικούς χώρους. Άρθρα, φωτογραφίες από περιοδικά και αποκόµµατα εφηµερίδων. ίνουν µια ζωντανή εικόνα της εποχής, αλλά ίσως και µονόπλευρη. Μέσα από κατάλληλη διαδικασία ο µαθητής µπορεί να διακρίνει την αντικειµενικότητα της πληροφόρησης. Γελοιογραφίες και κόµικς τα οποία σχολιάζουν την επικαιρότητα και αποτελούν ένα σοβαρό ερέθισµα για προβληµατισµό. Η προσέγγιση στους στόχους µπορεί να γίνει µέσα από αυθεντικά κείµενα (δηµοσιεύµατα εφηµερίδων, ειδήσεις των ΜΜΕ, διαγράµµατα, στατιστικές έρευνες). Προσέγγιση µέσα από θεωρίες οικονοµικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές δεν αποκλείεται, αρκεί ο τρόπος παρουσίασης να ανταποκρίνεται στο γνωστικό και συναισθηµατικό επίπεδο ανάπτυξης του µαθητή καθώς και στο επίπεδο των πολιτισµικών του εµπειριών. Λόγω της ιδιαιτερότητας του µαθήµατος του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού θα πρέπει να αποκλειστούν τόσο η υπερβολική επιστηµοσύνη όσο και ο άκρατος παιδαγωγισµός. Οι προτεινόµενες µέθοδοι, τα µέσα και τα υλικά δεν αποτελούν δέσµευση για τον καθηγητή, στη διακριτική ευχέρεια του οποίου είναι η επιλογή και άλλων µεθόδων και µέσων που αποσκοπούν στην υλοποίηση των παιδαγωγικών στόχων. Προδιαγραφές διδακτικού υλικού Βιβλίο µαθητή Έκταση σελίδων: (στοιχεία Νο.12, διάστηµα 43). Εικόνες, σκίτσα, πίνακες, διαγράµµατα, φωτογραφίες κλπ. Πίνακας περιεχοµένων: στην αρχή. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου να υπάρχει εσωτερικός πίνακας µε τα περιεχόµενα κάθε κεφαλαίου. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου να υπάρχουν δραστηριότητες σχετικές µε το περιεχόµενό του. Στο τέλος του βιβλίου να υπάρχει «Παράρτηµα» µε: α) Στοιχεία της αγοράς εργασίας, π.χ. ταξινόµηση επαγγελµάτων. β) Υποδείγµατα αιτήσεων και βιογραφικού σηµειώµατος. γ) Ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ολοκληρωµένα προγράµµατα ΣΕΠ). Μετά το «Παράρτηµα» να υπάρχει «Γλωσσάριο βασικών όρων» και «Βιβλιογραφία». 433

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ» Β

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr Organisation Mondiale pour L'Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para La Educación Preescolar Ο.Μ.Ε.Ρ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα