Ιός HPV και εµβολιαστική κάλυψη εφήβων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιός HPV και εµβολιαστική κάλυψη εφήβων"

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, ISSN Ιός HPV και εµβολιαστική κάλυψη εφήβων Υφαντή Ε. 1, Γκέτσιος Ι. 2, Γραµµατικού Μ. 3, Γουρδούµπα Αι. 4, Υφαντής Α. 5, Τηνιακού Ι. 6, Μπαλοδήµου Χρ. 7, Καλαντζής Α. 8, Σαράφης Π. 9 1 Επισκέπτρια Υγείας Msc Γ.Ν. Καρπενησίου 2 Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν. Καρπενησίου 3 Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Καρπενησίου 4 Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Ιωαννίνων Χατζηκώστα 5 Νοσηλευτής MSc, Γ.Ν. Λαµίας 6 Νοσηλεύτρια MSc, Α.Ο.Ν.Α. << Ο ΑΓ. Σάββας >> 7 Φοιτήτρια Ιατρικής, Παν/µιο Ιωαννίνων 8 Νοσηλευτής Γ.Ν. Λαµίας 9 Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΙ Λαµίας, τµήµα Νοσηλευτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωµάτων (Human Papilloma Virus-HPV) θεωρείται η κύρια αιτία του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. Η πρωτογενής του πρόληψη είναι σήµερα δυνατή µε τον εµβολιασµό έναντι του HPV. Σκοπός: η διερεύνηση της εµβολιαστικής κάλυψης εφήβων ηλικίας 12 έως 18 ετών, για τo εµβόλιο του HPV. Υλικό και µέθοδος: Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν Έλληνες και µετανάστες µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων (ηλικίας ετών). Για την καταγραφή των δόσεων των εµβολίων χρησιµοποιήθηκαν τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών. Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS Αποτελέσµατα: Κανένα αγόρι και κανένα από τα παιδιά των µεταναστών δεν είχε εµβολιαστεί έναντι του HPV. Πλήρως εµβολιασµένα ήταν το 5,3% των κοριτσιών του Γυµνασίου και του Λυκείου. Συµπεράσµατα: Η εµβολιαστική κάλυψη των εφήβων έναντι του HPV κυµαίνεται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα. Υπάρχει άµεση ανάγκη οργάνωσης των κατάλληλων εµβολιαστικών προγραµµάτων, ιδιαίτερα στην Ελληνική επαρχία. Λέξεις-Κλειδιά: Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωµάτων, έφηβοι, Ελλάδα. Υπεύθ.Αλ/γιας: Υφαντή Ελένη

2 Interscientific Health Care (2013) Vol 5, Issue 2, ISSN HPV virus and youth vaccination Ifanti Ε. 1, Gketsios Ι. 2, Grammatikou Μ. 3, Gourdoumpa Α. 4, Ifantis Α. 5, Tiniakou Ι. 6, Mpalodimou Chr 7, Kalantzis Α. 8, Sarafis P. 9 1 Health Visitor Msc G.H. of Karpenisi 2 Health Visitor Msc G.H. of Karpenisi 3 Health Visitor Msc G.H. of Karpenisi 4 Health Visitor G.H. of Ioannina Chatzikosta 5 Nurse MSc, G.H. of Lamia 6 Nurse MSc, Α.Ο.Ν.Α. << St Savvas>> 7 Medicine Student University of Ioannina 8 Nurse G.H. of Lamia 9 Nurse teacher, Nursing Department TEI of Lamia ABSTRACT Background: Human Papilloma Virus (HPV) is considered the major cause of cervical cancer. Its primary prevention is nowadays possible with the vaccination against HPV. Aim: It was to investigate the vaccination level of the children of Greek and Immigrants, aged years old, regarding the vaccination against HPV. Results: None of the boys and the children of immigrants had ever been vaccinated against HPV. 5.3% of the Junior High School and High School females were fully vaccinated against the virus. Material and method: The sample of the study consisted of Greek and immigrants High Schools and Junior High Schools pupils aged years old. Children s personal Health Cards were used to evaluate the adequacy of vaccine doses. χ 2 was used for comparisons. Statistics was processed with SPSS Conclusion: The vaccination coverage of adolescents against HPV is at very low levels. There is an emergency of organizing the appropriate vaccination programs, especially in Greek provincial areas. Key words: Human Papilloma Virus, vaccination, adolescents, Greece ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας είναι ο πέµπτος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες παγκοσµίως και ο δεύτερος πιο συχνά εµφανιζόµενος καρκίνος σε νεαρές γυναίκες ηλικίας ετών στην Ευρώπη 1-3. Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωµάτων (Human Papilloma Virus) θεωρείται η κύρια αιτία του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας και οι τύποι 16 και 18 του ιού έχουν ανιχνευτεί στο 70% των περιπτώσεων καρκίνου τραχήλου της µήτρας 4,5. Η εξέταση δευτερογενούς πρόληψης µε το τεστ Παπανικολάου µπορεί πράγµατι να οδηγήσει σε µείωση των περιπτώσεων αυτής της µορφής καρκίνου. Το "τεστ Παπανικολάου" όµως δεν µπορεί να ανιχνεύσει τον HPV, ούτε να προστατεύσει από τη λοίµωξη από αυτόν. Συνεπώς η µείωση της επίπτωσης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας απαιτεί την εφαρµογή πρωτογενούς πλέον πρόληψης. Πράγµατι, η εντατική προσπάθεια στο πεδίο της µοριακής βιολογίας και της καρκινογένεσης οδήγησε στη δηµιουργία ενός εµβολίου εναντίον του HPV, που σταδιακά όλες οι ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης εντάσσουν στα Εθνικά Προγράµµατα Εµβολιασµού τους. Υπάρχει διδύναµο και τετραδύναµο εµβόλιο. Το τελευταίο στρέφεται εναντίον των υποτύπων 16, 18, 93 Cor.Author Yfanti Eleni

3 6 και 11, και προφυλάσσει όχι µόνον από τις δυσπλασίες και καρκίνο του τραχήλου αλλά και από τα κονδυλώµατα, που αποτελούν µια από τις πλέον συχνές σεξουαλικά µεταδιδόµενες παθήσεις 4. Το εµβόλιο έναντι του HPV απευθύνεται σε παιδιά έφηβες και γυναίκες ηλικίας 9 έως 26 ετών, ενώ πρόσφατα το τετραδύναµο εµβόλιο έχει πάρει από το Αµερικανικό Οργανισµό Υγείας και Φαρµάκων ένδειξη για χορήγηση και σε άνδρες και εφήβους αντίστοιχης ηλικίας µε σκοπό την προστασία από τα κονδυλώµατα και τον καρκίνο του πρωκτού 5. Παρά την εντατική εκστρατεία εµβολιασµού έναντι του HPV, τα ποσοστά παγκοσµίως παραµένουν χαµηλά. ιάφοροι λόγοι έχουν ενοχοποιηθεί για την απροθυµία εµβολιασµού. Οι περισσότεροι σχετίζονται µε προκαταλήψεις, ανεπαρκή ενηµέρωση, αλλά και οικονοµικά αίτια, όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη 6-9. Σηµειώνεται ότι στη χώρα µας το κόστος του εµβολίου καλύπτεται πλήρως από τα ασφαλιστικά ταµεία. Ωστόσο, τα στοιχεία για την εµβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στη χώρα µας είναι περιορισµένα και συνηγορούν σε ανεπαρκή κάλυψη 10,11. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθεί επίπεδο εµβολιασµού των παιδιών ελλήνων και µεταναστών, ηλικίας 12 έως 18 ετών, του νοµού Ευρυτανίας για τα εµβόλιο κατά του HPV. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν οι µαθητές του συνόλου των Γυµνασίων και Λυκείων (Επαγγελµατικών Γενικών) (ηλικίας ετών) του νοµού Ευρυτανίας. Για την καταγραφή των δόσεων των εµβολίων χρησιµοποιήθηκαν τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών. Μετά από άδεια της διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι καθηγητές ενηµέρωσαν του γονείς για τη διεξαγωγή της έρευνας και τους ζήτησαν να προσκοµίσουν στο σχολείο σε προκαθορισµένες ηµέρες τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους. ιευκρινίστηκε ότι η ανωνυµία των συµµετεχόντων ήταν διασφαλισµένη και καταγράφτηκαν τα δεδοµένα που αφορούσαν στην εµβολιαστική κάλυψη των µαθητών. Όλα τα παιδιά του δείγµατος είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα και όλες οι δόσεις των εµβολίων είχαν πραγµατοποιηθεί µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα (έγκαιρα). Η εµβολιαστική κάλυψη έναντι του ιού HPV σε όλες τις περιπτώσεις είχε πραγµατοποιηθεί µε το τετραδύναµο εµβόλιο. Ο εµβολιασµός θεωρήθηκε πλήρης, όταν είχαν πραγµατοποιηθεί τρεις δόσεις του εµβολίου, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο επικαιροποιηµένο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών. Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αγόρια του δείγµατος ήταν 162 (46,1%) και τα κορίτσια 189 (53,9%). Αναφορικά µε την εµβολιαστική τους κάλυψη, προέκυψε ότι κανένα αγόρι και κανένα παιδί µεταναστών δεν είχε εµβολιαστεί έναντι του HPV. Πλήρως εµβολιασµένα ήταν το 5,3% των κοριτσιών του Γυµνασίου και του Λυκείου (10 άτοµα), ενώ 13 άτοµα είχαν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον µία δόση του εµβολίου (Πίνακας 1). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσης µελέτης, το ποσοστό εµβολιαστικής κάλυψης των εφήβων ηλικίας ετών στο νοµό Ευρυτανίας κυµαίνεται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα, σηµαντικά χαµηλότερα από εκείνα που αναφέρονται σε άλλες περιοχές της χώρας. Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά εµβολιαστικής κάλυψης που αναφέρονται στην παρούσα µελέτη είναι από τα χαµηλότερα παγκοσµίως, αντανακλούν τα γενικότερα χαµηλά επίπεδα που διαπιστώνονται στην εµβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV. Πράγµατι, τα ποσοστά εµβολιαστικής κάλυψης σπάνια υπερβαίνουν το 50% και συνήθως κυµαίνονται µεταξύ 5 και 25%, ανάλογα µε την περιοχή και τη χώρα 7, Με εξαίρεση έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ (Βόρεια Καρολίνα) και στην οποία βρέθηκε ότι 55% των κοριτσιών είχαν εµβολιαστεί πλήρως έναντι του HPV (µε την επισήµανση ότι το 83% όσων είχαν αρχίσει τον εµβολιασµό είχε ολοκληρώσει το εµβολιαστικό σχήµα) 13, σε όλες τις άλλες µελέτες τα ποσοστά είναι µάλλον απογοητευτικά. Πράγµατι, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη Γαλλία βρέθηκε ότι το 23.7% εφήβων και νέων ενηλίκων γυναικών ηλικίας ετών είχε πραγµατοποιήσει τουλάχιστον µία δόση του εµβολίου, µε τα υψηλότερα ποσοστά εµβολιαστικής κάλυψης να παρατηρούνται στις ηλικίες ετών 12. Από άλλη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε γονείς παιδιών και εφήβων ηλικίας 9 έως 17 ετών, βρέθηκε ότι 19% των γονέων είχαν ήδη προχωρήσει σε εµβολιασµό των παιδιών τους, 34% σκόπευαν να το πράξουν, ενώ 24% ήταν αντίθετοι στον εµβολιασµό 14. Σε άλλη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στη Βοστώνη των ΗΠΑ βρέθηκε ότι 36% των εφήβων και γυναικών µεταξύ ετών είχε πραγµατοποιήσει τουλάχιστον µία δόση του εµβολίου 15. Σε άλλη έρευνα στις ΗΠΑ βρέθηκε ότι µόνο το 5% των κοριτσιών ηλικίας 14 ετών είχαν εµβολιαστεί πλήρως 16. Το γεγονός ότι κανένα αγόρι δεν είχε εµβολιαστεί στην παρούσα µελέτη θα πρέπει αν αποδοθεί στο γεγονός ότι η ένδειξη για εµβολιασµό των αγοριών έχει περιληφθεί στις ενδείξεις του εµβολίου πολύ πρόσφατα στις ΗΠΑ και δεν έχει ενσωµατωθεί στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών της χώρας µας. Στο ευαίσθητο ζήτηµα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, καθοριστικό ρόλο παίζει η επικοινωνία µεταξύ του ιατρού και των µελών της οικογένειας και η σχέση εµπιστοσύνης που εδραιώνεται µεταξύ τους. Αν και έχει αποδειχθεί ότι η εκστρατεία πληροφόρησης των γονέων βελτιώνει αισθητά το επίπεδο γνώσεών τους για τον HPV, έχει παρατηρηθεί ότι η δεκτικότητά τους δεν αλλάζει εύκολα. Οι παρεµβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην άρση των προκαταλήψεων και κάθε είδους φραγµών στην πραγµατοποίηση του εµβολίου, ενώ παράλληλα πρέπει να τονίζεται η αποδοχή του εµβολίου από τους επιστηµονικούς φορείς. Στη µελέτη των Σπίγγου και συν που διενεργήθηκε σε 94

4 δείγµα παιδιών και εφήβων στην Κέρκυρα βρέθηκε ότι ποσοστό εµβολιαστικής κάλυψης έναντι του HPV στις έφηβες της τρίτης Γυµνασίου ήταν 24% 11. Το ποσοστό που αναφέρεται στη µελέτη των Sakou και συν σε δείγµα 1000 περίπου εφήβων ηλικίας ετών ανέρχεται σε 11,9% 10. Mε δεδοµένο ότι η αποδοχή του εµβολίου από τους γονείς κινείται σε υψηλά επίπεδα, όπως συµπεραίνεται σε πρόσφατα δηµοσιευµένες εργασίες από τον ελλαδικό χώρο 17,18, η παρατηρούµενη χαµηλή κάλυψη αποδίδεται µάλλον σε ανεπαρκή ενηµέρωση. Η υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, η κάλυψη από τον ασφαλιστικό φορέα και η θετική στάση των ιατρών έχει βρεθεί ότι συντείνουν στην αύξηση της εµβολιαστικής κάλυψης 19. Αν ο βαθµός αποδοχής ελαττωθεί σε ποσοστά µικρότερα του 80% του πληθυσµού των εφήβων, τότε αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της συνολικής επίδρασης του εµβολιασµού στην επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 19,20,21. Η παρούσα µελέτη αναδεικνύει την ανάγκη οργάνωσης εµβολιαστικών προγραµµάτων έναντι του HPV και τονίζει τη σηµασία της ενηµέρωσης των γονέων ειδικά σε περιοχές αποµακρυσµένες από τα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου η επαφή µε τις υπηρεσίες υγείας παρουσιάζει αντικειµενικές δυσκολίες, λόγω γεωγραφικών παραγόντων, αλλά και γενικότερων αδυναµιών του συστήµατος υγείας, όσον αφορά το σκέλος της πρωτογενούς πρόληψης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Arbyn M, Raifu A.O., Autier P., Ferlay J, Burden of cervical cancer in Europe: estimates for Ann Oncol.2007, 18: Davies P, Bogdanovic-Guillion A, Grce M, Sancho- Garnier H The future of cervical cancer prevention in Europe. Coll Antropol.2007, 31: Levi F, Lucchini F, Negri E, Franceschi S, la Vecchia C.Cervical. Cancer mortality in young women in Europe: patterns and trends. Eur J Cancer. 2000, 36: Garland SM, Hernandez-Avila M, Wheeler CM, Perez G. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent anogenital diseases. N Engl J Med. 2007, 356: Kuehn BM. New HPV Vaccine indication.jama. 2011,305(8): Moscicki AB. HPV Vaccines: today and in the Future. J Adolesc Health. 2008, 43:S Dempsey AF, Schaffer SE. Human papillomavirus vaccination rates and state mandates for tetanuscontaining vaccines. Prev Med. 2011, 52(3-4): Rouzier R, Giordanella JP.Coverage and compliance of Human Papilloma Virus vaccines in Paris: demonstration of low compliance with non-schoolbased approaches. J Adolesc Health., 47(3): Gamble HL, Klosky JL, Parra GR, Randolph ME. Factors influencing familial decision-making regarding human papillomavirus vaccination. J Pediatr Psychol. 2010, 35(7): Sakou II, Tsitsika AK, Papaevangelou V, Tzavela EC, Greydanus DE, Tsolia MN. Vaccination coverage among adolescents and risk factors associated with incomplete immunization. Eur J Pediatr ( in press) 11. Σπίγγου Τ, Τζίνου Π, Μπρεγκόβα Α. Εκτίµηση επιπέδου εµβολιαστικής κάλυψης των µαθητών της περιοχής του Κ.Υ. Αγ. Αθανασίου Κέρκυρας. Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος 2010, 6(2): Fagot JP, Boutrelle A, Ricordeau P, Weill A, Allemand H. HPV vaccination in France: uptake, costs and issues for the National Health Insurance. Vaccine. 2011, 29(19): Tan W, Viera AJ, Rowe-West B, Grimshaw A, Quinn B, Walter EB. The HPV vaccine: are dosing recommendations being followed? Vaccine. 2011,29(14): Allen JD, Othus MK, Shelton RC, Li Y, Norman N, Tom L, del Carmen MG. Parental decision making about the HPV vaccine. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010, 19(9): Conroy K, Rosenthal SL, Zimet GD, Jin Y, Bernstein DI, Glynn S, Kahn JA. Human papillomavirus vaccine uptake, predictors of vaccination, and self-reported barriers to vaccination. J Womens Health (Larchmt). 2009,18(10): Kahn JA, Rosenthal SL, Jin Y, Huang B, Namakydoust A, Zimet GD. Rates of human papillomavirus vaccination, attitudes about vaccination, and human papillomavirus prevalence in young women. Obstet Gynecol. 2008,111(5): Αλεβιζόπουλος Ν, Βασλαµατζής ΜΜ. Η χρήση των εµβολίων στο καρκίνωµα του τραχήλου της µήτρας. Νοσοκ. Χρονικά, 70, Συµπλήρωµα, , Γκεσούλη- Βολτυράκη Ε, Κολοκυθά, Ι. Τηνιακού Ι, Ντελή Π, Κουτκιά Χ, Αναστασιάδης Α, Μαστρογιάννης. Μελέτη της αποδοχής του εµβολιασµού έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωµάτων σε γυναίκες επαγγελµατίες υγείας» Ιατρική 2009, 96 (3): Dempsey AF, Zimet GD, Davis RL, Koutsky L.Factors that are associated with parental acceptance of human papillomavirus vaccines: a randomized intervention study of written information about HPV. Pediatrics. 2006,117(5): Zimet GD. Improving adolescent health: focus on HPV vaccine acceptance. J Adolesc Health. 2005, 37:S Stamatak P, Papazafiropoulou A, Elefsiniotis I, Giannakopoulou M, Brokalaki H, Apostolopoulou E, Sarafis P, Saroglou G. Prevalence of HPV infection among Greek women attending a gynecological outpatient clinic. BMC Infectious Diseases, 2010: 95

5 ΚΟΡΙΤΣΙΑ*ΕΛΛΗΝΩΝ** Ν % 1 H δόση HPV NAI 13 6,9 OXI ,1 2 H δόση HPV NAI 11 5,8 OXI ,1 3 H δόση HPV (πλήρης εµβολιασµός) NAI 10 5,3 OXI ,7 *Κανένα αγόρι δεν είχε εµβολιαστεί έναντι του HPV ** 3 αγόρια και 6 κορίτσια ήταν παιδιά µεταναστών και κανένα τους δεν είχε εµβολιαστεί Πίνακας 1. Εµβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV 96

Γνώσεις γυναικών - επαγγελµατιών υγείας σχετικά µε τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας και τη δυνατότητα δευτερογενούς πρόληψής του

Γνώσεις γυναικών - επαγγελµατιών υγείας σχετικά µε τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας και τη δυνατότητα δευτερογενούς πρόληψής του Interscientific Health Care (2009) Τόµος 1, Τεύχος 3, 105-109 Γνώσεις γυναικών - επαγγελµατιών υγείας σχετικά µε τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας και τη δυνατότητα δευτερογενούς πρόληψής του Γκεσούλη-Βολτυράκη

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα.

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα. ΕΡΕΥΝΑ Σύγκριση των αιτιών νεαρού ενήλικου πληθυσμού τροχαίο ατύχημα εισαγωγής νέων ηλικίας 18-30 ετών και (31-40 ετών) στις ΜΕΘ μετά από Τζιάλλας Βασίλειος 1, Τζιάλλας Δημήτριος 2, Λίγκα Βασιλική 3, Καστανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4):675-683 Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ ΕΡΕΥΝΑ Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ Τζιάλλας Βασίλειος 1, Ρούτση Χριστίνα 2, Μαρβάκη Χριστίνα 3, Πολυκανδριώτη Μαρία 4, Τζιάλλας Δημήτριος 5, Τσαλκάνης Άγγελος 6 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα

Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα Interscientific Health Care (2009) Vol 1, Issue 2, 61-66 Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα Ρούπα Ζ., 1 Τάτσιου Ι., 2 Τσικληταρά Ά., 3 Κουλούρη Α., 4 Νίκας Μ., 5 Μπισκίνη Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας

Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας Ιακωβίδου Ε 1, Μανιού Μ 2, Πάλλη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙ Α Β Η ηπατίτιδα Β προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Β και αποτελεί σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Σε όλο τον κόσµο υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2 δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Η ανάπτυξη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας

Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Η ανάπτυξη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας 44 Κλινική μελέτη Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Η ανάπτυξη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας Μαρία Β. Δημοπούλου 1 Ρομπέρτα Μαρία Φάντι 1 Βαρβάρα Κιουρκτσή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας 1. Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Λοιμογόνος παράγοντας Η ηπατίτιδα Α είναι μια οξεία αυτοπεριοριζόμενη νόσος του ήπατος που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Μ. 1, ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΣΤ. 2, ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σ. 3, ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ Γ. 4 1 Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Ρεκλείτη 1, Μαρία Τανανάκη 2, Παναγιώτης Κυλούδης 3 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Α., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Α., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. από τους εφήβους Κοκκέβη Α., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. Εισαγωγή Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή με την πρόσβαση που παρέχει στο ίντερνετ συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των κυρίαρχων τρόπων πληροφόρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Σταύρου Μ., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Σταύρου Μ., Καναβού Ε. στους εφήβους Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Σταύρου Μ., Καναβού Ε. Κύρια Ευρήματα Πρωινό Μόνο 2 στους 5 εφήβους τρώνε πρωινό κάθε μέρα της εβδομάδας. Ένα στα τρία 15χρονα κορίτσια και παρόμοιο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2009. Διερεύνηση αιτιών ανδρικής υπογονιμότητας ΕΡΕΥΝΑ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2009. Διερεύνηση αιτιών ανδρικής υπογονιμότητας ΕΡΕΥΝΑ Copyright 2009 ΕΡΕΥΝΑ Διερεύνηση αιτιών ανδρικής υπογονιμότητας Γουρνή Μαρίτσα 1, Πολυκανδριώτη Μαρία 2, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 3, Γουρνή Παρασκευή 4, Φάρος Ευθύμιος 5, Ρούπα Ζωή 6 1. Καθηγήτρια Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα?

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα? HPV O HPV (Human papilloma virus) ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις τους σε ασθενείς και προσωπικό

Οι συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις τους σε ασθενείς και προσωπικό ΕΡΕΥΝΑ Οι συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις τους σε ασθενείς και προσωπικό Δημητριάδου Παντέκα Αλεξάνδρα 1, Λαβδανίτη Μαρία 1, Μηνασίδου Ευγενία 1, Τσαλογλίδου Αρετ ή 2, Καυκιά

Διαβάστε περισσότερα

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (1), 2012 39 Ερευνητική εργασία Research article Επιπολασμός της κατάθλιψης σε πληθυσμό ηλικιωμένων Κ. Αργυρόπουλος, 1,2 Φ. Γουρζής, 3 Ε. Γελαστοπούλου 1 1 Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ. Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο

ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ. Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο Στην παρουσίαση του κεντρικού ομιλητή τον «e-patient Dave» de Bronkart, προέβη κατά την έναρξη της δεύτερης μέρας του συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 10 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Αδάμου Ευθαλία 1, Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος 2, Καδδά Όλγα 3, Αργυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε. Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε. Εισαγωγή Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία για την κοινωνικοποίησή τους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα